KORT OM RICA. Frem til foregikk all drift i Rica Hotell- og. Hotell og restaurant i 20 år. Forretningsidé. Målsetting. Rica i dag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KORT OM RICA. Frem til 01.01.87 foregikk all drift i Rica Hotell- og. Hotell og restaurant i 20 år. Forretningsidé. Målsetting. Rica i dag."

Transkript

1 KORT OM RICA Hotell og restaurant i 20 år Rica Hotell- og Restaurantkjede ASA ble etablert i 1975 og kunne i 1995 feire 20 års jubileum. Selskapets første bedrift var Bajazzo i Bygdøy Alle, Oslo. De første årene representerte denne bedriften selskapets konsept som i hovedsak var drift av frittstående restauranter med ungdomsprofil. På det meste hadde selskapet i drift 19 restauranter. På åttitallet foretok Rica et strategivalg hvor restaurantvirksomheten gradvis ble trappet ned, og hotelldrift ble det sentrale virksomhetsområdet. Rica i dag Rica-konsernet står for driften av 31 hoteller og to frittstående restauranter. 19 av disse hotellene er leiet, mens 12 hoteller er eiet. De fleste av konsernets hoteller er fullservicehoteller i byer. Disse hotellene betjener primært yrkes- og kurs-/konferansemarkedet. I tillegg står konsernet for drift av enkelte økonomihoteller rettet mot yrkesmarkedet og tre sommerhoteller rettet mot ferie- og fritidsmarkedet. Organisasjon Frem til foregikk all drift i Rica Hotell- og Restaurantkjede ASA. Etter dette ble virksomheten omorganisert til et konsern. Konsernet består i dag av 26 datterselskaper som er 100 % eiet av Rica Hotell- og Restaurantkjede ASA. Rica-kjeden er i dag Norges største eierintegrerte hotellkjede. Forretningsidé Ricas forretningsidé er å utnytte de stordriftsfordeler som ligger i effektiv drift, produktutvikling, salg/markedsføring og økonomistyring av en kjede med hoteller. Målsetting Rica ønsker at hotellenes gjester skal oppfatte Rica Hotellene som det beste hotellalternativ på de steder Rica er etablert i forhold til den pris de har betalt for produktet. Konsernet har også som målsetting å være markedsleder innen hotelldrift i Norge samt å sikre konkurransedyktig avkastning på aksjonærenes investerte kapital. Børsnotert I januar 1994 ble Rica notert på SMB-listen ved Oslo Børs. Som et rent hotell- og restaurantselskap er Rica alene om å være notert på børs i Skandinavia. Ved børsnotering ble Rica-konsernet verdsatt til 390 mill kroner. Årsberetning 1995 Rica 1

2 HØYDEPUNKTER 1995 I mai ble Rica Hotel Svolvær åpnet. Hotellet er et fullservice sommerhotell med 147 værelser. Hotellet har åpent i vår- og sommermånedene. Aktiviteten er rettet mot ferie- og fritidsmarkedet. Hotellet er eiet av Rica, og kostprisen var ca 37 mill kroner. Rica kunne i 1995 feire sitt 20 års jubileum som hotell- og restaurantkjede. Rica-konsernet fikk sitt nest beste år siden starten i 1975 med en omsetning på 1,1 milliard kroner og et resultat før skattekostnad på 87 mill kroner. Den 1. november åpnet Rica Ishavshotel i Tromsø. Hotellet er et fullservicehotell. Hotellet har 180 værelser, kongressal med kapasitet på inntil 400 personer og en plenumsal med plass til 100 personer. På restaurantsiden har hotellet to á la carte restauranter samt to barer. Hotellet er eiet av Rica, og kostprisen var ca 118 mill kroner. I mai åpnet Holmenkollen Park Hotel Rica en ny romfløy med 33 suiter. Hotellet er nå ferdig utbygget etter at resepsjons- og restaurantarealene ble utvidet i Disse investeringene er bekostet av gårdeier. 2 Årsberetning 1995 Rica

3 HOVEDTALL OG NØKKELTALL Hovedtall Resultat Driftsinntekter MKR 1.106, ,2 861,7 823,5 799,4 Driftsresultat II MKR 99,4 108,3 60,3 37,8 29,8 Resultat før skattekostnad MKR 87,5 94,5 41,5 13,0 15,3 Balanse Omløpsmidler MKR 214,5 241,8 209,2 173,0 205,3 Anleggsmidler MKR 485,9 382,8 274,1 276,6 281,9 Sum eiendeler MKR 700,4 624,6 483,3 449,6 487,2 Kortsiktig gjeld MKR 180,5 203,9 123,3 101,3 138,9 Langsiktig gjeld MKR 319,3 271,8 269,0 287,1 293,5 Egenkapital MKR 200,6 148,9 91,0 61,2 54,8 Sum gjeld og egenkapital MKR 700,4 624,6 483,3 449,6 487,2 Nøkkeltall Likviditet Betalingsmidler MKR 142,0 149,7 150,2 120,4 145,7 Likviditetsreserve 1 % 12,8 14,1 17,4 14,6 18,2 Likviditetsgrad 2 1,2 1,2 1,7 1,7 1,5 Rentabilitet/soliditet Netto driftsmargin 3 % 8,9 10,2 7,0 4,6 3,7 Dekningsgrad 4 % 27,5 28,0 24,3 23,5 23,3 Totalkapitalrentabilitet 5 % 16,2 20,4 15,0 11,0 11,4 Egenkapitalrentabilitet 6 % 37,3 59,1 39,3 20,4 25,6 Egenkapitalandel 7 % 28,6 23,8 18,8 13,6 9,4 Nøkkeltall pr aksje Antall aksjer * MILL 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Pålydende * KR 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Kontantstrøm pr aksje * 8 KR 15,2 15,1 8,1 6,4 7,0 Fortjeneste pr aksje (EPS) * 9 KR 10,8 11,8 5,0 1,8 0,9 Pris/fortjeneste (P/E) 10 KR 10,1 8,5 Utbytte pr aksje KR 2,25 2,00 Utdelingsforhold 11 % 20,7 16,9 Egenkapital pr aksje * KR 33,4 24,8 15,2 10,2 7,6 Bransjetall Vareforbruksprosent 12 % 31,7 31,5 32,7 33,4 33,4 Personalkostnadsprosent 13 % 37,4 36,0 37,1 37,6 38,3 Beleggsprosent % Solgte romdøgn Inntekt pr solgte rom KR Antall ansatte *) Antall aksjer er justert for fondsemisjon og splitt i Definisjoner: 1. Likviditetsreserve: Betalingsmidler i % av omsetning. 2. Likviditetsgrad: Omløpsmidler / kortsiktig gjeld. 3. Netto driftsmargin: Driftsresultat II i % av driftsinntekter. 4. Dekningsgrad: Driftsresultat II + ord. avskrivninger og husleie for driftslokaler i % av driftsinntekter. 5. Totalkapitalrentabilitet: Resultat før finanskostnader i % av gjennomsnittlig totalkapital. 6. Egenkapitalrentabilitet: Ordinært resultat - skattekostnad i % av gjennomsnittlig egenkapital. 7. Egenkapitalandel: Bokført egenkapital i % av totalkapital. 8. Kontantstrøm pr aksje: Ordinært resultat + ordinære avskrivninger - betalbar skatt / antall aksjer. 9. Fortjeneste pr aksje: Ordinært resultat - skattekostnad / antall aksjer. 10. Pris/fortjeneste: Aksjekurs pr / fortjeneste pr aksje. 11. Utdelingsforhold: Avsatt til utbytte for regnskapsåret i % av årets resultat. 12. Vareforbruksprosent: Vareforbruk i % av varesalg. 13. Personalkostnadsprosent: Totale personalkostnader i % av driftsinntekter. Årsberetning 1995 Rica 3

4 STYRETS BERETNING Rica Hotellene oppnådde gode resultater i Konsernets resultat før skattekostnad ble 87 mill kroner mot 94 mill kroner i Rica-konsernets virksomhet omfatter 31 hoteller og to frittstående restauranter. Den 19. mai åpnet Rica Hotel Svolvær. Hotellet har 147 værelser, restaurant, bar og møterom. Hotellet er det tredje sommerhotellet i Ricakonsernet. Driften av hotellet er organisert i datterselskapet Rica Hotel Hammerfest AS. Rica Ishavshotel i Tromsø åpnet 1. november. Hotellet er et fullservicehotell med alle fasiliteter. Hotellet har 180 værelser, restaurant, to barer, kongressal, plenumsal og åtte møterom. Hotellet er eiet av Rica Hotell- og Restaurantkjede ASA, og driften er organisert i datterselskapet Rica Ishavshotel Tromsø AS. Driftsinntekter og resultat Driftsinntektene for Ricakonsernet økte med 4% fra mill kroner i 1994 til mill kroner i Spesielt innenfor områdene forretningsreisende og kurs/konferanser har markedet utviklet seg positivt. Rica Hotellene solgte romdøgn i 1995 mot romdøgn i Hotellbelegget for 1995 ble 60% som er 10% høyere enn landsgjennomsnittet. Rica-konsernet oppnådde et driftsoverskudd på 99 mill kroner som er 9 mill kroner svakere enn i Resultatnedgangen i 1995 må ses i sammenheng med Ricakonsernets ekstraordinære inntjening i størrelsesorden 20 mill kroner i forbindelse med OL på Lillehammer i For 2. halvår 1995 oppnådde konsernet et resultat før skattekostnad på 56 mill kroner. Dette er en økning på 13 mill kroner (+ 30%) sammenlignet med 2. halvår I forbindelse med åpning av konsernets to nye hoteller i 1995 er resultatregnskapet belastet med oppstartingskostnader på ca 3 mill kroner. Netto finansresultat ble forbedret sammenlignet med Dette skyldes lavere rente på selskapets lån og gevinst på 2,9 mill kroner ved salg av aksjepost på 11,3% i AS Grand Hotel. Mkr Omsetning Mkr Driftsresultat II og resultat før skattekostnad Driftsresultat II Resultat før skattekostnad Mkr Investeringer Årsberetning 1995 Rica

5 Investeringer Konsernet har i løpet av året investert for 125 mill kroner. Av dette er 115 mill kroner direkte knyttet til oppføring av Rica Ishavshotel i Tromsø og Rica Hotel Svolvær. Totalinvesteringen for disse hotellene ble 155 mill kroner. I denne forbindelse har konsernet inntektsført investeringstilskudd på 11 mill kroner fra SND. For investeringer i 1994 var tilsvarende investeringstilskudd 8 mill kroner. Finansiering og likviditet Konsernets langsiktige gjeld var 293 mill kroner pr All langsiktig gjeld er rentebærede med en gjennomsnittlig rente på ca. 6,8% pr Renten på 50% av konsernets pantelån er bundet for fem år og 50% er bundet for ett år. I forbindelse med investeringer i Rica Ishavshotel i Tromsø og Rica Hotel Svolvær er det foretatt låneopptak på 118 mill kroner. Egenfinansiering utgjorde 37 mill kroner. Konsernets rentebærende gjeld er nedbetalt med 40 mill kroner i ordinære avdrag og 55 mill kroner i ekstraordinære avdrag. Konsernets likviditet er god med 142 mill kroner i betalingsmidler pr I tillegg har konsernet en ubenyttet trekkrettighet på 100 mill kroner. Arbeidsforhold og det ytre miljø Pr hadde konsernet ansatte mot i I morselskapet var det ved årsskiftet 28 ansatte. Samarbeidsforholdene i Rica-konsernet er gode, og arbeidsmiljøet er høyt prioritert i bedriftene. Rica Hotellene forurenser i liten utstrekning det ytre miljø, og det er derfor ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området. Styret og administrasjonen Jan E. Rivelsrud, som tidligere var administrerende direktør, ble valgt til styrets formann fra Tidligere viseadministrerende direktør og styremedlem Ole-Jacob Wold ble fra samme tidspunkt ansatt som administrerende direktør. Det er utbetalt kr i godtgjørelse til selskapets styre. Jan E. Rivelsruds lønn og annen godtgjørelse som administrerende direktør frem til beløper seg til kr Fra er det inngått egen arbeidsavtale mellom selskapet og Jan E. Rivels- Opptak og nedbetaling av Mkr rentebærende gjeld Opptak 100 Nedbetaling Mkr Rentebærende gjeld % Egenkapitalandel i % 28,6 23,8 18,8 13,6 9, Årsberetning 1995 Rica 5

6 Kr Antall solgte romdøgn Inntekt pr solgte rom 563 Rica Hotellene Landsgjen- nomsnitt rud. Ole-Jacob Wolds lønn og annen godtgjørelse som administrerende direktør for 2. halvår 1995 beløper seg til kr Godtgjørelse til selskapets revisor utgjorde kr og fordeler seg med kr for revisjon og kr for rådgivende tjenester. For styret eller ansatte i konsernet er det ikke utdelt opsjoner for kjøp av aksjer i selskapet. Det er heller ikke avtalt noen form for kompensasjon utover lønn i oppsigelsestid ved fratreden for nøkkelpersoner. Aksjonærforhold Selskapets aksjekapital er på 24 mill kroner fordelt på 6 mill aksjer á kr 4. Selskapet er notert på SMB-listen ved Oslo Børs, og pr hadde selskapet 190 aksjonærer. Det har i løpet av året vært omsatt aksjer over Oslo Børs. Pr eide utenlandske investorer aksjer. Begivenheter etter regnskapsårets utgang Konsernet har fra etablert et nytt forretningsområde, Rica Partner Hotel. Dette er et konsept for samarbeid innenfor salg, markedsføring og innkjøp. Avtale vil primært bli inngått med hoteller lokalisert på steder i Norge hvor Rica ikke er etablert. Ved utgangen av januar 1996 er det inngått 15 Rica Partner Hotel avtaler. I Norden har Ricakonsernet inngått samarbeidsavtaler innenfor salg og markedsføring med hotellkjedene Sokos i Finland som har 43 hoteller og Provobis i Sverige som har 10 hoteller. Leieforholdet mellom Rica og eier av Rica Skansen Hotel ble avviklet med virkning fra Årsaken er at konsernet ønsker å konsentrere sin Pr eide styrets medlemmer følgende aksjer: % Beleggsprosent Rica Hotellene Landsgjen- nomsnitt Jan E. Rivelsrud Styreformann aksjer 51,6% Prins Carl Bernadotte Styremedlem aksjer 1,0% Ole-Jacob Wold Styremedlem/adm.dir aksjer 0,5% Truls Holthe Styremedlem aksjer 0,0% Sum aksjer 53,1% Kværner AS var pr innehaver av aksjer (19,9%) og er representert i styret ved konserndirektør Jan M. Greve. 6 Årsberetning 1995 Rica

7 virksomhet i Ålesund om ett hotell, Rica Parken Hotel. Våren 1997 åpner Ricakonsernet et nytt hotell i Stavanger. Hotellet vil inneholde 59 suiter, bar, restaurant og møterom. Hotellet vil bli leiet, og langsiktig leieavtale er inngått med gårdeier. Fremtidsutsikter Markedsutsiktene for 1996 viser tegn til forsiktig vekst. Foreløpige reservasjoner for sommersesongen fra utlandske kunder ser bedre ut enn i Under forutsetning av fortsatt stabile økonomiske rammebetingelser Årsoverskudd kr Fra tilbakeføringsfond kr Sum til disposisjon kr Utbytte kr Til reservefond kr Til disposisjonsfond kr Avgitt konsernbidrag kr Sum disponert kr Jan E. Rivelsrud Ole-Jacob Wold Prins Carl Bernadotte Sandvika, 15. februar 1996 I styret for Rica Hotell- og Restaurantkjede ASA Jan E. Rivelsrud Ole-Jacob Wold Prins Carl Bernadotte styreformann styremedlem/adm. dir. styremedlem Jan M. Greve Jan M. Greve Truls Holthe Odd Erik Haakonsen styremedlem styremedlem styremedlem Truls Holthe Odd Erik Haakonsen Årsberetning 1995 Rica 7

8 RESULTATREGNSKAP (Tall i kr) Morselskap Konsern Note Driftsinntekter Varesalg Losjiinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Vareforbruk Lønn og andre pers. kostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsoverskudd I Rehabiliteringskostnader Salgsgevinster m.v Driftsoverskudd II Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Netto finanskostnader Overskudd før skattekostnad Skattekostnad Årsoverskudd Egenkapitaloverføringer Til reservefond Fra tilbakeføringsfond Til disposisjonsfond Avgitt konsernbidrag Til utbytte Netto egenkapitaloverføringer 8 Årsberetning 1995 Rica

9 BALANSE (Tall i kr) Morselskap Konsern Note EIENDELER Omløpsmidler Betalingsmidler Aksjer Kundefordringer Varebeholdning Andre kortsiktige fordringer Sum omløpsmidler Anleggsmidler Konsernfordringer Aksjer i datterselskaper Andre aksjer og andeler Langsiktige fordringer 5, Maskiner, inventar og transportmidler 7, Bygninger 7, Tomter 7, Anlegg under utførelse 7, Sum anleggsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Offentlige avgifter, skattetrekk og feriepenger Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Utbytte Sum kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Konserngjeld Utsatt skatt Sum langsiktig gjeld Egenkapital Aksjekapital ( aksjer à kr 4) Reservefond Tilbakeføringsfond Sum bundet egenkapital Disposisjonsfond Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Pantstillelser Garantiansvar Sandvika, 15. februar 1996 I styret for Rica Hotell- og Restaurantkjede ASA Jan E. Rivelsrud Ole-Jacob Wold Prins Carl Bernadotte Jan M. Greve Odd Erik Haakonsen Truls Holthe styreformann styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem adm. dir. Årsberetning 1995 Rica 9

10 KONTANTSTRØMANALYSE (Tall i kr) Morselskap Konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetaling ved salg av varer og tjenester Utbetaling ved kjøp av varer og tjenester Utbetaling til ansatte, arb.g.avgift, skattetrekk mv Innbetaling av renter Utbetaling av renter Utbetaling av skatter og offentlige avgifter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av driftsmidler Utbetaling ved kjøp av driftsmidler Innbetaling ved salg av aksjer og andeler Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler Innbetaling ved salg av andre investeringer Utbetaling ved kjøp av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny kortsiktig gjeld Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for året Beholdning av kontanter pr Kontantbeholdning pr Ubenyttet trekkrettighet Sum disponible midler pr Bundne skattetrekksmidler utgjør Årsberetning 1995 Rica

11 REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapene er satt opp etter prinsipper som er generelt akseptert i Norge. De viktigste regnskapsprinsippene som selskapet følger, er beskrevet nedenfor. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Rica Hotell- og Restaurantkjede ASA og datterselskapene, som alle er 100% eiet. Ved konsolideringen er morselskapets aksjer i datterselskapene erstattet med datterselskapenes eiendeler og gjeld og gruppert etter de samme prinsipper som i morselskapets regnskap. Konsernregnskapet er utarbeidet etter oppkjøpsmetoden. Fordringer og gjeld mellom mor- og datterselskap er eliminert ved konsolideringen. Det samme gjelder transaksjoner av intern karakter. Betydelige eierandeler i ansvarlige selskaper (mer enn 50%) er inkludert i konsernregnskapet med forholdsmessige andeler av aktiva, passiva, inntekter og kostnader (bruttometoden). Eierandeler i tilknyttede ansvarlige selskaper (20-50%) er inkludert i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. Andel av årsresultat blir vist som finanspost i resultatregnskapet. Dette innebærer at bokført verdi i balansen består av kostpris justert for andel akkumulert resultat. Klassifisering i balansen Regnskapet bygger på at alle eiendeler som knytter seg til varekretsløpet, fordringer som tilbakebetales innen ett år samt «eiendeler som ikke er bestemt til varig eie eller bruk for virksomheten» er omløpsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Gjeld som knytter seg til varekretsløpet og gjeldsposter som i sin helhet forfaller til betaling kommende år, er i balansen klassifisert som kortsiktig gjeld. Gjeld som forfaller til betaling etter kommende år, er klassifisert som langsiktig gjeld. Tidligere har første års avdrag på langsiktig gjeld vært klassifisert som kortsiktig gjeld. Dette prinsipp er endret i 1995 slik at første års avdrag på langsiktig gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld. Tallene for 1994 er omarbeidet slik at balansen for de to år er sammenlignbar. Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til antatt virkelig verdi pr Morselskapet og konsernets avsetning til tap på kundefordringer fremkommer i note 3. Varelager Beholdninger av råvarer og salgsvarer er verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi etter FIFO prinsippet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har en levetid utover tre år og har en kostpris som overstiger kr Avskrivbare driftsmidler er inkludert i balansen til kostpris fratrukket bedriftsøkonomiske avskrivninger. Dersom virkelig verdi av varige driftsmidler er lavere enn bokført verdi og verdifallet ikke antas å være av forbigående art, er det foretatt nedskrivning. Driftsmidler avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske og tekniske levetid. Bygninger under oppførelse blir ikke avskrevet før de tas i bruk. Byggelånsrenter utgiftsføres løpende som en finanskostnad. Rehabiliteringskostnader og salgsgevinster Kostnader ved rehabilitering av hoteller blir i regnskapet klassifisert i tre grupper: Løpende vedlikeholdskostnader Skattemessig utgiftsførbare rehabiliteringskostnader Skattemessig aktiveringspliktige rehabiliteringskostnader De to førstnevnte gruppene utgiftsføres straks. Løpende vedlikeholdsarbeider utgiftsføres under andre salgs- og administrasjonskostnader og er definert som mindre vedlikehold for å opprettholde hotellets standard. Utgiftsførbare rehabiliteringskostnader er definert som betydelig modernisering av hotellarealer. Disse arbeidene omfatter normalt en totalrenovering og utskifting av inventar/utstyr, tepper, maling etc. I gjennomsnitt regner konsernet med at det går ca 8-10 år før behovet for en ny renovering er påkrevet. Den tredje gruppen er definert som påkostninger som aktiveres og vil komme til utgiftsføring gjennom senere års avskrivninger. Resultatpostene utgiftsførbare rehabiliteringskostnader og gevinster/tap ved avhendelse er ordinære resultatposter for konsernet, men vil kunne variere fra et år til et annet. For å presentere disse resultatposter på en informativ måte, har konsernet valgt å klassifisere disse poster på egne linjer adskilt fra den løpende drift av hotellene. Offentlige tilskudd Rica-konsernet har i forbindelse med oppføringen av Rica Hotel Svolvær og Rica Ishavshotel mottatt totalt 10,7 mill kroner i Årsberetning 1995 Rica 11

12 NOTER (Tall i kr) Note 1. Aksjer i datterselskaper Morselskapet har pr følgende aksjer i datterselskaper: Selskapets navn Selskapets Antall Pålydende Bokført Eieraksjekapital aksjer til sammen verdi andel i eie i % Rica Hotel Kirkenes AS Rica Hotel Hammerfest AS Rica Ishavshotel Tromsø AS Rica Hotel Sandnessjøen AS Rica Hell Hotel Værnes AS Rica Hotel Kristiansund AS Rica Hotel Ålesund AS Rica Travel Hotel Bergen AS Rica-Hotellene Haugesund AS Rica Fregatten Hotel AS Rica Ibsen Hotel AS Rica Park Hotel Sandefjord AS Rica Havna Hotel AS Rica Park Hotel Drammen AS Holmenkollen Park Hotel Rica AS Grand Hotel Driftsselskap AS Rica Hotellene Oslo AS Rica Hotel Oslofjord AS Rica Helsfyr Hotel AS Rica Hotel Gjøvik AS Rica Victoria Hotel AS Rica Olrud Hotel AS Rica Saga Hotel Sarpsborg AS Rica Sjølyst AS Ishavshotellet Eiendom AS Rica-Senteret AS Sum Note 2. Betalingsmidler Konsernet har kr (morselskapet kr ) innestående på bankkonti som er bundne midler for ansattes forskuddstrekk. Ubenyttet trekkrettighet i morselskapet utgjør 100 mill kroner pr Årsberetning 1995 Rica

13 Note 3. Kundefordringer og tap på fordringer Morselskap Konsern Kundefordringer Kundefordringer pr Avsetning tap på fordringer Bokførte kundefordringer pr Tap på fordringer: Konstaterte tap på fordringer Endring avsetning tap på fordringer Bokført tap på fordringer pr Avsetning til tap på fordringer pr i datterselskapene anser styret for å være tilstrekkelig ut fra en bedriftsøkonomisk vurdering. Note 4. Deltakelse i ansvarlige selskaper Eier- Metode for Andel i resultat Verdi i balanse andel konsolidering Eiet av morselskap: ANS Kirkenes Turisthotell 99,0% Brutto ANS Rica Hotel Hammerfest 99,0% Brutto ANS Rica Arctic Hotel 33,7% Netto Eiet av datterselskap: ANS Kirkenes Turisthotell 1,0% Brutto ANS Rica Hotel Hammerfest 1,0% Brutto Sum Utover dette er det i balansen kun oppført ubetydelige poster i andre aksjeselskaper, ANS og KS som er presentert iht. kostmetoden. Note 5. Lån og sikkerhetsstillelser Under langsiktige fordringer er lån til styremedlemmer/adm. direktører inkludert med kr for morselskapet og kr for konsernet. Det er stillet betryggende sikkerhet for lånene. Årsberetning 1995 Rica 13

14 Note 6. Netto pensjonsmidler og pensjonskostnader Et av konsernets datterselskap har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser. Årets pensjonskostnader og beregnede pensjonsforpliktelser er basert på foreløpig norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. Pensjonsordningene omfatter 182 personer og er organisert i en kollektiv avtale gjennom et forsikringsselskap. I tillegg er pensjonsordning for tre personer som tidligere var ansatt, finansiert direkte over drift. Pensjonskostnader Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene Amortisering av utsatt forpliktelse pga avvik fra plan/forutsetninger Avkastning på pensjonsmidlene Netto periodisert pensjonskostnad Pensjonsordningenes finansielle status Beregnede pensjonsforpliktelser (PBO) Pensjonsmidler Netto pensjonsmidler Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 6,0% 7,0% Forventet avkastning på pensjonsmidler 7,0% 8,0% Forventet lønnsstigning 3,0% 3,3% Forventet inflasjon 2,0% 2,5% Note 7. Varige driftsmidler Morselskap Maskiner, Byg- Tomter Boliger Anlegg Sum inventar, ninger under transp.m. utførelse Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. ord. avskr Ord. avskrivninger Akk. ord. avskr Bokført verdi Avskrivningssats (%) 12,5% 2 5% 14 Årsberetning 1995 Rica

15 Konsern Maskiner, Byg- Tomter Boliger Anlegg Sum inventar, ninger under transp.m. utførelse Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. ord. avskr Ord. avskrivninger Akk. ord. avskr Bokført verdi Avskrivningssats (%) 12,5% 2 5% Note 8. Investeringer/salg av varige driftsmidler de siste 5 år Morselskap Investeringer (kostpris) Maskiner, inventar etc Bygninger Tomter Anlegg under utførelse Sum investeringer Salg (salgsum) Maskiner, inventar etc Bygninger Tomter Sum salg Netto investeringer Konsern Investeringer (kostpris) Maskiner, inventar etc Bygninger Tomter Anlegg under utførelse Sum investeringer Salg (salgsum) Maskiner, inventar etc Bygninger Tomter Sum salg Netto investeringer Årsberetning 1995 Rica 15

16 Note 9. Rentebærende gjeld og forfallsfordeling Morselskap Rentebærende gjeld Nye låneopptak Forfallsfordeling Rentebærende gjeld Tidligere år er første års avdrag på langsiktig gjeld klassifisert på egen linje som kortsiktig gjeld. For 1995 er dette prinsippet endret slik at all langsiktig gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld. Regnskapstallene for 1994 er omarbeidet slik at balansen for de to årene er sammenlignbar. 50% av gjelden er finansiert til en fast rente på 7,24% frem til Resterende gjeld er finansiert til en fast rente på 6,05% frem til Note 10. Spesifikasjon av andre inntekter i morselskapet Konsernleieinntekter Andre leieinntekter Investeringstilskudd Diverse Sum Konsernleieinntekter er inntekter fra datterselskaper for leie av driftslokaler. Mottatt investeringstilskudd fra SND for Rica Hotel Svolvær og Rica Ishavshotel er inntektsført i resultatregnskapet. Note 11. Leieavtaler Pr leier konsernet 20 hoteller og to serveringssteder. 19 av disse hotellene drives av datterselskaper, mens ett hotell er fremleid til selskap utenfor konsernet. 19 av de 22 leieavtalene er inngått av morselskapet Rica Hotell- og Restaurantkjede ASA. De tre resterende avtalene er inngått av datterselskap. Note 12. Spesifikasjon av salgsgevinster m.v. Morselskap Konsern Gevinst ved salg av driftsmidler Tap ved salg av driftsmidler 150 Nedskrivinger Netto salgsgevinster m.v Note 13. Spesifikasjon av finansinntekter Morselskap Konsern Renteinntekter Gevinst ved salg av aksjer i AS Grand Hotel Mottatt utbytte/deltakelse i ANS/KS Morselskapets aksjepost på 11,3% i AS Grand Hotel ble solgt i januar Årsberetning 1995 Rica

17 Note 14. Skattekostnad Nedenfor er det gitt en spesifikasjon av forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag samt årets skattekostnad: Morselskap Konsern Resultat før skattekostnad /- Permanente forskjeller 1 ) /- Endring i midlertidige forskjeller 2 ) Anvendelse av fremførbart underskudd Avgitt konsernbidrag Årets skattegrunnlag Betalbare skatter (28%) For lite/mye avsatt tidligere år Endring utsatt skatt Skattekostnad ) Permanente forskjeller er resultatforskjeller mellom innholdet av regnskapsmessig- og skattemessig inntekts- og kostnadsbegreper. Et eksempel er «ikke fradragsberettigede kostnader». 2 ) Midlertidige forskjeller er forskjeller mellom regnskapsmessig- og skattemessig resultat som oppstår i en periode og reverserer i en senere periode. Dette har sin bakgrunn i forskjellige periodiseringsregler i regnskaps- og skattelovgivningen. Note 15. Utsatt skatt Nedenfor er det gitt en spesifikasjon av de midlertidige forskjeller og fremførbart underskudd samt beregning av utsatt skatt ved utgangen av regnskapsåret: Morselskap Konsern Fordringsreserve Fordringsreserve (overgangsregler) Anleggsreserve Gevinst- og tapskonto Oppskrivning Nedskrivninger Pensjonsmidler Regnskapsmessig gjeld 290 Skattemessig underskudd til fremføring Sum midlertidige forskjeller Utsatt skatt (28%) Note 16. Egenkapitalendringer i 1995 Morselskap Aksje- Reserve- Tilbake- Disposi- SUM kapital fond føringsfond sjonsfond Balanse pr Resultat Balanse pr Årsberetning 1995 Rica 17

18 Konsern Aksje- Reserve- Tilbake- Disposi- SUM kapital fond føringsfond sjonsfond Balanse pr Resultat Balanse pr Note 17 Aksjekapitalens utvikling Tidspunkt Type transaksjon Antall aksjer Pålydende Beløp Aksjekapital (kroner) etter endring Februar 1975 Stiftelse Juni 1981 Fondsemisjon Desember 1985 Fondsemisjon Desember 1985 Aksjesplitt Oktober 1987 Kapitalnedsettelse Desember 1987 Fondsemisjon November 1993 Fondsemisjon Desember 1993 Aksjesplitt Note 18 Pantstillelser Pantelån Morselskap Konsern Pantelån Bokført verdi av eiendeler Morselskap Konsern som er stillet som sikkerhet Kundefordringer Aksjer Maskiner, inventar, etc Bygninger Tomter Boliger Anlegg under utførelse Sum Note 19. Garantiansvar Selskapet har følgende garantiansvar pr : Morselskap Konsern Kausjonsansvar for lån Note 20. RISK-beløpet Pr Pr Pr Akkumulert (foreløpig) Gjennomgående RISK-beløp pr aksje (kr) 5,58 7,33 4,87 17,78 18 Årsberetning 1995 Rica

19 REVISORS BERETNING Årsberetning 1995 Rica 19

20 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRFORHOLD Kr Kr Kr % Kontantstrøm pr aksje 7,0 6,4 8,1 15,1 15, Fortjeneste pr aksje 0,9 1,8 5,0 11, Utbytte pr aksje 2,0 10, Utdelingsforhold 16,9 2,25 20, Aksjekapital Aksjekapitalen til Rica Hotell- og Restaurantkjede ASA er 24 mill kroner fordelt på aksjer pålydende kr 4. Det er ingen stemmerettsbegrensninger, slik at hver aksje gir en stemme på selskapets generalforsamling. Aksjenes omsettelighet Aksjene er fra 13. januar 1994 notert på SMB-listen ved Oslo Børs. Vedtektene inneholder ingen bestemmelser som innskrenker omsetteligheten av selskapets aksjer. Selskapet arbeider løpende med å oppnå en best mulig likviditet i aksjen. En god likviditet er med på å sikre at aksjekursen avspeiler selskapets inntjening og reelle verdier. Aksjonærpolitikk Aksjonærpolitikk inngår som en prioritert del av selskapets totale strategi og er en viktig del av den finansielle strategi. Selskapets økonomiske målsetting er å oppnå konkurransedyktig avkastning på investert kapital. Det er således selskapets intensjon å gi aksjonærene en avkastning i form av utbytte og verdistigning, som gjør investering i selskapets aksjer til et konkurransedyktig investeringsalternativ sammenlignet med andre investeringsmuligheter med tilsvarende risiko. Under hensyntagen til selskapets kontantstrøm og investeringsbehov vil styret årlig vurdere betaling av utbytte til aksjonærene. Utbytte For 1995 foreslår styret å dele ut kr 2,25 pr aksje i utbytte. De aksjonærer som er registrerte eiere på generalforsamlingsdatoen, har rett til utbytte. Utbytte utbetales den 29. mai. Gjennomgående RISK Gjennomgående RISKbeløp for 1995 er beregnet til kr 5,58 og tilfaller norske aksjonærer pr Det gjennomgående RISKbeløpet for Rica-konsernet for 1994 er fastsatt til kr 7,33 og tilfaller norske aksjonærer pr Aksjonæravtale I forbindelse med Kværner AS inntreden som aksjonær i Rica i 1989, ble det inngått en aksjonæravtale mellom daværende aksjonærer. Avtalen gir Kværner AS rett til å utpeke et styremedlem i selskapet så lenge Kværner AS innehar minst 11% av aksjene. Forretningsmessige relasjoner med nærstående parter Eierselskapet til Rica Victoria Hotel i Oslo (AS Rosenkrantzgate 13) ble i juni 1993 kjøpt av Victoria Eiendom AS (75%) og av ledelsen i Rica (25%). Forvaltningen av eiendommen ivaretas av Victoria Eiendom AS, og leien ble i juni 1993 fastsatt på markedsmessige vilkår i en langsiktig leieavtale. Det påpekes at ledelsens rolle som investor i eierselskapet for Rica Victoria Hotel er av ren finansiell karakter. Børsverdi Markedsverdien til Rica Hotell- og Restaurantkjede ASA pr var 654 mill kroner (kr 109 pr aksje), tilsvarende 5,3% av SMB-listens samlede verdi, hvilket gjorde Rica til SMB-listens femte største selskap målt i markedsverdi. Det har i løpet av året vært omsatt Rica-aksjer over Oslo Børs. Rica-aksjen har siden notering på SMBlisten 13. januar 1994 hatt en kursstigning på 45,3%. For 1995 har kursstigningen vært på 9%, mens Oslo Børs 20 Årsberetning 1995 Rica

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge.

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge. H istorikk 1975 Rica Hotell- og Restaurantkjede AS stiftes 27.02.75 av Jan E. Rivelsrud m.fl. med en aksjekapital på kr 30.000. Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé

Detaljer

PROSPEKT. Forslag om fisjon av. Rica Hotels ASA som skifter navn til Rica Eiendom ASA. ved utfisjonering av selskapet

PROSPEKT. Forslag om fisjon av. Rica Hotels ASA som skifter navn til Rica Eiendom ASA. ved utfisjonering av selskapet PROSPEKT Forslag om fisjon av Rica Hotels ASA som skifter navn til Rica Eiendom ASA ved utfisjonering av selskapet Rica Hotels ASA (under stiftelse) Tilrettelagt av 12. mars 2002 Innholdsfortegnelse Meddelelse...

Detaljer

Rica Eiendom Holding AS

Rica Eiendom Holding AS Heading ÅRSRAPPORT 2010 1 Innhold: Høydepunkter 3 Nøkkeltall 3 Historikk 4 Selskapets visjon 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 10 Noter 11 Revisors beretning 16 Selskapskart 19

Detaljer

"Det eneste stabile er forandring. Den eneste løsningen er valget"

Det eneste stabile er forandring. Den eneste løsningen er valget "Det eneste stabile er forandring Den eneste løsningen er valget" ÅRSBERETNING 1997 S C A N D I N A V I A Kort om Choice Nøkkeltall Konsernsjefen har ordet Styrets beretning Resultatregnskap Balanse pr.

Detaljer

Rica Eiendom Holding AS ÅRSRAPPORT

Rica Eiendom Holding AS ÅRSRAPPORT Rica Eiendom Holding AS ÅRSRAPPORT 2013 Innhold: Høydepunkter 3 Nøkkeltall 3 Historikk 4 Selskapets visjon 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 10 Noter 11 Revisors beretning 17 Selskapskart

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2001

Årsberetning og regnskap 2001 Årsberetning og regnskap 2001 Innhold Huntonit ferdigmalte veggplater Innledning ved adm. direktør 3 Konsernets formål, strategi og vedtekter 5 Finansielle hovedtall 6 Styrets årsberetning 7 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

KONSERNLEDELSEN I BYGGMA ASA

KONSERNLEDELSEN I BYGGMA ASA ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD Vekst og utvikling ved administrerende direktør 3 Produktutvikling er grunnlaget for Byggma`s suksess 5 «Alt til huset» 6 Presentasjon av datterselskaper 9 Finansielle hovedtall

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

ÅRSRAPPORT NORGES VAREMESSE 2013

ÅRSRAPPORT NORGES VAREMESSE 2013 ÅRSRAPPORT NORGES VAREMESSE 213 FORMÅL Norges Varemesse er en selveiende næringsdrivende stiftelse som har til formål: A. Å arrangere messer, utstillinger, kongresser, konserter & events og drive virksomhet

Detaljer

Dette er EDB-konsernet

Dette er EDB-konsernet Dette er EDB-konsernet EDB-konsernet er børsnotert og består av de tre hovedselskapene EDB ASA i Oslo og Drammen, EDB Intech AS på Kongsberg og EDB MaXware AS i Trondheim. Konsernet har over 600 ansatte

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992 OM HÅG HÅGs filosofi «Annerledes og bedre» HÅG skal oppnå økt lønnsomhet og vekst ved å løse det aktivt arbeidende menneskets behov for sitteløsninger på en annerledes og bedre måte. HÅG skal være en internasjonal,

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS Å r s ra p p o rt 1 9 9 9 Off i ce Systems ASA Off i ce line Mac & carry AS Off i ce Pa rtner AS I n n h o l d Oppsummering 4 Styrets beretning 5 Office Partner AS 9 Office line Mac & carry AS 10 Arken

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsberetning. Lufthavnen ble i 2000 kåret til Europas mest punktlige lufthavn med gjennomsnittlig 87,9 prosent punktlighet.

Årsberetning. Lufthavnen ble i 2000 kåret til Europas mest punktlige lufthavn med gjennomsnittlig 87,9 prosent punktlighet. 20 00 Å R S R A P P O R T Årsberetning År 2000 var det andre fulle driftsåret for Oslo Lufthavn (OSL). Fortsatt står de driftsmessige forholdene i fokus. Det har vært foretatt store investeringer for å

Detaljer

sense.kommunikasjon er kontakt mellom mennesker. Alt det andre skal bare være enkle, elegante, effektive kommunikasjonsløsninger som det er lett å

sense.kommunikasjon er kontakt mellom mennesker. Alt det andre skal bare være enkle, elegante, effektive kommunikasjonsløsninger som det er lett å sense.kommunikasjon er kontakt mellom mennesker. Alt det andre skal bare være enkle, elegante, effektive kommunikasjonsløsninger som det er lett å forholde seg til. Mer frihet og enkelhet mindre bryderi

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer