KORT OM RICA. Frem til foregikk all drift i Rica Hotell- og. Hotell og restaurant i 20 år. Forretningsidé. Målsetting. Rica i dag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KORT OM RICA. Frem til 01.01.87 foregikk all drift i Rica Hotell- og. Hotell og restaurant i 20 år. Forretningsidé. Målsetting. Rica i dag."

Transkript

1 KORT OM RICA Hotell og restaurant i 20 år Rica Hotell- og Restaurantkjede ASA ble etablert i 1975 og kunne i 1995 feire 20 års jubileum. Selskapets første bedrift var Bajazzo i Bygdøy Alle, Oslo. De første årene representerte denne bedriften selskapets konsept som i hovedsak var drift av frittstående restauranter med ungdomsprofil. På det meste hadde selskapet i drift 19 restauranter. På åttitallet foretok Rica et strategivalg hvor restaurantvirksomheten gradvis ble trappet ned, og hotelldrift ble det sentrale virksomhetsområdet. Rica i dag Rica-konsernet står for driften av 31 hoteller og to frittstående restauranter. 19 av disse hotellene er leiet, mens 12 hoteller er eiet. De fleste av konsernets hoteller er fullservicehoteller i byer. Disse hotellene betjener primært yrkes- og kurs-/konferansemarkedet. I tillegg står konsernet for drift av enkelte økonomihoteller rettet mot yrkesmarkedet og tre sommerhoteller rettet mot ferie- og fritidsmarkedet. Organisasjon Frem til foregikk all drift i Rica Hotell- og Restaurantkjede ASA. Etter dette ble virksomheten omorganisert til et konsern. Konsernet består i dag av 26 datterselskaper som er 100 % eiet av Rica Hotell- og Restaurantkjede ASA. Rica-kjeden er i dag Norges største eierintegrerte hotellkjede. Forretningsidé Ricas forretningsidé er å utnytte de stordriftsfordeler som ligger i effektiv drift, produktutvikling, salg/markedsføring og økonomistyring av en kjede med hoteller. Målsetting Rica ønsker at hotellenes gjester skal oppfatte Rica Hotellene som det beste hotellalternativ på de steder Rica er etablert i forhold til den pris de har betalt for produktet. Konsernet har også som målsetting å være markedsleder innen hotelldrift i Norge samt å sikre konkurransedyktig avkastning på aksjonærenes investerte kapital. Børsnotert I januar 1994 ble Rica notert på SMB-listen ved Oslo Børs. Som et rent hotell- og restaurantselskap er Rica alene om å være notert på børs i Skandinavia. Ved børsnotering ble Rica-konsernet verdsatt til 390 mill kroner. Årsberetning 1995 Rica 1

2 HØYDEPUNKTER 1995 I mai ble Rica Hotel Svolvær åpnet. Hotellet er et fullservice sommerhotell med 147 værelser. Hotellet har åpent i vår- og sommermånedene. Aktiviteten er rettet mot ferie- og fritidsmarkedet. Hotellet er eiet av Rica, og kostprisen var ca 37 mill kroner. Rica kunne i 1995 feire sitt 20 års jubileum som hotell- og restaurantkjede. Rica-konsernet fikk sitt nest beste år siden starten i 1975 med en omsetning på 1,1 milliard kroner og et resultat før skattekostnad på 87 mill kroner. Den 1. november åpnet Rica Ishavshotel i Tromsø. Hotellet er et fullservicehotell. Hotellet har 180 værelser, kongressal med kapasitet på inntil 400 personer og en plenumsal med plass til 100 personer. På restaurantsiden har hotellet to á la carte restauranter samt to barer. Hotellet er eiet av Rica, og kostprisen var ca 118 mill kroner. I mai åpnet Holmenkollen Park Hotel Rica en ny romfløy med 33 suiter. Hotellet er nå ferdig utbygget etter at resepsjons- og restaurantarealene ble utvidet i Disse investeringene er bekostet av gårdeier. 2 Årsberetning 1995 Rica

3 HOVEDTALL OG NØKKELTALL Hovedtall Resultat Driftsinntekter MKR 1.106, ,2 861,7 823,5 799,4 Driftsresultat II MKR 99,4 108,3 60,3 37,8 29,8 Resultat før skattekostnad MKR 87,5 94,5 41,5 13,0 15,3 Balanse Omløpsmidler MKR 214,5 241,8 209,2 173,0 205,3 Anleggsmidler MKR 485,9 382,8 274,1 276,6 281,9 Sum eiendeler MKR 700,4 624,6 483,3 449,6 487,2 Kortsiktig gjeld MKR 180,5 203,9 123,3 101,3 138,9 Langsiktig gjeld MKR 319,3 271,8 269,0 287,1 293,5 Egenkapital MKR 200,6 148,9 91,0 61,2 54,8 Sum gjeld og egenkapital MKR 700,4 624,6 483,3 449,6 487,2 Nøkkeltall Likviditet Betalingsmidler MKR 142,0 149,7 150,2 120,4 145,7 Likviditetsreserve 1 % 12,8 14,1 17,4 14,6 18,2 Likviditetsgrad 2 1,2 1,2 1,7 1,7 1,5 Rentabilitet/soliditet Netto driftsmargin 3 % 8,9 10,2 7,0 4,6 3,7 Dekningsgrad 4 % 27,5 28,0 24,3 23,5 23,3 Totalkapitalrentabilitet 5 % 16,2 20,4 15,0 11,0 11,4 Egenkapitalrentabilitet 6 % 37,3 59,1 39,3 20,4 25,6 Egenkapitalandel 7 % 28,6 23,8 18,8 13,6 9,4 Nøkkeltall pr aksje Antall aksjer * MILL 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Pålydende * KR 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Kontantstrøm pr aksje * 8 KR 15,2 15,1 8,1 6,4 7,0 Fortjeneste pr aksje (EPS) * 9 KR 10,8 11,8 5,0 1,8 0,9 Pris/fortjeneste (P/E) 10 KR 10,1 8,5 Utbytte pr aksje KR 2,25 2,00 Utdelingsforhold 11 % 20,7 16,9 Egenkapital pr aksje * KR 33,4 24,8 15,2 10,2 7,6 Bransjetall Vareforbruksprosent 12 % 31,7 31,5 32,7 33,4 33,4 Personalkostnadsprosent 13 % 37,4 36,0 37,1 37,6 38,3 Beleggsprosent % Solgte romdøgn Inntekt pr solgte rom KR Antall ansatte *) Antall aksjer er justert for fondsemisjon og splitt i Definisjoner: 1. Likviditetsreserve: Betalingsmidler i % av omsetning. 2. Likviditetsgrad: Omløpsmidler / kortsiktig gjeld. 3. Netto driftsmargin: Driftsresultat II i % av driftsinntekter. 4. Dekningsgrad: Driftsresultat II + ord. avskrivninger og husleie for driftslokaler i % av driftsinntekter. 5. Totalkapitalrentabilitet: Resultat før finanskostnader i % av gjennomsnittlig totalkapital. 6. Egenkapitalrentabilitet: Ordinært resultat - skattekostnad i % av gjennomsnittlig egenkapital. 7. Egenkapitalandel: Bokført egenkapital i % av totalkapital. 8. Kontantstrøm pr aksje: Ordinært resultat + ordinære avskrivninger - betalbar skatt / antall aksjer. 9. Fortjeneste pr aksje: Ordinært resultat - skattekostnad / antall aksjer. 10. Pris/fortjeneste: Aksjekurs pr / fortjeneste pr aksje. 11. Utdelingsforhold: Avsatt til utbytte for regnskapsåret i % av årets resultat. 12. Vareforbruksprosent: Vareforbruk i % av varesalg. 13. Personalkostnadsprosent: Totale personalkostnader i % av driftsinntekter. Årsberetning 1995 Rica 3

4 STYRETS BERETNING Rica Hotellene oppnådde gode resultater i Konsernets resultat før skattekostnad ble 87 mill kroner mot 94 mill kroner i Rica-konsernets virksomhet omfatter 31 hoteller og to frittstående restauranter. Den 19. mai åpnet Rica Hotel Svolvær. Hotellet har 147 værelser, restaurant, bar og møterom. Hotellet er det tredje sommerhotellet i Ricakonsernet. Driften av hotellet er organisert i datterselskapet Rica Hotel Hammerfest AS. Rica Ishavshotel i Tromsø åpnet 1. november. Hotellet er et fullservicehotell med alle fasiliteter. Hotellet har 180 værelser, restaurant, to barer, kongressal, plenumsal og åtte møterom. Hotellet er eiet av Rica Hotell- og Restaurantkjede ASA, og driften er organisert i datterselskapet Rica Ishavshotel Tromsø AS. Driftsinntekter og resultat Driftsinntektene for Ricakonsernet økte med 4% fra mill kroner i 1994 til mill kroner i Spesielt innenfor områdene forretningsreisende og kurs/konferanser har markedet utviklet seg positivt. Rica Hotellene solgte romdøgn i 1995 mot romdøgn i Hotellbelegget for 1995 ble 60% som er 10% høyere enn landsgjennomsnittet. Rica-konsernet oppnådde et driftsoverskudd på 99 mill kroner som er 9 mill kroner svakere enn i Resultatnedgangen i 1995 må ses i sammenheng med Ricakonsernets ekstraordinære inntjening i størrelsesorden 20 mill kroner i forbindelse med OL på Lillehammer i For 2. halvår 1995 oppnådde konsernet et resultat før skattekostnad på 56 mill kroner. Dette er en økning på 13 mill kroner (+ 30%) sammenlignet med 2. halvår I forbindelse med åpning av konsernets to nye hoteller i 1995 er resultatregnskapet belastet med oppstartingskostnader på ca 3 mill kroner. Netto finansresultat ble forbedret sammenlignet med Dette skyldes lavere rente på selskapets lån og gevinst på 2,9 mill kroner ved salg av aksjepost på 11,3% i AS Grand Hotel. Mkr Omsetning Mkr Driftsresultat II og resultat før skattekostnad Driftsresultat II Resultat før skattekostnad Mkr Investeringer Årsberetning 1995 Rica

5 Investeringer Konsernet har i løpet av året investert for 125 mill kroner. Av dette er 115 mill kroner direkte knyttet til oppføring av Rica Ishavshotel i Tromsø og Rica Hotel Svolvær. Totalinvesteringen for disse hotellene ble 155 mill kroner. I denne forbindelse har konsernet inntektsført investeringstilskudd på 11 mill kroner fra SND. For investeringer i 1994 var tilsvarende investeringstilskudd 8 mill kroner. Finansiering og likviditet Konsernets langsiktige gjeld var 293 mill kroner pr All langsiktig gjeld er rentebærede med en gjennomsnittlig rente på ca. 6,8% pr Renten på 50% av konsernets pantelån er bundet for fem år og 50% er bundet for ett år. I forbindelse med investeringer i Rica Ishavshotel i Tromsø og Rica Hotel Svolvær er det foretatt låneopptak på 118 mill kroner. Egenfinansiering utgjorde 37 mill kroner. Konsernets rentebærende gjeld er nedbetalt med 40 mill kroner i ordinære avdrag og 55 mill kroner i ekstraordinære avdrag. Konsernets likviditet er god med 142 mill kroner i betalingsmidler pr I tillegg har konsernet en ubenyttet trekkrettighet på 100 mill kroner. Arbeidsforhold og det ytre miljø Pr hadde konsernet ansatte mot i I morselskapet var det ved årsskiftet 28 ansatte. Samarbeidsforholdene i Rica-konsernet er gode, og arbeidsmiljøet er høyt prioritert i bedriftene. Rica Hotellene forurenser i liten utstrekning det ytre miljø, og det er derfor ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området. Styret og administrasjonen Jan E. Rivelsrud, som tidligere var administrerende direktør, ble valgt til styrets formann fra Tidligere viseadministrerende direktør og styremedlem Ole-Jacob Wold ble fra samme tidspunkt ansatt som administrerende direktør. Det er utbetalt kr i godtgjørelse til selskapets styre. Jan E. Rivelsruds lønn og annen godtgjørelse som administrerende direktør frem til beløper seg til kr Fra er det inngått egen arbeidsavtale mellom selskapet og Jan E. Rivels- Opptak og nedbetaling av Mkr rentebærende gjeld Opptak 100 Nedbetaling Mkr Rentebærende gjeld % Egenkapitalandel i % 28,6 23,8 18,8 13,6 9, Årsberetning 1995 Rica 5

6 Kr Antall solgte romdøgn Inntekt pr solgte rom 563 Rica Hotellene Landsgjen- nomsnitt rud. Ole-Jacob Wolds lønn og annen godtgjørelse som administrerende direktør for 2. halvår 1995 beløper seg til kr Godtgjørelse til selskapets revisor utgjorde kr og fordeler seg med kr for revisjon og kr for rådgivende tjenester. For styret eller ansatte i konsernet er det ikke utdelt opsjoner for kjøp av aksjer i selskapet. Det er heller ikke avtalt noen form for kompensasjon utover lønn i oppsigelsestid ved fratreden for nøkkelpersoner. Aksjonærforhold Selskapets aksjekapital er på 24 mill kroner fordelt på 6 mill aksjer á kr 4. Selskapet er notert på SMB-listen ved Oslo Børs, og pr hadde selskapet 190 aksjonærer. Det har i løpet av året vært omsatt aksjer over Oslo Børs. Pr eide utenlandske investorer aksjer. Begivenheter etter regnskapsårets utgang Konsernet har fra etablert et nytt forretningsområde, Rica Partner Hotel. Dette er et konsept for samarbeid innenfor salg, markedsføring og innkjøp. Avtale vil primært bli inngått med hoteller lokalisert på steder i Norge hvor Rica ikke er etablert. Ved utgangen av januar 1996 er det inngått 15 Rica Partner Hotel avtaler. I Norden har Ricakonsernet inngått samarbeidsavtaler innenfor salg og markedsføring med hotellkjedene Sokos i Finland som har 43 hoteller og Provobis i Sverige som har 10 hoteller. Leieforholdet mellom Rica og eier av Rica Skansen Hotel ble avviklet med virkning fra Årsaken er at konsernet ønsker å konsentrere sin Pr eide styrets medlemmer følgende aksjer: % Beleggsprosent Rica Hotellene Landsgjen- nomsnitt Jan E. Rivelsrud Styreformann aksjer 51,6% Prins Carl Bernadotte Styremedlem aksjer 1,0% Ole-Jacob Wold Styremedlem/adm.dir aksjer 0,5% Truls Holthe Styremedlem aksjer 0,0% Sum aksjer 53,1% Kværner AS var pr innehaver av aksjer (19,9%) og er representert i styret ved konserndirektør Jan M. Greve. 6 Årsberetning 1995 Rica

7 virksomhet i Ålesund om ett hotell, Rica Parken Hotel. Våren 1997 åpner Ricakonsernet et nytt hotell i Stavanger. Hotellet vil inneholde 59 suiter, bar, restaurant og møterom. Hotellet vil bli leiet, og langsiktig leieavtale er inngått med gårdeier. Fremtidsutsikter Markedsutsiktene for 1996 viser tegn til forsiktig vekst. Foreløpige reservasjoner for sommersesongen fra utlandske kunder ser bedre ut enn i Under forutsetning av fortsatt stabile økonomiske rammebetingelser Årsoverskudd kr Fra tilbakeføringsfond kr Sum til disposisjon kr Utbytte kr Til reservefond kr Til disposisjonsfond kr Avgitt konsernbidrag kr Sum disponert kr Jan E. Rivelsrud Ole-Jacob Wold Prins Carl Bernadotte Sandvika, 15. februar 1996 I styret for Rica Hotell- og Restaurantkjede ASA Jan E. Rivelsrud Ole-Jacob Wold Prins Carl Bernadotte styreformann styremedlem/adm. dir. styremedlem Jan M. Greve Jan M. Greve Truls Holthe Odd Erik Haakonsen styremedlem styremedlem styremedlem Truls Holthe Odd Erik Haakonsen Årsberetning 1995 Rica 7

8 RESULTATREGNSKAP (Tall i kr) Morselskap Konsern Note Driftsinntekter Varesalg Losjiinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Vareforbruk Lønn og andre pers. kostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsoverskudd I Rehabiliteringskostnader Salgsgevinster m.v Driftsoverskudd II Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Netto finanskostnader Overskudd før skattekostnad Skattekostnad Årsoverskudd Egenkapitaloverføringer Til reservefond Fra tilbakeføringsfond Til disposisjonsfond Avgitt konsernbidrag Til utbytte Netto egenkapitaloverføringer 8 Årsberetning 1995 Rica

9 BALANSE (Tall i kr) Morselskap Konsern Note EIENDELER Omløpsmidler Betalingsmidler Aksjer Kundefordringer Varebeholdning Andre kortsiktige fordringer Sum omløpsmidler Anleggsmidler Konsernfordringer Aksjer i datterselskaper Andre aksjer og andeler Langsiktige fordringer 5, Maskiner, inventar og transportmidler 7, Bygninger 7, Tomter 7, Anlegg under utførelse 7, Sum anleggsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Offentlige avgifter, skattetrekk og feriepenger Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Utbytte Sum kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Konserngjeld Utsatt skatt Sum langsiktig gjeld Egenkapital Aksjekapital ( aksjer à kr 4) Reservefond Tilbakeføringsfond Sum bundet egenkapital Disposisjonsfond Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Pantstillelser Garantiansvar Sandvika, 15. februar 1996 I styret for Rica Hotell- og Restaurantkjede ASA Jan E. Rivelsrud Ole-Jacob Wold Prins Carl Bernadotte Jan M. Greve Odd Erik Haakonsen Truls Holthe styreformann styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem adm. dir. Årsberetning 1995 Rica 9

10 KONTANTSTRØMANALYSE (Tall i kr) Morselskap Konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetaling ved salg av varer og tjenester Utbetaling ved kjøp av varer og tjenester Utbetaling til ansatte, arb.g.avgift, skattetrekk mv Innbetaling av renter Utbetaling av renter Utbetaling av skatter og offentlige avgifter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av driftsmidler Utbetaling ved kjøp av driftsmidler Innbetaling ved salg av aksjer og andeler Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler Innbetaling ved salg av andre investeringer Utbetaling ved kjøp av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny kortsiktig gjeld Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for året Beholdning av kontanter pr Kontantbeholdning pr Ubenyttet trekkrettighet Sum disponible midler pr Bundne skattetrekksmidler utgjør Årsberetning 1995 Rica

11 REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapene er satt opp etter prinsipper som er generelt akseptert i Norge. De viktigste regnskapsprinsippene som selskapet følger, er beskrevet nedenfor. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Rica Hotell- og Restaurantkjede ASA og datterselskapene, som alle er 100% eiet. Ved konsolideringen er morselskapets aksjer i datterselskapene erstattet med datterselskapenes eiendeler og gjeld og gruppert etter de samme prinsipper som i morselskapets regnskap. Konsernregnskapet er utarbeidet etter oppkjøpsmetoden. Fordringer og gjeld mellom mor- og datterselskap er eliminert ved konsolideringen. Det samme gjelder transaksjoner av intern karakter. Betydelige eierandeler i ansvarlige selskaper (mer enn 50%) er inkludert i konsernregnskapet med forholdsmessige andeler av aktiva, passiva, inntekter og kostnader (bruttometoden). Eierandeler i tilknyttede ansvarlige selskaper (20-50%) er inkludert i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. Andel av årsresultat blir vist som finanspost i resultatregnskapet. Dette innebærer at bokført verdi i balansen består av kostpris justert for andel akkumulert resultat. Klassifisering i balansen Regnskapet bygger på at alle eiendeler som knytter seg til varekretsløpet, fordringer som tilbakebetales innen ett år samt «eiendeler som ikke er bestemt til varig eie eller bruk for virksomheten» er omløpsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Gjeld som knytter seg til varekretsløpet og gjeldsposter som i sin helhet forfaller til betaling kommende år, er i balansen klassifisert som kortsiktig gjeld. Gjeld som forfaller til betaling etter kommende år, er klassifisert som langsiktig gjeld. Tidligere har første års avdrag på langsiktig gjeld vært klassifisert som kortsiktig gjeld. Dette prinsipp er endret i 1995 slik at første års avdrag på langsiktig gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld. Tallene for 1994 er omarbeidet slik at balansen for de to år er sammenlignbar. Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til antatt virkelig verdi pr Morselskapet og konsernets avsetning til tap på kundefordringer fremkommer i note 3. Varelager Beholdninger av råvarer og salgsvarer er verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi etter FIFO prinsippet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har en levetid utover tre år og har en kostpris som overstiger kr Avskrivbare driftsmidler er inkludert i balansen til kostpris fratrukket bedriftsøkonomiske avskrivninger. Dersom virkelig verdi av varige driftsmidler er lavere enn bokført verdi og verdifallet ikke antas å være av forbigående art, er det foretatt nedskrivning. Driftsmidler avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske og tekniske levetid. Bygninger under oppførelse blir ikke avskrevet før de tas i bruk. Byggelånsrenter utgiftsføres løpende som en finanskostnad. Rehabiliteringskostnader og salgsgevinster Kostnader ved rehabilitering av hoteller blir i regnskapet klassifisert i tre grupper: Løpende vedlikeholdskostnader Skattemessig utgiftsførbare rehabiliteringskostnader Skattemessig aktiveringspliktige rehabiliteringskostnader De to førstnevnte gruppene utgiftsføres straks. Løpende vedlikeholdsarbeider utgiftsføres under andre salgs- og administrasjonskostnader og er definert som mindre vedlikehold for å opprettholde hotellets standard. Utgiftsførbare rehabiliteringskostnader er definert som betydelig modernisering av hotellarealer. Disse arbeidene omfatter normalt en totalrenovering og utskifting av inventar/utstyr, tepper, maling etc. I gjennomsnitt regner konsernet med at det går ca 8-10 år før behovet for en ny renovering er påkrevet. Den tredje gruppen er definert som påkostninger som aktiveres og vil komme til utgiftsføring gjennom senere års avskrivninger. Resultatpostene utgiftsførbare rehabiliteringskostnader og gevinster/tap ved avhendelse er ordinære resultatposter for konsernet, men vil kunne variere fra et år til et annet. For å presentere disse resultatposter på en informativ måte, har konsernet valgt å klassifisere disse poster på egne linjer adskilt fra den løpende drift av hotellene. Offentlige tilskudd Rica-konsernet har i forbindelse med oppføringen av Rica Hotel Svolvær og Rica Ishavshotel mottatt totalt 10,7 mill kroner i Årsberetning 1995 Rica 11

12 NOTER (Tall i kr) Note 1. Aksjer i datterselskaper Morselskapet har pr følgende aksjer i datterselskaper: Selskapets navn Selskapets Antall Pålydende Bokført Eieraksjekapital aksjer til sammen verdi andel i eie i % Rica Hotel Kirkenes AS Rica Hotel Hammerfest AS Rica Ishavshotel Tromsø AS Rica Hotel Sandnessjøen AS Rica Hell Hotel Værnes AS Rica Hotel Kristiansund AS Rica Hotel Ålesund AS Rica Travel Hotel Bergen AS Rica-Hotellene Haugesund AS Rica Fregatten Hotel AS Rica Ibsen Hotel AS Rica Park Hotel Sandefjord AS Rica Havna Hotel AS Rica Park Hotel Drammen AS Holmenkollen Park Hotel Rica AS Grand Hotel Driftsselskap AS Rica Hotellene Oslo AS Rica Hotel Oslofjord AS Rica Helsfyr Hotel AS Rica Hotel Gjøvik AS Rica Victoria Hotel AS Rica Olrud Hotel AS Rica Saga Hotel Sarpsborg AS Rica Sjølyst AS Ishavshotellet Eiendom AS Rica-Senteret AS Sum Note 2. Betalingsmidler Konsernet har kr (morselskapet kr ) innestående på bankkonti som er bundne midler for ansattes forskuddstrekk. Ubenyttet trekkrettighet i morselskapet utgjør 100 mill kroner pr Årsberetning 1995 Rica

13 Note 3. Kundefordringer og tap på fordringer Morselskap Konsern Kundefordringer Kundefordringer pr Avsetning tap på fordringer Bokførte kundefordringer pr Tap på fordringer: Konstaterte tap på fordringer Endring avsetning tap på fordringer Bokført tap på fordringer pr Avsetning til tap på fordringer pr i datterselskapene anser styret for å være tilstrekkelig ut fra en bedriftsøkonomisk vurdering. Note 4. Deltakelse i ansvarlige selskaper Eier- Metode for Andel i resultat Verdi i balanse andel konsolidering Eiet av morselskap: ANS Kirkenes Turisthotell 99,0% Brutto ANS Rica Hotel Hammerfest 99,0% Brutto ANS Rica Arctic Hotel 33,7% Netto Eiet av datterselskap: ANS Kirkenes Turisthotell 1,0% Brutto ANS Rica Hotel Hammerfest 1,0% Brutto Sum Utover dette er det i balansen kun oppført ubetydelige poster i andre aksjeselskaper, ANS og KS som er presentert iht. kostmetoden. Note 5. Lån og sikkerhetsstillelser Under langsiktige fordringer er lån til styremedlemmer/adm. direktører inkludert med kr for morselskapet og kr for konsernet. Det er stillet betryggende sikkerhet for lånene. Årsberetning 1995 Rica 13

14 Note 6. Netto pensjonsmidler og pensjonskostnader Et av konsernets datterselskap har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser. Årets pensjonskostnader og beregnede pensjonsforpliktelser er basert på foreløpig norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. Pensjonsordningene omfatter 182 personer og er organisert i en kollektiv avtale gjennom et forsikringsselskap. I tillegg er pensjonsordning for tre personer som tidligere var ansatt, finansiert direkte over drift. Pensjonskostnader Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene Amortisering av utsatt forpliktelse pga avvik fra plan/forutsetninger Avkastning på pensjonsmidlene Netto periodisert pensjonskostnad Pensjonsordningenes finansielle status Beregnede pensjonsforpliktelser (PBO) Pensjonsmidler Netto pensjonsmidler Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 6,0% 7,0% Forventet avkastning på pensjonsmidler 7,0% 8,0% Forventet lønnsstigning 3,0% 3,3% Forventet inflasjon 2,0% 2,5% Note 7. Varige driftsmidler Morselskap Maskiner, Byg- Tomter Boliger Anlegg Sum inventar, ninger under transp.m. utførelse Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. ord. avskr Ord. avskrivninger Akk. ord. avskr Bokført verdi Avskrivningssats (%) 12,5% 2 5% 14 Årsberetning 1995 Rica

15 Konsern Maskiner, Byg- Tomter Boliger Anlegg Sum inventar, ninger under transp.m. utførelse Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. ord. avskr Ord. avskrivninger Akk. ord. avskr Bokført verdi Avskrivningssats (%) 12,5% 2 5% Note 8. Investeringer/salg av varige driftsmidler de siste 5 år Morselskap Investeringer (kostpris) Maskiner, inventar etc Bygninger Tomter Anlegg under utførelse Sum investeringer Salg (salgsum) Maskiner, inventar etc Bygninger Tomter Sum salg Netto investeringer Konsern Investeringer (kostpris) Maskiner, inventar etc Bygninger Tomter Anlegg under utførelse Sum investeringer Salg (salgsum) Maskiner, inventar etc Bygninger Tomter Sum salg Netto investeringer Årsberetning 1995 Rica 15

16 Note 9. Rentebærende gjeld og forfallsfordeling Morselskap Rentebærende gjeld Nye låneopptak Forfallsfordeling Rentebærende gjeld Tidligere år er første års avdrag på langsiktig gjeld klassifisert på egen linje som kortsiktig gjeld. For 1995 er dette prinsippet endret slik at all langsiktig gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld. Regnskapstallene for 1994 er omarbeidet slik at balansen for de to årene er sammenlignbar. 50% av gjelden er finansiert til en fast rente på 7,24% frem til Resterende gjeld er finansiert til en fast rente på 6,05% frem til Note 10. Spesifikasjon av andre inntekter i morselskapet Konsernleieinntekter Andre leieinntekter Investeringstilskudd Diverse Sum Konsernleieinntekter er inntekter fra datterselskaper for leie av driftslokaler. Mottatt investeringstilskudd fra SND for Rica Hotel Svolvær og Rica Ishavshotel er inntektsført i resultatregnskapet. Note 11. Leieavtaler Pr leier konsernet 20 hoteller og to serveringssteder. 19 av disse hotellene drives av datterselskaper, mens ett hotell er fremleid til selskap utenfor konsernet. 19 av de 22 leieavtalene er inngått av morselskapet Rica Hotell- og Restaurantkjede ASA. De tre resterende avtalene er inngått av datterselskap. Note 12. Spesifikasjon av salgsgevinster m.v. Morselskap Konsern Gevinst ved salg av driftsmidler Tap ved salg av driftsmidler 150 Nedskrivinger Netto salgsgevinster m.v Note 13. Spesifikasjon av finansinntekter Morselskap Konsern Renteinntekter Gevinst ved salg av aksjer i AS Grand Hotel Mottatt utbytte/deltakelse i ANS/KS Morselskapets aksjepost på 11,3% i AS Grand Hotel ble solgt i januar Årsberetning 1995 Rica

17 Note 14. Skattekostnad Nedenfor er det gitt en spesifikasjon av forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag samt årets skattekostnad: Morselskap Konsern Resultat før skattekostnad /- Permanente forskjeller 1 ) /- Endring i midlertidige forskjeller 2 ) Anvendelse av fremførbart underskudd Avgitt konsernbidrag Årets skattegrunnlag Betalbare skatter (28%) For lite/mye avsatt tidligere år Endring utsatt skatt Skattekostnad ) Permanente forskjeller er resultatforskjeller mellom innholdet av regnskapsmessig- og skattemessig inntekts- og kostnadsbegreper. Et eksempel er «ikke fradragsberettigede kostnader». 2 ) Midlertidige forskjeller er forskjeller mellom regnskapsmessig- og skattemessig resultat som oppstår i en periode og reverserer i en senere periode. Dette har sin bakgrunn i forskjellige periodiseringsregler i regnskaps- og skattelovgivningen. Note 15. Utsatt skatt Nedenfor er det gitt en spesifikasjon av de midlertidige forskjeller og fremførbart underskudd samt beregning av utsatt skatt ved utgangen av regnskapsåret: Morselskap Konsern Fordringsreserve Fordringsreserve (overgangsregler) Anleggsreserve Gevinst- og tapskonto Oppskrivning Nedskrivninger Pensjonsmidler Regnskapsmessig gjeld 290 Skattemessig underskudd til fremføring Sum midlertidige forskjeller Utsatt skatt (28%) Note 16. Egenkapitalendringer i 1995 Morselskap Aksje- Reserve- Tilbake- Disposi- SUM kapital fond føringsfond sjonsfond Balanse pr Resultat Balanse pr Årsberetning 1995 Rica 17

18 Konsern Aksje- Reserve- Tilbake- Disposi- SUM kapital fond føringsfond sjonsfond Balanse pr Resultat Balanse pr Note 17 Aksjekapitalens utvikling Tidspunkt Type transaksjon Antall aksjer Pålydende Beløp Aksjekapital (kroner) etter endring Februar 1975 Stiftelse Juni 1981 Fondsemisjon Desember 1985 Fondsemisjon Desember 1985 Aksjesplitt Oktober 1987 Kapitalnedsettelse Desember 1987 Fondsemisjon November 1993 Fondsemisjon Desember 1993 Aksjesplitt Note 18 Pantstillelser Pantelån Morselskap Konsern Pantelån Bokført verdi av eiendeler Morselskap Konsern som er stillet som sikkerhet Kundefordringer Aksjer Maskiner, inventar, etc Bygninger Tomter Boliger Anlegg under utførelse Sum Note 19. Garantiansvar Selskapet har følgende garantiansvar pr : Morselskap Konsern Kausjonsansvar for lån Note 20. RISK-beløpet Pr Pr Pr Akkumulert (foreløpig) Gjennomgående RISK-beløp pr aksje (kr) 5,58 7,33 4,87 17,78 18 Årsberetning 1995 Rica

19 REVISORS BERETNING Årsberetning 1995 Rica 19

20 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRFORHOLD Kr Kr Kr % Kontantstrøm pr aksje 7,0 6,4 8,1 15,1 15, Fortjeneste pr aksje 0,9 1,8 5,0 11, Utbytte pr aksje 2,0 10, Utdelingsforhold 16,9 2,25 20, Aksjekapital Aksjekapitalen til Rica Hotell- og Restaurantkjede ASA er 24 mill kroner fordelt på aksjer pålydende kr 4. Det er ingen stemmerettsbegrensninger, slik at hver aksje gir en stemme på selskapets generalforsamling. Aksjenes omsettelighet Aksjene er fra 13. januar 1994 notert på SMB-listen ved Oslo Børs. Vedtektene inneholder ingen bestemmelser som innskrenker omsetteligheten av selskapets aksjer. Selskapet arbeider løpende med å oppnå en best mulig likviditet i aksjen. En god likviditet er med på å sikre at aksjekursen avspeiler selskapets inntjening og reelle verdier. Aksjonærpolitikk Aksjonærpolitikk inngår som en prioritert del av selskapets totale strategi og er en viktig del av den finansielle strategi. Selskapets økonomiske målsetting er å oppnå konkurransedyktig avkastning på investert kapital. Det er således selskapets intensjon å gi aksjonærene en avkastning i form av utbytte og verdistigning, som gjør investering i selskapets aksjer til et konkurransedyktig investeringsalternativ sammenlignet med andre investeringsmuligheter med tilsvarende risiko. Under hensyntagen til selskapets kontantstrøm og investeringsbehov vil styret årlig vurdere betaling av utbytte til aksjonærene. Utbytte For 1995 foreslår styret å dele ut kr 2,25 pr aksje i utbytte. De aksjonærer som er registrerte eiere på generalforsamlingsdatoen, har rett til utbytte. Utbytte utbetales den 29. mai. Gjennomgående RISK Gjennomgående RISKbeløp for 1995 er beregnet til kr 5,58 og tilfaller norske aksjonærer pr Det gjennomgående RISKbeløpet for Rica-konsernet for 1994 er fastsatt til kr 7,33 og tilfaller norske aksjonærer pr Aksjonæravtale I forbindelse med Kværner AS inntreden som aksjonær i Rica i 1989, ble det inngått en aksjonæravtale mellom daværende aksjonærer. Avtalen gir Kværner AS rett til å utpeke et styremedlem i selskapet så lenge Kværner AS innehar minst 11% av aksjene. Forretningsmessige relasjoner med nærstående parter Eierselskapet til Rica Victoria Hotel i Oslo (AS Rosenkrantzgate 13) ble i juni 1993 kjøpt av Victoria Eiendom AS (75%) og av ledelsen i Rica (25%). Forvaltningen av eiendommen ivaretas av Victoria Eiendom AS, og leien ble i juni 1993 fastsatt på markedsmessige vilkår i en langsiktig leieavtale. Det påpekes at ledelsens rolle som investor i eierselskapet for Rica Victoria Hotel er av ren finansiell karakter. Børsverdi Markedsverdien til Rica Hotell- og Restaurantkjede ASA pr var 654 mill kroner (kr 109 pr aksje), tilsvarende 5,3% av SMB-listens samlede verdi, hvilket gjorde Rica til SMB-listens femte største selskap målt i markedsverdi. Det har i løpet av året vært omsatt Rica-aksjer over Oslo Børs. Rica-aksjen har siden notering på SMBlisten 13. januar 1994 hatt en kursstigning på 45,3%. For 1995 har kursstigningen vært på 9%, mens Oslo Børs 20 Årsberetning 1995 Rica

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Rica Hotels. Regnskap for 3. kvartal 2002

Rica Hotels. Regnskap for 3. kvartal 2002 Rica Hotels Kommentarer til regnskap for 3. kvartal 2002 1 100 000 1 050 000 1 000 000 950 000 900 000 850 000 800 000 750 000 700 000 0 000 % 70 60 55 50 45 40 kr 850 800 750 700 0 600 550 500 450 400

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

DETTE ER RICA. Rica Hotell- og. Kjedens første hotell var Rica Carlton Hotel i Oslo som åpnet i 1976, etter at en langsiktig leieavtale

DETTE ER RICA. Rica Hotell- og. Kjedens første hotell var Rica Carlton Hotel i Oslo som åpnet i 1976, etter at en langsiktig leieavtale DETTE ER RICA Rica Hotell- og Restaurantkjede AS ble etablert i 1975 og forretningsidéen var å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede. Selskapets første bedrift, Bajazzo diskotek og pizzarestaurant

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Rica Hotels ASA. Rica Hotel, Alta. Foreløpig regnskap

Rica Hotels ASA. Rica Hotel, Alta. Foreløpig regnskap Rica Hotels ASA Rica Hotel, Alta Foreløpig regnskap Rica Hotels ASA foreløpig regnskap Styrets kommentar til regnskapet Ricas overskudd før skattekostnad for ble NOK 61 mill mot NOK 49 mill i. Resultatfremgangen

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2011 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3.955.575 4.235.562 Gaver 3.430.984 4.982.023 Messer, basarer og lotteri 444.199 557.367 Tilskudd 363.921

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2012 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2013 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2013 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer