Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt"

Transkript

1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt

2

3 Velkommen Takk for at du har valgt Animas Vibe. Ditt Animas Vibe -system kan spille en integrert rolle i håndteringen av blodglukose og den kontinuerlige insulinleveringen du har bestemt sammen med din lege. Din Animas Vibe insulinpumpe gir kontinuerlig insulinlevering for å hjelpe deg med å nå målene for blodglukose som legen din har anbefalt. Den leverer insulin på to måter: 1) kontinuerlig basal insulinlevering og 2) bolus insulinlevering for å dekke mat du har spist og/ eller for å redusere et høyt nivå av blodglukose. Ditt Animas Vibe -system gir både kontinuerlig insulinlevering og kontinuerlig overvåking av glukose (CGM) når det brukes sammen med et Dexcom G4 CGM-system. Dexcom G4 CGM-systemet er et ekstrautstyr som kanskje ikke er tilgjengelig i ditt land eller region. Denne brukerhåndboken vil gi deg en grundig forståelse av ditt Animas Vibe -system og av hvordan du får det meste ut av det. Brukerhåndboken er designet for å gi deg informasjonen du leter etter når du trenger den, og den er organisert slik at det er lett for deg å finne frem. Kontakt din lokale Animas-distributør for å se om det er et nettsted der du kan finne ytterligere informasjon om opplæringsprogrammer i din region. Nettstedet kan også ha annen informasjon om håndtering av diabetes. Du finner kontaktinformasjon for din lokale Animas-distributør på pasient-id-kortet som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. Du bør følge anvisningene i denne brukerhåndboken uansett om du bare vil bruke en Animas Vibe insulinpumpe, eller om du vil bruke pumpen sammen med et Dexcom G4 CGM-system. Del I av denne brukerhåndboken vil instruere deg i bruken av en Animas Vibe insulinpumpe som en selvstendig enhet. Del II vil instruere deg i bruken av en Animas Vibe insulinpumpe i kombinasjon med et Dexcom G4 CGM-system. Du kan selvfølgelig komme til å ha flere spørsmål. Hvis du har det, tar den lokale Animas-distributøren gjerne imot en telefon fra deg. Du finner kontaktinformasjon for din lokale Animas-distributør på pasient-id-kortet som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. Ta godt vare på pasient-id-kortet for fremtidig bruk.

4 INNHOLDSFORTEGNELSE FØR DU STARTER I DEL I: ANIMAS VIBE INSULINPUMPE KAPITTEL 1 - Oversikt over insulinpumpen 1 KAPITTEL 2 - Introduksjon til din Animas Vibe insulinpumpe 5 KAPITTEL 3 - Klargjøre pumpen 11 KAPITTEL 4 - Bruke Normal bolus-funksjonen 23 KAPITTEL 5 - Bruke basalprogramfunksjoner 25 KAPITTEL 6 - Funksjonen Stopp/start 33 KAPITTEL 7 - Historikkfunksjonen 35 KAPITTEL 8 - Statusfunksjonen 41 KAPITTEL 9 - Avanserte funksjoner/oppsett og aktivering 45 KAPITTEL 10 - Bruke avanserte funksjoner 57 KAPITTEL 11 - Pumpens sikkerhetssystem og alarmer 77 KAPITTEL 12 - Stell og vedlikehold av insulinpumpen 89 KAPITTEL 13 - Instruksjoner om påføring av glassbeskyttende film 91 KAPITTEL 14 - Feilsøking av hypoglykemi, hyperglykemi og problemer med infusjonssett/-steder 93 KAPITTEL 15 - Retningslinjer for sykedager 99 KAPITTEL 16 - Om livsstil 101 KAPITTEL 17 - Animas Vibe insulinpumpe - garanti og annen teknisk informasjon 103

5 DEL II: DEXCOM G4 CGM-SYSTEM KAPITTEL 1 - CGM-oversikt 107 KAPITTEL 2 - CGM-innstillinger 109 KAPITTEL 3 - Sette i sensor og sender 117 KAPITTEL 4 - Starte en CGM-økt 125 KAPITTEL 5 - CGM-kalibrering 127 KAPITTEL 6 - Vise CGM-informasjon på pumpen 131 KAPITTEL 7 - CGM historikkskjermer 141 KAPITTEL 8 - Fullføre en CGM-økt 145 KAPITTEL 9 - Fjerne sensor og sender 147 KAPITTEL 10 - CGM sikkerhetssystem og varsler 149 KAPITTEL 11 - Stell og vedlikehold av Dexcom G4-systemet 163 KAPITTEL 12 - Feilsøking av problemer med Dexcom G4-systemet 167 KAPITTEL 13 - Dexcom G4-system - teknisk informasjon 171 VEDLEGG A: ORDLISTE 179 INDEKS 185

6 FØR DU STARTER Snakk med legen din om dine behov for individuell opplæring. Ikke forsøk å koble til pumpen din før du har fått opplæring i bruken. Som en del av din opplæring vil din lege hjelpe deg med å gjøre passende valg for å stille inn din insulinpumpe og kontinuerlig glukoseovervåking (CGM). Insulinpumpen må programmeres for din personlige bruk, fordi pumpens innstillinger innvirker på beregningen av insulinlevering. Bli komfortabel med bruken av pumpen til insulinlevering før du begynner å bruke funksjonene for kontinuerlig overvåking av glukose (CGM) på pumpen. Se de relevante kapitlene i Del I for informasjon om hvordan du setter opp og bruker insulinpumpen. Følgende typer insulin har blitt testet av Animas og har blitt funnet sikre for bruk i pumpens insulinreservoar: Humalog, Novo Rapid, NovoLog og Apidra. Før du bruker en annen type insulin med denne pumpen, må du sjekke insulinets etikett og din egen helsestatus for å være sikker på at den kan brukes sammen med pumpen. Behandling med insulinpumpe anbefales for personer med diabetes som: anbefaler. Det kreves tilsyn av voksen for pediatriske pasienter som bruker insulinpumper. Du må lese denne brukerhåndboken og alle vedlegg som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. Du bør også lese all dokumentasjon som følger med ditt Dexcom G4-system. Når du leser denne brukerhåndboken, bør du merke deg følgende: individuell programmering, og de er ikke nødvendigvis representative for faktiske helsetilstander. Vibe insulinpumpe bruker en fargeskjerm, men i denne brukerhåndboken vises skjermbildene alltid i svart og hvitt. hele brukerhåndboken. Ditt land eller din region kan bruke et annet tegn, som et komma (,) som desimaltegn. skjermbilder. I

7 FØR DU STARTER Vibe -system består av en Animas Vibe insulinpumpe, en Dexcom G4 sender og en Dexcom G4 sensor. Din Animas Vibe insulinpumpe kalles ofte simpelthen din pumpe eller pumpen. Din Dexcom G4 sender kalles ofte din sender eller senderen. Din Dexcom G4 sensor kalles ofte din sensor eller sensoren. Til sammen vil din Dexcom G4 sender og sensor ofte kalles ditt Dexcom G4-system eller bare CGM. skjermbilder. til en blodglukosetest som gjøres med en blodglukosemåler og en blodprøve tatt fra fingertuppen. Alle henvisninger til skjermbilder, menyer, knapper osv. i Del II, henviser til en Animas Vibe insulinpumpe, med mindre noe annet er oppgitt. Vær spesielt oppmerksom på advarsler, forsiktighetsregler, forholdsregler og sikkerhetsinformasjon i denne brukerhåndboken, identifisert med. Tiltenkt bruk Animas Vibe insulinpumpe Din Animas Vibe insulinpumpe er indisert for kontinuerlig subkutan insulininfusjon for behandling av insulinkrevende diabetes hos voksne og pedatripasienter. Animas Vibe insulinpumpe og Dexcom G4-system (Animas Vibe -system) Når den brukes sammen med et Dexcom G4 CGM-system, gir Animas Vibe insulinpumpe både kontinuerlig insulinlevering og kontinuerlig blodglukoseovervåking hos personer (18 år og eldre) med diabetes. Dexcom G4-systemet er en glukoseovervåkende anordning som oppdager tendenser og sporer mønstre hos personer (18 år og eldre) med diabetes. Systemet er beregnet på bruk av pasienter hjemme og på helseinstitusjoner. Dexcom G4-systemet er indisert for bruk som en tilleggsanordning for å utfylle, men ikke erstatte, informasjon som fås fra standard glukoseovervåkende anordninger for hjemmebruk. Dexcom G4-systemet hjelper til å oppdage hyperglykemi og hypoglykemi, og gir både akutte og langsiktige behandlingsjusteringer som kan minimere disse utslagene. Fortolkningen av Dexcom G4-systemets resultater bør baseres på tendenser og mønstre som ses med flere påfølgende avlesninger over tid. II

8 FØR DU STARTER Viktig sikkerhetsinformasjon om ditt Animas Vibe -system Les grundig alle advarsler og forsiktighetsregler i avsnittet Før du starter for Animas Vibe insulinpumpe, og hele Del I av denne brukerhåndboken før du bruker din Animas Vibe insulinpumpe. Les grundig alle kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler i avsnittet Før du starter for Dexcom G4-systemet, og hele Del II av denne brukerhåndboken før du bruker din Animas Vibe insulinpumpe i kombinasjon med et Dexcom G4-system. Hvis det er noe du ikke forstår, eller hvis du har spørsmål, henvender du deg til ditt helseteam. Advarsler og forsiktighetsregler Animas Vibe insulinpumpe ADVARSLER: Snakk med legen din om dine behov for individuell opplæring. IKKE forsøk å koble til pumpen din før du har fått opplæring i bruken. Feil bruk av pumpen, ikke å følge instruksjonene i denne brukerhåndboken eller feil/ utilstrekkelig egenomsorg og feilsøkingsteknikker, kan føre til dødsfall eller alvorlig skade. Hvis det er noe du ikke forstår eller hvis du har spørsmål, henvender du deg til helseteamet ditt eller ringer din lokale Animas-distributør. Du finner kontaktinformasjon for din lokale Animas-distributør på pasient-id-kortet som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. Pumpen er designet for å levere insulin på en pålitelig måte, men ettersom den kun bruker hurtigvirkende insulin, vil du ikke ha langtidsvirkende insulin i kroppen. For å unngå risikoen for diabetisk ketoacidose (DKA) eller svært høy BG, må du være forberedt på å gi deg selv en injeksjon av insulin hvis pumpens levering avbrytes av en eller annen årsak. Pumpen er designet og kalibrert for å levere E100 insulin. Bruk av annen insulin med større eller mindre konsentrasjon, kan føre til alvorlig skade eller dødsfall. Start aldri sekvensen Prime/Tilbsp på pumpen mens infusjonssettet er festet til kroppen din. Sekvensen Prime/Tilbsp inkluderer trinn for tilbakespoling av pumpemotoren, lasting av et insulinreservoar og tilskruing av reservoarhetten, samt priming av infusjonssettets slange. Hvis du ikke kobler infusjonssettet fra kroppen før du gjennomfører disse trinnene, kan det føre til overlevering av insulin med mulige skader eller dødsfall. Hvis pumpen får indre skader, kan den komme til å levere store mengder utilsiktet insulin. Dette kan føre til alvorlig skade eller dødsfall fra hypoglykemi. Pumpen og tilbehøret har små deler som kan utgjøre en kvelningsfare for mindre barn. Hvis disse smådelene svelges, kan de føre til indre skader eller infeksjon. For eksempel inneholder batteriene kjemiske stoffer som kan være svært skadelige for barn. Radiologiutstyr Pumpen er designet for å kunne brukes i nærvær av vanlige kilder til elektrostatisk og elektromagnetisk forstyrrelse, som sikkerhetssystemer i forretninger. Som med alt bærbart, elektronisk utstyr, bør pumpen allikevel ikke eksponeres for svært sterke magnetfelter, som magnetisk resonansavbilding (MRI), RF-sveisemaskiner eller magneter som brukes til å løfte biler. Svært sterke magnetfelter, som i MRI, kan remagnetisere den delen av motoren som regulerer insulinleveringen. Hvis du skal ha MRI, må du først fjerne pumpen og legge den igjen utenfor rommet mens prosedyren pågår. III

9 FØR DU STARTER Hvis du bruker Dexcom G4 CGM-systemet med din Animas Vibe insulinpumpe, vil du også måtte fjerne din Dexcom G4 sensor og sender og legge dem igjen utenfor rommet mens prosedyren pågår. Les viktig sikkerhetsinformasjon om MRI i avsnittet Før du starter i denne brukerhåndboken. Retningslinjer for bruk av Animas Vibe -systemet under medisinske prosedyrer FORSIKTIG: Visse medisinske prosedyrer involverer bruk av energifelter (f.eks. ioniserende stråling, magnetisk stråling) som kan skade Animas Vibe -systemet. Brukere av systemet må ALDRI eksponere pumpen, sender/sensor og visse infusjonssett for disse typene energifelter. Husk ALLTID å fjerne pumpen og senderen/sensoren før du går inn i et rom der en av disse prosedyrene skal utføres. Medisinsk prosedyre HJERTEKATETERISERING KOLONOSKOPI CT-SKANNING EKG ELEKTROKAUTERISASJON LASERKIRURGI MRI Omfatter prosedyre utført av pasient og/eller helsepersonell og dekker pumpe, sender/sensor og infusjonssett. IKKE bring pumpen eller sender/sensor inn i rommet der behandlingen utføres. Infusjonssett av teflon/plast kan sitte på. Andre typer infusjonssett må fjernes. Pumpe, infusjonssett og sender/sensor kan sitte på/i. IKKE bring pumpen eller sender/sensor inn i rommet der behandlingen utføres. Infusjonssett av teflon/plast kan sitte på. Andre typer infusjonssett må fjernes. Pumpe, infusjonssett og sender/sensor kan sitte på/i. IKKE bring pumpen eller sender/sensor inn i rommet der behandlingen utføres. Infusjonssett av teflon/plast kan sitte på. Andre typer infusjonssett må fjernes. Pumpe, infusjonssett og sender/sensor kan sitte på/i. IKKE bring pumpen eller sender/sensor inn i rommet der behandlingen utføres. Infusjonssett av teflon/plast kan sitte på. Andre typer infusjonssett må fjernes. IV

10 FØR DU STARTER Medisinsk prosedyre KJERNEFYSISK STRESSTEST (hjerteperfusjonsavbilding) PACEMAKER/AICDomprogrammering STRÅLEBEHANDLING/ ONKOLOGI (kreftbehandlende stråling) ULTRALYD RØNTGEN, FLUOROSKOPI (bryst, hals, mage, overkropp osv.) Omfatter prosedyre utført av pasient og/eller helsepersonell og dekker pumpe, sender/sensor og infusjonssett. IKKE bring pumpen eller sender/sensor inn i rommet der behandlingen utføres. Infusjonssett av teflon/plast kan sitte på. Andre typer infusjonssett må fjernes. IKKE bring pumpen eller sender/sensor inn i rommet der behandlingen utføres. Infusjonssett av teflon/plast kan sitte på. Andre typer infusjonssett må fjernes. IKKE bring pumpen eller sender/sensor inn i rommet der behandlingen utføres. Infusjonssett av teflon/plast kan sitte på. Andre typer infusjonssett må fjernes. Pumpe, infusjonssett og sender/sensor kan sitte på/i. IKKE bring pumpen eller sender/sensor inn i rommet der behandlingen utføres, med mindre det brukes et blyklede som dekker pumpen fullstendig under behandlingen. Personen som gir behandlingen (hvis han/hun bruker en pumpe), må flytte seg til et sikkert område under behandlingen. Infusjonssett av teflon/plast kan sitte på. Andre typer infusjonssett må fjernes. RØNTGEN, BENDENSIOMETRI IKKE bring pumpen eller sender/sensor inn i rommet der behandlingen utføres, med mindre det brukes et blyklede som dekker pumpen og senderen fullstendig under behandlingen. Personen som gir behandlingen (hvis han/hun bruker en pumpe eller sender), må flytte seg til et sikkert område under behandlingen. Infusjonssett av teflon/plast kan sitte på. Andre typer infusjonssett må fjernes. RØNTGEN, TENNER RØNTGEN, MAMMOGRAM IKKE bring pumpen eller sender/sensor inn i rommet der behandlingen utføres. Infusjonssett av teflon/plast kan sitte på. Andre typer infusjonssett må fjernes. IKKE bring pumpen eller sender/sensor inn i rommet der behandlingen utføres. Infusjonssett av teflon/plast kan sitte på. Andre typer infusjonssett må fjernes. V

11 FØR DU STARTER FORHOLDSREGLER Pumpen er et tett apparat som KUN skal åpnes av produsenten. Hvis pumpens forsegling brytes av noen annen enn en autorisert Animas fabrikktekniker, annulleres garantien og pumpen din er ikke lenger vanntett. Hvis etiketten på baksiden av pumpen fjernes eller skades, annulleres garantien og pumpen din er ikke lenger vanntett. Når du bruker pumpen, og den er plassert på et vertikalt høyere sted enn infusjonsstedet, kan en liten mengde ekstra insulininfusjon forekomme. For å minimere dette og sørge for nøyaktig insulinlevering, må den vertikale avstanden mellom pumpen og infusjonsstedet infusjonsstedet, elimineres dette problemet. Sjekk infusjonsstedet med jevne mellomrom for korrekt plassering og lekkasjefrihet. Feilplasserte infusjonssteder eller lekkasjer rundt infusjonsstedet kan føre til underlevering. Sjekk infusjonssettets slange med jevne mellomrom for skade, lekkasje eller knekk når du bruker pumpen. En slange med skade, lekkasje eller knekk kan begrense eller stoppe insulinleveringen og kan føre til underlevering. Bruk kun Animas luerkobling. Pumpens effekt kan ikke garanteres hvis det brukes andre reservoarer enn de som fremstilles av Animas Corporation, eller hvis reservoarene brukes mer enn én gang. Kast alltid brukte reservoarer og infusjonssett i samsvar med lokale forskrifter. Hvis du ikke følger disse retningslinjene, kan det føre til helsefare. Før du setter på batterilokket, må du påse at o-ringen sitter på plass og at den er uten skade. En skadet o-ring kan innvirke på batterikontakten og/eller pumpens vanntetthet. Se kapittel 3 i Del I. Før du setter et reservoar i pumpen, må du sjekke o-ringene på reservoaret for å forsikre deg om at de ikke er skadet. Skadede o-ringer på reservoaret kan føre til under- eller overlevering av insulin. Sjekk ventilene med jevne mellomrom for å forsikre deg om at de er fri for urenheter. Se kapittel 12 i Del I. Sjekk fra tid til annen at dine personlige pumpeinnstillinger er korrekte. Sjekk fra tid til annen at pumpen gir fra seg hørbare toner som lett kan oppfattes, og at vibrasjonsfunksjonen virker som den skal. For eksempel skal du kunne høre tonene og føle vibrasjonene hver gang du skifter batteriet. Hvis du bruker nedlastingsfunksjonen, må du holde kommunikasjonsvinduet åpent og henvise til bruksanvisningen som følger med den trådløse nedlastingskabelen. Kontakt din lokale Animas-distributør for å få opplysninger om kompatibel programvare for diabetes som du kan bruke til å spore, gjennomgå og analysere pumpedata på datamaskinen. Du finner kontaktinformasjon for din lokale Animas-distributør på pasient-id-kortet som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. Kompatibel programvare for diabetes finnes kanskje ikke i ditt land eller din region. VI

12 FØR DU STARTER FORHOLDSREGLER (fortsatt) meldingen, vil pumpen fortsette å bruke batteristrøm etter hvert som den gjentar meldingene. Dette vil føre til kortere levetid for batteriet, og skjermbildet med alarm for skifte av batteri vil dukke opp raskere enn forventet. på å brukes med andre leveringsstoffer. programmeringsfunksjoner som passer for deg. Noen funksjoner krever større kunnskap om insulinpumping og avanserte evner til egenomsorg. I tillegg krever enkelte avanserte programmeringsfunksjoner at du tester og finjusterer de grunnleggende innstillingene for å oppnå de beste resultatene. Helseteamet ditt vil gi deg spesifikk opplæring i programmering og bruk av pumpen. kombibolus, ezcarb (karbo-kalkulator), insulin om bord og ezbg (kalkulator for korrigering av BG) krever informasjon fra helseteamet ditt. Ikke forsøk å bruke disse funksjonene før du har fått spesifikk informasjon om din behandlingsplan og har fått spesifikk opplæring om hver programmeringsfunksjon. I:K (forholdet insulin til karbohydrater), dine ISF-er (insulinsensitivitetsfaktorer), målområder for BG og varigheten av insulin om bord. med helseteamet for å finjustere basaldosene. for å diskutere endringer av livsstilen, som å starte/stoppe et treningsprogram eller større vektøkning eller -reduksjon. Det er mulig at du må endre basaldosen. syk, krever kroppen din insulin. Se Kapittel 15 i Del I. korrekt programmering til du er komfortabel med denne funksjonen. diabetes og pumpebehandling, slik at du kan få hjelp i en nødsituasjon. Forsikre deg om at de kjenner til all informasjon du har fått av helseteamet ditt. Fornøyelsesparker Det brukes ofte svært sterke elektromagneter i enkelte attraksjoner av fritt fall-typen i fornøyelsesparker. Du bør fjerne pumpen og ikke bruke den hvis du prøver slike fritt fall - attraksjoner. Du kan utsettes for sterke gravitasjonskrefter på en berg-og-dalbane. Du anbefales å koble fra (IKKE stoppe) pumpen hvis du vil prøve en berg-og-dalbane. Fly uten trykkabin Hvis du flyr et fly som ikke har trykkabin eller i et fly som brukes til akrobatikk eller kampsimulering (med eller uten trykkabin), må du koble fra (IKKE stoppe) pumpen. VII

13 FØR DU STARTER FORHOLDSREGLER (fortsatt) Planlegg å skifte infusjonssett ved måltidene eller en til to timer før du skal gå til sengs. Hvis det er behov for et bytte ved sengetid, bør du sjekke BG etter en til to timer. Sjekk alltid BG en eller to timer etter at du skifter infusjonssettet. Sjekk bestandig før du går til sengs at reservoaret har nok insulin til å vare hele natten. Med mindre noe annet anbefales av helseteamet, bør du stille lydvolumet høyt for alle varsler og alarmer før du går til sengs. Fjern alltid alle luftbobler fra reservoaret og slangen før du starter insulinleveringen. Luftbobler kan redusere nøyaktigheten av leveringen. Se bruksanvisningen som følger med reservoarpakken. mobiltelefoner hvis de er for nærme. Det anbefales dem. Mobiltelefoner vil ikke forstyrre CGM-funksjonene på pumpen. ny pumpe, må du IKKE bruke den nye pumpen før alle innstillinger som er spesifikke for din behandlingsplan, har blitt programmert. fremdeles virker som den skal. Sjekk at displayet virker og er tydelig og at reservoarhetten, batterilokket og infusjonssettet er korrekt på plass. Sjekk for lekkasjer rundt reservoaret ved å legge et stykke papir rundt kontaktområdet. Sprekker, avskalling eller skade på pumpen kan påvirke batterikontakten og/eller pumpens vanntetthet. Ring din lokale Animas-distributør hvis du ser eller mistenker at pumpen er skadet Du finner kontaktinformasjon for din lokale Animasdistributør på pasient-id-kortet som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. ekstra forsiktig med å beskytte den mot ekstreme temperaturer. Ultimate AA litiumsbatteri (1,5 V). Oppladbare batterier og karbon-sink-batterier har ikke de nødvendige egenskapene til å drive pumpen, og bør derfor ikke brukes. Enkelte AA litiumsbatterier har batterier kan skade pumpen permanent og vil annullere garantien. skarpe instrumenter til å rengjøre pumpen. Legg ALDRI pumpen i oppvaskmaskinen, og bruk ikke for varmt vann til å vaske den. håndkle. VIII

14 FØR DU STARTER Kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler Dexcom G4 CGM-system KONTRAINDIKASJONER: CT-skanning eller diatermisk behandling. Dexcom G4-systemet er ikke testet under MRI- eller CT-skanning eller med diatermisk behandling, og det er ukjent om det kan oppstå problemer med sikkerhet eller ytelse. deg, kan det føre til falske høye glukoseverdier. Graden av unøyaktighet avhenger av mengden av acetaminofen (paracetamol) som er aktivt i kroppen din. ADVARSLER: ER IKKE GODKJENT FOR BRUK for barn, ungdom, gravide kvinner eller personer med dialyse. opplæringsmateriellet som følger med CGM-systemet. insulin du skal ta. Dexcom G4-systemet erstatter ikke BG-måleren. BG-verdier kan avvike fra sensorens glukoseverdier. Retningen og hastigheten av glukoseendringer og trendgrafen fra ditt Dexcom G4-system, som vises på pumpen, gir deg ytterligere informasjon for å hjelpe deg med å ta beslutninger om din diabetesbehandling. stemmer med symptomene dine, bør du måle din BG med en BG-måler. huden, må du IKKE forsøke å fjerne den. Søk profesjonell legehjelp hvis du har symptomer på infeksjon eller betennelse - rødhet, oppsvulming eller smerte - på injeksjonsstedet. Hvis du opplever at en sensor brekker, må dette rapporteres til din lokale Animas-distributør. Du finner kontaktinformasjon for din lokale Animas-distributør på pasient-id-kortet som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. ER IKKE GODKJENT for andre steder enn under magehuden. skades/sprekker, må du IKKE bruke den, da dette kan utgjøre en elektrisk sikkerhetsfare eller funksjonsfeil. Vibe -system vil ikke automatisk gjøre insulinjusteringer basert på CGMresultater. Du må gjøre en fingerstikktest med BG-måleren din og bruke BG-verdien til å ta beslutninger om insulin eller behandling. Beslutninger om insulindosering må ikke kun baseres på resultater fra Dexcom G4-systemet. IX

15 FØR DU STARTER FORHOLDSREGLER: unngå kontaminering. antimikrobisk løsning som f.eks. isopropylalkohol. Dette vil hjelpe til å unngå infeksjon. IKKE sett i sensoren før stedet du har vasket er tørt igjen, for at sensorkapselen skal klebe bedre. eller irritasjon, da disse ikke er de beste stedene å måle glukose. da insulinet kan innvirke på sensorens glukosemålinger. allerede er åpnet eller skadet. viser innen 5 minutter etter at du har gjort en nøyaktig BG-måling. Feilaktige BG-verdier eller BG-verdier som er mer enn 5 minutter gamle, kan føre til unøyaktige glukosemålinger fra sensoren. kommunikasjon virker dårlig gjennom vann, så rekkevidden kan være mindre når du er i et svømmebasseng, badekar, på en vannseng osv. varighetstiden. Du kan oppbevare sensorer i kjøleskapet, hvis temperaturen er innenfor området. Sensorene må ikke oppbevares i fryseren. MERK: Alle endringer eller modifikasjoner av Animas Vibe -systemet som ikke har uttrykkelig godkjenning fra Animas Corporation eller Dexcom, Inc., kan annullere brukers rett til å bruke utstyret. X

16 FØR DU STARTER Bestilling av artikler Du kan bestille reservoarer, infusjonssett, hudpreparater, batterier, batterilokk og ulikt pumpetilbehør ved å ta kontakt med din lokale Animas-distributør. Du finner kontaktinformasjon for din lokale Animas-distributør på pasient-id-kortet som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. Kontakt din lokale Animas-distributør for å bestille Dexcom G4-forsyninger. Du finner kontaktinformasjon for din lokale Animas-distributør på pasient-id-kortet som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. Nødsett Ha alltid med deg et nødsett for å være sikker på at du har nok utstyr. Dette settet bør i det minste inkludere: Hurtigvirkende glukosetabletter eller gel BG-overvåkende utstyr som måler, teststrimler, lansetteringsutstyr, lansetter, målerbatterier. Testutstyr for keton i blod eller urin Hurtigvirkende og annen insulin som anbefales av ditt helseteam Bandasjer og plaster, om nødvendig Ultimate litium AA-batteri (1,5 V) for pumpen Nødkontaktnumre Sørg for å fortelle et familiemedlem, en kollega og/eller venner om hvor dette nødsettet oppbevares. XI

17 Del I Animas Vibe insulinpumpe

18

19 KAPITTEL 1 - OVERSIKT OVER INSULINPUMPEN 1 Del I av denne brukerhåndboken inneholder informasjon om hvordan du bruker, programmerer og vedlikeholder den nye pumpen. Det er viktig at du leser alt nøye. Selv om du har mye erfaring med pumping, bør du oppbevare håndboken lett tilgjengelig. Alle henvisninger til CGM er henvisninger til tilleggsutstyret Dexcom G4-systemet, som gjennomgås i Del II. Dexcom G4 CGM-systemet er et ekstrautstyr som kanskje ikke er tilgjengelig i ditt land eller region. Snakk med din lokale distributør om tilgjengelighet. Du har startet en ny måte å leve på med din Animas Vibe insulinpumpe. Valget av pumpebehandling er et tegn på at du vil ta riktig godt vare på deg selv. Pumpen er spesialdesignet for å hjelpe deg med å håndtere din diabetes med sofistikerte sikkerhetssystemer. Pumpen brukes til insulinbehandling for å hjelpe deg å oppnå BG-målene (blodglukosemålene) som helseteamet ditt anbefaler. Du programmer den til å levere på to måter: 1) en kontinuerlig, 24-timers basaldose og 2) bolus insulinlevering som gir øyeblikksdoser for å dekke mat du har spist og høy BG. Det er viktig å huske at vellykket pumpebehandling er et partnerskap mellom avansert teknologi og ansvarlig egenomsorg. Ta deg tid til å lese på baksiden av pumpen og noter deg serienummeret. Min pumpes serienummer er: West Chester, PA Patents pending ANIMAS VIBE INSULIN PUMP 24/7 PUMP SUPPORT: Rubin Medical Tlf. nr S/N: XX-XXXXX Label P/N: rA Made in USA Teknisk hjelp Hvis det er noe du ikke forstår i brukerhåndboken, eller hvis du har et spørsmål eller behøver hjelp med pumpen, kan du kontakte din lokale Animas-distributør. Du finner kontaktinformasjon for din lokale Animas-distributør på pasient-id-kortet som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. Vi forstår at du kan ha spørsmål og tvil om bruken av det nye produktet. Ikke nøl med å be om hjelp! Hvis du har problemer med håndteringen av din diabetes, bør du kontakte ditt helseteam. 1

20 KAPITTEL 1 - OVERSIKT OVER INSULINPUMPEN Viktig merknad Ikke fjern den fabrikkinstallerte beskyttende filmen på displayglasset. Pumpen leveres med en ny fabrikkinstallert gjennomsiktig, beskyttende film som dekker displayglasset. Denne beskyttende filmen er svært varig og er designet til å beskytte pumpens displayglass mot skader. IKKE forsøk å fjerne denne filmen. Denne beskyttende filmen må sitte på plass hele tiden for å beskytte pumpens displayglass mot riper og andre kosmetiske skader. Denne filmen vil ikke beskytte pumpens displayglass mot ekstremt misbruk. Skulle den glassbeskyttende filmen skades eller løsne fra displayet, bør filmen skiftes ut. Reservefilm kan kjøpes ved å ringe din lokale Animas-distributør. Du finner kontaktinformasjon for din lokale Animas-distributør på pasient-id-kortet som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. Merk deg at Animas Vibe insulinpumpens begrensede garanti ikke dekker skader som skyldes normal slitasje, ulykker, forsømmelse eller misbruk, inkludert riping av displayglasset. Vi anbefaler deg på det sterkeste å beskytte pumpens display og bruke en glassbeskyttende film hele tiden. Animas Vibe insulinpumpe Innhold i settet Ditt Animas Vibe systemsett inkluderer insulinpumpen og annet tilbehør som du trenger for å begynne levering av insulin. Sjekk innholdet i settet for å være sikker på at alle artiklene følger med. Hvis noe mangler, tar du kontakt med din lokale Animas-distributør. Du finner kontaktinformasjon for din lokale Animas-distributør på pasient-id-kortet som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. Ditt Animas Vibe insulinpumpesett inkluderer: a a. Animas Vibe insulinpumpe b c b. Ultimate litium AA-batteri (1,5 V) for pumpen c. Belteklemme d. Brukerhåndbok* e. Hurtigreferanse* f. *ikke avbildet 2

21 KAPITTEL 1 - OVERSIKT OVER INSULINPUMPEN Symbolforklaring Nedenfor vises symbolene du vil finne på din Animas Vibe insulinpumpe og dens emballasje. På pumpesettets emballasje: Må ikke brukes om igjen Trykkbegrensninger Skjør Grenser for relativ fuktighet Må holdes tørr Temperaturgrenser Farlig avfall - må avhendes i samsvar med lokale forskrifter På fronten av pumpen: Ned-pilknapp På toppen av pumpen: Kontrast-knapp/CGM-snarvei På baksiden av pumpen: S/N Serienummer Produsent Støtbeskyttelse Type BF medisinsk utstyr Se brukerhåndboken IPX Produksjonsdato Beskyttet mot nedsenking i vann Pumpen er testet ned til 3,6 meter (12 fot) i 24 timer Merkingen sertifiserer at enheten er i MRI-apparater. Må fjernes og legges igjen utenfor MRI-rom før du går inn. Katalognummer 3

22 KAPITTEL 1 - OVERSIKT OVER INSULINPUMPEN 4

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM Velkommen Takk

Detaljer

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING VIKTIGE KONTAKTER OG NUMRE Dexcom nettsted: www.dexcom.com Din sender-id: Din mottaker-id: Din lege: Nærmeste

Detaljer

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok UltraSmart system til måling av blodsukker Brukerhåndbok i Symboler: SN LOT IVD Serienummer Partinummer In Vitro diagnostisk

Detaljer

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth Brukerhåndbok for MyGlucoHealth trådløs måler mmol/l vises mg/dl tilgjengelig 0459 Modell MGH-BT1 Rev 1-1.15 NO/nor VIKTIG INFORMASJON MyGlucoHealth gir en rask og enkel måte for personer med diabetes

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKERHÅNDBOK Veiledning til konfigurasjon, bruk, vedlikehold og tilbehør M5066A Utgave 7 Skal være tom. sett forfra A topp B sett bakfra topp K C L J D I I F E H G HeartStart-defibrillatoren

Detaljer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon...

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon... Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Polar FS1/FS2c/FS3c. Brukerveiledning

Polar FS1/FS2c/FS3c. Brukerveiledning Polar FS1/FS2c/FS3c Brukerveiledning Kjære kunde! Gratulerer med kjøpet av en Polar FS1/FS2c/FS3c Fitness monitor! Denne håndboken inneholder alt du trenger å vite om bruk og vedlikehold av produktet.

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt Installasjons- og bruksanvisning smart alert -system Hør hjemmet ditt Velkommen INNLEDNING 1 Takk for at du har valgt Smart Alert -systemet. Du har valgt riktig:smart Alert-systemet gir deg uavhengighet

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Tandem bruksanvisning

Tandem bruksanvisning Tandem bruksanvisning Innholdsfortegnelse Dine Tandem høreapparater...1 Oversikt over Tandem høreapparatene... 2 Funksjonene til Tandem høreapparatene... 6 Sette høreapparatene dine på ørene... 7 Skru

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13 INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 5 Montering 6 Drift og justeringer 13 Flytting og folding av tredemøllen 22 Feilsøk 23 Retningslinjer 26 Deleliste 37 Oversiktsdiagram

Detaljer

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u k e r v e i l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u k e r v e i l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u k e r v e i l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer