Veiledning om UV-tørking i billakkeringsverksteder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning om UV-tørking i billakkeringsverksteder"

Transkript

1 Veiledning om UV-tørking i billakkeringsverksteder Utarbeidet av Alpha Consult AS i samarbeid med Statens Strålevern på oppdrag fra billakkleverandørene i Norge.

2 2

3 Forord Tørking av lakkprodukter med UV-bestråling, også kalt UV-tørking, er på vei inn i billakkeringsbransjen. Foreløpig er teknologien kun egnet for små flater. I fremtiden forventes det at også større flater skal kunne tørkes ved UV-bestråling. Det forventes også at utvalget produkter som kan tørkes ved UV-bestråling vil øke vesentlig. All bruk av lakkprodukter kan medføre fare. Ved UV-tørking reduseres noen av de tradisjonelle faremomenter. Løsemiddelbruken reduseres for eksempel dramatisk. Andre og nye faremomenter kommer imidlertid til til. Hensikten med denne veiledningen er å sikre et best mulig arbeidsmiljø slik at farer unngås. Veiledningen er utarbeidet for å gi billakkerere, verkstedledere og verkstedeiere informasjon om prinsippene bak UV-tørking, hvilke farer slik tørking medfører og hvorledes en skal innrette arbeidet slik at farer unngås. Veiledningen gir videre en oversikt over de lover og forskrifter som gjelder ved UV-tørking av billakkprodukter. Den er forelagt Statens Strålevern for gjennomsyn og korrigert i henhold til deres kommentarer. Veiledningen er utarbeidet av Alpha Consult, Bjørn G. Larsen på oppdrag fra de norske billakkleverandørene Akzo Nobel Car Refinishes AB, BASF Coatings Services AB, DuPont Performance Coatings Norge AS og PPG Scandinavia. Bilder er stilt til disposisjon fra disse lakkleverandørene. Mars 2006 Alpha Consult AS, Bjørn G. Larsen 3

4 Innholdsfortegnelse Side 1. Hva er UV-stråling Helseeffekter av UV-stråling Akutte effekter på huden Akutte effekter på øyet Langtidseffekter på huden Langtidseffekter på øyet UV-tørking av billakkprodukter Bruksområder for UV-stråling UV-tørking av billakkprodukter UV-tørkeapparater Aktuelle lover og forskrifter Strålevernforskriften Kjemikalieforskriften Sikre arbeidsmetoder ved bruk av UV-tørking Opplæring og informasjon Riktig bruk av utstyret Vedlikehold og ettersyn av utstyret Farene ved UV-stråling Verneutstyr og bruk av verneutstyr Høy spenning Varme flater Brann- og eksplosjonsfare Sjekkliste/risikoanalyse ved bruk av UV-tørking Referanser

5 1. Hva er UV-stråling Forenklet kan vi si at UV-stråling er en del av sollyset vi ikke kan se. Sollys er elektromagnetisk stråling. Sender vi sollys gjennom et prisme splittes lyset opp i forskjellige farger. Det er for eksempel det som skjer når det oppstår en regnbue. De forskjellige fargene skyldes at sollyset inneholder stråling med forskjellige bølgelengder. I den øvre del av spekteret, dvs. den delen som har størst bølgelengde finner vi rødt lys. Stråling med større bølgelengde enn rødt lys kaller vi infrarød stråling (IR-stråling). IR-stråling er mye brukt til tørking av billakkprodukter. Mikrobølger og radio- og TV-bølger har enda større bølgelengder enn IR-strålingen. I den nedre enden av det synlige spekteret finner vi fiolett lys. Stråling med anda mindre bølgelengder enn fiolett lys kaller vi ultrafiolett stråling eller UV-stråling. Generelt kan vi si at jo mindre bølgelengde strålingen har, jo mer energi inneholder den. I figur 1 nedenfor ser vi inndelingen av det elektromagnetiske spektrum slik det er forklart ovenfor. Fig.1 Det elektromagnetiske spektrum UV-stråling deles gjerne opp i tre forskjellige typer etter bølgelengden. UVA-stråling har bølgelengder som ligger tettest opp til synlig lys (bølgelengdeområde nm). UVB-stråling har enda kortere bølgelengder ( nm), mens UVC-stråling har korteste bølgelengder ( nm). Figur 2 illustrerer dette. 5

6 Figur 2 De forskjellige typer UV-stråling Solen er den viktigste kilden til UV-stråling, men slik stråling kan også komme fra forskjellige kunstige kilder. UV-kilder benyttes på mange områder i kosmetisk, medisinsk og industriell sammenheng. UV-stråling kan også opptre som uønsket tilleggseffekt som f.eks. ved sveising. 6

7 2 Helseeffekter av UV-stråling Mulige helseeffekter som kan oppstå av UV-bestråling er avhengig av bestrålingstid, strålingens intensitet og strålingens bølgelengde. 2.1 Akutte effekter på huden UV-stråling har effekt på huden. Hva slags effekt den har er avhengig av hudtype. Vi vet for eksempel at noen tåler soling bedre enn andre. Solforbrenning er den vanligste effekten av UV-stråling på huden. UV-stråling kan også føre til en fortykkelse av overhuden. Mer eller mindre kontinuerlig bestråling kan føre til at denne fortykkelsen blir varig. Noen mennesker får soleksem ved soling. Dette kan være en allergisk reaksjon, men det er uvisst hva som utløser den. Den beste måten å unngå slikt eksem på er å holde seg unna soling og stråling fra kunstige UV-kilder. UV-stråling kan også ha effekt på immunsystemet. Visse typer immunrespons kan bli svekket. UV-stråling kan også aktivere virus som herpes, simplex (munnsår) og HIV. 2.2 Akutte effekter på øyet Øyet er det organet hvor UV-stråling og synlig lys trenger lengst inn. UVB- og UVC-stråling absorberes i hornhinnen. Denne absorpsjonen kan skade hornhinnen og gi akutteffekter som hornhinne- og bindehinnebetennelse. Snøblindhet er en slik betennelse. Du må derfor aldri se direkte mot UV-lyset. 2.3 Langtidseffekter på huden Hudkreft er den alvorligste langtidseffekten av UV-stråling. Føflekkreft er den farligste av hudkrefttypene. Tidligere trodde man at det var UVB-stråling som forårsaket denne krefttypen. Senere forskning tyder på at UVA-stråling også kan spille en rolle. Også andre typer hudkreft kan forårsakes av UV-stråling. 7

8 2.4 Langtidseffekter på øyet UVA-stråling absorberes delvis i linsen. Der kan medføre langtidseffekter som fordunkling av linsen og utvikling av grå stær. Fig. 3 UV-strålimg kan ha både akutte - og langtidseffekter på øyet 8

9 UV-tørking av billakkprodukter 3.1 Bruksområder for UV-stråling I dagliglivet benyttes UV-stråling på en rekke områder. Vi vet at UV-stråling dreper bakterier. Derfor brukes UV-stråling til sterilisering av luft og overflater og til behandling av drikkevann. UV-stråling har i mange år blitt brukt til herding av plast, lakk, trykkfarge og lim. Herdetidene er meget korte. Fra noen sekunder og opp til 2-3 minutter. De fleste av oss har erfaring med UVherding fra besøk hos tannlegen. Dagens plastfyllinger herdes ved hjelp av UV-stråling i meget små doser. 3.2 Billakkprodukter UV-herdbare billakkprodukter tørker på en helt annen måte enn vanlige billakkprodukter. Rene UV-produktene er så godt som løsemiddelfrie. Følgelig er det ingen løsemidler som avdamper i en tørkeprosess. Det tilsettes ingen herdekomponent før bruk og de tørker ikke ved opptak av oksygen fra luften. Andre UV-produkter tilsettes herder/katalysator/tynner før påføring. Etter en kort avluftningstid tørkes de ved UV-bestråling. UV-herdbare lakkprodukter inneholder en spesiell type molekyler som kalles fotoinitiatorer. Du kan tenke deg disse molekylene som herdermolekylene som er sperret inne slik at de ikke kan reagere med de andre komponentene i lakken. Ved UV-bestråling slippes disse herdermolekylene fri slik at de kan reagere kjemisk med de andre komponentene i lakkproduktet. Reaksjonene går fort, og etter et par minutter er lakkfilmen gjennomtørr. Ved bruk av UV-bestråling til tørking er det en del viktige ting du må huske på: 1. Vanlige billakkprodukter kan ikke tørkes ved UV-bestråling. 2. UV-herdbare billakkprodukter vil bare tørke ved UVbestråling. Hvis de ikke bestråles vil de ikke tørke uansett temperatur. 9

10 3. Kun lakkflater som er bestrålt vil tørke. Unngår du å bestråle deler av flaten vil den ikke tørke. 4. Er lakkfilmen for tykk eller bestrålingen utilstrekkelig vil det underste sjiktet fortsatt være vått. Overflaten lukkes ved bestråling. På denne måten hindres tørring av det underliggende sjikt. 5. Husk at UV-stråling kan skade plastdetaljer, glass og tettingslister. 6. Vær særlig oppmerksom på at UV-stråling kan antenne løsemiddeldamper og bensindamp og forårsake eksplosjoner. Når det gjelde praktisk bruk av UV-produkter viser vi til den enkelte leverandørs bruksanvisninger og tekniske datablader. Det er viktig at disse følges for at du skal få et godt resultat. Fig. 4 Tørking av fyller ved UV-bestråling 10

11 4. UV-tørkeapparater De benyttes forskjellige typer apparater ved UV-tørking av lakkprodukter. For tørking av billakkprodukter finnes det pr. i dag kun mindre apparater på markedet. Det legger begrensninger på størrelsen på de flater som kan tørkes. Ved videre utvikling av teknologien ser man for seg større apparater/installasjoner slik at større flater kan tørkes. Du skal være oppmerksom på at et UV-tørkeapparat arbeider med spenninger opp til volt. Husk også at overflatetemperaturen på deler av et UV-tørkeapparat kan bli meget høy. Riktig bruk av apparatet er derfor spesielt viktig. Alle UV-tørkeapparater skal levers med en fullstendig bruks- og vedlikeholdsanvisning. Sett deg nøye inn i denne før du tar apparatet i bruk. De formelle krav når det gjelder strålingsrisiko ved bruk av UVtørkeapparater finner vi i strålvernforskriften (se pkt. 5 nedenunder). UV-tørkeapparater vil også være underlagt andre regler og normer for eksempel med hensyn på el-sikkerhet. Fig.5 UV.tørkeapparat til bruk i billakkering 11

12 5. Aktuelle lover og forskrifter Ved arbeid med UV-herdbare billakkprodukter gjelder de samme lover og regler som ved arbeid med andre typer billakkprodukter. UV-stråling er såkalt ikke-ioniserende stråling. Reglene for bruk av slik stråling finner vi i Lov om strålevern og bruk av stråling og Forskrift om strålevern og bruk av stråling (Strålevernforskriften). Statens strålevern er tilsynsmyndighet for dette lovverket. 5.1 Strålevernforskriften Noen av paragrafene i Strålevernforskriften er relevante ved bruk av UV-stråling i billakkeringsverksteder. Vi skal se litt nærmere på disse: 7. Kompetanse, instrukser og prosedyrer Virksomheter skal sikre at ansatte og andre tilknyttede personer som installerer eller arbeider med strålekilder, eller som kan bli eksponert for stråling, skal ha tilstrekkelig kompetanse innen strålevern og sikker bruk av strålekilder og måle- og verneutstyr. Virksomheten skal utarbeide skriftlige instrukser og arbeidsprosedyrer som sikrer et forsvarlig strålevern og forhindrer at personer kan eksponeres for nivåer som overskrider grenseverdier etter gjeldende standarder eller internasjonale retningslinjer. Denne paragrafen stiller krav om opplæring, skriftlig instrukser og sikre arbeidsprosedyrer. Vi ser nærmere på dette i kap.6. Sikre arbeidsmetoder ved bruk av UV-tørking og kap.7 Sjekkliste / risikoanalyse ved bruk av UV-tørking. I bruksanvisningen for UVtørkeutstyret vil du også finne råd og informasjon og riktig bruk og vedlikehold av utstyret. Alle som skal bruke UV-tørkeutstyr i verkstedet skal gjennomgå bruksanvisning for apparatet og denne veiledningen før de tar utstyret i bruk. De formelle krav til konstruksjon av UV-tørreapparater finner vi i strålevernforskriften. 12

13 12. Krav til apparatur Strålekilder skal være konstruert slik at risiko for uhell og uønsket stråleeksponering av brukerne og andre personer er så lave som praktisk mulig. Utstyr skal være produsert i henhold til den til enhver tid gjeldende versjon av relevante standarder fra den internasjonale elektrotekniske komité (IEC) og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO), dersom det ikke finnes nasjonale eller europeiske standarder til erstatning for disse. Leverandøren av UV-tørkeapparater plikter å påse at de tilfredsstiller de krav som til enhver tid gjelder. De skal også sørge for å inneha den nødvendige dokumentasjon for dette. 9. Risikovurdering, fysisk sikring og beredskapsplikt Virksomheter som planlegger å bruke eller håndtere strålekilder, skal foreta en vurdering av de risikomomenter som er forbundet med bruken av stråling. Viser vurderingen at det finnes en risiko for ansatte, andre personer eller miljø, eller at strålekilder kan komme på avveie, skal virksomheten: a) Foreta alle rimelige praktiske tiltak for å unngå eller redusere sannsynligheten for slike hendelser. b) Sikre de radioaktive kilder mot tyveri, sabotasje, brann og vannskade. c) G de ansatte nødvendig informasjon og opplæring samt nødvendig verneutstyr for å begrense eksponeringen for stråling ved slike hendelser. d) Utarbeide beredskapsplaner som beskriver tiltak for å stanse, begrense og fjerne utslipp, tiltak for å begrense stråledoser og andre tiltak for å redusere konsekvensene av slike hendelser. e) Avholde øvelser. 13

14 Krav om risikovurdering, fysisk sikring og beredskapsplikt gjelder ikke strålekilder og bruksområder nevnt i vedlegget. Ikke alle delene av denne paragrafen er relevant for bruk av UVstråling i billakkeringsverksteder. For eksempel er et UVtørkeapparat naturligvis ikke en radioaktiv kilde. På samme måte som ved kjemisk helsefare skal det imidlertid gjennomføres en risikovurdering. Med utgangspunkt i denne risikovurderingen skal det gjennomføres tiltak for å redusere risikoen. De ansatte skal ha nødvendig informasjon og opplæring. Nødvendig verneutstyr skal også stilles til disposisjon. 26. Eksponeringsnivåer All eksponering skal holdes så lavt som praktisk mulig. Relevante retningslinjer fra den internasjonale kommisjon for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling (ICNIRP) skal normalt følges, dersom det ikke finnes nasjonale eller europeiske standarder til erstatning for disse. Denne paragrafen slår fast at all eksponering skal holdes så lavt som praktisk mulig. I praksis betyr det bruk av riktig verneutstyr og sikring mot bestråling av andre som oppholder seg i verkstedlokalet. 5.2 Kjemikalieforskriften Ved bruk av alle typer lakkprodukter gjelder reglene i Kjemikalieforskriften. Du må forholde deg til UV-herdbare lakkprodukter på samme måte som du forholder deg til andre lakkprodukter. 5.3 Lovgivning knyttet til brann- og eksplosjonsfare På noe UV-tørkeutstyr kan overflatetemperaturen bli temmelig høy slik at det kan representere en tennkilde. Ved bruk av UVtørkeapparater må du derfor forholde deg til lover og forskrifter som gjelder brann- og eksplosjonsfare. 14

15 6. Sikre arbeidsmetoder ved bruk av UV-tørking For å arbeide sikkert med UV-bestråling må det gjennomføres opplæring og etableres gode arbeidsrutiner. I det følgende skal vi ta for oss hvordan du bør legge opp arbeidet ved bruk av UV-bestråling i din bedrift. 6.1 Opplæring og informasjon Alle som arbeider med UV-stråling, eller kan bli eksponert for slik stråling, skal ha nødvendig opplæring og informasjon. Det betyr i praksis at alle som arbeider i verkstedet skal ha slik opplæring. Opplæringen skal omfatte riktig bruk, vedlikehold og ettersyn av UVstråleutstyret samt informasjon om farer og hvordan de kan unngås. 6.2 Riktig bruk av utstyret Alle som skal arbeide med UV-tørkeapparater skal ha opplæring i riktig og sikker bruk av apparatet. Slik opplæring kan foretas av leverandørene eller av andre med tilstrekkelig kunnskap om utstyret. En fullstendig bruks- og vedlikeholdsanvisning på norsk skal leveres sammen med UV-tørkeapparatet. Arbeidsprosedyrer skal legge opp slik at farer unngås for operatør så vel som for andre som befinner seg i verkstedlokalet. 6.3 Vedlikehold og ettersyn av utstyret Bedriften skal utpeke en person som har ansvaret for vedlikehold og ettersyn av UV-tørkeapparatet. Denne personen skal påse at apparatet får det nødvendige vedlikehold og ettersyn i henhold til bruksanvisningen. Alle reparasjoner og inngrep i utstyret skal fortas av autorisert personell slik bruksanvisningen krever. Verkstedets ansatte skal ikke gjøre andre inngrep i utstyret enn det som kan gjøres i henhold til bruks og vedlikeholdsanvisningen. 6.4 Farene ved UV-stråling Alle som arbeider med UV-stråling eller kan bli eksponert for slik stråling skal ha opplæring om farene ved slik stråling og hvordan de 15

16 kan beskytte seg mot disse farene. Opplæringen kan for eksempel foretas med utgangspunkt i kap.3 i denne veiledningen. 6.5 Verneutstyr og bruk av verneutstyr Alle som arbeider med UV-bestråling skal ha nødvendig verneutstyr. Hud og øyne skal beskyttes fullstendig mot UV-strålingen. Fargede sikkerhetsbriller eller visir med farget glass må alltid benyttes. Det skal alltid benyttes egnede vernehansker og kjeledress med lang arm. Personer som befinner seg inntil 5 meter fra UV-strålekilden må benytte sikkerhetsbriller med farget glass og kledning som dekker huden. Eventuelt kan UV-strålekildenkilden skjermes ved en flyttbar vegg, et skjermbrett eller ved at UV-tørkingen skjer i et eget skjermet område. Fig.6 Mobilt skjermbrett til skjerming mot UV-stråling 6.6 Høy spenning De fleste UV-apparater arbeider med høy spenning. Ved feil på utstyret, ledninger eller kontakter er det fare for elektrisk støt. Påse alltid at utstyret er i orden før det kobles til nettet. 6.7 Varme flater Overflatetemperaturen på deler av utstyret kan bli meget høy. Ved hudkontakt med disse delene er det stor fare for brannskade. 16

17 6.8 Brann- og eksplosjonsfare På grunn av den høye overflatetemperaturen kan det være stor brann- og eksplosjonsfare. Sørg for at apparatet aldri befinner seg i nærheten av brennbare stoffer eller områder hvor det kan være eksplosive blandinger av løsemidler og luft. Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer krever at det utarbeides sonekart der det kan oppstå eksplosive blandinger. Sørg for at UVtørkeapparater aldri benyttes innenfor soner. Bruk heller aldri UVtørkeapparater i nærheten av bensinlokk eller andre deler av bilen hvor det kan være bensindamp. Fig.7 Bruk ikke UV-tørkapparater i nærheten av bensinlokk eller andre steder hvor det kan være bensindamp 17

18 7. Sjekkliste / risikoanalyse ved bruk av UV-tørking Gå gjennom sjekkliste og kryss av for det svaret som er aktuelt for ditt verksted. Hvis svaret på noen av spørsmålene er nei fyller du inn hva slags tiltak som må gjennomføres, ansvarlig person og tidsfrist for når disse skal være gjennomført. Denne sjekklisten skal inngå som en del av ditt internkontrollsystem. Sjekkpunkt 1 Har alle ansatte i verkstedet fått opplæring om UV-stråling og farene ved slik stråling? 2 Har alle som bruker UV-apparatet fått opplæring i riktig bruk av apparatet? 3 Har bedriften en bruks- og vedlikeholdsanvisning for apparatet på norsk? 4 Er det utpekt en ansvarlig for vedlikehold og ettersyn av apparatet? 5 Er det utarbeidet rutiner for vedlikehold og ettersyn? 6 Har bedriften stilt nødvendig verneutstyr til disposisjon for de som bruker apparatet? 7 Har alle brukere fått opplæring i riktig bruk og vedlikehold av verneutstyret? 8 Er det lagt opp arbeidsprosedyrer som sikrer operatør og andre som befinner seg i lokalet mot farer? 9 Er det foretatt tiltak som beskytter andre som befinner seg i lokalet mot stråling? 10 Er det innarbeidet rutiner for kontroll av apparatet hver gang det tas i bruk? 11 Er det foretatt en vurdering av risiko, inkludert risiko for feilbruk og hva det innebærer av eksponering? 12 Er alle ansatte informert om den høye overflatetemperaturen på deler av apparatet? 13 Er det lagt opp rutiner slik at det ikke er brennbart materiale eller eksplosive damper i nærheten når apparatet benyttes? 14 Er alle brukerne informert om farene ved bruk av apparatet i nærheten av bensinlokk eller andre steder det kan være bensindamp? J a N ei Tiltak Ansv. Frist Dato: Underskrift: 18

19 Referanser Lov om strålevern og bruk av stråling, 12.mai 2000 Forskrift om strålevern og bruk av stråling (Strålevernforskriften), 21.november 2003, nr Internkontrollforskriften, 6.desember 1996, nr Brann- og eksplosjonsvernloven, 14.juni 2002 Forskrift om brannfarlig vare, 29.juni 2002, nr.744 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, 26.juni 2002, nr.847 Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlig atmosfære, 30.juni 2003, nr.99 Kjemikalieforskriften med tilhørende veiledning, 30 april 2001, nr. 433 Utkast til veiledning for bruk av kortbølget ultrafiolett stråling (UV-C) til sterilisering og overflatebehandling. Statens Strålevern Ultrafiolett stråling, sol og solarier, Statens strålevern hefte 19 Statens strålevern sine nettsider; Informasjon og informasjonsmateriell og bilder fra billakkleverandørene. 19

20 Veiledningen er utarbeidet med økonomisk støtte fra: 20

Ikke-ioniserende stråling, plikter for Strålevernsansvarlige. Terje Christensen, IIS, Gardermoen 2. nov. 2010

Ikke-ioniserende stråling, plikter for Strålevernsansvarlige. Terje Christensen, IIS, Gardermoen 2. nov. 2010 Ikke-ioniserende stråling, plikter for Strålevernsansvarlige Terje Christensen, IIS, Gardermoen 2. nov. 2010 HOVEDBUDSKAP: De samme plikter som for ioniserende stråling - Og en del nye faglige utfordringer

Detaljer

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Veileder 7 Veileder for sikker bruk av kortbølget ultrafiolett stråling (UVC) Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Forskrift om strålevern og bruk av stråling trådte i kraft 1. januar

Detaljer

Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater,

Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater, 11 STRÅLEVERN 109 110 11.1 Strålekilder Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater, elektronmikroskoper Sterke ikke-ioniserende strålekilder;

Detaljer

Denne delen, Del 2, skal brukes sammen med den siste versjon av IEC 335-1 og dens tillegg.

Denne delen, Del 2, skal brukes sammen med den siste versjon av IEC 335-1 og dens tillegg. Uoffisiell oversettelse av relevante deler av EN 60335-2-27 (lik IEC 60335-2-27:2002) utført av Statens strålevern november 2004. Original versjon på engelsk er den gjeldende versjon. HOUSEHOLD AND SIMILAR

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

Soleksponering, UV, solariebruk og solvettregler

Soleksponering, UV, solariebruk og solvettregler Soleksponering, UV, solariebruk og solvettregler Foto: Lill Tove Nilsen Foto: Lill Tove Nilsen Foto: Jofrid Egeland, Statens strålevern Lill Tove N. Nilsen, Statens strålevern Nasjonalt melanommøte, 30.

Detaljer

Felles opplæringsmodell i strålevern til personell i olje- og gassindustrien

Felles opplæringsmodell i strålevern til personell i olje- og gassindustrien Felles opplæringsmodell i strålevern til personell i olje- og gassindustrien Norsk Olje og Gass tok i 2014 initiativet til å etablere en felles opplæringsmodell innen fagområdet strålevern. Rollen som

Detaljer

SKJEMA: Tilsyn med solarier

SKJEMA: Tilsyn med solarier SKJEMA: Tilsyn med solarier Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer: Ansvarlig innehaver: Kontaktperson: Besøksadresse: Postadresse: E-post adresse / hjemmeside: Telefon: Tilsyn utført av: Til stede frå

Detaljer

Bransjeveiledning om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Bransjeveiledning om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Bransjeveiledning om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Norges Bilbransjeforbund Februar 2011 Utarbeidet av Alpha Consult AS Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond 1 Forord Denne veiledningen

Detaljer

Advarsel! Soling i sol og solarium er kreftfremkallende. Risikoen øker hvis du starter solariebruken i ung alder og forsterkes med økende bruk

Advarsel! Soling i sol og solarium er kreftfremkallende. Risikoen øker hvis du starter solariebruken i ung alder og forsterkes med økende bruk Dette bør du vite før du tar solarium! Advarsel! Soling i sol og solarium er kreftfremkallende Risikoen øker hvis du starter solariebruken i ung alder og forsterkes med økende bruk Statens strålevern fraråder

Detaljer

Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009

Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009 Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009 Prosjektet er gjennomført i samarbeid med billakkleverandørene i Norge. Prosjektet er støttet økonomisk

Detaljer

Veiledning: System for risikovurdering av eksplosjonsfare i billakkeringsverksteder

Veiledning: System for risikovurdering av eksplosjonsfare i billakkeringsverksteder Veiledning: System for risikovurdering av eksplosjonsfare i billakkeringsverksteder Utarbeidet av Alpha Consult AS, Bjørn G. Larsen for Norges Bilbransjeforbund Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond Versjon

Detaljer

Mo V* Forskrifter av 8. april 1983 nr. 741 for solarier/høyfjellssoler. Delegering av myndighet. Uis-mf 9410

Mo V* Forskrifter av 8. april 1983 nr. 741 for solarier/høyfjellssoler. Delegering av myndighet. Uis-mf 9410 r f 7. Unntak. Instituttet kan på disse vilh & Brudd på vilkår. rptfde vilkår som er gitt av Sosialdepart teller som institutttet har satt for henholdsvis tilvirkning rarsel og om- setning av radioisotoper

Detaljer

Ultrafiolett stråling, sol og solarier

Ultrafiolett stråling, sol og solarier Ultrafiolett stråling, sol og solarier Strålevern HEFTE 19 ISSN 0804-4929 Referanse: Ultrafiolett stråling, sol og solarier. Strålevern hefte 19. Østerås: Statens strålevern, 1999. Nøkkelord: Ultrafiolett

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn solarier

SKJEMA: Melding og tilsyn solarier Skjemaet kan brukes ved Melding til kommunen før solariet tas i bruk, ved eierskifte eller større ominnredninger Kommunalt tilsyn miljørettet helsevern Virksomhetens navn Organisasjonsnummer Adresse Postadresse

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse: _, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Andre del: Generelle bestemmelser

Andre del: Generelle bestemmelser Andre del: Generelle bestemmelser Kapittel 2 Generelle krav ved prosjektering, utførelse, endring, drift og vedlikehold 2-1 Prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold Elektriske anlegg skal prosjekteres,

Detaljer

Isocyanater i Bilbransjen

Isocyanater i Bilbransjen Isocyanater i Bilbransjen Hva du bør vite om isocyanater......dersom du arbeider med billakkering, bilskadereparasjoner eller skifting av bilglass NBFs servicekontor Isocyanater i Bilbransjen Denne brosjyren

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek, 2005 1 Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek Innhold HELSESKADER (JF. MERKEFORSKRIFTENE)... 2 DOSE EKSPONERING... 2 VERNETILTAK... 2 ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og elsikkerhet 30. juni 2003 med hjemmel i lov av 4. februar

Detaljer

Forskrift om vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen

Forskrift om vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen Forskrift om vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen Fastsatt av Arbeidsdepartementet 27. april 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.(arbeidsmiljøloven)

Detaljer

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften? 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Kurs i solarietilsyn for kommunene. Utarbeidet av Statens strålevern, 2012

Kurs i solarietilsyn for kommunene. Utarbeidet av Statens strålevern, 2012 Kurs i solarietilsyn for kommunene Utarbeidet av Statens strålevern, 2012 Statens strålevern strålevern og atomsikkerhet Tilsyn Forvaltning Forskning og utvikling Overvåkning Statens strålevern Kvalitetssikring

Detaljer

Erfaringer to år etter ny forskrift om radioaktivt avfall: Har bransjen klart utfordringene?

Erfaringer to år etter ny forskrift om radioaktivt avfall: Har bransjen klart utfordringene? Erfaringer to år etter ny forskrift om radioaktivt avfall: Har bransjen klart utfordringene? Farlig avfallskonferansen 2013 Solveig Dysvik Bergen, 11.09.2013 Radioaktivitet litt «enkel» fysikk! En rekke

Detaljer

Veileder 3. Veileder til solstudioinnehavere og de som tilbyr soling i solarium. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Veileder 3. Veileder til solstudioinnehavere og de som tilbyr soling i solarium. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder 3 Veileder til solstudioinnehavere og de som tilbyr soling i solarium Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Revidert desember 2013 Veileder 3 Veileder til solstudioinnehavere

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Norosol AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Ekstremt brannfarlig Trykkbeholder.

Detaljer

BEBYGGELSE NÆR HØYSPENNINGS- ANLEGG. Informasjon om magnetfelt fra høyspenningsanlegg

BEBYGGELSE NÆR HØYSPENNINGS- ANLEGG. Informasjon om magnetfelt fra høyspenningsanlegg BEBYGGELSE NÆR HØYSPENNINGS- ANLEGG Informasjon om magnetfelt fra høyspenningsanlegg INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 HØYSPENT OG ELEKTROMAGNETISKE FELT 3 RETNINGSLINJER OG GRENSEVERDIER 3 FORSKNINGSSTATUS

Detaljer

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 8 Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Revidert 22. juni 2012 Forskrift om strålevern og bruk av

Detaljer

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 8 Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Revidert 22. juni 2012 Forskrift om strålevern og bruk av

Detaljer

BEBYGGELSE NÆR HØYSPENNINGS- ANLEGG. Informasjon om magnetfelt fra høyspenningsanlegg

BEBYGGELSE NÆR HØYSPENNINGS- ANLEGG. Informasjon om magnetfelt fra høyspenningsanlegg BEBYGGELSE NÆR HØYSPENNINGS- ANLEGG Informasjon om magnetfelt fra høyspenningsanlegg INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 HØYSPENT OG ELEKTROMAGNETISKE FELT 3 RETNINGSLINJER OG GRENSEVERDIER 3 FORSKNINGSSTATUS

Detaljer

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk.

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk. Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

Kommunalt solarietilsyn - bakgrunnsstoff for dagskurs ved Statens strålevern

Kommunalt solarietilsyn - bakgrunnsstoff for dagskurs ved Statens strålevern Kommunalt solarietilsyn - bakgrunnsstoff for dagskurs ved Statens strålevern Lill Tove N. Nilsen Tommy Nakken Aalerud Terje Christensen Merete Hannevik Oppdatert mars 2011 2 Bakgrunnsinformasjon utover

Detaljer

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN.

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN. HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 Artikkelnr. 1002 Dekl.nr. PRODUSENT Chemimax Industrier AS Raveien 133 3223 SANDEFJORD

Detaljer

Veileder 3. Veileder til solstudioinnehavere og de som tilbyr soling i solarium. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Veileder 3. Veileder til solstudioinnehavere og de som tilbyr soling i solarium. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder 3 Veileder til solstudioinnehavere og de som tilbyr soling i solarium Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Revidert april 2015 Veileder nr. 3 Veileder til solstudioinnehavere

Detaljer

Utvikling av retningslinjer for varsling av uhell og uønskede hendelser til Statens strålevern

Utvikling av retningslinjer for varsling av uhell og uønskede hendelser til Statens strålevern Utvikling av retningslinjer for varsling av uhell og uønskede hendelser til Statens strålevern Novembermøtet 2014 Ingrid Espe Heikkilä Gardermoen, 18.11.14 www.nrpa.no 19: Varslingsplikt ved ulykker og

Detaljer

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy.

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Ref. Forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Veiledningen

Detaljer

Helsekontroll etter eksponering for ioniserende stråling. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Helsekontroll etter eksponering for ioniserende stråling. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus Helsekontroll etter eksponering for ioniserende stråling Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for, med kontor i Trondheim Organisert

Detaljer

AST1010 En kosmisk reise. De viktigste punktene i dag: Elektromagnetisk bølge 1/23/2017. Forelesning 4: Elektromagnetisk stråling

AST1010 En kosmisk reise. De viktigste punktene i dag: Elektromagnetisk bølge 1/23/2017. Forelesning 4: Elektromagnetisk stråling AST1010 En kosmisk reise Forelesning 4: Elektromagnetisk stråling De viktigste punktene i dag: Sorte legemer og sort stråling. Emisjons- og absorpsjonslinjer. Kirchhoffs lover. Synkrotronstråling Bohrs

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Kjøp og bruk av maskiner

Kjøp og bruk av maskiner Kjøp og bruk av maskiner Arbeidsmiljøloven og maskinforskriften stiller krav til maskiner når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Som arbeidsgiver må du alltid forsikre deg om at de maskinene du kjøper

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 13.12.2005 Internt nr: Erstatter dato: Softenit

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 13.12.2005 Internt nr: Erstatter dato: Softenit 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Silan Antistat- og mykemiddel for tekstiler.

Detaljer

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen OPPHEVET Forskrift om vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen Utskriftsdato: 28.12.2017 10:15:57 Status: Historisk Dato: 27.4.2010 Sammendrag: Forskrift om vern mot kunstig optisk stråling på

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

SPISS. Bakterier under UV-stråler. Naturfaglige artikler av elever i videregående opplæring 56 SPISS. Innledning

SPISS. Bakterier under UV-stråler. Naturfaglige artikler av elever i videregående opplæring 56 SPISS. Innledning SPISS Naturfaglige artikler av elever i videregående opplæring Forfatter: Jonas Blårud, Kuben videregående skole I dette forsøket undersøkes det om eksponering for Ultrafiolette stråler har en skadelig

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Veiledning: Tegning av sonekart i billakkeringsverksteder

Veiledning: Tegning av sonekart i billakkeringsverksteder Veiledning: Tegning av sonekart i billakkeringsverksteder Utarbeidet av Alpha Consult AS, Bjørn G. Larsen for Norges Bilbransjeforbund Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond Innledning Et sonekart hører med

Detaljer

Kvalitetsprodukter fremstilt i Sverige!

Kvalitetsprodukter fremstilt i Sverige! OZONGENERATOR Produkter for effektiv luktfjerning! Bærbare for rask og effektiv luktfjerning. Luktfjerning i bil, båt, bopel, søppelrom, luftsjakt og ozonskap. Kvalitetsprodukter fremstilt i Sverige! Hvorfor

Detaljer

HMS-DATABLAD Sist endret: 12.03.2004 Internt nr: Erstatter dato: 28.08.1997 Natriumklorid

HMS-DATABLAD Sist endret: 12.03.2004 Internt nr: Erstatter dato: 28.08.1997 Natriumklorid 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN KJEMISK NAVN BRUKSOMRÅDE FORMEL Laboratoriekjemikalie NaCl Cas-nr. 7647-14-5 EC-nr. 231-598-3 Artikkelnummer N110 Nasjonal produsent/importør

Detaljer

Forskriftsrevisjon Versjon Tor Wøhni. F o r

Forskriftsrevisjon Versjon Tor Wøhni. F o r Forskriftsrevisjon Versjon 26.10.07 Tor Wøhni F o r 2 Saklig virkeområde Forskriften gjelder ikke elektriske apparater og komponenter som frambringer røntgenstråling, dersom dosen ved normal bruk ikke

Detaljer

Bruksanvisning for UV-anlegg.

Bruksanvisning for UV-anlegg. Bruksanvisning for UV-anlegg. Ultrafiolett desinfisering av vann (SDE Serie) Navn: Ultrafiolett Vann Desinfeksjon System i 304 Rustfritt stål. Bruksområder: Drikkevann, matvareindustrien, medisin og næringsliv

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG - FYSIKK

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG - FYSIKK FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG - FYSIKK Naturfag fysikk 1 Hvor mye strøm går det i en leder når man belaster lysnettet som har en spenning på 220 V med en effekt på 2 200 W? A) 100 A B) 10 A C) 1,0 A D)

Detaljer

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad små Internkode: 10020 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn dimensjon 10 til 20mm ID Revisjonsdato 13.12.2009 Produkttype Fyrverkeri

Detaljer

Velkommen til kurs i. Strålevern. UiT, 21. jan. 2011, 09:00-14:30. ved Jørgen Fandrem

Velkommen til kurs i. Strålevern. UiT, 21. jan. 2011, 09:00-14:30. ved Jørgen Fandrem Velkommen til kurs i Strålevern UiT, 21. jan. 2011, 09:00-14:30 ved Jørgen Fandrem 1 Transport av energi Stråling Ioniserende stråling Høy energi kan bryte kjemiske bindinger direkte Elektromagnetiske

Detaljer

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog 1. Produkt: Desinfeksjons- og FRESHPRO for sportshjelmer Ref.nr. 55-100-787 - PRODUSENTENS NAVN: CLADE S.A. 39, route d'avignon F-30490 MONTFRIN - NØDTELEFONNUMMER: INRS TLF. : + 33 (0)1 45 42 59 59 -

Detaljer

Din sikkerhet, ditt ansvar

Din sikkerhet, ditt ansvar Juni 2010 Din sikkerhet, ditt ansvar Bruk strøm riktig! Det lokale elektrisitetstilsyn arbeider for å redusere ulykker forårsaket av elektrisk strøm Norges vanligste brannårsak Hvert år brenner mellom

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Artikkelnummer 1270004 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) Deklareres

Detaljer

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE PT-32EH SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): Se vedlagte side om oppdatert ekstrautstyr og reservedelsett. Oppdatert diagram viser riktige delenumre for varmeskjold. Oppdatert

Detaljer

Kommunalt solarietilsyn Dagskurs ved Statens strålevern. Lill Tove N. Nilsen Tommy Nakken Aalerud Terje Christensen Merete Hannevik

Kommunalt solarietilsyn Dagskurs ved Statens strålevern. Lill Tove N. Nilsen Tommy Nakken Aalerud Terje Christensen Merete Hannevik Kommunalt solarietilsyn Dagskurs ved Statens strålevern Lill Tove N. Nilsen Tommy Nakken Aalerud Terje Christensen Merete Hannevik Oppdatert mars 2011 2 Statens strålevern: - Landets fagmyndighet på området

Detaljer

Modell for risikovurdering i skade- og lakkverksteder Skade-lakk konferansen Bjørn G. Larsen, Alpha Consult

Modell for risikovurdering i skade- og lakkverksteder Skade-lakk konferansen Bjørn G. Larsen, Alpha Consult Modell for risikovurdering i skade- og lakkverksteder Skade-lakk konferansen 5.4.2017 Bjørn G. Larsen, Alpha Consult Norges Bilbransjeforbund Utviklet i samarbeid med billakkleverandørene Støttet økonomisk

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Produkter for effektiv luktfjerning!

Produkter for effektiv luktfjerning! Produkter for effektiv luktfjerning! Bærbare for rask og effektiv luktfjerning Fast installerte for luktfjerning i blant annet søppelrom, luftsjakt og ozonskap. Kvalitetsprodukter fremstilt i Sverige!

Detaljer

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift Ta ansvar for FARLIG AVFALL i din bedrift Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre skader på mennesker og miljø. I bilbransjen oppstår det mange typer

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Brukerveiledning for DNA-merking

Brukerveiledning for DNA-merking Brukerveiledning for DNA-merking 1. Merk dine eiendeler 2. Montèr sikringsoblatene ellers kan ikke tyvene se at du har sikret din bolig og dine verdier. 3. Registrer flaskens Kit- og Pinkode på www.selectadna.no

Detaljer

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Merking av kjemikalier, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - merking av kjemikalier Innhold INNLEDNING... 2 GRUNNLAG FOR MERKINGEN KLASSIFISERING AV KJEMISKE STOFFER...

Detaljer

HMS og farlig avfall, brannforebygging som en del av hverdagen

HMS og farlig avfall, brannforebygging som en del av hverdagen Hvem og hva er Renor? Renor er en del av det internasjonale byggevarekonsernet HeidelbergCement Group, som har mer enn 50.000 ansatte i mer enn 50 land. Renor samler inn, mottar, sorterer og forbehandler

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

Kvalitetsprodukter fremstilt i Sverige

Kvalitetsprodukter fremstilt i Sverige OZONGENERATOR Produkter for effektiv luktfjerning! Bærbare for rask og effektiv luktfjerning. Luktfjerning i bil, båt, bopel, søppelrom, luftsjakt og ozonskap. Kvalitetsprodukter fremstilt i Sverige Hvorfor

Detaljer

Statens strålevern Norwegian Radiation Protection Authority

Statens strålevern Norwegian Radiation Protection Authority Godkjenning for utslipp av radioaktive stoffer gitt Universitetet i Oslo 29. november 2005 endret 1. juni 2010 Godkjenningen er gitt med hjemmel i lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling

Detaljer

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - AUS

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - AUS Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - AUS Regionsjef Erling Bakke 1 2 Kapittel III Generelle sikkerhetskrav 10 Planlegging av arbeid Før et arbeid igangsettes skal det innhentes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL Dato: 2011.02.28 (Erstatter: 2008.04.15 ) 1. IDENTIFISERING AV PRODUKT OG SELSKAP PRODUKT: DECA-FLUX PINCEL ECOGEL BRUKSOMRÅDE: Flussmiddel for myklodding kopperrør

Detaljer

LINDBERG & LUND A.S Performance polymers Structural composites

LINDBERG & LUND A.S Performance polymers Structural composites LINDBERG & LUND A.S Performance polymers Structural composites Varmt- til kaldtherdende epoksy system basert på Araldite ESR3/Herder ESH3 + ACC 399 ------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Side : 1 av 2 Godkjent av: Dato : Utgave :

Side : 1 av 2 Godkjent av: Dato : Utgave : Policy for risikostyring innen HMS-området Side : 1 av 2 UiO skal ha et utviklende og fullt forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte og læringsmiljø for studenter, være en handlingsdyktig, inkluderende og lærende

Detaljer

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 23 24 3.1 Generelle bestemmelser verneutstyr og faremerking Ansatte, studenter, innleid personell og besøkende skal alltid bruke påbudt verneutstyr, i tråd med Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

organiske løsemidler i billakkeringsbransjen

organiske løsemidler i billakkeringsbransjen Bransjeveiledning vedrørende bruk av organiske løsemidler i billakkeringsbransjen NBFs servicekontor 1. Innledning Billakkerere har vært blant de yrkesgruppene i Norge som har hatt størst risiko for løsemiddelskade.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Medallion

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Medallion 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Metallpolish Artikkelnummer 4503 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.)

Detaljer

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM Revisjonsdato: 25.10.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Fasadevask Revisjonsdato 25.10.2005 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning.

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Antigraffiti Artikkelnummer 203990 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

ACTINICA LOTION. Actinica Lotion beskytter huden mot UV-stråling og bidrar til å forebygge visse former for hudkreft

ACTINICA LOTION. Actinica Lotion beskytter huden mot UV-stråling og bidrar til å forebygge visse former for hudkreft ACTINICA LOTION FOREBYGGER visse former for HUDKREFT Actinica Lotion beskytter huden mot UV-stråling og bidrar til å forebygge visse former for hudkreft 2 Hva er hudkreft? Hudkreft er den vanligste formen

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 3

LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 3 LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 3 REVIEW QUESTIONS: 1 Hvordan påvirker absorpsjon og spredning i atmosfæren hvor mye sollys som når ned til bakken? Når solstråling treffer et molekyl eller en partikkel skjer

Detaljer

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg Vemund Digernes Fagsjef 1 Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca 757 mrd kr Eksport: ca 300

Detaljer

PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring

PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring Brukerhеndbok for installasjon, drift og vedlikehold (NO) 08004291 vær sikker på at operatøren får denne informasjonen. du kan få ekstra kopier

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 2. Anvendelse: Leverandør: Sprøytbar fugemasse "som originalt fra fabrikk" Henkel Norden AB, Oslo Postboks 6405

Detaljer

Veiledning. for risikovurdering i skade- og lakkbransjen. Prosjekt ID nr. 3009

Veiledning. for risikovurdering i skade- og lakkbransjen. Prosjekt ID nr. 3009 Veiledning for risikovurdering i skade- og lakkbransjen Prosjekt ID nr. 3009 Prosjektet er gjennomført i samarbeid med lakkleverandørene. Prosjektet er støttet økonomisk av NHOs Arbeidsmiljøfond. Norges

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

ROS-analyse for: Bergenhus Festning E5 Øvre Sverresborg Murarbeid

ROS-analyse for: Bergenhus Festning E5 Øvre Sverresborg Murarbeid Bergenhus Festning E5 Øvre Sverresborg Murarbeid Generelt Byggherreforskriften stiller krav om at det for bygge- og anleggsprosjekter gjøres en risikovurdering av mulige hendelser som kan oppstå i forbindelse

Detaljer