EREET GODT STED Å VÆRE ET GODT STED Å LÆRE SKOLENS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MÅL: ALLE PÅ SKOLEN SKAL HA ET TRYGT KLASSE/SKOLEMILJØ, UTEN MOBBING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EREET GODT STED Å VÆRE ET GODT STED Å LÆRE SKOLENS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MÅL: ALLE PÅ SKOLEN SKAL HA ET TRYGT KLASSE/SKOLEMILJØ, UTEN MOBBING"

Transkript

1 EREET GODT STED Å VÆRE ET GODT STED Å LÆRE SKOLENS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MÅL: ALLE PÅ SKOLEN SKAL HA ET TRYGT KLASSE/SKOLEMILJØ, UTEN MOBBING

2 INNHOLD INNLEDNING...2 Definisjon av mobbing...2 Barns rettigheter...2 TILTAKSPLAN...3 FOREBYGGENDE ARBEID...4 Skole-hjem...4 Klassenivå...4 Skolenivå...5 Hvordan oppdage/avdekke mobbing?...5 Uromelding fra hjemmet...5 Noen varselsignaler:...5 Trivselsundersøkelser...6 Observasjon...6 Faresignaler:...6 Klassemøte/ involvering...6 Andre samarbeidspartnere...6 Hvordan reagerer vi?...7 1

3 INNLEDNING Definisjon av mobbing En person blir mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. (Dan Olweus) Barns rettigheter Opplæringsloven 9a- utdrag Får personalet mistanke om at en elev blir utsatt for mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal de snarest varsle skolens ledelse, eventuelt selv gripe inn. Ber en elev eller foresatt om tiltak mot mobbing eller annen krenkende atferd, skal skolen snarest behandle saken som enkeltvedtak. Elevene skal engasjeres i planlegging og gjennomføring av det systematiske arbeidet for helse- miljø og sikkerhet ved skolen tilpasset sitt alderstrinn. Elevrådet kan oppnevne skolerepresentanter som skal ivareta elevenes interesser overfor skolemyndighetene i skolemiljøsaker. Med bøter eller fengsel inntil 3 måneder blir den straffet som forsettlig eller aktløst bryter kravene i dette lovkapitlet. 2

4 TILTAKSPLAN HØSTHALVÅR Aug Sept Okt Nov Des Ansv. Planleggingsdag m gj.gang av mobbeplan X Adm Gj.gang av mobbeplan- elever X Foreldremøter m gj.gang av mobbeplan x Adm Elevsamtaler X Tilbakemelding til administrasjon ang X elevsamtaler Foreldrekonferanser/samtaler X VÅRHALVÅR Feb Mar Apr Mai Jun Ansv. Foreldremøte X Trivselsundersøkelse X Oppsummering av trivselsundersøkelse X Adm Oppfølging av trivselsundersøkelse X Adm Offentliggjøring av trivselsundersøkelse X Adm Elevsamtaler X Foreldrekonferanser/ samtaler X 3

5 FOREBYGGENDE ARBEID Skole-hjem Tiltak Foreldrekonferanser 2 ganger pr år. Det er viktig at elevene etter hvert er med på forelderkonferansene, men hvor tidlig dette skal skje, blir opp til lærer/foreldre å vurdere. Foreldremøte 2 ganger pr. år Klassemiljøtiltak settes på dagsorden på første møte. Skriftlig tilbakemelding til heimen. Eks: ukeslutt/månedsslutt Toveis telefonkontakt a) Generelt viktig med telefonkontakt b) Skolen tar kontakt med foreldre til både mobber og mobbeoffer c ) Foreldrene ringer skolen ved bekymring for eget barn eller andre. Gi beskjed til kontoret. Lærere/rektor ringer tilbake. Foreldrene trekkes aktivt inn i trivsels- og miljøtiltak Ansvarlig Foreldrene/ skolen Rektor/ kont.lærer Foreldre/ foresatte / klassekontakt Klassenivå Kartlegging Tiltak Trivselsundersøkelse min. to ganger pr. år. Referat oppsummeres på personalmøter Presenteres på FAU- møte Elevsamtaler min. 2 ganger pr.år Logg Ansvarlig kont.lærer kont.lærer kont.lærer Klassemiljøet Tiltak Bruk av involveringspedagogikk Klasseråd Klassemøter 1 gang pr. uke Trivselstiltak Nettverksmøte for foreldre Ansvarlig kont.lærer kont.lærer/ klassen/ foreldre Foreldregruppa 4

6 Skolenivå Tiltak Holdningsskapende arbeid blant lærerne. Bevissthet i forhold til involvering og metode. Holdningsskapende arbeid blant elevene. Et aktivt og engasjert elevråd Inspeksjon jfr. egen plan Økt samvær voksen/ elev Rutiner for overgang: Barnehage- skole Skole- Skole Lærer- Lærer Ang. buss: Trivselsundersøkelse/elevsamtaler Løpende kontakt med bussjåfør og vise versa Elev/ heim må gi beskjed om episoder Ansvarlig Adm. og elevene Adm./ team Teamene Rektor/ barnehagestyrer Rektorer Rektor adm. + bussjåfør Foreldre/ foresatte Hvordan oppdage/avdekke mobbing? Uromelding fra hjemmet Mange foreldre er usikre på om barnet deres blir utsatt for mobbing. Du kan ikke forvente at barnet selv forteller hva som foregår. Vær var for tegn og forandringer. Noen varselsignaler: Kommer barnet ditt hjem med istykkerrevne eller skitne/ våte klær? Mister barnet ditt ting uten å kunne gi en skikkelig forklaring på hva som har skjedd? Har barnet ditt blåmerker, skader, kutt og skrammer uten en troverdig forklaring? Velger barnet ditt en ulogisk vei til og fra skolen? Har barnet ditt mistet interessen for skolen og får dårlige karakterer? Virker barnet ditt ulykkelig, nedfor eller deprimert? Har det store humørsvingninger med plutselig irritasjon og sinne? Sover barnet ditt dårlig og har ofte mareritt? Gråter barnet seg i søvn? Stjeler barnet ditt penger (eller ber om ekstra penger) fra familien? 5

7 Trivselsundersøkelser Elevsamtalen- 3 standarder (småtrinn, mellomtrinn, ungdomstrinn) Logg Observasjon Lærere skal ikke overse konfliktsituasjoner. Hvis det er tvil, så undersøk! Skaff informasjon gjennom positive elever i tilskuergruppa- og andre lærere. Faresignaler: Økende fravær fra skolen spes. I kroppsøving Vondt i magen/ hodet, spesielt om morgenen/ mange meldinger om fravær Få venner / står ofte alene Engstelige, trege til å forlate klasserommet i friminuttene / søker kontakt med lærer. Humørsvingninger/ tar lett til tårer/ aggressiv ved konflikter Søker yngre venner Ofte deprimert Plutselig faglig tilbakegang Klassemøte/ involvering Ta opp i klassen teknikken/ mønsteret som fungerer i gruppa når ulovlige handlinger blir gjort mot andre. Det er også viktig å ta opp med klassen om forskjellige roller i klassen. Ta dette opp i de rette situasjoner i fredstid. Andre samarbeidspartnere Helsesøster PPT Barnevern Politi BUP 6

8 Hvordan reagerer vi? Grunnprinsipp: saken forsøkes løst på lavest mulig nivå. Hva gjøres? Mobbeoffer og den som har utøvd mobbing har hver for seg samtale med kont.lærer. Bruk av mobbesamtalen. Der det er nødvendig frigjøres kont.lærer fra undervisningen. De impliserte elevenes foresatte kontaktes. Kontaktlæreren vurderer videre prosedyre. Kvitteringsskjema fylles ut og legges på elevmappen. Saken bringes til sosiallærer. Dette meldes via skjema (se vedlegg) Tidsaspekt Umiddelbart Samme dag Ved brudd på inngått avtale Sosiallærers prosedyre a) Samtale med mobbeofferet Gi støtte til offeret. Lytt- still klargjørende spørsmål Presis informasjon om hva man har tenkt å gjøre Avtale for oppfølging, nytt tidspkt. for møte b) Samtale med plagerne enkeltvis Plagerne skal holdes atskilt mens de venter på tur Konfronterer plageren med alvoret i situasjonen Ikke gå i diskusjon Få eleven til å ta avstand fra mobbing og til å forplikte seg på positiv atferd overfor offeret. c) Gruppesamtale med plagerne Felles avtale om atferdsendring Informasjon Forpliktelse Utdypning Ny avtale Forespeiling Oppfølging d) Fellessamtale mellom offer og plagerne Gå gjennom det som har skjedd, informere og planlegge framover. e) Oppfølgingssamtale avtales f) foreldrene til partene skal normalt informeres g) i særlig alvorlige tilfeller kobles rektor, PPT, barnevern eller politi inn. h) mulige sanksjoner i forhold til mobber dersom positiv endring ikke skjer: Utvisning fra skolen Fotfølging i friminutt og andre mobbesituasjoner Være inne i friminutt Bytting av skole 7

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE Fjell kommune BJORØY SKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjorøy skule sin handlingsplan mot mobbing 2011 Forord av rektor Bjorøy skule skal vera ein skule som er prega av tryggleik og trivnad. Arbeidet skal

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 2 Opplæringsloven, kapittel 9: 9a-1 slår fast: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skolene i Målselv kommune skal ved forbyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolene i Målselv kommune skole skal ha rutiner for å avdekke mobbing, og elever

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST!

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST! HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST! 1) INNLEDNING MANIFEST MOT MOBBING 2011-2014 at barn og unge har rett til utvikling medvirkning ikke-diskriminering omsorg

Detaljer

VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative

VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED MERÅKER SKOLE VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative Innhold i planen VISJON... 1 REKTOR HAR ORDET... 3 FORELDREROLLEN... 4

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger 1. utgave, 1. opplag Senter for atferdsforskning 2003 Unni Vere Midthassel ISBN 82-7578-018-7 Grafisk

Detaljer

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget Bestemmelsene om at alle skoler skal ha skolemiljøutvalg gir elever, foresatte og tilsatte mulighet til å medvirke i skolemiljøarbeidet ved den enkelte skolen.

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

ARBEID FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ PÅ STENBRÅTEN SKOLE

ARBEID FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ PÅ STENBRÅTEN SKOLE ARBEID FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ PÅ Hvordan jobber vi mot vold og mobbing og for et godt læringsmiljø? Hvilke undersøkelser blir vi vurdert etter? * Brukerundersøkelsen * Elevundersøkelsen 1 Strategisk

Detaljer

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager Barn i Norge har hovedsakelig gode oppvekstsvilkår. De har omsorgsfulle

Detaljer

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak.

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Innledning Læreren er klassens leder. I lærerrollen møter vi elever som setter lederen på prøve. Noen elever finner sin rolle som elev raskt. Mens andre vil

Detaljer