Velkommen til en veldreven fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til en veldreven fylkeskommune"

Transkript

1 Velkommen til en veldreven fylkeskommune God økonomistyring, en arv fra tidligere fylkesting men vi har en bombe i regnskapene i likhet med resten av kommunenorge.. "PENSJONSFORDRING I BALANSEN" 200 mill kr som skal avskrives over de neste 15 årene

2 Fylkeskommunens økonomi - makro DRIFTSBUDSJETT Brutto budsjett 2011 Sektorene (tjenestene) Finanskostnader Annet (ek invest+fond) 3076 mill kr 2733 mill kr 123 mill kr 221 mill kr INVESTERINGSBUDSJETT Brutto budsjett 2011 GJELD Låneopptak Andre inntekter 485 mill kr 221 mill kr 264 mill kr Brutto lånegjeld ca 1,6 mrd kr ( ) Lånefordring Vardar ca 0,5 mrd kr

3 Fylkeskommunens økonomi - makro

4 Fylkeskommunens økonomi - makro Fylkeskommunens inntekter Frie inntekter = skatt + rammetilskudd Inntektsutjevning: Endring i skattenivå vil (gitt annet likt) påvirke nivået på rammetilskuddet. Eks: BFK får en fylkesspesifik skattevekst på 10 mill kr -> Rammetilskuddet reduseres med ca 9 mill kr (men hvis makro øker tilsvarende, red ikke rammetilskudd)

5 Fylkeskommunens økonomi - makro FYLKESSKATT Påvirkes av statens økonomiske ramme for kommunene gjennom skattøret samt nasjonale og lokale konjunkturer (arbeidsmarked, bosetting m.m) RAMMETILSKUDD 2011 Fylkeskommune 2,65 % Kommune 11,30 % Staten 14,05 % Al. inntekt 28,00 % Påvirkes av: befolkningsendring, alderssammensetning (eks år), avstand sentrum/periferi, lengde på fylkesveger, kyststripe, befolkning på øyer, kostnadsnøkkelen m.m

6 Fylkeskommunens økonomi - makro MER OM INNTEKTENE - BUDSJETTERING De frie inntekter kan fylkestinget disponere fritt (herav navnet). Kun fylkestinget kan fastsette dette budsjettet, men det må være realistisk SEKTORINNTEKTER Statstilskudd må oftest benyttes til øremerkede formål (og med krav om tilbakerapportering) Består bl.a av: statstilskudd, elevpenger, sykelønnsrefusjon, momsrefusjon, inntekter fra andre fylkeskommuner (gjesteelever), kursinntekter

7 Økonomistyring årshjulet fylkestingets behandling Januar Februar Mars April Mai Juni Årsregnskap Disp. av resultat Rev HP (Tertial 1) Komm.prp Juli August Sept Oktober Nov Desember Tertialrapport 2 Handlingsprogram Best av tannhelsetj. Adm budsjettprosess FU/FT budsjettprosess

8 Fylkeskommunens budsjettreglement OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR ØK.STYRING Handlingsprogrammet er overordnet andre planer Fylkestinget har øverste budsjettmyndighet Vedtar årsbudsjett netto rammer på sektorene (øker inntektene på sektorene, kan tilsv. utgift økes av HU) Endring på netto rammer kan kun foretas av fylkestinget Hovedutvalg kan fordele rammen på underordnede ansvar og endre med nullsum virkning, men kan ikke fatte vedtak som øker årets nettoramme eller fremtidige rammer utover budsjettet i handlingsprogrammet.

9 Fylkeskommunens budsjettreglement OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR ØK.STYRING Kun fylkestinget kan øke rammene i investeringsbudsjettet samt fatte vedtak om låneopptak og garantier (simpel + selvskyldner). Avvik mellom budsjett og regnskap ved årets slutt skal i hovedsak (forutsetningene i hp er oppfylt) overføres til neste budsjettår for de respektive ansvarsområder/sektorer Nye vedtak om utgiftsøkning, må ha tilsvarende inndekning dekkes innenfor rammen holder ikke... (prøv å tenk styring av fylkesøkonomien som dere gjør privat. For å handle, må vi kunne vise til innhold i lommeboka)

10 Pensjonskostnader i kommuneregnskapet Bet premie Aktuars beregnede pensjonskostnad basert på kriterier fra KRD Premieavvik Hittil er det balanseført ca 200 mill kr i premieavvik som skal avskrives over 15 år frem i tid Opprinnelig ide med premieavviksordningen var å jevne ut årlige svingninger i pensjonskostnadene. Siden 2002 har betalt premie alltid vært høyere enn beregnet pensjonskostnad for egen pensjonskasse -> økt pr.res. i bal.

11 BFK vs andre fylkeskommuner

12 BFK vs andre fylkeskommuner

13 Eierskap og -styring Oppfølging av selskaper via to holdingselskaper Vardar AS Selskaper som har profitt- og utbyttemotiv BFK Holding AS Selskaper som ikke har profitt- og utbyttemotiv Oslofjordtunnelen AS Gol Skysstasjon AS Modum Industri AS AS Dias Motorvegfinans BA Brageteatret AS Veien Kulturminnepark AS Hallingfisk AS Hallingporten vegfinans AS Nasj.komp.senter for fri prog.v AS E16 sollihøgda AS Biblioteksentralen AL Viken Filmsenter AS

14 Vardars bidrag til fylkesøkonomien Ansvarlig lån: 507 mill kr, rente Nibor + 2,5%, avdragsfritt Kapitaluttak fra Vardar Renter 19,48 21,88 24,85 25,92 25,92 Utbytte 58,00 49,90 42,90 86,20 98,10 Sum (til driftsbudsjett) 77,48 71,78 67,75 112,12 124,02 Avdrag (til investering) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum kapitaluttak 77,48 71,78 67,75 112,12 124,02 Renter fra "utviklingsfond" utviklingstiltak fulgt opp av utv.avd ,175 mill kr ,180 mill kr ,425 mill kr ,875 mill kr ,875 mill kr

15 Eierskap og -styring Dagens eierstrategi er under revidering sak til FT vinteren 2012 (gjenstår å bli enige med Drammen vedr EB) Fylkeskommunen er en langsiktig, industriell krafteier gjennom Vardar Fylkestinget har vedtatt prinsipper for god eierstyring (Corp gov) 1. Selskapets virksomhet 2. Likebehandling av aksjonærer 3. Selskapskapital og utbytte 4. Eierbeslutninger og vedtak skal foretas på generalforsamling 5. Sammensetning av styret 6. Godtgjørelse til styret og ledelse 7. Styrets arbeid 8. Samfunnsansvar mv 9. Revisor Utviklingsstrategi -> vekst innenfor Vardars etablerte kjerneområder - Vann, vind, bio Vekstbegrensning -> 1) Eiers krav til utbytte 50% av kontantstrøm drift 2) Geografisk begrensning 3) Dagens kjerneområder

16 Økonomisk status pr 2T 2011 Avviksprognose for sektorene Sentraladministrasjonen: +2,8 mill kr. Utdanning: + 25 mill kr. Utviklingsavdelingen: 0 mill kr Samferdselsessektoren: 0 mill kr (BKT mulige merkostnader utover tildelte midler) Tannhelseforetaket: 0 mill kr Frie inntekter Fylkesskatt: Netto finanskostnader Netto finanskostnader +15,5 mill kr - 4,8 mill kr Driftsfond Økes med 25,6

17 Takk for oppmerksomheten og lykke til med styringen av fylkesøkonomien i tett samarbeid med fylkesrådmannen

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2014-2017. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

16.2. Økonomiske rammebetingelser

16.2. Økonomiske rammebetingelser 16.2. Økonomiske rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av en god økonomiforvaltning. Etterspørselen

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Økonomireglement... 2 1. Overordnede rammer... 2 2. Formål... 3 3. Handlingsprogram med årsbudsjett.... 3 3.1 Handlingsprogram med årsbudsjett... 3 3.2 Rådmannens ansvar... 3 3.3 Kommunestyrets

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Økonomiplan 2012-2014 www.vf k.no Arkivsak 201004746 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Veileder Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Forord (KRD) Formålet med denne veilederen er å gi rettledning til kommuner og fylkeskommuner om budsjettering av investeringer

Detaljer

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : E: 145 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 29/08 Bystyret 29.04.2008 ØKONOMISK OMSTILLING

Detaljer

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2. FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2009 Analyse av regnskap 2009 2 1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS UTARBEIDET AV: 2014 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 4 1.0 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 AVGRENSNING...

Detaljer

4.24 Felles (VO nr 90)

4.24 Felles (VO nr 90) 4.24 Felles (VO nr 90) 4.24.1 Innledning Kapitlet omhandler utgifts- og inntektsposter som sorterer inn under budsjett- og regnskapsskjema 1A. Aktuelle funksjoner er 800 skatt på inntekt og formue, 840

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget)

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) OBS! ENDRET MØTESTED PGA. VAKSINERING PÅ MOER SYKEHJEM 10.11.2009 kl. 10.00 Møtet er åpent

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 3 2 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Side 4 3 Styringssystem Side 20 4 Organisering Side 23 5 Sentraladministrasjon/felles

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer