WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R"

Transkript

1 Bruksanvisning Norsk WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R for brukeren Varmepumpeleder for lav-, middels- og høytemperaturvarmepumper for oppvarming og avkjøling Bestell-Nr. / Order no. / No de commande : FD 8901

2

3 FI Kielen valinta NO Språkinnstilling Pidä MENUE-painiketta alhaalla muutaman sekunnin ajan Trykk på MENUE-tasten, og hold den inne i noen sekunder. Valita valikkokohta 1 Asetukset nuolipainikkeiden ( ja ) avulla ja vahvista painamalla ENTER ( ) Velg menypunkt 1 Innstillinger med piltastene ( og ) og bekreft ved å trykke på ENTER-tasten ( ) Valita alivalikkokohta Kieli nuolipainikkeiden ( ja ) avulla ja vahvista painamalla ENTER ( ), kunnes osoitin siirtyy asetusarvoon Velg undermenypunktet Språk med piltastene ( og ) og bekreft ved å trykke på ENTER-tasten ( ), til markøren hopper til innstillingsverdien. Valitse haluamasi kieli nuolipainikkeiden ( ja ) avulla Still inn språket du ønsker med piltastene ( og ) Vahvista kielen valinta painamalla ENTER ( asetus painamalla ESC. ) tai hylkää Bekreft det valgte språket med ENTER-tasten ( forkast det med ESC-tasten. ) eller

4

5 Innhold 1 Generelt..NO-2 Norsk 2 Varmepumpeleder.NO-2 3 Hurtigveiledning.NO Velge driftsmodus. NO Endre innstillingsverdiene. NO Innstillinger og driftsdata NO-3 4 Betjening.NO-4 5 Driftsmodus..NO-5 6 Tilpasse oppvarmingsdriften.no-5 7 VarmtvannsoppvarmingNO Avstengningstider for varmtvannsberedning NO Legionella sikring.. NO-6 8 Menystruktur NO Innstillinger NO Driftsdata NO Logg.. NO-12 9 Displayvisninger.NO Normale driftstilstander NO Feilmeldinger. NO-15 NO-1

6 Norsk 1 Generelt Monterings- og bruksanvisningen skal følges under installasjon, drift og vedlikehold. Denne enheten skal kun installeres og repareres av en autorisert tekniker. Reparasjoner som ikke utføres korrekt, kan utsette brukeren for farlige situasjoner. I henhold til de gjeldene bestemmelsene skal monterings- og bruksanvisningen alltid være tilgjengelig og overleveres til teknikeren når det skal utføres arbeider på enheten. Det er derfor viktig at eventuelt nye eiere får overlevert bruksanvisningen hvis du skulle flytte. Enheten skal ikke kobles til hvis det finnes synlige skader på enheten. I så fall skal alltid leverandøren konsulteres. Sørg for at det kun brukes originale reservedeler. På denne måten reduseres antall følgeskader. Miljømessige krav i tilknytning til gjenvinning, gjenbruk og avfallshåndtering av driftsmidler og komponenter i henhold til gjeldende standarder, skal overholdes. Forskrifter og sikkerhetsanvisninger! Kun autoriserte installatører skal foreta innstilinger inne i enheten. Varmepumpelederen skal kun drives i tørre rom med en temperatur mellom 0 C og 35 C. Rimdannelse skal ikke forekomme. For å garantere varmepumpens frostsikringsfunksjon skal ikke varmepumpelederen kobles fra strømforsyningen, og varmepumpen skal gjennomstrømmes. 2 Varmepumpeleder Varmepumpelederen er nødvendig for driften av luft-, brine- og vann-til-vann-varmepumper. Den regulerer bivalente, enverdige og monoenergetiske varmesystemer og overvåker sikkerhetsorganene i kjølekretsen. Den bygges enten inn i varmepumpekabinettet eller monteres på vegg levert med varmepumpen, og styrer både reguleringen av varmeutnyttelsesog varmekildesystemet. Funksjonsoversikt Komfortabel betjening med seks taster Stort, oversiktlig, belyst LC-display med driftsstatus- og serviceindikasjon Samsvarer med kravene til strømleverandørene Dynamisk menyføring, tilpasset det konfigurerte varmepumpesystemet Grensesnitt for fjernkontroll med identisk menyføring Returtemperaturstyrt regulering av oppvarmingsdriften via utetemperaturen, justerbart settpunkt eller romtemperatur. Styring av opptil tre varmekretser Prioritetskobling avkjøling foran varmtvannsberedning foran oppvarming foran svømmebasseng Styring av en ekstra varmegenerator (olje- eller gasskjel eller varmekolbe) Styring av en blander for en ekstra varmegenerator (olje-, gass-, fastbrenselkjel eller fornybar varmekilde) Spesialprogram for ekstra varmegenerator som sikrer minstegjennomstrømnings- (oljekjel) eller minsteberedningstider (sentralbereder) Stryring av en flensvarmer for målrettet gjenoppvarming av varmtvann med justerbare tidsprogrammer og for termisk desinfeksjon Behovsavhengig styring av opptil fem sirkulasjonspumper Avrimingsstyring som minimerer avrimingsenergien ved hjelp av en glidende, selvadapterende avrimingssyklustid Komprimeringsstyring for jevn belastning av kompressoren ved varmepumper med to kompressorer Driftstimeteller for kompressor, sirkulasjonspumper, ekstra varmegenerator og flensvarmer Tastaturlås, barnesikring Alarmminne med dato- og tidsangivelse Grensesnitt for kommunikasjon via pc med mulighet for visualisering av varmepumpeparametrer Automatisert program for målrettet byggtørke med minne for start- og ferdigstillingstidspunkt NO-2

7 3 Hurtigveiledning Norsk 3.1 Velge driftsmodus Velg ønsket driftsmodus (tekstmelding) ved å trykke flere ganger på modustasten. Når innstillingene er utført, endres driftsmodusen etter en ventetid på ti sekunder (symbolendring på displayet). Avkjøling Sommer Automatisk drift Ferie Party Ekstra varmegenerator Anlegget går i kjøledrift. Kun varmtvann og svømmebassengvann varmes opp. Frostsikringen er sikret. Programmerte øknings- og reduksjonstider innledes automatisk. Temperaturreduksjon og varmtvannsblokk for en justerbar periode. En programmert reduksjon av oppvarmingskarakteristikken ignoreres. Varmepumpen sperres. Varme genereres via en ekstra varmegenerator. 3.2 Endre innstillingsverdiene Hold MENUE-tasten inne i noen sekunder. Velg ønsket menypunkt med piltastene ( og ) Bekreft ved å trykke på ENTER-tasten ( ) Velg ønsket undermenypunkt med piltastene ( og ) Bekreft ENTER-tasten ( ) til markøren hopper til innstillingsverdien Endre innstillingsverdien til ønsket verdi med piltastene ( og ) Bekreft den endrede verdien med ENTER-tasten ( ), eller forkast det med ESC-tasten 3.3 Innstillinger og driftsdata Meny for innstilinger av anleggsspesifikke parametrer (se Kap. 8 på s. 6). Dynamiske menyer skjuler innstillinger som ikke trengs. Klokkeslett Innstilling av klokkeslett og aktivering av automatisk omstilling mellom sommer- og vintertid. Modus Ulike innstillinger for driftsmodusene (se Kap. 3.2 på s. 3) Varmekrets 1 Innstillinger for varmekrets 1 Varmekrets 2 Innstillinger for varmekrets 2 Varmekrets 3 Innstillinger for varmekrets 3 Avkjøling Innstillinger for kjøledriften Varmtvann Innstillinger for varmtvannsberedningen Svømmebasseng Innstillinger for svømmebassengoppvarming Dato Innstilling av dato (Kun nødvendig i skuddår) Språk Stille inn ønsket språk for menyføringen Oppvarmingskarakteristikker (se Kap. 6 på s. 5) Oppvarmingskarakteristikken kan tilpasses til individuelle temperaturønsker med varmere/kaldere-tastene i hovedvisningen. Temperaturen økes/reduseres med tasten /. For 2./3. varmekrets utføres denne innstillingen i menyen "varmekrets 2 / varmekrets 3". Varmtvannsoppvarming (se Kap. 7 på s. 6) I menypunktet "Innstilinger varmtvann" kan det i tillegg til varmtvannstemperaturen også stilles en avstengningstid for varmtvannsoppvarming, for eksempel for å legge varmtvannsberedningen til natten. Dessuten er tidsstyrt gjenoppvarming i ettertid mulig ved hjelp av en flensvarmer. Meny driftsdata (se Kap. 8.2 på s. 9) Vise målte sensorverdier. Meny logg (se Kap. 8.3 på s. 12) Visning av driftstider og lagrede data (f.eks. feil). Displayvisninger (se Kap. 9 på s. 13) Vise varmepumpeanleggets aktuelle drift Feilmeldinger: (ESC-tasten blinker) - VP-feil Tyder på en defekt i varmepumpen. Informer kundeservice. - Anleggsfeil Tyder på en defekt eller feilinnstilling i anlegget. Informer den lokale installatøren. - Kortslutning eller brudd Det kan finnes et brudd eller kortslutning i en sensor. Informer den lokale installatøren. NO-3

8 Norsk 4 Betjening Varmepumpelederen betjenes med seks taster: Esc, Modus, Menue,,,. Avhengig av den aktuelle visningen (standard eller meny) er disse tastene konfigurert med forskjellige funksjoner. Varmepumpens og oppvarmingssystemets driftsstatus vises i klartekst på LC-displayet med 4 x 20 tegn (se Kap. 9 på s. 13). Seks forskjellige driftsmoduser står til utvalg: avkjøling, sommer, auto, party, ferie, ekstra varmegenerator. Menyen består av tre hovednivåer: innstillinger, driftsdata, logg (se Kap. 6 på s. 5). Fig. 4.1: Standardvisning LC-display Hovedvisning med betjeningstaster MERKNAD Kontrast: Kontrasten for visningen i displayet kan stilles inn. Det gjøres ved å trykke på tastene (MENUE) og ( ) samtidig og holde dem inne til innstillingen er avsluttet. Kontrasten blir skarpere ved å holde tasten ( ) inne samtidig. Trykker du på tasten ( ), blir kontrasten redusert. MERKNAD Tastaturlås, barnesikring! For å unngå at varmepumpestyringen justeres utilsiktet trykker du på tasten (Esc) i ca. fem sekunder til visningen "Tastaturlås aktiv" vises. Tastaturlåsen oppheves igjen på samme måte. Tast Standardvisning (Fig. 4.1 på s. 4) Endre innstilling (Kap. 8 på s. 6) Esc Aktivere eller deaktivere tastaturlåsen Gå ut av menyen og tilbake til hovedvisningen Bekrefte en feil Gå tilbake til en undermeny Gå ut av en justeringsverdi uten å ta endringer i bruk Modus Velge driftsmodus (se Kap. 5 på s. 5) Ingen handling Menue Gå til menyen Ingen handling Justere varmekurven nedover (kaldere) Rulle mellom menypunktene ett nivå ned Endre en justeringsverdi nedover Justere varmekurven oppover (varmere) Rulle mellom menypunktene ett nivå opp Endre en justeringsverdi oppover Ingen handling Velge en justeringsverdi i det aktuelle menypunktet Gå ut av en justeringsverdi og ta endringer i bruk Gå til en undermeny Tab. 4.1: Betjeningstastenes funksjoner NO-4

9 5 Driftsmodus Du kan velge mellom seks ulike driftsmoduser med modustasten. Omkoblingen skjer med tidsforsinkelse. Med hvert tastetrykk kan driftsmodusen endres i rekkefølgen nedenfor. MERKNAD Sperre varmepumpedriften Varmepumpen sperres i driftsmodusen for ekstra varmegenerator. Varmedriften og varmtvannsberedningen utføres ved hjelp av elektriske varmeelementer i monoenergetiske anlegg og ved hjelp av en ekstra varmegenerator i bivalente anlegg. Norsk AVKJØLING Kan kun velges når det er koblet til en kjøleregulator (se montering og oppstart) SOMMER Anlegget arbeider i kjøledrift og separate styringsfunksjoner aktiveres. Denne driftsmodusen kan kun aktiveres når en kjøleregulator er koblet til varmepumpelederen og funksjonen avkjøling er frigitt i forhåndskonfigurasjonen. Det er kun varmtvann og svømmebassengvann som varmes opp av varmepumpen i driftsmodusen SOMMER. Romoppvarmingen er ikke aktivert. (Frostsikringen er sikret.) AUTOMATISK FERIE (reduksjonsdrift) PARTY (døgndrift) Ekstra varmegenerator (VG2) Varmepumpen arbeider i automatisk drift. Programmerte reduksjonstider, økningstider og avstengningstider for oppvarming og varmtvannsoppvarming innledes automatisk. Varmtvannsoppvarming, oppvarming og svømmebassengoppvarming innledes etter prioriteringen. Varmepumpen og den ekstra varmegeneratoren slås på og av etter behov. Under driftsmodusen FERIE aktiveres en reduksjon av oppvarmingskarakteristikkene og en varmtvannsblokk. Begge funksjonene er uavhengig av de aktuelle tidsstyringene, men senkeverdiene som er innstilt her, gjelder fortsatt. Varigheten til driftsmodusen FERIE kan stilles inn i menyen "1 Innstillinger Modus Feriedrift". Når denne tiden er utløpt, kobles det automatisk om til automatisk drift igjen. Under driftsmodusen PARTY ignoreres programmert reduksjon av oppvarmingskarakteristikkene. Varigheten til driftsmodusen PARTY kan stilles inn i menyen "1 Innstillinger Modus Partydrift". Når denne tiden er utløpt, kobles det automatisk om til automatisk drift igjen. I denne driftsmodusen slås varmepumpen av og hele varmeforsyningen kommer fra den ekstra varmegeneratoren (VG2). I monoenergetiske anlegg er dette varmekolben, i bivalente anlegg er det olje- eller gassoppvarmer. Tidsprogrammer og oppvarmingskarakteristikkinnstillinger vil fortsatt være aktive. 6 Tilpasse oppvarmingsdriften Under oppstarten blir oppvarmingskarakteristikken tilpasset lokale eller bygningsmessige forhold. Denne oppvarmingskarakteristikken kan tilpasses til individuelle temperaturønsker med varmere/kaldere-piltastene i hovedvisningen. Med tasten økes temperaturen, bjelkediagrammene i den øverste raden beveges mot høyre. Med tasten reduseres temperaturen, bjelkediagrammene i den øverste raden beveges mot venstre. For 2./3. varmekrets utføres denne innstillingen i menyen "varmekrets 2 / varmekrets 3". Den innstilte oppvarmingskarakteristikken kan reduseres eller økes med tidsforsinkelse. For eksempel kan oppvarmingskarakteristikken reduseres for dårlig isolerte bygninger eller økes før avstengningstiden for å unngå en for sterk avkjøling av oppvarmingsflatene. Hvis reduksjon og økning overlappes, har økning førsteprioritet. MERKNAD Energieffektiv drift For at driften av varmepumpesystemet for oppvarming skal bli energieffektiv bør temperaturnivået som varmepumpen skal produsere, være så lavt som mulig. I godt isolerte hus genererer en jevn oppvarmingsdrift som regel lavere energikostnader uten reduksjonstider, siden kapasitetstopper med høye turtemperaturer unngås og det samme behagelige temperaturnivået nås ved lavere temperaturer. Det kan kompenseres for avstengningstider med en økning som innledes cirka en time før avstengningstiden. NO-5

10 Norsk 7 Varmtvannsoppvarming Varmepumpelederen undersøker automatisk den maksimalt mulige varmtvannstemperaturen ved varmepumpedrift. Den ønskede varmtvannstemperaturen kan stilles inn i menyen "Innstillinger Varmtvann Varmtvannsreferansetemperatur". Varmtvannstemperatur VP maksimal For å oppnå en størst mulig varmepumpeandel under varmtvannsberedningen, registrerer reguleringen automatisk den maksimalt oppnåelige varmtvannstemperaturen ved varmepumpedrift avhengig av den aktuelle varmekildetemperaturen. Jo lavere varmekildetemperaturen (f.eks. utetemperatur, brinetemperatur) er, jo høyere er den oppnåelige varmtvannstemperaturen. Varmtvannssylinder uten flensvarmer Overskrider den innstilte varmtvannsreferansetemperaturen den maksimalt oppnåelige varmtvannstemperaturen ved varmepumpedrift, avbrytes varmtvannsberedningen når den såkalte VP maksimal-temperaturen nås. Varmtvannssylinder med flensvarmer Hvis den innstilte varmtvannsreferansetemperaturen overskrider den maksimalt oppnåelige varmtvannstemperaturen ved varmepumpedrift, avbrytes varmtvannsberedningen med varmepumpe når den såkalte VP maksimal-temperaturen nås, og den ønskede varmtvannstemperaturen gjenoppvarmes ved hjelp av flensvarmer. MERKNAD Gjenoppvarming med flensvarmer I tilknytning til varmtvannsberedning med varmepumpe kan det i anlegg med flensvarmer utføres en gjenoppvarming for høyere temperaturer. Den neste varmtvannsoppvarmingen utføres først når temperaturene faller til under VP maksimal-temperaturen, slik at grunnoppvarmingen kan utføres ved hjelp av varmepumpen. 7.1 Avstengningstider for varmtvannsberedning I menypunktet "Innstillinger Varmtvann Varmtvannsblokk" kan det i tillegg til varmtvannstemperaturen også programmeres avstengningstider for gjenoppvarming av varmtvann. I løpet av denne tiden blir det ikke utført gjenoppvarming av varmtvann. Er berederen stor nok, anbefales det å legge varmtvannsoppvarmingen eller gjenoppvarmingen til natten for å dra fordel av de rimeligere nattariffene. 7.2 Legionella sikring I menypunktet "Innstillinger Varmtvann Term. desinfeksjon" kan det utføres med varmtvannstemperaturer på opptil 85 C i bivalente anlegg eller i varmtvannssylindere med innebygd flensvarmer. Legionella sikringen kan utføres for hver ukedag til et fastsatt starttidspunkt. 8 Menystruktur 8.1 Innstillinger Alle innstillinger gjennomføres for brukeren i menypunktet "Innstillinger". I tabellen nedenfor vises menystrykturen og forklaringer i høyre kolonne i tillegg til de tilhørende justeringsområdene. Verdiene med uthevet skrift er fabrikkinnstillinger. Gå til menyen "Innstillinger" ved å trykke på tasten (MENUE) i cirka 5 sekunder. Bekreft menypunktet "Innstillinger" med ENTER-tasten. MERKNAD Dynamiske menyer Nedenfor beskrives hele menyen. Ved oppstart blir reguleringsfunksjonene og menyoppbyggingen tilpasset det eksisterende anlegget. Avhengig av disse innstillingene blir ikke relevante menypunkter skjult. Eksempel: Innstillinger for varmtvannsberedning er kun mulig når menypunktet "Varmtvannsberedning" konfigureres med "Ja" i forhåndskonfigurasjonen. Forkortelser: VG2 Ekstra varmegenerator (f.eks. varmekjel) NO-6

11 Anleggsspesifikke parametrer Meny for innstiling av klokkeslett. Automatisk omstilling mellom sommer- og vintertid kan velges. Innstillingsnivå for driftsmoduser Velge driftsmodus Endring kan også gjøres direkte med modustasten. Innstillinger for varmekrets 1 Varigheten av partymodus i timer Når den innstilte temperaturen er utløpt, går systemet automatisk tilbake til automatisk drift Varigheten av feriemodus i dager Når den innstilte temperaturen er utløpt, går systemet automatisk tilbake til automatisk drift Innstiling av ønsket romtemperatur ved valgt romtemperaturregulering Innstillinger for reduksjon av oppvarmingskarakteristikk varmekrets 1 Innstilling av tidene for når en reduksjon skal utføres for varmekrets 1. Innstilling av temperaturverdien som oppvarmingskarakteristikken varmekrets 1 skal reduseres med under en reduksjon. For hver ukedag kan det stilles inn separat om tid1, tid2, ingen tid eller begge tider skal aktiveres for en reduksjon. Reduksjoner som strekker seg over flere dager, aktiveres eller deaktiveres ved overgangen til en ny dag. Innstillinger for økning av oppvarmingskarakteristikk varmekrets 1 Innstillingsområde Internasjonal visning 24h Sommer Auto Party Ferie VG2 Avkjøling ,0 C 20,0 C 30,0 C 00:00 23:59 0K 19K Innstilling av tidene for når en økning skal utføres for varmekrets 1. 00:00 23:59 N T1 T2 J Norsk Innstilling av temperaturverdien som oppvarmingskarakteristikken varmekrets 1 skal økes med under en økning. For hver ukedag kan det stilles inn separat om tid1, tid2, ingen tid eller begge tider skal aktiveres for en økning. Økninger som strekker seg over flere dager, aktiveres eller deaktiveres ved overgangen til en ny dag. Innstillinger for 2./3. varmekrets Parallellforskyvning av den innstilte oppvarmingskarakteristikken for 2./3. varmekrets. Ved å trykke én gang på piltastene forskyves oppvarmingskarakteristikken med 1 C oppover (varmere) eller nedover (kaldere). Innstillinger for reduksjon av oppvarmingskarakteristikk 2./3. varmekrets 0K 19K N T1 T2 J Bjelker NO-7

12 Norsk Innstilling av tidene for når en reduksjon skal utføres for 2./3. varmekrets. Innstilling av temperaturverdien som oppvarmingskarakteristikken 2./3. varmekrets skal reduseres med under en reduksjon. For hver ukedag kan det stilles inn separat om tid1, tid2, ingen tid eller begge tider skal aktiveres for en reduksjon. Reduksjoner som strekker seg over flere dager, aktiveres eller deaktiveres ved overgangen til en ny dag. Innstillinger for reduksjon av oppvarmingskarakteristikk 2./3. varmekrets Innstilling av tidene for når en reduksjon skal utføres for 2./3. varmekrets. 00:00 23:59 0K 19K 00:00 23:59 Innstilling av temperaturverdien som oppvarmingskarakteristikken 2./3. varmekrets skal økes med under en økning. 0K 19K For hver ukedag kan det stilles inn separat om tid1, tid2, ingen tid N eller begge tider skal aktiveres for en økning. Økninger som T1 strekker seg over flere dager, aktiveres eller deaktiveres ved T2 overgangen til en ny dag. J Innstillinger for kjøledriften Innstilling av ønsket returreferansetemperatur ved valgt dynamisk kjøling 10 C 15 C 30 C Still inn romreferansetemperaturen ved stille kjøling. Den faktiske verdien måles på romklimastasjon 1. 15,0 C 20,0 C 30,0 C Innstilling for varmtvannsberedning Stille inn ønsket varmtvannstemperatur 30 C 45 C 85 C Stille inn tidsprogrammene for varmtvannsblokkene Anleggsspesifikke parametrer Innstillingsområde Stille inn tidene for når varmtvannsberedningen er sperret. 00:00 23:59 For hver ukedag kan det stilles inn separat om tid1, tid2, ingen tid N eller begge tider skal aktiveres for en reduksjon. Reduksjoner som T1 strekker seg over flere dager, aktiveres eller deaktiveres ved T2 overgangen til en ny dag. J En fører til en engangs varmtvannsoppvarming til ønsket temperatur. Tilstanden avsluttes automatisk når temperaturen nås eller senest etter fire timer. Stille inn starttiden for. 00:00 23:59 Stille inn ønsket varmtvannstemperatur som skal nås med. 60 C 65 C 85 C N T1 T2 J NO-8

13 Anleggsspesifikke parametrer For hver ukedag kan det velges separat om det ønskes en på den innstilte starttiden. Med innstillingen "Reset JA" blir de registrerte, maksimale varmtvannstemperaturene ved VP-drift tilbakestilt til verdien 65 C. Innstillingsverdien går automatisk tilbake til "NEI". Innstillingsområde Innstilling for svømmebassengoppvarming Stille inn tidsprogrammene for svømmebassengblokkene Stille inn tidene for når svømmebassengoppvarmingen er sperret. 00:00 23:59 For hver ukedag kan det stilles inn separat om tid1, tid2, ingen tid N eller begge tider skal aktiveres for en reduksjon. Reduksjoner som T1 strekker seg over flere dager, aktiveres eller deaktiveres ved T2 overgangen til en ny dag. J Innstilling av dato, år, dag, måned og ukedag. Menyføringen kan velges på følgende språk: DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS ITALIANO NEDERLAND PORTUGUES POLSKY SVENSKA SLOVENSKO ESPANOL CESKY SUOMI NORSK N J Nei Ja Norsk 8.2 Driftsdata Alle aktuelle driftstilstander vises i menypunktet "Driftsdata". Gå til menyen "Driftsdata" ved å trykke på tasten (MENUE) i cirka 5 sekunder. Velg menypunktet "Driftsdata" med piltastene, og bekreft med ENTER-tasten. Det kan søkes på følgende data i menyen "Driftsdata" avhengig av anleggskonfigurasjonen: Visning av sensor og anleggsverdier Visning Utetemperaturen brukes til å beregne returreferansetemperaturen Alltid for frostsikringsfunksjonen og for avrimingen. Visning av beregnet returreferansetemperatur for varmekrets 1. Visningen av returtemperaturen for varmekrets 1 som måles i sensoren Denne temperaturen er reguleringsfaktoren for varmekrets 1. Visning av turtemperaturen som er målt i sensoren. Denne temperaturen brukes til frostsikringsfunksjonen og for sikring av avrimingen. Ikke ved helt stille kjøling med reversibel VP Alltid Luft-VP eller sensor tilkoblet Visning av beregnet returtemperatur for varmekrets 2. Varmekrets 2 Oppvarmingsdrift NO-9

14 Norsk Visning av sensor og anleggsverdier Visning Visning av minimalt mulig temperatur ved stille kjøling, fra beregningen av duggpunkt pluss duggpunktavstand. Kjøledrift Helt stille kjøling reversibel VP eller 2. VK Visningen av temperaturen for varmekrets 2 som måles i 2. VK eller sensoren. kjøledrift ved helt Denne temperaturen er blant annet reguleringsfaktoren for stille kjøling med varmekrets 2. reversibel VP Visning av beregnet returtemperatur for varmekrets 3. Varmekrets 3 Oppvarmingsdrift Visningen av temperaturen for varmekrets 3 som måles i Varmekrets 3 sensoren. Denne temperaturen er reguleringsfaktoren for Oppvarmingsdrift varmekrets 3. Indikerer om oppvarming er rekvirert. Også når oppvarming er min. 1 varmekrets rekvirert, kan det hende at varmepumpen ikke går (f.eks. avstengningstid fra strømleverandøren). En pågående spyletid vises med oppvarming spyling. En blokk i VP ved tilstrekkelig høye temperaturer i berederen vises som bivalent-fornybar. Angir hvilke varmegeneratorer som skal brukes til den rekvirerte Oppvarmingsdrift oppvarmingen. 1: maks. 1 kompressor, 2: maks. 2 kompressorer, 3: maks. 2 kompressorer og en ekstra varmegenerator Sensor for fastsetting av avrimingsslutten ved varmgassavriming. Luft-VP med varmgassavriming Visning av målt temperatur i sylinderen i bivalent-fornybare systemer Visning av den målte returtemperaturen under kjøledrift, målt ved inngangen til varmeveksleren Visning av den målte turtemperaturen under kjøledrift, målt ved utgangen fra varmeveksleren Visning av mål temperatur i føleren frostsikring kald. Denne temperaturen brukes til å sikre driftsgrensene ved kjøledrift. Bivalent-fornybar Kjølefunksjon passiv Kjøledrift Kjølefunksjon passiv VP reversibel Kjøledrift Visning av aktuell romreferansetemperaturen ved stille kjøling. Visning av målt romtemperatur der romklimastasjon 1 befinner seg. Denne temperaturen er reguleringsfaktoren for den stille kjølingen. Visning av målt romfuktighet der romklimastasjon 1 befinner seg. Denne verdien brukes til beregningen av duggpunktet ved stille kjøling. Visning av målt romtemperatur der romklimastasjon 2 befinner seg. Denne verdien brukes til beregningen av duggpunktet ved stille kjøling. Visning av aktuell romfuktighet der romklimastasjon 2 befinner seg. Denne verdien brukes til beregningen av duggpunktet ved stille kjøling. Indikerer om oppvarming er rekvirert. Kjølefunksjon Stille kjøling Kjøledrift Kjølefunksjon Stille kjøling eller Romregulering Kjølefunksjon Stille kjøling Kjølefunksjon Stille kjøling 2 romstasjoner Kjølefunksjon Stille kjøling 2 romstasjoner Kjølefunksjon Kjøledrift NO-10

15 Visning av sensor og anleggsverdier Visning Visning av aktuell innstilt varmtvannstemperatur. Varmtvann Sensor Vise målt varmtvannstemperatur. Denne temperaturen er reguleringsfaktoren for varmtvannsberedningen. Varmtvann Sensor Indikerer om varmtvann er rekvirert. Også når oppvarming er rekvirert, kan det hende at varmepumpen ikke går (f.eks. avstengningstid fra strømleverandøren). En blokk i VP ved tilstrekkelig høye temperaturer i berederen vises som bivalentfornybar. Indikerer om svømmebasseng er rekvirert. Også når oppvarming er rekvirert, kan det hende at varmepumpen ikke går (f.eks. avstengningstid fra strømleverandøren). En blokk i VP ved tilstrekkelig høye temperaturer i berederen vises som bivalentfornybar. Visning av målt temperatur ved utgangen av varmekilden eller kjølekretsen til VP. Denne temperaturen brukes til å sikre den nedre driftsgrensen. Visning av varmepumpetypen som registreres via kodingsmotstanden. Visning av programvareversjonen til oppvarmingsreguleringen inkludert Boot- og Bios-versjon samt gyldig nettverksadresse. Varmtvann Svømmebasseng BV eller VV VP med integr. regulering Alltid Alltid Norsk Visning av programvareversjonen til avkjølingsreguleringen inkludert Boot- og Bios-versjon samt gyldig nettverksadresse. Kjølefunksjon Visning av om det finnes en kjøleregulator i nettverket (regulering avkjøling), og om nettverket arbeider korrekt (nettverk ok). Impulser som registreres i digitalinngang N1/J7-ID12, legges sammen når varmepumpen er i driftsmodus oppvarming. Den viste varmemengden kan tilbakestilles her. Impulser som registreres i digitalinngang N1/J7-ID12, legges sammen når varmepumpen er i driftsmodus varmtvann. Med ekstra varmeveksler blir impulsene i digitalinngang N2/J5-ID6 lagt sammen i varmtvannsberedningen. Den viste varmemengden kan tilbakestilles her. Impulser som registreres i digitalinngang N1/J7-ID12, legges sammen når varmepumpen er i driftsmodus varmtvann. Med ekstra varmeveksler blir impulsene i digitalinngang N2/J5-ID6 lagt sammen i varmtvannsberedningen. Den viste varmemengden kan tilbakestilles her. Kjølefunksjon Varmemengdemåler Varmemengdemåler Varmtvann Varmemengdemåler Svømmebasseng MERKNAD Rekvirert oppvarming Hvis "returreferansetemperatur" minus "hysteresereturtemperatur" ligger over den aktuelle målte "returtemperaturen", rekvireres det oppvarming. Det kan leses ut av varmtvannstemperaturen med hvilke varmegeneratorer rekvirert varmtvann behandles. NO-11

16 Norsk Fig. 8.1: Visning varmtvannstemperatur 8.3 Logg I menyen "Logg" kan det søkes i driftstidene til kompressor(er), sirkulasjonspumper og andre komponenter i varmepumpesystemet for oppvarming. Gå til menyen "Logg" ved å trykke på tasten (MENUE) i cirka 5 sekunder. Velg menypunktet "Logg" med piltastene, og bekreft med ENTER-tasten. Følgende verdier står til rådighet avhengig av systemkonfigurasjonen: Visning av driftstider og lagrede data Visning Driftstid for den totale kjøretiden til kompressor 1. Alltid Driftstid for den totale kjøretiden til kompressor 2. 2 kompressoren Driftstid for den totale kjøretiden til den ekstra varmegeneratoren. Bivalent eller monoenergetisk Driftstid for den totale kjøretiden til brinesirkulasjonspumpen eller brønnpumpen. Driftstiden er større enn summen av kompressordriftstidene på grunn av pumpeturen og pumpereturen. Driftstid for den totale kjøretiden til ventilatoren. Driftstiden er mindre enn summen av kompressordriftstidene på grunn av avrimingsprosessene (ventilatoren er slått av mens avriming pågår). Driftstid for den totale kjøretiden til varmesirkulasjonspumpen. Driftstid for den kjøretiden til kompressoren i kjøledrift. Driftstid for den totale kjøretiden til varmtvannssirkulasjonspumpen. Driftstid for den totale kjøretiden til svømmebassengsirkulasjonspumpen. Driftstid som flensvarmeren for varmtvannsberedning er koblet inn. BV el. VV VP LV VP Alltid VP reversibel Varmtvann Svømmebasseng Varmtvann Sensor Varmekolbe Visning av den siste feilen med dato, klokkeslett og årsak. Alltid Visning av den nest siste feilen med dato, klokkeslett og årsak. Alltid NO-12

17 Visning av driftstider og lagrede data Visning Visning av start og slutt for det sist fullførte programmet for innledende oppvarming. Visning av start og slutt for det sist fullførte programmet for tørking avrettingslag. Impulser som registreres i digitalinngang N1/J7-ID12, legges sammen når varmepumpen er i driftsmodus oppvarming. Impulser som registreres i digitalinngang N1/J7-ID12, legges sammen når varmepumpen er i driftsmodus varmtvann. Med ekstra varmeveksler blir impulsene i digitalinngang N2/J5-ID6 lagt sammen i varmtvannsberedningen. Impulser som registreres i digitalinngang N1/J7-ID12, legges sammen når varmepumpen er i driftsmodus varmtvann. Med ekstra varmeveksler blir impulsene i digitalinngang N2/J5-ID6 lagt sammen i varmtvannsberedningen. Alltid Alltid Varmemengdemåler Varmemengdemåler Varmtvann Varmemengdemåler Svømmebasseng Norsk 9 Displayvisninger Den aktuelle driftsstatusen til varmepumpeanlegget kan leses direkte av LC-displayet. 9.1 Normale driftstilstander Det vises normale driftstilstander og driftstilstander som avhenger av krav fra strømleverandøren eller av varmepumpens sikkerhetsfunksjoner. Kun visninger for aktuell systemkonfigurasjon og VP-type vises på displayet. Varmepumpen går ikke, fordi varme ikke er rekvirert. Varmepumpen kjører i oppvarmingsdrift. Varmepumpen kjører med aktiv kjøling. Varmepumpen kjører for varmtvannsberedning og varmer opp varmtvannssylinderen. Varmepumpen kjører og varmer opp vannet i svømmebassenget. Varmepumpen og en ekstra varmegenerator kjører i oppvarmingsdrift. Varmepumpen og en ekstra varmegenerator kjører og varmer opp vannet i svømmebassenget. Varmepumpen og en ekstra varmegenerator kjører og varmer opp varmtvann og varmtvannsbereder. Varmepumpen starter når minstepausetiden er utløpt, for å oppfylle rekvirert oppvarming. Minstepausetiden beskytter varmepumpen og kan vare i opptil fem minutter. Varmepumpen starter når koblingssyklusblokken er utløpt, for å oppfylle rekvirert oppvarming. Koblingssyklusblokken er et krav fra strømleverandøren og kan vare i opptil 20 minutter. Maksimalt tre innkoblinger per time er tillatt. Varmepumpen starter når linjeinnkoblingslasten er utløpt, for å oppfylle rekvirert oppvarming. Linjeinnkoblingslasten er et krav fra strømleverandøren etter at strømmen har kommet tilbake eller etter en leverandørblokk, og kan vare i opptil 200 sekunder. Varmepumpen starter når leverandørens avstengningstid er utløpt. Leverandørblokken fastsettes av strømleverandøren og varer i opptil to timer avhengig av strømleverandøren. Aktiveringen eller deaktiveringen utføres av strømleverandøren. Varmepumpen ble slått av av et eksternt sperresignal i inngang ID4. Varmepumpen starter etter primærpumpeturen, som kan vare i opptil tre minutter (sikkerhetsfunksjon). Varmepumpen ble slått av da lavtrykksgrensen ble nådd. Varmepumpen slås på igjen automatisk. Den ekstra varmegeneratoren (VG2) overtar varmeforsyningen til varmepumpen slås på igjen automatisk. Varmepumpen ble slått av da lavtrykksgrensen ble nådd. Varmepumpen slås på igjen automatisk. Den ekstra varmegeneratoren (VG2) overtar varmeforsyningen til varmepumpen slås på igjen automatisk. NO-13

EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400. Styringssentralen. Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04)

EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400. Styringssentralen. Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04) EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400 Styringssentralen Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04) 2 Innhold Innhold 1 Symbolforklaring og sikkerhetsanvisninger....... 3 1.1 Symbolforklaring.........................

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 DRIFTSHÅNDBOK Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM

LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM Monterings- og bruksanvisning Norsk LIA 7-9IM LIA 12-16IM Split-luft-til-vannvarmepumpe Best. nr.: 452155.66.29 FD 9105 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-3

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

HPI. Luft/vann varmepumpe. AWHP MIT-IN isystem. Bruksanvisning

HPI. Luft/vann varmepumpe. AWHP MIT-IN isystem. Bruksanvisning HPI NO Luft/vann varmepumpe AWHP MIT-IN isystem Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Innledning...4. Brukte symboler...4.. Symboler som blir brukt i instruksen...4.. Symboler som blir brukt på utstyret...4.

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500

Brukerhåndbok NIBE VVM 500 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1338-2 431247 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 15.

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

SIH 40TE. Monterings- og bruksanvisning. Brine-til-vannvarmepumpe. installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452234.66.08 FD 8806

SIH 40TE. Monterings- og bruksanvisning. Brine-til-vannvarmepumpe. installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452234.66.08 FD 8806 SIH 40TE Monterings- og bruksanvisning Norsk Brine-til-vannvarmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452234.66.08 FD 8806 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2 1.2

Detaljer

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 161 504 32-1 2015-04-23 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 20

Brukerhåndbok NIBE SMO 20 Brukerhåndbok Styremodul LEK UHB NO 1442-3 231747 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat 2076224-NO 07-05-2012V.A004 Innhold 1 Advarsler... 1 2 Produktbeskrivelse... 2 2.1 Komponentbeskrivelse... 2 2.2 Beskrivelse av innvendige komponenter... 3 2.2.1 Vifter for tilluft og avtrekk...

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul UHB NO 1524-4 431247 APH

Brukerhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul UHB NO 1524-4 431247 APH Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-4 431247 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-5 231174 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Brukermanual. Romcontroller komfort Tebis TX460

Brukermanual. Romcontroller komfort Tebis TX460 Brukermanual Romcontroller komfort Tebis TX460 N 253 Innholdsfortegnelse 1 Presentasjon 1. Presentasjon........................ 255 2. Installasjon.......................... 256 2.1 Tilkobling..........................

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23

Detaljer

Digital fartskriver DTCO 1381

Digital fartskriver DTCO 1381 Digital fartskriver DTCO 1381 Versjon 2.0 2.1 Instruksjonsbok firma & sjåfør DTCO SmartLink (Ekstrautstyr) www.dtco.vdo.com Innledning Kjære bruker. Den digitale fartskriveren, DTCO 1381, med sine systemkomponenter

Detaljer

Brukerveiledning for MultiTherm Reguleringssytem

Brukerveiledning for MultiTherm Reguleringssytem Gulvvarmesystem Brukerveiledning for MultiTherm Reguleringssytem GvN-32 260901 Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tlf. +47 67 15 44 90 Fax. +47 67 15 44 99 www.roth-scandinavia.com

Detaljer

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110737N-05 2013-07 Spirit UNI 3 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

SmartStart. Bruks- og monteringsanvisning. www.defa.com

SmartStart. Bruks- og monteringsanvisning. www.defa.com SmartStart Bruks- og monteringsanvisning www.defa.com INNHOLD SMARTSTART 3 OM BRUKSANVISNINGEN 3 VIRKEMÅTE / FUNKSJON 4 DISPLAY 4 SYMBOLER 5 HOVEDBILDER 6 DISPLAY 6 INNSTILLINGER 7 KLOKKE 7 DATO 7 FABRIKKINNSTILLINGER

Detaljer