WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R"

Transkript

1 Bruksanvisning Norsk WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R for brukeren Varmepumpeleder for lav-, middels- og høytemperaturvarmepumper for oppvarming og avkjøling Bestell-Nr. / Order no. / No de commande : FD 8901

2

3 FI Kielen valinta NO Språkinnstilling Pidä MENUE-painiketta alhaalla muutaman sekunnin ajan Trykk på MENUE-tasten, og hold den inne i noen sekunder. Valita valikkokohta 1 Asetukset nuolipainikkeiden ( ja ) avulla ja vahvista painamalla ENTER ( ) Velg menypunkt 1 Innstillinger med piltastene ( og ) og bekreft ved å trykke på ENTER-tasten ( ) Valita alivalikkokohta Kieli nuolipainikkeiden ( ja ) avulla ja vahvista painamalla ENTER ( ), kunnes osoitin siirtyy asetusarvoon Velg undermenypunktet Språk med piltastene ( og ) og bekreft ved å trykke på ENTER-tasten ( ), til markøren hopper til innstillingsverdien. Valitse haluamasi kieli nuolipainikkeiden ( ja ) avulla Still inn språket du ønsker med piltastene ( og ) Vahvista kielen valinta painamalla ENTER ( asetus painamalla ESC. ) tai hylkää Bekreft det valgte språket med ENTER-tasten ( forkast det med ESC-tasten. ) eller

4

5 Innhold 1 Generelt..NO-2 Norsk 2 Varmepumpeleder.NO-2 3 Hurtigveiledning.NO Velge driftsmodus. NO Endre innstillingsverdiene. NO Innstillinger og driftsdata NO-3 4 Betjening.NO-4 5 Driftsmodus..NO-5 6 Tilpasse oppvarmingsdriften.no-5 7 VarmtvannsoppvarmingNO Avstengningstider for varmtvannsberedning NO Legionella sikring.. NO-6 8 Menystruktur NO Innstillinger NO Driftsdata NO Logg.. NO-12 9 Displayvisninger.NO Normale driftstilstander NO Feilmeldinger. NO-15 NO-1

6 Norsk 1 Generelt Monterings- og bruksanvisningen skal følges under installasjon, drift og vedlikehold. Denne enheten skal kun installeres og repareres av en autorisert tekniker. Reparasjoner som ikke utføres korrekt, kan utsette brukeren for farlige situasjoner. I henhold til de gjeldene bestemmelsene skal monterings- og bruksanvisningen alltid være tilgjengelig og overleveres til teknikeren når det skal utføres arbeider på enheten. Det er derfor viktig at eventuelt nye eiere får overlevert bruksanvisningen hvis du skulle flytte. Enheten skal ikke kobles til hvis det finnes synlige skader på enheten. I så fall skal alltid leverandøren konsulteres. Sørg for at det kun brukes originale reservedeler. På denne måten reduseres antall følgeskader. Miljømessige krav i tilknytning til gjenvinning, gjenbruk og avfallshåndtering av driftsmidler og komponenter i henhold til gjeldende standarder, skal overholdes. Forskrifter og sikkerhetsanvisninger! Kun autoriserte installatører skal foreta innstilinger inne i enheten. Varmepumpelederen skal kun drives i tørre rom med en temperatur mellom 0 C og 35 C. Rimdannelse skal ikke forekomme. For å garantere varmepumpens frostsikringsfunksjon skal ikke varmepumpelederen kobles fra strømforsyningen, og varmepumpen skal gjennomstrømmes. 2 Varmepumpeleder Varmepumpelederen er nødvendig for driften av luft-, brine- og vann-til-vann-varmepumper. Den regulerer bivalente, enverdige og monoenergetiske varmesystemer og overvåker sikkerhetsorganene i kjølekretsen. Den bygges enten inn i varmepumpekabinettet eller monteres på vegg levert med varmepumpen, og styrer både reguleringen av varmeutnyttelsesog varmekildesystemet. Funksjonsoversikt Komfortabel betjening med seks taster Stort, oversiktlig, belyst LC-display med driftsstatus- og serviceindikasjon Samsvarer med kravene til strømleverandørene Dynamisk menyføring, tilpasset det konfigurerte varmepumpesystemet Grensesnitt for fjernkontroll med identisk menyføring Returtemperaturstyrt regulering av oppvarmingsdriften via utetemperaturen, justerbart settpunkt eller romtemperatur. Styring av opptil tre varmekretser Prioritetskobling avkjøling foran varmtvannsberedning foran oppvarming foran svømmebasseng Styring av en ekstra varmegenerator (olje- eller gasskjel eller varmekolbe) Styring av en blander for en ekstra varmegenerator (olje-, gass-, fastbrenselkjel eller fornybar varmekilde) Spesialprogram for ekstra varmegenerator som sikrer minstegjennomstrømnings- (oljekjel) eller minsteberedningstider (sentralbereder) Stryring av en flensvarmer for målrettet gjenoppvarming av varmtvann med justerbare tidsprogrammer og for termisk desinfeksjon Behovsavhengig styring av opptil fem sirkulasjonspumper Avrimingsstyring som minimerer avrimingsenergien ved hjelp av en glidende, selvadapterende avrimingssyklustid Komprimeringsstyring for jevn belastning av kompressoren ved varmepumper med to kompressorer Driftstimeteller for kompressor, sirkulasjonspumper, ekstra varmegenerator og flensvarmer Tastaturlås, barnesikring Alarmminne med dato- og tidsangivelse Grensesnitt for kommunikasjon via pc med mulighet for visualisering av varmepumpeparametrer Automatisert program for målrettet byggtørke med minne for start- og ferdigstillingstidspunkt NO-2

7 3 Hurtigveiledning Norsk 3.1 Velge driftsmodus Velg ønsket driftsmodus (tekstmelding) ved å trykke flere ganger på modustasten. Når innstillingene er utført, endres driftsmodusen etter en ventetid på ti sekunder (symbolendring på displayet). Avkjøling Sommer Automatisk drift Ferie Party Ekstra varmegenerator Anlegget går i kjøledrift. Kun varmtvann og svømmebassengvann varmes opp. Frostsikringen er sikret. Programmerte øknings- og reduksjonstider innledes automatisk. Temperaturreduksjon og varmtvannsblokk for en justerbar periode. En programmert reduksjon av oppvarmingskarakteristikken ignoreres. Varmepumpen sperres. Varme genereres via en ekstra varmegenerator. 3.2 Endre innstillingsverdiene Hold MENUE-tasten inne i noen sekunder. Velg ønsket menypunkt med piltastene ( og ) Bekreft ved å trykke på ENTER-tasten ( ) Velg ønsket undermenypunkt med piltastene ( og ) Bekreft ENTER-tasten ( ) til markøren hopper til innstillingsverdien Endre innstillingsverdien til ønsket verdi med piltastene ( og ) Bekreft den endrede verdien med ENTER-tasten ( ), eller forkast det med ESC-tasten 3.3 Innstillinger og driftsdata Meny for innstilinger av anleggsspesifikke parametrer (se Kap. 8 på s. 6). Dynamiske menyer skjuler innstillinger som ikke trengs. Klokkeslett Innstilling av klokkeslett og aktivering av automatisk omstilling mellom sommer- og vintertid. Modus Ulike innstillinger for driftsmodusene (se Kap. 3.2 på s. 3) Varmekrets 1 Innstillinger for varmekrets 1 Varmekrets 2 Innstillinger for varmekrets 2 Varmekrets 3 Innstillinger for varmekrets 3 Avkjøling Innstillinger for kjøledriften Varmtvann Innstillinger for varmtvannsberedningen Svømmebasseng Innstillinger for svømmebassengoppvarming Dato Innstilling av dato (Kun nødvendig i skuddår) Språk Stille inn ønsket språk for menyføringen Oppvarmingskarakteristikker (se Kap. 6 på s. 5) Oppvarmingskarakteristikken kan tilpasses til individuelle temperaturønsker med varmere/kaldere-tastene i hovedvisningen. Temperaturen økes/reduseres med tasten /. For 2./3. varmekrets utføres denne innstillingen i menyen "varmekrets 2 / varmekrets 3". Varmtvannsoppvarming (se Kap. 7 på s. 6) I menypunktet "Innstilinger varmtvann" kan det i tillegg til varmtvannstemperaturen også stilles en avstengningstid for varmtvannsoppvarming, for eksempel for å legge varmtvannsberedningen til natten. Dessuten er tidsstyrt gjenoppvarming i ettertid mulig ved hjelp av en flensvarmer. Meny driftsdata (se Kap. 8.2 på s. 9) Vise målte sensorverdier. Meny logg (se Kap. 8.3 på s. 12) Visning av driftstider og lagrede data (f.eks. feil). Displayvisninger (se Kap. 9 på s. 13) Vise varmepumpeanleggets aktuelle drift Feilmeldinger: (ESC-tasten blinker) - VP-feil Tyder på en defekt i varmepumpen. Informer kundeservice. - Anleggsfeil Tyder på en defekt eller feilinnstilling i anlegget. Informer den lokale installatøren. - Kortslutning eller brudd Det kan finnes et brudd eller kortslutning i en sensor. Informer den lokale installatøren. NO-3

8 Norsk 4 Betjening Varmepumpelederen betjenes med seks taster: Esc, Modus, Menue,,,. Avhengig av den aktuelle visningen (standard eller meny) er disse tastene konfigurert med forskjellige funksjoner. Varmepumpens og oppvarmingssystemets driftsstatus vises i klartekst på LC-displayet med 4 x 20 tegn (se Kap. 9 på s. 13). Seks forskjellige driftsmoduser står til utvalg: avkjøling, sommer, auto, party, ferie, ekstra varmegenerator. Menyen består av tre hovednivåer: innstillinger, driftsdata, logg (se Kap. 6 på s. 5). Fig. 4.1: Standardvisning LC-display Hovedvisning med betjeningstaster MERKNAD Kontrast: Kontrasten for visningen i displayet kan stilles inn. Det gjøres ved å trykke på tastene (MENUE) og ( ) samtidig og holde dem inne til innstillingen er avsluttet. Kontrasten blir skarpere ved å holde tasten ( ) inne samtidig. Trykker du på tasten ( ), blir kontrasten redusert. MERKNAD Tastaturlås, barnesikring! For å unngå at varmepumpestyringen justeres utilsiktet trykker du på tasten (Esc) i ca. fem sekunder til visningen "Tastaturlås aktiv" vises. Tastaturlåsen oppheves igjen på samme måte. Tast Standardvisning (Fig. 4.1 på s. 4) Endre innstilling (Kap. 8 på s. 6) Esc Aktivere eller deaktivere tastaturlåsen Gå ut av menyen og tilbake til hovedvisningen Bekrefte en feil Gå tilbake til en undermeny Gå ut av en justeringsverdi uten å ta endringer i bruk Modus Velge driftsmodus (se Kap. 5 på s. 5) Ingen handling Menue Gå til menyen Ingen handling Justere varmekurven nedover (kaldere) Rulle mellom menypunktene ett nivå ned Endre en justeringsverdi nedover Justere varmekurven oppover (varmere) Rulle mellom menypunktene ett nivå opp Endre en justeringsverdi oppover Ingen handling Velge en justeringsverdi i det aktuelle menypunktet Gå ut av en justeringsverdi og ta endringer i bruk Gå til en undermeny Tab. 4.1: Betjeningstastenes funksjoner NO-4

9 5 Driftsmodus Du kan velge mellom seks ulike driftsmoduser med modustasten. Omkoblingen skjer med tidsforsinkelse. Med hvert tastetrykk kan driftsmodusen endres i rekkefølgen nedenfor. MERKNAD Sperre varmepumpedriften Varmepumpen sperres i driftsmodusen for ekstra varmegenerator. Varmedriften og varmtvannsberedningen utføres ved hjelp av elektriske varmeelementer i monoenergetiske anlegg og ved hjelp av en ekstra varmegenerator i bivalente anlegg. Norsk AVKJØLING Kan kun velges når det er koblet til en kjøleregulator (se montering og oppstart) SOMMER Anlegget arbeider i kjøledrift og separate styringsfunksjoner aktiveres. Denne driftsmodusen kan kun aktiveres når en kjøleregulator er koblet til varmepumpelederen og funksjonen avkjøling er frigitt i forhåndskonfigurasjonen. Det er kun varmtvann og svømmebassengvann som varmes opp av varmepumpen i driftsmodusen SOMMER. Romoppvarmingen er ikke aktivert. (Frostsikringen er sikret.) AUTOMATISK FERIE (reduksjonsdrift) PARTY (døgndrift) Ekstra varmegenerator (VG2) Varmepumpen arbeider i automatisk drift. Programmerte reduksjonstider, økningstider og avstengningstider for oppvarming og varmtvannsoppvarming innledes automatisk. Varmtvannsoppvarming, oppvarming og svømmebassengoppvarming innledes etter prioriteringen. Varmepumpen og den ekstra varmegeneratoren slås på og av etter behov. Under driftsmodusen FERIE aktiveres en reduksjon av oppvarmingskarakteristikkene og en varmtvannsblokk. Begge funksjonene er uavhengig av de aktuelle tidsstyringene, men senkeverdiene som er innstilt her, gjelder fortsatt. Varigheten til driftsmodusen FERIE kan stilles inn i menyen "1 Innstillinger Modus Feriedrift". Når denne tiden er utløpt, kobles det automatisk om til automatisk drift igjen. Under driftsmodusen PARTY ignoreres programmert reduksjon av oppvarmingskarakteristikkene. Varigheten til driftsmodusen PARTY kan stilles inn i menyen "1 Innstillinger Modus Partydrift". Når denne tiden er utløpt, kobles det automatisk om til automatisk drift igjen. I denne driftsmodusen slås varmepumpen av og hele varmeforsyningen kommer fra den ekstra varmegeneratoren (VG2). I monoenergetiske anlegg er dette varmekolben, i bivalente anlegg er det olje- eller gassoppvarmer. Tidsprogrammer og oppvarmingskarakteristikkinnstillinger vil fortsatt være aktive. 6 Tilpasse oppvarmingsdriften Under oppstarten blir oppvarmingskarakteristikken tilpasset lokale eller bygningsmessige forhold. Denne oppvarmingskarakteristikken kan tilpasses til individuelle temperaturønsker med varmere/kaldere-piltastene i hovedvisningen. Med tasten økes temperaturen, bjelkediagrammene i den øverste raden beveges mot høyre. Med tasten reduseres temperaturen, bjelkediagrammene i den øverste raden beveges mot venstre. For 2./3. varmekrets utføres denne innstillingen i menyen "varmekrets 2 / varmekrets 3". Den innstilte oppvarmingskarakteristikken kan reduseres eller økes med tidsforsinkelse. For eksempel kan oppvarmingskarakteristikken reduseres for dårlig isolerte bygninger eller økes før avstengningstiden for å unngå en for sterk avkjøling av oppvarmingsflatene. Hvis reduksjon og økning overlappes, har økning førsteprioritet. MERKNAD Energieffektiv drift For at driften av varmepumpesystemet for oppvarming skal bli energieffektiv bør temperaturnivået som varmepumpen skal produsere, være så lavt som mulig. I godt isolerte hus genererer en jevn oppvarmingsdrift som regel lavere energikostnader uten reduksjonstider, siden kapasitetstopper med høye turtemperaturer unngås og det samme behagelige temperaturnivået nås ved lavere temperaturer. Det kan kompenseres for avstengningstider med en økning som innledes cirka en time før avstengningstiden. NO-5

10 Norsk 7 Varmtvannsoppvarming Varmepumpelederen undersøker automatisk den maksimalt mulige varmtvannstemperaturen ved varmepumpedrift. Den ønskede varmtvannstemperaturen kan stilles inn i menyen "Innstillinger Varmtvann Varmtvannsreferansetemperatur". Varmtvannstemperatur VP maksimal For å oppnå en størst mulig varmepumpeandel under varmtvannsberedningen, registrerer reguleringen automatisk den maksimalt oppnåelige varmtvannstemperaturen ved varmepumpedrift avhengig av den aktuelle varmekildetemperaturen. Jo lavere varmekildetemperaturen (f.eks. utetemperatur, brinetemperatur) er, jo høyere er den oppnåelige varmtvannstemperaturen. Varmtvannssylinder uten flensvarmer Overskrider den innstilte varmtvannsreferansetemperaturen den maksimalt oppnåelige varmtvannstemperaturen ved varmepumpedrift, avbrytes varmtvannsberedningen når den såkalte VP maksimal-temperaturen nås. Varmtvannssylinder med flensvarmer Hvis den innstilte varmtvannsreferansetemperaturen overskrider den maksimalt oppnåelige varmtvannstemperaturen ved varmepumpedrift, avbrytes varmtvannsberedningen med varmepumpe når den såkalte VP maksimal-temperaturen nås, og den ønskede varmtvannstemperaturen gjenoppvarmes ved hjelp av flensvarmer. MERKNAD Gjenoppvarming med flensvarmer I tilknytning til varmtvannsberedning med varmepumpe kan det i anlegg med flensvarmer utføres en gjenoppvarming for høyere temperaturer. Den neste varmtvannsoppvarmingen utføres først når temperaturene faller til under VP maksimal-temperaturen, slik at grunnoppvarmingen kan utføres ved hjelp av varmepumpen. 7.1 Avstengningstider for varmtvannsberedning I menypunktet "Innstillinger Varmtvann Varmtvannsblokk" kan det i tillegg til varmtvannstemperaturen også programmeres avstengningstider for gjenoppvarming av varmtvann. I løpet av denne tiden blir det ikke utført gjenoppvarming av varmtvann. Er berederen stor nok, anbefales det å legge varmtvannsoppvarmingen eller gjenoppvarmingen til natten for å dra fordel av de rimeligere nattariffene. 7.2 Legionella sikring I menypunktet "Innstillinger Varmtvann Term. desinfeksjon" kan det utføres med varmtvannstemperaturer på opptil 85 C i bivalente anlegg eller i varmtvannssylindere med innebygd flensvarmer. Legionella sikringen kan utføres for hver ukedag til et fastsatt starttidspunkt. 8 Menystruktur 8.1 Innstillinger Alle innstillinger gjennomføres for brukeren i menypunktet "Innstillinger". I tabellen nedenfor vises menystrykturen og forklaringer i høyre kolonne i tillegg til de tilhørende justeringsområdene. Verdiene med uthevet skrift er fabrikkinnstillinger. Gå til menyen "Innstillinger" ved å trykke på tasten (MENUE) i cirka 5 sekunder. Bekreft menypunktet "Innstillinger" med ENTER-tasten. MERKNAD Dynamiske menyer Nedenfor beskrives hele menyen. Ved oppstart blir reguleringsfunksjonene og menyoppbyggingen tilpasset det eksisterende anlegget. Avhengig av disse innstillingene blir ikke relevante menypunkter skjult. Eksempel: Innstillinger for varmtvannsberedning er kun mulig når menypunktet "Varmtvannsberedning" konfigureres med "Ja" i forhåndskonfigurasjonen. Forkortelser: VG2 Ekstra varmegenerator (f.eks. varmekjel) NO-6

11 Anleggsspesifikke parametrer Meny for innstiling av klokkeslett. Automatisk omstilling mellom sommer- og vintertid kan velges. Innstillingsnivå for driftsmoduser Velge driftsmodus Endring kan også gjøres direkte med modustasten. Innstillinger for varmekrets 1 Varigheten av partymodus i timer Når den innstilte temperaturen er utløpt, går systemet automatisk tilbake til automatisk drift Varigheten av feriemodus i dager Når den innstilte temperaturen er utløpt, går systemet automatisk tilbake til automatisk drift Innstiling av ønsket romtemperatur ved valgt romtemperaturregulering Innstillinger for reduksjon av oppvarmingskarakteristikk varmekrets 1 Innstilling av tidene for når en reduksjon skal utføres for varmekrets 1. Innstilling av temperaturverdien som oppvarmingskarakteristikken varmekrets 1 skal reduseres med under en reduksjon. For hver ukedag kan det stilles inn separat om tid1, tid2, ingen tid eller begge tider skal aktiveres for en reduksjon. Reduksjoner som strekker seg over flere dager, aktiveres eller deaktiveres ved overgangen til en ny dag. Innstillinger for økning av oppvarmingskarakteristikk varmekrets 1 Innstillingsområde Internasjonal visning 24h Sommer Auto Party Ferie VG2 Avkjøling ,0 C 20,0 C 30,0 C 00:00 23:59 0K 19K Innstilling av tidene for når en økning skal utføres for varmekrets 1. 00:00 23:59 N T1 T2 J Norsk Innstilling av temperaturverdien som oppvarmingskarakteristikken varmekrets 1 skal økes med under en økning. For hver ukedag kan det stilles inn separat om tid1, tid2, ingen tid eller begge tider skal aktiveres for en økning. Økninger som strekker seg over flere dager, aktiveres eller deaktiveres ved overgangen til en ny dag. Innstillinger for 2./3. varmekrets Parallellforskyvning av den innstilte oppvarmingskarakteristikken for 2./3. varmekrets. Ved å trykke én gang på piltastene forskyves oppvarmingskarakteristikken med 1 C oppover (varmere) eller nedover (kaldere). Innstillinger for reduksjon av oppvarmingskarakteristikk 2./3. varmekrets 0K 19K N T1 T2 J Bjelker NO-7

12 Norsk Innstilling av tidene for når en reduksjon skal utføres for 2./3. varmekrets. Innstilling av temperaturverdien som oppvarmingskarakteristikken 2./3. varmekrets skal reduseres med under en reduksjon. For hver ukedag kan det stilles inn separat om tid1, tid2, ingen tid eller begge tider skal aktiveres for en reduksjon. Reduksjoner som strekker seg over flere dager, aktiveres eller deaktiveres ved overgangen til en ny dag. Innstillinger for reduksjon av oppvarmingskarakteristikk 2./3. varmekrets Innstilling av tidene for når en reduksjon skal utføres for 2./3. varmekrets. 00:00 23:59 0K 19K 00:00 23:59 Innstilling av temperaturverdien som oppvarmingskarakteristikken 2./3. varmekrets skal økes med under en økning. 0K 19K For hver ukedag kan det stilles inn separat om tid1, tid2, ingen tid N eller begge tider skal aktiveres for en økning. Økninger som T1 strekker seg over flere dager, aktiveres eller deaktiveres ved T2 overgangen til en ny dag. J Innstillinger for kjøledriften Innstilling av ønsket returreferansetemperatur ved valgt dynamisk kjøling 10 C 15 C 30 C Still inn romreferansetemperaturen ved stille kjøling. Den faktiske verdien måles på romklimastasjon 1. 15,0 C 20,0 C 30,0 C Innstilling for varmtvannsberedning Stille inn ønsket varmtvannstemperatur 30 C 45 C 85 C Stille inn tidsprogrammene for varmtvannsblokkene Anleggsspesifikke parametrer Innstillingsområde Stille inn tidene for når varmtvannsberedningen er sperret. 00:00 23:59 For hver ukedag kan det stilles inn separat om tid1, tid2, ingen tid N eller begge tider skal aktiveres for en reduksjon. Reduksjoner som T1 strekker seg over flere dager, aktiveres eller deaktiveres ved T2 overgangen til en ny dag. J En fører til en engangs varmtvannsoppvarming til ønsket temperatur. Tilstanden avsluttes automatisk når temperaturen nås eller senest etter fire timer. Stille inn starttiden for. 00:00 23:59 Stille inn ønsket varmtvannstemperatur som skal nås med. 60 C 65 C 85 C N T1 T2 J NO-8

13 Anleggsspesifikke parametrer For hver ukedag kan det velges separat om det ønskes en på den innstilte starttiden. Med innstillingen "Reset JA" blir de registrerte, maksimale varmtvannstemperaturene ved VP-drift tilbakestilt til verdien 65 C. Innstillingsverdien går automatisk tilbake til "NEI". Innstillingsområde Innstilling for svømmebassengoppvarming Stille inn tidsprogrammene for svømmebassengblokkene Stille inn tidene for når svømmebassengoppvarmingen er sperret. 00:00 23:59 For hver ukedag kan det stilles inn separat om tid1, tid2, ingen tid N eller begge tider skal aktiveres for en reduksjon. Reduksjoner som T1 strekker seg over flere dager, aktiveres eller deaktiveres ved T2 overgangen til en ny dag. J Innstilling av dato, år, dag, måned og ukedag. Menyføringen kan velges på følgende språk: DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS ITALIANO NEDERLAND PORTUGUES POLSKY SVENSKA SLOVENSKO ESPANOL CESKY SUOMI NORSK N J Nei Ja Norsk 8.2 Driftsdata Alle aktuelle driftstilstander vises i menypunktet "Driftsdata". Gå til menyen "Driftsdata" ved å trykke på tasten (MENUE) i cirka 5 sekunder. Velg menypunktet "Driftsdata" med piltastene, og bekreft med ENTER-tasten. Det kan søkes på følgende data i menyen "Driftsdata" avhengig av anleggskonfigurasjonen: Visning av sensor og anleggsverdier Visning Utetemperaturen brukes til å beregne returreferansetemperaturen Alltid for frostsikringsfunksjonen og for avrimingen. Visning av beregnet returreferansetemperatur for varmekrets 1. Visningen av returtemperaturen for varmekrets 1 som måles i sensoren Denne temperaturen er reguleringsfaktoren for varmekrets 1. Visning av turtemperaturen som er målt i sensoren. Denne temperaturen brukes til frostsikringsfunksjonen og for sikring av avrimingen. Ikke ved helt stille kjøling med reversibel VP Alltid Luft-VP eller sensor tilkoblet Visning av beregnet returtemperatur for varmekrets 2. Varmekrets 2 Oppvarmingsdrift NO-9

14 Norsk Visning av sensor og anleggsverdier Visning Visning av minimalt mulig temperatur ved stille kjøling, fra beregningen av duggpunkt pluss duggpunktavstand. Kjøledrift Helt stille kjøling reversibel VP eller 2. VK Visningen av temperaturen for varmekrets 2 som måles i 2. VK eller sensoren. kjøledrift ved helt Denne temperaturen er blant annet reguleringsfaktoren for stille kjøling med varmekrets 2. reversibel VP Visning av beregnet returtemperatur for varmekrets 3. Varmekrets 3 Oppvarmingsdrift Visningen av temperaturen for varmekrets 3 som måles i Varmekrets 3 sensoren. Denne temperaturen er reguleringsfaktoren for Oppvarmingsdrift varmekrets 3. Indikerer om oppvarming er rekvirert. Også når oppvarming er min. 1 varmekrets rekvirert, kan det hende at varmepumpen ikke går (f.eks. avstengningstid fra strømleverandøren). En pågående spyletid vises med oppvarming spyling. En blokk i VP ved tilstrekkelig høye temperaturer i berederen vises som bivalent-fornybar. Angir hvilke varmegeneratorer som skal brukes til den rekvirerte Oppvarmingsdrift oppvarmingen. 1: maks. 1 kompressor, 2: maks. 2 kompressorer, 3: maks. 2 kompressorer og en ekstra varmegenerator Sensor for fastsetting av avrimingsslutten ved varmgassavriming. Luft-VP med varmgassavriming Visning av målt temperatur i sylinderen i bivalent-fornybare systemer Visning av den målte returtemperaturen under kjøledrift, målt ved inngangen til varmeveksleren Visning av den målte turtemperaturen under kjøledrift, målt ved utgangen fra varmeveksleren Visning av mål temperatur i føleren frostsikring kald. Denne temperaturen brukes til å sikre driftsgrensene ved kjøledrift. Bivalent-fornybar Kjølefunksjon passiv Kjøledrift Kjølefunksjon passiv VP reversibel Kjøledrift Visning av aktuell romreferansetemperaturen ved stille kjøling. Visning av målt romtemperatur der romklimastasjon 1 befinner seg. Denne temperaturen er reguleringsfaktoren for den stille kjølingen. Visning av målt romfuktighet der romklimastasjon 1 befinner seg. Denne verdien brukes til beregningen av duggpunktet ved stille kjøling. Visning av målt romtemperatur der romklimastasjon 2 befinner seg. Denne verdien brukes til beregningen av duggpunktet ved stille kjøling. Visning av aktuell romfuktighet der romklimastasjon 2 befinner seg. Denne verdien brukes til beregningen av duggpunktet ved stille kjøling. Indikerer om oppvarming er rekvirert. Kjølefunksjon Stille kjøling Kjøledrift Kjølefunksjon Stille kjøling eller Romregulering Kjølefunksjon Stille kjøling Kjølefunksjon Stille kjøling 2 romstasjoner Kjølefunksjon Stille kjøling 2 romstasjoner Kjølefunksjon Kjøledrift NO-10

15 Visning av sensor og anleggsverdier Visning Visning av aktuell innstilt varmtvannstemperatur. Varmtvann Sensor Vise målt varmtvannstemperatur. Denne temperaturen er reguleringsfaktoren for varmtvannsberedningen. Varmtvann Sensor Indikerer om varmtvann er rekvirert. Også når oppvarming er rekvirert, kan det hende at varmepumpen ikke går (f.eks. avstengningstid fra strømleverandøren). En blokk i VP ved tilstrekkelig høye temperaturer i berederen vises som bivalentfornybar. Indikerer om svømmebasseng er rekvirert. Også når oppvarming er rekvirert, kan det hende at varmepumpen ikke går (f.eks. avstengningstid fra strømleverandøren). En blokk i VP ved tilstrekkelig høye temperaturer i berederen vises som bivalentfornybar. Visning av målt temperatur ved utgangen av varmekilden eller kjølekretsen til VP. Denne temperaturen brukes til å sikre den nedre driftsgrensen. Visning av varmepumpetypen som registreres via kodingsmotstanden. Visning av programvareversjonen til oppvarmingsreguleringen inkludert Boot- og Bios-versjon samt gyldig nettverksadresse. Varmtvann Svømmebasseng BV eller VV VP med integr. regulering Alltid Alltid Norsk Visning av programvareversjonen til avkjølingsreguleringen inkludert Boot- og Bios-versjon samt gyldig nettverksadresse. Kjølefunksjon Visning av om det finnes en kjøleregulator i nettverket (regulering avkjøling), og om nettverket arbeider korrekt (nettverk ok). Impulser som registreres i digitalinngang N1/J7-ID12, legges sammen når varmepumpen er i driftsmodus oppvarming. Den viste varmemengden kan tilbakestilles her. Impulser som registreres i digitalinngang N1/J7-ID12, legges sammen når varmepumpen er i driftsmodus varmtvann. Med ekstra varmeveksler blir impulsene i digitalinngang N2/J5-ID6 lagt sammen i varmtvannsberedningen. Den viste varmemengden kan tilbakestilles her. Impulser som registreres i digitalinngang N1/J7-ID12, legges sammen når varmepumpen er i driftsmodus varmtvann. Med ekstra varmeveksler blir impulsene i digitalinngang N2/J5-ID6 lagt sammen i varmtvannsberedningen. Den viste varmemengden kan tilbakestilles her. Kjølefunksjon Varmemengdemåler Varmemengdemåler Varmtvann Varmemengdemåler Svømmebasseng MERKNAD Rekvirert oppvarming Hvis "returreferansetemperatur" minus "hysteresereturtemperatur" ligger over den aktuelle målte "returtemperaturen", rekvireres det oppvarming. Det kan leses ut av varmtvannstemperaturen med hvilke varmegeneratorer rekvirert varmtvann behandles. NO-11

16 Norsk Fig. 8.1: Visning varmtvannstemperatur 8.3 Logg I menyen "Logg" kan det søkes i driftstidene til kompressor(er), sirkulasjonspumper og andre komponenter i varmepumpesystemet for oppvarming. Gå til menyen "Logg" ved å trykke på tasten (MENUE) i cirka 5 sekunder. Velg menypunktet "Logg" med piltastene, og bekreft med ENTER-tasten. Følgende verdier står til rådighet avhengig av systemkonfigurasjonen: Visning av driftstider og lagrede data Visning Driftstid for den totale kjøretiden til kompressor 1. Alltid Driftstid for den totale kjøretiden til kompressor 2. 2 kompressoren Driftstid for den totale kjøretiden til den ekstra varmegeneratoren. Bivalent eller monoenergetisk Driftstid for den totale kjøretiden til brinesirkulasjonspumpen eller brønnpumpen. Driftstiden er større enn summen av kompressordriftstidene på grunn av pumpeturen og pumpereturen. Driftstid for den totale kjøretiden til ventilatoren. Driftstiden er mindre enn summen av kompressordriftstidene på grunn av avrimingsprosessene (ventilatoren er slått av mens avriming pågår). Driftstid for den totale kjøretiden til varmesirkulasjonspumpen. Driftstid for den kjøretiden til kompressoren i kjøledrift. Driftstid for den totale kjøretiden til varmtvannssirkulasjonspumpen. Driftstid for den totale kjøretiden til svømmebassengsirkulasjonspumpen. Driftstid som flensvarmeren for varmtvannsberedning er koblet inn. BV el. VV VP LV VP Alltid VP reversibel Varmtvann Svømmebasseng Varmtvann Sensor Varmekolbe Visning av den siste feilen med dato, klokkeslett og årsak. Alltid Visning av den nest siste feilen med dato, klokkeslett og årsak. Alltid NO-12

17 Visning av driftstider og lagrede data Visning Visning av start og slutt for det sist fullførte programmet for innledende oppvarming. Visning av start og slutt for det sist fullførte programmet for tørking avrettingslag. Impulser som registreres i digitalinngang N1/J7-ID12, legges sammen når varmepumpen er i driftsmodus oppvarming. Impulser som registreres i digitalinngang N1/J7-ID12, legges sammen når varmepumpen er i driftsmodus varmtvann. Med ekstra varmeveksler blir impulsene i digitalinngang N2/J5-ID6 lagt sammen i varmtvannsberedningen. Impulser som registreres i digitalinngang N1/J7-ID12, legges sammen når varmepumpen er i driftsmodus varmtvann. Med ekstra varmeveksler blir impulsene i digitalinngang N2/J5-ID6 lagt sammen i varmtvannsberedningen. Alltid Alltid Varmemengdemåler Varmemengdemåler Varmtvann Varmemengdemåler Svømmebasseng Norsk 9 Displayvisninger Den aktuelle driftsstatusen til varmepumpeanlegget kan leses direkte av LC-displayet. 9.1 Normale driftstilstander Det vises normale driftstilstander og driftstilstander som avhenger av krav fra strømleverandøren eller av varmepumpens sikkerhetsfunksjoner. Kun visninger for aktuell systemkonfigurasjon og VP-type vises på displayet. Varmepumpen går ikke, fordi varme ikke er rekvirert. Varmepumpen kjører i oppvarmingsdrift. Varmepumpen kjører med aktiv kjøling. Varmepumpen kjører for varmtvannsberedning og varmer opp varmtvannssylinderen. Varmepumpen kjører og varmer opp vannet i svømmebassenget. Varmepumpen og en ekstra varmegenerator kjører i oppvarmingsdrift. Varmepumpen og en ekstra varmegenerator kjører og varmer opp vannet i svømmebassenget. Varmepumpen og en ekstra varmegenerator kjører og varmer opp varmtvann og varmtvannsbereder. Varmepumpen starter når minstepausetiden er utløpt, for å oppfylle rekvirert oppvarming. Minstepausetiden beskytter varmepumpen og kan vare i opptil fem minutter. Varmepumpen starter når koblingssyklusblokken er utløpt, for å oppfylle rekvirert oppvarming. Koblingssyklusblokken er et krav fra strømleverandøren og kan vare i opptil 20 minutter. Maksimalt tre innkoblinger per time er tillatt. Varmepumpen starter når linjeinnkoblingslasten er utløpt, for å oppfylle rekvirert oppvarming. Linjeinnkoblingslasten er et krav fra strømleverandøren etter at strømmen har kommet tilbake eller etter en leverandørblokk, og kan vare i opptil 200 sekunder. Varmepumpen starter når leverandørens avstengningstid er utløpt. Leverandørblokken fastsettes av strømleverandøren og varer i opptil to timer avhengig av strømleverandøren. Aktiveringen eller deaktiveringen utføres av strømleverandøren. Varmepumpen ble slått av av et eksternt sperresignal i inngang ID4. Varmepumpen starter etter primærpumpeturen, som kan vare i opptil tre minutter (sikkerhetsfunksjon). Varmepumpen ble slått av da lavtrykksgrensen ble nådd. Varmepumpen slås på igjen automatisk. Den ekstra varmegeneratoren (VG2) overtar varmeforsyningen til varmepumpen slås på igjen automatisk. Varmepumpen ble slått av da lavtrykksgrensen ble nådd. Varmepumpen slås på igjen automatisk. Den ekstra varmegeneratoren (VG2) overtar varmeforsyningen til varmepumpen slås på igjen automatisk. NO-13

18 Norsk Varmepumpen ble slått av da den nedre driftsgrensen ble nådd. Varmepumpen slås automatisk på igjen så snart varmekildetemperaturen er høy nok igjen (sikkerhetsfunksjon). Varmepumpen ble slått av da høytrykksgrensen ble nådd, og slås på igjen automatisk (høytrykksbeskyttelsesprogram). Varmepumpen er sperret. Årsaken til blokken indikeres med følgende forkortelser: AT: Utetemperaturen er lavere enn -25 C (eller -15 C) eller høyere enn 35 C. BA: Er den valgte driftsmodusen "bivalent-alternativ", er utetemperaturen lavere enn grensetemperaturen VG2. Den ekstra varmegeneratoren er frigitt. BR: Er den valgte driftsmodusen "bivalent-fornybar", er temperaturen i berederen høy nok til å behandle rekvirert oppvarming, varmtvann eller svømmebasseng) i denne modusen. RL: Den aktuelle returtemperaturen er høyere enn den tillatte grensen. WW: Gjenoppvarmingen av varmtvann ved hjelp av en ekstra varmegenerator er aktiv. SK: I menyen "Spesialfunksjoner" er det aktivert en systemkontroll som deaktiveres automatisk etter 24 timer. EVS: Det foreligger en leverandørblokk, eller broen A1 (ID3-X2) er ikke lagt inn. ABT: Da målingen av avrimingen var aktivert, uteble den vanlige reduksjonen av turtemperaturen under avrimingen (spesialfunksjoner måling avriming). Varmepumpen er slått av fordi driftmodusen ekstra varmegenerator (VG2) er valgt. Den ekstra varmegeneratoren tar seg av varmeproduksjonen. Før avrimingen av kompressoren startes, utføres en overvåkning av strømningshastigheten. Gjelder kun for luft-til-vann-varmepumper. Prosessen varer maksimalt i fire minutter. Varmepumpen avrimer fordamperen. Prosessen varer maksimalt i åtte minutter. Den maksimale turtemperaturen er overskredet. Når temperaturen har sunket igjen, starter VP igjen av seg selv (kun HT-VP). Under omkobling til driftsmodusen kjøling og tilbake aktiveres en forsinkelsestid på fem minutter. I løpet av denne tiden er varmepumpen slått av. Kjøleren kan ikke kjøle til tross for rekvirert kjøling, fordi frostsikringen er aktivert. Denne tilstanden avsluttes automatisk. Kjøleren kan ikke avkjøle til tross for rekvirert kjøling, fordi den aktuelle turtemperaturen ligger under driftsgrensen. Denne tilstanden avsluttes automatisk. Kjøleren kan ikke avkjøle til tross for rekvirert kjøling, fordi duggpunktmonitoren ble aktiv (ekstern inngang). Denne tilstanden avsluttes automatisk. Kjøleren kan ikke avkjøle til tross for rekvirert kjøling, fordi duggpunktet som ble beregnet av sensorverdiene fra romklimastasjonen, ble underskredet. Denne tilstanden avsluttes automatisk. Det avkjøles passivt. det er ikke rekvirert behov til varmepumpen. NO-14

19 9.2 Feilmeldinger Det skjelnes vanligvis mellom tre hovedkategorier av feilmeldinger på displayet: Varmepumpefeil Systemfeil Sensorfeil Kundeservice skal varsles når det foreligger en varmepumpefeil (VP-feil). Noter deg feilmeldingen og driftsdata som vises i programvareversjonen. Når årsaken til feilen er fjernet, skal feilen bekreftes med ESC-tasten. Følgende meldinger kan dukke opp på displayet: Norsk En varmepumpefeil tyder på en defekt i varmepumpen. Informer den lokale installatøren. Informasjon om feilen (displayvisningen), varmepumpebetegnelsen (typeskiltet) og programvareversjonen til varmepumpelederen (driftsdata) er nødvendig for en rask og nøyaktig feildiagnose. Følgende varmepumpefeil kan vises på displayet avhengig av anleggstypen: Lavtrykk Varmgasstermostat Frostsikring Last kompressor En systemfeil tyder på en defekt eller en feilinnstilling i varmepumpesystemet. Informer den lokale installatøren. Informasjon om feilen, varmepumpebetegnelsen og programvareversjonen til reguleringen er nødvendig for en rask og nøyaktig feildiagnose. Følgende systemfeil kan vises på displayet avhengig av anleggstypen: Motorbeskyttelse primær Strømningshastighet brønn Høytrykk Temp. differanse Det kan finnes et brudd eller en kortslutning i en sensor tilsvarende en anleggsfeil. Informer den lokale installatøren. Informasjon om feilen, varmepumpebetegnelsen og programvareversjonen til reguleringen er nødvendig for en rask og nøyaktig feildiagnose. Følgende sensorer kan være defekte avhengig av anleggstypen: Returstrømningssensor Flyttemperatursensor Varmtvannsføler Frostsikringsføler Sensor 2./3. varmekrets Utvendig sensor Denne meldingen kan kun oppstå når stille kjøling er aktivert. Årsaken kan være en av de følgende: Brudd eller kortslutning i en sensor i romklimastasjonen Antall tilkoblede romklimastasjoner stemmer ikke overens med antall innstilte romklimastasjoner. Informer den lokale installatøren. MERKNAD Systemfeil I monoenergetiske anlegg stilles returreferansetemperaturen inn på et minimum ved varmepumpe- eller systemfeil (frostsikring sikret). Ved manuell omkobling til driftsmodusen ekstra varmegenerator varmes bygningen kun opp ved hjelp av varmekolben. NO-15

20 Garantibetingelser og kundeserviceadresse, semonterings- og bruksanvisningen for varmepumpen. Med forbehold om feil og endringer.

WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R

WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R Monterings- og oppstartsveiledning Norsk WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R for installatøren WPM 2007 - Norm NTC-2 / NTC-10 (Sensor) WPM 2006 - Norm NTC-2 / Norm NTC-2 (Sensor) Varmepumpeleder

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Roth Touchline Brukerveiledning

Roth Touchline Brukerveiledning Roth Touchline Brukerveiledning Living full of energy 1/8 30 V TB 30V 30V Touchline, hurtigveiledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består av 1-3 kontrolleneheter og et antall romtermostater. Kontrollenheten

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+ Tekniske spesifikasjoner SI 13TUR+ Enhetsinformasjon SI 13TUR+ Utforming - Varmekilde Brine - Modell Universalkonstruksjon reversibel - Regulering - Måling for mengde termisk energi Integrert - Installasjonssted

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Detaljer

CD Betjeningspanel Service Menu

CD Betjeningspanel Service Menu Menu D2074874-NO 25-04-2012V.A003 Innhold 1 Drift... 1 1.1 Beskrivelse av grensesnitt... 1 1.1.1 Betjeningspanel... 1 2 Symboler i displayet... 2 3 Oversikt over servicemeny... 3 3.1 Innstilling av tillufttemperatur...

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Romtermostat EKRTWA

DRIFTSHÅNDBOK. Romtermostat EKRTWA DRIFTSHÅNDBOK 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene. Andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

Detaljer

Tastesensoren 2 plus Bruksanvisning

Tastesensoren 2 plus Bruksanvisning dobbel 3-dobbel (1+2) 6-dobbel (2+4) Art. Nr.: 2052 xx Art. Nr.: 2053 xx Art. Nr.: 2056 xx Innhold 1. Funksjon 2. Displayvindu 3. Konfigurasjon 4. Sperring av funksjoner 5. Romtemperaturregulator 5.1 Driftsmodi

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

Room-Manager Brukerveiledning

Room-Manager Brukerveiledning Room-Manager Brukerveiledning Copyright: Moeller BA Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon...5 1.1 Sikkerhetsinstruks...5 1.2 Formål...5 1.3 Om dette dokumentet...6 2 Room-Manager...7 2.1 Betjening...7 2.1.1

Detaljer

Nå med batteribackup

Nå med batteribackup [ ] MICROSAFE MTR / MTRNS (standard) Leveres med 1-polt, 16A med eller uten nattsenk. MICROSAFE MTR-W / MTRNS-W (våtrom) Leveres med 2-polt, 10A med eller uten nattsenk. Nå med batteribackup Aktiv punktum

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT Bilvarmeapparater Teknisk dokumentasjon NO BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT Betjeningselement for Eberspächer kupévarmere EasyStart Select Bedienungsanleitung EasyStart Select Bruksanvisning Kapittel Kapittelbetegnelse

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Brukermanual. Romcontroller komfort Tebis TX460

Brukermanual. Romcontroller komfort Tebis TX460 Brukermanual Romcontroller komfort Tebis TX460 N 253 Innholdsfortegnelse 1 Presentasjon 1. Presentasjon........................ 255 2. Installasjon.......................... 256 2.1 Tilkobling..........................

Detaljer

Brukerveiledning for MultiTherm Reguleringssytem

Brukerveiledning for MultiTherm Reguleringssytem Gulvvarmesystem Brukerveiledning for MultiTherm Reguleringssytem GvN-32 260901 Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tlf. +47 67 15 44 90 Fax. +47 67 15 44 99 www.roth-scandinavia.com

Detaljer

EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer.

EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer. EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer. Innhold Innledning Les igjennom først... 3 Sikkerhet... 3 LoSvbestemte forskrifter... 3 Bruk... 3

Detaljer

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar MB 25.06.2013 Innhold Sikkerhet... side 2 Oversikt MB styrepanel... Side 3 Av / På... Side 3 Justering av temperatur... Side 4 Velge driftsmodus (kjøling

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400. Styringssentralen. Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04)

EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400. Styringssentralen. Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04) EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400 Styringssentralen Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04) 2 Innhold Innhold 1 Symbolforklaring og sikkerhetsanvisninger....... 3 1.1 Symbolforklaring.........................

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK CLIVETTALK Clivet TALK Instruks Nummer Symbol Forklaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysdioden lyser når enheten er PÅ. Lysdioden er slukket når enheten er AV. ON/OFF : Når denne tasten trykkes og holdes i minst

Detaljer

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages Original instructions SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide SIReB C For wiring diagram, please see last pages NO Hurtigveiledning/oppstart Kontroller at alle bestanddeler finnes (se avsnittet

Detaljer

MTC3-1991 Bruksanvisning

MTC3-1991 Bruksanvisning 67562 05/16 (JRK) MTC3-1991 Bruksanvisning WWW.MICRO-MATIC.NO Innhold Innhold 2 Innledning 3 Menyoversikt 4 APP : Følerbruk 1/2 5 APP : Følerbruk 2/2 6 SCA : Temperaturskala 7 Li : Gulvtemperaturgrense

Detaljer

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning Bestillingsnr.: 1073 00 1 Programmere/spørre 2 Stille inn aktuelt klokkeslett 3 Stille inn ukedag 4 Visning av ukedag (1 = ma, 2 = ti.. 7 = sø) 5 Markør t for visning av ukedag 6 Visning av timer 7 Display

Detaljer

Home-Manager Betjeningsveiledning

Home-Manager Betjeningsveiledning Home-Manager Betjeningsveiledning Copyright: Moeller Electric Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Sikkerhetsinstruks...4 1.2 Hensikt...4 1.3 Om dette dokumentet...5 2 Home-Manager...6 2.1 Betjening...6

Detaljer

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 196 197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1. Innledning....................199 2. Installasjon...................200 2.1 Tilkobling.........................200

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Tabell for innstillinger på installasjonsstedet

Tabell for innstillinger på installasjonsstedet /7 [6.8.] =... ID43/46 Aktuelle innendørsenheter *GSQHS8AA9W ThermaliaC* Merknader - 4P3938-D -. /7 Brukerinnstillinger Forvalgverdier Romtemperatur 7.4.. Komfort (oppvarming) R/W [3-7]~[3-6], trinn: A.3..4

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

calormatic 470 Bruksanvisning Bruksanvisning For brukeren Værkompensert regulator Utgiver/produsent Vaillant GmbH

calormatic 470 Bruksanvisning Bruksanvisning For brukeren Værkompensert regulator Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning calormatic 470 Værkompensert regulator NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

CompTrol 1002. Registreringsnummer 50 Utgave 01.2010 KLIMATEKNIKK MIKROPROSESSOR TEKNISK HÅNDBOK

CompTrol 1002. Registreringsnummer 50 Utgave 01.2010 KLIMATEKNIKK MIKROPROSESSOR TEKNISK HÅNDBOK CompTrol 1002 Registreringsnummer 50 Utgave 01.2010 KLIMATEKNIKK MIKROPROSESSOR TEKNISK HÅNDBOK Innhold 1. Betjenings- og indikatorelementer...3 2. Innkobling...7 3. Menypunkter...8 4. Alarmer og feil...11

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat.

Brukerveiledning. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. Brukerveiledning DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Øk/senk foretrukket

Detaljer

Roth Touchline Brukerveiledning

Roth Touchline Brukerveiledning Roth Touchline Brukerveiledning German quality since 97 /8 0 V Pump N N L L 0 V 0 V V V c/o in %H c/o out c/o in Trafo out /TB in N L eco CH CH CH CH V V V V V V Touchline, hurtigveiledning Et Roth Touchline

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe DRIFTSHÅNDBOK Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe EKHBH007A EKHBX007A EKHBH007A*** EKHBX007A*** Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe

Detaljer

multimatic 700 Bruksanvisning Bruksanvisning For brukeren VRC 700 Utgiver/produsent Vaillant GmbH

multimatic 700 Bruksanvisning Bruksanvisning For brukeren VRC 700 Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning multimatic 700 VRC 700 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning N Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning 1 Sentral styring av lys og apparater Med Instabus tidsbrytermodul 2-kanal får du en fleksibel styring av flere lamper eller apparater. Bare med en eneste

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

Roth Basicline digital romtermostat, 230V

Roth Basicline digital romtermostat, 230V Roth Basicline digital romtermostat, 230V Installasjon - hurtig veiledning Living full of energy /9 Roth Basicline digital romtermostat, 230V Roth basicline T termostat er enkeltstående 230V AC 50 Hz termostat/

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EKHBH008AA EKHBX008AA

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EKHBH008AA EKHBX008AA DRIFTSHÅNDBOK Innendørsanlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EKHBH008AA EKHBX008AA EKHBH008AA*** EKHBX008AA*** Innendørsanlegg for system med luft-til-vannvarmepumpe og tilleggsutstyr

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO Brukerveiledning Koblingsur Art.nr 320061 RevB NO Innhold Hva er et koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett... 4 Innkoblingstid og utkoblingstid... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette

Detaljer

NYSKAPENDE LØSNING FOR BOLIGVARME. Høyeffekt modell Komfort modell Kompakt modell. Luft til Vann

NYSKAPENDE LØSNING FOR BOLIGVARME. Høyeffekt modell Komfort modell Kompakt modell. Luft til Vann NYSKAPENDE LØSNING FOR BOLIGVARME Høyeffekt modell Komfort modell Kompakt modell Luft til Vann Økonomisk og Miljøvennlig Varmepumpe OPPVARMING Varmtvann er et effektivt varmesystem som bruker varmepumpe-teknologi

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Dato: 13.11.2015 Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker. Skulle

Detaljer

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin 2 2 309 258 03 TERMINA TR 611 top2 TR 622 top2 Ext 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T Ext 1 4 5 6 C2 Ext 2 N 611 0 101 622 0 101 0 6 12 18 24 top2 0 6 12 18 24 top2 Monterings-och bruksanvisning

Detaljer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart touch elektronisk panel med modulering ved faste hastigheter Denne kontrollen regulerer romtemperaturen helt uten eksterne givere, i fire viftehastigheter

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER GRAM LUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER Betjeningsvejledning DK... 6 Instructions for use GB... 15 Bedienungsanweisung D... 24 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL... 41 Bruksanvisning S... 50 Bruksanvisning

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

EMS O HPC400. Betjeningsenhet for elektro-varmepumper. Bruksanvisning (2016/02)

EMS O HPC400. Betjeningsenhet for elektro-varmepumper. Bruksanvisning (2016/02) EMS 2 6 720 810 300-00.2O HPC400 Betjeningsenhet for elektro-varmepumper Bruksanvisning 6 720 819 164 (2016/02) 2 Innhold Innhold 1 Symbolforklaring og sikkerhetsanvisninger....... 2 1.1 Symbolforklaring...........................

Detaljer

Brukermanual AHU-400 BR

Brukermanual AHU-400 BR Brukermanual AHU-400 BR For å kunne åpne frontluken finner du en nøkkel for låsene i esken sammen med følgende dokumenter og braketter. Oppbevar denne nøkkelen på et sted så den er ute av rekkevidde for

Detaljer

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Styring varmepumpe og elkjele Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning.... 3 Brukerens ansvar...

Detaljer

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09 Hurtigguide CS2000 Automatikk Innhold 1. HMI...3 2. Innstillinger...3 2.1. Innledning...3 2.2. Velg språk...3 2.3. Still inn tid/dato...3 2.4. Pålogging...3 3. Juster børverdier...4

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

Vanlig bruksmåte... 5 Innledning... 2. Trådløst signalstyrke... 5 FØRSTEGANGSINNSTILLING... 2

Vanlig bruksmåte... 5 Innledning... 2. Trådløst signalstyrke... 5 FØRSTEGANGSINNSTILLING... 2 67041E 11/12 (JRK) BRUKSANVISNING MCS4-10 / MSD4-1999 / MSA4-10 Sentralstyring Innhold Meny... 1 Vanlig bruksmåte... 5 Innledning... 2 Trådløst signalstyrke... 5 FØRSTEGANGSINNSTILLING... 2 Manuell temperaturinnstilling...

Detaljer

CVM 2 reguleringssystem

CVM 2 reguleringssystem DEFINING THESETPOINT Type dokument Utgivelsesdato Revisjonsdato Dokument nr. Delkapittel Aggregattype Skrevet av Revisjonsnr. Side DRIFTSINSTRUKS CVM 2 Climaveneta tk 01 1 av 6 DRIFTSINSTRUKS 1. STYREPANEL

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for NEPTOLUX Adresserbart Nødlyssystem Betj veiledning Neptolux ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer