Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: NB 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: NB 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf / eller Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Per Kristian Øyen ordfører Toril Skram Lundberg bysekretær

2 Saksliste Innhold Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 13/102 Godkjenning av protokoll fra møte /893 PS 13/103 Gnr 137 bnr Innløsning av eiendom 2013/1669 PS 13/104 Investeringsbudsjett Justeringer 2012/2047 PS 13/105 Betalingssatser /2454 PS 13/106 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé /2344 PS 13/107 Budsjett 2014 / Økonomiplan /2454

3 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2013/893-9 Saksbehandler: Toril Skram Lundberg Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Bystyret 13/ Godkjenning av protokoll fra møte Vedlegg: Protokoll fra møte Saken legges frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: Ordførerens innstilling Protokoll fra møte godkjennes. Saksopplysninger Denne saken gjelder godkjenning av protokoll fra møte den Protokoll fra møte følger som vedlegg. Ordførerens vurdering Ordføreren rår til at protokollen godkjennes. Per Kristian Øyen ordfører Toril S. Lundberg bysekretær

4 Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Per Kristian Øyen ordfører, Kirsten Irene Skaret, Bjarne Storfold Elde, Kirsti Dyrnes, Kjell Neergaard, Harald Martin Stokke, Kjell Terje Fevåg, Anne Elisabeth Nilssen, Sven Erik Olsen, Olaf Torvik, Helge Kruse, Per Einar Honstad, Terje Larsen, Hivzija Kazinic, Christanse R Yttervik, Maria Dahl, Steinar Hoftaniska Høgsve, Sara B Kjøl Nilsen, Viggo Jordahl, Ragnhild Helseth, Andreas Sandvik, Maritta Boxaspen Ohrstrand, Bernhard Lillevik, Sidsel Sæterøy, Dagfinn Ripnes, Anton Monge, Knut Garshol, Kirsti Sevaldsen, Trond Sæterøy, Roger A. Kjøl, Roy-Olav Holten, Steinar Berge, Steve Runar Kalvøy, Geir Nordli, Anette Thomsen, Ole Henning Ødegård og Rita Høgseth. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hedda Evjen Nielsen Medlem AP Steinar Betten Medlem AP Astrid Krane Medlem AP Åge Austheim Medlem FRP Kjell Bjarne Dahl Medlem R Torbjørn Sagen Medlem H Line Hatmosø Hoem Varaordfører AP Martin Andreas Unger Medlem AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Asbjørn Jordahl Martin Andreas Unger AP Ronny Harsvik Hedda Evjen Nielsen AP Gunnhild May Hoem Steinar Betten AP Margrete Slettan Astrid Krane AP Wenche Tønnesen Line Hatmosø Hoem AP Kirsten Gujord Meese Torbjørn Sagen H Kitty Williams Kjell Bjarne Dahl R

5 Fra administrasjonen møtte: Navn Just Ingebrigtsen Karl Kjetil Skuseth Per Sverre Ersvik Christine Reiten Annette Gundersen Tove Johannesen Eigunn Stav Sætre Toril S. Lundberg Stilling Rådmann Kommunalsjef Økonomisjef Kommunalsjef Enhetsleder Servicekontor Kultur- og næringssjef Bysekretær

6 Orientering om Forbrukerrådets kommunetest, ved Rådmann Just Ingebrigtsen Saksliste Innhold Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 13/89 Godkjenning av protokoll fra møte /893 PS 13/90 Oppnevning av vara til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ifm. innvilget fritak fra verv /999 PS 13/91 Plan for barnehageutvikling i Kristiansund 2012/78 PS 13/92 Revidering av styringsdokumentet for grunnskolen - Spor 2013/1955 PS 13/93 Revidering av styringsdokumentet for barnehagene - Småspor PS 13/94 Vedtak om rullering av politivedtektene for Kristiansund kommune 2013/ /2241 PS 13/95 Ny stadion for KBK - Kommunal deltakelse i realisering 2013/2379 PS 13/96 Utvikling av næringsarealer ved Pilotveien 2013/2455 PS 13/97 PS 13/98 Inngåelse av avtale om interkommunalt felles brannvesen for Kristiansund og Averøy kommuner Forprosjekt Opera- og kulturhus i Kristiansund - revidert skisse til bearbeiding 2011/ /360 PS 13/99 Møteplan 1. halvår /2503 PS 13/100 Helhetlige ROS- analyse for Kristiansund kommune 2012/1416 PS 13/101 Godtgjørelsesreglement for Kristiansund kommune for perioden til /999 PS 13/89 Godkjenning av protokoll fra møte /893 Behandling i Bystyret I samsvar med innstillingen gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak Protokoll fra møte godkjennes med følgende tilføyelse: PS 13/88 Utredning om ny felles revisjonsordning i Møre og Romsdal, innstillingens pkt. 3.: I tillegg til kontrollutvalgets leder, oppnevnes ordføreren som kommunens representant i et representativt organ.

7 PS 13/90 Oppnevning av vara til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ifm. innvilget fritak fra verv /999 Behandling i Bystyret På vegne av Høyre fremmet Sidsel Sæterøy følgende forslag til nytt varamedlem i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: - Knut Garshol I samsvar med innstillingen gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak I forbindelse med Gunnar Owe Gundersens fritak, som ble innvilget av bystyret , gjøres følgende nyvalg gjeldende fra og for resten av valgperioden : Til nytt varamedlem i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne velges Knut Garshol. Rådet fikk da følgende sammensetning: FASTE MEDLEMMER VARAMEDLEMMER (personlig) 1. Maritta Ohrstrand SP (h.utv. helse mm) 1. Kirsti Dyrnes AP 2. Sven Erik Olsen AP (h.utv. plan bygn.) 2. Steinar H. Høgsve AP 3. Steinar Betten AP (h.utv. tekn. / miljø) 3. Anne Nilssen AP 4. Annika Indergård KRF (h.utv. skole, 4. Knut Garshol H mm) SAFO John Kuløy (NHF), leder Jan Gunnar Olsen (NHF) Cecilie Gujord (NBF) Ragnhild Gundersen (NBF) Grete Johanne Reiten (NFU) Marareth Ulseth Solvik (NFU) FFO Anne Grete Mogstad (Revmatiker), Steinar Waksvik (Afasi) nestleder Venke Aasgård Iversen (HLF) Kolbjørn Pettersen (LHL) LPP Turid Helland Pleym (LPP) Lise Gundersen (LPP) PS 13/91 Plan for barnehageutvikling i Kristiansund 2012/78 Behandling i Bystyret På vegne av Ap fremmet Christanse Yttervik følgende forslag til nytt punkt under planens punkt 1.5. Prosjektgruppens mål for kristiansundsbarnehagen: - Mål om å innføre to barnehageopptak i året (uten fastsatt årstall).

8 På vegne av Høyre og Frp fremmet Sidsel Sæterøy følgende forslag endring av vedtak: - Punkt 2, strekpunkt nr 2 utgår. - Punkt 2, tillegg i strekpunkt nr 3:..Så frem til at dette gir kostnadseffektive løsning for kommunen og et barnehagetilbud med god kvalitet. - Punkt 3, endring: Bystyret vedtar å bygge 2 nye kommunale barnehager i økonomiplanperioden Votering - Christanse Ytterviks forslag ble enstemmig vedtatt. - Sidsel Sæterøys forslag fikk 16 stemmer og falt. I samsvar med innstillingen, og overnevnte forslag, gjorde bystyret, med 28 mot 16 stemmer, følgende vedtak 1. Bystyret tar plan for barnehageutvikling utarbeidet fra prosjektgruppen for barnehageutvikling i Kristiansund kommune til orientering. - Mål om å innføre to barnehageopptak i året (uten fastsatt årstall), legges inn som nytt punkt under planens punkt Bystyret slutter seg til prosjektgruppens anbefalte løsning som innebærer: - Mål om totalt 1700 barnehageplasser i Kristiansund innen Mål om en fordeling mellom kommunale og ikke-kommunale plasser på ca 50/50 - Mål om at alle kommunale barnehager innen 2024 skal være på ca 120 plasser - Mål om at det skal utarbeides kommunale kvalitetskriterier for barnehagene i Kristiansund 3. Bystyret vedtar å bygge 3 nye kommunale barnehager i økonomiplanperioden 4. Bystyret ber rådmannen om å: - Utarbeide en konkretisert plan for barnehageutbyggingen, herunder lokalisering, utfasing/salg av mindre effektive barnehagebygg og tidsplan. - Utarbeide kommunale kvalitetskriterier for barnehagene i Kristiansund PS 13/92 Revidering av styringsdokumentet for grunnskolen - Spor 2013/1955 Behandling i Bystyret Maritta Ohrstrand (SP) ønsket å få sin habilitet vurdert, da hun har deltatt i utviklingen av dokumentet. Et enstemmig bystyre erklærte Maritta Ohrstrand inhabil. Ingen tiltrådde i hennes sted.

9 På vegne av Ap fremmet Steinar Høgsve forslag om at følgende formulering innarbeides i dokumentet: Det tas inn en formulering der grunnskolen også fokuserer på overgangen fra ungdomsskole til videregående skole, noe som har vist seg å være vel så problematisk som overgangen fra småskolen til ungdomsskolen. På vegne av Venstre fremmet Ragnhild Helseth forslag om at følgende formulering tilføres etter siste avsnitt i kapitlet Skoleeier i dokumentet: Kunst- og kulturplana for Kristiansund kommune kap angir skoleeier sin ambisjon for kunst- og kulturfagene i grunnskolen. Votering: Steinar Høgsve sitt forslag ble enstemmig vedtatt. Ragnhild Helseth sitt forslag ble enstemmig vedtatt. I samsvar med innstillingen, og overnevnte forslag, gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak Bystyret vedtar Spor for perioden med følgende tillegg: - Det tas inn en formulering der grunnskolen også fokuserer på overgangen fra ungdomsskole til videregående skole, noe som har vist seg å være vel så problematisk som overgangen fra småskolen til ungdomsskolen. - Følgende formulering tilføres etter siste avsnitt i kapitlet Skoleeier i dokumentet: Kunst- og kulturplana for Kristiansund kommune kap angir skoleeier sin ambisjon for kunst- og kulturfagene i grunnskolen. PS 13/93 Revidering av styringsdokumentet for barnehagene - Småspor 2013/1955 Behandling i Bystyret På vegne av Ap fremmet Kirsti Skaret følgende forslag: Småspors kulepunkt 3, side 4, endres slik: Barnehagene gir et pedagogisk tilbud på dagtid for barn i alderen 1 til 5 år. På vegne av Venstre fremmet Ragnhild Helseth forslag om at følgende formulering tilføres etter siste avsnitt i kapitlet Aktiv eier og tilsynsmyndighet i dokumentet: Kunst- og kulturplana for Kristiansund kommune kap angir barnehageeier sin ambisjon for kunst- og kulturfagene i grunnskolen. Votering: - Kirsti Skarets forslag ble enstemmig vedtatt - Ragnhild Helseths forslag ble enstemmig vedtatt I samsvar med innstillingen, og overnevnte forslag, følgende

10 vedtak Bystyret vedtar Småspor for perioden med følgende endring: Småspors kulepunkt 3, side 4, endres slik: Barnehagene gir et pedagogisk tilbud på dagtid for barn i alderen 1 til 5 år. tillegg: følgende formulering tilføres etter siste avsnitt i kapitlet Aktiv eier og tilsynsmyndighet i dokumentet: Kunst- og kulturplana for Kristiansund kommune kap angir barnehageeier sin ambisjon for kunst- og kulturfagene i grunnskolen. PS 13/94 Vedtak om rullering av politivedtektene for Kristiansund kommune 2008/2241 Behandling i Bystyret Rådmann orienterte om intensjonen bak formannskapets punkt 3 i forslag vedtak: Det foreligger nå forslag om plan- og bygningssjefen som felles adressat for alle søknader i saker som krever tillatelse fra kommunen. I samsvar med innstillingen gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak: Vedlagt forslag til forskrift om politivedtekt for Kristiansund kommune, dok.nr 2008/ datert , vedtas med følgende endringer: 3-1 tilføyes til de paragrafer i politivedtektene som kan håndheves av Kristiansund kommune i 8-2a Kommunal håndheving. Rådmannen bes fremme egen sak om hvilken instans som skal forestå den kommunale håndhevingen etter politivedtektenes 8-2a. Rådmannen bes sørge for god informasjon om de nye politivedtektene. Særlig gjelder dette informasjon om de overtredelsesgebyrer som kan ilegges. PS 13/95 Ny stadion for KBK - Kommunal deltakelse i realisering 2013/2379 Behandling i Bystyret

11 Ragnhild Helseth ønsket å få sin habilitet vurdert, da familien har eierinteresser i det berørte området. Et samlet bystyre erklærte Ragnhild Helseth inhabil i saken. Gunn Fagerlie Johannessen tiltrådde. På vegne av Ap fremmet Kjell Neergaard følgende endringsforslag: 5. Rådmann utreder videre framtidig bruk av Idrett. 6. Atlanten idrettspark og Folkeparken-området, herunder Kunstisbanen og Atlanten stadion, oppgraderes og videreutvikles. På vegne av Høyre, V, Frp og Krf fremmet Sidsel Sæterøy følgende forslag: Punkt 1-4 vedtas som de står i innstillingen. Punkt 5-6 utsettes Høyre ba om gruppemøte. Etter gruppemøte trakk Høyre sitt forslag om å utsette punkt 5 og 6, og fremmet forslag med lik ordlyd som Aps forslag. Dette gir et fellesforslag fra H, V, FrP, Krf og Ap som følger: 5. Rådmann utreder videre framtidig bruk av Idrett. 6. Atlanten idrettspark og Folkeparken-området, herunder Kunstisbanen og Atlanten stadion, oppgraderes og videreutvikles. Votering: Innstillingens punkt 1-4 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 5-6 fikk ingen stemmer og falt. Felles endringsforslag punkt 5-6 ble enstemmig vedtatt. I samsvar med innstillingen, og overnevnte forslag, gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak 1. Kristiansund kommune går inn i Kristiansund Stadion AS med en aksjekapital på 14 mill. kroner fordelt på A-aksjer og B-aksjer. Aksjekjøpet finansieres i investeringsbudsjettet ved inntekter fra momskompensasjon. 2. Kristiansund kommune ruster opp og legger kunstgress på sin bane ved KFKanlegget innenfor en kostnadsramme på 5 mill kroner. Rådmannen får fullmakt til å inngå en ny avtale med KFK som regulerer disposisjonsrett, drifts- og vedlikeholdsansvar og eventuelle økonomiske forpliktelser. 3. Det foretas økt låneopptak i 2013 med 19 mill. kroner for å fullfinansiere investeringsbudsjettet. 4. Eventuelle gjenstående midler etter at kommunen har rustet opp sin gressbane, inkl momskompensasjon og spillemidler, benyttes til aksjekjøp i Kristiansund Stadion AS for videreutvikling av anlegget. 5. Rådmann utreder videre framtidig bruk av Idrett. 6. Atlanten idrettspark og Folkeparken-området, herunder Kunstisbanen og Atlanten stadion, oppgraderes og videreutvikles.

12 PS 13/96 Utvikling av næringsarealer ved Pilotveien 2013/2455 Behandling i Bystyret Wenche Tønnesen ønsket å få sin habilitet vurdert, da et familiemedlem har eierinteresse i FG-prosjekt. Et samlet bystyre erklærte Wenche Tønnesen som inhabil. Knut Oddvar Larsen tok hennes plass i saken. Sidsel Sæterøy fremmet følgende alternative forslag til innstillingens punkt 1-4, på vegne av FrP, H, KrF og V: 1. Kristiansund kommune sin tomt på industriområdet Pilotveien legges ut for salg etter gjeldende retningslinjer for salg av kommunal eiendom. 2. Rådmannen bes forsterke arbeidet med å legge til rette for nye arealer for næringsutvikling, jfr. fremtidige næringsområder som er angitt i kommuneplanens arealdel. Votering: - Sidsel Sæterøys forslag fikk 21 mot 23 stemmer og falt - Innstillingens punkt 5 ble enstemmig vedtatt. I samsvar med innstillingen gjorde bystyre følgende vedtak 1. Kristiansund kommune etablerer Pilotveien næringspark AS sammen med Finansgruppen Eiendom 50 AS. 2. Pilotveien næringspark AS skal eies med 50 % hver av Kristiansund kommune og Finansgruppen Eiendom 50 AS. 3. Aksjekapitalen etableres ved at Kristiansund kommune og Finansgruppen Eiendom 50 AS skyter inn sine eiendommer ved Pilotveien som tingsinnskudd. Eventuell verdiforskjell mellom eiendommene, som verdsettes ved bruk av to uavhengige takstmenn, utlignes ved arealavgrensing eller kontantinnbetaling til selskapet. 4. Pilotveien eiendom AS sitt formål skal være salg, utvikling, forvaltning og drift av fast eiendom samt hva hermed står i forbindelse, samt deltakelse i andre selskaper. Selskapet skal drive på markedsmessige vilkår med avkastningskrav som er gjengs i bransjen. 5. Kristiansund kommune oppnevner 2 styremedlemmer med personlige varamedlemmer; a. Styremedlem Nora Korsnes Wårle, Varamedlem Bjørn Eeg b. Styremedlem Per Sverre Ersvik,Varamedlem Jan Sevaldsen

13 PS 13/97 Inngåelse av avtale om interkommunalt felles brannvesen for Kristiansund og Averøy kommuner 2011/2555 Behandling i Bystyret Torbjørn Sagen (H) ba om å få sin habilitet vurdert, da han har vært involvert i administrasjonens arbeid med saken. Et enstemmig bystyre erklærte Torbjørn Sagen inhabil. I samsvar med innstillingen gjorde bystyret følgende vedtak Bystyret vedtar avtale om interkommunalt felles brann- og feiervesen for Kristiansund og Averøy kommuner datert PS 13/98 Forprosjekt Opera- og kulturhus i Kristiansund - revidert skisse til bearbeiding 2011/360 Behandling i Bystyret Bjarne Storfold Elde (Ap) ønsket å få sin habilitet vurdert, da han er styreleder i Operaen i Kristiansund (OiK). Et samlet bystyre erklærte Bjarne Storfold Elde som inhabil. Knut Oddvar Larsen tok hans plass i behandling av saken. Asbjørn Jordahl (Ap, møtende vara) ønsket å få sin habilitet vurdert, da han er styremedlem i Nordmøre museum. Et samlet bystyre erklærte Asbjørn Jordahl som inhabil. Kjell Bamberg tok hans plass i behandling av saken. Ragnhild Helseth (V) ønsket å få sin habilitet vurdert, da hun er styremedlem i Nordmøre museum. Et samlet bystyre erklærte Ragnhild Helseth som inhabil. Gunn Fagerlie Johannessen tok hennes plass i behandling av saken. Knut Garshol ønsket å få sin habilitet vurdert, da han er vara i styret for OiK. Et samlet bystyre erklærte Knut Garshol som inhabil. Vara Kirsten Gujord Meese tok hans plass i behandling av saken. Roger Kjøl (H) fikk innvilget permisjon fra kl Ingen vara tiltrådde. I samsvar med innstillingen, med 28 mot 15 stemmer, gjorde bystyret følgende vedtak

14 1. Kristiansund kommune går videre med et revidert prosjekt fra C.F. Møller som nytt Opera- og kulturhusprosjektet for Kristiansund. Bygget skal romme Stiftelsen Nordmøre museum, Operaen i Kristiansund, Kristiansund Folkebibliotek og Kristiansund kulturskole. 2. Bystyret omdisponerer kr ,- fra vedtatt investeringsbudsjett i 2013 for videre detaljering av kostnadskalkyler og konseptforslag for nytt Opera- og kulturhus. Midlene tas fra småhusbebyggelse i investeringsbudsjettet for Husene vil ikke bli realisert inneværende år 3. Rådmannen utarbeider sak for bystyret innen utgangen av februar Saken skal inkludere investeringskostnader, finansieringsplan, driftsutgifter, driftsmodell og ekstern kontrollregning av prosjektets investerings- og driftskostnader. Saken skal danne grunnlag for en eventuell søknad til kulturdepartementet og Møre og Romsdal Fylkeskommune om et nytt regionalt Opera og kulturhus i Kristiansund. 4. Det er avgjørende for å holde den oppsatte tidsplan frem mot 1. mars 2014 at styringsfarten i arbeidet opprettholdes. Rådmannen bes derfor om å starte videre bearbeidelse av prosjektet sammen med C.F. Møller umiddelbart, finansiert ved omprioritering innenfor gjeldende budsjett. Påløpte kostnader avregnes mot prosjektbudsjettet hvis bystyret vedtar å gå videre med det reviderte prosjektet. PS 13/99 Møteplan 1. halvår /2503 Behandling i Bystyret Kirsten Gujord Meese tar Roger Hagens (H) plass etter permisjon ble innvilget under behandling av forrige sak. I samsvar med innstillingen gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak Bystyret vedtar vedlagte møteplan for 1. halvår 2014 for de utvalg som omfattes av planen. PS 13/100 Helhetlige ROS- analyse for Kristiansund kommune 2012/1416 Behandling i Bystyret I samsvar med innstillingen gjorde bystyret følgende enstemmige

15 vedtak Bystyret tar den helhetlige ROS- analysen for Kristiansund kommune til etterretning og ber rådmannen innarbeide nødvendige tiltak i kommunens beredskapsplanverk. Eventuelle tiltak med økonomiske konsekvenser fremmes som egne saker på et senere tidspunkt. PS 13/101 Godtgjørelsesreglement for Kristiansund kommune for perioden til /999 Behandling i Bystyret Det ble stilt spørsmål til reglementets kapittel om Etterbetaling, side 5: Etterbetaling ved tilbakevending til jobb etter endt verv er satt til 1,5 mnd., uavhengig om den folkevalgte har stilling å vende tilbake til eller ei. Bysekretæren informerer: Kristiansund kommune har hatt denne løsningen siden 2010, men KS anbefaler at det etterbetales i 3 mnd. i tilfeller der den folkevalgte ikke har stilling å vende tilbake til. Administrasjonen undersøker saken. Kan revideres ved flertall i bystyret. På vegne av SV kom Viggo Jordahl med følgende forslag: For året 2014 reduseres med samtlige satser med 3 % med unntak av godtgjørelser til ordfører og varaordfører. Utfordringer for AFP-pensjonister i offentlig sektor ble påpekt. For lav årlig inntektsgrense gjør at folkevalgte AFP-pensjonister risikerer skattetrekk/nedskjæring av pensjon. Ordfører ber rådmann utrede muligheten for å gjøre om på dette. Framlagt reglement åpner for at dette kan tas opp uavhengig av rullerende revidering av reglementet. Votering: Viggo Jordahls forslag fikk 5 stemmer og falt I samsvar med innstilingen, med 39 mot 5 stemmer, gjorde bystyre følgende vedtak Bystyret i Kristiansund vedtar vedlagte forslag til Arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte. Godtgjørelsesreglementet gjøres gjeldende fra

16 Kristiansund bystyre, Per Kristian Øyen Ordfører Kjell Neergaard Rita Høgseth Toril S. Lundberg bysekretær

17 Arkiv: 137/182 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Tone Monsen Aarø Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 13/ Bystyret 13/ Gnr 137 bnr Innløsning av eiendom Vedlegg: Kart Krav om innløsning av Skriv fra advokat Grande til Fossen Beskrivelse av arealets størrelse Epost korrespondanse/forhandlinger med Fossen Rådmannen ber formannskapet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Kristiansund kommune innløser gnr 137 bnr 182 teig 1 i sin helhet for kroner Kjøpesummen finansieres ved bruk av investeringsfond. Behandling i Formannskapet I samsvar med innstillingen vedtok et enstemmig formannskap å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak Kristiansund kommune innløser gnr 137 bnr 182 teig 1 i sin helhet for kroner Kjøpesummen finansieres ved bruk av investeringsfond. Saksopplysninger Denne saken gjelder Denne saken gjelder Mari og Robert Fossen krav av om rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningsloven av 1985 (pbl85) 42. Kravet ble satt fram på grunn av endring av eiendommens status til delt boligformål og friområde i Reguleringsplan for Rensvik øst del 1, stadfestet

18 Ved behandlingen av Reguleringsplan for Rensvik øst del 1, ble det av Fylkesmannen i Møre og Romsdal anmodet om at det måtte avsettes mer areal til friområde/ fellesområde. Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser i sitt vedtak til rikspolitiske retningslinjer for barn og unge og krevde at mer areal måtte avsettes til friområde/fellesareal for å få godkjent reguleringsplanen. Fylkesmannen godkjente at gnr 137 bnr 182, teig som i arealplanen var avsatt til boligformål, ble regulert slik at 1/3 av tomten ble avsatt til offentlig friområdet og 1/3 ble avsatt til boligformål. Kommunen har i oversendelse til fylkesmannen opplyst at de ser at dette arealet som et potensial for utvidelse av friareal og småbarnslekeplass. Arealet er relativt flatt og egnet til formålet. Kommunen opplyste den gang at det ikke er annet ubebygd areal innenfor dette planområdet. Reguleringsplanen ble stadfestet Gnr 137 bnr 182 består av to teiger. Teig 2 er en adkomstvei til boliger og barnehage vest for Skolevegen 48A se vedlagte kart. Arealet er 633,5 m². Denne er ikke omfattet av krav om innløsning. Teig 1 er en tomt liggende mellom Skolevegen 48A og 48B og har et areal på til sammen 1375,5 m². Av dette er ca 900 m² regulert til friområde og ca 475 m² til boligformål. Den delen av eiendommen som er regulert til boligformål er smal, lang og kan ikke på selvstendig grunnlag utnyttes på en regningssvarende måte. Etter at det ble framsatt krav om innløsning, ble det av Frei kommune innledet forhandlinger med grunneier om pris. Advokat Grande og direktoratet for Naturforvaltning har tidligere vært inne i denne saken. Advokat Grande har på vegne av kommunen hatt befatning med saken og skriver i brev av at området er å betrakte som et internt friområde, og må dermed erstattes etter tomteverdi. Det finnes korrespondanse mellom kommunen v/aud Stølen, adv. Grande og Fossen fra Den ble det under forhandlingene antydet fra Fossen at tomten hadde en verdi på kroner , og krevde kroner for arealet. Kommunen mente på sin side at kroner var normal tomtepris. Det fremgår av dokumentene at kommunen vil avholde takst for å finne riktig verdi på tomten. Administrasjonen kan ikke finne dokumentasjon på at dette ble gjort den gangen. Det synes som at saken har stoppet opp i forbindelse med kommunesammenslåingen. Sakens juridiske side Krav om innløsning skal i dette tilfelle behandles etter plan- og bygningsloven av 1985 (pbl85) 42 som omhandler grunneiers rett til å kreve innløsning. Hovedregelen er at dersom en reguleringsplan medfører at kommunen har rett til å ekspropriere en ubebygd eiendom i dens helhet, kan grunneier kreve at ekspropriasjon straks blir foretatt når vedtaket gjelder grunn som i planen er avsatt til formål nevnt i lovens 25 nr. 3, 4, 7 og 8 (trafikkområde, friområder, fellesområder og fornyelsesområder). Pbl punktum utvider innløsningsretten og sier at hele eiendommen kan kreves innløst dersom en ekspropriasjon vil utløser at resteiendommen ikke kan utnyttes på en regningssvarende måte. Frist for å kreve innløsning er tre år fra reguleringsplanen ble kunngjort, jf. pbl ledd. Når det gjelder selve beregningen av hva kommunen må betale for tomten, krever Grunnloven 105 fuld erstatning. Etter ekspropriasjonserstatningslova (orvl.) 4 og 5 er hovedregelen at det er den påregnelige bruken/utnyttelsen av eiendommen som skal erstattes. For å fastslå den påregnelige bruken/utnyttelsen av eiendommen må en se hen til vedtatt reguleringsplan for området. Når det gjelder spørsmålet om reguleringsplanens betydning for erstatningsfastsettelsen, er det etter fast og langvarig

19 rettspraksis som utgangspunkt avgjørende hvilket formål arealet er regulert til. Gjeldende reguleringsplan er med andre ord som hovedregel bindende for verdsettelsen, jfr. Rt s. 521 Lena-dommen. Fra hovedregelen har det gjennom rettspraksis blitt utviklet ett unntak som har gått under betegnelsen parkprinsippet. Betegnelsen har sammenheng med at nettopp regulering av enkeltarealer innenfor et utbyggingsområde til park, vei, plass m.m. inngår som nødvendige forutsetninger for en samlet utbygging. Slike arealer tjener de særlige behov som beboerne i selve utbyggingsfeltet har. En vil i slike tilfeller anse dette som et internt friområde som skal tjene de særlige behov som beboerne i selve utbyggingsfeltet måtte ha. Om et slikt internt friområde uttrykte Høyesterett i Gommerud-dommen (Rt s. 700): Det avgjørende må være om et areal må sies å være trukket inn i utbyggingen for å tilfredsstille de særlige behov som beboerne i selve utbyggingsfeltet måtte ha Det vanlige er i slike tilfeller at man ser bort fra at nettopp disse arealene (friområdene) er gjort ubebyggelige og verdsetter arealene innenfor reguleringsplanen etter en ens tomtepris en strøkpris for bebyggelig og ubebyggelig grunn. Dette vil være en utjevnet pris en pris som ligger klart lavere enn verdien av en enkel byggeklar tomt. Det den enkelte får erstattet er en utjevnet pris for området. Dette er naturlig i de tilfeller der disse friområdene blir tatt med under planleggingen av utbyggingsområdet og likhets- og rimelighetshensyn begrunner hvorfor det bør utmåles en utjevnet erstatning for ikke å gjøre forskjell på grunneierne. Situasjonen blir noe annerledes når et område gradvis blir utbygget og en eiendom blir omregulert til friområde lenge etter at området i utgangspunktet er ferdig utbygd. Til slike tilfeller har Høyesterett i Rt 1998 s.1025 Son-dommen uttalte at at det er vanskelig å se at det likhetsprinsipp som ligger til grunn for utviklingen av en utjevnet strøkpriserstatning i større eller nyere utbyggingsområder, gjør seg gjeldende i dette tilfellet. Rådmannens vurdering 1. Vurdering av vilkår for innløsning Krav om innløsning må fremsettes innen tre år fra reguleringsplanen ble kunngjort, jf pbl ledd. Fossen framsatte sitt krav den Dette er ett år etter at planen ble kunngjort og dette vilkåret er oppfylt. Hovedregelen er at det kun er ubebygd eiendom i sin helhet og grunn som er avsatt til formål som nevnt i 25 nr. 3, 4, 7 og 8 (trafikkområde, friområder, fellesområder og fornyelsesområder) som kan kreves innløst. Eiendommen til Fossen er regulert til både bolig og friområde. Den største delen av eiendommen er reguler til friområde og er regulert til et formål som grunneier kan kreve innløst. Det er kun en mindre smal del som er regulert til bolig og faller utenfor formål som kan kreves innløst. Det framgår imidlertid av pbl ledd 2. punktum at hele eiendommen kan kreves innløst dersom resterende del ikke kan utnyttes på en regningssvarende måte. Rådmannen ser det slik at den delen av eiendommen som her er regulert til boligformål er smal og lang. Den er ikke utnyttbar på selvstendig grunnlag til boligformål. Vilkårene for å innløse hele eiendommen er oppfylt etter pbl og 2. ledd. Fossen har på bakgrunn av dette krav på å få tomten innløst av kommunen.

20 2. Til hvilken verdi skal tomten erstattes Det aktuelle arealet ble avsatt til friområde etter at fylkemannen i Møre og Romsdal ved behandling av reguleringsplanen som ble vedtatt , mente det var avsatt for lite areal til friområde innenfor planområdet. Formålet med å regulere akkurat denne eiendommen om til friområde var å sikre at det innenfor området for reguleringsplanen ble avsatt tilstrekkelig friområdeareal for eksisterende og fremtidige beboere i planområdet. Dette framgår av kommunens begrunnelse for nettopp å omregulere dette området. Det må derfor i denne saken legges til grunn at den aktuelle tomten er et såkalt internt friområde som i Gommerud-dommen jf. ovenfor. Kommunen har også i sin tidligere behandling av saken erkjent at det er tomteverdi som er den verdi kommunen skal erstatte i dette tilfellet. Det ble åpnet forhandlinger med familien Fossen om innløsningen av tomten om pris med dette som utgangspunkt. Når et areal skal erstattes etter det såkalte parkprinsippet eller strøkprinsippet er det snakk om områder innen for et utbyggingsområde som verdsettes etter en utjevnet pris for området sett under ett. Typetilfellet er når et område reguleres til bebyggelse, men i visse blir det avsatt områder til veier, gater lekeplasser m.v. I dette tilfellet er imidlertid området ferdig utbygget og vi har en situasjon som er lik den vi hadde i den nevnte Son-dommen ovenfor. Det er derfor vanskelig å se at det likhetsprinsipp som ligger til grunn for utviklingen av en utjevnet strøkpriserstatning i større eller nyere utbyggingsområder, gjør seg gjeldende her. Rådmannen mener derfor at det ikke skal være en utjevnet pris som erstattes, men reel tomteverdi. Ved sin henvendelse til kommunen vedrørende denne saken den opplyser Inge Fossen på vegne av sine foreldre at verdien av tomten i dag forventes å være på kroner Fossen har innhentet takst fra Ulseth og Flatseth Eiendomsmegling AS datert som setter denne taksten. Rådmannen finner med hjemmel i pbl85 42 at vilkårene for å innløse gnr 137 bnr 182 er oppfylt. Arealet innløses etter tomtepris som av megler er satt til kroner Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Avsatt friområde/fellesområde vil være positivt for utvikling av nærmiljøet i området. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

21

22

23

24

25

26

27

28 Krav om innløsning av eiendom 137/182 t3ma,9-( [/- Eiendommen, gnr 137/182, er regulert til delvis friområde og delvis boligområde ( ) Viser til grunneiers krav til innløsning som er regulert i Plan- og bygningsloven av Av Pbl. 442 framgår det videre at dersom rett til ekspropriasjon av friområdet på eiendommen utløser at resteiendommen ikke kan utnyttes, kan det kreves at hele eiendommen innløses Med bakgrunn i dette ble det i brev av framsatt krav om at eiendommen 137/182 innløses. Dette har ikke funnet sted, og kravet sendes av den grunn inn på nytt, denne gangen med ny takst. Forventet markedsverdi på tomtens areal, som boligtomt, i dag ventes å være kroner som nå er kravet ovenfor kommunen (se vedlegg). Med hilsen Mari og Robert Fossen Rensvik 21/6-2013

29 MEGLERTAKST UlsethaFladseth EIENDOMSMEGLING AS Inge Fossen Skolevegen Frei Kristiansund, Tomt Skolevegen gnr. 137, bnr. 182 i Kristiansund kommune Tomt: ca 1300 kvm - Eiertomt Fasiliteter: Råtomt på ca ,- kvm. Ifølge eier er tomten godkjent til boligtomt. Megler forutsetter at dette er riktig for oppgitte prisvurdering Me lers risvurderin : Kr Vurderingen er gitt etter beste skjønn og overbevisning og er gjort med bakgrunn i befaring av eiendommen. Eiendommens grunnboksblad samt reguleringsforhold er ikke undersøkt av megler og disse kan ha opplysninger som kan påvirke boligens verdi. Med vennlig h' U - jd Eiendomsmegiing AS Bug e EF / Partner Mobiltelefon: Besøksadresse: Storgata 9, 6509 Kristiansund N. Postboks 148, 6501 Kristiansund N. Telefon jobb/fax: (01) Mail: es en ufme lin.no Ulseth & Fladseth Eiendomsmegling AS Adresse: Storgata 9, postboks 148, 6501 Kristiansund. Telefon Telefax: C) F-mnil nn lntpniptt www ufmr.olind nr, flro nr

30 Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Per Sverre Ersvik Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 13/ Bystyret 13/ Investeringsbudsjett Justeringer Rådmannen ber formannskapet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Bystyret vedtar justeringer i investeringsbudsjettet for 2013, slik disse framkommer i saken. Bystyret vedtar videre å foreta et låneopptak på 19 mill. kroner som avdras i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag. Behandling i Formannskapet I samsvar med innstillingen vedtok et enstemmig formannskap å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak Bystyret vedtar justeringer i investeringsbudsjettet for 2013, slik disse framkommer i saken. Bystyret vedtar videre å foreta et låneopptak på 19 mill. kroner som avdras i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag. Saksopplysninger Denne saken gjelder justering av kommunens investeringsbudsjett for Den samlede avstemming og gjennomgang av investeringsbudsjettet vil som for tidligere år bli foretatt i forbindelse med regnskapsavleggelsen. I denne saken foreslås det å foreta justeringer som må gjøres i investeringsbudsjettet for Konkret gjelder dette to tiltak; PS 13/67 Kjøp av næringsareal Bolgneset PS 13/112 Ny stadion KBK Kommunal deltakelse i realisering

31 PS 13/67 Kjøp av næringsareal Bolgneset I PS 13/67 den ble det vedtatt at Kristiansund kommune kjøper eiendommen gnr 138 bnr 44 og deler av eiendommen gnr 138 bnr 26. Det ble vedtatt at kjøpet skulle dekkes ved avsatte investeringsmidler i budsjettet for 2013 på kr 8 millioner. Resterende beløp på kr 1,5 millioner skulle innarbeides ved rullering av investeringsbudsjettet. Den totale kjøpesummen inkl omkostninger ble kr Det anbefales at kr dekkes inn ved å redusere budsjett til grunnerverv boligområder. Grunnerverv av boligområder har ikke hatt forventet framdrift i 2013, og midlene er ikke benyttet. Ved behov kan det være aktuelt å justere midlene tilbake fra næring til boligområder i PS 13/112 Ny stadion KBK Kommunal deltakelse i realisering Formannskapet innstilte den i sak 13/112 på at Kristiansund kommune skal gå inn i Kristiansund stadion med en aksjekapital på kr 14 millioner. Aksjekjøpet skal finansieres ved inntekter fra momskompensasjon i Saken fremmes med utgangspunkt i at bystyret vedtar formannskapets innstilling 3. desember Dette medfører at det må gjøres et låneopptak på tilsvarende beløp, for å fullfinansiere kommunens investeringsbudsjett. I tillegg er det vedtatt at Kristiansund kommune skal legge kunstgress på sin bane ved KFK-anlegget innenfor en kostnadsramme på 5 millioner. Dette tiltaket må budsjetteres og finansieres med låneopptak. Rådmannen legger i denne sakne opp til at nødvendige budsjettjusteringer som følge av politiske vedtak gjennomføres. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Positive. Just Ingebrigtsen rådmann Per Sverre Ersvik økonomisjef

32 Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Per Sverre Ersvik Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 13/ Bystyret 13/ Betalingssatser 2014 Vedlegg: Betalingssatser 2014 Rådmannen ber formannskapet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling 1. Bystyret vedtar betalingssatsene i henhold til vedlagte oversikt. 2. Avgiftene for vann, avløp, renovasjon og feiing skal baseres på 100 % kostnadsdekning, jfr. rundskriv H-2140 fra KRD. 3. Bystyret vedtar å følge de statlige maksimumssatsene for helse- og omsorgstjenester der slike fastsettes. Rådmannen delegeres fullmakt til å fastsette og bekjentgjøre pris når statlige forutsetninger foreligger. Behandling i Formannskapet Åge Austheim fremmet følgende alternative forslag på vegne av FrP, H og KrF: SVARF-kapittelet Justeres gjennomgående slik at økningen i de kommunale selvkostkapitlene øker 10 % mindre. Avgiftsøkningene vil dermed bli slik: Vann: 4,8 %, avløp 23,5 % og renovasjon 16,5 %. Investeringsbudsjett justeres ned 10 % som en konsekvens. Et enstemmig formannskap ba rådmannen utrede muligheten og konsekvensene i forslaget over. I samsvar med rådmannens innstilling, og overnevnte forslag, vedtok et enstemmig formannskap å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak 1. Bystyret vedtar betalingssatsene i henhold til vedlagte oversikt. 2. Avgiftene for vann, avløp, renovasjon og feiing skal baseres på 100 % kostnadsdekning, jfr. rundskriv H-2140 fra KRD.

33 3. Bystyret vedtar å følge de statlige maksimumssatsene for helse- og omsorgstjenester der slike fastsettes. Rådmannen delegeres fullmakt til å fastsette og bekjentgjøre pris når statlige forutsetninger foreligger. 4. Rådmannen utreder muligheten for en gjennomgående justering der de kommunale selvkostkapitlene øker 10 % mindre en foreslått. Saksopplysninger Denne saken gjelder fastsetting av betalingssatser for kommunale tjenester for Saksopplysninger Forslagene til betalingssatser er utarbeidet av enhetene/kommunalsjefene og satsene er brukt som grunnlag i rådmannens utarbeidelse av budsjett og økonomiplan Til grunn for forslaget om nye betalingssatser for 2014 ligger lønns- og prisvekst som foreslått i forslag til Statsbudsjett, vektet til en økning på 3,1 %, men alle satser er i tillegg vurdert særskilt. Satser hvor innsatsfaktoren primært er lønnskostnader har en høyere justeringsfaktor enn 3,1 %. Enkelte satser er justert med annen faktor blant annet for å få en mer korrekt sammenheng mellom kommunens inntekter og utgifter. For noen betalingssatser er rentenivå og forventet strømutgift relevant å vurdere. Satsene for kommunale selvkosttjenester følger egen kalkyle. OPPVEKST Barnehager Statlige føringer regulerer satsene og Regjeringen foreslår at maksimalprisen videreføres på samme reelle nivå som i Maksimal foreldrebetaling for en barnehageplass settes til kroner per måned. Skolefritidsordning Prisene foreslås økt med 5 % for å ivareta lønnsveksten. KULTUR, NÆRING OG IDRETT Kristiansund kulturskole Det er nå felles elevavgift for alle tilbud ved kulturskolen. Denne ordningen foreslås videreført for 2014 med unntak av Musikk for eldre. I dette tilbudet er elevtallet gått ned fra 7 til 4 i løpet av de siste 2 år. Dette gjør det vanskeligere å drive et tilfredsstillende tilbud. Det har vært flere resultatløse fremstøt for å øke antallet i gruppen, og medlemmene mener at det er flere som ønsker å bli med hvis tilbudet blir rimeligere. Det foreslås en forsiktig prisøkning med om lag 2,3 % fra kroner til kroner for vanlig elevavgift, mens det foreslås en reduksjon i avgiften for Musikk for eldre fra kroner til kroner.

34 Musikkelever som leier instrumenter fra kulturskolen betaler en årlig leie og må ofte selv kjøpe noter, strenger, rør etc. Avgift for materiell til kunstelever ble i 2012 innført med samme sats som instrumentleie. Denne ordningen foreslås også videreført i Instrumentleie og betaling for materiell til kunstelever foreslås økt med om lag 2 % fra 480 kroner til 490 kroner per år. Nåværende moderasjonsordning innebærer at man får 33 % søskenmoderasjon fra 2. elevplass. Moderasjonen gjelder også for familier der ett eller flere barn er innmeldt gjennom et skolekorps. Ordningen foreslås videreført. Bestemmelsene åpner for at en elev kan ha flere elevplasser. Dette er et ekstra tilbud til noen elever, og utløser ikke søskenmoderasjon. Ordningen med mulighet for søknad om rabatt til medlemmer i Musikk for eldre avvikles. Dagens dirigentordning innebærer at alle voksenkorps dekker 75 % av samlede utgifter til lønn, feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift. Skolekorpsene betaler en egenandel på ca. 20 % ved at kultur- og næringsenheten overfører kulturtilskuddet for skolekorpsene til kulturskolen. Kulturskolen kan dermed redusere skolekorpsenes dirigentegenandel tilsvarende. Denne ordningen ble vedtatt og gjennomført i 2013, og ordningen vil sikre korpsene en mer forutsigbar. Atlanten ungdoms- og kulturskole Det foreslås ingen økning i leiepris for skolens naust. Ordningen med utleie av skolens aula foreslås videreført med unntak av leie til prøver. Her foreslås det en leie som er lavere enn ved forestilling/konsert. Det foreslås ingen økning av satsene. Kulturskolen bør kunne gi tilbud på eksterne lydjobber, og i slike tilfeller må det gis tilbud som er i samsvar med det som ellers gjelder i markedet. Denne type tilbud vurderes derfor fra gang til gang. Viken gård - Caroline konferansesenter Festiviteten Kristiansund kommune inngikk sommeren 2013 en avtale med Viken gards venneforening gjennom Kristiansund frivilligsentral. Avtalen er basert på en prøveordning, der kommunen ønsker å få en bedre drift og utbytte av Viken gard. Venneforeningen har gjennomført vedlikehold av hovedbygget på gården, og ønsker å stå ansvarlig for utleie og bruk av også de andre bygningene. Vi foreslår derfor å avvikle den kommunale prissettingen og å sette ut utleie og drift av bygningsmassen til venneforeningen v/frivilligsentralen. Driften dreier seg i hovedsak om utleie av naust, toalett og bruk av klatrejungel. Hovedformålet med denne avtalen blir da å øke bruken og nytten av Viken gard for våre innbyggere. Satsene på Caroline konferansesenter foreslås økt med om lag 3 % for å ivareta lønnsog prisveksten. Festiviteten foreslås økt med om lag 3 % for å ivareta lønns- og prisveksten. Det er definert mer detaljerte priser for utleie av foajee, ettersom det har vært etterspørsel etter dette. De er også lagt til priser for Halvan, samt at grunnleie for utstillere i foajeen i Caroline er kuttet ut. Dette gir mer fleksible løsninger og sikrer bedre utleie. Kristiansund bibliotek

35 De generelle satsene på purregebyr foreslås økt med 10 kroner. Satsene har stått stille i mange år, og har vært lave når sammenlignet med andre bibliotek. Prisen for erstatning av enkelt-cd er økt fra 125 kroner til 150 kroner. Det er kostbart å erstatte en enkelt-cd i lydbøker, den nye erstatningssatsen synliggjør dette. Satsene for kopiering er økt samt at det et lagt til nye satser. Dette er en tjeneste hvor kostnaden er stor både økonomisk og personalmessig. Fakturagebyret økes fra 50 kroner til 75 kroner. Det er svært tidkrevende arbeid å drive med erstatningskrav og innkreving, fakturagebyret har stått fast i mange år og det er på tide å justere det opp. Atlanterhavsbadet - Atlanten idrettshall - Gymsaler De generelle prisene i badet foreslås uendret. Aktiviteter tilknyttet skolesvømming og varmebasseng har varierende påslag tilpasset markedet. I dette ligger økte lønnskostnader til vaktmester, svømmeinstruktør og livreddere. Leiesatsene til alle leietakere økes med 10 kroner for gymsaler på skoler, Idrettshall og Idrettsbasseng i Atlanterhavsbadet. Varmebassenget får en økning på 130 kroner per time. Det foreslås økning av leiesatser på skolesvømming med 50 kroner pr time. I tillegg foreslås det at det innføres en ny sats for ikke-kommunale leietakere på kroner per time. HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Satsene er hovedsakelig regulert gjennom statlige føringer. De lovbestemte maksimumssatsene fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet og foreligger ikke før ved årsskiftet. Økningen har de siste årene ligget på 3-5 kroner. Det legges i saken opp til at bystyret vedtar å følge de statlige maksimumssatsene, og delegerer til rådmannen å fastsette pris og bekjentgjøre dette når forutsetningene er kjent. De kommunale satsene foreslås økt med om lag 3,8 % fra 2013, med bakgrunn i forventet lønnsvekst. TEKNISKE TJENESTER Brann og redning Med bakgrunn i en beregnet utjevning av kostnadsnivået over en 4-årsperiode, foreslås det en økning i feie-/tilsynsgebyr tilsvarende 3,2 % for Det foreslås ingen økning i andre betalingssatser. Bak dette ligger en markedsmessig vurdering. Bygg og eiendom Husleie/leie reguleres i henhold til Husleieloven normalt med indeks per Pris for leie av torgplass på årsbasis foreslås derfor økt med 3,2 % tilsvarende konsumprisindeks siste tolv måneder. Leiepris for dagplasser på torget forslås økt med 5 kroner per dag. Byingeniøren Grunnlaget for betalingssatsene innenfor VARFS-området fastsettes med utgangspunkt i beregningen av selvkost.

36 De viktigste gebyrene er abonnementsprisene på vann, avløp og husholdningsavfall. I 2013 var det en stor økning på vann tilsvarende 29,7 %, uendrede gebyr på avløp og en moderat økning på 5,7 % for avfall. Ved utgangen av 2013 ligger det an til å være en underdekning på gebyrfinansierte tjenester på om lag 18,0 mill. kroner. Dette, samt økte fremtidige investeringer innebærer at driftsnivået på selvkosttjenestene må vesentlig ned kombinert med at gebyrinntektene må økes for å dekke opp de negative fondene innen For 2014 er det lagt til grunn en gjennomsnittlig økning i kommunale avgifter innenfor selvkostområdet på om lag 25 %. Økningen fordeler seg på vann, avløp og renovasjon med henholdsvis 14,8 %, 33,5 % og 26,5 %. Årsaken til den store økningen på vann var at det i 2012 kun var 80,1 % kostnadsdekning finansiert av innbyggerne grunnet bruk av store oppsparte fondsmidler fra tidligere år. Økningen i 2013 var en start mot full kostnadsdekning, og gebyret for vann for 2014 øker med 14,8 %. Det er en viktig forutsetning for gebyrutviklingen på vann at bystyret har vedtatt en omfattende hovedplan for vannforsyningen tidligere. Gebyr på avløp var uforandret i 2013, men fra 2014 og utover er det innarbeidet en betydelig gebyrvekst. Den viktigste årsaken til dette er svært strenge rensekrav pålagt kommunene, og fristene er knappe. Fylkesmannen redegjorde i sitt kommunemøte tidligere i år for at dette ville bli tett fulgt opp fra deres side. Det er i budsjettet for 2014 foretatt betydelige reduksjoner både i driftskostnader og investeringskostnader for å dempe gebyrveksten. Avfallsgebyrene får også en betydelig økning fra 2014, i hovedsak knyttet til modernisering og videreutvikling av tjenesten, herunder ny miljøstasjon. Tabellen under viser utviklingen av samtlige VAR-gebyr for en bolig på 120 m 2 i perioden Endring i snitt Vann 1572, , , , ,00 6,3 % Avløp 2227, , , , ,00 7,7 % Restavfall 120 l 1620, , , , ,00 4,2 % Papir 120 l 720,00 720,00 677,00 717,00 907,00 5,19 % Sum 6139, , , , ,00 6,12 % Beløp i nominelle kroner eks. mva. Park og idrett Prisene foreslås økt med om lag 3 % for å ivareta lønns- og prisveksten. I tillegg er det foretatt en vesentlig oppjustering på Kunstgressbanen. Oppjusteringen skyldes i hovedsak en betydelig økning i driftsutgifter til baneanlegget. Derfor er satsene for leie av Kunstgressbanen hevet til kroner per kamp. For eventuelle kamper i eliteserie/ adeccoliga settes leieprisen til kroner 8000 pr kamp

37 Det foreslås en ny betalingssats for Atlanten stadion; ½ bane per kamp, som er i samsvar med satsen på Kunstgressbanen. Plan og bygning Betalingssatsene for oppmålingsarbeid er fastsatt etter matrikkelloven 32, forskrift 16 for Betalingssatsene for plan- og byggesaksbehandling er fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 33.1 og lov om eierseksjoner 7 for Gebyrsatsene foreslås økt med 10 % i Både innenfor byggesak, delingsak og oppmåling subsidierer kommunen virksomheten. Det legges opp til å redusere denne subsidieringen for å frigi midler til økte kostnader til ikke selvkostfinansiert virksomhet ved enheten (eiendomsskattekontor, store deler av reguleringsplanarbeidet/økt planbemanning, advokatfullmektigarbeid). I tillegg er flere enkeltgebyrer justert vesentlig opp for å få belastningen på kostnadsbærerne mer i samsvar med vår kostnadsstruktur. Selv om noen av enkeltsatsene øker mye, representerer de sjeldnere gebyrtilfeller og har ikke vært justert de senere år. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Just Ingebrigtsen rådmann Per Sverre Ersvik økonomisjef

38 BETALINGSSATSER 2014 Vedtatt i bystyret XX.XX.2013 PS 13/XX Enkelte satser kan bli justert i løpet av 2014 Oversikten er ikke fullstendig Ta kontakt med den enkelte enhet for mer detaljerte opplysninger Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet

39 INNHOLD OPPVEKST... 3 Kommunale barnehager... 3 Kommunale skolefritidsordninger... 3 KULTUR, NÆRING OG IDRETT... 4 Kristiansund kulturskole... 4 Atlanten ungdoms- og kulturskole... 4 Viken gard... 5 Caroline konferansesenter... 5 Festiviteten... 6 Atlanterhavsbadet... 7 Atlanten idrettshall... 8 Gymsaler på skoler/brannstasjon... 8 Kristiansund bibliotek... 9 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TEKNISKE TJENESTER Brann og redning Bygg og eiendom Byingeniøren Park og idrett Plan og bygning Side 2 av 20

40 OPPVEKST Kommunale barnehager (beløp i kroner) Priser 2013 Priser 2014 Foreldrebetaling, per måned: Helplass % plass Utgår 80 % plass % plass Utgår 60 % plass % plass % plass 987 Utgår Søskenmoderasjon: 30 % moderasjon for barn 2 50 % moderasjon for barn 3, 4 osv. Kost Faktisk kostnad Faktisk kostnad Det kan søkes om reduksjon begrunnet med lav inntekt og lav betalingsevne. Kommunale skolefritidsordninger (beløp i kroner) Priser 2013 Priser 2014 Standardtilbud, per måned: Morgentilbud kl Inntil 10 timer Over 10 timer Enkeltdager, per dag: Brukere Ukesopphold ferier, per uke: Ikke brukere Dagsopphold ferier/fridager, per dag: Ikke brukere Enkeltdager for øvrig, per dag: Ikke brukere Side 3 av 20

41 KULTUR, NÆRING OG IDRETT Kristiansund kulturskole (beløp i kroner) En elev kan tildeles flere elevplasser hvis kapasitet/ressurser tillater det. Priser 2013 Priser 2014 Avgift: Elevavgift, per år Elevavgift, Musikk for eldre Leie av instrument, per år Materiell tegning/maling Elever som begynner inne i et semester betaler fra og med påbegynt måned. Unntak: elever som starter i september og får garantert årstimetall betaler full avgift. Moderasjon: Søskenmoderasjon for barn 2, 3 osv. 33 % 33 % Moderasjonen gjelder ikke når en elev har flere elevplasser. Moderasjonen for en familie gjelder også når 1 eller flere søsken er innmeldt gjennom skolekorps. Musikkorps: Dirigentkostnader (andel), voksenkorps 75 % 75 % Dirigentkostnader (andel), skolekorps 20 % 20 % Elevavgift Vanlig elevavgift Vanlig elevavgift Søskenmoderasjon 33 % 33 % Kostnadene er beregnet med utgangspunkt i gjennomsnittslønn ved kulturskolen inkl. feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift. *Egenandelen for skolekorps forutsetter at det kommunale kulturtilskuddet til skolekorpsene overføres til kulturskolen. Prosentsatsen beregnes endelig når størrelsen på tilskuddet er kjent. Det gis søskenmoderasjon 33 % under forutsetning av at korpset praktiserer samme ordning overfor medlemmene. Søskenmoderasjon gis under forutsetning av at korpset praktiserer samme ordning overfor medlemmene. Atlanten ungdoms- og kulturskole (beløp i kroner) Priser 2013 Priser 2014 Naust: Leie (vask ikke inkludert), per dag Aula: Leie av aula, forestilling/konsert per dag Leie av aula, prøver per dag* Assistanse ved bruk av aula Reelle timekostn. Reelle timekostn. Leie av utstyr: Leie av flygel (stemming ikke inkludert), per dag/gang** Leie av teknisk utstyr: Fullt lydanlegg kun m /tekniker, per dag Lite lydanlegg, per dag Taleanlegg, per dag Trådløse systemer, per stykk/dag Lysanlegg (fast lysrigg +mikser), per system/dag Lyd- og lysteknikker, per time * Gjelder ikke organisasjoner i fritidskulturlivet med samarbeidsavtaler med kulturskolen **Ved helgeseminarer etc. betales 1 dagleie Prisene gjelder bruk av anlegget i aulaen ved AUKS. Dersom anlegget skal flyttes, beregnes transportkostnader i hvert tilfelle. Forbruk av batterier og pærer er ikke inkludert i prisene og kommer i tillegg. Kommunale enheter og kulturskolens samarbeidspartnere innenfor skole og kultur kan bestille anlegg og tekniker direkte fra kulturskolen ved bruk utenfor AUKS. Det kan også leveres tilbud på eksterne lydtjenester, ut fra normalt prisnivå i markedet. Det gis da eget tilbud i hvert enkelt tilfelle. For ikkekommunale brukere kommer 25 % mva i tillegg. Side 4 av 20

42 Viken gard (beløp i kroner) Priser 2013 Priser 2014 Hovedhuset: Kun i spesielle tilfeller etter egen avtale Naustet: For skoler og barnehager fra kl Overnatting for skoleklasser fortsettelse fra dag fra kl Overnatting for skoleklasser i regi av FAU etc. 800 Lag og organisasjoner som arbeider for /med barn Pris etter avtale - makspris 830 Andre avdelinger i kommunen, lag og organisasjoner, per dag Bedrifter/privat arrangement (inkl. alle fasiliteter og tilgang på utstyr i klatrejungelen), per dag Sikkerhetsinstruktør, inntil 6 timer per instruktør: - til skoleklasser (krav om 1 instruktør per 10 elever) / til andre avdelinger i kommunen, lag og organisasjoner til bedrifter/private arrangement Utleie av kanoer, kajakker og lavvo til skoleklasser og andre, kun etter egen avtale med vår sikkerhetsansvarlig og/eller Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal. Caroline konferansesenter (beløp i kroner) Priser 2013 Priser 2014 Helan stor sal 330 plasser: Grunnleie til kl på midtukedager Tillegg ut over kl samt helg og helligdager, per time Ved dobbel forestilling, påslag 20 % 20 % Halvan liten sal 59 plasser: Grunnleie til kl på midtukedager Tillegg ut over kl samt helg og helligdager, per time 400 Klubba 220 kvm, ca. 130 plasser ved klasserom: Grunnleie til kl på midtukedager Tillegg ut over kl samt helg og helligdager, per time Goma 68 kvm: Grunnleie til kl på midtukedager Utgått pga. ombygging Tillegg ut over kl samt helg og helligdager, per time 400 vestibyle Heinsa 60 kvm, ca. 30 plasser: Grunnleie møter, 8 timers periode Vestibyle: Grunnleie utstillinger og lignende til kl på midtukedager Utgår - per utstiller, 120x120 m standplass Tillegg ut over kl samt helg og helligdager, per time Annet: Musikkinstrument, piano På forespørsel På forespørsel LCD-prosjektor med tilhørende utstyr På forespørsel På forespørsel PC inkl. oppmontering, per dag Personalbistand, per time (minimum 2 timer) må avtales: - til kl på midtukedager 450 På forespørsel - ut over kl samt helg og helligdager 630 På forespørsel I noen tilfeller benyttes priser pr person i stedet for fastpris for lokalene Helan og Klubba. Disse priser er: Helan - minimum 60 personer eller tilsvarende kr ,- 55,- pr pers 60 Klubba - minimum 25 personer eller tilsvarende kr ,- Halvan - minimum 20 personer eller tilsvarende kr ,- 50,- pr pers Side 5 av 20

43 Festiviteten (beløp i kroner) Priser 2013 Priser 2014 Storsalen: Grunnleie enkel forestilling, 7 timer Grunnleie enkel forestilling, 7 timer inkl. foajé, balkong og scenegarderober oppe Grunnleie dobbel forestilling samme dag, påslag 20 % 20 % Prøver/rigging ut over utleieperioden samme dag På forespørsel Utgår Prøver/rigging på ekstra dag, per time Prøver/rigging ved langtidsleie, per dag tillegg for scene inkl. scenegarderober oppe Selskaper inkl. anretning og dekketøy, per person minimumsbeløp tillegg for scene, 6 spotter og taleanlegg tillegg for balkong inkl. scenegarderober Ekstra leiedag for oppdekking og tilrettelegging Sminkerom, musikerrom og andre «nye» lokaliteter: 3. etasje: 3 lokaler pr lokale Ved foaje ved inngang: 2 stk VIP-rom pr rom umøblert/møblert 400/ /980 2 Solistgarderober over scene - ved rigg og prøver pr garderobe Sminkerom i underetasjen pr lokale Øvingslokaler i underetasjen pr. lokale Orkesterlokale Systue Billettluke inkl. datautstyr og internett Klubben: Grunnleie møter Selskaper i Klubbens lokaler hvor meny og servering administreres av bestiller f.eks. ved catering, per person minimumsbeløp Selskaper inkl. anretning og dekketøy hvor meny og servering administreres av restauratør, per person minimumsbeløp Mindre og enkle selskaper, 1 dag (ut av lokalet innen kl ) Ekstra leietid for oppdekking og tilrettelegging På forespørsel Foajé: Grunnleie enkel forestilling/konsert, 7 timer Selskaper i foajeen hvor meny og servering administreres av bestiller f.eks. ved catering, per person - minimumsbeløp Selskaper i foajeen inkl. anretning og dekketøy hvor meny og servering administreres av restauratør, per person - minimumsbeløp Mindre og enkle selskaper, 1 dag (ut av lokalet innen kl ) Ekstra leietid for oppdekking og tilrettelegging Utleie på helligdager (ikke vanlig helg) gir et tillegg i leieprisen på kroner per dag På forespørsel Annet: Platter til cat-walk, ekstra scene, amfi i sal og lignende (2 x 1 m) inkl. oppsett, per platt Konsertflygel Bösendorfer (stemming ikke inkludert) Piano (stemming ikke inkludert) Lysanlegg v /Operaen i Kristiansund På forespørsel På forespørsel Lydanlegg leies inn På forespørsel På forespørsel Personalbistand, per time (minimum 2 timer): - til kl på midtukedager 450 På forespørsel - ut over kl samt helg og helligdager 630 På forespørsel Personalbistand lys/lyd På forespørsel På forespørsel Tillegg på noen utleiepriser i perioden På forespørsel Utgår Konferansepakke/landsmøtepakke i Festiviteten skreddersys på forespørsel. Side 6 av 20

44 Atlanterhavsbadet NB! For sommer-, høst-, jul-, vinter- og påskeferie gjelder helgepriser. GENERELT (beløp i kroner) Priser 2013 Voksen (18 år) Ungdom (10-17 år)* Barn (3-9 år) Man-fre Lør-søn Man-fre Lør-søn Man-fre Lør-søn 1 gang (beløp i kroner) Priser 2014 Voksen (18 år) Ungdom (10-17 år)* Barn (3-9 år) Man-fre Lør-søn Man-fre Lør-søn Man-fre Lør-søn 1 gang *) Studenter og honnør ungdomspris GENERELT (beløp i kroner) Priser 2013 Priser 2014 Voksen Ungdom Barn Voksen Ungdom Barn Barn (0-2 år), inkl. gratis bleie Gjester i bad som ikke bader Ledsager som følger en annen gjest Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Morgenbadere tirsdag og torsdag Siste time ganger (ett klipp per gang) ganger (ett klipp per gang) Halvårskort Helårskort Halvårskort morgenbading Helårskort morgenbading avtalegiro, per mnd Avtalegiro, per måned Chip -koster kroner 50 PAKKELØSNING FOR FAMILIER (beløp i kroner) Priser 2013 Priser 2014 Man-fre Lør-søn Man-fre Lør-søn Barnebursdag (5-30 stk) Minimum 1 voksen og barn/ungdom Totalt 10 % rabatt Totalt 10 % rabatt Grupperabatter enkeltbilletter Ved mer enn 10 mennesker - 10 % (en betaler for alle) Ved mer enn 20 mennesker - ta kontakt for avtale BEDRIFTS- ELLER LAGPAKKER (beløp i kroner) Priser 2013 Priser 2014 Firmabilletten (pakker á 20 stk) SVØMMEKLUBBENE I IDRETTSBASSENGET (beløp i kroner) Priser 2013 Priser 2014 Trening Kurs Stevne Trening Kurs Stevne Hverdager, per bane/time Helg, per bane/time Svømming etter trening, pr person Livredder utenom ordinær åpningstid, per time Ved babykurs - vanntettbleie påkrevd, per stk Kursdeltakere må forlate bassenget etter endt kurs. Skoleferiene - tillegg på 50 % i forhold til gjeldende helgepris. Side 7 av 20

45 TERAPI/VARMVANNSBASSENGET - KURS (beløp i kroner) Priser 2013 Priser /1 2/3 1/2 1/1 2/3 1/2 Kurs i åpningstid kun hverdag, per time Utgår Utgår Badegjester har tilgang til bassenget når 1/2 eller 2/3 av det er utleid. Priser i sommer-, høst-, jul-, vinter- og påskeferie tillegg på 50 %. Mosjonsgrupper og utenom åpningstid kun hverdag, per time Utgår Utgår Bølgebasseng ½ pr time hele døgnet SKOLESVØMMING I IDRETTSBASSENGET (beløp i kroner) Priser 2013 Priser 2014 Kommune, per skoletime Andre Leietakere Instruktør svømming, per skoletime Ekstra livredder, per skoletime Over 15 elever - aktiveres ekstra livredder med hensyn til sikkerhet fra vaktrom. Over 30 elever - aktiveres ekstra livredder på kanten av bassenget i tillegg til livredder i vaktrom. ELEKTRONISK TIDTAKERANLEGG (beløp i kroner) Priser 2013 Priser 2014 Dag 1 inkl. montering Dag 2-7, per dag Siste dag ved demontering Fakturagebyr kroner 50,- For andre leieløsninger, ta kontakt for tilbud. Atlanten idrettshall (beløp i kroner) Priser 2013 Priser 2014 Skoler 1 sal, per skoletime (45 minutter) Idrettslag per salenhet (1/4 sal), per time Bedriftslag og mosjonsgrupper, per time Treninger lørdag og søndag, per time Helligdager utenom ordinær åpningstid, påslag leiesats per time 50 % 50 % Vaktmester utenom ordinær åpningstid, per time Stevner/cuper/arrangementer/kamper, per time Bedriftskamper, per time Større arrangement Etter avtale Etter avtale Garderobeleie, per skoletime (45 minutter) Garderobeleie lag og organisasjoner, per time Møterom: Nedre vestibyle, per time Leie prosjektor pr dag/møte Løpebanen: Friidrettsstevner, pr time Garderobeleie, pr time Fakturagebyr kroner 50,- 25 % merverdiavgift kommer i tillegg på salg av tjenester og utleie av varer. For andre leieløsninger, ta kontakt for tilbud. Gymsaler på skoler/brannstasjon (beløp i kroner) Priser 2013 Priser 2014 Idrettslag, per time Mosjonsgrupper og bedriftsidrettslag, per time Fakturagebyr kroner 50,- Side 8 av 20

46 Kristiansund bibliotek (beløp i kroner) Priser 2013 Priser 2014 Voksne fra det året låneren fyller 15 år. Erstatningssatser for voksne: Trykte bøker Lydbøker Purrebrev Purrebrev Nytt lånekort Barn til og med det året låneren fyller 14 år. Erstatningssatser for barn: Trykte bøker Lydbøker Purrebrev Purrebrev Nytt lånekort Erstatningssatser felles: DVD, video, CD Enkelt cd Mikrofilm CD-ROM Konsollspill Tegneserier heftet/tynne Små billedbøker Tidsskrifter Fjernlån (innlånt fra andre bibliotek) Nytt (inneværende samt 2 foregående år) Innkjøpspris, om høyere enn standardsatsene Innkjøpspris, om høyere enn standardsatsene Språkkurs Verdifullt eller sjeldent materiale blir taksert i hvert enkelt tilfelle. Lydbøker med mange cd-er vurderes spesielt. Vurderes i hvert enkelt tilfelle Vurderes i hvert enkelt tilfelle Annet: Utskrift fra PC 3 Kopier A4 2 3 Fargekopier A4 5 Kopier A3 4 5 Fargekopier A3 10 Kopier mikroleseapparat 5 10 Lånere som er registrert med e-post eller mobil, blir varslet når lånet forfaller. Ved for sen levering sendes to purringer før erstatningskrav sendes. Fakturagebyr kroner 75,- Side 9 av 20

47 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER (beløp i kroner) Priser 2013 Priser 2014 Folketrygdens grunnbeløp (G) utgjør per kroner Langtidsopphold i institusjon (lovbestemte regler): Folketrygdens grunnbeløp (G) fratrukket fribeløp (kroner 7 000,-) 75 % Andre inntekter (renter og avkastninger) 85 % Krigspensjon 63 % Egenandel fastsettes etter fast prosentandel og etterberegnes årlig etter skatteoppgjøret. Korttidsopphold i institusjon: Dagopphold (lovbestemt sats), per dag 72 Døgnopphold (lovbestemt sats), per døgn 137 Dagsenteropphold, per dag Praktisk bistand hjemmehjelp, beløp per mnd: For inntekt under 2G (lovbestemt sats) 175 For inntekt 2G - 3G 750 For inntekt 3G - 4G For inntekt 4G - 5G For inntekt over 5G Timepris Brukerstyrt praktisk bistand følger samme satser som for praktisk bistand. Trygghetstelefon: Leiepris per måned Middagsombringing: Stor porsjon Vaksinasjon: Influensavaksine, per stk Side 10 av 20

48 TEKNISKE TJENESTER Brann og redning (beløp i kroner) Priser 2013 Priser 2014 Feie- og tilsynsgebyr: Feie-/tilsynsgebyr, per leilighet Feiegebyr sentralpipe annet enn bolig Kamerainspeksjon, per time inkl. personell Fresing pipeløp, per time inkl. personell Andre arbeidsoppdrag fakt. etter medgått tid, per personell/time Slokkehjelp, utlån av materiell, utstyr, etc.: Personellskapsbil m /pumpe, per time inkl. sjåfør Stigebil, per time inkl. sjåfør Tankbil, per time inkl. sjåfør Lett varebil/personbil, per time Tilhengersprøyte, per time Bærbar motorsprøyte, per time Vannsuger, per time Elektriske pumper, per time Høytrykkspyler, per time Brannslanger á 25 meter, per stk/døgn Temperaturkamera, per time inkl. person Forbruksmateriell forbruk forbruk Personell/per time Kursinstruktører, per instruktør/time Funksjonstesting og merking av brannkummer, per kum Gebyr for søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri kl II, III og IV. For kostnader til tilsyn før og under handel, faktureres kostnader etter medgått tid jfr. timesats personell/per time Utrykning til unødige alarmer knyttet til utløsing av automatiske brannvarslingsanlegg, sprinkleranlegg eller innbrudd Utrykning i forbindelse med heisalarm Ved spesielle arbeidsoppgaver kan høyere timespris enn angitt over avtales med oppdragsgiver. Service og testing av røykdykkerutstyr: Test av luftkvalitet Test av lungeautomat (deler kommer i tillegg) Test av meis og ventiler Fylling luftflasker Alarmsentralens tjenester: Brannalarm fra bedrift/næring med en alarminngang, per år Brannalarm fra bedrift/næring med to el. flere alarminngang, per år Heisalarmer - mottak per år/ per heis Brannalarm fra enebolig grunnpakke, per måned Brannalarm fra bygning m /flere leiligheter, per måned Etter avtale Etter avtale Trygghetsalarmer: Trygghetsalarmer til private langtidsleie (over 3 mnd), per mnd Trygghetsalarmer til private korttidsleie (mindre enn 3), per mnd Programmering og utplassering av trygghetsalarmer Trygghetsalarmer til private egenkjøpt, per måned Trygghetsalarmer andre kommuner Etter avtale Etter avtale Trygghetsalarmer er avgiftsfrie. For resterende tjenester kommer merverdiavgift i tillegg. Bygg og eiendom LEIEPRISER FOR TORGPLASS (beløp i kroner) Priser 2013 Priser 2014 Årspris m 2 per dag m 2 per dag Side 11 av 20

49 Byingeniøren VANN- OG AVLØPSGEBYRER (beløp i kroner) Priser 2013 Priser 2014 Utregning av stipulert (antatt) forbruk - kun boliger uten vannmåler: Stipulert forbruk = Bruksareal BRA [m 2 ] x 1,5 [m 3 /m 2 ] Forbr. x forbr.gebyr Vann: Abonnementsgebyr, per m 2 2,71 3,58 Forbruksgebyr, per m 3 8,21 9,11 Avløp: Abonnementsgebyr, per m 2 2,96 4,23 Forbruksgebyr, per m 3 10,85 14,30 Andre gebyrer relatert til vann og avløp: Vannmålerleie (inntil 26 mm), per måler Vannmålerleie (27-51 mm), per måler Vannmålerleie (52 med mer og større flensemålere), per måler Spesielle målere (kombimålere), per måler Avlesningsgebyr (avlesning utført av Byingeniøren), per måler Nettgebyr (vannuttak til båt, idrettsplass), per m 3 2,00 2,10 Engangsgebyr for tilknytning vann, per m Engangsgebyr for tilknytning avløp, per m Gebyr for midlertidig tilknytning: Pris for vann, per år Pris for avløp, per år m /vannmåler installert gjelder ordinære priser. Slamgebyr: Bolig, tankvolum inntil 4 m 3, per år Hytte, tankvolum inntil 4 m 3, per år Tankvolum over 4 m 3, per m 3 tømming Merverdiavgift kommer i tillegg. AVFALLSGEBYR HUSHOLDNINGSAVFALL - ÅRSGEBYR 14. DAGERS TØMMING (beløp i kroner) Priser 2013 Priser 2014 Husholdningsavfall Rene masser, stein, jord, betong, per tonn Asbestholdig avfall Minstegebyr husholdninger, inntil 100 kg Avfall, levert selvsortering etter vekt, per tonn *) Hageavfall, per tonn Dunker: 120 liter grå dunk liter grønn dunk liter grå dunk liter grønn/blå dunk liter grå dunk liter grønn/blå dunk liter grå dunk liter grønn/blå dunk liter grå dunk liter grønn/blå dunk Fritidshus Hus på Grip Byttegebyr Hjemmekompostering: Reduksjon for hjemmekompostering -300 Utgår Reduksjon for hjemmekompostering egen binge -500 Utgår *) Avfall, levert selvsortering etter vekt, kun for personbil med henger eller varebil uten henger, pris per tonn Merverdiavgift kommer i tillegg. Side 12 av 20

50 AVFALLSGEBYR NÆRINGSAVFALL - ÅRSGEBYR 14. DAGERS TØMMING (beløp i kroner) Priser 2013 Priser 2014 Næringsavfall, per tonn Hageavfall, per tonn Asbestholdig avfall EE-avfall fra næring, per tonn Dunker: 120 liter grå dunk liter grønn dunk liter grå dunk liter grønn/blå dunk liter grå dunk liter grønn dunk liter grå dunk liter grønn dunk liter grå dunk liter grønn dunk Byttegebyr Merverdiavgift kommer i tillegg. VANNFYLLING - PER M 3 /TONN VANN I INTERVALL (beløp i kroner) Priser 2013 Priser 2014 Tilrigging dag (mandag-fredag) Tilrigging for øvrig m m m m > m Merverdiavgift kommer i tillegg. TØMMING FETTAVSKILLER (beløp i kroner) Priser 2013 Priser 2014 Tømming fettavskiller (mandag-fredag) Utgår Tømming fettavskiller forøvrig Utgår Merverdiavgift kommer i tillegg. TJENESTER - VEI (beløp i kroner) Priser 2021 Priser 2014 Behandlingsgebyr gravemelding Forringelsesgebyr asfalt, pris per m Byskilt Bjørnehaugen oppsetting bokstaver arrangementer Utleie trafikkskilt, grunnpris Pris pr skilt pr døgn 100 Utleie trafikkgrinder, pris pr grind pr døgn 100 Gebyr gravemelding og forringelsesgebyr asfalt er avgiftsfrie. For resterende tjenester kommer merverdiavgift i tillegg. BEHANDLINGSGEBYR FOR PLANER FOR DISPONERING AV BYGGE- OG ANLEGGSAVFALL (beløp i kroner) Priser 2013 Priser 2014 Tiltak fra m Tiltak over m Side 13 av 20

51 Park og idrett (beløp i kroner) Priser 2013 Priser 2014 Tjeneste, per time eks. mva: Leie av person u /maskin Internleie av person u /maskin Leie av Lundberg 345 m /fører og utstyr (sandskuffe, skjær, pallegafler) inkl. drivstoff Leie av lastebil m /fører inkl. drivstoff Leie av John Deere m /fører og utstyr *) Klipp u /oppsamling Klipp m /oppsamling Gjødsling og sprøyting (forbruk av middel kommer i tillegg) Sandutlegging Vertikalskjæring Beitekutt Snørydding/snøfres inkl. drivstoff *) Helligdager % av tjenestesats, kveld/helg - 50 % av tjenestesats. Leie av utstyr: Torvskjærer, per døgn IDRETTSANLEGG (beløp i kroner) Priser 2013 Priser 2014 Kunstgressbanen: Eliteserie - 2.divisjon, per kamp Seniorlag alle diverse inkl. damer, per kamp Oldboys og junior 11-er, per kamp ½ bane, per kamp Øvrige aldersbestemte klasser, per kamp Stevner/cup/ arrangement, per time Trening, per time Vaktmester utenom ordinær åpningstid/helligdag, per time Stormyra: Trening, per time Stevner/cup/arrangementer, per time Større arrangement, per time Etter avtale Etter avtale Garderobeutleie, per time Tivoliområdet: Per døgn Atlanten stadion: Eliteserie - 2.divisjon (inkl. garderobeleie), per kamp Seriekamper junior (inkl. garderobeleie), per kamp Seriekamper senior (inkl. garderobeleie), per kamp Aldersbestemte for øvrig (inkl. garderobeleie), per kamp Stevne/cup/arrangement, per time Større arrangement, per time Etter avtale Etter avtale Trening, per time ½ bane, per kamp Freikollheisen: Leie av Vamestua Side 14 av 20

52 Plan og bygning B. GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN (lov 32, forskrift 16) (beløp i kroner) Priser 2013 Priser Oppretting av matrikkelenhet: 1.1 OPPRETTING AV GRUNNEIENDOM OG FESTEGRUNN Areal fra m Areal fra m Areal fra m 2 økning per påbegynte da For areal over m 2 blir gebyret fastsatt etter anvendt tid, men med en minstepris fastsatt til gebyrsatser for areal = m MATRIKULERING AV EKSISTERENDE UMATRIKULERT GRUNN Areal fra m Areal fra m Areal fra økning per påbegynte da For areal over m 2 blir gebyret fastsatt etter anvendt tid, men med en minstepris fastsatt til gebyrsatser for areal = m OPPMÅLING AV UTEAREAL PER EIERSEKSJON Areal fra 0 50 m Areal fra m Areal fra m Areal fra m 2 - økning per påbegynt da OPPRETTING AV ANLEGGSEIENDOM Volum fra m Volum fra m 3 økning per påbegynt m Gebyr som for oppretting av grunneiendom. 1.5 REGISTRERING AV JORDSAMEIE Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning: Viser til 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5. Tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning kan komme i tillegg. 2.1 AVBRUDD I OPPMÅLINGSFORRETNING ELLER MATRIKULERING Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1 og 2. 3 Grensejustering: 3.1 GRUNNEIENDOM, FESTEGRUNN OG JORDSAMEIE Areal fra m Areal fra m Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m 2 ). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til vei- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. 3.2 ANLEGGSEIENDOM Volum fra m Volum fra m For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til m 3. 4 Arealoverføring: 4.1 GRUNNEIENDOM, FESTEGRUNN OG JORDSAMEIE Areal fra m Areal fra m Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m 2 medfører gebyrøkning Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til vei- og jernbaneformål. 4.2 ANLEGGSEIENDOM Areal fra m Areal fra m Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m 2 medfører gebyrøkning For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. 5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning: For inntil 2 punkter For overskytende grensepunkter, per punkt Side 15 av 20

53 (beløp i kroner) Priser 2013 Priser Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt /eller klarlegging av rettigheter: For inntil 2 punkter For overskytende grensepunkter, per punkt Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid 7 Privat grenseavtale: For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. 8 Urimelig gebyr: Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. 9 Betalingstidspunkt: Gebyret skal kreves inn forskuddsvis. 10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken: Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. 11 Utstedelse av matrikkelbrev: Matrikkelbrev inntil 10 sider Matrikkelbrev over 10 sider Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. 12 Timepris: Kontorarbeid Feltarbeid enkeltperson Feltarbeid målelag Side 16 av 20

54 C. BETALINGSREGULATIV MED HJEMMEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 33.1 OG LOV OM EIERSEKSJONER 7 Gebyr for byggesaksbehandling Gjelder behandling av søknader om byggetillatelse, rivning, dispensasjoner, tilsyn, godkjenning av foretak mv. Alminnelige bestemmelser Beregning av gebyrer er basert på bruksareal (BRA) beregnet etter NS I tillegg kommer gebyrer for godkjenning av ansvarlige aktører samt gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner. (beløp i kroner) Priser 2013 Priser 2014 Behandling av alle kategorier nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg og hovedombygging etter pbl 20-1: Inntil 50 m 2, per m 2 BRA Fra 50 m 2 til 200 m 2, per m 2 BRA Fra 200 m 2 til 400 m 2, per m 2 BRA Fra 400 m 2 til 600 m 2, per m 2 BRA Over 600 m 2, per m 2 BRA Minstegebyr i hvert tilfelle Spesielt kompliserte arbeider kan ilegges større gebyr etter skjønn. Behandling av ombyggingsarbeider, som kan måles etter bruksareal og som ikke karakteriseres som hovedombygging, betales et gebyr etter 50 % av satser angitt i tabell ovenfor. Minstegebyr i hvert tilfelle Kontroll med arbeider etter 20-1 og 20-2, som ikke kan måles etter grunnflate, eller gjelder forstøtningsmur, innhegning eller bruksendring: Minstegebyr i hvert tilfelle Kontroll med arbeider etter 30-3, 30-4, 30-5: Minstegebyr i hvert tilfelle Spesielt kompliserte arbeider kan ilegges større gebyr etter skjønn. Godkjenning av ansvarlige foretak som søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende for prosjektering og utførelse: Foretaket har ikke sentral godkjenning, per foretak Foretaket har sentral godkjenning, per foretak Dispensasjon: For søknad om varig eller midlertidig dispensasjon i henhold til pbl kap. 19, fra gjeldende reguleringsplan/reguleringsbestemmelser samt lovens generelle bestemmelser For dispensasjon av lite krevende og enkel karakter Utarbeidelse av situasjonskart: Inntil m Tillegg for hver påbegynt m Utarbeidelse av kartriss: Inntil m Tillegg for hver påbegynt m Påkrevet utstikking/innmåling av tiltak i terrenget i samsvar med gjeldende kartgrunnlag: Bygning med inntil 400 m 2 BRA Bygning over 400 m 2 BRA For utstikking/påvisning av tiltak som ikke kan måles etter bruksareal (f.eks. mur), minstegebyr For hver ny utstikking betales nytt gebyr. For tiltak hvor utstikking ikke er påkrevet (f.eks. tilbygg), skal det betales et gebyr for innmåling av tiltaket (målbart BRA) på 50 % av ovennevnte satser. Trafoer, el-skap, stolper og lignende: Engangsutsetting, per punkt Side 17 av 20

55 (beløp i kroner) Priser 2013 Priser 2014 Bruk av tradisjonelle kart: A4 transparent A3 transparent A2 transparent A1 transparent A0 transparent A4 papir A3 papir A2 papir A1 papir A0 papir Ervervmessig kopiering er ikke tillatt. Bruk av kart levert i digital form: Kart i digital form SOSI format, hel plate (tillegg 10 kr/daa) Kart i digital form SOSI format, utsnitt (tillegg 10 kr/daa) Bruk av fastmerker, triangel og polygonpunkt: Egenkontroll 1-3 punkt m /x, y og z verdier + referansepunkt for egenkontroll før bruk Tillegg for hvert nytt punkt Kontrollerte punkt 1-2 punkt m /x, y og z verdier Tillegg for hvert nytt punkt Punkter uten z-verdi (høyde) reduserer gebyret med Byggearbeider som ikke er kommet til utførelse: Anmelder kan kreve tilbakebetalt 20 % av innbetalte gebyr for del ut over minimumsgebyret. Andre arbeider som det etter pbl påhviler de kommunale myndigheter å utføre, og som ikke kommer inn under punkt nevnt foran: Minstegebyr Spesielt omfattende oppgaver kan ilegges større gebyr etter skjønn. Ekstern tilsynsbistand: I forbindelse med at kommunen foretar nødvendig kontroll for å sikre at tiltak blir utført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, kan det være nødvendig med ekstern bistand. Dersom det ved slikt tilsyn avdekkes forhold som vesentlig avviker fra gitte tillatelser og/eller fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, skal det, av den eller de aktører som er ansvarlige for de registrerte avvik, betales et gebyr for kommunens tilsyn med inntil kroner per foretak. Beløpets størrelse kan reduseres etter bygningsmyndighetens skjønn i forhold til graden av avvik. Seksjonering: Utarbeidelse av målebrev i henhold til Lov om eierseksjoner For tillatelse til seksjonering kreves et gebyr på tre ganger rettsgebyret. For tillatelse til seksjonering der det må holdes befaring, kreves et gebyr på fem ganger rettsgebyret. I tillegg krever kommunen gebyr etter reglene i Matrikkelloven for målebrevskart som må utarbeides etter Eierseksjonslovens 9. Kommunen skal sende seksjoneringsbegjæringen med seksjoneringstillatelse med vedlegg til tinglysing. I den anledning skal gebyr for tinglysing av seksjoneringsbegjæringen innbetales til kommunen. Innbetaling av gebyrene skal skje før dokumentene blir sendt til tinglysing. Blir seksjoneringstillatelse ikke gitt, skal tinglysingsgebyret og halvparten av gebyret for seksjoneringstillatelsen betales tilbake. Side 18 av 20

56 D. GEBYRREGULATIV FOR PRIVATE PLANFORSLAG, KONSEKVENSUTREDNINGER, MINDRE REGULERINGSENDRINGER OG DELINGSSØKNADER MED HJEMMEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 33.1 Priser Priser (beløp i kroner) GENERELT FOR PLANFORSLAG INKL. MINDRE ENDRINGER Dersom planforslag trekkes skriftlig før vedtak fattes fastsettes gebyret til 50 % av ordinært gebyr. Det samme gjelder når en sak må avsluttes som uaktuell, som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller. Private planforslag som vedtas ikke lagt ut til offentlig ettersyn faktureres med 75 % av ordinært gebyr. 1. REGULERINGSPLAN Samlet gebyr er summen av behandlingsgebyr (1.1), arealgebyr (1.2) og tilleggsgebyr for bebyggelse (1.3) samt evt. gebyr for konsekvensutredning (1.4). Gebyret beregnes etter gjeldende regulativ på grunnlag av innsendt komplett planforslag. Forslagsstiller skal ved innsending av planforslag levere nødvendige arealoppgaver for gebyrberegningen. Det skal avtales i oppstartsmøtet hvem som skal betale gebyret, og om det skal gis fritak fra, eller reduksjon av gebyret på grunn av samfunnsinteresser eller andre forhold. Arealgebyr og tilleggsgebyr for bebyggelse faktureres etter første gangs behandling i plan- og bygningsrådet. 1.1 Behandlingsgebyr: Ved behandling av reguleringsplan skal det betales et behandlings-gebyr For planforslag som avviker fra kommuneplanens arealdel, kommunedelplan for sentrum eller områderegulering skal det i tillegg betales et gebyr på Kunngjøring av melding om oppstart av reguleringsarbeid bekostes av forslagsstiller. 1.2 Arealgebyr etter planområdets areal: Regulert areal inntil m Regulert areal inntil m Utgår Regulert areal inntil m Regulert areal over m 2 - tillegg per påbegynt m 2, inntil m Regulert areal over m 2 - tillegg per påbegynt m Tilleggsgebyr for bebyggelse¹: For hver 100 m 2 bruksareal (BRA), inntil m Pr. påbegynt 100 m 2 BRA ved arealer over m ¹Det skal betales tilleggsgebyr for bebyggelse i planområdet. Både ny bebyggelse og eksisterende bebyggelse, der planen hjemler for ombygging og/eller bruksendring, skal medregnes. Arealet beregnes av forslagsstiller i tråd med tekniske forskrifter 5-4 med følgende unntak og presisering: Det tas ikke gebyr for tenkte plan i rom med stor romhøyde og glassgårder. Bruksareal under terreng skal også medregnes. Parkeringsarealet går inn i beregningsgrunnlaget. Det skilles ikke mellom garasje/carport eller parkeringsplass. Maksimalt tillatt utnyttelse i innsendt komplett planforslag legges til grunn for beregningen. 1.4 Tilleggsgebyr for reguleringsplaner med konsekvensutredning: For planer som faller inn under Forskrift om konsekvensutredning ( 4.1 og 4.2 i pbl) og kommunen er god-kjenningsmyndighet, skal det betales et minstegebyr på Dersom kommunen har hatt utgifter til ekstern fagkyndig bistand og andre dokumenterte utgifter utover minstegebyret ilegges søker tilleggsgebyr tilsvarende kommunens utgifter med dette. Gebyret skal betales samtidig med behandlingsgebyret jf. punkt Endring av reguleringsbestemmelser: Dersom søknaden/forslaget bare gjelder endring av gjeldende reguleringsbestemmelser, skal det i tillegg til behandlingsgebyret betales et gebyr som faktureres ved behandling av saken Mindre reguleringsendringer, PBL 12-14, 2. ledd¹ Regulert areal inntil m Regulert areal inntil m Regulert areal inntil m Regulert areal over m² - tillegg per påbegynt 1000 m² Tillegg for planer som ikke er utarbeidet digitalt i SOSI-format; tilleggsgebyr for små endringer av lite krevende og enkel karakter ¹Dersom mindre reguleringsendring fører til nytt bruksareal skal det for disse arealer betales tilleggsgebyr for bebyggelse i henhold til pkt Gebyr for mindre reguleringsendringer faktureres ved behandling av saken. 3.0 Tilleggsgebyr ved endring av planforslag Dersom forslagsstiller på eget initiativ foretar vesentlige endringer av et komplett planforslag etter at det er innsendt for behandling, ilegges det et tilleggsgebyr på 25 % av beregnet gebyr Side 19 av 20

57 (beløp i kroner) Priser Delingssøknader etter pbl 20-1, bokstav m: Gebyr faktureres når vedtak fattes. Dersom søknad om deling godkjennes, kan oppmålingsforretning utføres etter prosedyrer fastlagt i matrikkelloven. Gebyr etter punkt 4.0 gjelder bare for behandling etter plan- og bygningsloven, og det tilkommer et eget gebyr for oppmålingsforretningen. Priser 2014 Dersom søknad om fradeling forutsetter mindre reguleringsendring, betales gebyr i henhold til pkt. D 2.0. Dersom søknad om fradeling forutsetter dispensasjon fra arealplan eller plan- og bygningslovgivningen, betales i tillegg til forannevnte et gebyr i henhold til pkt A 13 Deling av grunneiendom med grenser som er i samsvar med fastsatt regulerings- eller bebyggelsesplan, pr tomt Deling av enkelttomter hvor tomtedeling ikke er fastsatt i regulerings-/bebyggelsesplan, per tomt som søkes fradelt fra og med tomt 3, per tomt som søkes fradelt Fradeling av tilleggsparsell og grensejustering Annet 5.1 Urimelig gebyr: Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan kommunen v /plan- og bygningssjefen, etter skriftlig søknad fastsette annet gebyr enn det som fremgår av regulativet. Søknad om nedsettelse av gebyret utsetter ikke betalingsfristen. 5.2 Klageadgang: Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages der gebyrregulativet følges. Plan- og bygningssjefens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr er å anse som et enkeltvedtak og kan påklages til fylkesmannen etter reglene i forvaltningsloven. Side 20 av 20

58 Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Arild Ovesen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 13/ Bystyret 13/ Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé Vedlegg 1 Budsjett IKT ORKidé Følgebrev til budsjett og handlingsplan IKT Orkidé Invitasjon IKT Orkide Individuell plan Invitasjon IKT Orkide PC-behandling 5 Invitasjon IKT Orkide SvarUT plan 2014 Saken legges frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling 1. Kristiansund kommune tar vedlagte budsjett for IKT Orkidé til etterretning. Kostnadene er innarbeidet i rådmannens budsjettforslag. 2. Kristiansund kommune slutter seg til felles prosjekt «SvarUT: Innføring av elektronisk svartjeneste, alle skjema i KF skjemapakke m.m». Kostnadene dekkes ved tidlig oppstart og reduserte portoutgifter. 3. Kristiansund kommune slutter seg til felles prosjekt «Felles bruker- og PCadministrasjonssystem». Kostnadene dekkes dels gjennom salg av fagressurs til IKT- Orkidé og en avgift pr pc fra enhetene. 4. Kristiansund kommune slutter seg til felles prosjekt «Innføring av IKT verktøy for individuell plan». Kostnadene dekkes gjennom fordeling mellom rammeområdene som skal bruke verktøyet. Behandling i Formannskapet Daglig leder i IKT Orkidé Steinar Holm orienterte og svarte på spørsmål. I samsvar med innstillingen vedtok et enstemmig formannskap å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til

59 vedtak: 1. Kristiansund kommune tar vedlagte budsjett for IKT Orkidé til etterretning. Kostnadene er innarbeidet i rådmannens budsjettforslag. 2. Kristiansund kommune slutter seg til felles prosjekt «SvarUT: Innføring av elektronisk svartjeneste, alle skjema i KF skjemapakke m.m». Kostnadene dekkes ved tidlig oppstart og reduserte portoutgifter. 3. Kristiansund kommune slutter seg til felles prosjekt «Felles bruker- og PCadministrasjonssystem». Kostnadene dekkes dels gjennom salg av fagressurs til IKT- Orkidé og en avgift pr pc fra enhetene. 4. Kristiansund kommune slutter seg til felles prosjekt «Innføring av IKT verktøy for individuell plan». Kostnadene dekkes gjennom fordeling mellom rammeområdene som skal bruke verktøyet. Saksopplysninger Denne saken gjelder forslag til budsjett og handlingsplan for kommunesamarbeidet IKT Orkidé. I tillegg inviteres Kristiansund kommune til å delta i tre nye prosjekt; 1. SvarUT: Innføring av elektronisk svartjeneste, alle skjema i KF skjemapakke m.m. 2. Felles bruker- og PC-administrasjonssystem og 3. IKT verktøy for individuell plan. IKT Orkidé er kommunesamarbeidet mellom alle nordmørskommunene og to romsdalskommuner som fokuserer på utvikling og samarbeid om felles IKT-løsninger. Samarbeidet har siden 2008 vært organisert med eget styre iht. Kommuneloven 27. Organiseringen har fungert godt, og er nå til evaluering i forbindelse med ny strategiplan for IKT Orkidé I henhold til vedtektene skal styret oversende neste års budsjett samt handlingsplan innen 1. oktober hvert år. Fordeling av kostnader mellom kommunene gjøres i hovedsak ved at 30% fordeles likt mellom kommunene, mens de resterende 70% fordeles basert på innbyggertall. Budsjettet består av tre deler: 1. IKT Orkidé driftsbudsjett Driftsbudsjettet gjelder prosjekter Kristiansund kommune har sluttet seg til, og som driftes av IKT Orkidé for medlemskommunene. Kostnadene er obligatoriske, og må innarbeides i medlemskommunenes driftsbudsjett. Her ligger kostnadene for selve prosjektet (prosjektleder, regnskap osv) samt kostnader knyttet til Fellespunktet. Fellespunktet er felles datasenter som er plassert på Datarommet til Kristiansund kommune, (i kjelleren på Rådhuset). Videre inneholder driftsbudsjettet kostnader til prosjekter som kommunen har valgt å være med på, (slik som felles sak/arkiv, felles oppvekstløsning m.fl.) Per i dag tar Kristiansund kommune blant annet del i følgende systemer: Fibernettverket som binder medlemskommunene sammen i fellespunktet Epost- og kalendersystem

60 Portal (Kommunenes websider) E-Bygg del 1 (Kart på Web) Plan- og byggesaksdialog Sak/Arkiv-system Oppvekst (skole, barnehage, SFO) Felles elektronisk identitetsforvaltning for skolesektoren (FEIDE) Felles Lønn- økonomi- og personalsystem (Tidligere Agresso, Visma fra 2014) Felles IT-arkitektur Kostnadene for dette er beregnet til for 2013 hvor Kristiansunds andel er kr Disse kostnadene er innarbeidet i Rådmannens budsjettforslag. I budsjettforslaget ser det ut som om Kristiansund kommunes utgift/andel er økt med kr fra 2013 til (Dette er i hovedsak endring i måten utgiftene blir ført på). De største endringene skyldes flere nye forhold: Felles VismaLink, HsPro og Profil: Kristiansunds andel av økning: kr Samarbeid om flere IT-tjenester innen helse, mellom sju kommuner, flytter kostnadene fra hver enkelt kommune over til IKT Orkidé. Det vil si at utgiftene nå føres i IKT Orkide sitt budsjett/regnskap. Når IKT Orkidé overtar driften påvirker det ikke kostnadene for den enkelte kommune, men driften bedres og effektiviseres. 40% driftsressurs i IKT Orkidé dedikeres til vedlikehold og videreutvikling av disse tjenestene. Styrket driftsteam i IKT Orkidé (Drift av maskiner og utstyr) Kristiansunds andel av økning: kr Stadig flere og mer komplekse fellestjenester i IKT Orkidé har gjort det nødvendig å utvide driftsteamet med tilsammen ett årsverk fra 2014, med mål om bedre kvalitet og sikkerhet på fellestjenestene. Styret gjør oppmerksom på at dette vil bli forsøkt løst som frikjøp fra kommunene. Kommuner som bidrar med ressurser vil i praksis slippe en økt kostnad. LØP nytt Lønn, Økonomi og Personalsystem Kristiansunds andel av økning: kr (Ses sammen med Agresso, som fjernes) LØP prosjektet kommer i drift i På samme tidspunkt vil dagens felles Agresso løsning fases ut. I forhold til tallgrunnlaget i budsjettet, kan det se ut som om LØP er vesentlig dyrere enn felles Agresso. Dette stemmer ikke, og kan forklares med at i dagens løsning for felles Agresso betaler kommunen lisenser direkte (utgjør i dag ca. kr ,- for Kristiansund) Utgiftene er dermed tilnærmet de samme, men utgiftene føres nå samlet i IKT Orkide sitt budsjett/regnskap. Det er budsjettert med en samlet årlig utgift på kr I henhold til avtale med Visma vil dette bli lavere, men dette vil først bli regulert når innføringsprosjektet er sluttført. Portal og e-tjenester Kristiansunds andel av økning: kr Faggruppen «Portal» styrkes, og stillingen som faggruppeleder utvides fra 50% til 100%. Dette er nødvendig for å gjennomføre IKT Orkidés projekter og strategiske mål innen e- tjenester. (Se nytt prosjekt SvarUT som Kristiansund kommune har tatt initiativ til og hvor fylkesmannen også har gått inn med skjønnsmidler på kr ). Tiltaket vil være selvfinansierende gjennom reduserte portoutgifter. Felles kvalitetssystem Kristiansunds andel av økning: kr

61 Det er startet opp prosjekt for 9 kommuner. Ny løsning vil være operativ i Det er budsjettert med en samlet driftskostnad på kr pr. år. Det er derfor bare lagt inn ½ driftsår i 2014 (fra ), noe som gir en utgift på kr i De økte kostnadene til drift er i hovedsak knyttet til kostnader som tidligere har vært betalt direkte av Kristiansund kommune, som fra nå betales gjennom IKT Orkidé. Disse kostnadene hentes inn fra de berørte enhetenes budsjett. 2. Investeringsbudsjett Dette er kostnader som følger av prosjekter Kristiansund kommune har sluttet seg til. Disse kostnadene må innarbeides i kommunenes investeringsbudsjett. Her ligger kostnader til utstyr og programvare som er nødvendig for å opprettholde leveranse av tjenestene til fellespunktet, samt prosjekter som kommunene har sluttet seg til. For Kristiansunds del gjelder dette prosjektene «Barnehageløftet» og «Oppgradering ephorte 5». ephorte er kommunenes saks- og arkivsystem, og skal nå oppgraderes blant annet for å muliggjøre integrasjoner med fagsystemer som tidligere ikke har kunnet arkivere digitalt. Kostnadene for dette er beregnet til kr for 2014, hvor Kristiansunds andel er kr Disse kostnadene er innarbeidet i Rådmannens budsjettforslag. Disse kostnadene er: Barnehageløftet kr Oppgradering ephorte 5 kr Felles investeringer kr Nye Prosjekter Her ligger invitasjon til nye prosjekter som IKT Orkidé ønsker å starte opp i budsjettperioden. For 2014 planlegges det tre nye prosjekter: SvarUT Prosjektet har som mål å innføre digitalt førstevalg for innbyggerne. Det vil si at all post fra kommunen i utgangspunktet sendes digitalt. Kommunikasjon med innbyggerne effektiviseres kraftig, og det er stort innsparingspotensiale i alle ledd. Prosjektet er tungt forankret i IKT ORKidé sitt eksisterende strategidokument basert på e-kommune 2012 og utarbeidelse av nytt strategidokument «eorkidé », som har sitt grunnlag i regjeringens digitaliseringsprogram «På nett med innbyggerne». I tillegg utarbeider departementet ny forskrift i forbindelse med fornying av offentlig sektor «Digitalt førstevalg», som omhandler krav til digital postkasse. Fordeler for innbyggerne: Tilgang til døgnåpen selvbetjening på alle digitale tjenester med mulighet til å søke fullelektronisk med skjema som er integrert med kommunens sak/arkivsystem Å motta post fra kommunen i en digital postkasse med sikker elektronisk identifikasjon (eid) Å motta varsel på SMS og e-post fra kommunen når ny post er sendt Øke digital tjenesteproduksjon på nett fra dagens 10% til 90% Fordeler for kommunen: Økt effektivitet og miljøgevinster ved å digitalisere inngående og utgående post.

62 30% årlige besparelser av dagens kostnader ved å unngå utskrift, porto og ressurser på vanlig post. Brukervennlig og godt strukturert tjenestenett gir bedret kvalitet (tid, kvalitet, ressurs) på kommunens tjenestebeskrivelser. Kristiansunds andel: kr Kostnadene dekkes ved tidlig oppstart og reduserte portoutgifter. Verktøy for håndtering av PC er m.m./system Center: (System Center er det tekniske navnet på produktet som skal benyttes). Kr i oppstartskostnader for 2014, og deretter årlig kr Av dette er Kristiansunds andel henholdsvis kr ,- i 2014 og deretter kr ,- årlig. Hovedkostnaden i prosjektet er ressurser som skal jobbe med løsningen på vegne av felleskapet. Det ligger en 80 % stillingsressurs i prosjektet. Foreslått fordelt på tre eller fire personer/kommuner. System Center setter oss i stand til å tilby en klientstyringsløsning hvor maskinene automatisk settes opp i henhold til vedtatt standard. Dermed sikrer vi at maskinene har oppdatert operativsystem, programvare og antivirus, samt at de er koblet til våre nettverk på riktig måte. Programvare som bare enkelte brukergrupper benytter blir installert automatisk basert på gruppetilhørighet. Målet er å fjerne behovet for timevis med IT-hjelp for å sette opp en ny PC, og dermed sørge for bedre kvalitet både for brukere og IT-medarbeidere. Løsningen er et nødvendig verktøy i arbeidet med å standardisere og samordne klientdriften i IKT Orkidé. Standardisering, altså evnen til å gjøre brukernes maskiner og programmer så like at de kan vedlikeholdes på samme måte uavhengig av kommune, er helt nødvendig for at en fremtidig felles IT servicedesk skal kunne betjene brukere i hele IKT Orkidé. Kristiansunds andel: ,- Prosjektet vil effektivisere IT-driften i kommunen, og finansieres med et trekk fra hver enhet ut fra antall PC er, samt utleie av driftsressurs. Individuell plan Faggruppe Helse & Familie har utarbeidet invitasjon til felles prosjekt om anskaffelse av løsning for Individuell Plan. Mange opplever at dagens praksis er lite tilfredsstillende og ikke i tråd med lovens intensjon. Dette er først og fremst et prosjekt for økt kvalitet og effektivt arbeid, men også for sparte kostnader. Faggruppen mener det er mulig å hente ut økt lønnsomhet ved felles programvare både ved innkjøp, og synergier ved drift. IT-verktøyet skal dekke behovet for korrekt tverrsektoriell kommunikasjon i. h.t. Lov om helse og omsorgstjenester. Mange sektorer samarbeider om individuell plan, og verktøyet vil effektivisere og kvalitetssikre dette arbeidet, i tillegg til at brukeren vil få et mer helhetlig og sammensatt tilbud. Mandat: Utarbeide kravspesifikasjoner for programvaren. Planlegge etablering, opplæring og gjennomføring av kurs Faglig støtte for innkjøperne ved anbudsbeskrivelser. Evaluere gevinstrealisering etter 2 år. Evaluering etter 5 år.

63 Kristiansunds andel: kr ,- Kostnadene til prosjektet belastes enhetene som blir berørt. Rådmannens vurdering Kristiansund kommune ser betydningen av IKT Orkidé som et viktig samarbeidsorgan for videreutviklingen av kommunene i vår region. IKT Orkidé bringer kommunene tettere sammen, noe som er viktig for godt samarbeid og utvikling innen mange fagområder. Kristiansund kommune har tatt et stort ansvar for å bidra til utviklingen av IKT Orkidé. Kommunen huser den tekniske løsningen, (felles driftsenter ligger i Kristiansund Rådhus), og kommunen stiller med de største tekniske ressursene. Kristiansund kommune ønsker fortsatt å bidra til at denne utviklingen fortsetter, og ser positivt på at driftsteamet nå inviterer bredt fra alle kommunene når det skal styrkes. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Flere av prosjektene har større eller mindre positive miljøkonsekvenser. Spesielt fremheves prosjektet «SvarUT», hvor post til og fra kommunen skal sendes digitalt heller enn på papir og med vanlig post. Både papirforbruk og utslipp i forbindelse med posttransport vil reduseres kraftig som følge av prosjektet. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

64 Budsjett IKT ORKidé Driftsbudsjett Budsjett for drift av IKT ORKidé inkl. admin, maskiner og programvare Ansvar 1132 Pro Kostnader Kommentar 1130 Driftsadministrasjon Faggrupper tatt ut 1131 Drift maskiner og utstyr Felles maskinpark Faggrupper 1156 Portal og e-tjenester Internett, intranett og ekstranett 1163 Oppvekst faggruppe Sak/arkiv faggruppe Helse & Familie faggruppe Omsorg faggruppe Økonomi faggruppe Kommunal teknikk faggruupe IKT faggruppe Felles systemer: 1148 Drift Kart på WEB Felles Kartløsning for publikum 1140 Drift Sak-Arkiv Oppgradering av Ephorte gir litt høyere lisenspris 1142 Drift Oppvekst Felles Visma Oppvekst 1145 Agresso Felles Agresso 1181 Plan og byggesaksportal - drift FEIDE - drift Skansen - Drift av kartløsning LØP - drift Felles kvalitetssystem - drift usikker om det blir driftkost. i Felles VismaLink Felles HsPro Felles Profil ny SUM KOSTNADER Avsn. Inntekter Kommentar Fra PPT, NIR, andre (PPT) Kristiansund Tingvoll Halsa Smøla Eide Averøy Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal Gjemnes SUM INNTEKTER

65 Budsjett IKT ORKidé INVESTERINGSBUDSJETT Ansvar 1133 Pro Kostnader Kommentar Ny driftsavtale Beredskapsløsning og informasjonssikkerhet Reinvestering Sak/arkiv Rindal deltar ikke Ny backup løsning Design Framtidig organisering Felles trådløs Orkide Ny lagringsløsning Årlig investeringsbudsjett Spesifiseres nærmere Portal Oppgradering av portal Felles investeringer Oppgradering Ephorte Ikke Rindal 1135 SKANSEN Eide&Tingvoll LØP Barnehageløftet Felles kvalitetssystem Felles for framtiden Avsn. Inntekter Kommentar Kristiansund Tingvoll Halsa Smøla Eide Averøy Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal Gjemnes SUM INNTEKTER BALANSE

66 Budsjett IKT ORKidé Nye prosjekter Er investeringer Er drift Nr Kostnader Sum Kommentar Kvalitetsystem fase 2, styring inv.tall drift tall 0 Kostnader avklares i fase 1 Individuell plan Felles brukerstøtte utsatt Verktøy for håndtering av PC'er m.m Portalporsjekt/svarut drift tall Pleie og omsorg - Hovedprosjekt inv. tall drift tall 0 Kostnader avklares i forprosjekt Skansen - Kristiansund inv.tall inv.tall SUM KOSTNADER Avsn. Inntekter Sum Kommentar Kristiansund Fordeling forutsatt full deltakelse Tingvoll Forutsatt 70 /30 fordeling Halsa Smøla Eide Averøy Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal Gjemnes SUM INNTEKTER BALANSE

67 1130 Driftsbudsjett administrasjon av IKT ORKidé Avsn. Kostnader Kommentar Ledelse Daglig leder + kons Administrasjon Sunndal kommune tjenester fra Sunndal Kompetansetiltak faggrupper Faggrupper tatt ut Faggruppeansvarlig Faggrupper tatt ut Andre kostnader økt husleie SUM KOSTNADER Avsn. Inntekter Kommentar Kristiansund Tingvoll Halsa Smøla Eide Averøy Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal Gjemnes SUM INNTEKTER BALANSE Prosjektadministrasjon Side 4

68 1131 Driftsbudsjett maskinpark Avsn. Kostnader Kommentar Teknisk driftsledelse Til Kr.sund K. for driftsk Innleie datakonsulenter Utv. av Driftsteamet Datarom (husleie, strøm, forsikring) økt ant+driftsavt.kjøling Beredskap/overvåkning 24/ Ny avtale- annen Diverse kostnadsford E-post, brannmur, hjemmekontor Øking i antall servere, SUM KOSTNADER backup Avsn. Inntekter Kommentar PPT Driftsavtale PPT Fra kommunene Kristiansund Tingvoll Halsa Smøla Eide Averøy Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal Gjemnes SUM INNTEKTER BALANSE IKT ORKide Drift Side 5

69 Budsjett IKT ORKidé 1148 Kart på WEB Avsn. Kostnader Kommentar årlig vedlikehold kart på WEB Ikke Fræna; utvidelse av kart på WEB ikke Smøla, Eide,Fræna og Gjemnes SUM KOSTNADER Avsn. Inntekter Kommentar Kristiansund Full funksjonalitet Tingvoll Full funksjonalitet Halsa Full funksjonalitet Smøla Begrenset funksjonalitet Eide Begrenset funksjonalitet Averøy Full funksjonalitet Fræna Bruker ikke løsningen Sunndal Full funksjonalitet Surnadal Full funksjonalitet Aure Full funksjonalitet Nesset Full funksjonalitet Rindal Full funksjonalitet Gjemnes Begrenset funksjonalitet SUM INNTEKTER

70 Budsjett IKT ORKidé 1140 Drift sak/arkiv Avsn. Kostnader Kommentar Lisens/årlig vedlikehold Kontrakt Ergo Drift teknisk utstyr Serviceavtale utstyr Drift av programvare Driftsteam Ephorte 20% Andre kostnader SUM KOSTNADER Avsn. Inntekter Kommentar Kristiansund Tingvoll Halsa Smøla Eide Averøy Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal Gjemnes SUM INNTEKTER BALANSE

71 1142 Visma oppvekst Avsn. Kostnader Kommentar Lisens/årlig vedlikehold iflg. Kontrakt Teknisk løsning maskinvare Serviceavtale utstyr Drift Driftsteam VOS 20% Annet SUM KOSTNADER Avsn. Inntekter Kommentar Kristiansund Tingvoll Halsa Smøla Eide Averøy Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal Gjemnes SUM INNTEKTER BALANSE IKT Skole Side 8

72 Budsjett IKT ORKidé Driftsbudsjett portal og e-tjenester Avsn. Kostnader Kommentar Prosjektledelse Øking til 100 % stillings ressurs Drift teknisk løsning webhotell + teknis Konsulentbistand tilpasninger Økt aktivitet på portal Møter, reiser og div Økt aktivitet på portal SUM KOSTNADER Avsn. Inntekter Kommentar Kristiansund Tingvoll Halsa Smøla Eide Averøy Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal Gjemnes SUM INNTEKTER BALANSE

73 Budsjett IKT ORKidé 1145 Drift Agresso (eks. Surnadal, Gjemnes og Nesset) Avsn. Kostnader Kommentar Lisenser og årlig vedlikehold Lisenser er lagt inn fra Drift av applikasjon Driftsansvarlig Agresso 35% Drift av utstyr og maskinvare Serviceavtale utstyr Andre kostnader SUM KOSTNADER Avsn. Inntekter Kommentar Kristiansund Tingvoll Halsa Smøla Eide Averøy Fræna Sunndal x Surnadal Aure x Nesset Rindal x Gjemnes SUM INNTEKTER BALANSE

74 NY. Plan- og byggesaksdialog drift Avsn. Kostnader Kommentar IKT Orkidé sin andel av prosjekt Lokal prosjektledelse Uforutsett - prosjekt SUM KOSTNADER Avsn. Inntekter Kommentar Kristiansund Tingvoll Halsa Smøla Deltar ikke Eide Averøy Fræna Deltar ikke Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal Gjemnes SUM INNTEKTER BALANSE

75 1170 Skoleløftet FEIDE Avsn. Kostnader Kommentar Skoleløftet inv Skoleløftet drift Drift 50 % årsverk Løsning (Feide) Lisens SUM KOSTNADER Avsn. Inntekter Kommentar Kristiansund Tingvoll Halsa Smøla Eide Deltar ikke Averøy Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal Gjemnes SUM INNTEKTER BALANSE

76 1163 Oppvekst faggruppe Oppvekst faggruppe skilles ut som eget prosjekt fra Har tidligere vært ført på 1.1 Driftsadministrasjon Avsn. Kostnader Kommentar Oppvekst faggruppe leder % stilling, Astrid M. Høivik Oppvekst faggruppe % stilling Tore Lien koordinator Kompetansetiltak ' fra ordinært + 100' fra fond Andre kostnader Sum kostnader Bruk av fond Overført overskudd fra drift Visma Oppvekst Bruk av fond, kompetanse ' pr år i 3 år (2013,14,15) etter FEIDE prosjektet Nett utgift for kommunen Avsn. Inntekter Kommentar Kristiansund Tingvoll Halsa Smøla Eide Averøy Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal Gjemnes SUM INNTEKTER BALANSE

77 NY. Sak/arkiv faggruppe Sak/arkiv faggruppe skilles ut som eget prosjekt fra Har tidligere vært ført på 1.1 Driftsadministrasjon Avsn. Kostnader Kommentar nn.1 Sak/arkiv faggruppe % stilling leder nn.2 Kompetansetiltak Kurs, samlinger o.l SUM Kostnad Avsn. Inntekter Kommentar Kristiansund Tingvoll Halsa Smøla Eide Averøy Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal Gjemnes SUM INNTEKTER BALANSE

78 NY. Helse & familie faggruppe Helse & familie faggruppe skilles ut som eget prosjekt fra Har tidligere vært ført på 1.1 Driftsadministrasjon Avsn. Kostnader Kommentar Ny.1 Helse & familie % stilling faggruppe leder Ny.2 Kompetansetiltak Kurs, samlinger o.l SUM Kostnad Avsn. Inntekter Kommentar Kristiansund Tingvoll Halsa Smøla Eide Averøy Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal Gjemnes SUM INNTEKTER BALANSE

79 NY. Omsorg faggruppe Omsorg faggruppe skilles ut som eget prosjekt fra Har tidligere vært ført på 1.1 Driftsadministrasjon Avsn. Kostnader Kommentar Ny.1 Omsorg faggruppe % stilling leder Ny.2 Kompetansetiltak Kurs, samlinger o.l SUM Kostnad Avsn. Inntekter Kommentar Kristiansund Tingvoll Halsa Smøla Eide Averøy Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal Gjemnes SUM INNTEKTER BALANSE

80 NY. Økonomi faggruppe Økonomi faggruppe skilles ut som eget prosjekt fra Har tidligere vært ført på 1.1 Driftsadministrasjon Avsn. Kostnader Kommentar Ny.1 Økonomi faggruppe % stilling leder Ny.2 Kompetansetiltak Kurs, samlinger o.l SUM Kostnad Avsn. Inntekter Kommentar Kristiansund Tingvoll Halsa Smøla Eide Averøy Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal Gjemnes SUM INNTEKTER BALANSE

81 NY. Kommunal teknikk faggruppe Kommunal teknikk faggruppe skilles ut som eget prosjekt fra Har tidligere vært ført på 1.1 Driftsadministrasjon Avsn. Kostnader Kommentar Ny.1 Kommunal teknikk % stilling faggruppe leder Ny.2 Kompetansetiltak Kurs, samlinger o.l SUM Kostnad Avsn. Inntekter Kommentar Kristiansund Tingvoll Halsa Smøla Eide Averøy Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal Gjemnes SUM INNTEKTER BALANSE

82 NY. IKT faggruppe IKT faggruppe skilles ut som eget prosjekt fra Har tidligere vært ført på 1.1 Driftsadministrasjon Avsn. Kostnader Kommentar Ny.1 IKT faggruppe leder % stilling Ny.2 Kompetansetiltak Kurs, samlinger o.l SUM Kostnad Avsn. Inntekter Kommentar Kristiansund Tingvoll Halsa Smøla Eide Averøy Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal Gjemnes SUM INNTEKTER BALANSE

83 Budsjett IKT ORKidé Ny Felles VismaLink Avsn. Kostnader Investering Kommentar Lisenser/bruksrett Fra Visma Teknisk løsning Driftsavtale Drift av løsning (driftressurs) Kjetil Sogge Andre kostnader SUM KOSTNADER Avsn. Inntekter Investeringer Kommentar Kristiansund Eide Averøy Fræna Surnadal Nesset Gjemnes SUM INNTEKTER BALANSE VismaLink Årlig Oppgradering Tjenester for omlegging Kristiansund Fræna Surnadal Averøy Eide Nesset Gjemnes Drift kr pr. kommune Teknisk løsning årlig

84 Budsjett IKT ORKidé Ny Felles HsPro Avsn. Kostnader Investering Kommentar Lisenser/bruksrett Fra Visma Teknisk løsning Driftsavtale Drift av løsning (driftressurs) Kjetil Sogge Andre kostnader SUM KOSTNADER Avsn. Inntekter Investering Kommentar Kristiansund Eide Averøy Fræna Surnadal Nesset Gjemnes SUM INNTEKTER BALANSE HsPro Årlig Oppgradering Tjenester for omlegging Kristiansund Fræna Surnadal Averøy Eide Drift (Driftsteam) Teknisk løsning årlig

85 Budsjett IKT ORKidé 1.3 Profil Avsn. Kostnader Investering Kommentar Lisenser/bruksrett Fra Visma Teknisk løsning Driftsavtale Drift av løsning (driftressurs) Stilling 20 % Andre kostnader SUM KOSTNADER Avsn. Inntekter Kommentar Kristiansund Eide Averøy Fræna Surnadal Nesset Gjemnes SUM INNTEKTER BALANSE VismaLink Årlig Oppgradering Tjenester for omlegging Kristiansund Fræna Surnadal Averøy Eide Nesset Gjemnes Drift av løsning Teknisk løsning Tjenester Programvare

86 0.0 Barnehageløftet Avsn. Kostnader Kommentar 2.0 Barnehageløftet Prosjektstilling 50 % 2 år Lisens SUM KOSTNADER Avsn. Inntekter Kommentar Kristiansund Tingvoll Halsa Smøla Eide Deltar ikke Averøy Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal Gjemnes SUM INNTEKTER BALANSE

87 Budsjett IKT ORKidé 3.1 Skansen Avsn. Kostnader Sum Etableringskostnad Årlig kostnad skansen, Aure Årlig kostnad fellespunkt SUM KOSTNADER Finansiering Investering fra 2 nye kommuner Drift fra de 10 første kommunene Bruk av oppspart Fond Avsn. Inntekter Sum Kristiansund Tingvoll Halsa Smøla Eide Averøy Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal Gjemnes SUM INNTEKTER BALANSE Til invest Til drift Fond

88 Budsjett IKT ORKidé 1168 Felles LØP Avsn. Kostnader Sum Kommentar Anskaffelse Årlig drift SUM KOSTNADER Avsn. Inntekter Sum Kommentar Kristiansund Tingvoll Halsa Smøla Eide Averøy Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal Gjemnes SUM INNTEKTER BALANSE

89 Budsjett IKT ORKidé 20.2 Kvalitetssystem Fase 1 Avsn. Kostnader Kommentar Kostnad fra leverandør Interne prosjekt Andre kostnader Bruk av Fond Ekstern driftskostnader /2 års drift i Interne driftskostnader /2 års drift i 2014 SUM KOSTNADER Avsn. Inntekter Kommentar Kristiansund Tingvoll deltar ikke Halsa Smøla Eide deltar ikke Averøy deltar ikke Fræna deltar ikke Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal Gjemnes SUM INNTEKTER BALANSE

90 Budsjett IKT ORKidé Felles for framtiden Betales i 2012 eller 2013 Prosjekt. Kostnader Kommentar Prosjektledelse Andre porsjektk SUM KOSTNADER Avsn. Inntekter Kommentar Kristiansund Tingvoll Halsa Smøla Eide Averøy Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal Gjemnes SUM INNTEKTER BALANSE

91 Budsjett IKT ORKidé Individuell plan Prosjekt. Kostnader Kommentar Fast pris Etablering Div SUM KOSTNADER Avsn. Inntekter Kommentar Kristiansund Tingvoll Halsa Smøla Eide Averøy Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal Gjemnes SUM INNTEKTER BALANSE

92 Budsjett IKT ORKidé Verktøy for PC håndtering/config Manager Prosjekt. Kostnader Kommentar Prosjektledelse Etablering Serverdrift Driftsgruppe SUM KOSTNADER Avsn. Inntekter Kommentar Kristiansund Tingvoll Halsa Smøla Eide Averøy Fræna Her må vi se på kostnaden Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal Gjemnes SUM INNTEKTER BALANSE

93 Budsjett IKT ORKidé Svarut Prosjekt. Kostnader Kommentar Kostnad Totalkostnad Tilskudd skjønnsmidler Fra fylket Egen innsats arbeid Eget arbeid SUM KOSTNADER Avsn. Inntekter Kommentar Kristiansund Tingvoll Halsa Smøla Eide Averøy Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal Gjemnes SUM INNTEKTER BALANSE

94 Fordelingsnøkkel for kostnader etter folketall FORDELT PR KOMMUNE* Prosent Antall Antall Nøkkel Kristiansund 70 % 30 % ,107 % Tingvoll 70 % 30 % ,252 % Halsa 70 % 30 % ,825 % Smøla 70 % 30 % ,367 % Eide 70 % 30 % ,592 % Averøy 70 % 30 % ,647 % Fræna 70 % 30 % ,391 % Sunndal 70 % 30 % ,115 % Surnadal 70 % 30 % ,908 % Aure 70 % 30 % ,681 % Nesset 70 % 30 % ,137 % Rindal 70 % 30 % ,255 % Gjemnes 70 % 30 % ,724 % Orkidè ,00

95 Fordelingsnøkkel for kostnader etter folketall FORDELT PR KOMMUNE* Prosent Antall Antall Nøkkel Kristiansund 70 % 30 % ,699 % Tingvoll 70 % 30 % ,883 % Halsa 70 % 30 % ,244 % Smøla 70 % 30 % ,867 % Eide 70 % 30 % ,274 % Averøy 70 % 30 % ,635 % Fræna 0,000 % Sunndal 70 % 30 % ,322 % Surnadal 70 % 30 % ,935 % Aure 70 % 30 % ,376 % Nesset 70 % 30 % ,752 % Rindal 70 % 30 % ,738 % Gjemnes 70 % 30 % ,276 % Orkidè ,00 Eks Fræna FORDELT PR KOMMUNE* Prosent Antall Antall Nøkkel Kristiansund 70 % 30 % ,843 % Tingvoll 70 % 30 % ,229 % Halsa 70 % 30 % ,532 % Smøla 0,000 % Eide 70 % 30 % ,633 % Averøy 70 % 30 % ,077 % Fræna 0,000 % Sunndal 70 % 30 % ,823 % Surnadal 70 % 30 % ,387 % Aure 70 % 30 % ,739 % Nesset 70 % 30 % ,093 % Rindal 70 % 30 % ,043 % Gjemnes 70 % 30 % ,601 % Orkidè ,00 Eks Fræna og Smøla FORDELT PR KOMMUNE* Prosent Antall Antall Nøkkel Kristiansund 0 % 0 % 0 0,000 % Tingvoll 0 % 0 % 0 0,000 % Halsa 70 % 30 % ,592 % Smøla 70 % 30 % ,519 % Eide 0 % 0 % 0 0,000 % Averøy 70 % 30 % ,122 % Fræna 70 % 30 % ,519 % Sunndal 70 % 30 % ,630 % Surnadal 70 % 30 % ,567 % Aure 70 % 30 % ,763 % Nesset 70 % 30 % ,834 % Rindal 70 % 30 % ,327 %

96 Gjemnes 70 % 30 % ,127 % Orkidè ,00 Eks Krs.und, Eide og Tingvoll (Agressokommuner er ikke med - hva med Aure?) FORDELT PR KOMMUNE* Prosent Antall Antall Nøkkel Kristiansund 70 % 30 % ,979 % Tingvoll 70 % 30 % ,484 % Halsa 70 % 30 % ,796 % Smøla 70 % 30 % ,437 % Eide 70 % 30 % ,886 % Averøy 70 % 30 % ,318 % Fræna 70 % 30 % ,749 % Sunndal 70 % 30 % ,055 % Surnadal 0 % 0 % 0 0,000 % Aure 70 % 30 % ,991 % Nesset 0 % 0 % 0 0,000 % Rindal 70 % 30 % ,304 % Gjemnes 0 % 0 % 0 0,000 % Orkidè ,00 Eks Nesset, Surnadal og Gjemnes FORDELT PR KOMMUNE* Prosent Antall Antall Nøkkel Kristiansund 70 % 30 % ,952 % Tingvoll 70 % 30 % ,528 % Halsa 70 % 30 % ,061 % Smøla 70 % 30 % ,619 % Eide 70 % 30 % ,878 % Averøy 70 % 30 % ,992 % Fræna 70 % 30 % ,843 % Sunndal 70 % 30 % ,502 % Surnadal 70 % 30 % ,260 % Aure 70 % 30 % ,969 % Nesset 70 % 30 % ,411 % Rindal 0 % 0 % 0 0,000 % Gjemnes 70 % 30 % ,985 % Orkidè ,00 Eks Rindal FORDELT PR KOMMUNE* Prosent Antall Antall Nøkkel Kristiansund 70 % 30 % ,175 % Tingvoll 70 % 30 % ,013 % Halsa 70 % 30 % ,421 % Smøla 70 % 30 % ,026 %

97 Eide 70 % 30 % ,393 % Averøy 0 % 0 % 0 0,000 % Fræna 70 % 30 % ,866 % Sunndal 70 % 30 % ,326 % Surnadal 70 % 30 % ,978 % Aure 70 % 30 % ,492 % Nesset 70 % 30 % ,886 % Rindal 0 % 0 % 0 0,000 % Gjemnes 70 % 30 % ,424 % Orkidè ,00 Eks Averøy og Rindal FORDELT PR KOMMUNE* Prosent Antall Antall Nøkkel Kristiansund 70 % 30 % ,422 % Tingvoll 70 % 30 % ,589 % Halsa 70 % 30 % ,092 % Smøla 70 % 30 % ,661 % Eide 0 % 0 % 0 0,000 % Averøy 70 % 30 % ,102 % Fræna 70 % 30 % ,031 % Sunndal 70 % 30 % ,642 % Surnadal 70 % 30 % ,376 % Aure 70 % 30 % ,039 % Nesset 70 % 30 % ,469 % Rindal 70 % 30 % ,543 % Gjemnes 70 % 30 % ,035 % Orkidè ,00 Eks Eide FORDELT PR KOMMUNE* Prosent Antall Antall Nøkkel Kristiansund 70 % 30 % ,357 % Tingvoll 70 % 30 % ,210 % Halsa 70 % 30 % ,331 % Smøla 0 % 0 % 0 0,000 % Eide 0 % 0 % 0 0,000 % Averøy 70 % 30 % ,364 % Fræna 0 % 0 % 0 0,000 % Sunndal 70 % 30 % ,298 % Surnadal 70 % 30 % ,708 % Aure 70 % 30 % ,775 % Nesset 70 % 30 % ,060 % Rindal 70 % 30 % ,898 % Gjemnes 0 % 0 % 0 0,000 % Orkidè ,00 Eks Fræna, Smøla, Gjemnes, Eide Kvalitetssystem FORDELT PR KOMMUNE* Prosent Antall Antall Nøkkel Kristiansund 70 % 30 % ,673 % Tingvoll 0 % 0 % 0 0,000 %

98 Halsa 70 % 30 % ,486 % Smøla 70 % 30 % ,255 % Eide 0 % 0 % 0 0,000 % Averøy 0 % 0 % 0 0,000 % Fræna 0 % 0 % 0 0,000 % Sunndal 70 % 30 % ,989 % Surnadal 70 % 30 % ,277 % Aure 70 % 30 % ,118 % Nesset 70 % 30 % ,347 % Rindal 70 % 30 % ,095 % Gjemnes 70 % 30 % ,760 % Orkidè ,00 eks. Tingvoll, Averøy, Eide og Fræna VismaLink FORDELT PR KOMMUNE* Prosent Antall Antall Nøkkel Kristiansund 70 % 30 % ,365 % Tingvoll 0 % Halsa 0 % Smøla 0 % Eide 70 % 30 % ,763 % Averøy 70 % 30 % ,564 % Fræna 70 % 30 % ,668 % Sunndal Surnadal 70 % 30 % ,919 % Aure Nesset 70 % 30 % ,143 % Rindal Gjemnes 70 % 30 % ,579 % Orkidè ,00 HsPro FORDELT PR KOMMUNE* Prosent Antall Antall Nøkkel Kristiansund 70 % 30 % ,615 % Tingvoll Halsa Smøla Eide 70 % 30 % ,986 % Averøy 70 % 30 % ,106 % Fræna 70 % 30 % ,791 % Sunndal Surnadal 70 % 30 % ,502 % Aure Nesset Rindal Gjemnes Orkidè ,00 Profil (KSU, Nesset og Gjemnes) FORDELT PR KOMMUNE* Prosent Antall Antall Nøkkel Kristiansund 70 % 30 % ,907 % Tingvoll Halsa Smøla

99 Eide Averøy Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset 70 % 30 % ,063 % Rindal Gjemnes 70 % 30 % ,030 % Orkidè ,00 FORDELT PR KOMMUNE* Prosent Antall Antall Nøkkel Kristiansund 0 % 0 % 0 0,000 % Tingvoll 70 % 30 % ,866 % Halsa 70 % 30 % ,750 % Smøla 70 % 30 % ,555 % Eide 70 % 30 % ,370 % Averøy 70 % 30 % ,418 % Fræna 70 % 30 % ,971 % Sunndal 70 % 30 % ,595 % Surnadal 70 % 30 % ,805 % Aure 70 % 30 % ,502 % Nesset 70 % 30 % ,697 % Rindal 70 % 30 % ,388 % Gjemnes 70 % 30 % ,083 % Orkidè ,00 Eks Fræna og Smøla

100 Til medlemskommunene i IKT ORKidé v/ rådmannen Handlingsplan og budsjett for IKT ORKidé Sunndalsøra, Viser til utsending av foreløpig handlingsplan som ble sendt ut 5. juli. Innspill og forslag samt drøftinger under Strategikonferansen 12. og 13. september er nå innarbeidet i det endelige budsjettet som sendes nå. I henhold til 5 i vedtektene for IKT ORKidé skal budsjett og handlingsplan sendes kommunene for behandling og godkjenning innen 1. oktober hvert år. I forhold til utsendingen av foreløpig handlingsplan/budsjett datert , er følgende endret: (endringer i forhold til foreløpig budsjett er merket med rød/rosa farge i budsjettet) Driftsbudsjettet: Drift sak/arkiv, post 1140 er økt med ,-. Det ble vedtatt en oppgradering av ephorte til ver. 5. Det vil gi en øking i lisensprisen. Drift av felles kvalitetssystem, post 1182 er redusert med ,- (50 % av opprinnelig). Det skyldes forsinkelse i prosjektet. Det er nå kalkulert med et halvt års drift av løsningen. Investeringsbudsjett: (investeringer som er obligatorisk) Prosjektet Design 2.0 er erstattet med prosjektet «Framtidig organisering» (post ). Det var satt av kr ,- til arbeidet med vårt tekniske design. Dette omprioriteres til et prosjekt som skal utarbeide forslag til framtidig organisering av IKT Orkidé og IKT funksjonene i kommunene. Prosjektet er beskrevet i vår nye strategiplan. Det settes av kr ,- til rådgivingstjenester. Oppgradering av ephorte. Styret vedtok at ephorte skal oppgraderes til ver 5 (under noen forutsetninger). Kostnaden er beregnet til kr ,-. Det står kr ,- på fond knyttet til oppgradering av tekniske løsning til ephorte, slik at netto kostnad for oppgradering er kr ,- (Rindal deltar ikke). Nye prosjekter: (investeringer som kommunen kan velge) Felles brukerstøtte. Prosjektet er tatt ut. Vurderes i forbindelse med framtidig organisering. Verktøy for håndtering av PC er m.m. (Config Manager er det tekniske navnet på produktet som skal benyttes). Det er lagt inn kostnader i budsjettet. Kr i oppstartskostnader for 2014, og deretter årlig kr ,-. Hoved kostnaden i prosjektet er ressurser som skal jobbe med løsningen på vegne av felleskapet. Det ligger en 80 % stillingsressurs i prosjektet. Foreslått fordelt på to eller tre personer/kommuner. 1

101 Portalprosjekt/Svarut. Her får kommunene sendt sine dokumenter til innbyggernes digitale postkasse. Etableringskostnadene er nå lagt inn i budsjettet. Det er lagt inn kr ,- i skjønnstilskudd, slik at kommunenes egenandel er kr ,-. Systemet har ikke en årlig driftspris. Det er en kostnad på for å sende dokumenter som ikke blir leste elektronisk. Disse blir tatt ut og sendte pr. papir. Men kostnaden er lavere en dagens pris for å sende brev, slik at det ligger en besparelse i å bruke løsningen. Kristiansund kommune tilbys deltagelse i Skansen. Prosjektet har nå kommet så langt at dette blir siste sjanse for å delta. Kommunen har fått et konkret tilbud. Kommunens kostnader er avhengig av hvilke tjenester som ønskes levert. Bare skanning eller skanning & rydding. Fordeling av kostnadene mellom kommunene er primært delt etter en 70/30 fordeling (70 % fordelt etter innbyggertallet og 30 % fordelt likt mellom kommunene). Men det er også brukt andre foredelingsnøkler i enkelte prosjekt. Budsjettet er laget etter folketallet pr Om budsjettets oppbygging Budsjettet er delt i tre (driftsbudsjett, investeringsbudsjett og nye prosjekter). Driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet er obligatorisk for kommunene. Dette er kostnader knyttet prosjekter som kommunen har sluttet seg til. Nye prosjekter er forslag til nye prosjekter fra styret. Her velger den enkelte kommune hvilke man vil slutte seg til. I vedlagte budsjettforslag ligger disse tre budsjettdelene(driftsbudsjett, investeringsbudsjett og nye prosjekter) som de tre første arkene. Restene av arkene er detaljer på prosjektene. Driftsbudsjett: Her ligger kostnader knyttet til drift av IKT Orkidé. Herunder: Drift av organisasjonen IKT Orkidé (herunder faggruppene) Drift av basis systemer (e-post, sikkerhetsløsinger m.fl.) som alle kommunene deler på Drift av fagsystemer (ephorte, agresso, Visma oppvekst m.fl.) som kommunene har valgt. Ikke alle kommunene bruker alle fagsystemene. Kostnadsfordelingen tar hensyn til dette. Denne delen er forpliktende for kommunene (Jfr. 8 i vedtektene) og er derfor å anse som informasjon til kommunenes eget budsjettarbeid. Investeringsbudsjett: Her ligger kostnader knyttet til investeringer i IKT Orkidé. Herunder: Investeringer knyttet til basis systemer (e-post, sikkerhetsløsinger m.fl.). Her ligger kostnader til utstyr og programvare. Utbytting av gammelt utstyr, utvidelse av kapasitet på eksisterende utstyr (Fellespunktet har over 100 servere, stort lagringssystem, felles kjernesvitsj og brannmur). Investeringer knyttet til prosjekter hvor kommune har valgt å delta (Skansen, LØP m.fl). Kommunene betaler for prosjektene man har valgt å være med på. Denne delen er også forpliktende for kommunene (Jfr. 8 i vedtektene), da de planlagte investeringene er nødvendige for å opprettholde en stabil og sikker fellesløsning for kommunene, samt kostnader knyttet til prosjekter hvor kommunene har valgt å delta. 2

102 Nye prosjekter: Her ligger kostnader knyttet til foreslåtte prosjekter. Her må kommunene innarbeide prosjekter hvor de ønsker å delta. Kommentarer til Driftsbudsjett: Viser til vedlagte budsjett tall. Tall med orange bakgrunn er nye prosjekter som settes i drift. Det er en relativ kraftig øking av driftsutgifter fra 2013 til Det skyldes i all hovedsak anskaffelse av nye fellesløsninger. Løsninger som går i produksjon i Det gjelder løsningene: LØP (Felles Lønn, Økonomi og Personal system) Felles kvalitetssystem Skansen (går i drift for kommunene som er ferdig skannet) Felles VismaLink (for samhandling, 7 kommuner) Felles HsPro (Helseløsning for 5 kommuner) Felles Profil (Pleie og omsorgs løsning for 3 kommuner) Disse har en årlig driftsutgift på over 5,1 mill. kr. Dette er driftsutgifter som tidligere ikke har vært i vårt budsjett, men har vært ført direkte i den enkelte kommunes budsjett. Kostnadene knyttet til de nye fellesløsningene er vesentlig lavere enn det som kommune har betalt for de gamle løsningene. For LØP er besparelsene betydelig for alle kommuner Driftsbudsjett administrasjon. Det er lagt inn en liten øking knyttet til ledelse og husleie. Økingen skyldes generell lønns og prisvekst. Faggruppene er nå flyttet ut og budsjetteres for seg selv (kostnad pr. faggruppe er ikke endret) Driftsbudsjett maskinpark Det er en øking av posten for innleie av datakonsulenter, post Det er helt nødvendig å øke driftsteamet for å trygge felles teknisk løsning. Følgende funksjoner : Dagens stillings str. Foreslått stillings str. Funksjon Kostnad Sikkerhet Infrastruktur Backup/VMware AD og Exchange Lagring Gjør oppmerksom på at dette vil forsøkt løst som frikjøp fra kommunene. Kommuner som bidrar med ressurser vil i praksis slippe en økt kostnad. 3

103 Det er også en øking knyttet til drift og overvåking av våre servere, post Dette skyldes at vi får stadige mer utstyr inn på avtale. Vår tekniske løsning utvides. Her betaler vi en fast kostnad pr. server. Denne forventes økt med i 2014 til kr , Drift sak/arkiv Det er nå tatt høyde for en oppgradering av ephorte til ver. 5. Styret har vedtatt dette. Det medførere en øking av årlig lisens på kr , Skansen Skansen prosjektet har en fireårig innførings fase ( ). Løsningen går nå over i en driftsfase for kommunene som er ferdig med sine investeringer. Årlige kostnader for drift av løsningen og forvaltning av datagrunnlaget har en årlig kostnad på kr ,- som er fordelt etter 70/30 regelen mellom deltager kommunene LØP LØP prosjektet kommer i drift i På samme tidspunkt vil dagens felles Agresso løsning fases ut. I forhold til tallgrunnlaget i budsjettet, kan det se ut som om LØP er vesentlig dyrere enn felles Agresso. Dette stemmer ikke, og kan forklares med: I dagens løsning for felles Agresso betaler kommunen lisenser direkte (utgjør ca. kr ,- I dag er det bare Kristiansund som har Lønn & Personal i Agresso. Resten betaler for dette i tillegg. Det er flere kommuner som er med på felles LØP enn felles Agresso I praksis vil alle kommunene som deltar få en betydelig kostnadsreduksjon med innføring av LØP. Det er budsjettert med en samlet årlig utgift på kr ,-. I henhold til avtale med Visma vil dette bli lavere, men dette vil først bli regulert når innføringsprosjektet er sluttført Felles kvalitetssystem Det er startet opp prosjekt for 9 kommuner. Ny løsning vil være operativ i Det er budsjettert med en samlet driftskostnad på kr ,- pr. år. Det er derfor bare lagt inn ½ driftsår i 2014 (fra ), noe som gir kr ,- Ny. Felles Vismalink Kommunene Kristiansund, Averøy, Fræna, Gjemnes, Eide, Nesset og Surnadal setter opp en felles teknisk løsning for meldingsutveksling (kommune HF lege) høsten Drift av fellesløsning fra Ny. Felles HsPro Kommunene Kristiansund, Averøy, Fræna, Eide og Surnadal setter opp en felles teknisk løsning for Helse systemet HsPro fra høsten Drift av fellesløsning fra Ny. Felles Profil Kommunene Kristiansund, Nesset og Gjemnes setter opp en felles teknisk løsning for Pleie og omsorgssystemet Profil fra høsten Drift av fellesløsning fra Faggrupper Alle 8 faggruppene er fra 2014 skilt ut fra Driftsadministrasjon. 4

104 Faggruppene for Portal og Oppvekst er omtalt spesielt under. De andre 6 faggruppene har samme bevilgning som tidligere. Det er kr ,- pr faggruppe, fordelt på ,- til frikjøp faggruppeleder og ,- til kompetansetiltak Portal og e-tjenester (Inkl. drift av faggruppe Portal) Det er en øking som skyldes at stillingens som rådgiver knyttet til portaltjenester økes fra 50 % til 100 %. Stillingen ivaretas av Svein Taknæs. Dette arbeidet er helt sentralt i vår nye strategiplan som er under utarbeidelse. «Digitalt førstevalg» betyr at våre innbyggere skal få tilgang til selvbetjeningsløsninger Faggruppe Oppvekst Det er vedtatt at Oppvekst gruppen i 2014 også får overført ekstra midler fra fond etter innføring av Visma oppvekst løsningen. Dette gir et samlet budsjett på kr ,-, men kommunen belastes kr ,- slik som de andre faggruppene De andre postene på driftsbudsjettet er ikke endret for Det vil være mindre endringer pr. kommune, men dette skyldes endring av folketallet. 5

105 Kommentarer til Investeringsbudsjett: Den delen som er knyttet til investeringer i basisløsningene er uforandret fra 2013 (kr ,-) Her ligger følgende investeringer: Ny driftsavtale Vår nåværende driftsavtale løper ut i Grunnet arbeid med ny strategiplan og ny organisering er driftsavtalen prolongert til Når avtalen forlenges ett år påløper det en del lisenser for 4. året. Gjelder primært avtale om felles brannmur. Utgjør ca ,- for ett år Design 2.0 Utvikling/forenkling av vår tekniske infrastruktur. Nytt design vil kunne gi besparelse i kommunene ved reduserte servere lokalt. Kr ,-. Prosjektet var foreslått i den føreløpige handlingsplanen som ble utsendt , men er nå tatt ut/utsatt til fordel for prosjektet «Framtidig organisering» Framtidig organisering Etter høringene fra kommunene i forbindelse med strategiarbeidet ønsker styre å bruke noe mer tid på forslag til framtidig organisering. Det etableres en prosjektgruppe som skal utarbeide forslag. Det legges opp til at forslaget skal foreligge mai 2014, slik at styret og kommunene kan fatte nødvendig vedtak høsten 2014, men en mulig ny organisering fra Prosjektgruppen kan kjøpe rådgivingstjenester for kr ,- i forbindelse med arbeidet. Sentralt i arbeidet blir kartlegging av dagens organisering & kostnader Ny lagringsløsning Vårt datagrunnlag vokser stadig. Ny teknologi/løsning gir en lagt lavere pris pr. byte. Det er derfor lønnsomt å anskaffe ny basis lagringsløsning. I forbindelse med ny exchange løsning (e-post løsning) ønsker vi å tilby lagt større postkasser, samt arkiv for gamle eposter. Dette krever mye lagringsplass. Skansen krever også stadig mer plass. Kr ,- belastes felles budsjettet Årlig investeringsbudsjett Her ligger utbytting og oppgradering av felles maskinpark. Det settes av kr ,- for Det forventes at årlig investering på basisløsning vil være kr ,- for årene For 2014 vil det også være investeringer knyttet til prosjektene Skansen og Barnehageløftet Skansen Gjelder Tingvoll og Eide som sluttet seg til prosjektet i Ny. Barnehageløftet Utviklingsprosjekt knyttet til IKT & barnehagesektoren. Alle kommuner minus Eide deltar. 6

106 Kommentarer til Nye prosjekter: Kvalitetsstyring I forbindelse med anskaffelse av felles kvalitetssystem vil det bli tilbudt en kvalitetsstyringsløsning. Forventes at tilbud om dette vil komme i løpet av 2014, med evnt. anskaffelse i Kostnadene foreligger ikke ennå. Individuell plan Faggruppe Helse & Familie har utarbeidet invitasjon til felles prosjekt om anskaffelse av løsning for Individuell Plan. Dette prosjektet er kostnadsberegnet. Se vedlagte tallgrunnlag. Felles brukerstøtte Felles brukerstøtte var planlagt startet opp i Prosjektet er tatt ut/utsatt. Vurderes i forbindelse med framtidig organisering. Verktøy for håndtering av PC er m.m./config manager: (Config Manager er det tekniske navnet på produktet som skal benyttes). Kr ,- i oppstartskostnader for 2014, og deretter årlig kr ,-. Hoved kostnaden i prosjektet er ressurser som skal jobbe med løsningen på vegne av felleskapet. Det ligger en 80 % stillingsressurs i prosjektet. Foreslått fordelt på to eller tre personer/kommuner. Portalprosjekt/Svarut. Her får kommunene sendt sine dokumenter til innbyggernes digitale postkasse. Etableringskostnadene er nå lagt inn i budsjettet. Det er lagt inn kr ,- i skjønnstilskudd, slik at kommunenes egenandel er kr ,-. Systemet har ikke en årlig driftspris. Det er en kostnad på for å sende dokumenter som ikke blir leste elektronisk. Disse blir tatt ut og sendte pr. papir. Men kostnaden er lavere en dagens pris for å sende brev, slik at det ligger en besparelse i å bruke løsningen. Kristiansund kommune tilbys deltagelse i Skansen. Prosjektet har nå kommet så langt at dette blir siste sjanse for å delta. Kommunen har fått et konkret tilbud. Kommunens kostnader er avhengig av hvilke tjenester som ønskes levert. Bare skanning eller skanning & rydding. Vedlagt følger: Budsjett for IKT ORKidé , datert Budsjettallene for planlagte prosjekter er foreløpige anslag ut fra den kunnskap vi har om prosjektene pr. dato. Endelige tall vil først foreligge når de har vært ute på anbud. Med vennlig hilsen Per Ove Dahl Styreleder IKT Orkidé Steinar Holm Daglig Leder IKT Orkidé 7

107 Til deltakerkommunene i IKT ORKidé Kristiansund 29 oktober 2013 Prosjektinvitasjon: Forenklet arbeid med Individuell plan i kommunen. Innkjøp og bruk av felles nettbasert IP-verktøy IKT Orkidé inviterer med dette medlemskommunene til å delta i prosjektet. Vi ber om at Rådmannen svarer ved å bruke det vedlagte svararket (kan sendes elektronisk). Svarfristen er Bakgrunn På faggruppesamling 16. april.2013 vedtok faggruppe helse og familie å se nærmere på dette prosjektet. Vi vil samarbeide med tjenester under Omsorgsgruppen, som også kan ha nytte av felles IT-verktøy. Det har blitt økt fokus på Individuell plan gjennom at lovkrav om rett til utarbeidelse og bruk av IP. Mange opplever at dagens praksis er lite tilfredsstillende og ikke i tråd med lovens intensjon. Dette er først og fremst et prosjekt for økt kvalitet og effektivt arbeid, men også for sparte kostnader. Faggruppen mener det er mulig å hente ut økt lønnsomhet ved felles programvare både ved innkjøp, og synergier ved drift. Faggruppen har hatt fått en presentasjon på gruppesamling fra to leverandører (Visma og Acos) 4 kommuner har i dag Sampro IP. Dette er Aure, Nesset, Sunndal og Surnadal. 1.2 Faglig forankring I løpet av april og mai, har faggruppens medlemmer innhentet aksept for videre framdrift av prosjektet i sine hjemkommuner. Et klart flertall av kommunene vil gjerne få et konkret tilbud på programvare for denne tjenesten. Aktuelle brukere og fagligadministrativ ledelse har gitt uttalelse.

108 Utviklingsområde: It-verktøyet skal dekke behovet for korrekt tverrsektoriell kommunikasjon i. h.t. Lov om helse og omsorgstjenester. Mange sektorer samarbeider om individuell plan: (Eksempel fra Kristiansund) Grunnskole Barnehager Hjemmetjenestene NAV BRUKER Brasen opptrening Tildeling og koordinering Psykisk helse Sykehjem bo og dagtilbud Barn,familie og helse 2

109 1.3 Kost /nytte vurdering av innkjøp og bruk av IP-verktøy : Beregnet pr år i en 5 årsperiode (74000 innb. i Orkide) Målgruppe NEGTIV VIRKNING Kostnad Kommune Investering og driftskostnad Se avsnitt kostnader og fordeling Bruker av IP Ansatt Tid til opplæring av brukere Noen vil ikke være motivert til å ta verktøyet i bruk Ingen? 2timer pr systembruker? Målgruppe Positiv virkning Hvordan Vurdering Kommune Bruker av IP Kommunene kan innfri Lovmessige krav, Lov om helse og omsorgstjenester kapittel 7, på en bedre måte. Kommunen øker sin effektivitet og kapasitet som trengs for å imøtekomme stadig økende etterspørsel etter denne tjenesten. Forenkler flytting av IP mellom kommunene, eller innleggelser på sykehus. Økt kvalitet Økt effektivitet Økt 15-20% (jfr Pål Jakobsen KRS) Økt effektivitet. Bedre kvalitet Svært viktig Viktig Litt viktig Enkel programoppdatering av leverandør Økt effektivitet Litt viktig Flere enheter i kommunen drar nytte av dette systemet. Reduserte kostnader til møter og besøk. Alle kan følge med hva som skjer i en plan, direkte via planen. Reduserte kostnader ved felles innkjøp og drift Brukeren får hva han har krav på, jfr lov om helse og omsorgstjenesteloven kap 7. Bedre kvalitet Økt effektivitet Sparte kostnader Bedre kvalitet Sparte kostnader 30 til 40% rabatt+ Reduserte kurskost/deltaker Bedre tjeneste Litt viktig Litt viktig Viktig Svært viktig Gir enkel og sikker brukermedvirkning. Bedre tjeneste Viktig Ivaretar kravet om samtykke i IP Bedre tjeneste Svært viktig Planeier, foreldre og andre deltagere blir mer aktiv og engasjert i planen, gjennom å få enkel tilgang til denne. Bedre tjeneste Viktig 3

110 Kommunalt ansatte Tilpassede it-system ivaretar taushetsplikt på en god måte Økt kvalitet Svært viktig Forenkler for koordinator og tverrfaglig samarbeid Økt effektivitet viktig Felles system gir mulighet for felles opplæring og tverrkommunal assistanse Økt kvalitet Litt viktig Tidseffektivt ved at det overflødig gjør referatarbeid Økt effektivitet Viktig Bedre koordinering av tiltak og aktiviteter gjennom enkel tilgang til planen. Økt kvalitet Viktig Programmet kan integreres med andre fagprogram innen helse og omsorg Økt kvalitet Økt effektivitet Litt viktig Unngå unødvendige reiser og møter for planeier, gjennom bruk av f.eks planeiers kalender. Effektiv informasjons utveksling Økt effektivitet Viktig Alle målgrupper Gir en kontinuerlig oppdatert plan. Gir økt tilgjengelighet til planen (Webbasert) Forenkler IP arbeid mellom kommune og helseforetak Økt kvalitet Økt effektivitet Økt kvalitet viktig Litt viktig Felles system øker bruken (utnyttelsen) av IP Økt kvalitet Litt viktig Potensiale for videre utbygging i helse Møre og Romsdal Økt effektivitet Litt viktig 1.4 Tidsperioden for prosjektet Forprosjektet fram mot innhenting av anbud vil bli gjennomført innen fram mot utgangen av Selve perioden med bruk av it-verktøyet er planlagt gjennomført over en 5 årsperiode. Da vil prosjektet bli evaluert av faggruppen og det er da mulig med gjennomføring av ny anbudsrunde. Framdrift: Presentasjon for ledere Orkide juni 2013 Etablering av prosjektgruppe Prosjekt inn i budsjett? Sept Utforming av krav spec. og anbudspapirer Ja/nei-svar fra kommunene til deltakelse 2. jan 2014 Svarfrist av anbud 15 feb

111 1.5 Prosjektorganisering Prosjektet vil bli ledet videre av en egen prosjektgruppe: Prosjektleder, Deltaker valgt av Orkide Omsorgsgruppe, gruppedeltaker fra en kommune som allerede nytter IP-verktøy. Faggruppeleder og daglig leder i Orkide vil fungere henholdsvis som sekretariat og rådgiver for prosjektgruppen. 1.6 Mandatet til prosjektgruppe: Utarbeide kravspesifikasjoner for programvaren. Planlegge etablering, opplæring og gjennomføring av kurs Faglig støtte for innkjøperne ved anbudsbeskrivelser. Evaluere gevinstrealisering etter 2 år. Evaluering etter 5 år. 1.7 Kostnader og fordeling Prosjektet er vedtatt som en del av IKT Orkidé sin handlingsplan for 2014 til Kostnadene blir fordelt etter 70/30 fordeling. 70% deles av kostnader deles etter folketall, Resterende 30% fordeles likt mellom kommunene. Hvis programleverandør har en annen fordelingsmodell må også dette bli tatt hensyn til slik at alle kommuner har fordel av et felles innkjøp. Priser som er oppgitt er listepriser uten rabatt og eks mva. Årlig fast kostnad. Hele Orkide Etablering Prosjektledelse,div Forutsatt at alle kommuner er med. (Årlig avgift oppgitt som kr 6.- pr innbygger) 5

112 Kristiansund Tingvoll Halsa Smøla Eide Averøy Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal Gjemnes sum For faggruppe Helse og Familie IKT.Orkidè. Kjetil Tore Fjalestad Faggruppeleder. 6

113 DELTAKELSE I PROSJEKTET: Forenklet arbeid med Individuell plan i kommunen. Innkjøp og bruk av felles nettbasert IP-verktøy TILBAKEMELDING FRA.. KOMMUNE Kommunen vil delta i Forenklet arbeid med Individuell plan. JA NEI Svarfrist er Forpliktende underskrift: Stad/dato: Tittel: Underskrift: Svarskjema sendes elektronisk eller pr post til: Daglig Leder Steinar Holm e-post: Sunndal kommune Postboks Sunndalsøra 7

114 Til deltakerkommunene i IKT ORKidé Kristiansund 29.Oktober, 2013 Prosjektinvitasjon: Felles bruker- og PC-administrasjonssystem IKT Orkidé inviterer med dette medlemskommunene til å delta i prosjektet. Vi ber om at Rådmannen svarer ved å bruke det vedlagte svararket (kan sendes elektronisk). Svarfristen er Bakgrunn IKT Orkidé har lenge hatt et ønske om å ta i bruk en felles løsning for administrasjon av medlemskommunenes maskinpark. Flere kommuner har hatt slike prosjekt i pilotfase de siste årene, og har systemet i daglig bruk. Det har derimot ikke latt seg gjøre å ta konseptet ut av beddingen, og utbrede det til de andre medlemskommunene med de driftsressurser som har vært avsatt til dette. Nå er systemet kommet i ny versjon. Kommunenes IT-ansatte har deltatt på kurs i løsningen, og med ny kommunikasjonsavtale i bunn, er det nå mulig å tilby løsningen fra fellespunktet. 1.2 Faglig forankring Faggruppa vedtok på møte 23. mai 2013 å jobbe videre med å få utbredt løsningen i samtlige medlemskommuner. Løsningen gir muligheter for vesentlig kvalitetsøkning og tidsbesparelser i daglig IT-drift. Det legges til rette for bedre arbeidsflyt, bedre rapportering til ledelsen, og arbeidsbesparelser som følge av standardisering og kompetansedeling.

115 Utviklingsområde: Faggruppa IKT ønsker en løsning som ivaretar en livssyklustankegang for maskiner. I dette legges at maskinene skal styres og vedlikeholdes i samme styringssystem gjennom hele sin levetid, noe som gir god kontroll og effektiv drift av maskinparken. System Center gir oss muligheten til å strømlinjeforme prosessene rundt klientdrift, og til å hjelpe hverandre på tvers av kommunegrenser. System Center setter IKT Orkidé i stand til å tilby en klientstyringsløsning hvor maskinene automatisk settes opp i henhold til vedtatt standard. Dermed sikrer vi at maskinene har oppdatert operativsystem, programvare og antivirus, samt at de er koblet til våre nettverk på riktig måte. Programvare som bare enkelte brukergrupper benytter blir installert automatisk basert på gruppetilhørighet. Målet er å fjerne behovet for timevis med IT-hjelp for å sette opp en ny PC, og dermed sørge for bedre kvalitet både for brukere og IT-medarbeidere. 1.3 Strategisk forankring Løsningen er et nødvendig verktøy i arbeidet med å standardisere og samordne klientdriften i IKT Orkidé. Standardisering, altså evnen til å gjøre brukernes maskiner og programmer så like at de kan vedlikeholdes på samme måte uavhengig av kommune. En slik Dette er helt nødvendig for at en fremtidig felles IT servicedesk skal kunne betjene brukere i hele IKT Orkidé. 2

116 1.4 Kost - nytte vurdering av implementering og bruk av System Center : Målgruppe NEGATIV VIRKNING Hvordan Kommune Investering og driftskostnad Se avsnitt kostnader og fordeling Ansatt Mindre skreddersøm for enkeltbrukere Standardisering Målgruppe Positiv virkning Kommune Økt forutsigbarhet rundt drift av maskinpark Hvordan Rapporteringsmuligheter, oversikt Kommune Mer effektiv bruk av IT-medarbeidere Sentralisert drift. Redusert behov for oppmøte på kontorplass. Kommune Muliggjør innføring av felles servicedesk for IKT Orkidé Økt effektivitet. Kommune Sterkere informasjonssikkerhet Mindre kompleksistet, bedre oversikt Ansatt Kommune Kortere ventetid for å få hjelp med dataproblemer Samarbeid om klientdrift på tvers av kommunegrenser Reduserte kostnader ved felles drift Sentralisert drift, felles servicedesk Standardisert maskinpark og brukermiljø Kommune Økt tilgjengelighet Bedre tjeneste Kommune Beredskap ved store hendelser Masseutrulling av klienter Kommune Styrker samarbeid i fagområdet Felles plattform Kommune Ansatt ITmedarbeider ITmedarbeider IT- Medarbeidere Planeier, foreldre og andre deltagere blir mer aktiv og engasjert i planen, gjennom å få enkel tilgang til denne. Bedre utnyttelse av eksisterende programvarelisenser Selvbetjeningsløsninger for passord, programvare m.m. Redusert tidsbruk til vedlikehold av klienter Færre supporthenvendelser Bedre tjeneste Grundig rapportering Automatisering Ett standardoppsett Oppdateringer rulles ut til alle samtidig. Bedre kvalitet 1.5 Tidsperioden for prosjektet Det er allerede innhentet prisoverslag og med omtrentlig tidsramme for prosjektet. Ved vedtak om igangsettelse bør det ta mindre enn fire-fem måneder før løsningen er klar for bruk i alle kommunene. 3

117 Framdrift: Oppstart av prosjektet i slutten av januar Design og tjenestebeskrivelse ferdig i slutten av februar Implementering av løsningen i fellespunktet ferdig i slutten av mars. Utrulling i kommunene starter. Utvikling av standardoppsett, rapporter og programvarepakker i samarbeid med faggruppa, ferdig i løpet av april. Utrulling av løsningen i medlemskommunene innen utgangen av juni 1.6 Prosjektorganisering Implementering Styringsgruppe: o AU + Faggruppeleder IKT Prosjektgruppe o Tre-Fire IT-medarbeidere fra deltakerkommunene Referansegruppe: o Faggruppa IKT Driftsgruppe Det opprettes en driftsgruppe som får ansvar for klientdriftsystemene i IKT Orkidé, i første omgang System Center. Driftsgruppen bør bestå av 3-4 personer, til sammen 80% ressurs. Gruppa får først ansvar for design, implementasjon og idriftsetting, før de tar den daglige driften av løsningen. Fræna kommune, som på mange måter er kommet lengst i arbeidet med produktet, er forespurt om å ta en ledende rolle i driften av systemet. Gruppa får ansvar for daglig vedlikehold, oppdateringer av operativsystem, antivirus og annen programvare, samt utvikling av nye programvarepakker på bestilling fra kommunene. Kommuner som avgir ressurs til prosjekt- og driftsgruppa blir kompensert for dette tilsvarende den reelle kostnaden for ressursen (inkludert sosiale kostnader), pluss 10% administrasjonskompensasjon og en bonus til den ansatte. 1.7 Mandat til prosjektgruppe, implementering: Ferdig løsning skal være i stand til å automatisk installere operativsystem, oppdateringer, nødvendig programvare og brukerspesifikke programmer basert på ett standardoppsett for hele IKT Orkidé. Standardoppsettet utvikles og foreslås av prosjektgruppen. Løsningen implementeres i samtlige deltakerkommuner, og skal kunne «Tanke» PC er rett på kontorpulten til den enkelte ansatt. Løsningen skal benyttes som primærverktøy for styring av hele maskinparken i alle kommunene. Utarbeide løsningsdesign i samarbeid med leverandør Planlegge etablering og utrulling Utarbeide «Standard image» samt programvare og relevante rapporter for bruk i kommunene. Utrulling av løsningen i deltakerkommunene skal ferdigstilles i første halvår

118 1.8 Kostnader og fordeling Prosjektet er vedtatt som en del av IKT Orkidé sin handlingsplan for 2014 til Kostnadene blir fordelt etter 70/30 fordeling. 70% deles av kostnader deles etter folketall, Resterende 30% fordeles likt mellom kommunene. Priser som er oppgitt er iht. prisoverslag og eks mva. Årlig fast kostnad. Hele Orkide Etablering Prosjektledelse,div Forutsatt at alle kommuner er med. Kostnader Prosjektledelse Etablering Serverdrift Driftsgruppe SUM KOSTNADER Inntekter Kristiansund Tingvoll Halsa Smøla Eide Averøy Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal Gjemnes SUM Inntekter

119 DELTAKELSE I PROSJEKTET: Innkjøp og implementering av Felles bruker- og PC-administrasjonssystem TILBAKEMELDING FRA.. KOMMUNE Kommunen vil delta i Prosjektet Felles bruker- og PCadministrasjonssystem. JA NEI Kommunen ønsker å bidra til prosjektet ved å leie ut ITmedarbeider i 20% ressurs. JA NEI Svarfrist er Forpliktende underskrift: Stad/dato: Tittel: Underskrift: Svarskjema sendes elektronisk eller pr post til: Daglig Leder Steinar Holm e-post: Sunndal kommune Postboks Sunndalsøra 6

120 Til deltakerkommunene i IKT ORKidé Kristiansund 29.oktober 2013 Prosjektinvitasjon: SvarUT IKT Orkidé inviterer med dette medlemskommunene til å delta i prosjektet. Vi ber om at Rådmannen svarer ved å bruke det vedlagte svararket (kan sendes elektronisk). Svarfristen er Bakgrunn Det vises til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets (FAD) høringsbrev av Bakgrunnen for høringen er Regjeringens digitaliseringsprogram, som har som mål at digital kommunikasjon skal være hovedregelen for kontakt mellom forvaltningen og brukerne. Det omfatter også at det skal tilbys digitale tjenester som er av en slik kvalitet at de blir et naturlig førstevalg for brukerne. Kristiansund sendte inn prosjektsøknad om skjønnsmidler til fylket på vegne av IKT Orkidé og har fått innvilget ,- i støtte for gjennomføring av prosjektet SvarUT. Prosjektsøknaden er lagt ut på ekstranett under Portal og KS digitaliseringsstrategi. 1.2 Faglig forankring Dette er tungt forankret i IKT ORKidé sitt eksisterende strategidokument basert på e- Kommune 2012 og utarbeidelse av nytt strategidokument «eorkidé », som har sitt grunnlag i regjeringens digitaliseringsprogram «På nett med innbyggerne». I tillegg utarbeider departementet ny forskrift i forbindelse med fornying av offentlig sektor «Digitalt førstevalg», som omhandler krav til digital postkasse. Portalgruppen har også hatt avstemming av innspill til prosjekt i strategiarbeidet for IKT ORKidé, der SvarUT samlet ble prioritert som nummer 1.

121 1.3 Effektmål Innbyggerne Tilgang til døgnåpen selvbetjening på alle digitale tjenester med mulighet til å søke fullelektronisk med skjema som er integrert med kommunens sak/arkivsystem Å motta post fra kommunen i en digital postkasse med sikker elektronisk identifikasjon (eid) Å motta varsel på SMS og e-post fra kommunen når ny post er sendt Øke digital tjenesteproduksjon på nett fra dagens 10% til 90% Kommunen Økt effektivitet og miljøgevinster ved å digitalisere inngående og utgående post. 30% årlige besparelser av dagens kostnader ved å unngå utskrift, porto og ressurser på vanlig post. Brukervennlig og godt strukturert tjenestenett gir bedret kvalitet (tid, kvalitet, ressurs) på kommunens tjenestebeskrivelser. 1.4 Prosjektets rammebetingelser DIFI har valgt en digital postkasse som kommunene kan integrere sine fagsystem mot. Dagens sak-arkivsystem må støtte integrasjon mot valgt digital postkasse. Kommunens skjemaleverandør må støtte integrasjon mot valgt digital postkasse. Ledelsen har fokus på produksjon og vedlikehold av tjenestebeskrivelser i Kvalitetssystem. 1.5 Grunnlagsdokumentasjon IKT ORKidé strategidokument og ekommune 2012 IKT ORKidé eorkidé Regjeringens digitaliseringsprogram «På nett med innbyggerne» KS «SvarUT» Forskrift «Digitalt førstevalg» Markedet best på digital post (Difi-rapport 2012:10) 1.6 Kost /nytte vurdering Prissatt nytte Kristiansund kommune brukte i ,- på porto pr. år. Vi kan i tillegg sette kostnad på papir, brev og den tiden det tar å sende dette ut på ,- pr. år. Ved å innføre dette prosjektet vil det redusere kostnader for Kristiansund alene på ,- pr. år etter første prosjektår. Det er tatt hensyn til at 20% vil reservere seg mot digital postkasse og velge vanlig post. Prissatt kostnad Prosjektgruppen, eksterne konsulenter og drift av løsningen vil i første prosjektår utgjøre ,-. 2

122 Ikke prissatt nytte Innbyggerne setter stadig større krav til nettbaserte løsninger og at tjenestene skal være tilgjengelige Ved å innføre digital postkasse kan innbyggerne betjene seg selv når de måtte ønske og i tillegg få samlet all inngående og utgående post et sted med sikker autentisering. Prosjektet har fokus på tjenestene som blir produsert i Kvalitetssystemet internt og publisert på en nettløsning som er brukervennlig og basert på en struktur som er tilpasset ulike målgrupper i samfunnet. Tjenestene vil ha skjema som er tilgjengelige i en digital postkasse og integrert med kommunens sak-arkivsystem. Innbyggerne vil motta utgående brev i den digitale postkassen og kan motta bekreftelse på SMS og e- post. 1.7 Milepælplan Prosjektperiode (Detaljene ligger i prosjektplan på ekstranett under Portal) 1.8 Prosjektorganisering Prosjektgruppen er tverrfaglig sammensatt; sak-arkiv, it-personell, kvalitetssystem, informasjonsleder og prosjektleder Svein Taknæs. Styringsgruppen er arbeidsutvalget i IKT Orkide og leder av styringsgruppen er Per Ove Dahl, prosjektleder er sekretær. Referansegruppe er enhetsledere i alle kommunene for å sikre forankring i prosjektet. (Detaljene ligger i prosjektplan på ekstranett under Portal) 3

123 1.9 Kostnader og fordeling Prosjektet er vedtatt som en del av IKT Orkidé sin handlingsplan for 2014 til Kostnadene blir fordelt etter 70/30 fordeling. 70% deles av kostnader deles etter folketall, Resterende 30% fordeles likt mellom kommunene. Priser som er oppgitt er listepriser uten rabatt og eks mva. Forutsatt at alle kommuner er med. (Årlig avgift oppgitt som kr 6.- pr innbygger) Matrise kommunefordeling Kostnader Kommentar Tilskudd Fra fylket skjønnsmidler Egen innsats arbeid ( ) Eget arbeid (annet budsjett) Prosjektmedarbeidere Refusjon til deltakerkommune KF Skjemapakke Alle skjema Redesign nettsider Tjenestesider Eksterne konsulenter Integrasjon Digital postkasse AltInn / Digipost SvarUT KS Intern drift Servere, utstyr SUM KOSTNADER Inntekter Kommentar Kristiansund Tingvoll Halsa Smøla Eide Averøy Fræna Sunndal Surnadal Aure Nesset Rindal Gjemnes SUM INNTEKTER For faggruppe Portal. Svein Taknæs Faggruppeleder. 4

124 DELTAKELSE I PROSJEKTET: SvarUt TILBAKEMELDING FRA.. KOMMUNE Kommunen vil delta i SvarUt. JA NEI Svarfrist er Forpliktende underskrift: Stad/dato: Tittel: Underskrift: Svarskjema sendes elektronisk eller pr post til: Daglig Leder Steinar Holm e-post: Sunndal kommune Postboks Sunndalsøra 5

125 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Per Sverre Ersvik Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 13/ Bystyret 13/ Budsjett 2014 / Økonomiplan Vedlegg: Budsjett 2014/ Økonomiplan Rådmannen ber formannskapet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling 1. Eiendomsskatt I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt på alle eiendommer i hele kommunen med 3,70 i Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. 2. Låneopptak Det tas opp lån til investeringsprosjekter med inntil kroner og den gjennomsnittlige nedbetalingstiden på hele lånemassen reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag. Det tas opp lån i Husbanken med inntil 50 mill. kroner til videre utlån. Innfridde utlån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån. Som likviditetslån kan trekkes inntil 50 mill. kroner, som gjøres opp innen Budsjettvedtak * Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett med økonomiplan * Budsjettskjema 1B - Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan * Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett med økonomiplan * Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF Det ytes et driftstilskudd på 3,1 mill. kroner til Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF i 2014.

126 Behandling i Formannskapet Åge Austheim fremmet følgende forslag på vegne av FrP, H og KrF under innstillingens punkt 3: Drift: Eiendomsskatten økes ikke i økonomiplanperioden. Dette balanseres mot økt salg av eiendom/aksjer og årlig omstilling i organisasjonen på 3 prosent fra Egen sak om hvilke eiendommer/aksjer som kan selges legges frem i Investering: SVARF-kapittelet justeres gjennomgående slik at økningen i de kommunale selvkostavgiftene økes 10 prosent mindre. Avgiftsøkningene vil dermed bli slik: Vann: 4,8% Avløp: 23,5% Renovasjon: 16,5% Som en konsekvens justeres betalingssatser og investeringsbudsjett ned 10 % Forslaget fikk 4 stemmer mot 7 stemmer og falt. Ragnhild Helseth fremmet på vegne av Venstre følgende verbalforslag: Tempoveien 23 Bystyret bes forelagt sak om konkurranseutsetting av tjenestene for drift av nye sykehjemsplasser i Tempoveien 23 som planlegges igangsatt fra Forslaget fikk 5 stemmer mot 6 stemmer og falt I samsvar med rådmannens innstilling vedtok formannskapet å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak 1. Eiendomsskatt I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt på alle eiendommer i hele kommunen med 3,70 i Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. 2. Låneopptak Det tas opp lån til investeringsprosjekter med inntil kroner og den gjennomsnittlige nedbetalingstiden på hele lånemassen reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag. Det tas opp lån i Husbanken med inntil 50 mill. kroner til videre utlån. Innfridde utlån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån. Som likviditetslån kan trekkes inntil 50 mill. kroner, som gjøres opp innen Budsjettvedtak * Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett med økonomiplan * Budsjettskjema 1B - Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan * Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett med økonomiplan * Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF Det ytes et driftstilskudd på 3,1 mill. kroner til Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF i 2014.

127 Saksopplysninger Denne saken gjelder kommunens budsjett for 2014 og kommunens økonomiplan for Rådmannen har sammen med enhetsledere, sakskonsulenter og kommunalsjefer, og i samarbeid med tillitsvalgte, utarbeidet forslag til økonomiplan / Budsjett 2014 i balanse i samsvar med kommunelovens krav. Budsjettet for 2014 er balansert uten avsetninger eller reserver, noe som betyr at eventuelle utforutsette utgifter må finansieres gjennom omprioriteringer. Budsjettet balanserer med en brutto driftsramme på om lag 1,64 mrd. kroner, samt at det følger et investeringsbudsjett på om lag 346 mill. kroner i tillegg. Det har vært gitt orienteringer om status i arbeidet til enhetsledere og tillitsvalgte, og det har vært gjennomført en budsjettkonferanse hvor formannskapet, gruppelederne fra partier som ikke sitter i formannskapet og hovedtillitsvalgte deltok. Videre er det i år lagt opp til 3 ukers utlegging av dokumentene fra formannskapets innstilling foreligger til bystyret skal vedta budsjettet 17. desember. Rådmannen har valgt å ha som målsetning at igangsatt aktivitet/ tjenesteproduksjon skal søkes videreført i 2014 i den grad dette er mulig. Det har likevel vært nødvendig med reduksjoner på enkelte rammeområder. Videre er innarbeidet politiske vedtak som er igangsatt i løpet av 2013, og det er lagt inn så langt det har vært mulig de signaler og forventninger som ligger i forslag til Statsbudsjett. Rådmannens forslag til investeringsbudsjett er ekspansivt, noe som blant annet skyldes at de to mest prioriterte prosjektene i perioden, Nordlandet ungdomsskole og Tempoveien 23 kommer i 2014 og I tillegg er det nødvendig med en omfattende satsing innenfor de kommunale betalingstjenestene særlig knyttet til avløp og omfattende statlige rensekrav. De viktigste investeringene innenfor betalingstjenestene har sitt utgangspunkt i vedtatte hovedplaner. Nærmere beskrivelse av innholdet fremgår av dokumentet med tilhørende vedlegg, og kommenteres ikke ytterligere her. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen Just Ingebrigtsen rådmann Per Sverre Ersvik økonomisjef

128 Kristiansund kommune I medvind uansett vær BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN Vedtatt i bystyret.. - PS / Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet

129 Visjon KRISTIANSUND KOMMUNE I medvind uansett vær! Grunnverdier SAMHANDLING Vi skal alltid stå sammen NYSKAPING Hos oss er alt mulig OPTIMISME Vi har glimt på alle øyer RAUSHET Vi har bruk for alle Vi er lyttende og inkluderende! Sammen utvikler vi Nordmøre! Samhandling skal være vår rettesnor! Vi er rause både mot nye ideer og mennesker! Vi skal være Norges mest kreative og nyskapende kommune! Vi skal gi dristige ideer en sjanse! Du skal ha god grunn for å si nei! Ja-kommune, nei har bevisbyrden! I Norges polykrome by er det glede, optimisme og positivitet som driver utviklingen fremover! Vi skal bli berømt for vår gjestfrihet og vårt gode humør! Vi skal bli best i landet på positivt mangfold vi er avhengig av for å lykkes! I møte med mennesker er vi romslige og villige til å gi av oss selv! Vi unner alle suksess! Det som er godt for naboen er godt for oss! Leveregler Oss i mellom Vi holder ord! Vi gir ros! Vi griper hverandre i å lykkes! Vi snakker med hverandre, ikke om! Vi har humør og temperament! Vi gjør hverandre gode!

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roger A. Kjøl Medlem H Line Hatmosø Hoem Varaordfører AP Rita Høgseth Medlem FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roger A. Kjøl Medlem H Line Hatmosø Hoem Varaordfører AP Rita Høgseth Medlem FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Bjarne

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Kirsti

Detaljer

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller 71 57 40 60.

Detaljer

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71574390 el. 71574060 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Nordli Medlem FRP Ragnhild Helseth Medlem V

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Nordli Medlem FRP Ragnhild Helseth Medlem V Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sven Erik Olsen Leder

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olaf Torvik Medlem AP Maria Dahl Medlem AP Sara B Kjøl Nilsen Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olaf Torvik Medlem AP Maria Dahl Medlem AP Sara B Kjøl Nilsen Medlem AP Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sven Erik Olsen Leder

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/39 R-262 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Atlanten Hotell og Stadion - Egengodkjenning av detaljregulering

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 04.03.2014 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 04.03.2014 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 04.03.2014 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ordfører Per Kristian Øyen, Line Hatmosø Hoem, Kirsten Irene Skaret,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr IKT- Orkidé 2012-2015, Handlingsplan og budsjett

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr IKT- Orkidé 2012-2015, Handlingsplan og budsjett Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/7 IKT- Orkidé 2012-2015, Handlingsplan og budsjett 2008/3514 PS 11/8 Økonomirapport 2. tertial 2011 2011/1274 PS

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/1 PS 11/2 PS 11/3 PS 11/4 Vann- og avløpsnorm (VA-norm) og Standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Kristiansund

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Fiskeriutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 96. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller til Rigmor.holten@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ordfører Per Kristian Øyen, Line Hatmosø Hoem, Kirsten Irene Skaret,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: 09:00 12:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/3 Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling 2008/2792 PS 09/4 Kapitalutvidelse i Kvernberget Vekst AS

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Arkiv- saksnr. PS 08/33 Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.2008 2008/496. PS 08/34 Hovedplan for vannforsyning 2010-2020 2008/3837

Arkiv- saksnr. PS 08/33 Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.2008 2008/496. PS 08/34 Hovedplan for vannforsyning 2010-2020 2008/3837 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 20.11.2008 Tidspunkt: 08:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/110 Økonomirapport 2. tertial 2009 2009/911 PS 09/111 Betalingssatser 2010 2009/1699 PS 09/112 Kristiansunds krematorium

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder

Detaljer

Arkiv- saksnr. PS 08/54 Justering av husleiesatser 2008/1607 Godtgjørelse folkevalgte - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Arkiv- saksnr. PS 08/54 Justering av husleiesatser 2008/1607 Godtgjørelse folkevalgte - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr Offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/53 Tiltak i idrettshallen for mottak av fjernvarme i forbindelse med etablering av kunstisbanen. Innkomne

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 13/19 Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune 2012/1609 PS

Detaljer

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/24 PS 08/25 Braatthallen AS - Søknad om tillatelse til låneopptak kr. 3.000.000,- Ny samarbeidsavtale om

Detaljer

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 01.11.2012 Kl: 09.00 Sørreisa, 25.10.2012 Gyldig forfall meldes til Ordfører Paul Dahlø på tlf. 99 20 46

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2010 Hovedutvalg Natur Tidspunkt: 13:00-15:20 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalgssaksnr offentlighet

Møteinnkalling. Utvalgssaksnr offentlighet Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Formannskapssalen/Bystyresalen Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 / 71 57 40 60 Møtesekretær

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007 Bystyrets møte 13.03.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 07/29 UTVIKLING AV FESTIVITETEN - DISTRIKTSOPERAENS HUS - FORPROSJEKT PS 07/30 KRISTIANSUND LUFTHAVN KVERNBERGET - RULLEBANEUTVIDELSE REFERANSE

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid : Kl. 16.00 18.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: STEIGEN FORMANNSKAP Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 05.03.2008 Tid: Kl. 12:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75778800 Varamedlemmer møter

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Per Einar Honstad Kirsti Dyrnes AP Svein Magne Haga Steve Runar Kalvøy FRP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Per Einar Honstad Kirsti Dyrnes AP Svein Magne Haga Steve Runar Kalvøy FRP Møteprotokoll Utvalg: Komité 3 Tekniske tjenester Møtested: Brannstasjonen Dato: 21.02.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sven Erik Olsen Nestleder

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 08/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING AVTALE OM GRUNNERVERV FOR KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA, GNR. 22, BNR. 1 Saksbeh.: Hans Petter Rognes Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/09 Formannskapet

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.11.2013 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005 Driftsutvalget 03.03.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 05/18 SØKNAD FRA ATLANTEN KUNSTISBANE AS OM INVESTERINGSTILSKUDD OG INTENSJONSAVTALE OM ENERGIKJØP REFERANSE 614 PS 05/19 DRIFTSLØSNING FOR

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Følgende medlemmer møtte: Andre fremmøtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Formannskapet

FROLAND KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Følgende medlemmer møtte: Andre fremmøtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Formannskapet FROLAND KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 30.11.2010 Tidspunkt: 08:30 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Ove Gundersen Medlem KRF Mari

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Varaordfører Jens N. Høistad, Jan Erik

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprtkll Utvalg: Råd fr funksjnshemmede Møtested: Frmannskapssal, Rådhuset Dat: 22.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjn Representerer Jhn Kuløy Leder Turid Helland Pleym

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004 Utviklingsutvalget 08.06.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA S MØTE 11.05. 2004 REFERANSE 033 PS 04/22 PS 04/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA S MØTE 18.05.2004

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Klæbu kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.11.2013 Møtestart: 10.00 Møteslutt: Ca. kl. 13.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tor Andersen Tom Tobiassen Geir Viggo

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Harald Bredesen SV Nestleder Hilde Sunde

Detaljer

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen STOKKE KOMMUNE Formannskapet Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 09:00-15:00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt andre): Erlend Larsen Grethe Østgård Inga

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kirsten Skaret Leder AP

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Konsertsal, Inderøy kulturhus Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 16:00-17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Eva

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Klæbu kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg Møtetid: 19.08.2015 kl. 15:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Jon E. Angset

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 03.06.2015 Tid: 14:30

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 03.06.2015 Tid: 14:30 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 03.06.2015 Tid: 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Christian Eikeland Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 09:30-14:00

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 09:30-14:00 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 09:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 FRA SAKSNR: 21/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 27/08 TIL KL: 22.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET Møtedato/sted Møteleder 17.03.2011 - Kommunestyresalen, Rakkestad kulturhus Fra kl. 18.30 til kl. 19.20 Ordfører Peder Harlem Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 12.05.2016 Tidspunkt: 13:00-17:30 Møteprotokoll Fra sak: PS 67/14 Til sak: PS 79/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 12:15 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015. Nord-Odal kommune Arkiv: FE - 231, TI - &00 ArkivsakID: 15/2298-1 Saksbehandler: Ellisiv Hovig Dato: 18.10.2015 Saksframlegg Priser og gebyrer - kommunale tjenester 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 02.12.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 13.45 Til stede: Ordfører Sture Pedersen Arne Andersen møtte for Hilde Nilsen Guttorm Veabø

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Fra kl: 09.00 Til kl: 11.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 11.06.2014 Fra kl: 09.00 Til kl: 10.30 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen. Kay Rune Nersund ledet møtet under

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2007 Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.12.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: (På grunn av uvær utgikk møtet 19.12.07, ny møtedato 28.12.07) Innkalte: Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:20

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:20 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER.

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.02.2005 Tid: 1700-1900 Forfall: Marianne Fuglesang (H) Pål Eriksen (AP) Tor Kittelsrud (AP) Varamedlemmer: forfall Gunn Seigerud (H) Anne Lene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Kjetil Helgesen SP Olav Holmen AP Liv Inger Kvam Frøseth

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Kjetil Helgesen SP Olav Holmen AP Liv Inger Kvam Frøseth Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-15:00 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 14.01.2015 Tid: 09.00 10.35 Til stede på møtet Møteleder Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Nils Nilssen Jan Birger Holth

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Nils Nilssen Jan Birger Holth RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 10.12.2015 Tidspunkt: 19.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Nils Nilssen Leder Jan Birger Holth Thor Håkon Ramberg

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Oljeutvalget Møtested: Møterom 4. etasje, rådhuset Dato: 03.03.2010 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Berit Tønnesen Leder AP Harald

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.2.215 Tidspunkt: 11: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen LEDER SP Trond C. Hiller

Detaljer