nytt HVALER Full fart mot åpning av Nasjonalparken FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. Nr. 3/2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nytt HVALER Full fart mot åpning av Nasjonalparken 09.09.09 FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. Nr. 3/2009"

Transkript

1 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. Nr. 3/2009 Full fart mot åpning av Nasjonalparken

2 Informasjon! Vårt medlemsblad Hvaler-nytt som du nå sitter og leser har vi valgt å sende ut til ALLE hytteeierne på Hvaler, enten man er medlem av Hvaler Hytteforening eller ikke. I forbindelse med åpningen av Hvaler Ytre Nasjonalpark, har vi valgt å ta med en del viktig informasjon og vil tro at flere enn våre medlemmer vil være interessert i en slik orientering. Da bladet nå havner i postkassa til mange «ikke-medlemmer», benytter vi oss av anledningen, og gjør nok et forsøk på å få flere til å melde seg inn i vår forening. På noen sider litt lenger ut i bladet ( side 35 og 36) vil dere finne mer informasjon om Hvaler Hytteforening. Vi håper mange av dere vil benytte anledningen til å bli medlem hos oss, og dere kan benytte vår hjemmeside eller giroen i midten av bladet for å melde dere inn. Vi ønsker dere alle noen fine høstdager! Hvaler Hytteforening Postboks Fredrikstad Telefon HVALER-NYTT utgis av Hvaler Hytteforening og er medlemsorgan for foreningens medlemmer. Signerte artikler står ikke nødvendigvis for Hvaler Hytteforenings offisielle syn. Redaksjonen har rett til å redigere innsendte artikler, eventuelt å returnere disse til forfatter for omskriving. Redaktør: Frank Holstad. I redaksjonen: Gunnar Dahl-Johansen - Mona Flemmen - Ivar Weidal. Redaksjonens adresse: Frank Holstad, Lunnestien 5 B 0690 Oslo Telefon: Mobil: E-post: Hvaler Hytteforening arbeider for alle hytteeiere i Hvaler kommune. MAIL- og telefonliste Navn/mailadresse Mobil Hytte Styret: Gunnar Dahl-Johansen, leder Asmaløy MONA FLEMMEN, nestleder Spjærøy Holstad, Frank, sekretær Siljeholmen IVAR WEIDAL, kasserer Vesterøy Styremedlem: ODD BAKKEHAUGEN Spjærøy Varamedlemmer: TORILL OTTESEN Spjærøy 2 HVALER-NYTT - NR. 3/2009

3 Leder`n Nasjonalparken Skal du avlegge Nasjonalparken et besøk er det mye som tilsier at du bør ha en båt til disposisjon. Hva kan man forvente å se hvis man ønsker å besøke Norges første maritime Nasjonalpark. Svaret er VANN! Hele 340 av parkens 354 kvadratkilometer ligger under vann. Her bevares et mangfoldig undervannsliv, med korallrev og sjeldne dyrearter som gjør området enestående også internasjonalt. Ytre Hvaler er et viktig leveområde for en rekke arter, og hele 131 av disse finnes i den norske rødlista over sårbare eller truede arter. Til tross for at det meste av Nasjonalparken ligger under vann, ligger 55 hytter innenfor grensen til Nasjonalparken. Det har sikkert vært en stor utfordring å sette nye regler og restriksjoner, men vi både håper og tror at disse 55 hyttene har fått et regelverk som er til å leve med. Å etablere en nasjonalpark vil være viktig for fremtidens naturverdier. At parken ligger ved en tett befolket region er med på å gjøre den spesiell. Både lokalt, regionalt og internasjonalt har området stor verdi for friluftslivet. Parkens store sjøområder strekker seg helt ned til Sverige. Her grenser den mot Sveriges nyopprettede nasjonalpark - Kosterhavet. Et samarbeid mellom miljøvernmyndighetene i de to landene har derfor vært viktig i prosessen. Nasjonalparken får en kongelig åpning, onsdag, 9. september. Kun fremtiden vil gi oss et svar på om et prisverdig tiltak vil svare til forventningene. Gunnar Dahl-Johansen Leder HVALER-NYTT - NR. 3/2009 3

4 Sommerparadiset Hv Hvaler er mitt sommerparadis. Det er et sted som har gitt meg og min familie mange fine opplevelser. Derfor var det ekstra flott å få være med og gi Ytre Hvaler vern og status som nasjonalpark. Ytre Hvaler nasjonalpark blir spesiell på flere måter, både ved at den henger sammen med Kosterhavets nasjonalpark på svensk side, men også fordi den største delen av vernet omfatter sjøområder. Det blir vår første nasjonalpark hvor marine verdier inngår i verneformålet. Ytre Hvaler nasjonalpark er viktig for sikring av naturens mangfold både på land og i sjø, for fiske, frilufts- og båtliv, og som farled. Det har derfor vært viktig at vernet også gir grunnlag for fortsatt videreutvikling av verdiskaping og bosetting. Gjennom det svensk-norske interreg-prosjektet Kosterhavet Ytre Hvaler vår felles marine arv legges det nettopp vekt på dette gjennom delprosjektet bærekraftig næringsutvikling. Jeg mener at dette legger grunnlag for å ta i bruk de mulighetene som finnes i dette naturområdet, både for flotte fritidsopplevelser og for næringsvirksomhet og arbeidsplasser. Da jeg åpnet Hallingskarvet nasjonalpark for et år siden sa jeg at 2009 skulle bli det store verneåret. 4 HVALER-NYTT - NR. 3/2009

5 Hvaler Vi har så langt i år vernet 6 nye områder i nasjonalpark planen - og det vil komme flere vedtak i løpet av høsten. Vi ligger derfor godt an til å kunne sluttføre nasjonalparkplanen innen utgangen av Nasjonalparkene er viktige bidrag til Norge som naturopplevelsesland. De kan bidra til å skape arbeidsplasser. Jeg er stolt over å ha fått være med på å legge premisser for en god og bærekraftig samfunnsutvikling og samtidig tatt vare på unike naturverdier. Den 9. september åpnes Ytre Hvaler nasjonalpark og Kosterhavets nasjonalpark og jeg håper at alle med hjerte for Hvaler blir med på åpningen på Skjærhalden. Jeg gleder meg til å komme tilbake til Hvaler, og til å besøke Ytre Hvaler nasjonalpark. Statsminister Jens Stoltenberg HVALER-NYTT - NR. 3/2009 5

6 Det du trenger til tak og fasade Beslag i alle lengder og bredder Takrenner i stål og aluminium TakplaTer MonTering Det bør brukes aluminiumsrenner ved kysten De ruster ikke er like solide har samme utseende som stål og er billigere... Du finner oss i Tomteveien 47 på lisleby. Telefon: Ta med denne annonsen, så gir vi deg 10 % rabatt 6 HVALER-NYTT - NR. 3/2009

7 Anne Tiril Svensson: Kort intervju med miljø- og utviklingsminister Erik Solheim Det er et enestående område som nå har blitt nasjonalpark sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, ikke minst fordi Ytre Hvaler nasjonalpark grenser til Sverige og Kosterhavets nasjonalpark. De to parkene ligger tett inntil hverandre, er vernet i 2009, blir innviet , og har som formål å ta vare på det marine miljøet. Hele 340 av Ytre Hvaler nasjonalparks 354 kvadratkilometer ligger under vann. Her bevares et mangfoldig liv under vann, med korallrev og sjeldne dyrearter som gjør området enestående også internasjonalt. Ytre Hvaler er et viktig leveområde for en rekke arter og hele 131 av disse finnes i den norske rødlista over sårbare eller truede arter. Jeg gleder meg til, sammen med vår egen kronprins Haakon og den svenske kongen Carl Gustaf, å innvie dette enestående området 9. september i år, sier Solheim. Å etablere en nasjonalpark er viktig for fremtidens naturverdier. At parken ligger ved en tett befolket region er med på å gjøre den helt spesiell. Både lokalt, regionalt og internasjonalt har området stor verdi også for friluftslivet. - Et samarbeid mellom miljøvernmyndighetene i Norge og Sverige har derfor vært viktig i verneprosessen, sier Solheim. Det vil det også fortsatt være gjennom interregprosjektet «Kosterhavet og Ytre Hvaler vår felles arv» sier Erik Solheim som presiserer at opprettelsen av Ytre Hvaler nasjonalpark vil bidra til å lette presset på vår kystnatur. HVALER-NYTT - NR. 3/2009 7

8 Ytre Hvaler Nasjonalpark; Natur på naturlig vis Spjær varde. Postkortnorge har storslått natur, frisk luft og rent vann. Slik liker vi å betrakte landet vårt og slik ønsker vi at andre ser det. Noen ganger må vi allikevel gi naturen en hjelpende hånd dersom dette skal forbli mer enn et bilde. Opprettelsen av nasjonalparker er derfor et viktig skritt i denne retningen. Dyr, planter og geologi skal vernes fra menneskenes bruk og forbruk. 9. september åpnes Norges første marine Nasjonalpark - Ytre Hvaler. Men hva er en nasjonalpark og hva vil dette innebære for deg og meg? En nasjonalpark er et vernetiltak igangsatt for å ta vare på større områder med viktige naturverdier, forklarer Aase Richter. Som prosjektleder hos Fylkesmannen i Østfold har hun ledet arbeidet med opprettelsen av Ytre Hvaler nasjonalpark. Parken strekker seg fra riksgrensen i syd, langs yttersiden av de store Hvalerøyene, til Seiløy, Søsterøyene og Struten i nordvest. Slik bevares store og viktige sjøområder, samt store deler av Fredrikstad og Hvalers skjærgård. Det er et unikt område som nå har blitt nasjonalpark. Hele 340 av parkens 354 kvadratkilometer ligger under vann. Her bevares et mangfoldig undervannsliv, med korallrev og sjeldne dyrearter som gjør området enestående også internasjonalt. Ytre Hvaler er et viktig leveområde for en rekke arter og hele 131 av disse finnes i den norske rødlista over sårbare eller truede arter. Å etablere en nasjonalpark vil være viktig for fremtidens naturverdier. At parken ligger ved en tett befolket region er med på å gjøre den spesiell. Både lokalt, regionalt og internasjonalt har området stor verdi for friluft- Tekst: Anne Tiril Svensson 8 HVALER-NYTT - NR. 3/2009

9 Alle bilder og kart til denne artikkelen er gjengitt med tillatelse fra Fylkesmannen i østfold. Nasjonalparkens areal er på 354 km² hvorav 340km² er sjøareal. Parken strekker seg fra riksgrensen i syd, langs yttersiden av de store Hvalerøyene, til Seiløy, Søsterøyene og Struten i nordvest. HVALER-NYTT - NR. 3/2009 9

10 Byggvare Jernvare Maling Kjøkken Garderobe Nøkkelsliping Vårt nybygg finner du på Skjelsbo Industriområde ved Riksvei 108. Nye og gamle kunder ønskes hjertelig velkommen! VeSTeRøy ByGG SKJELSBO INDUSTRIOMRÅDE - Epost: Telefon: Åpningstider: Mandag-torsdag Fredag Lørdag HVALER-NYTT - NR. 3/2009

11 slivet. Parkens store sjøområder strekker seg helt ned til Sverige. Her grenser den mot Sveriges nyopprettede nasjonalpark - Kosterhavet. Et samarbeid mellom miljøvernmyndighetene i de to landene har derfor vært viktig i prosessen. Året 1986 tar Norsk offentlig utredning for seg behovet for store verneområder i Norge. Hvalerområdet er inkludert. Utredningen etterfølges av en stortingsmelding, fylkesmannen får i oppdrag å igangsette det konkrete arbeidet og i 2004 opprettes et rådgivende utvalg som bistår fylkesmannen med verneforslaget. Det er dette vi ser resultatet av i dag. Det har vært en lang prosess - Ja, men dette er alvorlig og det er derfor nødvendig å tenke seg godt om for ikke bare fylkesmannen som jobber med forslaget, men for alle som er berørt, enten det er kommuner, grunneiere eller interesseorganisasjoner. Det har vært en modningsprosess og det er ikke sikkert de første forslagene til grenser eller regler var de beste, sier Richter. Da verneforslaget ble kunngjort fikk alle en mulighet til å uttale seg i saken. Hytteeiere, fiskere og friluftsorganisasjoner er blant partene som har arbeidet med opprettelsen i samarbeid med fylkeskommunen, kommunene og fylkesmannen selv. Selv med diskusjoner og noe motstand underveis, har de fleste reaksjonene vært positive. - Det er jo forventet at vi får reaksjoner fra dem hvor næringsvirksomheten blir berørt, som yrkesfiskerne. Jeg syntes fiskerne har vært tolerante med å akseptere at vi kommer til å innføre noen restriksjoner. Vi avgrenser områder som i minst mulig grad skader fisket, men som Aase Richter, prosjektleder hos Fylkesmannen i Østfold. FAKTA: Dette er tillatt*: - Friluftsliv og ferdsel som tar hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner - Fritidsfiske - Yrkesfiske som overholder restriksjonene - Jakt med unntak av sone B - Plukking av bær, sopp, vanlige planter og død tang til eget bruk - Bål med nedfalt virke, unntatt på bart fjell - Vanlig båttrafikk som respekterer femknops grensene - Sykling på vei og sti - Normalt vedlikehold av eksisterende bygg - Beiting i deler av nasjonalparken Dette er ikke tillatt*: - Nye tekniske inngrep og anlegg - Planting og såing av trær og annen vegetasjon - Utsetting av dyr på land eller i sjø - Flytting/fjerning av løse kulturminner - Motorferdsel på land, på is og i lufta under 300 meter - Bruk av kjemiske midler som kan skade naturmiljøet - Tømming av kloakkvann i sjøen * Listen er ikke uttømmende HVALER-NYTT - NR. 3/

12 VELKOMMEN TIL bademiljø PÅ HVaLER HVALER RØRLEGGERBEDRIFT A.S Tlf.: Fax: E-post: Åpningstider: Lør HVALER-NYTT - NR. 3/2009

13 også oppfyller våre ønsker i forhold til vern, sier Richter og fastslår at poenget ikke har vært å unngå motforestillinger. I hvilken grad blir fiskerne påvirket? - Generelt kan fiske pågå som før, med unntak av sone A. Dette er områder hvor sjøbunnen er vernet. Så det er ikke fisken i vannmassene som fredes, men innføring av restriksjoner på fiskeredskap. Særlig redskap som slepes eller dras langs bunnen kan skade og vil derfor bli forbudt. På folkemunne kalles denne sonen for trålfrie områder, men faktisk er det restriksjoner på andre aktiviteter også, som legging av sjøledninger og rørkabler. Hvilke andre restriksjoner fører en nasjonalpark med seg? - Hytteeierne innenfor grensen får lov til å vedlikeholde, men de vil få litt strengere restriksjoner når det gjelder utvidelse og bygging. For de med ubebygde eiendommer vil det ikke bli tillatt å bygge i det hele tatt. Richter påpeker at dette ikke er overraskende nytt, byggeforbudet er viden kjent. - Man må huske på at Hvaler kommune har hatt et generelt byggeforbud i 30 år. Mange av disse hyttetomtene eller områdene har derfor søkt om byggetillatelse flere ganger tidligere og fått avslag. *** Som naturens gjest blir alt plante- og dyreliv i utgangspunktet fredet. Det er også vedtatt et forbud mot å brenne bål på bart fjell og kun med nedfalt virke. - Det er ikke lov til å knekke døde grener fra trærne. Dette begrunnes med at det store presset fører til at det ikke bare er de døde greinene som blir tatt. I de mest brukte områdene ser man i dag at de nederste greinene henger veldig høyt. Vedrørende svaberg kommer forbudet fordi en skade ikke kan repareres igjen Hvalers fire naturreservater for sjøfugl vil øke til syv og bli en del av nasjonalparken. Dette vil innebære ferdselsforbud i perioden 15. april 15. juli. I nasjonalparken innføres det også 5 knops fartsbegrensning enkelte steder. Slike begrensninger finnes allerede med tanke på trafikksikkerhet, denne gangen innføres de med hensyn til verneinteressene. -Naturvernloven er det beste virkemiddelet vi har for å ta vare på naturen sånn som den er og nasjonalpark er jo den verneformen som skal ta hånd om de store områdene og sikre helheten i økologien og gjerne bidra til en økosystemtankegang - i motsetning til reservater - som kan ta for seg mer spesifikke naturtyper. Tar man dette ned på Hvalernivå betyr det at området er sikret for enhver framtidig utbygning. Nasjonalparkens offentlige åpning finner sted 9. september i år. Reglene gjelder imidlertid fra vedtaket ble fattet 26. juni, av Regjeringen, og ikke fra åpningen. For Richter er arbeidet heller ikke over etter åpningen. Da vil en forvaltningsplan legges frem, for hvordan vi best kan benytte oss av nasjonalparken, til glede for oss og kommende generasjoner. Rene og uberørte naturområder er ikke lenger en selvfølgelighet. Rød Hornkorall. Foto: Tomas Lundälv, Tjärnö HVALER-NYTT - NR. 3/

14 Du har planene vi har byggevarene... Din byggevarebutikk på Hvaler enklere å få det gjort... Lammenes 14 HVALER-NYTT - NR. 3/2009

15 Program Skjærhalden og Storesand, Hvaler Åpning av Ytre Hvaler nasjonalpark Kosterhavets nasjonalpark Kl 0800 Lokale lag, foreninger, bedrifter åpner «markedsplassen» Kl 0900 Natur og friluftsaktiviteter på Storesand. Den naturlige skolesekken testes ut blant inviterte skoler fra Hvaler og Fredrikstad Kl 0900 Storskjermvisning fra åpningen av Kosterhavets nasjonalpark, Koster Kl 0930 Underholdning fra scene Skjærhalden torg Kl 1000 H.K.H.Kronprins Haakon ankommer Skjærhalden Kl 1005 H.K.H. Kronprins Haakon går om bord i Christian Radich for avreise til Strømstad og åpningsseremoni der Kl 1015 Storskjermvisning fra Koster Kl 1030 Informasjon, foredrag, utstillinger i Kulturhuset, Kornmagasinet, Rådhuset og i Lunden skole Kl 1200 Mat til salgs fra boder og Lions båt Kl 1220 Christian Radich ankommer Strømstad Kl 1240 Musikk bl.a. Fredrikstad mandsangerforening Kl Taler ved svensk landshøvding, miljøminister Anders Carlgren, ordfører i Tanum og Strømstad og ved H.M. Kong Carl Gustaf. Innvielse, avduking plakett Kl 1330 Christian Radich seiler fra Strømstad til Skjærhalden med estimert ankomst Kl 1520 Kl 1400 Skjærhalden torg. Konferansier Ingrid Bjørnov The Battery, Hvaler trivselskor, Hvaler musikkskole, Musikkforeningen Citadel Musika og Brottsjø Kl 1500 De første gjestene fra Sverige ankommer med Kosterbåtene Kl 1520 Christian Radich ankommer med H.M. Kong Carl Gustaf og H.K.H. Kronprins Haakon, miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og miljøminister Andreas Carlgren, Sverige og gjester Åpning av Ytre Hvaler nasjonalpark - Konferansier Ingrid Bjørnov Kl 1530 til Kl 1630: Hvaler trivselskor: Ja vi elsker Tine Thing Helseth, trompet Velkommen: Eivind Norman Borge, ordfører i Hvaler kommune Åpningstale ved H.K.H. Kronprins Haakon Miljø-og utviklingsminister Erik Solheim Fylkesmannen i Østfold, Anne Enger The Battery Eva Kristin Andersen, ordfører i Fredrikstad kommune Avduking av plakett ved H.M. Kong Carl Gustaf og H.K.H. Kronprins HaaKON Avslutning: ved Tine Thing Helseth Etter åpningsseremonien spiller The Battery HVALER-NYTT - NR. 3/

16 Ny peis på hytta! Vi leverer peis med stålpipe - levert og montert samme dag. Krever ikke brannmur! Østkilen Gressvik - Telefon: Fax: Mail: Avd. OslO: Brobekkveien Oslo - Telefon: Avd. Asker: smedsvingen Hvalstad - Telefon: HVALER-NYTT -- NR. 1/2009 3/2009

17 Forestillingen Brottsjø ble en suksess! Mange hytteeiere og fastboende hadde en fantastisk kveld i Brottet i sommer! Forestillingen Brottsjø ble enda bedre enn det vi trodde var mulig. Hans-P. Thøgersen hadde skrevet manus, og det skildret blodslitet og livet for Hvalersamfunnet slutten av og begynnelsen på 1900-tallet. At Svein Gundersen er en fantastisk låtskriver visste vi fra før, og nok en gang lot vi oss imponere av melodier som var gjennomgående fargeleggende og drivende, vel tilpasset tid og sted. Brottsjø ga oss innblikk i hvordan livet kunne arte seg for 100 år siden, og for miljøet som var tilknyttet en Hvalerfamilie. Skuespillerne var en blanding av profesjonelle og amatører. Vi kunne telle til imponerende 51 personer i ensemblet som sto på scenen og det var sikkert like mange i en flott dugnadsgjeng. På oss virket det som alle var profesjonelle! Og ikke minst ble vi imponert over hvordan ungene i stykket kunne prestere på et så høyt nivå! Det var planlagt 5 forestillinger, men pågangen var stor, og det ble til slutt 4 ekstraforestillinger. Vi gratulerer med suksessen! Tejkst: Gunnar Dahl-Johansen. Fotos:Terje Jensen. Hvaler Hytteforening ga dessverre ingen blomster til dugnadsgjengen som har laget nok et varig monument over en viktig del av Hvalers historie, men vi sender disse verbale blomster i ettertid og takker for en uforglemmelig opplevelse! HVALER-NYTT - NR. 3/

18 Åpningstider Mandag-Lørdag KL Søndag KL KIWI Skjærhalden har bank i butikk 18 HVALER-NYTT - NR. 3/2009

19 Et søppelsukk! Både hytteeiere, fastboende og besøkende fortjener å slippe syn som ovenståend bilde. Selv om kommunen setter ut containere som dekker folks behov, ser det ut til at det alltid vil være noen som ikke tar hensyn til fellesskapet. Hvaler kommune har i løpet av våren/sommeren 2009 fortsatt med utplassering av nye containere på de mange søppelplassene i kommunen. De nye containerne har små åpninger for innkast av søppel, slik at det stort sett bare kan kastes inn en vanlig plastpose. Vi kjenner ikke til om de nye containerne svarer til forventningene, men vi har registrert at det fortsatt blir plassert søppel og avfall på utsiden av containerne. Når man først er inne på temaet renovasjon er det umulig å la være å knytte noen kommentarer om renovasjonen i Hvaler kommune totalt sett. Vi hytteeere betaler en uforholdsmessig stor renovasjonsavgift ut i fra det faktum at hytta for de fleste kun benyttes få dager i året sett i forhold til årets 365 dager. Når det er sagt, så har kommunen tross alt gitt oss et tilbud som man skal lete lenge etter i en norsk kommune. På Hvaler må vi ha et av landets fineste avfallsmottak på Sandbakken på Kirkøy, hvor man kan levere sitt avfall gratis. (bortsett fra trevirke og noe spesialavfall). Gutta på renovasjonsbilene gjør en kjempejobb i all slags vær, enten det er midt i påskedagene eller på en vanlig hverdag. De kjemper imidlertid en hå- HVALER-NYTT - NR. 3/

20 pløs kamp mot alle de miljøsvin som kaster fra seg ulovlig søppel i og ved containerne i stedet for å kjøre noen minutter for å få levert sitt avfall på Sandbakken avfallsplass. Det viser seg at disse containersvina finner man både blant hytteeiere og de fastboende. Selv om vi her i bladet gjentatte ganger har tatt opp forholdene ved avfallsproblematikken på Hvaler, ser det ut til at noen ikke forstår hvor viktig det er å benytte seg av kommunens tilbud på Sandbakken. Plastkar, TV, batterier, spann med og uten maling, gamle symaskiner, madrasser og gamle campingstoler o.l. SKAL leveres på Sandbakken. Containerne er kun til vanlig husholdningssøppel. Det blir vanskelig å kritisere kommunen for høye renholdsavgifter når vi er med på å skape et betydelig merarbeid. Vi vil derfor på det sterkeste oppfordre våre medlemmer og andre om å levere sitt husholdningsavfall i containerne og all annen form for søppel på et av landets fineste avfallsmottak. Gunnar Dahl-Johansen Regnskap Lønn Økonomisk rådgivning visma.no/outsourcing Visma Services Norge, avd. Fredrikstad tlf: e-post: 20 HVALER-NYTT - NR. 3/2009

21 Mange spennende aktiviteter på Skjærhalden Lørdag og søndag september vil det være stor aktivitet på Skjærhalden i forbindelse med åpningen av Ytre Hvaler Nasjonalpark, som skjer onsdag Det vil være aktiviteter for store og små. Ta med hele familien og kom. Hvaler Hytteforening vil ha en egen stand, hvor du kan slå av en prat med oss om det er noe du lurer på eller ønsker å drøfte. Kom innom oss på vår stand! Referat fra årsmøtet i Hvaler Hytteforening, lørdag 27. juni Floren skole, Kirkøy 1 ÅPNING Foreningens leder, Gunnar Dahl-Johansen, åpnet med å ønske de 25 frammøtte medlemmer av foreningen velkommen til årsmøtet Årsmøtet var annonsert gjennom Hvaler-nytt, innenfor de frister som foreningens vedtekter gir. Han spurte så om det var innvendinger til innkallelsen. Innkallelsen ble enstemmig godkjent. Lederen gikk deretter direkte over til dagsordens punkt 2. Konstituering av møtet. 2 KONSTITUERING AV MØTET A) Valg av dirigent. Odd Bakkehaugen, enstemmig valgt. B) Valg av referent. Frank Holstad, enstemmig valgt. C) Valg av personer til å underskrive protokollen: Kjell Gulbrandsen og Kjeld Gustavsen, begge ble enstemmig valgt. Den nyvalgte dirigenten takket forsamlingen for tilliten. Han spurte så forsamlingen om det var innvendinger til den oppsatte dagsorden. Ingen innvendinger kom fram. Dagorden ble enstemmig godkjent. 3 STYRETS BERETNING Styrets beretning er i år, som tidligere, offentliggjort i foreningens medlemsblad «Hvaler-nytt» nr. 2, Årsmøtet sluttet seg til dirigentens forslag om at det ikke var nødvendig å foreta høytlesing av beretningen, i og med at denne var publisert for alle medlemmene i god tid før årsmøtet. Man ble enige om å gå gjennom beretningen kapittel for kapittel. Medlemmene ble anmodet om å kommentere, eventuelt å stille spørsmål etter hvert som kapitlene ble presentert. Dirigenten anmodet forsamlingen om å foreta to korrigeringer i beretningen: Den første var under avsnittet Regnskap/økonomi, på side 11, tredje linje ovenfra hvor det står; «miske stilling pr Forutsetningene om fortsatt», den riktige ordlyden skal være «miske stilling pr Forutsetningene om fortsatt». HVALER-NYTT - NR. 3/

22 Hyttealarm kr. & Boligalarm Alarmoverføring kun fra kr. 179,- inkl. mva. pr. måned til FG godkjent alarmstasjon. Alarmpakken inneholder: - 1 st. FG godkjent alarmsentral. - Dørmagnet. - 1 stk. bevegelsesdetektor. - Røkvarsler. - Innvendig sirene. Leveres ferdig monteret inkl. mva. 22 HVALER-NYTT - NR. 3/2009

23 Den andre korrigeringen var under kapittelet Hvaler-nytt på side 15, sjette linje ovenfra, hvor det står; «Grafisk, Oslo,», den riktige ordlyden skal være «Grafisk, Oslo til markedspris.». Det var ingen kommentarer til beretningen. Denne ble så satt under avstemming. Styrets beretning for perioden 2008/2009 ble enstemmig vedtatt. 4 REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING I likhet med styrets beretning var også regnskapet for perioden 1. januar desember 2008 presentert i «Hvaler-nytt» nr. 2, Dirigenten redegjorde for tallene i regnskap og budsjett. Han påpekte to trykkfeil under Forslag til budsjett for Den første var posten «Annonseinntekter» hvor tallene skal være (det står 18000), retting nr. to dreier seg om posten «Andre driftskostnader», hvor tallene skal være (det står 19000). Dirigenten refererte så den framlagte revisjonsberetning. Til slutt redegjorde foreningens leder, Gunnar Dahl-Johansen, for budsjettet for året På grunn av styrets forslag om endring av vedtektene, ba lederen om møtets fullmakt til å justere budsjettet i forhold til de vedtak som blir gjort. Dirigenten ga så ordet fritt til å kommentere regnskap og budsjett. Det var ingen kommentarer. I budsjett for 2009 ligger følgende godtgjørelser til styret: Leder kr ,- samt kr for annonsesalg og arbeid med medlemsregisteret. Tre styremedlemmer: kr ,-. Øvrige styremedlemmer: kr ,- Styret får i tillegg dekket avis samt bredbåndsutgifter. Regnskap for perioden 1. januar desember 2008 ble enstemmig vedtatt. Budsjett for 2009 ble godkjent uten kommentarer. 5 INNKOMNE FORSLAG Det forelå ett forslag fra styret om endring av foreningens vedtekter og 7, samt tilleggsforslag vedrørende foreningens revisorer. Det kom også et benkeforslag fra Kjeld Gustavsen vedrørende tidspunkt for avholdelse av årsmøtet. Alle forslag med begrunnelse er gjengitt i «Hvaler-nytt» nr. 2, Alle forslag ble enstemmig vedtatt. Nedenfor gjengis de nye vedtekter, hvor endringene er innbakt i teksten og anmerket med halvfet kursiv. Foreningens leder, Gunnar Dahl-Johansen, under åpningen av årsmøtet I bakgrunnen, Odd Bakkehaugen. HVALER-NYTT - NR. 3/

24 24 30 HVALER-NYTT -- NR. 3/2009 2/2009

25 4 årsmøtet Foreningens høyeste myndighet er Årsmøtet. Ordinært Årsmøte holdes hvert år i perioden juni/august. Medlemmene innkalles skriftlig med minst en måneds varsel. Årsmøtet ledes av en på møtet valgt dirigent. Møteprotokollen føres av en på Årsmøtet valgt referent. Protokollen undertegnes av referenten og to av årsmøterepresentantene. Årsmøtet behandler: 1. Styrets beretning 2. Regnskap og budsjett 3. Revisjonsberetning 4. Fastsettelse av godtgjørelse til styret 5. Andre saker fremmet av styret eller enkeltmedlemmer 6. Valg 7. Spørsmål til styret. Saker som ønskes behandlet av Årsmøtet må være styret i hende senest seks uker før det ordinære årsmøte. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkallingen skjer skriftlig med minst 8 dagers varsel. Forslaget ble tatt opp til avstemming og enstemmig vedtatt. 5 styret Foreningen ledes av et styre på fem medlemmer og ett varamedlem, valgt på ordinært årsmøte. Blant styrets medlemmer velger Årsmøtet leder, nestleder, kasserer og sekretær, samt redaktør. Foreningens leder velges for ett år av gangen. De øvrige styremedlemmene og varamedlemmet velges for to år. Årsmøtet velger to revisorer og en valgkomité på tre medlemmer, blant valgkomiteens medlemmer velger Årsmøtet en leder. Revisorer og valgkomitè velges for ett år av gangen. Styremedlemmer og vararepresentant velges som følger: Leder: Velges hvert år Nestleder: Velges i år med oddetall Kasserer: Velges i år med partall Sekretær: Velges i år med oddetall Styremedlem: Velges i år med partall Varamedlem: Velges i år med oddetall Redaktør Hvaler-nytt velges hvert år Valgkomité leder: Velges hvert år Medlem: Velges hvert år Medlem: Velges hvert år Revisorer: Årsmøtet velger to revisorer. Disse velges for ett år av gangen. Dersom valgkomiteen ikke finner kandidater til å bekle et revisorverv, gir årsmøtet styret fullmakt til å kjøpe/innhente slik tjeneste eksternt. Styret skal før et årsmøte legge fram forslag om hvor en slik tjeneste skal innhentes og en kostnavsramme for en slik tjeneste. Forslaget ble tatt opp til avstemming og enstemmig vedtatt. 6 styrets VirksoMHet Styret sammenkalles av lederen eller når minst tre av styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når leder (nestleder) og minst to av de øvrige styremedlemmene er til stede. Over styrets forhandlinger føres protokoll. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemmegiving avgjørende (dob- HVALER-NYTT - NR. 3/

26 PumPestasjoner - Drift og vedlikehold Vi tilbyr serviceavtale for ettersyn og vedlikehold på din kloakkpumpestasjon. Fra enkelt hytter til fellesanlegg. Autorisert ABS servicepartner. Egenutviklet dataprogram for service og alarmrapportering sikrer god loggføring. Mulighet for GSM alarmoverføring til vår vakttelefon. Egen servicebåt om pumpestasjonen ligger langt fra kjørevei. Mange referanser. Vi har serviceavtale med de fleste fellesanleggene på Hvaler. AGRO & MILJØ fagfolk som gjør skittjobben Ta kontakt før driftsforstyrrelser oppstår. Da sikrer du lang levetid på ditt pumpeanlegg. AGRO & MILJØ Kongsbergveien Gressvik Service og vakttelefoner e-post: Lokal kunnskap Faste serviceavtaler Nærhet til kunden 26 HVALER-NYTT - NR. 3/2009

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 16. NR. 3/2010 Vi kan ikke la mulig forurensing fra mudder ødelegge Hvalers uerstattelige natur.

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 16. NR. 3/2010 Vi kan ikke la mulig forurensing fra mudder ødelegge Hvalers uerstattelige natur. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 16. NR. 3/2010 Vi kan ikke la mulig forurensing fra mudder ødelegge Hvalers uerstattelige natur. Ny peis på hytta! Vi leverer peis med stålpipe - levert og montert

Detaljer

nytt HVALER Foreningens årsmøte avholdes lørdag 30. juni på Floren skole, Kirkøy. Vel møtt! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 18. NR.

nytt HVALER Foreningens årsmøte avholdes lørdag 30. juni på Floren skole, Kirkøy. Vel møtt! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 18. NR. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 18. NR. 2/2012 Foreningens årsmøte avholdes lørdag 30. juni på Floren skole, Kirkøy. Vel møtt! HVALER-NYTT - NR. 2/2012 1 Minneord Frank Holstad Dødsbudskapet

Detaljer

nytt HVALER Årg. 15. Nr. 4/2009 FRA HVALER HYTTEFORENING

nytt HVALER Årg. 15. Nr. 4/2009 FRA HVALER HYTTEFORENING HVALER nytt FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. Nr. 4/2009 Tidligere i år var det mange hytteeiere i Stokkenområdet som fikk «hakaslepp». Årsaken var forslag om utbygging på Stokken med opp til 100 boenheter.

Detaljer

HVALER. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. NR. 1/2010. Vinteren er i ferd med å slippe taket, - - - tiden er inne for å pakke ut båten.

HVALER. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. NR. 1/2010. Vinteren er i ferd med å slippe taket, - - - tiden er inne for å pakke ut båten. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. NR. 1/2010 Vinteren er i ferd med å slippe taket, - - - tiden er inne for å pakke ut båten. 2 HVALER-NYTT - NR. 1/2010 Leder n Ny Bygdebok! Mandag, 1. mars

Detaljer

nytt HVALER Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR.

nytt HVALER Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 1/2013 Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen HVALER-NYTT - NR. 1/2013 1 Vi står klare til å hjelpe deg

Detaljer

HVALER. Brattestø, Asmaløy. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 1/2008

HVALER. Brattestø, Asmaløy. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 1/2008 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 1/2008 Foto: Spektrum AS Brattestø, Asmaløy Det er ganske dramatisk her ute i havgapet når vinden øker, og bølgehøyden tiltar. NASJONALPARK Det er nå fastsatt

Detaljer

nytt HVALER Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008

nytt HVALER Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008 Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! NÅR FORVENTNINGSFULLE fedre ifører seg sin fineste grillhabitt, finner fram grillen fra i fjor, ordner

Detaljer

FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 1/2005

FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 1/2005 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 1/2005 Mars er måneden hvor vinteren sier takk for seg og sola får overtaket. Foran oss ligger sommer og varme. I horisonten ser vi Tisler. En god påske

Detaljer

FREDRIKSTAD. EXIT dagens Foten

FREDRIKSTAD. EXIT dagens Foten «HYTTEEIER N» Nr. 9 januar 2015 FREDRIKSTAD EXIT dagens Foten Kystsoneplanen vedtatt Siste nytt om Foten Øystein Sunde støtter modelljernbane i Gamlebyen Elkontroll gir rabatt på forsikringen NYBYGG -

Detaljer

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N» Vi ønsker alle en God Jul og et godt nytt hytteår i 2013!

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N» Vi ønsker alle en God Jul og et godt nytt hytteår i 2013! «HYTTEEIER N» Nr. 4 desember 2012 FREDRIKSTAD Vi ønsker alle en God Jul og et godt nytt hytteår i 2013! Sammen er vi sterke av leder Rolf A. Hauge Feiing og tilsyn av pipe og ildsted Ordfører Jon-Ivar

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2015 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Tomtefeste/innløsning s. 3 Forkjøpsrett til fast eiendom s. 4 Endringer i Plan- og bygningsloven s. 7 Hyttekommune vs. hytteeiere

Detaljer

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2012 www.hytteforbund.no God påske fra oss i Norges Hytteforbund Fra innholdet: Friluftsloven og endringene s. 3 Ubebodde eiendommer til fritidsbruk s. 4 Aksjonerer mot

Detaljer

FREDRIKSTAD. EXIT dagens Foten. Nye Foten vedtatt

FREDRIKSTAD. EXIT dagens Foten. Nye Foten vedtatt «HYTTEEIER N» Nr. 8 august 2014 FREDRIKSTAD EXIT dagens Foten Nye Foten vedtatt Fredrikstad kommunes planer for Foten Årsberetning Blåkollen hoppbakke Stensvik og Bastevikens velforening C O M F O R T

Detaljer

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 4/2013. www.hytteforbund.no. Hovedtema: Boplikt. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10.

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 4/2013. www.hytteforbund.no. Hovedtema: Boplikt. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10. Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 4/2013 www.hytteforbund.no Hovedtema: Boplikt Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10.1971 Styrelederen har ordet Nå er valget over og vi har fått en ny

Detaljer

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 3/2014

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 3/2014 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 3/2014 www.hytteforbund.no Hovedtema i denne utgaven: Hytteeiere vs. kommunen Fra innholdet: Tomtefesteloven lovendring på gang s. 3 Larvik kommune og hyttefolket s. 14 Vis

Detaljer

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som www.betongen.no Besøk oss på nettet! Moss Motorbåtforening lenge leve. Ja her kommer endelig SNEKKA. Det har tatt litt lengre tid enn først antatt å lage denne jubileumsutgaven. Den inneholder veldig mye

Detaljer

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N»

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N» «HYTTEEIER N» Nr. 3 Sommeren 2012 FREDRIKSTAD Leder Rolf A. Hauge om Fredrikstad Hytteforening Påbygg av hytter Vekst i hyttemarkedet i år Femdalsund Hyttelag VA-utbygging i Torsnes VG om hyttekommunen

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 www.nocc.no Rocar Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rogaland Årgang 31 Nr. 1-2015 To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 Rocar ORGAN FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes

Detaljer

Avtale inngått mellom NVF og Avfall Norge Se side 4

Avtale inngått mellom NVF og Avfall Norge Se side 4 NR 4 - OKTOBER 2009 33. årgang VEL POSTEN MEDLEMSAVIS FOR NORGES VELFORBUND Avtale inngått mellom NVF og Avfall Norge Se side 4 Operasjon duppeditt Mange kaster duppeditter som mobiltelefoner, lyspærer

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Mai 2012 24. årgang Klubbavisen Moss Seilforening VERDENSMESTER Foto: Espen Herud Først Ole-Petter - så Mathias - og nå Celine. Utvikling for fremtiden 2 Det var fremsynte folk som planla og bygde Søly

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

Vinter 2011. Påskeskirennet, Foto: Monica Thuv. side 30

Vinter 2011. Påskeskirennet, Foto: Monica Thuv. side 30 Vinter 2011 Foto: Monica Thuv Påskeskirennet, side 30 Leder Kåre B. Hansen, leder i Mysusæter Vel Nytt år og nye muligheter! Bare Furøsjøvegen hadde skiløype før jul. Dette viser nødvendigheten av å få

Detaljer

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 07/ 11 Gråt med barnas foreldre Én av fem må gå Kast deg på kompetansekarusellen Kick-off for det nye Finansforbundet AFR-stryk

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk

Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk Nr. 4 2004 DRÅPEN F E L L E S F O R B U N D E T 3. årgang F O R S J Ø F O L K Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk Alle gode ting er tre Det fjerde følger

Detaljer

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Medlemsblad nr. 1/2010

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Medlemsblad nr. 1/2010 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2010 www.hytteforbund.no Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Fra innholdet: Skiløypeavgift? s. 3 Kommunens ansvar for oppfølging av reguleringsplaner s.

Detaljer

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2014. Fra innholdet: Tomtefeste Vindkraft Skatte- og avgiftstrykk Kommuner vs hyttefolk

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2014. Fra innholdet: Tomtefeste Vindkraft Skatte- og avgiftstrykk Kommuner vs hyttefolk Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2014 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Tomtefeste Vindkraft Skatte- og avgiftstrykk Kommuner vs hyttefolk God påske! Stiftet 4.10.1971 Styrelederen har ordet Vi trenger

Detaljer

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Fra dugnad på dammen 28.4.2011 OSLO SPORTSFISKERE (www.oslosportsfiskere.no) Postboks 989 Sentrum, 0104 Oslo, bankkonto. 5001.06.26096 e-post: post@oslosportsfiskere.no

Detaljer