nytt HVALER Full fart mot åpning av Nasjonalparken FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. Nr. 3/2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nytt HVALER Full fart mot åpning av Nasjonalparken 09.09.09 FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. Nr. 3/2009"

Transkript

1 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. Nr. 3/2009 Full fart mot åpning av Nasjonalparken

2 Informasjon! Vårt medlemsblad Hvaler-nytt som du nå sitter og leser har vi valgt å sende ut til ALLE hytteeierne på Hvaler, enten man er medlem av Hvaler Hytteforening eller ikke. I forbindelse med åpningen av Hvaler Ytre Nasjonalpark, har vi valgt å ta med en del viktig informasjon og vil tro at flere enn våre medlemmer vil være interessert i en slik orientering. Da bladet nå havner i postkassa til mange «ikke-medlemmer», benytter vi oss av anledningen, og gjør nok et forsøk på å få flere til å melde seg inn i vår forening. På noen sider litt lenger ut i bladet ( side 35 og 36) vil dere finne mer informasjon om Hvaler Hytteforening. Vi håper mange av dere vil benytte anledningen til å bli medlem hos oss, og dere kan benytte vår hjemmeside eller giroen i midten av bladet for å melde dere inn. Vi ønsker dere alle noen fine høstdager! Hvaler Hytteforening Postboks Fredrikstad Telefon HVALER-NYTT utgis av Hvaler Hytteforening og er medlemsorgan for foreningens medlemmer. Signerte artikler står ikke nødvendigvis for Hvaler Hytteforenings offisielle syn. Redaksjonen har rett til å redigere innsendte artikler, eventuelt å returnere disse til forfatter for omskriving. Redaktør: Frank Holstad. I redaksjonen: Gunnar Dahl-Johansen - Mona Flemmen - Ivar Weidal. Redaksjonens adresse: Frank Holstad, Lunnestien 5 B 0690 Oslo Telefon: Mobil: E-post: Hvaler Hytteforening arbeider for alle hytteeiere i Hvaler kommune. MAIL- og telefonliste Navn/mailadresse Mobil Hytte Styret: Gunnar Dahl-Johansen, leder Asmaløy MONA FLEMMEN, nestleder Spjærøy Holstad, Frank, sekretær Siljeholmen IVAR WEIDAL, kasserer Vesterøy Styremedlem: ODD BAKKEHAUGEN Spjærøy Varamedlemmer: TORILL OTTESEN Spjærøy 2 HVALER-NYTT - NR. 3/2009

3 Leder`n Nasjonalparken Skal du avlegge Nasjonalparken et besøk er det mye som tilsier at du bør ha en båt til disposisjon. Hva kan man forvente å se hvis man ønsker å besøke Norges første maritime Nasjonalpark. Svaret er VANN! Hele 340 av parkens 354 kvadratkilometer ligger under vann. Her bevares et mangfoldig undervannsliv, med korallrev og sjeldne dyrearter som gjør området enestående også internasjonalt. Ytre Hvaler er et viktig leveområde for en rekke arter, og hele 131 av disse finnes i den norske rødlista over sårbare eller truede arter. Til tross for at det meste av Nasjonalparken ligger under vann, ligger 55 hytter innenfor grensen til Nasjonalparken. Det har sikkert vært en stor utfordring å sette nye regler og restriksjoner, men vi både håper og tror at disse 55 hyttene har fått et regelverk som er til å leve med. Å etablere en nasjonalpark vil være viktig for fremtidens naturverdier. At parken ligger ved en tett befolket region er med på å gjøre den spesiell. Både lokalt, regionalt og internasjonalt har området stor verdi for friluftslivet. Parkens store sjøområder strekker seg helt ned til Sverige. Her grenser den mot Sveriges nyopprettede nasjonalpark - Kosterhavet. Et samarbeid mellom miljøvernmyndighetene i de to landene har derfor vært viktig i prosessen. Nasjonalparken får en kongelig åpning, onsdag, 9. september. Kun fremtiden vil gi oss et svar på om et prisverdig tiltak vil svare til forventningene. Gunnar Dahl-Johansen Leder HVALER-NYTT - NR. 3/2009 3

4 Sommerparadiset Hv Hvaler er mitt sommerparadis. Det er et sted som har gitt meg og min familie mange fine opplevelser. Derfor var det ekstra flott å få være med og gi Ytre Hvaler vern og status som nasjonalpark. Ytre Hvaler nasjonalpark blir spesiell på flere måter, både ved at den henger sammen med Kosterhavets nasjonalpark på svensk side, men også fordi den største delen av vernet omfatter sjøområder. Det blir vår første nasjonalpark hvor marine verdier inngår i verneformålet. Ytre Hvaler nasjonalpark er viktig for sikring av naturens mangfold både på land og i sjø, for fiske, frilufts- og båtliv, og som farled. Det har derfor vært viktig at vernet også gir grunnlag for fortsatt videreutvikling av verdiskaping og bosetting. Gjennom det svensk-norske interreg-prosjektet Kosterhavet Ytre Hvaler vår felles marine arv legges det nettopp vekt på dette gjennom delprosjektet bærekraftig næringsutvikling. Jeg mener at dette legger grunnlag for å ta i bruk de mulighetene som finnes i dette naturområdet, både for flotte fritidsopplevelser og for næringsvirksomhet og arbeidsplasser. Da jeg åpnet Hallingskarvet nasjonalpark for et år siden sa jeg at 2009 skulle bli det store verneåret. 4 HVALER-NYTT - NR. 3/2009

5 Hvaler Vi har så langt i år vernet 6 nye områder i nasjonalpark planen - og det vil komme flere vedtak i løpet av høsten. Vi ligger derfor godt an til å kunne sluttføre nasjonalparkplanen innen utgangen av Nasjonalparkene er viktige bidrag til Norge som naturopplevelsesland. De kan bidra til å skape arbeidsplasser. Jeg er stolt over å ha fått være med på å legge premisser for en god og bærekraftig samfunnsutvikling og samtidig tatt vare på unike naturverdier. Den 9. september åpnes Ytre Hvaler nasjonalpark og Kosterhavets nasjonalpark og jeg håper at alle med hjerte for Hvaler blir med på åpningen på Skjærhalden. Jeg gleder meg til å komme tilbake til Hvaler, og til å besøke Ytre Hvaler nasjonalpark. Statsminister Jens Stoltenberg HVALER-NYTT - NR. 3/2009 5

6 Det du trenger til tak og fasade Beslag i alle lengder og bredder Takrenner i stål og aluminium TakplaTer MonTering Det bør brukes aluminiumsrenner ved kysten De ruster ikke er like solide har samme utseende som stål og er billigere... Du finner oss i Tomteveien 47 på lisleby. Telefon: Ta med denne annonsen, så gir vi deg 10 % rabatt 6 HVALER-NYTT - NR. 3/2009

7 Anne Tiril Svensson: Kort intervju med miljø- og utviklingsminister Erik Solheim Det er et enestående område som nå har blitt nasjonalpark sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, ikke minst fordi Ytre Hvaler nasjonalpark grenser til Sverige og Kosterhavets nasjonalpark. De to parkene ligger tett inntil hverandre, er vernet i 2009, blir innviet , og har som formål å ta vare på det marine miljøet. Hele 340 av Ytre Hvaler nasjonalparks 354 kvadratkilometer ligger under vann. Her bevares et mangfoldig liv under vann, med korallrev og sjeldne dyrearter som gjør området enestående også internasjonalt. Ytre Hvaler er et viktig leveområde for en rekke arter og hele 131 av disse finnes i den norske rødlista over sårbare eller truede arter. Jeg gleder meg til, sammen med vår egen kronprins Haakon og den svenske kongen Carl Gustaf, å innvie dette enestående området 9. september i år, sier Solheim. Å etablere en nasjonalpark er viktig for fremtidens naturverdier. At parken ligger ved en tett befolket region er med på å gjøre den helt spesiell. Både lokalt, regionalt og internasjonalt har området stor verdi også for friluftslivet. - Et samarbeid mellom miljøvernmyndighetene i Norge og Sverige har derfor vært viktig i verneprosessen, sier Solheim. Det vil det også fortsatt være gjennom interregprosjektet «Kosterhavet og Ytre Hvaler vår felles arv» sier Erik Solheim som presiserer at opprettelsen av Ytre Hvaler nasjonalpark vil bidra til å lette presset på vår kystnatur. HVALER-NYTT - NR. 3/2009 7

8 Ytre Hvaler Nasjonalpark; Natur på naturlig vis Spjær varde. Postkortnorge har storslått natur, frisk luft og rent vann. Slik liker vi å betrakte landet vårt og slik ønsker vi at andre ser det. Noen ganger må vi allikevel gi naturen en hjelpende hånd dersom dette skal forbli mer enn et bilde. Opprettelsen av nasjonalparker er derfor et viktig skritt i denne retningen. Dyr, planter og geologi skal vernes fra menneskenes bruk og forbruk. 9. september åpnes Norges første marine Nasjonalpark - Ytre Hvaler. Men hva er en nasjonalpark og hva vil dette innebære for deg og meg? En nasjonalpark er et vernetiltak igangsatt for å ta vare på større områder med viktige naturverdier, forklarer Aase Richter. Som prosjektleder hos Fylkesmannen i Østfold har hun ledet arbeidet med opprettelsen av Ytre Hvaler nasjonalpark. Parken strekker seg fra riksgrensen i syd, langs yttersiden av de store Hvalerøyene, til Seiløy, Søsterøyene og Struten i nordvest. Slik bevares store og viktige sjøområder, samt store deler av Fredrikstad og Hvalers skjærgård. Det er et unikt område som nå har blitt nasjonalpark. Hele 340 av parkens 354 kvadratkilometer ligger under vann. Her bevares et mangfoldig undervannsliv, med korallrev og sjeldne dyrearter som gjør området enestående også internasjonalt. Ytre Hvaler er et viktig leveområde for en rekke arter og hele 131 av disse finnes i den norske rødlista over sårbare eller truede arter. Å etablere en nasjonalpark vil være viktig for fremtidens naturverdier. At parken ligger ved en tett befolket region er med på å gjøre den spesiell. Både lokalt, regionalt og internasjonalt har området stor verdi for friluft- Tekst: Anne Tiril Svensson 8 HVALER-NYTT - NR. 3/2009

9 Alle bilder og kart til denne artikkelen er gjengitt med tillatelse fra Fylkesmannen i østfold. Nasjonalparkens areal er på 354 km² hvorav 340km² er sjøareal. Parken strekker seg fra riksgrensen i syd, langs yttersiden av de store Hvalerøyene, til Seiløy, Søsterøyene og Struten i nordvest. HVALER-NYTT - NR. 3/2009 9

10 Byggvare Jernvare Maling Kjøkken Garderobe Nøkkelsliping Vårt nybygg finner du på Skjelsbo Industriområde ved Riksvei 108. Nye og gamle kunder ønskes hjertelig velkommen! VeSTeRøy ByGG SKJELSBO INDUSTRIOMRÅDE - Epost: Telefon: Åpningstider: Mandag-torsdag Fredag Lørdag HVALER-NYTT - NR. 3/2009

11 slivet. Parkens store sjøområder strekker seg helt ned til Sverige. Her grenser den mot Sveriges nyopprettede nasjonalpark - Kosterhavet. Et samarbeid mellom miljøvernmyndighetene i de to landene har derfor vært viktig i prosessen. Året 1986 tar Norsk offentlig utredning for seg behovet for store verneområder i Norge. Hvalerområdet er inkludert. Utredningen etterfølges av en stortingsmelding, fylkesmannen får i oppdrag å igangsette det konkrete arbeidet og i 2004 opprettes et rådgivende utvalg som bistår fylkesmannen med verneforslaget. Det er dette vi ser resultatet av i dag. Det har vært en lang prosess - Ja, men dette er alvorlig og det er derfor nødvendig å tenke seg godt om for ikke bare fylkesmannen som jobber med forslaget, men for alle som er berørt, enten det er kommuner, grunneiere eller interesseorganisasjoner. Det har vært en modningsprosess og det er ikke sikkert de første forslagene til grenser eller regler var de beste, sier Richter. Da verneforslaget ble kunngjort fikk alle en mulighet til å uttale seg i saken. Hytteeiere, fiskere og friluftsorganisasjoner er blant partene som har arbeidet med opprettelsen i samarbeid med fylkeskommunen, kommunene og fylkesmannen selv. Selv med diskusjoner og noe motstand underveis, har de fleste reaksjonene vært positive. - Det er jo forventet at vi får reaksjoner fra dem hvor næringsvirksomheten blir berørt, som yrkesfiskerne. Jeg syntes fiskerne har vært tolerante med å akseptere at vi kommer til å innføre noen restriksjoner. Vi avgrenser områder som i minst mulig grad skader fisket, men som Aase Richter, prosjektleder hos Fylkesmannen i Østfold. FAKTA: Dette er tillatt*: - Friluftsliv og ferdsel som tar hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner - Fritidsfiske - Yrkesfiske som overholder restriksjonene - Jakt med unntak av sone B - Plukking av bær, sopp, vanlige planter og død tang til eget bruk - Bål med nedfalt virke, unntatt på bart fjell - Vanlig båttrafikk som respekterer femknops grensene - Sykling på vei og sti - Normalt vedlikehold av eksisterende bygg - Beiting i deler av nasjonalparken Dette er ikke tillatt*: - Nye tekniske inngrep og anlegg - Planting og såing av trær og annen vegetasjon - Utsetting av dyr på land eller i sjø - Flytting/fjerning av løse kulturminner - Motorferdsel på land, på is og i lufta under 300 meter - Bruk av kjemiske midler som kan skade naturmiljøet - Tømming av kloakkvann i sjøen * Listen er ikke uttømmende HVALER-NYTT - NR. 3/

12 VELKOMMEN TIL bademiljø PÅ HVaLER HVALER RØRLEGGERBEDRIFT A.S Tlf.: Fax: E-post: Åpningstider: Lør HVALER-NYTT - NR. 3/2009

13 også oppfyller våre ønsker i forhold til vern, sier Richter og fastslår at poenget ikke har vært å unngå motforestillinger. I hvilken grad blir fiskerne påvirket? - Generelt kan fiske pågå som før, med unntak av sone A. Dette er områder hvor sjøbunnen er vernet. Så det er ikke fisken i vannmassene som fredes, men innføring av restriksjoner på fiskeredskap. Særlig redskap som slepes eller dras langs bunnen kan skade og vil derfor bli forbudt. På folkemunne kalles denne sonen for trålfrie områder, men faktisk er det restriksjoner på andre aktiviteter også, som legging av sjøledninger og rørkabler. Hvilke andre restriksjoner fører en nasjonalpark med seg? - Hytteeierne innenfor grensen får lov til å vedlikeholde, men de vil få litt strengere restriksjoner når det gjelder utvidelse og bygging. For de med ubebygde eiendommer vil det ikke bli tillatt å bygge i det hele tatt. Richter påpeker at dette ikke er overraskende nytt, byggeforbudet er viden kjent. - Man må huske på at Hvaler kommune har hatt et generelt byggeforbud i 30 år. Mange av disse hyttetomtene eller områdene har derfor søkt om byggetillatelse flere ganger tidligere og fått avslag. *** Som naturens gjest blir alt plante- og dyreliv i utgangspunktet fredet. Det er også vedtatt et forbud mot å brenne bål på bart fjell og kun med nedfalt virke. - Det er ikke lov til å knekke døde grener fra trærne. Dette begrunnes med at det store presset fører til at det ikke bare er de døde greinene som blir tatt. I de mest brukte områdene ser man i dag at de nederste greinene henger veldig høyt. Vedrørende svaberg kommer forbudet fordi en skade ikke kan repareres igjen Hvalers fire naturreservater for sjøfugl vil øke til syv og bli en del av nasjonalparken. Dette vil innebære ferdselsforbud i perioden 15. april 15. juli. I nasjonalparken innføres det også 5 knops fartsbegrensning enkelte steder. Slike begrensninger finnes allerede med tanke på trafikksikkerhet, denne gangen innføres de med hensyn til verneinteressene. -Naturvernloven er det beste virkemiddelet vi har for å ta vare på naturen sånn som den er og nasjonalpark er jo den verneformen som skal ta hånd om de store områdene og sikre helheten i økologien og gjerne bidra til en økosystemtankegang - i motsetning til reservater - som kan ta for seg mer spesifikke naturtyper. Tar man dette ned på Hvalernivå betyr det at området er sikret for enhver framtidig utbygning. Nasjonalparkens offentlige åpning finner sted 9. september i år. Reglene gjelder imidlertid fra vedtaket ble fattet 26. juni, av Regjeringen, og ikke fra åpningen. For Richter er arbeidet heller ikke over etter åpningen. Da vil en forvaltningsplan legges frem, for hvordan vi best kan benytte oss av nasjonalparken, til glede for oss og kommende generasjoner. Rene og uberørte naturområder er ikke lenger en selvfølgelighet. Rød Hornkorall. Foto: Tomas Lundälv, Tjärnö HVALER-NYTT - NR. 3/

14 Du har planene vi har byggevarene... Din byggevarebutikk på Hvaler enklere å få det gjort... Lammenes 14 HVALER-NYTT - NR. 3/2009

15 Program Skjærhalden og Storesand, Hvaler Åpning av Ytre Hvaler nasjonalpark Kosterhavets nasjonalpark Kl 0800 Lokale lag, foreninger, bedrifter åpner «markedsplassen» Kl 0900 Natur og friluftsaktiviteter på Storesand. Den naturlige skolesekken testes ut blant inviterte skoler fra Hvaler og Fredrikstad Kl 0900 Storskjermvisning fra åpningen av Kosterhavets nasjonalpark, Koster Kl 0930 Underholdning fra scene Skjærhalden torg Kl 1000 H.K.H.Kronprins Haakon ankommer Skjærhalden Kl 1005 H.K.H. Kronprins Haakon går om bord i Christian Radich for avreise til Strømstad og åpningsseremoni der Kl 1015 Storskjermvisning fra Koster Kl 1030 Informasjon, foredrag, utstillinger i Kulturhuset, Kornmagasinet, Rådhuset og i Lunden skole Kl 1200 Mat til salgs fra boder og Lions båt Kl 1220 Christian Radich ankommer Strømstad Kl 1240 Musikk bl.a. Fredrikstad mandsangerforening Kl Taler ved svensk landshøvding, miljøminister Anders Carlgren, ordfører i Tanum og Strømstad og ved H.M. Kong Carl Gustaf. Innvielse, avduking plakett Kl 1330 Christian Radich seiler fra Strømstad til Skjærhalden med estimert ankomst Kl 1520 Kl 1400 Skjærhalden torg. Konferansier Ingrid Bjørnov The Battery, Hvaler trivselskor, Hvaler musikkskole, Musikkforeningen Citadel Musika og Brottsjø Kl 1500 De første gjestene fra Sverige ankommer med Kosterbåtene Kl 1520 Christian Radich ankommer med H.M. Kong Carl Gustaf og H.K.H. Kronprins Haakon, miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og miljøminister Andreas Carlgren, Sverige og gjester Åpning av Ytre Hvaler nasjonalpark - Konferansier Ingrid Bjørnov Kl 1530 til Kl 1630: Hvaler trivselskor: Ja vi elsker Tine Thing Helseth, trompet Velkommen: Eivind Norman Borge, ordfører i Hvaler kommune Åpningstale ved H.K.H. Kronprins Haakon Miljø-og utviklingsminister Erik Solheim Fylkesmannen i Østfold, Anne Enger The Battery Eva Kristin Andersen, ordfører i Fredrikstad kommune Avduking av plakett ved H.M. Kong Carl Gustaf og H.K.H. Kronprins HaaKON Avslutning: ved Tine Thing Helseth Etter åpningsseremonien spiller The Battery HVALER-NYTT - NR. 3/

16 Ny peis på hytta! Vi leverer peis med stålpipe - levert og montert samme dag. Krever ikke brannmur! Østkilen Gressvik - Telefon: Fax: Mail: Avd. OslO: Brobekkveien Oslo - Telefon: Avd. Asker: smedsvingen Hvalstad - Telefon: HVALER-NYTT -- NR. 1/2009 3/2009

17 Forestillingen Brottsjø ble en suksess! Mange hytteeiere og fastboende hadde en fantastisk kveld i Brottet i sommer! Forestillingen Brottsjø ble enda bedre enn det vi trodde var mulig. Hans-P. Thøgersen hadde skrevet manus, og det skildret blodslitet og livet for Hvalersamfunnet slutten av og begynnelsen på 1900-tallet. At Svein Gundersen er en fantastisk låtskriver visste vi fra før, og nok en gang lot vi oss imponere av melodier som var gjennomgående fargeleggende og drivende, vel tilpasset tid og sted. Brottsjø ga oss innblikk i hvordan livet kunne arte seg for 100 år siden, og for miljøet som var tilknyttet en Hvalerfamilie. Skuespillerne var en blanding av profesjonelle og amatører. Vi kunne telle til imponerende 51 personer i ensemblet som sto på scenen og det var sikkert like mange i en flott dugnadsgjeng. På oss virket det som alle var profesjonelle! Og ikke minst ble vi imponert over hvordan ungene i stykket kunne prestere på et så høyt nivå! Det var planlagt 5 forestillinger, men pågangen var stor, og det ble til slutt 4 ekstraforestillinger. Vi gratulerer med suksessen! Tejkst: Gunnar Dahl-Johansen. Fotos:Terje Jensen. Hvaler Hytteforening ga dessverre ingen blomster til dugnadsgjengen som har laget nok et varig monument over en viktig del av Hvalers historie, men vi sender disse verbale blomster i ettertid og takker for en uforglemmelig opplevelse! HVALER-NYTT - NR. 3/

18 Åpningstider Mandag-Lørdag KL Søndag KL KIWI Skjærhalden har bank i butikk 18 HVALER-NYTT - NR. 3/2009

19 Et søppelsukk! Både hytteeiere, fastboende og besøkende fortjener å slippe syn som ovenståend bilde. Selv om kommunen setter ut containere som dekker folks behov, ser det ut til at det alltid vil være noen som ikke tar hensyn til fellesskapet. Hvaler kommune har i løpet av våren/sommeren 2009 fortsatt med utplassering av nye containere på de mange søppelplassene i kommunen. De nye containerne har små åpninger for innkast av søppel, slik at det stort sett bare kan kastes inn en vanlig plastpose. Vi kjenner ikke til om de nye containerne svarer til forventningene, men vi har registrert at det fortsatt blir plassert søppel og avfall på utsiden av containerne. Når man først er inne på temaet renovasjon er det umulig å la være å knytte noen kommentarer om renovasjonen i Hvaler kommune totalt sett. Vi hytteeere betaler en uforholdsmessig stor renovasjonsavgift ut i fra det faktum at hytta for de fleste kun benyttes få dager i året sett i forhold til årets 365 dager. Når det er sagt, så har kommunen tross alt gitt oss et tilbud som man skal lete lenge etter i en norsk kommune. På Hvaler må vi ha et av landets fineste avfallsmottak på Sandbakken på Kirkøy, hvor man kan levere sitt avfall gratis. (bortsett fra trevirke og noe spesialavfall). Gutta på renovasjonsbilene gjør en kjempejobb i all slags vær, enten det er midt i påskedagene eller på en vanlig hverdag. De kjemper imidlertid en hå- HVALER-NYTT - NR. 3/

20 pløs kamp mot alle de miljøsvin som kaster fra seg ulovlig søppel i og ved containerne i stedet for å kjøre noen minutter for å få levert sitt avfall på Sandbakken avfallsplass. Det viser seg at disse containersvina finner man både blant hytteeiere og de fastboende. Selv om vi her i bladet gjentatte ganger har tatt opp forholdene ved avfallsproblematikken på Hvaler, ser det ut til at noen ikke forstår hvor viktig det er å benytte seg av kommunens tilbud på Sandbakken. Plastkar, TV, batterier, spann med og uten maling, gamle symaskiner, madrasser og gamle campingstoler o.l. SKAL leveres på Sandbakken. Containerne er kun til vanlig husholdningssøppel. Det blir vanskelig å kritisere kommunen for høye renholdsavgifter når vi er med på å skape et betydelig merarbeid. Vi vil derfor på det sterkeste oppfordre våre medlemmer og andre om å levere sitt husholdningsavfall i containerne og all annen form for søppel på et av landets fineste avfallsmottak. Gunnar Dahl-Johansen Regnskap Lønn Økonomisk rådgivning visma.no/outsourcing Visma Services Norge, avd. Fredrikstad tlf: e-post: 20 HVALER-NYTT - NR. 3/2009

21 Mange spennende aktiviteter på Skjærhalden Lørdag og søndag september vil det være stor aktivitet på Skjærhalden i forbindelse med åpningen av Ytre Hvaler Nasjonalpark, som skjer onsdag Det vil være aktiviteter for store og små. Ta med hele familien og kom. Hvaler Hytteforening vil ha en egen stand, hvor du kan slå av en prat med oss om det er noe du lurer på eller ønsker å drøfte. Kom innom oss på vår stand! Referat fra årsmøtet i Hvaler Hytteforening, lørdag 27. juni Floren skole, Kirkøy 1 ÅPNING Foreningens leder, Gunnar Dahl-Johansen, åpnet med å ønske de 25 frammøtte medlemmer av foreningen velkommen til årsmøtet Årsmøtet var annonsert gjennom Hvaler-nytt, innenfor de frister som foreningens vedtekter gir. Han spurte så om det var innvendinger til innkallelsen. Innkallelsen ble enstemmig godkjent. Lederen gikk deretter direkte over til dagsordens punkt 2. Konstituering av møtet. 2 KONSTITUERING AV MØTET A) Valg av dirigent. Odd Bakkehaugen, enstemmig valgt. B) Valg av referent. Frank Holstad, enstemmig valgt. C) Valg av personer til å underskrive protokollen: Kjell Gulbrandsen og Kjeld Gustavsen, begge ble enstemmig valgt. Den nyvalgte dirigenten takket forsamlingen for tilliten. Han spurte så forsamlingen om det var innvendinger til den oppsatte dagsorden. Ingen innvendinger kom fram. Dagorden ble enstemmig godkjent. 3 STYRETS BERETNING Styrets beretning er i år, som tidligere, offentliggjort i foreningens medlemsblad «Hvaler-nytt» nr. 2, Årsmøtet sluttet seg til dirigentens forslag om at det ikke var nødvendig å foreta høytlesing av beretningen, i og med at denne var publisert for alle medlemmene i god tid før årsmøtet. Man ble enige om å gå gjennom beretningen kapittel for kapittel. Medlemmene ble anmodet om å kommentere, eventuelt å stille spørsmål etter hvert som kapitlene ble presentert. Dirigenten anmodet forsamlingen om å foreta to korrigeringer i beretningen: Den første var under avsnittet Regnskap/økonomi, på side 11, tredje linje ovenfra hvor det står; «miske stilling pr Forutsetningene om fortsatt», den riktige ordlyden skal være «miske stilling pr Forutsetningene om fortsatt». HVALER-NYTT - NR. 3/

22 Hyttealarm kr. & Boligalarm Alarmoverføring kun fra kr. 179,- inkl. mva. pr. måned til FG godkjent alarmstasjon. Alarmpakken inneholder: - 1 st. FG godkjent alarmsentral. - Dørmagnet. - 1 stk. bevegelsesdetektor. - Røkvarsler. - Innvendig sirene. Leveres ferdig monteret inkl. mva. 22 HVALER-NYTT - NR. 3/2009

23 Den andre korrigeringen var under kapittelet Hvaler-nytt på side 15, sjette linje ovenfra, hvor det står; «Grafisk, Oslo,», den riktige ordlyden skal være «Grafisk, Oslo til markedspris.». Det var ingen kommentarer til beretningen. Denne ble så satt under avstemming. Styrets beretning for perioden 2008/2009 ble enstemmig vedtatt. 4 REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING I likhet med styrets beretning var også regnskapet for perioden 1. januar desember 2008 presentert i «Hvaler-nytt» nr. 2, Dirigenten redegjorde for tallene i regnskap og budsjett. Han påpekte to trykkfeil under Forslag til budsjett for Den første var posten «Annonseinntekter» hvor tallene skal være (det står 18000), retting nr. to dreier seg om posten «Andre driftskostnader», hvor tallene skal være (det står 19000). Dirigenten refererte så den framlagte revisjonsberetning. Til slutt redegjorde foreningens leder, Gunnar Dahl-Johansen, for budsjettet for året På grunn av styrets forslag om endring av vedtektene, ba lederen om møtets fullmakt til å justere budsjettet i forhold til de vedtak som blir gjort. Dirigenten ga så ordet fritt til å kommentere regnskap og budsjett. Det var ingen kommentarer. I budsjett for 2009 ligger følgende godtgjørelser til styret: Leder kr ,- samt kr for annonsesalg og arbeid med medlemsregisteret. Tre styremedlemmer: kr ,-. Øvrige styremedlemmer: kr ,- Styret får i tillegg dekket avis samt bredbåndsutgifter. Regnskap for perioden 1. januar desember 2008 ble enstemmig vedtatt. Budsjett for 2009 ble godkjent uten kommentarer. 5 INNKOMNE FORSLAG Det forelå ett forslag fra styret om endring av foreningens vedtekter og 7, samt tilleggsforslag vedrørende foreningens revisorer. Det kom også et benkeforslag fra Kjeld Gustavsen vedrørende tidspunkt for avholdelse av årsmøtet. Alle forslag med begrunnelse er gjengitt i «Hvaler-nytt» nr. 2, Alle forslag ble enstemmig vedtatt. Nedenfor gjengis de nye vedtekter, hvor endringene er innbakt i teksten og anmerket med halvfet kursiv. Foreningens leder, Gunnar Dahl-Johansen, under åpningen av årsmøtet I bakgrunnen, Odd Bakkehaugen. HVALER-NYTT - NR. 3/

24 24 30 HVALER-NYTT -- NR. 3/2009 2/2009

25 4 årsmøtet Foreningens høyeste myndighet er Årsmøtet. Ordinært Årsmøte holdes hvert år i perioden juni/august. Medlemmene innkalles skriftlig med minst en måneds varsel. Årsmøtet ledes av en på møtet valgt dirigent. Møteprotokollen føres av en på Årsmøtet valgt referent. Protokollen undertegnes av referenten og to av årsmøterepresentantene. Årsmøtet behandler: 1. Styrets beretning 2. Regnskap og budsjett 3. Revisjonsberetning 4. Fastsettelse av godtgjørelse til styret 5. Andre saker fremmet av styret eller enkeltmedlemmer 6. Valg 7. Spørsmål til styret. Saker som ønskes behandlet av Årsmøtet må være styret i hende senest seks uker før det ordinære årsmøte. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkallingen skjer skriftlig med minst 8 dagers varsel. Forslaget ble tatt opp til avstemming og enstemmig vedtatt. 5 styret Foreningen ledes av et styre på fem medlemmer og ett varamedlem, valgt på ordinært årsmøte. Blant styrets medlemmer velger Årsmøtet leder, nestleder, kasserer og sekretær, samt redaktør. Foreningens leder velges for ett år av gangen. De øvrige styremedlemmene og varamedlemmet velges for to år. Årsmøtet velger to revisorer og en valgkomité på tre medlemmer, blant valgkomiteens medlemmer velger Årsmøtet en leder. Revisorer og valgkomitè velges for ett år av gangen. Styremedlemmer og vararepresentant velges som følger: Leder: Velges hvert år Nestleder: Velges i år med oddetall Kasserer: Velges i år med partall Sekretær: Velges i år med oddetall Styremedlem: Velges i år med partall Varamedlem: Velges i år med oddetall Redaktør Hvaler-nytt velges hvert år Valgkomité leder: Velges hvert år Medlem: Velges hvert år Medlem: Velges hvert år Revisorer: Årsmøtet velger to revisorer. Disse velges for ett år av gangen. Dersom valgkomiteen ikke finner kandidater til å bekle et revisorverv, gir årsmøtet styret fullmakt til å kjøpe/innhente slik tjeneste eksternt. Styret skal før et årsmøte legge fram forslag om hvor en slik tjeneste skal innhentes og en kostnavsramme for en slik tjeneste. Forslaget ble tatt opp til avstemming og enstemmig vedtatt. 6 styrets VirksoMHet Styret sammenkalles av lederen eller når minst tre av styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når leder (nestleder) og minst to av de øvrige styremedlemmene er til stede. Over styrets forhandlinger føres protokoll. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemmegiving avgjørende (dob- HVALER-NYTT - NR. 3/

26 PumPestasjoner - Drift og vedlikehold Vi tilbyr serviceavtale for ettersyn og vedlikehold på din kloakkpumpestasjon. Fra enkelt hytter til fellesanlegg. Autorisert ABS servicepartner. Egenutviklet dataprogram for service og alarmrapportering sikrer god loggføring. Mulighet for GSM alarmoverføring til vår vakttelefon. Egen servicebåt om pumpestasjonen ligger langt fra kjørevei. Mange referanser. Vi har serviceavtale med de fleste fellesanleggene på Hvaler. AGRO & MILJØ fagfolk som gjør skittjobben Ta kontakt før driftsforstyrrelser oppstår. Da sikrer du lang levetid på ditt pumpeanlegg. AGRO & MILJØ Kongsbergveien Gressvik Service og vakttelefoner e-post: Lokal kunnskap Faste serviceavtaler Nærhet til kunden 26 HVALER-NYTT - NR. 3/2009

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling SØNDRE HURUM JEGER OG FISKERFORENING Fuglemyr Skytebaneanlegg, onsdag 14. mai 2014 kl 19:00 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer, sekretær

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

Vedtekter for Høgfjellia Vel

Vedtekter for Høgfjellia Vel Vedtekter for Høgfjellia Vel 1 Formål Foreningen, som har navnet Høgfjellia Vel, har pliktig medlemskap for eiendommer innen Høgfjellia hytteområde. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH BULANDET GRENDALAG Stiftet i 1989 Vedtekter Vedtatt på årsmøte 13.3.2010 Utarbeidet av 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH 1 1. Navn Grendalagets navn er Bulandet Grendalag. Vedtekter For Bulandet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Årsmøte ble holdt lørdag 21. august kl. 17:30 på hytta til Per Egil Odden. Til tross for litt vind var det bra vær og møtet ble som vanlig avsluttet med en hyggelig grillfest.

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Meldal Grunneierlag VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 - Samvirkelova Vedtektsendring Disse nye vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

ÅRSMØTE I NÆRSNES BÅTFORENING ONSDAG 30. MARS 2011

ÅRSMØTE I NÆRSNES BÅTFORENING ONSDAG 30. MARS 2011 ÅRSMØTE I NÆRSNES BÅTFORENING ONSDAG 30. MARS 2011 1. Konstituering Årsmøtet ble åpnet av styrets leder K. WENNERSLUND. Møtet ble åpnet med ett minutts stillhet på grunn av et medlems bortgang. Dette medlemmet

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012.

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012. Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012. 1. Formannen ønsket velkommen til årsmøtet. 2. Einar Sekkeseter ble enstemmig valgt til møteleder, og takket for tilliten. 3. Referent: Svein

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Sist revidert og godkjent av klubbens generalforsamling 22. mars 2014. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.04.2014 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte i Nordseter Vel 2013

Protokoll fra Årsmøte i Nordseter Vel 2013 Protokoll fra Årsmøte i Nordseter Vel 2013 Nordseter Fjellpark AS Sportell Skjærtorsdag 28. mars, 1330-1600 Dokumentversjoner: 1. 2013-03-29 Utkast 1 fra referenten til møteleder 2. 2013-03-30 Utkast 2

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste 6.Juli.2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: - Roger Nikolai Jakobsen, Bente Gudding Jakobsen Forslag til vedtekter for Selbusjøen

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

VEDTEKTER. for interesselaget

VEDTEKTER. for interesselaget VEDTEKTER for interesselaget STORHAUG HYTTEFORENING Formål Interesselaget Storhaug hytteforening er en sammenslutning av hytteeiere som har som formål å sikre god helårs atkomst til sine hytter, god og

Detaljer

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975 Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Vedtekter. for. Dalen Vel

Vedtekter. for. Dalen Vel Vedtekter for Dalen Vel Publisert av Dalen Vel på basis av tilsvarende dokument fra Norges Velforbund September 2014 Vedtekter for Dalen Vel stiftet 17.09.2014. Vedtatt 17.09.2014. 1. Navn Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29.juni 2007 - Samvirkelova Vedtatt på ordinært årsmøte 20. juni 2015. 1 Grunneierlaget Ytre Hamarøy grunneierlag

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Vedtatt av årsmøtet den 27. april 1988 med senere endringer, senest av 25. februar 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den 09.03.2015

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua.

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

Follo- Østfold dachshundklubb

Follo- Østfold dachshundklubb Lover for Follo- Østfold dachshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.01.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Follo-

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012.

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening Vedtekter Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. 1 Navn og formål Foreningens navn er Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening, forkortet Halden

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012.

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012. Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge stiftet 19. mai 2012. Vedtatt av årsmøtet den 26. mai 2013 med senere endringer, senest av : Årsmøte

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Klubb stiftet 28.januar 1966. Vedtatt av årsmøtet den 07.03.2013 med senere endringer, senest på årsmøtet 06.03.2014. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010.

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. 1. Dagsorden: 2. Åpning/velkommen kl. 19.23 v/leif Tore 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to møtedeltakere som skal undertegne

Detaljer

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser

Kap 1 Innledende bestemmelser Lover for Raseklubben for Portugisisk Vannhund stiftet 17.06.2006. Vedtatt av Årsmøte den 17/06/2006. Sist endret på Årsmøte den 06.04.2013. Lovene er godkjent av Norsk kennel Klubb den 06.01.2014 Kap

Detaljer

Øvre Sunndal hjortevilt-vald

Øvre Sunndal hjortevilt-vald Øvre Sunndal hjortevilt-vald Vedtekter Utkast 0.3 Version: 0.3 Side: 1 of (5) VEDTEKTER FOR ØVRE SUNNDAL HJORTEVILTLAG 1. Laget Laget er en sammenslutning av grunneiere og andre rettighetshavere med jaktrett

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Formål 1-1 Huseiernes Landsforbund (HL) er partipolitisk uavhengig og har til formål å ivareta medlemmenes huseierinteresser. HL er en landsomfattende interesseorganisasjon

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 29. OKTOBER 2013, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG BAKKEBYGRENDA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av

Detaljer

Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb

Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb stiftet 1945 Vedtatt av årsmøtet den 28. februar med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969

Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969 Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969 Vedtatt av årsmøtet den 13.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29. mai 2013. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB Stiftet 1945 gjenopprettet 26. august 1992 Vedtatt av årsmøtet den 28.11.1992 med senere endringer, senest av 13.2.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 17.2.2015

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer