Eierskifter i bilbransjen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eierskifter i bilbransjen"

Transkript

1 Eierskifter i bilbransjen NBFs lederkonferanse Knut Kraft, Seniorrådgiver Kjell Erik Berggren, Analytiker

2 Weibull CEO Partner Styreleder, Partner Partner Regionsleder Trondheim, Partner Knut Fredrik Ramstad M: T: : Frithjof Samuelsen M: T: : Tomm Amundsen M: T: : Trond Ramsdal M: T: : Kjell Hagan M: T: : Regionsleder Tromsø, Partner Seniorrådgiver Seniorrådgiver Seniorrådgiver Rådgiver Odd-Helge Skog M: T: : Knut Kraft M: T: : Ove Ørjavik M: T: : Hans Henrik Westberg M: T: : Johan Olav Hegge M: T: : Rådgiver Rådgiver Rådgiver Rådgiver Junior rådgiver Fredrik Horn Eriksen M: T: : Jarle Aune M: T: : Paal Olafsen M: T: : Dag Tore Aam M: T: : Ingrid Lomaas Samuelsen M: T: : Analytiker Analytiker Analytiker Peter A. Simonsen M: T: : Kjell Erik Berggren M: T: : Øyvind Woxmyhr Bersaas M: T: : Kontorleder Prosjektmedarbeider Prosjektmedarbeider Nina Lill Hansen Tangen M: T: : Linda Holmtoft M: T: : Brith Nygård M: T: :

3 Når skal man begynne å planlegge et salg? Tidspunkt for salg er en utfordring. Balanse mellom: ytterligere utviklingspotensial i egen regi Investerings- og ressursbehov for videre vekst Kompetansebehov for å realisere potensial Potensialet for ytterligere vekst kan lett overvurderes. Vekst krever økte investeringer og kapitalbinding, gir redusert utbyttekapasitet. De fleste bedrifter opplever at veksttakten avtar over tid, etter hvert som selskapet og markedet blir mere modent. Det tar vanligvis 9-18 måneder å selge en bedrift Ideell sett skulle eierne av bedriften etablere strategi for eierskifte med en horisont på flere år

4 Eierskifte/Generasjonsskifte - hva er utfordringene? Eier m/eiers familie er som regel sterkt engasjert i driften - på godt og vondt! Kontinuitet i ledelse og på driftssiden Sterk avhengighet mellom selskapets og familiens økonomi Prosessen utsettes til bedriften er overmoden for et skifte, og når den gjennomføres er den i mange tilfeller tvunget igjennom uten tilstrekkelig planlegging Undervurdering av omfang, kompleksitet og tid Overvurdering av egen verdi Undervurdering av egne svake sider Betydning av konkurranse mellom tilbydere Styring av tilbudsprosess Mange ulike behov/dimensjoner, fordelaktig med en styrt prosess

5 Transaksjonserfaring satt i system Prosessen ved salg av selskap Verdivurdering og identifikasjon av mulige kjøpere Avklaring av interesse og prosess frem til indikative bud Valg av beste kjøper, forhandlinger og transaksjon Prosessen ved oppkjøp av selskap Oppkjøpsplan Identifisere kandidater Prioritere Anbefale Forhandle Gjennomføre

6 Finn beste løsning ved forstå mulighetene Konkurrenter Industrielle investorer MBO Plattform av komplementære selskaper Velg løsning som utløser størst samlet verdi for eiererne Egenkapitalfond Utenlandske selskaper Finansielle investorer

7 Verdiøkning i prosessen Markedsverdi Konkurranse Verdikomponenter Verdiøkning ved konkurranse Utviklingspotensial Skalerbarhet/ vekstmuligheter Skatteforhold & finansiering Synergier Verdiøkning ved synergier med strategiske partnere Verdiøkning ved å synliggjøre potensial Selskapsverdi = Enterprice Value Selskapets frittstående verdi Arbeidsprosess

8 Plattformkonsept: verdiskaping gjennom størrelse, vekst og exit Karakteristikker ved plattform prosjekter: Søk Planen bak Newco Fokus på synergier & komplementaritet Utnytte felles kundemasse Styrke egen posisjon i markedet Krav til plattform Etablere newco med co-investering fra større aktør/pe Komplementære selskaper inviteres inn etterfulgt av ytterligere oppkjøp Bygd på vellykkede, utfyllende konkurrenter, Felles eierskap Finansiert av strategisk investor, felles holdingselskapet (HC). Aksjer i deltakende selskaper kjøpt av HC. Aktive eiere kjøpe aksjer i HC. Vekstfokus gjennom oppkjøp og organisk Definert felles mål og fremtidig exit. Økt inngangsverdi gjennom størrelse Fokusere på fremtidige exit brensel vekstambisjoner Driftssynergier Redusert konkurranse Aktive aksjonærer drivstoff for vekst Økt exit-verdi i høyere markedssegment Samlet omsetning> 150 mill.nok Lønnsomme bedrifter Vekstpotensial Strategi for vekst utvid forretningsmodell. Troverdig og ambisiøs ledelse 51-75% ekstern investor

9 Rådgiverkompetanse sikrer kvalitet og effektivitet Profesjonell håndtering Motparten har ofte transaksjonserfaring, og/eller benytter rådgiver. Avlaster ledelsen Prosessen tar ofte 9-12 måneder og kan være svært intensiv i perioder. Ivaretar diskresjon En rådgiver kan teste mulige kjøperes motiver uten at selger blir identifisert. Forhandlingsstyrke Forhandlingskompetanse kan ikke «læres» den kan kun bygges opp gjennom erfaring. Kvalitetssikring Gode verdivurderinger og analyser av synergier øker sannsynligheten for å få riktig pris. Risiko Erfarne rådgivere kan bidra til å avdekke kjøpers syn på risiko, og foreslå risikodempende tiltak Buffer mot motpart En rådgiver fronter de vanskeligste diskusjonene med kjøperne. Redusert risiko for at forholdet mellom kjøper og selger blir dårlig. Økt sannsynlighet Bruk av rådgiver øker sannsynligheten for at transaksjonen gjennomføres

10 Weibulls 10 bud for godt resultat og lav risiko. 1. Planlegg prosessen i god tid 2. Avklar prioriteringer 3. Verdivurdering 4. Finn de beste kjøperne 5. Skap tillit 6. Skap konkurranse 7. Unngå prispress 8. Styr salgsprosessen 9. Sett premissene for salg 10.Bruk erfaren rådgiver

11 Weibull den ledende M&A-rådgiveren i SMB markedet Weibull har funnet nye eiere og gode løsninger for hundrevis av bedrifter i et bredt spekter av bransjer. Weibulls rådgivere har utstrakt erfaring med å lede og gjennomføre M&A-prosesser. Weibulls analyseavdeling har lang erfaring med verdivurderinger og finansielle analyser innen de fleste sektorer. Weibull kan tilby dedikerte team med en tverrfaglig kompetanse tilpasset hver enkelt kundes behov. Weibulls kompetanse og organisasjon sikrer kvalitet og effektivitet i alle ledd i prosessen frem til salget er gjennomført

12 Verdsettelse av virksomheter NBFs lederkonferanse Knut Kraft, Seniorrådgiver Kjell Erik Berggren, Analytiker Side 12

13 Metoder A)Fundamental verdsettelse Inntjeningsbaserte modeller o o Normalresultat Kontantstrøm (prognose) Substansvurdering kostnadstilnærming o Verdijustering av selskapets eiendeler o Alternativ etableringskostnad B) Komparativ verdsettelse - Markedsbaserte modeller Multipler - P/E; EV/EBIT; EV/EBITDA; P/Sales Andre transaksjoner med lignende selskap Børsverdi lignende selskap C) Opsjonsbasert verdsettelse Fleksibilitet gjennom opsjonsprising Side 13

14 Viktige momenter ved beskrivelse av virksomheten Vekstmotor Strategisk posisjon Investeringsbehov Markedsutsikter Eiendom verdidrivere Historiske resultater Skalerbarhet Risiko Konkurransesituasjon Arbeidskapital Kapasitet Omdømme Ettermarked Gjenkjøpsforpliktelser Humankapital Side 14

15 Personbilmarkedet i Norge Personbiler pr. Juli 2013* pr. juli 2012* TOTALT % % % % 1 Volkswagen ,8 % ,6 % ,9 % ,1 % ,0 % ,5 % 2 Toyota ,7 % ,5 % ,3 % ,0 % ,2 % ,8 % 3 Volvo ,4 % ,2 % ,4 % ,7 % ,2 % ,4 % 4 Ford ,3 % ,2 % ,0 % ,4 % ,3 % ,9 % 5 Audi ,7 % ,3 % ,0 % ,3 % ,2 % ,5 % 6 BMW ,8 % ,5 % ,3 % ,5 % ,4 % ,5 % 7 Nissan ,5 % ,0 % ,9 % ,2 % ,9 % ,8 % 8 Skoda ,1 % ,9 % ,8 % ,5 % ,3 % ,3 % 9 Peugeot ,8 % ,4 % ,5 % ,4 % ,6 % ,5 % 10 Mercedes-Benz ,3 % ,7 % ,1 % ,3 % ,6 % ,8 % 11 Hyundai ,5 % ,3 % ,4 % ,0 % ,3 % ,2 % 12 Kia ,5 % ,3 % ,6 % ,9 % ,2 % 631 0,6 % 13 Mitsubishi ,6 % ,4 % ,4 % ,7 % ,7 % ,6 % 14 Opel ,9 % ,8 % ,6 % ,4 % ,3 % ,0 % 15 Citroen ,0 % ,5 % ,6 % ,6 % ,7 % ,0 % *Bilmerkene er rangert etter salgstall for Side 15

16 Bransjegjennomsnitt 4.5. Konkurrentanalyse Bilomsetning mill Detaljhandel Med Biler og Lette Motorvogner, Unntatt Motorsykler 2: mill kr Resultatregnskap 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % Bransjegjennomsnitt Driftsinntekter % % % % % Detaljhandel Varekostnader Med Biler og Lette Motorvogner, Unntatt Motorsykler % % % % % % 2: Bruttofortjeneste mill kr % % % % % % Resultatregnskap 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % Personalkostnader % % % % % % Andre Driftsinntekter driftskostnader % % % % % % 6.6 EBITDA Varekostnader % % % % % % 3.8 Bruttofortjeneste Avskrivninger % % % % % % 0.6 EBIT Personalkostnader % % % % % % 3.2 Andre driftskostnader Finansresultat netto % % % % % % 0.6 EBITDA Ordinært resultat før skattekostnad % % % % % % 3.8 Avskrivninger Skattekostnad på ordinært resultat % % % % % % 3.8 EBIT Årsresultat % % % % % % 0.0 Finansresultat netto % % % % % % Antall Ordinært bedrifter resultat i utvalget før skattekostnad % % % % % % Gjennomsnittlig Skattekostnad på antall ordinært ansatte resultat % % % % % % Gjennomsnittlig Årsresultat lønnskostnad pr ansatt % % % % % % Gjennomsnittlig antall måneders oms i arbeidskapital % % % % % Gjennomsnittlig Antall bedrifter i arbeidskapital utvalget i andel av totalkapital % % 6 % % 10 % % -3-2 % % -95 % % 23-4 % Gjennomsnittlig antall ansatte % % % % % Gjennomsnittlig lønnskostnad pr ansatt % % % % % Gjennomsnittlig antall måneders oms i arbeidskapital % % % % % Bilomsetning preges generelt av moderate marginer. Utvalget over viser bransjesnitt for detaljister som ikke er registrert som forhandlere med agentur. Selskap med en omsetning fra kr mill kr har i perioden levert en driftsresultamargin (EBIT%) i intervallet %. Gjennomsnittlig arbeidskapital i andel av totalkapital 31.6 % 33.5 % 6 % 33.9 % 1 % 32.7 % -3 % 34.3 % 5 % 33.0 % -4 % Side 5

17 Markedsprognose De to siste årene har det vært rekordhøyt salg av nye personbiler i Norge med nesten innregistreringer på årsbasis. Tidligere anslag for normalomsetning i Norge har vært ca biler, og omsetningen antas å ha vært høyere i 2011 og 2012 enn det man kan forvente i gjennomsnitt over tid og over konjunktursyklusen. DNB Markets har tidligere vært svært treffsikre med sine estimater for bilsalget, og har kommet med nye prognoser som viser en noe svakere forventet utvikling de nærmeste årene. I inneværende år (2013) forventes det et bilsalg på som er en liten nedgang fra fjoråret. Det ventes at bilsalget faller litt tilbake frem mot DNB har følgende prognose for : 2013: : : : DNB s prognose om noe svakere marked er i tråd med bilmerkenes egne estimater hvor de aller fleste forventer litt tilbakegang fra tidligere år. Importørene venter gjennomgående et salg på nye biler. I fjor var prognosen til sammenlikning , noe som viste seg å være langt lavere enn det faktiske bilsalget for 2012 på Selv om det ventes svakere bilsalg fremover er det foreløpig ingen indikasjoner på dette hvis vi ser på totalsalg per juli Antallet nyregistrerte biler viser en reduksjon på under 1% sammenliknet med samme periode i fjor Side 17

18 Kan vi sannsynliggjøre sterk vekst de neste årene? Kontantsrøm Normalresultat Side 18

19 Normalresultat T Normal Salg nye biler Kjøp nye biler Bruttofortjeneste nye biler Bruttomargin nye biler 8,4 % 7,9 % 8,1 % 8,5 % 8,2 % Salg brukte biler Kjøp brukte biler Bruttofortjeneste brukte biler Bruttomargin brukte biler 2,9 % 1,4 % 4,8 % 5,6 % 4,6 % Omsetning verksted Bruttofortjeneste verksted Bruttomargin verksted 47,5 % 45,8 % 50,6 % 52,2 % 51,2 % Omsetning delelager Bruttofortjeneste delelager Bruttomargin delelager 37,4 % 36,9 % 35,8 % 35,7 % 37,1 % Annen bruttofortjeneste Sum bruttofortjeneste Garantikostnader etc Bruttofortjeneste Indirekte kostnader Felleskostnader EBITDA EBITDA margin 4,5 % 1,6 % 5,2 % 4,5 % 3,5 % Avskrivninger EBIT EBIT margin 3,6 % 0,9 % 4,0 % 2,6 % 2,7 % 3,6X EBITDA Avskrivninger EBIT Finansresultat - Driftsresultat Skatt Årsresultat Avkastningskrav 20 % Verdi sysselsatt kapital Driftsuavhengige eiendeler Netto gjeld Overdekning arbeidskapital Verdi egenkapital Side 19

20 Omgruppert Balanse Balanse - omgruppert (tall i kr) Immaterielle eiendeler 65 Innskutt egenkapital Varige driftsmidler Opptjent egenkapital Finansielle anleggsmidler Utbytte - Driftsrelaterte anleggsmidler Sum egenkapital Varer Kundefordringer Minoritetsinteresser - Andre fordringer Minoritetsinteresser - Driftsavhengig bankbeholdning - Leverandørgjeld Langsiktig gjeld Betalbar skatt Gjeld til kredittinstitusjoner (KK) - Skyldige offentlige avgifter Driftsuavhengig bankbeholdning Annen kortsiktig gjeld Investeringer - Driftsavhengig arbeidskapital Netto gjeld Netto eiendeler Sum egenkapital og netto gjeld Side 20

21 Kjøpers krav til avkastning Avkastningskrav Risikofri nominell rente 3,50 % I Risikofri nominell rente etter skatt 2,52 % II Markedspremie 6,00 % Risiko Lav Bedriftsstørrelse 3,00 % Eieravhengighet 3,00 % Usikkerhet knytte til fremtidig resultat 2,50 % Organisasjonsstruktur 0,85 % Risikorspredning i aktiviteter 1,00 % Risiko knyttet til markedsposisjon 0,60 % Finansiell risiko 0,00 % Bedriftsspesifikk risiko 10,95 % Etableringsbarrierer 1,00 % Konjunkturfølsomhet 1,00 % M&A aktivitet 0,50 % Politisk risiko 0,00 % Bransjerisiko 2,50 % Høy III Bedriftsrisiko 13,45 % Nominelt avkastningskrav 22,00 % Reelt avkastningskrav 20,00 % Implisitt P/E 5, Side 21

22 Fallgruver Bygger prognosene på historikk uten å ta hensyn til: Engangsposter Endringer i markedet Om virksomheten er syklisk eller ikke Forventning om urealistisk sterk vekst i omsetning (økte markedsandeler) og økte marginer For høy vekstforutsetning i normalresultatet Undervurderer investeringsbehovet Omsetningsøkning, men ikke endring i arbeidskapital Gjenkjøpsforpliktelser Anvender multipler fra sammenlignbare selskaper uten å justere tilstrekkelig for avvik Side 22

23 Komparativ verdsettelse - Multipler Multipler for noen bilforhandlere som er solgt de siste årene: Multipler Salgssum Omsetning EBITDA EBIT resultat P/S EV/EBITDA EV/EBIT P/E EBITmargin Forhandler ,13 3,91 6,74 9,35 1,9 % Forhandler ,19 5,40 7,54 12,47 2,5 % Forhandler ,21 4,85 5,33 8,00 3,8 % Forhandler ,30 5,97 7,41 10,42 4,0 % Forhandler ,15 4,22 4,39 6,13 3,4 % Gj.sn ,19 4,87 6,28 9,27 3,1 % Side 23

24

BDO innsikt. Transaksjoner - Hvordan gjennomføre oppkjøp og fusjoner vellykket

BDO innsikt. Transaksjoner - Hvordan gjennomføre oppkjøp og fusjoner vellykket BDO innsikt Transaksjoner - Hvordan gjennomføre oppkjøp og fusjoner vellykket LEDER Kjære leser, gjennom en lang og kald vinter har vi varmet oss på et glovarmt transaksjonsmarked. Flere store og profilerte

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Verdivurdering av Tele2 Norge AS

Verdivurdering av Tele2 Norge AS Erik Auset Lasse Lund Sigmund Hollerud Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Verdivurdering av Tele2 Norge AS DIP 9532 - Økonomistyring og investeringsanalyse BI Trondheim 10.06.2010 Denne oppgaven er

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Eierskifter i norsk næringsliv

Eierskifter i norsk næringsliv Artikkel Eierskifter i norsk næringsliv Markedsforhold, økonomiske effekter og Eierskiftealliansens erfaringer MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2012* Juli 2010 Av Geir Samdal (Eierskiftealliansen/Gess.no), Kristian

Detaljer

Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING

Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING I samarbeid med Innhold Innhold Verdi... 3 Vurderingsmodell... 5 Forutsetninger... 5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Bransjesammenligning... 7 Prognostisert

Detaljer

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Mars 0 Enex AS www.enexcorp.no En salgsprosess er svært omfattende....og mange bedriftseiere tar høy risiko ved å styre prosessen på egenhånd

Detaljer

Fundamental verdsettelse av SpareBank 1 SR-Bank

Fundamental verdsettelse av SpareBank 1 SR-Bank NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen - Våren 2014 Fundamental verdsettelse av SpareBank 1 SR-Bank Anders Holta & Christoffer Thiis-Evensen Veileder: Gunnar Stensland Masterutredning, Finansiell økonomi NORGES

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Selvaag Bolig ASA

Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Selvaag Bolig ASA Handelshøgskolen Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Selvaag Bolig ASA Hva er verdien av Selvaag Bolig ASA? Kristian Ulriksen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Mai 2014 1 Forord Denne

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA ÅRSRAPPORT 2011 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Badehusgaten 41 nytt parkeringsanlegg sentralt plassert i et attraktivt kontor område i Stavanger sentrum. Dette er Fortin DnB NOR Eiendomsinvest I ASA er et

Detaljer

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse Vedlegg 2 Styrets redegjørelse 1 RESYMÉ Styret i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA har siden årsskiftet 2013/14 jobbet med strategiske alternativer for datterselskapet Sveareal AS. Sommeren 2014 ble prosessen

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Fra verdivurdering til et vellykket salg

Fra verdivurdering til et vellykket salg SpareBank 1 SR-Bank Markets Fra verdivurdering til et vellykket salg Februar 2014-1- Totalleverandør av finansielle tjenester Èi dør inn Vi ønsker å tilby våre kunder et komplett produkt- og tjenestetilbud.

Detaljer

Konsernsjefen kommenterer

Konsernsjefen kommenterer Konsernsjefen kommenterer 2 Vi er tilfreds med å presentere en sterk avslutning på 2011, - kvartalet bekrefter at selskapet er «back on track» etter et utfordrende 2010. Vi har oppnådd god lønnsomhet i

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Master Økonomi og administrasjon OPPGAVEN ER SKREVET INNEN FØLGENDE SPESIALISERINGSRETNING: Anvendt Finans TITTEL:

Detaljer

- Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS -

- Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS - Ruben L. Hakkebo Richard Eikeland Stian Ekle Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS - Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim Studium: BTH

Detaljer

Verdivurdering av IDEX ASA

Verdivurdering av IDEX ASA Verdivurdering av IDEX ASA Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Av: Eirik Vespestad Mæland Kandidat nummer: 18 Oddbjørn Skartun Kandidatnummer: 9 Dette arbeidet er gjennomført

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Verdivurdering av Tank Design Tromsø AS

Verdivurdering av Tank Design Tromsø AS HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Verdivurdering av Tank Design Tromsø AS Mads Bratteng Stagrum Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon - studieretning bedriftsøkonomi (30 studiepoeng) Mai 2011 ii Forord

Detaljer

DETTE ER INVESTINOR. Investinors plass i utviklingsløpet. bedriftene og bidrar med nettverk og rådgivning.

DETTE ER INVESTINOR. Investinors plass i utviklingsløpet. bedriftene og bidrar med nettverk og rådgivning. årsrapport 2010 Innhold s. 03 dette er investinor s. 06 intervju med geir ove kjesbu s. 10 styret s. 13 styrets beretning s. 18 årsregnskap med noter s. 39 energisektoren s. 41 reiselivssektoren s. 42

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Verdivurdering av TESLA MOTORS

Verdivurdering av TESLA MOTORS HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Bacheloroppgave Våren 2014 Verdivurdering av TESLA MOTORS Utredning i hovedprofilen bedriftsøkonomisk analyse. Skrevet av Boy, Erkan (303) Brattås, Ketil Christopher (350)

Detaljer

Årsrapport 2013 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Årsrapport 2013 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA DnB NOR Eiendomsinvest I ASA c/o Basale Postboks 5666 Sluppen, 7484 Trondheim Telefon 06760 Telefaks 73 80 66 50 www.fortin.no Årsrapport 2013 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Dette er FORTIN DnB NOR Eiendomsinvest

Detaljer