Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr årgang TRYGG HAVN. Julemesser gir store inntekter til misjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 11-12 2007 119. årgang TRYGG HAVN. Julemesser gir store inntekter til misjonen"

Transkript

1 Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr årgang TRYGG HAVN TRYGG HAVN Julemesser gir store inntekter til misjonen

2 TRYGG HAVN Innhold: Leder...3 Fra Kilden...4 Berget av vidundermotor og Vår Herre...5 Julemesse to dager til ende...6 Julaftenbønn år og mange gleder Sildefiskehistorien i modellform...12 Kapteinen er still going strong...15 Terje Forsbergs juleminne...16 Alle kjenner Solfrid...18 Roald Øvrebø ansatt som daglig leder Det finst ikkje nok mørke i verda En julesang jeg setter pris på Mannsmøte i Stavanger krets Ny bok av Leo Oterhals Inspirerende bibelserie unge til gudstjeneste før jul...28 Nytt fra landsstyret Trekning julesalget...28 Den indre Sjømannsmisjon Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å drive diakonalt og evengeliserende arbeid blant fiskere og sjøfolk i Norge. Misjonen driver i dag et utstrakt arbeid blant norske og utenlandske fiskere og sjøfolk. Den indre Sjømannsmisjon har i dag stasjoner langs hele Norskekysten. Dessuten driver misjonen betelskipet Eliser 6. Postadresse: Postboks 1904 Damsgård, 5828 Bergen Besøksadresse: Kringsjåveien 28, 5163 Laksevåg Telefon: Telefax: Daglig leder: Roald Øvrebø Formann: Reidar Kvilhaug Gaver til misjonens arbeid blant fiskere og sjøfolk kan sendes til Kontonummer: Konto til Eliser 6: Trygg Havn Utgitt av Den indre Sjømannsmisjon Kommer ut med 12 nummer pr. år. Redaksjon og ekspedisjon: Kringsjåveien 28, 5163 Laksevåg Postadresse: Postboks 1904 Damsgård, 5828 Bergen Telefon: Telefax: Konto: Redaktør: Roald Øvrebø Redaksjonssekretær: Håkon C. Hartvedt Abonnementspris: kr. 250, pr. år Trykk: Grafisk Trykk AS Forside: Foto Håkon C. Hartvedt 2 Trygg Havn -nr

3 Leder Av landsstyreformann Reidar Kvilhaug God jul! Kjære misjonsvenner! Ett år er allerede gått siden jeg skrev julehilsen sist. Tiden går så fort. Da kan det være godt å sette seg ned og takke Herren for dagen i dag, og få legge dagene fremover i hans hånd. (I din hånd er mine tider, Salme 31,15) Takk til alle, for den store innsatsen som er lagt ned i arbeidet. Det er det som er grunnlaget for den flotte veksten vi opplever dette året. Takk til Herren for hans påminnelse til den enkelte av oss alle i tjenesten. Det er godt, nok en gang å kunne minne om at vi snart skal feire Guds inntreden i denne verden. Hvor stort det er når engelen forkynte til gjeterne ute på marken: Vær ikke redde. Se, jeg forkynner dere en stor glede som skal vederfares alt folket. Eder er i dag en frelser født. Tenk på dybden i disse ordene: En frelser er oss født. Han kom for å oppfylle det ingen kunne klare selv: Frelse evig liv av bare nåde til alle som vil ta imot. For det er dette som er Herrens vilje: Å frelse hver den som tar imot og tror på Ham han har utsendt, Jesus Kristus. Hebr. 10,7 og 10: Da sa jeg: Se, jeg kommer - i bokrullen er det skrevet om mig - for å gjøre, Gud, din vilje.og ved denne vilje er vi helliget ved ofringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle. Joh. 1,16-17: For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde; for loven blev gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Luk 2,32: Et lys til åpenbarelse for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel. Måtte denne julen bli en åpenbarelse og et lys i mørket for vårt land og folk. La Han som kom inn i denne verden med frelse til alle, bli sentrum for denne feiringen. Det var for min og din skyld han kom. La Han få den oppmerksomheten han bør ha i denne julen, ikke bare som et lite barn, men som frelseren fra Gud. Måtte denne sannheten bli åpenbaret for vårt folk og land, og ikke minst for våre styresmakter. La oss ta dem med i våre bønner, og be om at de må få visdom til å ta Herrens ord med i sin arbeidsdag, ikke skyve det bort og forvrenge sannhetene i Ordet. Bibelen viser oss sitt tydelige budskap. Når Herrens ord blir satt til side og løgnen blir sannhet, blir det til skade for vårt folk. La det være et bønneemne at så ikke må skje, men at Herrens ord må få fremgang hos vårt folk. Med disse ordene ønsker jeg alle en fredfull og god julehelg. Lykke til videre i arbeidet! Reidar Kvilhaug Trygg Havn - nr

4 Fra Kilden Grunn til glede Av Håkon C. Hartvedt Så vendte gjeterne tilbake, og de æret og priste Gud for alt de hadde hørt og sett, slik det var blitt fortalt dem. (Lukas 2:20) være villig til å komme til jorden og siden gjennomgå både Getsemane og Golgata? Salmisten i Salme 40:4 vitner om denne gleden: Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se den og frykte, og sette sin lit til Herren, stråler han. Først ble de redde. Så sikkert forundret. Deretter må det ha gått opp for gjeterne på Betlehemsmarkene at det engelen sa var virkelig. Og i en av våre mest kjente julesanger, synger vi: «..aldri forstummer tonen fra himmelen...» I alle fall tok de turen inn til Betlehem. Og de gav seg ikke før de fant fram til stallen med et lite barn som var svøpt i lintøy og lagt i en krybbe. Det skulle være tegnet på at engelen snakket sant om en nyfødt Frelser. Denne tonen har vært i Guds hjerte hele tiden. Hans frelsesplan for deg og meg vokste fram i Guds hjerte før verden ble skapt. De kom, så og gikk. Men mere enn det. Gjennom profetene ser vi enda mer, men når englene lar hyrdene få lytte til den nye tonen på Betlehemsmarkene, åpenbares det hele for oss på en ny og mer fullendt måte. På vei tilbake hadde de med seg en ny glede og en ny visshet. Guds budskap var sant! Alt var slik det var blitt fortalt dem - og de slapp lovprisningen løs. I dag høres den samme tonen når det forkynnes, synges, lovprises eller leves til Jesu ære. norske -Har denne tonen allerede fått slå an en av dine hjertestrenger? Skulle ikke vi mye mere glede oss over den fantastiske seieren Jesus brakte oss ved å først Lar du Jesus få slippe til, så vil han legge en ny sang i din munn, slik skriftordet ordene fra Salmene sier. Vi jubler til stadighet idrettspresta sjoner. 4 Trygg Havn -nr over

5 Reportasjer Berget av vidundermotor og Vår Herre Den største prøvelsen både for fraktebåten Vesta og mannskapet var nok den de møtte på vei nord mot Hustadvika lasta med isasild for Heide i Kristiansund, tusen kasser i rommet og hundre på dekk. Frakteskute i dårlig vær. Fra På Leia av Leo Oterhals, AS Lagunen forlag Det var tung nordvest sjø og lavvann da de passerte gjennom Stopleleia. Dagen var på hell, så det var om å gjøre å komme over Vika før mørket falt på for å berge kvaliteten og dermed prisen på lasten. Derfor valgte skipperen å se nærmere på forholda og stanga seg nordover mot vind og sjø, for halv fart. Hele mannskapet på fire var i rorhuset. Kristoffer med sønnene Klaus og Svein, samt Hjalmar Aas. Karene likte ikke det de så foran seg. De passerte den første kubben uten særlige problemer, men kom ikke til den neste før en brottsjø på 7-8 meter reiste seg. Leia fra Seibogen og østover brøt fullstendig igjen. alt den var god for. Båten tømte av seg det verste, lystra raskt, og unngikk så vidt neste sjø. Klaus ble møtt av et sørgelig syn da han hoppa ned i maskinrommet og fikk slått på lensepumpa. Der skvulpa sjø med sild, is og kassebord midt opp på motoren, men Brunvoll-motoren gikk. En halvdør hadde stått åpen. Vidundermotoren og høyere makter berga både båt og mannskap den dagen. All dekkslasten var borte. Det var også fortøyningene og anna løsgods sammen med ovnsrør og antenner. Byssa var full av knuste sildekasser, sild og is. Livbåten hadde tatt med seg davitene, de hadde også blitt havets bytte. Kjære Jesus! sa Kristoffer som sto ved rattet. Det var ikke tid til å sende nødsignal på kanal 16, men kanalen oppover var åpen. Hele leia brøt igjen og brottsjøen velta innover baugen og begrov hele båten. De fire følte at de bare for ned og ned. Så kom et forferdelig bulder. Alle trodde det var slutten, og at sjøen skulle lukke seg over dem når som helst. De venta på det endelige braket mot bunnen. Det lot vente på seg. Båten kasta seg i stedet kraftig over til babord, letta trykket, og forskipet heva seg sakte. For karene i styrehuset føltes det lenge, svært lenge. Kristoffer ga fullt ror og pressa Brunvollen Vel i havn i Bud måtte karene purre skipshandleren, og kjøpe nye trosser for å få fortøyd for natta. Lugarovnene fungerte, selv om ovnsrøret over kappa var slått tvert av, og ga den varmen karene så sårt behøvde. Det var fire tankefulle, men takknemlige sjøfolk som krøp til køys den kvelden. De kunne ikke la være å tenke på fraktebåten Herold fra nabobygda Harøysund, med noenlunde lik last, som aldri nådde overflata igjen etter å ha møtt en lignende brottsjø på samme plassen. Den gangen overlevde ingen. Skipperen sendte takken oppover, slik han pleide. Trygg Havn - nr

6 Reportasjer Julemesse to dager til ende -Det er dette vi jobber for, og det er dette vi gler oss til, var refrenget til foreningsdamene i Bergen krets som kjørte på med julemesse, to dager til ende den andre helgen i november. Tekst og foto av Håkon C. Hartvedt Kaffeduften fylte lokalet fra fredag formiddag til lørdag kveld, smørbrødfat etter smørbrødfat ble satt fram, både kaldt og varmt, og åresalg og loddsalg på bok åpnet enda en gang misjonsvennene sine lommebøker og tilførte misjonen nye, friske tiltrengte kroner, slik vi også opplever at det skjer mange steder rundt om i landet av troende mennesker som ennå ser kallet i at Havets folk må bli Herrens folk. Korsang, solosang, fellessang, og en Helge Krosli som forkynte Ordet til trøst og oppmuntring, lot tonen fra Himmelen enda en gang finne gjen- Helge Krosli talte nært og levende om Guds farskjærlighet. Fin evangelisk sang av Landås pensjonistkor. 6 Trygg Havn -nr

7 klang i hjertene til trofaste foreningsdamer, og noen menn, under julemessen i Kringsjåveien i Bergen denne helgen. -Far vet om deg Krosli fortalte blant annet om en gang for mange år siden da han kjørte over Haukeli med barna bak i bilen. -Dette var før det var kommet lys i Haukelitunnelen, og midt inne i tunnelen hører jeg det roper bakfra: -Far, hvor er du nå? Jeg er her, svarte jeg høyt. -Det hender det er mørkt rundt deg og meg også, både på den ene og den andre måten, men Gud er der for oss. Han kjenner veien, og kan som ingen andre vise oss hvor vi skal gå, sa Helge Krosli som illustrerte dette med å fortelle om en gang datteren han gikk seg vill, og han kunne Åresalg hører med på julemesse Vik mannskor var storslag. Trygg Havn - nr

8 Lilly Paulsen og Gudrun Strand i foreningen Fyrlyset på Hetlevik er faste gjester på julemessen fortelle henne over mobilen akkurat hvor hun skulle gå, fordi han var lommekjent i området. Han gav også indirekte følgende ord til folk som tror de kommer til himmelen fordi de gjør så godt de kan, ved å stille motspørsmålet: -Hva har du da gjort med Jesus? Vakre håndarbeid og vakker musikk Den tiden vi var innom, og fikk med oss denne forkynnelsen, og også kunne beundre de svært mange flotte handarbeidene og bakverkene, fikk vi også med oss Landås pensjonistkor og Vik Mannskor. Det førstnevnte koret fra Landås menighet i Bergen består av godt voksne mennesker som ikke lenger har sin beste sangstemme i behold, men inderligheten, ånden og sanggleden var velsignet å få med seg. Karene i Vik Mannskor er fremdeles i sin beste alder, og har sunget både i USA og Israel, og er ledet av John Solsvik, som tidligere har vært kretssekretær i Den indre Sjømannsmisjon. I sin opptreden på julemessen gledet de forsamlingen med en avdeling med kristne sanger med sentralt budskap, samt en avdeling med sanger fra Israel. Ikke minst var det vakkert å få høre «Jerusalem, by av gull» på norsk. Enorm dugnadsinnsats Gjennom åresalget og salg på bok kom det inn verdifulle kroner til misjonen, også i år. Vi kan bare enda en gang fryde oss over den enorme dugnadsinnsatsen misjonsvennene står for, både i Bergen og rundt om det ganske land. 8 Trygg Havn -nr

9 Julaftenbønn Så kneler jeg ydmykt i Betlehems stall, der hviler Guds sønn på sitt leie. Så fattig og lav er den himmelske hall som verdnenes drott har i eie. Jeg beder deg, Herre: Å la meg få se din herlighet lyse der inne, så eier mitt hjerte den salige fredag som aldri skal gå meg av sinne. Meg frister vel ofte all jorderiks glans, den dårer og sløver mitt hjerte. Så glemmer jeg krybben og tornenes krans som voldte deg Frelser stor smerte. Å, ta meg og hold meg, du himmelens barn, som fange med alt hva jeg eier, så fanges jeg ikke i blindverkets garn, men vinner min krone og seier. Så springer en bølge av fryd i min sjel, så er jeg til høytiden rede. Gudsbarnet i krybben skal være min del, min evige rikdom og glede. Av Karl Marinussen

10 Reportasjer 60 år - og mange gleder -Jeg begynte i foreningen i Domkirkegaten i Seinere har det blitt mange gleder, ikke minst i kontakten med emissærene, sier Lovise Rong (84) til Trygg Havn. Tekst og foto av Håkon C. Hartvedt Lovise er opprinnelig fra Gulen i Sogn, men dro til Bergen som ung jente for å søke jobb. Tre år tidligere hadde hun som 25-åring blitt frelst under en vekkelse i Misjonssambandet. Derfor var det naturlig at hun søkte kristent fellesskap når hun flyttet til Bergen. Også i Fiskarheimen i Domkirkegate, der Indre Sjø hadde hovedkontor før det ble flyttet til Bildøy, og siden til kringsjå på Laksevåg. -Her møtte jeg Skjellanger, og i 1950 fikk meg med i koret, forteller Lovise som fremdeles har sin plass mellom kormedlemmene i Fiskarheimens musikkor. Jobb fikk hun på Varde fabrikker, og seinere som sykepleierassistent eller hjelpepleier som det heter i dag, på Haraldsplass sykehus. Hun giftet seg med Hilmar Rong, og de to tjente sammen i Indre Sjø til Hilmar var 35. Da ble han for fullt engasjert i KrF og Samemisjonen, men Lovise fortsatte i Domkirkegaten. -Jeg fikk mitt åndelige hjem her, og det har vært mange gleder. Gode bibeltimer, og Kristusgrepne emmisærer, sier Lovise som kunne ha talere boende hos seg i ukesvis. To av dem har gjort spesielt inntrykk: Edvard Meling og Ingvard Sylta. Sørgelig storm i vannglass En episode fra en julemesse i den gamle fiskarheimen i Domkirkegaten, har dessverre gjort inntrykk med motsatt fortegn. Lovise hadde ansvar for kjøkkenet, og hadde også barna med. Som barn flest satt de ikke i ro hele tiden, men sprang også litt rundt omkring lek og moro. Det skulle de visst ikke ha gjort. Den gangen var det ikke uvanlig å lage bitte små bløtkaker, som også ble solgt i butikkene den gangen. I denne sammenhengen laget de slike for utlodning. Og en av sekretærene vant to stykker. To små bløtkaker som, litt ubetenksomt, ble plassert på enden av et bord. Og det var det som var det ulykksalige. For bana som var i lek, kom til å dulte borti bordet i forbi farten, og dermed deiste de to kakene i golvet. Det hadde egentlig ikke gjort så mye hvis ikke reaksjonene hadde fått helt uventede dimensjoner. Sekretæren og en annen sentral person i organisasjonen ble nemlig rasende og løftet sønnen tl Lovise opp på komfyren og skjelte ham ut. -Jeg så det hele og ble både sint, sjokkert og ute av meg over det jeg i dag vil kalle en latterlig reaksjon på et hendelig uhell. Å, så sint jeg var! Og verst av alt: Etter dette ville ikke gutten sette sine bein i fiskarheimen mer!, sier Lovise, litt trist og enda litt småforarget, før hun rister det hele av seg og sier: 10 Trygg Havn -nr

11 Men i det store og det hele har det vært et svært rikt liv å være med i Indre Sjø. Hjertesukket mitt nå er at det igjen må bli vekkelse, og at flere ungdommer finner sin plass i misjonen vår. Det er også et bønneemne, sier Lovise som i år var på julemesse i Bergen krets av DISM for 41. gang, til slutt. Lovise Rong har vært med i Indre Sjø i 60 år. Et rikt liv, sier hun. Trygg Havn - nr

12 Reportasjer Sildefiske-historie i modellform Lauritz Westerheim (93) i Dåfjorden på Fitjar er ikkje som andre nittiåringar, og løa hans er heller ikkje som andre løer. For Lauritz har ein heilt spesiell hobby, og det ber løa hans òg preg av. Tekst og Foto av Håkon C. Hartvedt Løa til Lauritz er det nemleg 56 båtar. Ekte båtar som tidlegare har tilhøyrt eit eller anna bruk under når sildefisket var på det heitaste. Men båtane er sjølvsagt ikkje i full storleik. Det er modellar me snakkar om. Modellar Lauritz har laga «etter skjønn» som han seier. Men folk som har sett modellane til Lauritz har, heilt fjetra, uttalt at «da e på prikken likt so da va». Og som nemnd ovanfor har Lauritz samla og stilt ut båtane etter slik dei forskjellige bruka var då silda kokte i fjordane for nokre tiår sidan. Tidleg i båt Og Lauritz var tidleg i båt. Far hans dreiv mussa og brislingfiske i tillegg til eit lite gardsbruk med kyr, smale, poteter og litt korn til eige bruk. Men det var i båten Lauritz treivst best. Og tidleg fekk han vera med. Me var heller ikkje gamle gutane før me fór og dorgde etter fisk til husbruk, smiler han. Så då han 14 år gamal Faren sitt bruk med «Familien» som hovudbåten og gavlabåtane «Brødrene» og «Mikjel», ein spelbåt og to lettbåtar. for første gong var med på yrkesfiske, var han allereie godt trena til å vere med på gamet. Han blei difor ikkje sendt i byssa, men var alt første sesongen med på å passe garnet. Så vart det stor- og vårsildfiske i 7-8 år. Innimellom jobba han på As Stord Verft, litt med vegarbeid før han overtok garden som han sidan Bruk etter bruk, løa full. Til saman 56 båtar med ustyr. 12 Trygg Havn -nr

13 Lauritz mellom modellane sine. dreiv i 40 år. Men som det har vore vanleg mellom kystfolket her i landet, dreiv han heile tida med fiske som ei viktig attåtnæring. Frå nyttår til mai var det gytetorsken han gjekk etter med sildefiske parallelt med dette. Elles kasta han med nota etter pale og sei, og i juni var det brislingfiske. I alt dreiv eg med slikt kombinert fiske heilt til eg var nærmare 80, fortel Westerheim. I tillegg til dette har Lauritz opp gjennom åra laga mykje fiskeutstyr. Både garn, fiskemerdar og teiner i dobbelt hundretal. Dette har òg gjeve kjærkome inntekter til hushaldet. til ikkje ukjende Magnus Stangeland, fortel Lauritz og minnes godt bruket til far sin som hadde namnet «Familien» på hovudbåten (eit svært vanleg namn den gongen). I tillegg hadde han gavlabåtane «Brødrene» og «Mikjel», ein spelbåt og to lettbåtar, får me vite. Men dette er berre to av bruka Lauritz hat laga modellar av i løa si. Det er mange fleire. Til sa- «Marta Oline». Båten til Lars Møgster. Selde til Magnus Stangeland Men modellbåtane tener eg ikkje noko på, det er berre utgifter, smiler han, og legg til: -Bortsett frå eit bruk. Det første eg lagde. I dette bruket heitte lossementbåten «Flinken», gavlabåten «Sjømannen», dei rogavlane hadde namna «Jomann» og «Brødrene» mens dei fire lettbåtane ikkje hadde noko namn. Dette bruket selde eg Trygg Havn - nr

14 man, som nemnd, 56 båtar. Om det blir fleire er ikkje godt å seie. Helsa er ikkje lenger den han var, og Lauritz slit mellom anna med balansen. Men det han har laga står der som eit vitnemål om ei tid som har vore, og som Lauritz Westerheim har dokumentert på sin heilt spesielle måte. Krondiamantbryllaup og kulturpris I haust kunne han elles glede seg over to store hendingar. Saman med kona feira han krondiamantbryllaup (65 år), og Fitjar kommune heidra han med kulturprisen for 2007, ein pris han delte med ein tekstilkunstnar i bygda. Vikanesbåtane (Vikanes ligg ved Sagvåg på Stord). I grunngjevinga bak denne prisen heitte det mellom anna: «Lauritz Westerheim har gjennom mange år arbeidd med å ta vare på den verdfulle historia kring sildefisket i distriktet vårt, og har i denne samanhengen laga detaljerte kopiar av dei fleste fiskebruka i form av modellbåtar og utstyr som vart nytta ved dette fisket. Modellbruka har han stilt ut i eit lokale i løa i Westerheim. -Alt dette er no historie, men det arbeidet Lauritz her har gjort er med på å gjere oss i stand til å gjenoppleva denne tidsepoken...» Lauritz med kulturprisen Solveig og Lauritz feira krondiamantbryllup i haust. 14 Trygg Havn -nr

15 Ingar Sørhaug (78) er pensjonert skipsfører. Men han står på fortsatt. Nå i Indre Sjømannsmisjon i Bergen krets. Kapteinen er «still going strong» Ingar Sørhaug er stadig aktiv i Indre Sjø-arbeidet i Bergen krets. Tekst og foto av Håkon C. Hartvedt Sørhaug har vært kaptein på de fleste nostalgisagnomsuste fjordabåtene som hørte innunder Bergen-Nordhordland rutelag, så som «Bruvik», «Mælandsdrott», «Lygra», «Seimstrand», «Sæbø» og «Herdla». De siste ti årene av tjenestetiden sin var han på hurtigbåtene «Lygra» og «Manger». Opprinnelig bodde han på Kaland, nord i Austreim. Men da han giftet seg og fikk to døve barn, flyttet han nærmere Bergen for at barna skulle få et skikkelig tilbud, og fra nå av fikk han postadresse Titlestad i Fana. Her ble kona med i en Indre Sjømannsmisjonsforening, og i begynnelsen ble Ingar sin tjeneste for misjonen å kjøre og bringe damer til og fra misjonsforeningen. Så mye kjøring ble det at bilen hans etter hvert ble kalt «Misjonsbilen». Styreverv Etter en tid ble det også mer enn bare kjøring på Ingar. Han ble med på møtene i Domkirkegaten, og seinere ble det styreverv i både Fellesforeningen, Elieserlaget og kretsstyret. Nå er han nestformann i Elieserlaget, og når det skjer noe på Fiskarheimen i Bergen, kan du være trygg på at Ingar er på plass. -Det har blitt mange fine opplevelser i misjonen opp gjennom årene. Og to av dem står for meg som to høydepunkt. Det ene er da vi fikk Elieser 6, og det andre er 125 års jubileet, Brenner for Elieser Ingar Sørhaug var også litt med under overtakelsen av Elieser 6 i Egersund, og skulle vært med videre i klargjøringsarbeidet. -Men da vi pikket rust, fikk jeg en bit inn på øyet, så det ble ikke mer med det, sier Ingar Sørhaug, litt trist. Nå håper han at misjonen fortsatt klarer å seile på egen kjøl. Og han gleder seg over at Elieser får evangeliet ut ved å besøke små plasser der det er lite eller ingen forkynnelse... Trygg Havn - nr

16 Reportasjer Terje Forsbergs juleminne: Fars grusomme behandling av kone og barn ble folkeforlystelse - Lensmannen kom og hentet far som hadde slått sin kone, vår mamma, og vi barna så kraftig at vi lå vettskremte og skadde på golvet. Ingen kom og så til oss. Av Torbjørn Greipsland Slik var forholdene 2. juledag 1963 hos familien Forsberg, som da bodde i Lærdal. Terje Forsberg, som nå er blitt 57 år gammel, forteller dette. For han, søsknene og mora var jula en skrekkens høytid, ikke den glade jul. - Og fortsatt sitter dette i meg. Far ødela ikke bare jula for meg da jeg var barn, men også for alle år senere, forteller Forsberg. I dag har han reist seg, og er i ferd med å bli kjent landet over. Det begynte med et intervju i NRK radio i påsken Siden har det gått slag i slag med intervju etter intervju ikke minst etter at boka hans Aldri for sent å bli et lykkelig barn kom ut i høst. Utallige besøk på skoler og høyskoler, i LO-sammenhenger og blant politifolk, så vel som på kristne møter er det blitt. Overalt er han etterspurt og velkommen. For han har erfart noe som er ekte, og som andre vil høre. Mer enn en har fått hjelp etter å ha hørt ham eller lest boka, som oppnådde Emmausprisen og dessuten har ligget på Dagbladets liste over de mest solgte bøkene. Vi spurte han om å fortelle om en av julehøytidene han opplevde. Vi visste det ikke ville bli glans og glitter i den historien, men ikke at den var så ille som dette viser: Grusomt 2. juledag - Det var jula Far jobbet på Årdal og Sunndal Verk, og hadde fri en uke til jul. Julaften begynte drikkingen. Vi, fem barn og mor, gikk bare og ventet på at bomben skulle detoneres, slik krigsseilerne ventet på at en torpedo skulle ramme båten. For oss alle stod det om livet. 2. juledag eksploderte det. Far slo min mor så hun gikk i golvet. Så knuste han inventaret i stua. Vi barna ble slengt i golvet og lå der skrekkslagne. Det lille vi hadde fått i julegaver, ble ødelagt. Strikkesaker kastet han i ovnen. Min eldste bror klarte å komme seg ut og fikk varslet lensmannen. Men det tok tid før han kom, for han trengte sterke assistenter skulle de klare far. Til slutt ankom de fire stykker til den tidligere brusfabrikken der vi bodde, nå var det kullager med et bolighus bygd på 1800-tallet. Underholdning for bygdefolket Ryktet spredde seg raskt i bygda, og store og små samlet seg i en halvsirkel for å se på dette juleopptrinnet. De lot seg underholde, der de stod røykende. Det var uhyre nedverdigende for oss. Karene som lensmann Rekve hadde fått med seg, var sterke menn. Men det tok tid før de fikk overmannet far. De måtte rett og slett slåss med han. Vi var vettskremte. Stoler og politiluer føk omkring. Politifolka fikk gjennomgå før de fikk has på far. Han ble lagt i jern, og de drog han ut mens han bante og skrek. Senere kom de tilbake og plukket opp politiluene. Ingen enset mor og oss barna. 16 Trygg Havn -nr

17 - Det fantes ikke medfølelse med oss, ingen medmenneskelighet. Fengslet de satte far i, var som en utedass på jordet like ved kirken. Der kunne folk se inn til han. Allerede tredje juledag kom far hjem. Ingen anmeldelse på han ble levert fra lensmannen. Tredje 3. juledag, 27. desember, er min geburtsdag. Jeg var 13 år. Far gav noen kroner til min søster så hun kunne kjøpe en lommelykt til meg. Da jeg fikk den, heiv jeg den på sjøen. Ville ikke ha noe fra han slik han oppførte seg mot oss.. forteller Terje. Hvorfor faren ble periodedranker, visste familien allerede den gang noe om: Han kunne stadig skrike: Jeg har drept før, jeg kan gjøre det igjen. Som snart hele Norge vet, har Terje klar seg bra selv om han ble erklært evneveik på barneskolen. Gutten som ingen hjalp har fått utdannelse, er gift, har barn og barnebarn. Men det som er den største sorgen for han, er at så mange også i dag har det vondt. Han vet det. Når han besøker en skoleklasse, sier han rett ut at så og så mange må de regne med har problemer med vold og alkohol i hjemmet, eller jenter som har vært utsatt for incest. - De kan synge om glade jul, men de gruer seg forferdelig. Selv i dag får de ikke den hjelp og omsorg de trenger. Og ganske riktig, han hadde drept kjæresten sin i Sverige. Han ble satt i varetekt, men det ble ikke reist sak mot ham da de ikke hadde beviser nok mot han, ifølge det Terje skriver i boka. Plages fortsatt - Også de to neste julehøytidene var omtrent like ille. Mye bedre var det heller ikke de årene vi bodde i et fjøs på Arnøya i Troms, der det ikke var lys og ingen varme, men med så store åpninger ut at vi kunne se måneskinnet. Ingen brød seg om oss. En noenlunde god jul hadde vi hatt i 1956, da far var på Svalbard. - Preger minnene fra jula deg ennå? - Ja, kona merker at jeg blir rar og stille når julekvelden nærmer seg. Sist julaften kledde jeg om garasjen, måtte gjøre noe. Kom inn i 5-6 tida, så spiste vi middag og koste oss, men allerede i titida sovnet jeg etter hardt arbeid. Trygg Havn - nr

18 Reportasjer «Alle kjenner Solfrid!» Hun er ikke blant de minste i landet. Ikke på noen måter. Hun ruver både i skapning, misjonsiver og tjeneste. Solfrid Nikolaisen Av Håkon C. Hartvedt Vi snakker om Solfrid Nikolaisen. Etter hvert «fast inventar» på Røst under fiskerisesongen, og i tjeneste på så utrolig mange andre måter i misjonen. Men om hun ruver utad, er hun blant de mest ydmyke og «ikke lyst til å fremheve meg selv menneskene» vi kjenner, innad. For det er misjonen hun brenner for, ikke egen fremgang og karriere. Hun ble nok smittet som barn. Av misjonsviruset som hun vokste opp med, og som hun heldigvis ikke er blitt kvitt siden. -Drar ikke før du stifter forening Som nygifte hadde mor og far til Solfrid, Solveig og Nils Nikolaisen, en taler boende hos seg under en møteuke på Hetlevik på Askøy. Ikke noe spesielt uvanlig i det. Det uvanlige var at forkynneren sa til mor til Solfrid at han ikke ville reise derfra før hun hadde sagt seg villig til å starte en misjonsforening for Den indre Sjømannsmisjon. Og for å «bli kvitt mannen», og etter å ha sikret seg at hun ville få hjelp av Solfrid, bestemoren sin, endte det med at Solveig Nikolaisen startet foreningen «Fyrlyset» i 1935, en forening som fremdeles lever i beste velgående, smiler Solfrid. Vi sitter og prater under julemessen til Indre Sjømannsmisjon i Bergen krets i november, med herlig julemesse-surr rundt oss. Rett som det er blir vi avbrutt av unge og eldre som vil ha noen ord med denne ressurspersonen i Den indre Sjømannsmisjon, eller rett og slett gratulere 18 Trygg Havn -nr

19 henne med fødselsdagen. Det rimer det også. At Solfrid står på for fullt i tjeneste for misjonen, i stedet for å sitte hjemme og ta imot presanger på fødselsdagen sin, stemmer fortreffelig med det bildet vi for lengst har tegnet av henne i vårt stille sinn. En lignende holdning må nok også moren ha hatt. Da hun var nygift og huset forkynner og senere startet forening, var Nils enda ikke kommet til tro på Jesus. Men det ordnet seg etter hvert, sier Solfrid, enkelt. «Lanternen» I 1965 startet også Solfrid forening. Foranledningen var ikke bare at hun hadde vokst opp i lag med misjonen, en ungdomstur med Elieser 4 rundt Osterøy gjorde også sitt. Foreningen fikk navnet «Lanternen», og målet var å samle inn penger til Elieser 6. Solfrid var eldst av ungdomsgjengen og ble også leder. -Og denne foreningen, som fremdeles er sprell levende, har nå hver vår basar om bord i båten som de jobbet for, lenge før den ble en realitet... Bakgrunn fra Posten Yrkesmessig har Solfrid jobbet 35 år i Posten, store deler av tiden som poststyrer på Follese. Da Follese postkontor ble nedlagt, fikk hun jobb på regnskapsavdelingen i Bergen postkontor. -Men det var en usikker dåm over det hele, så jeg ba mye til Gud i denne tiden om at han skulle vise meg hva jeg skulle gjøre resten av livet. Så da generalsekretær Ove Aksnes kom og spurte om jeg kunne tenke meg å begynne å jobbe fast i Indre Sjø, så jeg Guds ledelse i dette, sier Solfrid. Hun snur og gir oppmuntrende ord til en av medarbeiderne under basaren i Kringsjåveien, før vi fortsetter: Ungdomsråd, Kretsstyre og landsstyre Av det vi har skrevet ovenfor, skjønner en nok at det ikke var noen totalt ny situasjon for Solfrid Nikolaisen å få lønnet arbeid i DISM. Tidlig i sin ungdom ble hun med i ungdomsrådet i Bergen krets, og siden har hun vært med både i kretsstyret og landsstyret i misjonen. Røst Første gangen hun var på Røst var i Da fikk hun permisjon fra Posten for å kunne gjøre en jobb der under Lofotfisket. Nå har hun vært med i denne tjenesten i de siste 10 årene, bortsett i fra to år da hun av forskjellige grunner ikke kunne. Fiskarheimen på Røst har åpent året rundt. Solfrid er med under Lofotfisket. Fra februar til litt ut i april. -Det bor 600 mennesker på Røst, og i sesongen er også de fastboende flittige møtedeltakere. Og vi har fest i begge ender. Åpningsfest ved sesongstart, og avslutningsfest når sesongen er til ende, sier Solfrid Nikolaisen som gjennom årene har blitt et fast holdepunkt for mange av fiskerne. Det er heller ikke tvil om at fiskerne synes det er godt å møte noen faste som de kjenner igjen fra år til år. Og de som går på møtene eller hyggekveldene vi arrangerer på heimen, er jeg blitt spesielt godt kjent med. Det de mangler av tid til å sette seg ned for å prate i arbeidsukene, tar de igjen i helgene da drøsen går lett og livlig, gjerne godt oppmuntret av en kopp kaffe og et kakestykke på fiskarheimen, der fiskerne har flokk et seg rundt bordene i den trivelige kafeen, langt ute i havgapet. Enda flere kjøper middag. 150 kroner for hovedrett pluss dessert, og med forsikring om at de kan spise så mye de vil, er ikke noe å si på. Trygg Havn - nr

20 Det kan ellers bli lange dager for Solfrid og de andre på heimen når etterspørselen, og innrykket, av sultne fiskere er på det sterkeste. Men Solfrid og de andre står på, med glede, selv om også Solfrid har sine begrensninger. Men også da med humoren i behold. Et eksempel på det henter vi fra en søndag et av de første årene hun var på Røst. Hun hadde stått og laget riskrem hele ettermiddagen og langt ut på kvelden, da hun endelig gikk på rommet sitt, dyktig sliten. Det har blitt mange basarer og utlodninger på Solfrid Nikolaisen opp gjennom årene -Da banker Kulwant, bestyreren på døren og sier: «Det er noen som vil ha riskrem!». Trøtt som jeg var, nærmest ropte jeg til ham: «De får ikkje riskrem no om det so gjeld livet!», humrer Solfrid i dag. Merkbart flere folk -Ellers er det blitt merkbart flere folk på Røst de siste årene. Siste sesong var det 540 båter, noe som betyr at folketalet i det spennende samfunnet i havgapet både to- og tredobles når fisket står på for fullt. Det har da også vært bra med skrei, og de fleste får fylt kvotene sine her, selv om det også er noen som drar videre nordover til Finnmark før de returnerer til hjembygden sin. Verre er det for Henningsvær og Stamsund, der skreien til dels har glimret med sitt fravær de siste årene. De fleste fiskerne i dag er i årsalderen, men det er også en god del yngre, rundt Uansett er det fremdeles et tøft yrke å være fisker. Selv om mange av dem har svært komfortable båter, med en rekke fasiliteter, setter de likevel pris på å få komme på fiskarheimen, for å få fellesskap med andre fiskere, og et gudsord med på veien skader ingen Trygg Havn -nr

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Leder Trygg Havn Misjonsoppdraget Av daglig leder Roald Øvrebø Den indre Sjømannsmisjon Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang Elieser som fiskarheim i Ålesund Side 16-23 Les også: Lørdakskafe i Bodø Bygdakveld i Karmsund Sammenslåing av kretser Andakt Fritt

Detaljer

Trygg Havn. «Havlys» Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3 2014 126. årgang. side 10

Trygg Havn. «Havlys» Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3 2014 126. årgang. side 10 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3 2014 126. årgang «Havlys» side 10 Trygg Havn Den indre Sjømannsmisjon http://dism.no/ Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å drive diakonalt

Detaljer

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang Arbeidermøtet 2014 side 6 9 Trygg Havn Den indre Sjømannsmisjon http://dism.no/ Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å

Detaljer

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang.

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken Side 10 16 Les også: Om foreninger i Salten og Agder Så godt å ha «dokk» her Vandsøya

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Les også: Om ny generalsekretær Reportasjer Fritt ord Andakt Innhold Den indre

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 2 2015 Årgang 91

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 2 2015 Årgang 91 Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 2 2015 Årgang 91 2 Samenes Venn 2 15 Gamle Samemisjonbilder i fokus på Samefolkets dag Ved Richard Skollevoll Foto: Johan Mathis Gaup Bildeutstilling gitt til

Detaljer

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 3, 2012. 27. ÅRGANG ISSN

Detaljer

Ha en velsignet julehøytid. julehefte 2013. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. Matt 2,10. årgang 109

Ha en velsignet julehøytid. julehefte 2013. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. Matt 2,10. årgang 109 årgang 109 julehefte 2013 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Ha en velsignet julehøytid Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. Matt 2,10 «Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Det Hvite Bånd. i Ishavskatedralen. en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 102. årgang nr. 5/6 2012

Det Hvite Bånd. i Ishavskatedralen. en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 102. årgang nr. 5/6 2012 Det Hvite Bånd en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 102. årgang nr. 5/6 2012 Landsmøtekoret Bjørgvin Krets sin årlige barneleir synger i Ishavskatedralen 1. 3. juni 2012 RU Det Hvite Bånd «For

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 7 2007 Årgang 82

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 7 2007 Årgang 82 Organ for Norges Samemisjon nr. 7 2007 Årgang 82 Grensetreff i Elgå 5. - 6. mai Tekst og foto: Jon Amundal 2 Også dette året var det grensetreff i Valdalen og Elgå. Det var omreisende sameprest i Sverige,

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 8 2007 Årgang 82

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 8 2007 Årgang 82 Organ for Norges Samemisjon nr. 8 2007 Årgang 82 Årsmøtehelg i Bergen krets Helgatun leirsted ligger vakkert til i Myrkdalen, et par mil øst for Voss, og et par timers kjøretur fra Bergen. Helgen 18. 20.

Detaljer

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2013 Årgang 10. Juleevangelium i landsbyen Veneguera.

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2013 Årgang 10. Juleevangelium i landsbyen Veneguera. LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2013 Årgang 10 Levende Juleevangelium i landsbyen Veneguera Foto: Bernt Aspang SJØMANNSKIRKEN på Gran Canaria I åpningstiden

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

kjerkebla For Torvastad menighet Nr 6-2007 - Årgang 51 Foto: Roald Østensjø

kjerkebla For Torvastad menighet Nr 6-2007 - Årgang 51 Foto: Roald Østensjø kjerkebla kjerkebla Foto: Roald Østensjø For Torvastad menighet Nr 6-2007 - Årgang 51 Det hev ei rose sprunge ut av ei rot so grann, som fedrene hev sunge av Jesse rot ho rann. Og var ein blome blid midt

Detaljer