Kulturmiljøet på Store Råholmen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kulturmiljøet på Store Råholmen"

Transkript

1 Kulturmiljøet på Store Råholmen Fredrikstad kommune Dokumentasjon gjennomført i forbindelse med kulturmiljøfredning Fylkeskonservatoren i Østfold mars

2 2 Akvarell: Lars Ole Klavestad 2012

3 Innhold 4 Forord 6 Oversiktskart 9 Stenbrudd som kulturminner 24 Store Råholmen som et helhetlig kulturmiljø 29 Arkitekt Albert Speers beskrivelse av planene i Berlin 35 Dagens situasjon og bruk av holmen 37 Beskrivelse og visualisering av enkeltelementene 38 Landskap og geologi 39 Kai 40 Skinnegang 41 Vogn 1 42 Vogn 2 43 Kran 1 44 Kran 2 45 Kranfester 48 Stenbrudd og stenfyllinger 49 Gravrøys 52 Type1 53 Type 2 54 Type 3 55 Type 4 56 Type 5 57 Type 6 58 Type 7 59 Type 8 60 Type 9 61 Type Type Type Type Type Type Type Type Type Type Type Type Type Type Type Type Type Type 27 og Type Type Kilder 3

4 Forord Denne dokumentasjonsrapporten er utarbeidet av Lars Ole Klavestad, landskapsarkitekt/rådgiver hos - Registrering og fotografering av de ulike elementene som utgjør kulturmiljløet og muntlige kilder, samt radioopptak) - Selv om stenbruddet på Store Råholmen står nevnt i en rekke sammenhenger, er det ikke skrevet noen - 4

5 Sarpsborg 4. mars 2013 Lars Ole Klavestad 5

6 Oversiktskart

7 merke - Berggrunnen på Store Råholmen består - - by er det et opphold bestående av gneis, km, mens bredden varierer mellom vil si at den er dannet under svært høyt - 7

8 man ved hjelp av enkle redskaper og god teknikk enkelt kan skape brosten, kantsten, grunnmursblokker eller andre emner ut av det være nokså grovkornig, ha en blekrød farge, og ved å være tydelig - 8

9

10 - - - Omkring bruddene vokste det fram en rekke lokalsamfunn eller grender, som fremdeles er godt intak- - steder står det igjen bygninger i form av spisebrakker, skjul eller smier, men så godt som ingen av disse - 10

11

12 - 12

13 - der seg, kom blant annet fram i en skis- for germanerne, som Roma var for kato- - akser mellom øst og vest og nord og sør - Allerede i 1937 ble Hitlers arkitekt Albert Berlin fra den viltvoksende byen den var, Hitler forbundet med uorden, liberale gamle hus og manglet åpne plasser og binde sammen de to store jernbanesta- knekkpunk langt nord i aksen skulle «Die - en kuppel med en diameter på 250 meter hallen skulle det anlegges en plass på

14 Tegningen viser aksen fra

15 - 15

16 monumenthoggere som tok seg av den med sikkerhet derfor må stamme fra Vesterveien i Arendal, ned mot Arendal sentrum, er bygget på disse hitlersten - 16

17 - 17

18 18 sør på Kråkerøy ligger det en stor er mer kubiske enn de på Store -

19 Til venstre: Flere grunnmurer på Kråkerøy skal være bygd av blokker fra Store Råholmen, slik som denne i Kråkerøy- - de øvrige veggblokkene er alle kilehull Over: To buede Hitler-blokker i hage i Furutoppen 5 på Gressvik, - germunumentet i Fredrikstad er bygd 19

20 Folden Stenindustri hadde også et stenbrudd mellom - - det, men en del av dem kjenner vi igjen fra Store Til venstre: Denne uteplas- - bolighuset har også dekora- virkede stener som var hogd 20

21 1970-tallet en lang stabel med rek- på de sidene som skulle vende inn i Granitkompani som drev stenhog- lokalt, men de ble fraktet fra den an- Grimstad) for å bli ferdig bearbeidet - tydelig på bildene på neste blokkene ved Hornneskilen seg tydelig fra den mer grå- er ikke kjent hva den skulle 21

22 - som står omtalt på forrige side, av råblokker fra vestsiden av Os- 22

23 Disse unike bildene viser lermonumentet kunne blokk er det en rekke betegnelser, blant annet - ene var det montert en solid kran på, da også solid fundamentert på trestokker,den skulle heise blokker på

24 - - - lasjonene som jernbane og kraner, som gjør stenbruddet på Store A/S på følgende måte: - - ten og kantsten samt bygningssten, er beliggende i Torsnes, Kråkerøy, - produksjon av bygningssten og kant- Firmaet har i en rekke år levert bety- Haag, Amstell stasjon, Amsterdam 24

25 - vokste opp ved stenbruddet i Sandbukta ved Kjøkøysundet på Krå- - minneoppgave fra 1993 hvor han forteller om arbeidet med hitlerstenen i Sandbukta og på Store Råhol- Det ble jo en annen situasjon, men måte, eller ble arbeidet underlagt tyskerne? med utsmykningen av Rådhuset masse - en kjempeordre fra Tysk- - entrepenører som hadde jobb for dre begynte også i andre yrker med De ville vekk ifra å jobbe for tysker- 25

26

27

28 på Hvaler, Kjøkøyvarden på Kjøkøy, Lunderamsa og Holtevarden på Kråkerøy og Valhall og Østentorøysa - 28

29 Arkitekt Albert Speers beskrivelse av planene i Berlin - - geplaner, var det på grunn av den fortrolighet som nesten bestandig kjennetegner forholdet mellom - 29

30 tenkte på et Tyskland med 140 millioner mennesker, og dermed røbet han også den ning av Tysklands folketall, dels tenkte han på innlemmelsen av andre germanske folk, men ikke befolkningen i de land han hadde underlagt seg og som ikke skulle ha noen å øke stemmetallet for hvert riksdags-medlem for på denne måten å kunne bevare uforandret plenum i den gamle riksdags- tallet stemmer for hvert medlem, et - valgsystemet med valgperioder og stemme- makten, selv om det hadde mistet sin be- De bygninger, som skulle danne innramnin- i skyggen av den store kuppelhallen, som om han også i proporsjonene ville under

31 - - pelen i Berlin skulle ha en denne lysåpning hadde en diameter på 46 meter og var dermed større enn - av rommet hadde syv ganger så stort rominnhold - indre rom skulle være så meter i diameter skulle det reise seg tre rekker tribuner i sirkelform opp tede pilarer av marmor, som med sin høyde av 24 meter ennå holdt seg så lige mål, ble like ovenfor 50 meter høy og 28 meter bred nisje som i bunnen skulle kles med gullmo- det som eneste billedutsmykning, på en 14 meter høy marmorsokkel, en forgylt riksørn med det ekeløvkran- Høyhetstegnet ble på denne måten både avslutningen av 31

32 var det allerede betalt millioner i kjøp Tyskland, men tross valutamangelen efter Hitlers særlige ordre i Syd-Sverige alle andre byggverk langs Hitlers fem kilometer lange praktgate skulle også dig elleve år senere, hadde den lengste byggefrist, var den stensnedleggelse 32

33 - - kunne De tenke Dem å foreta reparasjoner hvis det var fare for at hele kuppelen skulle falle sammen?»

34 - Vis-å-vis kuppelhallen lå på den ene siden den nye overkommandobygningen, på den annen side riks Og midt i denne prakten ville Hitler på riksørnen med høyhets-tegnet i klørne, som skulle krone kuppelbyg- stå over hakekorset, her vil den be- denne, verdens største bygning, må dellbildene som jeg laget over disse bygninger, kan man fremdeles se Hitlers forandring av de opprinne- - 34

35 2 stort område i Kråkerøy-skjærgården fredet som anlegg, gjerder, andre varige eller - - ger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering og annen form for tørrleg- andre konsentrerte forurensnings- gjødsling, kalking og bruk av kje- - Vernebestemmelsene sier ikke sies heller ikke noe om eventuell

36 - - 36

37 37

38 Landskap og geologi 38

39 Kai 2, som er kultet med avfalls- stad kommune har båt og utstyr, og bør således kontak- 39

40 Skinnegang

41 Vogn 1 Kassekonstruksjonen på toppen har sannsynligvis vært 41

42 Vogn 2 Kassekonstruksjonen på toppen har sannsynligvis vært i - 42

43 Kran 1-43

44 Kran 2 Krana er delvis overgrodd av buskvegetasjon, og den er 44

45 - Det andre festet er plassert på bruddkanten på toppen vridbart feste, hvor det sannsynligvis har vært festet et - 45

46 - en mengde små avslag, og bygningen kan muligens ha - 46

47 De som er plassert langs sjøen er som regel båt- eller pramfester, mens de som er på topper inne på øya sannsynligvis er vaierfester 47

48 utskipingsplass mulig plass kai / utskipingsplass stenbrudd stenfylling 48

49 Den har mistet sin opprinnelige form og minner i dag nordøstsiden av varden sees noe av den opprinnelige 49

50 klynge 4 klynge 3 klynge 2 klynge 1 i forbindelse med Hitlers seiersmonument for- de tre øvrige klyngene bærer blokkene preg av å være buntet sammen med stålbånd med mel- 50

51 - 51

52 Type 1 52

53 Type 2 53

54 Type 3 54

55 Type 4-55

56 Type 5 56

57 Type 6-57

58 Type 7-58

59 Type 8-59

60 Type

61 Type 10 form viser at den er en del av en bue-, sirkel- eller kup- 61

62 Type 11-62

63 Type

64 Type 13 64

65 Type 14 65

66 Type 15 66

67 Type 16-67

68 Type 17 68

69 Type 18 69

70 Type 19 70

71 Type 20-71

72 Type 21-72

73 Type

74 Type 23-74

75 Type 24-75

76 Type 25-76

77 Type 26-77

78 Type

79 Type 29 type 25, men type 29 er ikke en del av en bue- 79

80 Type 30 80

81 Kilder Annet: 81

Hvilket rektangel liker du best? Foreta denne uhøytidelige og svært uvitenskapelige undersøkelsen for å se om et flertall av elevene synes

Hvilket rektangel liker du best? Foreta denne uhøytidelige og svært uvitenskapelige undersøkelsen for å se om et flertall av elevene synes 1 Hvilket rektangel liker du best? Foreta denne uhøytidelige og svært uvitenskapelige undersøkelsen for å se om et flertall av elevene synes rektangelet som er laget etter det gylne snitt (E) er penest.

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Skapelsesberetningen. Foredrag av Børre Knudsen:

Skapelsesberetningen. Foredrag av Børre Knudsen: Foredrag av Børre Knudsen: Skapelsesberetningen Børre Knudsen er en meget kjent prest og folketaler bosatt i Nord-Norge. Han er mest berømt for sitt brennende engasjement for menneskeverdet, spesielt for

Detaljer

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s.

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s. INNHOLD KAP 1: BYEN I BYEN s. 4 KAP 2: PARK OG BAD s. 8 KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16 KAP 4: DET URBANE LIV s. 20 KAP 5. BOLIGER s. 24 KAP 6. TURISME s. 32 KAP 7. BUSINESS s. 36 KAP 8. FAKTA OG FORSKJELLER

Detaljer

Gruvearbeidernes kulturlandskap - Løkkelandskapet i Kongsberg. Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner

Gruvearbeidernes kulturlandskap - Løkkelandskapet i Kongsberg. Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Løkkelandskapets historikk... 4 1.2 Kildegrunnlaget... 5 2.

Detaljer

Lidenskap eller galskap? - om restaureringen av Gammel-Kleppe i Vågå.

Lidenskap eller galskap? - om restaureringen av Gammel-Kleppe i Vågå. Lidenskap eller galskap? - om restaureringen av Gammel-Kleppe i Vågå. Av Kristin W. Nilssen Høgskolen i Østfold Digital medieproduksjon Digitale dokumenter - Arbeidskrav 1 Tekst Halden 01/ 2012. Innledning.

Detaljer

INNLEGG FOR VELSTYRET FOLKEMØTE 17.11.11

INNLEGG FOR VELSTYRET FOLKEMØTE 17.11.11 INNLEGG FOR VELSTYRET FOLKEMØTE 17.11.11 Presentere meg selv: Mitt navn er Ingeborg Marcussen Hübertz, men de fleste kaller meg Imma. Jeg er vokst opp her på Sandøya, har gått i barnehage her og hatt mine

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Hva er egentlig tid? Vi starter denne presentasjonen med noen sitater for å høre hva kloke mennesker før oss har sagt om emnet.

Hva er egentlig tid? Vi starter denne presentasjonen med noen sitater for å høre hva kloke mennesker før oss har sagt om emnet. 1 Hva er egentlig tid? Vi starter denne presentasjonen med noen sitater for å høre hva kloke mennesker før oss har sagt om emnet. Tid er det som hindrer alt fra å skje på én gang. Albert Einstein. Tid

Detaljer

Det gamle testamente og vi

Det gamle testamente og vi Det gamle testamente og vi Testamente er et latinsk ord. På norsk heter det pakt. Vi deler Skriften i to hoveddeler: Det gamle testamente og Det nye testamente. Det vil si: Den gamle pakts bok og Den nye

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Kapittel 7. Matematiske modeller

Kapittel 7. Matematiske modeller Kapittel 7. Matematiske modeller En matematisk modell er en funksjon som mer eller mindre bra beskriver en praktisk situasjon. Dette kapitlet handler blant annet om: Hvordan lage en matematisk modell ved

Detaljer

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Nysgjerrigper 2014-05-01 Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Innhold Innledning... 4 Forarbeid... 5 Våre forsøk og hypoteser... 7 Faser: Gass, Væske og Fast

Detaljer

Foto: Bensinstasjon. Literprisen på bensin og diesel er oppgitt på skiltet nederst til venstre i bildet.

Foto: Bensinstasjon. Literprisen på bensin og diesel er oppgitt på skiltet nederst til venstre i bildet. Foto: Bensinstasjon. Literprisen på bensin og diesel er oppgitt på skiltet nederst til venstre i bildet. 1 I dagliglivet opplever vi at volum spiller en sentral rolle på en rekke områder. Når du går i

Detaljer

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia Dette

Detaljer

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 Oppsummering av innspill til Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 byplankontor 1 Forord Innhold Den offisielle starten på til byplanprosessen var folkemøtet på rådhuset 29. mai i 2013. God deltagelse

Detaljer

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design?

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Mona Røsseland Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Det å innlemme emnet teknologi og design (T&D) i matematikkundervisningen innebærer en rekke utfordringer. Emnet er ikke et eget fag

Detaljer

Prosesslogg Hvordan klassen kom frem til problemstillingen November 2005 Desember 2005 Hvordan brukes kryptering.

Prosesslogg Hvordan klassen kom frem til problemstillingen November 2005 Desember 2005 Hvordan brukes kryptering. Samfundets Skole Kristiansand april 2006 Prosesslogg Hvordan klassen kom frem til problemstillingen November 2005 På høsten brukte vi mye tid for å komme frem til en god problemformulering. Vi startet

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Kjære bruker. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med vennlig hilsen. Redaksjonen

Kjære bruker. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med vennlig hilsen. Redaksjonen Kjære bruker Denne pdf-filen er lastet ned fra Illustrert Vitenskap Histories hjemmeside (www.historienet.no) og må ikke overgis eller videresendes til en tredje person. Av rettighetshensyn er noen av

Detaljer

Neville demestre Problemløsnings- oppgaver

Neville demestre Problemløsnings- oppgaver Neville demestre Problemløsnings- oppgaver 4 3 2 5 1 6 7 8 13 9 12 11 10 Oversatt av: Pål Erik Lauritzen Ekholm Neville demestre Problemløsnings- oppgaver Praktiske pusle- og problemløsningsoppgaver Oversatt

Detaljer

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N»

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N» «HYTTEEIER N» Nr. 3 Sommeren 2012 FREDRIKSTAD Leder Rolf A. Hauge om Fredrikstad Hytteforening Påbygg av hytter Vekst i hyttemarkedet i år Femdalsund Hyttelag VA-utbygging i Torsnes VG om hyttekommunen

Detaljer

Gi meg ett sekund for hver kineser!

Gi meg ett sekund for hver kineser! Gi meg ett sekund for hver kineser! En eldre Kina-misjonær hadde mye på hjertet, ofte. Og når han først fikk eller tok ordet, beholdt han det nokså lenge. Det hendte folk syntes han ble noe langdryg. Men

Detaljer

JAKOB MELØE. Om å se. 1983? Ikke publisert

JAKOB MELØE. Om å se. 1983? Ikke publisert JAKOB MELØE Om å se 1983? Ikke publisert Vår forståelse av det andre gjør har plass som premiss for våre egne handlinger vis a vis andre, eller for våre kommentarer til det andre gjør. Den moralske og

Detaljer

Hurum 2043. Hva er utfordringene for kommunen de neste 30 år?

Hurum 2043. Hva er utfordringene for kommunen de neste 30 år? Hurum 2043 Hva er utfordringene for kommunen de neste 30 år? Les fire tenkte tilbakeblikk på diskusjonen huringene hadde høsten 2013 om utvikling de neste 30 år Dette heftet og rapporten Kommuneplan scenarier

Detaljer

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER 1 Ultima Ratio Regum Forord Arbeidsgruppen Ski Vest har på oppdrag fra Ski kommune utarbeidet Delrapport kulturminner i forbindelse med utarbeidelse av

Detaljer