«De sosiale og sportslige rammene rundt turneringen gjør denne cupen til barne- og breddeidrett av fremste merke» SUNNDALSØRA. Reko rdsto r Hydro Cup

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«De sosiale og sportslige rammene rundt turneringen gjør denne cupen til barne- og breddeidrett av fremste merke» SUNNDALSØRA. Reko rdsto r Hydro Cup"

Transkript

1 } Kura 1I:vis «De sosiale og sportslige rammene rundt turneringen gjør denne cupen til barne- og breddeidrett av fremste merke» SUNNDALSØRA Løssalg kr 20,00 Dagens teaer Reko rdsto r Hydro Cup Møblene finner du hos Ifagmøblet" EKOANES' ~8RJJNSfAD LIll.D~=r Torsdag 3. juni k på Sande stadion Sunndal - Byåsen. Voksne kr 60,', ungdom år/pensj. kr 30,-, Gullkort: Gratis. Hydro Cup Sunndal passerer en ny milepæl i Når cupen er i gang i morgen ettermiddag, er det for første gang over 200 lag med. Cupgeneralene Stig Nergård (t.v.) og Gunnar Olav Furu (t.h.) har vært med i samtlige av de 21 år cupen har blitt arrangert, mens Ståle Rønningen er førstereisgutt i cupgeneralfaget -. Side

2 HYDRonip :rorndag:03:jtjfli-2-(}:10 ~unna<tl ~l'<trtlaut. Telefon HYDRO Besøk vår hjemmeside:

3 I Aura Avis Torsda'g 03. juni 2010 I Aura :AVIS Uavhengig lokalavis Ansvarlig redaktør/daglig LARS STEINAR ANSNES leder Mer penger til næringsselskapet SUNNDAL: I forbindelse med Prosjekt 2013 søker Sunndal næringsselskap kommunen om at rammen som stilles til disposisjon fra kommunens næringsfond til kjøp av aksjer i bedrifter økes med en million kroner. Det opplyses videre i søknaden at en forventer et snarlig behov for å utvide rammen ytterligere. Søknaden behandles økonomi- og planutvalget tirsdag og rådmannens innstilling er i tråd med søknaden fra næringsselskapet. «Unge spillere skal komme til Sunndal for å ha det artig på banen. I tillegg skal de oppleve trivsel utenfor gressmatta» Førsteklasses reklame Rotevatn blir - leder i Allkunne Audhild Gregoriusdotter Rotevatn er ansatt som ny daglig leder i Allkunne AS. Allkunne er et nynorsk digitalt oppslagsverk som er gratis og tilgjengelig på internett. - Jeg ser dette som en unik sjanse til å være med på et digitalt kulrurpolitisk kunnskapsløft for nynorsken, sier Rotevatn. Allkunne har kjøpt rettighetene til å oversette mer enn artikler fra Caplex. I tillegg blir det skrevet flere nye tekster som gjøres tilgjengelig på nettstedet Allkunne AS ble stiftet i august 2008 og eies av Det Norske Samlaget og Nynorsk kultursentrum. Audhild Gregoriusdott r Rotevatn (35) er journalist og programleder med bakgrunn fra blant annet Sunnmørsposten, Bergens Tidende, NRK og Kanal 24. Hun har fått flere priser for konsekvent nynorskbruk, blant disse Ali Helleviks mediemålpris (2005) og Kringkastingsprisen for bruk av nynorsk (2004). (ANB-NTB) Æurai\vls Akersgata 4 Postboks Sunndalsøra Sentralbord ø.objro:l"1.qs ~N09J1SOm9MVA Aura Avis er redigert pl uavhengig grunnlag. ihenhold til de: prinsippe:r som er nedfelt IRedaktørplakaten, og ~ norske mediers eusee l'\oitner, slik de er uttrykt j Vær Varsom-plakaten og Teknreklameplakaten. Ansvarlig redaktør står etisk og rettslig ansvartlg REDA KTØR~ for det redigerte innhold, overfor pres- ANSVAR sens selvjustis (Pressens F~lIge Utvalg ) og overfor lov 09 domstol. Den som mener seg rammet av urettmessig avlscmtete, bes ta kontakt med redaksjcnsledelsen, Det er ogsa anledning til å reise klage overfor PressensFaglige Utvalg, RAdhusgata 17,0101 Oslo, telefon sa 40. HYDRO CUP: I helga blir det fotball fra morgen til kveld isunndal. INGEN VÅR uten Hydro Cup. I helga braker det løs igjen - denne gang med rekordmange lag i aksjon. For første gang passerer antallet 200. DET ER et stort apparat som settes i sving. Flere hundre frivillige legger ned en fantastisk innsats for å få cupen i havn. Vi som befinner oss på utsiden trenger ikke å frykte for kvaliteten på arrangementet. I løpet av de tjue foregående år er det bygd opp en sterk kompetanse. TIPSTELEFON SUNNDAL TINGVOLL NESSET EPOST TELEFAX NAVN l~rs Steinar Ansnes, ansv. redaktør/daglig leder Jan Ødegård, sportsansvarlig Ole Ragnar Ekren,journalist Siv Stor løkken, redaksjonssjef Yngve Ue, journalist Bodil Rod,journalist RigmorWang, ann.kons. Synnøve Kristiansen, ann.kons. Alm. plass Tekstside 1. side Siste side HYDRO CUP handler først og fremst om fotball. Unge spillere skal komme til Sunndal for å ha det artig på banen. I tillegg skal de oppleve trivsel utenfor gressmatta. De sosiale og sportslige rammene rundt turneringen gjør denne cupen til barne- og breddeidrett av fremste merke. SAMTIDIG er Hydro Cup førsteklasses sunndalsreklame. Turneringen trekker et stort antall tilreisende til I Redaksjonen kommunen hvert år. Tusenvis av mennesker som ellers ikke ville ha reist til Sunndal, blir DIREKTE NR. PRIVAT MOBIL Epost-adresser Annonseavdelingen I I 91} Annonsepriser 2010 kr 6,85 pr. mm Stilling ledig kr11,10 pr.mm RanerJllegaliY-till'99 kr17,90 pr. mm Fargetillegg kr12,70 pt.mm kjent med hva vi har å by på. Den verdiskaping som Hydro Cup genererer i form av PR for dalen og inntekter for næringslivet er betydelig. HYDRO CUP er et av de sterkeste merkenavnene i sunndalssamfunnet. Vi ønsker lykke til med årets fotballfest. (LSA) lars.steinar.ansnesæauraavis.nc jan.odeqardæauraavis.nc ole.raqnar.ekrenæaureavrs.nc slv.stcrlokkengauraavis.no ynqve.lieæauraevts.no bcdttrodæauraevis.no synnove.krtsttanseoæauraavis.oo kr 11,10 pr.mm kr 0,50 pr. mm kr 1,50 pr.mm ABONNEMENT: 111 J, kr 1.760,00 1n Jr,kr 880, Jr kr 440,00 8d av A-pressen ASA (100%). TlYkk: Nr1 Trykk -Adressa

4 ) ''Forsdag 03: juni 201'0 'M>YOROCUP Ansvarlige for Hydro Cup 2010 Turneringsledere Stig Nergård, Gunnar Olav Furu og Ståle Renningen Økonomi Odd Arve Skralthaug og Stig Nergård Dommeransvarlig 11'er Jan Roger Srrømsvåg og HallvardMyren Cupens nettside: hydrocup.no Hydro Cup Sunndal bar vært på nett i over ti år, med ei nertside som har vært arbeidsbesparende, både før, under og etter turneringen. Nettsidene oppdateres jevnlig gjennom hele året, noe oftere i ukene før arrangementet, og enda oftere under selve cuparrangementet. Er. det noen som lurer på noe omkring Hydro Cup Sunndal, er det bare å klikke seg inn på nertsiderie, Her finnes alt av påmeldings- og bestillingsskjemaer. Innsjekkingen og fordeling av overnartingsplasser på skolene skjer blant annet via nettet. Også i år blir det resultatservice og tabeller pånertet. l FJOR: En fornøyd Eskil Andersen har mottatt diplom og medalje. Alle får medaljer Alle deltakere i Hydro Cup blir premiert med turneringens egne deltakermedaljer. I klassene fra smågurte/småjente og oppøva; deles det ut medaljer i bronse, sølv og gull til de tre første lagene i hver klasse, som også får lagpremie i form av pokaler. Det er også satt 'opp vandrepokaler i disse klassene. Den enkelte klubb må vinne de ulike klassene tre ganger før de får med seg pokalen hjem til odel og eie. Etter retningslinjene til Norges Fotballforbund kåres det ikke vinnere i klassene minigutt og minijenter samt lillegutt og lillejenter. Her premieres alle med like deltakermedaljer. Dommeransvarlig 7'er Jo Bakken, Frode Gravem og Arne Romfo Overnatting Anders Brevik, Rolf Wilnes, Frode Saur (Løykja), Anette HalsHafsås (Øksendal), Kjersti Ansnes!Sande skole), Ellinor Vadla (Ålvundeid), Odd Arne Aaram (Tredal), Magne Bjorli (Furu). Baner Thomas Holte og Rune Birkest- øl Kampoppsettlresultatservice AHEgilBjerkseter Bespisning Jon Ivar Evjenth Kiosksalg Jostein Dyrhovden Sekretariat RandolfReitan Premiering Jørund Svensli Transport Egil Rød Leder SIL Fotball Stein Erlend Skei Cupavis Ole Ragnar Ekren Produksjon Nr! Trykk Adressa- Orkanger Kjære deltagere, støtteapparat, foreldre og fotballinteresserte! Det er en veldig god følelse og igjen kunne invitere til SWIDdal Fotballs.vakre våreventyr, Hydro Cup! Årets arrangement er rekordstort og det er for oss i arrangementskhibben veldig hyggelig at så mange som 192 lag + 14 knøttelag samles til en flott sportsutfoldelse i vakre Sunndalen. At antallet lag har vokst jevnt og trutt de siste årene viser at vi har truffet veldig bra med arrangementet. Vi begynner imidlertid nå å nærme oss en smerteterskel på hvor mange lag vi klarer å ta i mot, men arrangementskomiteen har nok en gang gjort en formidabel jobb og alt ligger nå til rette for en flott fotball weekend for både aktive, støtteapparat og tiiskuere. Arrangementskomiteen består aven god håndfull personer som bruker veldig mye av sin verdifulle fritid på dette, samt at et stort antall foreldre.som stiller velvillig opp. Uten dette engasjementet og frivilligheten hadde ikke arrangementet vært mulig. Ønsker derfor å rette en stor takk til alle de som har vært med å' planlegge og som vil være med på å gjennomføre turneringen! Hydro Cup har utviklet seg til å bli en folkefest i Sunndalen. Stein Erlend Skei, styreleder i,sunndal Fotball. Det er et yrende folkeliv som setter et veldig positivt pr-eg på dalen de dagene turneringen pågår. Det er flott å se at både lokale og tilreisende samles rundt fotballen denne helga i juni. I tillegg til det sportslige, er den sosiale delen også av stor betydning. Det er flott at en år etter år treffer igjen deltagere en har truffet i tidligere Hydro Cup år. Dette utvider horisonten for den enkelte noe jeg tror er veldig positivt. Vi i Sunndal Fotball ønsker at Hydro Cup skal være et positivt samtaleemne ute blant klub- bene, samt at vi tror at deltagelse på Hydro Cup kan være noe som g~ør at en utvider sin bekjentskapskrets, noe en selvfølgelig kan dra nytte av senere i livet. Vi oppfordrer derfor til å menges og bevisst gå inn for å utvide vennskapskretsen. Hydro Cup er sportsarrangement vi er stolte av i Sunndalen og tilbakemeldingene fra deltagende lag har vært veldig positive. Vi j Sunndal Fotball tar til oss disse positive tilbakemeldingene og forsøker også i år å levere slik at forventningene innfries, \li ønsker å levere noe som skaper positive samtaler i lang tid etter endt turnering! Til slutt vil jeg oppfordre alle innbyggere ikommunen, tilreisende oggjerne andre fotballinteresserte til å oppsøke banene pg bidra til positiv stemning slik at de aktive får en uforglemmelig fotballopplevelse! Vi håper nå at godværet slår til og sørger for en uforglemmelig opplevelse for de rilreisendelag! Lykke til alle sammen! Stein Erlend Skei Styreleder 'Sunndal Fotball Velkommen til Sunndal Så sparkes endelig ballen i gang - for 21. gang - i vårens villeste og vakreste eventyr: Sunndal Fotball inviterer til Hydro Cup. I løpet av tre dager skal 46ll.fotballkamper spilles på åtte elleverbaner og ti småbaner, hvor over 190 lag og spillere skal i aksjon. Fotball er supert! Dette bare må bli bra. Sunndal står på hodet for at alle skal få en fin fotballopplevelse. Spillere overnatter i kommunens skoler og sportshall. Bygdas hotellsenger, hytter og campingplasser er fulle av fot eldre og andre ildsjeler. Sunn- torget midt i Sunndalsøra sentdal Røde Kors er som alltid kl<\ rum. Her blir det konserter og disko i teltet, og kino i kulturhure om noe skulle skje. Sunndalinger flest gjør dugnad i vakt-, set. Mye frydefull skriking mellom kampene,med andre ord. banemannskaps-, sekretariatsså - kos dere alle sammen! Og og kjøkkentjeneste. Sunndals næringsliv og handelsstand stil- - til dere som kommer reisende - velkommen til Sunndal!!! ler opp som sponsorer og leverer tjenester. Sist men ikke minst Ståle Refstie, gjør Sunndal Fotball, Grøa IL og ØksendalILen stor innsats! ordfører Som vanlig er Sunndal Svøm. mehall med varmtvannsbasseng og vannsklie åpen for spillerne. I år er det også Cup-torg på Øra- laga er ansvarlige for transport llvert enkelt lagiklubb har selv ansvaret for transport til og fra Kalnperlmåltider.Sunndal IL Fotball disponerer to-tre mini- busser som kan benyttes når egen transport er vanskelig. EVentuell bruk av bussene må bestilles i sekretariatet viii tele- fon S, Klubber med denne tjenesten. flere deltakende lag og hvor «kampkollisjener» kil1\. foril'.: komme, vil bli prioritert for

5 fr HYDRl>'COP 19 FRIVILLIGE: Her har vi nøkkelpersonene i de frivillige bakkestyrkene under årets Hydro Cup Sunndal. Bak fra venstre: Randolf Reitan, Anders Brevik, Egil Rød, Jon Ivar Evjenth, Rolv Wilnes, Jan Roger Strømsvåg, Ulf Tundal, Magne Bjorli, Jørund Svensli, Hallvard Myren Foran fra venstre: Frode Saur; Frode Gravem, Rune Birkestel, Ståle Rønningen, Odd Terje Furu, Gunnar Olav Furu, Jostein Dyrhovden Ikke til stede: Ellinor Mjøen Vad/a, Odd Ame Aaram, Anders Sæther, Anette Hals Hafsås, Thomas Holte, Kjersti Ansnes, Jo Bakken, Arne Romfo og Alf Egil Bjerksæter. (Foto: Bodil Rød). Cupen over 200 lag for første gang HYDRO CUP Sunndal runder en ny milepæl når cupen innledes i morgen ettermiddag. For første gang er det over 200 lag som deltar. SUNNDAL:Mange tusen tilreisende fotballspillere, trenere, ledere, foreldre og supportere for øvrig setter Sunndalsøra på hodet fredag, lørdag og søndag. Merkevaren aydro Cup Sunndal står sterkere enn noen gang og i det 21. året cupen arrangeres passeres en ny milepæl. Antall deltakende lag har aldri vært over 200 tidligere, men i år sprenges den magiske 200 lagsgrensen. Hydro Cupledelsen gjør det en kan for at så mange lag som praktisk mulig skal få være med, men også i år er det mer enn 25 lag som ikke har fått plass. Det er i gutteklassene at pågangen er størst og da spesielt smågutt, ill Iegutt ogminigutt. - Med den pågangen vi opplever er det i praksis «først til møllas-prinsippet som rår. Vi stiller imidlertid krav om at påmeldingsavgiften betales til rett tid. Skjer ikke det, blir plassen tildelt et annet lag. Det hender også at vi må gjennomføre loddtrekning for at vi skal føle at alt går rettferdig for seg, sier cupgeneralene Stig Nergård, Ståle Rønningen og Gunnar OlavFuru. FØRSTEREIS. Mens Stig og Gunnar Olav har sittet i cupledeisen i samtlige 21 år, er Ståle førstereisgutt. Som daglig leder i Sunndal Fotball har Ståle fått et rekordstor cuparrangement å hanskes med allerede i sitt første arbeidsår. - Det er hektisk og det blir mye dobbeltsjekking for å være sikker på at alt blir gjort og at alt er på plass. Læringskurven er bratt og da er det godt å ha to veteraner å støtte seg på. Jeg må også få lov til å rose Sverre Enger for måten han har systematisert" cup-iogistikken. Det arbeidet har vært av uvurderlig betydning for meg, sier Ståle Rønningen. - Men hvordan er det mulig å presse inn stadig flere lag og er grensa nådd nå? - Vi har redusert litt på omgangstiden og vi avvikler kamper lenger ut over kveldene. og vi opplever stort sett bare velvillighet når vi spør. Hydro Cup har blitt en egen institusjon i sunndajssamfunnet og folk ofrer gjeme ei helg for å være med på å få cupen vel i havn. Aven totalomsetning på rundt to millioner kroner i løpet av cupdagene, sitter Sunndal Fotball igjen med en fin gevinst når alle regninger er betalt. Overskuddet blir pløyd tilbake i driften av klubben. Nettopp derfor er det mange som ser verdien av å bidra med dugnadsinnsats. Det hadde blitt en annen økonomisk hverdag uten inntektene fra Hydro Cup. Hydro Cup Sunndal har i alle år lagt vekt på det sportslige. Det er fotballen som skal være i førersetet og påmeldingsavgiften skal holdes på et rimelig KONTROLL: Cupgeneralene Stig Nergård, nærmest, Ståle nivå. Renningen og Gunnar Olav Furu har som vanlig full - Vi har bestemt oss for at kontroll. Hydro Cup Sunndal ikke skal være et kommersielt sirkus Men vi innser vel at grensa i siteten er helt sprengt, og det med salgsboder og pengejag. praksis er nådd nå, dersom vi er også med på å sette begrens- TiJbakemeldingene vi har fått tyder på at nettopp det er noe ikke får nye baner. For at cupen ninger. skal være så kompakt som FRIVILIJGE. - Er det fort- av grunnlaget for suksessen, mulig er det foreløpig ikke aktu- satt like enkelt å rekruttere fri- sier trioen Nergård, Rønningen elt å benytte banenepå Ålvund- villig arbeidskraft til de mange ogfuru. eid 0& i Ålvundfjord. Vi tar i cupjobbene? - Vi må ha 250 frivillige for å bruk Ålvundeid skole til overnatting i år. Ovemattingskapa- få arrangementet til å gå i hop,

6 22 HYDRO CUP Torsdag 03~luni201er KULTURSUKSESS: Cuptorget ble en sukess med mye NÆR 40 TIMER: Jon Ivar Evjenth var sliten i beina ROLIG HELG: Røde Kors hadde ei tg cup folk og stor stemning iteltet. Her «Supergluedn i aksjon. etter nesten 40 timers springing mellom kjøkken og spi- der, konstatererjoran Kanna Kaluog He sesal under Hydro Cup. Til høyre Kurt Stemnes. Espen Ranheim Sæther, øystein Botr/c og K; Bildeglimt fra jub BELØNNING: Og så kom belønningen. + ÅRETS Hydro Cup arrangeres for 21. gang. Fjorårets jubileumsarrangement ble en gedigen suksess både sportslig, økonomisk og kanskje ikke minst sosialt. SuCom din lokale tjenesteleve SPAR PENGER pa VARE PRODUKTPAKKER SUNNDAL:For selv om Hydro Cup dreier seg om fotball fra A til A, finnes det også mange andre elementer ved dette gigantarrangementet. Elementer som kanskje er vel så viktig for mange av cupdeltakeme og kanskje ikke minst for trenere, støtteapparat og heiagjengen for øvrig. Tap og vinn med samme sinn er et velkjent ordtak, og det ordtaket er viktig i Hydro Cup. Det er viktig å vinne, men det viktigste er å delta, leve opp til fair play-reglene ogvise motstanderne respekt både på banen og langs sidelinja. HEKTISK. Lag fra hele Midt- Norge er representert i Hydro Cup. Det betyr at alle klubber møter lag og spillere som de ikke møter i den hjemlige serien. Cupspillet er også mer hektisk og mer intenst enn de ordinæreseriekampene,ogstemningen på sidelinja er elektrisk. Kampene kommer tett som hagl og den som ikke er skjerpa og fokusert kan gå på en overraskendesmell.. livet utenfor banen er også viktig. De vennskapsbånd som knyttes når barn og unge får. sove sammen, spise sammen, og oppleve ring sammen ei hel helg er uvurderlig. Vi snakker kanskje om livslange vennskap. De sosiale arrangementene under cupen byr også opp til at deltakerne skal bli kjent med andre og ikke bare spillerne på eget lag. CUPTORG. I fjor var kulturetaten i Sunndal kommune med på å skape ekstra stemning gjen- -TV -INTERNETT -TELEFON 1 kontakt - 1 leverandør Tlf Mongstugata 9 - Sunndalsøra VANT: Tingvol/s gullag ig 13 under jjorårets Hydro Cup -,

7 HYDRO CUP Torsdag 03. juni 201 O sadde ei ~ cuphelg i flor, med uvanlig få skaina Kalvlog Heidi Lien Botten (th), samt tv tein Botnik ogkjell Ruud. KNØTTEjUBEL: Hans Olav Smistad på Øksendals knettelag jubler for scoring på Lille Ekeberg. Knettene er et kjærkomment innslag ihydro Cup. 23 toppscorere: Fride Nakken øyan (tv) og Cecilie Stokke ble toppscorere på hvert sitt lillejentelag. Begge scoret fire mål i første /camp under jjorårets cup. ubileumscupen2009 nom sitt cuptorg. Øratorget, midt i Sunndalsøra sentrum, ble samiingsplass for cupdeltakere i alle aldrer. Festivalteltet ble rigget opp og der var det stor stemning lørdagskvelden. - Vi fikk bekreftet berettigelsen av et cuptorg, sa kultursjef Ole Magne Ansnes etter at arrangementet var vel i havn. Suksessen skal gjentas også i år og mye tyder på at arrangementet på 0ratorget har kommet for å bli en del av Hydro Cup. FRlVILLlGE. Uten en enorm frivillig innsats hadde Hydro Cup stoppet opp. Flere tusen tilreisende spillere og'ledere skal ha godt stell, og den som har sagt at dugnadsånden er på vikende front, bør se bak kulissene i Hydro Cup. Før, under og etter cuparrangementet blir det lagt ned en formidabel jobb, e r e l-.' - uten at en eneste krone blir fakturert På den måte har Hydro Cup blitt en kjærkommen inntektskilde for Sunndal Fotball, for alle kroner tjent blir pløyd tilbake til tjeneste som lag på alle nivå i klubben. llildeglimt.på de to avissidene du nå har foran deg, har vi samlet sammen en del bildeglimt fra fjorårets cuparrangernent. Bildene viser mangfoldet, idrettsgleden og entusiasmen som Hydro Cup så gjerne vil bidra til La oss håpe og la oss sammen sørge for at årets cup blir minst like bra. Lykke til! I BoGrønt Kugjødselkompost. Egner seg godt til planting av ale hageplaner, spesielt roser. SO Itr. 99,DiM. totale,jaf'fn.er BoGrønt Grøa Hagesenter Man-tre 10-19'lørl0-16 Søn/heiligdag Grøa' n VANT: Sunndals gullag i G14 under florårets Hydro Cup. {

8 26 HARAMBISJONER: + Torsdag 03.juni 2010 HYDRO CUP G 14-spillerne fra Othilienborg IL har ambisjoner under Hydro Cup. Her er laget fotografert sammen med trenerne Erik Eriksen og Hossein Nal,avan Tre trondheimsklubbeir TRONDHEIM er alltid sterkt representert når Hydro Cup Sunndal blåses i gang. Ranheim, Strindheim og Othilienborg er til sannnen representert med hele 391ag. og oppvokst på Ålvundeid, men nå bosatt i Trondheim og leder for fotballgruppa i Othilienborg TI... Othilienborg TI..er en bydelsklubb i Trondheim. Laget enga- TRONDHEIM: Ranheim TI.., Strindheim TI..og Othilienborg TI..er meget godt representert når Hydro Cup Sunndal 2010 sparkes i gang i morgen ettermiddag. Alle de tre lagene er representert med 13 lag hver, altså 39 lag totalt, og da snakker vi om tett oppunder 500 spillere. '- Hydro Cup Sunndal har blitt vår reiseeup. Det er et fantastisk arrangement, med mange flotte gressbaner og god atmosfære. Sunndalsøra ligger innenfor akseptabel reiseavstand når vi skal fylle opp mange busser med unge fotballspillere, og så er det bestandig finvær. - Vi har vært gjester under Hydro Cup Sunndal i mange år nå, og jeg kan jammen ikke minnes at vi har hatt annet enn RANHEIM: Ranheim bra vær, sier Grethe Liatun, født som poserer:, IL stiller med 13 l,

9 HYDRO CUP Torsdag 03.juni eir - 39 lag sjerer unge fotballspillere i alderen 6 til 14 år. De som vil satse seriøst på fotballen etter at de er ferdig på smågutte- eller småjentenivå, får et videre tilbud i Nardo IL. Spillere som fortsatt ønsker å holde kontakt med fotballen, men som ikke vil satse for fullt i Nardo IL, kan være med i det Othilienborg IL har valgt å kalle et «miljøtilbud». - Vi ønsker selvfølgelig å utvikle gode fotballspillere, men mye av vårt grunnlag baserer seg på å bygge opp et godt sosialt tilbud. Min jobb som leder i fotball gruppa består i å bygge opp et så godt nettverk rundt lagene som praktisk' mulig. Greier vi å bygge opp et godt nettverk er mye av jobben gjort. Nettverket er fundamentet og med et godt fundament kan du bygge gode fotballspillere og gode fotballag, sier Grethe LiatUll. Othilienborg IL har meritter i Hydro Cup Sunndal ogambisjonene er til stede også i år. - Vi gleder oss til Hydro Cup, sier John Berg, som er trener for et J 2000 lag i Strindheim yngres avdeling. Jentene er mer enn klar for cupspill i helga. Med Gjensidige Nordmøre og Romsdal er ditt forsikringskontor aldri langt unna. Kontakt oss på 03100, se gjensidige-nr. no eller kom innom vårt kontor. e e ; Bank - Forsikring - Sparing

10 'HYDRO CUP "'28 'Torsdag 03. juni 2010 Dette går med til middagen Det blir tradisjonell middag under Hydro Cup - pizza og karbonader. - Vi kjører på det sikre. 95 prosent av deltakerne i Hydro Cup liker både karbonader og pizza, sier margenera! Jon Ivar Evjenth. Lørdag serveres det pizza til middag under Hydro Cup, og jcbansens Bakeri har fått bestilling på pizzastykker. Søndag står karbonader på menyen. og dette vii blant annet gå med: 338 poser karbonader 156storeposergrønnsakblan ding 4 sekker potetmos 3 spann sausejevning 3 pakker pepper 7poser salt 5 flasker sukkerkulør 9 pakker Maizenna Brødmat i lange baner + Dette går med til frokost og kveldsmat under Hydro Cup Sunndal i år: 750brød 100glass bringebærsyltetøy 130glass jordbærsyltetøy 50kilo brunost i skiver 34kilo fårepølse 55kilo servelat 110 bokser leverpostei 7.000kvartlitere lettmelk 85liter lettmelk 125liter H melk 170kilo Norvegiai skiver 50pakker margarin 50pakker knekkebrød 220 flasker rød saft Kan kjøpe mat til aue måltider I Det serveres måltider i kantina ved Sunndal vidaregåande skole til alle med A og B kort. B-kortene dekker ellers konsert/diskotek på Øratorget og svømmehall, mens A kortene også dekker overnatting på skolene. Det er også muligheter for andre til å kjøpe mat i løpet av cupen. I kantina selges det enkeltbilletter til samtlige måltider. Prisen er satt til kroner 50 for frokost og lunsj, samt 80 kroner for pizza lørdag og middag søndag. VIL GÅ BRA: - Selvfølgelig må skoleverket stille opp for Hydro Cup Sunndal, og vi er overbevist om at lagledere, spillere, trenere og vaktmannskap i fellesskap sørger for at uhell ikke skjer. Det har gått bra før og vi er overbevist om at det vil gå bra inyskolen også, sier rektor Trond Hansen Rise og inspektør: Hilde Andersen. - Ta godt vare på nyskolen vår SUNNDAL kommune har investert nær 200 millioner kroner i en ny ungdomsskole. Det får også Hydro Cupdeltakerne nyte godt av. SUNNDAL:Hydro Cup Sunndal er helt avhengig av å bruke Sunndal ungdomsskolesom overnattingssted. Rundt 20 lag skal bo på ungdomsskolen i løpet av cupdagene. Sunndal kommune har investert nærmere 200 millioner kroner i et nytt skolebygg, men ledelsen ved skolen har ingen betenkeligheter med å åpnedørene for cupdeltakerne. - Vi vil at deltakerne i Hydro Cup skal dra fra Sunndalsøra med et smil om munnen og vi er overbevist om at dette skal gå bra. Klasserommene ved Sunndal ungdomsskole er fullspekket med teknisk utstyr, og ingen tør tenke tanken på hva en våt fotball kan gjøre med en smartboard og femten topp moderne datamaskiner. Vi er imidlertid overbevist om at både trenere, ledere, spillere og vaktmannskap i et samspill greier å forhindre at uhell skjer og at vi kan drifte skolen som normalt på mandag, sier rektor Trond Hansen Riise oginspektør Hilde Andersen ved Sunndal ungdomsskole. - Vi har et utmerket samar- NY SKOLE: Rektor Trond Hansen Riise og inspektør Hilde Andersen åpner dørene for Hydro Cupdeltakerne. beid med SunndallL Fotball og vi opplever stor profesjonalitet i logistikken i forbindelse med utleie av skolelokaler til Hydro Cup. Laglederne kvitterer for mottatt klasserom og de kvitterer for at de har levert rommet i samme forfatning etter bruk, Dette har vært ukomplisert på den gande skolen og det er ingen grunn til at vi skal oppleve noe annet i nyskolen. Hydro Cup er et gedigent profilarrangement for kommunen og selvfølgelig må skoleetaten stille opp for å hjelpe. Det eneste vi ber om er at alle involvert tar vare på nyskolen vår, sier Trond Hansen Riise og Hilde Andersen. Kiosker på alle banene Det vil være kiosksalg ved samtlige baneaniegg under Hydro Cup, og dette vil blant annet gå med: 5.200flasker brus 1.300Lollipop is 1.300Kroneis (sjokolade) 1.300Kroneis (jordbær) 520Båtis I FJOR: Mattias [uliussen (/V), Thomas Spjøtvoll Aune og Jakob Sveen ven tet tålmodig i den lange kioskkeen Vaniljestang 650 Gomp 1.430Stratos 1.170Lion King Size 572 Energy 390 Snickers 390Kvikklunsj 1.430poser potetskner 169pakker grillpølser 215pakker pølsebrød 21flasker sennep 34 flasker ketchup 117 poser filterkaffe

11 Torsdag;03. jlmi 20l0- Bestilling av buss Ring for å bestille buss! Protester senest etter 30 minutter j INVITERER: Kultursjef Ole Magne Ansnes og kinosjef OPPVISNING: Sunndal skateklubb vil holde oppvisning Svein Sæterbe inviterer ane cupdeltakere til Øratorget og på Øratorget lørdag. Her fra venstre Andreas Skarseth, Sunndal kulturhus. Stian Asp, Frank Moen Skarseth og Benjamin Storset. o - O Cuptorg i ar ogsa HYDRO Cuparrangementet påøratorget, midt i Sunndalsøra sentrum, ble en suksess i fjor. Den suksessen skal gjentas i år, blant annet med livemusikk i teltet. arrangementet på Øratorget.Iørdag ettermiddag og kveld, vil SUNNDAL: I fjor feiret Hydro bli et fast innslag under Hydro Cup Sunndal sitt 20-årsjubileum Cup-helga. og i den forbindei.se innledet - Vi rigger opp-festivalreltet cuparrangøren Sunndal Fotball og der vil det bli livemusikk et samarbeid med kulturtjenes- utover kvelden. Mental Case og ten i Sunndal kommune. Cupto- Clokwork Symphony sørger for rget, midt i Sunndalsøra sent- musikken. Dette er et arrangrum, ble så vellykket at sukses- ement som er åpent for alle og sen gjentas i år. Mye taler for at vi håper på god stemning i telole RAGNAR EKREN tet. Sunndal skateklubb holder oppvisning utenfor teltet og i kulturhuset blir det tre kinoforestillinger fra klokka og utover. Det går også en elireseriekamp lørdag ettermiddag og den vil vi vise på storskjenn inne i foajeen på kulturhuset, sier kultursjef Ole Magne Ansnes ogkinosjef Svein Sæterbø. Dommerne klare for en ny maraton 30 fotballdommere skal ut og løpe maraton i helga. 7-9 kamper i Hydro Cup setter sine spor i muskulaturen. i I 1J I SUNNDAL:- Ikke noe problem, vi er godt trent, ler Jan Roger Strømsvåg, som sammen med Hallvard Myren er ansvarlig for dommerne under Hydro Cup Sunndal Jan Roger og Hallvard skal sørge for at det er dommere på plass i alle kamper - på alle elleverbaner, mens Sunndal Fotball selv har ansvaret for at det er dommere på sjuer- og femmerbanene. - Det er litt aven kabal som skal gå opp før dommeroppsettet er på plass, men vi er likevel Billettbåndfor måltider Tidligere år har alle spillere'kontinuitet i dommerstanden ledere/trenere som har kjøpt under Hydro Cup, er at alle A- eller R-kort fått utdelt ett kjenner cupkonseptet og vet hva de går til. Når oppsettet er. hefte med seks lapper for hvert måltid. Nå har Hydro klart vet vi som ansvarlige at Cup tatt i bruk billettbånd dommerne ikke trenger så mye som alle må bære under hele oppfølging. De vet hvor banene cupen. Dette er adgangsbevier, de kjenner cupreglementet set for å komme inn i kantinaog vet hvordan de skal forholde på Sunndal Videregående seg i enhver situasjon. skole i forbindelse med alle Tretti dommere vil være i aksjon på elleverbanene i måitidene. Skulle du være så uheldig Hydro Cup 2010.De fleste er fra å ødelegge båndet erstattes Nordmøre og Romsdal, men det det med fremvisning av det finnes også en del langveisfarenødelagte. ytt bånd fås i sekde dommere, som har vært fast retariatet. inventar i mange år. PÅ PLASS: 30 ellever-dommer må på plass før dommerknb! Det er fortsatt egne - Hydro Cup er vel en drømabalen går opp_ Jan -Roger. Strømsvåg (tv) og Hallvard billetter for svømmehallen. meoppgave for en IotballdomMyren har nok en gang sydd sammen et godt dommeroppmer? legg. - Ja, vi opplever oppgaven som uproblematisk. Det er på solsiden i og med at det stort synes jeg er fantastisk når vi tar svært få uheldige episoder, både sett er de. samme dommerne i betraktning at folk faktisk må på banene og langs sidelinjen. som går igjen fra år til år. Vi får ofre ei hel helg. Md andre ord, akkurat slik det stort sett ja når vi spør og det - Fordelen med at det er stor skal være. Svømmehallen åpen for spillerne - Det er ikke mulig å si opp - JE G H ~R forsøkt å si opp jobben, men det går visstnok ikke. Derfor må jeg vel stille opp i kantina i å{ også, ler Kurt Stemnes (81). NFFs turneringsreglement gjelder med følgende tillegg: Eventuelle protester skal leveres skriftlig i sekretariatet på Sande stadion av lagleder, senest 30 minutter etter at kampen er ferdigspiit. For kamper spilt på de øvrige arenaer kan protesten leveres i det stedlige sekretariat. Tidsfristen er den samme. Ved enhver protest på forhold under kanipen skal dommeren underrettes før dommeren forlater banen eller banens område. Ved eventuelle protester på alder må det protesrerende lag selv utpeke den eller de spillere det protesteres på. Generell protest på hele laget godtas ikke. med som frivillig medarbeider i Hydro Cup Sunndal siden starten. Ikke et eneste år har han sluntret unna. I år hadde han egentlig tenkt å bare være tilskuer. Sønnen, som bor på Gjøvik, kommer med et miniguttiag, der baunebarnet spiller. Plana var å følge dette lagetgjennom cupen. - Derfor har jeg gjort et tapsunndal:bl-åringen i Langsl- pert forsøk på å si opp kantineågata på Sunndalsøra har vært jobben, men nå ser jeg at navn- et mitt står på lista og da får jeg vel bare stille opp. Nå har jeg lært at en oppsigelse på langt nær er nok for å vri seg unna et frivillig verv i Hydro Cnp. Det må en bare ta til etterretning, ler Kurt, som tar det hele med stoisk ro og som håper at han kan innvilges en ørliten permi- STILLER OPP: 81 år sjon når miniguttene fra Varde gamle Kurt Stemnes har IL spiller sine kamper. vært med som frivillig medarbeider i Hydro Cup siden starten. Sunndal svømmehall står klar til å ta imot unge fotballspillere og ledere med A- og B-kort under Hydro Cup. Svømmehallen er åpen i seks timer Ierdag - med innslipp hver hele time fra klokka til klokka 17.00, med unntak av timen mellom klokka 14 og 15. Da er svømmeballen stengt. Søndag er hallen åpen i tre timer, Første innslipp kl ogsiste kl.lg.oo. Svømmehallen er forbeholdt cupdeltakerne. På grunn av oppussing er det begrenset kapasitet i svømmehallen i år, og det vil derfor ikke være mulig å kjøpe ekstra billetter..+

ÅRSBERETNING Styret 2011

ÅRSBERETNING Styret 2011 ÅRSBERETNING Styret 2011 Styret har hatt følgende sammensetning i 2011: Leder Økonomileder Sportslig leder herre/gutte Sportslig leder dame/jente Koordinator Barnefotball Markedsansvarlig Stig Nergård

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012 Skuidalens beste fotballag ever Generasjonsskifte i Jutul Hockey Skigruppa på overnattingstur til Løvlia Jutulen ønsker alle sine lesere en riktig God Jul og et

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN!

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN! Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427 MEDLEMSBLAD FOR F ANA IDRET T SLA G Foto: Fanaposten Jublende jenter for EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. FRA TROND MOHN! 2 2 FANAVARDEN «Frende sine kunder opplever et godt samsvar

Detaljer

Skigruppa på tur til Torsby. Fv: Kristin Benum Vestre (BVH), Julie Sofie Aas, Marthine Lindgren, Julie Meinecke, Anne Torgersen.

Skigruppa på tur til Torsby. Fv: Kristin Benum Vestre (BVH), Julie Sofie Aas, Marthine Lindgren, Julie Meinecke, Anne Torgersen. JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2014 U14: Bv: Andre Otterstad, Sebastian Hestsveen, Anders Schumacher, Aram Yazdanparast, Bastian Jeppsson. Fv: Alexander Olofsson, Eskil Kvam, Ulrik Øverby Angel.

Detaljer

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG Foto: Marianne Kjær Østre Greverud Idrettspark har vært flittig i bruk denne høsten.

Detaljer

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong!

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2014/15 DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2 3 Velkommen! SASJA: VI MÅ VIDREUTVIKLE OSS Av: Geir Byberg, Styreleder Elite. Foto: Tore Tomter Det er vanskelig å beskrive

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

ff tballavis Nummer 2 2011

ff tballavis Nummer 2 2011 if f tballis 1 Fotball - et bud alle som vil spille ball ff tballis Nummer 2 2011 xxx IFs debut i andre divisjon har vært et eventyr så langt, med kalasseiere cupeventyr blant ingrediensene. Og nedover

Detaljer

Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke.

Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke. Nr 1/2010 Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke. En drøm å spille for Skeid! Oksene gir alt

Detaljer

VOKSNE FOR BARN. rammer også barna MAGASINET. Om «vellykkethet» og kampen for Tilværelsen. erlend loe: Tema

VOKSNE FOR BARN. rammer også barna MAGASINET. Om «vellykkethet» og kampen for Tilværelsen. erlend loe: Tema for barn og unges psykiske helse Nr. 4 // 2013 92. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN STADIG FLERE barn i Norge vokser opp i lavinntektsfamilier UTLÅNSORDNING I NORD Tana bibliotek satser stort på gratis

Detaljer

magasinet BORGEN Våren 2013 JULEN 2013 www.borgen-il.no SIDE 18 Se våre s. 10

magasinet BORGEN Våren 2013 JULEN 2013 www.borgen-il.no SIDE 18 Se våre s. 10 magasinet BORGEN Våren 2013 JULEN 2013 www.borgen-il.no SIDE Lovende 8 fusjonslag med godt miljø Breddefotball arkitekten i Michael S08 Røn tidlig med Sjefene kjøre- av Glans SIDE 12Den sportslige SIDE

Detaljer

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 Desember 2012 Et møtested for Aremark Marker Rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 Avisa Grenseland desember 2012 Desember 2012 Aremark Innbyggere: 1.423 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass!

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Årgang 85 Nr. 2-2014 nr. 423 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Nytt klubbhus - 10 Jan Fjærestad, trener - 13 Damefotball 10 år - 15 Fana sykkel- og løpsfestival

Detaljer

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 Nordre Fjell Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 2 30 år med idrettsglede Gratulasjon frå ordføraren Det

Detaljer

KIL posten. Utgave nr. 1-2008

KIL posten. Utgave nr. 1-2008 KIL posten Utgave nr. 1-2008 w w w. k o l b o t n i l. n o KIL posten w w w. k o l b o t n i l. n o Lederen har ordet Utgiver Kolbotn Idrettslag Sofiemyr stadion, Pb. 134, 1417 SOFIEMYR Besøksadr.: Kongev.

Detaljer

Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409. Klar - ferdig - gå! www.fanail.no

Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409. Klar - ferdig - gå! www.fanail.no Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409 MEDLEMSBLAD FOR FANA IDRETTSLAG Klar - ferdig - gå! www.fanail.no Annonseside FAnAvArden Annonseside FAnAvArden støtter Fana Idrettslag sitt flotte arbeid for å gi et allsidig

Detaljer

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 001607_1_28:001607_1_28 15.09.09 09.12 Side 1 KIL Utgave nr 3-2009 POSTEN w w w. k o l b o t n i l. n o Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 Sigmund får orden på kroppen

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

Stor aktivitet og glede!

Stor aktivitet og glede! KLUBBAVIS 2012 FOTBALL - SKI LANGRENN - SKI HOPP - HÅNDBALL - FRIIDRETT - INNEBANDY - IDRETTSKOLE www.kolbukameratene.no Stor aktivitet og glede! Kolbukameratene har utviklet seg og gir i dag et sportslig

Detaljer

NR. 1 MAI 2014. Foto: Egil Scott Jensen

NR. 1 MAI 2014. Foto: Egil Scott Jensen NR. 1 MAI 2014 Foto: Egil Scott Jensen BANKSJEFEN HAR ORDET Bankene er en del av samfunnet og de utøver avgjørende funksjoner for samfunnet for bedrifter, for husholdninger og for enkeltpersoner. TolgaOs

Detaljer

Eigerposten gjenoppstår Side 3. Cup-feber Side 6. Spillerutvikling Side 18. Jentebølge i Eiger Side 22

Eigerposten gjenoppstår Side 3. Cup-feber Side 6. Spillerutvikling Side 18. Jentebølge i Eiger Side 22 EIGERPOSTEN Sommer 2012 Årgang 12 Til gratis distribusjon i Eigersund kommune Eigerposten gjenoppstår Side 3 Cup-feber Side 6 Spillerutvikling Side 18 Jentebølge i Eiger Side 22 EIgersunds stolthet Æresmedlemmer

Detaljer

OPPLEVE. Til Tromsø for å. Kolossal OL-forventning. Side 6-7 Uoppdaget oppdager

OPPLEVE. Til Tromsø for å. Kolossal OL-forventning. Side 6-7 Uoppdaget oppdager Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen NOVEMBER 2006 Kolossal OL-forventning Side 6-7 Uoppdaget oppdager Side 10-11 Kollektivt innmeldt Side 24-25 Til Tromsø for å OPPLEVE Og det skjer i disse dager.

Detaljer

Kyrre er sjefen. møt opp! Follos neste kamper:

Kyrre er sjefen. møt opp! Follos neste kamper: HÅNDBALLa v i s 1 Follo HK-gutta gikk i krigen Raasok er vår nye sisteskanse Eldin tror Follo kan overraske Folloakademiet for unge talenter SIDE 20-21 SIDE 10 SIDE 9 SIDE 24 Follo HKs HÅNDBALLa v i s

Detaljer

Året 2014 går mot slutten Sportslig ledelse i alle grupper Året 2014 har vært et aktivt og positivt år for IL Heming, Vi ser nå inn i krystallkulen

Året 2014 går mot slutten Sportslig ledelse i alle grupper Året 2014 har vært et aktivt og positivt år for IL Heming, Vi ser nå inn i krystallkulen 5 4 1 leder Året 2014 går mot slutten og IL Heming lever i beste velgående med full aktivitet i alle avdelinger. Vi nærmer oss 5.500 medlemmer og har også denne høsten dessverre vært nødt til å sette

Detaljer

NOWO Steel Grytesett 1,9-3,3-6,1 LTR Veil. 1499,- (begrenset antall) nå 499,-

NOWO Steel Grytesett 1,9-3,3-6,1 LTR Veil. 1499,- (begrenset antall) nå 499,- NR. 4/2011, 5. DESEMBER Gausel Fritidsgård, side 14-15 Hinna helsestasjon, side 8-9 Leder av bydelsutvalget, Steinar Torgersen, går av - se side 22. MATCH Basic polo Strikkekjole 399,- Strikkesokker 249,-

Detaljer

ReAvisa. Vanskeligere hverdag i grenseland. Vårdager fredag - lørdag 11-12. april på. 30 års garanti. Folkevalgte på damejakt 2-3. God påske!

ReAvisa. Vanskeligere hverdag i grenseland. Vårdager fredag - lørdag 11-12. april på. 30 års garanti. Folkevalgte på damejakt 2-3. God påske! TRAFIKKSKOLE Revetal Tlf 413 87 372 Personbil, bil med henger, moped, lett og tung motorsykkel, lastesikringskurs, med mer. www.retrafikkskole.no post@retrafikkskole.no Temamøte på Restauranten 10/4 2014:

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer