UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2013. God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00"

Transkript

1 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf

2 Sommerjobb i Rollag Omviser på Rollag bygdetun Bygdetunet trenger omvisere for sommeren Vi søker omgjengelige personer som har interesse for å formidle vår rike kulturarv! Søker bør være over 18 år, beherske godt engelsk og gjerne flere språk. Arbeidet består i omvisning i bygningene på tunet, enkelt vedlikehold av tun og hovedbygning, i tillegg til salg av suvenirer og kioskvarer. Sesongen går fra sankthans og til første uka i august. Lønn etter kommunal tariff. Sommerjobb på servicetorget Fellestjenesten på Rollag kommunehus trenger vikar i sommer. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak vare betjening av sentralbord og servicetorg og annet forfallende kontorarbeid. Søker må være over 18 år og det er en fordel om du har erfaring fra kontorarbeid eller holder på med utdanning innenfor fagfeltet. Lønn etter kommunal tariff. Søknad sendes: Rollag kommune, Kommunehuset, 3626 Rollag. innen 20.april Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til Rollag kommune, tlf: UNDER VARDEN nr

3 I dette nummeret: Omstilling og stedsutvikling Leietransport Snekkerbua Skiløyper Fotogruppa Boktips Vinter i barnehagen Norsk Folkehjelp Vegglifjellrennet Gudstjenester Ungdommens kulturmønstring Rollag Havnevesen UNDER VARDEN Ta kontakt for utgivelsesplan og annonsefrister: Åshild Stanghelle, Rollag kommune Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag Tlf Forsidefoto: Foto: Kari A. Tveiten Har du lyst til å bli med på laget som frivillig? Eller ønsker du kontakt med en av våre frivillige? Ta kontakt med oss i Rollag og Veggli Frivillighetssentral Tlf / Omstilling og nyskaping i Rollag har bl.a. fokus på etablering av nye arbeidsplasser i eksisterende bedrifter. Gjennom økt satsing innenfor disse næringene ønsker vi å bidra til systematisk oppbygging av både bredde og kvalitet slik at vi også i fremtiden kan fremstå som en attraktiv destinasjon innenfor det som kalles besøksnæringer, handel og service for våre mange fritidsbeboere, besøkende og gjennomreisende. Vi lever i en kommune og i et dalføre som er rikt på kulturhistorie, kulturminner og tradisjoner på mange områder. De mest åpenbare kulturminnene er stavkirkene og den største ansamlingen av bevarte bygninger fra middelalderen som vi har her til lands. Når vi snakker om tradisjoner for øvrig må nevnes at Rollinger og Numedøler har tradisjon for, og hevder seg fortsatt godt innenfor ulike idretter både nasjonalt og internasjonalt. Dette til tross, har vi her i dalen ofte blitt konfrontert med at vi er en godt bevart hemmelighet i et litt større perspektiv. Denne gangen har jeg lyst til å trekke fram en av tradisjonene litt spesielt, og det er mattradisjonene. Smaken av Numedal. Villrein og villfisk fra vidda, elg og hjort, små og storfe av alle slag, bakst og brygging, råvarer og videreforedling. Lista er ikke uttømmende, her kunne jeg holdt på lenge. Poenget denne gangen er at en etter noen spede forsøk endelig har klart å samle hele dalen i ett matnettverk; Matopplevelser i Numedal. I denne prosessen er det allerede knyttet viktige forbindelser, skapt entusiasme og nysgjerrighet til våre mattradisjoner og råvarer hos matmiljøer langt utenfor dalen. Nå ønsker Matopplevelser i Numedal å sette oss skikkelig på matkartet gjennom å arrangere matfestival i Numedal 29. og 30. juni 2013 på Rødberg. Dette vil være en gylden anledning til å oppleve Numedals mattradisjoner direkte på/i kroppen, både det lokalt tradisjonelle, men også i en moderne innpakning/tilberedning. Herved oppfordres dere allerede nå til å sette av datoene, og kanskje også reservere bord på den døgnåpne restauranten. Men det er langt frem. Først skal vi feire Påske. Da skal vi bare krysse fingrene og håpe på at vi får anledning til å nyte påskesola, og at det fortsatt er skiføre i fjellet. Helt til slutt vil jeg også i år benytte anledningen til å oppfordre alle til å ferdes med fornuft i trafikken til og fra Påskefjellet eller hytta ved sjøen. Ha en riktig GOD PÅSKE! Ordførers hjørne Hilsen fra ordfører Påskeferie betyr at innbyggertallet i kommunen vår nesten fordobles. Når våre kjære fritidsbeboere inntar hyttene sine øker samtidig markedspotensialet for lokale næringsdrivende når det gjelder handel, service og aktivitetstilbud. UNDER VARDEN nr

4 Tekst: Kjetil Heitmann Rollag kommune fikk omstillingsstatus i juni 2011 fordi kommunen har mistet mange arbeidsplasser og hatt sterk nedgang i folketallet de siste 10 årene. Omstillingsplanen for Rollag ble vedtatt i kommunestyret 15. mars Handlingsplan for omstilling og stedsutvikling Skisse gangvegbru Veggli Det lages årlig handlingsplan for omstillingsarbeidet, og handlingsplanen for 2013 ble godkjent i kommunestyret 14. februar Denne ligger på kommunens nettsider. Et av de viktigste satsingsområdene i omstillingsarbeidet er stedsutvikling for Rollag og Veggli tettsteder. I 2012 ble det stiftet velforeninger for begge tettstedene, disse deltar aktivt i stedsutviklingsarbeidet sammen med ungdomsrådet. Enhet for plan og utvikling er ansvarlig for stedsutviklingsarbeidet i Rollag kommune. Etter anbudskonkurranse ble Friis Arkitekter AS i samarbeid med Hagelangs engasjert for å utarbeide sentrumsplan for begge tettsteder. Skisse til sentrumsplan ble lagt fram i åpne møter i Rollag og Veggli i midten av februar. Tilbakemeldingene var veldig gode for begge tettstedene! Styringsgruppene oppsummerte møtene og ga føringer for videre arbeid med sentrumsplanene. Styringsgruppene har også begynt å se på hvilke tiltak som bør prioriteres for gjennomføring. Noen av de mest spennende tiltakene for Rollag tettsted er båthavn/brygge i Numedalslågen, informasjonsknutepunkt for bl.a. Trillemarka-Rollagsfjell og lyssetting av gangbrua i Rollag. Det arbeides også med bedre løsning for innkjøringen til Rollag sentrum fra fv 40, med rydding av vegetasjon, vardemonument, bedre skilting samt gang- og sykkelveg med belysning mellom fv 40 og Rollag sentrum. I Veggli tettsted arbeides det med plan for hovedrasteplass langs fv 40, aktivitetspark, ny gangbru over Nørdsteåe og torg mellom Rimi og fv 40. Friis Arkitekter arbeider også med felles og helhetlige løsninger for skilting, belysning og identitetsskapende tiltak for begge tettsteder. I begge tettsteder arbeides det med plan for opprydding og vedlikehold av jernbanestasjonen, parallelt med plan for fredning av Numedalsbanen. I løpet av april vil det avholdes et åpent møte i hvert tettsted der endelig sentrumsplan legges fram, og der prioritering av tiltak vil stå på dagsorden. Kjetil Heitmann prosjektleder Skisseplan Rollag havn 4 UNDER VARDEN nr

5 MELDINGER SPØRRETIME i kommunestyret Kommunestyret i Rollag har vedtatt å formalisere spørretime for kommunens innbyggere i forkant av kommunestyremøtene. Det er utarbeidet følgende retningslinjer: 8.3 Spørsmål fra innbyggerne - Spørretime 1. Umiddelbart før utvalgets møte settes, gjennomføres det inntil 30 minutter offentlig spørretid i møtesalen. Ordningen annonseres sammen med møtetid og - sted. Stilles det ingen spørsmål, eller utnyttes ikke tiden fullt ut, settes møtet. Det er ikke anledning til å stille spørsmål etter at møtet er satt. 2. Alle personer som er bosatt i kommunen kan stille spørsmål til ordføreren. Spørsmål skal være forelagt ordfører skriftlig senest 3 virkedager før møtet. Spørsmålene skal framsettes muntlig av spørsmålsstilleren i møtet. Spørsmål og svar legges ved protokollen 3. Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere, og ikke relatere seg til saker som er på sakskartet. 4. Spørsmålene skal være korte, og det må normalt ta kun 2 minutter å stille dem og inntil 2 minutter å besvare dem. Ordfører avgjør om spørsmålet besvares i spørretimen eller oversendes administrasjonen. Spørsmål som ikke kan besvares forsvarlig umiddelbart utsettes til neste møte. Rollag kommune LEIEKJØRERE Har du behov for snøscootertransport? Rollag kommune har i flere år hatt en ordning for leietransport med snøscooter i tilknytning til hytteområdene. Leietransportørene kan ta på seg følgende oppdrag: Transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte/seter Transport av ved Transport av funksjonshemmede når oppdragsgiver har dispensasjon etter forskriftens 5b. Tilsyn med privat hytte på eiers oppdrag Transport for massemedia på reportasjeoppdrag Transport ved særlige andre behov Navn: Område: Telefon: NORDRE VEGGLIFJELL Nils Bekkeseth Votndalen, Lauvhovd/Liset, Persbu/Rust Tore Eggerud Votndalen, Lauvhovd/Liset Bjørn Melvold Votndalen, Lauvhovd/Liset, Persbu/Rust Olav Svensrud Votndalen, Lauvhovd/Liset, Halvor Halvorsen Dalsethaugen/Rust Anne Guri Rustgaard Dalsethaugen/Roe (Nore og Uvdal) SØRE VEGGLIFJELL Knut Bakke Sundtjønn/Vorset, Skjærbrekka/Sørkje Thor-Arne Bjørkgarden Sundtjønn/Vorset, Skjærbrekka/Sørkje Norsk Folkehjelp Sundtjønn/Vorset, Skjærbrekka/Sørkje/Nordre Vegglifjell BLEFJELL Asbjørn Gjellerud Butjønn/Fiskeløysen, Eriksbu Sigurd Storemoen Butjønn/Fiskeløysen, Eriksbu Nils Anund Ødegården Butjønn-Mellomseter Geir Arne Fløtterud Butjønn/Meseter/Nordre Fiskeløysen Statens Naturoppsyns (SNO) rovviltkontakter i Numedal: Rollag: Sigurd Storemoen tlf / Nore og Uvdal: Dag Utkleiv tlf / Flesberg: Tom Ivar Stepien tlf Vi ønsker melding om observasjoner av alle spor og sportegn etter rovdyr. UNDER VARDEN nr

6 Foto: Kjell Mogen Snekkerbua et senter for fellesskap, kunnskap og kultur Kurs og aktiviteter Snekkerbua har i løpet av vinteren gjennomført kurs i støping av porselensdokker, søm av vikingsko, videreføring av gitarkurs, lefsebaking, digital bildebehandling, nuno-filting, sliping av verktøy og dreiing i metall. I mars holdes demonstrasjoner i tegning med datamaskin og utskrift av 3-dimensjonale gjenstander. I april er det kurs i beskjæring av busker og trær. Mai starter med kurs i orientering med kart og kompass i samarbeid med Idrettslagets O-gruppe, og det blir et nytt kurs i oppsetting av skigard. Middelalderverksted Vi arrangerer også i år middelalderverksted i regi av Snekkerbua under Middelalderuka. Det foreløpige programmet er: 1. Jernblæstring Fortsettelse av fjorårets eksperimenter med smelting av jern fra myrmalm. Nærmere informasjon om virksomheten finner du på kommunens hjemmeside og på Facebooksiden Møteplassen Snekkerbua. Numedal Middelaldersenter Foreningen Numedal Middelaldersenter ble stiftet 15. februar medlemmer var med på stiftelsesmøtet. I tillegg var det forhåndsinnmeldt ca. 40 medlemmer. Middelaldersenteret skal være et samlingspunkt for alle interesserte, der hovedfokus er å ivareta og videreføre gamle håndverksteknikker, byggemåter og tradisjoner. Stedet skal være arena for kurs, historiske prosjekter, eksperimentell arkeologi og arrangementer i en historisk ramme. Foreningen vil etablere og utvikle et senter som vil arbeide med rekonstruksjoner av bygninger og anlegg fra forhistorisk og historisk tid, fortrinnsvis tidfestet til vikingtid og middelalder. De ulike prosjektene skal bygge på bruk og formidling av historiske håndverkstradisjoner, immateriell kulturarv og eksperimentell arkeologi. All virksomhet skal bygge på faglighet, og skal begrunnes og dokumenteres. Foreningen skal skape et åpent og inkluderende samlingssted for sine aktiviteter, basert på trivsel, skaperglede og samarbeidsånd. Foreningen har ikke et økonomisk formål. Eventuelt økonomisk overskudd skal gå inn i videre drift og utvikling av senteret. Det utpekte området på Nord-Fekjan ligger i et historisk smørøye i Rollag kommune, med nær tilknytning til Rollag stavkirke, Bygdetunet, funnstedet for Tråenskatten og ved et knutepunkt for Nordmannslepa. Tomta er skogkledd, godt skjermet mot moderne sivilisasjon og har direkte adgang til Lågen. Oppbygging og aktiviteter vil være basert på dugnad. Alle medlemmer inviteres til å delta aktivt i foreningen, men det er frivillig hvor mye du vil være med på arbeidet. Medlemskontingenten er kr. 200 for enkeltmedlem, 350 for familie (2 voksne og barn under 18 år) og 1000 for bedrift/forening (støttemedlemskap). Vi går i gang i sommer! Vedtektene finner du i sin helhet på Referat fra stiftelsesmøtet finner du på Er du interessert i foreningens virksomhet, kan du kontakte styrets leder Kjell Mogen på e-post eller telefon/sms Knivsmiing 3. Lagging 4. Draktsøm viking/middelalderdrakt 5. Langbue foredrag og kortkurs i tilvirking 6. Tågbinding fletting av bjørkerøtter 7. Fletting av flisefat og kurv 8. Brikkevev 9. Tømring (grindekonstruksjon, lafting) -Avslutning m/marked på Rollag Bygdetun. -Salg av tradisjonelle håndverksprodukter -Matfestival med servering av blant annet lokalmat fra Uvdal. -Middelaldermusikk, opptrinn/skuespill m/ middelalderdrakter og kløvhest -Smak på gropsteik, ovnsbakt brød, helstekt villsvin og mjød. -Aktiviteter for barn i alle aldre! Mer informasjon kommer på 6 UNDER VARDEN nr

7 Tekst: Atle, Isak og Knut Erik (10. klasse Veggli skole) Norsk-fordypning, 10-klasse Veggli skole, tok turen til lensmannskontoret i Rollag kommune for et intervju med tjenestemannen med ansvar for Trillemarka, Politiførstebetjent Jon Atle Georgsen. Vi stilte kritiske spørsmål til regelverket som har med motorferdsel i utmark å gjøre, og i dette tilfellet var snøscooter hovefokus. Snøscooterkjøring i naturen Hva er oppsynsmannens arbeidsoppgaver? Stillinga kom i forbindelse med verning av Trillemarka. Stillinga er på heltid for å beskytte naturen mot miljøkriminalitet og overvåke at lover og regler i reservatet i Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal kommuner blir overholdt. Var det ikke i hovedsak Trillemarka oppsynsstillingen skulle dekke? Det var primæroppgava, men oppsynsmannen opererer også utenfor Trillemarka og mener det er fornuftig bruk av ressursene. Hvor mange klager er det angående snøscooterkjøring i kommunen, og hvor mange blir tatt? Det hender at oppsynsmannen hører om ulovlig kjøring fra noen og ser av og til spor fra rabagaster. Det er lite klager. Det er noen som blir tatt, spredt over hele området jeg opererer. Hva sier loven om scooterkjøring? All kjøring i utmark er i utgangspunktet ulovlig, men loven har mange unntak. Du kan blant annet søke om løyve og i mange tilfeller har man en direkte hjemmel i loven. Selv om du har lov til å kjøre scooter en plass, så er det bare nødvendig kjøring som er lov der. Kort sagt så er det åpning i loven for det meste som er nyttig kjøring, det er rein turkjøring for moro skyld som det ikke er mulighet for. Forbudet mot snøscooterkjøring er der for å regulere presset på utmarka, deriblant dyrelivet og andre mennesker som benytter skog og fjell. Dere har penger og tid til å bruke helikopter rundt i fjellet for å stoppe folk som kjører snøscooter ute i naturen, men ikke til terror, hva mener du om det? Politiet har en hel masse oppgaver. En av de oppgavene er å bekjempe miljøkriminalitet. Satt på spissen så vil helt klart politiet prioritere et terroranslag fremfor å se etter ulovlig snøscooterkjøring hvis det skulle bli aktuelt, men det vil ikke si at alle polititjenestemenn til enhver tid kun skal jobbe med det område som samfunnet til enhver tid synes er det viktigste. Folk på gata Hva er ditt syn på snøscooterkjøring? Marius N. Haugen: Det er fint å gå på ski i spora og det skader ikke dyr eller naturen spesielt mye og jeg syntes at man kunne kjøre fritt for da blir jo nyttekjørerne flinkere til nyttekjøringa. Hellik Rostad: Jeg syntes at det skal være lov til og kjøre snøscooter, for sånn som det er nå så kan man ikke putre rundt med en liten scooter men man kan jo kjøre rundt med en traktor på mange tonn som graver grøfter langt ned i bakken. UNDER VARDEN nr

8 8 UNDER VARDEN nr

9 MELDINGER Narve og Nerid planlegger skilting Rollagsfjell Sti- og Løypelag Rollagsfjell sti- og løypelag kjører opp løyper før hver helg også denne vinteren. I vinterferien og påskeferien tilstreber vi å kjøre løypene etter hvert snøfall. ÅRSMØTE i sameiet Persbu -Høybuli/Persbuvegen - Roe/Eide vegen VEGGLI FJELLSTUE onsdag 27. mars kl Vanlige årsmøtesaker Enkel servering Årsmøtepapirer er lagt ut på veilagets sider Styret Skiløpere og turfolk vil kjenne igjen løypekjørerne som er utstyrt med løypelaget sine vester. Av flere adkomster anbefaler vi gjerne den som hvor man tar av fv.107 ved Rollag Bygdetun, kjører Øytjønnvegen (bompenger), og parker ved Trugugråne. Vegen brøytes før hver helg. Løypelaget og SNO (Statens Naturoppsyn) har merket skiløypene som går ut herfra, og vil utover vinteren og sommeren merke både løyper og stier i Rollagfjell-området. PS! Stadig flere oppdager gleden av å bruke truger, og løypene i Rollagfjell egner seg godt til formålet. Løypene som går ut herfra, er del av et stort sammenhengende løypenett som strekker seg sørover til Flesberg og nordover til Nore og Uvdal/Eggedal. Du kan også velge å gå Rollagstjønn-runden som tar 1-2 timer, og er ca. 7-8 km lang. GÅTURER 2013 Rollag Historielag og frivilligsentralen 22. mai Kulturstien i Veggli Åsne Bergseth 29. mai Rollagstjønn Even Tråen 5. juni Randi Voldbakken 19. juni Skaksåsen 3. juli Lisettnatten-Devegg Harald Haukjem 7. august Thryne Ola Stærnes 21. august Paradisgrenda Nils Torsrud 28. august Liv Jorunn Frogner 11. september Raudsteinvarden Gunhild Aasen Det blir satt opp nærmere opplysning om turene, på plakater og annonse i Laagendalsposten Under det skjer. Nye skilt viser veg i Rollagfjell UNDER VARDEN nr

10 MELDINGER Fotogruppa takker for respons på bildene våre. Bunaddamen til venstre i forrige nr. var Sigrid Prestmoen. Nå syntes vi det var moro å ta fram hvordan folk fikk klipt håret sitt før i verden. Det var mange glade amatører som hadde jobben med å klippe venner og kjente. Og i disse mobiltider, når fasttelefonene blir mer og mer borte, er det rart å tenke på at det ikke er så lenge sia det var sentralborddamene som sørga for at vi fikk kontakt med omverdenen. Vi sender en takk til dem! Hårklipper er Jacop Mogen, og kunden er Johan Bjørklund. Slik var det før i tida... Fotogruppa er på plass onsdager som vanlig, og tar gjerne imot besøk, med eller uten bilder. Takk til alle som hjelper oss med å kjenne igjen folk og steder! Fotogruppa v/åsne Sentraldamene i Rollag først på 1980 åra: Fra venstre: Kari Bjørge, Martha Viken, Karin Dokka, Kristine Øvsterud, Birgit Aarvelta, Annie Svingen. Sittende Tordis Juvelid og Toril Hoff. 10 UNDER VARDEN nr

11 Pangsjonistvise Når månen sig bak åsen og det er slutt på natt, da er det tid å vakkne og snart ta dagen fatt. Me råkær fram no`n gløær og legg i ommen att. Ein kan`kje nå på all ting, ein kjem nå aldri dit. Det gjelt å masa mindre, og gjera bit for bit. Og vis ein likær jobben, så bli det mindre slit. Og så vil vi gjerne vite om noen kjenner dette paret. Det er to damer som har kledd seg opp, og vi har flere forslag på hvem det kan være. Så nå er vi spente på om noen veit sikkert hvem det er! Ja, det er tid å stå opp og brenne grovkløvd ved Han sprakær godt i pisten, men det ska mykkje te. Så meire står ved skjolet, der har han tørka se. Når mørgosola glyttær og dagen lysnær matt, da er det tid å tenkje og velja rette hatt. Det er så mangt å gjera, så mykkje som er att Men det er godt med vennskap for kan som dreg på år. Frå kjente og frå kjære me hjølp og glede får. Når du kan gje litt varme, det blomstrær der du går. Ja, dagen den er meire enn stress med alt ein må. Det er den ro og signing som før blei lite tå. Så takk for stillsleg glede og det å rusle på. FOTOARKIVET ROLLAG KOMMUNE Åpent for publikum hver onsdag kl ADRESSE: Rollag kommunehus, 3626 Rollag Tlf.: E-POST: kommune.no FOTOGRUPPA: Klara Helgesplass, Bjørg Pettersen, Randi Voldbakken, Åsne Bergset, Narve Lid, Olav Brevig, Ole K. Strysse, Gunhild Aasen, Halvor Næsset. Torkel Valles fond Reise og veldedighetsfond til bruk for eldre i Rollag kommune. Formål Avkastningen skal benyttes til reise og andre arrangementer som gjennomføres for eldre i Rollag kommune, samt til anskaffelse av nødvendige ting/bruksgjenstander til disse. Således kan midlene også benyttes til ekstraordinære tiltak i tilknytning til aktivitetssenteret ved Bygdeheimen, samt til innkjøp av for eksempel bøker og lignende. Kapitalen skal ikke kunne angripes. Bruksgjenstander som det offentlige i utgangspunktet plikter og skaffe til veie, kan ikke dekkes av fondets midler. Søknad om midler fra fondets avkastning kan sendes: Torkel Valles fond, v/ordfører, Kommunehuset, 3626 Rollag UNDER VARDEN nr

12 MELDINGER Biblioteket kommer med følgende boktips man kan kose seg med i påsken i vårsola, nytes gjerne sammen med appelsin og kakao! Godt lesestoff i vårsola Hvite trøfler om vinteren av Kelby N.M. Marco-effekten av Jussi Adler-Olsen De landflyktige av Chris Povne Auguste Escoffier er en av historiens mest kjente gastronomer, både som kongelig kokk, og for å ha revolusjonert det klassiske franske kjøkken. Den legendariske kaken Sarah Bernhardt er det han som står bak. Escoffier er en gammel mann i Monte Carlo som skriver på memoarene om sitt liv. Vi får bli med på en fantastisk reise til Europa rundt forrige århundreskifte, og blir fortalt om mat Escoffier laget og om menneskene han lagde den til, men også om hans stormende kjærlighetsforhold til skuespilleren Sarah Bernhardt, og distanserte ekteskap til dikteren Delphine Daffis. En dag konfronteres han av sin dødssyke kone: Delphine ønsker seg sin egen rett oppkalt etter henne før hun dør. Dette er en vakker og rørende roman basert på Escoffiers memoarer. Endelig en ny bok om kriminalkommissær Carl Mørck i Avdeling Q, som etterforsker gamle og uoppklarte drap. Dette er den femte boka i serien av Danmarks mest populære krimforfatter, og den mest leste. Ikke uten grunn! I denne boka er utganspunktet en svindel med bistandspenger, hele 50 millioner i året som er ment til å hjelpe en afrikansk jungelstamme. Penger som aldri kommer frem. Korrupte personer fra det danske embetsverket og forretningslivet har gått sammen om å tappe prosjektet for millionbeløp, og de er bokstavelig talt villige til å gå over lik for å få dette til. Amerikaneren Kate Moore flytter til Luxembourg fra Washington DC på grunn av sin manns jobb. Hun gleder seg til å ha et rolig liv som husmor, med gåturer, kaffebarer og kanskje helgeturer til Amsterdam og Paris. Men Kate har holdt på en hemmelighet lenge, og det begynner å bli uutholdelig. Hun tror at også andre i bekjentsskapskretsen har ting de skjuler. Etter hvert begynner også ektemannen hennes å oppføre seg mistenkelig. Kate blir stadig mer bekymret for at fortiden hennes skal innehente henne, og hun reiser rundt Europa på jakt etter svar. Jo mer hun finner ut, jo mer er hun redd for at hennes ekteskap, liv og familie går en utrygg fremtid i møte. Dette er en veldig god krimdebut, og har imponert flere spenningsforfattere. Helbredelsen av Jonathan Odell Det er 1933, og gamle Gran Gran tar seg av den sterkt traumatiserte Violet som nylig ble foreldreløs. Hun velger å fortelle Violet om sin egen barndom, som går helt tilbake til 1847, tiden før borgerkrigen. Det blir en spennende reise blant sterke kvinneskjebner, slaveri, kjærlighet og strid i Sørstatene før og etter frigjøringen, i samme ånd som bøkene Mississippi og Barnepiken. Lite vet Gran Gran at avsluttningen på denne fortellingen blir en helt annet enn den hun hadde ventet. Flink pike av Gillian Flynn Gillian Flynn er ute med sin tredje bok, som ingen bør gå glipp av. Dette er virkelig god krim med høy spenningsfaktor! Det er Nick Dunne sin femårs bryllupsdag, men hans kone Amy har plutselig blitt sporløst borte. Nærmest av gammel vane blir han politiets mistenkte, som hennes ektemann. På datamaskinen hans finner de suspekte søk, og Amys venner forteller at hun har i det siste vært redd for ham. Nick understreker at han er uskyldig, men hva med den bekymringsløse oppførselen hans, og livsforsikringen som hadde blitt forhøyet? 12 UNDER VARDEN nr

13 Tekst og foto: Kjetil Heitmann Boka kommer Boka kommer ; et tilbud fra biblioteket og frivillighetssentralen! Har du problemer med å komme deg til biblioteket, men ønsker å låne bøker, kan du ta kontakt med biblioteket og få bøkene levert på døra en gang i måneden. En oversikt over bibliotekets tilbud kan fåes dersom det er ønskelig. Ring biblioteket i åpningstiden for å bestille bøker. Åpningstider Veggli hovedbibliotek: Tirsdag Torsdag Fredag Tlf Åpningstider Rollag avdeling: Onsdag Torsdag Tlf e-post: Numedal Stav og Laft Etter et mangeårig svangerskap ble Numedal Stav og Laft AS stiftet i januar Det er snart 10 år siden Gunnar Kvislen tok initiativet til et forprosjekt for Stav og Laft, av ulike grunner var ikke tida inne for å etablere noen virksomhet den gang. I løpet av 2012 har Kvislen etablert et samarbeid med en gruppe håndverkere fra Zakopane-distriktet i Polen der laftehåndverket er holdt i hevd siden middelalderen. Erfaringene fra den forsiktige oppstarten i 2012 var så positive at Kvislen etablerte Numedal Stav og Laft AS på nyåret. Virksomheten tilbyr restaurering og vedlikehold av eldre tømmerbygninger og nybygg av håndlaftet tømmer og i stavkonstruksjon. Håndverkerne har allerede restaurert og satt opp flere mindre bygninger og tilbygg i stav og laft. Behovet for håndverkere til restaurering av tømmerbygninger er svært stort i hele Numedal. Mange bygninger har skrikende behov for vedlikehold, men tilgang til håndverkere er relativ liten og mange tror nok at kostnaden for å restaurere er veldig stor. I første omgang vil Numedal Stav og Laft sysselsette fire håndverkere fra Zakopane i tillegg til arkitekt Wit Jan Podczerwinski som etter hvert er et kjent ansikt i Rollag. Håndverkerne er bosatt i Polen men vil tilbringe 6-8 måneder i året i Rollag. All virksomhet vil skje med utgangspunkt i Rollag. Gjengen har opparbeidet seg et rykte for å stå på og levere flott håndverk. Gunnar Kvislen vil gjerne få fram at Numedal Stav og Laft AS følger norske regler for de ansatte og har et oppegående system for HMS. Skaff deg Rollag bygdebok ÆTT OG GARD OG GREND 5 fantastiske bind som omhandler hele bygdas historie Er dette interessant for deg? Ta kontakt med daglig leder Gunnar Kvislen på tlf eller på e-post Kr. 1000,- pr sett / kr. 250 pr. bok Alle bind er å få kjøpt på servicetorget, Rollag kommunehus Forfattere: Knut Hoff og Even Tråen Ren og klar skal nutid føre fortids røst til fremtids øre (Sven Grundtvig) UNDER VARDEN nr

14 MELDINGER Vinteren i barnehagen er en flott årstid. Mye ski og akelek blant små og store. Varm mat lages på bålet og det smaker ekstra vinter godt når vi er ute i på tur barn i nærmiljøet. 14 UNDER VARDEN nr

15 Startlån bolig/tilskudd Husbankens lokale ordninger ehagen Generelt Har du etableringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern, god helårsbolig. Startlånet gis: som topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig til utbedring av nåværende bolig til refinansiering, slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig til toppfinansiering ved bygging av ny bolig Avdeling Rollag hadde før jul julelunch med alle barna i barnehagen. De kom i flotte klær. Tradisjon er viktig å holde på. Ellers Jobber vi med karneval og teater i februar. Nytt av året er at vi hadde felles karneval i gymsalen i Rollag. Mange flotte kostymer var å se. Vi har også markert samenes dag den 6. februar. Avdeling Rollag hadde satt opp en lavo og laget et reinsdyr hvor barna kunne øve seg på å kaste lasso. Avdeling veggli markerte dagen med å fortelle barna om samenes levemåte, fargelegge flagget og lage lapper til mat. Vi arbeider med rammeplanens fagområder denne våren. Mus og ekorn har bl.a gjort seg kjent med eventyret om de tre bukkene bruse. I avdeling Veggli har en gruppe jobbet med Hakkebakkeskogen. Mens en annen gruppe skal arbeide med kardemommeby etter påske. Vi håper snøen holder til etter påske. Vi skal ha en felles vinterdag i avd. Veggli for hele barnehagen. Håper på en flott vinterdag. Ønsker alle små og store en god påske og flott kommende vår. Mvh Personalet v\runa Målgruppe unge i etableringsfasen barnefamilier enslige forsørgere funksjonshemmede flyktninger og personer med opp holdstillatelse på humanitært grunnlag økonomisk vanskeligstilte husstander Lånet følger Husbankens rentevilkår. Boligtilskudd til etablering eller tilpasning Kommunen kan også bidra med tilskudd til førstegangsetablerere med vanskelig økonomi. Tilskudd kan også gis dersom du trenger å utbedre boligen din. Ordningen er behovsprøvd. Har du behov for spesialtilpasset bolig, kan du også søke kommunen om boligtilskudd for å dekke merkostnadene helt eller delvis. Tilskudd gis til mindre utbedringer av den boligen du har eller hvis du skal bygge eller kjøpe bolig. Har du fått støtte av Rikstrygdeverket til å anskaffe bil, kan tilskudd også gis til garasje. Det er også mulig å søke Husbanken om tilskudd til prosjektering og utredning i forkant. Ta kontakt med Rollag kommune, servicetorget, dersom du ønsker mer informasjon om disse ordningene. Info og søknadsskjema finner du også på UNDER VARDEN nr

16 TEKST: Liv Berven. FOTO: Ingvar Moi og Liv Berven Numedal har store verdier innen lokalmat, natur og kultur, men på mange måter er vi en vel bevart hemmelighet. For å lage en felles merkevarebygging på tvers av kommunegrensene har 25 aktører i dalen slått seg sammen og dannet matnettverket Matopplevelser i Numedal. Sammen skal de sette Numedal på mat- og opplevelseskartet. Matfestival i Numedal juni Lokal mat og kultur For at flere skal få en smak av det Numedal har å by på innen lokal mat, drikke, kultur og historie, inviterer Matopplevelser i Numedal sammen med det lokale akevittlaget Fjellvitt til sommerens Matfestival på Rødberg. Festivalen vil foregå på stasjonsområdet på Rødberg hvor Lokstallen åpner sine dører og viser frem bla. veterandressiner og historiske bilder, samt lar deg prøve svingskiven og møte den gamle banevokteren og rallaren. Som en del av Numedalslekene kan du kjøre dresin, gå kraftløypa til Statkraft, padle med kano i Rødbergdammen, ri på hest og kjøre traktorsafari med gamle Gråtass traktorer. Det blir boder, aktiviteter og underholdning med spennende mat, kultur og opplevelser. Johan Bruns bilder Den kjente Numedalsfotografen Johan Brun har sammen med sin sønn Morten laget en egen forestilling for Matfestivalen. Den vises ute på et stort lerret når det mørkner på en av årets lyseste netter, og tar oss med inn i hans fantastiske bildeunivers fra bla. Hardangervidda. Even Tråen setter oss i riktig stemning med sitt vakre felespill. Festivalrestaurant med Bølgen & Moi I et stort telt foran Statkraftgarasjene vil kjøkkensjef Jonas Lagerstrøm ta med seg store deler av staben fra Tjuvholmen på Aker Brygge til Rødberg for å gi oss tidenes første Bølgen & Moi festivalrestaurant i Numedal. Her skal det serveres mat fra dalen vår, tilberedt av bransjens flinkeste fagfolk. Jonas har fattet mer enn gjennomsnittlig interesse for råvarene og mattradisjonene i Numedal. Faktum er at Jonas er frelst på Numedalsmat, både når det gjelder kvaliteten på råvarene og måten de blir foredlet på. Han har blant annet tatt med seg hele kokkestaben på røykekurs hos Gunvald i Rollag, fått innføring i partering av elg ved Rollag-ordfører Dag Lislien, og fått smaken på den fantastiske ørretrognen fra Ola Hov. Reserver bord nå! At Matfestivalen arrangeres samme helg som Rødbergdagene betyr at det vil bli skikkelig folksomt. Verdt å huske på hvis dere vil sikre dere et bord på midtsommerens absolutte høydepunkt. Restauranten har åpent i 24 timer fra kl lørdag morgen til søndag morgen. For bordbestilling send reservasjon til prosjektleder Liv M. Berven på epost: Fra Bølgen & Moi på Tjuvholmen. Dag Lislien viser partering av elgkalv skutt av Teksle Jaktlag fra Rollag. Røkeriet på Bergan. Ordføreren og Micke, en av kokkene på Bølgen & Moi, skal røyke charlottløk. 16 UNDER VARDEN nr

17 Tekst: Isak Svensplass (10. klasse Veggli skole) Vegglifjell Skisenter AS har investert i et snøkanonanlegg levert av Areco AS. Dette er et kjempeløft for skisenteret og nå kan de med sikkerhet si at de åpner 2. juledag og har åpent frem til påske. Det er grunneierne som har investert i anlegget som har hatt en prislapp på 2,2 millioner eks. mva. Nye muligheter på Vegglifjell Hva var det som fikk dere til å satse på å produsere kunstsnø? Gjennom de siste år har snøen i større og mindre grad uteblitt. Vi grunneiere i området rundt skisenteret kom da til at snøkanonanlegg ble nødvendig for å kunne skape forutsigbarhet for de som skal drive anlegget, nåværende hytteeiere og fremtidige hytteeiere. Med ett snøkanonanlegg kan tilbudet hos Vegglifjell Skisenter utvikles og flere drømmer kan bli realisert. Det å satse på store hopp, og få bygget et skikkelig tilbud for ungdommen blir lettere nå som mangel på snø ikke er et problem. Hvor mye penger er det brukt på dette prosjektet? Og hvordan har det blitt finansiert? Prosjektet kostet 2,2 millioner eks. mva. Vegglifjell vann og avløpsselskap AS er et selskap eid av grunneierne og Rollag kommune. Det er dette selskapet som har forskuttert investeringen i snøkanonanlegget. Vegglifjell Infra er et annet selskap som eies av grunneierne i området. Det er dette selskapet som har ansvar for snøkanonanlegget. Grunneierne som er deltagere i Infraselskapet har forpliktet seg til å innbetale 10% av brutto kjøpesum for solgte hyttetomter til selskapet. Selskapet er etablert med det formål at alle bør/skal bidra til utvikling av fellestiltak. Etter hvert som det blir solgt tomter vil dette selskapet betale tilbake det som er forskuttert i snøkanonanlegget av Vegglifjell vann og avløpsselskap. Hvor mye snø er det mulig å produsere? Vann er den viktigste kilden til god snøproduksjon. Vi har pr. dato en begrensning i mengde vann. Dette må vi finne en bedre løsning på. Avhengig av temperatur, så er vel snitt kubikkmeter snø pr time ca 60. Kapasiteten er under optimale forhold, temperatur og mengde vann, ca 200 kubikkmeter snø pr. time. Med totalt 6 kanoner, skal vi ved 80% luftfuktighet kunne snølegge heistrase og hovedløype på høyre side i løpet av 5 døgn. Hvilke muligheter gir dette for Vegglifjell Skisenter videre fremover? Det viktigste for oss er å skape forutsigbarhet. At vi nå kan si vi åpner 2. juledag og har åpent til og med påsken. Utover dette, så er det bare fantasien som setter begrensinger. Vi kan nå legge snø til de elementer vi har lyst til å lage. Sjekk ut og Vegglifjell Skisenter på facebook for oppdateringer om føre og forhold. DAGSENTERET I VEGGLI Dagsentret i Veggli er et dagtilbud for mennesker med psykisk utviklingshemming og holder til i Risørbygget over den gamle brannstasjonen. Dagsentret drives av Kari Anita Lian, Pleie og omsorg. Her blir det laget mange flotte ting, bl.a lerretbilder med maling eller serviettrykk, smykker og ikke minst tennbriketter. Tenn-brikettene blir laget av gamle aviser og stearin og er supre til opptenning. Det kan også lages bilder etc. på bestilling. Det meste de lager der er for salg og alle er hjertelige velkomne innom for en handel med en koselig prat og en kaffekopp. Åpningstidene på Dagsentret er: Mandag og Onsdag Kl Tirsdag Kl For kontakt, ring: VELKOMMEN INNOM! UNDER VARDEN nr

18 MELDINGER 18 UNDER VARDEN nr

19 UNDER VARDEN nr

20 Foto: Hilde Grymyr og Kari A Tveiten Vegglifjellrennet 2013 Den 23. februar 2013 samlet over 500 eventyrlystne skigåere seg oppe på Vegglifjell for å delta i det prestisjefylte Vegglifjellrennet. Hovedrennet, som er på 38 kilometer, ble gått av tilsammen 239 utøvere, inkludert både trimmere og konkurranseutøvere. 125 barn deltok i Barneskirennet, som ble arrangert og styrt av ungdommen i skigruppa for Rov IL. Arrangementet var vel gjennomført, og ble fullkomment med blå himmel og sol underveis i dagen. Vinner i herreklassen ble Jon Gunnar Fjell, mens vinner i dameklassen ble Elisabeth Wigaard. Fjorårets vinner Christian Gjertveit hadde ikke mulighet til å stille til start i årets løp, og dermed så Jon Gunnar Fjell muligheten til å få et napp i vandrepokalen. Elisabeth Wigaard har nå vunnet de to siste årene rennet har blitt arrangert, og ser ut til å like seg i løypene på Vegglifjell. 20 UNDER VARDEN nr

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Veggli Vertshus onsdag 2. mai 2012 Formål med møtet Informere Motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre Stifte Velforening, velge styre Velge representanter

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29.4.2013-2.5.2013

Offentlig journal Periode: 29.4.2013-2.5.2013 Offentlig journal Periode: 29.4.2013-2.5.2013 2013/00244-001 U Datert: 24.04.2013 Arkiv: 416 Saksans: TEKNISK/OTV Til: Oppslag m.m. Sak: Sommerjobber - teknisk og renhold 2013 Dok: Annonse - sommerjobber

Detaljer

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook.

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook. HAGLEBUPOST Nr. 236 Dato: 25. mars 2014 Temp: +4 Været: Se bilde Snødybde: Litt usikkert men mye snø fortsatt Skiløyper: Alle skiløyper er kjørte men her kan man også se på skisporet.no. Fantastiske skispor.

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken PLAN FOR MARS 2015 - LOPPA Tema: bruke kroppen, påske. Uke/ fagområde 10 Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2. Hurra for Neo 4år! 3. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Meny: ost og skinke

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

velkommen til det lille personlige hotellet på Lampeland

velkommen til det lille personlige hotellet på Lampeland velkommen til det lille personlige hotellet på Lampeland Hotellet Lampeland Hotell kjennetegnes som det lille personlige hotellet et moderne hotell med personlig preg, lun og hyggelig atmosfære. Hotellet

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

høstprogram 2013 Haglebu Haglebu Fjellstue Haglebu Skisenter Haglebu Turistheim www.skihaglebu.no www.haglebu.no www.haglebu-sigdal.

høstprogram 2013 Haglebu Haglebu Fjellstue Haglebu Skisenter Haglebu Turistheim www.skihaglebu.no www.haglebu.no www.haglebu-sigdal. høstprogram 2013 Haglebu Haglebu Fjellstue www.haglebu.no Haglebu Skisenter www.skihaglebu.no Haglebu Turistheim www.haglebu-sigdal.no Vi kan tilby følgende: Besøk vår kafeteria! Helårsåpent Kafeteria

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2013 Brenthovd februar 2013 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Januar 2016

Månedsbrev fra Rådyrstien Januar 2016 Månedsbrev fra Rådyrstien Januar 2016 Godt nytt år til alle rådyr- barn og dere foreldre. Nå er vi så vidt i gang i det nye året, litt tøft for noen etter en lang og god juleferie, men litt godt også å

Detaljer

HAGLEBUPOST NR 227. ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00

HAGLEBUPOST NR 227. ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00 HAGLEBUPOST NR 227 Dato: 18. mars Temp: -8 gr Været: Tynt lag med skyer som solen nesten kommer igjennom. Snødybde: Ca. 85 cm ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00 Skiløyper:

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

HAGLEBUPOST Nr. 245 AFTERSKI --- PARTYYY!!!!!

HAGLEBUPOST Nr. 245 AFTERSKI --- PARTYYY!!!!! HAGLEBUPOST Nr. 245 Dato: 17.februar 2015 Temp: -2 varmegrader Været: Sol og nydelig vær Snødybde: ca.1 meter Skiløyper: Alle løyper kjørt opp, men følg dem på skisporet.no og Eggedal Turlag. Åpningstider

Detaljer

Tilbakeblikk på mars:

Tilbakeblikk på mars: Tilbakeblikk på mars: Nå kommer våren og hestehoven titter frem Det blir lettere for barna å bevege seg ute, med mindre klær og uten klumpete votter som hemmer de i å utfolde seg. Endelig kan barna bruke

Detaljer

Månedsplan for sola, februar 2016.

Månedsplan for sola, februar 2016. Månedsplan for sola, februar 2016. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke 5 1 2 3 Samling Uke 6 8 Fellessamling på torget. 4 5 Markering av Samefokets dag. Samling kl 10 Smøremåltid Tursekk Matpakke

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend.

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. VELAVGIFT OG BRØYTEAVGIFT: Det er inngått ny brøyteavtale med Hovden hytteservice

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 6/15 Utvalg: Møtested: Motorferdselutvalget Numedal utmarkssenter, Rødberg Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 19:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Else Bekkeseth

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

MÅNEDSBREV SMÅSCENA MARS GRUPPE 2

MÅNEDSBREV SMÅSCENA MARS GRUPPE 2 MÅNEDSBREV SMÅSCENA MARS GRUPPE 2 Inger Kristina, Isabel, Catharina og Linn. Milla, Sofia, Aksel Johan, Elisabeth, Ane Aurora, Oliver, Aron, Lucas, Emilian, Sandra, Dunja og Marte. Februar måned har vært

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Lavaposten desember.

Lavaposten desember. Lavaposten desember. Nå er det fjerde adventslyset tent og julen er snart her. Da er det på tide å ta et tilbakeblikk på måneden som har gått! Desember måned har vært en innholdsrik og fin måned på Kolsås

Detaljer

Påskehandel. på Rødberg. Velkommen til. - Gode tilbud i butikkene - Åpningstider i påsken - Gudstjenester i påsken - Konsert - Uteliv

Påskehandel. på Rødberg. Velkommen til. - Gode tilbud i butikkene - Åpningstider i påsken - Gudstjenester i påsken - Konsert - Uteliv Påsken 2014 Velkommen til Påskehandel på Rødberg Med forbehold om feil eller endringer. Grafisk utforming: Reklamemakeriet. HER KAN DU LESE OM: - Gode tilbud i butikkene - Åpningstider i påsken - Gudstjenester

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

MÅNEDSBREV FEBRUAR 2015

MÅNEDSBREV FEBRUAR 2015 MÅNEDSBREV FEBRUAR 2015 Siden sist på solsiden: Til tross for litt kulde, hard mark og is ute har vi hatt en fin januar måned. Besøk av Marianne L og hesten hennes var ett av høydepunktene. På grunn av

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Desember 2012

Månedsbrev fra Revehiet Desember 2012 Månedsbrev fra Revehiet Desember 2012 November begynte med dager vi måtte tilbringe i barnehagen på grunn av utvidet elgjakt. Vi begynte vel alle sammen å bli litt lei av å være i barnehagen, så gleden

Detaljer

Desember 2012 Informasjon

Desember 2012 Informasjon Desember 2012 Informasjon Facebook gruppe: «Hamlagrøløypen» 28.12.2012 1 Bakgrunn og stiftelse Preparering av skiløyper i Hamlagrø, Bergsdalen området har vært utført som en dugnad og typisk ildsjel aktivitet,

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO---

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Agenda : 1. Årsberetning 2014 2. Regnskap, revisjonsberetning

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan, Viel Jaren Heitmann,

Detaljer

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Pris fra 451.500,-* I et samarbeide mellom KOBBL (Kongsvinger og omegns boligbyggelag) og Hedalm Anebyhus, lanseres ett av markedets beste tilbud for deg som ønsker

Detaljer

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 Hva vi har gjort i desember Vi har hatt en innholdsrik måned med hyggelig stemning, gode opplevelser og mye innhold. Vi har vært på teater og sett Den vesle

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Møtedato: 30.04.2015

Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Møtedato: 30.04.2015 SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Møtedato: 30.04.2015 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012 Omstilling og nyskaping i Rollag Status pr 13.09.2012 Fikk omstillingsstatus juni 2011 Omstillingsplan med handlingsplan 2012 godkjent i KS 15. mars 2012 Legger PLP til grunn; sikrer grundighet og kvalitet

Detaljer

MÅNEDSBREV/PLAN. Natur. Januar og februar

MÅNEDSBREV/PLAN. Natur. Januar og februar MÅNEDSBREV/PLAN Natur Januar og februar 2017 1 Velkommen til 2017 på Natur! Godt nyttår alle sammen og velkommen tilbake til hverdagen:-) Vi håper alle har hatt en flott jul og nyttårsfeiring og er klar

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet September 2014 Heisann! Vi er enda en måned inn i barnehageåret allerede, og kommer stadig fremover med tanke på innsetting av rutiner og forberedelser til prosjektet. Prosjektet

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-3 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Nore og Uvdal Bygdetun, Grønneflåtastua Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 11:00 Informasjon om Sesongstart sommersesongen Status Kråkefoss Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Hans Henrik Thune, Dag Åsmund Bilstad, Gjermund Otterholt, Ragnhild Kallestad og Else Berit Grette

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Hans Henrik Thune, Dag Åsmund Bilstad, Gjermund Otterholt, Ragnhild Kallestad og Else Berit Grette Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Einar Engebrethsen, Dag Lislien, Haldis

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Lars Erik Emrud, Per Gunnar Løkseth, Einar Engebrethsen, Even Amandus Røed,

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Lars Erik Emrud, Per Gunnar Løkseth, Einar Engebrethsen, Even Amandus Røed, Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested:, Rollag kommunehus Dato: 29.01.2013 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Lars Erik Emrud,

Detaljer

Fritid for hele familien

Fritid for hele familien Fritid for hele familien HYTTETOMTER TIL SALGS PÅ VEGGELI - HØGGERUD - Hyttetomter med fantastisk utsikt - Solrikt og rolig område med aktivt friluftsliv - Kort avstand til ski- og turområder Årset hyttefelt

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG MARS 2015 10 11 12 13 14 2. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 9. 16. 23. 30. 3. 10. Vi forbereder og ordner i stand til BARNEHAGEDAGEN Enkel middagsservering til foreldre. I gapahuken i Irenes skog,

Detaljer

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!!

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!! HAGLEBUPOST Nr. 243 Dato: 06.januar 2015 Temp: -3 grader Været: Skyet Snødybde: ca. 40 cm. Fått ca. 3 cm de to siste døgn. Skiløyper: Litt usikre her, men dere kan følge Eggedal Turlag på facebook, eller

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Tanja Bjørkgården, Ellen Skarsten (sak 84/15), Knut Landsverk (sak 68/15, 69/15, 70/15)

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Tanja Bjørkgården, Ellen Skarsten (sak 84/15), Knut Landsverk (sak 68/15, 69/15, 70/15) Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 01.12.2015 Tidspunkt: 14:00 18:00 Følgende medlemmer møtte: Steinar Berthelsen (leder), Lars Erik

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MÅNEN mars 2015

MÅNEDSPLAN FOR MÅNEN mars 2015 MÅNEDSPLAN FOR MÅNEN mars 2015 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 10 2 3 4 Tur i nærmiljøet 5 Vannleik på vannrommet 6 Vannleik på vannrommet Formingsaktivitet/samling MAT Smøremåltid Matpakke Matpakke

Detaljer

Månedspost for mars 2012. Bukkene Bruse

Månedspost for mars 2012. Bukkene Bruse Månedspost for mars 2012 Bukkene Bruse Tilbakeblikk februar: Vi har jobbet med prosjektet om jorden og universet. Vi har dokumentert arbeidet vårt gjennom å lime de forskjellige planetene på gulvet. Dette

Detaljer

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 Dette er første årsberetning for Borgegrend Løypelag etter vedtekter som ble utarbeidet i 2014. Beretningen inneholder av den grunn litt historikk ut over året 2014. 1) ORGANISERING OMORGANISERING

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

PERIODEPLAN FOR LOFTET

PERIODEPLAN FOR LOFTET PERIODEPLAN FOR LOFTET DESEMBER OG JANUAR 2010/2011 Oktober og november på loftet I oktober hadde barnehagen brannvernuke. Vi hørte på brannalarmen, snakket med barna om hva vi gjør når brannalarmen går

Detaljer

Journaldato: 11.05.2015-15.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 26.11.2014. Dok.dato: 26.11.

Journaldato: 11.05.2015-15.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 26.11.2014. Dok.dato: 26.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 03.06.2015 nnhold: Referat fra møte i eldrerådet 31.10.14 Møte i eldrerådet 2014 2014/179-8

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015.

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Hva har vi gjort i desember og januar. Desember brukte vi på å forberede og å glede oss til jul. Hver dag trakk vi bilde av et barn som fikk henge opp bildet

Detaljer

Puben «Skjenkestugu» er stengt frem til 1.august. HUSK at dere fortsatt kan bestille bord for bespisning i våre stuer

Puben «Skjenkestugu» er stengt frem til 1.august. HUSK at dere fortsatt kan bestille bord for bespisning i våre stuer HAGLEBUPOST Nr. 251 Dato: 24.juni 2015 Temp: 12 grader Været: Litt sol, litt regn Snødybde: NÅ MÅ DET VÆRE EN PAUSE HER Skiløyper: NEI ÅPNINGSTIDER JULI Hver dag fra kl. 10.00 til kl. 22.00 Middagsretter

Detaljer

Månedsbrev for desember - Bjørka

Månedsbrev for desember - Bjørka Månedsbrev for desember - Bjørka Så er november snart over og desember står for døren. Det kom ikke så mye snø som mange av oss hadde håpet på men vi har fått akt på akematter noen dager og til og med

Detaljer

DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID

DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID JENTA SOM HØRTE JORDENS HJERTE UNDER STORBYENS BRØL For- og etterarbeid: Den kulturelle skolesekken i Oslo høsten 2014. John Bauer: Bergaporten DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID Skriveoppgave: MAGISK GJENSTAND

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/10 16/10 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende medlemmer møtte: Olav Thoen, Kari Klev Redalen, Jan Sommer

Detaljer

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub NR.4 2015 Medlemsblad for Trondhjems Skiklub Medlemsblad for for Trondhjems SkiklubSkiklub Medlemsblad Trondhjems Leder Hyttene i Marka, Elgsethytta Telling av turgåere i marka Bymarksveteranene Skiinstruktører

Detaljer

Offentlig journal Periode: 2.6.2014-6.6.2014 Inngående brev

Offentlig journal Periode: 2.6.2014-6.6.2014 Inngående brev Offentlig journal Periode: 2.6.2014-6.6.2014 Inngående brev 2014/00314-001 I Datert: 02.06.2014 Arkiv: 4/1/0/0 Saksans: TEKNISK/KARESY Fra: Einar Aarvelta Sak: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett -

Detaljer

Oppsummeringsrapport fra aktivitetsdag i Gaarderbakken 20.01.13 arrangert av Rollag og Veggli IL. Skrevet av: Hilde Bakke og Per Inge Myrann

Oppsummeringsrapport fra aktivitetsdag i Gaarderbakken 20.01.13 arrangert av Rollag og Veggli IL. Skrevet av: Hilde Bakke og Per Inge Myrann Oppsummeringsrapport fra aktivitetsdag i Gaarderbakken 20.01.13 arrangert av Rollag og Veggli IL Skrevet av: Hilde Bakke og Per Inge Myrann Innhold Deltagere Sponsorer Arrangementskomitè Aktiviteter: Aktivitet

Detaljer

FEBRUAR PÅ STJERNE AVDELING

FEBRUAR PÅ STJERNE AVDELING FEBRUAR PÅ STJERNE AVDELING Hei alle sammen! :-) Denne måneden har vi hatt karneval som tema, og vi har forberedt oss til den store dagen som var den 27. februar. Vi har også jobbet med Gambia i uke 8,

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Månedsplan for Februar

Månedsplan for Februar Månedsplan for Februar Tema: Samiske tradisjoner Ski-, ake og skøyteaktiviteter Karnevalsfeiring med forberedelser Sosial kompetanse: Prososial adferd Ha tillit til en voksen og be om hjelp Månedens eventyr:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Floristen januar 2014

Floristen januar 2014 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på februar og mars 2 Også i februar har snøen glimret med sitt fravær, så syklene har vært flittig brukt. Likeså har det vært en del aktivitet i sandkassen.

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Månedsbrev fra Harelabben November 2013

Månedsbrev fra Harelabben November 2013 Månedsbrev fra Harelabben November 2013 Tilbakeblikk på oktober: Oktober har gitt oss høst på sitt beste, med sol, flotte farger, mild temperatur, og ikke minst gode hverdager i naturen Elgjakta har vi

Detaljer

Floristen november 2013

Floristen november 2013 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på november Adventen står og banker på døra nå og vi er ferdig med november. Vi har gjort unna juleverksted og en del jungel prosjekt denne måneden. Også

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE NOVEMBER

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE NOVEMBER MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE NOVEMBER November-sangen: (mel: den gamle nissen) November er så trist og grå, men nyttig likevel for nå må barna tenke på, å lage moro selv! VURDERING: Grønt-flagg I oktober

Detaljer

Fritid for hele familien

Fritid for hele familien Fritid for hele familien HYTTETOMTER TIL SALGS PÅ VEGGELI - HØGGERUD - Hyttetomter med fantastisk utsikt - Solrikt og rolig område med aktivt friluftsliv - Kort avstand til ski- og turområder Elhovda hyttefelt

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MARS. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1.mars Barnehagedagen! Vi rydder, koster og vasker ute! 2.mars. Vi har fokus på Kurdistan

MÅNEDSPLAN FOR MARS. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1.mars Barnehagedagen! Vi rydder, koster og vasker ute! 2.mars. Vi har fokus på Kurdistan MÅNEDSPLAN FOR MARS Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1.mars Barnehagedagen! Vi rydder, koster og vasker ute! 2.mars 3.mars Vi går til Sandneshallen! 4.mars Vitenfabrikken. Vi går kl.09.30 7.mars Lesegrupper/

Detaljer

Rollag og Veggli Idrettslag

Rollag og Veggli Idrettslag gre hopp turn fotball orientering langrenn hopp turn fotball orientering langrenn hopp turn fotb orientering langrenn hopp turn fotball orientering langrenn hopp turn fotball orientering langren hopp turn

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013

Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013 Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013 Myrefjell og omegn hytteforening (MOH) og Vegglifjell Utmarkslag (VU) har som formål med dette dokumentet å beskrive en felles forventning

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET SEPTEMBER 2011 Hei alle sammen! September er allerede over, og høsten er i full gang! Denne måneden har det vært mye regn og våte klær, og det er flott at dere foreldre

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR

MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR I januar har vi ført og fremst kost oss masse med snøen som endelig kom. Barna på sør har gledet seg til å gå ut og har spurt om vi ikke snart skal ut å leke. Vi har akt i akebakken

Detaljer

utsikten Prioriterte vinduer og

utsikten Prioriterte vinduer og lesernes hyttebok Prioriterte vinduer og utsikten Familien skulle egentlig ikke bygge egen hytte, men da tomten med DEN utsikten dukket opp, og beslutningen først var tatt hadde de ett fokus: Å ta inn

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Månedsbrev fra Elgtråkket Desember 2015

Månedsbrev fra Elgtråkket Desember 2015 Månedsbrev fra Elgtråkket Desember 2015 VIKTIGE DATOER: - 3.12 Kirkevandring for Storefot - 7.12 Ha med dag - 9.12 Julebord for barna på Trollhaugen11.12 Lysfest i barnehagen - 15.12 Nissefest på Furutoppen

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Kort tilleggsinformasjon til månedsplanen for desember:

Kort tilleggsinformasjon til månedsplanen for desember: Nå er november snart over, og det nærmer seg desember og jul. I løpet av november har det skjedd mye. Førskolegruppen har vært i Pålsbu og de har besøkt barnehagen på Nore. De yngste har fått mye tid sammen

Detaljer

Teaterforestillinger for barnefamilier

Teaterforestillinger for barnefamilier Aktivitetshuset EPA og Sarpsborg-bibliotekene presenterer Teaterforestillinger for barnefamilier Vinter/vår 2015 www.sarpsborg.com Aktivitetshuset EPA, lørdag 31. januar kl. 13.00 De tre små griser» Teater

Detaljer

MÅNEDSBREV DESEMBER Grana

MÅNEDSBREV DESEMBER Grana MÅNEDSBREV DESEMBER Grana Det er desember! Og vi gjør oss klare til pepperkaker, julesanger, lussekatter, julegaver og masse julekos. Men først en liten oppsummering av november. Vi har fått gjort masse

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 Lørdag 13. august kl. 15:30, etter årsmøtet for Trondrudmarka Vegsamvirke MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen

Detaljer

Månedsbrev for Revehiet Januar 2014

Månedsbrev for Revehiet Januar 2014 Månedsbrev for Revehiet Januar 2014 Litt informasjon: Hege er fortsatt sykemeldt, så i hennes stilling er det Øystein som er på mandager og Koko som er på torsdager. Tre bursdager i januar: Thorsten som

Detaljer

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Hva har Buvasstølan sti- og løypelag fått til siden starten i august 2013? Foreningens formål er å tilrettelegge sti og løyper, for hytteeiere og andre

Detaljer