UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2013. God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00"

Transkript

1 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf

2 Sommerjobb i Rollag Omviser på Rollag bygdetun Bygdetunet trenger omvisere for sommeren Vi søker omgjengelige personer som har interesse for å formidle vår rike kulturarv! Søker bør være over 18 år, beherske godt engelsk og gjerne flere språk. Arbeidet består i omvisning i bygningene på tunet, enkelt vedlikehold av tun og hovedbygning, i tillegg til salg av suvenirer og kioskvarer. Sesongen går fra sankthans og til første uka i august. Lønn etter kommunal tariff. Sommerjobb på servicetorget Fellestjenesten på Rollag kommunehus trenger vikar i sommer. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak vare betjening av sentralbord og servicetorg og annet forfallende kontorarbeid. Søker må være over 18 år og det er en fordel om du har erfaring fra kontorarbeid eller holder på med utdanning innenfor fagfeltet. Lønn etter kommunal tariff. Søknad sendes: Rollag kommune, Kommunehuset, 3626 Rollag. innen 20.april Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til Rollag kommune, tlf: UNDER VARDEN nr

3 I dette nummeret: Omstilling og stedsutvikling Leietransport Snekkerbua Skiløyper Fotogruppa Boktips Vinter i barnehagen Norsk Folkehjelp Vegglifjellrennet Gudstjenester Ungdommens kulturmønstring Rollag Havnevesen UNDER VARDEN Ta kontakt for utgivelsesplan og annonsefrister: Åshild Stanghelle, Rollag kommune Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag Tlf Forsidefoto: Foto: Kari A. Tveiten Har du lyst til å bli med på laget som frivillig? Eller ønsker du kontakt med en av våre frivillige? Ta kontakt med oss i Rollag og Veggli Frivillighetssentral Tlf / Omstilling og nyskaping i Rollag har bl.a. fokus på etablering av nye arbeidsplasser i eksisterende bedrifter. Gjennom økt satsing innenfor disse næringene ønsker vi å bidra til systematisk oppbygging av både bredde og kvalitet slik at vi også i fremtiden kan fremstå som en attraktiv destinasjon innenfor det som kalles besøksnæringer, handel og service for våre mange fritidsbeboere, besøkende og gjennomreisende. Vi lever i en kommune og i et dalføre som er rikt på kulturhistorie, kulturminner og tradisjoner på mange områder. De mest åpenbare kulturminnene er stavkirkene og den største ansamlingen av bevarte bygninger fra middelalderen som vi har her til lands. Når vi snakker om tradisjoner for øvrig må nevnes at Rollinger og Numedøler har tradisjon for, og hevder seg fortsatt godt innenfor ulike idretter både nasjonalt og internasjonalt. Dette til tross, har vi her i dalen ofte blitt konfrontert med at vi er en godt bevart hemmelighet i et litt større perspektiv. Denne gangen har jeg lyst til å trekke fram en av tradisjonene litt spesielt, og det er mattradisjonene. Smaken av Numedal. Villrein og villfisk fra vidda, elg og hjort, små og storfe av alle slag, bakst og brygging, råvarer og videreforedling. Lista er ikke uttømmende, her kunne jeg holdt på lenge. Poenget denne gangen er at en etter noen spede forsøk endelig har klart å samle hele dalen i ett matnettverk; Matopplevelser i Numedal. I denne prosessen er det allerede knyttet viktige forbindelser, skapt entusiasme og nysgjerrighet til våre mattradisjoner og råvarer hos matmiljøer langt utenfor dalen. Nå ønsker Matopplevelser i Numedal å sette oss skikkelig på matkartet gjennom å arrangere matfestival i Numedal 29. og 30. juni 2013 på Rødberg. Dette vil være en gylden anledning til å oppleve Numedals mattradisjoner direkte på/i kroppen, både det lokalt tradisjonelle, men også i en moderne innpakning/tilberedning. Herved oppfordres dere allerede nå til å sette av datoene, og kanskje også reservere bord på den døgnåpne restauranten. Men det er langt frem. Først skal vi feire Påske. Da skal vi bare krysse fingrene og håpe på at vi får anledning til å nyte påskesola, og at det fortsatt er skiføre i fjellet. Helt til slutt vil jeg også i år benytte anledningen til å oppfordre alle til å ferdes med fornuft i trafikken til og fra Påskefjellet eller hytta ved sjøen. Ha en riktig GOD PÅSKE! Ordførers hjørne Hilsen fra ordfører Påskeferie betyr at innbyggertallet i kommunen vår nesten fordobles. Når våre kjære fritidsbeboere inntar hyttene sine øker samtidig markedspotensialet for lokale næringsdrivende når det gjelder handel, service og aktivitetstilbud. UNDER VARDEN nr

4 Tekst: Kjetil Heitmann Rollag kommune fikk omstillingsstatus i juni 2011 fordi kommunen har mistet mange arbeidsplasser og hatt sterk nedgang i folketallet de siste 10 årene. Omstillingsplanen for Rollag ble vedtatt i kommunestyret 15. mars Handlingsplan for omstilling og stedsutvikling Skisse gangvegbru Veggli Det lages årlig handlingsplan for omstillingsarbeidet, og handlingsplanen for 2013 ble godkjent i kommunestyret 14. februar Denne ligger på kommunens nettsider. Et av de viktigste satsingsområdene i omstillingsarbeidet er stedsutvikling for Rollag og Veggli tettsteder. I 2012 ble det stiftet velforeninger for begge tettstedene, disse deltar aktivt i stedsutviklingsarbeidet sammen med ungdomsrådet. Enhet for plan og utvikling er ansvarlig for stedsutviklingsarbeidet i Rollag kommune. Etter anbudskonkurranse ble Friis Arkitekter AS i samarbeid med Hagelangs engasjert for å utarbeide sentrumsplan for begge tettsteder. Skisse til sentrumsplan ble lagt fram i åpne møter i Rollag og Veggli i midten av februar. Tilbakemeldingene var veldig gode for begge tettstedene! Styringsgruppene oppsummerte møtene og ga føringer for videre arbeid med sentrumsplanene. Styringsgruppene har også begynt å se på hvilke tiltak som bør prioriteres for gjennomføring. Noen av de mest spennende tiltakene for Rollag tettsted er båthavn/brygge i Numedalslågen, informasjonsknutepunkt for bl.a. Trillemarka-Rollagsfjell og lyssetting av gangbrua i Rollag. Det arbeides også med bedre løsning for innkjøringen til Rollag sentrum fra fv 40, med rydding av vegetasjon, vardemonument, bedre skilting samt gang- og sykkelveg med belysning mellom fv 40 og Rollag sentrum. I Veggli tettsted arbeides det med plan for hovedrasteplass langs fv 40, aktivitetspark, ny gangbru over Nørdsteåe og torg mellom Rimi og fv 40. Friis Arkitekter arbeider også med felles og helhetlige løsninger for skilting, belysning og identitetsskapende tiltak for begge tettsteder. I begge tettsteder arbeides det med plan for opprydding og vedlikehold av jernbanestasjonen, parallelt med plan for fredning av Numedalsbanen. I løpet av april vil det avholdes et åpent møte i hvert tettsted der endelig sentrumsplan legges fram, og der prioritering av tiltak vil stå på dagsorden. Kjetil Heitmann prosjektleder Skisseplan Rollag havn 4 UNDER VARDEN nr

5 MELDINGER SPØRRETIME i kommunestyret Kommunestyret i Rollag har vedtatt å formalisere spørretime for kommunens innbyggere i forkant av kommunestyremøtene. Det er utarbeidet følgende retningslinjer: 8.3 Spørsmål fra innbyggerne - Spørretime 1. Umiddelbart før utvalgets møte settes, gjennomføres det inntil 30 minutter offentlig spørretid i møtesalen. Ordningen annonseres sammen med møtetid og - sted. Stilles det ingen spørsmål, eller utnyttes ikke tiden fullt ut, settes møtet. Det er ikke anledning til å stille spørsmål etter at møtet er satt. 2. Alle personer som er bosatt i kommunen kan stille spørsmål til ordføreren. Spørsmål skal være forelagt ordfører skriftlig senest 3 virkedager før møtet. Spørsmålene skal framsettes muntlig av spørsmålsstilleren i møtet. Spørsmål og svar legges ved protokollen 3. Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere, og ikke relatere seg til saker som er på sakskartet. 4. Spørsmålene skal være korte, og det må normalt ta kun 2 minutter å stille dem og inntil 2 minutter å besvare dem. Ordfører avgjør om spørsmålet besvares i spørretimen eller oversendes administrasjonen. Spørsmål som ikke kan besvares forsvarlig umiddelbart utsettes til neste møte. Rollag kommune LEIEKJØRERE Har du behov for snøscootertransport? Rollag kommune har i flere år hatt en ordning for leietransport med snøscooter i tilknytning til hytteområdene. Leietransportørene kan ta på seg følgende oppdrag: Transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte/seter Transport av ved Transport av funksjonshemmede når oppdragsgiver har dispensasjon etter forskriftens 5b. Tilsyn med privat hytte på eiers oppdrag Transport for massemedia på reportasjeoppdrag Transport ved særlige andre behov Navn: Område: Telefon: NORDRE VEGGLIFJELL Nils Bekkeseth Votndalen, Lauvhovd/Liset, Persbu/Rust Tore Eggerud Votndalen, Lauvhovd/Liset Bjørn Melvold Votndalen, Lauvhovd/Liset, Persbu/Rust Olav Svensrud Votndalen, Lauvhovd/Liset, Halvor Halvorsen Dalsethaugen/Rust Anne Guri Rustgaard Dalsethaugen/Roe (Nore og Uvdal) SØRE VEGGLIFJELL Knut Bakke Sundtjønn/Vorset, Skjærbrekka/Sørkje Thor-Arne Bjørkgarden Sundtjønn/Vorset, Skjærbrekka/Sørkje Norsk Folkehjelp Sundtjønn/Vorset, Skjærbrekka/Sørkje/Nordre Vegglifjell BLEFJELL Asbjørn Gjellerud Butjønn/Fiskeløysen, Eriksbu Sigurd Storemoen Butjønn/Fiskeløysen, Eriksbu Nils Anund Ødegården Butjønn-Mellomseter Geir Arne Fløtterud Butjønn/Meseter/Nordre Fiskeløysen Statens Naturoppsyns (SNO) rovviltkontakter i Numedal: Rollag: Sigurd Storemoen tlf / Nore og Uvdal: Dag Utkleiv tlf / Flesberg: Tom Ivar Stepien tlf Vi ønsker melding om observasjoner av alle spor og sportegn etter rovdyr. UNDER VARDEN nr

6 Foto: Kjell Mogen Snekkerbua et senter for fellesskap, kunnskap og kultur Kurs og aktiviteter Snekkerbua har i løpet av vinteren gjennomført kurs i støping av porselensdokker, søm av vikingsko, videreføring av gitarkurs, lefsebaking, digital bildebehandling, nuno-filting, sliping av verktøy og dreiing i metall. I mars holdes demonstrasjoner i tegning med datamaskin og utskrift av 3-dimensjonale gjenstander. I april er det kurs i beskjæring av busker og trær. Mai starter med kurs i orientering med kart og kompass i samarbeid med Idrettslagets O-gruppe, og det blir et nytt kurs i oppsetting av skigard. Middelalderverksted Vi arrangerer også i år middelalderverksted i regi av Snekkerbua under Middelalderuka. Det foreløpige programmet er: 1. Jernblæstring Fortsettelse av fjorårets eksperimenter med smelting av jern fra myrmalm. Nærmere informasjon om virksomheten finner du på kommunens hjemmeside og på Facebooksiden Møteplassen Snekkerbua. Numedal Middelaldersenter Foreningen Numedal Middelaldersenter ble stiftet 15. februar medlemmer var med på stiftelsesmøtet. I tillegg var det forhåndsinnmeldt ca. 40 medlemmer. Middelaldersenteret skal være et samlingspunkt for alle interesserte, der hovedfokus er å ivareta og videreføre gamle håndverksteknikker, byggemåter og tradisjoner. Stedet skal være arena for kurs, historiske prosjekter, eksperimentell arkeologi og arrangementer i en historisk ramme. Foreningen vil etablere og utvikle et senter som vil arbeide med rekonstruksjoner av bygninger og anlegg fra forhistorisk og historisk tid, fortrinnsvis tidfestet til vikingtid og middelalder. De ulike prosjektene skal bygge på bruk og formidling av historiske håndverkstradisjoner, immateriell kulturarv og eksperimentell arkeologi. All virksomhet skal bygge på faglighet, og skal begrunnes og dokumenteres. Foreningen skal skape et åpent og inkluderende samlingssted for sine aktiviteter, basert på trivsel, skaperglede og samarbeidsånd. Foreningen har ikke et økonomisk formål. Eventuelt økonomisk overskudd skal gå inn i videre drift og utvikling av senteret. Det utpekte området på Nord-Fekjan ligger i et historisk smørøye i Rollag kommune, med nær tilknytning til Rollag stavkirke, Bygdetunet, funnstedet for Tråenskatten og ved et knutepunkt for Nordmannslepa. Tomta er skogkledd, godt skjermet mot moderne sivilisasjon og har direkte adgang til Lågen. Oppbygging og aktiviteter vil være basert på dugnad. Alle medlemmer inviteres til å delta aktivt i foreningen, men det er frivillig hvor mye du vil være med på arbeidet. Medlemskontingenten er kr. 200 for enkeltmedlem, 350 for familie (2 voksne og barn under 18 år) og 1000 for bedrift/forening (støttemedlemskap). Vi går i gang i sommer! Vedtektene finner du i sin helhet på Referat fra stiftelsesmøtet finner du på Er du interessert i foreningens virksomhet, kan du kontakte styrets leder Kjell Mogen på e-post eller telefon/sms Knivsmiing 3. Lagging 4. Draktsøm viking/middelalderdrakt 5. Langbue foredrag og kortkurs i tilvirking 6. Tågbinding fletting av bjørkerøtter 7. Fletting av flisefat og kurv 8. Brikkevev 9. Tømring (grindekonstruksjon, lafting) -Avslutning m/marked på Rollag Bygdetun. -Salg av tradisjonelle håndverksprodukter -Matfestival med servering av blant annet lokalmat fra Uvdal. -Middelaldermusikk, opptrinn/skuespill m/ middelalderdrakter og kløvhest -Smak på gropsteik, ovnsbakt brød, helstekt villsvin og mjød. -Aktiviteter for barn i alle aldre! Mer informasjon kommer på 6 UNDER VARDEN nr

7 Tekst: Atle, Isak og Knut Erik (10. klasse Veggli skole) Norsk-fordypning, 10-klasse Veggli skole, tok turen til lensmannskontoret i Rollag kommune for et intervju med tjenestemannen med ansvar for Trillemarka, Politiførstebetjent Jon Atle Georgsen. Vi stilte kritiske spørsmål til regelverket som har med motorferdsel i utmark å gjøre, og i dette tilfellet var snøscooter hovefokus. Snøscooterkjøring i naturen Hva er oppsynsmannens arbeidsoppgaver? Stillinga kom i forbindelse med verning av Trillemarka. Stillinga er på heltid for å beskytte naturen mot miljøkriminalitet og overvåke at lover og regler i reservatet i Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal kommuner blir overholdt. Var det ikke i hovedsak Trillemarka oppsynsstillingen skulle dekke? Det var primæroppgava, men oppsynsmannen opererer også utenfor Trillemarka og mener det er fornuftig bruk av ressursene. Hvor mange klager er det angående snøscooterkjøring i kommunen, og hvor mange blir tatt? Det hender at oppsynsmannen hører om ulovlig kjøring fra noen og ser av og til spor fra rabagaster. Det er lite klager. Det er noen som blir tatt, spredt over hele området jeg opererer. Hva sier loven om scooterkjøring? All kjøring i utmark er i utgangspunktet ulovlig, men loven har mange unntak. Du kan blant annet søke om løyve og i mange tilfeller har man en direkte hjemmel i loven. Selv om du har lov til å kjøre scooter en plass, så er det bare nødvendig kjøring som er lov der. Kort sagt så er det åpning i loven for det meste som er nyttig kjøring, det er rein turkjøring for moro skyld som det ikke er mulighet for. Forbudet mot snøscooterkjøring er der for å regulere presset på utmarka, deriblant dyrelivet og andre mennesker som benytter skog og fjell. Dere har penger og tid til å bruke helikopter rundt i fjellet for å stoppe folk som kjører snøscooter ute i naturen, men ikke til terror, hva mener du om det? Politiet har en hel masse oppgaver. En av de oppgavene er å bekjempe miljøkriminalitet. Satt på spissen så vil helt klart politiet prioritere et terroranslag fremfor å se etter ulovlig snøscooterkjøring hvis det skulle bli aktuelt, men det vil ikke si at alle polititjenestemenn til enhver tid kun skal jobbe med det område som samfunnet til enhver tid synes er det viktigste. Folk på gata Hva er ditt syn på snøscooterkjøring? Marius N. Haugen: Det er fint å gå på ski i spora og det skader ikke dyr eller naturen spesielt mye og jeg syntes at man kunne kjøre fritt for da blir jo nyttekjørerne flinkere til nyttekjøringa. Hellik Rostad: Jeg syntes at det skal være lov til og kjøre snøscooter, for sånn som det er nå så kan man ikke putre rundt med en liten scooter men man kan jo kjøre rundt med en traktor på mange tonn som graver grøfter langt ned i bakken. UNDER VARDEN nr

8 8 UNDER VARDEN nr

9 MELDINGER Narve og Nerid planlegger skilting Rollagsfjell Sti- og Løypelag Rollagsfjell sti- og løypelag kjører opp løyper før hver helg også denne vinteren. I vinterferien og påskeferien tilstreber vi å kjøre løypene etter hvert snøfall. ÅRSMØTE i sameiet Persbu -Høybuli/Persbuvegen - Roe/Eide vegen VEGGLI FJELLSTUE onsdag 27. mars kl Vanlige årsmøtesaker Enkel servering Årsmøtepapirer er lagt ut på veilagets sider Styret Skiløpere og turfolk vil kjenne igjen løypekjørerne som er utstyrt med løypelaget sine vester. Av flere adkomster anbefaler vi gjerne den som hvor man tar av fv.107 ved Rollag Bygdetun, kjører Øytjønnvegen (bompenger), og parker ved Trugugråne. Vegen brøytes før hver helg. Løypelaget og SNO (Statens Naturoppsyn) har merket skiløypene som går ut herfra, og vil utover vinteren og sommeren merke både løyper og stier i Rollagfjell-området. PS! Stadig flere oppdager gleden av å bruke truger, og løypene i Rollagfjell egner seg godt til formålet. Løypene som går ut herfra, er del av et stort sammenhengende løypenett som strekker seg sørover til Flesberg og nordover til Nore og Uvdal/Eggedal. Du kan også velge å gå Rollagstjønn-runden som tar 1-2 timer, og er ca. 7-8 km lang. GÅTURER 2013 Rollag Historielag og frivilligsentralen 22. mai Kulturstien i Veggli Åsne Bergseth 29. mai Rollagstjønn Even Tråen 5. juni Randi Voldbakken 19. juni Skaksåsen 3. juli Lisettnatten-Devegg Harald Haukjem 7. august Thryne Ola Stærnes 21. august Paradisgrenda Nils Torsrud 28. august Liv Jorunn Frogner 11. september Raudsteinvarden Gunhild Aasen Det blir satt opp nærmere opplysning om turene, på plakater og annonse i Laagendalsposten Under det skjer. Nye skilt viser veg i Rollagfjell UNDER VARDEN nr

10 MELDINGER Fotogruppa takker for respons på bildene våre. Bunaddamen til venstre i forrige nr. var Sigrid Prestmoen. Nå syntes vi det var moro å ta fram hvordan folk fikk klipt håret sitt før i verden. Det var mange glade amatører som hadde jobben med å klippe venner og kjente. Og i disse mobiltider, når fasttelefonene blir mer og mer borte, er det rart å tenke på at det ikke er så lenge sia det var sentralborddamene som sørga for at vi fikk kontakt med omverdenen. Vi sender en takk til dem! Hårklipper er Jacop Mogen, og kunden er Johan Bjørklund. Slik var det før i tida... Fotogruppa er på plass onsdager som vanlig, og tar gjerne imot besøk, med eller uten bilder. Takk til alle som hjelper oss med å kjenne igjen folk og steder! Fotogruppa v/åsne Sentraldamene i Rollag først på 1980 åra: Fra venstre: Kari Bjørge, Martha Viken, Karin Dokka, Kristine Øvsterud, Birgit Aarvelta, Annie Svingen. Sittende Tordis Juvelid og Toril Hoff. 10 UNDER VARDEN nr

11 Pangsjonistvise Når månen sig bak åsen og det er slutt på natt, da er det tid å vakkne og snart ta dagen fatt. Me råkær fram no`n gløær og legg i ommen att. Ein kan`kje nå på all ting, ein kjem nå aldri dit. Det gjelt å masa mindre, og gjera bit for bit. Og vis ein likær jobben, så bli det mindre slit. Og så vil vi gjerne vite om noen kjenner dette paret. Det er to damer som har kledd seg opp, og vi har flere forslag på hvem det kan være. Så nå er vi spente på om noen veit sikkert hvem det er! Ja, det er tid å stå opp og brenne grovkløvd ved Han sprakær godt i pisten, men det ska mykkje te. Så meire står ved skjolet, der har han tørka se. Når mørgosola glyttær og dagen lysnær matt, da er det tid å tenkje og velja rette hatt. Det er så mangt å gjera, så mykkje som er att Men det er godt med vennskap for kan som dreg på år. Frå kjente og frå kjære me hjølp og glede får. Når du kan gje litt varme, det blomstrær der du går. Ja, dagen den er meire enn stress med alt ein må. Det er den ro og signing som før blei lite tå. Så takk for stillsleg glede og det å rusle på. FOTOARKIVET ROLLAG KOMMUNE Åpent for publikum hver onsdag kl ADRESSE: Rollag kommunehus, 3626 Rollag Tlf.: E-POST: kommune.no FOTOGRUPPA: Klara Helgesplass, Bjørg Pettersen, Randi Voldbakken, Åsne Bergset, Narve Lid, Olav Brevig, Ole K. Strysse, Gunhild Aasen, Halvor Næsset. Torkel Valles fond Reise og veldedighetsfond til bruk for eldre i Rollag kommune. Formål Avkastningen skal benyttes til reise og andre arrangementer som gjennomføres for eldre i Rollag kommune, samt til anskaffelse av nødvendige ting/bruksgjenstander til disse. Således kan midlene også benyttes til ekstraordinære tiltak i tilknytning til aktivitetssenteret ved Bygdeheimen, samt til innkjøp av for eksempel bøker og lignende. Kapitalen skal ikke kunne angripes. Bruksgjenstander som det offentlige i utgangspunktet plikter og skaffe til veie, kan ikke dekkes av fondets midler. Søknad om midler fra fondets avkastning kan sendes: Torkel Valles fond, v/ordfører, Kommunehuset, 3626 Rollag UNDER VARDEN nr

12 MELDINGER Biblioteket kommer med følgende boktips man kan kose seg med i påsken i vårsola, nytes gjerne sammen med appelsin og kakao! Godt lesestoff i vårsola Hvite trøfler om vinteren av Kelby N.M. Marco-effekten av Jussi Adler-Olsen De landflyktige av Chris Povne Auguste Escoffier er en av historiens mest kjente gastronomer, både som kongelig kokk, og for å ha revolusjonert det klassiske franske kjøkken. Den legendariske kaken Sarah Bernhardt er det han som står bak. Escoffier er en gammel mann i Monte Carlo som skriver på memoarene om sitt liv. Vi får bli med på en fantastisk reise til Europa rundt forrige århundreskifte, og blir fortalt om mat Escoffier laget og om menneskene han lagde den til, men også om hans stormende kjærlighetsforhold til skuespilleren Sarah Bernhardt, og distanserte ekteskap til dikteren Delphine Daffis. En dag konfronteres han av sin dødssyke kone: Delphine ønsker seg sin egen rett oppkalt etter henne før hun dør. Dette er en vakker og rørende roman basert på Escoffiers memoarer. Endelig en ny bok om kriminalkommissær Carl Mørck i Avdeling Q, som etterforsker gamle og uoppklarte drap. Dette er den femte boka i serien av Danmarks mest populære krimforfatter, og den mest leste. Ikke uten grunn! I denne boka er utganspunktet en svindel med bistandspenger, hele 50 millioner i året som er ment til å hjelpe en afrikansk jungelstamme. Penger som aldri kommer frem. Korrupte personer fra det danske embetsverket og forretningslivet har gått sammen om å tappe prosjektet for millionbeløp, og de er bokstavelig talt villige til å gå over lik for å få dette til. Amerikaneren Kate Moore flytter til Luxembourg fra Washington DC på grunn av sin manns jobb. Hun gleder seg til å ha et rolig liv som husmor, med gåturer, kaffebarer og kanskje helgeturer til Amsterdam og Paris. Men Kate har holdt på en hemmelighet lenge, og det begynner å bli uutholdelig. Hun tror at også andre i bekjentsskapskretsen har ting de skjuler. Etter hvert begynner også ektemannen hennes å oppføre seg mistenkelig. Kate blir stadig mer bekymret for at fortiden hennes skal innehente henne, og hun reiser rundt Europa på jakt etter svar. Jo mer hun finner ut, jo mer er hun redd for at hennes ekteskap, liv og familie går en utrygg fremtid i møte. Dette er en veldig god krimdebut, og har imponert flere spenningsforfattere. Helbredelsen av Jonathan Odell Det er 1933, og gamle Gran Gran tar seg av den sterkt traumatiserte Violet som nylig ble foreldreløs. Hun velger å fortelle Violet om sin egen barndom, som går helt tilbake til 1847, tiden før borgerkrigen. Det blir en spennende reise blant sterke kvinneskjebner, slaveri, kjærlighet og strid i Sørstatene før og etter frigjøringen, i samme ånd som bøkene Mississippi og Barnepiken. Lite vet Gran Gran at avsluttningen på denne fortellingen blir en helt annet enn den hun hadde ventet. Flink pike av Gillian Flynn Gillian Flynn er ute med sin tredje bok, som ingen bør gå glipp av. Dette er virkelig god krim med høy spenningsfaktor! Det er Nick Dunne sin femårs bryllupsdag, men hans kone Amy har plutselig blitt sporløst borte. Nærmest av gammel vane blir han politiets mistenkte, som hennes ektemann. På datamaskinen hans finner de suspekte søk, og Amys venner forteller at hun har i det siste vært redd for ham. Nick understreker at han er uskyldig, men hva med den bekymringsløse oppførselen hans, og livsforsikringen som hadde blitt forhøyet? 12 UNDER VARDEN nr

13 Tekst og foto: Kjetil Heitmann Boka kommer Boka kommer ; et tilbud fra biblioteket og frivillighetssentralen! Har du problemer med å komme deg til biblioteket, men ønsker å låne bøker, kan du ta kontakt med biblioteket og få bøkene levert på døra en gang i måneden. En oversikt over bibliotekets tilbud kan fåes dersom det er ønskelig. Ring biblioteket i åpningstiden for å bestille bøker. Åpningstider Veggli hovedbibliotek: Tirsdag Torsdag Fredag Tlf Åpningstider Rollag avdeling: Onsdag Torsdag Tlf e-post: Numedal Stav og Laft Etter et mangeårig svangerskap ble Numedal Stav og Laft AS stiftet i januar Det er snart 10 år siden Gunnar Kvislen tok initiativet til et forprosjekt for Stav og Laft, av ulike grunner var ikke tida inne for å etablere noen virksomhet den gang. I løpet av 2012 har Kvislen etablert et samarbeid med en gruppe håndverkere fra Zakopane-distriktet i Polen der laftehåndverket er holdt i hevd siden middelalderen. Erfaringene fra den forsiktige oppstarten i 2012 var så positive at Kvislen etablerte Numedal Stav og Laft AS på nyåret. Virksomheten tilbyr restaurering og vedlikehold av eldre tømmerbygninger og nybygg av håndlaftet tømmer og i stavkonstruksjon. Håndverkerne har allerede restaurert og satt opp flere mindre bygninger og tilbygg i stav og laft. Behovet for håndverkere til restaurering av tømmerbygninger er svært stort i hele Numedal. Mange bygninger har skrikende behov for vedlikehold, men tilgang til håndverkere er relativ liten og mange tror nok at kostnaden for å restaurere er veldig stor. I første omgang vil Numedal Stav og Laft sysselsette fire håndverkere fra Zakopane i tillegg til arkitekt Wit Jan Podczerwinski som etter hvert er et kjent ansikt i Rollag. Håndverkerne er bosatt i Polen men vil tilbringe 6-8 måneder i året i Rollag. All virksomhet vil skje med utgangspunkt i Rollag. Gjengen har opparbeidet seg et rykte for å stå på og levere flott håndverk. Gunnar Kvislen vil gjerne få fram at Numedal Stav og Laft AS følger norske regler for de ansatte og har et oppegående system for HMS. Skaff deg Rollag bygdebok ÆTT OG GARD OG GREND 5 fantastiske bind som omhandler hele bygdas historie Er dette interessant for deg? Ta kontakt med daglig leder Gunnar Kvislen på tlf eller på e-post Kr. 1000,- pr sett / kr. 250 pr. bok Alle bind er å få kjøpt på servicetorget, Rollag kommunehus Forfattere: Knut Hoff og Even Tråen Ren og klar skal nutid føre fortids røst til fremtids øre (Sven Grundtvig) UNDER VARDEN nr

14 MELDINGER Vinteren i barnehagen er en flott årstid. Mye ski og akelek blant små og store. Varm mat lages på bålet og det smaker ekstra vinter godt når vi er ute i på tur barn i nærmiljøet. 14 UNDER VARDEN nr

15 Startlån bolig/tilskudd Husbankens lokale ordninger ehagen Generelt Har du etableringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern, god helårsbolig. Startlånet gis: som topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig til utbedring av nåværende bolig til refinansiering, slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig til toppfinansiering ved bygging av ny bolig Avdeling Rollag hadde før jul julelunch med alle barna i barnehagen. De kom i flotte klær. Tradisjon er viktig å holde på. Ellers Jobber vi med karneval og teater i februar. Nytt av året er at vi hadde felles karneval i gymsalen i Rollag. Mange flotte kostymer var å se. Vi har også markert samenes dag den 6. februar. Avdeling Rollag hadde satt opp en lavo og laget et reinsdyr hvor barna kunne øve seg på å kaste lasso. Avdeling veggli markerte dagen med å fortelle barna om samenes levemåte, fargelegge flagget og lage lapper til mat. Vi arbeider med rammeplanens fagområder denne våren. Mus og ekorn har bl.a gjort seg kjent med eventyret om de tre bukkene bruse. I avdeling Veggli har en gruppe jobbet med Hakkebakkeskogen. Mens en annen gruppe skal arbeide med kardemommeby etter påske. Vi håper snøen holder til etter påske. Vi skal ha en felles vinterdag i avd. Veggli for hele barnehagen. Håper på en flott vinterdag. Ønsker alle små og store en god påske og flott kommende vår. Mvh Personalet v\runa Målgruppe unge i etableringsfasen barnefamilier enslige forsørgere funksjonshemmede flyktninger og personer med opp holdstillatelse på humanitært grunnlag økonomisk vanskeligstilte husstander Lånet følger Husbankens rentevilkår. Boligtilskudd til etablering eller tilpasning Kommunen kan også bidra med tilskudd til førstegangsetablerere med vanskelig økonomi. Tilskudd kan også gis dersom du trenger å utbedre boligen din. Ordningen er behovsprøvd. Har du behov for spesialtilpasset bolig, kan du også søke kommunen om boligtilskudd for å dekke merkostnadene helt eller delvis. Tilskudd gis til mindre utbedringer av den boligen du har eller hvis du skal bygge eller kjøpe bolig. Har du fått støtte av Rikstrygdeverket til å anskaffe bil, kan tilskudd også gis til garasje. Det er også mulig å søke Husbanken om tilskudd til prosjektering og utredning i forkant. Ta kontakt med Rollag kommune, servicetorget, dersom du ønsker mer informasjon om disse ordningene. Info og søknadsskjema finner du også på UNDER VARDEN nr

16 TEKST: Liv Berven. FOTO: Ingvar Moi og Liv Berven Numedal har store verdier innen lokalmat, natur og kultur, men på mange måter er vi en vel bevart hemmelighet. For å lage en felles merkevarebygging på tvers av kommunegrensene har 25 aktører i dalen slått seg sammen og dannet matnettverket Matopplevelser i Numedal. Sammen skal de sette Numedal på mat- og opplevelseskartet. Matfestival i Numedal juni Lokal mat og kultur For at flere skal få en smak av det Numedal har å by på innen lokal mat, drikke, kultur og historie, inviterer Matopplevelser i Numedal sammen med det lokale akevittlaget Fjellvitt til sommerens Matfestival på Rødberg. Festivalen vil foregå på stasjonsområdet på Rødberg hvor Lokstallen åpner sine dører og viser frem bla. veterandressiner og historiske bilder, samt lar deg prøve svingskiven og møte den gamle banevokteren og rallaren. Som en del av Numedalslekene kan du kjøre dresin, gå kraftløypa til Statkraft, padle med kano i Rødbergdammen, ri på hest og kjøre traktorsafari med gamle Gråtass traktorer. Det blir boder, aktiviteter og underholdning med spennende mat, kultur og opplevelser. Johan Bruns bilder Den kjente Numedalsfotografen Johan Brun har sammen med sin sønn Morten laget en egen forestilling for Matfestivalen. Den vises ute på et stort lerret når det mørkner på en av årets lyseste netter, og tar oss med inn i hans fantastiske bildeunivers fra bla. Hardangervidda. Even Tråen setter oss i riktig stemning med sitt vakre felespill. Festivalrestaurant med Bølgen & Moi I et stort telt foran Statkraftgarasjene vil kjøkkensjef Jonas Lagerstrøm ta med seg store deler av staben fra Tjuvholmen på Aker Brygge til Rødberg for å gi oss tidenes første Bølgen & Moi festivalrestaurant i Numedal. Her skal det serveres mat fra dalen vår, tilberedt av bransjens flinkeste fagfolk. Jonas har fattet mer enn gjennomsnittlig interesse for råvarene og mattradisjonene i Numedal. Faktum er at Jonas er frelst på Numedalsmat, både når det gjelder kvaliteten på råvarene og måten de blir foredlet på. Han har blant annet tatt med seg hele kokkestaben på røykekurs hos Gunvald i Rollag, fått innføring i partering av elg ved Rollag-ordfører Dag Lislien, og fått smaken på den fantastiske ørretrognen fra Ola Hov. Reserver bord nå! At Matfestivalen arrangeres samme helg som Rødbergdagene betyr at det vil bli skikkelig folksomt. Verdt å huske på hvis dere vil sikre dere et bord på midtsommerens absolutte høydepunkt. Restauranten har åpent i 24 timer fra kl lørdag morgen til søndag morgen. For bordbestilling send reservasjon til prosjektleder Liv M. Berven på epost: Fra Bølgen & Moi på Tjuvholmen. Dag Lislien viser partering av elgkalv skutt av Teksle Jaktlag fra Rollag. Røkeriet på Bergan. Ordføreren og Micke, en av kokkene på Bølgen & Moi, skal røyke charlottløk. 16 UNDER VARDEN nr

17 Tekst: Isak Svensplass (10. klasse Veggli skole) Vegglifjell Skisenter AS har investert i et snøkanonanlegg levert av Areco AS. Dette er et kjempeløft for skisenteret og nå kan de med sikkerhet si at de åpner 2. juledag og har åpent frem til påske. Det er grunneierne som har investert i anlegget som har hatt en prislapp på 2,2 millioner eks. mva. Nye muligheter på Vegglifjell Hva var det som fikk dere til å satse på å produsere kunstsnø? Gjennom de siste år har snøen i større og mindre grad uteblitt. Vi grunneiere i området rundt skisenteret kom da til at snøkanonanlegg ble nødvendig for å kunne skape forutsigbarhet for de som skal drive anlegget, nåværende hytteeiere og fremtidige hytteeiere. Med ett snøkanonanlegg kan tilbudet hos Vegglifjell Skisenter utvikles og flere drømmer kan bli realisert. Det å satse på store hopp, og få bygget et skikkelig tilbud for ungdommen blir lettere nå som mangel på snø ikke er et problem. Hvor mye penger er det brukt på dette prosjektet? Og hvordan har det blitt finansiert? Prosjektet kostet 2,2 millioner eks. mva. Vegglifjell vann og avløpsselskap AS er et selskap eid av grunneierne og Rollag kommune. Det er dette selskapet som har forskuttert investeringen i snøkanonanlegget. Vegglifjell Infra er et annet selskap som eies av grunneierne i området. Det er dette selskapet som har ansvar for snøkanonanlegget. Grunneierne som er deltagere i Infraselskapet har forpliktet seg til å innbetale 10% av brutto kjøpesum for solgte hyttetomter til selskapet. Selskapet er etablert med det formål at alle bør/skal bidra til utvikling av fellestiltak. Etter hvert som det blir solgt tomter vil dette selskapet betale tilbake det som er forskuttert i snøkanonanlegget av Vegglifjell vann og avløpsselskap. Hvor mye snø er det mulig å produsere? Vann er den viktigste kilden til god snøproduksjon. Vi har pr. dato en begrensning i mengde vann. Dette må vi finne en bedre løsning på. Avhengig av temperatur, så er vel snitt kubikkmeter snø pr time ca 60. Kapasiteten er under optimale forhold, temperatur og mengde vann, ca 200 kubikkmeter snø pr. time. Med totalt 6 kanoner, skal vi ved 80% luftfuktighet kunne snølegge heistrase og hovedløype på høyre side i løpet av 5 døgn. Hvilke muligheter gir dette for Vegglifjell Skisenter videre fremover? Det viktigste for oss er å skape forutsigbarhet. At vi nå kan si vi åpner 2. juledag og har åpent til og med påsken. Utover dette, så er det bare fantasien som setter begrensinger. Vi kan nå legge snø til de elementer vi har lyst til å lage. Sjekk ut og Vegglifjell Skisenter på facebook for oppdateringer om føre og forhold. DAGSENTERET I VEGGLI Dagsentret i Veggli er et dagtilbud for mennesker med psykisk utviklingshemming og holder til i Risørbygget over den gamle brannstasjonen. Dagsentret drives av Kari Anita Lian, Pleie og omsorg. Her blir det laget mange flotte ting, bl.a lerretbilder med maling eller serviettrykk, smykker og ikke minst tennbriketter. Tenn-brikettene blir laget av gamle aviser og stearin og er supre til opptenning. Det kan også lages bilder etc. på bestilling. Det meste de lager der er for salg og alle er hjertelige velkomne innom for en handel med en koselig prat og en kaffekopp. Åpningstidene på Dagsentret er: Mandag og Onsdag Kl Tirsdag Kl For kontakt, ring: VELKOMMEN INNOM! UNDER VARDEN nr

18 MELDINGER 18 UNDER VARDEN nr

19 UNDER VARDEN nr

20 Foto: Hilde Grymyr og Kari A Tveiten Vegglifjellrennet 2013 Den 23. februar 2013 samlet over 500 eventyrlystne skigåere seg oppe på Vegglifjell for å delta i det prestisjefylte Vegglifjellrennet. Hovedrennet, som er på 38 kilometer, ble gått av tilsammen 239 utøvere, inkludert både trimmere og konkurranseutøvere. 125 barn deltok i Barneskirennet, som ble arrangert og styrt av ungdommen i skigruppa for Rov IL. Arrangementet var vel gjennomført, og ble fullkomment med blå himmel og sol underveis i dagen. Vinner i herreklassen ble Jon Gunnar Fjell, mens vinner i dameklassen ble Elisabeth Wigaard. Fjorårets vinner Christian Gjertveit hadde ikke mulighet til å stille til start i årets løp, og dermed så Jon Gunnar Fjell muligheten til å få et napp i vandrepokalen. Elisabeth Wigaard har nå vunnet de to siste årene rennet har blitt arrangert, og ser ut til å like seg i løypene på Vegglifjell. 20 UNDER VARDEN nr

Sommer i INFORMASJON FRA NUMEDALSKOMMUNENE

Sommer i INFORMASJON FRA NUMEDALSKOMMUNENE Sommer i INFORMASJON FRA NUMEDALSKOMMUNENE Kjære leser Sommeren er tiden for å se, oppleve og gjøre. Våre vakre bygdetun er levende, med aktiviteter sommeren igjennom. Et besøk på Langedrag hører selvsagt

Detaljer

god sommer Rennebunytt 1 Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter

god sommer Rennebunytt 1 Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter Rennebunytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2011 9. mai Årg. 34 god sommer Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter Rennebunytt 1 Administrasjon

Detaljer

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper blefjell BLefjell En informasjonsavis fra Foreningen Blefjell En avis for deg som er glad i Blefjell! Avisa «Blefjell» som du nå leser er laget for deg som er glad i Blefjell! Den blir distribuert til

Detaljer

Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014

Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014 Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014 Leder Vintersesongen 2014/15 En kan nesten ikke tenke på vinteren nå etter den sommeren vi har opplevd! Mellom 20-og 30 grader fra slutten av juni frem til begynnelsen av

Detaljer

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/2013 14. mars Årg. 36. God påske. Rennebunytt 1

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/2013 14. mars Årg. 36. God påske. Rennebunytt 1 Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/2013 14. mars Årg. 36 God påske 1 2 Administrasjon Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu E-post: post@rennebu. kommune.no Telefon: 72 42 81 00 Telefax: 72 42 81 01 Åpningstid:

Detaljer

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 Desember 2012 Et møtested for Aremark Marker Rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 Avisa Grenseland desember 2012 Desember 2012 Aremark Innbyggere: 1.423 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

Rennebu Nytt. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/20045 17. mars Årg. 28

Rennebu Nytt. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/20045 17. mars Årg. 28 Rennebu Nytt Informasjonsblad Annonseorgan Nr. 5/20045 17. mars Årg. 28 Kjære lesere av Rennebu Nytt Tidlig påske betyr tidlig vår heter det, men når dette skrives er tvilen tilstede om dette slår til

Detaljer

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK Nr. 8 September 2011 Grenseland AVISA et møtested FOr AremArK marker rømskog LAKK I RØMSKOG Nå kan du få fikset lakken lokalt! Side 13 KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT Knut eng, som startet Norsk Lettmetall, var

Detaljer

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2009 11. juni Årg. 32. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Torgåpningstilbud fredag 12.

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2009 11. juni Årg. 32. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Torgåpningstilbud fredag 12. Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2009 11. juni Årg. 32 www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no god sommer Det nyoppussede Torget i Rennebu. Foto: Dagfinn Vold Torgåpningstilbud

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

God sommer! Nr. 3-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Kjemper for en sunn utvikling av Sjusjøen Side 16-17. Fotokonkurransen Side 32

God sommer! Nr. 3-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Kjemper for en sunn utvikling av Sjusjøen Side 16-17. Fotokonkurransen Side 32 Nr. 3-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- God sommer! Foto: Einar Lyngar Svetten renner på Sjusjøen Side 8-9 Kjemper for en sunn utvikling av Sjusjøen Side 16-17 Fotokonkurransen Side 32 Trenger du dyktige

Detaljer

VINTERAVIS 2015. Folldal Stor-Elvdal Ringebu

VINTERAVIS 2015. Folldal Stor-Elvdal Ringebu VINTERAVIS 2015 Folldal Stor-Elvdal Ringebu Vinteravisa 2015 I hendene holder du nå et eksemplar av Vinteravisa 2015. Denne er utgitt i 20 000 eksemplarer og blir distribuert i både kommunene som er med

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

God sommer! Nr. 4-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Sjusjøen vel informerer Side 20-21. Carl Johan selger Sjusjøen Side 28-29. Sjusjøen på topp Side 4

God sommer! Nr. 4-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Sjusjøen vel informerer Side 20-21. Carl Johan selger Sjusjøen Side 28-29. Sjusjøen på topp Side 4 Nr. 4-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- God sommer! Foto: Einar Lyngar Sjusjøen på topp Side 4 Sjusjøen vel informerer Side 20-21 Carl Johan selger Sjusjøen Side 28-29 Trenger du dyktige og lokale snekkere?

Detaljer

Grenseland. Fange-flis Ørjesenteret får nytt liv når Pikeværelset, PABs Pizza og Interflora åpner dørene i nyoppussede lokaler.

Grenseland. Fange-flis Ørjesenteret får nytt liv når Pikeværelset, PABs Pizza og Interflora åpner dørene i nyoppussede lokaler. Nr. 3 Mars 2010 Gleder seg til masse fri Grenseland AVISA Et møtested for Aremark Marker Rømskog Rådmann Magne Barane ser frem til å lese noe annet enn dokumenter når han går av med pensjon. S side 6 og

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Nr. 1-2015 Årgang 23 Løssalg kr 50,-

Nr. 1-2015 Årgang 23 Løssalg kr 50,- Nr. 1-2015 Årgang 23 Løssalg kr 50,- Foto: Einar Lyngar Matstasjon blir skikafé Side 4 Det skjer i fjellkirka... Side 22 Nordseter vil være en god nabo Side 44-45 2 SJUSJØPOSTEN Vaffel eller middag? Både

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG

AVISA. ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG NR. 4 Mai 2013 motor i ARemARk Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG «Alt som durer» var på plass i Aremark sentrum under Vårmønstringen 2013. arrangementet ble en formidabel suksess,

Detaljer

ReAvisa September 2014-7. årgang

ReAvisa September 2014-7. årgang TRAFIKKSKOLE Revetal Tlf 413 87 372 Personbil, bil med henger, moped, lett og tung motorsykkel, lastesikringskurs, med mer. www.retrafikkskole.no post@retrafikkskole.no Foreldre-initiativ mot mobbing ReAvisa

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Vinter i Selbu. Vinteravis for Selbu 2010. 1 Vinter i Selbu

Vinter i Selbu. Vinteravis for Selbu 2010. 1 Vinter i Selbu Vinter i Selbu Vinteravis for Selbu 2010 1 Vinter i Selbu Leder Selbu som næringskommune og kulturkommune. Året 2009 er nettopp avsluttet og for næringslivet har det vært et turbulent år for mange bedrifter.

Detaljer

Nr. 1 - mai - 2014. Gjerdrum Næringslivsforening. God sommer!

Nr. 1 - mai - 2014. Gjerdrum Næringslivsforening. God sommer! Nr. 1 - mai - 2014 Gjerdrum Næringslivsforening God sommer! Næringslivspris 2014 Næringshagen etablert Status sentrumsplan Det spirer og gror! Våren er her og for en fantastisk vår vi opplever i år! Sola

Detaljer

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen Andebu

Detaljer

Nytt fra NR. 46 DESEMBER 2011

Nytt fra NR. 46 DESEMBER 2011 Nytt fra NR. 46 DESEMBER 2011 Leder Det nærmer seg jul og nissen er godt i gang med å lage julegaver. I eventyret kommer nissen kjørende med reinsdyr og med gavene i en sekk. Nissen er en figur som lever

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 30 - NR. 4 2007 God jul og godt nytt år! s.8 s.10-11 Ordføreren Vertshuset Ny løypelegger s.20 Lederen Vi må ta vare på dugnadsånden i Hugulia Vi kan se tilbake på

Detaljer

God sommer! Nr. 2-2013 Årgang 21. Vi banker på... Side 18-19. Fristende og enkel turmat Side 38-39. Nytt tak på Sjusjøen fjellkirke Side 11

God sommer! Nr. 2-2013 Årgang 21. Vi banker på... Side 18-19. Fristende og enkel turmat Side 38-39. Nytt tak på Sjusjøen fjellkirke Side 11 Nr. 2-2013 Årgang 21 God sommer! Foto: Einar Lyngar Nytt tak på Sjusjøen fjellkirke Side 11 Vi banker på... Side 18-19 Fristende og enkel turmat Side 38-39 Sjusjøtunet kafe Et naturlig møtested i Ringsakfjellet

Detaljer

Nytt fra NR. 51 MARS 2013

Nytt fra NR. 51 MARS 2013 Nytt fra NR. 51 MARS 2013 Leder Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: EN MILEPÆL! og en til! Tråkkemaskin og ny butikk Stugudal fjell har endelig fått tråkkemaskinen på plass!! Den 8. februar ble maskinen

Detaljer

Du kjem vel? TINGET Tingvatns Ting. Tivoli. Ole Ivars Timbershow Samklang. Emission. Heddan Gard. www.tinget.net. Agility Tingcup Amcar/veteran

Du kjem vel? TINGET Tingvatns Ting. Tivoli. Ole Ivars Timbershow Samklang. Emission. Heddan Gard. www.tinget.net. Agility Tingcup Amcar/veteran TINGET Tingvatns Ting i Hægebostad 13.-14. juni 2015 HÆGEBOSTAD KOMMUNE Du kjem vel? HÆGEBOSTAD KOMMUNE Ole Ivars Timbershow Samklang Heddan Gard Agility Tingcup Amcar/veteran Emission Vel møtt til prat,

Detaljer

Informasjonsblad og annonseorgan Nr. 6/2007 23. mars Årg. 30. Etter 20 års drift utvider vi tilbudet vårt med

Informasjonsblad og annonseorgan Nr. 6/2007 23. mars Årg. 30. Etter 20 års drift utvider vi tilbudet vårt med Rennebu Nytt Informasjonsblad og annonseorgan Nr. 6/2007 23. mars Årg. 30 Fulldistribusjon Påske i Rennebu og på Kvikne... Barnas Naturverden - med utsikt mot Innset og Kvikne. Foto: Mari Ytterhus Påskeutgaven

Detaljer