Nye. Klammerposten. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 3 årg. 8 April 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral. Les mer om:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye. Klammerposten. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 3 årg. 8 April 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral. Les mer om:"

Transkript

1 Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 3 årg. 8 April 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Underholdning ved Kamkakfestivalen 2009 Foto: Berit Oksfjellelv Les mer om: Årsmelding fra Frivilligsentralen Dugnad i Svartebukta Allsang på Korgen samfunnshus 21.april En skikkelig fuglevenn Blåtur i april Vetenrennet 2010

2 2 Info fra Frivilligsentralen Allsang på Korgen samfunnshus! Onsdag 21.april blir det allsang på Korgen samfunnshus. Allsang eller Syng med oss -kvelder er noe styret for Frivilligsentralen har hatt som ett av flere prioriterte tiltak. Allsangkvelder er for mange et lyspunkt og viktig sosial arena, i tillegg til å synge med på kjente sanger treffer man også kjente og venner. Dette er årets første allsangkveld og ALLE inviteres, ung som gammel, fra de som til daglig bare synger i dusjen, til gamle korsangere som synes det er greit å holde stemmen ved like. Sangglede er som tidligere nevnt heldigvis fortsatt ikke forbeholdt bare noen få og spesielt talentfulle personer. Foreløpig står dette på allsang-menyen: Levende musikk til kjente og kjære allsanger for hele familien! Kaffesalg m/masse lekre gode kaker! Kulturinnslag! Spennende åresalg med trekning av fine gevinster! Hjertelig velkommen til koselig allsangkveld! Frivilligsentralen samarbeider om allsangkvelden med Hemnes Pensjonistforening og Vallabotn sanitetsforening. Foto: Gisle Urvik Fra venstre Kato Osmo, Jarle Skreslett og Tone Rønning ved Allsang på senteret, Hemnesberget. Årsberetning 2009 Hemnes Frivilligsentral kan defineres som hjelpe-, tjeneste- og informasjonssentral. Sentralen er til for alle og representerer et utvidet velferdstilbud til befolkningen i Hemnes kommune. Enkeltmennesker ytes direkte hjelp, private og offentlige institusjoner nyter godt av sentralens frivillige tjenester og jevn flyt av lokal informasjon har høg prioritet. Ut over dette kommer en rekke små og større samarbeidstiltak. Viktigste begivenhet og utfordring i 2009 var flytting. Etter flere års leieforhold hos Hoff Eiendom i Korgen måtte sentralen ut da lokalene skulle brukes til annen virksomhet. Etter diverse befaringer på kommunale og private lokaler landet styret i lokalene i Nergårdsgata 22A på Bjerka. Lokalene er eid av Hoff Eiendom og har tidligere huset forskjellige næringsaktører. Lokalene er lyse og luftige og består av et allrom, kontor, kjøkken og kombinert vaskerom og toalett. Etter litt oppussing og anskaffelse av inventar og utstyr, bl.a. ved hjelp av Askeladden brukthandel og møbelfabrikken Nordic Comfort Products, sto lokalene klare til åpning mandag 24.august. Da møtte flere interesserte skuelystne opp og lokalpressen ved Rana Blad var innom. Styret 2009 I styret har Marie Sjøgård, Korgen vært leder og Einar Nilsen, Hemnesberget nestleder. Styremedlemmer har vært Aud Stien Angelsen, Bjerka, Tommy Oksfjellelv, Bleikvassli og Evy Lund, Finneidfjord. Styret har holdt 5 møter i Mellom styreleder, øvrig styre og daglig leder er det konstruktivt og godt samarbeid. Styremedlemmene utfører frivillig innsats og ingen i styret mottar styrehonorar. Valgkomité Valgkomiteen til årsmøtet i 2010 Leder Jorunn Ulvestad - Korgen, Finn Rune Davidsen Korgen og Kjell Arne Sjøfors Korgen. Ansatte Øyvind Arntsen er tilsatt i 100 % stilling som daglig leder av sentralen og har hatt sitt engasjement siden oppstart av sentralen i Organisering, styringsstruktur og eierskap Sentralens navn er Hemnes Frivilligsentral, er privat drevet og organisert som en ideell forening. Foreningen Hemnes Frivilligsentral er uløselig knyttet til den fysiske frivilligsentralen. Eierne av sentralen har det overordnede formelle ansvaret for drift, økonomi og arbeidsgiveroppgaver. Utøvelse av ansvaret gjøres gjennom årsmøtet. I årsmøtet legges føringer for drift iht. vedtektene. Det valgte styre får delegert ansvar og fullmakter til å være det ansvarlige organet i daglig drift. Styret for sentralen er daglig leders overordnede. Daglig leder delegeres ansvar for daglig drift i samarbeid med styret. Gjennom eierskap utgjør disse den nødvendige juridiske plattformen rundt drifta av Hemnes Frivilligsentral: Hemnes menighetsråd, Korgen menighetsråd, Mental Helse Hemnes, Norsk Folkehjelp-Korgen, Vallabotn sanitetsforening og to privatpersoner. Redaksjon Ansvarlig redaktør: Redaksjonskomitéen: Gisle Urvik Hemnesberget Astrid Arntsen Korgen Gunnhild Vassdal Korgen Tore Furuhatt Hemnesberget Kontakt: Besøksadresse: Nergårdsgata 22A, 8643 Bjerka Telefon: E-post: Bankkonto: Produksjon Innlevering av stoff: 10. hver måned Utgivelser: 10 eks. pr. år Utgivelsesdato: 1. hver måned Opplag: 2200 Grafisk prod.:

3 Bank, regnskap og revisjon Helgeland sparebank er sentralens dagligbank. Regnskapet ble til utgangen av 2009 utført av Elin Orrhaug ved Hoff Eiendom. Føring av regnskap og lønnskjøring blir fra årsskifte overtatt av Ingrid Thom. Revisjon utføres av Indre Helgeland kommunerevisjon ved Kurt Fredriksen. Selv om det ikke lengre er krav om det, ønsker styret for Hemnes Frivilligsentral fortsatt revisjon av regnskapene. Sentralens økonomi og viktige støttespillere Årsregnskapet for 2009 er avsluttet med et underskudd på kr Underskudd er en situasjon som må i all hovedsak tilskrives utgifter mht. oppussing av nye lokaler og investeringer i utstyr osv. Siste års inntekter og utgifter har hatt variabler og kan synes uforutsigbare. Likevel føler styret seg trygg på framtidig drift og at budsjettet legges innenfor fornuftige rammer. Som alle andre sentraler får også Hemnes Frivilligsentral statlig overføring fra Kultur og Kirke-departementet. I tillegg kommer driftstøtte fra Hemnes kommune, driftsstøtte fra Helgeland sparebank og en liten andel av næringslivet i kommunen. Lag, foreninger oa organisasjoner i kommunen støtter oppom som eiere eller på annen måte. Foruten eierne støtter disse lags- og foreningsaktørene sentralens drift: Bjerkadal Sanitetsforening. Bleikvassli Sanitetsforening. Finneidfjord Sanitetsforening. Aktiviteter 2009 Egne tiltak og aktiviteter 1. Allsangkvelder Suksessfulle kvelder ble 23.april på Finneidfjord samfunnshus og 26.november på Hemnes omsorgssenter. Man har funnet fram til fornuftig mal for å arrangere kveldene og samarbeider med ulike lag, foreninger oa om dette. Frivillige musikere stiller velvillig opp på dette. 2. BrukerPC Sentralen frister med fri bruk av datamaskin tilknyttet internett og enkel veiledning 3. FN s frivillighetsdag 5.desember Dagen søkes arrangert i samarbeid med Hemnes kommune og eventuelt med ei forening. Styret for sentralen har utarbeidet retningslinjer for arrangementet og selve frivillighetsprisen. 4. Hobby & skravlekafé Dette er et enkelt og greit tiltak for de med ledige formiddager og som har lyst til å treffe kjente. På samlingene er det masse skravling og litt hobby, god kaffe og nydelige kaker ved disken og sist men ikke minst, spennende loddsalg. Ledes av spreke pensjonister fra Finneidfjord. Ble etter vårsemesteret lagt ned på kafé T Finni 3 Hemnes Pensjonistforening. Hemnes Sanitetsforening. Korgen sanitetsforening. Lions Korgen. Spillere gjennom Grasrotandelen. Øvrige næringsaktører har vært: Bjerka Kro, Fagmøbler/Engevik Møbler, HASVO, Helgeland Småkraft, AS Nyholmen Sagbruk & Høvleri, Orrhaugen, Rana Produkter AS og Vesta Forsikring. Rapport for perioden registrerte frivillige 179 frivillige som gjorde en aktiv innsats ved sentralen i perioden. 204 registrerte brukere. 29 brukere som fikk hjelp fra sentralen i perioden frivillige arbeidstimer som ble utført i perioden. 2,1 årsverk. Fridjof registreringsprogram av frivillig innsats Brukere av Frivilligsentralens tjenester er enkeltpersoner og institusjoner, dvs. skoler, kommunal og helse- og omsorg og Frivilligsentralen selv. Fra at enkeltpersoner tok kontakt er det nå som regel en institusjon. Dette er et gjeldende fenomen i mange sentraler rundt om. Frivillige defineres som enkeltpersoner og som grupper, eks. Natteravnene i Hemnes, på Hemnesberget og i Korgen samt MC-ravnene. og flyttet på høsten til Bjerka Kro. 5. Informasjonsarbeid a) Frivilligsentralen produserer månedsbladet Nye Klammerposten gjennom sentralens ledelse og redaksjonskomiteen på 4 medlemmer husstander og næringsliv samt eksterne lesere får bladet. Blir distribuert av vel 40 frivillige rundt om i kommunen. Bladet er gitt ut siden 2003 og foruten redaksjonskomiteen har vel 100 personer bidratt med tekst og bilder. Rana Produkter står for grafisk arbeid og er ansvarlig trykkeri. Utgivelsene av Nye Klammerposten gjøres mulig gjennom bidrag fra lag, foreninger og menigheter og årlig leseraksjon samt støtteannonser ved bedriftene i og utenfor kommunen. b) Nettsiden ble åpnet høsten Nettsiden er sentralens viktigste informasjonskanal og kan dessuten defineres som sørviskanalen og oppslagsverket for alle lag og foreninger oa organisasjoner, Hemnes kommune. Nettsiden driftes av Easy- Data. c) AKTIVITETS-loggen er en totaloversikt over kultur- og fritidsaktiviteter. Loggen brukes som viktig verktøy for sentralen, for befolkningen og for arrangørene. d) Det skjer på Helgeland en totaloversikt Utfordringer 2010 En av utfordringene er reduksjon i driftstilskudd fra Hemnes kommune. Etter Terratapene måtte kommunen foreta kutt blant tilskuddsmottakere. Frivilligsentralen måtte som alle andre ta sin del av kuttene, noe som vil gjøre seg gjeldene fra Sentralen skaffet seg større utgifter ved flytting. Å skulle betale for strøm og renovasjon var tidligere ukjente faktorer i drifta. Sentralen merker også utslag av finanskrisen. Støtteannonsene i Klammerposten som bedrifter står for, er eks. ikke lengre en selvfølge. Noen næringsaktører gir klart uttrykk for at nå er tiden inne til en liten stopp, men at en er hjertelig velkommen tilbake ved senere anledning. Sentralen har en klar utfordring i at en hele tiden konkurrerer med seg selv. Det er mange tiltak og prosjekter som burde vært initiert og igangsatt. Men i daglig drift av sentralen ligger det klare begrensninger. Sentralen har allerede et omfattende stort mangfold av tiltak og med kun en ansatt og, er det begrenset hva man kan sette i gang av nye og ressurskrevende tiltak og prosjekter. Styret for Frivilligsentralen i Hemnes takker alle sammen for fremragende innsats og samarbeid! Dette gjelder så vel frivillig mannskap, lag og foreninger, kommunen og bedrifter som helhjertet stiller opp for sentralen. Med frisk satsing og et nytt år i sikte, forutsetter styret for Frivilligsentralen fortsatt drift av sentralen. over festivaler, messer oa. arrangementer rundt om på Helgeland. 6. Kopiering Sentralen tilbyr enkel sort/hvitkopiering til privatpersoner og foreninger. 7. Ledsagertjeneste Flere frivillige rundt om i kommunen er med som ledsagere for brukere, til lokal lege og sykehus. Stort sett alle bestillinger på ledsager kommer fra Hjemmesykepleien i kommunen. 8. Praktisk hjelp På kortvarig basis formidles frivillige til ulike typer oppdrag, for private brukere og institusjoner. 9. Register Frivilligsentralen drifter et lokalt Lags- og foreningsregister, næringsregister og oversikt over politiske verv i kommunestyret, formannskap og hovedutvalg. 10. Utlån av sentralens lokaler Frivilligsentralen åpnet opp for å invitere lag og foreninger til å nytte lokalene til medlemsmøter, kursvirksomhet og annet. Ved utlån stilles datautstyr, kaffemaskin, kopimaskin, lerret og projektor samt trådløst nettverk til disposisjon. Pt. er Korgen Fotoklubb inne som fast låntaker av lokalene. For dekning av utgifter tar sentralen kr. 300.

4 Samarbeidstiltak 11. Fotoutstilling Sentralen åpnet utstilling Frode Fagerheim bilder våren Senhøstes ble utstillingen utvidet med bilder fra Korgen Fotoklubb. 12. Grasrotandelen Gjennom å stå tilsluttet Frivillighetsregisteret kvalifiserer sentralen til Grasrotandelen.19 trofaste (støtte)spillere slutter opp om sentralen. 13. Mental Helse Hemnes Siden 2003 har Frivilligsentralen hatt sekretariat for Mental Helse Hemnes. Dette innebærer arbeid rundt styret, alt PR-arbeid, medlemssørvis, tilrettelegging ved markering av Verdensdagen for psykisk helse osv. Sentralen er varamedlem i Kommunalt Råd for funksjonshemmede og deltar også i prosjektstyremøter ved Olsenhågen. 14. Natteravnene i Hemnes Som koordinator av ordningen deltok sentralen ved Natteravnkonferanse i Bergen 14. og 15.mars. Frivilligsentralen samarbeider 4 med FAU ved skolene og det ble foretatt natteravnpatruljering på Bjerka, i Bleikvasslia, på Hemnesberget og i Korgen. Det deltok også en MCpatrulje i mai måned. Ordningen er på plass ved hjelp av Tryg Vesta. 15. NAV Hemnes Frivilligsentralen møter som fast medlem i NAVs Brukerutvalg. Utvalget er sammensatt av brukerorganisasjoner, pensjonistforeninga, eldrerådet og Frivilligsentralen. Brukerutvalget er tillitsorganet i saker som berører befolkningen i Hemnes kommune. 16. Nettverksamlinger Daglig leder deltok på samlingene for sentralene i søndre del av Nordland, som ble holdt på Mo i Rana mars og Nesna november 17. Regionsamling Daglig leder og nestleder i styret deltok på regionsamling i Bodø september. 18. Refleksdagen Refleksdagen er nasjonal og årlig tiltak i forskjellige sammenhenger rundt om i landet. I flere år har sentralen markert Refleksdagen 15.oktober som åpent tiltak for alle i hele kommunen. 19. Røde Fjær-aksjonen 2009 Frivilligsentralen bisto Lions Korgen med frivillige ved Rødefjæraksjonen 19.april. 20. Seniorsurf Frivilligsentralen samarbeidet med Hemnes bibliotek og Olsenhågen om dette 24. september. 21. Skolelunsj Siden 2005 har frivillige bistått Korgen sentralskole ved skolelunsj. 5 frivillige har en dag hver pr. uke i skoleåret og 3 har velvilligst stilt opp som vikarer. 22. TV-aksjonen Vel 60 frivillige bøssebærere er ute på innsamlingsdagen rundt om i kommunen. 5 frivillige danner innsamlingskomiteen sammen med Frivilligsentralen. Sentralen møter i regionsmøtene som holdes, koordinerer innsamlingskomiteen og har oppfølging med rapportering. Styret for Hemnes Frivilligsentral i 2010 VERV NAVN ADRESSSE TELEFON Leder Marie Sjøgård Korgsjøen 2, 8646 Korgen Nestleder Einar Johan Nilsen Sørlandsvegen 28, 8640 Hemnesberget styremedlem Aud L. Stien Angelsen Tronstadveien 5, 8643 Bjerka styremedlem Laila Andersen (ny) Hagen 5 A, 8646 Korgen styremedlem Evy Lund Tuvslettvegen 13, 8642 Finneidfjord varamedlem Grete Langseth Svalengsvegen 9, 8642 Finneidfjord varamedlem Camilla Berg (ny) Tømmerheia 25, 8646 Korgen Kommune-info Hemnes områdestyre Hemnes Kommunestyre vedtok i sak 37/09 at Områdestyrene Korgen/ Bleikvassli og Hemnesberget slås sammen til et felles styre, fom , Hemnes Områdestyre. Hemnes områdestyre er et rådgivende organ for enhetslederne i omsorgstjenesten og et bindeledd mellom administrasjon og Oppvekst og omsorgsutvalget (OOU). Områdestyret har representanter fra OOU, ansatte, pårørende, eldrerådet og kommunalt råd for funksjonshemmede. Områdestyret skal bidra til en positiv utvikling av tjenestetilbudet ved å delta i plan og utviklingsarbeid, budsjettarbeid og følge opp saker fra brukere, pårørende og ansatte. Områdestyret disponerer fondsmidler gitt til omsorgssentrene etter gjeldende retningslinjer. På servicekontoret og på omsorgssentrene kan du få informasjonsfolder om Hemnes områdestyre. Mvh Ragnhild Fineide - enhetsleder Korgen omsorgstjeneste Dugnad på utescene i Svartebukta, Korgen Som tidligere omskrevet i Klammerposten skal det i sommer bygges en utescene i Svartebukta i Korgen. Prosjektet blir et samarbeidsprosjekt mellom Hemnes kommune og lag og foreninger i bygda. Finansieringen er nå på plass med velvillig hjelp fra bl.a. Helgeland Sparebank og lag og foreninger i bygda - samt Hemnes kommune. Konstruksjonene til bygget - som består av limtredragere fra Moelven - er nå satt i bestilling. En del av grunnarbeidene er allerede gjort, og når telen forhåpentligvis også i år går ut av jorda en gang i mai/ juni, skal vi snarest mulig i gang med arbeidene. Byggverket består av en scene utformet som en hvelvet båt for bruk til alle slags kulturaktiviteter. I bakkant av scenen er det et rom for de som skal opptre, samt toaletter - også for funksjonshemmede. Bygget vil også inneholde en pumpestasjon som blir integrert i bygget. En slik scene har det vært snakket om i mange år, og den vil være til stor hjelp ved de fleste arrangementer i Svartebukta. Nå som finansieringa er på plass, gjenstår

5 det å se om vi får bygdafolket med på en dugnad for å få opp bygget. Vi har vært så optimistiske at vi har satset på at det meste av den arbeidsintensive jobben skal vi klare å gjøre på dugnad. Vi har bruk for hjelpere fra alle fagområder. Forskaling og betongarbeid, snekkere, malere, rørleggere og elektrikere. I tillegg må vi ha litt maskinell hjelp. Og ikke minst noen til å koke kaffe og steike vafler (eller noe annet). Og alle som deltar vil selvfølgelig bli budt med på en gedigen åpning når scenen står klar - noe vi tar sikte på skal være en gang i høst. Så kjære sambygdinger - ta gjerne kontakt og meld deg som deltaker på ett eller annet av det vi skal i gang med. Vi blir kjempeglade for alle som vil være med. Ketil Tverrå - foreløpig koordinator. E-post: Tlf Kommunale priser 2010 Kulturprisen 2010 Hvem får Hemnes Kommunes kulturpris i år? I retningslinjene for prisen heter det bl.a.: Hemnes kommunes kulturpris tildeles personer som over tid har gjort seg fortjent til prisen ved frivillig og ulønnet innsats for kommunens kulturliv. NB: Forslag som er innsendt tidligere år gjelder ikke. Innkomne forslag blir vurdert av et kulturprisutvalg på 3 medlemmer. Dette utvalget avgir innstilling til Oppvekst- og kulturutvalget, som vil utpeke årets kulturprisvinner. Prisen overrekkes på et prisutdelingsarrangement i Hemnes 5. desember Send ditt forslag - med begrunnelse - innen 20.juni til: Hemnes kommune, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen. Red anm: foto fra kulturprisutdelinga i 2008 med Kjell I Juvik og Odd Bleikvassli Ildsjelprisen 2010 Hemnes ungdomsråd skal i år dele ut Ildsjelprisen. Prisen har følgende retningslinjer: Hemnes Ungdomsråds Ildsjelprisen tildeles 5 personer som over tid har gjort seg fortjent til prisen ved fortrinnsvis frivillig og ulønnet innsats innen kulturtilbud for barn og unge i Hemnes kommune. Det kan åpnes for tildeling av prisen til personer som utmerker seg med særlig engasjement og entusiasme i lønnet arbeid for barn og unge. Formålet med prisen er å hedre prismottakeren, og å stimulere vedkommende og andre til fortsatt innsats. Prisen vil deles ut på et prisutdelingsarrangement 5. desember Skriftlig begrunnet forslag på kandidater sendes Hemnes Ungdomsråd innen 20. juni. Byggeskikkprisen i Hemnes Byggeskikkprisen i Hemnes vil i år bli utdelt for 2. gang. Prisen skal være en hederspris for bebyggelse samt uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø kan bidra til å heve den almene byggeskikk. Prisen kan gis til nybygg, tilbygg, rehabiliteringsarbeider eller uteanlegg realisert i løpet av de siste 5 år. Nærmere vedtekter for byggeskikkprisen kan du få ved henvendelse til Hemnes kommune, servicekontoret, eller ved å se på Hemnes kommunes nettsider www. hemnes.kommune.no Prisen overrekkes på et prisutdelingsarrangement i Hemnes 5. desember Frist for innsending av forslag på kandidater for i år er 20. juni Forslag sendes til: Hemnes kommune, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen. Tilskuddsmidler 2010 Midler rusforebyggende tiltak Hemnes kommune har i et samarbeid mellom helse- og kulturtjenesten avsatt en del penger til rusforebyggende tiltak rettet mot barn/unge. Det vil være størst mulighet for støtte til tiltak som omfatter flere eller grupper av ungdom. Vi oppfordrer lag/foreninger og andre som ønsker å sette i gang rusforebyggende tiltak om å søke økonomisk støtte til dette. Nærmere opplysninger får dere med å ta kontakt med Ketil Tverrå, tlf Søknadsfrist for 1. halvår: 24. april Hemnes Kommune, Kulturtjenesten, Sentrumsvn.1, 8648 Korgen. Ungdomsrådets midler til kulturtiltak Hemnes Ungdomsråd har en del midler til kulturtiltak for ungdom. Evt. spørsmål vedr. søknader kan rettes til enhetsleder for kulturtjenesten. Søknadsfrist: 24. april 2010 Søknad sendes til: Hemnes Ungdomsråd, Sentrumsvn. 1, 8646 Korgen. Søknad kulturmidler 2010 Hemnes kommune har avsatt midler med sikte på å gi økonomisk driftsstøtte til følgende typer lag/foreninger som driver kulturvirksomhet rettet mot barn og ungdom i Hemnes: Idrettslag, ungdomsklubber, skolemusikk, barne- og ungdomsforeninger og andre foreninger. Aktuelle søkere kan få tilsendt søknadsskjema ved henvendelse til Hemnes kommune, Servicekontoret, tlf NB: Søknader fra idrettslag vil etter postregistrering bli oversendt Hemnes Idrettsråd, som avgir innstilling om fordeling av øremerkede midler. Aktuelle søkere må selv ta kontakt med servicekontoret for å få tilsendt søknadsskjema. For at søknad skal bli behandlet, må alle krav til opplysninger besvares, og korrekt utfylt søknadsskjema sendes til: Hemnes Kommune, Kulturtjenesten, Sentrumsv.1, 8648 Korgen. Søknadsfrist: 24. april 2010 Tilskudd andre kulturformål Hemnes kommune har avsatt midler med sikte på å gi økonomisk tilskudd til kulturrelaterte tiltak, fortrinnsvis kulturvirksomhet rettet mot barn og ungdom i Hemnes. Aktuelle søkere kan få tilsendt søknadsskjema ved henvendelse til Hemnes kommune, Servicekontoret, tlf Aktuelle søkere må selv ta kontakt med servicekontoret for å få tilsendt søknadsskjema. For at søknad skal bli behandlet, må alle krav til opplysninger besvares, og korrekt utfylt søknadsskjema sendes til: Hemnes Kommune, Kulturtjenesten, Sentrumsv.1, 8648 Korgen. Søknadsfrist: 24. april 2010 Enhetsleder for kultur - Ketil Tverrå ketil. Tlf

6 Hobby og fritid 6 Tekst: Astrid Arntsen / Foto: Astrid Børresen Jan Sande, en skikkelig fuglevenn Hva kan VM i fotball i Sør-Afrika ha med låvesvala i Korgen å gjøre? Jo, pga VM så skal de anlegge en storflyplass akkurat i det området der store kolonier av låvesvala overvintrer. Jan Sande forteller at afrikatrekkerne, deriblant låvesvala, har gått tilbake i antall, og det spekuleres i om denne storflyplassen bidrar til det. At Jan er en ekte fuglevenn er hevet over enhver tvil, - det forstår vi etter hvert som han forteller om sin lidenskap, fugler. Han er svært opptatt av vern og bevaring av artene, og ser med gru på alt som er med på å ødelegge, - det meste menneskeskapt. Jan har vært interessert i fugler siden han var unge. Den første stærkassen han lagde som åring, er enda i bruk. Nå har han ca 50 kasser rundt om på gården, og i fjor var der 13 stærkull. - Stæren er nå havnet på Rødlista, - den regnes som en nært truet art. I Sør-Europa regnes stæren som et skadedyr. I Frankrike drap de et år 1 million stær ved hjelp gift sprøytet ut fra fly, forteller Jan med sorg i stemmen. - De skulle da ha visst hvordan vi her oppe i nord steller og stuller for at stæren skal finne seg til rette og formere seg, tenker vi. - Det foretas flere fugletellinger hvert år, fortsetter han. Noen er lokale, og andre internasjonale. Disse ulike tellingene foretas på samme dag alle steder, og på det viset får man en oversikt over bestandene. Her får man registrert framgang eller tilbakegang. Telling og observasjon av fugler krever mye trening. Det går fort, så man må vite hva man ser etter. Jeg har lært veldig mye om det av nå avdøde Kjell Arne Meyer fra Mo i Rana, og Henrik Lind (svensk lege som var i Hemnes i mange år). Jeg er medlem i lokalforeningene av Norsk ornitologisk forening, og Norsk Zoologisk forening på Mo. Begge foreningene arrangerer bl.a turer og ekskursjoner der man registrerer og teller både individer og arter. I Stormyrbassenget har det vært registrert fugler i snart 36 år. Der er det andefugler og vadere som er i sentrum, men til sammen er det registrert 130 forskjellige fuglearter. Videre forteller Jan om fugleturer han har vært på sammen med sin gode venn Henrik. De har vært på flere turer i Sverige, Epost: pluss en gang i Israel. Sør i Israel ligger et område der mange fugler raster og drar gjennom på sine trekk. Den gangen så de 180 ulike arter i Israel, og 80 andre på heimturen gjennom Sverige. Det mest spektakulære han så i Israel var et haukørnpar, - en art han før bare hadde kunnet studere i fugleboka si. Men der satt de, just som i boka, smiler Jan varmt. Ellers ser han fram til en tur til Leka med Henrik, der skal de studere fuglelivet ved kysten. For oss som er sånn middels interessert i fugler er det våren og forsommeren som er den mest interessante tida å observere dem på. Når parringstida er på topp og fuglesangen på sitt mest intense, og når ungene er kommet i kassene og foreldrene flyr til og fra og mater. Jan beretter om en helt annen verden : På våren står han jublende på trappa og hilser fløytende traner velkommen. Han noterer datoen for når trekkfuglene ankommer, og kan med det sammenligne om de er tidligere eller seinere enn før. Når perleugla, som han har i hagen, synger, kan han slå av TV n og sitte i stua og lytte andektig. - På gården hekker bl.a. storspove, småspove og enkeltbekkasin, og da har Jan nesten ikke nattero: Da sover han med vinduet åpent og er klar ved den minste lyd som bærer bud om at hans søte små er i fare. Da er det opp og ut å få inntrengerne vekk, - som regel er det rev eller katt som er på ferde. Om sommeren har han bl.a.sandsvala i fokus. Akkurat i år er den Årets fugl i Norge, men Jan har i mange år hatt omsorg for den, og han er veldig glad for det som har skjedd i Øverleiren, der de har bygd kunstige reir og fått opp bestanden betraktelig. - På høsten er det artig å følge med gåsetrekket. Han kan da sitte godt påhyret utfor veggen med en kopp varm sjokolade og vinke farvel til de snadrende vennene sine. - På vinteren er selvfølgelig foring av standfuglene viktig. Han passer på at det alltid er mat på foringsplassen slik at ingen gjester skal komme og finne matfatet tomt. På vårvinteren repareres og renskes fuglekasser, slik at de er klare for nytt innrykk av beboere. Og slik lever Jan med sine fugler. - Det er så godt å følge med å få ta del i naturens verden på nært hold, jeg kjenner det i hele kroppen, smiler han varmt og ømt. - Når jeg av og til har spesielle observasjoner er det ekstra hyggelig. Da er det selvsagt viktig å kunne dokumentere det man har sett eller hørt. Jeg har et fotoapparat som ikke er av de aller beste, men jeg har da tatt noen bilder med det. Av sjeldenheter kan jeg bl.a. nevne kjernebiter som jeg så et eksemplar av i mai De holder til vanlig til sør i Oslofjorden. Så har jeg sett tundragjess, den grønlandske rase, - hekker på Grønland, og overvintrer i Irland. En gang hadde jeg ei kornkråke på foringsplassen, - den greide jeg å fotografere. Dvergmåke har jeg også sett, den er elegant som ei terne, - ligner litt på hettemåke. Så glømmer jeg ikke den gangen jeg hørte ei kattugle: Da jeg hørte kattugla, så løp jeg inn og ut flere ganger og lyttet vekselvis på CD og på den ute, for å forvisse meg om at det virkelig var ei kattugle jeg hørte. Vi har 10 uglearter i Norge, og nå har jeg sett/hørt dem alle. I 2005 var jubelen stor kan du tro, da fikk jeg spurveugle i en kasse, og det er sjeldent. Som sagt det er en skikkelig fuglevenn vi har foran oss. Han uttrykker bekymring for flere fuglearter: -Vipa, på rødlista den også, en million drepes hvert år til sammen i Frankrike, Spania og Italia, - taksvala ser han stadig gå tilbake, - svaner som flyr på kraftlinjer, - hubroen som er truet av vindmøller. Han rister på hodet over galskapen det er å bygge vindmøller i det viktigste kjerneområdet i Europa for den direkte truede hubroen. I tillegg så jobber han med å legge forholdene til rette for sandsvala, og å få fredet rype og skogsfugl... Det er nesten ikke ende på hvordan han vil redde verden. Ser du en kar lett foroverbøyd med kikkerten foran øynene, kan det være Jan som sjekker at alt er i orden, eller han har hatt et syn som han må kikke nærmere på: Jeg har kikkerten med overalt, sier han, til og med på butikken

7 Turer og turmål 7 Tekst / Foto: Tore M. Furuhatt Esperviktinden Boktipset B j ø r n d a l s - trilogien Trygve Guldbranssen - Og bakom synger skogene Det blåser fra Dauingfjell Ingen vei går utenom 1935 Hvorfor bare anmelde nye bøker? Bokomtalen denne måneden er tre bøker som er over 70 år gamle. Handlingen er lagt til først på 1800-tallet. Det var min mor som fikk meg til å lese disse bøkene da jeg var ung, hun likte de svært godt. Grepet ble jeg også over denne fortellingen om Bjørndalsfolket og deres liv på gården Bjørndal hvor Gammel-Dag styrer med hard hånd. Mye av den første boka omhandler Gammel-Dags karakter og hans strev med å Epost: Fjelltopper er et yndet mål for turer, sommer som vinter. Det er noe eget med å sitte på en topp der man har god utsikt i alle himmelretninger. Og i Hemnes er vi velsignet med mange slike utsiktspunkt. Noen topper besøkes mye, andre ganske lite. Esperviktinden er en fjelltopp som ikke besøkes av så mange. Dette ikke fordi den er så vanskelig tilgjengelig. Det har vel mest med det å gjøre at man for hemnesværinger flest må i båt for å komme dit. Noen velger å kjøre båt til Varpen, like bak Sundsholmen. Herfra må man ta seg opp et ganske bratt parti før man følger en slakere fjellrygg helt til topps. Startpunktet er litt utfor høyre billedkant på vinterbildet, der noe av bebyggelsen på Sund er med. Denne ruta er mest egnet sommerstid, både fordi det da passer best med båt, og fordi at terrenget ikke innbyr til skigåing. Et annet godt alternativ til å avlegge Esperviktinden (520 m.o.h.) et besøk både på sommer- og vinterføre, er å ta ferja fra Hemnesberget til Leirvika. Her starter man turen rett bak venterommet ved ferjeleiet, og følger en sti til man kommer opp på et ganske flatt parti av Leirvikfjellet. Herfra må man stake ut kursen selv ettersom det ikke er noe oppmerket sti til målet, og et kart er vel ikke av veien om man ikke er høvelig kjent. Noen velger å gjøre en liten omvei innom de litt spesielle Rausteinan (omtalt tidligere her i Klammerposten), men man kan også legge en strakere kurs. Uansett er det litt bratt før man kommer oppå snaufjellet. Der er det lett å gå og orientere seg når sikten er god. Og det er jo på slike dager man normalt velger å ta en topptur. På Esperviktinden har man en eventyrlig utsikt Tekst: Oddvar Brygfjeld Epost: gjøre gården til et mønsterbruk. Han får etter hvert to sønner, Tore og Dag. Bok nr. to starter der den første slutter, med bryllup mellom (unge) Dag og Adelheid. Det er nedgangstider, og skogsdriften som er viktig for gården går dårlig. Gammel- Dag finner på råd og blir mer og mer anerkjent i bygda. Så rammer katastrofen, Adelheid og Dags to sønner dør, noe som preger alle sterkt. året etter får Adelheid tvillinger, to gutter. Men den gamle og den unge Dag blir aldri helt de samme, og den unge Dag omkommer nesten i ei ulykke da han skal bestige et rart fjell (Dauingfjell). Den siste boka handler om en voksende kløft mellom den gamle og den unge Dag, og mellom ektefellene Dag og Adelheid. De får snakket ut, og det blir et nært forhold mellom dem igjen. Katastrofen rammer nok en gang, Unge Dag dør da han prøver å redde et barn fra å drukne. Mer røper jeg ikke... Disse bøkene ble en stor suksess da de kom ut, er oversatt til 30 språk, og inn Elsfjorden og Sørfjorden, mot Ranfjorden, Sund og Hemnesberget. Også Okstindan får man god oversikt over herfra. Blant enkelte på Hemnesberget omtales Esperviktinden som Vallbysten. Det er feil. Dette misvisende navnet har den fått fordi den forveksles med det høyeste punktet på dette fjellet Det heter Valbysteinen, og ligger 559 m.o.h. Her står det en stor varde, og de som går fra Leirvika til Esperviktinden stikker gjerne bortom denne steinvarden. Men punktet er ikke synlig fra Hemnesberget. Det er derimot vårt omtalte turmål. På bilde nr 2 sitter turkompis Einar Evensen på Esperviktinden og saumfarer landskapet omkring med kikkert. Hemnesberget skimtes til venstre i bildet. er de eneste skrevet av en norsk forfatter som er funnet verdig til biblioteket over verdensklassikere i Det hvite hus! Nazisten prøvde under krigen å få Gulbranssen til å drive pr for okkupasjonsmakten, men han avskydde fascismen og kom seg unna. Som eksempel kan nevnes at da Goebbels under de Olympiske leker i 36 sa at dette var bøker føreren hadde på nattbordet forlot Gulbranssen lokalet. Dette var de eneste romanene Gulbranssen fikk gitt ut, de er blitt filmet, men ifølge filmkritikerne så dårlig at det er en god grunn til heller å lese bøkene! God bok! Illustrasjonskilde:

8 Mental Helse Hemnes Første blåtur i 2010! Våren er på vei, og reiselysten vokser. Som trekkfuglene gjør vi oss klar for en ny tur. Den vil gå av stabelen den 24.april. Som sedvanlig er det ikke noen strabasiøs tur, - vi vil bli kjørt fra dør til dør. Hvem vet, kanskje er det overraskelse på lur? Turen er i regi av Mental Helse Hemnes, og alle kan være med. 8 Prisen er: 380kr for medlemmer, og 480kr for ikke medlemmer. Påmelding senest 17.april til tlf Hilsen turlederen Idrettslag-info Vetenrennet april - For første gang i rennets historie legger vi det til etter påske. Vi satser på sol og påskeføre. De to siste årene har vi ikke kunnet gjennomføre fellesstart pga. sikkerheten. Men denne gangen håper vi å få til Chinese Downhill, det vil si fellestart fra toppen av Veten. Førstemann i mål i Paradiset er klassevinner i enten telemark, alpint eller snowboard. Det er fritt fram for deltagerne å finne beste trase nedover fjellsiden. Dette forteller renngeneral Antoine Chaboud. Vetenrennet ble første gang arrangert i 2003 med 40 deltagere. I 2005 hadde antallet steget til 115. Arrangøren påstår at allerede etter 2 år var Vetenrennet Norges beste storfjellskonkurranse for ski og brett. Det nye av året er at det er kommet opp ei permanent bu ved innkomsten. Denne vil bli brukt som rennkontor med sekretariat og tidtagning. Mange har kommet igjen år etter år for å få være med på den spesielle stemningen i målområdet. Alle speider opp mot kanten av henget for å oppleve dette utrolige øyeblikket da løperne satser alt de har av mot og ferdigheter de siste metrene ned mot målstreken. Her blir det garantert dramatikk med spektakulære fall og rundkast mens andre takler alle vanskelighetene og seiler over mål som vinner. La ikke bare andre fortelle deg hva de har opplevd. Ta turen sjøl og vær med på noe du aldri vil angre på. Men det finnes også et tilbud for deg som ikke synes at tøffe nedoverbakker er det som passer deg best. I Åpen klasse kan du sjøl delta. Da tar du på deg skiene nede hos Steinar Jørgensen i Elvdalen og tar deg opp Gammelskibakken til målområdet. Her er det bare å melde seg for arrangøren, og har du flaks, kan du vinne en premie for innsatsen. Nettside: Tekst: GisleUrvik Foto: Tore M. Furuhatt Grafikk: Rune Furuhatt Helgeåpent! Tlf.:

9 9 Sommertiden er her......snart! Hvor er dette? Er du kjent i din heimkommune Hemnes? Ikke det! Da har du nå en liten sjanse til å forbedre dine kunnskaper. Med jevne mellomrom vil redaksjonen trykke mer eller mindre kjente motiv fra Flaskeinnsamling Korgen Skolemusikkorps vil gjerne ha tomflaskene dine! Tirsdag 13. april er det tid for årets store flaskeinnsamling. Da kan du bli kvitt flaskene som har samlet seg opp gjennom vinteren, pluss det som måtte bli etter påsken. På ettermiddagen kommer en utsendt gruppe medlemmer og foreldre for å hente flaskene, og er du ikke hjemme, kan du sette det på trappa så tar vi det med. Og hva er det vi vil ha, jo alle typer flasker og bokser som det er pant på. Ikke syltetøyglass, vinflasker med og uten innhold, og slikt. For skolekorpset er dette en viktig inntektskilde, så vi er glade for at folk vil gi oss flaskene. Vi vil også minne om at på Prix Korgen og Prix Bjerka har vi en postkasse hvor vår kommune. Dette vil ikke være en regulær konkurranse, men mest av alt å gjette på egen hånd. Svaret finner du i oppslagstavla på nest siste side i dette nummer. Foto: Bodhild Kjeldsen Nyheim du kan legge pantelappene i ellers i året, hvis du vil støtte Korgen Skolemusikkorps. Tusen takk til alle som gir støtte til Korgen Skolemusikkorps. Hilsen Hilde Karin Øren Loppemarked i Korgen 23. og 24. april! Korgen menighetsråd arrangerer loppemarked fredag og lørdag 23. og 24. april på Korgen menighetshus. Vi samler inn lopper den 22.april mellom kl. 17 til 20:00. Du kan selv komme med loppene den 22. eller om det ikke passer for deg, kontakte oss for levering en annen dag. Er det store ting som du ikke får med deg, ring oss på tlf eller , så kan vi komme å se på og eventuelt hente ting. Håper mange benytter anledningen til å rydde på loft og i kjeller for å finne frem lopper til oss! Med hilsen Korgen menighetsråd.

10 10 Kunstnere/kunsthandverkere/kunstneriske amatører Påskjønnelse av frivillig arbeid på markeringen av FNs Frivillighetsdag 5. desember 2010 Innbydelse til konkurranse I samband med markering av FNs frivillighetsdag ønsker Hemnes Frivilligsentral å etablere en frivilligpris for Hemnes kommune. Samtidig ønsker vi å slå et slag for det kunstneriske mangfoldet i kommunen. Etablerte kunstnere, kunsthandverkere og kunstneriske amatører med tilhørighet til Hemnes kommune innbys derfor til konkurranse om å lage kunstverk/kunstnerisk handverk som skal inngå i prisen. Prisen skal være unik for hver utdeling. Premien Frivilligsentralen vil gi ut bok/brosjyre i etterkant av hver prisutdeling. Vinnerbidraget blir presentert på forsiden, og hovedfokus settes på vinneren. Formålet er hjelp til felles markedsføring av alle kunstnere/ kunsthandverker/kunstneriske amatører som leverer bidrag til Frivilligpris. Konkurranseregler Kunstneren skal være bosatt i, eller ha tilknytning til, Hemnes kommune Kunstverket kan ha historisk, kulturell eller moderne kunstnerisk uttrykk med kreativ tilnærming til frivillig arbeid. Det settes ingen begrensning i størrelse eller verdi. Forslag til pris kan være alt fra tresleiv med historisk eller kulturell verdi, til moderne skulptur med plakett som viser navnet på Frivilligprisens vinner og årstall. Kunstneren må i arbeidet med prisen yte frivillig arbeidsinnsats i Frivilligprisens ånd Frivilligsentralen bistår med søknad til kommunens næringsliv om sponsing av kostnader Frivilligsentralen garanterer dekning av dokumenterte materialkostnader inntil kr Bilde, skisse eller detaljert beskrivelse av forslaget leveres til juryen ved Frivilligsentralen vedlagt presentasjon av kunstneren/bidragsyteren selv. Eksempel arbeid og teknikker, egen bakgrunn, bilde, navn, bosted og eventuelt tilknytning til kommunen. Leveringsfrister Forslaget må være innlevert til Frivilligsentralen innen 1. juli 2010 Vinnerbidraget skal være leveringsklart innen 1. desember Hemnes Frivilligsentral For styret - daglig leder Øyvind Arntsen

11 11 OPPSLAGSTAVLA april Nye Klammerposten er ikke ansvarlig for programendringer som skjer undervegs! - Dag/dato Kl. Aktivitet - arrangement Sted Ansvarlig Man-tors. 10:00 Utstilling m/korgen fotoklubb Frivilligsentralen Hemnes Frivilligsentral 10:00 BrukerPC fri bruk av datamaskin for publikum Frivilligsentralen Hemnes Frivilligsentral Hver tirs. 20:30 Tirsdagssending i Radio Korgen Korgen Radio Korgen 18:00 Seniordans på Baklandet bygdehus Korgen Hemnes seniordans Hver ons. 11:00 Onsdagskafé på Gammelskola Bleikvasslia Kaffesiken Hver fre. 22:00 Fredagsending i Radio Korgen Korgen Radio Korgen Hver lør. 10:00 Åpen Brukt-butikk Hemnesberget Klosterbarnas forening 15:00 Radioreprise av fredagssendinga Korgen Radio Korgen Tors :00 Gudstjeneste Korgen kirke Kirken i Hemnes 19:00 Gudstjeneste Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes Fre :00 Pasjonsgudstjeneste Hemnes kirke Kirken i Hemnes 21:00 Påskefest m/slusk Hemneskroa Hemnes Jazzforum Lør :00 Påskefest i Bleikvasslia m/15-års aldersgrense Bleikvasslia samf.salen Bleikvassli UL Søn :00 Høytidsgudstjeneste Hemnes kirke Kirken i Hemnes Man :00 Høytidsgudstjeneste Korgen Kirke Kirken i Hemnes Tirs :00 Andakt Korgen eldresenter Kirken i Hemnes Ons :00 Datakurs for seniorer, 15 timer - m/kåre Børli Bjerka - Frivilligsentralen Kåre Børli Tors :30 Andakt Hemnes eldresenter Kirken i Hemnes Fre :00 Okstindan rundt. Lørdag og søndag. Oppmøte i: Korgen - Olderneset Hemnes turistforening Lør :00 Vetenrennet Hemnesberget Hemnes IL 14:00 Kirkeklubben Sprell levende (vårfest) Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes Søn :00 Frelsesarmeen Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes 12:00 Gudstjeneste Hundneshåjen Kirken i Hemnes 00:00 Vesterfjellrennet - jubileumsrenn Korgen IL 75 år Vesterli, Skihytta Korgen IL - skigruppa 18:00 Barnas påskefest Korgen kirke Kirken i Hemnes Tirs :00 Flaskeinnsamling til skolemusikken Bjerka Korgen Korgen skolemusikkorps 11:00 Menighetstreff Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes 18:00 Klubbrenn i lysløypa Bleikvasslia Bleikvassli Idrettslag Ons :00 Sangkveld Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes Tors :00 Ung husflid - arbeidsstue for barn fra 10 år Gammelskola Bleikvassli Husflidslag 19:00 Årsmøte Hemnesberget - Allaken Utdanningsforbundet i Hemnes 20:00 Hammerkammer med Shuann Chai Olsenhågen Hemnes Jazzforum Søn :00 Gudstjeneste Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes Tirs :00 Andakt Korgen eldresenter Kirken i Hemnes Ons :00 Menighetstreff Hemnes menighetshus Kirken i Hemnes 18:00 Syng med oss-kveld m/allsang på kjente toner Korgen samfunnshus Frivilligsentralen i samarbeid Tors :00 Menighetstreff Korgen menighetshus Kirken i Hemnes 16:30 Andakt Hemnes eldresenter Kirken i Hemnes Fre :00 LOPPEMARKED i Korgen menighetshus Korgen menighetshus Korgen menighetshus Lør :00 BLÅTUR med Mental Helse Ut i det blå! Mental Helse Hemnes 00:00 LOPPEMARKED i Korgen menighetshus Korgen menighetshus Korgen menighetshus 10:00 Helgekurs med Per Henrik Gullefoss. Påmelding. Hemnesberget Mileperlen v/yvonne Rosten Søn :00 Gudstjeneste Hemnes kirke Kirken i Hemnes Tors :00 Ung husflid - arbeidsstue for barn fra 10 år Gammelskola Bleikvassli Husflidslag 19:00 Klubbmøte på tema: LANG LUKKETID Frivilligsentralen Korgen fotoklubb TIL LAG OG FORENINGER O.A.: Husk å sende inn aktivitets- og terminlister oa. stoff innen den 10. hver måned, til: Stedet er: Helbekkmoen gård - ved Røssåga Baklandet Redaksjonen i Nye Klammerposten ønsker alle sine lesere en riktig god påske!

12 Korgen Camping Korgen Tlf Grafisk produksjon: Rana Prod

Klammerposten. Nye. Les mer om: Hobby og skravlekafé starter opp. aktivitetskalender for Hemnes

Klammerposten. Nye. Les mer om: Hobby og skravlekafé starter opp. aktivitetskalender for Hemnes Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 7 årg. 6 September 2008 Utgiver: Frivillighetssentralen i Hemnes Einar Solhaug, bjørnekikker og friluftsmann, og Anja. Les mer om: Hobby og skravlekafé

Detaljer

Klammerposten. Lisensaksjonen i Radio Korgen Turkalenderen 2011. Næring basert på lokale ressurser Tlf. 901 66 254 Roy Rognan

Klammerposten. Lisensaksjonen i Radio Korgen Turkalenderen 2011. Næring basert på lokale ressurser Tlf. 901 66 254 Roy Rognan Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 2 årg. 9 Mars 2011 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Hemnes Janitsjar Foto: Astrid Solhaug Børresen Les mer om: Bli med å skape Velkommen til Hemnes Sommerfestuka

Detaljer

AKTIVITETSkalender n IP ELEKTRO LES MER OM: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf. 75 19 31 16 Tlf.nr.: 971 34 583

AKTIVITETSkalender n IP ELEKTRO LES MER OM: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf. 75 19 31 16 Tlf.nr.: 971 34 583 SPA-KLINIKKEN Maiken Pedersen Skolegata 5 8640 Hemnesberget Tlf: 94 34 82 10 Korgensenteret Telefon 75 19 12 10 Faks 75 19 12 11 Tlf.: 75 19 67 11 Levering til Prix Hemnes, Prix Bjerka og Coop Bleikvassli

Detaljer

Nye. Klammerposten. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 6 årg. 8 Juli/august 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral. Les mer om:

Nye. Klammerposten. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 6 årg. 8 Juli/august 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral. Les mer om: Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 6 årg. 8 Juli/august 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Bjerka Kro og bensinstasjon 1965 Les mer om: Hemnes Bondelag og Tore Kyllingmo Velkommen til

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

MUSKELNYTT Nr. 1 2014

MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Muskelsyk toppidrettsutøver Med rullestol: Nordland på langs ALS-Alice: Jeg lever jo fortsatt! Ny spalte: MIN MENING Thorgeirs mareritt: Promille

Detaljer

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Nr. 3/2013, 2. september

Nr. 3/2013, 2. september Nr. 3/2013, 2. september Vinnere av Hinnaprisen 2013 - Jåtten skolekorps - se side 2 Aktive Hinna menighet - se side 21 Høytidelig åpning av Olav Olsens plass - se side 6 Velkommen til SABI SUSHI DRØM

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang KULE damer & VISE menn SIDE 21 Kurshelgen 2011 Nytt Korcruise Innspilling av CD Er du på nett? side 8 side 9 side 10 side 20

Detaljer

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2002 16. ÅRGANG Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Oppvekst side 4 9 og 19-20 Ved å lytte

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang Foto: Øystein Hvalsengen FYLKESLAGSLEDERE 2007 FINNMARK Åsmund Abrahamsen Fjellvåkveien 17 9512 Alta 91 53 54 39 aasmja@online.no

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Nattevandring Lørdag 3. november startet vi opp med nattevandring i Andebu. Hva er en nattevandrer? En nattevandrer

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

Spennende stedsutvikling

Spennende stedsutvikling AVIS NR. [NUM] - [DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY] - SNASNINGEN.NO nytt INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE Grongnytt-debut i tabloidformat 2: «Som rådmann og redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad

Detaljer

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 Desember 2012 Et møtested for Aremark Marker Rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 Avisa Grenseland desember 2012 Desember 2012 Aremark Innbyggere: 1.423 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

Kongsvingerguiden. Nr. 3 mars 2012. Årgang 12. Oppgi foretaksnummer Byen Vår 976730070. torsdagslunsj årsmøte fotokonkurranse næringsliv

Kongsvingerguiden. Nr. 3 mars 2012. Årgang 12. Oppgi foretaksnummer Byen Vår 976730070. torsdagslunsj årsmøte fotokonkurranse næringsliv Nr. 3 mars 2012. Årgang 12 torsdagslunsj årsmøte fotokonkurranse næringsliv. Oppgi foretaksnummer Byen Vår 976730070. INFORMASJON Kongsvingerguiden Månedens Uno rekordstor UTGAVE - IGJEN Hvor skal dette

Detaljer

Røros Idrettslag. Dyrisk turnjente i hundre Se side 8. Ung med rett til å påvirke Se side 22. Skihopping er kjempegøy Se side 30

Røros Idrettslag. Dyrisk turnjente i hundre Se side 8. Ung med rett til å påvirke Se side 22. Skihopping er kjempegøy Se side 30 Røros Idrettslag Nr.2 Desember 2006 37. årgang Dyrisk turnjente i hundre Se side 8 Ung med rett til å påvirke Se side 22 Skihopping er kjempegøy Se side 30 HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE Røros Idrettslag Organ

Detaljer

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Riv

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

Sørreisa kommune. Kulturuka 2015

Sørreisa kommune. Kulturuka 2015 Sørreisa kommune Kulturuka 2015 Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2015 Paul Dahlø, Ordfører Kommunens tredje oppgave Utvikling Når det snakkes om kommunens oppgaver så snakkes det alt for enkelt

Detaljer