Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske!"

Transkript

1 Utgiver: Leka kommune Dato 27.mars 2015 r: 6/15 Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske! este utgave av Lekaposten kommer fredag 10. april, frist for innlevering av stoff: Tirsdag 7. april. Videre utgivelser: 24. april og 8. mai Leka kommune tlf kl Åpne kontorer (saksbehandlere) kl Hjemmeside e-post Legesekretær tlf kl mandag-torsdag Lege kl mandag-fredag Legevakt tlf Akutt sykdom eller skade ring alltid 113 Leka sykestue og hjemmesykepleien Tilbringertjenesten, servicetransport og handlerute Leka Taxi AS Skatteetaten; ligningskontor AV Leka tirsdag og torsdag Veterinærvakt Kirkekontor Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff tlf

2 Informasjon fra Leka kommune Til politiske partier og andre som stiller liste ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag må være kommet frem til kommunen innen kl den 31.mars Det er ikke nok at brevet med listeforslag er poststemplet innen fristen. På Leka kommune sin hjemmeside ligger link til skjema for utfylling av liste og veiledning for innlevering av listeforslag. For flere opplysninger, se eller ta kontakt med kommunen. Valgstyret i Leka kommune Folkemøte om kommunereformen og øykommuneprosjektet Onsdag 22. april inviteres alle til å delta i folkemøte. Svein Frisvoll og Oddveig Storstad fra Bygdeforskning kommer, og resultatet fra spørreundersøkelsen skal gjennomgås. Mer informasjon om tid, sted og dagsorden kommer! I tillegg til ordførerens informasjon om nye hendelser i øykommuneprosjektet, finner du skjema med svarene fra spørreundersøkelsen på de siste sidene i Lekaposten. AV kontoret Stengt tirsdag 31. mars Leka kommune åpningstid onsdag før skjærtorsdag Legekontoret og Lekatun stenger kl onsdag 1. april. Leka-kalenderen Restopplaget av Leka-kalenderen 2015 er utlagt for salg hos Joker, Coop Leka og servicekontoret i Leka kommune. «Tilbudspris» kr 50 pr. eks. Samtidig vil vi minne om at kalenderkomiteen ønsker å få benytte «gamle» og nye bilder fra hele kommunen til bruk i kalenderen for Digitale bilder kan sendes til Andre bilder kan leveres til Marit Østby. Frist for innlevering: 10. april. På forhånd takk! Leka Museumslag 25. mars i fjor var første gåsbuin/storspoven på plass på fotballbanen. For veldig mange er dette den fremste vårfuglen av alle, så vi gleder oss og regner med den er her igjen om få dager. 2

3 Skolelunsj Mandag 16. mars ble skolelunsjordningen gjeninnført ved Leka barne- og ungdomsskole, to år etter at kommunestyret vedtok at tilbudet måtte avsluttes av økonomiske årsaker. Det har vært stor enighet om skolelunsjens verdi både ernærings- og miljømessig, og som faktor for bedre læringsforhold. Det har derfor vært stort engasjement for å finne alternative løsninger innefor en presset kommuneøkonomi. 25. februar i år gjorde kommunestyret vedtak som følger for gjeninnføring av skolelunsj; PS 2/15 Skolelunsj og fysisk aktivitet i skolen Saksprotokoll i Kommunestyret Votering: Formannskapets innstilling vedtatt med 14 mot 1 stemme. Vedtak: Kommunestyret som skoleeier innfører skolelunsj, tre dager i uka, ved Leka barne- og ungdomsskole fra og med 1. mars Det tilrettelegges for i snitt en skoletime fysisk aktivitet hver skoledag. Skolen organiserer dette selv. Dette legges inn i timeplan for skoleåret 2015/2016. I 2015 dekkes skolelunsjen opp ved bruk av disposisjonsfond på kr ,- og gaver på kr ,-. Fra og med budsjettåret 2016 økes ansvar-/ tjenesteområdet 225 med en netto ramme på kr ,-. Det godkjennes at kr ,- av avsatte midler til bruk på forebyggende arbeid barn og unge innen psykiatri overføres skolebudsjettet hvert år, og at ved rullering av rusmiddelpolitisk handlingsplan opprettholdes de tildelte midler brukt på barn og unge. Det innføres foreldrebetaling på kr. 200,- pr måned pr 1. barn. Det gis søskenmoderasjon på 50 % for alle søsken.. Lille Herlaughall var fylt av sultne elever og lærere Et bugnende lunsjbord med brødmat og pålegg sto klart da elevene kom til matpause tirsdag 17. mars. tirsdag 17. mars. Formannskapets medlemmer tok en pause i møtet og deltok på lunsjen Anne Stine, Terje Theodor og Ingri Elise forsyner seg. 3

4 Edny, Åsmund og Ruth Haldis jobbet hektisk med å fylle på med både brød og pålegg. «Vi er inne i en læringsfase og finner nok ut etter hvert hva elevene liker, og hvordan vi best kan organisere skolelunsjen.«vilma og rådmann Helge fant tonen under lunsjen. Tomt for vann på bordet ordfører Per Helge måtte trå til og gi en hjelpende hånd. Rektor Tommy er strålende fornøyd med å kunne tilby felles skolelunsj for elever og lærere igjen. Bassenget er nå stengt for offentlig bading Bassenget er nå stengt for sesongen. Vi åpner igjen til høsten! Kulturkontoret Seniorbutikken kommer til Leka sykestue torsdag 9. april kl Stort utvalg av lettstelte kvalitetsklær for damer og herrer. Betaling kan skje kontant, bankterminal eller giro. 4

5 Kirkenytt har fått nytt bankkontonummer Alle innbetalinger for støtte til utgivelse og distribusjon av menighetsbladet Kirkenytt skal nå skje til bankkontonummer Bytte av bank ble gjort nylig, og vi rakk derfor ikke å legge ved innbetalingsgiroer i årets første Kirkenytt. Giroer legges derfor inn i neste utgave. Det er ingenting i veien for at du kan betale allerede nå, uten giroblankett. Standard beløp på giroene er kr.200. Ønsker du å betale mer -eller mindre, er det helt i orden vi setter stor pris på hvert eneste bidrag. Har du spørsmål om innbetalinger, kontakt kasserer Kirsti Hoff på telefon Vi ønsker alle en god påske og god vår! Gudstjenester i Leka 2015 Torsdag 02. april Leka sykestue Kl Søndag 05. april Leka kirke Kl Gudstjeneste Skjærtorsdag Høytidsgudstjeneste Første påskedag Trenger du skyss til kirken? Ring Beathe Mårvik eller Elin Hukkelås

6 Leka og ni andre øykommuner møtte kommunalkomiteen på Utsira 12. mars En nasjonal og historisk innsats, og folket har talt rapporten er klar. Vi reiste til Utsira- til den ytterste ø; orges minste kommune med 210 innbyggere. Vi var invitert av kommunalkomiteen, leder Helge A. jåstad. Etter en turbulent innflyving landet vi på Karmøy, og overnattet i Haugesund. este dag startet med båttur og bølger så store som hus. oen måtte «gi hals» sammen med Helga Pedersen, men etter 1,5 time kom vi fram til en varm mottakelse på Utsira. Ordfører Marthe Klovning ønsket oss, Bygdeforskning og kommunalkomiteen velkommen til et lite samfunn som har lært å samarbeide for å overleve. Helge A. jåstad ledet møtet. Bygdeforskning gikk gjennom Rapporten: Alle 10 øykommuner var til stede med egen presentasjon av sin kommune. Arbeidet, reisene og rapporten er betalt av KMD og skjønnsmidler fra fylkesmannen. å har vi det grunnlaget fra øykommunene som ekspertutvalget manglet. Det var entydig tilbakemelding fra innbyggerne i alle 10 øykommunene, med noen små variasjoner. Rapporten har svarene slik vi egentlig visste fra før. Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden uke uke I Leka ble det sendt ut 216 skjema (til personer 18 år og eldre), hvorav tre skjema kom i retur med ukjent adresse. Etter første utsending hadde Sentio AS som gjennomførte undersøkelsen, fått inn 72 svar. Etter andre utsending endte vi opp med svar fra 113 personer. Det vil si en svarprosent på 53. Leka svarte med 83 % for svært sterk tilhørighet til egen kommune. Leka svarte følgende på sammenslåing: Syn på fremtidig organiseringen for egen kommune % Sammenslåing med en eller flere nabokommuner 19 Organisert som i dag 75 Vet ikke/ingen mening 6 Dette handler først og fremst ikke bare om tall eller penger, men verdikonflikter og prinsipielle valg. Små kommuner er billige og produserer ofte minst like mye per innbygger som de største. Leka leverer mest melk i landet per innbygger med 6570 liter. Totalt 4 mill. liter årlig. I sjøarealene til Leka kommune produseres laks for 1 milliard kr. Del det på 600 innbyggere så finner en svaret. Reiselivet er i vekst, folketallet øker. Interessen for små øykommuner, kystens perler, er økende. For å utvikle dette videre må vi bestå som egen kommune, og vi finner ingen nevneverdige grunner for sammenslåing. Dette var likens for de andre kommunene rapporten tok for seg. 6

7 Vi er allerede ferdig rasjonalisert og redusert til et minimum. Likevel sørger vi for tjenester på begge sider av Lekafjorden. Tyngre og større oppgaver som barnevern, psykiatri og rus, kan løses i samarbeid mellom kommuner, noe som vi allerede gjør i dag. IKT kan en godt samarbeide om i en enda større sammenheng, som for eksempel i Region amdal. Dette jobber vi med hele tiden, og er ikke noe dårligere enn andre. å er vi kommet dit. «Det handler om makt». Og det handler om politisk vilje til å investere i små kystkommuner- eller la være. Det handler om politisk råskap og sentraliserimg. 20. mars får vi vite hva framtidens kommuner skal gjøre Det sies at det vil bli store endringer på hva kommunene skal gjøre, og fylkene kan bli færre. Stortingsmeldingen om kommunenes oppgaver blir lagt fram fredag 20. mars. En venstremann blir saksordfører. Tvangsammenslåing er veldig feil- vis politisk fornuft -innbyggerne ønsker ikke «aktiv dødshjelp». I 2016 skal kommunestyret gjøre vedtak- og med en eventuell endring fram til este stortingsvalg er i Vi har vært åpne og ærlige og jobbet dette fram i lag med Helge A. jåstad. Håper vi ikke taper på det, men på en god slutt. 1. å må de politiske partier på banen. 2. Ønsker vi bosetting i hele landet? 3. Skal vi opprettholde velferden i hele landet? For politikken handler om verdikonflikter og prinsipielle valg. De som bestemmer stadig mer er byråkratene, ekspertutvalg og som for eksempel Rattsø som vil sentralisere, privatisere, konkuranseutsette og flytte alt til byene. Vi ordførerne har måttet ta jobben som en slags saksbehandlere for reformen og småkommunene. å er rapporten her med svarene slik vi egentlig viste fra før. Og hvis vi nå ikke tør å stå i mot, utsletter vi oss selv. Mvh Per-Helge Johansen ordfører i Leka. Utdrag fra rapporten: Sentraliseringsargumentet: Bygger på erfaringsbasert kunnskap! Sentralisering er nettopp det sentralisering: tjenester flyttes fra ytterkantene til sentrum og øykommunene vil aldri bli sentrum i en storkommune. «Går vi inn blir vi slukt inn i storkommunen og de vil få en ekstra utkant som de er nødt til å håndtere, det er jo realiteten. Det må vi bare innse.» Det å være egen kommune med eget budsjett gir øykommunene et vern i kampen om knappe ressurser. En kamp de er sikker på at de har tapt på forhånd. Men avstandsulempe kan også snus til en avstandsfordel Skal det bo folk i øykommunene så må tjenestene leveres i kommunen. «Vi ligger der vi ligger» 7

8 Øykommunene er «ferdigrasjonalisert»: De har (nesten alle) én barneskole, én barnehage, ett sykehjem etc. Det er ikke mer å hente på å rasjonalisere! «Du skal ha grunnskoletilbud, det må du ha uansett kan ikke sende små unger til byen med båt, og en skal ha et barnehagetilbud.» Barnehagebarn i leik ute i naturen på Utsira. I 2013 var det 215 innbyggjarar i øykommunen. Foto: Utsira barnehage KRITISK TIL KOMMUEREFORM: Økonomiprofessor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark mener kommunereformen vil være en ulykke for distriktene. Han viser i tillegg til at de fleste politikere i dagens distriktskommuner rett og slett vil bli borte. En massiv kommunesammenslåing slik regjeringen går inn for vil ramme distriktene særlig hardt. ødvendig, mener regjeringen Regjeringen mener kommunesammenslåing er nødvendig blant annet for å få mer effektive kommunale tjenester og for å spare penger. Til våren kommer Stortingsmeldingen som forteller hvilke oppgaver kommunene skal ha i framtida. Etter det kan kommuner vedta sammenslåing umiddelbart, og få det godkjent året etter. Skjer ikke det, blir det nye muligheter i 2016, før regjeringen kommer med sitt forslag til en helt ny kommunestruktur i 2017 Lengre geografisk avstand til fleire av dei kommunale politikarane er også negativt, ifølge rapporten, som meiner at lokaldemokratiet blir svekka. Positive trekk ved samanslåing Barnevern og rus og psykiatri blir ofte peika på som område der små kommunar med få fagfolk ikkje klarer å gjera ein god nok jobb. Rapporten tar også dette inn over seg, men meiner at det kan løysast gjennom samarbeid mellom kommunar, i staden for samanslåing. Slikt samarbeid eksisterer alt i stor grad. 8

9 Det einaste området der forskarane meiner ei samanslåing kan vera av det gode er med tanke på næringslivet. Det kan få betre kår dersom det blir knytta til ein større kommune med sterkare musklar for å leggje tilhøva til rette. Billegare drift Rapporten vedgår at færre kommuneadminstrasjonar fører til mindre behov for statlege overføringar. Men den peikar på at eit visst tenestetilbod likevel må eksistera på øyane for at folk skal kunne bu der, og då blir innsparingane mykje mindre. Krev særbehandling Innbyggjarane i dei 10 øykommunane stiller seg truleg bak rådet som orsk senter for bygdeforsking kjem med til slutt i rapporten. Det er at desse samfunna er i ein så spesiell situasjon at staten må erkjenna det og tilpassa dei statlege overføringane spesielt til denne gruppa. Sommerjobb Coop Leka Sa Coop Leka søker etter sommervikarer for sommeren Oppgi hvilke uker du kan jobbe. Søkere må være fylt 18 år. Butikkerfaring er en fordel Søknad med cv sendes Coop Leka Sa v/lena Johansen eller epost: Søknadsfrist : 17.april 2015 Tilkallingsvikar søkes: Coop Leka søker etter tilkallingsvikar som kan jobbe etter behov. Søkere må være fylt 18 år Butikkerfaring er en fordel. Søknad med cv sendes Coop Leka Sa v/lena Johansen eller epost: Søknadsfrist: 17. april 2015 BIGO i grendehuset Fjellvang på Solsem søndag 29. mars kl Alle er velkommen! Trimkrus 2014 Trimkrusene for 2014 kan hentes på Lekatun Disse vant premier i trekning på trimkortene: Laila Thorvik Mina Dhale Hanna Leknes Einar Westgård Maja Thorvik Astrid Reppen Karstein Pettersen Mathias Fallmyr Allidrettsgruppa 9

10 Trimkortsesongen 2015 Trimkortene for sesongene 2015 er nå lagt ut på Coopen og Jokeren kr. 20 pr kort. Vi trenger hjelp fra alle sammen til å holde postene/trimløypene vedlike. Ligger en stolpe nede, rett den opp, er en varde rast ut, prøv å bygg den opp. Har du en liten hagesaks for hånden, ta den med slik at du kan klippe greiner som du synes er i veien på løypa. Kos dere på tur og tusen takk for hjelpen! Allidrettsgruppa Handarbeid,filleryer, brukt/antikk får du kjøpt i garasjen på Østby kl VELKOMME! Marit 10

11 Rapport fra bygdekvinnelaget Da var det strikkekafé på «Lekatun» igjen, torsdag og det var 12 stykker som fant veien denne kvelden. To av våre nytilflyttede innbyggere tok mot til seg og kom på strikkekafé. Vi setter pris på denne muligheten til å bli kjent med dem og håper besøket inspirerer til gjentakelse. Bitte refererte hva styret har hatt på sakslista: 1 Foreningen har planer om å holde «sommersalg» på museet på bygdedagen 15.juli. Medlemmene kan selge egne ting fra lagets felles bod mot et lite gebyr.( 2 av medlemmene tar det videre med Museumslaget.) 2 Medlemmene inviteres til å lage vårruller sammen med lokal kursleder i april. Det blir nok en smakfull og delikat opplevelse. Medlemmene vil bli orientert om eksakt dato for denne aktiviteten på neste møte i laget. (Som blir 26. mars). Strikkeaktiviteten var stor og praten gikk livlig under kaffen, ikke minst om framtidige aktiviteter i laget. Mange gode idéer, det blir spennende å se hva vi får til etter hvert. Styret takker for godt frammøte, stort utvalg i kaffebrød og mange gevinster til utlodning. Aldri kjedelig på møte i bygdekvinnelaget! este møter er planlagt 16.april og 21 mai. Kom du også da vel! Med hilsen fra styret for bygdekvinnelaget v/bitte. Tradisjonen tro arrangerer Leka Blandakor KORBASAR i HERLAUGHALLE, palmesøndag 29. mars 2015, kl Korsang Loddsalg Åresalg Tombola/Katta i sekken Masse fine gevinster Kalorier i form av smørbrød, kaker og desserter I motsetning til LOTTO er prisene uendret siden sist HJERTELIG VELKOMME! Step og spinning i påska Step tar påskefri. Spinning blir som vanlig: Kl Tirsdag Torsdag Lørdag 11:30 Spinn 18:30 Spinn 30 19:30 Spinn 45 Spinn 45 Ha ei flott og aktiv påske! 11

12 12

13 Åpningstider i påska Joker Husby: Mandag 30. mars kl Tirsdag 31. mars kl Onsdag 1. april kl Påskeaften 4. april kl Søndagsåpent fra mai. Åpningstider i påska Coop Leka: Mandag 30.mars kl Tirsdag 31.mars kl Onsdag 1. april kl Skjærtorsdag stengt Langfredag stengt Påskeaften 4.april kl påskedag stengt Coop Leka Sa ønsker alle sine medlemmer og kunder en solfylt påske! Påskeruter ferjesambandet Gutvik Skei(Leka) Skjærtorsdag, langfredag og andre påskedag kjøres det søndagsruter, ellers ordinære rutetider i henhold til ukedag. Påskeruter hurtigbåtforbindelsen Gutvik/Skei-amsos Skjærtorsdag, langfredag og første påskedag er det ingen avganger. Andre påskedag kjøres det søndagsrute. Ellers ordinære rutetider i henhold til ukedag. Påskekarneval lørdag 4. april kl Musikk, leker og moro. Salg av pølser, påsmurt, boller, muffins, saft og kaffe. Vi trekker 2 påskeegg blant de som har kledd seg ut. Velkommen alle sammen. Gratis inngang. Arr. Grendehuset Fjellvang, Solsem Påskefest i Grendahuset Fjellvang, Solsem Onsdag 1. april kl Musikk av Highlights. Inngang kr 200. Alle rettigheter. HUSK BLUES-KVELD PÅ VERTSHUSET HERLAUG Lørdag 28. Mars OLD FASHIO CUSTOM BLUESBAD SPILLER 13

14 Tusen, tusen takk til dere som har stått på for å få i gang skolelunsjen.. Vi setter veldig stor pris på det på vegne av barna våre. Mvh FAU v/ Solbjørg, Annette, Tale, Maja, Aud Linda og Ida Hjertelig takk for hilsener, gaver og trivelig besøk på 75 års-dagen min. Hilsen Kitty Hurra for Svein som fyller sitt år, ja ham vil vi gratulere! Vi ønsker deg en fin bursdag 7. april; hilsen Hanna og Tale Gratulerer så masse med dagen den 9. april, gudmor Elisabeth! Klem fra Hanna og Tale Vi gratulerer Solbjørg med dagen som var den 26. mars. Hilsen redaksjonen Hakkespett på feil sted Hakkespett som skader bygninger kan man få fellingstillatelse på etter søknad til kommunen/fylkeskommunen. Det er bedre om bygningen kan gjøres uinteressant for fuglene. Hakkespettene har ulike vaner og preferanser, så en kan bli nødt til å prøve seg fram med tiltak som skremmer dem bort fra husene. Rovfuglsiluetter skal ha god virkning hvite eller svarte siluetter settes opp på veggen. En kan lage selv, eller kjøpe hos atur og fritid; Adresse: atur og Fritid AS, 4563 Borhaug Tlf: Fax: E-post: Plast- eller metallfoliestrimler på veggen kan også virke avskrekkende, likens et enkelt fugleskremsel kledd i sterk blåfarge monter en kjeledress på stang med tverrstag for armene. Solformørkelse og springflo Vi har nettopp opplevd så godt som full solformørkelse, og ikke bare ble det dunkelt midt på dagen, men store skip sto plutselig på grunn både her og der fordi tidevannet ble påvirka av solformørkelsen. y lærdom. Da jeg neste dag skulle hente nyvaska tøy fra maskina, fant jeg det rett og rimelig, og litt sensasjonspreget, at vannstanden på vaskerommet fra en dag til annen var steget med fem centimeter. Skuffelsen var derfor stor da ny springflo kom samtidig med neste skylleprogram. Det var mye artigere å vasse i vann som skyldtes stjerner og planeters vandring, enn tett sluk. 14

15 AKTIVITETSKALEDER med frister og møtedatoer Lørdag FASTE AKTIVITETER og åpningstider HERLAUGHALLE Dag Småbarnstrim Fotballtrening Volleyball Badminton Mandag Miniputt , G14 Onsdag , G12 Torsdag , G14 Fredag fra 8.klasse Søndag SVØMMEHALLE MIIATYRSKYTIG FOR BAR OG UGE; LEKATU Mandag Offentlig bading alle aldersgrupper. Onsdag Tirsdag Svømmetrening LEKA BLADAKOR, ØVELSE Onsdag Svømmetrening I LILLE HERLAUGHALL Onsdag Fredag 28. Blues-kveld på Vertshuset Herlaug AKTIVITETSKALEDER 2015 MARS Søndag 29. Basar Leka Blandakor, Leka skole Tirsdag 31. Frist for levering av listeforslag kommune- og fylkestingsvalg Før kl APRIL Onsdag 1. Fest Grendahuset Fjellvang, Solsem Torsdag 2. Asiatisk påskebuffè Lekamøya Spiseri AKTIVITETSKALEDERE 2014 Lørdag 4. Påskekarneval - Grendahuset Fjellvang, Solsem Onsdag 15. Formannskapsmøte Onsdag 22. Folkemøte om kommunereformen Onsdag 29. Kommunestyremøte Offentlig bading,familiebading Tirsdag Offentlig bading alle aldersgrupper. BIBLIOTEKETS ÅPIGSTIDER Offentlig bading, voksne Mandag Diverse Onsdag Bassenget er åpent mellom skolens høst- og påskeferie. Onsdag TREIG MED 2T PÅ HELSESETERET Mandag Tirsdag Torsdag Torsdag Step mm Spinn 30 + styrke Spinn Spinn De fleste aktiviteter har en pause på sommeren, og det må påregnes endringer rundt høytider og skolens ferier. Følg med på oppslag på butikkene og her i Lekaposten. Åpningstider gjenvinningsstasjon(kl ) Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag 14. april 12. mai 9. juni 14. juli 15

16 Survey blant befolkningen spørreundersøkelse omkring kommunesammenslåing (Bygdeforskning og Sentio AS) Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden uke uke I Leka ble det sendt ut 216 skjema (til personer 18 år og eldre), hvorav tre skjema kom i retur med ukjent adresse. Etter første utsending hadde Sentio AS som gjennomførte undersøkelsen, fått inn 72 svar. Etter andre utsending endte vi opp med svar fra 113 personer. Det vil si en svarprosent på 53. Utvalget består av 42 prosent kvinner og 58 prosent menn, og gjennomsnittsalderen er 59 år. Rapporten inneholder ukommenterte frekvenstabeller for Leka kommune. Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent Grunnskole 23 Videregående skole/gymnas (1-3 år etter grunnskole) 49 Universitet/høyskole (1-3 år etter videregående skole) 15 Universitet/høyskole (4 år eller mer etter videregående skole) Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent Hele livet prosent av livet prosent av livet prosent av livet 9 Under 25 prosent av livet Tabell 3: Hovedaktivitet. Prosent Yrkesaktiv på heltid (100% stilling) 43 Yrkesaktiv på deltid (50% stilling) 7 Yrkesaktiv på deltid (< 50% stilling) 5 Student eller skoleelev - Alderspensjonist 33 Førtidspensjonist 5 Uføretrygdet 6 Hjemmeværende - Arbeidsledig/permittert - Annet Tabell 4: Type virksomhet. Prosent Jeg jobber i min egen bedrift 31 Jeg jobber privat bedrift eid av andre 14 Jeg jobber i kommune, fylkeskommune eller staten 39 Jeg jobber i en offentlig eid bedrift 4 Annet

17 Tabell 5: Sektor. Prosent Primærnæring 30 Industri 3 Bygg og anlegg 2 Samferdsel, energi 2 Finans, bank, forsikring 2 Helse og omsorg 25 Handel, restaurant 2 Undervisning, forskning, el 7 Annen tjenesteyting 17 Annen produksjonsvirksomhet Tabell 6: Pendler ut av kommunen for å jobbe. Prosent Er ikke i jobb 29 Ja 7 ei Tabell 7: Fornøydhet med forhold i kommunen/kommunale tjenester. Prosent 1: Svært 5: Svært Vet ikke misfornøyd fornøyd Politisk styring Økonomisk styring Innbyggermedvirkning Veivedlikehold Vannforsyning Renovasjonstjenester Vedlikehold av kommunale bygg æringsutvikling Steds-/bygdeutvikling Fritidstilbud til unge Byggesaksbehandling Hjemmehjelpstjeneste/hjemmesykepleie Omsorgstjeneste/sykehjemstjeneste Fastlegetjeneste Legevakttjeneste Barnehagetilbud Skole og SFO Bibliotek/bokbussen Kino

18 Tabell 8: Hvis din nærmeste skole, dagligvarebutikk, legekontor, bibliotek eller kommunehus/rådhus ble nedlagt: Hvor negativt vil du oppleve det. Prosent 7: Ikke negativt i 1: Svært det hele tatt negativt Skole Dagligvarebutikk Legekontor Bibliotek Kommunehus/rådhus Tabell 9: Et flertall på stortinget har tatt til orde for en kommunereform for å redusere antall kommuner i landet. På generelt grunnlag er du helt uenig, noe uenig, verken eller, noe enig eller helt enig i at tallet på kommuner må reduseres? Prosent. Helt uenig 36 Delvis enig 13 Både og 22 Delvis uenig 17 Helt uenig 11 Vet ikke Tabell 10: Syn på fremtidig organiseringen for egen kommune. Prosent Sammenslåing med en eller flere nabokommuner 19 Organisert som i dag 75 Vet ikke/ingen mening Tabell 11: Syn på hvordan den nye kommunen vil løse sentrale oppgaver sammenlignet med dagens kommune etter en eventuell kommunesammenslåing. Prosent. 1: Mye 5: Mye Vet ikke dårligere bedre Politisk styring Økonomisk styring Innbyggermedvirkning Veivedlikehold Vannforsyning Renovasjonstjenester Vedlikehold av kommunale bygg Byggesaksbehandling Hjemmehjelpstjeneste/hjemmesykepleie Omsorgstjeneste/sykehjemstjeneste Fastlegetjenesten Legevaktstjeneste Barnehagetilbud Skole og SFO æringsutvikling Steds-/bygdeutvikling Fritidstilbud til unge Bibliotek/bokbussen Kino

19 Tabell 12: Hvor viktig er det for deg at følgende hensyn vektlegges i en eventuell kommunesammenslåing med én eller flere nabokommuner? Prosent. 1: Ikke 5: Svært Vet ikke viktig viktig ærhet til offentlige tjenestetilbud (som skole barnehage, lege, AV-kontor) ærhet til rådhuset/kommunehuset Fordeling av offentlige arbeidsplasser i den nye kommunen Sørge for utvikling i alle deler av kommunen Sikre lokal representasjon i styrende organer avn på kommunen Tabell 13: Grad av enighet i ulike påstander. Prosent. 1: Helt enig 5: Helt uenig Vet ikke Jeg skulle ønske det bodde flere mennesker i kommunen jeg bor I min kommune er vi for få til å dekke behovet for arbeidskraft I min kommune møter jeg for ofte ny lege I min kommune er det vanskelig å rekruttere kompetent arbeidskraft Prisen på ferge/båt gjør at jeg er mindre på fastlandet enn jeg ønsker Reisetiden til fastlandet gjør at jeg er mindre på fastlandet enn jeg ønsker Rutetilbudet gjør at jeg er mindre på fastlandet enn jeg ønsker Jeg handler sjeldent andre steder enn i egen kommune Tabell 14: Tilfredshet med muligheten til å reise til og fra kommunen du bor i. Prosent. 1: Ikke tilfreds : Svært tilfreds Vet ikke Bilfergetilbud Hurtigbåttibud Tabell 15: Følelse av tilhørighet til kommunen. Prosent Ingen tilhørighet 2 Svak tilhørighet 10 Verken eller 6 Sterk tilhørighet 40 Meget sterk tilhørighet

20 Tabell 16: Syn på hvordan egen følelse av tilhørighet til stedet en bor vil endre seg ved en ev. ny sammenslått kommune. Prosent Vil svekkes i stor grad 24 Vil svekkes i noen grad 19 Vil ikke endres 40 Vil styrkes i noen grad 12 Vil styrkes i stor grad Tabell 17: Syn på hvordan samholdet på stedet en bor på vil endre seg ved en eventuell ny sammenslått kommune? Prosent Vil svekkes i stor grad 13 Vil svekkes i noen grad 25 Vil ikke endres 35 Vil styrkes i noen grad 24 Vil styrkes i stor grad Tabell 18: I hvilken grad en eventuell kommunesammenslåing vil bidra til å redusere eller forsterke ulempene avstand medfører av å bo der en bor. Prosent. 1: Redusere : Forsterke Tabell 19: I hvilken grad en tror kommunen vil tape eller vinne på en eventuell kommunesammenslåing? Prosent. 1: Tape : Vinne I gjennomsnitt er innbyggerne på Leka på fastlandet 6,1 ganger i måneden. Tabell 20: Hvor ofte man er på fastlandet for ulike formål. Prosent. 5-7 ganger i uka 3-4 ganger i 1-2 ganger i esten uka uka Sjeldnere aldri Aldri Jobbe Handle Besøke venner og slekt Bruke offentlig tjenestetilbud Delta i organisasjonsliv Drive fritidsaktiviteter Benytte kulturtilbud

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 76/ Kommunereformen - Leka som egen kommune - retningsvalg

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 76/ Kommunereformen - Leka som egen kommune - retningsvalg Leka kommune Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2014/162-50 Saksbehandler: Bjørn Arne Laugen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 76/16 22.06.2016 Kommunereformen - Leka som egen kommune

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato 10. april 2015 Nr: 7/15

Utgiver: Leka kommune Dato 10. april 2015 Nr: 7/15 Utgiver: Leka kommune Dato 10. april 2015 Nr: 7/15 Kommende uker er det gode muligheter til å bli kvitt litt av hvert: Tirsdag 14. april er gjenvinningsbilen fra MNA på plass ved miljøtorget kl.1500-1800.

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GJØVIK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.2.215 Tidspunkt: 11: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen LEDER SP Trond C. Hiller

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 5.mai Neste utgave av Lekaposten kommer fredag 19.mai. Frist for innlevering av stoff er mandag 15.mai.

Utgiver: Leka kommune Dato: 5.mai Neste utgave av Lekaposten kommer fredag 19.mai. Frist for innlevering av stoff er mandag 15.mai. nr. 9/17 Utgiver: Leka kommune Dato: 5.mai 2017 Neste utgave av Lekaposten kommer fredag 19.mai. Frist for innlevering av stoff er mandag 15.mai. Leka kommune kl.08.00 1545 OBS-stenger kl.1545 i perioden

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LILLEHAMMER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LUNNER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 1.juli 2016

Utgiver: Leka kommune Dato: 1.juli 2016 nr.13/16 Utgiver: Leka kommune Dato: 1.juli 2016 Tusen takk til bygdafolket for positiv oppslutning om våre nye innbygger fra Eritrea! Alle ti er nå bosatt på Husby; åtte menn: Filmon, Yonas, Tomas, Mahari,

Detaljer

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GRAN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

VESTRE TOTEN KOMMUNE

VESTRE TOTEN KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for JEVNAKER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for DOVRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØNDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VANG KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for RINGEBU KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 21. aug. 2015 Nr: 16/15

Utgiver: Leka kommune Dato: 21. aug. 2015 Nr: 16/15 Utgiver: Leka kommune Dato: 21. aug. 2015 Nr: 16/15 En smule forsinket er sommerværet kommet for fullt til våre trakter. Alt er på plass: sol fra klar himmel hver dag, vi smekker fluer og finner kreative

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VÅGÅ KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

VESTRE SLIDRE KOMMUNE

VESTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GAUSDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SEL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ETNEDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vivian Laugen Tore Hagen. Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vivian Laugen Tore Hagen. Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 25.2.215 Tidspunkt: 9: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Trond C. Hiller Nestleder

Detaljer

Vi engasjerer ungdommen i kommunereformen! Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Vi engasjerer ungdommen i kommunereformen! Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Vi engasjerer ungdommen i kommunereformen! Melhus Kommune 16000 innb Styringsgruppe nedsatt for å arbeide med kommunereformen i Melhus Innbyggerkartlegging i regi av Sentio ble foretatt. Et representativt

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MARS 2012 Hei alle sammen I mars har vi hatt Silje og Margit Johanne hos oss i to uker og det var kjekt å ha de tilbake på Sverdet! De hadde mange musikksamlinger sammen

Detaljer

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Herøy Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMMING

RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMMING RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMMING Torsdag 2. juni 2016 Terje Haugen Skal vi ha de samme kommunegrensene som før eller slå oss sammen med Alta og eventuelt Kvænangen? STØRRE KOMMUNER Loppa, Alta og eventuelt Kvænangen.

Detaljer

Og det er jo lov å håpe på noen flere dager med sol og deilig sommervær.

Og det er jo lov å håpe på noen flere dager med sol og deilig sommervær. Utgiver: Leka kommune Dato: 24.juli 2015 Nr: 14/15 Da er årets Lekafestival med alle dens aktiviteter i nesten over men enda gjenstår historiens første KORTFILMFESTIVAL i Gutvik lørdag 25. juli Filmfremvisning

Detaljer

Kommunereform Gran og Lunner. Felles kommunestyremøte 18. juni 2015

Kommunereform Gran og Lunner. Felles kommunestyremøte 18. juni 2015 Kommunereform Gran og Lunner Felles kommunestyremøte 18. juni 2015 Slik startet det Kommunestyrene vedtok i juni 2014 at Gran og Lunner skal utrede om de sammen skal etablere en ny kommune på Hadeland

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 13. mai 2016

Utgiver: Leka kommune Dato: 13. mai 2016 nr.10/16 Utsikt fra Lekafjorden østover mot Lisshornet, Kula og Heilhornet i Bindal. Utgiver: Leka kommune Dato: 13. mai 2016 Lekaposten ønsker alle til lykke med våronn og dager som skal feires i mai!

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

Kommunale vedtekter Skolefritidsordningen

Kommunale vedtekter Skolefritidsordningen Kommunale vedtekter Skolefritidsordningen Vedtatt av kommunestyret 17.03.16 2 Vedtekter for kommunal skolefritidsordning 1. ADMINISTRASJON 1.1 Hjemmel Skolefritidsordningen drives etter Opplæringsloven

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato 27. nov. 2015 Nr: 23/15

Utgiver: Leka kommune Dato 27. nov. 2015 Nr: 23/15 Utgiver: Leka kommune Dato 27. nov. 2015 Nr: 23/15 Søndag 29.november kl.16.15 tenner vi julegrana på gårdsplassen utenfor Leka sykestue. Føniks skole- og ungdomskorps bidrar med musikk, og det blir gang

Detaljer

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SKAUEN KRISTELIGE SKOLE SFO MOBIL: 990 70 084 1 Velkommen til et nytt skoleår ved Skauen kristelige skole SFO! Vi gleder oss til et nytt SFO - år i Jon Alvssonsgate18.

Detaljer

Teknisk etat melder om rydding langs kommunale veier

Teknisk etat melder om rydding langs kommunale veier Utgiver: Leka kommune Dato 30. okt. 2015 Nr: 21/15 Teknisk etat melder om rydding langs kommunale veier Veikantene skal ryddes, først og fremst der det er behov for fjerning av trær. Etter skoging vil

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Kommunesammenslåing som utvikling

Kommunesammenslåing som utvikling Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunesammenslåing som utvikling Statssekretær Paul Chaffey Lillestrøm, 24. april 2017 Lavere oljeproduksjon Eldre befolkning Urolig verden Teknologi Flere eldre

Detaljer

Kommunereformen og øykommuner uten landfast forbindelse

Kommunereformen og øykommuner uten landfast forbindelse Kommunereformen og øykommuner uten landfast forbindelse Thore Hopperstad, rådmann Træna kommune Træna, 22.04.2015 Begynnelsen på prosjektet Værøy, Røst og Træna dro til Oslo og hadde møte med statssekretær

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Leka SV har én representant i kommunestyret denne valgperioden ( ).

Leka SV har én representant i kommunestyret denne valgperioden ( ). Leka SV har én representant i kommunestyret denne valgperioden (2011-2015). Et parti med én representant kan selvsagt ikke bestemme, eller avgjøre hvordan kommunen skal arbeide. SV kan påvirke i riktig

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN?

Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN? VIL DU VÆRE MED PÅ Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN? Våren 2016 gjør grenlandskommunene vedtak for eller imot kommunesammenslåing. Våren 2017 gjør Stortinget endelig vedtak om ny kommunestruktur. Foto: Kristine

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kvaløy Vivian Laugen. Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kvaløy Vivian Laugen. Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:30 14:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Trond

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO MOBIL:

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO MOBIL: ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2016-2017 SKAUEN KRISTELIGE SKOLE SFO MOBIL: 990 70 084 1 Velkommen til et nytt skoleår ved Skauen kristelige skole SFO! Vi gleder oss til et nytt SFO - år i Jon Alvssonsgate18.

Detaljer

Flora Barnehage Nythetsavis

Flora Barnehage Nythetsavis Flora Barnehage Nythetsavis Da er påska over, og vi er inn i hverdagen igjen, Floristen blir litt forsinket denne måneden, i og med at vi fikk påskeferien inn i denne måneden. Vi velger også å ta både

Detaljer

Kommunereform i Drammensregionen. Hva mener du om kommunereformen?

Kommunereform i Drammensregionen. Hva mener du om kommunereformen? Kommunereform i Drammensregionen Hva mener du om kommunereformen? Bystyret i Drammen har vedtatt å snakke med kommuner i Drammensregionen om muligheter for å danne en ny kommune sammen. Svelvik og Drammen

Detaljer

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2015/3559-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave.

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave. Referat fra Folkemøte 19.01.15 Haltdalen samfunnshus Kl. 19.00 21.15 Antall til stede: ca. 100 stk. inkl. andre politikere. Administrasjon representasjon: rådmann, ass.rådmann Politisk representasjon:

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

KRINGSJÅ SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

KRINGSJÅ SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) KRINGSJÅ SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 2014/2015 o Mye å lære et godt sted 1 Lillehammer kommune Grunnskole mai 2014 Til foreldre med barn i SFO Formål Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til elever i

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Gjennomført april/mai for Stor-Elvdal kommune 27. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING MELDAL BARNE- OG UNGDOMSSKOLE MELDAL KOMMUNE Revidert Dato RETNINGSLINJER OG VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR MELDAL KOMMUNE GJELDENDE FOR Meldal barne- og ungdomsskole

Detaljer

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 ADMINISTRASJONENS HJØRNE Nok et skoleår går mot slutten og sommeren nærmer seg med stormskritt! Ungene koser seg ute i friminuttene og det skjer andre ting på skolen enn

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: Nr. 2/14

Utgiver: Leka kommune Dato: Nr. 2/14 Utgiver: Leka kommune Dato:24.1.2014 Nr. 2/14 Vi opplever en sjeldent nedbørsfattig periode her ute i havgapet her hvor vi normalt kan ha flere typer vær bare på én dag, har det nå vært kaldt og klart

Detaljer

Våler R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Våler R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Våler Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. I oktober har vi vært mye på tur i skogen. Det er mange av barna som liker seg i skogen og synes det er moro å klatre og å leke under trærne. Annenhver

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2017

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2017 Påskeprogram Vrådal 2017 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige aktiviteter og åpningstider, samt annen nyttig

Detaljer

Kommunereformen i Sunndal folkemøter desember 2015

Kommunereformen i Sunndal folkemøter desember 2015 Kommunereformen i Sunndal folkemøter desember 2015 Dagsorden 1. Velkommen v/ordfører Ståle Refstie 2. Informasjon om arbeidet med reformen og innhold i gjennomførte utredninger v/ass. rådmann Harriet Berntsen

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016 Påskeprogram Vrådal 2016 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige aktiviteter, åpningstider samt annen nyttig informasjon.

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

HVA MENER UNGDOMMER I SELBU OM KOMMUNEREFORMEN?

HVA MENER UNGDOMMER I SELBU OM KOMMUNEREFORMEN? HVA MENER UNGDOMMER I SELBU OM KOMMUNEREFORMEN? INNHOLD Hva har vi gjort? Spørreundersøkelse Åpne spørsmål Intervju UVIS analyse Rapport SPØRREUNDERSØKELSEN Gutter er marginalt dominerende Ungdomsskoletrinn

Detaljer

Høringsuttalelser på nett kommunereformen Resultater. 44 besvarelser

Høringsuttalelser på nett kommunereformen Resultater. 44 besvarelser Høringsuttalelser på nett kommunereformen Resultater 44 besvarelser Oppgi andre kommuner Hemne (3) Rennebu (1) Halve Skaun (fra Børsa og vestover) (1) Surnadal (2) Hva er viktigst for deg/dere når

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rennesøy kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rennesøy kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 01 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 393 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Frøya kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Fritidskalender 2015. Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede

Fritidskalender 2015. Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede Fritidskalender 2015 Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede 01.01.2015-30.06.2015 Neste nummer av fritidskalenderen kommer i august. Er det noe du lurer på kan du kontakte: Stange kultur og fritid Postboks

Detaljer

Leka kommune Møteprotokoll

Leka kommune Møteprotokoll Leka kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lekatun Dato: 29.06.2017 Tidspunkt: 10:30 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder Ole Kristian

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2015. Februar har gitt oss mange opplevelser både ute og inne. Været har variert fra kaldt og glatt til mildt og vått. Inne har vi feiret både karneval,

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ.

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Den første høstmåneden er nå over og har vist seg fra sin beste side med masse deilig vær og mye tid til

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 ET LØFT I NESSKOLEN - En handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014 2018 Planen gir felles føringer på prioriterte områder for videreutvikling av kvalitet i Nesskolen. Elevens

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MARS. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1.mars Barnehagedagen! Vi rydder, koster og vasker ute! 2.mars. Vi har fokus på Kurdistan

MÅNEDSPLAN FOR MARS. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1.mars Barnehagedagen! Vi rydder, koster og vasker ute! 2.mars. Vi har fokus på Kurdistan MÅNEDSPLAN FOR MARS Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1.mars Barnehagedagen! Vi rydder, koster og vasker ute! 2.mars 3.mars Vi går til Sandneshallen! 4.mars Vitenfabrikken. Vi går kl.09.30 7.mars Lesegrupper/

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Overhalla kommune 27. mars 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill

Detaljer

Påskehandel. på Rødberg. Velkommen til. - Gode tilbud i butikkene - Åpningstider i påsken - Gudstjenester i påsken - Konsert - Uteliv

Påskehandel. på Rødberg. Velkommen til. - Gode tilbud i butikkene - Åpningstider i påsken - Gudstjenester i påsken - Konsert - Uteliv Påsken 2014 Velkommen til Påskehandel på Rødberg Med forbehold om feil eller endringer. Grafisk utforming: Reklamemakeriet. HER KAN DU LESE OM: - Gode tilbud i butikkene - Åpningstider i påsken - Gudstjenester

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer