Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske!"

Transkript

1 Utgiver: Leka kommune Dato 27.mars 2015 r: 6/15 Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske! este utgave av Lekaposten kommer fredag 10. april, frist for innlevering av stoff: Tirsdag 7. april. Videre utgivelser: 24. april og 8. mai Leka kommune tlf kl Åpne kontorer (saksbehandlere) kl Hjemmeside e-post Legesekretær tlf kl mandag-torsdag Lege kl mandag-fredag Legevakt tlf Akutt sykdom eller skade ring alltid 113 Leka sykestue og hjemmesykepleien Tilbringertjenesten, servicetransport og handlerute Leka Taxi AS Skatteetaten; ligningskontor AV Leka tirsdag og torsdag Veterinærvakt Kirkekontor Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff tlf

2 Informasjon fra Leka kommune Til politiske partier og andre som stiller liste ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag må være kommet frem til kommunen innen kl den 31.mars Det er ikke nok at brevet med listeforslag er poststemplet innen fristen. På Leka kommune sin hjemmeside ligger link til skjema for utfylling av liste og veiledning for innlevering av listeforslag. For flere opplysninger, se eller ta kontakt med kommunen. Valgstyret i Leka kommune Folkemøte om kommunereformen og øykommuneprosjektet Onsdag 22. april inviteres alle til å delta i folkemøte. Svein Frisvoll og Oddveig Storstad fra Bygdeforskning kommer, og resultatet fra spørreundersøkelsen skal gjennomgås. Mer informasjon om tid, sted og dagsorden kommer! I tillegg til ordførerens informasjon om nye hendelser i øykommuneprosjektet, finner du skjema med svarene fra spørreundersøkelsen på de siste sidene i Lekaposten. AV kontoret Stengt tirsdag 31. mars Leka kommune åpningstid onsdag før skjærtorsdag Legekontoret og Lekatun stenger kl onsdag 1. april. Leka-kalenderen Restopplaget av Leka-kalenderen 2015 er utlagt for salg hos Joker, Coop Leka og servicekontoret i Leka kommune. «Tilbudspris» kr 50 pr. eks. Samtidig vil vi minne om at kalenderkomiteen ønsker å få benytte «gamle» og nye bilder fra hele kommunen til bruk i kalenderen for Digitale bilder kan sendes til Andre bilder kan leveres til Marit Østby. Frist for innlevering: 10. april. På forhånd takk! Leka Museumslag 25. mars i fjor var første gåsbuin/storspoven på plass på fotballbanen. For veldig mange er dette den fremste vårfuglen av alle, så vi gleder oss og regner med den er her igjen om få dager. 2

3 Skolelunsj Mandag 16. mars ble skolelunsjordningen gjeninnført ved Leka barne- og ungdomsskole, to år etter at kommunestyret vedtok at tilbudet måtte avsluttes av økonomiske årsaker. Det har vært stor enighet om skolelunsjens verdi både ernærings- og miljømessig, og som faktor for bedre læringsforhold. Det har derfor vært stort engasjement for å finne alternative løsninger innefor en presset kommuneøkonomi. 25. februar i år gjorde kommunestyret vedtak som følger for gjeninnføring av skolelunsj; PS 2/15 Skolelunsj og fysisk aktivitet i skolen Saksprotokoll i Kommunestyret Votering: Formannskapets innstilling vedtatt med 14 mot 1 stemme. Vedtak: Kommunestyret som skoleeier innfører skolelunsj, tre dager i uka, ved Leka barne- og ungdomsskole fra og med 1. mars Det tilrettelegges for i snitt en skoletime fysisk aktivitet hver skoledag. Skolen organiserer dette selv. Dette legges inn i timeplan for skoleåret 2015/2016. I 2015 dekkes skolelunsjen opp ved bruk av disposisjonsfond på kr ,- og gaver på kr ,-. Fra og med budsjettåret 2016 økes ansvar-/ tjenesteområdet 225 med en netto ramme på kr ,-. Det godkjennes at kr ,- av avsatte midler til bruk på forebyggende arbeid barn og unge innen psykiatri overføres skolebudsjettet hvert år, og at ved rullering av rusmiddelpolitisk handlingsplan opprettholdes de tildelte midler brukt på barn og unge. Det innføres foreldrebetaling på kr. 200,- pr måned pr 1. barn. Det gis søskenmoderasjon på 50 % for alle søsken.. Lille Herlaughall var fylt av sultne elever og lærere Et bugnende lunsjbord med brødmat og pålegg sto klart da elevene kom til matpause tirsdag 17. mars. tirsdag 17. mars. Formannskapets medlemmer tok en pause i møtet og deltok på lunsjen Anne Stine, Terje Theodor og Ingri Elise forsyner seg. 3

4 Edny, Åsmund og Ruth Haldis jobbet hektisk med å fylle på med både brød og pålegg. «Vi er inne i en læringsfase og finner nok ut etter hvert hva elevene liker, og hvordan vi best kan organisere skolelunsjen.«vilma og rådmann Helge fant tonen under lunsjen. Tomt for vann på bordet ordfører Per Helge måtte trå til og gi en hjelpende hånd. Rektor Tommy er strålende fornøyd med å kunne tilby felles skolelunsj for elever og lærere igjen. Bassenget er nå stengt for offentlig bading Bassenget er nå stengt for sesongen. Vi åpner igjen til høsten! Kulturkontoret Seniorbutikken kommer til Leka sykestue torsdag 9. april kl Stort utvalg av lettstelte kvalitetsklær for damer og herrer. Betaling kan skje kontant, bankterminal eller giro. 4

5 Kirkenytt har fått nytt bankkontonummer Alle innbetalinger for støtte til utgivelse og distribusjon av menighetsbladet Kirkenytt skal nå skje til bankkontonummer Bytte av bank ble gjort nylig, og vi rakk derfor ikke å legge ved innbetalingsgiroer i årets første Kirkenytt. Giroer legges derfor inn i neste utgave. Det er ingenting i veien for at du kan betale allerede nå, uten giroblankett. Standard beløp på giroene er kr.200. Ønsker du å betale mer -eller mindre, er det helt i orden vi setter stor pris på hvert eneste bidrag. Har du spørsmål om innbetalinger, kontakt kasserer Kirsti Hoff på telefon Vi ønsker alle en god påske og god vår! Gudstjenester i Leka 2015 Torsdag 02. april Leka sykestue Kl Søndag 05. april Leka kirke Kl Gudstjeneste Skjærtorsdag Høytidsgudstjeneste Første påskedag Trenger du skyss til kirken? Ring Beathe Mårvik eller Elin Hukkelås

6 Leka og ni andre øykommuner møtte kommunalkomiteen på Utsira 12. mars En nasjonal og historisk innsats, og folket har talt rapporten er klar. Vi reiste til Utsira- til den ytterste ø; orges minste kommune med 210 innbyggere. Vi var invitert av kommunalkomiteen, leder Helge A. jåstad. Etter en turbulent innflyving landet vi på Karmøy, og overnattet i Haugesund. este dag startet med båttur og bølger så store som hus. oen måtte «gi hals» sammen med Helga Pedersen, men etter 1,5 time kom vi fram til en varm mottakelse på Utsira. Ordfører Marthe Klovning ønsket oss, Bygdeforskning og kommunalkomiteen velkommen til et lite samfunn som har lært å samarbeide for å overleve. Helge A. jåstad ledet møtet. Bygdeforskning gikk gjennom Rapporten: Alle 10 øykommuner var til stede med egen presentasjon av sin kommune. Arbeidet, reisene og rapporten er betalt av KMD og skjønnsmidler fra fylkesmannen. å har vi det grunnlaget fra øykommunene som ekspertutvalget manglet. Det var entydig tilbakemelding fra innbyggerne i alle 10 øykommunene, med noen små variasjoner. Rapporten har svarene slik vi egentlig visste fra før. Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden uke uke I Leka ble det sendt ut 216 skjema (til personer 18 år og eldre), hvorav tre skjema kom i retur med ukjent adresse. Etter første utsending hadde Sentio AS som gjennomførte undersøkelsen, fått inn 72 svar. Etter andre utsending endte vi opp med svar fra 113 personer. Det vil si en svarprosent på 53. Leka svarte med 83 % for svært sterk tilhørighet til egen kommune. Leka svarte følgende på sammenslåing: Syn på fremtidig organiseringen for egen kommune % Sammenslåing med en eller flere nabokommuner 19 Organisert som i dag 75 Vet ikke/ingen mening 6 Dette handler først og fremst ikke bare om tall eller penger, men verdikonflikter og prinsipielle valg. Små kommuner er billige og produserer ofte minst like mye per innbygger som de største. Leka leverer mest melk i landet per innbygger med 6570 liter. Totalt 4 mill. liter årlig. I sjøarealene til Leka kommune produseres laks for 1 milliard kr. Del det på 600 innbyggere så finner en svaret. Reiselivet er i vekst, folketallet øker. Interessen for små øykommuner, kystens perler, er økende. For å utvikle dette videre må vi bestå som egen kommune, og vi finner ingen nevneverdige grunner for sammenslåing. Dette var likens for de andre kommunene rapporten tok for seg. 6

7 Vi er allerede ferdig rasjonalisert og redusert til et minimum. Likevel sørger vi for tjenester på begge sider av Lekafjorden. Tyngre og større oppgaver som barnevern, psykiatri og rus, kan løses i samarbeid mellom kommuner, noe som vi allerede gjør i dag. IKT kan en godt samarbeide om i en enda større sammenheng, som for eksempel i Region amdal. Dette jobber vi med hele tiden, og er ikke noe dårligere enn andre. å er vi kommet dit. «Det handler om makt». Og det handler om politisk vilje til å investere i små kystkommuner- eller la være. Det handler om politisk råskap og sentraliserimg. 20. mars får vi vite hva framtidens kommuner skal gjøre Det sies at det vil bli store endringer på hva kommunene skal gjøre, og fylkene kan bli færre. Stortingsmeldingen om kommunenes oppgaver blir lagt fram fredag 20. mars. En venstremann blir saksordfører. Tvangsammenslåing er veldig feil- vis politisk fornuft -innbyggerne ønsker ikke «aktiv dødshjelp». I 2016 skal kommunestyret gjøre vedtak- og med en eventuell endring fram til este stortingsvalg er i Vi har vært åpne og ærlige og jobbet dette fram i lag med Helge A. jåstad. Håper vi ikke taper på det, men på en god slutt. 1. å må de politiske partier på banen. 2. Ønsker vi bosetting i hele landet? 3. Skal vi opprettholde velferden i hele landet? For politikken handler om verdikonflikter og prinsipielle valg. De som bestemmer stadig mer er byråkratene, ekspertutvalg og som for eksempel Rattsø som vil sentralisere, privatisere, konkuranseutsette og flytte alt til byene. Vi ordførerne har måttet ta jobben som en slags saksbehandlere for reformen og småkommunene. å er rapporten her med svarene slik vi egentlig viste fra før. Og hvis vi nå ikke tør å stå i mot, utsletter vi oss selv. Mvh Per-Helge Johansen ordfører i Leka. Utdrag fra rapporten: Sentraliseringsargumentet: Bygger på erfaringsbasert kunnskap! Sentralisering er nettopp det sentralisering: tjenester flyttes fra ytterkantene til sentrum og øykommunene vil aldri bli sentrum i en storkommune. «Går vi inn blir vi slukt inn i storkommunen og de vil få en ekstra utkant som de er nødt til å håndtere, det er jo realiteten. Det må vi bare innse.» Det å være egen kommune med eget budsjett gir øykommunene et vern i kampen om knappe ressurser. En kamp de er sikker på at de har tapt på forhånd. Men avstandsulempe kan også snus til en avstandsfordel Skal det bo folk i øykommunene så må tjenestene leveres i kommunen. «Vi ligger der vi ligger» 7

8 Øykommunene er «ferdigrasjonalisert»: De har (nesten alle) én barneskole, én barnehage, ett sykehjem etc. Det er ikke mer å hente på å rasjonalisere! «Du skal ha grunnskoletilbud, det må du ha uansett kan ikke sende små unger til byen med båt, og en skal ha et barnehagetilbud.» Barnehagebarn i leik ute i naturen på Utsira. I 2013 var det 215 innbyggjarar i øykommunen. Foto: Utsira barnehage KRITISK TIL KOMMUEREFORM: Økonomiprofessor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark mener kommunereformen vil være en ulykke for distriktene. Han viser i tillegg til at de fleste politikere i dagens distriktskommuner rett og slett vil bli borte. En massiv kommunesammenslåing slik regjeringen går inn for vil ramme distriktene særlig hardt. ødvendig, mener regjeringen Regjeringen mener kommunesammenslåing er nødvendig blant annet for å få mer effektive kommunale tjenester og for å spare penger. Til våren kommer Stortingsmeldingen som forteller hvilke oppgaver kommunene skal ha i framtida. Etter det kan kommuner vedta sammenslåing umiddelbart, og få det godkjent året etter. Skjer ikke det, blir det nye muligheter i 2016, før regjeringen kommer med sitt forslag til en helt ny kommunestruktur i 2017 Lengre geografisk avstand til fleire av dei kommunale politikarane er også negativt, ifølge rapporten, som meiner at lokaldemokratiet blir svekka. Positive trekk ved samanslåing Barnevern og rus og psykiatri blir ofte peika på som område der små kommunar med få fagfolk ikkje klarer å gjera ein god nok jobb. Rapporten tar også dette inn over seg, men meiner at det kan løysast gjennom samarbeid mellom kommunar, i staden for samanslåing. Slikt samarbeid eksisterer alt i stor grad. 8

9 Det einaste området der forskarane meiner ei samanslåing kan vera av det gode er med tanke på næringslivet. Det kan få betre kår dersom det blir knytta til ein større kommune med sterkare musklar for å leggje tilhøva til rette. Billegare drift Rapporten vedgår at færre kommuneadminstrasjonar fører til mindre behov for statlege overføringar. Men den peikar på at eit visst tenestetilbod likevel må eksistera på øyane for at folk skal kunne bu der, og då blir innsparingane mykje mindre. Krev særbehandling Innbyggjarane i dei 10 øykommunane stiller seg truleg bak rådet som orsk senter for bygdeforsking kjem med til slutt i rapporten. Det er at desse samfunna er i ein så spesiell situasjon at staten må erkjenna det og tilpassa dei statlege overføringane spesielt til denne gruppa. Sommerjobb Coop Leka Sa Coop Leka søker etter sommervikarer for sommeren Oppgi hvilke uker du kan jobbe. Søkere må være fylt 18 år. Butikkerfaring er en fordel Søknad med cv sendes Coop Leka Sa v/lena Johansen eller epost: Søknadsfrist : 17.april 2015 Tilkallingsvikar søkes: Coop Leka søker etter tilkallingsvikar som kan jobbe etter behov. Søkere må være fylt 18 år Butikkerfaring er en fordel. Søknad med cv sendes Coop Leka Sa v/lena Johansen eller epost: Søknadsfrist: 17. april 2015 BIGO i grendehuset Fjellvang på Solsem søndag 29. mars kl Alle er velkommen! Trimkrus 2014 Trimkrusene for 2014 kan hentes på Lekatun Disse vant premier i trekning på trimkortene: Laila Thorvik Mina Dhale Hanna Leknes Einar Westgård Maja Thorvik Astrid Reppen Karstein Pettersen Mathias Fallmyr Allidrettsgruppa 9

10 Trimkortsesongen 2015 Trimkortene for sesongene 2015 er nå lagt ut på Coopen og Jokeren kr. 20 pr kort. Vi trenger hjelp fra alle sammen til å holde postene/trimløypene vedlike. Ligger en stolpe nede, rett den opp, er en varde rast ut, prøv å bygg den opp. Har du en liten hagesaks for hånden, ta den med slik at du kan klippe greiner som du synes er i veien på løypa. Kos dere på tur og tusen takk for hjelpen! Allidrettsgruppa Handarbeid,filleryer, brukt/antikk får du kjøpt i garasjen på Østby kl VELKOMME! Marit 10

11 Rapport fra bygdekvinnelaget Da var det strikkekafé på «Lekatun» igjen, torsdag og det var 12 stykker som fant veien denne kvelden. To av våre nytilflyttede innbyggere tok mot til seg og kom på strikkekafé. Vi setter pris på denne muligheten til å bli kjent med dem og håper besøket inspirerer til gjentakelse. Bitte refererte hva styret har hatt på sakslista: 1 Foreningen har planer om å holde «sommersalg» på museet på bygdedagen 15.juli. Medlemmene kan selge egne ting fra lagets felles bod mot et lite gebyr.( 2 av medlemmene tar det videre med Museumslaget.) 2 Medlemmene inviteres til å lage vårruller sammen med lokal kursleder i april. Det blir nok en smakfull og delikat opplevelse. Medlemmene vil bli orientert om eksakt dato for denne aktiviteten på neste møte i laget. (Som blir 26. mars). Strikkeaktiviteten var stor og praten gikk livlig under kaffen, ikke minst om framtidige aktiviteter i laget. Mange gode idéer, det blir spennende å se hva vi får til etter hvert. Styret takker for godt frammøte, stort utvalg i kaffebrød og mange gevinster til utlodning. Aldri kjedelig på møte i bygdekvinnelaget! este møter er planlagt 16.april og 21 mai. Kom du også da vel! Med hilsen fra styret for bygdekvinnelaget v/bitte. Tradisjonen tro arrangerer Leka Blandakor KORBASAR i HERLAUGHALLE, palmesøndag 29. mars 2015, kl Korsang Loddsalg Åresalg Tombola/Katta i sekken Masse fine gevinster Kalorier i form av smørbrød, kaker og desserter I motsetning til LOTTO er prisene uendret siden sist HJERTELIG VELKOMME! Step og spinning i påska Step tar påskefri. Spinning blir som vanlig: Kl Tirsdag Torsdag Lørdag 11:30 Spinn 18:30 Spinn 30 19:30 Spinn 45 Spinn 45 Ha ei flott og aktiv påske! 11

12 12

13 Åpningstider i påska Joker Husby: Mandag 30. mars kl Tirsdag 31. mars kl Onsdag 1. april kl Påskeaften 4. april kl Søndagsåpent fra mai. Åpningstider i påska Coop Leka: Mandag 30.mars kl Tirsdag 31.mars kl Onsdag 1. april kl Skjærtorsdag stengt Langfredag stengt Påskeaften 4.april kl påskedag stengt Coop Leka Sa ønsker alle sine medlemmer og kunder en solfylt påske! Påskeruter ferjesambandet Gutvik Skei(Leka) Skjærtorsdag, langfredag og andre påskedag kjøres det søndagsruter, ellers ordinære rutetider i henhold til ukedag. Påskeruter hurtigbåtforbindelsen Gutvik/Skei-amsos Skjærtorsdag, langfredag og første påskedag er det ingen avganger. Andre påskedag kjøres det søndagsrute. Ellers ordinære rutetider i henhold til ukedag. Påskekarneval lørdag 4. april kl Musikk, leker og moro. Salg av pølser, påsmurt, boller, muffins, saft og kaffe. Vi trekker 2 påskeegg blant de som har kledd seg ut. Velkommen alle sammen. Gratis inngang. Arr. Grendehuset Fjellvang, Solsem Påskefest i Grendahuset Fjellvang, Solsem Onsdag 1. april kl Musikk av Highlights. Inngang kr 200. Alle rettigheter. HUSK BLUES-KVELD PÅ VERTSHUSET HERLAUG Lørdag 28. Mars OLD FASHIO CUSTOM BLUESBAD SPILLER 13

14 Tusen, tusen takk til dere som har stått på for å få i gang skolelunsjen.. Vi setter veldig stor pris på det på vegne av barna våre. Mvh FAU v/ Solbjørg, Annette, Tale, Maja, Aud Linda og Ida Hjertelig takk for hilsener, gaver og trivelig besøk på 75 års-dagen min. Hilsen Kitty Hurra for Svein som fyller sitt år, ja ham vil vi gratulere! Vi ønsker deg en fin bursdag 7. april; hilsen Hanna og Tale Gratulerer så masse med dagen den 9. april, gudmor Elisabeth! Klem fra Hanna og Tale Vi gratulerer Solbjørg med dagen som var den 26. mars. Hilsen redaksjonen Hakkespett på feil sted Hakkespett som skader bygninger kan man få fellingstillatelse på etter søknad til kommunen/fylkeskommunen. Det er bedre om bygningen kan gjøres uinteressant for fuglene. Hakkespettene har ulike vaner og preferanser, så en kan bli nødt til å prøve seg fram med tiltak som skremmer dem bort fra husene. Rovfuglsiluetter skal ha god virkning hvite eller svarte siluetter settes opp på veggen. En kan lage selv, eller kjøpe hos atur og fritid; Adresse: atur og Fritid AS, 4563 Borhaug Tlf: Fax: E-post: Plast- eller metallfoliestrimler på veggen kan også virke avskrekkende, likens et enkelt fugleskremsel kledd i sterk blåfarge monter en kjeledress på stang med tverrstag for armene. Solformørkelse og springflo Vi har nettopp opplevd så godt som full solformørkelse, og ikke bare ble det dunkelt midt på dagen, men store skip sto plutselig på grunn både her og der fordi tidevannet ble påvirka av solformørkelsen. y lærdom. Da jeg neste dag skulle hente nyvaska tøy fra maskina, fant jeg det rett og rimelig, og litt sensasjonspreget, at vannstanden på vaskerommet fra en dag til annen var steget med fem centimeter. Skuffelsen var derfor stor da ny springflo kom samtidig med neste skylleprogram. Det var mye artigere å vasse i vann som skyldtes stjerner og planeters vandring, enn tett sluk. 14

15 AKTIVITETSKALEDER med frister og møtedatoer Lørdag FASTE AKTIVITETER og åpningstider HERLAUGHALLE Dag Småbarnstrim Fotballtrening Volleyball Badminton Mandag Miniputt , G14 Onsdag , G12 Torsdag , G14 Fredag fra 8.klasse Søndag SVØMMEHALLE MIIATYRSKYTIG FOR BAR OG UGE; LEKATU Mandag Offentlig bading alle aldersgrupper. Onsdag Tirsdag Svømmetrening LEKA BLADAKOR, ØVELSE Onsdag Svømmetrening I LILLE HERLAUGHALL Onsdag Fredag 28. Blues-kveld på Vertshuset Herlaug AKTIVITETSKALEDER 2015 MARS Søndag 29. Basar Leka Blandakor, Leka skole Tirsdag 31. Frist for levering av listeforslag kommune- og fylkestingsvalg Før kl APRIL Onsdag 1. Fest Grendahuset Fjellvang, Solsem Torsdag 2. Asiatisk påskebuffè Lekamøya Spiseri AKTIVITETSKALEDERE 2014 Lørdag 4. Påskekarneval - Grendahuset Fjellvang, Solsem Onsdag 15. Formannskapsmøte Onsdag 22. Folkemøte om kommunereformen Onsdag 29. Kommunestyremøte Offentlig bading,familiebading Tirsdag Offentlig bading alle aldersgrupper. BIBLIOTEKETS ÅPIGSTIDER Offentlig bading, voksne Mandag Diverse Onsdag Bassenget er åpent mellom skolens høst- og påskeferie. Onsdag TREIG MED 2T PÅ HELSESETERET Mandag Tirsdag Torsdag Torsdag Step mm Spinn 30 + styrke Spinn Spinn De fleste aktiviteter har en pause på sommeren, og det må påregnes endringer rundt høytider og skolens ferier. Følg med på oppslag på butikkene og her i Lekaposten. Åpningstider gjenvinningsstasjon(kl ) Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag 14. april 12. mai 9. juni 14. juli 15

16 Survey blant befolkningen spørreundersøkelse omkring kommunesammenslåing (Bygdeforskning og Sentio AS) Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden uke uke I Leka ble det sendt ut 216 skjema (til personer 18 år og eldre), hvorav tre skjema kom i retur med ukjent adresse. Etter første utsending hadde Sentio AS som gjennomførte undersøkelsen, fått inn 72 svar. Etter andre utsending endte vi opp med svar fra 113 personer. Det vil si en svarprosent på 53. Utvalget består av 42 prosent kvinner og 58 prosent menn, og gjennomsnittsalderen er 59 år. Rapporten inneholder ukommenterte frekvenstabeller for Leka kommune. Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent Grunnskole 23 Videregående skole/gymnas (1-3 år etter grunnskole) 49 Universitet/høyskole (1-3 år etter videregående skole) 15 Universitet/høyskole (4 år eller mer etter videregående skole) Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent Hele livet prosent av livet prosent av livet prosent av livet 9 Under 25 prosent av livet Tabell 3: Hovedaktivitet. Prosent Yrkesaktiv på heltid (100% stilling) 43 Yrkesaktiv på deltid (50% stilling) 7 Yrkesaktiv på deltid (< 50% stilling) 5 Student eller skoleelev - Alderspensjonist 33 Førtidspensjonist 5 Uføretrygdet 6 Hjemmeværende - Arbeidsledig/permittert - Annet Tabell 4: Type virksomhet. Prosent Jeg jobber i min egen bedrift 31 Jeg jobber privat bedrift eid av andre 14 Jeg jobber i kommune, fylkeskommune eller staten 39 Jeg jobber i en offentlig eid bedrift 4 Annet

17 Tabell 5: Sektor. Prosent Primærnæring 30 Industri 3 Bygg og anlegg 2 Samferdsel, energi 2 Finans, bank, forsikring 2 Helse og omsorg 25 Handel, restaurant 2 Undervisning, forskning, el 7 Annen tjenesteyting 17 Annen produksjonsvirksomhet Tabell 6: Pendler ut av kommunen for å jobbe. Prosent Er ikke i jobb 29 Ja 7 ei Tabell 7: Fornøydhet med forhold i kommunen/kommunale tjenester. Prosent 1: Svært 5: Svært Vet ikke misfornøyd fornøyd Politisk styring Økonomisk styring Innbyggermedvirkning Veivedlikehold Vannforsyning Renovasjonstjenester Vedlikehold av kommunale bygg æringsutvikling Steds-/bygdeutvikling Fritidstilbud til unge Byggesaksbehandling Hjemmehjelpstjeneste/hjemmesykepleie Omsorgstjeneste/sykehjemstjeneste Fastlegetjeneste Legevakttjeneste Barnehagetilbud Skole og SFO Bibliotek/bokbussen Kino

18 Tabell 8: Hvis din nærmeste skole, dagligvarebutikk, legekontor, bibliotek eller kommunehus/rådhus ble nedlagt: Hvor negativt vil du oppleve det. Prosent 7: Ikke negativt i 1: Svært det hele tatt negativt Skole Dagligvarebutikk Legekontor Bibliotek Kommunehus/rådhus Tabell 9: Et flertall på stortinget har tatt til orde for en kommunereform for å redusere antall kommuner i landet. På generelt grunnlag er du helt uenig, noe uenig, verken eller, noe enig eller helt enig i at tallet på kommuner må reduseres? Prosent. Helt uenig 36 Delvis enig 13 Både og 22 Delvis uenig 17 Helt uenig 11 Vet ikke Tabell 10: Syn på fremtidig organiseringen for egen kommune. Prosent Sammenslåing med en eller flere nabokommuner 19 Organisert som i dag 75 Vet ikke/ingen mening Tabell 11: Syn på hvordan den nye kommunen vil løse sentrale oppgaver sammenlignet med dagens kommune etter en eventuell kommunesammenslåing. Prosent. 1: Mye 5: Mye Vet ikke dårligere bedre Politisk styring Økonomisk styring Innbyggermedvirkning Veivedlikehold Vannforsyning Renovasjonstjenester Vedlikehold av kommunale bygg Byggesaksbehandling Hjemmehjelpstjeneste/hjemmesykepleie Omsorgstjeneste/sykehjemstjeneste Fastlegetjenesten Legevaktstjeneste Barnehagetilbud Skole og SFO æringsutvikling Steds-/bygdeutvikling Fritidstilbud til unge Bibliotek/bokbussen Kino

19 Tabell 12: Hvor viktig er det for deg at følgende hensyn vektlegges i en eventuell kommunesammenslåing med én eller flere nabokommuner? Prosent. 1: Ikke 5: Svært Vet ikke viktig viktig ærhet til offentlige tjenestetilbud (som skole barnehage, lege, AV-kontor) ærhet til rådhuset/kommunehuset Fordeling av offentlige arbeidsplasser i den nye kommunen Sørge for utvikling i alle deler av kommunen Sikre lokal representasjon i styrende organer avn på kommunen Tabell 13: Grad av enighet i ulike påstander. Prosent. 1: Helt enig 5: Helt uenig Vet ikke Jeg skulle ønske det bodde flere mennesker i kommunen jeg bor I min kommune er vi for få til å dekke behovet for arbeidskraft I min kommune møter jeg for ofte ny lege I min kommune er det vanskelig å rekruttere kompetent arbeidskraft Prisen på ferge/båt gjør at jeg er mindre på fastlandet enn jeg ønsker Reisetiden til fastlandet gjør at jeg er mindre på fastlandet enn jeg ønsker Rutetilbudet gjør at jeg er mindre på fastlandet enn jeg ønsker Jeg handler sjeldent andre steder enn i egen kommune Tabell 14: Tilfredshet med muligheten til å reise til og fra kommunen du bor i. Prosent. 1: Ikke tilfreds : Svært tilfreds Vet ikke Bilfergetilbud Hurtigbåttibud Tabell 15: Følelse av tilhørighet til kommunen. Prosent Ingen tilhørighet 2 Svak tilhørighet 10 Verken eller 6 Sterk tilhørighet 40 Meget sterk tilhørighet

20 Tabell 16: Syn på hvordan egen følelse av tilhørighet til stedet en bor vil endre seg ved en ev. ny sammenslått kommune. Prosent Vil svekkes i stor grad 24 Vil svekkes i noen grad 19 Vil ikke endres 40 Vil styrkes i noen grad 12 Vil styrkes i stor grad Tabell 17: Syn på hvordan samholdet på stedet en bor på vil endre seg ved en eventuell ny sammenslått kommune? Prosent Vil svekkes i stor grad 13 Vil svekkes i noen grad 25 Vil ikke endres 35 Vil styrkes i noen grad 24 Vil styrkes i stor grad Tabell 18: I hvilken grad en eventuell kommunesammenslåing vil bidra til å redusere eller forsterke ulempene avstand medfører av å bo der en bor. Prosent. 1: Redusere : Forsterke Tabell 19: I hvilken grad en tror kommunen vil tape eller vinne på en eventuell kommunesammenslåing? Prosent. 1: Tape : Vinne I gjennomsnitt er innbyggerne på Leka på fastlandet 6,1 ganger i måneden. Tabell 20: Hvor ofte man er på fastlandet for ulike formål. Prosent. 5-7 ganger i uka 3-4 ganger i 1-2 ganger i esten uka uka Sjeldnere aldri Aldri Jobbe Handle Besøke venner og slekt Bruke offentlig tjenestetilbud Delta i organisasjonsliv Drive fritidsaktiviteter Benytte kulturtilbud

Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24

Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24 Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 06.01.12 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 13.01.12 Neste utgaver 13.01 03.02 17.02 2.03 16.03 30.03 13.04

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10

Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10 Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10 UNGDOMSKVELD TAUSLOFTET FREDAG 12.11 KL. 2000 Leka ungdomsråd LUR inviterer ungdom fra ungdomsskolen til fylte 30 til ungdomskveld Gratis pizza, brus, koz

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 17. oktober 2014 Nr: 20/14

Utgiver: Leka kommune Dato: 17. oktober 2014 Nr: 20/14 Utgiver: Leka kommune Dato: 17. oktober 2014 Nr: 20/14 Den Norske Epledagen Den 17. oktober feirer vi Den Norske Epledagen. Dagen ble etablert av Opplysningskontoret for frukt og grønt, og har vært markert

Detaljer

Sterke opplevelser med strikking

Sterke opplevelser med strikking Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 Oktober 2014 28. ÅRGANG Sterke opplevelser med strikking Lurøy strikkefestival gikk av stabelen

Detaljer

Kalvemønstring 35. årg a n g INFORMASJON. Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold.

Kalvemønstring 35. årg a n g INFORMASJON. Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold. INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 8/2012 10. mai Årg. 35 Kalvemønstring 35 årg a n g Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold 1 rådmannens

Detaljer

VI INVITERER TIL HYGGESTUND I HERLAUGHALLEN 15. OKTOBER FRA KL.18.00!

VI INVITERER TIL HYGGESTUND I HERLAUGHALLEN 15. OKTOBER FRA KL.18.00! Utgiver: Leka kommune Dato: 3. oktober 2014 Nr: 19/14 VI INVITERER TIL HYGGESTUND I HERLAUGHALLEN 15. OKTOBER FRA KL.18.00! Salg av kaffe og mye god spise til. Loddsalg og tippekonkurranse - flotte premier.

Detaljer

TROLL STASJON SYDPOLEN. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

TROLL STASJON SYDPOLEN. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2014 28. ÅRGANG TROLL STASJON SYDPOLEN Tidligere kommuneoverlege Geir Nedgård (innfelt)

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/2011 - årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du i vindusposten

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 03.02.2012 Nr: 2. Neste utgaver 02.03 16.03 30.03 13.04 27.04 11.05 25.05

Utgiver: Leka kommune Dato: 03.02.2012 Nr: 2. Neste utgaver 02.03 16.03 30.03 13.04 27.04 11.05 25.05 Utgiver: Leka kommune Dato: 03.02.2012 Nr: 2 - vill og vakker VI TRENGER DEG! Er du/dere allsidige, fleksible og kreative? Har kompetanse innen bl.a. reiseliv, landbruk, helse, kirke? DA HAR VI BRUK FOR

Detaljer

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Julelunsj for ungdom 2014 ble en stor suksess Foto: Lurøy Kommune At

Detaljer

Spennende stedsutvikling

Spennende stedsutvikling AVIS NR. [NUM] - [DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY] - SNASNINGEN.NO nytt INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE Grongnytt-debut i tabloidformat 2: «Som rådmann og redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Alstahaug Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

millionbutikk Asylmottak er VINN Sex, vold og terror Interiørarkitekt!

millionbutikk Asylmottak er VINN Sex, vold og terror Interiørarkitekt! Grunnlagt 1887 Uke 35 - Nr.199-122. årgang TORSDAG torsdag skyet opphold fredag lettskyet lørdag lettskyet/pent Sex, vold og terror Kultur side 36 28.08.08 Tips oss på telefon 77 01 80 00 Nord-Norge kr

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort Nr. 2 februar 2013 friidrett populært Grenseland AVISA et MØTeSTeD for aremark MarKer rømskog forholdene ligger vel til rette for fysisk aktivitet i Grenseland. I Marker er åtti barn og unge opptatt med

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 Desember 2012 Et møtested for Aremark Marker Rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 Avisa Grenseland desember 2012 Desember 2012 Aremark Innbyggere: 1.423 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

engasjement fra hjertet

engasjement fra hjertet for barn og unges psykiske helse Nr. 1 // 2013 92. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN De er unge, de er engasjerte og de er frivillige elevmentorer i Drømmeskolen Helen Bjørnøy i Frivillighet Norge: Mitt

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Magasinet Utgave 1 Februar 2011

Magasinet Utgave 1 Februar 2011 Magasinet Utgave 1 Februar 2011 01 Startlån fikk familien tilbake til Karlsøy Side 20-23 verdige vinnere Møt de tre vinnerne av KLPs arbeidsmiljøpris for 2010 Side 6-15 Innbruddsikring Askim videregående

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 14/12-2007 Nr: 23/07

Utgiver: Leka kommune Dato: 14/12-2007 Nr: 23/07 Utgiver: Leka kommune Dato: 14/12-2007 Nr: 23/07 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 04. januar NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 11. januar Tlf. 743 87 000 e-post: post@leka.kommune.no

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG Nr. 11 November 2009 ole på Haug Grenseland AVISA ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG ole Svendsby «styrer» arbeidet med den gamle, restaurerte «Turisten». Side 6 og 7 moro med korps Det er både sosialt

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2012

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2012 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2012 Tvedestrand på ville veier s. 6 Der alle må bytte bank s. 12 Hovedaksjonærer i egen bedrift! s.18 På jobb med IKT som verktøy s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Onsdag 27. mars blir det KARNEVAL i Grendahuset Fjellvang på Solsem

Onsdag 27. mars blir det KARNEVAL i Grendahuset Fjellvang på Solsem Utgiver: Leka kommune Dato: 08.03.13 Nr: 05/13 Onsdag 27. mars blir det KARNEVAL i Grendahuset Fjellvang på Solsem Minner om at i år er det komitéen fra Madsøya / Frøvik / Bakkan som er 17.mai-komite på

Detaljer