Kjære dugnadsfolk! Med sommerhilsen, Ole Henrik Brekke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære dugnadsfolk! Med sommerhilsen, Ole Henrik Brekke"

Transkript

1

2 Kjære dugnadsfolk! Sommeren ligger foran oss, og mange planer er lagt. Samlingen for dugnadsledere og OK ble gjennomført på Lygna som vanlig. Interessen for å delta på våre dugnader er fortsatt stor. For sommerens dugnader har det gått greit å fylle opp med ivrige dugnadsdeltagere. Noen få huller er det fortsatt. Samlet sett har det gått greit å fylle opp dugnadene, takket være en fleksibel og ivrig gjeng med dugnadsfolk. En kjempestor takk til dere alle. Årets vardekurs vil bli avviklet på Grimsdalen turisthytte. Til dette kurset er søkningen veldig god. Så vi tror at rekrutteringen til Dugnadsgruppa også i fremtiden vil være tilfredsstillende. Jeg er i alle fall sikker på at alle nye medlemmer vil bli tatt godt i mot. Jeg håper at dette også vil bidra til at vi får flere dugnadsledere. Jeg er veldig takknemlig for alle de gode tilbakemeldingene vi får på det arbeidet som utføres både på ruter og hytter. Det viser at arbeidet vi har lagt ned på å øke kvaliteten på utført arbeid har båret frukter. En kjempestor takk til dere alle. Jeg vil også få sende en stor takk til Lise for alt det arbeidet hun legger ned for at vi skal få gjort våre dugnader på en effektiv og god måte. Med sommerhilsen, Ole Henrik Brekke 2

3 Leder Dugnadsledermøte på Lygnaseter Områdekontakt-/OK-samling Ledige plasser på dugnad Nytt fra driftsavdelingen Generalforsamling i DNT Oslo og Omegn DNT Oslo og Omegns nye internettsider Åpen kafe for alle dugnadsfolk Stafettpinnen Styre i Dugnadsgruppa adresseliste Områdekontakter adresseliste Redaksjon Mobil E-post Vibeke Sælen Bella Engen

4 Som tidligere, arrangerte styret også i år felles samling for dugnadsledere og områdekontakter mars møttes 29 deltagere, og det hele ble innledet med hyggelig middag fredag kveld. Under middagen ble områdekontaktene presentert. Etter middag diskuterte, konfererte og planla dugnadsledere og områdekontakter sommerens dugnader. Lørdag morgen ønsket styrets leder, Ole Henrik Brekke, oss alle velkommen til samlingen. Det nye styret presenterte seg selv. DNT Historie DNT Oslo og Omegns nestor og tidligere daglig leder, Sverre Larsen, mottok hederstegnet Gullknappen på DNTs landsmøte 2014, og Turistknappen på foreningens høstmøte 2014 for lang og tro tjeneste. På årets dugnadsledersamling holdt han et humoristisk og spennende foredrag, full av anekdoter over DNT/DNT Dugnadsgruppas historie fra den spede start og frem til i dag. Vi fikk innblikk i politikken/diskusjonene/ samspillet i forkant av oppstarten I tillegg fikk vi historikken bak forskjellige betydelige saker; vern av marka, naturvern, allemannsretten, avtaler, tippemidler, løyper og grunneiere etc. Det ble tydeliggjort at organisasjonens grunnleggelse og virke gjennom årene ikke ble gjort av seg selv. Risikokartlegging og Hyttedugnadskjema Ole Henrik anmodet alle dugnadsledere å lese nøye gjennom Risikokartleggingskjemaet. Dugnadslederne skal gjennomgå skjemaet med deltagerne før dugnaden starter. Styret er takknemlig for alle tilbakemeldinger på feil, mangler og endringer som bør gjøres i skjemaet. Utfylt Risikokartleggingskjemaet og skjemaet for gjennomført hyttedugnad skal dugnadsledere sende Driftsavdelingen v/lise Havik etter endt dugnad. 4

5 Arbeidshefte for hyttedugnader Under årsmøtet i 2014 informerte styret at heftet om hyttedugnader var under arbeid. Det ferdige produkt ble nå utlevert. Kirsti Rinnan har hatt hovedansvaret med god hjelp av Svein E. Westerby, Jon G. Bugge, Ole Henrik Brekke og Nina Haavie. Solveig Kristiansen har hatt ansvar for layout og redigering og Vibeke Sælen har levert bildene. På sikt vurderes å lage et hefte på lik linje med Merkehåndboka. Arbeidsheftet sendes dugnadsdeltagerne. Klimaendringer - stier Med klimaendringene oppstår nye utfordringer. Vintrene i lavlandet er i ferd å etableres uten barfrost. Moderne løypemaskiner er for tunge å kjøre over vann med tynn is og myrer uten frost. Det er flere brukere til stiene; gående, syklister og ridende folk vil gjerne bruk de samme tørre traseene. Dette bør løses ved samarbeid mellom alle organisasjonene. Helhetlig planlegging og felles merking tvinger seg frem. Gjensidigestiftelsen bidrar med penger til merking av stier. Bidraget er forbeholdt organisasjoner som benytter dugnadsfolk som har gjennomført godkjente merke-/vardekurs og ved bruk av godkjente skilt. Godkjenningsbevis tvinger seg kanskje frem? Vårsamlingen Kirsten Solberg informerte om vårsamlingen på Oscarsborg og Hovedøya, og ønsket alle velkommen til en historisk og interessant tur. Dugnad og reiseregning Dugnadsledere må: benytte rekvisisjonsbok, som kan brukes på alle DNT-hytter, på de lokale lagenes hytter, på flere private hytter, i tillegg også enkelte busser og båter inn i fjellet organisere felles transport til dugnaden i størst mulig grad kommunisere med sine deltagere om utfylling av reiseregning avgjøre om reiseregningene kan attesteres på dugnadens siste dag, eller om deltagerne skal sende reiseregningen til dugnadsleder etter hjemkomst for attestasjon. ha rett til å sende hjem dugnadsdeltagere som ikke fungerer, kommer for sent til dugnaden - eller annet. Dugnadsdeltagere: DNT Oslo og Omegn må få mest mulig ut av knappe midler. Kostnadene ved kjøring med egen bil kan være utfordrende. Lise Havik budsjetterer kjøring med bil til dugnadene etter antatt behov. Det er ikke budsjett til at f.eks. 6 deltagere fra Oslo kjører hver sin bil til dugnaden. Unntak kan gjøres. «Bruspenger er p.t. kr 100/dag, inkl. reisedager. Dette er kompensasjon for matutgifter og andre småutgifter man måtte ha under dugnaden. Man får ikke dekket mat etter regning på reisedagene istedenfor. Påmeldte dugnadsdeltagere som likevel ikke kan delta, må informere både Lise Havik og dugnadsleder snarest mulig. Dugnadsdeltagere må delta på hele dugnaden man selv har meldt seg til. Man kan ikke komme senere eller reise hjem eller evt. til neste dugnad tidligere. Dette siste må hensyn tas eller avtales med Lise Havik i forkant om man melder seg på til to dugnader. 5

6 Tekst og foto: Vibeke Sælen Bak fra venstre: Gunnar Vestby, Ole Henrik Brekke, Stein Sørum, Helge Røed Foran fra venstre: Niels Aagaard, F inn Christensen, Anne Sofie Kolderup, Jørn Jorde Svein Barkenæs og Bjørn Lindgren var ikke tilstede da bildet ble tatt Etter lunsj lørdag var det tid for OK-samlingen. OK enes 3-års-kontrakter utløp Søknadsfristen for den neste 3-årskontrakten forfalt Tidligere år har Dugnadsgruppa fått mange søknader fra medlemmer som ønsker seg dette vervet. Styrets overraskelse var derfor stor da det denne gangen viste seg ikke å holde stikk. Kun de tidligere OK ene meldte seg til ny tjeneste med unntak av en person. Inn trådte i stedet styremedlem Bjørn Lindgren. Styret takker alle som tar fatt på ny 3-årsperiode som Områdekontakt. Ved neste utlysing av OK-vervet ble styret anbefalt å informere medlemmene ett år før 3-årsperioden for OK-vervet utløper. Dette betyr at neste utlysning blir på Årsmøtet 2016 og i Varder'ns høstnr 2016 og vårnr

7 Områdekontaktene definerte arbeidsområdene og med en beregnet tidsbruk på 10 dager I forkant av dugnadene utføre inspeksjon av eget område. Ha oversikt over nødvendige dugnader Forslag til dugnader Befaring i etterkant av utførte dugnader En kort tilstandsrapport fra OK ene ble avlevert og kan oppsummeres slik Flere OK er utarbeider langtidsplaner som følges slavisk Generelt kan man si det står bra til i alle fjellområdene våre. Enkelte områder har utfordringer Noen steder er det litt for store intervaller på dugnadsrutene Steder hvor mange uerfarne fjellfolk ferdes bør merkes ekstra tydelig. Flere går, av ukjente årsaker, sine egne ville veier på flere av disse rutene I flere områder er sherpaer engasjert til å steinlegge stier. Mye tyder på at det kan ha foregått et frislepp på steinsetting av stier. Dette gjøres både der det passer og ikke passer, og hvor trinnhøyde og bredde kan avvike fra standard. Hvordan løses dette? Flere lokale turlag følger ikke opp sine forpliktelser på stier, hytter og utsatte steder DNT får skylda om noe er galt. Hvem har ansvar å følge opp? OK ene ser alltid frem til gjensyn med alle hyggelige hyttebestyrere på sine inspeksjoner. Man blir godt kjent med gjennom årene. Styret har fått innspill som kan tyde på at OK enes estimerte tidsbruk på 10 dager med tillegg av møter, kan være en bøyg for å få flere til å melde seg til vervet. OK ene drodlet og diskuterte muligheter for å dele områdene i mindre enheter slik at tidsbruken kan reduseres til f.eks. 7 dager. Hvorfor søker ikke medlemmene til å påta seg oppgaven som områdekontakt? Styret må tenke nytt. Dugnadsmedlemmene inviteres til innspill og forslag til hva man mener må til av endringer. Tilslutt ble enkelte småsaker diskutert: Ønsker man egne OK samlinger? Er det hyggelig med fellessamlinger? Bestilling av skilt og stolper, broer o.l. 7

8 Det er fortsatt mulig å melde seg på dugnader i sommer. Det er stadig endringer på deltagerlisten, og er det en spesifikk dugnad du har lyst på, er det bare å ringe driftsdavdelingen. Pr. 4. juni er det ledig på følgende vardedugnaderer: Dugnad 8 Yksendalsbu Bygdin, uke 30 Dugnad 9 Fondsbu Yksendalsbu, uke 32, Dugnad 10 Olavsbu Gjendebu, uke 33 Dugnad 12 Svarthamar Vangsjøen, uke 33, Dugnad 13 Sprongdalshytta Arentzbu, uke 33, Dugnad 24 Tyssevassbu Skjeggedal, uke 31. På hyttene er det behov for folk på: Dugnad 30 Finsehytta, uke 27, Dugnad 35 Iungsdalshytta, uke 26 og 27. Dugnaden er utsatt pga snø og er derfor delt i to. Behov for flere personer i begge ukene. Dugnad 38 Rondvassbu, uke 25 Dugnad 39 Skogadalsbøen fra 5. til 9. juni, Dugnad 41 Svukuriset, uke 26, Dugnad 46 Oskampen, uke 26 Dugnad 47 Sulebu, uke 28. Dugnaden på Bjordalsbu er flyttet til uke 35 Dugnaden på Kjeldebu forskyves pga snø. Nytt tidspunkt er foreløpig ikke bestemt. De som er interessert kan ringe Lise Havik på /

9 DNT har 150-års jubileum i 2018 og planlegging av markering og feiring er allerede i gang. Huldreheimen har byttet navn til Langsua Nasjonalpark. Krækkja: byggetrinn en ble avsluttet i mars i år og oppstart av byggetrinn to er planlagt i Arbeidet vil da bl.a. omfatte servicerom, toalett og dusj. Fannaråkhytta: kapasiteten ble fullstendig sprengt i Hytta hadde overnattinger i sommermånedene. Hytta har 32 gjestesenger og en stab på seks personer. Det vil bli iverksatt en del tiltak i sommer for å imøtekomme den voldsomme trafikken. Storeskag: det har foreløpig ikke lyktes foreningen å skaffe erstatning for selvbetjeningshytta på Storeskag. Det har endelig kommet forvaltningsplan for Femundsmarka. Alle forvaltningsplaner kan lastes ned fra nett. De ligger på sidene for de enkelte fylkesmenn. DNT Oslo og Omegn har fått nye nettsider. Informasjon om dugnadsgruppa ligger under knappen «Frivillig» (se side 12 for mer informasjon). DNT Oslo og Omegn kommer ikke til å arrangere flere utenlandsturer og skreddersøm. Det var i påsken i år ikke skiføre nord i Rondane. Det resulterte i at Grimsdalshytta var stengt i påskeuken og at løypene rundt hytta ikke ble kvistet. Forsikringen som man har som deltager på dugnad dekker kun personskade og dødsfall, ikke skade på utstyr. Ruta fra Rembesdalsseter til Kjeldebu/Liseth vil bli lagt om så fort snøen forsvinner. Området mellom Rembesdalsvatnet og breen ble i fjor høst ødelagt av flom da Nedre Demmevann tømte seg helt for vann, og det er ikke lenger mulig å ha ruta her. Den nye stien vil bli lagt på vestsiden av Rembesdalsvatnet og opp i fjellet i retning Moldenuten. Det er innført nytt betalingssystem på selvbetjeningshyttene. 9

10 Tekst og foto: Redaksjonen Dugnadsgruppa fikk en unik mulighet til å presentere oss selv og dugnadsarbeidet vårt på DNT Oslo og Omegns generalforsamling. Med overskriften DNT dugnad: Fjellferie med mening Frivillighet satt i system tok Helene Bugge, Bella Engen og Vibeke Sælen utfordringen. Etter generalforsamlingens tradisjonelle møte overtok Dugnadsgruppa. Bella viste film fra sin første vardedugnad i Breheimen (http://www.dntoslo.no/dugnadifjellet/), og hun fortalte hvordan hun oppdaget marka og fjellet etter sine mange og lange utenlandsopphold. Helene informerte om Dugnadsgruppa med visjoner, fakta og tørre tall. Siden Varder n ikke kjenner til hvor mye vi alle vet og er informert om oss selv, videreformidler vi herved: 1983 ble de første dugnader gjennomført etter dagens mal 1985 fant det første vardekurset sted på Grimsdalshytta 1986 ble dugnadsgruppa formelt stiftet den 28. februar DNT Oslo og Omegn har ansvar for 82 hytter i fjellet, 4000km med vardede ruter fordelt på 8 ulike fjellområder Dugnadsgruppa har ca 390 medlemmer, hvorav 22 bor utenfor Norge 62 personer er registrert som dugnadsleder Det utføres ca 50 dugnader hvert år Dugnader i fjellet utgjør ca 7 årsverk i året fordelt på varding og hyttedugnader KUD bidrar med spillemidler til arbeidet på rutenettet. I 2014 var bidraget kr Avslutningsvis fortalte Helene om vardedugnad hvor man bor på selvbetjeningshytter. Vibeke viste bilder fra sine hyttedugnader gjennom mange år og pekte på at hyttedugnader består av mye mer enn beising og maling av hyttene, f.eks. reparere bro, vei og grunnmur, vask, reparere og male utedo, rydde etter byggearbeid osv. osv, og ledsaget med små kommentarer. Vi tre understreket det gode sosiale livet som følger med en dugnad med all hygge og alle venner vi kan få. Til slutt inviterte vi forsamlingen å bli med i dugnadsgruppa. Dugnadsgruppa fikk stor applaus, og det ble uttrykt anerkjennelse for hvilken fremragende, verdifull og viktig jobb vi utfører. Alle lovprisende ord overbringes herved til hele Dugnadsgruppa. 10

11 Vi ønsker oss bilder! DNT skal bygge opp et bildearkiv som skal brukes i forbindelse med kursaktivitet. Så hvis du har bilder av varder som er bygget riktig, feil eller bare er litt «rare», er det fint om du kan sende disse på til: 11

12 Det er ikke til å stikke under en stol at internettsidene til DNT Oslo og Omegn har vært modne for utskifting. Nettstedet har vokst kraftig siden det ble først publisert, og som et resultat blitt veldig uoversiktlig. I månedsskiftet april/mai lanserte DNT Oslo og Omegn sine nye nettsider, og det er nå blitt lettere å finne Dugnadsgruppa. Dugnadsgruppa er på DNT Oslo og Omegns nettsider: IKKE turistforeningen.no. 1 Åpne internet 2 Skriv 3) Klikk på Frivillig 4) Klikk på Dugnad i fjellet (du finner denne litt nede på siden, ofte under et bilde) 12

13 Vi har fortsatt noen anorakker på lager. Disse koster kr 400,- og kan bestilles hos Lise i driftsavdelingen. DNT dugnadsgruppe er også representert på Facebook. Per i dag har gruppa 62 medlemmer og brukes til å dele bilder og opplevelser fra både turer og dugnader. Noen poesi-innlegg har det også blitt. Facebook gruppa er en super måte for oss å dele informasjon, og også en effektiv og enkel måte å kommunisere med andre medlemmer. Så det er bare å Join e og begynne å Like. 13

14 Tekst og foto: Redaksjonen Birger Baisgård hadde en ide om å få til en fast samling av de forskjellige dugnadsgruppene til en sosial og uformell prat en gang i måneden. Og tirsdag 9. juni fant den første «Åpen kafe» sted i DNT Oslo og Omegns lokaler. Dette flotte initiativet samlet folk fra dugnadsgruppene innen fjellet, marka, turleder, hyttevakter, hytteoppsyn og ved. Ved å møtes på tvers av gruppene kan vi utveksle erfaringer, kanskje inspirere hverandre og lufte tanker man måtte ha. Flere fra administrasjon var til stede, og vi fikk informasjon om arbeidet som gjøres og hva de forskjellige avdelinger kan tilby publikum dette ved hjelp av alle dugnadsgrupper og dugnadsfolk, d.v.s. oss. Årets dugnader i fjellet utfordres av store mengder snø og meget sen snøsmelting. Fremdeles er det 1,77 m snø på Hardangervidda. Det er vanskelig å beise i snøstorm og umulig å varde under snøen. Men, vi møter opp og tar utfordringene derfra. Leder for Markedsavdelingen, Kari M. Horne, informerte at man nå samarbeider tettere med DNT sentralt. I fjor ble det store publikum invitert til å kåre de beste hyttene. I år skal man sette stiene i fokus. Man vil gå bredt ut i media og invitere folk til å dele sine beste minner og fotografier fra en sti. I 2016 skal fokus settes på Familien. Åpen Kafe vil finne sted den andre tirsdagen i måneden, med unntak av juli og august. Ved neste Åpen Kafe kan vi fortelle til andre dugnadsgrupper hvordan sommerens dugnader har gått. DNT Oslo og Omegns administrasjon uttrykte glede over å få snakke med oss og komme oss i tale. 7. september 13. oktober 10. november 8. desember Disse vil sannsynlig finne sted i DNT Oslo og Omegns lokaler fra 11:00 12:00. 14

15 Tekst og foto: Iva Vignjevic Den sitrende følelsen av forventning når februar er på hell, før dugnadsmenyen dumper ned i postkassa. Valgets kvaler. Hjertesukk over en alt for kort ferie. Hverdagsdrømmer. Småglede seg. Til storsekktur. Til å møte nye og gamle venner. Oppleve mestring. Utfordre sine frykter. Bli kjent med styrken gjemt langt inne i sinnets ødeste kroker. Glede seg til å bruke kroppen. Bli sliten, svett, møkkete. Leve i en annerledes arbeidsboble en hel, liten uke. Gjenoppleve gleden over lyden av brekkjern mot berg og steiner. Kjenne lukten av rødmaling. Få flekker og hull på klærne. Bygge kunstverk i stein. Oppleve seiersgleden når man hører at steinen klikker på plass og man vet at varden står støtt. Til Dovre faller. Ønske lange dager i fjellet velkommen. Få gratis styrketrening, fysisk og mentalt. Samle på minner. Erfare samhold og fellesskap. Lagre synsinntrykk og gjemme dem i hjertet, til neste år, og neste. Storglede seg over å feire livet med god mat med utsikt. Kornmo med brunost. Sursild, egg og kaviar på brødskiva. Nyfiska røye stekt i smør. Pannekaker med selvlaget sjokoladepålegg. Den allmektige havregrøt. Og dessert. Alltid dessert. Slukke tørsten med friskt fjellvann. Eller kaldt øl, hvis man er heldig. 15

16 Forvente å bli solbrent på nesa, og lys i sommerluggen. Hvile mellom arbeidslagene i en varm åsside, med myggen susende rundt ørene. Eller på en våt og kald stein, med regnet dryppende på brødskiva. Betrakte livet når minuttene snegler seg avgårde, og livet har en annen rytme. Se på levende bomull som breker. Høre på rykter om streifbjørn. Lytte til alskens fugler. Småprate med fjellfolk. Bli kjent med nye, rare, elskelige, sterke, gjestfrie hyttebestyrere. Eller danske hyttevakter med skjegg og stjerner i øynene. Fortelle om dette fine ordet dugnad. Om å yte sitt skjerv. Gjøre noe for andre. Samtidig, nyte naturen og skjerme sjela fra støy og larm. Enkelt sagt: være. I nuet. Mens vi venter på vår dugnad, er det bare å drømme videre Jeg gleder meg. Iva sender stafettpinnen videre, og utfordrer herved Hanne Munch til å skrive noen dugnadord i neste utgave av Varder n 16

17 DNT Oslo og Omegn har et behov for flere dugnadsledere. Kan du tenke deg å ta denne utfordringen? Som dugnadsleder får man: Muligheter, utfordringer og ansvar Opplevelser Fantastisk natur Vennskap Favoritt fjellområde blir lettere tilgjengelig Årlige helgekurs for dugnadsledere i mars/april Om du ønsker, kan du være lærling en sommer. Lise Havik svarer på alle spørsmål du måtte ha, og tar gjerne i mot forslag på hva som skal til for at akkurat du skal bli dugnadsleder. Har du forslag eller ideer til noe du vil skal bli behandlet på generalforsamlingen? Da kan du sende disse til styret innen 4. september. 17

18 Ole Henrik Brekke Hengslevn. 3, M: Hønefoss Kirsten Solberg Kirkeåsvn. 47, 1450 Nesoddtangen P: M: Brit Sissel Klungtveit Gina Kroghs vei Oslo Bjørn Lindgren Ulsrudveien 58, M: M: Oslo Helene Bugge Kasaveien 21, M: Oslo Stein Roar Hermansen Åssvingen 28 M: Rakkestad Harald Irgens Jensen Knud Øyens vei 20A, 1166 Oslo M: Lise Havik Hestehagen Nesbru P: M: A:

19 Alvdal Vestfjell Gunnar Vestby Moskusvn. 2, 2406 Elverum P: M: Rondane/ Ringebu Stein Sørum Gilje, Kongsvegen 457, 2322 Ridabu M: Femundsmarka Jørn Jorde Strømsveien 47 A, 3186 Horten M: Langsua Nasjonalparl Jotunheimen øst Jotunheimen vest Svein Barkenæs Odinsgt. 13, 0266 Oslo Finn Christensen Kanehøgda 12, 4550 Farsund Bjørn Lindgren Ulsrudvn Oslo M: P: M: M: Breheimen Niels Aagaard Utem, 7342 Lønset Skarvheimen Ole Henrik Brekke Hengslevn. 3, 3515 Hønefoss M: M: Hardangervidda øst Hardangervidda vest Anne Sofie Kolderup H.B. Haraldsensgt. 20c, 3188 Horten Helge Røed Bjørndalsveien Sundebru M: M:

20 20

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN APRIL JUNI 2010 INNLEDNING: Mye har skjedd i forrige periode, vi har fått ny styrer Annelin, og en ny jente som heter Synne på avdelingen. Velkommen til dere begge. Det har vært

Detaljer

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk AUGUST Da er vi i gang med nytt barnehageår, og for en start vi har fått. Barnegruppa består av positive energibunter som bobler over av vitebegjær, glede, undring og lekenhet. Vi gleder oss til hver dag

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014.

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 september - oktober november 2013 Hovedmål: Å skape felles opplevelser hvor lek og glede står i fokus Delmål: Å være en del av gruppen Å få felles opplevelser

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014 Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014 Mars har gitt oss varmere vær og vi har kost oss og «kjent på våren». Barna har oppdaget uteområdet på nytt, snøen er borte og det er lettere å

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Juni på Tippetue Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Mål for perioden juni: Bli kjent med sommer som årstid. Metoder: Fortelling Forming Fellessamling

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 Lørdag 9. august kl. 15:30 MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 Lørdag 13. august kl. 15:30, etter årsmøtet for Trondrudmarka Vegsamvirke MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen

Detaljer

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser arrangerer temareiser for jenter med fokus på glede, fellesskap

Detaljer

Tur 1: Høgronden Midtronden 2 Midtronden 1 Digerronden

Tur 1: Høgronden Midtronden 2 Midtronden 1 Digerronden Mandager kl 09.00 fra Rondvassbu. 4 topper over 2000 meter på en dag!! Tur 1: Høgronden Midtronden 2 Midtronden 1 Digerronden Denne langturen begynner med båt fra Rondvassbu. Vandringen starter ved Rondvatnets

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Floristen april 2013. Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1

Floristen april 2013. Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 TILBAKEBLIKK PÅ MARS Til tross for en litt kortere mars enn vanlig, så har vi i grunnen fått gjort en hel del ukene før påske. Noen av de minste har fått testet toving.

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. I oktober har vi vært mye på tur i skogen. Det er mange av barna som liker seg i skogen og synes det er moro å klatre og å leke under trærne. Annenhver

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

Floristen mars 2013. Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1

Floristen mars 2013. Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 TILBAKEBLIKK PÅ FEBRUAR De store har startet på et prosjekt nede i Trollskogen: De bygger Kaptein Sabeltann båt. De har fått materialer ned dit og tatt med seg diverse

Detaljer

Destinasjon Venabygdsfjellet

Destinasjon Venabygdsfjellet Et prosjekt etablert av Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser på Venabygdsfjellet sommer og vinter Prosjektleder: Harald Larsen Visit Venabygdsfjellet Hvorfor har startet dette prosjektet?

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014.

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014. MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk. MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: I mai skjedde det mye her i barnehagen. Kolibri Cafe ble

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår mai - 14

Arbeidsplan for Gullhår mai - 14 Arbeidsplan for Gullhår mai - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 2. Barnehagen er stengt. 5. 6. 7. Fiskeboller i hvit saus. 8. Vårryddingsdag Kl 10.00. Dugnad fra kl 15.30 til 19.00. 9. 12. 13.

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 1.10 Tusselusene /Lille Petter 2.10 3.10 forming 4.10 Tusselusene: Løveklippen 5.10 41 8.10 Tusselusene/Lille Petter 9.10 10.10 Forming 11.10 Tusselusene: Kantine/ikt

Detaljer

Periodeplan Smolten uke

Periodeplan Smolten uke Periode uke 36-43 2017. Hei alle sammen! Velkommen tilbake etter sommer og ferietid. Håper alle har hatt det fint sammen og at dere er klare for et nytt barnehageår. Det er alltid spennende med et nytt

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE JUNI, JULI OG AUGUST Gulgruppa

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE JUNI, JULI OG AUGUST Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE JUNI, JULI OG AUGUST Gulgruppa Evaluering Til påske laget vi litt ulik påskepynt, vi snakket om hva påsken handler om, hva vi tenker på når vi hører ordet påske og tradisjoner

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Før vi går i gang med Oktober tar vi et lite tilbakeblikk på September: PLAGG:

Før vi går i gang med Oktober tar vi et lite tilbakeblikk på September: PLAGG: Nå har vi kommet godt i gang på lilla gruppe og vi syns det er kjempespennende å bli kjent med barna og med personlighetene deres. Dynamikken i gruppen fungerer bra, og barna er trygge både på oss voksne

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

ORGAN FOR DUGNADSGRUPPA DNT OSLO OG OMEGN. NR 2 2015 Årgang 26 VARDER N. Naturopplevelser for livet www.dntoslo.no

ORGAN FOR DUGNADSGRUPPA DNT OSLO OG OMEGN. NR 2 2015 Årgang 26 VARDER N. Naturopplevelser for livet www.dntoslo.no ORGAN FOR DUGNADSGRUPPA DNT OSLO OG OMEGN NR 2 2015 Årgang 26 VARDER N Naturopplevelser for livet www.dntoslo.no LEDER Tekst: Ole Henrik Brekke Kjære dugnadsfolk! Sommeren ligger nå bak oss og planleggingen

Detaljer

DU KAN VÆRE DEN ENE DEL DIN HISTORIE. Alle barn trenger å bli sett. Én som bryr seg kan være nok. Du kan være Den ene

DU KAN VÆRE DEN ENE DEL DIN HISTORIE. Alle barn trenger å bli sett. Én som bryr seg kan være nok. Du kan være Den ene DEL DIN HISTORIE Har du opplevd å bli hjulpet av en spesiell person i barndommen eller ungdommen? Fortell din historie på nettsiden vår! Gjennom historiene kan vi lære mer om barns oppvekstvilkår og inspirere

Detaljer

NORGE KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1

NORGE KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 KAPITTEL 15 NORGE 1 TANKEKART Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 2 HVA BETYR ORDENE? Langstrakt Arktis Antarktis Midnattssol Værmelding Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 9 Hvordan er været? Dette kapittelet handler om forskjellige typer vær og om måneder og årstider. Norge er et langstrakt

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Månedsbrev Harelabben Mars 2014

Månedsbrev Harelabben Mars 2014 Månedsbrev Harelabben Mars 2014 Tilbakeblikk på februar: Endelig ble det bursdagsfeiring på Harelabben. Hurra for Eirik, Sigurd og Anna 2 år! Bursdagene ble feiret med flagg, bursdagskrone, «Hurra for

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samling Tur: Tusselusene. Samling Barnehagen stenger God påske. 27.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samling Tur: Tusselusene. Samling Barnehagen stenger God påske. 27. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 13 14 28.03 Aksel 3 år. Forming: Tusselusene 04.04 Gustav 1 år. Forming: Tusselusene 29.03 Forming: Valg: Tusselusene 05.04 Forming: Valg: Tusselusene 30.03 06.04

Detaljer

Månedsbrev november 2015 Andedammen

Månedsbrev november 2015 Andedammen Månedsbrev november 2015 Andedammen Hva har vi gjort på i oktober? Oktober har vært en fin måned med godt og varmt høstvær. Vi har vært mye ute og lekt i barnehagen og vi har gått på turer i nærområdet

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Viktige datoer i oktober: 1. 10: Guro fem år!! Hurra!! Uke 42: foreldresamtaler 10.10: Psykisk helsedag 24.10: FN dagen. 30.10: Emina tre år 31.10: planleggingsdag.

Detaljer

50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve

50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve 50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve 1) Kraften er for alle! Ingen har fått en gudegave og mer kraft enn andre, ha tillit til din egen kraft 2) Alle har like mye energi! Vi bare bruker

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig spent. Beina mine var litt støle etter en joggetur sent søndag kveld. Været var så fint og kaldt, at jeg tenkte at denne testen kom til å bli perfekt. Pulsen var passe lav,

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2014. Hei alle sammen! Denne måneden har gått med på å avslutte årets prosjekt som har vært Vikingene kommer. Vi har hatt et prosjekt år hvor barna har lært om Vikingene

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Månedsbrev for SIRKELEN NOVEMBER 2015

Månedsbrev for SIRKELEN NOVEMBER 2015 Månedsbrev for SIRKELEN NOVEMBER 2015 MANGFOLDSPROSJEKTET MÅL: Utvikle samarbeidet barnehage hjem for å styrke identitet og tilhørighet hos barn og familier med flerkulturell bakgrunn. Delmål: Få kjennskap

Detaljer

Siste nytt fra Styret April 2014

Siste nytt fra Styret April 2014 Siste nytt fra Styret April 2014 Da har sesongen startet, og styret kommer med litt info. Dugnader: Det settes opp dugnader følgende dato: Rino Delås er dugnadsgeneralen fra styret 1. Lørdag 12.april kl

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 1. Evaluering av FS Kontaktforum Hva er din helhetsvurdering av FS Kontaktforum? Veldig bra 14 73.7 % Bra 5 26.3 % Middels 0 0.0

Detaljer

Periode referat for førskolebarna uke

Periode referat for førskolebarna uke Periode referat for førskolebarna uke 43-47. Turer: 24.10.17. Var det markering av FN-dagen her i barnehagen før vi gikk på tur. Vi var derfor med på en samling med hele barnehagen på Tigergutt. Her hadde

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden mai 2014.

Arbeidsplan for Askeladden mai 2014. Arbeidsplan for Askeladden mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 Grupper: start kl 10 Kulturskole 5 år kl 10:35 6 Grupper: start kl 10 7 Samling: Trond 8 Samling: Trond Varm mat: Innbakt horn

Detaljer

April i SVEIARVEIEN. I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer.

April i SVEIARVEIEN. I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer. April i SVEIARVEIEN TILBAKEBLIKK PÅ MARS I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer. Vi jobbet mye inne med at barna skulle få tid og rom til å videreutvikle

Detaljer

Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre! Januar 2015

Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre! Januar 2015 Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre! Januar 2015 Som tiden flyr avgårde dere! Nå er januar tilbakelagt og februar har startet så smått. Januar på Gullstjerna har vært en måned med mye lek både

Detaljer

Inne på avdelingen har vi holdt på med mye forskjellig. Vi har laget påskehemmeligheter, laget plastelina og har perlet en hel «utstilling» som

Inne på avdelingen har vi holdt på med mye forskjellig. Vi har laget påskehemmeligheter, laget plastelina og har perlet en hel «utstilling» som Månedsbrev for mars Denne måneden har vært preget av vårens brå svingninger fra snø, regn og vind til sol og mere sommerlige temperaturer. Nå håper vi snart at vi kan erstatte bobledresser og goretex med

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR 2014. Hei alle sammen! Tusen takk for enda en fin måned sammen med deres små herlige barn. Nå er februar også gått og vi merker på barnegruppen at de er blitt større

Detaljer

Naturopplevelser for livet. Ferdsel i villreinfjellet Stavanger Turistforening / Den Norske Turistforening

Naturopplevelser for livet. Ferdsel i villreinfjellet Stavanger Turistforening / Den Norske Turistforening Naturopplevelser for livet Ferdsel i villreinfjellet Stavanger Turistforening / Den Norske Turistforening Fjellet har vært i bruk i flere tusen år Turistene kom Vitenskapsfolk, kunstnere og folk fra høye

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET NOVEMBER 2012 Hei alle sammen November er allerede over, og vi går inn i den siste måneden i året. Vi har blant annet hatt vårt første møte med denne vinterens snø, vi har

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Årsplan for gul og grønn gruppe

Årsplan for gul og grønn gruppe Årsplan for gul og grønn gruppe 7 barn på grønn gruppe. 2 jenter og 5 gutter 3 barn på gul gruppe. 1 jente og 2 gutter. Hverdagen vår vil bestå av fast dagsrytme og rutiner. Mandager er temadag. For at

Detaljer

Himmeltidende. Mai 2014. Bursdager i Mai: 09.05 Vilde B. 5 år 11.05 Ingrid 4 år 28.05 Sara Emilie 4 år

Himmeltidende. Mai 2014. Bursdager i Mai: 09.05 Vilde B. 5 år 11.05 Ingrid 4 år 28.05 Sara Emilie 4 år Himmeltidende Mai 2014 Bursdager i Mai: 09.05 Vilde B. 5 år 11.05 Ingrid 4 år 28.05 Sara Emilie 4 år Nord-vest For en strålende Måned vi har hatt her på Nordvest. Værgudene har virkelig smilt til oss og

Detaljer

Månedsbrev MAURTUA JUNI, JULI OG AUGUST 2016

Månedsbrev MAURTUA JUNI, JULI OG AUGUST 2016 Månedsbrev MAURTUA JUNI, JULI OG AUGUST 2016 Med Språket som basiskompetanse i dagligdagen, har vi i mai hatt fokus på klær under frokostsamlingene. Vi har hatt fremme følgende konkreter; truse, undertøy,

Detaljer

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten?

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten? Det er sikkert ikke så mange av dere nikker gjenkjennende til navnet Jørgen Østensen. Når jeg sier at han er den som drifter Topbridge, har programmert det meste og vært sentral i å lage konseptet rundt,

Detaljer

Månedsbrev fra Kirsebær. September 2013

Månedsbrev fra Kirsebær. September 2013 Kjære foreldre! Velkommen til et nytt barnehageår i Liakroken barnehage! Vi sier ekstra velkommen til Niklas, Linnea, Sara og Aurora som nettopp er begynt hos oss på Kirsebær. Vi gleder oss til et godt

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Destinasjon Venabygdsfjellet

Destinasjon Venabygdsfjellet Et prosjekt etablert av i 2013 Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser både sommer og vinter på Venabygdsfjellet. Prosjektleder: Harald Larsen Visit Venabygdsfjellet Hvorfor har startet

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN med Foreldregruppa i Follo, AiN MEDLEMSHELG MED HYTTETUR! HVOR: Sagakollen feriehjem, utenfor Drøbak www.sagakollen.no NÅR: Fredag 5. september, lørdag 6. september og/eller

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

EVALUERING NOVEMBER-JANUAR 2017 SMØRBUKK OG BLÅMANN

EVALUERING NOVEMBER-JANUAR 2017 SMØRBUKK OG BLÅMANN EVALUERING NOVEMBER-JANUAR 2017 SMØRBUKK OG BLÅMANN Fysisk aktivitet Vi har også denne perioden hatt både inne- og uteaktiviteter, noen organiserte av oss voksne og ellers frilek og frie aktiviteter bestemt

Detaljer

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid. På foreldremøtet snakket vi bl.annet om hvordan vi jobber med pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid, barnegruppa

Detaljer

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. Desember 2015

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. Desember 2015 Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre Desember 2015 Vi vil ønske dere alle et godt nyttår! Gleder oss til å oppleve og utforske nye ting sammen med barna deres fremover. Så et lite tilbakeblikk.

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

5 glemte tips fra mormor for å skape en brennende hett samliv!

5 glemte tips fra mormor for å skape en brennende hett samliv! 5 glemte tips fra mormor for å skape en brennende hett samliv! 1 Innledning Jeg bor i Hyggen sammen med min mann, Steinar og vi har to barn i tenårene. Vi har holdt sammen siden 1990 og vært gift i over

Detaljer

En moderne vri på geitekillingen som kunne telle til ti

En moderne vri på geitekillingen som kunne telle til ti Da er påsken og mars måned over. Vi skal se litt tilbake på hva vi har gjort denne måneden. Det første som skjedde var markeringen av barnehagedagen 1 mars. I år var slagordet «les høyt for oss» Denne

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR

MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR TILBAKEBLIKK PÅ JANUAR I januar har vi snakket veldig mye om Svanhild og Edvard Munch. Hva er svanemerket? Svanemerket er det offisielle miljømerket i hele Norden. Merket ble opprettet

Detaljer

Periodeplan for ekornbarna august og september 2016

Periodeplan for ekornbarna august og september 2016 Periodeplan for ekornbarna august og september 2016 Velkommen! Først vil vi ønske alle barn og foreldre velkommen til et nytt barnehageår i Øverland barnehage, fylt med lek, omsorg, vennskap og morsomme

Detaljer