Kjære dugnadsfolk! Med sommerhilsen, Ole Henrik Brekke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære dugnadsfolk! Med sommerhilsen, Ole Henrik Brekke"

Transkript

1

2 Kjære dugnadsfolk! Sommeren ligger foran oss, og mange planer er lagt. Samlingen for dugnadsledere og OK ble gjennomført på Lygna som vanlig. Interessen for å delta på våre dugnader er fortsatt stor. For sommerens dugnader har det gått greit å fylle opp med ivrige dugnadsdeltagere. Noen få huller er det fortsatt. Samlet sett har det gått greit å fylle opp dugnadene, takket være en fleksibel og ivrig gjeng med dugnadsfolk. En kjempestor takk til dere alle. Årets vardekurs vil bli avviklet på Grimsdalen turisthytte. Til dette kurset er søkningen veldig god. Så vi tror at rekrutteringen til Dugnadsgruppa også i fremtiden vil være tilfredsstillende. Jeg er i alle fall sikker på at alle nye medlemmer vil bli tatt godt i mot. Jeg håper at dette også vil bidra til at vi får flere dugnadsledere. Jeg er veldig takknemlig for alle de gode tilbakemeldingene vi får på det arbeidet som utføres både på ruter og hytter. Det viser at arbeidet vi har lagt ned på å øke kvaliteten på utført arbeid har båret frukter. En kjempestor takk til dere alle. Jeg vil også få sende en stor takk til Lise for alt det arbeidet hun legger ned for at vi skal få gjort våre dugnader på en effektiv og god måte. Med sommerhilsen, Ole Henrik Brekke 2

3 Leder Dugnadsledermøte på Lygnaseter Områdekontakt-/OK-samling Ledige plasser på dugnad Nytt fra driftsavdelingen Generalforsamling i DNT Oslo og Omegn DNT Oslo og Omegns nye internettsider Åpen kafe for alle dugnadsfolk Stafettpinnen Styre i Dugnadsgruppa adresseliste Områdekontakter adresseliste Redaksjon Mobil E-post Vibeke Sælen Bella Engen

4 Som tidligere, arrangerte styret også i år felles samling for dugnadsledere og områdekontakter mars møttes 29 deltagere, og det hele ble innledet med hyggelig middag fredag kveld. Under middagen ble områdekontaktene presentert. Etter middag diskuterte, konfererte og planla dugnadsledere og områdekontakter sommerens dugnader. Lørdag morgen ønsket styrets leder, Ole Henrik Brekke, oss alle velkommen til samlingen. Det nye styret presenterte seg selv. DNT Historie DNT Oslo og Omegns nestor og tidligere daglig leder, Sverre Larsen, mottok hederstegnet Gullknappen på DNTs landsmøte 2014, og Turistknappen på foreningens høstmøte 2014 for lang og tro tjeneste. På årets dugnadsledersamling holdt han et humoristisk og spennende foredrag, full av anekdoter over DNT/DNT Dugnadsgruppas historie fra den spede start og frem til i dag. Vi fikk innblikk i politikken/diskusjonene/ samspillet i forkant av oppstarten I tillegg fikk vi historikken bak forskjellige betydelige saker; vern av marka, naturvern, allemannsretten, avtaler, tippemidler, løyper og grunneiere etc. Det ble tydeliggjort at organisasjonens grunnleggelse og virke gjennom årene ikke ble gjort av seg selv. Risikokartlegging og Hyttedugnadskjema Ole Henrik anmodet alle dugnadsledere å lese nøye gjennom Risikokartleggingskjemaet. Dugnadslederne skal gjennomgå skjemaet med deltagerne før dugnaden starter. Styret er takknemlig for alle tilbakemeldinger på feil, mangler og endringer som bør gjøres i skjemaet. Utfylt Risikokartleggingskjemaet og skjemaet for gjennomført hyttedugnad skal dugnadsledere sende Driftsavdelingen v/lise Havik etter endt dugnad. 4

5 Arbeidshefte for hyttedugnader Under årsmøtet i 2014 informerte styret at heftet om hyttedugnader var under arbeid. Det ferdige produkt ble nå utlevert. Kirsti Rinnan har hatt hovedansvaret med god hjelp av Svein E. Westerby, Jon G. Bugge, Ole Henrik Brekke og Nina Haavie. Solveig Kristiansen har hatt ansvar for layout og redigering og Vibeke Sælen har levert bildene. På sikt vurderes å lage et hefte på lik linje med Merkehåndboka. Arbeidsheftet sendes dugnadsdeltagerne. Klimaendringer - stier Med klimaendringene oppstår nye utfordringer. Vintrene i lavlandet er i ferd å etableres uten barfrost. Moderne løypemaskiner er for tunge å kjøre over vann med tynn is og myrer uten frost. Det er flere brukere til stiene; gående, syklister og ridende folk vil gjerne bruk de samme tørre traseene. Dette bør løses ved samarbeid mellom alle organisasjonene. Helhetlig planlegging og felles merking tvinger seg frem. Gjensidigestiftelsen bidrar med penger til merking av stier. Bidraget er forbeholdt organisasjoner som benytter dugnadsfolk som har gjennomført godkjente merke-/vardekurs og ved bruk av godkjente skilt. Godkjenningsbevis tvinger seg kanskje frem? Vårsamlingen Kirsten Solberg informerte om vårsamlingen på Oscarsborg og Hovedøya, og ønsket alle velkommen til en historisk og interessant tur. Dugnad og reiseregning Dugnadsledere må: benytte rekvisisjonsbok, som kan brukes på alle DNT-hytter, på de lokale lagenes hytter, på flere private hytter, i tillegg også enkelte busser og båter inn i fjellet organisere felles transport til dugnaden i størst mulig grad kommunisere med sine deltagere om utfylling av reiseregning avgjøre om reiseregningene kan attesteres på dugnadens siste dag, eller om deltagerne skal sende reiseregningen til dugnadsleder etter hjemkomst for attestasjon. ha rett til å sende hjem dugnadsdeltagere som ikke fungerer, kommer for sent til dugnaden - eller annet. Dugnadsdeltagere: DNT Oslo og Omegn må få mest mulig ut av knappe midler. Kostnadene ved kjøring med egen bil kan være utfordrende. Lise Havik budsjetterer kjøring med bil til dugnadene etter antatt behov. Det er ikke budsjett til at f.eks. 6 deltagere fra Oslo kjører hver sin bil til dugnaden. Unntak kan gjøres. «Bruspenger er p.t. kr 100/dag, inkl. reisedager. Dette er kompensasjon for matutgifter og andre småutgifter man måtte ha under dugnaden. Man får ikke dekket mat etter regning på reisedagene istedenfor. Påmeldte dugnadsdeltagere som likevel ikke kan delta, må informere både Lise Havik og dugnadsleder snarest mulig. Dugnadsdeltagere må delta på hele dugnaden man selv har meldt seg til. Man kan ikke komme senere eller reise hjem eller evt. til neste dugnad tidligere. Dette siste må hensyn tas eller avtales med Lise Havik i forkant om man melder seg på til to dugnader. 5

6 Tekst og foto: Vibeke Sælen Bak fra venstre: Gunnar Vestby, Ole Henrik Brekke, Stein Sørum, Helge Røed Foran fra venstre: Niels Aagaard, F inn Christensen, Anne Sofie Kolderup, Jørn Jorde Svein Barkenæs og Bjørn Lindgren var ikke tilstede da bildet ble tatt Etter lunsj lørdag var det tid for OK-samlingen. OK enes 3-års-kontrakter utløp Søknadsfristen for den neste 3-årskontrakten forfalt Tidligere år har Dugnadsgruppa fått mange søknader fra medlemmer som ønsker seg dette vervet. Styrets overraskelse var derfor stor da det denne gangen viste seg ikke å holde stikk. Kun de tidligere OK ene meldte seg til ny tjeneste med unntak av en person. Inn trådte i stedet styremedlem Bjørn Lindgren. Styret takker alle som tar fatt på ny 3-årsperiode som Områdekontakt. Ved neste utlysing av OK-vervet ble styret anbefalt å informere medlemmene ett år før 3-årsperioden for OK-vervet utløper. Dette betyr at neste utlysning blir på Årsmøtet 2016 og i Varder'ns høstnr 2016 og vårnr

7 Områdekontaktene definerte arbeidsområdene og med en beregnet tidsbruk på 10 dager I forkant av dugnadene utføre inspeksjon av eget område. Ha oversikt over nødvendige dugnader Forslag til dugnader Befaring i etterkant av utførte dugnader En kort tilstandsrapport fra OK ene ble avlevert og kan oppsummeres slik Flere OK er utarbeider langtidsplaner som følges slavisk Generelt kan man si det står bra til i alle fjellområdene våre. Enkelte områder har utfordringer Noen steder er det litt for store intervaller på dugnadsrutene Steder hvor mange uerfarne fjellfolk ferdes bør merkes ekstra tydelig. Flere går, av ukjente årsaker, sine egne ville veier på flere av disse rutene I flere områder er sherpaer engasjert til å steinlegge stier. Mye tyder på at det kan ha foregått et frislepp på steinsetting av stier. Dette gjøres både der det passer og ikke passer, og hvor trinnhøyde og bredde kan avvike fra standard. Hvordan løses dette? Flere lokale turlag følger ikke opp sine forpliktelser på stier, hytter og utsatte steder DNT får skylda om noe er galt. Hvem har ansvar å følge opp? OK ene ser alltid frem til gjensyn med alle hyggelige hyttebestyrere på sine inspeksjoner. Man blir godt kjent med gjennom årene. Styret har fått innspill som kan tyde på at OK enes estimerte tidsbruk på 10 dager med tillegg av møter, kan være en bøyg for å få flere til å melde seg til vervet. OK ene drodlet og diskuterte muligheter for å dele områdene i mindre enheter slik at tidsbruken kan reduseres til f.eks. 7 dager. Hvorfor søker ikke medlemmene til å påta seg oppgaven som områdekontakt? Styret må tenke nytt. Dugnadsmedlemmene inviteres til innspill og forslag til hva man mener må til av endringer. Tilslutt ble enkelte småsaker diskutert: Ønsker man egne OK samlinger? Er det hyggelig med fellessamlinger? Bestilling av skilt og stolper, broer o.l. 7

8 Det er fortsatt mulig å melde seg på dugnader i sommer. Det er stadig endringer på deltagerlisten, og er det en spesifikk dugnad du har lyst på, er det bare å ringe driftsdavdelingen. Pr. 4. juni er det ledig på følgende vardedugnaderer: Dugnad 8 Yksendalsbu Bygdin, uke 30 Dugnad 9 Fondsbu Yksendalsbu, uke 32, Dugnad 10 Olavsbu Gjendebu, uke 33 Dugnad 12 Svarthamar Vangsjøen, uke 33, Dugnad 13 Sprongdalshytta Arentzbu, uke 33, Dugnad 24 Tyssevassbu Skjeggedal, uke 31. På hyttene er det behov for folk på: Dugnad 30 Finsehytta, uke 27, Dugnad 35 Iungsdalshytta, uke 26 og 27. Dugnaden er utsatt pga snø og er derfor delt i to. Behov for flere personer i begge ukene. Dugnad 38 Rondvassbu, uke 25 Dugnad 39 Skogadalsbøen fra 5. til 9. juni, Dugnad 41 Svukuriset, uke 26, Dugnad 46 Oskampen, uke 26 Dugnad 47 Sulebu, uke 28. Dugnaden på Bjordalsbu er flyttet til uke 35 Dugnaden på Kjeldebu forskyves pga snø. Nytt tidspunkt er foreløpig ikke bestemt. De som er interessert kan ringe Lise Havik på /

9 DNT har 150-års jubileum i 2018 og planlegging av markering og feiring er allerede i gang. Huldreheimen har byttet navn til Langsua Nasjonalpark. Krækkja: byggetrinn en ble avsluttet i mars i år og oppstart av byggetrinn to er planlagt i Arbeidet vil da bl.a. omfatte servicerom, toalett og dusj. Fannaråkhytta: kapasiteten ble fullstendig sprengt i Hytta hadde overnattinger i sommermånedene. Hytta har 32 gjestesenger og en stab på seks personer. Det vil bli iverksatt en del tiltak i sommer for å imøtekomme den voldsomme trafikken. Storeskag: det har foreløpig ikke lyktes foreningen å skaffe erstatning for selvbetjeningshytta på Storeskag. Det har endelig kommet forvaltningsplan for Femundsmarka. Alle forvaltningsplaner kan lastes ned fra nett. De ligger på sidene for de enkelte fylkesmenn. DNT Oslo og Omegn har fått nye nettsider. Informasjon om dugnadsgruppa ligger under knappen «Frivillig» (se side 12 for mer informasjon). DNT Oslo og Omegn kommer ikke til å arrangere flere utenlandsturer og skreddersøm. Det var i påsken i år ikke skiføre nord i Rondane. Det resulterte i at Grimsdalshytta var stengt i påskeuken og at løypene rundt hytta ikke ble kvistet. Forsikringen som man har som deltager på dugnad dekker kun personskade og dødsfall, ikke skade på utstyr. Ruta fra Rembesdalsseter til Kjeldebu/Liseth vil bli lagt om så fort snøen forsvinner. Området mellom Rembesdalsvatnet og breen ble i fjor høst ødelagt av flom da Nedre Demmevann tømte seg helt for vann, og det er ikke lenger mulig å ha ruta her. Den nye stien vil bli lagt på vestsiden av Rembesdalsvatnet og opp i fjellet i retning Moldenuten. Det er innført nytt betalingssystem på selvbetjeningshyttene. 9

10 Tekst og foto: Redaksjonen Dugnadsgruppa fikk en unik mulighet til å presentere oss selv og dugnadsarbeidet vårt på DNT Oslo og Omegns generalforsamling. Med overskriften DNT dugnad: Fjellferie med mening Frivillighet satt i system tok Helene Bugge, Bella Engen og Vibeke Sælen utfordringen. Etter generalforsamlingens tradisjonelle møte overtok Dugnadsgruppa. Bella viste film fra sin første vardedugnad i Breheimen (http://www.dntoslo.no/dugnadifjellet/), og hun fortalte hvordan hun oppdaget marka og fjellet etter sine mange og lange utenlandsopphold. Helene informerte om Dugnadsgruppa med visjoner, fakta og tørre tall. Siden Varder n ikke kjenner til hvor mye vi alle vet og er informert om oss selv, videreformidler vi herved: 1983 ble de første dugnader gjennomført etter dagens mal 1985 fant det første vardekurset sted på Grimsdalshytta 1986 ble dugnadsgruppa formelt stiftet den 28. februar DNT Oslo og Omegn har ansvar for 82 hytter i fjellet, 4000km med vardede ruter fordelt på 8 ulike fjellområder Dugnadsgruppa har ca 390 medlemmer, hvorav 22 bor utenfor Norge 62 personer er registrert som dugnadsleder Det utføres ca 50 dugnader hvert år Dugnader i fjellet utgjør ca 7 årsverk i året fordelt på varding og hyttedugnader KUD bidrar med spillemidler til arbeidet på rutenettet. I 2014 var bidraget kr Avslutningsvis fortalte Helene om vardedugnad hvor man bor på selvbetjeningshytter. Vibeke viste bilder fra sine hyttedugnader gjennom mange år og pekte på at hyttedugnader består av mye mer enn beising og maling av hyttene, f.eks. reparere bro, vei og grunnmur, vask, reparere og male utedo, rydde etter byggearbeid osv. osv, og ledsaget med små kommentarer. Vi tre understreket det gode sosiale livet som følger med en dugnad med all hygge og alle venner vi kan få. Til slutt inviterte vi forsamlingen å bli med i dugnadsgruppa. Dugnadsgruppa fikk stor applaus, og det ble uttrykt anerkjennelse for hvilken fremragende, verdifull og viktig jobb vi utfører. Alle lovprisende ord overbringes herved til hele Dugnadsgruppa. 10

11 Vi ønsker oss bilder! DNT skal bygge opp et bildearkiv som skal brukes i forbindelse med kursaktivitet. Så hvis du har bilder av varder som er bygget riktig, feil eller bare er litt «rare», er det fint om du kan sende disse på til: 11

12 Det er ikke til å stikke under en stol at internettsidene til DNT Oslo og Omegn har vært modne for utskifting. Nettstedet har vokst kraftig siden det ble først publisert, og som et resultat blitt veldig uoversiktlig. I månedsskiftet april/mai lanserte DNT Oslo og Omegn sine nye nettsider, og det er nå blitt lettere å finne Dugnadsgruppa. Dugnadsgruppa er på DNT Oslo og Omegns nettsider: IKKE turistforeningen.no. 1 Åpne internet 2 Skriv 3) Klikk på Frivillig 4) Klikk på Dugnad i fjellet (du finner denne litt nede på siden, ofte under et bilde) 12

13 Vi har fortsatt noen anorakker på lager. Disse koster kr 400,- og kan bestilles hos Lise i driftsavdelingen. DNT dugnadsgruppe er også representert på Facebook. Per i dag har gruppa 62 medlemmer og brukes til å dele bilder og opplevelser fra både turer og dugnader. Noen poesi-innlegg har det også blitt. Facebook gruppa er en super måte for oss å dele informasjon, og også en effektiv og enkel måte å kommunisere med andre medlemmer. Så det er bare å Join e og begynne å Like. 13

14 Tekst og foto: Redaksjonen Birger Baisgård hadde en ide om å få til en fast samling av de forskjellige dugnadsgruppene til en sosial og uformell prat en gang i måneden. Og tirsdag 9. juni fant den første «Åpen kafe» sted i DNT Oslo og Omegns lokaler. Dette flotte initiativet samlet folk fra dugnadsgruppene innen fjellet, marka, turleder, hyttevakter, hytteoppsyn og ved. Ved å møtes på tvers av gruppene kan vi utveksle erfaringer, kanskje inspirere hverandre og lufte tanker man måtte ha. Flere fra administrasjon var til stede, og vi fikk informasjon om arbeidet som gjøres og hva de forskjellige avdelinger kan tilby publikum dette ved hjelp av alle dugnadsgrupper og dugnadsfolk, d.v.s. oss. Årets dugnader i fjellet utfordres av store mengder snø og meget sen snøsmelting. Fremdeles er det 1,77 m snø på Hardangervidda. Det er vanskelig å beise i snøstorm og umulig å varde under snøen. Men, vi møter opp og tar utfordringene derfra. Leder for Markedsavdelingen, Kari M. Horne, informerte at man nå samarbeider tettere med DNT sentralt. I fjor ble det store publikum invitert til å kåre de beste hyttene. I år skal man sette stiene i fokus. Man vil gå bredt ut i media og invitere folk til å dele sine beste minner og fotografier fra en sti. I 2016 skal fokus settes på Familien. Åpen Kafe vil finne sted den andre tirsdagen i måneden, med unntak av juli og august. Ved neste Åpen Kafe kan vi fortelle til andre dugnadsgrupper hvordan sommerens dugnader har gått. DNT Oslo og Omegns administrasjon uttrykte glede over å få snakke med oss og komme oss i tale. 7. september 13. oktober 10. november 8. desember Disse vil sannsynlig finne sted i DNT Oslo og Omegns lokaler fra 11:00 12:00. 14

15 Tekst og foto: Iva Vignjevic Den sitrende følelsen av forventning når februar er på hell, før dugnadsmenyen dumper ned i postkassa. Valgets kvaler. Hjertesukk over en alt for kort ferie. Hverdagsdrømmer. Småglede seg. Til storsekktur. Til å møte nye og gamle venner. Oppleve mestring. Utfordre sine frykter. Bli kjent med styrken gjemt langt inne i sinnets ødeste kroker. Glede seg til å bruke kroppen. Bli sliten, svett, møkkete. Leve i en annerledes arbeidsboble en hel, liten uke. Gjenoppleve gleden over lyden av brekkjern mot berg og steiner. Kjenne lukten av rødmaling. Få flekker og hull på klærne. Bygge kunstverk i stein. Oppleve seiersgleden når man hører at steinen klikker på plass og man vet at varden står støtt. Til Dovre faller. Ønske lange dager i fjellet velkommen. Få gratis styrketrening, fysisk og mentalt. Samle på minner. Erfare samhold og fellesskap. Lagre synsinntrykk og gjemme dem i hjertet, til neste år, og neste. Storglede seg over å feire livet med god mat med utsikt. Kornmo med brunost. Sursild, egg og kaviar på brødskiva. Nyfiska røye stekt i smør. Pannekaker med selvlaget sjokoladepålegg. Den allmektige havregrøt. Og dessert. Alltid dessert. Slukke tørsten med friskt fjellvann. Eller kaldt øl, hvis man er heldig. 15

16 Forvente å bli solbrent på nesa, og lys i sommerluggen. Hvile mellom arbeidslagene i en varm åsside, med myggen susende rundt ørene. Eller på en våt og kald stein, med regnet dryppende på brødskiva. Betrakte livet når minuttene snegler seg avgårde, og livet har en annen rytme. Se på levende bomull som breker. Høre på rykter om streifbjørn. Lytte til alskens fugler. Småprate med fjellfolk. Bli kjent med nye, rare, elskelige, sterke, gjestfrie hyttebestyrere. Eller danske hyttevakter med skjegg og stjerner i øynene. Fortelle om dette fine ordet dugnad. Om å yte sitt skjerv. Gjøre noe for andre. Samtidig, nyte naturen og skjerme sjela fra støy og larm. Enkelt sagt: være. I nuet. Mens vi venter på vår dugnad, er det bare å drømme videre Jeg gleder meg. Iva sender stafettpinnen videre, og utfordrer herved Hanne Munch til å skrive noen dugnadord i neste utgave av Varder n 16

17 DNT Oslo og Omegn har et behov for flere dugnadsledere. Kan du tenke deg å ta denne utfordringen? Som dugnadsleder får man: Muligheter, utfordringer og ansvar Opplevelser Fantastisk natur Vennskap Favoritt fjellområde blir lettere tilgjengelig Årlige helgekurs for dugnadsledere i mars/april Om du ønsker, kan du være lærling en sommer. Lise Havik svarer på alle spørsmål du måtte ha, og tar gjerne i mot forslag på hva som skal til for at akkurat du skal bli dugnadsleder. Har du forslag eller ideer til noe du vil skal bli behandlet på generalforsamlingen? Da kan du sende disse til styret innen 4. september. 17

18 Ole Henrik Brekke Hengslevn. 3, M: Hønefoss Kirsten Solberg Kirkeåsvn. 47, 1450 Nesoddtangen P: M: Brit Sissel Klungtveit Gina Kroghs vei Oslo Bjørn Lindgren Ulsrudveien 58, M: M: Oslo Helene Bugge Kasaveien 21, M: Oslo Stein Roar Hermansen Åssvingen 28 M: Rakkestad Harald Irgens Jensen Knud Øyens vei 20A, 1166 Oslo M: Lise Havik Hestehagen Nesbru P: M: A:

19 Alvdal Vestfjell Gunnar Vestby Moskusvn. 2, 2406 Elverum P: M: Rondane/ Ringebu Stein Sørum Gilje, Kongsvegen 457, 2322 Ridabu M: Femundsmarka Jørn Jorde Strømsveien 47 A, 3186 Horten M: Langsua Nasjonalparl Jotunheimen øst Jotunheimen vest Svein Barkenæs Odinsgt. 13, 0266 Oslo Finn Christensen Kanehøgda 12, 4550 Farsund Bjørn Lindgren Ulsrudvn Oslo M: P: M: M: Breheimen Niels Aagaard Utem, 7342 Lønset Skarvheimen Ole Henrik Brekke Hengslevn. 3, 3515 Hønefoss M: M: Hardangervidda øst Hardangervidda vest Anne Sofie Kolderup H.B. Haraldsensgt. 20c, 3188 Horten Helge Røed Bjørndalsveien Sundebru M: M:

20 20

DNT OSLO OG OMEGN VIRK SO MH E T SR APP O RT ME D S T YRE T S ÅR SBE RE TN IN G DNT OSLO OG OMEGN VIRKSOMHETSR APPORT MED ST YRETS ÅRSBERETNING 2014

DNT OSLO OG OMEGN VIRK SO MH E T SR APP O RT ME D S T YRE T S ÅR SBE RE TN IN G DNT OSLO OG OMEGN VIRKSOMHETSR APPORT MED ST YRETS ÅRSBERETNING 2014 VIRKSOMHETSR APPORT MED ST YRETS ÅRSBERETNING 2014 Foto: Asle Strand / Vårtur i Skarvheimen i anledning Geiterygghyttas 100 års jubileum. DNT OSLO OG OMEGN DNT OSLO OG OMEGN VIRK SO MH E T SR APP O RT

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Kjære gode medlemmer av Chapter South East! Tiden går raskt, bare et halvt år igjen så er vi i gang!! Men vi er i rute. Vi har den siste tiden, hatt

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Mallorca 3. - 17. September 2013

Mallorca 3. - 17. September 2013 Mallorca 3. - 17. September 2013 Søknadsfrist for deltakere 15. april Søknadsfrist ansvarlig reiseleder 15. februar Søknadsfrist øvrige team medlemmer 15.mars Til deg som leser denne brosjyren! Vi er i

Detaljer

Vinter 2011. Påskeskirennet, Foto: Monica Thuv. side 30

Vinter 2011. Påskeskirennet, Foto: Monica Thuv. side 30 Vinter 2011 Foto: Monica Thuv Påskeskirennet, side 30 Leder Kåre B. Hansen, leder i Mysusæter Vel Nytt år og nye muligheter! Bare Furøsjøvegen hadde skiløype før jul. Dette viser nødvendigheten av å få

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

rganet 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE

rganet 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE NR. 1 JUNI 2015 ÅRGANG 25 Y rganet MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 Fra Redaktøren Det er 25 år siden første

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 10 11 12 12 UNG LEDELSE Leder VIKTIGE VEIVALG Engasjementet var stort på årets landsting 17.

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 8 OPPLEVELSER FOR LIVET Leder LANDSLEIR: ASKER 2014 Påmeldingen til sommerens landsleir har åpnet!

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011 Les om RØFF: Ledersamling på Merket, friluftslivets gode førstegangs opplevelser, inspirasjon til RØFF e vinteraktiviteter

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

Ruslevenner på Songdalstunet

Ruslevenner på Songdalstunet Publisert 10.09.2014 v/ fagkonsulent/spes.ergoterapeut Inger Lise Markussen Ruslevenner på Songdalstunet Beskrivelse av erfaringer fra to års samarbeid mellom frivillige og beboere med demens. Fra ide

Detaljer

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr.

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr. Nr. 3 September 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Bli PD-ambassadør Møte med Statens legemiddelverk Stiftelsen Organdonasjon Historien om

Detaljer