Norsk Reiselivsdatabase Forprosjekt Destinasjon Geilo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Reiselivsdatabase Forprosjekt Destinasjon Geilo"

Transkript

1 RAPPORTBESKRIVELSE Norsk Reiselivsdatabase Forprosjekt Destinasjon Geilo Utarbeidet av Kjell Galstad, Online Services på oppdrag av BIT Reiseliv og Destinasjon Geilo 1

2 Innholdsoversikt 1. Bakgrunn Norsk ReiselivsDatabase (NRD) 3 2. Beskrivelse av Pilotprosjekt Geilo 5 3. Norsk ReiselivsDatabase - mulige veier videre 8 4. Geilo trafikkanalyse 9 5. Oppsummering Geilo.no sin betydning 21 2

3 1. Bakgrunn - Norsk ReiselivsDatabase (NRD) Bakgrunnen for forprosjektet er et behov for å standardisere måling av trafikk til og på norske reiselivsnettsteder. I dag finnes ingen målestandarder, databaser eller innsamlingsmetodikk på dette området og ulike måleverktøy som benyttes for ulike nettsteder benytter ulik teknologi og parametre og gir ulike resultater. Online Services AS har utviklet et tracking script som installeres på aktuelle nettsider og benyttes for trafikkdatainnsamling for internettmarkedsføring software-suiten Xtractor. Tracking scriptet innebærer ingen sikkerhetsrisiko og installeres i løpet av ca 5-10 minutter på den enkelte nettside uavhengig av hvilken teknologi/plattform/webløsning som er benyttet. Dette innebærer at på for eksempel en destinasjon hvor de enkelte aktørene kan ha benyttet en rekke ulike webleverandører, kan statistikkdataene fra de ulike nettsidene innsamles uten å måtte gjøre separat utvikling/tilpassing for den enkelte nettside. Hver gang en besøkende åpner en side på nettstedet vil data sendes automatisk til en NRD (Norsk ReiselivsDatabase) seksjon på Online Services servere - hvor prosessering skjer. Valgfrie rapporter sendes via e-post med valgte intervaller eller kan hentes ut via passordbasert innlogging på Online Services nettsted. Når tracking-scriptet først er installert trengs ingen oppdateringer gjøres på bedriftens nettsted alt skjer på den sentrale serveren. Systemutviklingsbehovet for NRD er begrenset vi snakker mest om skreddersøm og aggregering av eksisterende rapporter. Online Services monitorerer i dag ca 2000 nettsteder i Norge/ Sverige inklusive et utvalg av reiselivsnettsteder. Basert på data fra disse 2000 nettstedene fremtas aggregerte totaldata samt viktige nøkkeltall (landsgjennomsnitt). Denne teknologien og metodikken vil kunne benyttes og tilpasses i reiselivssammenheng - eksempelvis for en destinasjon eller for hotellnettstedene på en destinasjon. På møtet i Fagstyret for BIT Reiseliv ble det vedtatt å igangsette forprosjekt for å se på metoder for å standardisere måling av trafikk til og på norske reiselivsnettsteder. Initiativet ble opprinnelig tatt av Innovasjon Norge Reiseliv/Visitnorway. Formålet er å vurdere hensiktsmessighet, ressursbehov og evt. ambisjonsnivå/omfang av et felles system for nettstedstatistikk: Bransjevis, Destinasjon/region, Landsbasis (f.eks. gradvis bygge et konsernregnskap for Reiselivs-Norge). 3

4 Eksempler på målsetninger Målsetninger for NRD vil kunne inkludere 1. Bidra til bedre ressursutnyttelse gjennom høyere kunnskapsnivå, bedre beslutninger, bedre målinger og raskere korrigeringer 2. Innenfor realistiske ambisjoner aggregere nettstedsstatistikk bransjevis, destinasjon/region, landsbasis (f.eks. gradvis bygge et konsernregnskap for Reiselivs- Norge i Visitnorway regi) 3. Bidra til læring og utvikling gjennom benchmarking a. Egen bedrift mot regionalt/nasjonalt/bransjegjennomsnitt b. Egen destinasjon mot andre destinasjoner og landsgjennomsnitt c. Egen bransje mot bransjegjennomsnitt og landsgjennomsnitt d. Sammenligning av besøkende fra ulike land 4. Trend identifisering/ early warning system Kritiske suksessfaktorer - Å kunne tilby data som dekker behovene til ulike interessenter fra minimale behov/ønsker hos de fleste SMB bedrifter, via destinasjonsselskapenes ulike behov til behov for å kunne avdekke og analysere nasjonale trender - Å utgjøre en hjørnestein i viktige kompetanseutviklingsprosjekter på bedrifts- og destinasjonsnivå. Dette omfatter både ekstern findability (optimal tilstedeværelse i eksterne kanaler) og intern findability (tilrettelegging av nettsteder for å sikre optimale brukeropplevelser for de som besøker nettsiden). 4

5 2. Beskrivelse av Pilotprosjekt Geilo Bakgrunn for valg av Geilo for Forprosjekt NRD I BIT Reiseliv-programmet gjennomføres i et Destinasjon Geilo prosjekt for å kartlegge nåsituasjon og mulige gevinster ved effektivisering av salg og markedsføring i Reiselivsnæringen gjennom bedre IT-støtte og økt IT-bruk. Det initielle prosjektet gjennomføres av Fornebu Consulting. Destinasjon Geilo BA samt ca 15 av deres medlemmer deltar i prosjektet, som blant annet skal beskrive kostnaden ved en booking i salg og markedsføring (spesifisert per produkt, per kanal og per kundegruppe), analyse av mulige tiltak for å øke avkastningen på salg og markedsføring, m.m. Modellen skal spres videre til andre destinasjoner fra Den store utfordringen innledningsvis i NRD forprosjekt var å identifisere en konkret pilotmulighet. Dette har sammenheng med at for de fleste destinasjoner eller regioner er trafikken vanskelig å måle spesifikt opp mot den konkrete destinasjonen fordi online trafikk relatert til destinasjonen/regionen i stor grad kommer til nasjonale nettsteder tilhørende nasjonale/internasjonale hotellkjeder, nasjonale transportselskaper, etc. Geilos store styrke som pilotprosjekt er en veldrevet nettside med betydelig trafikk og at de primære nettstedene knyttet til Geilos reiseliv er lokale. Kun 2 (Peppes og Norlandia) av 15 bedrifter som deltar i BIT Reiselivs Destinasjon Geilo prosjekt har sine nettsider på nasjonale/kjedesentrale nettsteder. Spørsmål Forprosjektet og Xtractor skal kunne besvare for Destinasjon Geilo Relevante spørsmålstillinger inkluderer: 1. Hvilke nettsteder gir mest trafikk til Geilo-nettstedene? 2. Hvilke kataloger gir trafikk og hvilke kan aktørene på Geilo uten videre si nei til? 3. Hvilke markeder kommer trafikken fra og hvilke endringer/trender i trafikkmønster oppleves fra de forskjellige markedene? 4. Hvilke er de viktigste trafikkgenererende nettstedene i de viktigste internasjonale markedene? 5. Hvor mye trafikk mottar Destinasjon Geilo (DG) og deres medlemmer fra andre medlemsnettsteder? 6. Hvor mye trafikk mottar medlemsbedriftene fra Hva kjennetegner denne trafikken? 7. Hvilke søkeord benyttes ved planlegging av reiser til Geilo? 8. Destinasjonsnettsidens rolle og ytterligere potensiale som gateway mot nasjonale og internasjonale markeder 9. Hvordan skiller trafikkmønstre og annet seg for hotellnettstedene kontra destinasjonsnettsiden(e)? 10. Hvor mister nettsidene besøkende hvilke flaskehalser finnes? 5

6 Deltagende Geilo-bedrifter i pilotprosjektet Følgende Geilo bedrifter/nettsteder deltar i prosjektet: - Destinasjon Geilo BA (www.geilo.no) - Overnatting o Doktor Holms Hotel (www.drholms.no) o Geilolia Ferieleiligheter (www.geilolia.no) o Highland Hotel (www.highland.no) o Bardøla (www.bardola.no) o Ustedalen Hotell Geilo (www.ustedalen.no) o Vestlia Resort (www.vestlia.no) o Geilo Fjellandsby (www.geilofjellandsby.no) - Shopping o Geilo Sport (www.geilosport.no), - - Aktiviteter o Høve Støtt (www.hovestott.no) o Hardangervidda Fjellguiding (www.fjellguiding.no) Disse nettstedene er sentrale i Geilos online tilstedeværelse innenfor reiseliv og mottar den overveiende majoriteten av besøk på Destinasjon Geilos medlemsnettsteder. Hva inngår i Online Services Norsk ReiselivsDatabase - Forprosjekt leveranse? 1. Xtractor-lisens for hver av de deltagende Geilo bedriftene Deltagerne får gratis lisens til Xtractor i en 2 års periode. Videreføring/forlengelse skjer deretter etter nærmere avtale Hver bedrift har tilgang til Xtractor via innlogging og via rapporter som es periodisk. Xtractor inkluderer følgende moduler: A. Traffic nettstedstatistikk B. Prospecting hvilke bedrifter har besøkt nettsiden C. Usability (brukervennlighet)* D. Insight powerpointbasert statusrapport E. Campaign for oppfølging av kampanjer * Se hvordan de besøkende navigerer på nettsiden og hvilket potensial de har for å forbedre brukeropplevelse og økt avkastning på nettsatsingen i form av at en større andel av de besøkende konverterer til kunder. 2. Fri kundesupport for deltagende Geilo-bedrifter Lisens inkluderer ubegrenset fri Xtractor kundesupport via e-post og telefon i avtaleperioden 6

7 3. Aggregerte rapporter/nøkkeltall I tillegg til statistikk for enkeltbedriftene summeres/aggregeres data for A. Overnattingsbedriftene på Geilo B. Deltagende bedrifter totalt. Kun Destinasjon Geilos ansvarlige har tilgang til disse aggregerte dataene 4. Innledende presentasjon(er) for deltagere, arbeidsgrupper, etc Gjennomført våren Intervjuer og Xtractor introduksjon/gjennomgang med involverte bedrifter Gjennomført via telefon og under besøk på Geilo ultimo juni I intervjufasen har det også inngått innhenting og gjennomgang av eksisterende nettstedstatistikk underlag 7. Noe systemutvikling for tilpassing av rapportering Ca 50 systemutviklingstimer er nedlagt på utarbeidelse av aggregerte rapporter og rapportering av distribusjonskanaler per geografisk marked. 8. Utarbeidelse av forprosjektrapport Rapport inkluderer - skisse til alternativer for videre fremdrift for etablering av Norsk ReiselivsDatabase - analyse av innhentede data for monitoreringsperioden, fra installasjon av tracking script frem til ca 15/ analyse av Geilo.no sin rolle som gateway for Geilos reiselivsbedrifter - analyse av Geilo.no sin trafikk fra vinteren 2007/2008 7

8 3. Norsk ReiselivsDatabase veien videre Alternativer og hensiktsmessighet Utvidelsesmuligheter - Overføring til definerte andre destinasjoner fra 2009 Største byene Flere resort-nettsteder VisitNorway - Nasjonale aktører - overnatting/transport - Regioner Benchmarking Opplæring/relatert kursing - Xtractor - Nettmarkedsføring (SEO/SEM/etc) - Usability Periodisk oppdatering/analyse (halvårsrapport) Kravspek på tilpassingsbehov statistikk/rapportering Ambisjonsnivå Ressursbehov Tilpassingsbehov systemmessig 8

9 4. Geilo - Trafikkanalyse Geilo.no fikk implementert Xtractor ultimo mai Overnattingsnettstedene fikk monitorering på plass i løpet av juni - august måned. I denne forprosjektrapporten har Online Services gjort en analyse av data/nøkkeltall innhentet via Xtractor i monitoreringsperioden. Alle nettstedene er ikke monitorert for hele denne perioden. Tallene frem t.o.m. august må derfor sees som smakeprøver på hva som kan fremskaffes av relevante bakgrunns- og beslutningsdata for en lengre periode. I kommentarene har vi gjort konklusjoner basert på de foreliggende data samt vår erfaring fra webanalyse fra de ca 2000 nettstedene Online Services totalt sett monitorerer. Destinasjon Geilo har i perioden hatt flere domener. Trafikken fra DG til de monitorerte medlemsnettstedene har kommet fra nedenstående DG domener. Se oversikt nedenfor, hvor kolonne 1 er trafikk til andre Geilo nettsteder i hele monitoreringsperioden mens kolonne 2 viser trafikk i perioden 1/ / Etter lansering av nytt nettsted er antall benyttede domener redusert ved at og ikke lenger er separate nettsteder. 9

10 A. Hvor kommer de besøkene fra? 1. Hvor stor andel kommer direkte? Via kanaler? Hvilke kanaler? Geilo.no I den aktuelle måleperioden fra ca 20/ frem til 10/ har 39% av besøkene på kommet som henvisningstrafikk (dvs. via søkemotorer eller via linker fra andre nettsteder), mens 61% har kommet direkte til nettsiden. Andelen henvisningstrafikk varierer fra måned til måned 36% i mai, 39% i juni, 48% i juli, 44% i august, 43% i september, 31% i oktober, 32% i november og 42% i desember. Med andre ord en vesentlig høyere andel henvisningstrafikk i høysesongene. Andelen av besøk som kommer via henvisningstrafikk er vesentlig lavere for Geilo.no enn for en del andre norske reiselivsportaler Online Services monitorerer. Vi har ingen sammenligningstall med sammenlignbare destinasjonsnettsteder, men det kan for finnes et potensial i forhold til økt synlighet via såvel søkemotorer som linker på nasjonale og internasjonale reiselivsportaler. Besøk på DGs nettsteder har økt kraftig de siste månedene hvilket muligens kan tolkes som at DG nettstedet har større betydning (andel av besøk) i høysesong enn i lavsesong. Geilos overnattingsnettsteder Etablering av monitorering på overnattingsnettstedene kom gradvis på plass i perioden mai august 2008, og datagrunnlaget m.h.t. antall besøk er derfor mangelfullt de første månedene (se nedenfor). For perioden sept des er datagrunnlaget komplett og det er overraskende små differanser i besøk på hotellnettstedene fra måned til måned. For de monitorerte overnattingsnettstedene kom i monitoreringsperioden 43% av totale besøk via linker fra eksterne nettsteder (henvisningstrafikk) mens 57% kom direkte. 10

11 Henvisningstrafikken til overnattingsnettstedene fordeler seg som vist i nedenstående graf: Den brune paibiten Øvrige kategoriserte kilder omfatter Destinasjon Geilos nettsteder, Destinasjon Geilo-medlemmenes nettsteder, nasjonale bransjeportaler, lokale portaler, etc. Oppsummeringsvis kom henvisningstrafikken til overnattingsbedriftenes nettsteder fra følgende hovedkanaler: o Søkemotorene (hvorav ca 75% fra Google) 41% o Kataloger (hvorav ca 50% fra Kvasir) 16% o Destinasjon Geilos nettsteder 14% o Media nettsteder (hvorav 85% fra VG!!) 13% o Destinasjon Geilo-medlemmenes nettsteder 1% o Nasjonale bransjeportaler/reiselivsnettsteder 4% o Leverandører (Fleximap, etc) 3% o Partnere (Color Line, NSB, Skiinfo, Fjordpass, etc.) 1% o Lokale eksterne portaler (Epostavisen, etc) 1% I monitoreringsperioden kom besøk til de monitorerte overnattings-nettstedene fra DGs (Destinasjon Geilos) nettsteder. I sommersesongen var andelen fra DG nettstedene vesentlig høyere, men utvalget av monitorerte nettsteder varierte da fra måned til måned og kvaliteten på datagrunnlaget er derfor mer usikkert. Overnattingsnettstedenes besøk fra andre DG medlemmers nettsteder utgjorde i monitoreringsperioden ca 1300 besøk hvorav 3 medlemmer bidro med 75% av henvisningstrafikken. 11

12 Totalt for monitorerte Geilo-nettsteder I perioden mai august er månedstallene preget av at monitorering ikke var på plass på alle nettsteder. I løpet av høsten har DGs nye nettsted kommet på plass og trafikkøkningen for Geilo nettstedene totalt i Q kan i stor grad relateres til økt trafikk på DGs nettsted. I perioden september desember utgjør Geilo.no 52% av total trafikk på de monitorerte Geilo nettstedene. I perioden 1/ / er Geilo.no andelen hele 58%. Totalt kommer i perioden september desember % av trafikken på medlemsnettstedene fra DGs nettsteder. I sommerperioden juni august var andelen 17% og i perioden 1/ / var andelen hele 42% 2% av trafikken på DG+medlemmenes nettsteder kommer i perioden sept. dvs. fra andre medlemmers nettsider. 72% av denne trafikken gikk til DGs nettside. Det synes derfor å være et betydelig potensial blant Geilo-nettstedene for å generere trafikk til hverandre Sammen med søkemotorene utgjør geilo.no den viktigste trafikkilden til medlemmenes nettsider. 12

13 B. Når skjer besøk til Geilo-nettstedene i løpet av et døgn? Besøk per time Geilo.no i sommerperioden Besøk per time i Q viste tilnærmelsesvis samme mønster. Besøk per time hotellnettstedene i sommersesong Besøk per time hotellnettstedene i Q Besøksmønsteret er noe forskjellig på destinasjonsnettstedet sammenlignet med hotellnettstedene. Trafikken på hotellnettstedene er under høst/vinter relativt sett høyere mellom enn i sommerperioden. I begge perioder er topperioder trafikkmessig. 13

14 C. Hvilke land genererte besøk? Geilo.no mai - august 2008 Geilo-hotellene juni - august 2008 Geilo.no 1/ /

15 Geilo-hotellene 1/ / Ovenstående tall gjelder totale besøk fra respektive land. Nedenfor følger en oversikt over hvor mange nettsteder lokalisert i respektive land/marked som har gitt henvisningstrafikk til Geilos nettsteder i monitoreringsperioden: Land Ant. nettsteder Ant. besøk USA Tyskland Danmark Nederland Russland Sverige UK Polen Italia Spania Belgia Frankrike 7 70 Ca 75% av besøkene fra disse internasjonale nettstedene har kommet til Geilo.no 15

16 I monitoreringsperioden har 25% av besøk på Geilo-nettstedene vært internasjonale. Av ca internasjonale besøk har bare 4-5% kommet via linker på nettsteder i de internasjonale markedene, mens øvrige har kommet via søkemotorer eller direkte til Geilo nettstedene. På overnattingsnettstedene utgjorde internasjonale besøkende 17% i monitoreringsperioden. 33% av de besøkende på geilo.no er internasjonale besøkende. Ca 93% av disse besøkene har vært søkemotorgenererte eller direkte besøk, noe som indikerer et betydelig potensial for synliggjøring i portaler/kataloger i de mest attraktive markedene. Ca 45% av trafikken til Geilo nettstedene fra linker på internasjonale nettsteder har kommet til Geilo.no noe som viser Geilo.no sin betydning som Gateway mot de internasjonale markedene. I sommerperioden utgjorde de relativt store turistlandene Spania, Frankrike, Italia samlet kun 1.5% av totale besøk på de monitorerte Geilo-nettstedene. Geilo.no har en viktig rolle som Geilos trafikkmagnet og gateway opp mot internasjonale besøkende. Ca 2/3 av de internasjonale besøkende på de monitorerte Geilo-nettstedene besøker Geilo.no. D. Hvilke henvisningkanaler genererer trafikk til Geilo.no i måleperioden mai-desember 2008? - Søkemotorer (Hvorav Google 81%) % - Norske kataloger (Hvorav Kvasir 78%) % - Startsider % - Bransjeportaler % - Partnere % i. Skiinfo 2000 ii. Eventyrveien 750 iii. Gratass DG medlemmers nettsteder % i. Dr. Holms 1600 ii. Geilolia 1200 iii. Geilo Fjellandsby Lokale portaler % i. Vindegg 3800 ii. Epostavisen 800 iii. Golcamp Distribusjonskanaler i internasj. markeder % - Norske medianettsteder % - Wikipedias % - Ikke-kategoriseringsbare kilder % - Sum % 16

17 Geilo.no Søkemotorene står for mer enn 44% av henvisningstrafikk til geilo.no i perioden maidesember Kataloger (primært Kvasir) står for ca 8%. Bemerk at normalt vil minimum 50% av Kvasir-trafikken til norske nettsteder komme fra Google delen av Kvasirs søkeresultat. Søkemotorenes reelle andel ligger derfor sannsynligvis på ca 50% av henvisningstrafikken. Lokale portaler står for 4% og DG partneres nettsteder står hver for ca 3% av henvisningstrafikken. I denne perioden står Distribusjonskanaler i internasjonale markeder for kun 4% av besøkene på geilo.no. Sistnevnte indikerer et potensial knyttet til økt innsats på synliggjøring i internasjonale kanaler Totalt for monitorerte Geilo-nettsteder Søkemotorenes andel besøk er samlet 43% for alle Geilo nettstedene - litt lavere enn søkemotorenes andel på geilo.no isolert. Katalogenes andel er samlet ca 15% - noe høyere enn for Geilo.no. Ca 75% av trafikk fra Distribusjonskanaler i internasj. markeder kom i perioden til Geilo.no. Dette indikerer at Geilo.no er meget viktig som gateway mot såvel nasjonale som internasjonale reiselivsrelaterte nettsteder. E. Nærmere analyse av Geilo-nettstedenes trafikk fra søkemotorene Geilo.no Google sto for 81% av søkemotortrafikken til Geilo.no i perioden mai desember

18 Søkemotorenes andel av totale besøk på Geilo.no er 17% i monitoreringsperioden. Andelen returnerende besøkende på nettsiden er imidlertid høy og søkemotorenes andel av nye besøkende har de fleste måneder ligget over 30% (se tabell nedenfor). I forbindelse med lansering av nytt nettsted sank andelen noe, men er nå stigende. Dette må anses å være en normal utvikling ved lansering av nye nettsider. Til sammenligning har Online Services erfart at de mest sentrale norske reiselivsportalene har en besøksandel på 40-50% fra søkemotorene. Vi mangler sammenligningstall for å kunne anslå hva som bør være et naturlig nivå for geilo.no ut fra det besøksmønster og posisjon nettstedet har. Totalt har geilo.no i monitoreringsperiode mottatt trafikk på hele 7500 ulike søkefraser. De 3(!) søkeordene Geilo, Geilo Norway og Geilo.no sto imidlertid for hele 58% av besøkene fra søkemotorene. Som det fremgår av nedenstående graf har også lykkes å generere betydelig trafikk på populære søkefraser som Geilo overnatting, Geilo camping, Geilo hotell Geilo booking, etc. Dette er viktige suksesskriterier for et destinasjonsnettsted og understreker sin betydning i å dekke de ulike fasene i potensielle Geilo-besøkendes planleggingssyklus. 18

19 Det synes å være et potensial for økt trafikk på søkefraser som ikke er relatert til Geilo (f.eks. fjellferie, mountain norway, etc.). Søkemotortrafikk til alle monitorerte Geilo nettsteder I monitoreringsperioden utgjør besøk fra søkemotorene totalt sett besøk mens katalogtrafikk utgjorde besøk. Ca 50% av søkemotortrafikken og 32% av katalogtrafikken kan således relateres til geilo.no. De besøkende fra søkemotorene har i perioden benyttet hele ulike søkefraser. Søkeordet Geilo utgjør 27% av totale søk. 19

20 F. Nærmere analyse av Geilo-nettstedenes trafikk fra norske kataloger Katalogtrafikk til alle monitorerte Geilo nettsteder i perioden mai-des 2008 Katalog Total Geilo.no Total hotellnettsidene Kvasir Startsiden Gule Sider Finn Nettkatalogen Opplysn Guiden Telefonkatalogen Bedriftenes betalte oppføringer i katalogene: Kvasir Gule Sider 1881 Nettkatalogen Dr Holms x x x x Bardøla x x Vestlia x x x Highland x x x x Ustedalen Geilolia x x Høve Støtt x x Geilo.no får meget av sin trafikk fra Kvasir og Startsiden via gratis (redaksjonelle) linker. Hotellnettstedene og Høve Støtt deltar aktivt med betalte oppføringer på primært Kvasir, Finn og Gule Sider og har i monitoreringsperioden mottatt ca 15% av sin henvisningstrafikk fra disse katalogene. 20

21 5. Oppsummering Geilo.no sin rolle/betydning* - Besøk på geilo.no har i monitoreringsperioden stått for mer enn 50% av totale besøk på de monitorerte nettstedene. For perioden 1/ / var Geilo.no sin andel hele 58% av totale besøk. - Geilo.no tilfører mye trafikk til medlemsnettstedene. Gjennomsnittlig ca 20% av medlemsnettstedenes besøk i monitoreringsperioden. I perioden 1/ / var andelen hele 42%. Sammen med søkemotorene utgjør geilo.no den viktigste trafikkilden til medlemmenes nettsider. - DGs medlemmer utnytter i begrenset grad potensialet knyttet til å linke til hverandre. I monitoreringsperioden har Destinasjon Geilo + medlemsnettstedene mottatt ca 2% av nettstedenes besøk fra linker på nettstedene til andre medlemsbedrifter. Ca 75% av disse henvisningsbesøkene gikk til geilo.no noe som kan tolkes som at medlemene i stor grad linker til geilo.no, men er svært avholdne med hensyn til å linke til andre DG medlemmers nettsider. - Geilo.no synes å ha ytterligere potensiale som gateway mot nasjonale og internasjonale online distribusjonskanaler. Ca 2/3 av totale internasjonale besøkende på de monitorerte Geilo-nettstedene besøkte Geilo.no. 33% av de besøkende på geilo.no og 17% av de besøkende på overnattingsnettstedene var internasjonale besøkende i monitoreringsperioden. Ca 93% av disse internasjonale besøkene har vært søkemotorgenererte eller direkte besøk, noe som indikerer et potensial for Geilo i synliggjøring i portaler/kataloger i de mest attraktive markedene. Ca 75% av trafikken til Geilo-nettstedene fra linker på internasjonale nettsteder har kommet til Geilo.no. - Geilo.no har en viktig rolle i forhold til søkemotorene. I monitoreringsperioden maidesember 2008 har 50% av søkemotortrafikk til Geilo-nettstedene kommet til Geilo.no og andelen er stigende. Søkemotorene står i perioden for mer enn 44% av henvisningstrafikk og 17% av totale besøk til geilo.no. For Geilo.no har søkemotorenes andel av nye besøkende de fleste måneder ligget over 30%. - Geilo.no genererer søkemotortrafikk i alle faser av besøkendes planleggingssyklus. Totalt har geilo.no i monitoreringsperiode mottatt trafikk på hele 7500 ulike søkefraser. De 3(!) søkeordene Geilo, Geilo Norway og Geilo.no sto imidlertid for hele 58% av besøkene fra søkemotorene. Geilo.no også lykkes å generere betydelig trafikk på populære søkefraser som Geilo overnatting, Geilo camping, Geilo hotell Geilo booking, etc. Dette er viktige suksesskriterier for et destinasjonsnettsted og understreker sin betydning i å dekke de ulike fasene i potensielle Geilo besøkendes planleggingssyklus. * Siden de involverte nettstedene kom i gang med monitorering på ulike tidspunkter kan dette ha påvirket kvaliteten på det tallmateriale som ligger til grunn, men i hovedtrekk anslås underlaget for sammenstillingen å være dekkende. 21

22 Om BIT Reiseliv BIT Reiseliv er et utviklingsprosjekt i regi av NHO Reiseliv og Innovasjon Norge. Prosjektet har gjennomført flere faser. Fra 2007 er også HSH Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon med som prosjekteier. Les mer på bitreiseliv.no. Prosjektansvarlig Per Ødegaard Tlf: Mob: Prosjektleder Elisabeth Heyerdahl-Jensen Tlf: Mob: Prosjektkoordinator Bodil Sandøy Tveitan Mob

Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway!

Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway! Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet Book Norway! BIT Reiseliv og Nasjonal Booking BIT Reiseliv er et Bransjeorientert IT-program for reiselivsnæringen i regi av Innovasjon

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport

Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway Sluttrapport Innhold Fra BIT Reiseliv til BookNorway 3 Erfaringer og resultater 5 Vedl. 1 Sluttrapport Fase 1 2004/2006 6 Vedl. 2 Nasjonalt Standardiseringsprosjekt

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

KOMPETANSE FOR INNOVASJON? ØF-rapport nr 08/2004 KOMPETANSE FOR INNOVASJON? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter Av Jorid Vaagland Tittel: Forfatter: KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Nøkkeltall TEMA: NØKKELTALLSPROSJEKTET. for tid og ressursbruk i plan- og byggesaker

Nøkkeltall TEMA: NØKKELTALLSPROSJEKTET. for tid og ressursbruk i plan- og byggesaker TEMA: KOMMUNALTEKNIKK 9876 Nøkkeltall 5432 2345 6789 for tid og ressursbruk i plan- og byggesaker NØKKELTALLSPROSJEKTET NKF Forum for Byggesak NKF Forum for Fysisk Planlegging Oslo kommune Boligprodusentenes

Detaljer

Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark

Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark Rapport 2008:11 Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark Eva J.B. Jørgensen Birgit Abelsen Knut Korsnes Tittel : Klynge eller praksisfellesskap? En

Detaljer

Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse

Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse 25. november 2005 Post- og teletilsynet Postboks 447 Sentrum, 0104 Oslo Tel: 22 82 46 00 www.npt.no Oppsummering Markedet som analyseres avgrenses til å gjelde

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

Kartlegging av markedsdata

Kartlegging av markedsdata Kartlegging av markedsdata Innsamling av eksisterende markedskunnskap om fjellferier sommer og kortferier i Tyskland, Nederland, Danmark og Storbritannia Kaizen AS Side 1 Forord Kaizen AS i samarbeid med

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Spontan samkjøring DEL I. Sammendrag av hovedrapport til Transnova etter første fase

Spontan samkjøring DEL I. Sammendrag av hovedrapport til Transnova etter første fase Prosjekttittel: Spontan samkjøring Prosjektnummer: 2010100687 Arkivnummer: 2010100687-28 Spontan samkjøring DEL I Sammendrag av hovedrapport til Transnova etter første fase Sluttrapporten for fase 1 tar

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

Bredbånd 2.0 - status og utvikling mot 2015. Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Bredbånd 2.0 - status og utvikling mot 2015. Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet - status og utvikling mot 2015 Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet 1 Innhold INNLEDNING... 4 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER... 6 DEL 1 STATUS FOR BREDBÅNDSDEKNING... 8 1 BREDBÅNDSDEKNING

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark

Etablereropplæring i Hedmark NF-notat nr. 1003/2010 20 Etablereropplæring i Hedmark - veien til forretningsplan 15 Lars Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Markedsplan for Telemarkreiser 2013

Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Versjon 07.11.2012 1 Dokumenteier: Godkjent av: Godkjent dato: Telemarkreiser AL Styret i Telemarkreiser Utskrift per 15.11.12 Bjørn Quentin Kvamme Telemark ny merkevare

Detaljer

Tillits og lojalitetsfremmende e-handelsstrategier for Reisefeber.no

Tillits og lojalitetsfremmende e-handelsstrategier for Reisefeber.no Oppdragsrapport nr. 10-2003 Ingrid Kjørstad, Dag Slettemeås Tillits og lojalitetsfremmende e-handelsstrategier for Reisefeber.no Rapport nr.10-2003 Tittel Tillits- og lojalitetsfremmende e-handelsstrategier

Detaljer

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Incoming 2013 Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Innovasjon Norge NCE Tourism Fjord Norway

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer