Norsk Reiselivsdatabase Forprosjekt Destinasjon Geilo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Reiselivsdatabase Forprosjekt Destinasjon Geilo"

Transkript

1 RAPPORTBESKRIVELSE Norsk Reiselivsdatabase Forprosjekt Destinasjon Geilo Utarbeidet av Kjell Galstad, Online Services på oppdrag av BIT Reiseliv og Destinasjon Geilo 1

2 Innholdsoversikt 1. Bakgrunn Norsk ReiselivsDatabase (NRD) 3 2. Beskrivelse av Pilotprosjekt Geilo 5 3. Norsk ReiselivsDatabase - mulige veier videre 8 4. Geilo trafikkanalyse 9 5. Oppsummering Geilo.no sin betydning 21 2

3 1. Bakgrunn - Norsk ReiselivsDatabase (NRD) Bakgrunnen for forprosjektet er et behov for å standardisere måling av trafikk til og på norske reiselivsnettsteder. I dag finnes ingen målestandarder, databaser eller innsamlingsmetodikk på dette området og ulike måleverktøy som benyttes for ulike nettsteder benytter ulik teknologi og parametre og gir ulike resultater. Online Services AS har utviklet et tracking script som installeres på aktuelle nettsider og benyttes for trafikkdatainnsamling for internettmarkedsføring software-suiten Xtractor. Tracking scriptet innebærer ingen sikkerhetsrisiko og installeres i løpet av ca 5-10 minutter på den enkelte nettside uavhengig av hvilken teknologi/plattform/webløsning som er benyttet. Dette innebærer at på for eksempel en destinasjon hvor de enkelte aktørene kan ha benyttet en rekke ulike webleverandører, kan statistikkdataene fra de ulike nettsidene innsamles uten å måtte gjøre separat utvikling/tilpassing for den enkelte nettside. Hver gang en besøkende åpner en side på nettstedet vil data sendes automatisk til en NRD (Norsk ReiselivsDatabase) seksjon på Online Services servere - hvor prosessering skjer. Valgfrie rapporter sendes via e-post med valgte intervaller eller kan hentes ut via passordbasert innlogging på Online Services nettsted. Når tracking-scriptet først er installert trengs ingen oppdateringer gjøres på bedriftens nettsted alt skjer på den sentrale serveren. Systemutviklingsbehovet for NRD er begrenset vi snakker mest om skreddersøm og aggregering av eksisterende rapporter. Online Services monitorerer i dag ca 2000 nettsteder i Norge/ Sverige inklusive et utvalg av reiselivsnettsteder. Basert på data fra disse 2000 nettstedene fremtas aggregerte totaldata samt viktige nøkkeltall (landsgjennomsnitt). Denne teknologien og metodikken vil kunne benyttes og tilpasses i reiselivssammenheng - eksempelvis for en destinasjon eller for hotellnettstedene på en destinasjon. På møtet i Fagstyret for BIT Reiseliv ble det vedtatt å igangsette forprosjekt for å se på metoder for å standardisere måling av trafikk til og på norske reiselivsnettsteder. Initiativet ble opprinnelig tatt av Innovasjon Norge Reiseliv/Visitnorway. Formålet er å vurdere hensiktsmessighet, ressursbehov og evt. ambisjonsnivå/omfang av et felles system for nettstedstatistikk: Bransjevis, Destinasjon/region, Landsbasis (f.eks. gradvis bygge et konsernregnskap for Reiselivs-Norge). 3

4 Eksempler på målsetninger Målsetninger for NRD vil kunne inkludere 1. Bidra til bedre ressursutnyttelse gjennom høyere kunnskapsnivå, bedre beslutninger, bedre målinger og raskere korrigeringer 2. Innenfor realistiske ambisjoner aggregere nettstedsstatistikk bransjevis, destinasjon/region, landsbasis (f.eks. gradvis bygge et konsernregnskap for Reiselivs- Norge i Visitnorway regi) 3. Bidra til læring og utvikling gjennom benchmarking a. Egen bedrift mot regionalt/nasjonalt/bransjegjennomsnitt b. Egen destinasjon mot andre destinasjoner og landsgjennomsnitt c. Egen bransje mot bransjegjennomsnitt og landsgjennomsnitt d. Sammenligning av besøkende fra ulike land 4. Trend identifisering/ early warning system Kritiske suksessfaktorer - Å kunne tilby data som dekker behovene til ulike interessenter fra minimale behov/ønsker hos de fleste SMB bedrifter, via destinasjonsselskapenes ulike behov til behov for å kunne avdekke og analysere nasjonale trender - Å utgjøre en hjørnestein i viktige kompetanseutviklingsprosjekter på bedrifts- og destinasjonsnivå. Dette omfatter både ekstern findability (optimal tilstedeværelse i eksterne kanaler) og intern findability (tilrettelegging av nettsteder for å sikre optimale brukeropplevelser for de som besøker nettsiden). 4

5 2. Beskrivelse av Pilotprosjekt Geilo Bakgrunn for valg av Geilo for Forprosjekt NRD I BIT Reiseliv-programmet gjennomføres i et Destinasjon Geilo prosjekt for å kartlegge nåsituasjon og mulige gevinster ved effektivisering av salg og markedsføring i Reiselivsnæringen gjennom bedre IT-støtte og økt IT-bruk. Det initielle prosjektet gjennomføres av Fornebu Consulting. Destinasjon Geilo BA samt ca 15 av deres medlemmer deltar i prosjektet, som blant annet skal beskrive kostnaden ved en booking i salg og markedsføring (spesifisert per produkt, per kanal og per kundegruppe), analyse av mulige tiltak for å øke avkastningen på salg og markedsføring, m.m. Modellen skal spres videre til andre destinasjoner fra Den store utfordringen innledningsvis i NRD forprosjekt var å identifisere en konkret pilotmulighet. Dette har sammenheng med at for de fleste destinasjoner eller regioner er trafikken vanskelig å måle spesifikt opp mot den konkrete destinasjonen fordi online trafikk relatert til destinasjonen/regionen i stor grad kommer til nasjonale nettsteder tilhørende nasjonale/internasjonale hotellkjeder, nasjonale transportselskaper, etc. Geilos store styrke som pilotprosjekt er en veldrevet nettside med betydelig trafikk og at de primære nettstedene knyttet til Geilos reiseliv er lokale. Kun 2 (Peppes og Norlandia) av 15 bedrifter som deltar i BIT Reiselivs Destinasjon Geilo prosjekt har sine nettsider på nasjonale/kjedesentrale nettsteder. Spørsmål Forprosjektet og Xtractor skal kunne besvare for Destinasjon Geilo Relevante spørsmålstillinger inkluderer: 1. Hvilke nettsteder gir mest trafikk til Geilo-nettstedene? 2. Hvilke kataloger gir trafikk og hvilke kan aktørene på Geilo uten videre si nei til? 3. Hvilke markeder kommer trafikken fra og hvilke endringer/trender i trafikkmønster oppleves fra de forskjellige markedene? 4. Hvilke er de viktigste trafikkgenererende nettstedene i de viktigste internasjonale markedene? 5. Hvor mye trafikk mottar Destinasjon Geilo (DG) og deres medlemmer fra andre medlemsnettsteder? 6. Hvor mye trafikk mottar medlemsbedriftene fra Hva kjennetegner denne trafikken? 7. Hvilke søkeord benyttes ved planlegging av reiser til Geilo? 8. Destinasjonsnettsidens rolle og ytterligere potensiale som gateway mot nasjonale og internasjonale markeder 9. Hvordan skiller trafikkmønstre og annet seg for hotellnettstedene kontra destinasjonsnettsiden(e)? 10. Hvor mister nettsidene besøkende hvilke flaskehalser finnes? 5

6 Deltagende Geilo-bedrifter i pilotprosjektet Følgende Geilo bedrifter/nettsteder deltar i prosjektet: - Destinasjon Geilo BA (www.geilo.no) - Overnatting o Doktor Holms Hotel (www.drholms.no) o Geilolia Ferieleiligheter (www.geilolia.no) o Highland Hotel (www.highland.no) o Bardøla (www.bardola.no) o Ustedalen Hotell Geilo (www.ustedalen.no) o Vestlia Resort (www.vestlia.no) o Geilo Fjellandsby (www.geilofjellandsby.no) - Shopping o Geilo Sport (www.geilosport.no), - - Aktiviteter o Høve Støtt (www.hovestott.no) o Hardangervidda Fjellguiding (www.fjellguiding.no) Disse nettstedene er sentrale i Geilos online tilstedeværelse innenfor reiseliv og mottar den overveiende majoriteten av besøk på Destinasjon Geilos medlemsnettsteder. Hva inngår i Online Services Norsk ReiselivsDatabase - Forprosjekt leveranse? 1. Xtractor-lisens for hver av de deltagende Geilo bedriftene Deltagerne får gratis lisens til Xtractor i en 2 års periode. Videreføring/forlengelse skjer deretter etter nærmere avtale Hver bedrift har tilgang til Xtractor via innlogging og via rapporter som es periodisk. Xtractor inkluderer følgende moduler: A. Traffic nettstedstatistikk B. Prospecting hvilke bedrifter har besøkt nettsiden C. Usability (brukervennlighet)* D. Insight powerpointbasert statusrapport E. Campaign for oppfølging av kampanjer * Se hvordan de besøkende navigerer på nettsiden og hvilket potensial de har for å forbedre brukeropplevelse og økt avkastning på nettsatsingen i form av at en større andel av de besøkende konverterer til kunder. 2. Fri kundesupport for deltagende Geilo-bedrifter Lisens inkluderer ubegrenset fri Xtractor kundesupport via e-post og telefon i avtaleperioden 6

7 3. Aggregerte rapporter/nøkkeltall I tillegg til statistikk for enkeltbedriftene summeres/aggregeres data for A. Overnattingsbedriftene på Geilo B. Deltagende bedrifter totalt. Kun Destinasjon Geilos ansvarlige har tilgang til disse aggregerte dataene 4. Innledende presentasjon(er) for deltagere, arbeidsgrupper, etc Gjennomført våren Intervjuer og Xtractor introduksjon/gjennomgang med involverte bedrifter Gjennomført via telefon og under besøk på Geilo ultimo juni I intervjufasen har det også inngått innhenting og gjennomgang av eksisterende nettstedstatistikk underlag 7. Noe systemutvikling for tilpassing av rapportering Ca 50 systemutviklingstimer er nedlagt på utarbeidelse av aggregerte rapporter og rapportering av distribusjonskanaler per geografisk marked. 8. Utarbeidelse av forprosjektrapport Rapport inkluderer - skisse til alternativer for videre fremdrift for etablering av Norsk ReiselivsDatabase - analyse av innhentede data for monitoreringsperioden, fra installasjon av tracking script frem til ca 15/ analyse av Geilo.no sin rolle som gateway for Geilos reiselivsbedrifter - analyse av Geilo.no sin trafikk fra vinteren 2007/2008 7

8 3. Norsk ReiselivsDatabase veien videre Alternativer og hensiktsmessighet Utvidelsesmuligheter - Overføring til definerte andre destinasjoner fra 2009 Største byene Flere resort-nettsteder VisitNorway - Nasjonale aktører - overnatting/transport - Regioner Benchmarking Opplæring/relatert kursing - Xtractor - Nettmarkedsføring (SEO/SEM/etc) - Usability Periodisk oppdatering/analyse (halvårsrapport) Kravspek på tilpassingsbehov statistikk/rapportering Ambisjonsnivå Ressursbehov Tilpassingsbehov systemmessig 8

9 4. Geilo - Trafikkanalyse Geilo.no fikk implementert Xtractor ultimo mai Overnattingsnettstedene fikk monitorering på plass i løpet av juni - august måned. I denne forprosjektrapporten har Online Services gjort en analyse av data/nøkkeltall innhentet via Xtractor i monitoreringsperioden. Alle nettstedene er ikke monitorert for hele denne perioden. Tallene frem t.o.m. august må derfor sees som smakeprøver på hva som kan fremskaffes av relevante bakgrunns- og beslutningsdata for en lengre periode. I kommentarene har vi gjort konklusjoner basert på de foreliggende data samt vår erfaring fra webanalyse fra de ca 2000 nettstedene Online Services totalt sett monitorerer. Destinasjon Geilo har i perioden hatt flere domener. Trafikken fra DG til de monitorerte medlemsnettstedene har kommet fra nedenstående DG domener. Se oversikt nedenfor, hvor kolonne 1 er trafikk til andre Geilo nettsteder i hele monitoreringsperioden mens kolonne 2 viser trafikk i perioden 1/ / Etter lansering av nytt nettsted er antall benyttede domener redusert ved at og ikke lenger er separate nettsteder. 9

10 A. Hvor kommer de besøkene fra? 1. Hvor stor andel kommer direkte? Via kanaler? Hvilke kanaler? Geilo.no I den aktuelle måleperioden fra ca 20/ frem til 10/ har 39% av besøkene på kommet som henvisningstrafikk (dvs. via søkemotorer eller via linker fra andre nettsteder), mens 61% har kommet direkte til nettsiden. Andelen henvisningstrafikk varierer fra måned til måned 36% i mai, 39% i juni, 48% i juli, 44% i august, 43% i september, 31% i oktober, 32% i november og 42% i desember. Med andre ord en vesentlig høyere andel henvisningstrafikk i høysesongene. Andelen av besøk som kommer via henvisningstrafikk er vesentlig lavere for Geilo.no enn for en del andre norske reiselivsportaler Online Services monitorerer. Vi har ingen sammenligningstall med sammenlignbare destinasjonsnettsteder, men det kan for finnes et potensial i forhold til økt synlighet via såvel søkemotorer som linker på nasjonale og internasjonale reiselivsportaler. Besøk på DGs nettsteder har økt kraftig de siste månedene hvilket muligens kan tolkes som at DG nettstedet har større betydning (andel av besøk) i høysesong enn i lavsesong. Geilos overnattingsnettsteder Etablering av monitorering på overnattingsnettstedene kom gradvis på plass i perioden mai august 2008, og datagrunnlaget m.h.t. antall besøk er derfor mangelfullt de første månedene (se nedenfor). For perioden sept des er datagrunnlaget komplett og det er overraskende små differanser i besøk på hotellnettstedene fra måned til måned. For de monitorerte overnattingsnettstedene kom i monitoreringsperioden 43% av totale besøk via linker fra eksterne nettsteder (henvisningstrafikk) mens 57% kom direkte. 10

11 Henvisningstrafikken til overnattingsnettstedene fordeler seg som vist i nedenstående graf: Den brune paibiten Øvrige kategoriserte kilder omfatter Destinasjon Geilos nettsteder, Destinasjon Geilo-medlemmenes nettsteder, nasjonale bransjeportaler, lokale portaler, etc. Oppsummeringsvis kom henvisningstrafikken til overnattingsbedriftenes nettsteder fra følgende hovedkanaler: o Søkemotorene (hvorav ca 75% fra Google) 41% o Kataloger (hvorav ca 50% fra Kvasir) 16% o Destinasjon Geilos nettsteder 14% o Media nettsteder (hvorav 85% fra VG!!) 13% o Destinasjon Geilo-medlemmenes nettsteder 1% o Nasjonale bransjeportaler/reiselivsnettsteder 4% o Leverandører (Fleximap, etc) 3% o Partnere (Color Line, NSB, Skiinfo, Fjordpass, etc.) 1% o Lokale eksterne portaler (Epostavisen, etc) 1% I monitoreringsperioden kom besøk til de monitorerte overnattings-nettstedene fra DGs (Destinasjon Geilos) nettsteder. I sommersesongen var andelen fra DG nettstedene vesentlig høyere, men utvalget av monitorerte nettsteder varierte da fra måned til måned og kvaliteten på datagrunnlaget er derfor mer usikkert. Overnattingsnettstedenes besøk fra andre DG medlemmers nettsteder utgjorde i monitoreringsperioden ca 1300 besøk hvorav 3 medlemmer bidro med 75% av henvisningstrafikken. 11

12 Totalt for monitorerte Geilo-nettsteder I perioden mai august er månedstallene preget av at monitorering ikke var på plass på alle nettsteder. I løpet av høsten har DGs nye nettsted kommet på plass og trafikkøkningen for Geilo nettstedene totalt i Q kan i stor grad relateres til økt trafikk på DGs nettsted. I perioden september desember utgjør Geilo.no 52% av total trafikk på de monitorerte Geilo nettstedene. I perioden 1/ / er Geilo.no andelen hele 58%. Totalt kommer i perioden september desember % av trafikken på medlemsnettstedene fra DGs nettsteder. I sommerperioden juni august var andelen 17% og i perioden 1/ / var andelen hele 42% 2% av trafikken på DG+medlemmenes nettsteder kommer i perioden sept. dvs. fra andre medlemmers nettsider. 72% av denne trafikken gikk til DGs nettside. Det synes derfor å være et betydelig potensial blant Geilo-nettstedene for å generere trafikk til hverandre Sammen med søkemotorene utgjør geilo.no den viktigste trafikkilden til medlemmenes nettsider. 12

13 B. Når skjer besøk til Geilo-nettstedene i løpet av et døgn? Besøk per time Geilo.no i sommerperioden Besøk per time i Q viste tilnærmelsesvis samme mønster. Besøk per time hotellnettstedene i sommersesong Besøk per time hotellnettstedene i Q Besøksmønsteret er noe forskjellig på destinasjonsnettstedet sammenlignet med hotellnettstedene. Trafikken på hotellnettstedene er under høst/vinter relativt sett høyere mellom enn i sommerperioden. I begge perioder er topperioder trafikkmessig. 13

14 C. Hvilke land genererte besøk? Geilo.no mai - august 2008 Geilo-hotellene juni - august 2008 Geilo.no 1/ /

15 Geilo-hotellene 1/ / Ovenstående tall gjelder totale besøk fra respektive land. Nedenfor følger en oversikt over hvor mange nettsteder lokalisert i respektive land/marked som har gitt henvisningstrafikk til Geilos nettsteder i monitoreringsperioden: Land Ant. nettsteder Ant. besøk USA Tyskland Danmark Nederland Russland Sverige UK Polen Italia Spania Belgia Frankrike 7 70 Ca 75% av besøkene fra disse internasjonale nettstedene har kommet til Geilo.no 15

16 I monitoreringsperioden har 25% av besøk på Geilo-nettstedene vært internasjonale. Av ca internasjonale besøk har bare 4-5% kommet via linker på nettsteder i de internasjonale markedene, mens øvrige har kommet via søkemotorer eller direkte til Geilo nettstedene. På overnattingsnettstedene utgjorde internasjonale besøkende 17% i monitoreringsperioden. 33% av de besøkende på geilo.no er internasjonale besøkende. Ca 93% av disse besøkene har vært søkemotorgenererte eller direkte besøk, noe som indikerer et betydelig potensial for synliggjøring i portaler/kataloger i de mest attraktive markedene. Ca 45% av trafikken til Geilo nettstedene fra linker på internasjonale nettsteder har kommet til Geilo.no noe som viser Geilo.no sin betydning som Gateway mot de internasjonale markedene. I sommerperioden utgjorde de relativt store turistlandene Spania, Frankrike, Italia samlet kun 1.5% av totale besøk på de monitorerte Geilo-nettstedene. Geilo.no har en viktig rolle som Geilos trafikkmagnet og gateway opp mot internasjonale besøkende. Ca 2/3 av de internasjonale besøkende på de monitorerte Geilo-nettstedene besøker Geilo.no. D. Hvilke henvisningkanaler genererer trafikk til Geilo.no i måleperioden mai-desember 2008? - Søkemotorer (Hvorav Google 81%) % - Norske kataloger (Hvorav Kvasir 78%) % - Startsider % - Bransjeportaler % - Partnere % i. Skiinfo 2000 ii. Eventyrveien 750 iii. Gratass DG medlemmers nettsteder % i. Dr. Holms 1600 ii. Geilolia 1200 iii. Geilo Fjellandsby Lokale portaler % i. Vindegg 3800 ii. Epostavisen 800 iii. Golcamp Distribusjonskanaler i internasj. markeder % - Norske medianettsteder % - Wikipedias % - Ikke-kategoriseringsbare kilder % - Sum % 16

17 Geilo.no Søkemotorene står for mer enn 44% av henvisningstrafikk til geilo.no i perioden maidesember Kataloger (primært Kvasir) står for ca 8%. Bemerk at normalt vil minimum 50% av Kvasir-trafikken til norske nettsteder komme fra Google delen av Kvasirs søkeresultat. Søkemotorenes reelle andel ligger derfor sannsynligvis på ca 50% av henvisningstrafikken. Lokale portaler står for 4% og DG partneres nettsteder står hver for ca 3% av henvisningstrafikken. I denne perioden står Distribusjonskanaler i internasjonale markeder for kun 4% av besøkene på geilo.no. Sistnevnte indikerer et potensial knyttet til økt innsats på synliggjøring i internasjonale kanaler Totalt for monitorerte Geilo-nettsteder Søkemotorenes andel besøk er samlet 43% for alle Geilo nettstedene - litt lavere enn søkemotorenes andel på geilo.no isolert. Katalogenes andel er samlet ca 15% - noe høyere enn for Geilo.no. Ca 75% av trafikk fra Distribusjonskanaler i internasj. markeder kom i perioden til Geilo.no. Dette indikerer at Geilo.no er meget viktig som gateway mot såvel nasjonale som internasjonale reiselivsrelaterte nettsteder. E. Nærmere analyse av Geilo-nettstedenes trafikk fra søkemotorene Geilo.no Google sto for 81% av søkemotortrafikken til Geilo.no i perioden mai desember

18 Søkemotorenes andel av totale besøk på Geilo.no er 17% i monitoreringsperioden. Andelen returnerende besøkende på nettsiden er imidlertid høy og søkemotorenes andel av nye besøkende har de fleste måneder ligget over 30% (se tabell nedenfor). I forbindelse med lansering av nytt nettsted sank andelen noe, men er nå stigende. Dette må anses å være en normal utvikling ved lansering av nye nettsider. Til sammenligning har Online Services erfart at de mest sentrale norske reiselivsportalene har en besøksandel på 40-50% fra søkemotorene. Vi mangler sammenligningstall for å kunne anslå hva som bør være et naturlig nivå for geilo.no ut fra det besøksmønster og posisjon nettstedet har. Totalt har geilo.no i monitoreringsperiode mottatt trafikk på hele 7500 ulike søkefraser. De 3(!) søkeordene Geilo, Geilo Norway og Geilo.no sto imidlertid for hele 58% av besøkene fra søkemotorene. Som det fremgår av nedenstående graf har også lykkes å generere betydelig trafikk på populære søkefraser som Geilo overnatting, Geilo camping, Geilo hotell Geilo booking, etc. Dette er viktige suksesskriterier for et destinasjonsnettsted og understreker sin betydning i å dekke de ulike fasene i potensielle Geilo-besøkendes planleggingssyklus. 18

19 Det synes å være et potensial for økt trafikk på søkefraser som ikke er relatert til Geilo (f.eks. fjellferie, mountain norway, etc.). Søkemotortrafikk til alle monitorerte Geilo nettsteder I monitoreringsperioden utgjør besøk fra søkemotorene totalt sett besøk mens katalogtrafikk utgjorde besøk. Ca 50% av søkemotortrafikken og 32% av katalogtrafikken kan således relateres til geilo.no. De besøkende fra søkemotorene har i perioden benyttet hele ulike søkefraser. Søkeordet Geilo utgjør 27% av totale søk. 19

20 F. Nærmere analyse av Geilo-nettstedenes trafikk fra norske kataloger Katalogtrafikk til alle monitorerte Geilo nettsteder i perioden mai-des 2008 Katalog Total Geilo.no Total hotellnettsidene Kvasir Startsiden Gule Sider Finn Nettkatalogen Opplysn Guiden Telefonkatalogen Bedriftenes betalte oppføringer i katalogene: Kvasir Gule Sider 1881 Nettkatalogen Dr Holms x x x x Bardøla x x Vestlia x x x Highland x x x x Ustedalen Geilolia x x Høve Støtt x x Geilo.no får meget av sin trafikk fra Kvasir og Startsiden via gratis (redaksjonelle) linker. Hotellnettstedene og Høve Støtt deltar aktivt med betalte oppføringer på primært Kvasir, Finn og Gule Sider og har i monitoreringsperioden mottatt ca 15% av sin henvisningstrafikk fra disse katalogene. 20

21 5. Oppsummering Geilo.no sin rolle/betydning* - Besøk på geilo.no har i monitoreringsperioden stått for mer enn 50% av totale besøk på de monitorerte nettstedene. For perioden 1/ / var Geilo.no sin andel hele 58% av totale besøk. - Geilo.no tilfører mye trafikk til medlemsnettstedene. Gjennomsnittlig ca 20% av medlemsnettstedenes besøk i monitoreringsperioden. I perioden 1/ / var andelen hele 42%. Sammen med søkemotorene utgjør geilo.no den viktigste trafikkilden til medlemmenes nettsider. - DGs medlemmer utnytter i begrenset grad potensialet knyttet til å linke til hverandre. I monitoreringsperioden har Destinasjon Geilo + medlemsnettstedene mottatt ca 2% av nettstedenes besøk fra linker på nettstedene til andre medlemsbedrifter. Ca 75% av disse henvisningsbesøkene gikk til geilo.no noe som kan tolkes som at medlemene i stor grad linker til geilo.no, men er svært avholdne med hensyn til å linke til andre DG medlemmers nettsider. - Geilo.no synes å ha ytterligere potensiale som gateway mot nasjonale og internasjonale online distribusjonskanaler. Ca 2/3 av totale internasjonale besøkende på de monitorerte Geilo-nettstedene besøkte Geilo.no. 33% av de besøkende på geilo.no og 17% av de besøkende på overnattingsnettstedene var internasjonale besøkende i monitoreringsperioden. Ca 93% av disse internasjonale besøkene har vært søkemotorgenererte eller direkte besøk, noe som indikerer et potensial for Geilo i synliggjøring i portaler/kataloger i de mest attraktive markedene. Ca 75% av trafikken til Geilo-nettstedene fra linker på internasjonale nettsteder har kommet til Geilo.no. - Geilo.no har en viktig rolle i forhold til søkemotorene. I monitoreringsperioden maidesember 2008 har 50% av søkemotortrafikk til Geilo-nettstedene kommet til Geilo.no og andelen er stigende. Søkemotorene står i perioden for mer enn 44% av henvisningstrafikk og 17% av totale besøk til geilo.no. For Geilo.no har søkemotorenes andel av nye besøkende de fleste måneder ligget over 30%. - Geilo.no genererer søkemotortrafikk i alle faser av besøkendes planleggingssyklus. Totalt har geilo.no i monitoreringsperiode mottatt trafikk på hele 7500 ulike søkefraser. De 3(!) søkeordene Geilo, Geilo Norway og Geilo.no sto imidlertid for hele 58% av besøkene fra søkemotorene. Geilo.no også lykkes å generere betydelig trafikk på populære søkefraser som Geilo overnatting, Geilo camping, Geilo hotell Geilo booking, etc. Dette er viktige suksesskriterier for et destinasjonsnettsted og understreker sin betydning i å dekke de ulike fasene i potensielle Geilo besøkendes planleggingssyklus. * Siden de involverte nettstedene kom i gang med monitorering på ulike tidspunkter kan dette ha påvirket kvaliteten på det tallmateriale som ligger til grunn, men i hovedtrekk anslås underlaget for sammenstillingen å være dekkende. 21

22 Om BIT Reiseliv BIT Reiseliv er et utviklingsprosjekt i regi av NHO Reiseliv og Innovasjon Norge. Prosjektet har gjennomført flere faser. Fra 2007 er også HSH Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon med som prosjekteier. Les mer på bitreiseliv.no. Prosjektansvarlig Per Ødegaard Tlf: Mob: Prosjektleder Elisabeth Heyerdahl-Jensen Tlf: Mob: Prosjektkoordinator Bodil Sandøy Tveitan Mob

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 Utarbeidet av Fornebu Consulting på oppdrag av BIT Reiseliv og VisitOSLO Sammendrag VisitOSLO er pilotbedrift

Detaljer

En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet

En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet Norgeskartet En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet Rapporten fra kartleggingen kan du få tilsendt ved å kontakte Rune Dalfelt; rune@tourisminsight.com Om Norgeskartet

Detaljer

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Andre prosjekter som knyttes til eller integreres i Eventyrveien/Eventyrkortet Huldra og Prins Hadding For å kunne implementere og bygge merkevaren Eventyrkortet/Huldra

Detaljer

Salg og markedsføring på internett. Børre Berglund 8.12.2009

Salg og markedsføring på internett. Børre Berglund 8.12.2009 Salg og markedsføring på internett Børre Berglund 8.12.2009 Det er mange gode tilbud, ikke alle når markedet Side 2 Børre Berglund 2005 Børre Berglund Reiselivsrådgivning (BBR) 2004 Divisjonsdirektør branding,

Detaljer

Google Analytics Jørgen Brunborg-Næss, Synlighet

Google Analytics Jørgen Brunborg-Næss, Synlighet 1 2 Google Analytics Jørgen Brunborg-Næss, Synlighet 09.06.2011 Fjord Norge Internettforum 2011 Google Analytics for Fjord Norge Jørgen Brunborg-Næss jorgen@synlighet.no Tre sentrale spørsmål Hvor bra

Detaljer

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute Kontor i Trondheim 3 personer engasjert. 1 heltid, 1-80% stilling, 1 - web-redaktør. 7 kommuner Weben ble lansert 5.mai 2014 Prosjekt KKK Ca.

Detaljer

Du finner mer om innhold og forelesere bakerst. På siste side finner du praktiske opplysninger om selve gjennomføringen.

Du finner mer om innhold og forelesere bakerst. På siste side finner du praktiske opplysninger om selve gjennomføringen. Styreseminar og kurs IT for reiselivet Velkommen til reiselivets nye kurstilbud! Nye IT løsniner og kjøpsmønstre har gitt reiselivet mange muligheter og utfordringer. Ny og relevant kunnskap er helt nødvendig

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Søkemotoroptimalisering hvorfor og hvordan bli. Kjell Galstad, Online Services AS kjell@onlineservices.no +47 92014775

Søkemotoroptimalisering hvorfor og hvordan bli. Kjell Galstad, Online Services AS kjell@onlineservices.no +47 92014775 Søkemotoroptimalisering hvorfor og hvordan bli synlige på nett Kjell Galstad, Online Services AS kjell@onlineservices.no +47 92014775 AGENDA 1. Betydningen av ekstern finnbarhet for norske utdanningsnettsteder

Detaljer

Hva er det med internett, hvorfor satse på det?

Hva er det med internett, hvorfor satse på det? Webkurs 5 mai Innledning hvem er jeg? Dere i fokus men litt teori først Internett Markedsføring og synlighet (distribusjon). Mer konkret produkter og leverandører og svindlere (misforståelser) Hva er en

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS QUALITY IMPROVEMENT SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS FOR HOSPITALITY AND TRAVEL INDUSTRIES OPPLEVELSESKONFERANSEN 29. OKTOBER 2015 0 QualityNANNA ImprovementULSTEIN Agenda Kl. 10.00 11.00 Introduksjon QI

Detaljer

Memo - Notat. Oppsummering - status etablering av Smak av kysten. Kopi til: Dato: 16.05.2007 Referanse:

Memo - Notat. Oppsummering - status etablering av Smak av kysten. Kopi til: Dato: 16.05.2007 Referanse: Memo - Notat Notat til: Notat fra: Alexandra Krage Angell Erik Svendsen Kopi til: Dato: 16.05.2007 Referanse: Oppsummering - status etablering av Smak av kysten Fase/aktiviteter Tidsbruk i timer Reell

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad 1 Innovasjon Norges prognoser er klartale; Med to gode vintersesonger

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om støtte til utvikling og kvalitetssikring av Hedmark Database Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om støtte til utvikling og kvalitetssikring av Hedmark Database Hamar, Saknr. 12/6310-18 Ark.nr. U64 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet «Utvikling og kvalitetssikring

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

GuestMaker for destinasjonsselskaper

GuestMaker for destinasjonsselskaper GuestMaker for destinasjonsselskaper Destinasjonsselskaper skal oppleve våre løsninger som effektive og resultatskapende. Effektive ved at de skal spare tid og penger ved produksjon av nettsider, brosjyrer

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

WebOn - for din lønnsomhet. Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver

WebOn - for din lønnsomhet. Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver Bakgrunn Vestlandsforsking: Forsker 1999-2007 WebOn: Senior Rådgiver fra 2007 Måle suksess Hvorfor webanalyse? Selge mer Viser hvordan

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen DIAGNOSERAPPORT B&W Caravan DA www.bwcaravan.no Utført av: Jan Erik Iversen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med

Detaljer

Søknad om støtte til utvikling av Hedmarks reiselivspresentasjon på Visitnorway og i Tellus database

Søknad om støtte til utvikling av Hedmarks reiselivspresentasjon på Visitnorway og i Tellus database Saknr. 12/6310-31 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad om støtte til utvikling av Hedmarks reiselivspresentasjon på Visitnorway og i Tellus database Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Når forskning og bedriftutvikling gir suksess. Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005

Når forskning og bedriftutvikling gir suksess. Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005 Når forskning og bedriftutvikling gir suksess Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005 Et prosjekt med fremdrift og entusiasme Deltakere i LAP-prosjektet Brukerbedrifter: Forskningsinstitusjoner

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

for å lykkes med e-handel? WebOn - for din lønnsomhet

for å lykkes med e-handel? WebOn - for din lønnsomhet Hvorfor er måling viktig for å lykkes med e-handel? Bakgrunn Vestlandsforsking: Forsker / utvikler - 1999 WebOn: Rådgiver - 2007 Butikk Trafikk Hvorfor de kommer Hvem og hvor mange handler Hva handler

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark. Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS

Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark. Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS Per I. Aronsen Født i Honningsvåg Deltatt i utviklingen av reiselivsnæringen i Finnmark og Troms gjennom

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen (Samarbeidsavtalen) ble inngått den [ AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 ("Reisemålsselskapet"); og (2)

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016 Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer Oslo, 24. mai 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 3. Topp og bunn april 2016... 4. Topp og bunn hittil i

Detaljer

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter Erfaringsdokumentasjon fra gjennomførte e-handelsprosjekter Formålet med vårt samarbeid med Difi Dele erfaringer Øke forståelsen for omfanget av et e-handelsprosjekt Hva kan vi lære av tidligere erfaringer?

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no

Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no TilHammerfest.no er til for å gjøre terskelen for å flytte til Hammerfest lavere, og spre positiv

Detaljer

REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP

REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP Dette er meg! Thomas Flogstad 38 år Gift - 2 barn Spiller i 2 band Bor i Hovenga Holdt på med internett siden ca. 1994 REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP Strategi Merkevarebygging Profil / identitet

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. Pris kr 1 890,- eks MVA. for. Dato:21.09.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. Pris kr 1 890,- eks MVA. for. Dato:21.09.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:21.09.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Pris kr 1 890,- eks MVA Innholdsfortegnelse Forord...3 Generell synlighet (pagerank)... 4 Sideranking... 4 Rangering på søkeord.... 5 Relevante

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Google AdWords Basic Telemark Online

Google AdWords Basic Telemark Online Google AdWords Basic Telemark Online Litt om Mediaeffekt Hva er AdWords? Innstillinger Struktur Annonsegrupper Annonsetekst Søkeord Konverteringer Annonseutvidelser Agenda Startet i nov 2010 Stian Redisch

Detaljer

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER www.meet-agency.no 1 INNLEDNING Jeg vil med dette takke for at du laster ned denne boken, og håper den kan være en god innledning i din videre prosess innenfor

Detaljer

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET INNKALLING, NÆRINGSRÅDET 12.10.2016 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato 3.10.2016 Sted: Work -Work, Munkegata 58 Tidsrom: 12.10.2016, kl 12.00 15.00 Lunsj ved møtestart og pause avtales underveis

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert:

Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert: Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert: Vedlegg til hovedrapport Færder Nasjonalpark kunnskap og næring Delprosjekt Merking og kommunikasjon 1. Bakgrunn Prosjektets har vært todelt; fysisk merking og

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad www.innovasjonnorge.no Optimismen fortsetter inn i sommersesongen Med to gode sommersesonger på rad,

Detaljer

Integrasjon av distribusjonskanaler

Integrasjon av distribusjonskanaler Integrasjon av distribusjonskanaler Foredrag på symposiet elandet Norge 19. oktober 2004 Peder Inge Furseth Dr. polit., førsteamanuensis Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, BI Sandvika

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar, Saknr. 12/2076-1 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MARKEDSSAMARBEID ØSTLANDET 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

Hotellstatistikk 1. halvår 2016 Norske storbyer. Oslo, 2. august 2016

Hotellstatistikk 1. halvår 2016 Norske storbyer. Oslo, 2. august 2016 Hotellstatistikk 1. halvår 2016 Norske storbyer Oslo, 2. august 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i første halvår 2016... 3. Hotellrombelegg i første halvår 2016 4. Hotellrompriser i første

Detaljer

1. MÅL OG RAMMER. 1.2 Prosjektmål

1. MÅL OG RAMMER. 1.2 Prosjektmål Prosjekbeskrivelse Digital satsning for Valdres 2015 1 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er et ønske om videreutvikling av det vi allerede har igangsatt i prosjektet Digital formidling

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR. Status vår 2010. Forslag til kortsiktig løsning 2010. Det har blitt besluttet ulike vedtak i de ulike kommunene.

Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR. Status vår 2010. Forslag til kortsiktig løsning 2010. Det har blitt besluttet ulike vedtak i de ulike kommunene. Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR Hallingdal Reiseliv var i gode og interessante møter med kommunene høsten 2009, der vi søkte om støtte til det regionale reiselivssamarbeidet id gjennom Hallingdal l Reiseliv.

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MIDLERTIDIG LØSNING PÅ DRIFT AV TELLUS-DATABASEN FOR HEDMARK

Saknr. 12/ Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MIDLERTIDIG LØSNING PÅ DRIFT AV TELLUS-DATABASEN FOR HEDMARK Saknr. 12/6310-11 Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Midlertidig løsning

Detaljer

Ny Internetplatform for Visitnorway.

Ny Internetplatform for Visitnorway. Ny Internetplatform for Visitnorway. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/44561768.aspx Ekstern udbuds ID 2014-426865 Ajour nummer 2014/103171 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Detaljer

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen Dagtid Norges nye og samlende møteplass og arena for både evententusiaster, kjøpere

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre som besøker

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak. Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak. Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen Søknad Søknadsnr. 2017-0005 Søknadsår 2017 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Tana Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen Kort beskrivelse Visit

Detaljer

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. Arne Fallrø AS. www.fallro.no. Utført av: Jan Erik Iversen

DIAGNOSERAPPORT. Arne Fallrø AS. www.fallro.no. Utført av: Jan Erik Iversen DIAGNOSERAPPORT Arne Fallrø AS www.fallro.no Utført av: Jan Erik Iversen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Brukervennlighet for alle andre. Gunnar Bråthen www.e-guiden.no

Brukervennlighet for alle andre. Gunnar Bråthen www.e-guiden.no Brukervennlighet for alle andre Gunnar Bråthen www.e-guiden.no Kvalitet på nett og offentlige nettsteder Kravene er: Offentlige nettsteder skal være tilgjengelig for alle. Offentlig nettsteder skal presentere

Detaljer

Tilskuddet gis som et engangstilskudd. Søknad om tilskudd for 2014 må søkes på nytt og vil bli vurdert på ordinært vis. Hamar,

Tilskuddet gis som et engangstilskudd. Søknad om tilskudd for 2014 må søkes på nytt og vil bli vurdert på ordinært vis. Hamar, Saknr. 12/12614-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad om tilskudd til utvikling av ny elektronisk infrastruktur (Østnett) for reiselivet i Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Felles gevinstmetodikk i. Kongsbergregionen

Felles gevinstmetodikk i. Kongsbergregionen Felles gevinstmetodikk i SuksIT Kongsbergregionen Alle IKT-prosjekter i Kongsbergregionen skal benytte felles gevinstmetodikk m/ følgende maler: 1. Mal for prosjektvurdering (vurdere om prosjektet skal

Detaljer

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv september til desember 2015

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv september til desember 2015 TRONDHEIM, januar 2016 Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv september til desember 2015 Kick off Innovasjon Norge Nord- og Sør-Trøndelag og Trøndelag Reiseliv AS inviterte reiselivsaktører i Trøndelag

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Hotellstatistikk norske storbyer

Hotellstatistikk norske storbyer Hotellstatistikk norske storbyer Streik spesial: Perioden 24. april 20. mai 2016 Et utvalg hotellbyer Oslo 1. juni 2016 Peter Wiederstrøm 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Utvikling i antall solgte hotellrom..

Detaljer

Reiseliv i Nordområdene

Reiseliv i Nordområdene Reiseliv i Nordområdene Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge / Arena Nord AS Ungt Entreprenørskap Tromsø 26. mai 2010 .. Den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

4 steg til suksess på web WEBANALYSE. Dataforeningen 27. august 2009. Eivind Savio eivind.savio@creuna.no

4 steg til suksess på web WEBANALYSE. Dataforeningen 27. august 2009. Eivind Savio eivind.savio@creuna.no 4 steg til suksess på web WEBANALYSE Dataforeningen 27. august 2009 Eivind Savio eivind.savio@creuna.no AGENDA Hva, hvorfor og hvordan måler vi? Forstå webanalyse, og lær hvordan du bruker det i ditt daglige

Detaljer

Usus vinterkonferanse HVORDAN MÅLE EFFEKT AV ONLINE MARKEDSFØRING v/digital rådgiver Bodil Sandøy Tveitan

Usus vinterkonferanse HVORDAN MÅLE EFFEKT AV ONLINE MARKEDSFØRING v/digital rådgiver Bodil Sandøy Tveitan Usus vinterkonferanse 2017 HVORDAN MÅLE EFFEKT AV ONLINE MARKEDSFØRING v/digital rådgiver Bodil Sandøy Tveitan AGENDA OG TAKE-AWAYS ü Hvorfor er måling viktig og hva kan det gjøre for deg" - Bedre forståelse

Detaljer

SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE

SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE FORPROSJEKT IMTBachelor Våren 2012 SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE 09HBMEMA Arbeidstittel SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE Navn på gruppedeltaker Oppdragsgiver Interbrands

Detaljer

Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy?

Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy? Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy? WebOn Spesialist på e-handel Helhetlig leverandør Rådgivning Google Produkt Verktøy Webmaster Tools AdWords Analytics

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato: Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato: Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:15112012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Webanalyse i Storebrand. Webanalyse 2011 Fredrik Skurdal 18.10.2011

Webanalyse i Storebrand. Webanalyse 2011 Fredrik Skurdal 18.10.2011 Webanalyse i Storebrand Webanalyse 2011 Fredrik Skurdal 18.10.2011 Bakgrunn innen markedsføring Ansatt i Storebrand siden 2006 Jobbet med web og digitale kanaler siden 2008 - Webkoordinator i markedsavdelingen

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Utvidet databaseanalyse for kanalen www.fjordnorway.com

Utvidet databaseanalyse for kanalen www.fjordnorway.com Utvidet databaseanalyse for kanalen www.fjordnorway.com RANDI RANSET INNHOLD Kvalitet på informasjon litt historie 3 Konsekvenser som følge av lav kvalitet på informasjon 3 Bakgrunn for analysen 4 Analysen

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP

REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP Dette er meg! Thomas Flogstad 38 år Gift - 2 barn Spiller i 2 band Bor i Hovenga Holdt på med internett siden ca. 1994 REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP Strategi Merkevarebygging Profil / identitet

Detaljer

Våre erfaringer med pakking og salg av temabaserte turer

Våre erfaringer med pakking og salg av temabaserte turer Våre erfaringer med pakking og salg av temabaserte turer Pilotsamling BIT Reiseliv Hotel Bristol 25. November 2009 Norske Bygdeopplevelser AS Turoperatør som har spesialisert seg på ferdigpakka sykkel-,

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 1

Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Årsmelding forebygging.no 2011 Innhold 1. Innledning 2. Bruk av forebygging.no 3. Drift av forebygging.no 2011 4. Teknisk drift 5. Markedsføring 6. Økonomi 7. Underdomener av

Detaljer

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Digitalt veikart Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Mandat fase 2 Bakgrunn Digitaliseringen redefinerer samfunn og næringer Digitalisering er en av dagens megatrender, som omformer samfunn

Detaljer

Reisepuls Line Endresen Normann, direktør Virke Reise Norge Sverre McSeveny-Åril, direktør Virke Reise utland

Reisepuls Line Endresen Normann, direktør Virke Reise Norge Sverre McSeveny-Åril, direktør Virke Reise utland Reisepuls 2018 Line Endresen Normann, direktør Virke Reise Norge Sverre McSeveny-Åril, direktør Virke Reise utland Metode for undersøkelsene 1. Befolkningsundersøkelse - Undersøkelsen er gjennomført på

Detaljer

BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010

BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010 BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010 1 Bakgrunn BIT Reiseliv og Forum for Reiseliv (FFR) kontaktet hver for seg høsten 2005 Innovasjon Norge for å se på hvordan man kunne

Detaljer