Etterlysning! Er du mann og mot vold mot kvinner? Menns vold mot kvinner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etterlysning! Er du mann og mot vold mot kvinner? Menns vold mot kvinner"

Transkript

1 Etterlysning! Er du mann og mot vold mot kvinner? Menns vold mot kvinner

2 Jeg har alltid tenkt at det ikke var mitt problem. Jeg er ikke en voldtektsforbryter. Jeg vil ikke slå min partner. Jeg er bare en vanlig fyr. Så, når det snakkes om seksuell trakassering og vold mot kvinner, rynker jeg pannen, nikker på hodet og viser bekymring. Men i bakhodet tenker jeg: Noen menn er idioter, men jeg kan ikke gjøre noe med det. Vi trenger deg! - i kampen mot vold mot kvinner Menns vold mot kvinner Hva gjør du? Seksuell trakassering, psykisk og fysisk vold, voldtekt, incest, trusler, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, pornografi, prostitusjon, handel med kvinner og drap er ord som beskriver de største kriminelle handlinger som begås mot kvinner og barn i hele verden. Kvinner, uavhengig av hvor de lever, hvor gamle de er eller hvilken status de har, er utsatt for vold. Globalt sett har hver tredje kvinne vært utsatt for mishandling, seksuelle overgrep eller andre former for vold i løpet av sin levetid. Vold mot kvinner er så omfattende at det i følge en studie fra Verdensbanken utgjør en global helsetrussel på linje med HIV/AIDS og kreft. Dette skjer også i vårt likestillingsland. Volden skader og ødelegger både fysisk og psykisk, og i tillegg hindrer den kvinner i å delta i samfunnet. Volden er derfor også et hinder for utviklingen av et lands økonomiske, politiske og demokratiske utvikling. Derfor spør vi oss; Hva er det som tilsier at vårt samfunn, selv i 2010, fremdeles har store utfordringer i forhold til den volden kvinner og barn er utsatt for? De siste tiår har menn tatt mer ansvar og har mer omsorg for barn, kvinner har fått bedre lønns- og arbeidsvilkår og det er gradvis endring i fordeling av arbeidstid og tid brukt i hjemmet. Men til tross for at vi har hatt positiv utvikling på strukturelle og kulturelle områder innefor likestilling, har vi ikke klart å redusere den kjønnsrelaterte volden. Tiden er nå overmoden til å styrke arbeidet mot menns vold mot kvinner både på internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå. Vi etterlyser derfor menn som engasjerer seg i kampen mot menns vold mot kvinner og barn. Under årets internasjonale aksjon etterlyses menn i kampen mot vold mot kvinner. LO, Reform - ressurssenter for menn, Hvitt bånd og Krisesentersekretariatet ønsker å sette fokus på menn og menns rolle i forebygging av vold mot kvinner: Menn etterlyses i kampen mot vold mot kvinner Menn stilles spørsmål til refleksjon om egen deltagelse i kampen mot vold mot kvinner Menn oppfordres til ikke å være passive, tause eller likegyldige i kampen mot vold mot kvinner Hva kan vi gjøre for å engasjere flere menn i forebygging av vold mot kvinner? Hvordan kan vi endre sider ved mannsrollen som er til skade for både kvinner og menn? Hvordan kan menn bidra til en ny oppfatning av hva ekte mannfolk er? De fleste norske menn er gode samlivspartnere, omsorgspersoner eller familiemedlemmer. Men det er et beklagelig faktum at menns vold mot kvinner fremdeles er et stort samfunnsproblem. Ingen samfunn i verden er fritatt for denne volden. Målet er et samfunn der ALLE menn engasjerer seg i arbeidet mot vold mot kvinner, i både privatliv og arbeidsliv. Les mer om på:

3 Voldens mange ansikter Menns vold mot kvinner tar mange ulike former avhengig av hvilken sosial sammenheng den foregår innenfor. Til sammen utrykker de den mest ekstreme del av kvinneundertrykkelsen i vårt samfunn. I de fleste tilfeller assosieres menns vold mot kvinner med den fysiske volden, da den er mest synlig. Dette har ført til at vi både usynliggjør og mangler begreper rundt andre former for vold og undertrykking av kvinner. Krisesentersekretariatet ønsker derfor å definere de forskjellige former for vold som kvinner som tar kontakt med krisesentrene har vært utsatt for. Seksuell trakassering - klåing eller annen uvelkommen bevisst kroppsberøring eller skjellsord som hore, fitte osv. Dette kan også forekomme på arbeidsplassen. Økonomisk vold - i form av kontroll over økonomiske ressurser. Spesielt når en kvinne har Ikke forbli passiv og likegyldig. Det å ikke gjøre noe for å stanse volden, er en måte å bidra til at begrenset eller ingen inntekt, kan en samlivspartner kontrollere livet til en kvinne. Krisesentrene kan fortelle om flere tilfeller der kvinner blir nektet mat, eller midler til innkjøp av mat til seg og barna. Sosial vold - ved å begrense kontakten med venner, familie, kolleger og naboer. Dette medfører at kvinner blir totalt isolert. Isolasjonen tjener to funksjoner: Kvinnen blir mer avhengig av voldsutøveren, og hun får ingen korrigering fra sine omgivelser på det som foregår. Som en følge av dette skjer det over tid en forskyvning av grensene for hva kvinnen oppfatter som akseptabelt. Det unormale blir normalt. Psykisk vold/trusler - ved latterliggjøring, taushet, avvisning, skremme eller ydmyke med våpen, trusler om voldtekt, drapstrusler, eller trussel om å ta sitt eget liv eller å ta fra kvinnen barna hvis hun går osv. Kvinner med annen etnisk bakgrunn blir ofte truet med hjemsendelse til opprinnelseslandet, eller de frykter at de ikke får opphold i landet, da særlig de som er kommet på familiegjenforening som ikke har vært gift i tre år. Materiell vold - knuse ting i sinne, sparke til dører, møbler osv med hensikt å true eller kontrollere. Fysisk vold kan være slag, spark, lugging, biting, kvelertak, knivbruk, brenne med sigarettglo og forsøk på drap. Seksuelle overgrep - Incest og voldtekt er en av de mest ekstreme former for seksualisert vold. Tvangsekteskap - der unge kvinner nektes retten til å bestemme hvem de vil gifte seg med. Prostitusjon - og sexslavehandel med kvinner og barn. Særskilt sårbare kvinner En del kvinner kan være mer avhengige enn andre i sin omgivelse/partner/familie, og kan dermed være mer sårbar for vold og overgrep. Dette gjelder kvinner med funksjonsnedsettelse, kvinner med minoritetsbakgrunn som ikke er integrert i det norske samfunn, eldre kvinner, kvinner med rusproblemer, gravide kvinner og lesbiske kvinner. Krisesentrene har erfart at selv om enkelte grupper er mer sårbare enn andre, er likhetstrekkene i deres erfaringer som voldsutsatte kvinner det mest vesentlige. Min ektemann behandlet meg som en slave og jeg fikk ikke lov til å ha egen bankkonto. Lønnen jeg fikk fra arbeidet som pleieassistent måtte jeg sette inn på hans konto. Han hadde full kontroll over min økonomi Råderett over egne trinn Tenk at man kan si: Morgendagen er min!* volden får fortsette. 6 7

4 Kvinner på krisesentrene 1) Kvinner som rapporterer at de er utsatt for vold 2) Kvinner som ikke rapporterer at de er utsatt for vold 3) Toppen av et isfjell Tall på volden Det norske samfunn har noen indikasjoner på hvor mange som hver dag utsettes for overgrep, men manglende nasjonale forekomstundersøkelser og statistikk fra ulike etater er med på å undergrave et alvorlig samfunnsproblem. 1) Kvinner på krisesentrene Hvert år oppholder ca kvinner seg på et krisesenter på grunn av menns vold. I 2009 hadde landets krisesentre om lag henvendelser kvinner hadde et opphold på et krisesenter i kvinner kom til krisesentrene som dagbrukere ganger for oppfølging og samtaler. Omtrent halvparten av kvinnene som kom til krisesentrene i 2009 hadde med seg barn. Av de barna var halvparten under 5 år. 2) Kvinner som rapporterer at de er utsatt for vold Hver fjerde kvinne har vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold i Norge viser en undersøkelse gjennomført av NIBR og NTNU (mai 2005). Samme undersøkelse viser at en av ti kvinner har etter fylte 15 år opplevd voldtekt. I 2009 ble det registrert anmeldte familievoldssaker, 998 anmeldte voldtekter og 120 anmeldte voldtektsforsøk. Rundt 10 % av de voldtektene og voldtektsforsøkene som begås, anmeldes til politiet. 80 % av sakene blir henlagt. Av de 998 anmeldte voldtektene i 2009, ble kun 7.8 % dømt. Politiet i Oslo rapporterer at 7 av 10 voldtekter blir begått i private hjem. 3) Kvinner som ikke rapporterer at de er utsatt for vold Mørketallet er stort. De aller fleste overgrep som begås mot kvinner og deres barn kommer ikke til politiets kunnskap. Det antas for eksempel at 90 % av alle voldtekter som begås aldri blir kjent for politiet. Grunnene er mange og her er noen: Forgår i nære relasjoner Tabubelagt Mangler kunnskap om egne rettigheter Skyld og skam Manglende tillit til offentlige myndigheter Redsel for negative konsekvenser Holdninger i samfunnet Mediafokuset Trussel fra gjerningsmannen, at dersom kvinnen anmelder vil noe mer alvorlig skje henne eller hennes barn Mengdene av mørketall - er nok til å skape mannefall* 8 9

5 Ikke mitt problem? Hva kan jeg gjøre da? Kjenner du deg igjen i noen av rollene nedenfor? Dette er arenaer for handling. I alle disse rollene har du mulighet til å utgjøre en forskjell. Som medmenneske Som arbeidskollega Som arbeidsgiver Som ansatt Som politiker Som elev, student Som ansatt i skolen... Som organisasjon Som tillitsvalgt... Som bedrift/virksomhet/arbeidsplass... Som mann Som venn Som ungdom Som voksen Som ektefelle, samboer, kjæreste Som familiemedlem (far, bror, sønn, onkel, bestefar osv.) Som talsperson for menns vold mot kvinner og barn Når h endene er fulle a v mannens k ulde e Når øynene er tomm og friheten ligger i mannens lo m m e * Tør å skill deg ut! - gå i mot konformitetspress Tørre å gå i mot gruppens press på sine medlemmer for at de skal oppføre seg etter de normer og roller som gjelder for gruppen. Konformitetspress kan i noen tilfeller endre personens handling uten at personen selv er overbevist om at handlingen er riktig (ettergivenhet el. føyelighet). I andre tilfeller kan konformitetspress også endre personens overbevisning (privat akseptering). Ikke forbli passiv og likegyldig Oppfordre til engasjement og aktivitet i kampen mot menns vold mot kvinner. Snakk ut om menns vold mot kvinner Vær en talsmann i kampen mot vold mot kvinner. Under årets aksjon er målet et samfunn der ALLE menn engasjerer i kampen mot vold mot kvinner. Mange menn velger å ikke gjøre noe. De tenker kanskje jeg slår ikke, så dette er ikke mitt problem. Ville du tatt det samme standpunktet dersom noen som står deg nær, for eksempel din søster, blir utsatt for vold? Eller hva om din sønn er en av de som utøver vold? 10 11

6 10 ting menn kan gjøre for å hindre vold mot kvinner 1. Konfronter vold mot kvinner som et MANNS problem som involverer menn i alle aldre, uavhengig av hvor de er født eller hvilken status de har. Ikke se på menn kun som gjerningsmenn eller mulige overgripere, men som autoriserte tilskuere som kan bidra til å konfrontere vold mot kvinner. 2. Hvis en bror, venn, kollega, klassekamerat eller lagkamerat er voldelig mot sin kvinnelige partner - eller er respektløs eller støtende mot jenter og kvinner generelt - ikke se den andre veien! Prøv å snakk med han om det. Si at du ikke liker det han gjør. Oppfordre ham til å søke hjelp. Eller hvis du ikke vet hva du skal gjøre, konsultere en venn, en kollega, eller en rådgiver. IKKE forbli taus, passiv eller likegyldig. 3. Ha mot til å se inn i deg selv. Still spørsmål ved egne holdninger. Ikke forsvar noe du sier eller gjør som kan ende med å såre noen andre. Prøv til beste evne å forstå hvordan dine egne holdninger og handlinger ufrivillig kan bidra til kjønnsdiskriminering og vold, og jobbe mot å endre dem. 4. Hvis du har mistanke om at en kvinne i din nærhet blir utsatt for vold, spør forsiktig om du kan hjelpe. Dersom du ser eller hører en mann som utøver vold mot en kvinne, kontakt politiet. Politiet har god kompetanse i hvordan takle slike situasjoner. 5. Dersom du er psykisk, fysisk eller seksuelt voldelig mot kvinner, eller har vært det tidligere, søke profesjonell hjelp NÅ. 6. Vær en alliert med kvinner som arbeider for å ende alle former for kjønnsbasert vold. Støtt arbeidet til krisesentrene og andre organisasjoner som jobber for å bekjempe vold mot kvinner. Delta på arrangementer. Samle inn penger til tiltak mot vold mot kvinner. Hvis du tilhører en gruppe, arranger innsamlingsaksjoner eller annen aktivitet mot vold mot kvinner. Engasjer deg i det voldsforebyggende arbeidet og bær Hvitt Bånd merket. 7. Gjenkjenn og snakk ut mot homofobi og nedlatende holdninger og handlinger mot homofile. Diskriminering og vold mot lesbiske og homofile er galt i seg selv. Dette er også seksuell trakassering og en velkjent hersketeknikk. For eksempel å stille spørsmål tegn ved den seksuelle orienteringen til menn som snakker ut om seksuell trakassering og vold mot kvinner. Dette er bevisste eller ubevisste strategier for å bringe dem til taushet, noe som kan være en grunn til at få menn tør å konfrontere og snakke ut om vold mot kvinner. 8. Skaff deg kunnskap om vold og voldens konsekvenser. Delta på arrangementer, engasjer deg i programmer, ta kurs, se filmer og les artikler og bøker om maskulinitet, kjønnsroller og likestillingsspørsmål, og grunnleggende årsaker til vold mot kvinner. Lær deg selv og andre om hvordan større sosiale krefter påvirker til vold mot kvinner. Ta initiativ til at det blir holdt seminarer og foredrag på din arbeidsplass eller i ditt idrettslag. 9. Ikke støtt seksuell trakassering. Nekt å kjøp magasiner, leie ut filmer, abonnere på et nettsted, eller kjøpe musikk som skildrer jenter eller kvinner på seksuelt nedverdigende eller støtende måter. Protester mot seksuell trakassering i media. Blikk 10. Holdninger og atferd går ofte i arv. Veiled og lær unge gutter om hvordan å være menn på måter som ikke involverer nedverdigende, trakasserende eller støtende holdninger og handlinger mot jenter og kvinner. Vær bevisst din påvirkningskraft, og led ved et godt eksempel. som ik ke når frem Styrt av tunge valg Skritt som ikke vil hjem G ode verdier ender på salg* 12 13

7 Gitt ut av Landsorganisasjonen i Norge, Krisesentersekretariatet, Hvitt bånd og Reform Layout: LOs informasjon- og rådgivningsavdeling Trykk: Oslo Kongressenter Opplag 2010: stk Illustrasjoner: Tor Baklund *Tristesser: Tor Baklund Blåveisvise* En blomst uten rot En smak av kvinners bot En plante uten næring Kun til hverdagens fortæring

En internasjonal bevegelse blir til

En internasjonal bevegelse blir til En internasjonal bevegelse blir til Av daglig leder Tove Smaadahl ved Krisesentersekretariatet Da det første krisesentrene ble åpnet i England i 1972, var nok ingen klar over at de skulle bli en del av

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Trygg og tilstede En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for rundt

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Innhold Forord 6 Innledning 7 Om voldtekt 8 Det rettslige utgangspunktet 8 Internasjonale forpliktelser

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Arbeid mot tvangsekteskap. en veileder

Arbeid mot tvangsekteskap. en veileder Arbeid mot tvangsekteskap en veileder Innhold Forord 5 Takk til bidragsyterne 7 Innledning 9 1 1 Bakgrunn 13 1.1 Tvangsekteskap 14 1.2 Ære og vanære 15 1.3 Æresrelatert vold 18 1.4 Individ og kollektiv

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

På tvers av landegrenser. Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner

På tvers av landegrenser. Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner På tvers av landegrenser Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner På tvers av landegrenser Arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner

Detaljer

"Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid

Nytt liv, nye muligheter - incestutsatt og gravid "Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid Maria er 31 år og gravid for annen gang. Hun er gift og har en sønn på 1 1/2 år. Hun ble utsatt for incest fra faren da hun var barn. Moren tror henne

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

FORORD. Politidirektoratet, desember 2008. Ingelin Killengreen FORORD 1

FORORD. Politidirektoratet, desember 2008. Ingelin Killengreen FORORD 1 FORORD Vold i nære relasjoner kan ikke aksepteres. Dette er ikke en privatsak. Politiet har i samarbeid med andre offentlige myndigheter et ansvar for å sikre alle retten til et liv fritt for vold og trusler.

Detaljer

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Handlingsplan Likestilling 2014 Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene? Handlingsplan Likestilling 2014 regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Forord Norge kåres

Detaljer

Vold i nære relasjoner hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Et verktøy utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst og politiet. lokale amordning av kriminalitetsforebyggende

Detaljer

HVA GJØR OVERGRIPER FOR Å FÅ DEN UTSATTE INN I "OVERGREPSROMMET" OG FORHINDRE AT HAN/HUN GREIER Å FLYKTE DERFRA?

HVA GJØR OVERGRIPER FOR Å FÅ DEN UTSATTE INN I OVERGREPSROMMET OG FORHINDRE AT HAN/HUN GREIER Å FLYKTE DERFRA? HVA GJØR OVERGRIPER FOR Å FÅ DEN UTSATTE INN I "OVERGREPSROMMET" OG FORHINDRE AT HAN/HUN GREIER Å FLYKTE DERFRA? "Grooming" De aller færreste overgrep skjer spontant og brutalt. Mange av de som blir utsatt

Detaljer

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 forord Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ungdommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre å bruke stemmeretten

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier

Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier Rapport Silje Berggrav Januar 2013 Forord «Du ser det ikke før du tror det!» Men hva skal

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

NÅR SJEFEN SKAPER FRYKT

NÅR SJEFEN SKAPER FRYKT NÅR SJEFEN SKAPER FRYKT Du blir oversett, latterliggjort og fratatt spennende arbeidsoppgaver. Sjefenes hersketeknikker skremmer flere bort fra jobben. Lær deg å slå tilbake. tekst LISE TØNSBERG VANGERUD

Detaljer

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner?

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? «Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? Sluttrapport med evaluering «Vold i nære relasjoner - æresrelatert vold», 2007-2010 Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 Alle 4 grunnlovene som er beskrevet i referansen ovenfor handler om sider ved Guds natur. Her inviterer Gud menneskene til å ta del i den kvalitet som vi mennesker

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer