Hordaland musikkråd ÅRSMELDING. Hordaland musikkråd. Hordaland musikkråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hordaland musikkråd ÅRSMELDING. Hordaland musikkråd. Hordaland musikkråd"

Transkript

1 Hordaland musikkråd Hordala Hordaland musikkråd Hordaland musikkråd ÅRSMELDING 2013

2

3 AKTIVITETSRAPPORT INNHOLD Styreleder har ordet 4 Hvem er Hordaland musikkråd 5 Styret 6 Styremøter og representasjon 6 Administrasjon 6 Salg av sekretariatstjenester 7 Våre medlemmer 8 Lokale musikkråd 8 Drift/arbeidsoppgaver/prosjekter 1. Økonomi 9 2. Fellessekretariatet Musikkorridoren 9 3. Musikkens Studieforbund Tilskuddsordninger Tilskudd til musikkaktivitet i Hordaland - Voksenopplæringsstøtten 12 - Frifond musikk til uorganiserte 12 - KOMP Musikk i fengsel og frihet Lokaler til musikk / Akustikk Kurs og konferanser Samarbeidspartnere 16 Regnskap

4 STYRELEDER HAR ORDET! Hordaland musikkråd (HMR) sitt arbeid i 2013 har vært styrt av vår formålsparagraf og vårt handlingsprogram. Styret er inneforstått med at administrasjonen har hatt et utfordrende år med tanke på redusert bemanning i perioder av året. Det er likevel med glede vi kan konstantere at organisasjonen har hatt en god utvikling og at handlingsprogrammets oppgaver er ivaretatt. HMR er en sjangerovergripende paraplyorganisasjon for det frivillige musikklivet, og et fylkesledd for Musikkens Studieforbund og Norsk musikkråd. Dette gjør at våre arbeidsoppgaver er mange, at våre samarbeidspartnere er spredt over hele Hordaland og at vi representerer alle sjangre innen musikklivet. I 2013 har vi hatt god kontakt med våre medlemmer og lokale musikkråd gjennom vår nettside, vår tilstedeværelse på Facebook, vår deltagelse på ulike samlinger, årsmøter, konferanser og gjennom god gammeldags korrespondanse og telefonsamtaler. Gjennom fellessekratariatet Musikkorridoren kan vi tilby våre medlemmer en gratis møteplass i Bergen sentrum, kontorfasiliteter, lagerplass og et etablert nettverk gjennom de andre leietagerne på korridoren. Vi opplever daglig fordelene av et tett nettverk, og styret ønsker å utbedre det gode tilbudet vi har i dag med å oppgradere fasilitetene. HMR har ansvaret for tilskuddsordninger som VO (Voksenopplæring), KOMP og Frifond. Spesielt VO-midler er viktige for de mange lag og band i fylket. Hordaland har i flere år tildelt mest støtte gjennom VO, og det er et stort ansvar å sørge for at bredden i det frivillige musikklivet er orientert om disse rettighetene. I løpet av 2013 har Musikkens Studieforbund introdusert en ny løsning for å registrerere VOmidler. Styret har registrert at denne omleggingen har beslaglagt administrasjonen på en uforholdsmessig stor måte. Vi ser nå alle fremover og gleder oss til å høste frukter av denne omfattende moderniseringen. Vår store satsning på området Akustikk har hatt god oppdrift i hele Vi har gjennomført flere målinger, hatt en konferanse i samarbeid med Hordaland fylkeskommune og bidratt aktivt til å spre informasjon om viktigheten av å ha fokus på de akustiske forhold lag og band har når de øver, og ikke minst når de fremfører. Dette arbeidet vil vi fortsette med i enda større grad i løpet av Musikk i fengsel og frihet (Miff) er et prosjekt vi har vært engasjert i over flere år. Som knutepunkt for Vestlandet er dette et spennende og interessant felt å jobbe i. Vi har flere aktive band og kor spredt rundt i hele vårt nedslagsfelt, og planene for økt aktivitet for 2014 er allerede lagt! Vi takker alle våre medarbeidere og samarbeidspartnere for et godt samarbeid i Kristien Drake, styreleder

5 HORDALAND MUSIKKRÅD ÅRSMELDING 2013 Horda HVEM ER HORDALAND MUSIKKRÅD Hordaland musikkråd er en paraply- og nettverksorganisasjon for musikklivet i Hordaland. Vi er også fylkesledd av Norsk musikkråd og Musikkens Studieforbund. Våre oppgaver er å være et service- og kompetansesenter for musikklivet i Hordaland være en arena for sambruk og samarbeid formidle voksenopplæringstilskudd til musikktiltak i Hordaland være det lokale kontaktledd for de statlige støtteordningene KOMP og Frifond musikk informere om musikklivets ulike tilskuddsordninger tilby kurs og opplæring i musikk og andre aktuelle tema I tillegg til å serve våre medlemsorganisasjoner, lokale musikkråd og det uorganiserte musikklivet, er vi sekretariat for KLASSISK og Ung i Kor - Vest. Hordaland musikkråd er støttet av Hordaland fylkeskommune og Musikkens studieforbund. 5

6 Hordaland musikkråd HORDALAND MUSIKKRÅD ÅRSMELDING 2013 STYRET Leder Kristine Drake Representant for kursdeltakerne Nestleder Tordis M. Espeland Norsk Sangerforum Styremedlem Øystein Dahl Voss musikkråd Styremedlem Magne Åsnes De Unges Orkesterforbund - Hordaland Styremedlem Inger J. Ektvedt KLASSISK Varamedlem Bjarte Aadland Varamedlem Siv Midtbø Vevle Varamedlem Siv Sjøtun Høye Bjørgvin Kirkesangforbund Hordaland Folkemusikklag Bergen musikklærerforening STYREMØTER OG REPRESENTASJON Styremøter møter 55 saker Representasjon Hordaland fylkeskommunes fylkeskulturkonferanse Bergen, regionen, nasjonen Kulturrådets årskonferanse Enn om Dovre faller - kultur, demokrati og medborgerskap Norsk musikkråds musikkting og representantskapsmøte Kulturministerens innspillsturne Klassisk sin fagkonferanse Attraktive arenaer, holdt foredrag om akustikk Kulturkonferanse Vaksdal musikkråd Årsmøte og konferanse Norsk kulturskoleråd Hordaland Hordaland musikkråd er representert i følgende styrer og utvalg: Amatørkulturrådet i Bergen styremedlem USF Verftet representantskapsmedlem Styremedlem VOFO Hordaland Utvalg for lokale musikkråd Medlem i fylkeskommunens faggruppe for regional kulturplan ADMINISTRASJON Daglig leder HMR Kari A. Drangsland 100 % stilling (Marius Dale Romslo 40 % vikar daglig leder fra september) Konsulent HMR Katarina Wolff 60% stilling Daglig leder KLASSISK Åsne Kvamme 60 % stilling Konsulent KLASSISK Tormod R. Dommersnes 100 % stilling Daglig leder UIK Vest Marius D. Romslo 40% stilling 6

7 HORDALAND MUSIKKRÅD ÅRSMELDING 2013 Horda SALG AV SEKRETARIATSTJENESTER KLASSISK (tidl. Musikkens Venners Landsforbund) KLASSISK har siden 1998 vært lokalisert i Hordaland musikkråd sitt service- og kompetansesenter på USF Verftet. I alle disse årene har det vært et tett samarbeid mellom våre organisasjoner fordi KLASSISK kjøper en stilling fra Hordaland musikkråd. Det gjør driften enklere når en liten organisasjon kan knytte seg til et fellesskap der spesielt personalet blir ivaretatt med hensyn til sentrale lønnsavtaler, pensjon og forsikringsordninger. Begge parter er enige om at samarbeidet er godt og til gjensidig utvikling; vi har bl.a. samarbeidet både faglig og praktisk om lyttekursene. KLASSISK har også nytte av fellesfasiliteter og maskinpark som musikkrådet har til disposisjon for sine leietakere, og slipper å anskaffe sitt eget. KLASSISK har de siste årene vært inne i en betydelig vekstperiode. Organisasjonen ønsker nå å stå på egne ben og flytter fra 2015 ut av Musikkorridoren. Ung i Kor - Vest (tidl. NOBU Vest) Ung i Kor - Vest etablerte regionskontor i Bergen i Kontoret betjener medlemskor i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Hordaland musikkråd er glad for at de valgte Bergen og vårt kontorfellesskap da de skulle etablere seg her vest. På samme måte som KLASSISK kjøper UIK Vest også en stilling fra Hordaland musikkråd. For HMR er denne kororganisasjonen et viktig og positivt tilskudd til musikkfellesskapet i vårt servicesenter. UIK - Vest har vist seg å være en viktig ressurs for barne- og ungdomskormiljøet i regionen. De har etablert felles arenaer for aktivitet, og tilbyr bl.a. hvert år korsommerskole for unge korister. Organisasjonen er nå inne i en større satsing med spennende prosjekter for å utvikle korfeltet i regionen, og skal arrangere en stor europeisk korfestival i Bergen sommeren HMR er glade for å kunne bidra til denne aktiviteten. 7

8 Hordaland musikkråd HORDALAND MUSIKKRÅD ÅRSMELDING 2013 VÅRE MEDLEMMER Våre hovedorganisasjoner Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund representerer landsomfattende musikkorganisasjoner. Våre medlemmer er lag og fylkesledd av disse. I tillegg har vi lokale musikkråd i en rekke kommuner. Tabellen nedenfor viser våre medlemmer. Medlemsorganisasjoner på landsplan AKKS Bandorg De Unges Orkesterforbund Dissimilis Norge FolkOrg Foreningen musikk fra livets begynnelse Foreningen norske kordirigenter Korpsnett Norge Kulturforbundet Musikernes fellesorganisasjon Musikk i skolen KLASSISK Norges Kirkesangerforbund Norsk country-musikk forbund Norsk Festivalsangerforbund Norsk forening for musikkterapi Norsk Jazzforum Norsk kammermusikkforening Norsk Kulturhusnettverk Norsk mandolin- og balalaikaorkesterforbund Norsk munnspillforum Norsk musikkbibliotekforening Norsk Rockforbund Norsk Sangerforbund Norsk sangerforum Norsk Suzukiforbund Norsk Viseforum Norske musikklæreres landsforbund Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund Norske trekkspilleres Landsforbund Pascal Norge Ung i Kor Ung Kirkesang Fylkesledd i hordaland AKKS Bergen De Unges Orkesterforbund - Hordaland Hordaland Folkemusikklag Pinnochio musikk og drama MFO Hordaland Bjørgvin Kirkesangforbund Norsk Country Forum - Hordaland Bergen jazzforum/vestnorsk Jazzsenter Bergen og Hordaland Sangerforbund Bergen Musikklærerforening Hordaland krets av NTL Ung i Kor - Vest Ung Kirkesang Bjørgvin Lokale musikkråd Hordaland musikkråd har også lokale musikkråd som medlemmer. Aktiviteten i de lokale musikkrådene varierer, men vi kan nevne følgende oppgaver som utføres i varierende grad: Musikkpolitisk arbeid, fordeling av kommunalt driftstilskudd, arrangering av konferanser, musikksommerskoler, temakurs og felleskonserter på tvers av sjangre. Dette er våre lokale musikkråd: Askøy sang- og musikksamskipnad, Austevoll musikkråd, Etne musikkråd, Meland musikkråd, Radøy musikkråd, Sotra musikkråd, Stord musikkråd, Vaksdal musikkråd, Voss musikkråd. 8

9 HORDALAND MUSIKKRÅD ÅRSMELDING 2013 Horda DRIFT, ARBEIDSOPPGAVER OG PROSJEKTER 1. ØKONOMI I Hordaland musikkråd driver vi et aktivt arbeid i forhold til egen økonomi og drifter organisasjonen effektivt innenfor våre rammer. Vi har en trang økonomi, men har allikevel klart å komme inn med et overskudd på kroner for Dette er takket være god økonomistyring og evne til omstilling og effektivisering. Overskuddet er med på å bygge en sunn egenkapital i organisasjonen. 2. FELLESSEKRETARIATET MUSIKKORRIDOREN En arena for kompetanse og samarbeid Hordaland musikkråd administrerer musikkens servicesenter på USF Verftet (Musikkorridoren). Senteret ble etablert i 1996 og utgangspunktet var å samle flest mulig av våre medlemsorganisasjoner og andre som driver med musikk under samme tak. Ønsket er mer samarbeid mellom organisasjonene og ikke minst å samle mye fagkunnskap og informasjon på et sted, lett tilgjengelig for brukerne. Gjennom felles avtaler og sambruk av maskinpark oppnår vi også en rasjonell og billigere drift. Vårt servicesenter tilbyr Fellessekretariat med møterom og arkivplass som et tilbud til våre medlemsorganisasjoner som ikke har lønnet administrasjon En arena for samarbeid for utvikling av musikklivet i Hordaland Sambruk av maskinpark for effektiv og billigere kontordrift Tilgang til bred musikkfaglig kompetanse Informasjonsarena for ulike tilskuddsordninger Tilbud om opplæring/kurs innenfor musikk og andre aktuelle tema Vi disponerer i dag 10 kontor hvorav åtte leies ut. Senteret har møterom som kan brukes gratis av våre leietakere og våre medlemsorganisasjoner. Vi tilbyr også arkiv/lagerplass for brukerne, i tillegg til maskinpark. Her benyttes frankeringsmaskin og vår gode kopimaskin også av andre leietakere på USF Verftet, bl.a Bergen dansesenter, Borealis og flere av kunstnerne på huset. Vi har følgende leietakere i vårt kontorfellesskap AKKS Bergen Amatørkulturrådet i Bergen BRAK Kalleklev management KLASSISK Ung i Kor - Vest De unges orkesterforbund notearkiv Musikk i fengsel og frihet 9

10 Hordaland musikkråd HORDALAND MUSIKKRÅD ÅRSMELDING 2013 Fellessekretariatet for musikkorganisasjonene Servicesenteret er også et fellessekretariat og et servicetilbud til de av våre medlemsorganisasjoner som ikke har lønnet administrasjon. Her tilbyr vi administrative tjenester, tilgang til servicesenterets fasiliteter, og spesiell oppfølging når det gjelder tilskuddsordninger som forvaltes av Norsk musikkråd og Musikkens Studieforbund. I tillegg ser fellessekretariatet det som en viktig oppgave å yte service til de av våre medlemslag som ikke har en fylkesorganisasjon i ryggen. Også her har vi fokus på informasjon om ulike tilskuddsordninger. Målet er at alle våre medlemslag her i Hordaland benytter de offentlige tilskuddsordningene som er tilgjengelig for dem. 10

11 HORDALAND MUSIKKRÅD ÅRSMELDING 2013 Horda 3. MUSIKKENS STUDIEFORBUND Musikkens studieforbund er en av landets største studieforbund og dermed også en svært viktig aktør for musikkopplæring og utvikling av musikklivet. Hordaland musikkråd er fylkesledd av Musikkens studieforbund. Vi skal tilrettelegge studie-virksomheten/voksenopplæringen for våre medlemmer i Hordaland. Vår viktigste og største kursaktivitet foregår i det enkelte lag i koret, korpset, spelemannslaget, trekkspillklubben, orkesteret, bandet osv. Her gis mange mennesker mulighet til musikalsk aktivitet, til opplæring og utvikling til glede og inspirasjon i et sosialt fellesskap. Disse tilbudene bidrar til å bygge opp gode lokalsamfunn. Voksenopplæringstilskudd gjennom Musikkens studieforbund er et viktig og nødvendig bidrag for at det enkelte lag skal kunne fortsette å være en ressurs for musikklivet i fylket vårt. Hordaland musikkråd saksbehandler VO-søknader og rapporter for Hordaland. Vi søker å gi best mulig informasjon og hjelp til søkerne slik at flest mulig av våre medlemmer kan få tilgang til dette statlige opplæringstilskuddet. Hordaland har i en årrekke vært landets største mottaker av voksenopplæringsmidler gjennom Musikkens studieforbund og vi har opplevd en formidabel økning de siste årene. I 2013 opplevde vi en nedgang i antall kurs, blant annet på grunn av overgang til nytt nettbasert rapporteringssystem. Vi jobber målrettet for å rette opp i dette og veilede lagene inn i det nye systemet. Musikkopplæring i Hordaland med VO-tilskudd i Antall kurs ikke klart Antall deltakere Antall studietimer StatstilskuddKr Studietiltak for deltakere som trenger særlig tilrettelegging Tilretteleggingstilskudd er hjemlet i lov om voksenopplæring og gis som et ekstra tilskudd til deltakere som pga funksjonshemming trenger ekstra tilrettelegging for å kunne delta i en opplæring, altså tilrettelegging som gir merutgifter. Vi har gjennom flere år støttet tiltak i Hordaland. 11

12 Hordaland musikkråd HORDALAND MUSIKKRÅD ÅRSMELDING TILSKUDD TIL MUSIKKAKTIVITET I HORDALAND Voksenopplæringsstøtte VO-støtte er tilskudd forvaltet gjennom Musikkens studieforbund til opplæring (øving) i kor, orkester, band, korps og spelemannslag. Hordaland musikkråd saksbehandler VO-søknader og rapporter for Hordaland. Vi søker å gi best mulig informasjon og hjelp til søkerne slik at flest mulig av våre medlemmer kan få tilgang til dette statlige opplæringstilskuddet. Hordaland har i en årrekke vært landets største mottaker av voksenopplæringsmidler gjennom Musikkens studieforbund. Se pkt. 3. Musikkens studieforbund / Voksenopplæring. Frifond Frifond musikk forvaltes av Norsk musikkråd, der størstedelen driftes gjennom de ulike musikkorganisasjonene. Dette er en tilskuddsordning der alle unge som driver med musikk i fellesskap med andre kan søke, uavhengig om laget er medlem i en organisasjon eller ikke. Lag som ikke har noen medlemstilhørighet i en landsomfattende organisasjon kan søke om tilskudd direkte fra Norsk musikkråd. Hordaland musikkråd informerer om ordningen og kvalitetssikrer søknadene. Band har normalt ingen organisasjonstilknytning og flertallet av søknadene er derfor fra band. Tildelinger til uorganiserte lag i Hordaland de siste fire årene: Antall tiltak ikke klart Tildeling Kr KOMP KOMP er en statlig støtteordning via Norsk musikkråd som har som formål å støtte kortere kompetansehevende opplæringstiltak innen det rytmiske feltet (rock, jazz, folkemusikk og verdensmusikk). Tilskuddet forvaltes av Norsk musikkråd. I 2013 var det et samlet søknadsbeløp på vel 6 millioner kroner. Til fordeling sto kun kroner, og derfor måtte mange gode søknader avslås. I de fire årene ordningen har eksistert har 61 tiltak her i Hordaland fått totalt kr I 2013 fikk bla. AKKS Bergen støtte til kurs i innspilling og distribusjon samt til et DJ-kurs, Ung i Kor - Vest fikk støtte til workshop i kveding, og flere spelemannslag og storband fikk støtte til ulike helgeseminar. Tildelinger i Hordaland: Antall tiltak Tildeling Kr Kr Kr

13 HORDALAND MUSIKKRÅD ÅRSMELDING 2013 Horda 5. MUSIKK I FENGSEL OG FRIHET (Miff) Bandopplæring inne og ute Musikk i fengsel og frihet (Miff) er et samarbeidsprosjekt mellom Hordaland musikkråd, fengselundervisningen v/åsane v.g. skole, Bergen fengsel og Bjørgvin fengsel. Målet er at musikkaktiviteter skal hjelpe den innsatte til å tilpasse seg livet utenfor murene og stimulere til et rusfritt liv. Prosjektet er en del av et nasjonalt prosjekt med prosjektleder ansatt i Musikkens studieforbund. De siste årene har Hordaland musikkråd fungert som regionalt knutepunkt for MIFF på vestlandet. Dette er en rolle vi ønsker å utvikle videre. Miff har gradvis utvidet seg i omfang. Vi startet opp i 2000 med musikk-tilbud for innsatte i Bergen fengsel og én øvingsøkt i uken i Bergen sentrum med innsatte fra de åpne soningsanstaltene. I dag har vi i tillegg til musikktilbudet inne i fengselet fire ulike bandsammensettinger med faste ukentlige øvinger. Deltakerne er tidligere innsatte. Øvingene med musikkterapeut er faste ukentlige holdepunkter som er med på å bidra til at de ikke havner innenfor murene igjen. To musikkterapeuter er ansatt i prosjektet og begge er lønnet gjennom Åsane vg. skole som har ansvar for opplæringen i Bergen fengsel. Fra 2007 administreres prosjektet gjennom Hordaland musikkråd. Dette gjelder økonomistyring og administrativ hjelp til å utvikle og utvide prosjektet med flere tilbud. I tillegg bidrar vi med gratis kontorlokale og lagerplass. I tillegg til den kvalitetstiden som går for seg i øvingsrommet, har det vært positivt at gruppene har bidratt musikalsk i flere sammenhenger. I 2013 ble det spilt inn en CD med flere band fra MIFF-tiltaket. Dette var en positiv opplevelse for alle deltakerne; det er veldig spennende for bandmedlemmene når de får noe håndfast å vise til etter all jobbingen. Alle de medvirkende instanser opplevde også prosessen som et kontruktivt og nyttig tiltak. Deltakerne fikk viktig erfaring fra å være i et prosjekt som varte over tid; de måtte forholde seg til frister og deadlines, og måtte håndtere stress mens de var i studio. Dette gav en verdifull opplevelse av mestring. Prosessen ledet frem mot en realesekonsert på nyåret Gruppene har hatt følgende spille-oppdrag: SpitZBergen Rezidents hadde vi tre konserter: 22. februar på Garage, og 21. mars og 21. juni på Kafé Magdalena. Koret sang på sommeravslutning på Åsane Vgs Kor i fengsel Miff Hordaland har siden høsten 2010 hatt kor-tilbud i fengselet. Korsang kan involvere flere av de innsatte, fordi sangstemmen er et instrument alle har. Forskning viser at sang gir bedre helse både fysisk og psyklisk da den gir glede og felles-skapsfølelse. De innsatte er inne over kortere og lengre perioder og dette kan føre til utfordringer i forhold til kontinuitet. Samtidig kan sangen være et viktig supplement i en gruppe med kjente og ukjente fordi man kan samles om en positiv aktivitet siden det ikke stilles så store krav til ferdigheter. 13

14 Hordaland musikkråd HORDALAND MUSIKKRÅD ÅRSMELDING LOKALER TIL MUSIKK / AKUSTIKK Norsk musikkråd har gjennom mange år fokusert på betydningen av gode lokaler til musikk, både til øving og konsert. Bakgrunnen er at svært få lokaler er tilpasset den musikken de fylles med (i motsetning til idrettsanlegg, som er spesifisert ned til minste cm). Konsekvensene av dårlig og lite tilpasset akustikk er flere for både utøvere og publikum, bl.a. at både øvingen og musikk-opplevelsen forringes, i tillegg til at feil akustiske forhold kan gi helseskader. Norsk musikkråd har i samarbeid med landets mest anerkjente akustikere utarbeidet normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål. Vår oppgave er å jobbe for at disse legges til grunn både når det skal bygges nye lokaler og når musikklokaler skal rehabiliteres. I samarbeid med Standard Norge er det utviklet en nasjonal NS-norm for akustikk i musikklokaler. I tillegg til å jobbe for en norsk standard for akustikk i musikklokaler har prosjektet også fokus på registrering og målinger av lokaler som brukes til øving og konserter over hele landet. HMR har siden 2011 formidlet målinger av lokaler i Hordaland. I 2013 har vi, med betydelig støtte fra Hordaland fylkeskommune, investert i utstyr og kompetanse for å kunne gjennomføre målinger selv. Siden 2011 har vi fått målt 29 lokaler i fire kommuner i Hordaland. Disse målingene er et nyttig verktøy som kartlegger og viser egnet bruk for de ulike lokalene, og behovet for utbedringer for å oppnå tilfredsstillende akustiske forhod for musikkbruk. Høsten 2013 arrangerte vi i samarbeid med Hordaland fylkeskommune en høringskonferanse om den norske standarden for lokaler til musikkformål. Satsingen på akustikk og lokaler for musikk er et langsiktig arbeid og satsingsområde for HMR, og fortsetter i årene som kommer. 14

15 HORDALAND MUSIKKRÅD ÅRSMELDING 2013 Horda 7. KURS OG KONFERANSER I 2013 gjennomførte vi følgende 9 kurs med totalt 288 deltakere: SANGKURS: Jeg kan ikke synge 2 kurs Jeg kan synge litt 2 kurs Sangskatten 1 kurs LYTTEKURS: EDVARD MUNCH, konsertforedrag ved Ketil Bjørnstad - 1 kurs Påskemeditasjoner med Hvoslef og Haydn - 1 kurs BIT20 Ensemble - 2 kurs KONFERANSER O.A.: I samarbeid med Hordaland fylkeskommune: Høringskonferanse om Norsk Standard: Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse Pølsefest: Nettverksbygging for medlemsorganisasjoner og andre kulturvenner Begynnerkurs i sang Hordaland musikkråd har i flere år satset på begynneropplæring i musikk for voksne. Som musikkens eget studieforbund er vi opptatt av å se behov som ikke andre dekker. Mange voksne ønsker å lære å spille eller synge. De våger seg ikke inn på de etablerte arenaene, som f.eks kor, men ønsker å treffe likesinnete på en nybegynnerarena. Her er våre kurstilbud viktige. Fra vi startet opp i 1998 har Jeg kan ikke synge -kursene vært svært populære og de har spredd seg som et tilbud flere steder i landet. Lyttekurs I 2005 startet vi satsingen på lyttekurs som en døråpner til den klassiske musikken. Et svært vellykket samarbeid med Siljustøl og Troldhaugen førte til at vi i 2006 utvidet vi kursrekken, og siden da har vi samarbeidet med ulike kulturinstitusjoner som Bergen Filharmoniske Orkester, Norsk Forfattersentrum Vestlandet, KLASSISK, Opera Bergen, BIT20 Ensemble, Bergen offentlig bibilotek m. fl. Nytt av året er at vi sammen med BIT20 Ensemble for første gang arrangerte lytterom som en inn-fallsvinkel til samtidsmusikken. Vi ønsker fremover å tilby lytterom innen flere ulike musikksjangre. Konferanse: Lokaler tilpasset musikk / Akustikk Høsten 2013 arrangerte HMR i samarbeid med Hordaland fylkeskommune en høringskonferanse om Norsk Standard: Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse. Konferansen samlet deltakere fra en rekke kommuner i Hordaland i tillegg til representanter for musikkorganisasjoner, konsertarenaer og institusjoner i Hordaland. Standarden vil gjelde fra april 2014 og være et viktig verktøy for å bedre musikklivets rammevilkår i årene som kommer. 15

16 Hordaland musikkråd HORDALAND MUSIKKRÅD ÅRSMELDING SAMARBEIDSPARTNERE Medlemsorganisasjoner og medlemslag Som en paraplyorganisasjon har vi alltid medlemsorganisasjonene våre i fokus. Kanskje den viktigste møteplassen vi har med våre medlemmer er når vi veileder lagene i forhold til Voksenopplæringsstøtten. Når vi har så tett oppfølging som vi har av mange i løpet av semesteret får vi godt innsyn i deres aktiviteter, og får høre en del historier om både gleder og utfordringer. Det nystartede arbeidet med utbedring av musikklokaler og akustikkmålinger er også et fantastisk tilbud til våre medlemsorganisasjoner. Noen av medlomesorganisasjonene har vi tettere kontakt med da de er leietakere i vår kontorfellesskap, og andre igjen, som ikke har egen administrasjon, bruker våre fasiliteter som møterom og arkivplass. Vi har alltid følere ute i forhold til behov; formidler invitasjoner til det som er av konferanser, og prøver alltid å tale organisasjonenes sak når vi er i kontakt med bevilgende myndigheter. Lokale musikkråd Vi ser et stort potensiale for å få flere lokale musikkråd opp å gå ute i kommunene. Det lokale kulturliv har stor nytte av et organ som jobber politisk for dem på samme måten som idretten har sitt idrettsråd. I Hordaland har vi i dag musikkråd/kulturnettverk i ni kommuner. Oppgavene varierer, men vi kan nevne følgende som ivaretas i varierende grad: Musikkpolitisk arbeid, fordeling av kommunalt driftstilskudd, arrangering av konferanser, musikksommerskoler og felles konserter på tvers av sjangre. De lokale musikkrådene/kulturnettverkene trenger en felles arena for faglig påfyll og inspirasjon. Hordaland musikkråd har derfor som mål å arrangere konferanse for denne målgruppen annet hver år. Norsk musikkråd arrangerer i tillegg årlige landskonferanser for lokale musikkråd; et nyttig tilbud der Hordaland musikkråd subsidiere deltakerprisen for de som deltar fra fylket vårt. Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune er en viktig samarbeidspart for musikkrådet, ikke minst er de vår viktigste økonomiske bidragsyter. Vi har en god dialog med fylkeskommunen, og er opptatt av å bidra med ønsker og innspill til fylkeskommunens arbeid, blant annet gjennom vår deltakelse i faggruppen for regional kulturplan. Bergen kommune Hordaland musikkråd er en fylkesorganisasjon, og fylkeskommunen blir derfor vår fremste samarbeidspartner. Men det er også viktig å ha god kontakt med kommunene i Hordaland, og da spesielt Bergen kommune, fordi mange av våre medlemmer holder til nettopp her. Der er etablert et eget amatørkulturråd i Bergen, der Hordaland musikkråd sitter i styret. Fra mai 2010 har Amatørkulturrådet hatt kontor i vårt kontorfellesskap. Vi samarbeider tett med Amatørkulturrådet som fyller mange av de funsksjonene et lokalt musikkråd ville hatt. Norsk musikkråd Hordaland musikkråd er fylkesledd av Norsk musikkråd, og gjennom dette samarbeidet har man gjensidig påvirkning og utvikling. Norsk musikkråd arrangerer sammen med Musikkens studieforbund nødvendige samlinger for sine ansatte over hele landet. Både ansatte og tillitsvalgte prioriterer møter og konferanser i regi av disse to hovedorganisasjonene våre. Gjennom Norsk musikkråd har HMR påvirkningskraft mot nasjonale prosesser. 16

17 HORDALAND MUSIKKRÅD ÅRSMELDING 2013 Horda Musikkens studieforbund (MSF) Hordaland musikkråd er fylkesledd av Musikkens studieforbund som er ett av landets største studieforbund. Vi saksbehandler alle søknader og rapporter fra kursarrangører i Hordaland når det gjelder voksenopplærings-tilskudd via MSF. Musikkens studieforbund jobber nasjonalt for å bedre rammevilkårene for de som driver med opplæring innen musikkfeltet. Som opplæring regnes alt som foregår av organisert musikkaktivitet i orkester, kor, band og spelemannslag, og som det søkes Voksenopplæringsstøtte for. Musikkens studieforbund er, i tillegg til Hordaland fylkeskommune, vår viktigste økonomiske bidragsyter. BIT20 Ensemble Høsten 2013 innledet vi et samarbeid med BIT20 Ensemble om Lytterom - en døråpner til samtidsmusikken. Selve foredraget holdes på Bergen off. bibliotek, musikkavdelingen, mens BIT20 Ensemble sine konserter ble arrangert på Bergen Kjøtt. Hordaland musikkråd fortsetter dette samarbeidet i Musikkbiblioteket Hordaland Musikkråd innledet høsten 2012 et samarbeid med Bergen offentlige bibliotek, Musikkavdelingen, i forbindelse med lyttekursene. Vi er veldig glade for dette samarbeidet; musikkbiblioteket er en interessant kulturarena der det foregår mye aktuelt innenfor de fleste kulturområder. 17

18 ÅRSREGNSKAP HORDALAND MUSIKKRÅD 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 HORDALAND MUSIKKRÅD ORG.NR Regnskap 2012 Budsjett 2013 Noter 2013 Regnskap 2013 Driftsinntekter Tilskudd Refusjon kontorutgifter Refusjon personal-og reiseutgifter Kursinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader Honorarer Kontorutgifter Møter og konferanser Reiseutgifter Kursutgifter Utviklingsprosjekt Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader 107 Årsresultat Overføringer og disponeringer Udekket tap Egenkapital Sum overføringer og disponeringer Bergen,

19 ÅRSREGNSKAP HORDALAND MUSIKKRÅD 2013 BALANSE PR. 31. DESEMBER 2013 HORDALAND MUSIKKRÅD ORG.NR Noter EIENDELER Omløpsmidler Kundefordringer Kortsiktige fordringer MIFF Forskuddsbetalte kostnader Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital Overført resultat Sum egenkapital GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Avsetning AFP Skyldige offentlige avgifter Pensjonstrekk/truket fagfor.kont. Feriepenger MIFF Egenkap. Lyd Laksevåg Forskudd fra kunder Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen, Kristine Drake Styreleder Tordis Marie Espeland Nestleder Inger J.Ektvedt Styremedlem Marius Dale Romslo Fungerende daglig leder Øystein Dahl Styremedlem Magne Åsnes Styremedlem

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7 2011-2013 INNHOLD Innledning 4 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6 Organisasjon 7 4 Medlemsorganisasjoner 7 5 Fylkesledd 8 6 Styret 9 7 Administrasjonen 10 8 Musikktinget

Detaljer

Melding om virksomheten 2011-2012

Melding om virksomheten 2011-2012 Melding om virksomheten 2011-2012 Musikkens studieforbund 2011-2012 Side 1 Musikkens studieforbund Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Tlf. 22 00 56 00 E-post: msf@musikk.no Nettsider: www.musikkensstudieforbund.no

Detaljer

- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013

- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013 - kilde til rikere musikkliv Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 INNHOLD 1. Styre, komiteer og utvalg s. 1 2. Medlemsorganisasjoner, lokale

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 12 13

Årsmelding og årsregnskap 12 13 Årsmelding og årsregnskap 12 13 1. Tillitsvalgte 1.1 Styret Styret for Rogaland musikkråd har i toårsperioden hatt følgende sammensetning: Jon Egil Henriksen, leder, Tysvær Helleik Kvinnesland, nestleder,

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

TOÅRS-BERETNING 2006-2007

TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Bra nok? Egnede lokaler til kultur

Bra nok? Egnede lokaler til kultur Forord Side 4 Bra nok? Egnede lokaler for kultur Side 6 Formidlingsarenaer Side 10 Aktivitetslokaler Side 22 Skole Side 36 Lager Side 42 Kjekt å ha Side 50 Etterord Utfordringer og problemstillinger Side

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen. ÅRSRAPPORT 2013 EIERE Bergensregionen utgjør en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. 420 000 av fylkets 505 000 innbyggere bor i Bergensregionen. Eierkommuner 2013:

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00

ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00 ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00 Program for årsmøtet 26. april 2014 0930 Registrering og litt fingermat + drikke

Detaljer

Årsr appor t 2003 17 ÅRSRAPPORT 2003

Årsr appor t 2003 17 ÅRSRAPPORT 2003 ÅRSRAPPORT 2003 17 ÅRSRAPPORT 2003 Kyrkje i endringstider 2003 har vore eit hektisk år for KA, dette som dei føregåande. Å fungere som ein profesjonell arbeidsgivar- og interesseorganisasjon i tider med

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 INNHOLD: 1. ASKER SKOLEKORPS 2013 2 2. STYRET 5 3. MUSIKKUTVALGET 8 4. ARRANGEMENTSUTVALGET 11 5. DUGNADSUTVALGET 12 6. MATERIELLUTVALGET 15 7. REGNSKAP 2013 16 8. BUDSJETT

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018 Skien kommune S FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune Handlingsplan 2014-2018 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR FRIVILLIGHETSMELDINGEN... 1 2 STYRINGSDOKUMENTER... 1 2.1 STATLIGE STYRINGSDOKUMENTER...

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 AGDER IKT DRIFTSSENTER IKS ORGANISASJONSNUMMER: 985 359 385

ÅRSMELDING 2014 AGDER IKT DRIFTSSENTER IKS ORGANISASJONSNUMMER: 985 359 385 ÅRSMELDING 2014 AGDER IKT DRIFTSSENTER IKS ORGANISASJONSNUMMER: 985 359 385 FORORD Styret for IKT Agder presenterer her årsmelding for selskapets drift i 2014. Det er å håpe at denne gir et godt bilde

Detaljer