Hordaland musikkråd ÅRSMELDING. Hordaland musikkråd. Hordaland musikkråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hordaland musikkråd ÅRSMELDING. Hordaland musikkråd. Hordaland musikkråd"

Transkript

1 Hordaland musikkråd Hordala Hordaland musikkråd Hordaland musikkråd ÅRSMELDING 2013

2

3 AKTIVITETSRAPPORT INNHOLD Styreleder har ordet 4 Hvem er Hordaland musikkråd 5 Styret 6 Styremøter og representasjon 6 Administrasjon 6 Salg av sekretariatstjenester 7 Våre medlemmer 8 Lokale musikkråd 8 Drift/arbeidsoppgaver/prosjekter 1. Økonomi 9 2. Fellessekretariatet Musikkorridoren 9 3. Musikkens Studieforbund Tilskuddsordninger Tilskudd til musikkaktivitet i Hordaland - Voksenopplæringsstøtten 12 - Frifond musikk til uorganiserte 12 - KOMP Musikk i fengsel og frihet Lokaler til musikk / Akustikk Kurs og konferanser Samarbeidspartnere 16 Regnskap

4 STYRELEDER HAR ORDET! Hordaland musikkråd (HMR) sitt arbeid i 2013 har vært styrt av vår formålsparagraf og vårt handlingsprogram. Styret er inneforstått med at administrasjonen har hatt et utfordrende år med tanke på redusert bemanning i perioder av året. Det er likevel med glede vi kan konstantere at organisasjonen har hatt en god utvikling og at handlingsprogrammets oppgaver er ivaretatt. HMR er en sjangerovergripende paraplyorganisasjon for det frivillige musikklivet, og et fylkesledd for Musikkens Studieforbund og Norsk musikkråd. Dette gjør at våre arbeidsoppgaver er mange, at våre samarbeidspartnere er spredt over hele Hordaland og at vi representerer alle sjangre innen musikklivet. I 2013 har vi hatt god kontakt med våre medlemmer og lokale musikkråd gjennom vår nettside, vår tilstedeværelse på Facebook, vår deltagelse på ulike samlinger, årsmøter, konferanser og gjennom god gammeldags korrespondanse og telefonsamtaler. Gjennom fellessekratariatet Musikkorridoren kan vi tilby våre medlemmer en gratis møteplass i Bergen sentrum, kontorfasiliteter, lagerplass og et etablert nettverk gjennom de andre leietagerne på korridoren. Vi opplever daglig fordelene av et tett nettverk, og styret ønsker å utbedre det gode tilbudet vi har i dag med å oppgradere fasilitetene. HMR har ansvaret for tilskuddsordninger som VO (Voksenopplæring), KOMP og Frifond. Spesielt VO-midler er viktige for de mange lag og band i fylket. Hordaland har i flere år tildelt mest støtte gjennom VO, og det er et stort ansvar å sørge for at bredden i det frivillige musikklivet er orientert om disse rettighetene. I løpet av 2013 har Musikkens Studieforbund introdusert en ny løsning for å registrerere VOmidler. Styret har registrert at denne omleggingen har beslaglagt administrasjonen på en uforholdsmessig stor måte. Vi ser nå alle fremover og gleder oss til å høste frukter av denne omfattende moderniseringen. Vår store satsning på området Akustikk har hatt god oppdrift i hele Vi har gjennomført flere målinger, hatt en konferanse i samarbeid med Hordaland fylkeskommune og bidratt aktivt til å spre informasjon om viktigheten av å ha fokus på de akustiske forhold lag og band har når de øver, og ikke minst når de fremfører. Dette arbeidet vil vi fortsette med i enda større grad i løpet av Musikk i fengsel og frihet (Miff) er et prosjekt vi har vært engasjert i over flere år. Som knutepunkt for Vestlandet er dette et spennende og interessant felt å jobbe i. Vi har flere aktive band og kor spredt rundt i hele vårt nedslagsfelt, og planene for økt aktivitet for 2014 er allerede lagt! Vi takker alle våre medarbeidere og samarbeidspartnere for et godt samarbeid i Kristien Drake, styreleder

5 HORDALAND MUSIKKRÅD ÅRSMELDING 2013 Horda HVEM ER HORDALAND MUSIKKRÅD Hordaland musikkråd er en paraply- og nettverksorganisasjon for musikklivet i Hordaland. Vi er også fylkesledd av Norsk musikkråd og Musikkens Studieforbund. Våre oppgaver er å være et service- og kompetansesenter for musikklivet i Hordaland være en arena for sambruk og samarbeid formidle voksenopplæringstilskudd til musikktiltak i Hordaland være det lokale kontaktledd for de statlige støtteordningene KOMP og Frifond musikk informere om musikklivets ulike tilskuddsordninger tilby kurs og opplæring i musikk og andre aktuelle tema I tillegg til å serve våre medlemsorganisasjoner, lokale musikkråd og det uorganiserte musikklivet, er vi sekretariat for KLASSISK og Ung i Kor - Vest. Hordaland musikkråd er støttet av Hordaland fylkeskommune og Musikkens studieforbund. 5

6 Hordaland musikkråd HORDALAND MUSIKKRÅD ÅRSMELDING 2013 STYRET Leder Kristine Drake Representant for kursdeltakerne Nestleder Tordis M. Espeland Norsk Sangerforum Styremedlem Øystein Dahl Voss musikkråd Styremedlem Magne Åsnes De Unges Orkesterforbund - Hordaland Styremedlem Inger J. Ektvedt KLASSISK Varamedlem Bjarte Aadland Varamedlem Siv Midtbø Vevle Varamedlem Siv Sjøtun Høye Bjørgvin Kirkesangforbund Hordaland Folkemusikklag Bergen musikklærerforening STYREMØTER OG REPRESENTASJON Styremøter møter 55 saker Representasjon Hordaland fylkeskommunes fylkeskulturkonferanse Bergen, regionen, nasjonen Kulturrådets årskonferanse Enn om Dovre faller - kultur, demokrati og medborgerskap Norsk musikkråds musikkting og representantskapsmøte Kulturministerens innspillsturne Klassisk sin fagkonferanse Attraktive arenaer, holdt foredrag om akustikk Kulturkonferanse Vaksdal musikkråd Årsmøte og konferanse Norsk kulturskoleråd Hordaland Hordaland musikkråd er representert i følgende styrer og utvalg: Amatørkulturrådet i Bergen styremedlem USF Verftet representantskapsmedlem Styremedlem VOFO Hordaland Utvalg for lokale musikkråd Medlem i fylkeskommunens faggruppe for regional kulturplan ADMINISTRASJON Daglig leder HMR Kari A. Drangsland 100 % stilling (Marius Dale Romslo 40 % vikar daglig leder fra september) Konsulent HMR Katarina Wolff 60% stilling Daglig leder KLASSISK Åsne Kvamme 60 % stilling Konsulent KLASSISK Tormod R. Dommersnes 100 % stilling Daglig leder UIK Vest Marius D. Romslo 40% stilling 6

7 HORDALAND MUSIKKRÅD ÅRSMELDING 2013 Horda SALG AV SEKRETARIATSTJENESTER KLASSISK (tidl. Musikkens Venners Landsforbund) KLASSISK har siden 1998 vært lokalisert i Hordaland musikkråd sitt service- og kompetansesenter på USF Verftet. I alle disse årene har det vært et tett samarbeid mellom våre organisasjoner fordi KLASSISK kjøper en stilling fra Hordaland musikkråd. Det gjør driften enklere når en liten organisasjon kan knytte seg til et fellesskap der spesielt personalet blir ivaretatt med hensyn til sentrale lønnsavtaler, pensjon og forsikringsordninger. Begge parter er enige om at samarbeidet er godt og til gjensidig utvikling; vi har bl.a. samarbeidet både faglig og praktisk om lyttekursene. KLASSISK har også nytte av fellesfasiliteter og maskinpark som musikkrådet har til disposisjon for sine leietakere, og slipper å anskaffe sitt eget. KLASSISK har de siste årene vært inne i en betydelig vekstperiode. Organisasjonen ønsker nå å stå på egne ben og flytter fra 2015 ut av Musikkorridoren. Ung i Kor - Vest (tidl. NOBU Vest) Ung i Kor - Vest etablerte regionskontor i Bergen i Kontoret betjener medlemskor i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Hordaland musikkråd er glad for at de valgte Bergen og vårt kontorfellesskap da de skulle etablere seg her vest. På samme måte som KLASSISK kjøper UIK Vest også en stilling fra Hordaland musikkråd. For HMR er denne kororganisasjonen et viktig og positivt tilskudd til musikkfellesskapet i vårt servicesenter. UIK - Vest har vist seg å være en viktig ressurs for barne- og ungdomskormiljøet i regionen. De har etablert felles arenaer for aktivitet, og tilbyr bl.a. hvert år korsommerskole for unge korister. Organisasjonen er nå inne i en større satsing med spennende prosjekter for å utvikle korfeltet i regionen, og skal arrangere en stor europeisk korfestival i Bergen sommeren HMR er glade for å kunne bidra til denne aktiviteten. 7

8 Hordaland musikkråd HORDALAND MUSIKKRÅD ÅRSMELDING 2013 VÅRE MEDLEMMER Våre hovedorganisasjoner Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund representerer landsomfattende musikkorganisasjoner. Våre medlemmer er lag og fylkesledd av disse. I tillegg har vi lokale musikkråd i en rekke kommuner. Tabellen nedenfor viser våre medlemmer. Medlemsorganisasjoner på landsplan AKKS Bandorg De Unges Orkesterforbund Dissimilis Norge FolkOrg Foreningen musikk fra livets begynnelse Foreningen norske kordirigenter Korpsnett Norge Kulturforbundet Musikernes fellesorganisasjon Musikk i skolen KLASSISK Norges Kirkesangerforbund Norsk country-musikk forbund Norsk Festivalsangerforbund Norsk forening for musikkterapi Norsk Jazzforum Norsk kammermusikkforening Norsk Kulturhusnettverk Norsk mandolin- og balalaikaorkesterforbund Norsk munnspillforum Norsk musikkbibliotekforening Norsk Rockforbund Norsk Sangerforbund Norsk sangerforum Norsk Suzukiforbund Norsk Viseforum Norske musikklæreres landsforbund Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund Norske trekkspilleres Landsforbund Pascal Norge Ung i Kor Ung Kirkesang Fylkesledd i hordaland AKKS Bergen De Unges Orkesterforbund - Hordaland Hordaland Folkemusikklag Pinnochio musikk og drama MFO Hordaland Bjørgvin Kirkesangforbund Norsk Country Forum - Hordaland Bergen jazzforum/vestnorsk Jazzsenter Bergen og Hordaland Sangerforbund Bergen Musikklærerforening Hordaland krets av NTL Ung i Kor - Vest Ung Kirkesang Bjørgvin Lokale musikkråd Hordaland musikkråd har også lokale musikkråd som medlemmer. Aktiviteten i de lokale musikkrådene varierer, men vi kan nevne følgende oppgaver som utføres i varierende grad: Musikkpolitisk arbeid, fordeling av kommunalt driftstilskudd, arrangering av konferanser, musikksommerskoler, temakurs og felleskonserter på tvers av sjangre. Dette er våre lokale musikkråd: Askøy sang- og musikksamskipnad, Austevoll musikkråd, Etne musikkråd, Meland musikkråd, Radøy musikkråd, Sotra musikkråd, Stord musikkråd, Vaksdal musikkråd, Voss musikkråd. 8

9 HORDALAND MUSIKKRÅD ÅRSMELDING 2013 Horda DRIFT, ARBEIDSOPPGAVER OG PROSJEKTER 1. ØKONOMI I Hordaland musikkråd driver vi et aktivt arbeid i forhold til egen økonomi og drifter organisasjonen effektivt innenfor våre rammer. Vi har en trang økonomi, men har allikevel klart å komme inn med et overskudd på kroner for Dette er takket være god økonomistyring og evne til omstilling og effektivisering. Overskuddet er med på å bygge en sunn egenkapital i organisasjonen. 2. FELLESSEKRETARIATET MUSIKKORRIDOREN En arena for kompetanse og samarbeid Hordaland musikkråd administrerer musikkens servicesenter på USF Verftet (Musikkorridoren). Senteret ble etablert i 1996 og utgangspunktet var å samle flest mulig av våre medlemsorganisasjoner og andre som driver med musikk under samme tak. Ønsket er mer samarbeid mellom organisasjonene og ikke minst å samle mye fagkunnskap og informasjon på et sted, lett tilgjengelig for brukerne. Gjennom felles avtaler og sambruk av maskinpark oppnår vi også en rasjonell og billigere drift. Vårt servicesenter tilbyr Fellessekretariat med møterom og arkivplass som et tilbud til våre medlemsorganisasjoner som ikke har lønnet administrasjon En arena for samarbeid for utvikling av musikklivet i Hordaland Sambruk av maskinpark for effektiv og billigere kontordrift Tilgang til bred musikkfaglig kompetanse Informasjonsarena for ulike tilskuddsordninger Tilbud om opplæring/kurs innenfor musikk og andre aktuelle tema Vi disponerer i dag 10 kontor hvorav åtte leies ut. Senteret har møterom som kan brukes gratis av våre leietakere og våre medlemsorganisasjoner. Vi tilbyr også arkiv/lagerplass for brukerne, i tillegg til maskinpark. Her benyttes frankeringsmaskin og vår gode kopimaskin også av andre leietakere på USF Verftet, bl.a Bergen dansesenter, Borealis og flere av kunstnerne på huset. Vi har følgende leietakere i vårt kontorfellesskap AKKS Bergen Amatørkulturrådet i Bergen BRAK Kalleklev management KLASSISK Ung i Kor - Vest De unges orkesterforbund notearkiv Musikk i fengsel og frihet 9

10 Hordaland musikkråd HORDALAND MUSIKKRÅD ÅRSMELDING 2013 Fellessekretariatet for musikkorganisasjonene Servicesenteret er også et fellessekretariat og et servicetilbud til de av våre medlemsorganisasjoner som ikke har lønnet administrasjon. Her tilbyr vi administrative tjenester, tilgang til servicesenterets fasiliteter, og spesiell oppfølging når det gjelder tilskuddsordninger som forvaltes av Norsk musikkråd og Musikkens Studieforbund. I tillegg ser fellessekretariatet det som en viktig oppgave å yte service til de av våre medlemslag som ikke har en fylkesorganisasjon i ryggen. Også her har vi fokus på informasjon om ulike tilskuddsordninger. Målet er at alle våre medlemslag her i Hordaland benytter de offentlige tilskuddsordningene som er tilgjengelig for dem. 10

11 HORDALAND MUSIKKRÅD ÅRSMELDING 2013 Horda 3. MUSIKKENS STUDIEFORBUND Musikkens studieforbund er en av landets største studieforbund og dermed også en svært viktig aktør for musikkopplæring og utvikling av musikklivet. Hordaland musikkråd er fylkesledd av Musikkens studieforbund. Vi skal tilrettelegge studie-virksomheten/voksenopplæringen for våre medlemmer i Hordaland. Vår viktigste og største kursaktivitet foregår i det enkelte lag i koret, korpset, spelemannslaget, trekkspillklubben, orkesteret, bandet osv. Her gis mange mennesker mulighet til musikalsk aktivitet, til opplæring og utvikling til glede og inspirasjon i et sosialt fellesskap. Disse tilbudene bidrar til å bygge opp gode lokalsamfunn. Voksenopplæringstilskudd gjennom Musikkens studieforbund er et viktig og nødvendig bidrag for at det enkelte lag skal kunne fortsette å være en ressurs for musikklivet i fylket vårt. Hordaland musikkråd saksbehandler VO-søknader og rapporter for Hordaland. Vi søker å gi best mulig informasjon og hjelp til søkerne slik at flest mulig av våre medlemmer kan få tilgang til dette statlige opplæringstilskuddet. Hordaland har i en årrekke vært landets største mottaker av voksenopplæringsmidler gjennom Musikkens studieforbund og vi har opplevd en formidabel økning de siste årene. I 2013 opplevde vi en nedgang i antall kurs, blant annet på grunn av overgang til nytt nettbasert rapporteringssystem. Vi jobber målrettet for å rette opp i dette og veilede lagene inn i det nye systemet. Musikkopplæring i Hordaland med VO-tilskudd i Antall kurs ikke klart Antall deltakere Antall studietimer StatstilskuddKr Studietiltak for deltakere som trenger særlig tilrettelegging Tilretteleggingstilskudd er hjemlet i lov om voksenopplæring og gis som et ekstra tilskudd til deltakere som pga funksjonshemming trenger ekstra tilrettelegging for å kunne delta i en opplæring, altså tilrettelegging som gir merutgifter. Vi har gjennom flere år støttet tiltak i Hordaland. 11

12 Hordaland musikkråd HORDALAND MUSIKKRÅD ÅRSMELDING TILSKUDD TIL MUSIKKAKTIVITET I HORDALAND Voksenopplæringsstøtte VO-støtte er tilskudd forvaltet gjennom Musikkens studieforbund til opplæring (øving) i kor, orkester, band, korps og spelemannslag. Hordaland musikkråd saksbehandler VO-søknader og rapporter for Hordaland. Vi søker å gi best mulig informasjon og hjelp til søkerne slik at flest mulig av våre medlemmer kan få tilgang til dette statlige opplæringstilskuddet. Hordaland har i en årrekke vært landets største mottaker av voksenopplæringsmidler gjennom Musikkens studieforbund. Se pkt. 3. Musikkens studieforbund / Voksenopplæring. Frifond Frifond musikk forvaltes av Norsk musikkråd, der størstedelen driftes gjennom de ulike musikkorganisasjonene. Dette er en tilskuddsordning der alle unge som driver med musikk i fellesskap med andre kan søke, uavhengig om laget er medlem i en organisasjon eller ikke. Lag som ikke har noen medlemstilhørighet i en landsomfattende organisasjon kan søke om tilskudd direkte fra Norsk musikkråd. Hordaland musikkråd informerer om ordningen og kvalitetssikrer søknadene. Band har normalt ingen organisasjonstilknytning og flertallet av søknadene er derfor fra band. Tildelinger til uorganiserte lag i Hordaland de siste fire årene: Antall tiltak ikke klart Tildeling Kr KOMP KOMP er en statlig støtteordning via Norsk musikkråd som har som formål å støtte kortere kompetansehevende opplæringstiltak innen det rytmiske feltet (rock, jazz, folkemusikk og verdensmusikk). Tilskuddet forvaltes av Norsk musikkråd. I 2013 var det et samlet søknadsbeløp på vel 6 millioner kroner. Til fordeling sto kun kroner, og derfor måtte mange gode søknader avslås. I de fire årene ordningen har eksistert har 61 tiltak her i Hordaland fått totalt kr I 2013 fikk bla. AKKS Bergen støtte til kurs i innspilling og distribusjon samt til et DJ-kurs, Ung i Kor - Vest fikk støtte til workshop i kveding, og flere spelemannslag og storband fikk støtte til ulike helgeseminar. Tildelinger i Hordaland: Antall tiltak Tildeling Kr Kr Kr

13 HORDALAND MUSIKKRÅD ÅRSMELDING 2013 Horda 5. MUSIKK I FENGSEL OG FRIHET (Miff) Bandopplæring inne og ute Musikk i fengsel og frihet (Miff) er et samarbeidsprosjekt mellom Hordaland musikkråd, fengselundervisningen v/åsane v.g. skole, Bergen fengsel og Bjørgvin fengsel. Målet er at musikkaktiviteter skal hjelpe den innsatte til å tilpasse seg livet utenfor murene og stimulere til et rusfritt liv. Prosjektet er en del av et nasjonalt prosjekt med prosjektleder ansatt i Musikkens studieforbund. De siste årene har Hordaland musikkråd fungert som regionalt knutepunkt for MIFF på vestlandet. Dette er en rolle vi ønsker å utvikle videre. Miff har gradvis utvidet seg i omfang. Vi startet opp i 2000 med musikk-tilbud for innsatte i Bergen fengsel og én øvingsøkt i uken i Bergen sentrum med innsatte fra de åpne soningsanstaltene. I dag har vi i tillegg til musikktilbudet inne i fengselet fire ulike bandsammensettinger med faste ukentlige øvinger. Deltakerne er tidligere innsatte. Øvingene med musikkterapeut er faste ukentlige holdepunkter som er med på å bidra til at de ikke havner innenfor murene igjen. To musikkterapeuter er ansatt i prosjektet og begge er lønnet gjennom Åsane vg. skole som har ansvar for opplæringen i Bergen fengsel. Fra 2007 administreres prosjektet gjennom Hordaland musikkråd. Dette gjelder økonomistyring og administrativ hjelp til å utvikle og utvide prosjektet med flere tilbud. I tillegg bidrar vi med gratis kontorlokale og lagerplass. I tillegg til den kvalitetstiden som går for seg i øvingsrommet, har det vært positivt at gruppene har bidratt musikalsk i flere sammenhenger. I 2013 ble det spilt inn en CD med flere band fra MIFF-tiltaket. Dette var en positiv opplevelse for alle deltakerne; det er veldig spennende for bandmedlemmene når de får noe håndfast å vise til etter all jobbingen. Alle de medvirkende instanser opplevde også prosessen som et kontruktivt og nyttig tiltak. Deltakerne fikk viktig erfaring fra å være i et prosjekt som varte over tid; de måtte forholde seg til frister og deadlines, og måtte håndtere stress mens de var i studio. Dette gav en verdifull opplevelse av mestring. Prosessen ledet frem mot en realesekonsert på nyåret Gruppene har hatt følgende spille-oppdrag: SpitZBergen Rezidents hadde vi tre konserter: 22. februar på Garage, og 21. mars og 21. juni på Kafé Magdalena. Koret sang på sommeravslutning på Åsane Vgs Kor i fengsel Miff Hordaland har siden høsten 2010 hatt kor-tilbud i fengselet. Korsang kan involvere flere av de innsatte, fordi sangstemmen er et instrument alle har. Forskning viser at sang gir bedre helse både fysisk og psyklisk da den gir glede og felles-skapsfølelse. De innsatte er inne over kortere og lengre perioder og dette kan føre til utfordringer i forhold til kontinuitet. Samtidig kan sangen være et viktig supplement i en gruppe med kjente og ukjente fordi man kan samles om en positiv aktivitet siden det ikke stilles så store krav til ferdigheter. 13

14 Hordaland musikkråd HORDALAND MUSIKKRÅD ÅRSMELDING LOKALER TIL MUSIKK / AKUSTIKK Norsk musikkråd har gjennom mange år fokusert på betydningen av gode lokaler til musikk, både til øving og konsert. Bakgrunnen er at svært få lokaler er tilpasset den musikken de fylles med (i motsetning til idrettsanlegg, som er spesifisert ned til minste cm). Konsekvensene av dårlig og lite tilpasset akustikk er flere for både utøvere og publikum, bl.a. at både øvingen og musikk-opplevelsen forringes, i tillegg til at feil akustiske forhold kan gi helseskader. Norsk musikkråd har i samarbeid med landets mest anerkjente akustikere utarbeidet normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål. Vår oppgave er å jobbe for at disse legges til grunn både når det skal bygges nye lokaler og når musikklokaler skal rehabiliteres. I samarbeid med Standard Norge er det utviklet en nasjonal NS-norm for akustikk i musikklokaler. I tillegg til å jobbe for en norsk standard for akustikk i musikklokaler har prosjektet også fokus på registrering og målinger av lokaler som brukes til øving og konserter over hele landet. HMR har siden 2011 formidlet målinger av lokaler i Hordaland. I 2013 har vi, med betydelig støtte fra Hordaland fylkeskommune, investert i utstyr og kompetanse for å kunne gjennomføre målinger selv. Siden 2011 har vi fått målt 29 lokaler i fire kommuner i Hordaland. Disse målingene er et nyttig verktøy som kartlegger og viser egnet bruk for de ulike lokalene, og behovet for utbedringer for å oppnå tilfredsstillende akustiske forhod for musikkbruk. Høsten 2013 arrangerte vi i samarbeid med Hordaland fylkeskommune en høringskonferanse om den norske standarden for lokaler til musikkformål. Satsingen på akustikk og lokaler for musikk er et langsiktig arbeid og satsingsområde for HMR, og fortsetter i årene som kommer. 14

15 HORDALAND MUSIKKRÅD ÅRSMELDING 2013 Horda 7. KURS OG KONFERANSER I 2013 gjennomførte vi følgende 9 kurs med totalt 288 deltakere: SANGKURS: Jeg kan ikke synge 2 kurs Jeg kan synge litt 2 kurs Sangskatten 1 kurs LYTTEKURS: EDVARD MUNCH, konsertforedrag ved Ketil Bjørnstad - 1 kurs Påskemeditasjoner med Hvoslef og Haydn - 1 kurs BIT20 Ensemble - 2 kurs KONFERANSER O.A.: I samarbeid med Hordaland fylkeskommune: Høringskonferanse om Norsk Standard: Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse Pølsefest: Nettverksbygging for medlemsorganisasjoner og andre kulturvenner Begynnerkurs i sang Hordaland musikkråd har i flere år satset på begynneropplæring i musikk for voksne. Som musikkens eget studieforbund er vi opptatt av å se behov som ikke andre dekker. Mange voksne ønsker å lære å spille eller synge. De våger seg ikke inn på de etablerte arenaene, som f.eks kor, men ønsker å treffe likesinnete på en nybegynnerarena. Her er våre kurstilbud viktige. Fra vi startet opp i 1998 har Jeg kan ikke synge -kursene vært svært populære og de har spredd seg som et tilbud flere steder i landet. Lyttekurs I 2005 startet vi satsingen på lyttekurs som en døråpner til den klassiske musikken. Et svært vellykket samarbeid med Siljustøl og Troldhaugen førte til at vi i 2006 utvidet vi kursrekken, og siden da har vi samarbeidet med ulike kulturinstitusjoner som Bergen Filharmoniske Orkester, Norsk Forfattersentrum Vestlandet, KLASSISK, Opera Bergen, BIT20 Ensemble, Bergen offentlig bibilotek m. fl. Nytt av året er at vi sammen med BIT20 Ensemble for første gang arrangerte lytterom som en inn-fallsvinkel til samtidsmusikken. Vi ønsker fremover å tilby lytterom innen flere ulike musikksjangre. Konferanse: Lokaler tilpasset musikk / Akustikk Høsten 2013 arrangerte HMR i samarbeid med Hordaland fylkeskommune en høringskonferanse om Norsk Standard: Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse. Konferansen samlet deltakere fra en rekke kommuner i Hordaland i tillegg til representanter for musikkorganisasjoner, konsertarenaer og institusjoner i Hordaland. Standarden vil gjelde fra april 2014 og være et viktig verktøy for å bedre musikklivets rammevilkår i årene som kommer. 15

16 Hordaland musikkråd HORDALAND MUSIKKRÅD ÅRSMELDING SAMARBEIDSPARTNERE Medlemsorganisasjoner og medlemslag Som en paraplyorganisasjon har vi alltid medlemsorganisasjonene våre i fokus. Kanskje den viktigste møteplassen vi har med våre medlemmer er når vi veileder lagene i forhold til Voksenopplæringsstøtten. Når vi har så tett oppfølging som vi har av mange i løpet av semesteret får vi godt innsyn i deres aktiviteter, og får høre en del historier om både gleder og utfordringer. Det nystartede arbeidet med utbedring av musikklokaler og akustikkmålinger er også et fantastisk tilbud til våre medlemsorganisasjoner. Noen av medlomesorganisasjonene har vi tettere kontakt med da de er leietakere i vår kontorfellesskap, og andre igjen, som ikke har egen administrasjon, bruker våre fasiliteter som møterom og arkivplass. Vi har alltid følere ute i forhold til behov; formidler invitasjoner til det som er av konferanser, og prøver alltid å tale organisasjonenes sak når vi er i kontakt med bevilgende myndigheter. Lokale musikkråd Vi ser et stort potensiale for å få flere lokale musikkråd opp å gå ute i kommunene. Det lokale kulturliv har stor nytte av et organ som jobber politisk for dem på samme måten som idretten har sitt idrettsråd. I Hordaland har vi i dag musikkråd/kulturnettverk i ni kommuner. Oppgavene varierer, men vi kan nevne følgende som ivaretas i varierende grad: Musikkpolitisk arbeid, fordeling av kommunalt driftstilskudd, arrangering av konferanser, musikksommerskoler og felles konserter på tvers av sjangre. De lokale musikkrådene/kulturnettverkene trenger en felles arena for faglig påfyll og inspirasjon. Hordaland musikkråd har derfor som mål å arrangere konferanse for denne målgruppen annet hver år. Norsk musikkråd arrangerer i tillegg årlige landskonferanser for lokale musikkråd; et nyttig tilbud der Hordaland musikkråd subsidiere deltakerprisen for de som deltar fra fylket vårt. Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune er en viktig samarbeidspart for musikkrådet, ikke minst er de vår viktigste økonomiske bidragsyter. Vi har en god dialog med fylkeskommunen, og er opptatt av å bidra med ønsker og innspill til fylkeskommunens arbeid, blant annet gjennom vår deltakelse i faggruppen for regional kulturplan. Bergen kommune Hordaland musikkråd er en fylkesorganisasjon, og fylkeskommunen blir derfor vår fremste samarbeidspartner. Men det er også viktig å ha god kontakt med kommunene i Hordaland, og da spesielt Bergen kommune, fordi mange av våre medlemmer holder til nettopp her. Der er etablert et eget amatørkulturråd i Bergen, der Hordaland musikkråd sitter i styret. Fra mai 2010 har Amatørkulturrådet hatt kontor i vårt kontorfellesskap. Vi samarbeider tett med Amatørkulturrådet som fyller mange av de funsksjonene et lokalt musikkråd ville hatt. Norsk musikkråd Hordaland musikkråd er fylkesledd av Norsk musikkråd, og gjennom dette samarbeidet har man gjensidig påvirkning og utvikling. Norsk musikkråd arrangerer sammen med Musikkens studieforbund nødvendige samlinger for sine ansatte over hele landet. Både ansatte og tillitsvalgte prioriterer møter og konferanser i regi av disse to hovedorganisasjonene våre. Gjennom Norsk musikkråd har HMR påvirkningskraft mot nasjonale prosesser. 16

17 HORDALAND MUSIKKRÅD ÅRSMELDING 2013 Horda Musikkens studieforbund (MSF) Hordaland musikkråd er fylkesledd av Musikkens studieforbund som er ett av landets største studieforbund. Vi saksbehandler alle søknader og rapporter fra kursarrangører i Hordaland når det gjelder voksenopplærings-tilskudd via MSF. Musikkens studieforbund jobber nasjonalt for å bedre rammevilkårene for de som driver med opplæring innen musikkfeltet. Som opplæring regnes alt som foregår av organisert musikkaktivitet i orkester, kor, band og spelemannslag, og som det søkes Voksenopplæringsstøtte for. Musikkens studieforbund er, i tillegg til Hordaland fylkeskommune, vår viktigste økonomiske bidragsyter. BIT20 Ensemble Høsten 2013 innledet vi et samarbeid med BIT20 Ensemble om Lytterom - en døråpner til samtidsmusikken. Selve foredraget holdes på Bergen off. bibliotek, musikkavdelingen, mens BIT20 Ensemble sine konserter ble arrangert på Bergen Kjøtt. Hordaland musikkråd fortsetter dette samarbeidet i Musikkbiblioteket Hordaland Musikkråd innledet høsten 2012 et samarbeid med Bergen offentlige bibliotek, Musikkavdelingen, i forbindelse med lyttekursene. Vi er veldig glade for dette samarbeidet; musikkbiblioteket er en interessant kulturarena der det foregår mye aktuelt innenfor de fleste kulturområder. 17

18 ÅRSREGNSKAP HORDALAND MUSIKKRÅD 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 HORDALAND MUSIKKRÅD ORG.NR Regnskap 2012 Budsjett 2013 Noter 2013 Regnskap 2013 Driftsinntekter Tilskudd Refusjon kontorutgifter Refusjon personal-og reiseutgifter Kursinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader Honorarer Kontorutgifter Møter og konferanser Reiseutgifter Kursutgifter Utviklingsprosjekt Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader 107 Årsresultat Overføringer og disponeringer Udekket tap Egenkapital Sum overføringer og disponeringer Bergen,

19 ÅRSREGNSKAP HORDALAND MUSIKKRÅD 2013 BALANSE PR. 31. DESEMBER 2013 HORDALAND MUSIKKRÅD ORG.NR Noter EIENDELER Omløpsmidler Kundefordringer Kortsiktige fordringer MIFF Forskuddsbetalte kostnader Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital Overført resultat Sum egenkapital GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Avsetning AFP Skyldige offentlige avgifter Pensjonstrekk/truket fagfor.kont. Feriepenger MIFF Egenkap. Lyd Laksevåg Forskudd fra kunder Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen, Kristine Drake Styreleder Tordis Marie Espeland Nestleder Inger J.Ektvedt Styremedlem Marius Dale Romslo Fungerende daglig leder Øystein Dahl Styremedlem Magne Åsnes Styremedlem

20 ÅRSREGNSKAP HORDALAND MUSIKKRÅD 2013 HORDALAND MUSIKKRÅD NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2013 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak Note 2 - Bundne midler Det er innestående kroner ,5 på skattetrekkskonto - skyldig skattetrekk er kroner ,00 pr Note 3 - Lønnskostnader/honorarer Lønn til ansatte Lønn til andre Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Refusjon sykepenger Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Styrehonorar Honorar selvstendig næringsdrivende Revisjonshonorar Sum honorarer Sum lønnskostnader/honorarer Note 4 - Egenkapital Kapital Kapital Note 5 - Tilskudd VO-tilskudd adm. - NMR MSF VO-tilskudd adm. - Hordaland fylke Tilskudd MIFF Knutepunkt MIFF Tilskudd akustikkprosjekt Driftstilskudd -MSF Driftstilskudd Hordaland Fylkeskommune Fellessekretariatet -Hordaland Fylkeskommune Sum Note 6 - Andre inntekter NMR-frifond MSF(drift/adm.MIFF) Ung kor i Vest Klassisk Bømlo,Radøy,Voss,Vaskdal og Austev-musrikkråd Inntekter akustikk mva refusjon Sum Note 7-Avsetning AFP Saldo Innbet.Nordea Saldo Bergen,

Hordaland musikkråd MELDING OM VIRKSOMHETEN

Hordaland musikkråd MELDING OM VIRKSOMHETEN Hordaland musikkråd MELDING OM VIRKSOMHETEN 2013 2014 Forsidefoto: Fra Arrangørskolen sin konsert MELDING OM VIRKSOMHETEN - INNHOLD Styreleder har ordet! 4 Hvem er Hordaland musikkråd 5 Styret, Styremøter

Detaljer

Hordaland musikkråd ÅRSRAPPORT 2015. Hordaland musikkråd Paraply for det frivillige musikklivet

Hordaland musikkråd ÅRSRAPPORT 2015. Hordaland musikkråd Paraply for det frivillige musikklivet Hordaland musikkråd ÅRSRAPPORT 2015 Hordaland musikkråd Paraply for det frivillige musikklivet Hordaland musikkråd GLADE NYHETER fra ÅRSRAPPORTEN NY REKORD I VOKSENOPPLÆRINGSSTØTTE TIL HORDALAND Hordaland

Detaljer

Musikklivets eget studieforbund

Musikklivets eget studieforbund Musikklivets eget studieforbund Velkommen til oss! Vi er musikklivets studieforbund. Gjennom våre organisasjoner kan vi tilby opplæring innenfor hele musikkfeltet for eksempel Kor Rock Trekkspill Visesang

Detaljer

1.1. Styret i perioden 2012-2013 Leder: Sven Arne Trolsrud Drammens Symfoniorkester/NASOL. Veselmøy Fjerdingstad FolkOrg/Buskerud folkemusikklag

1.1. Styret i perioden 2012-2013 Leder: Sven Arne Trolsrud Drammens Symfoniorkester/NASOL. Veselmøy Fjerdingstad FolkOrg/Buskerud folkemusikklag MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2013 1. Fra siste årsmøte Siste årsmøte ble holdt på Union Scene i Drammen, 19. april 2012. 1.1. Styret i perioden 2012-2013 Leder: Sven Arne Trolsrud Drammens Symfoniorkester/NASOL

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Regionledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12 ÅRSMØTE 2013 OSLO, 22.5.2013 DAGSORDEN Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

INNKALLING / PÅMELDING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING / PÅMELDING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Fylkesledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Musikkens studieforbund i Sør-Trøndelag Melding om virksomheten 2014-2016 www.musikk.no/sor-trondelag

Musikkens studieforbund i Sør-Trøndelag Melding om virksomheten 2014-2016 www.musikk.no/sor-trondelag Musikkens studieforbund i Sør-Trøndelag Melding om virksomheten 2014-2016 www.musikk.no/sor-trondelag Vår organisasjon støttes av Sør-Trøndelag Fylkeskommune 2 Melding om virksomheten 2014 2016 (for årsmøteperioden

Detaljer

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter;

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; ÅRSMØTE 2015 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; - I 4c) foreslås tatt inn «har eller» slik at paragrafen vil lyde: «Rett til familemedlemskap

Detaljer

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD ÅRSOPPGJØR 2015 SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Resultatregnskap Sør-Trøndelag musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Formidling 261 635 110 480 Tilskudd Musikkens studieforbund 572 079 277

Detaljer

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet i Buskerud Fylkesledd av Norsk musikkråd/ Musikkens studieforbund Medlemmer Fylkes-/regionsledd av organisasjoner

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Leder : Jan Sandvik Østfold krets av NTL. Nestleder : Ragnar Bjørnstad Østfold krets av NTL. Styremedlemmer: Jan Grendal Østfold sangerforbund

Leder : Jan Sandvik Østfold krets av NTL. Nestleder : Ragnar Bjørnstad Østfold krets av NTL. Styremedlemmer: Jan Grendal Østfold sangerforbund ÅRSMELDING FOR 2010 1. FRA SISTE ÅRSMØTE 1.1 Det fungerende styret Leder : Jan Sandvik Østfold krets av NTL Nestleder : Ragnar Bjørnstad Østfold krets av NTL Styremedlemmer: Jan Grendal Østfold sangerforbund

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013 2011 Årsmøte Sak 1 Konsitutering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2006-2007

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2006-2007 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2006-2007 1. FRA SISTE ÅRSMØTE Siste årsmøte ble holdt på Tyrifjord hotell, Vikersund 27. april 2006. 1.1. Det fungerende styret i perioden 2006-2007 Det valgte styret: Leder: Magne

Detaljer

Melding om virksomheten

Melding om virksomheten Melding om virksomheten 2006-2008 1. INNLEDNING 2. ORGANISASJON 3. MØTER OG REPRESENTASJON 4. KURS OG PROSJEKTER 5. TILSKUDDSORDNINGER 6. ØKONOMI 7. SAMARBEID 8. OPPSUMMERING Ella Eira under landsmøtehelga

Detaljer

5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet

5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet Kulturstatistikk 2004 Musikk 5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet Rikskonsertane og andre orkester i Noreg heldt fleire konsertar, og fleire nytta høvet til å gå på konsert. Dei statlege utgiftene

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap VelferdstingetiOslo og Akershus Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd 1, 2 12 589 883 8 864 956 Sum tilskudd 12 589 883 8 864 956 Bevilgninger 3 9 822 072 6 643 772 Lønnskostnad

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 Utarbeidet av: Øvre Storgate 37, 3018 DRAMMEN Tlf: 32213570 Fax: 32213571 Org.nr. 941 527 906 www.regnskapsbyraet.no Resultatregnskap Note 2012 2011

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN Musikk rådet på Kjeller MELDING OM VIRKSOMHETEN 2009-2010 1 RESYMÉ AKERSHUS MUSIKKRÅD 2009 OG 2010 Akershus musikkråd har lagt en meget aktiv 2-årsperiode bak seg. For rådet har det også denne perioden

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

6. Musikk. Liv Taule. Dei ni orkestra i statistikken for 2005 er: Bit 20 ensemble Det Norske Blåseensemble anno 1734

6. Musikk. Liv Taule. Dei ni orkestra i statistikken for 2005 er: Bit 20 ensemble Det Norske Blåseensemble anno 1734 Kulturstatistikk 2005 Musikk Liv Taule 6. Musikk I 2005 var det nær,7 millionar konserttilhøyrarar på Rikskonsertane og andre konsertar. Det er 23 prosent auke i talet på tilhøyrarar. Talet på konsertar

Detaljer

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013.

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Dette regelverket omhandler forvaltningen av midler i henhold

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

buildingsmart Norge Resultatregnskap

buildingsmart Norge Resultatregnskap GE ÅRSREGNSKAP 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 3.152.500 3.085.500 buildingsmart Prosess 650.000 588.390 IFD Libary 130.000 0

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Oslo musikkråd har pr 31/12 2012 i overkant av 600 medlemslag med over 15.000 medlemmer Lokale musikkråd:

Oslo musikkråd har pr 31/12 2012 i overkant av 600 medlemslag med over 15.000 medlemmer Lokale musikkråd: OSLO MUSIKKRÅD 2012 1 MEDLEMMER Oslo musikkråd har pr 31/12 2012 i overkant av 600 medlemslag med over 15.000 medlemmer Lokale musikkråd: Nordstrand musikk- og kulturråd Nordre Aker musikk- og kulturutvalg

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE MUSIKKORGANISASJONER

TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE MUSIKKORGANISASJONER TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE MUSIKKORGANISASJONER Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74 Februar 2005 1 Innhold Historien 3 Økonomiske rammer 4 Målgrupper og brukere

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd

Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd Landskonferanse for lokale musikkråd, 31.10-2.11.2008 Hvorfor lokalt musikkråd Det meste som betyr

Detaljer

ÅRSMELDING og REGNSKAP 2014. for stiftelsen

ÅRSMELDING og REGNSKAP 2014. for stiftelsen ÅRSMELDING og REGNSKAP 2014 for stiftelsen Innhold 1 Organisasjon, stiftere og formål side 1 2 Styre, styremøter og administrasjon side 1 3 Forutsetninger for drift økonomi side 1 4 Sekretariat, arbeidsmiljø,

Detaljer

Årsregnskap. Østfold Skikrets

Årsregnskap. Østfold Skikrets Årsregnskap Østfold Skikrets 2014 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 Offentlige tilskudd 2 259 736 266 117 Andre inntekter 3 601 819 511 282 Sum driftsinntekter 861 555

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER Sted: Lier gård, Veldre Tid: 1000-1400 Innkalte Til stede: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica Korsli Solberg

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER

STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER Sted: Strand hotell, Gjøvik (Kulturhus) Tid: 1100-1500 Til stede: Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Tor Stallvik, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica

Detaljer

MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER

MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER Ikke vedtaksført styremøte pga lite frammøte protokoll godkjent etter sirkulasjon blant styremedlemmene. Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1100-1400 Til stede Fra styret: Kåre Haugli

Detaljer

Rogaland Volleyballkrets

Rogaland Volleyballkrets RESULTATREGNSKAP PR 31.12 Note 2011 2010 Tilskudd 2 222 072 224 265 Medlemskontigent 74 800 68 200 Andre inntekter 319 571 517 028 SUM DRIFTSINNTEKTER 616 443 809 493 Lønnskostnader m.m. 2 467 523 401

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2010-2012 INNHOLD

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2010-2012 INNHOLD MELDING OM VIRKSOMHETEN 2010-2012 INNHOLD 1. Styre, komiteer og utvalg s. 1 2. Medlemsorganisasjoner, lokale musikkråd s. 1 3. Styremøter, konferanser, representasjon i utvalg/styrer s. 1-2 4. Administrasjon,

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd

Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013 Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN Musikk rådet på Kjeller MELDING OM VIRKSOMHETEN 2013-2014 1 RESYMÉ AKERSHUS MUSIKKRÅD 2013 OG 2014 Perioden 2013-14 har vært en meget aktiv periode for Akershus musikkråd. I tillegg til en omfattende og

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 10. mars 2015 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2014 på styremøte

Detaljer

ÅRSMELDING+2011+ + + + + +

ÅRSMELDING+2011+ + + + + + ÅRSMELDING+2011+ + + + + + + 1.+Innledning+...+4 2.+Organisasjon+...+5 2.1+Organisasjon+...+6 2.1.1Formål...6 2.1.2Rådet...6 2.1.3Styret...6 2.1.4Programkomité...7 2.1.5Valgkomité...7 3.+Innhold+og+fakta+2011+...+8

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer