ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009"

Transkript

1 ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009

2 Årsmøte i Norges Guideforbund Lørdag 21.mars 2009 kl Quality Hotel Klubben, Tønsberg Åpning: Godkjenning av saksliste Valg av møtedirigent Valg av referent Valg av protokollunderskrivere Valg av tellekorps Saksliste: 1. Behandling og godkjenning av fullmakter 2. Årsberetning for Årsregnskap for 2008 Revisors beretning for Fastsettelse av årskontigent for Søknad om medlemskap 6. Fastsettettelse av honorar for 2008 for styremedlemmer, revisor og valgkomité 7. Valg av styremedlemmer i henhold til vedtektenes 7 8. valg av revisor i henhold til vedtektenes 7 9. valg av valgkomité i henhold til vedtektenes 7 NGF Årsmøte Tønsberg Side 2 av 18

3 Sak nr. 2 Årsberetning for 2008 ÅRSBERETNING FOR NORGES GUIDEFORBUND Styret, komiteer og kontakter. NGF har i inneværende periode bestått av: Leder: Kari Steinsvik Ålesund Guideforening Sekretær: Astrid Margrete Aasum Trondheim Guideforening Kasserer: Bente Blomholt Drammen Guideforening Styremedlem: Niels Henrik Jensen Kristiansand og Omland Guideforening 1. Varamedlem Beate Rosher Salen Bergen Guideforening 2. Varamedlem Renate Digranes-Boese Oslo Guidelaug St. Halvard Revisor: Vibeke Moldvær Trondheim Guideforening Vararevisor: Henri G. Jaquet Oslo Guideforening Valgkomitè Karin Bergh Jørgensen Oslo Guideforening Trine Søraa Trondheim Guideforening Laila Klem Tveten Drammen Guideforening 1. varamedlem Børge Larsen Harstad og Omegn Guideforening 2. varamedlem Kari Jemtland Moen Oslo Guideforening Utdanningsleder: Trine Søraa Trondheim Guideforening Kontaktperson IATM: Anne Grethe Ottesen Oslo Guideforening IGC: Trine Søraa Trondheim Guideforening WFTGA: Greta Kristoffersen Oslo Guideforening Regionale utdanningskontakter: Nord-Norge: Chantal Forså Harstad og Omegn Guideforening Midt-Norge: Astrid Margrete Aasum Trondheim Guideforening Møre og Romsdal: Britt Walle Ekroll Ålesund Guideforening Hordaland: Ellen M. Søvig Bergen Guideforening Rogaland: Anne Berit Foldnes Stavanger Guide Forening Sørlandet: Marie T. Sørensen Kristiansand og Omland Guideforening Martha Håverstad (fra høsten 2008) Indre Østland: Inger Line Thallaug Lillehammer Guideforening Inger Marie Langemyr (fra høsten 2008) Oslofjordregionen: Lisen Wikant Oslo Guideforening NGF Årsmøte Tønsberg Side 3 av 18

4 Styremøter: Styret har i perioden hatt 5 styremøter 1. Drammen 29. mars Oslo 26. april Bergen 24. og 26. oktober E-post 18. januar Tønsberg 20. mars 2009 Styret fikk 2 nye medlemmer på årsmøtet og det var behov for å ha et styremøte i Oslo i april. På dette møtet ble den økonomiske situasjonen spesielt diskutert og de første forberedelsene ble gjort for å kunne arrangere en fagkonferanse i Bergen. Saksmengden har stort sett vært som foregående år. I 2008 fikk vi en web-ansvarlig og styret har startet arbeidet med å bruke nettet som et viktig sted for informasjon for medlemmene generelt og internt for styret og som en lagringsplass for diverse viktige dokument. På grunn av den økonomiske situasjonen valgte styret å avholde styrmøtet i januar elektronisk. Samarbeidet har fungert godt og de ulike oppgavene er fordelt mellom styremedlemmene. Det har vært noen henvendelser angående kurs og utdanning og styret har fulgt opp kontakten med myndighetene og reiselivsorganisasjonene. Styret har også fått tilbakemeldinger om at stadig flere deltar på reiselivskonferanser rundt om i landet. 2. Andre møter og konferanser. a) Fagkonferanse i Bergen 25. oktober 2008 For første gang arrangerte NGF en fagkonferanse med Guidens rolle i reiselivsnæringen som tema. Bakgrunnen for konferansen var møtet med Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge like førs Landsmøtet i Drammen. Vi fikk på det møtet tilsagn om økonomisk støtte på kr moms til å arrangere en slik konferanse. Premissene ble avklart i løpet av våren og styret bestemte seg for å legge den til Bergen i forbindelse med høstens styremøte. Ledertreff og UDK-treff ble inkludert i konferansen. Vi hadde strenge økonomiske rammer å forholde oss til og bestemte raskt at vi måtte bruke personer i Bergensområdet til å holde innlegg. Invitasjon ble sendt til reiselivsorganisasjoner spesielt i Bergensområdet og alle våre kontakter innen reiseliv ble orientert om konferansen før sommeren og fikk invitasjon i september. Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad fikk også invitasjon. Konferansen ble arrangert på Comfort Holberg Hotel den 25. oktober med ca 50 deltakere. Det er svært gledelig at også en del guider deltok i tillegg til lederne og UDK-ene. Beklageligvis meldte reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin forfall dagen før konferansen. Det er laget et eget referat fra konferansen og i tillegg er det laget et internt notat om det arbeidet som ble gjort i forbindelse med konferansen. b) Ledertreff og UDK-treff Fellesmøtet med lederne og UDK-ene ble avholdt søndag 26. oktober frem til lunsj. 11 av NGFs medlemsforeninger var representert på Ledertreffet pluss ett enkeltmedlem. Samtlige Utdanningskontakter var til stede. Følgende deltok: Beate R. Salen, Bergen Guideforening Ingjerd Drengsrud Førde, Drammen Guideforening Gunn M Haugen, Lillehammer Guideforening Knut Aslaksen, Oslo Guidelaug St. Hallvard Kari J. Moen, Gjøvik-Toten Guideforening Inger J. Bryde, Oslo Guideforening Niels Henrik Jensen, Kristiansand og Omland Guideforening / styremedlem NGF Trine Søraa, Trondheim Guideforening / utdanningsleder i NGF / IGC / valgkomiteen NGF Kåre Walvik, Stavanger Guide Forening Sisel Waage Aurdal, Ålesund Guideforening Chantal Forså, Harstad og Omegn Guideforening / UDK Nord-Norge Henriette B. Eilertsen, Enkeltmedlem Alta Ellen Søvig, UDK Hordaland Anne Berit Foldnes, UDK Rogaland Martha Håverstad, UDK Sørlandet Lisen Wikant, UDK Oslofjordregionen Inger Marie Langemyr, UDK Indre Østland Astrid Margrete Aasum, Trondheim Guideforening, UDK Trøndelag / sekretær NGF Britt Walle Ekroll, UDK Møre og Romsdal Kari Steinsvik, Leder NGF Bente Blomholt, Kasserer NGF Vibeke Moldvær, Web-ansvarlig NGF NGF Årsmøte Tønsberg Side 4 av 18

5 Møtet startet med oppsummering av fagkonferansen og det kom mange positive tilbakemeldinger. Det ble diskutert hvordan den enkelte forening kunne følge opp i sine nærmiljø. Det er laget et eget referat fra leder/udk-treffet. Det var enighet om at det er svært positivt å samle lederne og UDK-ene. Det er imidlertid behov for at UDK-ene også kan ha et eget møte. Styret vil arbeide videre for å finne muligheter til det. Når det gjelder Ledertreff, så ser styret det som svært positivt å kunne utveksle erfaringer både lederne i mellom og for at styret skal kunne få og gi informasjon. Styret vil arbeide for at ledertreffet arrangeres i forbindelse med høstens styremøte. Dette har ikke minst med den økonomiske situasjonen til NGF. Styret vil fortsatt dekke 1 overnatting og kan tenke seg å utvide treffet til en hel dag med felles middag om kvelden og avreise neste morgen. c) Møte med NHO Reiseliv Styret lyktes å få til et møte med NHO Reiseliv i forbindelse med styremøtet i Oslo den 26. april. Vi møtte Bjørn Kjetilson og fikk orientert om NGF og det arbeidet vi gjør i forbindelse med kvalitetssikring av guidearbeidet. Han orienterte oss om NHO Reiseliv og hvilke avdelinger de har. Dessverre må vi nok si at vi ikke traff rette personen. Styret vil derfor arbeide for å få til et nytt møte med personer høyere oppe i ledelsen. NHO Reiseliv er en viktig aktør innen reiselivsnæringen og det er derfor å komme i kontakt med dem. Det er skrevet eget sammendrag fra møtet. 3. Arbeidsprogram a) Kontakt med lokale foreninger. Pr har NGF mottatt kontingent fra 13 foreninger og 4 enkeltmedlemmer, til sammen 538 medlemmer. Det ble orientert om Oslo Guidelaug St Hallvards årsmøteforslag i 2008 på Ledertreffet og styret ønsker å samle vedtekter og samarbeidsavtaler elektronisk fra foreningene. Mange foreninger har sendt dem inn, men fortsatt mangler en del. Det er greit for styret å kunne formidle informasjon om andre vedtekter og avtaler når det er forespørsler om dette. b) Øke medlemstallet og bistå ved etablering av lokal forening. Nye lokalforeninger kan kun være aktuelle som medlemmer i NGF etter godkjent NGF-kurs. Styret anser det derfor som en av sine viktigste oppgaver å bistå ved gjennomføring av slike kurs, i samarbeid med NGFs Utdanningskontakter. I Follo ble det uteksaminert 12 nye guider våren I løpet av høsten har det vært kontakt med tanke på å danne en guideforening i Follo. Dessverre er ikke alle brikkene kommet på plass før årets Årsmøte. Narvik Guideforening har også tatt kontakt for å bli innmeldt på nytt i NGF. c) Læreplan for lokalguider og kurs. Det ble solgt 1 Læreplaner i Flere av foreningene har arrangert kurs i løpet av året. Bergen, Ålesund, Stavanger og Oslo har uteksaminert flere guider og det er kurs i gang både i Trondheim og Narvik/Harstad/Lofoten. Guideteknikkheftet er blitt en salgssuksess og selges til de som går på kurs som er godkjent av NGF. d) Id-kort Det ble utstedt 81 ID-kort i Salget av ID kort har de siste årene ligget høyere enn budsjettert. Styret noterer med tilfredshet at våre medlemmer ser ID-kortet som et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å tydeliggjøre den kvalitet NGF-guidene representerer overfor kundene, og at det er en god markedsføring for NGF. Kasserer Bente Blomholt har ansvaret for registrering og utsendelse av kortene. Id-kortet utstedes to ganger i året, og foreningene sender samlet bestilling til kasserer innen 15. mai og 15. oktober. e) NGF- Nytt Niels Henrik Jensen har ansvaret for NGF-Nytt. Utsendelsene har fulgt de rutiner som ble vedtatt på årsmøtet I Stavanger, med temabaserte artikler i høstutgaven med stoff knyttet til det stedet hvor årsmøtet skal avholdes neste vår. Bladet blir lagt ut på NGFs Web-sider, hvor også tidligere utgaver finnes. NGF-Nytt sendes ut på e-post til alle som har det, og i papirutgave til de som ikke har. Det er stadig færre som ikke har e-post og det vil derfor bli vurdert å endre utsendelsen av NGF-Nytt. f) Websider Vibeke Moldvær er NGFs Webredaktør. Niels Henrik Jensen har vært kontaktperson i styret. I løpet av 2008 ble det installert ny software og arbeidet med å bedre sidene er i full gang. På Ledertreffet presenterte Vibeke Moldvær sidene og oppfordret foreningene om å lage egne hjemmesider som blant annet kan knyttes opp til NGF med link. I tillegg vil Styret at flere funksjoner skal inn på Websidene. Både Styret og UDK-ene har fått intranett med passord og vi er startet med å legge ut blant annet referater. Det legges opp til at så mye som mulig av NGFs arkiv kan lagres på nettet. NGF Årsmøte Tønsberg Side 5 av 18

6 I tillegg klarte Styret å få sponsorinntekter på siden ved å tilby reklameplass med link til våre samarbeidspartnere. Dette kan bli en god inntektskilde, men det er viktig at vi kan vise at sidene våre blir brukt. Websidene vil bli viktigere i fremtiden og Styret vil derfor utarbeide retningslinjer for webredaktør og en eventuell webredaksjon og om hvordan NGF skal bruke websidene. 4. Utdanning og kvalitetsikring. Utdanningskontaktene deltok på fagkonferansen og leder/udk-treffet i Bergen i oktober. Styret er av den oppfatning at det kombinerte leder/udk-treffet var nyttig for alle parter. Det er svært viktig at det hele tiden er et godt samarbeid mellom foreningene og utdanningskontaktene. Det er nyttig at UDK-ene kan samles for å utveksle erfaringer og diskutere kvalitetssikring av vårt kursopplegg, men den økonomiske situasjonen er anstrengt for tiden. Heldigvis ga støtten fra Innovasjon Norge oss muligheten til å få til treffet i Bergen i I 2008 fikk Ålesund Guideforening til et godt samarbeid med Fylkeskommunen og Innovasjon Norge om støtte til kurs. I tillegg har vi i Nord-Norge et godt samarbeid med Folkeuniversitet om guidekurs. Begge disse modellene er interessante og bør følges opp av andre lokalforeninger. 5. Internasjonale organisasjoner. På grunn av den økonomiske situasjonen har styret valgt å melde seg ut av WFTGA og IATM. Medlemskapet i IGC opprettholdes. Stavanger Guide Forening arrangerte Årsmøte til IGC i april deltakere fra de nordiske landene hadde et flott opphold i Stavanger. Stavanger Guide Forening fortjener honnør for et glimrende arrangement. 6. Fremtidige Lands/Årsmøter 2009 TønsbergGuidene 2010 Bergen Guideforening 2011 Oslo Guideforening Styret vil rette en stor takk til de foreninger som tar på seg arbeidet med å arrangere Landsmøtet i Norges Guideforbund 7. Generelt Styret vil takke hver enkelt for innsatsen i Ålesund, 28. februar 2009 Kari Steinsvik Leder NGF Årsmøte Tønsberg Side 6 av 18

7 Sak nr. 3 Årsregnskap for Revisors beretning for 2008 REGNSKAP Note Inntekter Virkelige tall 2008 Budsjett Kontingent , ,00 Læreplan 1 020, ,00 Tilskudd ,00 0,00 Logo 6 300,00 0,00 Guideteknikk 1 240, ,00 NGF-effekter 9 267, ,00 2 ID-kort 1 015,00 500,00 Overskudd landsmøte 8 347,70 0,00 3 Renteinntekter 1 644,00 0,00 Sum: , ,00 Utgifter Virkelige tall 2008 Budsjett Møter, reiser , ,00 5 Porto 4 646, ,00 NGF-nytt 1 715, ,00 6 Styrehonorar 8 000, ,00 Kompensasjon for bruk eget utstyr , ,00 Honorar revisor 1 000, ,00 Honorar valgkomité 700, ,00 Rekvisita 1 939, ,00 7 Kontingent Internationale organisasj , ,00 Gaver/styrets disposisjon 5 200, ,00 8 Web 3 970, ,00 9 Diverse 4 774,00 Bankomkostninger 588,00 500,00 Sum: , ,00 Noter: 1 Kontingent 13 foreninger 175*518 kr ,00 4 enkeltmedlemmer 500*4 kr 2 000,00 kr ,00 2 ID-kort Det ble solgt 81 ID-kort i 2008 NGF Årsmøte Tønsberg Side 7 av 18

8 3 Renteinntekter Renter Plasseringskonto kr 255,00 Renter Brukskonto kr 1 389,00 kr 1 644,00 4 Møter/reiser Det har vært avholdt 4 styremøter: Oslo, Drammen, Oslo og Bergen Reiser kr ,80 Opphold kr 7 770,00 Konferanse Bergen kr ,00 Formannstreff kr ,00 Landsmøte styret kr ,00 kr ,80 5 Porto kr 4 771,00 6 Honorarer og kompensasjon godkjent av årsmøte: Leder kr 7 000,00 Kasserer kr 5 000,00 Sekretær kr 5 000,00 Styremedlem kr 4 000,00 Revisor kr 1 000,00 Valgkomité kr 700,00 kr ,00 7 Kontingent internasjonale organisasjoner IGC kr 512,41 WFTGA kr 3 359,25 IATM kr 1 859,80 kr 5 731,46 8 Web adresse: Årsavgift for vedlikehold av nettside for NGF kr 1 985,00 Betalt for 2009 kr 1 985,00 kr 3 970,00 9 Diverse Program Web siden kr 2 474,00 Patentstyret kr 2 300,00 kr 4 774,00 Beholdning av effekter: Pr Solgt Pr NGF-skjerf NGF-Pins NGF-Slips NGF-Vesker Mikrofonhetter NGF Årsmøte Tønsberg Side 8 av 18

9 Sammendrag Regnskap 2007 Inntekter kr ,70 Utgifter kr ,30 Resultat kr 7 587,40 Beholdning pr Beholdning bank kr ,00 Beholdning kasse kr 1 652,50 Beholdning plasseringskonto kr ,50 Beholdning pr Beholdning bank kr ,90 Beholdning kasse kr 5 942,50 Beholdning plasseringskonto kr 5 165,00 kr ,00 kr ,40 Resultat kr 7 587,40 Drammen, Bente Blomholt Kasserer NGF Årsmøte Tønsberg Side 9 av 18

10 NGF Årsmøte Tønsberg Side 10 av 18

11 BUDSJETT Inntekter Beløp Kontingenter kr ,00 Læreplan kr 3 600,00 Guideteknikk kr 300,00 NGF-effekter kr 2 000,00 Logo kr 4 600,00 ID-kort kr 500,00 Renter og avkastning kr - Sum: kr ,00 Utgifter Beløp Møter, reiser kr ,00 Porto kr 4 000,00 Styrehonorar kr 8 000,00 Kompensasjon til styret kr ,00 Honorar revisor kr 1 000,00 Honorar webansvarlig kr 2 000,00 Honorar valgkomité kr 1 000,00 Rekvisita kr 1 000,00 Kostnad ved web adresse kr 2 000,00 Kontingent IGC kr 500,00 Gaver/styrets disposisjon kr 3 000,00 NGF-Nytt kr 2 000,00 Bankomkostninger kr 500,00 Sum: kr ,00 NGF Årsmøte Tønsberg Side 11 av 18

12 MEDLEMSOVERSIKT FORENING/LAG ENDRINGER Bergen Guideforening Drammen Guideforening Guide Team Vesterålen Gjøvik-Toten Guideforening Harstad Guideforening Kristiansand og Omland Guideforening Lillehammer Guideforening Oslo Guideforening Oslo St Hallvard Stavanger Guideforening Trondheim Guideforening TønsbergGuidene Ålesund Guideforening Enkeltmedlemmer: Janns Adventure (Jann Harald Engstad) 1 1 Ingjerd Dyrnbe Anda 1 1 Henriette Bismo Eilertsen 1 1 Knut S. Kjorstad Note: Guide Team Vesterålen hadde ikke betalt kontingent før årsskiftet dette har de nå gjort i 2009 NGF Årsmøte Tønsberg Side 12 av 18

13 Sak nr. 4 Fastsettelse av årskontigent for 2010 Styrets forslag til kontingent Styret foreslår økning i kontingenten for 2010 til medlem tilknyttet forening: kr. 200,- enkeltmedlem kr. 600,- for styret Norges Guideforbund Astrid Margrete Aasum sekretær NGF Årsmøte Tønsberg Side 13 av 18

14 Sak nr. 5 Søknad om medlemskap SØKNAD OM MEDLEMSKAP NARVIK GUIDEFORENING (NarvikGuide ) Styret har mottatt søknad fra Narvik Guideforening (NarvikGuide) om å bli medlem i NGF. Søknaden ligger vedlagt. Narvik Guideforening søker om opptak i Norges Guideforbund i samråd med NGF v/ UDK Chantal Forså. Styret har behandlet søknaden og vil anbefale Årsmøtet at Narvik Guideforening blir tatt opp som medlem i Norges Guideforbund. Styrets forslag til vedtak: Narvik Guideforening blir tatt opp som medlemsforening i Norges Guideforbund fra Norges Guideforbund Styret Kari Steinsvik Leder 2 vedlegg NGF Årsmøte Tønsberg Side 14 av 18

15 Norges Guideforbund v/karin Steinsvik Narvik, SØKNAD OM OPPTAK I NORGES GUIDEFORBUND (NGF) Narvik Guideforening (NarvikGuide) søker herved om å bli tatt opp som medlem i NGF. Foreningens formål er å fremme Narvik-guidens interesser. Vi skal blant ta initiativ til utdanning av guidene, slik at kunnskapene og kvalitet holdes på et høyt nivå og vi skal arbeide for et godt forhold til myndigheter, institusjoner og publikum. Ettersom det nå gjennomføres autorisasjonsprogram for guider i Ofoten og Sør-Troms, ser vi det hensiktsmessig å søke om medlemsskap i NGF. Vi har avholdt årsmøte og vedtatt følgende endringer i vedtekter: Endring av tekst tilpasset NGF: 2 b Autoriserte guider er medlemmer som har bestått Norges Guideforbund (NGF) s godkjente kurs og har en godkjent NGF-autorisasjon. Nytt punkt i hht krav fra Frivillighetsregisteret: Oppløsning 10 NarvikGuide kan bare oppløses av årsmøtet. Forslaget må være angitt i innkallelsen. Oppløsningen og disposisjon av foreningens midler må vedtas med 2/3 flertall av medlemmene. Ved første gangs innkalling må 2/3 av medlemmene være til stede, hvis ikke innkalles det til nytt ekstraordinært årsmøte hvor alminnelig flertall avgjør. Nye vedtekter følger vedlagt. Vi håper å rekruttere flere nye autoriserte guider og medlemmer i løpet av våren og sommeren 2009, og vil jobbe kontinuerlig for å rekruttere nye kompetente guider i regionen. På vegne av styret i NarvikGuide Hilde M. Normark Hilde M. Normark Styrets leder NGF Årsmøte Tønsberg Side 15 av 18

16 Harstad, 24. februar 2009 Til Årsmøtet i Norges Guideforbund, mars 2009, Tønsberg Søknad om medlemskap fra guideforeningen i Narvik. Narvik Guideforening har pr tiden 5 medlemmer som alle har høy kompetanse og lang erfaring som guider. 7. mars starter et guidekurs i Ofoten og Sør-Troms i regi av NGF, Destinasjonsselskapene i Narvik og Harstad og Folkeuniversitetene i Narvik og Harstad. Dette kurset vil resultere i NGF-autorisasjon av nye guider i Narvik regionen og føre til flere ressurspersoner i guideforeningen. Jeg anbefaler Årsmøtet om å ta opp Narvik Guideforening som medlem i Norges Guideforbund. Med vennlig hilsen, Chantal Forså Utdanningskontakt i Nord-Norge NGF Årsmøte Tønsberg Side 16 av 18

17 Sak nr. 6 Fastsettettelse av honorar for 2008 for styremedlemmer, revisor og valgkomité Styrets forslag til honorar Styret foreslår ingen endring i kompensasjon/honorarer i forhold til i fjor. for styret Norges Guideforbund Astrid Margrete Aasum sekretær NGF Årsmøte Tønsberg Side 17 av 18

18 Sak nr. 7, 8 og 9 Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomité Norges Guideforbund Årsmøtet 21.mars 2009 Tønsberg Valg Valgkomiteens innstilling er som følger: Sekretær Kristian Bredby Oslo Guideforening ny 2 år Styremedlem Niels Henrik Jensen, Kristiansand og Omland Guideforening gjenvalg 2 år 1. Varamedlem Eva Karin Jaeck, Oslo Guidelaug St Hallvard ny 1 år 2. Varamedlem Beate Rosher Salen Bergen Guideforening gjenvalg 1 år Andre tillitsverv: Revisor Vibeke Moldvær, Trondheim Guideforening gjenvalg 1 år Vararevisor Henri G. Jaquet Oslo Guideforening gjenvalg 1 år Valgkomité Karin Bergh Jørgensen, Oslo Guideforening gjenvalg 1 år Laila Klem Tveten, Drammen Guideforening gjenvalg 1 år Trine Søraa, Trondheim Guideforening gjenvalg 1 år 1. vara Kari Jemtland Moen Gjøvik-Toten Guideforening gjenvalg 1 år 2. vara Sidsel Waage Aurdal Ålesund Guideforening ny 1 år Alle kandidater er forespurt og har sagt seg villig til vervene. Leder Kari Steinsvik, Ålesund Guideforening ikke på valg Kasserer Bente Blomholt, Drammen Guideforening ikke på valg Karin Bergh Jørgensen Laila Klem Tveten Trine Søraa NGF Årsmøte Tønsberg Side 18 av 18

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 19.mars 2011 kl. 09.00 Thon Hotel Opera, Oslo

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 19.mars 2011 kl. 09.00 Thon Hotel Opera, Oslo Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 19.mars 2011 kl. 09.00 Thon Hotel Opera, Oslo Inger-Johanne Bryde, Oslo GF ønsket velkommen til Årsmøtet i Oslo og ga ordet til turistsjef Tor Sannerud.

Detaljer

Bergen 20. mars 2010

Bergen 20. mars 2010 ÅRSMØTE Bergen 20. mars 2010 BERGEN GUIDEFORENING Årsmøte i Norges Guideforbund 20. mars 2010 kl. 09.00 Sted: Grand Hotel Terminus, Bergen Åpning: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg

Detaljer

Drammen 29. mars 2008

Drammen 29. mars 2008 ÅRSMØTE Drammen 29. mars 2008 Årsmøte i Norges Guideforbund 29. mars 2008 kl. 09.00 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Åpning: Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent.

Detaljer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 29. mars 2008 kl 09.00. Sted: Rica Park Hotell, Drammen

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 29. mars 2008 kl 09.00. Sted: Rica Park Hotell, Drammen Referat Årsmøte i orges Guideforbund 29. mars 2008 kl 09.00 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Trulte Ellingsen, Drammen Guideforening ønsket velkommen og introduserte ordfører Tore Opdal Hansen, som presenterte

Detaljer

Årsmøte i Norges Guideforbund

Årsmøte i Norges Guideforbund ÅRSMØTE OSLO 19. mars 2011 Årsmøte i Norges Guideforbund 19. mars 2011 kl. 09.00 Sted: Thon Hotell Opera, Oslo Åpning: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent. Valg av protokollunderskrivere.

Detaljer

BERGEN GUIDEFORENING

BERGEN GUIDEFORENING ÅRSMØTE REFERAT Bergen 20.mars 2010 BERGEN GUIDEFORENING Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 20.mars 2010 kl. 09.00 Grand Hotel Terminus, Bergen Før selve årsmøte startet hadde kommunalråd

Detaljer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Referat Årsmøte i orges Guideforbund 12. mars 2005 kl 09.00 Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Wenche Haug Almestrand, ny leder i Lillehammer Guideforening ønsket velkommen til årsmøtedagen

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 23.mars 2012 kl. 09.00 Clarion Hotel Ernst, Kristiansand

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 23.mars 2012 kl. 09.00 Clarion Hotel Ernst, Kristiansand Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 23.mars 2012 kl. 09.00 Clarion Hotel Ernst, Kristiansand Niels Henrik Jensen, leder i Kristiansand og Omland Guideforening, ønsket velkommen til Årsmøtet

Detaljer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 18. mars 2006 kl 09.00. Sted: Thon Hotell Harstad, Harstad

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 18. mars 2006 kl 09.00. Sted: Thon Hotell Harstad, Harstad Referat Årsmøte i orges Guideforbund 18. mars 2006 kl 09.00 Sted: Thon Hotell Harstad, Harstad Børge Larsen, Harstad og Omegn Guideforening ønsket velkommen til Årsmøtet i Harstad og ga ordet til varaordfører

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 22. mars 2014 kl. 09.00 Victoria Hotell, Stavanger

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 22. mars 2014 kl. 09.00 Victoria Hotell, Stavanger Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 22. mars 2014 kl. 09.00 Victoria Hotell, Stavanger Årsmøtet startet med en presentasjon av Destinasjonsselskapet for Stavanger, Sandnes og Jæren ved Gunhild

Detaljer

Vedtekter for Norges Guideforbund

Vedtekter for Norges Guideforbund Vedtekter for Norges Guideforbund Vedtatt på NGFs Årsmøte i Trondheim 9.februar 1985 Sist endret på Årsmøtet i Harstad 12.3.2016 1 GENERELT Norges Guideforbund (NGF) er en landsomfattende organisasjon

Detaljer

REFERAT Styremøte Comfort Hotell Børsparken, Oslo 13.01.08, kl 09.30

REFERAT Styremøte Comfort Hotell Børsparken, Oslo 13.01.08, kl 09.30 REFERAT Styremøte Comfort Hotell Børsparken, Oslo 13.01.08, kl 09.30 Tilstede: Trine Søraa, Kari Steinsvik, Vibeke Moldvær, Niels Henrik Jensen og Beate Roscher Salen. Sak 22/07-08 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 12. Mars 2016 kl Scandic Grand Hotell, Harstad

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 12. Mars 2016 kl Scandic Grand Hotell, Harstad Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 12. Mars 2016 kl 09.00 Scandic Grand Hotell, Harstad Før årsmøtet startet ønsket av Harstads ordfører Marianne Bremnes oss velkommen til byen med sang

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 16. mars 2013 kl. 09.00 Quality Hotel Waterfront, Ålesund

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 16. mars 2013 kl. 09.00 Quality Hotel Waterfront, Ålesund Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 16. mars 2013 kl. 09.00 Quality Hotel Waterfront, Ålesund Leder i Ålesund Guideforening, Ruth Skartveit Rogne, ønsket Årsmøtet i Norges Guideforbund velkommen

Detaljer

Referat Årsmøte i Norges Guideforbund 16. mars 2002 kl. 9.00

Referat Årsmøte i Norges Guideforbund 16. mars 2002 kl. 9.00 Referat Årsmøte i Norges Guideforbund 16. mars 2002 kl. 9.00 Sted: Meyergården Hotell, Mo i Rana Polarsirkelguidenes leder Karin Andersen ønsket alle hjertelig velkommen til Mo. De hadde gledet seg lenge

Detaljer

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN :

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : Foreningen Apenes Vel Anno 1918 ÅRSMØTE 2014 FREDAG 21. MARS 2014 KL. 19:00 Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : 1. Åpning 7. Fastsettelse av kontingent 2. Møtets lovlige innkallelse. 8. Budsjett

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Protokoll. Årsmøte i Oslo Guidelaug St. Hallvard. 16. februar kl Sted: Schafteløkken, Frogner Menighets Hus, Oslo

Protokoll. Årsmøte i Oslo Guidelaug St. Hallvard. 16. februar kl Sted: Schafteløkken, Frogner Menighets Hus, Oslo Protokoll Årsmøte i Oslo Guidelaug St. Hallvard 16. februar 2010 - kl. 18.00 20.30 Sted: Schafteløkken, Frogner Menighets Hus, Oslo Renate Digranes-Boese, styreleder i Oslo Guidelaug St Hallvard, ønsket

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset 1. Åpning ved Styreleder og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av protokollvitner 4. Gjennomgang av årsberetningen

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 30.03.2016 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Haldor

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 1. Åpning Leder Lin Christine Solberg åpner årsmøtet. 2. Konstituering a) Navneopprop b) Valg av møteleder c) Valg av referenter d) Valg av 2 personer til

Detaljer

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 ONF - Organisasjon for norske fagskolestudenter innkaller herved våre medlemmer til Landsmøtet 2016. Landsmøtet holdes på Sørmarka konferansehotell utenfor Oslo helgen

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 25.03.2015 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Ola

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte.

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte. Til medlemmer i Sørlandets R/C Modellflyklubb (SRCM) og Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet som avholdes tirsdag 26.02.2013 kl 19 i kaffebar/lunsjrom på Kjevik bak militærhangar.

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18. NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.30 NORSK LHASA APSO KLUBB. Sandefjord, 26. mars 2016 Innkalling

Detaljer

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte.

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte. . AHF. Aurdalsåsen hytteforening Leder Finn Kr. Aamodt Jegerveien 36, 0777 OSLO Telefon: mob.91840710 e-post: finn.aamodt@invanor.no www.aurdal-hytteforening.no Kasserer Tone M.Jystad Fredrikson Jegerveien

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Årsmøte Tromsø Hundeklubb kl Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken.

Årsmøte Tromsø Hundeklubb kl Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. Årsmøte Tromsø Hundeklubb 31.3. 2016 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. 1. Åpning, godkjenning av dagsorden og valg av møteleder. 2. Valg av referent, tellekorps og to personer til å underskrive

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Avtale om medlemskap

Avtale om medlemskap Avtale om medlemskap Hadeland & Ringerike Reiseliv Markedsorganisasjonen; Ringerike Reiseliv Org. nr. 984 881 479 Navn: Adresse: Postnr og sted: Innmeldt fra dato: / - Kontaktperson: Antall årsverk: E.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2016 ble avholdt 31. mai 2016 i Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble vedtatt. Styret Styret har i

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer

Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april 2010 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen

Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april 2010 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april 2010 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen 1 Åpning. Torstein Rudi ønsket velkommen. På grunn av aske etter vulkanutbrudd på Island ble

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge HHT Osler foreningen, Norge september 2016 Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge Tid og sted: 1.november kl 16.00, Scandic hotell Gardermoen Saker til behandling: 1.

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

VEDTEKTER. SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom. Siste endring: 23. mai 2017

VEDTEKTER. SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom. Siste endring: 23. mai 2017 VEDTEKTER SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom Siste endring: 23. mai 2017 1. NAVN Foreningens navn er Sarkomer. 2. FORMÅL Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer som

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld.

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld. Sted: Scandic Asker Hotell Teknisk arrangør: Oslo&Akershus Fylkeslag Tilstede: Se egen liste Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

Medlem i NORGES LUFTSPORTSFORBUND / NORSK AERO KLUBB

Medlem i NORGES LUFTSPORTSFORBUND / NORSK AERO KLUBB Vedtekter for Røyken og Hurum Modellflyklubb Stiftet 27.11.2001 1. Klubbens formål Klubbens formål er ved samarbeid og kameratskap å være et samlingspunkt for modellflyinteressert ungdom og voksne i Røyken

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2012 ble avholdt 17. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble

Detaljer

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Sunnmøre 01. april 2014 Meieriet i Ålesund 1 Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Dato: Tirsdag 01. April 2014 Tid: 19.00 Sted: Meieriet

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG REFERAT OG DOKUMENTER FRA FYLKESÅRSMØTE 2013 BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG torsdag 14. mars kl 19.00 på Egon i Søndregate, Trondheim Innhold Årsmøtereferat... 2 1. Valg av møteleder og referent... 2 2.

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012.

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet 1976. Vedtatt av årsmøtet den 30. september 1976. Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub 26.02.2015 Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Årsmøte

Årsmøte Sted: Årsmøte 2017 22.04.2017 Begbyvein 16A, Fredrikstad Møtedato/-tid: Lørdag 22.04 2016, kl 12.45-13.55 Tilsted: 6 stemmeberettigede tilstede Saksnummer Sak 1a) Godkjenning av innkalling Tove Stalder

Detaljer