UNINYTT. Internasjonal anerkjennelse for SimpleSAMLphp ENKLERE WEBMØTER FORBINDELSE PÅ ARKITEKTUR. Aktuelt fra UNINETT Nr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNINYTT. Internasjonal anerkjennelse for SimpleSAMLphp 8. 10. ENKLERE WEBMØTER FORBINDELSE PÅ ARKITEKTUR. Aktuelt fra UNINETT Nr."

Transkript

1 UNINYTT Aktuelt fra UNINETT Nr. 2/2011 Internasjonal anerkjennelse for SimpleSAMLphp 6. STERKERE SATSING NY FIBER- PÅ ARKITEKTUR FORBINDELSE ENKLERE WEBMØTER

2 INNHOLD 3 Leder En sektor i endring 4 Internasjonal anerkjennelse for SimpleSAMLphp Godkjent i Kantara-test 06 Sterkere satsing på arkitektur, sikkerhet og samordning 6 Sterkere satsing på arkitektur, sikkerhet og samordning Ny organisering i UNINETT 8 Ny fi berforbindelse mellom Narvik og Kiruna Tredje vei ut av landet 10 Webmøter enkelt, tidsbesparende og miljøvennlig Adobe Connect som pilottjeneste 11 Svært positiv respons på Cloudstor 15 NORDUnet med langdistansenettverk Uninytt utgis av UNINETT Ansvarlig redaktør: Petter Kongshaug NO-7465 Trondheim Telefon: Trykk: Tapir Layout: HK Foto: UNINETT om ikke annet er oppgitt Forsidefoto: Mattis Daae Abonnement er gratis, bestill på Elektronisk utgave fi nnes på 11 Svært positiv respons på Cloudstor Tjenesten i full drift 12 Velger åpen holdning til TOR-nettverket Anonymitet tillatt 14 Høyhastighetstester fremmer europeisk samarbeid GÉANT3 forbereder 100-gigabitforbindelse 15 NORDUnet med langdistansenettverk Samarbeid med SURFnet 16 Nordisk erfaringsutveksling på Island Vellykket NORDUnet-konferanse 18 Positive erfaringer fra verdens IPv6-dag 19 En halv million norske domenenavn Fortsatt sterk vekst 19 Norske domenenavn også for privatpersoner priv.no gjenåpnet i juni 20 Dette er meg på Internett Kronikk om private domenenavn 22 Teite ting om tryggleik Skjult identitet på nett? 23 Aktuelt Finansiering på plass for ecampus Fusjonsprosess i UNINETT Nytt om navn

3 LEDER En sektor i endring Sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner var et aktuelt tema i valgkampen foran årets kommune- og fylkestingsvalg. Også i universitets- og høgskolesesektoren er samarbeid og sammenslåing satt på dagsordenen. Organisering av høyere utdanning er i endring, og vi kan forvente fl ere strukturelle endringer i årene framover. For å tilpasse oss endringene i sektoren, har UNINETT valgt å endre organisering og struktur. UNINETT AS og UNINETT FAS AS er i en fusjonsprosess som fører til at de to selskapene blir til ett fra årsskiftet 2011/2012. UNINETTs nye organisering er spesielt rettet mot områdene informasjonssikkerhet, virksomhetsarkitektur og samordning. Dette kan du lese mer om i dette nummeret av Uninytt. I lys av tragedien 22. juli, er det nærliggende å refl ektere over hvordan Internett kan være arena for uønsket meningsutveksling mellom folk med ekstreme oppfatninger og hensikter. Internett som lekegrind for ekstremisme kontra et sterkt kontrollert Internett der friheten begrenses, blir automatisk et dilemma vi må ta stilling til. Dette belyses fra fl ere sider i denne utgaven. UNINETTs nye tjeneste CloudStor ble lansert i juni i år, og er blitt meget godt mottatt av brukerne. CloudStor lar brukeren dele store datafi ler med andre på en meget enkel måte, uten å bli stoppet av begrensninger med hensyn til fi lstørrelser i blant annet e-postsystemer. Du kan lese mer om dette og vår pilottjeneste for webmøter. Ellers kan du få med deg at vår egenutviklede programvare SimpleSAMLphp er blitt godkjent i en internasjonal test i regi av Kantara Initiative. Anerkjennelsen fra Kantara viser at utviklingsarbeidet vi gjør med utgangspunkt i Feide gir resultater, både når det gjelder brukeropplevelse og teknisk kvalitet. Vi presenterer også den nye fi berforbindelsen mellom Narvik og Kiruna, samt ulike tester av høyhastighetsnettverk i regi av NORDUnet og GÉANT3. Vi ønsker alle våre lesere en fi n høst. Foto: Mattis Daae Petter Kongshaug Administrerende direktør 3

4 FEIDE Det er viktig at våre fellesløsninger spiller godt sammen med andre løsninger i markedet, sier Andreas Aakre Solberg og Ingrid Melve i UNINETT. Foto: Mattis Daae, UNINETT 4

5 FEIDE Internasjonal anerkjennelse for SimpleSAMLphp Tekst: Mari Prestvik, UNINETT Det UNINETT-utviklede produktet SimpleSAMLphp var ett av fire produkter som ble godkjent i Kantara Initiatives interoperabilitetstest av SAML 2.0-programvare fra januar til mars Dette er andre gang SimpleSAMLphp mottar konkret internasjonal anerkjennelse. Vi er stolte over denne anerkjennelsen fra Kantara Initiatives, sier Ingrid Melve, teknisk direktør i UNINETT. I en tid hvor UNINETT er blant de første i verden som får til internasjonal samtrafikk mellom identitetsføderasjoner, har vi hatt særskilt fokus på økt interoperabilitet mellom innloggingsløsninger. Det overordnede målet er å hindre problemer for sluttbrukeren, og deltakelsen i testprogrammet til Kantara Initiative er ett av mange tiltak for å sjekke ut status, legger hun til. Åpenhet, sikkerhet og integritet under lupen SAML 2.0 er en protokoll som utgjør basis for mange ulike innloggingsløsninger på web. Formålet med testen var å finne ut om de deltakende programmene tilfredsstiller de strenge kravene til åpenhet, sikkerhet og integritet innenfor føderert identitetsforvaltning i spesifikasjonene for SAML 2.0. Blant annet gjelder det Feide i norsk utdanningssektor og MinID innenfor offentlige tjenester. En full matrisetest er den beste måten å teste interoperabilitet på, siden den demonstrerer i praksis at programmene kan fungere i samspill med hverandre i forhold testkriteriene. Den webbaserte testen ble overvåket av Kantara Interoperability Review Board og gjennomført av Drummond Group fra 10. januar til 1. mars SAML 2.0 har vist seg å være avgjørende for hvordan sikkerhet på tvers av domener ivaretas, både mellom virksomheter og i forhold til tjenesteleverandører i skyen, sier presidenten for Kantara Initiative, Matthew Gardiner. Virksomheter kan stole på at produktene som godkjennes gjennom testen tilfredsstiller høye interoperabilitetskrav. Internasjonalt samarbeid og åpne standarder er suksessfaktorer I 2008 mottok SimpleSAMLphp den prestisjetunge IDDY Award som årets nyskaping. Programmet baserer seg på åpen kildekode, og har en stor internasjonal brukermasse. Det er viktig at våre fellesløsninger spiller godt sammen med andre løsninger i markedet, enten det er åpen kildekode eller ferdig hyllevare. Standardisering er en viktig bit i dette samspillet, sier Andreas Aakre Solberg i UNINETT. Sammen med kollega Olav Morken har Solberg vært ansvarlig for testgjennomføringen, og bygget opp et viktig miljø rundt SimpleSAML som åpen kildekode. SimpleSAMLphp startet som en enkel test basert på en enkel idé om at det burde være mulig å løse innlogging på en enklere og mer oversiktlig måte. I dag er SimpleSAMLphp en viktig sikkerhetskomponent i mange miljøer, og det er stor internasjonal aktivitet knyttet til kildekoden. Et aktivt miljø som arbeider sammen er en av suksessfaktorene. UNINETT har som formål å arbeide for samtrafikk og åpne løsninger, og dette er et godt eksempel på dette, sier Ingrid Melve. Verdifulle verktøy i FedLabs Matthew Gardiner har også stor sans for det arbeidet som utføres i prosjektet Identity Federations under EU-programmet GÉANT3, der UNINETT har en ledende rolle. Prosjektet har utviklet Federation Lab, som er et sett med automatiserte verktøy som gjør at tjenesteleverandører kan teste interoperabiliteten av sine tjenester og løsninger. Kantara Initiative har sendt et formelt brev til GÉANT der de påpeker nytten og viktigheten av arbeidet i prosjektet. Arbeidet i FedLab er med på å sikre samtrafikk for innloggingsløsninger. Gjennom åpne løsninger legges det til rette for samarbeid mellom forskningsnettet, markedsaktørene og forskere på feltet. Samtidig ivaretar FedLab behovet for ikke å dele for mye informasjon gjennom at samtrafikk kan testes ut mot standardiserte grensesnitt. UNINETT ivaretar dermed sitt samfunnsoppdrag gjennom slike tjenester. Nyttige lenker: https://fed-lab.org kantarainitiative.org 5

6 SAMHANDLING Sterkere satsing på arkitektur, Tekst: Lars Fuglevaag, UNINETT UH-sektoren skal få enda større nytte av UNINETT som verktøy for felles satsinger, blant annet på de viktige områdene IKT-arkitektur og informasjonssikkerhet. UNINETT legger til rette for dette gjennom omorganisering og økt bemanning. Den nye samhandlingsavdelingen under ledelse av viseadministrerende direktør Helge Moe blir sentral i satsingen. Mer innflytelse og styring Vi ønsker å gi institusjonene mer innflytelse og styring over fellesløsninger i UH-sektoren, ikke bare for administrative systemer, men i alle UNINETTs IKT-relaterte oppgaver for sektoren, sier Moe. UNINETT har derfor startet et arbeid med en prosessmodell som formaliserer sektorens deltakelse og styringsrett. Videre ønsker UNINETT å være tydeligere i sin rolleutøvelse overfor sektoren. SAK-prosessene Kunnskapsdepartementet (KD) støtter en rekke ulike SAKprosesser (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) i UHsektoren. Disse prosessene vil resultere i tettere samarbeid mellom mange av UH-institusjonene, og kan også føre til sammenslåing av institusjoner. En konsekvens av dette er et behov for tettere samarbeid på alle nivåer i sektoren, fra teknisk infrastruktur til faglig og administrativt nivå, presiserer Helge Moe. UNINETT ønsker å yte prosesstøtte til alle disse nivåene. For å få til det må vi samordne egne ressurser og tjenester slik at sektoren ser UNINETTs leveranser som ett system, fortsetter han. Viktig arkitekturarbeid Utforming og forvaltning av en enhetlig IKT-arkitektur for UHsektoren er en stor utfordring i tida framover. UNINETT ønsker å spille en sentral rolle i arbeidet med en slik overordnet arkitektur, 6

7 SAMHANDLING Vi skal bidra til tettere samhandling med alle nivå i sektoren, sier f.v. Helge Moe, Heidi Bergh-Hoff og Rolf Sture Normann i den nyopprettede samhandlingsavdelingen. Foto: Mattis Daae, UNINETT r, sikkerhet og samordning i tett samspill med departementet, institusjonene og andre organer i sektoren, sier virksomhetsarkitekt Heidi Bergh-Hoff i UNINETT. Effektive og åpne løsninger som samtidig stimulerer innovasjon er viktig for UH sektoren. En god IKT-arkitektur danner grunnlag for slike fellesløsninger på ulike nivå, påpeker hun. Informasjonssikkerhet Kravene til informasjonssikkerhet blir stadig strengere, både på sektor- og institusjonsnivå. Samtidig ser vi at UH-institusjonene står overfor mange like utfordringer innenfor informasjons- og IKTsikkerhet. UNINETT ønsker å være en samarbeidspartner og kompetanseleverandør for KD og UH-sektoren når det gjelder utforming og forvaltning av en overordnet sikkerhetsarkitektur. Vi tror det kan være lurt å samordne erfaringer og kompetanse fra institusjonene og finne felles løsninger og metodikk som alle kan dra nytte av, sier sikkerhetsansvarlig Rolf Sture Normann i UNINETT. På mange måter forvalter vi en kritisk infrastruktur, med de strenge kravene dette stiller til sikkerhet og beredskap. Dette er noe vi tar på alvor, påpeker Normann. Samhandling og interaksjon UNINETT skal styrke samhandlingen og interaksjonen med UH-sektoren på ulike måter. Sektoren skal sikres innsyn og styringsrett der dette er naturlig. Videre skal UNINETT samle, samordne og koordinere egne ressurser og tjenester, slik at sektoren skal få en bedre og mer systematisk oversikt over UNINETTs leveranser. UNINETT skal jobbe målrettet og systematisk i kontakten med sektoren, gjennom møtevirksomhet, kurs og konferanser og andre kanaler for dialog og tilbakemelding. Vi i samhandlingsavdelingen skal bidra til at den tette samhandlingen og interaksjonen med sektoren på alle nivå i UNINETT skjer koordinert og enhetlig, sier Helge Moe. Vi er sikre på at det gode samarbeidet med institusjonene vil videreutvikles i tiden fremover, og at sektoren vil få resultater av de nye satsingene våre, avslutter han. 7

8 NETT Med den nye fi berforbindelsen er redundansen i forskningsnettet ytterligere styrket, sier teknisk direktør Olaf Schjelderup i UNINETT. Foto: GT Ny fiberforbindelse mellom Narvik og Kiruna Tekst: Mattis Daae, UNINETT Med en ny fi berforbindelse mellom Narvik og Kiruna, har det norske forskningsnettet både fått en tredje vei mellom Nord- og Sør-Norge og en tredje vei ut av landet. 8

9 Narvik NETT Kiruna Norge er et spennende og utfordrende land å bygge fi berinfrastruktur i, med store avstander og krevende topografi. Som følge av dette er det nesten umulig å sikre seg 100 prosent mot fi berbrudd. Redundans helt avgjørende Det norske forskningsnettet bygges derfor etter prinsippet om at det alltid skal være redundans i nettet. Det vil si at det alltid skal være fl ere alternative måter å rute trafi kken på i fall enkeltkomponenter feiler, for eksempel ved fi berbrudd, strømsvikt eller ruterfeil. Uten et defi nert sentrum som all trafi kken må innom, vil man kunne ha samtrafi kk med resten av verden på en langt mer robust måte fra hvilket som helst punkt i forskningsnettet. Sikkerhet som drivkraft Den nye forbindelsen mellom Narvik og Kiruna ble ikke primært drevet fram på grunn av kapasitetsproblemer, forteller Olaf Schjelderup, teknisk direktør for nett- og systemområdet i UNINETT. Mellom Nord- og Sør-Norge har det tradisjonelt vært to hovedtraseer for internettrafi kken. Den ene fi bertraseen har delvis fulgt jernbanen nordover, mens den andre har gått gjennom en sjøkabel langs kysten. Begge disse traseene har hatt mulighet til å ta over all trafi kken dersom den ene skulle falle ut. Sjøkabelen erstattet i sin tid en lavkapasitets og kostbar reservevei gjennom Sverige som UNINETT tidligere leide, og som ikke kunne oppgraderes, utdyper han. Til tross for tilsynelatende lav sannsynlighet for dobbeltbrudd, var det mulig å se for seg tilfeller der man kunne ha behov for en tredje mulighet. Dette ble særlig aktualisert i mars 2010, da uvær førte til at det gikk et ras langs jernbanen mellom Majavatn og Mosjøen slik at denne forbindelsen ble brutt. Kort tid etter måtte en malmbåt kaste nødanker utenfor Narvik, og samtidig tok den med seg kabelen som lå i sjøen. Dermed var forbindelsen mellom nord og sør sterkt nedsatt en periode, kun delvis reddet av en tynn forbindelse mellom Mo og Nesna, forklarer Schjelderup. En tidligere analyse hadde vist at det beste alternativet ville være å ta i bruk fi berkabler som tidligere var etablert og som kunne kobles sammen til et helt strekk mellom Narvik og Kiruna. Vi visste at vi var i nærheten rent geografi sk. Dermed kontaktet vi NORDUnet for å se på mulighetene for delfi nansiering av en grensekryssende fi berforbindelse her, med et sammenhengende fi beroptisk system mellom Narvik og Stockholm, fortsetter Schjelderup. Ny samarbeidsmodell Rent praktisk sørget UNINETT for en utvidelse av det norske forskningsnettet fra Narvik til den norsk-svenske grensa ved Bjørnefjell, mens SUNET (det svenske forskningsnettet) skaffet fi ber til grensa på den andre siden og forlenget det eksisterende DVDM-nettet til Narvik. Det nye med denne forbindelsen er at NORDUnet har det økonomiske og overbyggende ansvaret, mens UNINETT og SUNET har realisert løsningen teknisk. I tillegg til gevinsten ved å etablere en tredje vei til Nord- Norge, syntes vi det ville være interessant å prøve et slikt samarbeid i Norden, påpeker Schjelderup. Vi så at det var fl ere europeiske initiativ for å få på plass ulike grensekryssende fi ber (cross border fi ber), og vi ville se på mulighetene til å få utvidet en slik praksis også i Norden. Dette ville politisk sett være med på å bekrefte forskningsnettenes rolle, men kanskje like viktig er det å vise at NORDUnet kan ta en rolle som en nordisk overbyggende katalysator som kan bidra til et slikt samarbeid. Store gevinster Dette samarbeidet har gitt store gevinster. Bare fjorten dager etter at vi hadde begynt å få trafi kk på forbindelsen, opplevde vi på nytt at en malmbåt tok med seg kabelen mellom Narvik og Lødingen, samtidig som vi opplevde et fi berbrudd langs jernbanen igjen relatert til uvær. På grunn av denne nye forbindelsen ble ingen brukere påvirket, forklarer Olaf Schjelderup. I tillegg til en tredje forbindelse mellom Nord- og Sør-Norge, har vi i praksis også fått en tredje vei ut av landet, og vi forventer at denne forbindelsen vil gi fl ere positive effekter framover. For eksempel kan det fi nske forskningsnettet dra nytte av den. Finland har sitt konsentrasjonspunkt i Helsinki, men har også til en viss grad, som Norge, valgt å ikke ha et defi nert sentrum i nettet, og utveksler også trafi kk i Oulu. Det kan opprettes en forbindelse fra Oulu i Finland til Narvik, og videre en bølgelengde til Oslo. Dette vil i praksis gi det fi nske forskningsnettet en vei ut til verden som ikke går via Stockholm, utdyper Schjelderup. Det hører også med til historien at UNINETT har fått etablert et møtepunkt i Bodø, hvor begge innenlandsforbindelsene nordover kobles sammen. Vi planlegger også å forsterke tilsvarende sammenkobling mellom Mo og Nesna. Begge disse alternativene styrker omrutingsmuligetene betydelig hvis vi har multiple brudd på fi berinfrastrukturen, legger han til. Kritisk infrastruktur Vi opplever forskningsnettet som en svært kritisk del av infrastrukturen for de mange brukerne av nettet. Ikke bare må fokus framover ligge på langdistanseforbindelsene, men to fi berføringer inn til UH-byggene er også viktig for å kunne være uberørt av graveskader, setningskader og frostskader som fra tid til annen ødelegger fi berkablene. Likeså er alternativ strømforsyning og alternativt nettutstyr viktig. I en helhetlig tankemodell for å sikre tilgjengelighet, er det viktig å ta høyde for uforutsette ytre hendelser. Det er ikke tilstrekkelig å bare sikre forhåndsbestemte kritiske systemer og korrigere for historiske hendelser, vi må også dimensjonere for det helt uventede slik at alle brukere kan få dekket et akutt behov for å kommunisere dersom særlige hendelser inntreffer. Infrastruktur og robusthet er viktige begreper å se i sammenheng, og UNINETT vil i mange år framover fortsette å ha stort fokus på å robustifi sere infrastrukturen helt frem til sluttbruker, avslutter Olaf Schjelderup. 9

10 ECAMPUS Webmøter enkelt, tidsbesparende og miljøvennlig UNINETT har gjennom ecampus-programmet etablert en felles webmøtetjeneste for UH-sektoren basert på Adobe Connect. Webmøter fungerer best når arbeidsflatedeling eksempel LMS Tekst: Lars Fuglevaag, UNINETT Tjenesten drives som pilottjeneste fram til juni 2012, og kostnadene i pilotperioden dekkes av ecampus. Ambisjonen er at webmøtefunksjonalitet skal være like lett tilgjengelig for sektoren også etter pilotperioden. Nøyaktig hvilken form dette vil få blir avklart i løpet av våren Alt du trenger er en nettleser Alt du trenger for å sette opp et webmøte, er en nettleser med en plugin for å dele arbeidsflate. Deltakerne kan sitte på et hvilket som helst nett, og tjenesten har ingen problemer med brannmurer. Siden det kreves lite konfigurering på forhånd, er det enkelt å gi mange parter tilgang, og det er enkelt å invitere inn gjester. Webmøter er et godt alternativ for kortere møter der deltakerne er spredt geografisk. Istedenfor å bruke en hel dag på reise for et totimers møte, kan du gjennomføre møtet hjemmefra eller fra kontoret. I tillegg til å spare tid, sparer du også miljøet. Første steg mot en helhetlig infrastruktur Det er et mål for ecampus-programmet at alle i UH-sektoren skal ha webmøter lett tilgjengelig basert på en helhetlig infrastruktur. Pilottjenesten med Adobe Connect gir en mulighet til å teste ut webmøter i praksis og samle erfaringer på området. Det gir også de som ikke har en eksisterende løsning på plass, muligheten til å komme i gang. Tilgjengelig for alle Tjenesten er tilgjengelig for hele UH-sektoren, og det er gratis for institusjonene å abonnere på den. Alle ansatte og studenter ved de deltakende institusjonene kan etablere møterom og organisere møter. For å være møteleder må du logge på med Feide. Andre møtedeltakere trenger ikke å logge seg på, de deltar ganske enkelt via web. Nyttig informasjon https://connect.uninett.no 10

11 ECAMPUS Svært positiv respons på Cloudstor Det nye webgrensesnittet for enkel deling av store filer Cloudstor har fått meget positiv respons både nasjonalt og internasjonalt siden det ble operativt i juni. Tekst: Mari Prestvik, UNINETT Prosjektledelsen roser pilotbrukerne som var med før lansering, og mener deres tilbakemeldinger og synspunkter i pilotfasen har mye av æren for at Cloudstor fungerer så bra. Hva gjør Cloudstor? Studenter og ansatte innenfor forskning og høyere utdanning har ofte behov for å dele store datafiler med hverandre. Cloudstor er en webtjeneste for enkel og sikker utveksling av store filer. Med CloudStor kan brukeren: som lar deg se på YouTube (Flash trengs) GoogleGears browser plugin (deling av filer over 2 gigabyte uten GoogleGears og på andre plattformer blir mulig i løpet av 2011) Med ny versjon vil filer av alle størrelser kunne lastes opp direkte fra browseren, uavhengig av plugins. Blant annet støtter FireFox og Chrome nødvendig funksjonalitet. Videre utviklingsarbeid dreier seg nå om å få til opplasting av filer over 2 gigabyte på alle plattformer, uten trøbbel og heft. Vi regner med at vi starter testing av en ny Mer om Cloudstor: Cloudstor-tjenesten: cloudstor.uninett.no Kontakt: Enkel i bruk Når institusjonen abonnerer på tjenesten, trenger ikke den enkelte bruker å registrere seg eller opprette brukerkonto, og det er ingen programvare som skal installeres. Bruker A logger seg på nettstedet cloudstor.uninett.no med Feide. Hun laster opp en stor fil. Hun sender så en e-post til bruker B, som hun ønsker å dele denne filen med. Bruker B klikker på lenken i e-posten og laster ned filen. Slik omgår brukerne begrensninger med hensyn til hvor store filer som kan sendes per e-post, og de har kontroll over hvem som har tilgang til den aktuelle filen. Filen slettes automatisk innen 20 dager. Når denne utgaven av Uninytt går i trykken, har 32 universiteter og høgskoler i Norge gitt sine respektive brukere tilgang til Cloudstor. Internasjonalt vokser konsortiet rundt Cloudstor, og det er nå seks medlemmer, med det slovenske forskningsnettet ARNES som siste partner. Flere andre forskningsnett planlegger også å tilby UNINETT. Framover skal vi jobbe aktivt for å gjøre Cloudstor mer kjent blant alle de potensielle brukerne som vi vet har behov for en enkel måte å utveksle datafiler på, sier Meijer. Utvikles videre Programvaren som muliggjør Cloudstor heter FileSender 1.0 (omtalt i Uninytt nr. 1/2011). Neste versjon av Filesender vil bli basert på den nye webstandarden HTML5, og utviklingen er godt i gang. Takket være aktive pilotbrukere, er Cloudstor allerede en meget Foto: Mattis Daae, UNINETT 11

12 NETT Velger åpen holdning til TOR-nettverket På bakgrunn av en situasjonsanalyse, har UNINETT valgt å innta en åpen og avventende holdning til bruk av TOR-noder i forskningsnettet. I praksis skjedde det ved at IT-reglementet for forskningsnettet ble endret slik at anonymitet ble tillatt. Tekst: Mari Prestvik, UNINETT Ett år etter dette vedtaket har man ikke erfart misbruk eller andre problemer. UNINETT aksepterer bruk av TOR i forskningsnettet, men vi avstår fra å støtte dette aktivt ved å for eksempel sette opp egne, dediserte TOR-noder, forklarer IT-revisor Per Arne Enstad. TOR-noder i vårt nettverk må rette seg etter våre regler for akseptabel bruk og vårt IT-reglement. UNINETT vil håndtere en TOR-node på linje med alle andre tjener- eller klientmaskiner i vårt nettverk, og vil kunne kreve at det tas aksjon ved misbruk. I grove tilfeller kan UNINETT foreta nødstenging for å beskytte infrastruktur eller tredjepart, forklarer Enstad. Hva er TOR? TOR-nettverket er bygd opp av transittnoder, exitnoder og en katalogtjeneste. Katalogtjenesten forteller klienten hvor den kan fi nne innganger til TOR-nettverket. Det er viktig at det fi nnes mange av disse, og at de publiseres på en måte som er mest mulig motstandsdyktig mot blokkering. Transittnodene har som oppgave å videreformidle trafi kk mellom brukerne. For å oppnå god robusthet og motstandsdyktighet mot overvåkning og trafi kkanalyse, er det viktig at det fi nnes mange også av disse. Exitnodene leverer trafi kken til klientene, og vanligvis er disse også inngangsnoder til nettverket. Vi har valgt en åpen og nøytral holdning til TOR i forskningsnettet, sier IT-revisor Per Arne Enstad i UNINETT. Foto: Mattis Daae, UNINETT TOR-nettverket kan beskrives som en løk med fl ere lag. Anonymitet oppnås ved at stien mellom to dialogpartnere blir skjult ved at trafi kken rutes via et stort antall transittnoder, forklarer Enstad. Fra et hvilket som helst sted i nettet er det kun mulig å spore trafi kken tilbake til foregående node. Det er med andre ord ikke mulig å fi nne ut hvilke brukere som kommuniserer med hverandre ved hjelp av vanlig trafi kkanalyse, sier han. 12

13 NETT TOR er et viktig hjelpemiddel for mange som trenger anonymitet til ulike gode formål. TOR tilbyr i utgangspunktet bare én ting: anonymitet. TOR tilbyr ingen andre beskyttelsesmekanismer, som for eksempel ende-tilende-kryptering. TOR kan riktignok kryptere trafi kk i transitt, men dette tilbys altså ikke til klientene. Ønskes ende-til-endebeskyttelse, må dette avtales mellom partene på forhånd, og det er ikke en del av TOR. Positive og negative aspekter UNINETTs holdning til TOR-noder i forskningsnettet er basert på en avveining mellom positive og negative faktorer. Det vil alltid være slik at åpenhet til en viss grad kan føre til misbruk. Det vil imidlertid være umulig for UNINETT å håndheve et forbud mot TOR-noder og liknende tjenester i forskningsnettet. TOR er dessuten et viktig hjelpemiddel for mange som trenger anonymitet til ulike gode formål. UNINETT har derfor inntatt en åpen, nøytral rolle her, og den forvalter vi på lik linje med våre øvrige roller og oppgaver i forskningsnettet, avslutter Per Arne Enstad. 13

14 Høyhastighetstester fremmer europeisk forskningssamarbeid Tekst: Lars Fuglevaag, UNINETT De europeiske forskningsnettene og DANTE (driftsorganisasjonen for GÉANT3-nettverket) jobber sammen for å forberede høyhastighetsforbindelser på 100 gigabit per sekund gjennom og mellom nettverkene sine. Dette bereder grunnen for sømløs og rask deling av data over hele kontinentet, og vil gjøre det mulig å samarbeide tettere i viktige prosjekter innenfor kritiske fagområder som klimaendringer, energi, matsikkerhet og genetikk. Nye samarbeidsmåter Behovet for høyere kapasitet drives fram av en fundamental endring i måten forskere samarbeider på innenfor alle områder, et resultat av digitalisering av forskningsmetoder og forskningsdata, og en påfølgende massiv økning i datamengde og antall nye prosjekter. I tillegg til områder som radioastronomi, kvantefysikk og medisinsk forskning, blir også humanistiske fag i større og større grad avhengige av teknologi og nettverk for å samarbeide. GÉANT3 Det europeiske GÉANT3-prosjektet har som ambisjon å forme morgendagens Internett gjennom nyvinninger innen nettverk og avanserte brukertjenester. Prosjektet skal utvide mulighetene for felleseuropeisk forskning og samarbeid. DANTE DANTE er en ikke-kommersiell organisasjon etablert i 1993 av de europeiske forskningsnettene for å planlegge, utvikle og drive avanserte forskningsnettverk på europeisk nivå. DANTE er delvis finansiert av EU-kommisjonen, og har ansvaret for utvikling og drift av GÉANTnettverket gigabit i løpet av 2012 Ryggraden i GÉANT-nettverket har de senere årene blitt oppgradert til en kapasitet på 40 gigabit per sekund, og er i en utbyggingsfase der kapasiteten på nøkkelstrekninger skal utvides til 100 gigabit i løpet av En samarbeidsgruppe fra forskningsnettene og DANTE koordinerer aktiviteten og deler kunnskap og erfaringer. Forskningsnettene i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Nederland og de nordiske landene (NORDUnet) har alle investert i høyhastighetsutprøving og -implementering, og gjort det mulig for sine brukere å dra fordel av et sprang i båndbredde som øker hastigheten på overføringer inntil ti ganger. Omfattende testing NORDUnet har utført omfattende labtesting av hastigheter på 100 gigabit per sekund. Nå kjøres en full produksjonstest på strekningen Stockholm København, en avstand på 866 kilometer. Den dramatiske økningen i forskningssamarbeid og nye arbeidsmetoder fører til spådommer om en kommende eksplosjon i datamengde og nettverkstrafikk, sier administrerende direktør Matthew Scott i DANTE. De europeiske forskningsnettene og DANTE samarbeider derfor med tanke på å få på plass ende-tilende-infrastruktur og -tjenester for å sikre at våre 40 millioner brukere kan samarbeide sømløst i framtida. Backbone Topology November GÉANT is operated by DANTE on behalf of Europe s NRENs. 14

15 NORDUnet og SURFnet sam- arbeider om langdistansenettverk NORDUnet NORDUnet er et samarbeid mellom forskningsnettene i de fem nordiske landene Norge (UNINETT), Sverige (SUNET), Danmark (Forskningsnettet), Finland (Funet) og Island (RHnet). Selskapet binder sammen de fem forskningsnettene, og er knutepunktet mellom Norden og resten av verden. Tekst: Lars Fuglevaag, UNINETT NORDUnet har sammen med andre gjennomført et eksperiment med et høyhastighets ultralangdistansenettverk. SURFnet SURFnet er det nederlandske forskningsnettet. De tilbyr tjenester for forskning og undervisning innenfor en hybrid nettverksinfrastruktur, samt identitetsforvaltning og et utviklings- og samarbeidsmiljø. Teknologien gjør det mulig for partene å tilpasse nettverkene sine til en framtid der de skal tilrettelegge ikke bare for lokale, nasjonale og regionale behov, men også for globale forskningsnettverk med behov for overføring av store mengder data. Nettverk på 4300 kilometer Ved å utnytte sin samlede ekspertise innen avansert fotonisk maskinvare og tungregning, skapte samarbeidspartnerne NORDUnet, SURFnet, Ciena, Mellanox, Telindus-ISIT og universitetet i Amsterdam en tjeneste på 40 gigabit Ethernet (40GbE) på de eksisterende nettverkene til NORDUnet og SURFnet, med totalt 37 fiberstrekk på ulike fibertyper (TWRS, TW+ og AllWave). De fem samarbeidspartnerne skapte en optisk linje i et nettverk på 4300 kilometer via nettverkene til NORDUnet og SURFnet, inkludert et uforsterket strekk på 2700 kilometer mellom CERN i Genève og København. E-vitenskap stiller nye krav Distribusjon av data fra globale e-vitenskapseksperimenter krever 40 og 100 gigabit per sekund konnektivitet med minimal forsinkelse på høykapasitets optisk fiber over landegrensene i strekk på opptil 6000 kilometer. Eksempler på dette er overføring av data fra LHC i CERN i Genève til de nordiske landene, sammenkobling av datamaskinklynger for distribuert multiskala simulering (mapper.eu.org/), eller distribuert redigering og prosessering av digital kinofilm (cinegrid.org/). Erfaringsinnhenting er målet Målet for eksperimentet er å samle erfaring i å sette opp ulike høyhastighetsforbindelser over svært lange avstander, på tvers av landegrenser og domener og med ulike teknologier og forskjellig utstyr. Videre jobber partnerne med overføringsprotokoller, tuning, overvåking og måling av ulike aspekter ved datastrømmene, spesielt forsinkelse og gjennomstrømming for ulike tuning-parametre og forskjellig arkitektur. Det er en ære for oss å jobbe sammen med disse avanserte nettverksmiljøene, sier Rod Wilson, leder av Cienas program for ekstern forskning. Neste generasjon infrastruktur er avgjørende for å støtte applikasjoner innen e-vitenskap, og Ciena er stolt over å delta i utviklingen av dette. 15

UNINYTT. Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund. UNINETT i endring hva betyr det i praksis? 10. 12.

UNINYTT. Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund. UNINETT i endring hva betyr det i praksis? 10. 12. UNINYTT Aktuelt fra fra UNINETT Nr. 1/2012 1 2010 Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund UNINETT i endring hva betyr det i praksis? 12. FRA EUROPA IDÉSKISSE LÆRER NYE TJENESTER

Detaljer

UNINYTT. På terskelen til et nytt tiår 05. 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD. Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009

UNINYTT. På terskelen til et nytt tiår 05. 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD. Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009 UNINYTT Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009 På terskelen til et nytt tiår 05. ECAMPUS MED FOKUS VIRTUALISERING PÅ FORELESNINGER SPARER PENGER 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD Innhold: ecampus satser på videoforelesninger

Detaljer

UNINYTT. Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund. Nye nettverktøy åpner nye muligheter 16. 20. 15.

UNINYTT. Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund. Nye nettverktøy åpner nye muligheter 16. 20. 15. UNINYTT Aktuelt fra fra UNINETT Nr. 2/2012 1 2010 Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund Nye nettverktøy åpner nye muligheter 12. FRA HOLD IDÉSKISSE ORDEN PÅ NYE TJENESTER

Detaljer

UNINYTT. hvor går veien videre? SuhS-konferansen 08. 14. s. 4-5. rockheim PÅ Nett. ett BrukerNaVN. 06. lønnsomme. aktuelt fra uninett Nr.

UNINYTT. hvor går veien videre? SuhS-konferansen 08. 14. s. 4-5. rockheim PÅ Nett. ett BrukerNaVN. 06. lønnsomme. aktuelt fra uninett Nr. UNINYTT aktuelt fra uninett Nr. 3 2009 SuhS-konferansen hvor går veien videre? s. 4-5 06. lønnsomme ett BrukerNaVN innkjøpsavtaler i NOrDeN 1 08. 14. rockheim PÅ Nett innhold: Uninytt nr. 3 2009 04 SuhSkonferansen

Detaljer

UNINYTT. Velkommen til uninett-konferansen! 08. 12. 14. GrAtiS tv over nettet. LedeLSe og Verdener. VirtueLLe. SikkerHet 1

UNINYTT. Velkommen til uninett-konferansen! 08. 12. 14. GrAtiS tv over nettet. LedeLSe og Verdener. VirtueLLe. SikkerHet 1 UNINYTT Aktuelt fra uninett nr. 2 2009 Velkommen til uninett-konferansen! 08. VirtueLLe LedeLSe og Verdener SikkerHet 1 12. 14. GrAtiS tv over nettet innhold: Uninytt nr. 2 2009 Leder Velkommen til UNINETT-konferansen!

Detaljer

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING av de felles administrative IT-systemene i universitets- og høgskolesektoren Universitets- og høgskolerådets utvalg for felles administrative systemer Illustrasjonen på

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Innhold Innledning 2 1. Visjon for høyere utdanning 3 2. Internasjonal utvikling 5 2.1 Trender innenfor høyere utdanning

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler Versjon: 1.0 (5.november 2013) Postadresse/Postal address UNINETT AS NO- 7465 Trondheim Besøksadresse/Visiting address Abels gate 5 Trondheim,

Detaljer

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER Vi har her de beste forutsetninger og en sterk ambisjon om å «spille våre kunder

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene VISMAgazine Et kundemagasin fra Visma Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen Visma får fart på anbudene Jeff Jarvis: Se opp og utnytt mulighetene nye tjenester med Visma i Skyen 4 Skyen. Mange snakker

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Politi Norsk

digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Politi Norsk tema: 28 sider ikt morgendagens politi Norsk Politi nr.4 // desember 2012 digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Elektroniske spor førte til gjennombrudd i «barnedrapssaken».

Detaljer

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie COMPUTERWORLD Bilag Februar 2007 25. årgang Seks steg til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie Outsourcing Prismessig er det generelt lite som skiller drift i egen regi kontra outsourcing.

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Retten til å være i fred

Retten til å være i fred 2006 PERSONVERNRAPPORTEN S 12 S 14 S 20 S 24 Privatlivets fred Farvel anonymitet Gjesteskribent Are Kalvø Spar tid og ressurser med god internkontroll Retten til å være i fred LEDER Dr. Stockman og vi

Detaljer

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO :magasinet B :konkurranse :nytt fra ARCen Møt Geodata på Geomatikkdagene 2013 Dette årets brukerkonferanse var den 21. Norske ESRI Brukerkonferansen

Detaljer

lite bevisste på hva som rører seg rundt i de deres ansatte boltrer seg.

lite bevisste på hva som rører seg rundt i de deres ansatte boltrer seg. Aksel Lund Svindal Trenger vi strukturen? Småstoff Forbilde med full kontroll Storm om sikkerhet Mobilt bredbånd Skråblikk Mobil betaling Jon Bing: Er det grunn til engstelse? Smidig Nano-design Småstoff

Detaljer

Den Norske Akademiske NettSkyen (NANSen) - Arbeidsgruppens rapport

Den Norske Akademiske NettSkyen (NANSen) - Arbeidsgruppens rapport Den Norske Akademiske NettSkyen (NANSen) - Arbeidsgruppens rapport Olav Kvittem (UNINETT), Nils Johan Lysnes (UiT), Ole Ingvard Langfeldt (NTNU), Morten Werner Forsbring (UiO), Jarle Bjørgeengen (UiO)

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE KOMMUNIKASJONS- LØSNINGER

5TIPS TIL BEDRE KOMMUNIKASJONS- LØSNINGER Effektive nettsamfunn Spar tid ved å bruke tjenester på nettet DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Effektivt med chat Chatfunksjon gir mer fornøyde bankkunder Konstant overvåking Kontinuerlig

Detaljer

hvor SikkEr Er din bedrift?

hvor SikkEr Er din bedrift? Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1028/2012 www.proact.no Probox - Gir bedriftsmarkedet et sikkert alternativ til Dropbox Enklere, billigere

Detaljer

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2013 Med blikk for horisonter SIDE 28-31 ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Hovedtrekkene i «Én innbygger én journal» kan være realisert mindre enn fem år fra nå, mener stortingsmeldingens

Detaljer

ADVANTAGE DIGITALISERING AV ARBEIDS HVERDAGEN. A-meldingen HR Rapportering Elektronisk fatura til privatpersoner

ADVANTAGE DIGITALISERING AV ARBEIDS HVERDAGEN. A-meldingen HR Rapportering Elektronisk fatura til privatpersoner ADVANTAGE Et magasin fra UNIT4 Agresso Nr 3, 2014 DIGITALISERING AV ARBEIDS HVERDAGEN A-meldingen HR Rapportering Elektronisk fatura til privatpersoner ADVANTAGE INNHOLD 04 07 12 22 Ansvarlig utgiver UNIT4

Detaljer