Styrets årsberetning fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets årsberetning fra 04-2004 03-2005"

Transkript

1 Styrets årsberetning fra Styret: Forskernes årsmøte 2004 ble holdt 1. april, Britannia Hotell, Trondheim. Følgende styre ble valgt: Leder: Styremedl.: Dag Coucheron, førsteamanuensis, Universitetet i Tromsø (valgt for 2 år) Anneli Bohne Kjersem, stipendiat, Universitetet (valgt for 2 år) Dag Waaler, førsteamanuensis, Høgskolen i Gjøvik (valgt for 2 år) Helge Nørstrud, professor, NTNU (valgt for 1 år)* Kjell Bratbergsengen, professor, NTNU (valgt for 1 år)* Erling Hammer, professor, Universitetet i Bergen (valgt for 1 år)* Styret valgte Helge Nørstrud som nestleder, jf vedtektenes 8 pkt 2. Vedtektenes 8 pkt 3: Styret velger representanter til de organisasjoner foreningen samarbeider med og ivaretar dens samarbeidsrelasjoner. Følgende ble vedtatt: Akademikerne: Kjell Bratbergsengen ble gjenoppnevnt som Tekna-Forskernes representant i evnetuelle forsknings- og utdanningspolitiske saker i Akademikerne. Forskerforbundet: Det er viktig å opprettholde dialog med Forskerforbundet. Anneli Bohne Kjersem ble oppnevnt som kontaktperson. Forøvrig ble det besluttet at styremedlemmene deltar /samarbeider med ulike organisasjoner/fora etter som det passer. Det har vært avholdt 8 styremøter. *)Iflg vedtektene velges styremedlemmene for 2 år. Pga situasjonen i 2003, hvor årsmøtet ikke var beslutningsdyktig og resultatet prolongasjon, kom vi i den situasjon at hele styret var på valg. For at 3 personer skal velges på de neste årsmøtene, ble tre av styremedlemmene valgt for 1 år. Vedtekter Årsmøtet besluttet å endre vedtektene slik at forskere i privat sektor i Tekna også automatisk er medlemmer av faggruppen. Dette ble imidlertid ikke godkjent av Teknas hovedstyre, slik at de opprinnelige vedtektene gjelder fortsatt.

2 Synlighet i samfunnsdebatten: Politiske saker / uttalelser Forskningsmeldingen Forskerne sendte innspill til samfunnsavd. v/helene Fladmark, som brukte bl.a dette i uttalelsen til departementet. For øvrig vil Forskernes holdninger vedr. bl.a universitetsloven og evalueringen av instituttsektoren ligge til grunn i høringsrunder i den videre prosessen med forskningsmeldingen. Universitetsloven (Ot.prp 79) Forskerne har samarbeidet med Tekna stat og samfunnsavdelingen i saken med spesielt fokus på to forhold: -Loven bør regulere fagetiske krav til studentene -Studenters rett til kommersialisering (faren for å veilede bort gode ideer) Krav til fagetisk standard hos studentene Den gamle loven har lite som går på studentenes oppførsel. Straffereaksjoner er stort sett koplet til juks under eksamen. Forskerne mener at det bør defineres krav til etiske, holdningsmessige eller andre oppførselsrelaterte vurderinger av studenten som kan føre til at han/hun blir utelukket fra studiet og dermed den avsluttende graden. Dette må være holdninger som er relatert til yrket som utdanningen fører til eller det studium som kandidaten skal utføre. Det er viktig at dette står i universitetsloven da studieforhold er regulert av denne. Retten til kommersialisering av oppfinnelser I revidert lov om arbeidstakeroppfinnelser av januar 2003 er lærerunntaket fjernet. Det betyr at retten til kommersiell utnyttelse av oppfinnelser ligger hos arbeidstaker. En konsekvens av dette er at universitetene har opprettet såkalte TTO-er, - Technology Transfer Office. Vår erfaring så langt er at disse tar vare på både arbeidstaker og arbeidsgivers interesser på en god måte. Arbeidstakers interesser blir ivaretatt ut fra den erkjennelse at de fleste oppfinnelser er lite verd uten at oppfinner er aktivt med i prosessen med å bringe den fram til et produkt. Lovverket om retten til oppfinnelser har imidlertid et stort hull. Vi har ikke funnet en lov som sikrer en ansatt ved høgskoler og universiteter mot å veilede fra seg gode ideer. Det ligger ingen restriksjoner på studentene til å kommersialisere gode ideer som de har fått av sin veileder. Dette har ført til at faglærerne/forskerne er redde for å veilede bort gode ideer, noe som igjen gir dårligere veiledning. Studentene er også en viktig faktor i å bearbeide ideer, slik at dette hullet i loven kan føre til at ideer blir mindre utforsket og bearbeidet enn de kunne vært, i verste fall ikke videreført i det hele tatt. Ovennevnte punkter ble ikke tatt med i Akademikernes uttalelse, og Tekna har arbeidet med temaene selvstendig overfor Stortingets KUF-komite. Imidlertid ble retten til kommersialisering av oppfinnelser tatt bort i siste runde, da det fra juridisk hold i Tekna ble vurdert at temaet hører inn under lov om arbeidstakeroppfinnelser. Dette har Tekna Forskerne stilt seg uforstående til fordi dette gjelder studenter, og studenter er ikke arbeidstakere. Tekna Forskerne støttet for øvrig utspillet fra Vox Akademica. Redelighet og etikk i forskningen: Forskerne sendte uttalelse til departementet og pekte på mangler i forhold til oppdragsgiver, arbeidsgiver, kollegaer og samfunnet.

3 Instiuttsektorens egenevaluering Forskerne leste med interesse rapporten De næringsrettede instiuttenes rolle i det framtidige innovasjonssystemet. Konklusjonen til Forskerne er bl.a at det praktiseres en feil disponering av begrensede forskningsmidler. Nestelder, Helge Nørstrud, formulerte et leserinnlegg før jul, som fikk full støtte i styret. Leserinnlegget ble sendt til Aftenposten og DN, men ble ikke tatt inn. En skjerpet/spisset uttalelse er laget, og vil bli sendt Aftenposten i nærmeste fremtid. Leserinnlegget er foreløpig kommentert fra GS, som oppfatter dette noe kontroversielt i forhold til Teknas offisielle meninger. Statsbudsjettet Leserinnlegg ble sendt Aftenposten og Dagens Næringsliv. Dette ble imidlertid ikke tatt inn, men kom på trykk i Tekna-magasinet. Konferanser Hva skal Norge leve av? Industri og forskningspolitikk Konferansen ble flyttet i tid fra februar 2004 til september 2004 Konferansen hadde et godt og viktig tema (næringslivet kobles mot forskningen), foredragsholderne hadde alle, med et par unntak, sagt ja til å delta. Hovedstyret besluttet imidlertid primo juni 04 å avlyse konferansen, og begrunnet dette bl.a med kollisjon med Viten og verdi. Forskernes styre foreslo at det opprettes et samarbeidsforum Tekna Universitetet i Bergen, som i likhet med Lerchendalkonferansen og Viten & Verdi skal ha som et formål å bidra til å styrke den kunnskapsbaserte verdiskapningen (forespørsel til hovedstyret). Tilbakemeldingen var at dette kunne være en ide å jobbe med, men ikke for inneværende år. Naturvitenskap og teknologi det som virkelig teller! Minikonferansene har så langt vært positive. Hensikten har vært å profilere Tekna Forskerne, skape debatt og synlighet innen teknisk-/naturvitenskapelig forskning. Det har vært mange gode diskusjoner og tilbakemeldinger/innspill til styret, noe som bl.a har først til at innhold har vært tilpasset/justert underveis. I tillegg har hver konferanse har hatt egne aktuelle lokale/regionale tema og foredragsholdere. Målgruppene har vært medlemmer og potensielle medlemmer i forskningsmiljøene i og rundt universitetene og høgskolene. I forbindelse med årsmøtet 2004 i Trondheim, ble konferansen holdt første gang. Siden har den vært holdt i - Tromsø, 8. juni (35 deltakere) - Bergen, 8. november (33 deltakere) - Gjøvik, 25. november (25 deltakere) Styret ønsker at turneringen med disse konferansene, som også hittil har vært kombinert med styremøter, fortsetter. Forskernes pris: Prisen for 2003 gikk til Arne Olav Fredheim, Statoil, for hans unike evne til kombinering av teoretisk og eksperimentell forskning samt formidling til studentene (LNG-teknologi). Prisen ble delt ut på Forskernes årsmøtekonferanse

4 Deltakelse på seminarer og konferanser Viten & verdi 19. oktober, Oslo Dag Coucheron, Helge Nørstrud, Erling Hammer og Dag Waaler deltok. Faglig foreskningsledelse v/ Kristin Clemet, 22.10, Oslo Kjell Bratbergsengen deltok. Viktig konferanse. Forskningsrådets konferanse om grunnforskning, 14.6, Oslo: Dag Waaler, deltok. Forslag om særskilt engasjement i Tekna Opprettelse av ambulerende stilling Forskerne har sendt inn forslag til hovedstyret om at Tekna bør oppretter en ambulerende % stilling som skal ha den hensikt å styrke og profilere enkelte kjerneområder av spesiell betydning for Tekna. Stillingens varighet bør være 1 år og fortrinnsvis fylles av et medlem/tillitsvalgt innenfor det aktuelle fag-/interessefelt. ENGASJEMENT I 2005/2006 Forskerne foreslår at det første engasjementet i en slik stilling i 2005/2006 skal ha som formål å styrke og profilere forsknings- og utdanningspolitikk i regi av Tekna. Det har aldri vært viktigere å fokusere på forskning og forskningsbasert undervisning enn nå. Dette er den viktigste kunnskapsbase for nytenking i næringsliv og forvaltning og for anvendt forskning. Inneværende år er et strategisk riktig tidspunkt på grunn av Stortingsvalget og ny forskningsmelding, noe som øker mulighetene for at vi virkelig får resultater. Mål: Arbeide både innad i Tekna og utad mot Storting og regjering, forsknings- og undervisningsinstitusjoner, enkeltforskere og undervisere for å etablere en dypere og mer grunnleggende forståelse for de sammenhenger som må ligge til grunn for å generere bedre forskning, undervisning og verdiskapning/innovasjon. Med andre ord de forutsetningene som må være tilstede for å skape en bedre kunnskapsnasjon. Saken behandles på hovedstyrets møte Foreningspolitikk Foreningspolitisk kongress, 4. juni, Oslo : Dag Coucheron deltok. Fagutvaglets årsmøte oktober: Dag Coucheron deltok.

5 Arbeidskonflikt/streik I forbindelse med de sentrale forhandlingene i staten 2004, var bl.a universiteter tatt ut ved eventuell streik, deriblant stipendiater. Forskerne sendte brev til Tekna stat. Brevet slår fast at universiteter ikke kan sammenlignes med verken andre offentlige etater eller kommersielle bedrifter, og derfor uegnet til å tas ut i streik. Regnskap Forskerne brukte totalt i 2004: kr ,-. Budsjettet var totalt (inkl. støtte til faglige aktiviteter) ,-. Reise/styremøter/konferanser: ,- Diverse (gaver, rekvisita, særtrykk) 4.279,- Deltakeravgift Viten&Verdi 6.000,- Annet 51, , Styret

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling Nytt system for dokumentasjon av formidling Innstilling fra UHRs Formidlingsutvalg til UFD Versjon: 30.06 2005 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Formidlingsutvalget nedsatt av Universitets- og

Detaljer

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Skriftserien nr 6/2009 FORORD Vedlagt følger Hovedstyrets beretning for Forskerforbundets virksomhet i perioden 2006

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Økt handlingsrom for de høyere utdanningsinstitusjonene spørsmål om vekst eller ledelse? EU-forskningens utfordringer og muligheter

Økt handlingsrom for de høyere utdanningsinstitusjonene spørsmål om vekst eller ledelse? EU-forskningens utfordringer og muligheter 1/2010 Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon Økt handlingsrom for de høyere utdanningsinstitusjonene spørsmål om vekst eller ledelse? EU-forskningens utfordringer og muligheter Problemer

Detaljer

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse 1 Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse Årsmelding NEON 2011... 3 Aktivitetsrapport fra sekretariatet, webredaksjonen og arbeidsutvalget 2011... 7 Regnskap 2010... 9 Foreløpig regnskap 2011... 10

Detaljer

NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Retningslinjer vedrørende NTNU-ansattes sidegjøremål Tilråding: Styret

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

Heidi M. Burås, styremedlem, redaktør Coachmagasinet, gikk ut av styret og redaksjonen 19.08.

Heidi M. Burås, styremedlem, redaktør Coachmagasinet, gikk ut av styret og redaksjonen 19.08. Årsmelding for styreperioden 2013 til 2014 Styret har bestått av: Jan Otto Hovda, leder Mona Pettersen, styremedlem Erica Grunnevoll, styremedlem Jorunn Høygård, styremedlem (varamedlem fram til 04.07.)

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Kommersialisering av forskningsresultater

Kommersialisering av forskningsresultater Kommersialisering av forskningsresultater Viktige forutsetninger, hvordan disse er håndtert ved noen amerikanske universiteter og anbefalinger for norske forhold. Hans Petter Bugge Einar A. Rasmussen Haavard

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005

Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005 Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005 Høring - Strateginotat 2005 Fra 2005 har ikke Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) lenger noen standardsettende rolle for de børsnoterte foretakenes konsernregnskap.

Detaljer

Redaksjonen ønsker alle sine lesere en riktig god sommer UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. I dette nummer bl.a.

Redaksjonen ønsker alle sine lesere en riktig god sommer UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. I dette nummer bl.a. NR. 1 2014 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET I dette nummer bl.a. SIDE 2 Fra Redaktøren SIDE 3 Lederen har ordet SIDENE 4 8 Konferanse om nemndsstruktur SIDENE 9 10 Klagenemnda for MVA SIDENE 11 12 Skatteklagenemnda

Detaljer

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010 ASE-KONFERANSEN 2010 Det ble også i 2010 ny deltagerrekord for antall påmeldte til Teknas årlige fellesreise til ASE-konferansen, 115 påmeldte fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Og deltagerne ble

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Vedtatt i S-sak 108/14 Forord Dette dokumentet utgjør forslag til politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark og er utarbeidet

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mandat og presisering av problemstillinger... 5 1.3 Metode, datagrunnlag og metodiske begrensninger... 6 2 Beskrivelse av KRÅD... 7 2.1 Om bakgrunn,

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad. Nytt regnskapssystem i tre statlige virksomheter. En intervjuundersøkelse

Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad. Nytt regnskapssystem i tre statlige virksomheter. En intervjuundersøkelse Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad Nytt regnskapssystem i tre statlige virksomheter En intervjuundersøkelse Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad Nytt regnskapssystem

Detaljer

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009)

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innst. O. nr. 84 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (likestilling

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 10.04.2014 S-sak 29/14 Saksbehandler: Journalnummer: Henning Hanto 2011/1414 FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT

Detaljer

Patentering fra norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter

Patentering fra norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter ARBEIDSNOTAT 14/2006 Antje Klitkou, Magnus Gulbrandsen og Eric Iversen Patentering fra norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer