KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011"

Transkript

1 nr KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7 Side 2 RD har ordet Side 3 Alle barn er våre barn Side 4-5 Pressearbeid Side 6 Hvordan nå målene Side 7-10 Alt om Regionkonferansen Side Rekruttering Side 14 Intervju med generalsekretæren i KFUK og KFUM Side 15 Bli med på TT! Side 16 Slik selger vi annonser

2 La våre liv få bære frukt Kjære Y`s Men venner! Det går en bølge av optimisme over landet, det er tilbakemeldingene vi i regionsstyret får fra Distriktskonferansene som vi har fått delta på. Det startet i Bergen, under MVM, og deltakerne der har tatt den nye giv med seg hjem til distriktene sine! Vi i styret har nå vært rundt og besøkt de aller fleste av distriktene våre og vi hører om gode og oppfinnsomme møteprogram og stor trivsel blant klubbmedlemmene! Det er også en enestående dugnadsinnsats og innsamling av midler til barn og unge. Dette er det flott å oppleve! Men vi må fokusere på rekruttering! Derfor er det storsatsing fra styret sin side for å prøve å hjelpe dere med det. I vår har jeg fått melding om at 2 klubber vil gå inn. Vi må snu denne trenden! Vi tilhører en slik fantastisk organisasjon som flere må få lære å kjenne! Vær frimodige, inviter venner og naboer med på neste klubb møte. Prioriter også å få inspirasjon til fortsatt innsats ved å delta på større arrangementer. I juni er det Area konferanse i Danmark og så har vi vår egen Regionkonferanse i Bergen i august. Jeg håper at jeg får se riktig mange av dere disse stedene! Det er viktig å oppleve fellesskapet og kjenne at vi står i en større sammenheng. Vi ser med optimisme framover og gleder oss over alt vi får til og skal få til. Jeg vet at det er mange av dere som setter stor pris på Arne Skeie sine salmer og da vil jeg gjerne dele dette verset med dere: Visst skal våren komme, visst skal jorden bli ny, visst skal solen flomme fra en himmel uten sky, visst skal noen danse, visst skal noen le, visst skal barna klatre høyt i livets tre! Mange gode hilsener fra RD Liv REDAKTØREN Jeg er glad for at det nye magasinet ble så godt mottatt. Jeg håper at de ekstra numrene som ble trykket opp ble brukt til aktiv rekruttering. Det presenterte mye av det Y s Men er og står for. Har du enda et blad liggende, er det ikke for sent å dele det med noen. Dette nummeret er laget for å gi dere mer inspirasjon og gode råd om hvordan dere kan være med å støtte oppunder den optimismen og positive trenden som vi nå opplever. Det handler mye om rekruttering, med gode forslag til hvordan det kan gjøres i praksis. Dere får også et lynkurs i pressearbeide, for å øke synligheten til klubben. Et presseoppslag kan gjøre det enda lettere å snakke om Y s Men, fordi folk har lest om dere i avisen. Det er mitt håp at dette blir til velsignelse og at arbeidet bærer frukter. Sommeren ligger foran oss, og det vil bli mange gode anledninger til å snakke med folk om Y s Men. La oss benytte enhver anledning! Med dette vil jeg ønske alle en riktig god sommer! Velkommen til Bergen i august! RDS/VRDE KAREN Cecilie Heldal RD HAR ORDET Y s Men Magasinet E-post: Ansvarlig redaktør: Liv Sandven Redaktør: Karen Cecilie Heldal Layout/design: e-design.no Trykk: Østfold Trykkeri UTGIVER 2

3 REGIONENS 5 HOVEDMÅL FOR Alle barn er våre barn Slik gir vi Y`s Men videre Regionstyret kommer til å foreslå følgende mål, motto og strategi på regionkonferansen. Så er det opp til delegatene å stemme over dette. Les her om målene, og hvilken betydning vil det ha for deg og din klubb. Resten av dette Y s Magasinet handler om hvordan vi kan arbeide for å nå disse målene. Alle barn er våre barn MOTTO og drivkraft for : Påtroppende RD ønsker mottoet Alle barn er våre barn. Dette for at vi hele tiden skal minnes om misjonen til vår organisasjon, og Jesu ord om at vi skal tjene barna, og ikke hindre dem i å komme til ham. Alt annet er underordnet. GI Y s Men videre For å lykkes må vi gi Ys Men videre. En gjennomsnittsalder på 71 gjør det nødvendig å mobilisere NÅ. Det betyr å verve nye gjester, noe som krever at vi gjør oss synlig i media og i lokalsamfunn, og at vi tilpasser oss (integrerer) nye medlemmer i en ny tid. Dette vil gå greit bare vi gjør de riktige tingene fremover. Regionens mål 1: Fokusere og prioritere rekruttering for at Y s Men Norge skal overleve og styrkes. I tall: Minst 300 nye medlemmer. Minst 1 år yngre gjennomsnittsalder. Regionen skal starte 4 Y Service klubber sammen med KFUK-KFUM medlemmer. Tiltak: Gi opplæring og verktøy, måle via DG. Klubbenes mål: 4 nye medlemmer. Aldersgruppe: møter i sesongen rettet inn mot rekruttering. 1 intermøte hver sesong for å mobilisere og invitere nye gjester. Regionens mål 2 : Gjøre YSMEN mer synlig i media, lokalsamfunn og i omgangskrets. I tall: Telle presseomtale, telle plakater og gjester i hver klubb i år. Måle fremgang neste år. Tiltak: Gi opplæring og verktøy, måle via DG. Ha kalender med alle møter i Norge på internett- Klubbenes mål: Sende 4 pressemeldinger. 20 plakater på hvert møte. Aktiv kontakt i lokalsamfunn (flere tiltak beskrevet i MHB). Regionens mål 3: Fremme trivsel, vennskap og samarbeidsglede i medlemsfamilien I tall: Sende ut en trivselsundersøkelse til medlemmene, ta utgangspunkt i denne. Tiltak: Gi opplæring i hva som skaper økt glede, vennskap og trivsel. Forslag til tiltak i MHB. Klubbenes mål: Sette opp aktiviteter som fremmer glede, vennskap og trivsel. Spørre hvert medlem hva som skal til for at de skal trives bedre. Få gode resultat på trivselsundersøkelsen. Praktisere inkluderende og tolerant kristenhet i rekrutteringsarbeidet, i møteform og i tjeneste. Regionens mål 4 : Skape et sterkt og aktivt samarbeide med KFUK-KFUM, lokalt, i distrikt og regionalt. I tall: 2 kontakter pr sesong på alle nivå. Rapport via DG. Tilfredshets måling i KFUK-KFUM distriktene. Rekruttere 100 tidligere KFUK-KFUM medlemmer. Starte 4 Y Service klubber. Lever ut TT brosjyrer i 100 menigheter. Tiltak: Fremme Ten Treff (TT) i flest mulig menigheter (konfirmant leir). Klubbenes mål: Ha kontakt og hjelpe der KFUK-KFUM finnes lokalt. Levere ut brosjyrer for TT i menighetene til dem som har ansvar for konfirmantene. Rapportere resultater. Fortsette det gode samarbeidet som allerede er etablert. Regionens mål 5: Ha en deltakende og inspirerende ledelse i regionen I tall: 1 kontakter (tlf. eller møte) pr måned mellom alle nivå. Rapportering hver måned av resultater. Samle alle ledere 2 ganger i året. Oppdater internett 1 gang pr mnd. Tiltak: God lederopplæring, utarbeide verktøy og støttemateriell for klubber og ledere. Ha konkurranser og premiering, markere fremskrittene vi gjør. Klubbenes mål: Ta kontakt med DG, legge til rette for besøk. Tilrettelegge for inspirasjon. Bruke materiellet som utarbeides. Tilpasse materiellet lokale forhold. Be for måloppnåelse, og gripe mulighetene. Øke med 4 medlemmer i aldersgruppen 50+ Senke gjennomsnittsalderen med minst 1 år Øke og måle synlighet i media i ditt distrikt og i lokalsamfunnet. Selge 2 annonser i medlemshåndboken Månedlig personlig kontakt mellom lederne i region-distrikt-klubber Be for og takke for måloppnåelse, og deretter gripe mulighetene! ALLE BARN ER VÅRE BARN: Er RDE Nicolay Leganger sitt motto. 3

4 PRESSEARBEID KLUBBEN DIN I LOKALAVISEN! Y s Men gjør en verdifull innsats i mange lokalsamfunn. Dette bør flere få vite om, og en sak i lokalavisen kan være gull verdt. Slik får du lokalavisens oppmerksomhet! Tekst: Karen Cecilie Heldal Fredrik Hannestad er kommunikasjonsrådgiver og daglig leder i Nor PR i Bergen. Han underviste distriktslederne i PR på Midtvintermøtet og her gir han deg et lynkurs i mediekontakt. Hva vil avisen ha? Fredrik Hannestad sier at det ikke alltid er så vanskelig å få en sak på trykk eller på luften som mange tror. - Men det er viktig at saken din kan tilfredsstille et eller flere av journalistens nyhetskriterier, sier han. Disse kriteriene bruker pressen for å finne ut om saken er verd å vie noe oppmerksomhet, og om den vil fange leserens interesse. Se mer om dette under. I lokalavisen er nærhet svært viktig, derfor er det oftest lettere å få inn noe der. Nyhetskriteriteriene kan også oppsummeres slik; Konflikt, Vesentlighet, Interesse, Sensasjon, Aktualitet, forkortet som KVISAkriteriene. Skriv! - Når du er sikker på at saken din har et godt nyhetspoeng, bør du skrive ned hva saken dreier seg om i en bakgrunnstekst/ pressemelding. Begynn med å finne en god tittel på saken, som er skaper interesse og gjerne er nyhetspreget. Dette skal skape interesse og lyst til å lese saken. Det første avsnittet kalles ingress og dette skal kort i to til tre setninger fremstille det viktigste i saken. Du fortsetter så med brødteksten, selve teksten. Her forteller du hvorfor denne nyheten er viktig. Legg gjerne inn tolkninger og vurderinger som setter journalisten på riktig spor. Bruk faktaopplysninger og et nøkternt språk. Ta gjerne med sitater fra folk som er omtalt, sier Fredrik Hannestad. Husk at en pressemelding bare bør dreie seg om en sak. Det kan være fristende å ta med andre ting du gjerne vil ha sagt, men ikke gjør det. Ring! - Neste skritt er å ringe til lokalavisen og selge inn det du har skrevet. Ring helst til en journalist som har skrevet lignende saker tidligere. Da er det mulighet for at hun vil skrive en tilsvarende sak igjen, sier Hannestad. - Begynn med å si at du ringer fra den lokale Y s Men klubben og at dere for eksempel har gjennomført en spennende prosjekt som du tror avisen kan være interessert i. Da begynner trolig journalisten å spørre deg om hva dere har gjort, og du har en samtale i gang. Ofte ber journalisten om skriftlig informasjon, og da sender du det du har skrevet. Avslutt gjerne med noen fakta om klubben. Historikk, antall medlemmer, prosjekter osv. - En sak i lokalavisen som gjør klubben bedre kjent. Dette kan gi mer velvilje og giverglede fra samarbeidspartnere og næringsliv, nye medlemmer og generelt mer kjennskap til Y s Men, sier Hannestad og minner om at det ikke bare er pressedekning som avgjør folks oppfatning av klubben. - Alt dere gjør utad er med på å påvirke dette, sier han. Pressens nyhetskriterier Fortelle noe nytt: Det viktigste kriteriet. En nyhet er noe som ikke er fortalt før. Aktualitet: En sak vurderes ut i fra hvor aktuell den er i tid og rom. Dramatikk: Plutselige og uventede beslutninger og hendelser med usikre og mulig vidtrekkende konsekvenser øker nyhetsinteressen. Eksklusivitet: Redaksjoner som er alene om en sak, er ofte ivrige etter å omtale saken. Gode nyheter: Redaksjonene har stadig behov for pustehull i form av positive nyheter. Konflikter: Konflikter og motsetninger garanterer interesse i nyhetsmediene. Konsekvenser: En sak vurderes som viktigere jo større konsekvenser saken har økonomisk, politisk, og i forhold til antall mennesker. Nyhetsbildet: Når tilgangen på andre nyheter er dårlig, er det langt lettere å få inn stoff som redaksjonen ellers ikke ville brydd seg om. Personer: Redaksjonene jakter alltid på historier om menneskene bak nyhetene. Uvanlighet: Jo større avvik fra det normale og forventede, jo større nyhetsinteresse. GODE RÅD: Fredrik Hannestad gir gode råd om hvordan du kan få en sak i lokalavisen. 4

5 PRESSEARBEID MER OM PRESSEARBEID Din klubb skal bli mer synlig i media! Her kommer noen flere tips til pressemeldingen. Tekst: Karen Cecilie Heldal Ha i tankende de utmerkede rådene til Fredrik Hannestad og ta med dette: Skriv pressemeldinger og artikler om det som skjer i klubben. Ha ALLTID med bilder. Fortell avisen på forhånd om gode foredrag/attraktive foredragsholdere dere har på programmet. Inviter alltid lokale media til å være med når dere deler ut penger. Ikke glem å ringe til lokalradioen. HA ALLTD MED EN LOKAL FAKTABOKS om din klubb: Hvor mange medlemmer Hvor mange dugnadstimer Hvem gir dere støtte til Hvor mye penger Hvilke oppgaver gjør dere Hva har dere samlet inn/ gjort i løpet av f. Eks. 10 år? HA ALLTID MED EN FAKTABOKS om Y s Men i Norge Støtter barne og ungomsarbeid lokalt og internasjonalt Kristne verdier er basis i Norge medlemmer internasjonalt, i Norge: 1600 i 63 klubber Samler inn 2-3 millioner kroner og yter mer enn dugnadstimer for lokalt barne og ungdomsarbeid, i menigheter osv. Del alltid ut støtte i offentlighet, og nærmest mulig dem som får glede av dem. Finn anledninger for å overrekke gaver på tilstelninger der barn, unge, deres foreldre og besteforeldre er tilstede. MÅL: Alle klubbene kontakter pressen minst seks ganger i løpet av året med pressemelding/telefon. Vi håper at alle får ett til to gode presseoppslag på dette. GJØR JOBBEN LETT: Gjør jobben lettere for journalisten, så er det større mulighet for at han trykker din sak. Y s Men Norge på FACBOOK Meld deg inn på Facebook og søk opp Johan Nicolay Leganger. Be om å bli venn. Gå så til Y s Men Norge. Klikk på Liker. Så får du tilgang av Johan Nicolay til å legge inn alle møtene i klubben, og snart kan alle invitere sine venner til møter helt andre steder enn de bor. Johan Nicolay har for eksempel 900 venner over hele Norge. Han kan da invitere dem til møte i Harstad, Ålesund, osv. Dette har allerede tatt av i KFUK-KFUM og i mange kirker. VI OG KAN! Gå på facebook.com og sett i gang! Du kommer til å bli venner med barnebarna og hele slekten i Amerika før du vet ordet av det! 5

6 REKRUTTERING GOD PLASS: Det er plass til flere i andedammen. HVORDAN NÅ MÅLENE SETT MÅL, TAKK GUD OG TA I MOT! Jeg har arbeidet i 20 år med selgere og ledere som har nådd høye mål. Ut fra denne praksis, og studier i motivasjonspsykologi, har jeg følgende råd til deg: Tekst : Johan Nicolay Leganger 1. BE OG TA I MOT BALLEN Du MÅ sette deg mål. Fra psykologisk forskning vet vi at de aller dyktigste ledere i verden er flinke til å sette seg mål. ALLE som setter seg mål kommer lengre enn dem som lar være. Vi som er kristne har enda en mulighet: Vi kan be. Og ikke bare be: Vi skal TAKKE for at vi allerede har fått det. Vi skal tro på at Gud allerede har innvilget oss det vi ber om. Så om vi både setter mål, og takker Gud, ligger vi godt an. Da mangler bare en ting: Å TA I MOT gaven. Finne pakken og åpne den. Når vi har takket 6 for de nye medlemmene vi får, må vi være klar til å ta i mot dem. For de kan komme i mange drakter, og slett ikke se ut slik du forventer. Selv kom jeg i på Bodø lufthavn med gitar etter distriktskonferansen i år. Sikkerhetsvakten sjekket gitaren og sa: -Har du spella? Det var en slik gave. I stedet for å si kort ja, sa jeg Ja, jeg har vært på konferanse med Y s Men, som samler inn penger til barne og ungdomsarbeid. Hørt om dem? Det hadde han ikke, men han var med i avholdsarbeid, og før jeg gikk hadde vi utvekslet adresser. Da jeg landet i Bergen hadde han allerede meldt seg som venn på Facebook. Mens han var på jobb. Sagt på fotballspråket: Gud vil spille mange baller til oss, og vi må være klar til å ta i mot. Vi må ha minst 300 nye medlemmer hvert år - det er 4 i hver klubb. 2. BARE GJØR DET For de som er nest best, er det innsatsen som gir resultatet. Jo flere forsøk, desto bedre resultat. Eliteselgerundersøkelsen viste at de som selger dobbelt så mye som gjennomsnittet har nesten fire ganger så mange forsøk. Det gir resultater å handle. Og så må du forberede deg litt, vite hva du kan si, og du må tåle mange nei. Et nei betyr at du er på rett vei, les mer om det på side 12. Uansett kan du trygt stole på deg selv, og gjerne være begeistret: Som Y s Men er du god nok i utgangspunktet, og ditt produkt er av høyeste kvalitet. Y s MEN ARBEIDET: skaper fordeler for barn og unge, skaper fordeler for lokalsamfunnet, er en god investering i fremtiden for verden, gir personlig utvikling fører til trofaste vennskap gir deg en stor familie verden over Y s Men medlemmer blir mer og mer lykkelig Kan medføre et liv som varer evig

7 På den nye siden finner du nytt om konferansen, og stadig flere hjelpemidler til Nyttpassord: vysmeg synliggjøring og rekruttering. Se i menyen - på MEDLEMsiden. Login: Ysmen2011 Passord: Pliktogrett INSPIRERENDE Regionkonferanse i Bergen august 2011 Thon Hotell Bergen Airport nær Flesland. 7

8 VI SKAL GI Y s MEN VIDERE! VÅR VIKTIGSTE PLIKT NÅ er å gi nye medlemmer RETT TIL Å BLI MED i vår flotte klubb! Høy medlemsalder truer oss. Vi må fokusere på rekruttering og PR. Vi må alle mobilisere våre krefter og fordele oppgaver etter evne. Dette er enklere enn du tror - men alle må bli med, I Bergen skal vi lytte, snakke og trene på dette. Vi skal få kurs, råd og praktiske hjelpemidler. Vi skal hygge oss, lære nytt og legge gode planer som vil skape vekst i Y s Men. Vi skal gi videre klubben vår videre til «ungdommen». Vi skal forme fremtiden sammen! FREDAG 12. AUGUST LØRDAG 13. AUGUST SØNDAG 14. AUGUST 8 HENTING PÅ FLYPLASS Du som ikke flyr kan ta flybuss til til Flesland. Vi henter deg der. Bilene går i skytteltrafikk til Thon Hotel Bergen Airport. Ta Ta gjerne med gjerne med badetøy med badetøy - har - svømmebasseng! de har svømmebasseng. REGISTRERING FRA : Du kan registrere deg. ÅPNING KL : Høytidelig åpning av konferansen. Alle er velkommen. MIDDAG KL. 18 Vi spiser sammen fra FORHANDLINGER Merk at forhandlingene starter allerede fredag, kl Adgang for dem som har betalt konferanseavgift. KVELDSTANKER En av våre gjester vil dele tanker med oss om det som står foran oss. MOTIVASJON : Forhandlinger, foredrag, kurs og trening i synliggjøring, PR, rekruttering og mobilisering av egne medlemmer. LUNSJ :00 Lunsj INSPIRASJON : Etter lunsj fortsetter vi det formelle, lærerike og samtidig hyggelige programmet, der vi også har tid til gruppesamtaler om fremtiden vår. LYSPUNKTER Møtet blir krydret med «lyspunkter», som er inspirerende innslag. FESTMIDDAG Lørdag kveld blir det storfest med lett underholdning og hyggelige aktiviteter. Vi skal få tid til å prate og bli kjent. GUDSTJENESTE Gudstjeneste på hotellet. FÅ NYE - ELLER FORNYE? Ca spør vi: Y s Men Møtet - hvordan lage et program som tiltrekker NYE Gjester? Hvordan integrerer vi de de nye medlemmene? LUNSJ :00 Lunsj LEDER TRENING samles RD styret, DG styrene og alle RSD for å trene på ledelse for å nå målene. Varer til ca SPØRSMÅL OM -PÅMELDING? Ring Gerhard A. Hansen - Mobil HOTELLET / ANKOMSTEN 12.08? Ring

9 Hotellet passer for alle aldersgrupper. Ledsagerturen blir en hyggelig opplevelse med besøk på Troldhaugen og en tur helt nord i havet til Herdla utenfor Askøy, Foto:Bergen Reiselivslag/Per Eide ET HYGGELIG OG RIMELIG OPPHOLD PÅ HOTELLET THON HOTEL BERGEN AIRPORT har gitt oss et rimelig opphold. Full pensjon i helgen koster kr. 2650,- i dobbeltrom. RIMELIGE ENKELTROM Dersom du ønsker enkeltrom koster det bare kr. 3070,-. I tillegg kommer konferanseprisen på kr. 1200,- KONFERANSE AVGIFT Deltakerne fra Y s Men klubbene betaler i tillegg til hotellprisen en avgift på kr. 1200,- til å dekke Y s Mens kostnader. HYGGELIG LEDSAGERPRIS Ledsagere betaler bare kr.1900,- for helgen. De som skal være med på ledsagerturen lørdag betaler kr. 1650,- (i tillegg kommer kr 500,- for turen). Ledsagere som vil delta på møtene må betale full pris (2650,-), men de betaler ikke konferanseprisen på 1200,- KONFERANSEPAKKE Dersom du ikke vil bo på hotellet, kan du bestille konferansepakke ved å hake av for hvilke måltider du du vil delta på. I tillegg kommer konferanseavgiften (kr 1200,-) HOMESTAY Vi har et tilbud om «Homestay» dersom noen trenger det. BESTILL UTEN RISIKO Bestill nå, og avbestill eventuelt innen 5 juli. Vi garanterer plass til 5 juli, men også etter dette kan det finnes plass.blir du syk, kan du avbestille dagen før. TRIM OG VELVÆRE Hotellet har eget velværesenter med squashbaner, svømmebasseng, trimrom og badstue. GOD MAT Hotellet har god mat, og en frokostbuffe med stort utvalg av varme og kalde retter. LEDSAGERTUR LØRDAG TIL TROLDHAUGEN OG HERDLA Avreise fra hotellet: ca kl Retur: ca kl Pris: kr. 500,- som dekker transport, inngangsbilletter, omvisninger og lunsj. Hva er mer naturlig enn å begynne turen med å besøke Troldhaugen, Edvard og Nina Grieg sitt hjem i 22 år, fra 1985, en av de mest besøkte attraksjonene i Bergen. Troldhaugen består av huset som var hans hjem, samt kunstnerhytten som ligger like nedenfor. I huset kan du også se hans berømte Steinway flygel fra Vi får en omvisning på eiendommen. Kilde: foto: Per Ove Askeland Så kjører bussen oss ut til Herdla, lengst nord på Askøy. Vår guide forteller oss om stedene som vi passerer på veien utover. Herdla er et naturskjønt område med et stort fuglereservat, her er observert 223 forskjellige fuglearter. For andefugler er det grunne havområdet nord for Herdla, Herdlaflaket, viktig. Her er observert 2300 ærfugl vinterstid Kilde: Askøy kommune, foto: Øyvind Haugland HERDLA KIRKE er den eldste kirken i Askøy. Den er nevnt i pave Eugenius III s vernebrev for Munkeliv kloster av 7. januar Dagens kirke ble bygget i 1935, men fikk en hard medfart under 2. verdenskrig. Da etablerte tyskerne en stor flyplass, Herdla fort der. Kirken ble brukt som lager og hestestall, og tårnet ble revet for å ikke hindre innflygingen til flyplassen. Den ble delvis gjenoppbygd og restaurert etter krigen, og innviet i Kirken fikk nytt tårn i På Herdla får vi omvisning i kirken og besøker Herdla Museum. Askøy Y s Men s Club er vertskap for dagen, og ordner med en smakfull lunsj. 9

10 PÅMELDINGSSKJEMA REGIONSKONFERANSEN AUGUST Namn Deltakar Adr.:! Postnr/ stad: E-post: Tlf.: Klubb: Delegat: JA Nei KONFERANSE AVGIFT KR 1200,- Namn! Tlf.: Evt ledsagar Ledsagartur laurdag? JA (kr 500,-)!"#$%#&'()$ )) )) HOTELLPAKKE Inkluderar opphald og alle måltid frå ankomst fredag ettermiddag til og med lunsj sundag. (KONFERANSEAVGIFT KJEM I TILLEGG)!"#$%%&'(($)*$+)'%%$) *,%#-+$.) /0%1)2"*) 34$."*) 5.-6) )(.))))))))7)89:)) )(.))))))));):<:)) =$##)(.>66) )) )) )) ) )) A%%$)*,%#-+) -4(%)'%%$)*,%#-+) 5.-6) )(.))))))))E)F::)) )(.))))))))E)89:)) =$##)(.>66) )) )) G46(C$.)+0%\."*])N'4)+$%$)."*)*$+S) ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^) KONFERANSE PAKKE Inkluderar møtelokale og dei måltid du har kryssa av for. (KONFERANSEAVGIFT KJEM I TILLEGG) L((C$) 0B'4+$) )) NH$%+6&'(($)) ) (.)7;:) (.);::) (.)P9:) (.)99:) (.)P9:) =$##)(.>66) )) )) )) )) )) =B*)("4Q$.'46$&'(($R)-((C$)0B'4+$S)) INTUM32AU=3AVWLMX)NY3O)L)XL??3WWK) N2) *&+)),+-.'$ I=$##)(.>66K) )) =B(($.Q.-) )) )) W%B#$4Q.-) )) A44') )) )) )) )) )) )) )) G46(C$.)#.'46&".#)Q.,)M%$6%'4+)#-%) )) )) BESTILLING og AVBESTILLING Du får rekning i posten Bestilling / avbestilling innen 5. Juli. Etter dette garanteres ikke plass. Bestiller du etter 20.juni blir det kr. 200 i tillegg. Blir du syk før konferansen må du melde fra til hotellet. Ellers må du betale. De som ikke melder fra må betale. Skjema sendast til: OYMC, v/ Gerhard A. Hansen, Postboks 129, 5202 Os eller e-post: SKAP GLEDE VÆR GLADE SPRE GLEDE Glede og gode følelser kommer fra gode tanker. En glad tanke leder til nye gode tanker. En lykke kommer aldri alene! Tekst: Johan Nicolay Leganger Glede skaper smil men smilet skaper også glede i deg! Når du anstrenger munnvikene ved å trekke dem opp og til siden skapes det gledesbringende hormoner i din kropp. Du kan smile deg gladere! Hva har du å være glad for i ditt liv? Hvilke lykkelige stunder kan du hente følelsen av glede fra? Tenk etter og hent deg litt glede! Oppsøk situasjoner som kan gi deg glede. En internasjonal undersøkelse viser at LYKKE og TAKKNEMLIGHET henger sammen. Takk og sett pris på det som virker som en selvfølge. Det følger gode gleder med det.kristne kan be Gledens bønn. Gleden gror i Guds fotspor. Tenk positivt. Tolk alt i beste mening. Frykt ikke. Vær optimist. Vi må glede oss over det som er godt, og det vi har fått til. På møtene og regionskonferansen må vi få frem det vi har fått til av dugnad, innsamlinger, koselige møter, gode programmer, gjester, pr osv. Dele ut premier, ha felles feiring, fremheve noen som har gjort innsats. Skap glede ved å sette pris på hverandre. Vi gleder oss over det vi har, og dem vi er sammen med. Ut fra vår glede vil det bli nye medlemmer. Y s Men har mye å glede seg over gi det videre! Fokuser på dem som er på møtet. Fordel ansvar for å følge opp dem som ikke var der. La oss være glade for alt det gode arbeid som er gjort i årenes løp. Fremhev dette, og de personene som har bidratt. Ha gjerne foredrag om tidligere tjeneste. Undersøk hvordan det har gått med dem dere hjalp. Det skaper inspirasjon! Skap glede ved å sette pris på hverandre. 10

11 FRA KFUM REKRUTTERING VERV FLERE MEDLEMMER Flere medlemmer i din organisasjon fører mange fordeler med seg. Her er tips om hvordan dere kan gå frem for å få flere medlemmer. Tekst: Karen Cecilie Heldal Kanskje er dere fornøyd med livet i klubben slik som det er, men det kan være mange fordeler med å bli flere; Merinntekt Når flere betaler kontingent, blir det mer penger i kassen. De fleste faste utgifter er jo like store uansett hvor mange dere er. Flere på dugnad De fleste organisasjoner jobber dugnad for å spe på kassen. Hvis dere er mange, blir belastningen på hvert enkeltmedlem mindre, eller dere kan tjene mer penger. Flere til verv Ofte er det de samme folkene som blir sittende lenge i verv. Det kan være godt med utskiftninger av og til. Med flere medlemmer er det flere å ta av til å utfylle verv og arbeidsoppgaver. Nytt blod Det er alltid kjekt å bli kjent med nye folk, og de har som regel noe å tilføre. Del gleden! La enda flere få dele gleden dere opplever med det dere driver med. Det er kjekt og givende å lære fra seg! Y s Men trenger flere medlemmer! Alle klubber setter seg mål for hvor mange nye medlemmer de må ha. Regionen mister ca 10% medlemmer, og vissheten om at vi har en høy gjennomsnittsalder bør motivere til at vi rekrutterer 20%. Slik kan dere verve flere medlemmer: Ofte tror folk at det er vanskelig å komme inn i en etablert sammenheng. Vær åpen, husk å invitere nye med og ikke fremstå som en lukket klan. Dette gjelder i alle sammenhenger. Her er noen konkrete forslag til hvordan dere kan gå fram. Venner Det er lettest å verve medlemmer blant venner og bekjente. Inviter folk med for å se hva dere driver med. Hva med å arrangere en vennekveld? De som får støtte Oppsøk gjerne miljøet rundt de som nyter godt av arbeidet vårt, f. eks. foreldre og besteforeldre til barn og unge der vi hjelper til. Disse bør inviteres til informasjonsmøter og følges opp for å bli våre gjelster og støttespillere. Folk i menigheten Det kan være lurt å fokusere på å rekruttere blant folk som har tilknytning til menigheter også andre en dem klubben hører til og blant tidligere KFUK-KFUM medlemmer og andre miljøer med kristen bakgrunn. Plakater i nærmiljøet eller et kort i postkassene. Inviter folk til åpent hus, informasjonsmøte, foredrag, minikonsert, utstilling eller noe annet som kan virke spennende. Presenter virksomheten og inviter folk til å bli med. Fortell lokalavisen Alltid når dere har noe på gang. Folk som leser om dere i avisen, kan få lyst til å bli med. Gjør det lett for dem å få kontakt, ved å forsøke å få trefftid og sted på trykk, navn på leder, webadresse hvis dere har web-side eller annet som gjør det lett å finne dere. Vær aktive og synlige Vær aktive i nærmiljøet. Still opp på Kulturdager, Nærmiljødager, arrangementer i borettslag og annet som kan være relevant. Ha med informasjon om virksomheten og inviter folk med. Internett. Vurder om dere kan ha nytte av en egen internettside. Det finnes billige og nesten gratis løsninger. Kanskje kan et barn eller barnebarn hjelpe dere. De kan også hjelpe dere med neste punkt: Sosiale medier. Til sammen kan dere nå svært mange venner og bekjente på Facebook. Ikke opprett en gruppe, men en egen side på klubben deres, slik at alle som blir tilhengere får oppdatert status til en hver tid. (på samme måte som venner) Husk å melde fra om alt som skjer, med et positivt og inviterende tilsnitt. 11

12 REKRUTTERING JO FLERE NEI- DESTO STØRRE SUKSESS: Det er lett å gi opp når man får nei noen ganger. Dette er såmannens arbeid, og ikke alle frø faller i ferdig jord. Men hvert frø kan spire etter hvert! Tekst: Johan Nicolay Leganger Hvis du tar et tilfeldig utvalg på hundre mennesker, forteller om Y s Men og inviterer dem med, vil du kanskje få 50 NEI. Fordi de ikke har tid, ikke forsto hvor bra Y s Men er for dem eller for samfunnet, fordi de er usikker, fordi fordi. Så vil du få 30 TJA, fordi de føler interesse, kallet, og behovet men de trenger mer oppfølging og modning. 20 SIER JA, dette vil jeg. Men dette er en tombola i et tilfeldig utvalg: du kan risikere å treffe de 50 NEI på rad. VÆR GLAD for det! Da er du ferdig med dem, og for hver gang du forteller om Y s Men øker sjansene for TJA og JA! To veier til flere ja Den første veien er å finne den gode jorden. For oss betyr det å oppsøke dem som liker oss allerede. Wilson, Gerhard (2005) har forsket på hvorfor folk blir med i grupper. Det er fem grunner til det: Tiltrekkes av (liker) de andre som er med Dette er blant annet dem som har fordel av det vi gjør, barna, de unge, foreldrene deres og besteforeldrene, familien. Så dem må vi oppsøke og fortelle hva vi gjør for dem og barna dere, da får vi flere ja. Tiltrekkes av oppgavene gruppen gjør. Her er det snakk om aktiviteter. Hva gjør dere sammen? Hører foredrag? Går tur? Spiser? Holder loppemarked? Andakter? Salmesang? Hva dere enn gjør finn ut hvem som liker dette. Tiltrekkes av gruppens mål Du skal lete lenge etter noen som misliker å hjelpe barn og unge, men det er mange som reserverer seg mot misjon. De som er kristne, med KFUK-KFUM bakgrunn, de som har vært i speider, kor eller selv har fått glede av andres gaver har lettere for å si ja. Tiltrekkes av å bli assosiert med gruppen Min gamle far kaller meg vismann og er litt stolt. Min 5 år gamle datter skal bli Oiasmen når hun blir stor. De fleste som opplever din godhet og glede vil være med deg. Tiltrekkes fordi de kan nå personlige mål Personlig utvikling, mestring av verv og nye roller, lykke, følelsen av å bety noe for andre, mening med tilværelsen, nærhet til Gud, trofaste venner alle har noen behov og mål som de kan nå hos oss. Få flere ja! Den andre veien til å få flere ja, er å trene på hva du skal si. TENK etter: Hvordan kan du raskest mulig fortelle hva Y s Men er, på en måte som gjør at det vekker interesse. Og hvis de merker DIN GLØD OG GLEDE, din lykke og takknemlighet vil de også gjerne smake på kaken. Derfor bør du tenke over og formulere HVILKEN GLEDE har jeg av Y s Men? HVEM hjelper vi? HVA gjør vi i min klubb? Du kan alltid spissformulere og forkorte, du trenger ikke å fortelle alt med en gang. Tenk deg at du har 1 minutt hva vil du si? På ett minutt kan du si 150 ord med normal talehastighet; Y s Men støtter barne- og ungdomsarbeid lokalt og internasjonalt. Vi samler penger, gjør dugnad og gir praktisk hjelp. Vi har det hyggelig sammen, og lærer mye av foredrag og oppgaver. Vi er 1500 nordmenn som samler inn 3 millioner kroner og utfører 10 tusenvis av timer dugnad. Men først og fremst blir vi gode venner som liker å gjøre noe for andre samtidig som vi er sammen. Vi har kristen basis, men er en åpen og inkluderende for alle trosoppfatninger og mennesker som vil hjelpe barn, samfunn og fremtiden. Her i forrige uke. Det var 93 ord. Nå kan du fortelle en glad historie om hva dere driver med. 12

13 TT- Gjøvik 28 juni - 3 juli SLIK FÅR DU NYE MEDLEMMER: Leganger har besøkt 14 kubber og distrikter. Her er en oppskrift som er satt sammen av det han har lært av dem som ha lykkes med rekruttering. Dette må gjøres hver eneste sesong. Mobilisere medlemmene ved å ha et arbeidsmøte der dere gjør punkt 1 4. Du kan også laste ned en PowerPoint presentasjon og arbeids hefte med mer fra medlemssidene på Synliggjøre for dere selv hvor mye glede dere har fått av å være medlemmer. Hvorfor er du med, hva tiltrekker deg, hvilken glede har du fått, hvem har du vært med å hjelpe? Lage liste: Venner, familie, foreldre og besteforeldre til dem vi hjelper, mennesker i menigheten, naboer, politikere: Hvem vil få samme glede som vi har hatt? Skrive brev og sende i post og epost. Eller lever brevet personlig i kirken etc. Skriv noe pent om dem som inviteres, skriv kort om hvorfor de vil like seg, og hvilken nytte de kan gjøre for barn og unge. Inviter til et orienteringsmøte om 3-4 uker. Ring hver enkelt og følge opp brevet. Få dem til å komme på orienteringsmøtet. Hent dem om nødvendig. Hold et rekrutteringsmøtet. Dette møtet er bare for de inviterte, og det er viktig at klubbens medlemmer stiller opp. Orienter om klubbens virksomhet, om medlemmene (alle kan fortelle kort om seg selv og hvorfor de er med), og litt om distrikt, region og internasjonalt. Men fokuser på det lokale. Ha god tid til å ha det hyggelig. Pass på at gjestene får stille spørsmål. Presenter dem gjerne når dere skal spise. Vær løs i formen. Ha det hyggelig! Ring og følg opp rekrutteringsmøtet. Inviter dem på neste møte. Inkludere dem som gjester. (Være fadder, skape trivsel, finne oppgave til, ivareta den nye, ta dem med I utvalg osv) Tilpasse (oss de nye), kanskje endre program. Inkludere betyr at begge parter tilpasse seg. (Dersom bare den ene skal tilpasse seg heter det assimilere). Inviter gjestene med i programkomiteen og andre utvalg, slik at de blir inkludert og kan påvirke. Fortell engasjert til folk du møter om Y s Men. Alltid ha bladet eller programmet med i deg, ta de frem, fortelle, spørre om de, eller noen de kjenner liker arbeidet vårt. Ha jakke merket på osv. Se egen artikkel om samtaler. Rammesak: HVEM SKAL GJØRE HVA? Vi har nok ressurser når vi deler på oppgavene. SYNLIGGJØRING: LAGE PLAKATER KJØRE HENGE OPP PLAKATER SKRIVE PRESSEMELDING RINGE TIL AVISEN REKRUTTERING: LAGE NAVNELISTE SKRIVE INVITASJON LAGE TIL INFORMASJONSMØTE RINGE TIL DE INVITERTE HENTE GJESTENE TIL MØTE VÆRE FADDER FOR EN GJEST FØLGE OPP GJESTEN MELLOM MØTENE 13

14 VITALISERING OG VIDEREFØRING Y s Men sitt formål er å støtte KFUK og KFUM. Det er mange barn og ungdommer i vårt land som har stor glede av dette. Tekst: Karen Cecilie Heldal Generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Norges KFUK-KFUM på vitaliseringen av Y s Men i historiens lys; Det har alltid vært et godt samarbeid mellom våre to organisasjoner, både lokalt og internasjonalt. I Norge er det barn og unge og deres ledere i Norges KFUK-KFUM pluss KFUK-KFUM speidere som nyter godt av dette. På verdens basis er YMCA verdens største ungdomsbevegelse og YWCA verdens største kvinnebevegelse med til sammen med 65 millioner medlemmer i i 145 land, sier Hvambsal engasjert. Verdier Hun mener at vi må være bevisst hvilken tid vi lever i og samtidig holde fast på våre verdier. Vi vet at de verdiene som våre organisasjoner bygger på er aktuelle som aldri før, sier hun. Y s Men har vært og er til uvurderlig støtte for vår organisasjon gjennom tid, penger og forbønn. Jeg har sett regnestykker på antall dugnadstimer som er helt utrolige, sier generalsekretæren som er imponert over innsatsen. Støtte -Y s Men sin støtte funksjon er uansett ikke utdatert, sier Adelheid. - Vi hadde nylig landsmøte i Norges KFUK-KFUM og da hadde vi en veldig ung delegasjon på møtet. Vi hadde et stort fokus på også å drive opplæring i demokrati, samtidig med gjennomføring av et formelt møte. Dette var mulig fordi vi fikk massiv hjelp fra godt voksne ressurspersoner i Y s Men som hjalp til med uttallige praktiske oppgraver. Hun nevner også et annet eksempel på hvordan støtte til en ungdom kan forandre mye; Jeg ønsket som ung 19 åring i 1986 å dra til en flyktningleir for østeuropeere i Østerrike. Deler av oppholdet måtte jeg selv finansiere. Jeg laget en presentasjon om mine planer og la det frem for den lokale Y s Men klubben. De så min motivasjon og ga meg støtte til å gjennomføre min plan. Det ble retningsgivende for mitt valg av utdanning og verdivalg. Slik støtte Y s Men ikke bare en persons innsats i en flyktningeleir, men også retning og verdigrunnlag langt utover det året man bidro med støtte til, sier Adelheid. For verden Det internasjonale samarbeidet vi har gjennom Global er ganske unikt. Vi trenger å se verden slik som andre lever i den. Vi utgjør sammen en betydelig støttespiller, vi har for eksempel finansiert skoler. Utdanning er avgjørende for bla fredsarbeidet. Slik blir etablering av skoleprosjekt også et fredsarbeid. Jeg tenker at disse dagers skriverier om russ som bruker millioner på russebusser sier noe om at våre ungdommer har behov for en verdioverføring. Dette kan blant annet skje gjennom den støttefunksjonen som voksne kan gi. Jeg mener faktisk det er helt avgjørende i en sekularisert og globalisert verden at vi får overført refleksjon og verdier til ungdommen. En annen ting er at ungdommen mangler språk for sin tro. Mange får ikke den trosopplæringen som de ønsker seg. Vi må være frimodige på at mange barn og unge trenger Norges KFUK- KFUM for å formidle et helhetlig menneske syn med fokus på ånd, sjel og kropp. Vi trenger KFUK og KFUM og hele trekanten med ånd, sjel og legeme. Helt konkret betyr dette i samarbeidet at Y s Men at medlemmer hos Y s Men fremmer vårt tilbud med Tenåringsfestivalen TT inklusiv tilbud for konfirmanter hos menigheter de har kontakter hos. Videre at Y s men har signalisert et ønske om å legge sin regionkonferanse til samme tid og sted som TT i Tilhørighet Vi gleder oss over at Y s Men lytter til hva de unge vil og har behov for. Helt konkret nå så har vi snakket om hvordan man kan teste ut Y Service-klubber i Y s Men med et særlig fokus på formålet om å støtte Norges KFUK-KFUM i deres barne- og ungdomsarbeid, lokalt, men også nasjonalt og internasjonalt, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal til slutt. 14

15 VI SKAL HJELPE UNGDOMMEN TIL KRISTUS = TT TT er GØY: Karsten Torp og Arne Evensen legger til rette for at mange ungdommer får en opplevelse for livet på TT. Et Ten Treff sammen med tusenvis andre unge som tror kan forandre livet ditt. Utallige er de som forteller glødende om dette. En av dem er Espen Ingebrigtsen, som jobber i Sjømannskirken. Jeg kan føle stemningen enda, sier han og peker på hjertet sitt. Jeg var der flere år på rad. Det gjorde et solid inntrykk å oppleve stemningen sammen med så mange andre unge. Dette ønsker jeg for mine barn også. Tekst og foto: Nicolay Leganger På årets midtvintermøte var alle distriktsledere samlet da TT generalene kom på besøk. Det vil si KM-event as - som er teknisk arrangør for stevnet. Arne Evensen er daglig leder i KM Event og med seg hadde han Karsten Torp fra Y s Men Gjøvik De skapte stor begeistring med sine fortellinger om TT, og ba om at vi i Y s Men skulle besøke våre kirker og dele ut informasjonsmateriell til dem som har ansvar for trosopplæringen. Deretter var det bare å notere ned deres navn, gi det til DG. Da lovet KM Event å følge opp besøket. Dette forslaget fenget alle. Vi forstod den enorme betydningen dette vil ha for vekkelse blant unge konfirmanter. Dette er midt i blinken for hva Y s Men arbeider for: At barn og unge skal få møte Kristus. Alle klubbene vil få tilsendt brosjyrer og materiell de kan dele ut. Så nå må vi bruke alle kontaktene vi har, og melde til President og DG om besøkene. Dette vil gi store følger for ungdommen fremover! Bli med på TT og vis frem Y s Men Synliggjøring blant unge aldersgrupper er en langsiktig investering. Ungdommen på TT er en glitrende mulighet til å plante Y s Men visshet. Vi har en gjensidig avtale med KFUK- KFUM om å legge tilrette for samarbeid. Derfor har KM invitert oss til å møte disse flotte ungdommene, som vi om noen år kan ta opp som medlemmer. Dere vet hvor stolt jeg er av dere gode Y s Men. Men jeg tror ikke dere vet hvor god utstråling dere har, og hvor godt det er å møte dere og være sammen med dere. Å være nær dere er den beste reklamen Y s Men kan få. Derfor oppfordrer jeg alle Y s Men fra land å strand om å melde seg på TT i år, og stille opp på arrangementene som Y s Men står for. Les i faktaboksen om aktivitetene! I 2013 har styret avtalt å legge Regionskonferansen til TT. Så her kan vi starte forberedelsene! Målsetting for samarbeidet med TT: Synliggjøre ovenfor TT deltakerne at Y s-men Norge støtter KFUK-KFUM Økt rekruttering til Y s Men på sikt! Synliggjøring i primærmålgruppen! Øke antall deltagere på TT (målgruppe konfirmanter og MILKere) Gjennomføring: Y s-men Norge får som prosjekt å fortelle om TT til menigheter i Norge Y s-men Norge med distrikt HED/OPP i spissen tar ansvar for grilling under Ta sjansen som gjennomføres på Fastland under TT. TT synliggjør under fellesprogram at Y s-men støtter KFUK-KFUM (Y s-men dag på TT) Y s-men deltar på lederkro under TT for å bygge relasjoner mot KM miljøet. Y s-men legger regionskonferansen til Gjøvik samtidig som det er TT i 2013 KM Event tilrettelegger for praktiske gjøremål til konferansen (overnatting, utflukt, buss etc) Regionskonferansen deltar på en samling under TT for å ta pulsen på organisasjonen og for å se hva man har bidratt til. 15

16 SLIK SELGER VI ANNONSER På glattisen? Nei. Å selge annonser i medlemshåndboken går nesten av seg selv SKAFF PENGER TIL KLUBBKASSEN OG REGIONEN Alt du trenger å gjøre er å besøke din lokale forsikringsagent, banken du bruker, eller en annen forretningsdrivende som har et budsjett for støtte-annonser. EN NY GULLGRUVE FOR KLUBBEN Medlemshåndboken kan bli en ny gullgruve for klubben. Voksne Y s Men har et stort kontaktnett av folk i firma som er glad for å kunne bidra. Forsikring, banker og andre pøser ut millioner av kroner til støtte for idrett og annet. Du er allerede kunde hos noen av dem. Det er veldig enkelt å selge annonser. Det krever ofte bare at man møter opp og har med seg litt informasjon om om klubben og virksomheten. De støtter med glede oss også! 50% PROVISJON TIL KLUBBEN DIN Hver klubb kan lett selge 4 helsiders annonser og slik skaffe kroner til klubbkassen. Det er annonser i mange størrelser, så her er noe for alle. Det blir ikke mulig å si nei til deg! I år tilbyr vi internett annonser i tillegg. Gratis for dem som kjøper helsider eller signerer for flere år, rimelig for de andre. For å dekke kostnaden til medlemshåndboken, må hver klubb selge en annonse for kr 1000,- Dette beløpet går til fratrekk dersom klubben selger for under kr. 2000,- SÅ ENKELT GJØR VI DET: 1) Gå til din lokale sparebank, forsikring, matvarekjede, etc. Spør etter hvem som har ansvar for annonser. 2) Si at det gjelder annonse, for å støtte lokalt barne og ungdomsarbeide 3) Fortell kort hva dere gjør lokalt, og hva vi gjør I NORGE: «1500 Y s Men gir 3 millioner kroner og jobber tusenvis av timer for barn unge. Alt er gratis arbeid!» 4) Vis frem Medlemshåndboken. Si prisen på en helside,og vis en annonse. 5) Vis frem avtalen (neste side), og spør om de kan tenke seg å støtte barna i ett år eller to. [1]

Slik selger vi annonser.

Slik selger vi annonser. Slik selger vi annonser. Medlemshåndboken kan bli en ny gullgruve for klubben. Voksne Y s Men har et stort kontaktnett av folk i firma som er glad for å kunne bidra. Forsikring, banker og andre bruker

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt)

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt) Nr. 1-2009:Nr. 1-2009 30-03-09 11:46 Side 34 Av aktiviteter denne uken kan vi nevne fjelltur, fisking, vandring i rullesteinsfjære, overnatting i lavvo, klatring med mer. Leiren er åpen for barn i grunnskolen

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014.

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro Det som står med vanlig skrift, slik som her, skal leses av styremedlemmene og. Det som står med kursiv skrift, slik som her, er forklaringer om hvordan ting skal gjøres under møtet. Nå må alle komme til

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

Invitasjon til KULTURSAMLING Quality Hotel Edvard Grieg lørdag 28.og søndag 29.oktober 2017

Invitasjon til KULTURSAMLING Quality Hotel Edvard Grieg lørdag 28.og søndag 29.oktober 2017 Invitasjon til KULTURSAMLING Quality Hotel Edvard Grieg lørdag 28.og søndag 29.oktober 2017 NFU Hordaland fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med nedsatt funksjonsevne for å gi

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !# $%&# '$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Arbeidsbok NY GIV i Y s Men!"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Innholdsfortegnelse Strategi, mål og tiltak for 2011 2013... 3 Hvordan nå målene?... 4 Å være leder i Y

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering KALENDER- SALG 2012 Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering ved kalendersalget 1 Innhold Hilsen fra generalsekretær 3 Om kalenderheftet 4 Salgstips for speiderkalenderen

Detaljer

Velkommen til FABEKOS JUBILEUMSKONFERANSE TROMSØ 4. - 5. APRIL 2014

Velkommen til FABEKOS JUBILEUMSKONFERANSE TROMSØ 4. - 5. APRIL 2014 Velkommen til FABEKOS JUBILEUMSKONFERANSE TROMSØ 4. - 5. APRIL 2014 FABEKO FYLLER 50 ÅR! Vi har derfor gleden av å invitere til jubileumskonferanse (Fabrikkbetongkonferanse nr. 44) 4. 5. april 2014. Konferansen

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med nedsatt

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

NORDISK SEILFLYDAG TIPS TIL GJENNOMFØRING

NORDISK SEILFLYDAG TIPS TIL GJENNOMFØRING NORDISK SEILFLYDAG TIPS TIL GJENNOMFØRING 1 NORDISK SEILFLYDAG INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Forberedelser - Klubbens målsetting med dagen - Bemanning iht målsetting - Fordeling av oppgaver og ansvar 3. Markedsføring

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte SALG Hvorfor skal vi selge? For å sikre at For å sikre at Hva er salg? Salg er å få På samme måte Selgerstiler Skal vi bare være hyggelige eller selge for enhver pris? Salgsintensitet Målrettet salg Definere

Detaljer

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur 7. og 8. septem ber 09 Tønsberg Øya Brygga i Tønsberg Quality Hotell A

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach!

7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach! 7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach! Av Rachel Wilmann 7 avgjørende punkter du bør ta hensyn til for deg og din bedrift. Enten du er liten eller stor bedrift. 7 stegs guide til suksess som terapeut/coach!

Detaljer

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Pressearbeid er en viktig del av Innovasjon Norgesmarkedsarbeid. Gode artikler og TV-programmer gir en fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene

Detaljer

Hjertelig velkommen. 70-års fest for. Rolf. Lørdag 16. juli 2016. Vi bor og feirer på sjarmerende Tanums Gestgifveri i Sverige.

Hjertelig velkommen. 70-års fest for. Rolf. Lørdag 16. juli 2016. Vi bor og feirer på sjarmerende Tanums Gestgifveri i Sverige. Hjertelig velkommen 70-års fest for Rolf Lørdag 16. juli 2016 Vi bor og feirer på sjarmerende Tanums Gestgifveri i Sverige. Vi gleder oss til å se dere der! Kjære familie og venner.så kom det altså så

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Hva skjer? SABU 2014 2015

Hva skjer? SABU 2014 2015 Hva skjer? SABU 2014 2015 1 Hei Her er et lite hefte med informasjon om de forskjellige begivenhetene som skjer for barn og ungdom i 2014 og 2015. SABU jobber for at unge mennesker skal ha det bra, møte

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Normisjon inviterer til Spa og aktivitetsferie i Krakow 28. sept. 3. okt. 2012

Normisjon inviterer til Spa og aktivitetsferie i Krakow 28. sept. 3. okt. 2012 Normisjon inviterer til Spa og aktivitetsferie i Krakow 28. sept. 3. okt. 2012 Har du lyst til å unne deg en liten stans før høstmørket setter inn? Turen er for voksne som savner et tilbud som ikke retter

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

De så opp til ham og strålte av glede

De så opp til ham og strålte av glede De så opp til ham og strålte av glede SALME 34,6 12. 13. februar 2016 Strand Hotel Fevik Regional konferanse Aust-Agder Kvinner i Nettverk De så opp til ham og strålte av glede SALME 34,6 Hjertelig velkommen

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien.

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. F O K R J Æ R E E L D R E K J Æ R E F O R E L D R E For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. Vi er

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund INVITASJON Aivo Brukerkonferanse 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund Aivo Norge AS har den glede av å kunne invitere deg og dine medarbeidere til vår årlige brukerkonferanse. Årets konferanse, som

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no BØSK klubbens verdier og retningslinjer www.bosk.no HEFTETS FORMÅL Verdier og retningslinjer Bjugn/Ørland Skøyteklubb ble stiftet i oktober 1981. Klubben driver med bredde- og mosjonsaktivitet på is for

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Da var juli her, og dette blir det siste månedsbrevet før vi møtes igjen i august. Forrige måned begynte vi så vidt og se på sommerfuglen.

Da var juli her, og dette blir det siste månedsbrevet før vi møtes igjen i august. Forrige måned begynte vi så vidt og se på sommerfuglen. Da var juli her, og dette blir det siste månedsbrevet før vi møtes igjen i august. Forrige måned begynte vi så vidt og se på sommerfuglen. Denne interessen tok vi med oss inn denne måneden også, og vi

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer