Erfaringer kommunal medfinansiering, samhandlingsreform mm. NORSAM- konferanse, Gardermoen 5. Mars 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer kommunal medfinansiering, samhandlingsreform mm. NORSAM- konferanse, Gardermoen 5. Mars 2013"

Transkript

1 Tord Moltumyr kommuneoverlege / helsesjef Meland kommune Erfaringer kommunal medfinansiering, samhandlingsreform mm. NORSAM- konferanse, Gardermoen 5. Mars 2013

2 Nordhordland seb fra verdensrommet - Felles ugordringer! - HurJg utviklende interkommunalt samarbeid. - Helsehusprosjekt. - Felles legevakt fra Felles jordmorvakt fra 80- tallet, avvikles 2013

3 Helseutvalget i Nordhordland Etablert i 2007, før samhandlingsreformen. Rådgivende organ for Regionrådet. Sammensetning: - 3 ordførere - 2 rådmenn - 2 kommuneoverleger Mandat: Jobbe strategisk og utviklende.

4 Meland kommune 7300 innbyggere Nr. 3 i Norge i prosentvis folkevekst Et sammenhengende helsevesen

5 Det lovpålagte avtaleverket 2012 InngåN mellom Haraldsplass sykehus / Helse Bergen og 22 kommuner. Ideelle private sykehus med på deler av avtaleverket (Olaviken, Solli, Betanien, Bjørkeli). Helse Vest ikke med i avtalene. En overordna avtale tjenesteavtaler Juridisk bindende

6 Helse Vest ikke avtalepart: Ikke samarbeid om røntgentjenester. Ikke samarbeid om jordmor / følgetjenester. Ikke samarbeid om økonomi og grunnlag for medfinansiering sykehus. Ikke samarbeid om private avtalespesialister. Ikke samarbeid om rehabilitering. Primærhelsetjenesten ikke en del av RHF ene sin strategi. Nye utviklingsoppgaver legges Zl 2. linje.

7

8 Melands umiddelbare erfaringer med samhandlingsreformen: Revolusjon fra februar / mars 2012: - Økning av utskrivningsklare pasienter. - Langt dårligere pasienter kommer ut. - Store dri^su_ordringer innen sykehjem og ploms. - Kommunal medfinansiering underfinansiert

9 Utskrivning fra sykehus: Hvor går grensa? Sykehuset har suveren definisjonsmakt: Sykehus Utskrivningsklar Helseforetaket betaler Kommunen betaler

10 Hva kunne kommunene overtan? Følgetjeneste jordmor (statlig fra 2010). Habiliteringstjenesten. Deler av rehabiliteringstjenesten. DPS ene / ambulante team. Lærings- og mestringssentre. Avtalespesialistene? PasienNransport? Div. lavterskelzlbud, f.eks. seksuell helse.

11 Forebygging i et livsløp LivssZl Overvekt Kosthold Psykisk helse Rus Sosial isolasjon Underernæring Psykisk helse Fallskader / lårhals Demens

12 Økonomi for Meland 2012 Økning månedlig akonto- beløp medfinansiering: Jan 2012: August 2012: Desember 2012: Totalt 1,2 mill mer i a- konto enn overført. - Staten kaller dene fullfinansiering

13 Hvorfor øker akonto? Får ikke innsyn i fakturagrunnlaget. Vet ikke om det er feil fra Zdligere år eller i år. Hdir benekter dene, men nekter innsyn. Vekst i Helse Bergen på 4,5% i år; kommunene får regningen. Folkeveksten i Meland? Sentrale myndigheter svarer ikke på spesifikke spørsmål!

14 Meland: forsøk på påvirkning Brev Zl Hdir des - 11; - ber om grunnlagsdata. (avslån). - Behov for oversikt for å kunne iverksene adekvate Zltak (avslån). PoliZsk inizazv ulzmo aug 12; brev Zl Hdir. Svar fra Hdir pr sept - 12: Svarer ikke på spørsmål. - Viser Zl statsbudsjenet. - Henviser Zl Kommunaldepartementet

15 Sponheim som torpedo Okt. 12: Formannskapet i Meland vedtar Zlbakehold av en mnd akontobeløp. Førstesideoppslag i BT. Fylkesmannen kaller inn kommuneledelsen Zl møte. Des - 12: Regionrådet sender brev Zl HOD; ber om å få bidra konkret Zl oppdragsbrevet Zl RHF ene; avslån. Status Mars 2013: Akonto for nov - 12 ikke fortsan ikke betalt. Helse Vest svarer fortsan ikke på henvendelser, og nekter å møte kommunene. 24. Januar 2013: Brev fra Regionrådet: ber om møte med HOD for avklaring. Brevet ikke besvart pr

16 Erfaringer samhandlingsreformen Medfinansiering svekker folkehelse og forebyggende arbeid. Ignorering og manglende samhandlingsvilje fra statlige etater. Et helsesystem som ikke henger sammen og som ikke er bærekra^ig. Dreining av ressurser fra kommune Zl spesialisthelsetjenesten. Mer kompetanse i kommunene enn Staten tror.

17 Hva hører vi andre si? Sykehusene: alt går fint! - SZkker av med samhandlingsponen. - Får pasientene ut av sykehuset. Økonomiske insenzver virker: - Nei, avtalene virker. - God effekt av lokale samarbeidsavtaler før samhandlingsreformen.

18 Er vi på ren spor?

19 Hva trenger kommunene? Aksept på at partene er likeverdige. Avtale med RHF ene. Fullfinansiering av samhandlingsreformen. Innsyn i fakturagrunnlaget. Overføring av oppgaver, ikke bare pasienter og betalingsplikt. En reform som handler om helse, ikke bare penger og omsorg! Påvirkningsmulighet på Zlbudet i 2. linje.

20 Hva ønsker vi å unale oss om i oppdragsdokumentet Zl RHF? Forpliktende møtearenaer kommuner / RHF. Enighet om fakturasystemene. Hvem tar kostnadene ved økt akzvitet? Avtalespesialistene: hjemler og lokalisering. Røntgentjenester og billeddiagnoszkk. Beredskap / ambulansetjeneste Hvilke nye Zlbud skal etableres i 2. linje? Habilitering og rehabilitering. Hvem fører Zlsyn med RHF.

21 Staten må: Vise samhandling i praksis. UnderstøNe kommunene. Klargjøre RHF sin rolle. Invitere kommunene inn i styringslinjene (eks.: oppdragsbrevene, utviklingsoppdrag, avregningsutvalg m.v.) Nye Zlbud i kommunene må være enerspurt i kommunene

22 Omsorgstrappen BEON-prinsippet Hjemmehjelp Ambulerende vaktmester Trygghetsalarm Hjemmesykepleie, fysio-/ergoterapi og miljøarbeidstjenester Arbeid, aktivitetstilbud for funksjonshemmede Dagsenter for eldre Brukerstyrt personlig assistanse Omsorgslønn Sykehusopphold Storetveit A-hus, Søpstad DGKS forsterket korttid HOBR- SUP Sykehjem langtid, spesialplass Sykehjem langtid, ordinær plass Rehabiliteringsplasser Sykehjem korttid, avlastning/opptrening Omsorgsbolig med heldøgns omsorg Omsorgsboliger med hjemmetjenester/trygdeboliger Sykehus lege Tilsynslege Fastlege Servicesenter Forebyggende tiltak 22

23 Hvilket håndtrykk skal vi kjempe for..?

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 21-24 Region: Sør-Øst Dato: 14.5 10.6.2015

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 21-24 Region: Sør-Øst Dato: 14.5 10.6.2015 Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 21-24 Region: Sør-Øst Dato: 14.5 10.6.2015 Viktigste oppslag: Vurdering av oppslag: Tiltak fra koordinator: Aktuelt som godt eksempel Andre kilder, lokale

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Del I. Innledning

Detaljer

Høringsutkast. Regionplan. for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. En forskjell for framtida! Juni 2012. Side 1

Høringsutkast. Regionplan. for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. En forskjell for framtida! Juni 2012. Side 1 Høringsutkast Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal En forskjell for framtida! Juni 2012 Side 1 Innhold Del 1: Plandokument Side 1 Innledning 4 1.1 Mandat 4 1.2 Styringsgruppe og prosjektgruppe

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Drammen kommune. 08.10.2013 Svein Lyngroth

Drammen kommune. 08.10.2013 Svein Lyngroth Drammen kommune 08.10.2013 Svein Lyngroth Evalueringsmetode Ulike metoder gir ulike perspektiver og svar Vår modell kontra ASSS evalueringen KOSTRA justert for behov basert på KRD sitt delkriteriesett

Detaljer

VEDLEGG 2. Samlokalisering av helsetjenester

VEDLEGG 2. Samlokalisering av helsetjenester VEDLEGG 2 Samlokalisering av helsetjenester UTREDNING SAMLOKALISERING AV HELSETJENESTER I OPPDAL KOMMUNE Leidulf Skarbø, Arne Opdahl, Inga Snøve, Ellinor Larsdotter Svisdal og Frøydis Lindstrøm 07.04.2014

Detaljer

Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV)

Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV) www.pwc.no Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV) Rapporten ser nærmere på muligheten for et samarbeid om etablering av et lokalmedisinsk senter mellom kommunene

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 72 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Samhandlingsreformens økonomiske virkemidler virker de?

Samhandlingsreformens økonomiske virkemidler virker de? Av Svein Kvalvåg og Ståle Opedal, Rogaland Revisjon Samhandlingsreformens økonomiske virkemidler virker de? Kommunene har et sterkt insentiv til å ta i mot pasienter når de er ferdigbehandlet på sykehuset,

Detaljer

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida!

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida! Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal Plandokument En forskjell for framtida! Oktober 2012 Innhold 1 Bakgrunn og prosess... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mandat og mål... 4 1.3 Styringsgruppe og

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen, Toril Ringholm, Per-Arne Emaus og Margrete Aanesen

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen, Toril Ringholm, Per-Arne Emaus og Margrete Aanesen Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen, Toril Ringholm, Per-Arne Emaus og Margrete Aanesen 1 2 Spørsmål i undersøkelsen Hvilke tiltak har kommunene iverksatt lokalt i forbindelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Referent: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Møterom/sted: Vår ref.:2010/2306 /SPP

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samhandling er utrykk for helse- og sosialtjenestens evne til oppgavefordeling for å nå et felles, omforent mål, og evnen til å gjennomføre oppgavene

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Sluttrapport for prosjektperioden

Sluttrapport for prosjektperioden Sluttrapport for prosjektperioden SIO fra prosjekt til drift Sluttrapport pr 30.06.2012 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Rindal, Surnadal og Halsa Evalueringsrapport

Detaljer

Høringsuttalelse ny lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste og ny folkehelselov

Høringsuttalelse ny lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste og ny folkehelselov Høringsuttalelse ny lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste og ny folkehelselov Bakgrunn Kommunene Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes har til sammen 6879 innbyggere (per 01.01.10). Det er ca 150

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer