Endring. Den 4. Nordiske konferanse i Psykiatrisk og Psykosomatisk fysioterapi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endring. Den 4. Nordiske konferanse i Psykiatrisk og Psykosomatisk fysioterapi"

Transkript

1 Endring Den 4. Nordiske konferanse i Psykiatrisk og Psykosomatisk fysioterapi Radisson SAS Scandinavia Hotel i Oslo mars 2005

2 Endring Den 4. Nordiske konferanse i Psykiatrisk og Psykosomatisk fysioterapi Det er ønske om endring som gjør at mennesker søker hjelp for sine kroppslige og følelsesmessige plager. I vage forventninger om at noe bør bli annerledes, vet man ikke alltid hva som skal til. Hvordan vil veien bli? Konferansen har som mål å belyse fenomenet endring, både som en individuell prosess og i relasjonen mellom pasient og terapeut. Nyere forskning og prosjekter innen faget vil bli presentert. Alle kolleger som har noe de vil vise fram fra hovedoppgave, prosjekt eller doktorarbeid inviteres til å presentere dette på en poster. Hotellet har postervegger både inne i foredragssalen og ute i pauseområdet. Velkommen til konferansen som vil endre ditt syn på endring!

3 Program Fredag: Registrering Offisiell åpning med kunstnerisk innslag «Å ta kroppen på ordet; endringsarbeid praksis og teori» ved lege og spesialist i psykiatri Finn Skårderud, Norge Kaffepause m/utstillere og posters «Atelièr-modellen: Ett sätt att lära av erfarenheter» ved sjukgymnast/ psykoterapeut Kina Meurle-Hallberg, Sverige og spesialpsykolog Lise Radøy, Norge Lunsj «Guidelines for god fysioterapi er det behov for endring av fysioterapeuters etiske norm?» ved fysioterapilærer Jeanette Præstegaard, Danmark Pause Parallelle workshops, sesjon «Kroppslige endringer hos pasienter med muskel- og skjelettplager» ved forsker / prosjektleder ved UiB fysioterapeut Alice Kvåle, Norge. 1.2 «Kroppen som fortelling» ved cand san., spes. i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Aud Marie Øien, Norge. 1.3 «Praktisk sesjon i Basal kroppskjennskap» ved høyskolelektor fysioterapeut Liv Helvik Skjærven, Norge. 1.4 «Handledning som instrument för endring» ved Med. dr, leg sjukgymnast Monica Mattson, Sverige. 1.5 «Vår erfaring med behandling av anoreksipasienter i privat praksis» ved Kristin Storm og Irlin Rollum, begge spesialister i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, Norge Pause Parallelle workshops, sesjon «Presentasjon av Basic Body Awareness Methodology et internasjonalt studietilbud ved Høgskolen i Bergen» ved Liv Helvik Skjærven. 2.2 «Ny kunnskap fra nevrobiologi har ført til radikale endringer i fysioterapibehandling» ved spesialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Britt Fadnes, Norge. 2.3 «Behandling av fot og trening av balanse», aktiv deltagelse, ved spes i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Gudrun Øvreberg, Norge. 2.4 «Atelièr-modellen: Ett sätt att lära av erfarenheter», omsatt i praksis, ved Kina Meurle-Hallberg og Lise Radøy. 2.5 «Anoreksibehandling med kroppen som udgangspunkt; hvordan barrierer og følelsesmessige belastninger kan være styrende for behandlingen og blokere for forandring» ved fysioterapeut Kirsten Nissen, Danmark.

4 Mottakelse i Oslo Rådhus. Fingermat og musserende vin. Musikalsk innslag Festmiddag på hotellet Lørdag: Registrering «Endring i et nevrobiologisk perspektiv» ved Professor dr. med. Per Brodal, Norge Pause «Endringer innen psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi» ved dr. philos. fysioterapeut Berit Heir Bunkan, Norge Lunsj Parallelle workshops, sesjon 1, se fredag Pause Parallelle workshops, sesjon 2, se fredag Pause Avslutningsdialog, oppsummering av konferansen. Deltagerne inviteres til å komme med egne synspunkter Konferansen er et samarbeid mellom faggruppene i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi i Danmark, Sverige og Norge.

5 Foredragsholdere Per Brodal, professor dr.med. For tiden studiedekan ved det medisinske fakultet i Oslo. Har i mange år drevet eksperimentell hjerneforskning ved siden av undervisning for mange grupper av helsepersonell. Hans lærebok om nervesystemet er bl.a. kommet ut i tre engelske utgaver, og brukes i store deler av verden. Berit Heir Bunkan, fysioterapeut, mag. art., dr. philos. Tilknyttet Høgskolen i Oslo. Disputerte i 2003 med «Den Omfattende Kroppsundersøkelsen, en psykomotorisk evaluering av Den Ressursorienterte Kroppsundersøkelsen». Er en pioner i faget og har i stor grad bidratt til fagets utvikling. Har skrevet flere bøker. Brit Fadnes, fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Har arbeidet ved Molde Sjukehus fra 1973, bl.a. fem år på psykiatrisk avdeling. Arbeider nå på Voksenpsykiatrisk poliklinikk. Har hatt et nært samarbeid med Per Brodal med utgangspunkt i et felles ønske om å forstå mer av den kroppslige balansens betydning for mental kontroll. Det skrives nå bok om erfaringene fra dette arbeidet. Monica Mattson, Med. dr, leg sjukgymnast, lärare i Basal Kroppskännedom i Umeå. Under många år arbetat med handledning (veiledning) av sjukgymnaster i kliniska och vetenskapliga arbeten. Undervist i BK och psykiatrisk sjukgymnastik. Forskning, utvecklingsarbete. Publicrat ett flertal artiklar kring sexuella övergrep och arbete med skapande uttryckssätt. Kina Meurle-Hallberg, sjukgymnast/psykoterapeut på Falu Baspsykiatri, Falu Lasarett i Falun. Specialisttjänst med inriktning mot psykosomatik. Fokus for hennes forståelsesramme utgjøres av bedømming (ressursorientert kroppsundersøkelse, ROK II), psykologisk forståelse av kroppslige problem, integrering av drømarbeide i kroppsorientert behandling (psykomotorisk behandling og PostKleiniansk tradisjon). Alice Kvåle, forsker/prosjektleder ved Universitetet i Bergen. Master of Science i fysioterapi fra Boston (1985), og doktorgrad fra Universitetet i Bergen (2003). Har arbeidet mange år ved Haukeland Universitetssykehus, hvorav 6 år på Smerteklinikken, og tre år med tverrfaglig rehabilitering av langtidssykemeldte pasienter med muskel- og skjelettplager. Kirsten Vibeke Nissen, fysioterapeut. Har gjennom de siste 11 år bl.a. arbeidet med anoraksibehandling på Rigshospitalets Anoreksiklinikk i København. Har terapeutisk kompetanse i Body Awareness Therapy, og er i gang med å utdanne seg som lærer i dette. Jeanette Præstegaard, fysioterapilærer ved CVU Øresund, København. Underviser primært i vitenskapsteori og vitenskaplig metode. I 2001 Master of Science ved Lunds Universitet med sitt prosjekt «Etikk i fysioterapi». Er nå innskrevet som stud.phd ved samme universitet med prosjektet; «Den etiske dimensjon i fysioterapeuters kliniske resonnement og praksis».

6 Lise Radøy, spesialpsykolog. Arbeider i dag i en barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Har tidligere jobbet med psykomotorisk fysioterapi og vært tilknyttet Dikemark sykehus i en lang periode. Irlin Rollum, fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Fem års erfaring fra fysikalsk medisinsk avdeling ved Ullevål Sykehus. Privatpraksis ved Holmenkollen Fysikalske Institutt. Psykomotororisk fysioterapeut fra De ti siste årene bred erfaring med pasienter med spiseforstyrrelsesproblematikk. Liv Helvik Skjærven, høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen, Avdeling helse- og sosialfag. Hun er studiekoordinator på tverrfaglige videreutdanning i psykisk helsearbeid og for det internasjonale studiet Basic Body Awareness Methodology ved Høgskolen i Bergen. Har videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi og er lærer i basal kroppskjennskap. Hovedfag i fysioterapivitenskap. Prosjekt knyttet til fenomenet bevegelseskvalitet Finn Skårderud, lege og spesialist i psykiatri. Internasjonal ekspert på spiseforstyrrelser med mer enn tjue års klinisk erfaring. Driver egen privatpraksis, samt at han arbeider på Toppidrettssenteret. Han er forsker med tilknytning til Regionsenteret for barne- og ungdomspsykiatri i Oslo og på Høyskolen i Lillehammer. Han har skrevet 12 egne bøker, og har bidratt med kapitler i mer enn 50 øvrige bøker. Kristin Storm, fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Psykomotorisk fysioterapeut fra 1981 etter opplæring hos Gudrun Øvreberg i Harstad. Hovedsakelig arbeidet i privat praksis, og i de senere årene arbeidet mye med anoreksipasienter ved Holmenkollen Fysikalske Institutt. Aud Marie Øien, Cand san og spesialist i psykiatrisk og psykomotorisk fysioterapi. Arbeider nå i privat praksis ved siden av fagutviklingsprosjektet «Kroppen som fortelling» (finansiert av Fond for etter- og videreutdanning). Hovedfagsoppgave «Å utvikle kunnskap om egen kropp. En kvalitativ studie av psykomotoriske behandlingsprosesser» Har også utdanning i familieterapi og systemisk konsultasjon ved Diakonhjemmets Høgskole. Gudrun Øvreberg, spesialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Har utført et stort arbeid i å føre Ädel Bülow-Hansens fysioterapi videre, gjennom å drive videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi ved sin privatpraksis i Harstad og å undervise medisinerstudenter i Tromsø. Har skrevet to bøker og har laget flere videoer med undersøkelse, behandling og øvelser. Arrangementskomiteen består av: Jonna Jensen, Danmark, Kjell Westman, Sverige og fra Norge: Anne Cecilie Mathiesen, Else Mølbach, Jannicke Smith, Kristin Storm, Kathe Lindbach.

7 Praktiske opplysninger Hotellet er lokalisert i Oslo Sentrum v/slottsparken. Flybussen stopper utenfor hotellet. Det er 5 minutters gange til hotellet fra Nationaltheatret togstasjon hvor flytoget stopper. Følgende hjemmesider kan besøkes for mer informasjon: Påmelding Påmelding kan gjøres online på Påmeldingsfrist er 10. januar Deltakeravgift for konferansen 11. og 12. mars er kr 2550 for medlemmer i NNF s faggruppe for psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund og Danske Fysioterapeuter ved påmelding innen 10. januar. Deltakeravgiften inkluderer deltakelse i fagprogram, konferansemateriell, lunsj og kaffepauser fredag, mottakelse i Oslo rådhus fredag kveld og lunsj og kaffepauser lørdag. Deltakeravgift for én dags deltakelse er kr 1650 for medlemmer i NNF s faggruppe for psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund og Danske Fysioterapeuter ved påmelding innen 10. januar. Deltakeravgiften inkluderer deltakelse i fagprogram, konferansemateriell, lunsj og kaffepauser gjeldende dag for påmelding. Ved påmelding etter 10. januar beregnes et gebyr. Se påmeldingsskjemaet for priser. Du vil motta bekreftelse og faktura fra Thue & Selvaag Forum AS etter at din påmelding er mottatt. Hotellovernatting Det er forhåndsreservert hotellrom ved Radisson SAS Scandinavia Hotel i perioden mars 2005 for deltakere til konferansen. Hotellrom bestilles via påmeldingsskjemaet. Vennligst se skjemaet for priser. Overnatting blir fakturert sammen med deltakeravgiften. Endring og avbestilling Endringer og avbestillinger skal sendes skriftlig til Thue & Selvaag Forum AS. For avbestillinger som mottas innen 20. februar 2005 refunderes innbetalt beløp minus et gebyr på kr 600. For avbestillinger som mottas etter 20. februar er det dessverre ingen refusjon. Avbestilte hotellrom vil bli fakturert dersom hotellet ikke er i stand til å selge hotellrommet til andre. Kontakt Spørsmål vedrørende påmelding og hotellbestilling rettes til: Thue & Selvaag Forum AS, Postboks 14, 2601 Lillehammer Telefon: Telefaks: E-post:

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Årsmøte 2008 i Tromsø Sporene etter Reich i Norge Dansk avspenningspedagogikk og psykomotorikk

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna Har du ennå ikke meldt deg på årets PFF-kongress, er det på tide nå. Hold av helgen 8-10. mars 2013. Kongressen holdes på Thon Hotell Oslo Airport,

Detaljer

Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund

Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektets målgruppe og målsetning... 6 1.3 Prosjektgruppen... 7 1.4 Metode

Detaljer

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 5. - 6. februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri

Detaljer

Kurs og konferanser 2009

Kurs og konferanser 2009 Kurs og konferanser 2009 Utviklingshemning og habilitering, 14. - 15. september 2009 s. 3 Det gode liv for mennesker med utviklingshemning, 2.-3. november 2009 s. 7 Å utforske følelser. Angst og sinnemestring

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Vårt hovedmål med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan traumatiske livshendelser påvirker oss som mennesker og vår psykiske helse.

Vårt hovedmål med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan traumatiske livshendelser påvirker oss som mennesker og vår psykiske helse. Lokalgruppen SPoR Nordland har gleden av å ønske dere velkommen til Bodø på Landskonferanse for SPoR 2014. Årets konferanse har fått tittelen Traumatiske livshendelser hvordan lever vi med dem? Vårt hovedmål

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsekonferansen 2014 Helsefremmende lokalsamfunn VISJON PLANLEGGE ORGANISERE GJENNOMFØRE FORMÅL I et helsefremmende lokalsamfunn går folks trivsel og levekår hånd i hånd med en bærekraftig utvikling.

Detaljer

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud våren 2015 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

Landskonferansen for barn og unges psykiske helse. Ung 2014 Endring og undring 4.-5. juni, Trondheim Clarion Hotel & Congress Trondheim

Landskonferansen for barn og unges psykiske helse. Ung 2014 Endring og undring 4.-5. juni, Trondheim Clarion Hotel & Congress Trondheim Landskonferansen for barn og unges psykiske helse Ung 2014 Endring og undring 4.-5. juni, Trondheim Clarion Hotel & Congress Trondheim LANDSKONFERANSE 2014 UNG 2014: ENDRING OG UNDRING NBUP og RKBU/RBUP

Detaljer

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter Fra kunnskap til handling den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september 2014 Fra kunnskap til handling Psykologikongressens oppgave

Detaljer

Habilitering for fremtiden! Konferanse om habilitering av barn og unge

Habilitering for fremtiden! Konferanse om habilitering av barn og unge STIFTELSEN SOR Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), Sørlandet sykehus Habilitering for fremtiden! Konferanse

Detaljer

Registrering Konferansesekretariatet er på Radisson SAS Royal Hotell Bryggen Kaffe/te

Registrering Konferansesekretariatet er på Radisson SAS Royal Hotell Bryggen Kaffe/te PROGRAM TIRSDAG 14. JUNI Kl. 18.00 19.15 Kl. 20.00 Kl. 22.00 23.30 Registrering Konferansesekretariatet er på Radisson SAS Royal Hotell Bryggen Middag Konferansemiddag på Radisson SAS Royal Hotell Bryggen

Detaljer

DANMARK SVERIGE NORGE

DANMARK SVERIGE NORGE Velkommen til nordisk konferanse - en konferanse om rusmiddelbrukets konsekvenser for fosteret, barnet og familien. & Rusen 29. september til 1. oktober Arrangør Rica Park Hotel Sandefjord Norge i samarbeid

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

Kunnskap gir verdiskapning

Kunnskap gir verdiskapning Kunnskap gir verdiskapning Kurs og hospitering Rehabiliterings- og informasjonsopphold 2011 www.mssenteret.no 2 Kjære leser! MS-Senteret Hakadal AS er stolte over å kunne presentere den første kurskatalogen

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo Foto: Erik Berg www.psykiatriveka.no Kjære kollegaer! Det er med stor glede og forventning vi nå for

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

forum for lungerehabilitering Den 6. nasjonale Oslo 22. 23. januar 2007 Påmeldingsfrist: 15. desember 2006

forum for lungerehabilitering Den 6. nasjonale Oslo 22. 23. januar 2007 Påmeldingsfrist: 15. desember 2006 Påmeldingsfrist: 15. desember 2006 Den 6. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Oslo 22. 23. januar 2007 Forum for lungerehabilitering inviterer til Den 6. nasjonale lungerehabiliteringskonferansen.

Detaljer

Vi vet nok - nå må vi handle!

Vi vet nok - nå må vi handle! Fagrådet innen Rusfeltet i Norge inviterer til Nasjonal Fagkonferanse 2009 28. - 29. oktober Vi vet nok - nå må vi handle! Tidlig intervensjon og forebygging i et folkehelseperspektiv Årsmøte 27. oktober

Detaljer

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv.

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Master i familieterapi og systemisk praksis ved Diakonhjemmets høgskole 2008-2012 Masteroppgave i familieterapi

Detaljer

kvalitet i psykisk helsevern

kvalitet i psykisk helsevern NORDLÁNDA SKIHPPI VIESSO Perspektiver på kvalitet i psykisk helsevern Foto: Arvid Sveen psykiatri i NOrd tromsø 11. - 13.juni 2013 Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske

Detaljer

INVITASJON. hermed gleden av å invitere hele inkassobransjen til FAGDAGER 2013! Norske Inkassobyråers Forening

INVITASJON. hermed gleden av å invitere hele inkassobransjen til FAGDAGER 2013! Norske Inkassobyråers Forening INVITASJON Norske Inkassobyråers Forening har hermed gleden av å invitere hele inkassobransjen til FAGDAGER 2013! Den 17. og 18. oktober 2013 inviteres hele inkassobransjen til Berlin. Årets fagdager er

Detaljer

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø Opplæring er like viktig som behandling sier pasientene.

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet 3. og 4. oktober 2006 Oslo Kongressenter Konferansen er anbefalt og utviklet i samarbeid med; psykiatere, psykologer, psykiatriske akutt-team, politi, psykisk helsepersonell, institusjoner Tverrfaglig

Detaljer

Kontakt med egen kropp i psykomotorisk fysioterapi

Kontakt med egen kropp i psykomotorisk fysioterapi Kontakt med egen kropp i psykomotorisk fysioterapi -kroppslige opplevelser, meningsdannelse og mestring Jane Gabrielsen Mastergradsoppgave i helsefag, studieretning psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi.

Detaljer