Fosen Helse IKS/ Fosen DMS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosen Helse IKS/ Fosen DMS"

Transkript

1 Fosen Helse IKS/ Fosen DMS Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid Erfaringskonferanse Kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud 25. november 2014 Berit Groeggen Wiklund, daglig leder Fosen Helse IKS/Fosen DMS 1

2 FOSEN DMS IKS Fosen Helse IKS Eierkommuner: Roan 986 Åfjord 3242 Bjugn 4711 Ørland 5164 Rissa 6646 Leksvik Tall pr SSB Sykehus 2

3 Vedtatt IKS for regionalt helsearbeid Fosen Helse IKS Representantskap Styret Administrasjon Folkehelse Fosen Fosen Helsekompetanse Fosen Distriktsmedisinske Senter Prosjekter Samfunnsmedisin Miljørettet helsevern Prosjekter: Diabetes Friskliv Fosen NettOpp Fosen Fagforum Spesialistpoliklinikken Fosen Avd. for ø.hjelp, etterbeh. og spesialisert rehab. Fosen legevaktsenter Jordmortjenester beredskap og følgetj. Ø.hjelpstilbud Fosen Øst Totalt antall årsverk Fosen Helse IKS pr = 33 årsverk Antall personer: 52 Digitale Fosen Velferdsteknologi Kreftkoordinator Fosen Rask psykisk helsehjelp Kommunepsykolog Fosen Praksiskonsulent i gynekologi Virtuell beslutningsst. akuttmed. Geriatri Standardisering av opplæring og utsjekk medisinsk teknisk utstyr Folkehelse: - Diabetes og overvekt: - Felles konsultasjoner fastlege/spes. og pas. vha. VK - Diabetessykepleier i poliklinikk - Oppfølging av ernæring og aktivitet hos ungdom I Fosen - ØNH/hørsel benytte moderne teknologi for å korte beh. tid... Framtidige samarbeidsområder 3

4 Avd. for ø.hjelp, etterbehandling og spesialisert rehabilitering Ansatte: 15,5 årsverk (leger, spes.spl., spl., hj.pl., fysio- og ergoterapeut ) Benytter bemanningsplaner med kompetansekrav Funksjonsbeskrivelse for alle kategorier personell Inklusjon og eksklusjonskriterier Utredning og behandling av pasienter som ikke har kjent diagnose og behandlingsplan Kostnader pr. seng/døgn i 2014: Kr ,- Finansiering 13 senger sengepost: Fullfinansiert ø.hjelps tilbud (KAD) 1/3 Helse Midt-Norge RHF 1/3 St. Olavs Hospital HF 1/3 5 eierkommuner på Fosen Fokus på FoU: Artikkel om ø.hjelps tilbudet på Fosen i Tidsskrift for Den Norske Legeforening Prosjekter 4

5 Samarbeidspartnere for å yte robuste tjenester: Ørland Medisinske Senter/legesenter - Laboratorietjenester - Personell (sykepleiere/leger) AMK Sør-Trøndelag LV-sentral: St. Olavs Hospital HF/Orkdal Sjukehus Fastleger og legevakt 330 Skvadron/redningstjeneste/anestesilege og redningsmann Spesialisthelsetjenesten: - Helse Midt-Norge RHF - St. Olavs Hospital HF - Helse Nord-Trøndelag HF Ambulansetjeneste: Fosen Prestetjenesten Ørland Hovedflystasjon (ØHF) Fosen kommunene - eiere Lederforum Helse- og omsorg Fosen 5 Foto: Morten Jensvold

6 Avd. for ø.hjelp, etterbehandling & spesialisert rehabilitering etablert senger for øyeblikkelig hjelp - liggetid inntil 3 døgn 6 medisinsk etterbehandling og rehabilitering liggetid inntil 21 dager (snitt liggetid 11 døgn) 4 spesialistrehabilitering ortopedi liggetid +/- 10 dager Dagpasienter Enheten er utstyrt med medisinsk teknisk utstyr som tilsvarer en lokalsykehus avdeling og er kompatibelt med sykehusets utstyr Bred kompetanse Røntgen/ultralyd samt utvidet laboratorie tjeneste EPJ - felles med HF Legetjeneste tilgjengelig gjennom hele døgnet 24/7 Videokonferanse med spesialisthelsetjenesten daglig Konsultasjonspsykiatri Samdrift er av stor betydning mht. kompetanse, fleksibilitet og økonomi 6

7 Telemedisinsk samhandling beslutningsstøtte Videokonferanse, virtuell previsit med aktuelle avdelinger i sykehuset fast oppkobling St. Olavs Hospital/Orkdal Sjukehus, medisinsk avd. 4 dager pr. uke St. Olavs Hospital HF, Ort. Klinikk, traumeseksjonen 2 dager pr. uke Pasientpresentasjoner og rådgivning Prosjekt virtuelle beslutningsstøtte i akuttmedisin: Prosjekteiere St. Olavs Hospital HF, klinikk for akutt og mottaksmedisin, Fosen DMS og Fjellregionen ved Røros nye sykehus Andre bruksområder: Økt samhandling mellom 1.- og 2.-linjetjeneste for tjenester med lang avstand til sykehus Beslutningsstøtte på kort sikt og læring på lang sikt Kontakt mellom legevaktslege og helsepersonell/pasienter fra Åfjord Fjernundervisning, læringsnettverk, læring/mestring og møtevirksomhet Videokonferanse virtuell beslutningsstøtte Virtuell visitt med Ortopedisk klinikk, Traumatologisk Seksjon vha. Videokonferanse 7

8 Kompetanseutvikling i et tverrfaglig miljø Samlokalisering av basestasjon for ambulansetjenesten i Ørland og Bjugn og Fosen Legevaktsenter fra mai 2013 en kraftsenter for prehospital akuttmedisinsk kompetanse Alle parter har en gevinst i samlokaliseringen og er bevisst på at samarbeidet har både mulighet og forutsetninger for å utvikles ytterligere Ukentlig akuttmedisinsk undervisning (leger, ambulanse, personell 330 Skv. SeaKing tjenesten, Forsvaret og personell i Fosen DMS, eierkommunene og HF) Overfører undervisningen vha. videokonferanse til alle eierkommuner samt ambulansetjenestene på Fosen (ambulansetjenesten i Osen/Roan deltar vha. LYNC) Fra 2014 blir disse forelesningene streamet Fagdager x 2 årlig med foredragsholdere fra Spesialisthelsetjenesten Tilbud om ukentlig annen undervisning vha. videokonferanse i et samarbeid med Spesialisthelsetjenesten Foto: Berit G. Wiklund/ Karin Størseth 8

9 Statistikk for avd. ø.hjelp, etterbehandling & spesialistrehabilitering 2013 Pasientbehandling avd. ø.hjelp, etterbehandlig og spes. rehabilitering Ø.hjelp Etterbehandling Spes. rehab Dagbehandling I perioden er det totalt behandlet 3171 pasienter i avdelingen 9

10 Statistikk for avd. ø.hjelp, etterbehandling & spesialistrehabilitering 2013 Pasientflyt ø.hjelp i sengepost % 18 % 61 % 15 % Hjemmet Etterbeh. Sykehus Sykehjem Noen pasienter innlagt i ø. hjelpsseng overflyttes til etterbehandlings tilbud pga. tidsfaktor og utskrives derfra til hjemmet. Samlet statistikk utskrivelse til hjemmet er da på 77 % 10

11 Aldersfordeling pasienter innlagt øyeblikkelig hjelp seng Aldersfordeling n >90 aldersgrupper 11

12 30 Diagnosefordeling Diagnosefordeling pasienter innlagt Observ.senger i øyeblikkelig og FLVS hjelp seng samt pasienter behandlet ved Fosen Legevaktsenter 25 % Observ.seng Ø.hj.seng FLVS 5 0 Hjerte/kar GI-tr/abd LV Smerter/muskel-skj. Endocrin./hematol. UV Tumores/ca. Traumer Intox/psykiatri 12

13 Takk for oppmerksomheten! Kontaktinformasjon Fosen Helse IKS/ Fosen DMS: Berit G. Wiklund, daglig leder Mobil: Mail: Monument over Hanna og Hans Ryggen Skulptur av Astrid Dahlsveen Foto: Berit G. Wiklund 13

Fosen Helse IKS. Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid. 25. april 2013 København

Fosen Helse IKS. Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid. 25. april 2013 København Fosen Helse IKS Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid 25. april 2013 København Berit G. Wiklund, daglig leder Fosen Helse IKS Leena Stenkløv, regional koordinator Fylkesmennene

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom 2. etg. Fosen Legevaktsenter, Brekstad Møtedato: 16.09.2013 Tid: 10:00-15.00 Forfall meldes til daglig

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Manillastua, Rissa Helsesenter, Rissa Møtedato: 10.10. 2014 Tid: 09:30 - Innkalling er

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Forprosjekt 08.08.2011 Side 1 1. Sammendrag...4 2. Bakgrunn...7 3. Befolkning og levekår på Øvre Romerike...8 3.1 Befolkningsutvikling...8

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Rjukan sykehus et næringsprosjekt

Rjukan sykehus et næringsprosjekt TINN KOMMUNE Saksutredning Rjukan sykehus et næringsprosjekt Finn-Arild Bystrøm Kommunalsjef-samfunn, Tinn kommune 15. mai 2015 Utarbeidet i samarbeid med; Finn-Arild Bystrøm, prosjektleder og kommunalsjef

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Nye Molde sjukehus Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Inkluderer oppdatert arealbehov vedtatt i styret for Helse Nordmøre og Romsdal 27.05.2008

Detaljer

Gjennomførte, pågående og planlagte prosjekter og tiltak. En oversikt, vurdering og tilråding

Gjennomførte, pågående og planlagte prosjekter og tiltak. En oversikt, vurdering og tilråding Bedre samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten Gjennomførte, pågående og planlagte prosjekter og tiltak En oversikt, vurdering og tilråding Helsebygg Midt-norge Trondheim, mars 2002 Samarbeid 1

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

VEDLEGG 2. Samlokalisering av helsetjenester

VEDLEGG 2. Samlokalisering av helsetjenester VEDLEGG 2 Samlokalisering av helsetjenester UTREDNING SAMLOKALISERING AV HELSETJENESTER I OPPDAL KOMMUNE Leidulf Skarbø, Arne Opdahl, Inga Snøve, Ellinor Larsdotter Svisdal og Frøydis Lindstrøm 07.04.2014

Detaljer

Værnesregionen DMS. Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder

Værnesregionen DMS. Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder Værnesregionen DMS Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder Historikk Henvendelse fra Stjørdal kommune til Helse Midt-Norge 01.12.04 Skisse for DMS Statlige prosjektmidler styrking av lokalsykehusene og samhandling

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Helse- og omsorgslederforum Samhandling i Valdres - Framtidsretta nært og trygt RAPPORT 13.06.14 Godkjent i HO forum 2 Samhandling i Valdres 3 Visjon Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta Nært

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter Traumesystem

Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter Traumesystem Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter Traumesystem Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av RHFene, inkludert vurdering etter høringsrunde. 9. oktober 27 Organisering av behandlingen av

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Samhandlingskjeden kronisk syke Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Trondheim kommune Målsetting Utvikle en systematisk samhandlingskjede for kronisk syke mellom spesialist- og primærhelsetjenesten

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Endelig samarbeidsavtale 17.12.2014 1. Parter SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 31.08.2012 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 31.08.2012 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 31.08.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92

Detaljer

VEIEN TIL SIO HELSEREGION

VEIEN TIL SIO HELSEREGION VEIEN TIL SIO HELSEREGION Statusrapport pr 20.06.2011 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Oppdal, Rindal, Surnadal og Halsa 2 Vi har skapt faglige møteplasser for

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike.

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. Øvre Romerike Utvikling Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. En forstudie SLUTTRAPPORT 21. Oktober 2009 Oppdragsgiver: Øvre Romerike Utvikling Rapportnr: R6381 Rapportens tittel: Samarbeid om

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Rapport fra Den norske legeforening og KS Mai 2014 1 Innhold RAPPORT OM KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD... 3 BAKGRUNN... 3 Partssammensatt arbeidsgruppe...

Detaljer

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Jon Ørstavik Prosjektkoordinator/overlege Mars 2011 Status

Detaljer