*** Slått sammen tilsvarer bruttoverdien på Aldous og Valdsnes ca 140 Lillehammer-OL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "*** Slått sammen tilsvarer bruttoverdien på Aldous og Valdsnes ca 140 Lillehammer-OL."

Transkript

1 Notat: Referat strategisamling for Verdal Næringsforum Dato: feb Sted: Sandvika Fjellstue Arrangører: Verdal Næringsforum og prosjektet Oppstart Ørin Nord Referent: Øystein Kvistad 34 personer deltok på lunsj-til-lunsj-samlinga i Sandvika feb. Deltakerne var representanter for tomtebesittere, næringsdrivende (handel og industri), Verdal kommune, Verdal Næringsforum, finansinstitusjoner, arbeidsetat m.fl. Det var lagt opp til et bredt program, med faglig innhold fra kl. 12 til 18 tirsdag og kl. 8 til 11 onsdag. Tirsdag ble innledet med lunsj og avsluttet med middag på kvelden, mens frokost og lunsj omrammet det faglige programmet siste dag. Direktør for boring og brønn i Det norske oljeskap ASA, Anton Ernst Tronstad, var invitert til å snakke om situasjonen for olje- og gassektoren på kort og lang sikt med bakgrunn i de nye store funnene på norsk sokkel. Det norske er inne i en eventyrlig utvikling. Selskapet har nylig fått godkjent plan for utbygging og drift på Jette. Om mindre enn ett år kommer den første oljen fra selskapets første egenopererte felt. Jette vil gi Det norske en produksjon på rundt fat per dag i Draupne blir selskapets neste utbygging. I løpet av inneværende år leverer Det norske plan for utbygging og drift for feltet. Draupne samordnes med nabofeltet Luno, og skal bygges ut med en bunnfast plattform som skal ta hånd om den første prosesseringen. Fra Draupne vil Det norske få en produksjon på rundt fat per dag. Det største funnet er imidlertid Aldous Major sør (omdøpt til Johan Sverdrup). Feltet vil, når det er ferdig utbygd, gi en dagsproduksjon på cirka 2 millioner fat olje. I klartekst: På et par år vil Aldous Major produsere like mye som hele norsk sokkel gjør i dag. Aldous er det tredje største funnet globalt i 2010 og 2011 og også det tredje største funnet som noensinne er gjort på norsk sokkel. Det norske eier 20 % av lisens 265, der Statoil er operatør. For Det norske utgjør Aldous verdier på mellom 110 og 180 milliarder kroner når oljen tas opp. Feltet ligger vest for Stavanger/Haugesund og dekker et areal på 180 kvadratkilometer (Snåsavatnet er til sammenlikning 121 kv.km). Slått sammen tilsvarer bruttoverdien på Aldous og Valdsnes ca 140 Lillehammer-OL. Det norske er ca 180 ansatte og i sterk vekst. Selskapet ansetter fortløpende nye folk, og ettersom Det norske dreier stadig mer av aktiviteten fra leting og boring til drift og produksjon, er det spesielt på utbyggings- og driftssida det må ansettes nye. Tronstad minnet forsamlingen om at det er en betydelig oljebransje i Midt-Norge. Oljebransjen sysselsetter langt flere personer på strekningen Kristiansund Namsos enn den gjør i Oslo, og dermed ligger det også store muligheter for midtnorsk leverandørindustri til å melde seg på i større grad i konkurransen om oppdrag enn det som i dag er tilfelle.

2 Det norske-direktøren listet avslutningsvis opp 10 konkrete muligheter/innspill for Trøndelag: 1) Det vil komme en jevn strøm av nye utbyggingsprosjekter på sokkelen som krever jacket 2) Flere subseautbygginger er i pipelinen. Kan trønderske bedrifter levere komponenter? Eksempler: Bunnrammer, rørbøyning o.l. 3) Markedet for flytende produksjonsplattformer er i stor grad blitt tatt over av koreanere. Hvorfor? Norge har stor kompetanse på området vi kan levere igjen. 4) Det er en sterk økning av produksjonsboring og et vedvarende høyt nivå på leteboringsmuligheter. Her er det markedsåpninger f.eks. Kværner coldbending 5) Modifikasjon- og vedlikeholdsmarkedet er enormt stort, og de fleste operatørene kjøper de svært mange av disse tjenestene fra tredjepart. Trenger ikke være avanserte greier (f.eks. Rapp Bomek som smører dører ) 6) Det er i Midt-Norge allerede eksisterende bedrifter med spesialkompetanse som har et godt grunnlag for ekspansjon. Vi må våge å satse! Vitec er et eksempel de kan levere til hele verden. 7) Vi har NTNU/Sintef og andre gode miljøer for teknologiutvikling. Bruk dem. 8) Vi har alle et ansvar for å informere våre ungdommer om viktige veivalg. Den videregående utdanningen innen realfag må styrkes og promoteres. Det finnes kanskje noe som er enda mer fremtidsrettet enn å ha et toppidrettsgymnas i 60-meteren 9) Minst like viktig (som pkt 8, red.anm.) er kvalitet på yrkesfagutdanningen 10) Husk at mange bedrifter som i dag er store nisjeunderleverandører til oljeindustrien ble startet på grunnlag av ideer fra folk som har jobbet offshore. Vi må komme oss ut på sjøen Forretnings- og strategiutvikler Lars Minsaas orienterte om aktivitetsnivået hos Kværner Verdal. Selskapet har pr. februar 2012 nær fulle ordrebøker og en samlet ordrereserve på ca 4 mrd. kroner. Det skal de nærmeste par årene leveres seks stålunderstell hhv. til Ekofisk og Gudrun, BP (2 stk til Clair Ridge ), Luno og Hild. I tillegg skal Aker Kværner lever 49 stålunderstell til offshorevindparken Nordsee Ost. Kværner viser betydelig konkurransekraft spesielt på de største jacketkonstruksjonene. Den største BP-plattformen er på tonn og skal leveres i mars Kværner bruker normalt 17 måneder fra tildeling av kontrakt til levering av ferdig installasjon. I likhet med industrien generelt, og oljeindustrien spesielt, opplever også Kværner Verdal betydelige utfordringer ift. rekruttering av kompetent arbeidskraft. For å lette situasjonen, oppretter selskapet et nytt kontor i Trondheim. Stein Are Ystmark er rekruttert fra Aker Solution som daglig leder for trondheimskontoret, som får 20 nye medarbeidere. Kontoret skal etter planen åpnes i juni i år. Det er om lag 610 ansatte i Aker Kværner, men samlet sysselsetting direkte knyttet til bedriften er ca 1400 (eller ca 1160 årsverk). Bare i 2011 har Aker Kværner foretatt anleggsinvesteringer på 120 millioner kroner, og selskapet er oppe i en marsjfart som innebærer en årsomsetning på 2 mrd. kroner (årlig produseres det tonn med stålarbeider). For kommunene som huser de ansatte ved Kværner Verdal betyr dagens aktivitetsnivå at det innbetales årlig vel 220 millioner kroner i skatter og avgifter fra bedriften, som totalt utbetaler 300 millioner kroner i nettolønn til sine ansatte. I tillegg kommer ringvirkninger fra Aker Kværners underleverandører, som bl.a. nesten kreerer 130 millioner kroner i skatteinntekter til det offentlige (ved anvendelse av NHO-kalkulatoren ). Eksempelvis kjøper Aker Kværner 3-4 millioner kilowattimer årlig fra fjernvarmeanlegget på Trones Bruk, i tillegg til kjøp av byggvarer, verktøy, overflatebehandling, stillasarbeid, transport/spedisjon, kran/løftekapasitet, bofasiliteter, håndverkstjenester, innleie av arbeidskraft osv.

3 Morten Minsaas innlegg var det første av flere kortere men forberedte innlegg fra utvalgte seminardeltakere i en sekvens som ble organisert som en rundebordskonferanse. Bjarne Bjørnbakk i Vitec tok tak i samme hovedutfordring som i de to foregående innlegg, dvs. rekruttering av kompetent arbeidskraft. Vitec leier for tiden inn sveiseinspektører fra Polen (14 stk). Selskapet har i tillegg 3 lærlinger under utdanning, men opplever betydelige utfordringer med å rekruttere personell lokalt. Bjørnbakk er opptatt av at bedriften tilegner seg erfaren kompetanse, men både lønnsnivå (høyere i sentrale strøk) og mangel på jobbinteressenter med lokal tilknytning, gjør rekrutteringsarbeidet krevende. Han legger ikke skjul på at ulempen med å ansette for unge folk er at de har litt for stor reiselyst, hvilket innebærer at bedriften tar opplæringskostnadene men ser kompetansen forsvinne nokså raskt etterpå. Som andre bedrifter er naturlig nok også Vitec avhengig av langsiktighet og forutsigbarhet ift. egen arbeidsstokk. Ett grep som er gjort for å få folk til å knytte seg nærmere til bedriften er å tilby eierskap. Også for bygg- og anleggsbransjen beskriver Morten Hynne og Oddfrid Kvernmo en situasjon med mannskapsmangel på fagarbeider- og ingeniørsiden. B&A er en svært marginal bransje, og det legges ikke skjul på at man sliter med lønnsbetingelsene. Blant utfordringene som nevnes er et fylkeskommunalt eid elektrisitetsverk som presser opp lønnsnivået på ingeniørkompetanse. Sysselsettingsnivået beskrives som trygg ut 2012 og et stykke inn i 2013, men også bygg og anlegg hadde hatt plass til flere lærlinger hvis det hade vært lærlinger å oppdrive. Grandegruppen har p.t. 13 lærlinger engasjert, de fleste innenfor tømrerfaget. Utfordringen er størst på betongsiden. Sten Solum i Verdalkalk bekreftet det samme bildet også denne bedriften har en rekrutteringsutfordring, selv om den nye berglinja som er påstartet i Stjørdal etter hvert vil kunne gi noe positivt bidrag. Verdalskalk bruker nå all kalkstein som tas ut fra Tromsdalen. Selskapet har ambisiøse ekspansjonsplaner ift. økt uttak, deriblant et transportbånd fra Tromsdalen og helt ned til anlegget på Ørin. Med tunnel- og anleggskostnader vil transportbåndet utgjøre en investering i millionersklassen. Kalkbruddet i Tromsdalen planlegges forvaltet i et 100-årsperspektiv, derfor er reguleringsarbeidet som pågår for området svært viktig. Det lange tidsperspektivet for utnyttelse av den enorme kalkforekomsten i Tromsdalen innebærer samtidig omfattende konsekvensutredninger, slik at et transportbånd neppe kan se dagens lys før om en år. Industributikken Tools er et godt temperaturmål for den generelle statusen for bedriftene på Ørin. Ifølge daglig leder Jan Skarsvåg, stammer vel halvparten av Tools omsetning fra bedriftene på Ørin, og av kjedens 65 butikker i Norge var det kun butikken i Syd-Varanger som i 2011 hadde sterkere utvikling enn verdalsavdelingen. Tools Verdal hadde i fjor en vekst på 79% sammenliknet med 2010, og pilene peker fortsatt oppover inn i 2012.

4 Også bilklyngen hadde et solid I løpet av de siste årene har samtlige aktører i klyngen oppgradert sine anlegg betydelig. Men selv om det selges mye bil, er det i likhet med B&A en svært marginal bransje med fortjenestemarginer på 2-3%. Stort volum er mao. en forutsetning, fortalte Kjell Madsen. Bilklyngen har unngått kannibalisering aktørene imellom ift. rekruttering, til tross for at det er stadig vanskeligere å rekruttere nok mekanikere. Skoleverket har her stilt seg helt på sidelinja ( nei, hvorfor MÅ alle egentlig ta videregående skole? ), mener Madsen, som la til at bilforretningene har fått i gang en del gode tiltak lokalt i samarbeid med skolen i Verdal. Men det er ikke alle steder at utviklingen peker rett vei. For eksportbedrifter som Trones Bruk og Elas, representerer det økte kostnadsnivået på arbeidskraft og varer, kombinert med høy kronekurs, en veritabel utfordring. Sven Oddne Haugen i Elas hadde et bra år i 2011, men når 1/3 av omsetningen er eksportrelatert og det norske lønnsnivået ligger nesten dobbelt så høyt som hos konkurrenter i Sverige er det mye takket være streng kostnadskontroll med nedskjæringer i arbeidsstokken, kontinuerlig rasjonaliseringsarbeid og dyktig valutahåndtering, som sikrer selskapet et godt 2011-resultat. Ola Tromsdal i Inntre forteller om tilsvarende utfordringer innen trelast, der produktene er som de alltid har vært ( det er en råstofforientert volumsport ), og der det pga. stadig mindre marginer blir stadig færre aktører igjen. Nå eies sagbrukene av tre konserner som til sammen står for 80% av bransjen. Rekruttering av ingeniørkompetanse og et skjerpet fokus på fagutdanning og videregående opplæring ift. realfag, pekte seg tydelig ut som det spørsmålet industrien og næringsliv for øvrig mener Verdal Næringsforum skal gjøre en ekstra innsats innenfor i tida som kommer. Signalet gikk også til Verdal kommunes politiske og administrative ledelse v/hhv. ordfører og rådmann, som begge var til stede på strategisamlingen. Etter kaffepausen ble det gjennomført et to-timers idéverksted ledet av Knut Baglo (Proneo) og Øystein Kvistad (Oppstart Ørin Nord). Se eget dokument for oppsummering. Onsdag innledet rådmann Jostein Grimstad til diskusjon omkring kommunens forventninger til Verdal Næringsforum. Rådmannen, som også er styremedlem i næringsforumet, var opptatt av næringsforumet som egen kraft og at samlinger som den i Sandvika er en god metode for å bygge opp kunnskap om hva de ulike medlemmene gjør og er opptatt av. Han la vekt på at forumet bør dyrke sin posisjon som naturlig talerør for et av landets største industriområder, og samtidig opptre som agent : - Vi er mange fra forskjellige nisjer og bransjer, og vi er alle i forskjellige nettverk. Verdal Næringsforum kan være vår oppsynsmann, en aktør som kan samle inn fakta, synspunkter, ideer og som kan formulere felles synspunkt på aktuelle saker.

5 Rådmannen var samtidig opptatt av at Næringsforumet bør være en selvstendig aktør for å kunne fungere optimalt som en samtalepartner og medspiller for kommunen. Han la til at forumet også har en viktig rolle som aktivitør og katalysator for saker/spørsmål som opptar mange (eller noen), og nevnte frokostmøtene som et godt eksempel i så måte. Grunnlegger av Norsk Sentrumsforum og tidligere sentrumsleder i Trondheim, Odd S. Midtskog, fulgte opp med et svært engasjerende innlegg om sentrumsutvikling. Hans hovedbudskap var enkelt: - Sentrums problem er at man i altfor stor grad har fokus på å konkurrere med kjøpesentrene om kundene. Det er ikke der kampen står. Sentrum må konkurrere med kjøpesentrene om de gode leietakerne. Ifølge Midtskog er det nokså symptomatisk at det er Miljøverndepartementet som er ansvarlig for byutvikling i Norge. Men det er ikke grønne lunger, lekeplasser, en trivelig benk å sitte på osv. som gjør sentrum attraktivt. Det er kvaliteten på varehandelen som er grunnen til at folk besøker byen. Midtskog viste til at mens leiekontraktene i de store kjøpesentra blir stadig kortere, nettopp fordi sentereierne vil stimulere til konkurranse mellom leietakerne (og ha muligheter til stadig å skifte ut leietakere dersom det dukker opp en bedre kandidat som trekker flere kunder), er trenden diametralt motsatt i norske sentrumsområder. I sentrum sliter man med å leie ut arealer, så når det først dukker opp en mulig leietaker er gårdeier veldig interessert i å skrive langsiktige avtaler. Det fører til at sentrum over tid sementeres (lite utskifting, langt mellom nyhetene), prisene faller, områdets attraktivitet synker og man ender opp med uattraktive leietakere med dårlig betalingevne. Det lir også huseieren under, eiendommer forfaller og sentrum trekkes inn i en selvforsterkende negativ spiral. Så er sentrum dømt til å tape? Nei, mener Midtskog, som nå får anledning til å bevise sine teorier: Han er involvert i et spennende sentrumsutviklingsprosjekt på Hamar, der det gjøres et forsøk på å samle de ulike gårdeierne i byen i et felles gårdeierselskap (eid av kommunen og gårdeierne) som skal overta og koordinere utleievirksomheten i sentrum. Selskapet skal være gårdeiernes profesjonelle ansikt utad i konkurransen med kjøpesentra om leietakerne. Blant tiltakene som planlegges gjennomført er: å forplikte de ulike leietakerne (butikkene) til felles markedsføringstiltak felles åpningstider innsamling av markedsdata som kan tilbys (nye) potensielle leietakere. Blant annet skal det kartlegges hvilke bransjer og butikker som mangler, og hva som er de viktigste grunnen til at bedrifter ikke vil etablere seg i sentrum mulighet for subsidiering av husleie, ikke til etablerere med dårlig råd, men til leietakere som oppfattes som viktige (trekkplaster) for å få gode naboleietakere på plass samle bedrifter som tilhører samme branse i samme område. Dette kan tiltrekke virksomheter med spesielle krav til logistikk Midtskog understreket at sentrum må gjøre det samme for sine leietakere som det de store kjøpesentrene gjør for sine, og minnet om at de fleste butikkonsept faktisk er spesialtilpasset de ulike kjøpesentrene. Men interessant nok er det nå en voksende trend (og som vanlig starter den i USA) blant kjøpesentereierne at disse nå videreutvikles til å se ut som bykjerner. Man har altså opplevelsen av å befinne seg i en by, med (kunstige) trikkeskinner innlagt i brosteinbelegget (skal gi

6 inntrykk av dette er en by med lange tradisjoner ), hus som ser ut som de er selvstendige butikker med boliger i de øvrige etasjene, men anlegget er i realiteten ett kjøpesenter. Kjøpesentereierne har blitt svært sterke. I Norge kontrollerer det største selskapet over 50 kjøpesentra. I USA har slike selskaper fått utvikle seg over mye lenger tid, og med et betydelig større marked har de vokst seg enda sterkere enn her hjemme. Den markedskontrollen de har opparbeidet gir de ikke fra seg uten videre. I USA ser vi nå at når de tradisjonelle malls blir mindre populære, møter investorene publikums ønsker på en helt annen måte enn å følge med til sentrum. I stedet bygger de sine egne «byer»! The Grove i utkanten av Los Angeles er en slik by, eid av Caruso Affiliated, et stort og tradisjonelt kjøpesenterselskap. The Grove ser ut som et intimt, trivelig bysentrum hvor alt er lagt til rette på beste måte. Alle butikker er i avdelte lokaler med inngang fra gaten. I området finnes en rekke gourmetrestauranter, og byen har kino, teater og profesjonell gateunderholdning hver dag. Universell utforming er gjennomført til det perfekte. Det er mulig når hele byen bygges som ett prosjekt. Byen ser ut som om den består av separate, individuelle bygninger fra forskjellige tidsepoker, og noen hadde ikke stukket seg ut om de sto i Roma. Parkområdet har fontener og beplantninger vi ikke har sett maken til i noen norsk by. Monumentale søyler og skulpturer gir inntrykk av at man befinner seg på et sted med historiske tradisjoner og ærerik fortid. Installasjonene er i ekte og solide materialer, men motivene har ingen ting med virkeligheten å gjøre. Det meste virker svært ekte, selv om dette kunne være Disneyland eller Hollywood. Når en slik kunstig by blir en suksess, skyldes det bl.a. at eieren har kontroll over infrastrukturen. Det betyr bl.a. at de fleste av den ekte byens ulemper kan fjernes. F.eks. ved at den har nok parkering i P- hus med utgang til torget midt i byen. Midtskogs konklusjon: Kontroll er årsaken til at kjøpesentereierne ikke satser på eiendom i sentrum Verdal 29. mars, Øystein K.

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service KMDs nettverkssamling regional planlegging, 18. juni 2014 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal-

Detaljer

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer?

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer? OK Handelsutvikling i Norge - Hva skjer? Er det sentrumsbaserte kjøpesentra som skal redde sentrumshandelen? Eller er løsningen overbygde gater? Storkaia Brygge, Kristiansund Sentrum Løkkemyra

Detaljer

Bysentra ligger i ruiner!

Bysentra ligger i ruiner! OK Bysentra ligger i ruiner! Gatene ligger tomme og forlatte Attraktive lokaler står ledige Om de leies ut, er det ikke akkurat til H&M Årsaken til elendigheten er selvfølgelig kjøpesentrene - De har ødelagt

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Handelen i norske bysentra sliter det blir det ikke mye vitalitet av!

Handelen i norske bysentra sliter det blir det ikke mye vitalitet av! OK Handelen i norske bysentra sliter det blir det ikke mye vitalitet av! Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum Viktigste årsak til besøk (%) 35 30 25 20 15 10 5 0 32 17 13 12 10 2 Varehandel

Detaljer

Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum

Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum OK Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum Viktigste årsak til besøk (%) 35 30 25 20 15 10 5 0 32 17 13 12 10 2 Varehandel Besøk kontor Yrkesutøvelse Egen arbeidsplass Frisør, bank, post Treffe

Detaljer

Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum

Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum Viktigste og nest viktigste årsak slått sammen (%) 60 50 40 30 20 10 0 53 20 17 14 12 4 2 2 Varehandel Besøk kontor Yrkesutøvelse Frisør, bank, post

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Geir Melbye NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Agenda. 1. E.C.Dahls Eiendom AS 2. Vår filosofi 3. Forvaltning og drift av våre bygg 4. Energieffektivitet og universell utforming 5. Utfordringer i Sentrum, særlig

Detaljer

Offshore vindkraft med jacket stålunderstell

Offshore vindkraft med jacket stålunderstell part of Aker Offshore vindkraft med jacket stålunderstell Et nytt marked for Aker Verdal Teknologisk Møteplass Oslo 14. desember 2010 Åge Tårnes BD Director, Offshore Wind, Aker Verdal 2010 Aker Solutions

Detaljer

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Fagsjef Hans Petter Rebo, Norsk Industri Olje & Gass Leverandørseminar på Stjørdal 22. januar 2015 Norsk leverandørindustri - konkurranse i et globalt

Detaljer

Hva kan gjøres for å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service?

Hva kan gjøres for å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service? Sammendrag: Hva kan gjøres for å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service? TØI rapport 1334/2014 Forfattere: Aud Tennøy, Odd Midtskog, Kjersti Visnes Øksenholt og Njål Nore

Detaljer

Hvordan gjøre sentrum attraktivt for handel og service?

Hvordan gjøre sentrum attraktivt for handel og service? Hvordan gjøre sentrum attraktivt for handel og service? Kommunekonferansen Politikk og Plan Oppdal, 30. januar 2015 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal- og

Detaljer

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid?

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? part of Aker Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? Verdal Formannsskap 3. september 2009 Nina Udnes Tronstad Adm. dir. Aker Solutions, Verdal 2008 Aker Solutions Agenda Utfordringer norsk verftsindustri

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Bysentrum og tettsteder under press fra kjøpesentra

Bysentrum og tettsteder under press fra kjøpesentra Bysentrum og tettsteder under press fra kjøpesentra Foredrag 16.10.07 i Arendal strategisamling, Bystrategi i Region sør Av selvstendig rådgiver i sentrumsplanlegging, Odd S. Midtskog odd.midtskog@nymedia.no

Detaljer

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 KLYNGEANALYSEN 2012 NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 Scenarioer for 2020 Arild Hervik Oddmund Oterhals NCE Maritime Ålesund, 25. september 2012 Hovedpunkter i fjorårets analyse Svak vekst for rederiene,

Detaljer

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept Frokostmøte Aboteke 15. September 2010 7. Øra er under utvikling og flere aktører planlegger utbygging av butikklokaler. Hva skal fylle disse lokalene? Mangler vi noe på Øra? Hvis du kunne bestemt

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Europa i krise, rammer det Møre og Romsdal? Arild Hervik Eivind Tveter Mørekonferansen 2012 Ålesund, 20. november 2012 Om todelt økonomi i konjunkturanalyser 1. Boom

Detaljer

Kompetansekartlegging i Verdal Industripark

Kompetansekartlegging i Verdal Industripark Kompetansekartlegging i Verdal Industripark Hva sier bedriftene om fremtidig kompetansebehov? Viggo Iversen, Proneo AS Bjarne H. Sørgjerd, Verdal Næringsforum Agenda Om undersøkelsen Hvem er vi? Hvilke

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Fokus på rekruttering og opplæring i Norsk Gjenvinning-konsernet for å møte fremtiden. Ingrid Bjørdal, sjef for organisasjonsutvikling

Fokus på rekruttering og opplæring i Norsk Gjenvinning-konsernet for å møte fremtiden. Ingrid Bjørdal, sjef for organisasjonsutvikling Fokus på rekruttering og opplæring i Norsk Gjenvinning-konsernet for å møte fremtiden Ingrid Bjørdal, sjef for organisasjonsutvikling 1 Felles fremtid vi tar utfordringen 1. Bakgrunn og situasjon i Norsk

Detaljer

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010 Industriskisser Nordland VI/VII Oktober 2010 Utbygging av Nordland VI og VII Gitt at vi finner ODs antatte olje- og gassressurser: Nordland 7 bygges ut på havbunn med landanlegg i Vesterålen Nordland 6

Detaljer

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter Effektive transportkluster - konkurransefortrinn Kontaktperson: Direktør Informasjon/samfunnskontakt Bjarne Ivar Wist, tlf. 913 12 123 CargoNet-konsernet

Detaljer

Mandal. Fra historisk by til ny by! Hverdagen for Handelsnæringen

Mandal. Fra historisk by til ny by! Hverdagen for Handelsnæringen Mandal Fra historisk by til ny by! Hverdagen for Handelsnæringen Av Patricia Hartmann September 2014 Mandal er en ferieby, en arkitektonisk attraksjon, et lokalt sentrum for handel og industri, en velstyrt

Detaljer

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne Vedlegg V Intervju med bryggeeierne : Intervju med bryggeeierne Medvirkning Intervju med eierne Alle bryggeeiere ble invitert til å bli intervjuet som en del av medvirkningen i n. For å få innsikt i bryggeeiernes

Detaljer

Krevende tider, men betinget optimisme!

Krevende tider, men betinget optimisme! Krevende tider, men betinget optimisme! Åpent medlemsmøte, Norsk Industri Olje & Gass Oslo, 22. oktober Jan Skogseth, Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk leverandørindustrikonkurransekraft i et

Detaljer

SpareBank 1 Nordvest. Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft

SpareBank 1 Nordvest. Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft SpareBank 1 Nordvest Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft Kampen om de kloke hodene Overordnet målsetting for SpareBank 1 Nordvest Vi skal være en solid, lønnsom og selvstendig bank lokalisert

Detaljer

Innflagging Tjeldbergodden og Taftøyan

Innflagging Tjeldbergodden og Taftøyan Innflagging Tjeldbergodden og Taftøyan Hovedmål Etablering av ny næringsvirksomhet i Tjeldbergodden-regionen. Dagens Tjeldbergodden I 2012 har metanolanlegget på Tjeldbergodden vært i drift i 15 år. For

Detaljer

S T R A N D V E I E N

S T R A N D V E I E N STRANDVEIEN 50 INNHOLD 6-7 8-15 16-17 18-19 22-35 38 39 Historien Eiendommen Beliggenhet Kommunikasjon Arealer Gårdeier Kontakt Fridtjof Nansen (1861-1930) ble berømt i 1880- og 90-årene for sine dristige

Detaljer

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no Bergen Næringsråd Frokostseminar 5. juni 2013 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no www.inventura.no 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Våre

Detaljer

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljeselskapenes innkjøp har vokst med 10% årlig fra 2003 til 2012 Samtidig ser vi at produktiviteten reduseres

Detaljer

VELKOMMEN 10.09.2014. Peter Mikael Høvik, leder av markedsforum i NCEI Offshore. Foto: Kje)l Alsvik - Statoil

VELKOMMEN 10.09.2014. Peter Mikael Høvik, leder av markedsforum i NCEI Offshore. Foto: Kje)l Alsvik - Statoil VELKOMMEN 10.09.2014 Foto: Kje)l Alsvik - Statoil Peter Mikael Høvik, leder av markedsforum i NCEI Offshore AGENDA VELKOMMEN NYHETER FRA OLJEBRANSJEN PLAN FOR MARKEDSFORUM ARRANGEMENT DISKUSJON og DEBATT

Detaljer

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling!

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! Andreas Sandvik Direktør OG21 www.og21.org OG21 - Olje og Gass i det 21. århundre - Norges teknologistrategi

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Jørpeland - en attraktiv og levende by

Jørpeland - en attraktiv og levende by Jørpeland - en attraktiv og levende by BYKONFERANSE PÅ JØRPELAND 3. - 4. APRIL 2013 Industrisamfunnet Jørpeland har brukt hundre år på å komme dit det er i dag. Stålverket og menneskene har formet byen

Detaljer

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum Torghallen helsesenter Ålesund helse i sentrum g, amt gsar, 2 ed al ute like Torghallen Helsesenter. Nå kan dere være med på å skape et nytt og moderne fullservice helsesenter i hjertet av Ålesund. Eiendommen

Detaljer

Kjøpesenter ven eller fiende for kommunane?

Kjøpesenter ven eller fiende for kommunane? Kjøpesenter ven eller fiende for kommunane? Foredrag 21.08.07 på konferansen Tettstaden som drivkraft på Voss. Av selvstendig rådgiver i sentrumsplanlegging, Odd S. Midtskog odd.midtskog@nymedia.no Tlf.

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015 Bransjeanalyser Konjunkturbarometeret 2015 HAVBRUK Laksenæringen møter utfordringene Laksenæringen er i en periode med god inntjening og høy fortjeneste. Dagens framtidsutsikter tilsier at dette vil fortsette

Detaljer

Velkommen til Verdal 20-22 mai 2014 YRKES-NM I SVEIS. Vitec AS Verdal

Velkommen til Verdal 20-22 mai 2014 YRKES-NM I SVEIS. Vitec AS Verdal Velkommen til Verdal 20-22 mai 2014 YRKES-NM I SVEIS Vitec AS Verdal 2014 Norsk Industri i samarbeid med OTEK i Nord-Trøndelag og Vitec AS ønsker velkommen til Verdal 20-22. mai 2014 NM i sveis er (i likhet

Detaljer

Olje- og gassnettverk Helgeland

Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT november 213 Olje- og gassnettverk Helgeland - Nettverkets samlede kapasitet, kompetanse og forventninger frem mot 217 Foto: Statoil Utarbeidet av Kunnskapsparken Helgeland Innhold Innledning...

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018 2020 Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Bransjeforeningen Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018-2020 «Vi bidrar til å

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 201 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR - 18. FEBRUAR OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

- KRAV TIL MINSTESTØRRELSER PÅ KJØRBEKK OG ENGER. Down Town. Sterkt negativt Sterkt negativt Negativt Negativt Negativt

- KRAV TIL MINSTESTØRRELSER PÅ KJØRBEKK OG ENGER. Down Town. Sterkt negativt Sterkt negativt Negativt Negativt Negativt ATP-Grenland TILLEGGSVURDERING - KRAV TIL MINSTESTØRRELSER PÅ KJØRBEKK OG ENGER Vurdert av Are Kristiansen 22.10.2013 Oppsummerende tabell Alternativ for Kjørbekk og Enger Skien sentrum Porsgrunn sentrum/

Detaljer

Petroleumsrettet industri,

Petroleumsrettet industri, Petroleumsrettet industri, 11 internasjonalisering, sysselsetting og teknologiutvikling Industriutvikling og internasjonalisering Sysselsetting i Petroleumsvirksomheten Teknologiutviklingens betydning

Detaljer

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Våre kjerneområder på norsk sokkel Lisenser Partner i 15 lisenser Operatør på 11 av disse Driver fire

Detaljer

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Feltperiode: 26.11 7.12. 2015 Utvalg: Medlemmer i næringsrådene Veiemetode: Tallene er veid Kontakt Bergen Næringsråd: Atle Kvamme

Detaljer

Forretningsplan IndPro AS

Forretningsplan IndPro AS Forretningsplan IndPro AS Plan for videreføring av nyskapings- og utviklingsprogrammet 2002-2007 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 Innhold Bakgrunn Forretningsidé, visjon og mål

Detaljer

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen?

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Røroskonferansen 11022011 Reidar Bye SINTEF Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Teknologi for et bedre samfunn TEMA 1. Regionen(e) 2. Globale trender - samfunnsutfordringene 3. Trøndelag

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. NOVEMBER OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: U22 Arkivsaksnr: 2012/3462-4 Saksbehandler: Audny Merete Mehammer Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Konsekvensutredning PL 475

Detaljer

RUNDEBORDSKONFERANSEN 2015. Scandic Seilet Hotel, onsdag 15. juli

RUNDEBORDSKONFERANSEN 2015. Scandic Seilet Hotel, onsdag 15. juli RUNDEBORDSKONFERANSEN 2015 Scandic Seilet Hotel, onsdag 15. juli Oppsummering fra Jazzgass 2015 Svein Birger Thaule (Executive Vice President Asset Management) Molde, 15. juli 2015 www.gassco.no Polarled:

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

Brusenteret. Utleie Prospekt

Brusenteret. Utleie Prospekt Brusenteret Utleie Prospekt Forvalter og eier av Brusenteret: ET senter med stort potensial KONTAKTPERSON FOR brusenteret: SJEKK- PUNKT SEKTOR Viktige tiltak som skal bidra til å styrke kjøpesentrenes

Detaljer

Dialogmøte mellom Byggenæringen, ordførere og rådmenn i Glåmdalsregionen

Dialogmøte mellom Byggenæringen, ordførere og rådmenn i Glåmdalsregionen www.omfjeld.no Ø.M. FJELD AS Dialogmøte mellom Byggenæringen, ordførere og rådmenn i Glåmdalsregionen Kjell Bjarte Kvinge, Adm. direktør Ø.M. Fjeld AS Mapei Nord-Odal, 30. mai 2013 Kjell Bjarte Kvinge

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

NÆRINGSLIVSDAG 27. august 2015

NÆRINGSLIVSDAG 27. august 2015 NÆRINGSLIVSDAG 27. august 2015 Eiendomsmarkedet på Romerike hvordan en ser for seg utviklingen? I hvilken grad er gode investeringer i horisonten? Tron Harald Bjerke Konserndirektør eiendom Olav Thon Gruppen

Detaljer

Å drive butikk i Lillehammer og Gudbrandsdalen utfordringer og muligheter

Å drive butikk i Lillehammer og Gudbrandsdalen utfordringer og muligheter Å drive butikk i Lillehammer og Gudbrandsdalen utfordringer og muligheter STOLT HISTORIE STERK UTVIKLING STORE MULIGHETER 28. august 2014 Audun Løhre Daglig Leder Dette er Gausdal Landhandleri i dag Dombås

Detaljer

Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2. (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass?

Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2. (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass? Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2 (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass? Ny infrastruktur og global utvikling Et gass rør fra Barentshavet

Detaljer

beretning 2017 EIENDOM / KONTOR / LAGER / SHOWROOM / UTVIKLING

beretning 2017 EIENDOM / KONTOR / LAGER / SHOWROOM / UTVIKLING beretning 2017 EIENDOM / KONTOR / LAGER / SHOWROOM / UTVIKLING INNHOLD 3 INNHOLD Fabritius Gruppen 7 Organisasjon/drift 9 Utviklingsområder 10 Utviklingsprosjekter 12 Våre eiendommer 24 Referanseprosjekter

Detaljer

Handel, tilgjengelighet og bymiljø i sentrum. Anders Tønnesen Forsker, Transportøkonomisk institutt (TØI) Innlegg konferanse Endurance,

Handel, tilgjengelighet og bymiljø i sentrum. Anders Tønnesen Forsker, Transportøkonomisk institutt (TØI) Innlegg konferanse Endurance, Handel, tilgjengelighet og bymiljø i sentrum Anders Tønnesen Forsker, Transportøkonomisk institutt (TØI) Innlegg konferanse Endurance, 27.11.2015 Lik befolkningsmengde ulikt transportbehov Side Arealbruk

Detaljer

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre Foto: Jo Michael Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre 1.september 2015 Svein Olav Simonsen Hva er NHO? NHO 24 225 medlemmer 572 384 årsverk 15 region-

Detaljer

Offisiell åpning Gina Krog

Offisiell åpning Gina Krog Offisiell åpning Gina Krog Program for dagen Tidspunkt Hva skjer 10:40 10:45 Sikkerhetsbrief Gina Krog 10:45 10:50 Velkommen 10:50 10:55 Gina Krog: Prosjektet på 5 min 11:00 11.45 Lunsj 12:00 12:45 Omvisning

Detaljer

Invitasjon til Kick-Off!

Invitasjon til Kick-Off! Invitasjon til Kick-Off! Kompetansekraft Verdal Stiklestad, Norway 22. oktober 2014 Kompetansebygging som Verdal Industriparks viktigste fellesstrategi for økt konkurransekraft. Verdal Industripark Unik

Detaljer

We power the world of work

We power the world of work We power the world of work The Human Age gir utfordringer Fokusér på din kjernevirksomhet.så skal vi fokusere på vår! Mia Holmaas, Regiondirektør Manpower Vest Helge Tvedt, Regionsjef Experis Engineering

Detaljer

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Fra olje og gass til offshore vindkraft til elektrifisering av Johan

Detaljer

Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012

Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012 Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012 Kort om Inventura 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Tjenester

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 25.2.11 VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 Notatet bygger på rapport dat. 20.10.10 - fase 1. 15.12.2010 INNLEDNING Formålet med handelsprosjektet er å forene lokale utviklingsinteresser

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2013 intervju med 116 medlemmer

Medlemsundersøkelsen 2013 intervju med 116 medlemmer Medlemsundersøkelsen 2013 intervju med 116 medlemmer Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en årlig medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Geir Øystein Andersen, Kongsberg kommunale eiendom KF Side 1 Gjensidig gevinst Eiendomsutvikling som strategi for sentrumsutvikling er like mye sentrumsutvikling

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Ser du det vi ser? Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Nå er det komplette fagmiljøet for næringseiendom på plass Vi har samlet den beste fagkunnskapen i ett og samme hus. Forvaltere,

Detaljer

1. kvartal 2008. Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008

1. kvartal 2008. Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008 1. kvartal 2008 Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008 Erik Haugane, administrerende direktør Paul E. Hjelm-Hansen, finansdirektør Torgeir Anda, kommunikasjonssjef Høydepunkter Tildeling av lisensandeler

Detaljer

Interessentanalyse. Arne U. Hoff. 13.11.2006 Møte med Levanger kommune

Interessentanalyse. Arne U. Hoff. 13.11.2006 Møte med Levanger kommune Interessentanalyse Arne U. Hoff Levanger havn grunnkart Vår oppfatning av situasjonen Nåsituasjon Kommunen mangler kapital til å realisere kulturhus Ønske om å koble hotell og kulturhus. Et signalbygg.

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig Rapport 3/2003 Petroleumsvirksomhet Økt utvinning på eksisterende oljefelt gjør Barentshavutbyggingen overflødig ISBN 82-7478-244-5 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo. Tlf.

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Hvordan rollene og ansvaret håndteres mellom operatør og entreprenør

Hvordan rollene og ansvaret håndteres mellom operatør og entreprenør Hvordan rollene og ansvaret håndteres mellom operatør og entreprenør Bente Aleksandersen, Direktør Drift Sør, Norsk sokkel 18.10.2011 2011-10-18 Statoils organisasjon Helge Lund Konsernsjef Stein Egil

Detaljer

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013 KLYNGEANALYSEN 2013 Tittel: NCE Maritime klyngeanalyse 2013 Status for maritime næringer i Møre og Romsdal Prosjektnr.: 2482 Prosjektnavn: Maritim klynge 2013 Finansieringskilde: NCE Maritime og Nordea

Detaljer

Arealplanlegging i 100 års perspektiv

Arealplanlegging i 100 års perspektiv Mineralproduksjon 1 (2011) 71-75 www.norskbergforening.no/mineralproduksjon Faglig notat Arealplanlegging i 100 års perspektiv Håkon Mork 1 1 Daglig leder,verdalskalk as, Kalkveien 40, 7670 Inderøy Verdalskalk

Detaljer

Utviklingstrekk i bygg- og anleggsnæringen - med fokus på fagarbeideren

Utviklingstrekk i bygg- og anleggsnæringen - med fokus på fagarbeideren Utviklingstrekk i bygg- og anleggsnæringen - med fokus på fagarbeideren Ingvill Kvernmo, direktør i Entreprenørforeningen i Trøndelag og Håndverkerforeningen i Trondheim EBA EBA er en bransjeforening for

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling AS 14. Oktober 2014 Grunnlag Utredning om Mære Landbruksskole 2013 Yrkesretting og relevans i fellesfagene 2014

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Årsrapport 2007 Orientering til kommunestyret i Verdal kommune 25. februar 2008 Knut M. Baglo Høsten 1999 Hvorfor Innherred Vekst Bakgrunn Nyskapings-

Detaljer

SWOT-analyse. Slik gjør vi Lillestrøm mer attraktiv

SWOT-analyse. Slik gjør vi Lillestrøm mer attraktiv SWOT-analyse Slik gjør vi Lillestrøm mer attraktiv Et samarbeidsprosjekt mellom: Lillestrøm har alle muligheter! Lillestrøm er lett å komme til Positive forventninger til byvekst Mange positive ressurspersoner

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer