Som med tannlegebesøket har kanskje bedriftseieren hørt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Som med tannlegebesøket har kanskje bedriftseieren hørt"

Transkript

1 DUE DILIGENCE 4. utgave -april 2008 Nå på nett: O N L I N E Due diligence i endringer: PATENTER: GODE TIDER: Fra fakta og tall til strategi Sjekk rettigheter før etablering i utlandet SØRG FOR KLART DEFINERT ANSVAR les mer side 12 Her har vi en jobb å gjøre med å forklare hvordan man bør innrette seg for å ha kontroll over kostnader og leietagere Trond Ingebrigtsen, partner i PriceWaterhouseCoopers Les mer side 17 Mye gift på gamle verftstomter Les mer side Kostbart kulturkræsj Altfor ofte blir de ansatte glemt ved sammenslåinger. Profesjonell hjelp til å håndtere kulturforskjellene kan bli en lønnsom investering. Les mer side 13 ANNONSE 6 les mer side 8 les mer side 16 Bevisst åpenhet er en smart strategi Les mer side 4-5 Bjørn Wiggen, direktør i Orkla-konsernet. Foto: Kristin Lyseggen ANNONSE. Finansiell, skattemessig, juridisk og kommersiell due diligence Levert separat eller integrert av dedikerte og erfarne spesialister 6

2 Utfordringer Due diligence: Kort og godt, due diligence-prosessen blir en god bedriftsmessig helsesjekk. En møteplass for kjøper og selger For mange bedriftseiere som vurderer å selge hele eller deler av sin bedrift, gir begrepet due diligence samme assosiasjoner som et tannlegebesøk. Hvorfor er det slik? Som med tannlegebesøket har kanskje bedriftseieren hørt krigshistorier: Fra due diligences prosesser fortelles det om potensielle kjøpere som ankommer med sin hærskare av rådgivere. Advokater med omfattende faste spørsmålslister der alt synes å være like viktig, revisorer med blanke excelark og powerpoint-modeller på flere hundre sider som skal fylles ut, uansett detaljnivå. Og dersom en er virkelig heldig, et lag med strategikonsulenter som ser frem til å dissekere bedriften, dens konkurrenter, kunder, markeder og produkter. Ikke rart at begrepet due diligence, dersom opplevelsen blir som den ovenfor, gjør at mange bedriftseiere vegrer seg. Må en due diligence-prosess virkelig være slik? Selvfølgelig ikke. En due diligence-prosess skal sikre at kjøper ikke får med seg overraskelser som det ikke er tatt høyde for i kjøpekontrakten. Due diligence-prosessen kan iblant virke krevende og detaljfokusert. Derfor har kjøpere og deres rådgivere et spesielt ansvar hva gjelder due diligence-forberedelsene. En due diligence-prosess skal sikre at kjøper ikke får med seg overraskelser som det ikke er tatt høyde for i kjøpekontrakten. Hva trenger man virkelig å sjekke innen denne spesifikke bedriftens virke. Aktivt bruk av 80/20-regelen vil lette arbeidet betydelig for selger, samt gi bedre oversikt over viktige temaer for kjøper. Standard spørsmålslister må skreddersys skal de ha en mening, kost/nytte-vurderinger på omlegging av talloppsett for å passe revisors modeller bør unngås. (Et skrekkeksempel er en finansiell rådgivers krav om spesifikk anskaffelsesdato for alle kontormøbler i en produksjonsbedrift-) Vel så viktig er det å anvende en effektiv kommunikasjonsform. Fysiske møter med forberedte parter er langt å foretrekke fremfor endeløse mailutvekslinger og telefonkonferanser. Gjøres dette riktig, kan en finansiell og legal due diligence-prosess effektiviseres betydelig, fra uker til dager. delig raskere og mer presist. Kjøper og selger kan starte samarbeidet om spennende fremtidsmuligheter for bedriften. Due diligence blir en møteplass for kjøper og selger. I de fleste tilfeller er et bedriftssalg ikke et enhetlig endelig oppgjør mellom kjøper og selger. En kjøpskontrakt kan for eksempel ha forskjellige former for etterbetalingselementer. Mer og mer vanlig er likevel transaksjoner der selger og kjøper planlegger å eie videre sammen. Dette kan være i situasjoner der gründere ønsker å videreføre bedriften i samarbeid med et private equityselskap. I slike situasjoner er en due diligence prosess-mindre et øyeblikksbilde av bedriften og mer en prosess som søker å dokumentere bedriftens nåværende strategiske posisjon og kartlegge fremtidige muligheter. Gjennom due diligence-prosessen kan bedriftseieren sammen med private equity-selskapet kartlegge nåværende juridiske, finansielle og skattemessige svakheter og muligheter. Videre gir en due diligence-prosess gründeren mulighet til å få hjelp til å forbedre corporate governance og rapporteringsrutiner, IT-systemer og annet. Kort og godt, due diligence-prosessen blir en god bedriftsmessig helsesjekk. Mange gründere opplever at denne gjennomgangen er nyttig og ofte adresserer områder som har lidd da vekst og utvikling har vært hovedfokus. Med resultatet av de mer formelle due diligence-stegene tilgjengelig kan due diligence-prosessen videreføres til en mer strategisk diskusjon omkring muligheter fremover for bedriften. Her er dialog, utveksling av ideer, fremskaffelse av konkurrent, marked og kundedata viktige elementer. Private equity-selskapet investerer tid og ressurser for å skaffe viktig informasjon til diskusjonen, gründeren får ofte ny kjennskap til muligheter og utfordringer for bedriften. Når så den utvidede due diligence-prosessen går over i et permanent eiersamarbeid, er ofte hovedstrategien fremover blitt diskutert og lagt, og fornyet vekst og utvikling kan starte fra dag én. Vi hjelper våre lesere til å lykkes Due diligence 4. utgave, 2008 Adm. dir: Ståle Husby Redaksjonssjef: Petter Stocke-Nicolaisen Salgssjef: Theodor Sandegren Produksjonssjef: Bjarne Brokke Design: Henrik H. Ek Prosjektleder for utgivelsen: Nicolai Kjølner Telefon: e-post: Distribuert med Dagens Næringsliv, 28 april 2008 Trykk: Dagbladet Trykk Mediaplanet er Europas fremste leverandør av temaaviser i dags- og næringspresse. Vi produserer både forbruker- og forretningsaviser. Telefon: Faks: e-post: Husk at rådgivere er opplært til og påtar seg å avdekke alle tenkelige risikoelementer. (De blir som oftest betalt per time!) Substansielle risikoelementer kan håndteres gjennom kjøpekontrakt. Det krever dog erfarne juridiske rådgivere som både bistår med planlegging og gjennomføring av due diligence så vel som kontraktsutforming. Gjøres dette riktig, kan due diligence-prosessen bevege seg bety- Partner i FSN Capital Henrik Lisæth Vil du vise hva du er god for? Sjekk karriéremulighetene i Norges mest innovative mediehus. P A T E N T V A R E M E R K E D E S I G N Bryn Aarflot AS Kongens gate 15, 0153 Oslo Tlf: Faks: Stol på dine idéer og oss Vi tilbyr teknisk og juridisk bistand på alle nivåer i saker som angår patent, varemerke, design, opphavsrett, domenenavn, markedsføringsrett og illojal konkurranse. Vår stab omfatter patentingeniører innenfor alle tekniske fagområder samt advokater med immaterialrett som spesialfelt.

3 ANNONSE6 ANNONSE6 Det handler om å ta vare på veksten Du kan vokse et stykke med flaks og tilfeldigheter, men det er først når du har kontroll at veksten kan få ny fart. BDO Noraudit har bred kompetanse innen finansielle problemstillinger. Vi bistår nasjonale og internasjonale virksomheter, samt investormiljøer med finansiell rådgivning i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter og andre finansielle omstillingsprosesser. Vi arbeider hovedsakelig med: For mer informasjon, ta kontakt med en av våre rådgivere på telefon eller se BDO_DN_DueDiligence.indd :47:10

4 - Fordel med åpenhet rundt due diligence - Uansett hvor godt man planlegger due diligence, er det svært krevende å gjennomføre prosessen mens man holder hjulene i gang rent operativt, mener Bjørn Wiggen, direktør i Orkla-konsernet. Jarle Pettersen er viktig at man er seg bevisst rollene. -Det Det bør defineres klart hvem som har ansvaret for salgsprosessen, og det gjelder også den daglige driften, fremholder han. - Gi nødvendig informasjon - Det er aldri lett å holde slikt skjult. Jeg har størst tro på en bevisst åpenhet rundt det som foregår. Den mest negative fasen er den hvor det oppstår intern spekulasjon. Før man kan si noe konkret om konsekvensene, må man treffe tiltak som holder motivasjonen oppe. - I den første fasen bør man imidlertid holde kortene tett til brystet. Det kan jo tenkes at alt likevel koker bort i kålen. Her er det viktig å lytte og være seg bevisst på hvilket tidspunkt en beveger seg inn i fasen hvor organisasjonen kan fange signaler. Det gjelder å ta styring på kommunikasjonen, slik at man ikke mister kontroll med det som skjer rundt. Vær bevisst og disiplinert i forhold til timingen. Tenk på alle de ikke helt åpenbare verdiene, for eksempel de immaterielle. Man skal ha et trenet øye for å kunne se alt som ikke er helt oppe i dagen, sier Bjørn Wiggen, direktør i Orkla konsernet. Ifølge Wiggen fins det ingen fasit. Han understreker at er forskjell på virksomheter. Sitter du i et konsern med et hovedkontor, er det straks enklere å opprettholde vanntette skott enn i en operativ virksomhet. I forbindelse med oppkjøp er det ikke uvanlig at det pyntes på brura. Prioriter riktig - Ja, det er klart. Det forekommer ikke så sjelden at det er holdt igjen på kostnadene, kanskje ved at de forskyves til neste år. Som kjøper må man også være på vakt, presiserer Bjørn Wiggen. Først i de siste årene har overtagelsesprosessene fått en formalisert prosedyre. Det stilles strengere krav fra eiere og styre, med et klart definert ansvar for forskjellige tiltak, men det spørs om det ikke er gått for vidt. - Vi ser av og til at det gås inn i detaljer helt uten relevans for overtagelsen. En viktig oppgave for den som leder due diligence, er at revisorer og jurister får en grundig brief, slik at de får en kommersiell innfallsvinkel. Uten nødvendige prioriteringer risikerer kjøper fort å konsentrere seg om de gale aspektene ved virksomheten. - Vi har sett en vekst i antall advokatfirmaer som håndterer over-

5 Foto: Kristin Lyseggen tagelser, og slik må det være. Risikoen ved ikke å involvere juridisk kompetanse er altfor stor. Tenk på alle de ikke helt åpenbare verdiene, for eksempel de immaterielle. Man skal ha et trenet øye for å kunne se alt som ikke er helt oppe i dagen, mener Wiggen. Ledelse under lupen - Den delen av due diligence som er rettet mot ledelse, såkalte management audits Bjørn Wiggen gikk nylig av som sjef for Mecom Europe, og har i det siste arbeidet strategisk i Orkla. Han har også vært styreleder i Berlingske Officin, og begynte i Orkla Media i Han har hatt en rekke lederstillinger, blant annet som administrerende direktør i Ernst G. Mortensen Forlag, som direktør for magasiner og kringkasting, samt som direktør for Orkla Media. Fra 1993 til 2005 var han visekonsernsjef i Carlsberg-gruppen, før han igjen var tilbake i Orkla Media, som konsernsjef. er av enda nyere dato. Det første man bør gjøre, er å fastslå hvor viktig ledelsen og enkeltpersoner er. Ledelse og organisasjonsstruktur må analyseres. Hvem har ansvar for hva, har vi rette personer på riktig plass? Vet vi hvem som gjør hva? Nøkkelkompetansen sitter ikke alltid i ledergruppen. - En management due diligence må være grundig, for ledergruppens svake og sterke sider må på bordet, tidligere prestasjoner likeså. Kjøper må ha et klart bilde av hva man ønsker med overtagelsen. Passer lederkompetansen til målsetningen? Er det motivasjon for endring? Det er i det hele tatt mye å kartlegge, og den overtagende part må være tydelig på hvor den ønsker seg. Når ny eier kommer inn, forventer de oppkjøpte at den nye eieren har en klar oppfatning om mål og strategi. Jo raskere man avklarer slikt, desto raskere kan du også agere, noe som er helt avgjørende i konfidensielle prosesser. - Det er i de første ukene etter oppkjøpet det er enklest å initiere og gjennomføre endringer. Det er da de forventes å komme, og det er da motstanden blir minimal. Tillitsvalgte i dilemma - Hva syns du om å involvere tillitsvalgte? - Mange steder har du sterke, markerte og profesjonelle tillitsvalgte. I slike tilfeller mener jeg det er en fordel å involvere dem tidlig, men husk at du kanskje setter dem i et dilemma. Vil lojaliteten ligge hos bedriften eller hos dem de tillitsvalgte representerer? Dette er ikke enkelt, men nettopp Foto: Kristin Lyseggen I den første fasen bør man imidlertid holde kortene tett til brystet. Det kan jo tenkes at alt likevel koker bort i kålen. Bjørn wiggen, direktør i orkla-konsernet derfor er det viktig å legge bedriftskulturen til grunn for en eventuell involvering. I den nordiske modellen, med ansattes styrerepresentanter, er dette et naturlig element, men det kan fort vise seg å bli en utfordring når utenlandske kjøpere kommer på banen, mener Bjørn Wiggen, som for øvrig forteller at han personlig ikke har kjennskap til at slik involvering har medført lekkasjer. Siden han var så tett på prosessene da Orkla Media ble solgt til Mecom, må vi nesten spørre hvordan det var å forhandle med David Montgomery & co Selve forhandlingene skilte seg ikke vesentlig ut fra det vi er vant til her hjemme. Etter at salget fant sted, har vi sett at forskjellene i bedriftskultur er store. Orkla Media var godt etablert i Norge, Danmark og Polen, mens Mecom også er store i Tyskland og Nederland, med eieren børsnotert i London. Stort mer ville vel egentlig ikke Wiggen si om den saken, for når alt kommer til alt, er konfidensialitet alfa og omega, og det er en fordel med åpenhet rundt due diligence. Det er i de første ukene etter oppkjøpet det er enklest å initiere og gjennomføre endringer. Bjørn wiggen, direktør i orkla-konsernet De riktige folkene bak en suksess Menneskekunnskap og organisasjonsforståelse, samt god forståelse for ledergruppes oppgaver, er viktigst for den eller de som gjennomfører en management due diligence (MDD). Laila S. Berg Den vanligste første reaksjon på MDD er gjerne litt negativ, og man spør seg om nytteverdien. En underliggende faktor er nok at få i utgangspunktet liker å bli vurdert av andre. Men holdningen endres når formålet blir forklart. Vurdering - Ledergruppen får et mer bevisst forhold til sammensetting, kompetanse, styrke og svakheter i teamet. Det blir større forståelse for om man har en egnet gruppe for å nå de mål som er satt. Prosessen kan også være en ventil for å få luftet ulike synspunkter rundt organisasjon og arbeidsform og mulige forbedringspotensialer, sier Lars Grinde i Norvestor Equity. Utfordringen - Den største utfordringen ved gjennomføringen av en MDD er å vurdere ledergruppens samlede kompetanse. En annen utfordring er å vurdere i hvilken grad ledelsen er i stand til å tilfredsstille kjøpers forventninger til utvikling av selskapet. Ledergruppen bør både bestå av folk som er dyktige til å legge de strategiske premissene for selskapet og folk som har kompetanse Stein-Sverre wold, Compass Human Resources Group til å lede den operative gjennomføringen, sier Stein-Sverre Wold i Compass Human Resources Group. En av Grindes viktigste oppgaver som styreformann og forvalter er å sørge for at ledergruppen er riktig sammensatt og fungerer godt som team. Han har flere års erfaring med bruken av DD, og understreker at for å gjennomføre en slik prosess, er man nødt til å ha en erfaren rådgiver som forstår hvordan bedriftsorganisasjoner fungerer og hvilke mål som er satt for den aktuelle bedriften de kommende årene. Den største utfordringen ved gjennomføringen av en MDD er å vurdere ledergruppens samlede kompetanse. Stein-sverre wold, compass human resources group Hvordan bør din transaksjon gjennomføres? LYSVOLD DESIGN Kjøp/salg av virksomhet eller aksjer? Kjøp/salg av hele eller deler av selskapet? Aksjonæravtale? Begrenset due diligence? Elektronisk due diligence? Claus R. Flinder Jan Sindre Egseth Henning Øvrebø SIMONSEN Advokatfirma DA C.J. Hambros plass 2D P.O. Box 6641 St. Olavs plass NO 0129 Oslo Tel: Fax:

6 Vår nye onlineportal We succeed if you succeed Inside Kort og godt, due diligence-prosessen blir en god bedriftsmessig helsesjekk. 10 fakta om due diligence Senior Associate, Finansielle Tjenester, Transaksjonsstøtte, BDO Noraudit 1 En tradisjonell kjøpers DD er en gjennomgang av en bestemt virksomhet eller et virksomhetsområde, som oftest i forbindelse med en transaksjon, og gjennomføres for å underbygge og bekrefte de forutsetninger som legges til grunn for transaksjonen, samt avdekke mangler og risikoområder. 2 En DD kan være nyttig både for kjøper- og selgersiden i en rekke situasjoner, oftest som ledd i en virksomhetssammenslutning (kjøp/salg, fusjon/fisjon mv.), generasjonsskifte, restrukturering og omorganisering, konkurs og avvikling, samt i andre tilfeller hvor man henvender seg til markedet, for eksempel i forbindelse med børsnotering eller andre former for kapitalinnhenting. 3 Joakim Kjæmperud Hva er en DD? Når er en DD nyttig? Formålet med en DD Formålet med en DD kan variere fra gang til gang, og avhenger sterkt av hvilket behov kjøper har for å få avklart vesentlige forhold. For at en DD skal ha mest mulig verdi, bør prosessen derfor tilrettelegges og skreddersys avhengig av hvilken type transaksjon eller hendelse som gjennomføres. 4 Tradisjonelt har DD i stor grad omfattet en juridisk og finansiell gjennomgang av et selskap. Selv om det også i dag er disse to områdene som er mest utbredt, blir det stadig vanligere å hente inn spesialister for å se på blant annet tekniske, miljømessige, kommersielle og organisatoriske aspekter ved en bedrift. 5 Ulike typer DD Hvordan gjennomføres en DD og hva preger prosessen? Nøkkelen til en vellykket DD er at den er strukturert, men aller viktigst fleksibel nok til å ta tak i problemstillinger underveis. Omfanget og fremgangsmåten er også situasjonsbestemt, avhengig av oppdragsgivers målsettinger for oppdraget. Prosessen er ofte preget av flere parter som skal gjennom store mengder informasjon på veldig kort tid. En DD-prosess kan derfor fort bli uoversiktlig og lite fokusert. Det er derfor viktig å ha et bevisst og strukturert forhold til selve prosessen og det man ønsker å få ut av den. Hvor i transaksjonsprosessen gjøres en DD? 6 8 Hvor i transaksjonen DD-prosessen starter opp, varierer avhengig av oppdragsgivers ønske og omfanget av transaksjonen. For de ulike rådgiverteamene vil også timingen variere, avhengig av type DD som utføres. Det å starte opp en DD-prosess for tidlig, kan bli meget kostbart og være lite hensiktsmessig i de innledende forhandlingene. Kommer ekspertene derimot inn for sent, kan viktige elementer bli oversett. Kontakt med rådgivere kan med fordel opprettes så tidlig som mulig for generell rådgivning, og selve DD-prosessen settes gjerne i gang etter de innledende forhandlingene, men før detaljforhandlingene. 7 Hvordan påvirker DD de involverte i selve transaksjonsprosessen? Oppstarten av DD-prosessen er overgangen fra få involverte parter - normalt med et overordnet fokus - til mange involverte og et mye høyere detaljeringsnivå. Det er første steget i prosessen som innebærer betydelige kostnader. DD krever omfattende arbeid internt hos selger, siden rådgiverteamene skal ha tilgang til all nødvendig dokumentasjon samt tilgang til ledelse og andre nøkkelpersoner. Det er derfor viktig å være så godt forberedt som mulig, slik at prosessen kan kombineres med daglig drift. Som regel tilbyr en bestemt rådgiver kun bistand på ett fagområde, men det finnes også miljøer som tilbyr ekspertise på flere områder. Advokater bistår den juridiske biten, men kan også i mange tilfeller ta ansvar for skatt og avgift. Revisjonsselskaper og andre finansielle rådgivere gjør finansiell, skattemessig og avgiftsmessig gjennomgang. Kommersielle og organisatoriske forhold samt teknologi gjennomgås stort sett av konsulentselskaper, men det er dette området som hyppigst gjennomføres av kjøper selv. Ulike typer ingeniører ser gjerne på patenter, teknologi, bygg, miljø og andre tekniske forhold. 9 Hvilke aktører leverer DD? Utviklingen av DD de senere årene Tradisjonelt har en DD kun fokusert på gjennomgang av skriftlige dokumenter for å bekrefte historiske hendelser. Oppdragsgivere har historisk heller ikke hatt et bevisst forhold til nøyaktig hva de ønsker å få ut av DD-prosessen. Det har de senere årene blitt mer normalt at oppdragsgiver gir et konkret mandat basert på type virksomhet, betydningen av transaksjonen, kjennskap til bransjen osv. DDteamene kommer også tidligere inn i prosessen, og det kreves grundigere vurderinger og analyse av spesifikke områder for å gi konkrete anbefalinger og bedre beslutningsgrunnlag i forbindelse med selve transaksjonen. 10 Mange ser på DD som unødvendig Flere aktører i markedet mener DD er unødvendig, og ser på det som en dyr forsikring med lite verdi. Behovet for DD varierer i forhold til omfanget av en transaksjon, og verdien en oppdragsgiver får avhenger sterkt av hvilke mål som er lagt på forhånd. Med et spisset fokus og kontinuerlig kommunikasjon mellom partene, kan en DD bli en integrert del av selve transaksjonen og være en viktig del av beslutningsgrunnlaget. Nøkkelen til en vellykket DD er at den er strukturert, men aller viktigst fleksibel nok til å ta tak i problemstillinger underveis. Omfanget og fremgangsmåten er også situasjonsbestemt, avhengig av oppdragsgivers målsettinger for oppdraget. NORDIA er et skandinavisk advokatfirma. 70 advokater i Norge, Sverige og Danmark yter juridisk bistand i hele regionen. I Litauen samarbeider vi med Nordia Baublys & Partners. I NORDIA bistår vi over landegrensene. NORDIA rates av Legal 500 blant de beste på M&A og skatt i Norge. Vi bistår små og store bedrifter med: Kjøp og salg av virksomhet Emisjoner Restruktureringer Generasjonsskifte Fusjoner/fisjoner Due dilligence Joint Ventures Kapitaltransaksjoner I tillegg rates vi blant de beste på områdene corporate, arbeidsrett, prosedyre og energi. Henv.: advokat Gunhild Buestad, advokat Bjørn Hanestad, Telefon:

7 ANNONSE6 21. og 22. mai 2008 Konferanse om Verdivurdering og Due Diligence Verdiskaping gjennom kjøp og salg av virksomheter Praktiske erfaringer: Fredrik Korterud, Investment Director i Norvestor viser deg hvordan et av Norges ledende Private Equity miljø arbeider med verdiberegninger i praksis. Forhandlingsteknikk ved kjøp og salg av virksomheter: Vi har satt av en hel dag hvor Sigurd Knudtzon vil lære deg å forhandle etter Harvard-metoden. Gode forhandlinger gir riktig pris! Finansiell due diligence: Petter Røed fra Kjelstrup & Wiggen viser deg fallgruvene og lærer deg hva du skal se etter. Lær hvordan du lykkes med verdivurderingsprosessen anno 2008 Ta del i hvordan du reduserer risikoen og øker inntjeningspotensialet ved riktig prising Få skjelettene ut av skapet gjennom effektiv og riktig due diligence Oppdater deg på forhandlingsstrategi og -taktikk ved kjøp og salg av virksomheter Les mer og meld deg på: Konkrete råd og tips fra Norges ledende fagressurser: Sigurd Knudtzon, Simonsen LAW Håkan Nordqvist, Norwegian Investment Group Petter Røed, Kjelstrup & Wiggen Fredrik Korterud, Norvestor ANONYMITETSGARANTI: For mange virksomheter er det viktig å holde kortene tett til brystet i tidsrommet før og under en fusjons-/salg/ oppkjøpsprosess. Hvis du ikke ønsker at ditt eller virksomhetens navn skal være synlig for andre deltagere eller for foredragsholderne, huk av for dette på påmeldingsskjemaet, eller gi beskjed per e-post/telefon.

8 Vår nye onlineportal We succeed if you succeed Hånd i hånd - De fleste kommersielle Due Diligence utføres av kjøper selv, sikkert anslagsvis 90%. Det er ingen kjøper som ikke kjenner markedet godt til den bedrift de ønsker å kjøpe, eller har en mening om synergi og fremtidsutsikter i markedet. Det er helst ved meget store og komplekse transaksjoner at eksterne konsulenter hentes inn. Komersiell DD og juridisk DD må gå hånd i hånd, sier advokat Gunhild Buestad i advokatfirmaet Nordia DA. Verdivurdering og due diligence En DD er en gjennomgang av den virksomheten som skal innlemmes, mens en verdivurdering er et hjelpemiddel for å komme frem til den verdi som kan være grunnlaget for videre vurderinger og forhandlinger. Verdivurdering skjer gjerne før en DD. Partene vil allerede ha forhandlet seg frem til en pris på selskapet eller objektet som skal kjøpes og bruker en DD for å forsikre seg om at situasjonen er akkurat slik som forespeilet. CDD - Hva hvis... Nå man foretar en commercial due diligence (CDD), undersøker man strategisk posisjonering, operasjonell effektivitet, industri/marked og ledelseskapasitet. Ann-Magrit Berge De fleste CDD foretas av bedriftene selv. Ved særlig behov engasjeres spesialkompetanse. - Vi henter inn personer med spesialkompetanse innen den pågjeldende virksomhetens bransje, og benytter oss av eksperter som raskt setter seg inn i materien. Det kan for eksempel være forskere og folk som tidligere har jobbet i industrien, sier seniorkonsulent Thomas Randgaard Larsen i Deloitte Norge, som er et av selskapene som utfører due diligence. Besvarer spørsmål Mange av de spørsmålene som potensielle investorer vil stille om bedriftens styrke, kan besvares ved hjelp av en CDD - spørsmål som: Er strategien fornuftig? Hva gjør konkurrentene? Vokser markedet? Er bedriften godt posisjonert i sitt marked? Hvilke trusler kan oppstå? Hvilken lovgivning rammer bedriften? Hvilke potensielle nye markeder eksisterer? Vil lansering av nye produkter fungere? Er marginene bærekraftige? Profesjonelt kynisk En CDD tar til dels utgangspunkt i hva som har skjedd i virksomheten tidligere, men det er fremtidsperspektivet som er det viktigste. CDD-en skal være profesjonelt kynisk med fokus på Hva hvis... Den skal inneholde analyse av fortjeneste og tap, men ikke detaljer i kostnadsbasen. Den skal være fremtidsrettet med forutsetninger og prognoser - i tillegg til å være strategisk, ekstremt orientert og ha fokus på nøkkelfaktorer som driver verdi. CDD og jurdisk DD må gå hånd i hånd Advokat Gunhild Buestad i advokatfirmaet Nordia med kontorer i de tre skandinaviske landene, jobber med transaksjoner på tvers av landegrensene. Hun sier det er avgjørende for nytteverdien av CDD at det ikke foreligger juridiske hindringer for å benytte funnene. CDD og JDD må derfor skje i tett samarbeid. Mange av de spørsmålene som potensielle investorer vil stille om bedriftens styrke, kan besvares ved hjelp av en CDD - spørsmål som: Er strategien fornuftig? Hva gjør konkurrentene? Vokser markedet? Er bedriften godt posisjonert i sitt marked? Ikke kjøp katta i sekken! Norske selskaper er ikke like flinke og årvåkne som utenlandske når det gjelder å foreta undersøkelser rundt immaterielle rettigheter. Det er meget viktig å undersøke både oppkjøpskandidater og hvilke rettigheter som gjelder på dette området. Ann-Magrit Berge norske selskaper vil foreta en due diligence, -Når blir vi ofte spurt om å undersøke Intellectual Property Rights eller immaterielle rettigheter, sier advokat Kjersti Rogne, som har jobbet med dette saksområdet i ti år. Hun er partner i Acapo AS, som registrerer varemerker, patenter og design både i Norge og i utlandet, og håndterer konflikter relatert til patentinngrep og varemerkeregistrering. - Skal du opprette datterselskap eller flytte bedriften til utlandet, er det viktig å gjøre en Freedom to Operateanalyse for å forsikre deg om at du ikke gjør inngrep i andres patenter, sier Rogne. Advokat, varemerke- eller patentbyrå Ta kontakt med en lokal advokat eller konsulent i det landet du skal opprette bedrift i, eller bruk et norsk varemerke- eller patentbyrå med utstrakt nettverk i utlandet. De kan hjelpe deg å registrere foretaksnavnet og varemerkene dine for å beskytte disse. Ved oppkjøp bør du undersøke hvilke rettigheter selskapet har på registrerte varemerker, patenter og design, og om noen av selskapets rettigheter er lisensiert ut. Nasjonale registre og EU-registre Et norsk patent gir eneretten til å utvikle oppfinnelsen i Norge. Vil du starte å produsere og selge de samme tingene i et annet land, kan du få konkurranse fordi du ikke har en patentert enerett der. Andre kan ha registrert patenter der den norske teknologien kan gjøre inngrep. Utenlandske tredjeparter kan også ha bedre prioriterte rettigheter til varemerker, og du kan få problemer med rettighetshaveren. Gjennomfør en Freedom to Operate-analyse når det gjelder patenter, og utfør undersøkelse i de nasjonale varemerkeregistrene for å se om det er rettigheter som kan være til hinder for at du kan bruke ditt eget merke. Dette bør også sjekkes i det sentrale EU-registeret. Tvistesaker kan ta mye tid, bli veldig kostbart og få stor innflytelse på prisen på selskapet. Fakta på bordet Skal du kjøpe opp en utenlandsk bedrift der det største aktivumet er et patent som gir en enerett, må du sjekke i hvilke land patentet er gyldig og om det er vedlikeholdt ved betaling av årsavgifter slik at patentet er i kraft. Sjekk også om hele eller deler av teknologien kan være lisensiert ut eksklusivt til andre, slik at du som kjøper ikke kan bruke den. - Det er ingen plikt til å registrere oppfinnelser, patenter og varemerker, men det blir ofte gjort og det er meget viktig at man får alle fakta på bordet når det gjelder oppkjøpskandidater, sier advokat Kjersti Rogne. Tvistesaker kan ta mye tid, bli veldig kostbart og få stor innflytelse på prisen på selskapet. Kjersti Rogne, advokat i Acapo AS

9 Star of Hope er en nordisk bistandsorganisasjon som arbeider i fire verdensdeler. Organisasjonens mål er å bidra til selvstendighet, bedre levestandard og mer rettferdig ressursfordeling gjennom langsiktig utviklingsbistand og katastrofehjelp. Star of Hope er en politisk- og religiøst uavhengig organisasjon med kontorer i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Organisasjonen har et felles servicesenter, felles bistand og en fadderavdeling for alle nasjonale kontor. Star of Hope har 37-års erfaring i feltet og driver 150 prosjekter i 15 land. t viktig fundament i arbeidet til organisasjonen er at innbyggerne selv må være -Emed på å utvikle sitt eget samfunn dette for å sikre at de etter hvert kan stå på egne ben. Målet er å hjelpe dem i gang og kontrollere at pengene blir brukt riktig og effektivt, med rapportering og regnskap til Star of Hope og bevilgende myndigheter. Barna står i sentrum for organisasjonens samarbeid med de grupper i samfunnet som er avgjørende for barns utvikling og fremtid. Et slikt samarbeid skal være med på å sikre at innsatsen får varig verdi i et utviklings- og fremtidsperspektiv. Star of Hope, Norge er medlem i Forum for Barnekonvensjonen, er partner i Global.no og er medlem i Bistandstorget. Se våre internettsider for mer informasjon.

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED Juridiske aspekter En tredjepart bør ha oversikt i transaksjonen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IPR Full valuta for bedriftens immaterielle verdier Trygghet Nye krav til kjøper og selger

Detaljer

Kjemper faller - i mangel av risikostyring?

Kjemper faller - i mangel av risikostyring? Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet risk management BeredsKaP risikostyring KriseHåndtering etterlevelse 2. UTGAVE - NOVEMBER 2008 KARTLEGGING AV RISIKO: DET SVAKE LEDDET: Hvilken risiko er

Detaljer

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Generasjonsskifte REGELJUNGELEN: ARVEAVGIFTEN: UNG ARVTAGER: Ekspertene gir råd Høyere avgift gir bedriftsdød 1. utgave - MAi 2008 - Slipp juniorene til Les

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

this supplement is an advertisement from mediaplanet verdivurdering Større krav til sikkerhet

this supplement is an advertisement from mediaplanet verdivurdering Større krav til sikkerhet this supplement is an advertisement from mediaplanet verdivurdering TRANSAKSJONSAVTALEN: LÅN I BANK OG MARKED: EARN OUT: Solide avtaler i usikre tider En god finansiell due diligence vil enten sannsynliggjøre

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

5TIPS TIL GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN. No.7/ mai 13

5TIPS TIL GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN. No.7/ mai 13 5TIPS TIL No.7/ mai 13 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE ET VELLYKKET EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN Nærings- og handelsminister

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

Skusler bort fremtiden Kina og USA stadig likere Europa

Skusler bort fremtiden Kina og USA stadig likere Europa Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Immatrielle eiendeler PATENT & VAREMERKE 5. UTGave -desember 2007 Har du usynlig eiendom? Søk profesjonell hjelp! side 13 Merkevarebygging: Bill. merket IPR

Detaljer

De som bygger landet. Vi burde løfte frem både gründeren som starter helt ny

De som bygger landet. Vi burde løfte frem både gründeren som starter helt ny Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet nyetablering & VEkst OPPSTART: VALG AV SELSKAPSFORM: EKSPANSJON: Stø kurs med riktig finansiering Hva er best for din virksomhet? 2. UTGAVE - OKTOBER 2008

Detaljer

Systemer for noen og enhver

Systemer for noen og enhver Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Bedriftsøkonomi 6. utgave - Ekstern kompetanse: SNEKRER ERP SELV: Forsinket årsregnskap: Unngå straffeskatt Notar legger til bransjemoduler Én av ti må svi

Detaljer

Tøffe tider rammer bedriftene forskjellig

Tøffe tider rammer bedriftene forskjellig Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet BeDriFtsØKOnOMi LEASING: KOMPETANSESTYRKING: FINANSKRISEN: Frigjør driftskapital og øker handlefrihet Ta dine styreverv på alvor 7. UTGAVe - NOVeMBeR 2008

Detaljer

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD T I X E rd Ve pn a k is gj g in m o n en r eie s te f i k r 3. 4.-5. 6.-8. Regiondirektør NHO Nordland Nå skal vi snakke om eierskifte Eierskifte en kjempeutfordring for flere enn eierne Finansiering av

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

6TIPS TIL DEG SOM STÅR FORAN ET SKIFTE

6TIPS TIL DEG SOM STÅR FORAN ET SKIFTE Søk eksperthjelp Ta eierskifteproblematikken med banken DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Start i god tid Ta deg tid til gode forberedelser før et salg Modningsprosess La alle partene venne

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet eiendomsforvaltning Vedlikehold: Utgift til inntekts ervervelse Les

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet eiendomsforvaltning Vedlikehold: Utgift til inntekts ervervelse Les eiendomsforvaltning 1. utgave - februar 2007 Bygge nytt: Unngå de vanligste problemene Les mer side 16 Vedlikehold: Utgift til inntekts ervervelse Les Les mer side 6 Kompetanse: Gårdeiere må lære mer mer

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet innovasjonogforskning.no Nr. 5 september 2014 PATENT & VAREMERKE Les om Piratkopiering Import av falske varer er et voksende problem immaterielle verdier

Detaljer

hele denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE Les mer side 6

hele denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE Les mer side 6 OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE 2. UTGAVE, JUNI 2006 IPR en oppgave for styret Hvorvidt du er et stort eller lite selskap, er ansvarsfordeling viktig, også med hensyn til selskapets IPR. Riktig og effektiv

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO Nr 6 FEBRUAR 2015 RISK MANAGEMENT HØST 2015: REVIDERTE UTGAVER AV ISO 9001 OG ISO 14001 FOTO: ISTOCK Risiko i

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2013-19. årgang Tema Kjøp og salg av virksomheter Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er

Detaljer

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no Nr 09 / 2009 Internasjonal utvikling med Norconsult Norconsult har lang erfaring fra internasjonalt arbeid, med oppdrag i over 150 land de siste 50 årene. Nå styrkes satsingen med Young Professionals,

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Bedriftsøkonomi. Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Bedriftsøkonomi. Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6 Bedriftsøkonomi Implementering av datasystemer: Bedre stykkevis og delt Enterprise Resource Planning: Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6 5. utgave - oktober 2007 Man vet mye mer om salg,

Detaljer

Eierskifter i norsk næringsliv

Eierskifter i norsk næringsliv Artikkel Eierskifter i norsk næringsliv Markedsforhold, økonomiske effekter og Eierskiftealliansens erfaringer MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2012* Juli 2010 Av Geir Samdal (Eierskiftealliansen/Gess.no), Kristian

Detaljer

Finn riktig dokument

Finn riktig dokument Nr 10-2007 Unik søkemotor for bedrifter: Finn riktig dokument Hvor ofte har du ikke lett etter et dokument som du vet er lagret ett eller annet sted i bedriften du jobber, og hvor ofte har du ikke måtte

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE ~ med mulighet til å påvirke eller bare skummelt? ~ Temautredning Dato: 08.12.2004 Saksbehandler: FJ FORORD OG BAKGRUNN Temaet virksomhetsoverdragelse

Detaljer