Som med tannlegebesøket har kanskje bedriftseieren hørt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Som med tannlegebesøket har kanskje bedriftseieren hørt"

Transkript

1 DUE DILIGENCE 4. utgave -april 2008 Nå på nett: O N L I N E Due diligence i endringer: PATENTER: GODE TIDER: Fra fakta og tall til strategi Sjekk rettigheter før etablering i utlandet SØRG FOR KLART DEFINERT ANSVAR les mer side 12 Her har vi en jobb å gjøre med å forklare hvordan man bør innrette seg for å ha kontroll over kostnader og leietagere Trond Ingebrigtsen, partner i PriceWaterhouseCoopers Les mer side 17 Mye gift på gamle verftstomter Les mer side Kostbart kulturkræsj Altfor ofte blir de ansatte glemt ved sammenslåinger. Profesjonell hjelp til å håndtere kulturforskjellene kan bli en lønnsom investering. Les mer side 13 ANNONSE 6 les mer side 8 les mer side 16 Bevisst åpenhet er en smart strategi Les mer side 4-5 Bjørn Wiggen, direktør i Orkla-konsernet. Foto: Kristin Lyseggen ANNONSE. Finansiell, skattemessig, juridisk og kommersiell due diligence Levert separat eller integrert av dedikerte og erfarne spesialister 6

2 Utfordringer Due diligence: Kort og godt, due diligence-prosessen blir en god bedriftsmessig helsesjekk. En møteplass for kjøper og selger For mange bedriftseiere som vurderer å selge hele eller deler av sin bedrift, gir begrepet due diligence samme assosiasjoner som et tannlegebesøk. Hvorfor er det slik? Som med tannlegebesøket har kanskje bedriftseieren hørt krigshistorier: Fra due diligences prosesser fortelles det om potensielle kjøpere som ankommer med sin hærskare av rådgivere. Advokater med omfattende faste spørsmålslister der alt synes å være like viktig, revisorer med blanke excelark og powerpoint-modeller på flere hundre sider som skal fylles ut, uansett detaljnivå. Og dersom en er virkelig heldig, et lag med strategikonsulenter som ser frem til å dissekere bedriften, dens konkurrenter, kunder, markeder og produkter. Ikke rart at begrepet due diligence, dersom opplevelsen blir som den ovenfor, gjør at mange bedriftseiere vegrer seg. Må en due diligence-prosess virkelig være slik? Selvfølgelig ikke. En due diligence-prosess skal sikre at kjøper ikke får med seg overraskelser som det ikke er tatt høyde for i kjøpekontrakten. Due diligence-prosessen kan iblant virke krevende og detaljfokusert. Derfor har kjøpere og deres rådgivere et spesielt ansvar hva gjelder due diligence-forberedelsene. En due diligence-prosess skal sikre at kjøper ikke får med seg overraskelser som det ikke er tatt høyde for i kjøpekontrakten. Hva trenger man virkelig å sjekke innen denne spesifikke bedriftens virke. Aktivt bruk av 80/20-regelen vil lette arbeidet betydelig for selger, samt gi bedre oversikt over viktige temaer for kjøper. Standard spørsmålslister må skreddersys skal de ha en mening, kost/nytte-vurderinger på omlegging av talloppsett for å passe revisors modeller bør unngås. (Et skrekkeksempel er en finansiell rådgivers krav om spesifikk anskaffelsesdato for alle kontormøbler i en produksjonsbedrift-) Vel så viktig er det å anvende en effektiv kommunikasjonsform. Fysiske møter med forberedte parter er langt å foretrekke fremfor endeløse mailutvekslinger og telefonkonferanser. Gjøres dette riktig, kan en finansiell og legal due diligence-prosess effektiviseres betydelig, fra uker til dager. delig raskere og mer presist. Kjøper og selger kan starte samarbeidet om spennende fremtidsmuligheter for bedriften. Due diligence blir en møteplass for kjøper og selger. I de fleste tilfeller er et bedriftssalg ikke et enhetlig endelig oppgjør mellom kjøper og selger. En kjøpskontrakt kan for eksempel ha forskjellige former for etterbetalingselementer. Mer og mer vanlig er likevel transaksjoner der selger og kjøper planlegger å eie videre sammen. Dette kan være i situasjoner der gründere ønsker å videreføre bedriften i samarbeid med et private equityselskap. I slike situasjoner er en due diligence prosess-mindre et øyeblikksbilde av bedriften og mer en prosess som søker å dokumentere bedriftens nåværende strategiske posisjon og kartlegge fremtidige muligheter. Gjennom due diligence-prosessen kan bedriftseieren sammen med private equity-selskapet kartlegge nåværende juridiske, finansielle og skattemessige svakheter og muligheter. Videre gir en due diligence-prosess gründeren mulighet til å få hjelp til å forbedre corporate governance og rapporteringsrutiner, IT-systemer og annet. Kort og godt, due diligence-prosessen blir en god bedriftsmessig helsesjekk. Mange gründere opplever at denne gjennomgangen er nyttig og ofte adresserer områder som har lidd da vekst og utvikling har vært hovedfokus. Med resultatet av de mer formelle due diligence-stegene tilgjengelig kan due diligence-prosessen videreføres til en mer strategisk diskusjon omkring muligheter fremover for bedriften. Her er dialog, utveksling av ideer, fremskaffelse av konkurrent, marked og kundedata viktige elementer. Private equity-selskapet investerer tid og ressurser for å skaffe viktig informasjon til diskusjonen, gründeren får ofte ny kjennskap til muligheter og utfordringer for bedriften. Når så den utvidede due diligence-prosessen går over i et permanent eiersamarbeid, er ofte hovedstrategien fremover blitt diskutert og lagt, og fornyet vekst og utvikling kan starte fra dag én. Vi hjelper våre lesere til å lykkes Due diligence 4. utgave, 2008 Adm. dir: Ståle Husby Redaksjonssjef: Petter Stocke-Nicolaisen Salgssjef: Theodor Sandegren Produksjonssjef: Bjarne Brokke Design: Henrik H. Ek Prosjektleder for utgivelsen: Nicolai Kjølner Telefon: e-post: Distribuert med Dagens Næringsliv, 28 april 2008 Trykk: Dagbladet Trykk Mediaplanet er Europas fremste leverandør av temaaviser i dags- og næringspresse. Vi produserer både forbruker- og forretningsaviser. Telefon: Faks: e-post: Husk at rådgivere er opplært til og påtar seg å avdekke alle tenkelige risikoelementer. (De blir som oftest betalt per time!) Substansielle risikoelementer kan håndteres gjennom kjøpekontrakt. Det krever dog erfarne juridiske rådgivere som både bistår med planlegging og gjennomføring av due diligence så vel som kontraktsutforming. Gjøres dette riktig, kan due diligence-prosessen bevege seg bety- Partner i FSN Capital Henrik Lisæth Vil du vise hva du er god for? Sjekk karriéremulighetene i Norges mest innovative mediehus. P A T E N T V A R E M E R K E D E S I G N Bryn Aarflot AS Kongens gate 15, 0153 Oslo Tlf: Faks: Stol på dine idéer og oss Vi tilbyr teknisk og juridisk bistand på alle nivåer i saker som angår patent, varemerke, design, opphavsrett, domenenavn, markedsføringsrett og illojal konkurranse. Vår stab omfatter patentingeniører innenfor alle tekniske fagområder samt advokater med immaterialrett som spesialfelt.

3 ANNONSE6 ANNONSE6 Det handler om å ta vare på veksten Du kan vokse et stykke med flaks og tilfeldigheter, men det er først når du har kontroll at veksten kan få ny fart. BDO Noraudit har bred kompetanse innen finansielle problemstillinger. Vi bistår nasjonale og internasjonale virksomheter, samt investormiljøer med finansiell rådgivning i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter og andre finansielle omstillingsprosesser. Vi arbeider hovedsakelig med: For mer informasjon, ta kontakt med en av våre rådgivere på telefon eller se BDO_DN_DueDiligence.indd :47:10

4 - Fordel med åpenhet rundt due diligence - Uansett hvor godt man planlegger due diligence, er det svært krevende å gjennomføre prosessen mens man holder hjulene i gang rent operativt, mener Bjørn Wiggen, direktør i Orkla-konsernet. Jarle Pettersen er viktig at man er seg bevisst rollene. -Det Det bør defineres klart hvem som har ansvaret for salgsprosessen, og det gjelder også den daglige driften, fremholder han. - Gi nødvendig informasjon - Det er aldri lett å holde slikt skjult. Jeg har størst tro på en bevisst åpenhet rundt det som foregår. Den mest negative fasen er den hvor det oppstår intern spekulasjon. Før man kan si noe konkret om konsekvensene, må man treffe tiltak som holder motivasjonen oppe. - I den første fasen bør man imidlertid holde kortene tett til brystet. Det kan jo tenkes at alt likevel koker bort i kålen. Her er det viktig å lytte og være seg bevisst på hvilket tidspunkt en beveger seg inn i fasen hvor organisasjonen kan fange signaler. Det gjelder å ta styring på kommunikasjonen, slik at man ikke mister kontroll med det som skjer rundt. Vær bevisst og disiplinert i forhold til timingen. Tenk på alle de ikke helt åpenbare verdiene, for eksempel de immaterielle. Man skal ha et trenet øye for å kunne se alt som ikke er helt oppe i dagen, sier Bjørn Wiggen, direktør i Orkla konsernet. Ifølge Wiggen fins det ingen fasit. Han understreker at er forskjell på virksomheter. Sitter du i et konsern med et hovedkontor, er det straks enklere å opprettholde vanntette skott enn i en operativ virksomhet. I forbindelse med oppkjøp er det ikke uvanlig at det pyntes på brura. Prioriter riktig - Ja, det er klart. Det forekommer ikke så sjelden at det er holdt igjen på kostnadene, kanskje ved at de forskyves til neste år. Som kjøper må man også være på vakt, presiserer Bjørn Wiggen. Først i de siste årene har overtagelsesprosessene fått en formalisert prosedyre. Det stilles strengere krav fra eiere og styre, med et klart definert ansvar for forskjellige tiltak, men det spørs om det ikke er gått for vidt. - Vi ser av og til at det gås inn i detaljer helt uten relevans for overtagelsen. En viktig oppgave for den som leder due diligence, er at revisorer og jurister får en grundig brief, slik at de får en kommersiell innfallsvinkel. Uten nødvendige prioriteringer risikerer kjøper fort å konsentrere seg om de gale aspektene ved virksomheten. - Vi har sett en vekst i antall advokatfirmaer som håndterer over-

5 Foto: Kristin Lyseggen tagelser, og slik må det være. Risikoen ved ikke å involvere juridisk kompetanse er altfor stor. Tenk på alle de ikke helt åpenbare verdiene, for eksempel de immaterielle. Man skal ha et trenet øye for å kunne se alt som ikke er helt oppe i dagen, mener Wiggen. Ledelse under lupen - Den delen av due diligence som er rettet mot ledelse, såkalte management audits Bjørn Wiggen gikk nylig av som sjef for Mecom Europe, og har i det siste arbeidet strategisk i Orkla. Han har også vært styreleder i Berlingske Officin, og begynte i Orkla Media i Han har hatt en rekke lederstillinger, blant annet som administrerende direktør i Ernst G. Mortensen Forlag, som direktør for magasiner og kringkasting, samt som direktør for Orkla Media. Fra 1993 til 2005 var han visekonsernsjef i Carlsberg-gruppen, før han igjen var tilbake i Orkla Media, som konsernsjef. er av enda nyere dato. Det første man bør gjøre, er å fastslå hvor viktig ledelsen og enkeltpersoner er. Ledelse og organisasjonsstruktur må analyseres. Hvem har ansvar for hva, har vi rette personer på riktig plass? Vet vi hvem som gjør hva? Nøkkelkompetansen sitter ikke alltid i ledergruppen. - En management due diligence må være grundig, for ledergruppens svake og sterke sider må på bordet, tidligere prestasjoner likeså. Kjøper må ha et klart bilde av hva man ønsker med overtagelsen. Passer lederkompetansen til målsetningen? Er det motivasjon for endring? Det er i det hele tatt mye å kartlegge, og den overtagende part må være tydelig på hvor den ønsker seg. Når ny eier kommer inn, forventer de oppkjøpte at den nye eieren har en klar oppfatning om mål og strategi. Jo raskere man avklarer slikt, desto raskere kan du også agere, noe som er helt avgjørende i konfidensielle prosesser. - Det er i de første ukene etter oppkjøpet det er enklest å initiere og gjennomføre endringer. Det er da de forventes å komme, og det er da motstanden blir minimal. Tillitsvalgte i dilemma - Hva syns du om å involvere tillitsvalgte? - Mange steder har du sterke, markerte og profesjonelle tillitsvalgte. I slike tilfeller mener jeg det er en fordel å involvere dem tidlig, men husk at du kanskje setter dem i et dilemma. Vil lojaliteten ligge hos bedriften eller hos dem de tillitsvalgte representerer? Dette er ikke enkelt, men nettopp Foto: Kristin Lyseggen I den første fasen bør man imidlertid holde kortene tett til brystet. Det kan jo tenkes at alt likevel koker bort i kålen. Bjørn wiggen, direktør i orkla-konsernet derfor er det viktig å legge bedriftskulturen til grunn for en eventuell involvering. I den nordiske modellen, med ansattes styrerepresentanter, er dette et naturlig element, men det kan fort vise seg å bli en utfordring når utenlandske kjøpere kommer på banen, mener Bjørn Wiggen, som for øvrig forteller at han personlig ikke har kjennskap til at slik involvering har medført lekkasjer. Siden han var så tett på prosessene da Orkla Media ble solgt til Mecom, må vi nesten spørre hvordan det var å forhandle med David Montgomery & co Selve forhandlingene skilte seg ikke vesentlig ut fra det vi er vant til her hjemme. Etter at salget fant sted, har vi sett at forskjellene i bedriftskultur er store. Orkla Media var godt etablert i Norge, Danmark og Polen, mens Mecom også er store i Tyskland og Nederland, med eieren børsnotert i London. Stort mer ville vel egentlig ikke Wiggen si om den saken, for når alt kommer til alt, er konfidensialitet alfa og omega, og det er en fordel med åpenhet rundt due diligence. Det er i de første ukene etter oppkjøpet det er enklest å initiere og gjennomføre endringer. Bjørn wiggen, direktør i orkla-konsernet De riktige folkene bak en suksess Menneskekunnskap og organisasjonsforståelse, samt god forståelse for ledergruppes oppgaver, er viktigst for den eller de som gjennomfører en management due diligence (MDD). Laila S. Berg Den vanligste første reaksjon på MDD er gjerne litt negativ, og man spør seg om nytteverdien. En underliggende faktor er nok at få i utgangspunktet liker å bli vurdert av andre. Men holdningen endres når formålet blir forklart. Vurdering - Ledergruppen får et mer bevisst forhold til sammensetting, kompetanse, styrke og svakheter i teamet. Det blir større forståelse for om man har en egnet gruppe for å nå de mål som er satt. Prosessen kan også være en ventil for å få luftet ulike synspunkter rundt organisasjon og arbeidsform og mulige forbedringspotensialer, sier Lars Grinde i Norvestor Equity. Utfordringen - Den største utfordringen ved gjennomføringen av en MDD er å vurdere ledergruppens samlede kompetanse. En annen utfordring er å vurdere i hvilken grad ledelsen er i stand til å tilfredsstille kjøpers forventninger til utvikling av selskapet. Ledergruppen bør både bestå av folk som er dyktige til å legge de strategiske premissene for selskapet og folk som har kompetanse Stein-Sverre wold, Compass Human Resources Group til å lede den operative gjennomføringen, sier Stein-Sverre Wold i Compass Human Resources Group. En av Grindes viktigste oppgaver som styreformann og forvalter er å sørge for at ledergruppen er riktig sammensatt og fungerer godt som team. Han har flere års erfaring med bruken av DD, og understreker at for å gjennomføre en slik prosess, er man nødt til å ha en erfaren rådgiver som forstår hvordan bedriftsorganisasjoner fungerer og hvilke mål som er satt for den aktuelle bedriften de kommende årene. Den største utfordringen ved gjennomføringen av en MDD er å vurdere ledergruppens samlede kompetanse. Stein-sverre wold, compass human resources group Hvordan bør din transaksjon gjennomføres? LYSVOLD DESIGN Kjøp/salg av virksomhet eller aksjer? Kjøp/salg av hele eller deler av selskapet? Aksjonæravtale? Begrenset due diligence? Elektronisk due diligence? Claus R. Flinder Jan Sindre Egseth Henning Øvrebø SIMONSEN Advokatfirma DA C.J. Hambros plass 2D P.O. Box 6641 St. Olavs plass NO 0129 Oslo Tel: Fax:

6 Vår nye onlineportal We succeed if you succeed Inside Kort og godt, due diligence-prosessen blir en god bedriftsmessig helsesjekk. 10 fakta om due diligence Senior Associate, Finansielle Tjenester, Transaksjonsstøtte, BDO Noraudit 1 En tradisjonell kjøpers DD er en gjennomgang av en bestemt virksomhet eller et virksomhetsområde, som oftest i forbindelse med en transaksjon, og gjennomføres for å underbygge og bekrefte de forutsetninger som legges til grunn for transaksjonen, samt avdekke mangler og risikoområder. 2 En DD kan være nyttig både for kjøper- og selgersiden i en rekke situasjoner, oftest som ledd i en virksomhetssammenslutning (kjøp/salg, fusjon/fisjon mv.), generasjonsskifte, restrukturering og omorganisering, konkurs og avvikling, samt i andre tilfeller hvor man henvender seg til markedet, for eksempel i forbindelse med børsnotering eller andre former for kapitalinnhenting. 3 Joakim Kjæmperud Hva er en DD? Når er en DD nyttig? Formålet med en DD Formålet med en DD kan variere fra gang til gang, og avhenger sterkt av hvilket behov kjøper har for å få avklart vesentlige forhold. For at en DD skal ha mest mulig verdi, bør prosessen derfor tilrettelegges og skreddersys avhengig av hvilken type transaksjon eller hendelse som gjennomføres. 4 Tradisjonelt har DD i stor grad omfattet en juridisk og finansiell gjennomgang av et selskap. Selv om det også i dag er disse to områdene som er mest utbredt, blir det stadig vanligere å hente inn spesialister for å se på blant annet tekniske, miljømessige, kommersielle og organisatoriske aspekter ved en bedrift. 5 Ulike typer DD Hvordan gjennomføres en DD og hva preger prosessen? Nøkkelen til en vellykket DD er at den er strukturert, men aller viktigst fleksibel nok til å ta tak i problemstillinger underveis. Omfanget og fremgangsmåten er også situasjonsbestemt, avhengig av oppdragsgivers målsettinger for oppdraget. Prosessen er ofte preget av flere parter som skal gjennom store mengder informasjon på veldig kort tid. En DD-prosess kan derfor fort bli uoversiktlig og lite fokusert. Det er derfor viktig å ha et bevisst og strukturert forhold til selve prosessen og det man ønsker å få ut av den. Hvor i transaksjonsprosessen gjøres en DD? 6 8 Hvor i transaksjonen DD-prosessen starter opp, varierer avhengig av oppdragsgivers ønske og omfanget av transaksjonen. For de ulike rådgiverteamene vil også timingen variere, avhengig av type DD som utføres. Det å starte opp en DD-prosess for tidlig, kan bli meget kostbart og være lite hensiktsmessig i de innledende forhandlingene. Kommer ekspertene derimot inn for sent, kan viktige elementer bli oversett. Kontakt med rådgivere kan med fordel opprettes så tidlig som mulig for generell rådgivning, og selve DD-prosessen settes gjerne i gang etter de innledende forhandlingene, men før detaljforhandlingene. 7 Hvordan påvirker DD de involverte i selve transaksjonsprosessen? Oppstarten av DD-prosessen er overgangen fra få involverte parter - normalt med et overordnet fokus - til mange involverte og et mye høyere detaljeringsnivå. Det er første steget i prosessen som innebærer betydelige kostnader. DD krever omfattende arbeid internt hos selger, siden rådgiverteamene skal ha tilgang til all nødvendig dokumentasjon samt tilgang til ledelse og andre nøkkelpersoner. Det er derfor viktig å være så godt forberedt som mulig, slik at prosessen kan kombineres med daglig drift. Som regel tilbyr en bestemt rådgiver kun bistand på ett fagområde, men det finnes også miljøer som tilbyr ekspertise på flere områder. Advokater bistår den juridiske biten, men kan også i mange tilfeller ta ansvar for skatt og avgift. Revisjonsselskaper og andre finansielle rådgivere gjør finansiell, skattemessig og avgiftsmessig gjennomgang. Kommersielle og organisatoriske forhold samt teknologi gjennomgås stort sett av konsulentselskaper, men det er dette området som hyppigst gjennomføres av kjøper selv. Ulike typer ingeniører ser gjerne på patenter, teknologi, bygg, miljø og andre tekniske forhold. 9 Hvilke aktører leverer DD? Utviklingen av DD de senere årene Tradisjonelt har en DD kun fokusert på gjennomgang av skriftlige dokumenter for å bekrefte historiske hendelser. Oppdragsgivere har historisk heller ikke hatt et bevisst forhold til nøyaktig hva de ønsker å få ut av DD-prosessen. Det har de senere årene blitt mer normalt at oppdragsgiver gir et konkret mandat basert på type virksomhet, betydningen av transaksjonen, kjennskap til bransjen osv. DDteamene kommer også tidligere inn i prosessen, og det kreves grundigere vurderinger og analyse av spesifikke områder for å gi konkrete anbefalinger og bedre beslutningsgrunnlag i forbindelse med selve transaksjonen. 10 Mange ser på DD som unødvendig Flere aktører i markedet mener DD er unødvendig, og ser på det som en dyr forsikring med lite verdi. Behovet for DD varierer i forhold til omfanget av en transaksjon, og verdien en oppdragsgiver får avhenger sterkt av hvilke mål som er lagt på forhånd. Med et spisset fokus og kontinuerlig kommunikasjon mellom partene, kan en DD bli en integrert del av selve transaksjonen og være en viktig del av beslutningsgrunnlaget. Nøkkelen til en vellykket DD er at den er strukturert, men aller viktigst fleksibel nok til å ta tak i problemstillinger underveis. Omfanget og fremgangsmåten er også situasjonsbestemt, avhengig av oppdragsgivers målsettinger for oppdraget. NORDIA er et skandinavisk advokatfirma. 70 advokater i Norge, Sverige og Danmark yter juridisk bistand i hele regionen. I Litauen samarbeider vi med Nordia Baublys & Partners. I NORDIA bistår vi over landegrensene. NORDIA rates av Legal 500 blant de beste på M&A og skatt i Norge. Vi bistår små og store bedrifter med: Kjøp og salg av virksomhet Emisjoner Restruktureringer Generasjonsskifte Fusjoner/fisjoner Due dilligence Joint Ventures Kapitaltransaksjoner I tillegg rates vi blant de beste på områdene corporate, arbeidsrett, prosedyre og energi. Henv.: advokat Gunhild Buestad, advokat Bjørn Hanestad, Telefon:

7 ANNONSE6 21. og 22. mai 2008 Konferanse om Verdivurdering og Due Diligence Verdiskaping gjennom kjøp og salg av virksomheter Praktiske erfaringer: Fredrik Korterud, Investment Director i Norvestor viser deg hvordan et av Norges ledende Private Equity miljø arbeider med verdiberegninger i praksis. Forhandlingsteknikk ved kjøp og salg av virksomheter: Vi har satt av en hel dag hvor Sigurd Knudtzon vil lære deg å forhandle etter Harvard-metoden. Gode forhandlinger gir riktig pris! Finansiell due diligence: Petter Røed fra Kjelstrup & Wiggen viser deg fallgruvene og lærer deg hva du skal se etter. Lær hvordan du lykkes med verdivurderingsprosessen anno 2008 Ta del i hvordan du reduserer risikoen og øker inntjeningspotensialet ved riktig prising Få skjelettene ut av skapet gjennom effektiv og riktig due diligence Oppdater deg på forhandlingsstrategi og -taktikk ved kjøp og salg av virksomheter Les mer og meld deg på: Konkrete råd og tips fra Norges ledende fagressurser: Sigurd Knudtzon, Simonsen LAW Håkan Nordqvist, Norwegian Investment Group Petter Røed, Kjelstrup & Wiggen Fredrik Korterud, Norvestor ANONYMITETSGARANTI: For mange virksomheter er det viktig å holde kortene tett til brystet i tidsrommet før og under en fusjons-/salg/ oppkjøpsprosess. Hvis du ikke ønsker at ditt eller virksomhetens navn skal være synlig for andre deltagere eller for foredragsholderne, huk av for dette på påmeldingsskjemaet, eller gi beskjed per e-post/telefon.

8 Vår nye onlineportal We succeed if you succeed Hånd i hånd - De fleste kommersielle Due Diligence utføres av kjøper selv, sikkert anslagsvis 90%. Det er ingen kjøper som ikke kjenner markedet godt til den bedrift de ønsker å kjøpe, eller har en mening om synergi og fremtidsutsikter i markedet. Det er helst ved meget store og komplekse transaksjoner at eksterne konsulenter hentes inn. Komersiell DD og juridisk DD må gå hånd i hånd, sier advokat Gunhild Buestad i advokatfirmaet Nordia DA. Verdivurdering og due diligence En DD er en gjennomgang av den virksomheten som skal innlemmes, mens en verdivurdering er et hjelpemiddel for å komme frem til den verdi som kan være grunnlaget for videre vurderinger og forhandlinger. Verdivurdering skjer gjerne før en DD. Partene vil allerede ha forhandlet seg frem til en pris på selskapet eller objektet som skal kjøpes og bruker en DD for å forsikre seg om at situasjonen er akkurat slik som forespeilet. CDD - Hva hvis... Nå man foretar en commercial due diligence (CDD), undersøker man strategisk posisjonering, operasjonell effektivitet, industri/marked og ledelseskapasitet. Ann-Magrit Berge De fleste CDD foretas av bedriftene selv. Ved særlig behov engasjeres spesialkompetanse. - Vi henter inn personer med spesialkompetanse innen den pågjeldende virksomhetens bransje, og benytter oss av eksperter som raskt setter seg inn i materien. Det kan for eksempel være forskere og folk som tidligere har jobbet i industrien, sier seniorkonsulent Thomas Randgaard Larsen i Deloitte Norge, som er et av selskapene som utfører due diligence. Besvarer spørsmål Mange av de spørsmålene som potensielle investorer vil stille om bedriftens styrke, kan besvares ved hjelp av en CDD - spørsmål som: Er strategien fornuftig? Hva gjør konkurrentene? Vokser markedet? Er bedriften godt posisjonert i sitt marked? Hvilke trusler kan oppstå? Hvilken lovgivning rammer bedriften? Hvilke potensielle nye markeder eksisterer? Vil lansering av nye produkter fungere? Er marginene bærekraftige? Profesjonelt kynisk En CDD tar til dels utgangspunkt i hva som har skjedd i virksomheten tidligere, men det er fremtidsperspektivet som er det viktigste. CDD-en skal være profesjonelt kynisk med fokus på Hva hvis... Den skal inneholde analyse av fortjeneste og tap, men ikke detaljer i kostnadsbasen. Den skal være fremtidsrettet med forutsetninger og prognoser - i tillegg til å være strategisk, ekstremt orientert og ha fokus på nøkkelfaktorer som driver verdi. CDD og jurdisk DD må gå hånd i hånd Advokat Gunhild Buestad i advokatfirmaet Nordia med kontorer i de tre skandinaviske landene, jobber med transaksjoner på tvers av landegrensene. Hun sier det er avgjørende for nytteverdien av CDD at det ikke foreligger juridiske hindringer for å benytte funnene. CDD og JDD må derfor skje i tett samarbeid. Mange av de spørsmålene som potensielle investorer vil stille om bedriftens styrke, kan besvares ved hjelp av en CDD - spørsmål som: Er strategien fornuftig? Hva gjør konkurrentene? Vokser markedet? Er bedriften godt posisjonert i sitt marked? Ikke kjøp katta i sekken! Norske selskaper er ikke like flinke og årvåkne som utenlandske når det gjelder å foreta undersøkelser rundt immaterielle rettigheter. Det er meget viktig å undersøke både oppkjøpskandidater og hvilke rettigheter som gjelder på dette området. Ann-Magrit Berge norske selskaper vil foreta en due diligence, -Når blir vi ofte spurt om å undersøke Intellectual Property Rights eller immaterielle rettigheter, sier advokat Kjersti Rogne, som har jobbet med dette saksområdet i ti år. Hun er partner i Acapo AS, som registrerer varemerker, patenter og design både i Norge og i utlandet, og håndterer konflikter relatert til patentinngrep og varemerkeregistrering. - Skal du opprette datterselskap eller flytte bedriften til utlandet, er det viktig å gjøre en Freedom to Operateanalyse for å forsikre deg om at du ikke gjør inngrep i andres patenter, sier Rogne. Advokat, varemerke- eller patentbyrå Ta kontakt med en lokal advokat eller konsulent i det landet du skal opprette bedrift i, eller bruk et norsk varemerke- eller patentbyrå med utstrakt nettverk i utlandet. De kan hjelpe deg å registrere foretaksnavnet og varemerkene dine for å beskytte disse. Ved oppkjøp bør du undersøke hvilke rettigheter selskapet har på registrerte varemerker, patenter og design, og om noen av selskapets rettigheter er lisensiert ut. Nasjonale registre og EU-registre Et norsk patent gir eneretten til å utvikle oppfinnelsen i Norge. Vil du starte å produsere og selge de samme tingene i et annet land, kan du få konkurranse fordi du ikke har en patentert enerett der. Andre kan ha registrert patenter der den norske teknologien kan gjøre inngrep. Utenlandske tredjeparter kan også ha bedre prioriterte rettigheter til varemerker, og du kan få problemer med rettighetshaveren. Gjennomfør en Freedom to Operate-analyse når det gjelder patenter, og utfør undersøkelse i de nasjonale varemerkeregistrene for å se om det er rettigheter som kan være til hinder for at du kan bruke ditt eget merke. Dette bør også sjekkes i det sentrale EU-registeret. Tvistesaker kan ta mye tid, bli veldig kostbart og få stor innflytelse på prisen på selskapet. Fakta på bordet Skal du kjøpe opp en utenlandsk bedrift der det største aktivumet er et patent som gir en enerett, må du sjekke i hvilke land patentet er gyldig og om det er vedlikeholdt ved betaling av årsavgifter slik at patentet er i kraft. Sjekk også om hele eller deler av teknologien kan være lisensiert ut eksklusivt til andre, slik at du som kjøper ikke kan bruke den. - Det er ingen plikt til å registrere oppfinnelser, patenter og varemerker, men det blir ofte gjort og det er meget viktig at man får alle fakta på bordet når det gjelder oppkjøpskandidater, sier advokat Kjersti Rogne. Tvistesaker kan ta mye tid, bli veldig kostbart og få stor innflytelse på prisen på selskapet. Kjersti Rogne, advokat i Acapo AS

9 Star of Hope er en nordisk bistandsorganisasjon som arbeider i fire verdensdeler. Organisasjonens mål er å bidra til selvstendighet, bedre levestandard og mer rettferdig ressursfordeling gjennom langsiktig utviklingsbistand og katastrofehjelp. Star of Hope er en politisk- og religiøst uavhengig organisasjon med kontorer i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Organisasjonen har et felles servicesenter, felles bistand og en fadderavdeling for alle nasjonale kontor. Star of Hope har 37-års erfaring i feltet og driver 150 prosjekter i 15 land. t viktig fundament i arbeidet til organisasjonen er at innbyggerne selv må være -Emed på å utvikle sitt eget samfunn dette for å sikre at de etter hvert kan stå på egne ben. Målet er å hjelpe dem i gang og kontrollere at pengene blir brukt riktig og effektivt, med rapportering og regnskap til Star of Hope og bevilgende myndigheter. Barna står i sentrum for organisasjonens samarbeid med de grupper i samfunnet som er avgjørende for barns utvikling og fremtid. Et slikt samarbeid skal være med på å sikre at innsatsen får varig verdi i et utviklings- og fremtidsperspektiv. Star of Hope, Norge er medlem i Forum for Barnekonvensjonen, er partner i Global.no og er medlem i Bistandstorget. Se våre internettsider for mer informasjon.

10 10 Viktig i grunn! Skipsverft ligger på tomter som nå er attraktive både til bolig- og næringsvirksomhet. Men grunnen kan være forurenset, og opprenskningen kan koste millioner. Nina Kraft En spesiell form for due diligence (DD) er å kartlegge i hvilken grad en industritomt er forurenset. Når slike tomter skifter eier, kan mye uhumskheter komme for dagen. Særlig er risikoen stor når det gjelder tomter som har vært brukt til skipsverft. - Forurensning på tidligere verft er et av de største gjenværende forurensningsproblemene etter at mye industri har blitt mye flinkere til å begrense miljøfarlige utslipp, sier sjefingeniør i Statens forurensningstilsyn (SFT), Erik Høygaard. - Forurensningsloven er klar: Forurenser betaler, sier prosjektleder i SFT, Kari Kjønigsen. Kan gå lagt tilbake SFT forholder seg imidlertid til nåværende eier. Hvis det er forrige eier som forurenset, blir det en sak - eventuelt en rettssak - mellom de to. Går forurensningen langt tilbake, eksisterer kanskje ikke engang verftet som Hvis det er forrige eier som forurenset, blir det en sak eventuelt rettssak mellom de to. BJÖRN BJÖRNSTA, SEKSJONSSJEF SFT var ansvarlig for forurensningen lenger. Da sitter kjøper med skjegget i postkassen, med mindre det er foretatt en grundig miljø-dd før tomtesalget. - De eldste skipsverftssakene vi har behandlet stammer fra årene, forteller geolog Bjørn Bjørnstad, som er seksjonssjef på tilsyn i SFT. For å finne ut om grunnen er forurenset, brukes konsulenter, f.eks. geologer, geoteknikere, vannteknikere og bygningsingeniører. Store kostnader Undersøkelsen av grunn og havbunn kan lett koste mellom kroner, og selve opprenskningen kan komme på noen tiltalls millioner dersom det viser seg at forurensningen er betydelig. Unnlater man å rense opp, kan SFT politianmelde, og da kan eier vente en klekkelig bot; også bøtenivået kan komme opp på flere millioner, advarer Bjørnstad. - Det arbeides med et EU-direktiv som vil plassere ansvaret enda klarere hos forurenser. I utkastet som foreligger nå, legges det opp til at en selger er pliktig til å rense opp forurenset eiendom før salg, slik at kjøper løper en mindre risiko, opplyser Høygaard. Giftig maling og bunnstoff Årsaken til at verft tradisjonelt har vært en så stor miljøsynder, ligger i hvordan verftene drev sin virksomhet. Kari Kjønigsen, prosjektleder i SFT Tidligere brukte de enda giftigere maling enn i dag, og slapp den rett ut i naturen ved oppussing av skipene. Maling og bunnstoff forurenset både land, sjø og havbunn. Verftene brukte også tjære, PCB-holdig maling og TBT-holdig bunnstoff på båtene. Bunnstoffet blir med hensikt gjort giftig for å hindre at alger, skjell og rur setter seg fast på baugen av båten. Mange eiendomsmeglere, utbyggere og advokater er klar over dette, og bruker flittig SFTs database som finnes på SFTs hjemmeside. Den gir en oversikt over områder som SFT har grunn til å tro at grunnen er forurenset. Men databasen er langt fra komplett. SFT har nylig gått gjennom tusenvis av verft, og utarbeidet en liste over 109 verft hvor de regner med at det er sannsynlig at det er stor forurensning. Arbeidet ble påbegynt etter pålegg fra Stortinget i stortingsmelding nr 14, SFT pålegger eierne å foreta en undersøkelse innen utgangen av Vi Årsaken til at verft tradisjonelt har vært en så stor miljøsynder, ligger i hvordan verftene drev sin bunnstoff forurenset både land, sjø og havbunn. Sikrer seg mo Det finske konsernet Wärtsilä, som har virksomheter i nærmere 70 land, deriblant åtte enheter i Norge, er kommet et godt stykke med å gjennomføre environmental due diligence når de overtar virksomheter. Jarle Petterson begynner naturligvis med å se på de finansielle aspektene hos en oppkjøpskandidat, før vi eventuelt iverksetter en environmental due diligence, blant flere andre faktorer vi vurderer, sier konsernjurist Teemu Raiskinen. - Vi gjennomfører også due diligence på eldre installasjoner når det er grunnlag for det, hvor Lyst på en spennende utdanning? Universitetet i Stavanger (UiS) har et av landets mest komplette tilbud innen økonomi og administrasjon, fra bachelor til siviløkonom. Vårt studietilbud inkluder økonomi og administrasjon, revisjon, organisasjon og ledelse, hotell, restaurant, reiseliv og service. Vi er sterkt ekspanderende, med et spennende studietilbud som utvikles i nær kontakt med næringslivet og vi kan tilby et aktivt fag- og studentmiljø. Universitetet i Stavanger tilbyr Bachelor i økonomi og administrasjon, økonomi og informatikk, regnskap og revisjon. Bachelor i reiselivsledelse, hotelledelse, og restaurantledelse Master i økonomisk administrative fag med fordypning i finans, økonomisk analyse eller foretaksledelse Master i Internasjonal risikostyring hotell- og reiselivsledelse Master i serviceledelse endringsledelse(etter- og videreutdanning) Doktorgrad innen ledelse Aktivt studentliv gode karrieremuligheter variert fagtilbud tett samarbeid med næringslivet Ta gjerne kontakt! kontakt! Søknadsfrist 15 april. UiS ved Norsk hotellhøgskole Institutt for økonomi og ledelsesfag. Tlf.:

11 11 Vær føre var når det gjelder miljøsynder! Det er viktig å foreta en environmental due diligence (EDD) hvis du har tenkt å kjøpe eller selge en eiendom. Oppdager du miljøskader på eiendommen din etter et kjøp, kan det i verste fall bety et være eller ikke være for virksomheten, for utbedring av slike skader koster flesk. virksomhet. Tidligere brukte de enda giftigere maling enn i dag, og slapp den rett ut i naturen ved oppussing av skipene. Maling og t miljøproblemer vi tar med elementære opplysninger som omfatter virksomheten og selve fasiliteten, slik at vi får en bedre forståelse av de stedlige forholdene, historien og potensielt forurensede områder, for eksempel, utdyper han. Han forteller at det alltid vil være en potensiell risiko for lekkasjer og forurensning dersom et anlegg har vært i drift i 50 år eller mer, for eksempel. - Vi gjennomgår først de elementære kravene og intervjuer ledelsen, ved siden av at vi foretar en historisk gjennomgang av hydrologi, geologi, potensielt følsomme reseptorer i umiddelbar nærhet og så videre. Vi ser også nærmere på lisenser og konsesjoner om nødvendig. - Det kan være stor forskjell på de nasjonale kravene. EUland, for eksempel, stiller strengere krav innen miljølovgivning, forteller Raiskinen, men tilføyer at environmental due diligence på eldre besittelser ikke er standard med mindre det foreligger mistanke eller rapporter som gir grunnlag for det. Det vil alltid være en potensiell risiko for lekkasjer og forurensning dersom et anlegg har vært i drift i 50 år eller mer Teemu raiskinen, konsernjurist I WÄRTSILÄ Ann-Magrit Berge Som grunneier er en virksomhet økonomisk ansvarlig for å rydde opp på en forurenset grunn. Derfor er det viktig å foreta en environmental due diligence (EDD) hvis du har tenkt å kjøpe eller selge en eiendom. Dr.scient. Aud Helland, som jobber med marine problemstillinger, og geolog Arnt Olav Håøya, som er avdelingsleder på miljøavdelingen i Oslo, er to av de som jobber med problemstillinger rundt forurensing av eiendommer. Store beløp - Det gjelder rett og slett å ha kontroll på hvilke utlegg som kan komme etter at du har kjøpt en virksomhet, eller hvilke reduksjoner i prisen forurensing av grunnen kan bety hvis du skal selge. Derfor bør det alltid gjennomføres en EDD ved kjøp av eiendom, hvis ikke selgeren allerede har foretatt en EDD og du stoler på at denne er bra nok, sier Arnt Olav Håøya. - Det kan dreie seg om store beløp - ikke bare forbundet med en undersøkelse, men også hvis det må iverksettes tiltak, sier Aud Helland. Etterstreb god miljøstandard Internasjonale virksomheter som opererer i flere land, er flinkere enn norske til å gjennomføre EDD. De norske tenker mer på å forholde seg til gjeldende myndighetskrav. Det er dumt både for miljøet og økonomien. De som kjøper en virksomhet for så å selge den videre i løpet av noen år, undersøker nok ting mer nøye. De som bare sitter og drifter en virksomhet, har et litt annet tidsperspektiv. Uansett bør du tenke på å forvalte virksomheten din slik at den får mest mulig verdi, og det innbefatter også en god miljøstandard - ikke bare i forhold til myndighetskrav, men også i forhold til hva som er god miljøpraksis. Compass Human Resources Group ble etablert i 1982 og er i dag et av Nordens ledende selskaper innen Executive Search, Annonsert rekruttering, ledervurderinger og Management Due Diligence. Vi har kontorer i Oslo, Stockholm og København. Se Erfarne konsulenter innen: MANAGEMENT DUE DILIGENCE Compass har lang erfaring med vurdering av ledergrupper og nøkkelpersoner ifm oppkjøpsvurderinger. Våre oppdragsgivere er privat equity- selskaper og større konsernselskaper. Ønsker du ytterligere informasjon, kontakt Stein-Sverre Wold tlf , Bjørn Solum tlf eller Johnny Aastad tlf i Compass Human Resources. Kjelstrup & Wiggen Consulting AS har bred erfaring som rådgiver i forbindelse med ulike selskapstransaksjoner. Vi bistår med tett og personlig oppfølging i blant annet følgende prosesser: Due diligence Verdsettelse Reorganisering Børsintroduksjon IFRS bistand Kjelstrup & Wiggen Consulting AS Stortingsgt Oslo Petter Røed (partner)

12 12 Due diligence i utvikling Tidligere handlet due diligence (DD) stort sett om bekreftelse av tall og juridiske fakta. I dag er DD et viktig strategisk verktøy for å gjennomføre en transaksjon, og for å drive nyanskaffelsen optimalt også etter at oppkjøpet er gjennomført. Laila S. Berg En leverandør av en DD fungerer i dag ofte som et rådgivende organ, hvor det ytes økt service gjennom hele transaksjonsprosessen. Det er ikke uvanlig at DD-teamene kommer inn på et tidligere stadium enn tidligere for å bidra med sin kjernekompetanse. Selve rapporteringen har også i stor grad beveget seg fra å være bekreftende til å bli mye mer konkluderende og rådgivende. Konkrete anbefalinger - Vi opplever at de profesjonelle investe- ringsmiljøene ofte krever mer av sine DD-team enn andre aktører ved gjennomgåelse av potensielle investeringsobjekter. Det er økt fokus på gjennomgåelse og analyse av spesifikke områder for å gi konkrete anbefalinger og bedre beslutningsgrunnlag i forbindelse med selve transaksjonen - Vi opplever at de profesjonelle investeringsmiljøene ofte krever mer av sine DD-team enn investeringsobjekter, sier Joakim Kjæmperud, Senior Associate i revisjons- og rådgivningsfir samt strategiske beslutninger i etterkant. I tillegg er det også viktig å gjøre en generell gjennomgang av historiske hendelser og fakta for å avdekke eventuell risiko eller mangler som kan ha betydning for driften videre, forteller Joakim Kjæmperud, Senior Associate i revisjons- og rådgivningsfirmaet BDO Noraudit.

13 13 La ikke kulturforskjeller føre til skilsmisse andre aktører ved gjennomgåelse av potensielle maet BDO Noraudit En fusjon eller et oppkjøp kan ende med fiasko dersom man ikke profesjonelt vurderer kulturforskjeller både før og etter sammenslåingen. Teste forutsetninger Det er viktig at oppdragsgiver allerede ved oppstarten av prosessen er bevisst på hva han eller hun ønsker og hva de vil teste i forhold til de oppkjøpsfaktorene som er definert som kritiske. - I dag gjennomføres en DD ikke bare for å teste om det avtalte vederlaget er riktig. Like ofte er det et behov for å få testet andre forutsetninger som er lagt til grunn før kjøpet innfris, forteller Petter Røed, revisor i Kjelstrup & Wiggen Consulting. Synergier I forbindelse med kjøp og salg av virksomheter, er det viktig for kjøperen å vite om det er svakheter og heftelser eller uforutsette hindringer ved bedriften som gjør kjøpet mindre lønnsomt. - I tillegg til å ha et bevisst forhold til hva som skal analyseres, kan det også være en stor fordel å koble inn rådgiverteamene så tidlig som mulig i prosessen for å ha sparringspartnere allerede ved forhandlingsstadiet, sier Kjæmperud. Dette fører til at man som oppdragsgiver vil stå bedre rustet til å ta de riktige beslutningene underveis. Det kan også være en stor fordel å koble inn rådgiverteamene så tidlig som mulig i prosessen for å ha sparringspartnere allerede ved forhandlingsstadiet JOAKIM KJÆMPERUD, BDO NORAUDIT Nina Kraft Knut Boye, partner i Advokatfirmaet Simonsen Når to virksomheter slår seg sammen, blir ett viktig område ofte sørgelig underprioritert, påpeker advokat Knut Boye, partner i Advokatfirma Simonsen. - Selskapet som kjøper opp har jurister til å se på kontraktene, revisorer til å se på regnskapene og kanskje ingeniører til å se på det tekniske. Det er ikke like opplagt å bringe inn uavhengige fagfolk for å lette presset på de ansatte i begge virksomhetene. Foreslår personalkonsulent - Dersom de ansattes kompetanse er en viktig del av motivet for oppkjøpet, burde en uavhengig personal- eller organisasjonskonsulent vært like selvsagt, mener Boye. Han presiserer at dette arbeidet bør foregå både i forkant av og etter fusjonen eller oppkjøpet. En fusjon medfører omorganisering for alle ansatte. Avdelinger slås sammen. I den påfølgende posisjonskrigen vinner oftest de ansatte i selskapet som kjøper opp. Nøkkelpersoner i både den nye og den gamle virksomheten blir misfornøyde og slutter. Den forventede synergieffekten uteblir. I verste fall ender fusjonen i Dersom de ansattes kompetanse er en viktig del av motivet for oppkjøpet, burde en uavhengig personal- eller organisasjonskonsulent vært like selvsagt. Knut boye, partner i Advokatfirmaet simonsen en dyr skilsmisse. Kulturforskjeller mellom selskapene er en like viktig kilde til slitasje. - Hvis to softwareselskap slås sammen - hvor det første består av frie sjeler som skater på gårdsplassen og det andre av personer som er svært opptatt av punktlighet og korrekte prosedyrer - kan de irritere seg grønn over hverandres væremåte. Hvis et lite datafirma slår seg sammen med et lite maskiningeniørfirma for å lage spesialtilpasset software, har de to yrkene ulike tradisjoner for hva som er normalt og rimelig, eksemplifiserer Boye. Sensitivt for børsnoterte Ifølge advokat Marius Gisvold, partner i Wikborg Rein, underprioriteres HR gjerne i mindre selskaper hvor man ikke forstår nytten av det eller ikke vil bruke penger på det. Større selskaper har ofte mer proffe HR-avdelinger. I børsnoterte selskaper er det normalt ingen due diligence før et bud gis, og den DD som skjer etter at budet er offentlig, er ofte av svært overordnet art. Da kommer HR-DD oftere lenger ned på listen enn juridisk og finansiell DD. Mistanke om forurensning? Reduser risikoen for uforutsette kostnader--- Rambøll Norge AS utfører EDD (Environmental Due Diligence) på alle typer eiendommer. Med bred sammensatt miljøteknisk kompetanse gjør vi alt fra avklarende undersøkelser til ferdig bruksklar eiendom, tilpasset kundens behov. EDD tidlig i prosjektfasen gir mange positive fordeler for kjøper, selger og utbygger av eiendom. Økt forutsigbarhet reduserer risikoen for uforutsette kostnader og gir kostnadseffektiv prosjektgjennomføring fra begynnelse til slutt. For mer informasjon kontakt Jan Rukke, Rambøll Norge AS, tlf

14 14 Vår nye onlineportal We succeed if you succeed Oppkjøp: Mediaplanet Online: Skaper suksess Hvordan gjennomføre en god finansiell due diligence? Det er viktig som kjøper å identifisere og klargjøre de elementer som er verdidrivende for oppkjøpet og som har lagt premissene for den pris som er avtalt, sier Petter Røed. Røed er daglig leder i Kjelstrup & Wiggen Consulting AS og er statsautorisert revisor. Han har erfaring knyttet til finansiell og økonomisk rådgivning. De siste 6 årene har han bl.a. jobbet med finansiell due diligence, verdivurderinger og restruktureringer. Bygg due dilligence-team Etter at risikobildet er dannet, må due diligenceteamet etableres (finansiell, juridisk, teknisk, kommersiell). Krev små grupper med mest mulig kompetanse, sier Røed. Les hele ekspertkommentaren på våre nettsider: www. mediaplanetonline.no Siden 2002 har Mediaplanet vokst til å bli Europas største leverandør av temaaviser i dags- og næringspresse. Nå overføres suksessformelen fra papir til nett. Mediaplanet har skapt en ny nettportal for deg som er travelt opptatt av å lykkes; bruker du mediaplanetonline.no, vil du skaffe deg unik innsikt i privat investering, CSR, økonomi og innovasjon, personal og ledelse, forretningsreiser og jus på et minimum av tid. Med eksklusive artikler, web-tv-produksjoner og ekspertkommentarer skal selskapet leve opp til sitt motto: We succeed if you succeed. Nyheter, interaktivitet og levende bilder gjør mediaplanetonline.no til en ny og spennende nødvendighet i din karrière. Tid er penger Derfor har Mediaplanet laget en oversiktlig nettportal, som det skal være raskt og enkelt å navigere seg gjennom. Når du kommer inn på Mediaplanet Online, får du først oversikt over det nyeste innholdet innenfor i privat investering, CSR, økonomi og innovasjon, personal og ledelse, forretningsreiser og jus. I menyen kan du klikke deg inn på de ulike temasidene våre. Vi vil at du skal lykkes Derfor har vi knyttet til oss en rekke mennesker som har noe ekstra å bidra med. Få interessante synspunkter og meninger fra våre ekspertkommentatorer. Vil du bli vår ekspert? En du er person som har stor kompetanse innenfor et fagområde? Og kan tenke deg å skrive for oss? Vi er alltid på utkikk etter nye samarbeidspartnere. Ta kontakt på: eller We succeed if you succeed Våre artikler skal løse problemer for deg. Mediaplanet Online hjelper deg å identifisere og finne løsninger på problemstillinger du står ovenfor i din arbeidshverdag. Våre samarbeidspartnere, som Aksjonærforeningen og Oslo Børs, gjør innholdet vårt unikt. Vi bistår ved kjøp og salg av bedrifter Kartlegging av rettigheter / IpR Due Diligence AcApo AS tilbyr hjelp med kartlegging av immaterielle rettigheter i forbindelse med virksomhetsovertagelser og annet (IPR Due Diligence). Vi gir også råd om vern av industrielle rettigheter som varemerker, patent og design. Våre ingeniører og advokater er spesialister på området. AcApo AS Postboks 1880 Nordnes 5817 Bergen Telefon: Telefax: Web: Design by Maritime Colours Bedriftsmegling 1 AS Bedriftsmegling Midt-Norge Mobil: , E-post: BERGEN: Acapo AS P.b Nordnes 5817 Bergen Tlf: Fax: oslo: Acapo AS C.J. Hambrosplass 2C 0164 Oslo Tlf: Fax: TRoNDHEIM: Acapo AS Pirsenteret, Havnegata Trondheim Tlf: VAREMERKE PATENT DESIGN JURIDISK

15 15 NISSAN QASHQAI URBANPROOF DEN KOMPAKTE CROSSOVER VI HAR NISSAN QASHQAI PÅ LAGER! Det kan være vanskelig å navigere seg rundt i byen, men med QASHQAI går det mye enklere. Den tar deg elegant gjennom travle gater og trange smug. Kom deg bak rattet til QASHQAI og se hva den har å by på. QASHQAI Fra kr ,- QASHQAI 4x4 Fra kr ,- Panorama Bluetooth glasstak handsfree CO2 utslipp fra 139g/km ved blandet kjøring To-soners air conditioning ESP All-Mode 4x4 1,5 dci nå tilgjengelig med DPF CO410 2-utslipp liters fra bagasjerom 139g/km ved blandet kjøring BEST I TEST PATHFINDER Fra kr ,- Bluetooth ALL MODE handsfree 4x4 R Bluetooth CO2 utslipp handsfree fra 139g/km ved blan- det 3 BOSE tonns kjøring lydanlegg trekkraft Varebil ESP Birdview eller navigasjon 7-seters stasjonsvogn Kan 1,5 Varebil dci leveres eller nå tilgjengelig med 7-seters manuell stasjonsvogn. med eller DPF automat 2,5 dci 174 hk DPF PÅ LAGER Bestill prøvekjøring i dag NAVARA Fra kr ,- Klassens sterkeste motor og ogeneste med eneste partikkelfilter med partikkelfilter Bluetooth handsfree 3 To tonns soners trekkraft klimaanlegg 850 Navigasjon kg nyttelast 2,5 dci 174 hk DPF PÅ LAGER HELT NYE X-TRAIL Fra kr ,- ALL MODE 4x4-i R Bluetooth Helt nytt interiør handsfree og enormt bagasjerom Helt Bensinmotor nytt interiør eller og dieselmotor klassens største bagasjerom Bensinmotor Manuelt gir eller automatgir dieselmotor (også diesel) Manuelt Diesel Partikkel gir eller Filter automatgir (DPF)(også diesel) Diesel Partikkel Filter (DPF) Cruise Control Testvinner i stor SUV-test i Dagbladet 18/3-08 Birger N. Haug AS ASKER Fekjan 29 Telefon: BÆRUM Olav Ingstads vei 14 Telefon: SKØYEN Drammensveien 130 Telefon: ENSJØ Ensjøveien 16 Telefon: LILLESTRØM Depotgt. 12 vis-à-vis Obs! Telefon: CO 2 -utslipp: PATHFINDER: g/km, NAVARA: g/km, QASHQAI: g/km, X-TRAIL: g/km. Årsavgift kommer i tillegg.

16 16 Ansvarsfordeling og profesjons - Jo mer detaljert og inngående ansvaret posisjoneres, desto lettere er det å gå tilbake til den ansvarlig og plassere profesjonsansvaret. Det blir spesielt viktig med klart definert ansvar etter de gode tidene som de norske bedriftene har hatt de senere år, mener advokat Marianne Killengren i advokatfirma Hodneland & Co. Trond Ivar Skar, partner i Deloitte. Laila S. Berg I hovedsak er det styret ved styreformann som bærer hovedansvaret for en DD. Fordelingen av ansvar skjer via de enkelte avdelinger. Daglig leder har det overordnede ansvar for hvor det måtte være behov. Er det besluttet en juridisk, finansiell og teknisk DD, inngår hver avdeling en konkret avtale. Det profesjonelle hovedskillet mellom DD og generell bedriftsrådgivning er der fremtiden krysser fortiden. Det er ikke uvanlig at DD samarbeider med konsulenter under DD-paraplyen. Advokaten - Det er viktig med fordeling og avgrensning av ansvar overfor det enkelte DD-team eller DDansvarlige: Hva skal gjøres og hvilke rammer er tildelt? Hvem gjør hva? Jo I hovedsak er det styret ved styreformann som bærer hovedansvaret for en DD. Fordelingen av ansvar skjer via de enkelte avdelinger. mer detaljert og inngående ansvaret posisjoneres, desto lettere er det å gå tilbake hvis en DD blir mislykket eller det oppstår problemer etterpå, sier Marianne Killengren. Revisoren Er det greit at samme firma utøver bedriftsrådgivning og DD på samme tid? - Jeg kan ikke se at dette ikke skal kunne gjøres. Det er imidlertid viktig at man ikke har bånd knyttet til målselskapet for DD-en. Man har imidlertid ingen uavhengighetsterskler mot sin egen oppdragsgiver knyttet til utførelse av DD. DD-rådgiverne har også et ansvar innenfor det mandat og de betingelser som er gitt for oppdraget, sier statsautorisert revisor Petter Røed i revisjonsfirmaet Kjelstrup & Wiggen. Megleren Hva skjer hvis det oppstår problemer i etterkant av en DD? - Det er kun kjøperen selv som kan påta seg det fulle og hele ansvaret for en DD. Kjøperen kan bruke rådgivere innenfor en rekke fagområder som vedkommende finner nødvendig, men sitter gjerne selv med ansvaret til sist - med mindre kjøperen har overlatt hele prosessen til en rådgiver med totalansvar for kjøpet. Da er det muligens lettere å etterprøve hvis det oppstår et problem i etterkant, sier Tomm Amundsen, partner i meglerfirmaet Weibull. Rettspraksis - Det finnes nesten ingen rettspraksis på feltet når det gjelder uenighet i etterkant av en DD. Det er nesten ingen som tar omdømmerisikoen ved en rettssak, og det finnes ingen dommer i Norge på området. Det vanligste er å forlike slikt, sier Trond Ivar Skar, partner i Deloitte. - Men det finnes lignende saker innen rådgivning og bedriftsrådgivning, som nok kan brukes som rettspraksis, sier Marianne Killengren, advokat og partner i Hodneland & Co. Det er kun kjøperen selv som kan påta seg det fulle og hele ansvaret for en DD. Tomm amundsen, partner i weibull

17 17 ansvar Nye momsregler for næringsbygg skaper problemer 1. januar 2008 trådte nye regler i kraft når det gjelder bindingstid for merverdiavgiftsinvesteringer i næringseiendommer. Fra dette tidspunktet ble bindingstiden utvidet fra tre til ti år på byggetiltak over kroner. Ann-Magrit Berge så lenge er det nok en del som bare sitter -Enn på gjerdet, og jeg tror ikke at markedet helt har tatt dette inn over seg enda, sier partner Trond Ingebrigtsen i PricewaterhouseCoopes Norge. - Dette blir for alvor kapitalisert når man skal inn med justeringen på momsoppgaven for 6. termin i år. Vi ser at her har vi en jobb å gjøre med å forklare hvordan man allerede nå bør innrette seg for å ha kontroll over kostnader og leietakere. EU-harmonisering Det er flere grunner til at regjeringen har innført disse nye reglene. De syntes tre års bindingstid var for lite, og dessuten har EU slike regler. Svenskene innførte ordningen i 2001, og endringene har ført til mye administrasjon og merarbeid for både næringsdrivende og avgiftsadvokater. Det er blitt utviklet systemer som håndterer dette, fordi behovet for å kontrollere leieavtaler og kontrakter har økt. Dramatiske endringer Både næringsdrivende som benytter lokaler i egen virksomhet og som leier ut til avgiftspliktige leietakere må forholde seg til de nye reglene. Begrepet byggetiltak er blitt introdusert med en grense Kostnader som anses å tilhøre samme byggetiltak, skal samles i en bolk - også hvis du deler disse med leietakere, sier partner Trond Ingebrigtsen i PricewaterhouseCoopes Norge. på kroner, og justeringsreglene omfatter nybygging, påbygging og ombygging. Innenfor bindingstiden på ti år skal bruken av utleielokalene være uendret. Skjer det noe med leietakerne, må du kunne gå tilbake til da oppgraderingen fant sted. Dette stiller store krav til programmer og regnskapssystemer som kan håndtere dette. Ingen felles tiltak mer Er byggetiltakene begrenset til under kroner, skal det ikke foretas noen justering. Kostnader som anses å tilhøre samme byggetiltak, skal samles i en bolk - også hvis du deler disse med leietakere. - Min anbefaling er derfor at man fremover av kontrollhensyn ikke bør ha felles byggetiltak med leietakere, sier Trond Ingebrigtsen. -en arena for kunnskapsformidling, kompetanseutvikling og erfaringsutveksling Styrelederskolens intensivseminar trinn 1 og 2 den mai på Hotell Refsnes Gods, Jeløy, Moss. Blant foredragsholdere på Styrelederskolen i 2008, kan nevnes: Morten Huse, Harald Arnkværn, Inge Lønning, Paul O. Olson, Tor Prøitz, Arne Myhrvold, Widar Salbuvik, Ludvik Sandnes, Eli Sætersmoen og Arild I. Søland Trinn 3 i London i november. De som gjennomfører alle tre trinn, vil få Board Certificate. Info og påmelding: På Refsnes Gods gir omgivelsene i seg selv ny inspirasjon. Utsikt mot fjorden. Kulinariske opplevelser. Kunstopplevelser. Stillhet - eller fartsfylte utfordringer på fjorden. En stilfull ramme rundt styremøter og ledersamlinger en knapp times biltur fra hovedstadens larm, og kun 15 minutter fra Moss Lufthavn Rygge. Velkommen! REFSNES GODS en flott ramme rundt konferanser og møter! HOTELL REFSNES GODS Godset 5, N-1518 Moss telefon:

18 18 Vår nye onlineportal We succeed if you succeed Orden i papirene! Due diligence (DD) har hittil mest vært kjøpers ansvar. I de siste 18 månedene har også selgere begynt å forstå at de tjener på å ha sin egen DD. Nina Kraft foto: CF-Wesenberg/kolonihaver.no Jonathan Farnell, KPMG den som selger et selskap er bedre forberedt - har mer orden -Dersom på papirene - er sannsynligheten for å maksimere verdien ved salg bedre. I andre land har det lenge vært en trend mot at også selger gjennomfører en DD. Nå gjør norske virksomheter det i stigende grad, forteller partner Jonathan Farnell i konsulentselskapet KPMG. En årsak til økt selger-dd er at investeringsmiljøene er blitt mer profesjonelle. Fremveksten av private equity-fond har spilt en rolle for profesjonaliseringen - dette er svært aktive eiere. Prisen kan gå ned I salgskontraktene finnes det gjerne klausuler med små bokstaver som kan medføre at prisen blir nedjustert dersom kjøper etterpå oppdager forhold som tilsier at prisen burde vært lavere. Slike forhold kan være at arbeidskapitalen ikke er nøyaktig nok fastsatt, -Dersom den som selger et selskap er bedre forberedt - har mer orden på papirene - er sannsynligheten for å maksimere verdien ved salg bedre., sier Jonathan Farnell i konsulent selskapet KPMG. at verdien av en enhet er upresist fastsatt dersom det er deler av et selskap som selges, at pensjonsutbetalinger til ansatte er større enn antatt eller at transaksjonen får spesielle skatteeffekter. - Det er en fordel for selger å ha en begrunnet oppfatning av hvilke verdier som ligger i salgsobjektet. Dette gir et bedre utgangspunkt for forhandlinger og prisfastsettelse, og det virker mer troverdig overfor kjøper. Det er som om du selger din egen leilighet; ser den ordentlig ut, får du høyere pris, sier partner Claus R. Flinder i Advokatfirmaet Simonsen. - Dersom alle potensielle kjøpere har god nok og lik informasjon før salget finner sted, unngår man uklarheter. Da blir den prisen selger og kjøper blir enige om stående, sier Farnell. Tegningene må oppdateres Når man selger en eiendom, kan den være endret i årenes løp siden de ble oppført. Da er det viktig at selger oppdaterer tegningene av bygget. Nina Kraft I årenes løp endres gjerne en bygning. Vegger flyttes, lysarmatur flyttes og kjøleanlegget kan være endret. En selger som ikke kan dokumentere helt korrekt hva han selger, kan oppleve kjedelige og relativt kostbare juridiske tautrekninger i etterhånd. Å legge originaltegninger til grunn, kan gi et feil bilde. - Det er ikke alltid så store forskjeller mellom hvordan bygningen er ved salg og originaltegningene, og det har liten betydning sammenlignet med mye annet som har betydning for prisfastsettelse - for eksempel om grunnen er forurenset - men det kan være viktig nok, sier daglig leder Roar Sandnes i Akershus Eiendom. Profesjonelle investorer opplever slike ekstra belastninger som særlig uakseptable. I de senere årene har det kommet en ny type selskaper som i større grad enn tidligere har som virksomhetsidé å kjøpe og selge eiendom - og ikke nødvendigvis forvalter sine eiendommer i flere tiår før de selger igjen. - Eiendomsmarkedet er blitt mer profesjonalisert. De som kjøper og selger raskt, har meget store krav til at tegningene er oppdaterte og nøyaktige. Det er også i selgers interesse. Man kan jo komme bort i en kranglefant, og ingen er tjent med at saken går til rettsapparatet, sier Sandnes. I tillegg må selger selvsagt kunne dokumentere at det ikke er bygget ulovlig og at alle ombygginger har ferdigattest. I Afrika har de et annet forhold til gaseller. Hva skal til for å skape fremgang og suksess? Man trenger i alle fall folk som kan lese og skrive. I sørlige Afrika står 45 millioner barn uten skoleplass. Derfor skal UNICEF bygge 4000 skoler som skal komme hele 2 millioner barn til gode. Dette blir den største private investeringen i utdanning noensinne. 200 av disse skolene skal bygges i Malawi og Zimbabwe med bl.a. støtte fra norske bedrifter. Vi inviterer herved 9 norske bedrifter til et unikt samarbeid med UNICEF, hvor bedriften selv får ta del i prosjektet. I år ble det delt ut Gaselle-diplomer til 2586 norske bedrifter som et symbol på entusiasme, mot og gode resultater. Bli med å gjør en innsats for at Afrika skal få sine egne gaseller og suksesshistorier i fremtiden. Vil du vite mer, ta kontakt med oss på tlf: eller

19 B&M_HelsAnn_DueDilligence_DN_TH_8771.qxd:Mise en page :57 Side 1 19 B A U M E & M E R C I E R & M E Photo Robert Erdmann It s TIME to make a difference. To learn more about how Baume & Mercier and TERI HATCHER contribute to programs that improve education for our children, seek to cure cancer and protect the environment, please visit: OSLO: PROTID URMAKER PER H. CHRISTENSEN, Karl Johans gt. 39 Palèet DAVID-ANDERSEN, Karl Johansgt. 20 Egertorget PROTID URMAKER MALMNES, Bogstadveien HEYERDAHL GULLSMED URMAKER, CC-Vest HEYERDAHL GULLSMED & URMAKER, Sjølyst Allè BERGEN: PROTID J. GJERTSEN, Torgalmenningen Galleriet PROTID URMAKER IVERSEN & CO, Strandgt PROTID URMAKER IVERSEN & CO UR & SMYKKER, Lagunen Kjøpesenter HAUGESUND: PROTID LERVIK UR AS, Haraldsgt KONGSVINGER: GULLSMED KRISTOFFERSEN, Glommengt KRISTIANSAND: JUVELEN, Markensgate SANDVIKA: PROTID URMAKER KJELL LARSEN, Sandvika Storsenter SARPSBORG: URMAKER ERIK ØDEGAARD, Karl Johansgt. 8, SKIEN: GULLÅREN HERKULES, Ulefossveien 32b STAVANGER: OTTEREN URMAKER & GULLSMED, Kirkegt STRØMMEN: PROTID URMAKER Ø. THOMASSEN, Strømmen Storsenter TRONDHEIM: PROTID URMAKER HÅKON LIAN, Nordregt PROTID URMAKER NÆSS, Byhaven PRODUCT LINE AS Tlf: I L É A MOA08771 Fra veil. kr ,- Avbildet modell veil. kr ,-

20 20 ANNONSE6 ANNONSE6 Bedre kundeopplevelse I over 25 år har Trio Norge vært opptatt av en eneste ting: Å bedre kundeopplevelsen gjennom å gjøre det enklere å få folk i kontakt med hverandre. Og det gjør vi mesterlig, sier administrerende direktør, Sten Vikland. Tekst: Robert Walmann Trio utvikler kontaktløsninger for bedrifter, organisasjoner og Kommuner, som ønsker å ta kunder og brukere på alvor. Og med over kunder i Norden i porteføljen, har selskapet vist at de vet hva som skal til for å lykkes. Det handler igjen om tilgjengelighet. Det vil si å gjøre det enkelt å både bli, og fortsette å være kunde, sier Sten Vikland. Multikanals kontaktsenter Trio Enterprise er et multikanals call- og kontaktsentersystem som sørger for at alle typer henvendelser til din organisasjon samles i ett system. Deretter fordeles henvendelsen til den kundebehandler som er best i stand til å besvare. Se på systemet som en stor «trakt», som samler opp telefonsamtaler, e-post, fakser, talemeldinger, chatdialoger fra eksempelvis hjemmesiden din. Alle disse kommunikasjons kanalene samler vi i inn til vår løsning, forklarer han. Kompetansebasert ruting Vikland forteller at hans løsninger inneholder blant kompetansebasert ruting. Dette betyr at den kundebehandler med høyest kompetanse i første omgang skal få henvendelsen. Alternativt kan systemet rute henvendelsen til den kundebehandler som kunden sist var i kontakt med, da det er sannsynlig at denne kundebehandleren vil bidra til å hjelpe kunden bedre. Ved høy trafikk og mange henvendelser, kobler systemet automatisk inn flere medarbeidere, sier han. Hva med dagens tradisjonelle sentralbord system? Vi ser at kundesenter medarbeidernes funksjon ofte smelter sammen med sentralbord funksjonen i organisasjonen. Løsningen vår inneholder derfor også markedets komplette sentralbord løsning, med kobling til blant annet Microsoft Outlook og Lotus Notes for fraværregistrering, integrasjon av mobile (GSM) brukere, eksempelvis ProffNett Total. Mer som et callsenter Vikland tror kravene til de tradisjonelle sentralbord løsningene går mer i retning av callsenter funksjonalitet. Disse funksjonene er to viktige enheter i en kundefrontløsning hos en organisasjon, sier han. Hva kan Trio bidra med i en Unified Communication løsning? Egentlig er det jo bare sammensetningen av produkter og økt fokus på samhandlingen i mellom ulike typer verktøy/produkter for å bedre utføre en eller flere bestemte oppgaver. Det er for så vidt ingenting nytt, forteller han. Unified Communication løsninger innebærer at personer, grupper og bedrifter nå kan samhandle og utføre oppgaver på en bedre og mer rasjonell måte enn tidligere. IP telefoni, Presence, mobil telefoni, e-post, talepost, video/webkonferanser, lynmeldinger med mer, spiller nå sammen i et felles grensesnitt. Trio Enterprise integrert mot for eksempel Microsoft Office Communication Server, muliggjør dette, samtidig som organisasjonen ivaretar de tradisjonelle tjenestene som sentralbord, callsenter, og kontaktsenter. Organisasjonen vil oppleve lavere kostnader, økt effektivitet og flere og bedre tjenester med Trio Enterprise integrert mot eksempelvis Microsoft OCS, avslutter han. FAKTA TRio EnTERpRisE AB Antall ansatte, 73 Omsetning i 2007, 93 M Kjerneområde, kommunikasjonsløsninger - Let your first impression last! Lokasjon, Norge, Sverige og Danmark Kunder, Over kunder i Norden Trio norge As Fornebuveien 46, Postboks Lysaker, Norge Tel: E-post:

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Mars 0 Enex AS www.enexcorp.no En salgsprosess er svært omfattende....og mange bedriftseiere tar høy risiko ved å styre prosessen på egenhånd

Detaljer

tollovervåking knowhow bedriftshemmeligheter design Advokatfirmaet Solbø AS

tollovervåking knowhow bedriftshemmeligheter design Advokatfirmaet Solbø AS tollovervåking knowhow? bedriftshemmeligheter design Slependveien 48 på Slependen www.solboe.no 6 advokater Marthe F. Hagberg 10 års erfaring knyttet til immaterielle rettigheter rådgivende arbeid, beskyttelse

Detaljer

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering?

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Beskyttelse av immaterielle rettigheter kan gi din bedrift konkurransefortrinn, hevder mange, også vi i Innovasjon Norge. Men hvilket vern får oppfinnere og

Detaljer

Immaterielle rettigheter

Immaterielle rettigheter VEKST I BEDRIFTER om patent, varemerke, design og åndsverk «Intellectual property rights» (IPR) er det samme som immaterielle rettigheter. Begrepene brukes om hverandre på norsk. Hva er immaterielle rettigheter?

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Salg av selskap og verdivurdering

Salg av selskap og verdivurdering Salg av selskap og verdivurdering Lillehammer 2. desember 2015 Erik Valen 24 04 66 64 / 91 33 93 41 erik.valen@norne.no Aksjer ObligASjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Corporate Finance Aksjehandel

Detaljer

Overdragelse av virksomhet

Overdragelse av virksomhet Overdragelse av virksomhet Juridiske forberedelser Ved Roger Sporsheim og Erik Wold Presentasjon Wold & Co Advokatkontor i Molde med røtter tilbake til 1938 Fire erfarne advokater med variert bakgrunn

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Kommersiell analyse. Hurtigguider - rammeverk Sist redigert Gunnar A. Dahl Partner i DHT Corporate Services AS

Kommersiell analyse. Hurtigguider - rammeverk Sist redigert Gunnar A. Dahl Partner i DHT Corporate Services AS Kommersiell analyse Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 23.09.2009 Bruk vår sjekkliste til å gjennomføre en kommersiell analyse, en "helsesjekk", på et kjøpsobjekt. Få også tips til presentasjon av

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

BETYDNINGEN AV Å HA DET RYDDIG I "EGET HUS"

BETYDNINGEN AV Å HA DET RYDDIG I EGET HUS BETYDNINGEN AV Å HA DET RYDDIG I "EGET HUS" 9. november 2010 Advokat Jan Erik Clausen Wikborg, Rein & Co. 1 1. KORT OVERSIKT OVER EMNET Når en investor vurderer en mulig investering i et selskap vil vedkommende

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Vil unnta navn. på søkerlisten. Belastning. Rekord i ansettelser Andre forhold enn offentliggjøring av søkerlisten,

Vil unnta navn. på søkerlisten. Belastning. Rekord i ansettelser Andre forhold enn offentliggjøring av søkerlisten, Vil unnta navn på søkerlisten Tekst: Marit Aschehoug Foto: Aina J. Rønning Belastning Årsaken til det sviktende søkergrunnlaget er nok sammensatt. Vi har imidlertid fått tilbakemeldinger om at en viktig

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Finansiell analyse. Hurtigguider - rammeverk Sist redigert Gunnar A. Dahl Partner i DHT Corporate Services AS

Finansiell analyse. Hurtigguider - rammeverk Sist redigert Gunnar A. Dahl Partner i DHT Corporate Services AS Finansiell analyse Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 23.09.2009 Bruk våre sjekklister til å gjennomføre en finansiell analyse av et kjøpsobjekt: Er økonomien som forutsatt? Få også tips til presentasjon

Detaljer

Det finnes uendelig mange løsninger

Det finnes uendelig mange løsninger Det finnes uendelig mange løsninger Vi finner din FOTO OLE MUSKEN HVA KAN VI GJØRE FOR DEG? Vi hjelper deg med å øke lønnsomheten og konkurranseevnen til din bedrift. Vi jobber systematisk og kreativt,

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

taksering fra Upptec Assure

taksering fra Upptec Assure rask enkel rettferdig lønnsom taksering fra Upptec Assure Taksering Vi snakker ikke med kunden din. Vi avgjør ikke om kunden din har krav på erstatning eller ikke. Vi holder ikke rede på hvilke forsikringer

Detaljer

Hvordan sikre og utnytte din bedrifts immaterielle verdier. 27. mars 2014 Lars-Erik Solvang

Hvordan sikre og utnytte din bedrifts immaterielle verdier. 27. mars 2014 Lars-Erik Solvang Hvordan sikre og utnytte din bedrifts immaterielle verdier 27. mars 2014 Lars-Erik Solvang Barrierer for å ta i bruk IPR systemet Undersøkelse om bruk av immaterielle verdier og rettigheter blant mikro-,

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D.

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Disposisjon: 1. Litt om: - Meg - Deg - IN 2. «Kaffekoppen» 3. Markedsorientering 4. IPR 5. INs virkemidler

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder?

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder? Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper 1. Hvem er du? 10 9 88.8% 7 5 4 3 1 11.2% 1 2 1 Kvinne 2 Mann Kvinne 11,2% Mann 88,8% N 169 2. Hva er din alder? 10 9 7 5 4 3 29.2% 38.7% 1 15.5%

Detaljer

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Lederutdanning Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Leadership Acceleration Programme Bli godt rustet til å videreutvikle lederrollen din På vår lederutdanning Leadership Acceleration

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON 2015 - SALG,FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS SALG ER PROSESS DE 12 SALGS SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Hva kreves for å få et styreverv?

Hva kreves for å få et styreverv? Hva kreves for å få et styreverv? Visindi GROnett Visindi Navnet Visindi er hentet fra gammelnorsk og betyr bevissthet, visdom og kunnskap Visindi ble etablert i 2004 og er representert i Oslo, Stavanger,

Detaljer

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH 1 Retningslinjer for rettigheter til immaterielle verdier NVH overtar retten til immaterielle verdier som kan rettssikres og som arbeidstaker gjør alene

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Veien til vellykkede og effektive kundemøter

Veien til vellykkede og effektive kundemøter Veien til vellykkede og effektive kundemøter Av: Sigurd Solbu, CEO October 2009 Introduksjon av Miller Heiman Innhold Kort fortalt: Hvem vi er Hva vi gjør 2009 Miller Heiman, Inc. All rights reserved.

Detaljer

Salg! Business to business. v/ulf Rasmussen Partner, Euro Business School

Salg! Business to business. v/ulf Rasmussen Partner, Euro Business School Salg! Business to business v/ulf Rasmussen Partner, Euro Business School Mega trender for salgsorganisasjoner Kilde: McKinsey & Company - 2014 Side 3 Mega trender for salgsorganisasjoner Kilde: McKinsey

Detaljer

DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON. Internseminar NCE Smart Energy Markets klyngeworkshop 8-9. november 2012

DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON. Internseminar NCE Smart Energy Markets klyngeworkshop 8-9. november 2012 DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON Internseminar NCE Smart Energy Markets klyngeworkshop 8-9. november 2012 INNFØRING I IMMATERIELLE RETTIGHETER (IPR) Hva er immaterielle rettigheter (IPR)? IPR er en forkortelse

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Relokalisering. I samarbeid med NAI FirstPartners

Relokalisering. I samarbeid med NAI FirstPartners Relokalisering I samarbeid med NAI FirstPartners Innhold 03 06 07 08 10 11 Fordeler ved bruk av NAI FirstPartners Søkeprosessen Ekspertise Vårt team Våre klienter NAI Global Fordeler Fordeler ved bruk

Detaljer

Børsnotering. Vurderer du å ta selskapet ditt på børs? kpmg.no

Børsnotering. Vurderer du å ta selskapet ditt på børs? kpmg.no Børsnotering Vurderer du å ta selskapet ditt på børs? 2016 kpmg.no Vurderer du å ta selskapet ditt på børs? Mange gründere og private equity-selskaper sikter mot børs. For andre selskaper kan en børsnotering

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Juridiske sider ved eier- /generasjonsskifte i selskaper

Juridiske sider ved eier- /generasjonsskifte i selskaper 1 Juridiske sider ved eier- /generasjonsskifte i selskaper Advokat Tore Holtan 18. januar 2017 www.svw.no Eier-/generasjonsskifte Et veiskille for familiebedrifter: - skal virksomheten selges ut av familien,

Detaljer

2015 - FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS FORHANDLING & KOMMUNIKASJON

2015 - FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS FORHANDLING & KOMMUNIKASJON SALG ER PROSESS DE 12 SALGS - SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE FORHANDLING & KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell forhandler Dette 2 dagers kurset i Salg, forhandling & kommunikasjon

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring?

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? 22. januar 2015 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no 2010 2012 21. januar 2015 Side 2 www.inventura.no Utfordring nr

Detaljer

Forvalterteam Holberg Global

Forvalterteam Holberg Global Holberg Global Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (41) Leif Anders Frønningen (30) Tony Fimreite (30) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig 7 års erfaring

Detaljer

Informasjon om status for prosjektet før sommerferien.

Informasjon om status for prosjektet før sommerferien. Ocean Energy AS Aksjonærbrev 1/2014 Dato : 10/06 2014 Til Selskapets aksjonærer Informasjon om status for prosjektet før sommerferien. OCE har siden i fjor sommer gjennomført flere såkalte folkeemisjoner

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Kompetanserapportapport

Kompetanserapportapport apport Kandidat: Copyright Assessio International AB. Alle rettigheter er forbeholdt. Sammenfatningatning Match med kompetanseprofil 61% Kompetanseskårer Lav God Sterk Forretningsforståelse Innflytelse

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Har du kjøpt katta i sekken? Erik Thyness og Anders Ryssdal

Har du kjøpt katta i sekken? Erik Thyness og Anders Ryssdal Har du kjøpt katta i sekken? Erik Thyness og Anders Ryssdal Frokostseminar, 17. februar 2016 Hva er temaet? Kjøp av "virksomhet" Aksjer eller andre selskapsandeler "Innmat" Børsnoterte selskaper (public-to-private)

Detaljer

Eierskiftekonferansen NHO Ålesund

Eierskiftekonferansen NHO Ålesund Eierskiftekonferansen NHO Ålesund AS Ivar Nesset November 2014 Ship Equip s Eierskapshistorie 2001: Emisjon 10 MNOK SND Invest og Reidar Tryggestad nye deleiere. 2005: MBO Management/ansatte/andre nærstående

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving».

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Hva er Clairvoyance? Clairvoyance, er formidling av råd og veiledning fra den åndelige verden. Hva er Medium? Mediumskap er å ha kontakt/kommunisere med avdøde. En

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7 Versjon mars 07- Side 1 av 7 Innhold Innledning...2 Kommisjoner...3 Forvaltningsgebyr...4 Månedlig avgift...5 Års Avgift...6 Time Avgift...6 Sucsess avgift...6 Blanding...6 Konklusjon....7 Copyright FinanceCube

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil. DD prosessen fra et forvalterperspektiv konsernadvokat Inger Eriksen, OBOS Basale AS

Klikk for å redigere tittelstil. DD prosessen fra et forvalterperspektiv konsernadvokat Inger Eriksen, OBOS Basale AS Klikk for å redigere tittelstil DD prosessen fra et forvalterperspektiv konsernadvokat Inger Eriksen, OBOS Basale AS ! Basale - nøkkelinformasjon Norges største uavhengige forvalter av næringseiendom Hovedkontor

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

SIKRINGAVFORRETNINGSAVTALERISTAT ER MED SVAKTRETTSVERN TEKNIKKER OG ERFARINGER

SIKRINGAVFORRETNINGSAVTALERISTAT ER MED SVAKTRETTSVERN TEKNIKKER OG ERFARINGER SIKRINGAVFORRETNINGSAVTALERISTAT ER MED SVAKTRETTSVERN TEKNIKKER OG ERFARINGER Arne Didrik Kjørnæs og Egil Myklebust 1 1. TYPER AV FORRETNINGSAVTALER Løpende leveranseavtaler med fortløpende oppgjør Leveranse

Detaljer

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Styreutdanning Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Executive Board Programme INSEAD Skap verdi i styret og bidra til forretningsutviklingen På vår styreutdanning Executive Board Programme

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

Suksessfaktorer i kommunikasjon med kapitalmarkedene 9. november 2010

Suksessfaktorer i kommunikasjon med kapitalmarkedene 9. november 2010 Suksessfaktorer i kommunikasjon med kapitalmarkedene 9. november 200 Hvem er bedriftens kapitalleverandører? LEVERANDØRER BANKER BEDRIFT FINANSIELL RAPPORTERING KOMMUNIKASJON ANDRE FIN.INST. INVESTORER

Detaljer

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge leveres av Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge Eksklusiv avtale om rettshjelpsforsikring Oppstart 1. januar 2016 Styret i Rørentreprenørene Norge har nylig vedtatt en strategiplan. Et av foreningens

Detaljer

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Norsk Arbeidslivsforum 2. mars 2006 Kurt Harald Aase Dir. Forretningsutvikling Bluegarden AS Erfaringsbakgrunn Direktør Forretningsutvikling

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER Boligkjøperforsikring hva er det? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

Forvalterteam Holberg Global

Forvalterteam Holberg Global Holberg Global Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (41) Leif Anders Frønningen (30) Tony Fimreite (30) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig 7 års erfaring

Detaljer

Ditt design din fordel

Ditt design din fordel Ditt design din fordel Registrer designet ditt og få en unik posisjon i markedet. Gjør ideer til verdier Designreg.: 083858 Foto: Einar Aslaksen/Vestre AS Designreg.: 084460 Foto: Exentri AS Designreg.:

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen For å nå frem med budskapet ditt er det avgjørende å virkelig forstå målgruppens situasjon. De fleste

Detaljer

1) Fjerning av arveavgift fra 2014 kan føre til økt skatt. 2) Nærmere om vår leveranse. 3) Overordnet om å gjennomføre et generasjonsskifte

1) Fjerning av arveavgift fra 2014 kan føre til økt skatt. 2) Nærmere om vår leveranse. 3) Overordnet om å gjennomføre et generasjonsskifte Generasjonsskifte før eller etter 31.12.2013 økonomiske vurderinger - Karls Bilverksted 1) Fjerning av arveavgift fra 2014 kan føre til økt skatt Fra og med 1/1-2014 forsvinner som kjent arveavgiften.

Detaljer

Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes

Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes Advokat (H) Eirik W. Raanes Thommessens avd. for tvisteløsning og prosedyre Noen utgangspunkt Du blir oppmerksom på at forholdet til f.eks

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORTEN. - det nye verktøyet for tryggere boligsalg

OLIGSALGSRAPPORTEN. - det nye verktøyet for tryggere boligsalg OLIGSALGSRAPPORTEN - det nye verktøyet for tryggere boligsalg Hva er en Boligsalgsrapport? Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men til forskjell fra en vanlig tilstandsrapport blir

Detaljer

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk 1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk Etterpå Ferdighetene du kom for å lære En metode for å målstyre all kommunikasjon Kjennskap til de fem faktorene som bør være på plass for

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2. KOSTNADSBEGRENSEDE TILTAK

Detaljer

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Att.: Jostein Skår/Christian Lund OFFENTLIG VERSJON Vår ref: Deres ref: Oslo, 13. februar 2011 Saksansvarlig advokat: Trond Sanfelt VARSEL OM VEDTAK

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Generasjonsskifte / eierskifte

Generasjonsskifte / eierskifte Generasjonsskifte / eierskifte Karl Otto Eidem, DNB Private Banking Agenda 1. Kort om formålet bak seminaret 2. Status i bedriften 3. Generasjonsskifte 4. Skattemessige forhold 5. Eierskifte Bakteppe 1

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Styre og Ledelse AS. Styrearbeid profesjonalisering!

Styre og Ledelse AS. Styrearbeid profesjonalisering! Styre og Ledelse AS Styrearbeid profesjonalisering! Vår forretningsidé Styre og Ledelse AS er et selskap som øker styre- og ledelseskompetansen i Norge. Vi yter rådgiving til arbeidstakere, ledere, styre

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Hvordan kan du beskytte (og utnytte) ideen din?

Hvordan kan du beskytte (og utnytte) ideen din? Hvordan kan du beskytte (og utnytte) ideen din? Stavanger, 3. juni 2015 www.innovationnorway.no Hva er immaterielle verdier og IPR? Hvordan beskytte og utnytte IPR? - Verktøykassen Patent, varemerke, design

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer