DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. No. 4 / September 10 GENERASJONS- OG EIERSKIFTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. No. 4 / September 10 GENERASJONS- OG EIERSKIFTE"

Transkript

1 Bedriftssalget Sikre dine verdier ved salg DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Norsk næringsliv Få inn aktiv eierkapital i bedriften Ledere Kompetanse og evne til å lede No. 4 / September 10 GENERASJONS- 6TIPS OG EIERSKIFTE SOM SIKRER DINE INTERESSER Verdivurdering Sørg for å gjennomføre nøyaktige analyser Ekstern kompetanse Allier deg med rådgivere og samarbeidspartnere Bedre rammevilkår for SMB Ved å fjerne formuesskatten og arveavgiften HEIDI-LILL OPPEGÅRD direktør HSH Service, oppfordrer til bedre rammevilkår ved eierskifter FOTO: CAROLINE ROCA ALLIER DEG MED RÅDGIVERE NÅR DU SELGER Bedriftssalget: Trond Giske forteller hvorfor det også er viktig å fokusere på andre områder enn det rent økonomiske ved et eierskifte. FOTO: HENRIK KREILISHEIM bidrar med kunnskap til SMB eiere som står foran et eierskifte Eierskiftealliansen støttes av Akershus Fylkeskommune.

2 2 SEPTEMBER 10 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET UTFORDRINGER Småbedriftseierens betydning for samfunnet krever oppmerksomhet og anerkjennelse både fra lokale og nasjonale myndigheter. Dette har fylkesordføreren i Akershus sett. VI ANBEFALER Lasse Hansen, Partner i Synergos AS. Hva er ditt bidrag, næringsminister Trond Giske? Ved et eierskifte tas det viktige valg. For samfunnet er det viktig at de bedriftene som har et verdiskapningspotensial blir videreført. Derfor er gode eierskifteprosesser viktige for bedrift og samfunn. Mange eierskifter kommer på samme tid fordi en stor andel av SMB-eiere var en del av babyboomen etter krigen. De skal snart pensjoneres. Denne situasjonen berører alle regioner, fylker og kommuner i Norge. Dette er også en europeisk utfordring, og EU har satt den på dagsordenen for mange år siden. Pilotprosjektet i regi av Eierskiftealliansen i Akershus er trolig det eneste norske eksemplet som har fulgt opp EUs anbefalinger om å sette eierskifte i SMB på dagsordenen. Pilotprosjekt i Akershus I vårt pilotprosjekt har en 1 studie på både fylkes- og kommunenivå vist at Akershus har ca eiere av bedrifter med mindre enn 50 ansatte der hovedeier er over 55 år. Disse sysselsetter ca personer og leverer en årlig verdiskaping på 4,6 milliarder kroner. Forskning og praksis viser at når SMB-eieren nærmer seg pensjonsalder, faller den årlige verdiskapingen og verdiene kan forvitre. Hvis bedriften har utviklings- og vekstmuligheter er det i samfunnets interesse at virksomheten kan overtas av nye eiere. Er virksomheten ikke levedyktig og noen er ikke det skal de naturligvis legges ned. Vekstmuligheter For SMB med vekstmuligheter kan verdiskapingen økes 2 hvis eierskiftet igangsettes i tide. En viktig erfaring fra Akershus er 1) at selgere og kjøpere ikke finner hverandre og 2) at mange privatpersoner starter opp bedrifter, men få personer vurderer å kjøpe en liten bedrift, selv om det er mange fordeler ved å overta fremfor å starte opp en ny bedrift. Et velfungerende marked for kjøp og salg av SMB blir viktig når omfanget av generasjonsskifte innen familien synker. EU fremhever i sine anbefalinger at offentlige virkemidler bør sidestille innovasjon og utvikling av eksisterende bedrifter med støtte til å etablere nye virksomheter. Det er god samfunnsøkonomi å videreføre en etablert, lønnsom arbeidsplass. Mange EU-land, som f.eks. Sverige, har en slik praksis. Kristian Skjølaas Næringspolitisk leder i NHO Oslo og Akershus, og styreleder i Eierskiftealliansen i Akershus. RÅD FRA EIERSKIFTEALLIANSEN Gi anerkjennelse til personer som bruker egne penger og innsats for å skape og utvikle bedrifter. Ingen grunn til handlingsvegring og vi trenger ikke flere utredninger. La eierskifteoppgavene finne sin regionale OPS-løsning, men gi det solid nasjonal forankring. Bruk erfaringene fra det svenske nasjonale programmet for eierskifte og fra Eierskiftealliansens arbeid i Akershus. Sørg for OPS ved deltakelse fra Innovasjon Norge. - Bygg de praktiske handlingene på kommunale verdiskapingsanalyser. Vekstpotensiale Nye bedrifter er ofte ikke i 3 skatteposisjon før noen år er gått, og bidraget til samfunnet gjennom skatter og avgifter blir da lik null. Er det vekst- og utviklingsmuligheter i de etablerte bedriftene, kan et eierskifte gi raskere og større verdiskaping og flere arbeidsplasser. Men slik virker ikke dagens virkemidler i Norge. Jeg oppfatter at Innovasjon Norge har fokus på innovasjon og utvikling i nye bedrifter, og ikke som EU anbefaler: Eierskifte bør få like stor politisk oppmerksomhet som nyetableringer. Vil du gjøre noe med dette, Giske? Næringsministerens uttalelse på NHOs årskonferanse 7. januar i år gir grunn til å tro at noe skal skje. Der sa han: Et sted i Norge er det en eldre bedriftseier som forbereder seg på å videreføre bedriften til nye generasjoner. Vi skal være der for ham. Hva blir det av handling ut av dette, Giske? Formuesskatt på arbeidende kapital og arveavgiftsregimet i Norge diskriminerer private aktive eiere og familieeierskapet i forhold til annet eierskap. Her kan det også hentes inspirasjon fra svenske politikere. Vi ser frem til å få en næringspolitikk som inkluderer eierskifte i SMB. SIDE 6 Utfordringen er at de fl este eiere er vant til forhandlinger og kjøp og salg, men de har aldri solgt sin egen virksomhet før. Englene i norsk næringsliv s. 12 Få inn aktiv eierkapital for å styrke bedriften. Sjekk ekspertenes råd s. 16 Slik kommer du deg godt rustet ut av et eierskifte. Vi hjelper våre lesere til å lykkes! GENERASJONS- OG EIERSKIFTE. UTGAVE 4, SEPTEMBER 2010 Adm.dir: Elisabet Rosenqvist Redaksjonssjef: Emma Wirenhed Prosjektleder: Terje Dybdahl Telefon: E-post: com Distribueres med: Dagens Næringsliv sept Trykk: Dagbladet-trykk Korrektur: Slett og rett Kontakt Mediaplanet: Telefon: Faks: E-post: Mediaplanets mål er å skape nye kunder for våre annonsører. Det gjør vi gjennom å motivere leserne til å handle for å løse relevante problemer, eller møte fremtidige utfordringer med suksess. Utfordringene ved salg, kjøp og fusjon av virksomhet er mange. Eiger Corporate er et uavhengig corporate-miljø med erfaring og kompetanse innenfor kjøp og salg av virksomhet i SMB-markedet. Vi tilbyr bistand ved: Salg av virksomhet, søk etter strategisk partner Overtagelse av virksomhet, oppkjøpssøk Verdivurdering ved virksomhetsoverdragelse Strategiutvikling, forberedelse til salg Ta kontakt med en av våre rådgivere hvis du vil vite mer om våre tjenester. Du kan lese om vårt forretningsområde og arbeidsmetodikk på hjemmesiden Eiger Corporate AS, Ho sveien 11, 0275 OSLO. Tlf Henrik Sundt (siviløkonom), tlf Alf Rasmussen (siviløkonom), tlf Espen Rødaas, (siv.øk. og autorisert nansanalytiker), tlf Jørgen Bøhn (siviløkonom), tlf

3 Annonse Ta kontakt med våre erfarne advokater: Christen Røer Tlf: , Arbeidsområder: Arv- og skifterett, generasjonsskifte Kontraktsrett Selskapsrett Skatterett Cato Nicolai Aall Tlf: , Arbeidsområder: Generasjonsskifte i næring Selskapsrett Skatte- og avgiftsrett Generell forretningsjus Lille Grensen 7, 3.etasje, Oslo, For mer informasjon se: Du som sparer for fremtiden. Her er fremtiden. Nå har vi bygd et nytt Acta. Vi har utviklet våre tjenester og vår måte å ta vare på deg som kunde på i tråd med kundenes ønsker og myndighetenes krav. Vi vil at du skal nå dine sparemål med høyere grad av forutsigbarhet, gjennom forbedret innsyn og gjennomsiktig kostnadsstruktur. Du får en grundig gjennomgang av din økonomiske situasjon og dine langsiktige sparemål før pengene plasseres. Du får tilgang til innovative spareløsninger og et 100-talls sparealternativ i et nanshus med utstrakt nansiell kompetanse og ere tjenester samlet under ett tak. Blant annet en helt ny handelsløsning på nettet med kvali serte meglere lett tilgjengelig. Våre rådgivere er serti serte og står fritt til å velge det beste for deg. Vi er ikke avhengige av å selge egne produkter. Og ditt valg av produkt påvirker ikke rådgivers lønn. Med vår nye Porteføljekonto betaler du en fast prosentvis årsavgift for din spareportefølje. Du kan gjøre så mange omplasseringer du ønsker, uten ekstra kostnad. Velkommen til et av Nordens største, uavhengige nanshus. Ring oss gjerne på Vi forvalter ikke bare penger. Vi forvalter tillit. XXXXXXX 102/100,5

4 4 SEPTEMBER 10 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER HVA ER 1TIPS NØYAKTIGE ANALYSER BEDRIFTEN 7,5 VERDT? Vet du hva du kan forlange når du skal selge bedriften? Hvis ikke, kontakter du noen som vet å sette pris på det du har gjort. Uansett om du selger bilen din, huset eller bedriften trenger du en korrekt verdivurdering. Mange små- og mellomstore bedrifter er familieeide. Noen av disse vil komme til et punkt hvor familien som tradisjonelt har vært ryggraden i forretningen en dag ikke kan eller vil velge videre drift. Om bedriften er driftsverdig, er salg den naturlige fortsettelsen. I denne prosessen er det essensielt å få en verdivurdering. Ved salg av bedrifter er det viktig på forhånd å ha et nøytralt estimat av virksomhetens verdi for å få en bekreftelse på hvordan markedet forventes å vurdere bedriften. I tillegg gir dette et inntrykk av risikoen markedet oppfatter å ligge i å overta bedriften. En verdivurdering er altså et nyttig instrument som grunnlag for forhandlinger med interessenter. Verdivurdering Hva man gir for bedriften kommer an på hva man forventer å få Tomm Amundsen Seniorpartner, Weibull AS ut av den. Verdien av en virksomhet er knyttet til forventingene om fremtidig inntjening. Det sentrale i en verdivurdering er altså å anslå fremtidig kontantstrøm. Dette er det som årlig er tilgjengelig for eierne, etter at tilstrekkelig kapital er avsatt til investeringer for å opprettholde drift. For å beregne verdien, knyttes fremtidige kontantstrømmer til et avkastningskrav. Avkastningskravet tilsvarer risikoen potensielle investorer knytter til fremtidige kontantstrømmer. En vurdering bør altså inneholde en analyse av bedriften sett i sammenheng med omgivelsene på makronivå, bransjenivå og selskapsnivå. Det er viktig å kombinere anerkjente finansanalytiske metoder med en forståelse for de grunnleggende forutsetningene for den virksomhet som skal vurderes og for det marked som den opererer i. Med andre ord er det viktig å sette seg grundig inn i materien. Om dette skal bli så korrekt som mulig, forutsettes en bred forståelse av både økonomiske og markedsmessige forhold som kan ha innvirkning på bedriften. En analyse basert på fremtidig inntjening er hovedgrunnlaget for å foreta en vurdering av bedriftens verdi. Denne verdien må ses i sammenheng med gjennomførte salg av andre sammenlignbare bedrifter. Da har man rett pris. Oppdaterte priser Daglig opplever bedriftsmeglingsfirmaet Weibull viktigheten av å få en riktig og realistisk verdivurdering. Derfor har Weibull sammen med internasjonale samarbeidspartnere i Leading Edge Alliance utviklet en europeisk database hvor det lagres informasjon om gjennomførte transaksjoner. Databasen omfatter ca. 550 unike kjøp og salg av bedrifter innenfor en rekke forskjellige bransjer i 11 land. Databasen er siden 2005 blitt oppdatert hvert kvartal, og kan derfor gi riktig og relevant informasjon i forhold til markedet. ALV HÅGÅRD GUSTAVSEN PRIS/MULTIPLIKATOR 7,0 6,5 6,0 5,7 5,5 5,0 4,5 4,3 4,0 3,5 3,0 6,4 5,0 SEP. 05 DES. 05 5,9 4,7 MAR. 06 JUN. 06 6,2 5,0 7,2 7,3 7,2 6,9, 6,9 EBIT 5,6 5,4 5,4 5,4 4,9 EBITDA SEP. 06 DES. 06 MAR. 07 JUN. 07 SEP. 07 7,0 5,5 DES. 07 Generasjonsskifte -en krevende prosess Tid og planlegging er avgjørende. Snakk med erfarne fagfolk! Rokades kjernekompetanse er rådgivning innen M&A og endringsledelse. Slike utfordringer krever god strategi og tilnærming, høy gjennomføringsevne og lang erfaring. Vi er jordnære og drivende med et industrielt verdigrunnlag. Bedrifter med krevende utfordringer bruker Rokade. SPESIALISTER PÅ STRUKTURENDRINGER

5 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET SEPTEMBER ,9 5,2 MAR. 08 6,6 5,0 JUN. 08 6,4 PRIS/MULTIPLIKATOR SEKS MÅNDERS GJENNOMSNITT 5,4 SEP. 08 6,0 4,7 DES. 08 5,8 5,8 4,7 MAR. 09 4,6 JUN. 09 5,5 4,2 4,2 SEP. 09 4,9 DES. 09 4,8 4,1 MAR. 10 5,1 4,4 JUN. 10 VERDIUTVIKLING OVER TID Weibulls indeks viser hvordan verdiutviklingen har vært ved salg av virksomheter de siste 4 ½ årene. FOTO: SHUTTERSTOCK. GRAFIKK: ERMO NAARITS Rett verktøy gir rett verdi 4 SIKRERE VEKST Bjørn Gjerde adm.dir i Sintef MRB AS Rett verdivurdering gir rett pris i markedet når små- og mellomstore bedrifter skal selges. Weibull ønsker å bli en ressurs for andre aktører innen bedriftsmegling, sier Tomm Amundsen, seniorpartner i bedriftsmegleren Weibull. Det er første gang vi går ut offentlig med databasen. Vi har ventet med dette og holdt prosjektet litt inntil brystet helt til vi har fått på plass et sikkert system for kvalitetssikring, sier Amundsen. Weibull planlegger at denne databasen skal bli et referansepunkt både for media og andre som arbeider innenfor bedriftsmeglingsmarkedet. På sikt ønsker vi at dette skal bli en database man kan hente informasjon fra, lik systemet eiendomsmelgerbransjen har. Vi planlegger å publisere kvartalsvise rapporter og eventuelt invitere med andre aktører i bransjen som kan forsvare tallene og underbygge dokumentasjonen, sier han. Denne databasen er den eneste i sitt slag i Norge, og baserer seg på reelle transaksjoner og dokumenterbare tall i motsetning til indekser som baserer seg på antakelser. På vei opp Markedet for små- og mellomstore bedrifter reagerer generelt tregere og etter andre parametre enn det internasjonale finansmarkedet. Nå begynner grafene å peke rett vei for bedrifter i dette markedet også. Det er helt klart at fallet i økonomien har stoppet opp og at det igjen er vekst i SMB-markedet, sier Amundsen. Nå øker forventninger om bedre resultater i fremtiden. Eksempler viser at verftsindustrien går knallbra, og det samme gjør annen mekanisk industri. Bygg og anlegg opplever også en lignende utvikling. Generasjonsskifte En ikke uvanlig problemstilling for familieeide bedrifter er at det kommer en dag da noen i familien ikke kan overta driften, eventuelt at bedriften trenger tyngre eiere med bredere kompetanse, kapital og slagkraft. Da må man oppsøke markedet hvor små- og mellomstore bedrifter omsettes. Med familiebedrifter mener vi at de eies av én eller to familier som deltar aktivt i bedriften. 60 prosent av de drøyt hundre bedriftene vi har oppdrag for, er eid av en eller to enkeltpersoner. Bare rundt 10 prosent har eksterne eiere. Men større bedrifter, typisk over 100 millioner i omsetning, har oftere en mer kompleks eierstruktur og eksterne eiere, sier Amundsen. Generasjonsskifte kommer ofte uavhengig av konjunkturer i finansmarkedet. Verdien av bedrifter i SMB-markedet påvirkes mest av betalingsviljen til kjøperne. Det gjelder å finne eiere som vil bidra til utvikling av bedriften og samtidig har betalingsvilje og -evne, sier Tomm Amundsen. ALV HÅGÅRD GUSTAVSEN Vekstorienterte eiere 1 Det er helt avgjørende med vekstorienterte eiere som har fokus på vekstprosessen. Med fokuserte eiere er det lettere å etablere en vekstforsterkende prosess. Strategiske valg 2 Fokuser på kjernevirksomheten, og bygg effektive metaverdier som gir merverdi til kjerneproduktet rundt disse, fremfor å utvikle nye kjerneprodukter. Det er bedrifter som klarer å holde fokus på egne verdier som har best mulighet for å lykkes i nye markeder Etabler dører til nye markeder 3 Hjemmemarkedet kan fort bli mettet, derfor er det viktig å ha åpninger til nye markeder som kan aktiveres på et minimum av tid, med de ressursene som er til rådighet. En fleksibel organisasjon som makter å snu seg raskt etter markedet er en forutsetning for å vokse i nye markeder.. Tro på egen suksess 4 Budskapet om egne løsninger må misjoneres på en god måte, det kan vekke et slumrende marked og ta en posisjon før konkurrentene. Verdiskapende rådgivning ved partnersøk, salg og oppkjøp HSH Next Generation - den nye møteplassen til familieeide virksomheter Dato: 14. oktober, kl Sted: HSH, Henrik Ibsensgt 90, Solli plass Målgruppe: Juniorer som vurderer å gå inn i, eller arbeider i en familieeid virksomhet Vi tilbyr profesjonell bistand gjennom hele prosessen med fokus på å skape verdier for våre oppdragsgivere. Våre rådgivere har bred ledererfaring fra industri og næringsliv kombinert med dokumenterte resultater fra en rekke vellykkede transaksjoner i inn- og utland. Sammen med våre partnere i Translink Corporate Finance har vi ekspertise og nettverk i over 25 land. Ta kontakt for en uforpliktende og konfidensiell samtale: Leif Larsen, M: , E: Lasse Hansen, M: , E: For mer informasjon, kontakt direktør Heidi Lill M. Oppegaard: Påmelding:

6 6 SEPTEMBER 10 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 2TIPS Det plutselige salget Spørsmål: Hva gjør du når en strategisk partner banker på? Svar: Salg av virksomhet er ofte mer komplisert enn det kan se ut i begynnelsen. Det er mye å tjene på å hente inn ekstern ekspertise for å gjennomføre salg og overtakelse. Ja, sier Lasse Hansen, partner i Synergos AS. Det er ikke uvanlig at bedriftseiere blir kontaktet av noen som viser interesse for å kjøpe bedriften. Mange blir både sjarmert og smigret over at noen viser interesse for å kjøpe bedriften deres, og før de vet ordet av det er forhandlinger i gang uten at de er klar over hva de begir seg ut på, sier han. I de fleste tilfeller vil bedriftseieren raskt finne ut at det dukker opp en rekke vanskelige spørsmål f.eks. hva virksomheten er verdt for den aktuelle interessenten eller om dette er den riktige kjøperen med tanke på kompetanse og vilkår. Kompliserte spørsmål Det er mange momenter som må avklares underveis, understreker Hansen. Enkle spørsmål som kontant eller løpende oppgjør kan de fleste forhandle frem. Verre er det med spørsmål rundt nøkkelpersoner i bedriften, videre drift og slikt, poengterer han. Utfordringen er at de fleste eiere er vant til forhandlinger og kjøp og salg, men de har aldri solgt sin egen virksomhet før. Det er som oftest ikke bare et spørsmål om verdier, penger og praktiske løsninger. Vel så ofte handler det om følelser og subjektive momenter som det er viktig å få frem før forhandlingene går for langt, sier Hansen. RÅDGIVERENS ROLLE HAR endret seg fra primært å finne egnede interessenter til å bistå under hele prosessen ved et salg, sier Lasse Hansen, Partner i Synergos AS. FEM TIPS FOR EN GOD SALGSPROSESS Proaktiv prosess Salg av en virksomhet kan minne om markedsføring og salg av produkter/tjenester. De beste kjøperne har ofte ikke planlagt å gjøre et oppkjøp. Kjøpernes motiver Motivene for å kjøpe kan være mange for ulike kjøpere. Tradisjonelle verdivurderingsmetoder er basert på tilbakebetaling av investeringen. Fokus på fremtidsmuligheter En virksomhet kjøpes ut fra dens fremtid og ikke dens historie. Salgspresentasjonen må fokusere på fremtidsmulighetene. Vekstpotensialet er en viktig verdidriver. Konkurranse i budprosessen Et utvalg av strategisk motiverte kjøpere som skaper en budgivningskonkurranse er den viktigste faktoren i salgsprosessen og påvirker salgshastighet, avtalevilkår og prisen som oppnås. Bruk rådgiver Salg av bedrifter er en kompleks og multifaglig prosess som krever lang erfaring. Bedriftseiere som er usikre på denne prosessen, bør engasjere profesjonell hjelp så tidlig som mulig. SIKRE DINE INTERESSER Et annet moment er en urealistisk tiltro til egen markedsverdi. Som oftest er du ikke på mange kjøpslister, og en interessent som er så motivert at han tar kontakt kan fort være den som vil tilby mest. Da er det farlig å ikke ta den påfølgende prosessen på alvor, understreker han. Mange bedriftseiere oppdager at det som kanskje i første omgang virker som en oppgave som kan løses med et par møter, viser seg å være betydelig mer komplisert og tidkrevende enn forventet. Det er riktig, bekrefter Hansen. Selv om en kjøper har kontaktet virksomheten med sikte på en rask overtakelse, er det ikke uvanlig med en prosess på 6 9 måneder før handelen inklusive informasjonsutveksling, forhandlinger, due diligence og kontraktsutarbeidelse er avsluttet. Det er viktig å forstå denne prosessen, sier han. Rådgiverens rolle i dag Rådgiverens rolle har endret seg fra primært å finne egnede interessenter til å bistå under hele prosessen ved et salg. Noen av de viktigste oppgavene som profesjonelle rådgivere innen kjøp og salg av virksomheter utfører, vil være å anslå virksomhetens markedsverdi, avklare den totale strategiske verdien for den aktuelle kjøperen, vurdere om timingen er riktig, gi selger råd om prosessen og konsekvenser av løpende tiltak. En salgsprosess vil altså normalt være meget komplisert og ha en stor grad av risiko for havari, forklarer Hansen. Det beste en bedriftseier kan gjøre for å sikre et tilfredsstillende resultat, er å engasjere en profesjonell rådgiver med nødvendig erfaring og ekspertise. Det er tross alt bedriftseierens livsverk man selger, avslutter Hansen. TOM AMRIATI-LØVÅS COACHING Gode råd er ikke dyre Å benytte mentor eller coach kan gi deg et helt nytt perspektiv på eierskifte, enten vi snakker om et generasjonssikfte,eller annen overdragelse av eierskap. Det gjelder å få et helikopterperspektiv til prosessen, sier daglig leder i gess.no. Geir Samdal. Det viktigste er å ta tak i prosessen, den må være ryddig og gjennomtenkt. Alle involverte må få et eierskap til det som skjer, og som også tar vare på den menneskelige dimensjonen, sier han. De materielle forholdene som økonomi og juss vil man stort sett klare greit ved hjelp av gode rådgivere. Men når det kommer til det menneskelige aspektet må det en grundigere tilnærming til, mener han. Det er kanskje ikke mulig å få til en helt rettferdig fordeling ved et skifte. Det er derfor det er så viktig at alle involverte er med på prosessen, slik at man unngår langvarige stridigheter i etterkant. Prosessrettferdigheten er enda viktigere.. Alle skal føle at de er med. De berørte partene har ofte forskjellig interesser. Da blir det lett at den mest velartikulerte får en uforholdsmessig sterk posisjon i prosessen. I slike situasjoner er det viktig med en coach som alle har tillit til, og som besitter en ekstern rådgivers faglige ballast, og evner å vurdere de menneskelige sidene ved et skifte, slår han fast. TOM AMRIATI-LØVÅS SELGE DIN BEDRIFT? Vi hjelper små- og mellomstore bedri er med vik ge eierski eprosesser - l re d og på rik ge be ngelser. Vårt formål er å gi deg som selger friheten l å velge nye muligheter og sam dig gi trygghet for at bedri en styrkes i sin videre utvikling. De e skjer gjennom en grundig prosess på selgers ønsker om ak vitet og engasjement e er salget og hvordan den nye hverdagen skal være. Vi har høyere utdannelse og bred erfaring fra næringslivet. Rådgivning Ne verk - Styrearbeid Kontakt oss for en uforpliktende samtale. Randi Eng mobil Oddmund Bøhn mobil Oppfriskende annerledes We make it happen BEDRIFTSFORMIDLING Impentab tilbyr profesjonelle tjenester ved kjøp og salg av bedrifter i samarbeid med verdensledende engelske BCMS Corporate. Med over 200 medarbeidere og globalt nærvær kan vi presentere og selge din bedrift på det marked hvor de strategiske kjøperne er. www. eierskifteprosess.no eprosess.no ESP EierSkifteProsess DA tel

7 BJØRKLI KURSSENTER AS Postboks ELVERUM Telefon Mob: E-post: Bankgiro Foret. Nr Vi tilbyr kurs for alle bransjer både bedriftsinternt og åpne kurs: HMS-kurs for ledere Verneombudskurs Arbeidsvarling og skilting Trafikkdirigering Nye plan- og bygningsloven med tilhørende skjema/blanketter Ny byggteknisk forskrift TEK 10 Ny byggesaksforskrift SAK 10 Entrepriserkontrakter NS 8405/NS8406 Ny NS Beskrivelser for bygg, anlegg og installasjoner Ny NS Rådgivende standard - Bustadoppføringslova Anbudskonkurranser og offentlige anskaffelser Kongens gate Oslo Tlf epost: Henvendelse: Bjørkli Kurssenter AS Tlf.: E-post: Norsk Coach Akademi Ltd Utdanning i coaching for ledere, terapeuter, HR, coacher og konsulenter, i henhold til internasjonal standard (ICF) Eierendringer? Kunsten å Coache i Oslo: Trinn 1 oppstart januar 2011 Trinn 2 (videregående), oppstart mars 2011 Team- og Gruppe-Coaching, desember 2010 Bli mentor-coach, oppstart januar 2011 Courage to Act, lederprogram for kvinner mars 2011 Dynamisk lederskap, coachende lederstil, oppstart mars 2011 Core Dynamic Coaching oppstart juni 2011 Gratis informasjonsmøter: 4. og 12. oktober og 2. november Påmelding se Den mest dyrebare gaven jeg kan gi til mine medmennesker, er kvaliteten på min oppmerksomhet, - mitt nærvær!. Kristin Schage: eller Lene Rønning-Arnesen: Lederkilden.no. Gunnar A. Dahl, Partner i DHT Corporate Services AS lederkilden.no ditt komplette lederverktøy 24:7 - tlf

8 8 SEPTEMBER 10 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 3TIPS SØK HJELP VED SALG Å selge sitt livsverk Spørsmål: Hvordan selger du familiebedriften enklest? Svar: Gode løsninger sikres når du allierer deg med gode rådgivere. SUKSESSHISTORIEN Som alltid bør man lytte til kjentfolk når man beveger seg inn i nytt terreng. Gode råd kan gjøre turen enklere. Gode løsninger krever solid kunnskap og erfaring, sier advokat Gunhild Buestad i advokatfirmaet Sverdrup DA. Bedriftsmeglere med bedriftslederbakgrunn har slik erfaring. Disse har kunnskap om prosessledelse, drift, finansiering og salg, slik at de evner å vurdere problemstillinger som kan oppstå. I planleggingsfasen må det vurderes om selskapet er organisert for salg. Skal hele virksomheten selges samlet eller stykkevis, eller skal noe beholdes? Dersom kun deler av virksomheten skal selges, bør denne skilles ut som eget selskap. Slike omorganiseringer kan det være vanskelig å få til under selve salgsforhandlingene. Det er viktig at en advokat med spisskompetanse på salgsprosesser, skatt, regnskap og arv trekkes inn, sier bedriftsmegler Per Gudmund Askim i Askim Merger & Consulting AS. Det bør også sikres at bedriften har juridiske rettigheter til immaterielle verdier som varemerker og patenter, sier Gunhild Buestad. Overføring Verdier skifter ofte eier i form av arv. Spesielt for familiebedrifter er det naturlig å vurdere hvordan en overføring vil slå ut. Før salg er det naturlig å vurdere overføring FAKTA Arv og gaver til arvelaterens/ giveren barn, fosterbarn, stebarn og foreldre Arv og gaver inntil kroner er fritatt for avgift. Av de neste kroner betales 6% avgift. Av overskytende beløp betales 10% avgift. KILDE: SKATTEETATEN.NO Det bør sikres at bedriften har juridiske rettigheter til immaterielle verdier som varemerker og patenter. Gunhild Buestad Advokat,Advokatfi rmaet Sverdrup DA til neste generasjon. Slike overføringer i forkant av salg er gunstig i forhold til skatt og arv, sier Buestad. Foreldrenes kontroll sikres ved at barna får B-aksjer uten stemmerett mens foreldrene beholder A-aksjer med stemmerett. I noen tilfeller kan det deles ut utbytte til foreldrene forut for overføring til Eierskifte i SMBmarkedet Hver tredje SMB-bedrift har skiftet eier fra Over 40 % vil skifte eier de neste 10 årene. Eierskifte gir høyere verdiskapning. Utenlandsk industriell eier gir større vekst. KILDE: EIERSKIFTE I NORSK NÆRINGSLIV. JUNI 2009, ME- NON BUSINESS ECONOMICS, RAPPORT BESTILT AV NÆ- RINGSDEPARTEMENTET SALG AV BEDRIFTEN Under salgsforhandlingene er det nødvendig å trekke inn en rådgiver med skattekompetanse, sier Gunhild Buestad, advokat i Sverdrup DA. FOTO: SHUTTERSTOCK barna. Dette kan om ønskelig lånes tilbake til selskapet. Salg Under salgsforhandlingene er det nødvendig å trekke inn en rådgiver med skattekompetanse. Dette er en måte å sikre sine interesser på. Hvis kjøper ønsker å endre fra kjøp av aksjer til kjøp av innmat, må det vurderes hvilke skattekonsekvenser dette har for selger og hva det bør bety for prisen, sier Per Gudmund Askim. Hvis salgssummen skal betales over tid basert på fremtidig overskudd, må en skatteadvokat trekkes inn for å sikre at ikke deler av salgssummen blir beskattet som arbeidsinntekt med høy skattesats i stedet for 28 prosent gevinstskatt. En skatteadvokat sikrer gode skatteløsninger, sier Buestad. Samarbeid er nøkkelen Bedriftsmegler og advokat bør arbeide sammen om utforming av selve salgsavtalen. Det samme gjelder ved spørsmål som kommer opp under kjøpers gjennomgang av selskapet. Advokaten har også en viktig rolle ved gjennomføring av selve salgsoppgjøret, for å sikre at kjøper får oppgjør av salgssummen og ev. etteroppgjør. ALNDERS WESTIN Far og sønn Størstedelen av Norges små og mellomstore bedrifter er familieeide Familiefokus Størstedelen av Norges små og mellomstore bedrifter er familieeide. Nå ønsker HSH å rette fokuset på denne delen av næringslivet, som omfatter to tredjedeler av alle virksomheter. 27. oktober kommer HSH-prisen for familieeide virksomheter til å bli delt ut for første gang. Rammen rundt kommer til å være den årlige HSH-konferansen. Direktør i HSH Service, Heidi Lill Oppegaard, håper at prisen øker oppmerksomheten rundt familieeide bedrifter. Vi ønsker at prisen skal sette familieeide bedrifters utfordringer på dagsordenen. En stor del av verdiskapingen i Norge skjer i slike bedrifter, men det er for lite oppmerksomhet rundt utfordringer familieeide bedrifter møter i form av blant annet formueskatt og arveavgift, sier Oppegaard. Kriterier Trond Randøy er professor ved Fakultet for økonomi- og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Agder. Han er også medlem i juryen som kårer Norges beste familieeide bedrift. Jeg vil personlig se etter bedrifter som er lønnsomme over lang tid og har god evne til fornye seg. Det er spesielt interessant å se familiebedrifter hvor man har utnyttet særlige kjennetegn ved familiebedrifter, som langsiktighet og gode arbeidstakerrelasjoner, sier Randøy. Randøy deler oppfatningen om at familiebedrifters utfordringer fort blir oversett. En slik pris er viktig fordi familiebedrifter er en undervurdert gruppe bedrifter. Det er også forskningsmessige funn som tyder på at disse bedriftene er like lønnsomme som andre bedrifter, og de kan faktisk i noen studier vise til høyere lønnsomhet. Stor pågang HSH har opplevd stor pågang av bedrifter som har meldt seg på i konkurransens to klasser: en for større bedrifter og en for mindre. Heidi Lill Oppegaard er fornøyd med responsen. Det strømmer inn påmeldinger om dagen! En gulrot er at årets vinnere skal få sitte i juryen neste år. Vi ønsker kontinuitet, akkurat som i familieeide bedrifter. ALV HÅGÅRD GUSTAVSEN

9 NYHETER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 4TIPS SEPTEMBER 10 9 Den vanskelige veksten UTNYTT TT VEKST- POTENSIALET NYHETSGLIMT Question: Hvordan skal nye eiere gå frem for å utnytte vekstpotensialet i virksomheten? Answer: Kritiske faktorer er vekstkultur i ledelsen, evne til omstilling og gode strategier. Mange bedrifter har store vekstpotensialer, men få utnytter dette i et lengre perspektiv. Tall viser at rundt 4 prosent av alle bedrifter står for 80 prosent av veksten. Det er mye uutnyttet vekstpotensial i norske bedrifter. Et eierskifte skal ofte gi muskler og tilrettelegge for utvikling og vekst, sier professor i internasjonal markedsføring Carl Arthur Solberg ved Handelshøyskolen BI. Men det er klart at det ikke finnes vidunderoppskrifter på hvordan en vekstprosess skal gjennomføres for å garantere suksess, sier han. Jeg vil si at det er noen kritiske suksessfaktorer, og noen klare feller. For det første må eierne forstå virksomhetsområdet til bedriften. Om vi forutsetter at det er ivaretatt vil det være vesentlig med klare definerte mål og delmål. Spørsmål om veksten skal resultere i salg, eller børsnotering er vesentlig, forklarer Solberg. CARL ARTHUR SOLBERG Professor i internasjonal markedsføring ved BI PHOTO: NAME SURNAME Det er mange myter om de bedriftene som lykkes i å skape en god vekstrate. Kriterier som høyteknologiske virksomheter, egne vekstbransjer, nisjeopererte høyrisikoforetak og helst småbedrifter er allmenne oppfatninger av vekstbedrifter. Men stemmer dette? Overhodet ikke, sier administrerende direktør i SINTEF MRB Bjørn Gjerde. Våre erfaringer viser at bedrifter i alle faser kan vokse. Dette underbygges også av forskning på dette området, sier han. Vekst er i seg selv selvforsterkende, sier Gjerde. Ved forandringer blir en riktig sammensatt organisasjon motivert, engasjert og får økt kunnskap. Dette fører med seg en rekke gode effekter som trygghet, samarbeid, frihet og mestringsfølelse, påpeker han. Det jeg har sett er at det ikke er noen sammenheng med hvor grundige og detaljerte planer en virksomhet har, og hvor godt de har lykkes, sier Solberg. Det som imidlertid er et gjennomgående trekk er engasjement. Både på eiersiden og i ledelsen må det være fullt fokus på alle sidene ved et vekstprosjekt. Da vil heller ikke urealistiske syn på vekst og ROI forstyrre prosessen, understreker han. Men finnes det noen særtrekk for bedrifter som klarer å følge mål og får til en vellykket vekstprosess? Det er klart at engasjement, forretningsforståelse, kapital og momentum er nøkkelpunkter, sier Gjerde. Det er likevel et moment jeg vil belyse nærmere og det er evne til omstilling. Vi kaller det teltorganisasjon. På samme måte som du raskt kan pakke ned et telt og flytte det til attraktive steder kan en godt samkjørt organisasjon lett snu seg rundt, flytte og etablere seg i nye markeder, sier Gjerde til slutt. TOM AMRIATI-LØVÅS Namn Efternamn Duis autem vel eum iriure dolor in. LABEL XXXX Lorum ipsum dolor sit amet lorum Norske bedrifters vekstmønster er i stadig endring. Vi handler fortsatt mest med de landene som ligger geografisk nærmest, likevel ser vi at land som India, Kina og Russland (KJIRlandene) fremstår som viktige fremtidige eksportmarkeder. Japan har tradisjonelt vært et vanskelig marked å betjene, særlig gjennom lokal tilstedeværelse, men enkelte norske næringsgrupper har fått innpass og kan vise til omfattende salgsvekst på det japanske markedet. Dette er verdt å merke seg når vi snakker om vekst og ekspansjon av norske virksomheter. KILDE: MENON SINTEF MRB AS er et ledende rådgivings-miljø i Norge innen industrielt rettet bedriftsutvikling. Selskapet har i dag 20 ansatte, med kontorer i Ålesund, Oslo, Raufoss og Trondheim. Vår forretningsidé er å bidra til vekst og økt konkurransekraft for våre kunder. SINTEF MRB tilbyr egenutviklede og anerkjente forretningskonsepter for vekstorienterte bedrifter. Med en unik tilgang til SINTEFs ressurser og teknologi samt et bredt markedsinngrep har vi en sterk posisjon som utviklingspartner for norske SMB-bedrifter. VÅRE SATSINSGOMRÅDER AKSELERASJONSHJELP Tilvekstanalyse og rådgiving Strategier/volumhåndtering Vektsledelse Internasjonalisering og internasjonaliseringsprogram PROSESSFORBEDRING Prosessdokumentasjon Prosessanalyser Bistand til prosessutvikling og -forbedring Handlingsplaner TVERRFAGLIG RÅDGIVNING MOT SMB I tillegg tilbyr vi tjenester innen generell bedriftsutvikling som omfatter; forretningsutvikling, markedsutvikling og internasjonalisering, organisasjons-utvikling, verdikjedeutvikling, omstilling og restrukturering samt utvikling av næringsklynger. KONTAKTINFORMAJONAJON SINTEF MRB AS avd. Ålesund Langelandsvegen 17, N-6010 ÅLESUND Telefon: Faks: SINTEF MRB AS avd. Oslo Forskningsveien 1, N-0373 OSLO Telefon: Faks: SINTEF MRB AS avd. Trondheim Klæbuveien 153, N-7465 Trondheim Telefon: E-post:

10 10 SEPTEMBER 10 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INSPIRASJON Spørsmål: Hvilke tiltak må til for å møte eldrebølgen blant bedriftseiere? Svar: Både næringslivet og det offentlige må finne modeller som tilrettelegger for et aktivt eierskifte. Eldrebølgen treffer småbedriftene LEDER TIL LEDER OSLO/AKERSHUS I løpet av de neste ti årene skal norske bedrifter skifte eier ( av disse er personlig eide selskaper). Dersom ikke eierskifte blir gjennomført, kan mange bedrifter bli med sine eiere inn i pensjonistenes rekker, og tusenvis av arbeidsplasser står i fare for å bli lagt ned. Er situasjonen virkelig så prekær? Ja, sier Geir Samdal, daglig leder i gess.no og prosjektleder i Eierskiftealliansen, som nettopp avsluttet et seminar som setter behovet for rådgivning og tiltak på dagsordenen. Det er gledelig at Nærings- og handelsdepartementet (NHD) arrangerer dette seminaret. Vi håper det vil gi resultater i form av konkrete tiltak der myndigheter og organisasjoner kan samarbeide om denne utfordringen, sier han. Eierskiftealliansen inviterte på seminaret NHD til et samarbeid. Det er høy avkastning på offentlige midler å støtte opp om gode eierskifter i levedyktige bedrifter. Vi har liten tid på oss før vi mister store verdier på grunn av frafall fra eiere av vesentlige bedrifter over hele landet. For mange lokalsamfunn kan det bli katastrofalt hvis ikke hjørnesteinsbedrifter blir videreført på en god måte, understreker han. Næringsminister Trond Giske åpnet seminaret med et klart budskap om at regjeringen ser utfordringene som kommer og iverksetter tiltak for å møte disse utfordringene. Blant annet blir det utarbeidet en strategi for små- og mellomstore bedrifter, der også utfordringer rundt eierskifte blir et tema, ifølge Giske. Viktig fokus Eierskifter får stort fokus akkurat nå, fordi det er et betydelig antall bedrifter som har eiere over 55 år. Det urovekkende er at eiere har en tendens til å utsette eierskiftet. Dette kan få alvorlige følger. Statistikk viser nemlig at årlig verdiskaping faller i bedrifter der eier og bedriftsleder er én og samme person og der denne personen er over 60 år. Det er derfor særdeles viktig å begynne i tide, sier Samdal. Eieren står i praksis overfor tre valg. Det ene er salg. Det andre er å få inn en PROFIL Geir Samdal Alder: 49 år Posisjon: Daglig Leder gess.no, Generasjons- og Eier- Skifte Senter Utdanning: Siviløkonom, MSc gess.no: Generasjons og EierSkifte Senter er et kompetanse senter for generasjonsskifter, kjøp og salg av SMB bedrifter. er Norges markedsplass for kjøp og salg av SMB bedrifter. ekstern leder og det tredje er generasjonsskifte. Vi i regjeringen er takknemlige for alle initiativ som resulterer i gode råd og konstruktive innspill, sier Giske. Derfor er vi også sterkt til stede på dette seminaret for å lytte til innspillene og ta med oss de rådene og poengene som forsamlingen her vil legge frem. Personlig er jeg også glad for at dette temaet kommer opp nå når vi er i gang med å utarbeide strategien for små- og mellomstore bedrifter, gjentar han. Gode råd På seminaret ble det understreket hvor viktig det er å få inn eksterne rådgivere tidlig i prosessen. Ja, jeg vil si det så sterkt at å hente inn riktig kompetanse tidlig i prosessen, kan bety forskjellen på suksess eller katastrofe, sier Samdal For eiere som nærmer seg 55 år, er det viktig å sette i gang planleggingen av eierskifte. Rådene fra gess.no og Eierskiftealliansen er å ta tiden du behøver til å finne den beste løsningen. Her er det mange spørsmål som må besvares. Rådet fra Geir Samdal er å organisere eierskiftet som et prosjekt. Ja, start vurderinger rundt eierskifte tidlig, og still relevante spørsmål, understreker Samdal. Hva er best for bedriften? Er virksomheten av en slik karakter at det er nok ressurser til utvikling? Hva er best for familien? Bør du skille mellom eierskap og lederskap? Drøft dette med dine nærmeste, i styret eller med andre som er i samme situasjon. Du vil trenge tid til å vurdere din situasjon. Det finnes ingen eksakt fasit, sier Samdal. Et annet viktig moment er å finne gode samarbeidspartnere. Ja, hvem du skal samarbeide med avhenger av hvilken retning eierskiftet tar og hvilke utfordringer du definerer. Skal junior overta, kan det være behov for en mentor. Skal bedriften selges, trenger du kanskje en bedriftsmegler. Spørsmålene er mange, og vi kan ikke gå inn på alt her. Jeg oppfordrer alle til å søke råd, enten på våre sider, hos eksterne rådgivere eller i fora med andre i samme situasjon, avslutter Samdal. TOM AMRIATI-LØVÅS lox.no Start arbeidet med å finne nye eiere! VURDERER DU SALG av bedriften, men er usikker på når og hvordan? Weibull er Norges mest erfarne rådgivere innen bedriftssalg. Kontakt Frithjof Samuelsen på telefon for en uforpliktende samtale om hvordan vi skaper det beste resultatet for deg eller din bedrift. OSLO KRISTIANSAND STAVANGER BERGEN TRONDHEIM TROMSØ Kjøp, salg eller fusjon med andre er ofte tidkrevende prosesser. Legg en eierskapsplan i god tid, så er du forberedt på fremtiden.

11 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET SEPTEMBER NÆRINGSMINISTEREN SVARER Trond Giske Nærings og Handelsminister Hva håper du å få ut av seminaret om eierskifte? Det viktigste er at vi får gode! råd, innspill og erfaringer til strategien vi skal utarbeide for små og mellomstore bedrifter. I forarbeidet med denne strategien har vi delt strategien opp i forskjellige emner, og nå skal vi ta for oss eierskifte. Hva vil myndighetene gjøre med denne utfordringen nå? Pilotprosjektet med eierskiftealliansen er et eksempel på til-! tak som virker, og erfaringer herfra er et viktig ledd i det videre arbeidet. Strategien for små og mellomstore bedrifter vil nok gi grundig oppmerksomhet til dette temaet. Hvorfor finnes det støtteordninger for oppstart, men ikke for videreføring av en bedrift ved eierskifte? Jeg tror ikke vi skal sette de to! fasene opp mot hverandre. Når det gjelder eierskifte, tror jeg vi skal fokusere på andre områder enn det rent økonomiske. SAMARBEID Trond Giske på bedriftsbesøk hos Trelleborg Viking i Drammen. FOTO: KJELL BRATTÅS Hvilken rolle vil private rådgivere spille i myndighetenes planer for tilrettelegging av et smidigere eierskifte? Konkrete tiltak for de ulike områdene vil bli beskrevet i stra-! tegien. Det kan godt hende at en tilrettelegging for private rådgivere vil være ett av slike tiltak, men det er det for tidlig å si noe om nå. Vi skal først lytte til hva bedriftseierne tenker og mener om dette temaet før vi vil konkludere med konkrete forslag. Vi utarbeider verdivurdering på alle små og mellomstore aksjeselskaper. Kampanjepris på verdivurdering i forbindelse med bilaget Generasjonsskifte: Kun kr 3.900,- ut Gazellens analytikere har bred erfaring innen kjøp og salg av bedrifter. Bestill på Telefon Epost:

12 12 SEPTEMBER 10 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INSPIRASJON 4TIPS AKTIV EIERKAPITAL SPØRSMÅL OG SVAR Spørsmål: Hvordan kan familiebedriften overleve når ingen vil overta? Svar: Aktive eierskapsfond kan være løsningen. Maria Borch Helsengren Direktør for forretningsutvikling, Argentum. 1 2 Private equity tilfører bedriften muskler Spørsmål: Hvordan kan man best sikre en videre utvikling og drift av virksomheten ved eierskifte? Svar: Aktive eierfond (Private Equity) vil kunne tilføre bediften både fi nansielle muskler og nødvendig kompetanse for videre vekst. SLIK Det er LYKTES klart at mange VI kvier seg LABEL/LOCATION for å selge til en konkurrent, eller å la en industriell eier overta, særlig der familien har hatt kontrollen i lang tid. Mange lar seg nok fange av unødige detaljer ved et eierskifte, sier Karin Thorburn, Professor i økonomi ved NHH. Derfor er det mye å vinne på en løsning basert på Private Equity. Ikke minst åpner det for muligheter for fortsatt eierskap, et viktig poeng, spesielt for familiebedrifter, påpeker hun. Vi må ikke glemme at hovedhensikten med et eierskifte er å sikre at bedriften blir drevet videre på en god og forsvarlig måte, poengterer Thorburn. Overføringen må ikke ødelegge virksomheten og det er viktig å fokusere på løsninger som åpner for å ta vare på de verdiene som er bygget opp, sier hun. Et vellykket skifte dreier seg mye om psykologi, nettopp fordi det er så mange følelser og aspekter involvert. I tillegg er erfaringer fra tidligere eiere viktige når man utarbeider fremtidig strategi for selskapet, sier hun. Riktig kompetanse I Norge har vi god teknologisk kompetanse og mange ideer. Men FAKTA AKTIVE EIERFONDER Argentum anslår at de aktive eierfondene har investert 7 milliarder kroner i 44 norske bedrifter første halvår 2010, sammenlignet med 5,6 milliarder kroner i hele I gjennomsnitt investerer de aktive eierkapitalfondene i 60 norske bedrifter årlig. Forbruksvarer er den største sektoren aktive eierfond har investert i. 29 prosent av alle slike investeringer i tidsrommet var i forbruk. Energisektoren kom på en god andreplass. Oppkjøpene innen denne sektoren utgjorde en fjerdedel av alle oppkjøp innenfor femårsperioden. På tredjeplass kommer industrien, hvor oppkjøpene utgjør totalt 18 prosent. I Norge antar man at bedrifter står overfor et eierskifte de neste 10 årene og at så mye som arbeidsplasser kan forsvinne som følge av dette. I EU har bedrifter med til sammen 2,8 millioner ansatte lignende problemer hvert år. De norske fondene har rundt 60 milliarder i forvaltet kapital, og 32 milliarder er fortsatt tilgjengelig for investeringer. FORSKNING OG KUNNSKAP 1. Karin Thorburn, Professor i økonomi NHH 2. Knut T. Traaseth, Generalsekretær i Norsk Venture-kapitalforening vi er ikke flinke nok til å kommersialisere dem. En viktig årsak er at det er vanskelig å finne rette mennesker til nøkkelstillingene. For de aktive eierfondene som opererer innenfor private equity er dette et av de viktigste gjøremålene: Man utnytter nettverket og sikrer rett kompetanse til nøkkelstilingene. Det skaper lønnsomhet, sier Knut T. Traaseth, generalsekretær i Norsk Venturekapitalforening (NVCA). Man må sikre at selskapets strategi svarer på utfordringene det vil møte i det virkelige liv. Helt sentralt er arbeidet med produktutvikling, valg av markeder og hvordan salget skal skje. Aktive eierfonder Noe av det viktigste de aktive eierfondene (private equity) tilfører bedriftene, er nettverk og kompetanse på rekruttering, strategi, finansiering og salg av virksomheter. For vekstselskaper er rekruttering av dyktig ledelse, sammen med et solid styre, avgjørende for å lykkes. Aktive eierfond består av forvaltere med ulik og unik kompetanse. Mange har for eksempel vært gründere selv eller i ledelsen av større industribedrifter. Ja, de har ofte internasjonal erfaring og et bredt nettverk. og sitter meget tett på ledelsen gjennom styreposisjoner. De bruker sine ressurser og erfaringer for å bringe frem det beste i porteføljeselskapene, og det er det aktive eierskapet som er avgjørende for denne suksessen, sier Traaseth til slutt. TOM AMRIATI-LØVÅS For familiebedrifter kan det være vrient med eierskifte. Dette er negativt for økonomien, påpeker direktør for forretningsutvikling i Argentum, Maria Borch Helsengreen. Argentum er et investeringsselskap som spesialiserer seg i nordiske aktive eierfond. Nettverk Om en bedrift forsvinner, forsvinner verdier i form av nettverk, kundekrets og selve merkevaren bedriften har bygd opp. Bedrifter som ikke er børsnoterte og som ikke følges av eksterne analytikere, har utfordringer med å få inn nye eiere fordi de ser etter såkalt asymmetrisk informasjon, sier Helsengreen. Aktive eierfond Å forberede bedriften for salg til aktive eierfond, er en måte å sikre kontinuitet på selv om familien trekker seg ut. God inntjening alene er ikke nok. God ledelse og vekstambisjoner er like viktig. Det har med innovasjon i norsk økonomi å gjøre. Det kan være flere årsaker til at eierskiftet blir vrient, men den vanligste grunnen er at de unge av en eller annen grunn ikke er interessert i å overta, sier Maria B. Helsengreen. God ledelse For fondene er det ikke aktuelt å gå inn i en bedrift uten en ledelse som ser muligheter eller kun er der for å innkassere kortsiktige gevinster, sier hun. Aktive eierfond tilfører kapital, kompetanse og nettverk, og vil alltid selge seg ut etter noen år. Da finner de enten nye eiere til bedriften eller plasserer den på børs. Det finnes flere slik kjente norske eksempler som eies av aktive eierfond, som f.eks. Nille og Plantasjen. Manglende eierskifte er en utfordring som Norge må fokusere på, sier Maria B. Helsengreen. ALV H. GUSTAVSEN

13 OVERBLIKK OG KONTROLL FORMUESFORVALTNING......FOR FAMILIE- OG INVESTERINGSSELSKAPER Skap sikkerhet omkring din formueforvaltning med PORTMAN. Så får du overblikk over din portefølje og samtidig er du trygg på at skatterapportering, risikostyring og avkastning rapporters på en solid og profesjonell måte....akkurat som proffene; mange av de største formuesforvaltere og private bankers i Norge benytter i dag verktøy fra ALOC. ALOC leverer gjennomarbeidede løsninger for ulike aktører og tilbyr derfor 2 ulike produkter til forvaltningsmiljøer: PORTMAN For kapitalforvaltere og wealth management selskaper SUPERPORT For familie- og investeringselskaper 25 ÅR I BRANSJEN Vi har siden 1985 utviklet løsninger til dekker behovet for portefølje- og risikostyring, administrasjon, treasury samt orientert tilgang til markedet og langvarige kunderelasjoner har vi utviklet oss til en organisasjon på over 120 medarbeidere med forretning i Danmark, Norge, Luxembourg og Sverige. Mariolla Business Analyst TA KONTAKT MED OSS FOR EN UFORPLIKTENDE SAMTALE OM DIN FORRETNING: ALOC AS Øvre Slottsgate 7 N Oslo / tel. / mail LES MER PÅ Saga Corporate Finans 102/100,5

14 14 SEPTEMBER 10 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 5TIPS LEDERUTVIK- LING GI LEDERE EN GRUNDIG COACHUTDANNING Grethe Deinoff Daglig leder i CTI Norway Lete etter ledelse Spørsmål: Hva gjør man når ingen kan lede? Svar: Man innhenter ekstern kompetanse. For mange bedrifter er det vanskelig å rekruttere ledelse internt. Ledertrening og eksterne konsulenter løser slike problemer. Eric Lofquist er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved BI. Lofquist er positiv til ekstern kompetanse. Om ledelsen ikke har erfaring fra selve industrien, må man være i stand til å stole på andres fagkunnskap. Dette er vanlig i internasjonale selskaper, at ledelsen ikke nødvendigvis har direkte kunnskap om produktet, men en idé om hvordan man styrer bedrifter, sier Eric Lofquist. Å få inn en ny ledelse kan være veldig positivt, spesielt om den har gode erfaringer. En felle er derimot at den nye ledelsen har en misoppfatning av bransjen eller at den ikke forstår kulturen i bedriften, sier han. Trene seg opp Bedrifter kan rekruttere til ledelsen internt. Om ikke dette går, bør man hente inn eksterne aktører, enten som ledere eller til å finne frem til kandidater. Mange selskaper rekrutterer internt. Dette kan sammenlignes med det militære, der du i begynnelsen får prøve deg med mindre oppgaver. Mestrer du disse, vil utfordringene og ansvaret etter hvert øke, sier Eric Lofquist. Ledertreningskurs er som oftest lagd av konsulentselskaper. Det er positivt. Folk blir bedre kjent med hverandre, med leder og med organisasjonen, sier han. Et hjemlig eksempel på nettopp dette var da omstillingsekspert NY LEDELSE Å få inn en ny ledelse kan være veldig positivt, spesielt om ledern har gode erfaringer, sier Eric Lofquist,førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved BI. FOTO: SHUTTERSTOCK Bjørn Toften ble finansdirektør i det hardt prøvede spillselskapet Funcom. Toften ble ikke ansatt fordi han kunne programmering, men fordi han var god på ledelse. I mindre selskaper kan det være vanskeligere å stige i gradene internt. Svaret er ofte å innhente konsulenthjelp, men innleid hjelp har mindre ansvarsfølelse enn ansatte som har virket hele sitt liv i bedriften. Allikevel er dette et minimalt problem, sier Eric Lofquist. ALV HÅGÅRD GUSTAVSEN Hvorfor er coaching-ferdigheter virkningsfulle som et supplement i en lederrolle?! Leders oppgave er å sørge for at alle yter sitt beste og når de mål man ønsker. Gi ledere en grundig coachutdanning, og de vil få nye og annerledes verktøy til å øke fokus, skape resultater og gode relasjonsferdigheter. Seriøse ledere trenger en seriøs utdannelse med veiledning, trening og tilbakemelding. Vi mener at god læring lett skal kunne omsettes i praksis, og man skal oppleve å ha fått valuta for pengene. Hvilken verdi gir dette bedriften? Bedriften vil selv kunne bygge en kultur hvor relasjons-! bygging, bedre kommunikasjonsferdigheter, beslutningstaking og lederskap er pilarer. Endringer og tilpasning til dem tar tid. Det er en god investering å gi ledere kompetanse slik at dette kan jobbes med av interne ressurser. Hvilke personer kan dette være av verdi for? De som ønsker seg flere lederverktøy og videreutvik-! ling. De som ønsker å skape en kultur med god kommunikasjon, gode prestasjoner, kreativitet og et felles ønske om å komme fra der man er i dag til dit man ønsker å være. Incepto AS, Meltzers Gate 4, 0257 OSLO Tlf: se for mer informasjon

15 changing business transforming lives Hvem er du når du lykkes? Vi vet at du når dit du vil vi har flere verktøy som tar deg dit Co-Active Coaching - et supplement til egen lederrolle eller i arbeid som selvstendig coach. Jeg er veldig fornøyd med co-active coaching utdannelsen til CTI; godt utarbeidet kursmateriell, dyktige og engasjerende instruktører. Samlingene er preget av intens læring og høy energi. Trond Johansen, Head of R&D Confirmit Norway. Neste grunnkurs : 5-7 november i Oslo Tlf Min co-active coaching utdannelse har vært avgjørende for at jeg har funnet min egen lederstil. Den har også satt meg i stand til å lede tverrfaglige og tverrkulturelle team på en effektiv og kreativ måte. Hege Hamann, HR Director for Capgemini AS Lei en erfaren interimleder Ved store endringer i organisasjonen Hvis sjefen slutter raskt Permisjoner og langvarig sykdom Prosjekter Leier du en erfaren interimleder, får du en leder som har løst oppgavene før. En ny leder kan være på plass i løpet av 14 dager. Interimlederen har riktig kompetanse for oppgaven. InterimLeder AS har leiet ut ledere til virksomheter i 10 år og har en base på ca 950 interimledere. Ingen andre har en tilsvarende base som sikrer at vi møter kundens behov helt presist. Ta kontakt med InterimLeder AS på eller skriv en e-post til For ytterligere opplysninger, se

16 16 SEPTEMBER 10 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EKSPERTPANEL Jarle Mørk Partner, Steinvender AS Randi B. Bull Partner, Bull & Co Advokatfirma Helge Ström Olsen Adm. Dir. Impentab AB Spørsmål 1: Hvordan bør man forberede seg selv og bedriften på et generasjons- eller eierskifte sett fra ditt ståsted og ekspertise? Det aller viktigste er selvfølgelig god og fokusert drift. En langsiktig plan for bedriftens videre utvikling er viktig for å oppnå riktig pris og finne riktig kjøper i et salg, eller for å sikre overgangen fra en generasjon til en annen. Ledelsesstruktur og målbarhet er andre nøkkelord som har stor betydning for vellykkede overgangsprosesser. Fremtidig eierstruktur - bør selskapet overføres til barna med lik eierandel eller bør et av barna overta alene? Bør bare et av barna få aksjer med stemmerett? Hvis foreldrene beholder aksjer med stemmerett beholder de kontrollen over selskapet, selv om barna blir medeiere. Loven har egne regler for beregning av arveavgift ved overdragelse av ikke-børsnoterte selskaper. Vi anbefaler at foreldre bestemmer at barnas aksjer skal være deres særeie, for på den måten å unngå problemer i forbindelse med en mulig fremtidig skilsmisse. Begynn forberedelserne i god tid, arbeidet tar lengre tid enn du tror. Jo bedre bedriften er forbered, desto kortere tid behøver den som selger å være igjen i en overgangsfase. I en bedrift med en transparent virksomhet reduseres kjøperens risiko, og hans betalingsvilje øker. Skap en vel fungerende ledningsgruppe, se over og oppdater bedriftens forrettningsplan og rutiner. Få bort lik i lasten. Snakk med en skatterådgiver i god tid. Mist ikke fokus på ditt daglige g arbeid. Spørsmål 2: Hvordan kan en bedrift komme seg styrket ut av en eierskifteprosess? De fleste eierskifter medfører at det kommer inn en ny eier som har all interesse i å videreføre og ivareta de beste elementene i den virksomheten de har brukt betydelige midler på å kjøpe. Det er derfor viktig å definere virksomheten og kunne beskrive klart de positive og negative sidene for en ny eier. Et realistisk bilde av nåværende markedsposisjon og mulighet for utvikling vil gjøre at man kan bruke ressurser på å videreutvikle virksomheten. I mange tilfelle er det viktig at selskapet selv spiller en rolle i forbindelse med et eierskifte. Selskapet skal ofte gjennom en due diligence og det kreves ofte at selskapet skal bli part i en aksjonæravtale. Her vil det normalt ligge klare føringer for hvordan selskapet skal drives videre. Her er det viktig at selskapet selv tar en aktiv rolle, gjennom forhandlinger og utforming av selve avtaleverket. I slike tilfelle ser man mange eksempler på at bedriften kommer styrket ut av et eierskifte. Forbered deg godt! Verdien av et eierskifte ligger i dets potensiale. Å evaluere ledelsens evne til å kunne reali- sere potensialet, er like kritisk som å evaluere andre tilganger. Det kan handle om kulturforskjeller, motivasjon eller kompetanse som blir avgjørende for fremgang. Den første tiden er kritisk for å skape resultat. To organisasjoner må åpne seg for en felles fremtid, felles agenda og felles lederskap. En ledelse med felles mål skaper kraft, retning og resultat. Spørsmål 3: Når du vurderer oppkjøp, hva bør man da vektlegge sterkest? Hva som vektlegges i et oppkjøp avhenger helt av hva som er motivet for oppkjøpet, eksempelvis nye kundegrupper, utvidet kapasitet, nye geografiske markeder, tilgang til ny teknologi. Forutsigbarhet er selvfølgelig alltid viktig, og da er man igjen tilbake til at virksomheten har god og fokusert drift. Det gjør at ansatte, kunder og leverandører kan forventes å ha en stabilitet og mulighet for å fortsette å utvikle virksomheten som forventet. Ved et oppkjøp er det viktig å være seg bevist følgende forhold: Formålet med kjøpet (visjon, strategi), innledende forhandlinger, avklaring av eventuelle rettigheter fra andre eiere, eksklusivitet, selskapsgjennomgang (due diligence), god angivelse av hva som kjøpes (kvantitativt og kvalitativt), eventuell melding til konkurransemyndigheten, oppgjørsform og tidspunkt, garantier, garantibrudd, styre/ administrasjon, gjennomgang av virksomheten etter overtagelsen og hurtig reklamasjon ved avvik. Det kan være mange grunner til å køpe en bedrift, men få uansett frem all relevant informasjon i forveien. Bedriftskjøpere leter vanligvis etter bedriftens fremtidige potensiale. Bedriftens historie genererer ikke ekstra høyt pris, men det kan derimot en lovende fremtid gjøre. Kvaliteteten på den selgende bedriftens kundebase er kanskje den viktigste drivkraften bak et bedriftskjøp. Dette er den fremste grunnen til at en bedrift i det hele tatt kan selges. Vekstpotensialet er det nest fremste motivet for et bedriftskjøp. Harboe & Co er et nisjefirma med et av de fremste fagmiljøene innen skatterett. Våre klienter utgjør et vidt spekter fra Norges største børsnoterte foretak til familier og enkeltpersoner. Ikke la problemet gå i arv. Vi besitter betydelig kompetanse på arveavgiftsområdet og vi bistår ved gjennomføring av generasjonsskifter, både i og utenfor næring. Einar Harboe (h) Ivar Hobbelhagen Harald Hauge Jan-Ola Hedblad J. Christian Grevstad Geir Sevre Jarle Schelander Håvar Poulsson Ledende på skatt Harboe & Co AS Observatoriegt. 1b, 7. etg. Postboks 2772 Solli, 0204 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Besøk vår nettside:

17 DENNE TEMAAVISEN ER ANNONSE FRA MEDIAPLANET 17 NYHETER EIERSKIFTEALLIANSEN i Akershus fra venstre: Kristian Skjølaas NHO, Stein Gunnes, MEF, Lars Erik Sletner, Bedriftsforbundet, Geir Samdal gess.no, Generasjons- og EierSkifte Senter, Heidi Lill Oppegaard HSH, Unni Kaspersen Nordea, Monica Mathisen Sparebank1 FOTO: EIERSKIFTEALLIANSEN Eierskifte krever god Med fokus på videre drift Mange tusen bedriftseiere over hele landet nærmer seg nå pensjonistenes rekker. Situasjonen kan fort bli alvorlig om det ikke blir iverksatt tiltak for å videreføre driften ved disse virksomhetene. Vi ser jo at levedyktige hjørnesteinsbedrifter i mange lokalsamfunn kan gå tapt hvis eierskifte ikke håndteres og støttes på en god måte, sier Geir Samdal, som driver gess.no. Samdal er prosjektleder for Eierskiftealliansen, som ble dannet på initiativ fra NHO Oslo og Akershus og som i tillegg består av HSH, Bedriftsforbundet, MEF, Nordea og Sparebank1. Alliansen mener at småbedriftenes betydning for arbeidsplasser og verdiskaping krever oppmerksomhet og anerkjennelse fra samfunnet både offentlige myndigheter og private aktører. Både næringslivsorganisasjoner og myndighetene innser nå viktigheten av å legge til rette for vellykkede eierskifter i bedrifter. Å sikre levedyktige bedrifter og arbeidsplasser, er lønnsom politikk og gir høyere avkastning enn å støtte oppstart. FAKTA OM NORSKE EIERSKIFTER I løpet av perioden har ca. hver tredje bedrift skiftet eierskap, der ny eier får over 33 prosent av eierskapet. Dette omfanget av eierskifter stemmer med EU-nivået, som anslår at 1/3 vil foreta et eierskifte innen 10 år. Rapporten viser at ca. 25 prosent av verdiskapingen i næringslivet har skiftet eierskap i perioden. Åpne møter Eierskiftealliansen arrangerer jevnlig møter for bedriftsledere med generasjonsskifte og salg av bedrift som tema. Dette er med på å etablere kontakt med bedriftseiere i samme situasjon, og å lufte synspunkter og ideer som bør videreføres til myndighetene og andre aktører. Jeg mener at dette er en unik allianse mellom næringslivets organisasjoner, banker og fylkeskommuner, sier Samdal. Eierskiftealliansen i Akershus er nå et avsluttet pilotprosjekt. De private alliansepartnerne ønsker fortsatt å delfinansiere prosjektet, men vi mangler bidraget fra offentlige myndigheter for å ta prosjektet ut i Stor-Oslo-regionen. Utfordringen er at markedet for kjøp og salg av bedrifter ikke fungerer godt nok. Rådgivningsmarkedet innenfor eierskifte er uoversiktlig for mange, sier han. Rent konkret driver alliansen løpende støtte til SMB-eiere som ikke vet hva de skal gjøre med bedriften når de selv skal trappe ned. Samdal mener det understreker behovet for informasjon og støtte til småbedrifter over hele landet, og at dette like mye er et offentlig ansvar å få på plass som ansvaret til de ulike næringslivsorganisasjonene. Det er i alles interesse at bærekraftige bedrifter fortsetter og videreutvikles, poengterer han. Bedrifter som forsvinner kan få en svært ødeleggende virkning på lokalsamfunn og er ikke så lett å erstatte som mange liker å tro, sier han til slutt. TOM AMRIATI-LØVÅS Eierskiftene berører en stor andel av lønnskostnadene og sysselsettingen. Over 30 prosent av sysselsettingen i næringslivet (drøye ansatte) har vært berørt av eierskifter i perioden. Dermed er også potensialet for økt verdiskaping gjennom gode eierskifter stort. KILDE: MEMON planlegging Vi har spesialister innenfor generasjonsog eierskifte som kan bistå deg med en optimal løsning. Tlf.: nordea.no Gjør det mulig

18 18 SEPTEMER 10 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FAGLIG INNSIKT De fleste norske små og mellomstore virksomheter i Norge er familieeide. Samlet anslås familievirksomhetene å utgjøre om lag 2/3 av alle virksomheter i Norge, og står dermed for en stor del av den norske verdiskapingen. En stor del av disse finner vi i distrikts-norge, og mange er hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunnet. Familieeide virksomheter et fundament for verdiskaping 4 PER-OLE HEGDAHLS TIPS VED GENERASJONSSKIFTE Per-Ole Hegdahl advokat NARF HSH arbeider aktivt for bedre rammevilkår for familieeide virksomheter, spesielt gjennom å fjerne formueskatten og arveavgiften, forenkle regelverk og bedre de sosiale rettighetene. Mange generasjonsskifter HSH har hatt markert økt pågang fra bedriftseiere som står overfor generasjonsskifte de seneste årene. Det kan være mange utfordringer ved et generasjonsskifte. Det kan dreie seg om neste generasjons motivasjon for å drive videre, behov for å slippe til nye og eksterne krefter, organisasjonsendring, endret eierstyring og kompliserte regler og prosedyrer og arveavgift. Et generasjonsskifte kan bli en kostbar affære. Kanskje det kan være like greit å selge bedriften eller legge ned, tenker mange. De tenker kanskje også på at formuesskatt eller arveavgift enten er helt borte eller på vei ut hos våre nordiske naboer og i resten av Europa. En ekspertgruppe som har sett på situasjonen i hele Europa, konkluderer med at det er ingen grunn til å betvile den store betydningen familieeide virksomheter har i et samfunn. Ikke bare gir de et viktig bidrag til økonomien, men enda viktigere enn dette er det engasjementet de viser i lokalsamfunnet, den langsiktige stabiliteten de gir, ansvarsfølelsen de har som eiere og de verdiene familieeide virksomheter står for. Med finanskrisen som bakteppe, er dette egenskaper som er sett på som svært verdifulle. Resurser i Europa I EU har Europakommisjonen gitt anbefaling om å benytte like mye ressurser på eierskifter som på nyskaping, blant annet ved å fjerne og/eller redusere hindringer for eierskifter, som arveavgift og formueskatt. De aller fleste EU-land har fjernet formuesskatten for eiere (kun Frankrike og Sveits har formuesskatt, men i langt mildere form enn Norge). Mange EU-land har også innført redusert avgiftsbelastning ved generasjonsskifte for virksomheter i tråd med EUanbefalingene, bl.a. Sverige og Italia. En mer aktiv politikk for familieeide virksomheter Regjeringen har foreløpig ikke fulgt Europakommisjonens anbefalinger og har ingen aktiv næringspolitikk for eierskifter, som er et kritisk spørsmål for en stor del av norsk næringsliv. HSH vil fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, dvs. verdiene som er knyttet til virksomheten og arbeidsplassene, og gjøre generasjonsskifter i bedriftene EIERSKIFTER Regjeringen har foreløpig ikke fulgt Europakommisjonens anbefalinger og har ingen aktiv næringspolitikk for eierskifter, Heidi Lill Oppegård Direktør HSH Service enklere ved å avvikle arveavgiften. HSH har foreslått overfor myndighetene en ordning som innebærer at det ikke betales arveavgift dersom bedriften videreføres etter generasjonsskiftet. HSH arbeider også for at hverdagen for mindre bedrifter bør bli enklere og at selvstendig næringsdrivende og aktive må sikres bedre sosiale rettigheter. Familieeide virksomheter Gjennom HSHs nettverk for familieeide virksomheter arbeider vi med mange spørsmål: eierskifte, arv/generasjonsskifte, formuesforvaltning, styringsmetoder, finansieringskilder/muligheter, globalisering, privat kontra offentlig eierskap, eierstyring m.m. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle mer kunnskap om familieeide virksomheter slik at vi kan tilrettelegge informasjon og hjelp som er tilpasset disse virksomhetenes behov og situasjon. 14. oktober i år vil HSH for første gang gjennomføre HSHs Next Generation. Next Generation er en møteplass for juniorer som planlegger å overta eller har overtatt en familievirksomhet. Gjennom møteplassen for juniorer ønsker HSH Next Generation å bidra til at flere juniorer får et nettverk av andre som man kan dele erfaringer og kunnskap med. HSH oppfordrer alle interesserte juniorer til å melde seg på via HSHs hjemmesider. Likedeling mellom barna 1 Det er viktig at fordelingen barna imellom blir rimelig, fornuftig og godt begrunnet..det innebærer ofte at likedeling mellom barna må vike til fordel for hvem av barna som utviser interesse og egnethet. Fordel ved AS 2 Overføring av virksomhet som drives i aksjeselskapsform er stort sett økonomisk gunstigere enn overføring av enkelpersonforetak. Virksomheten slipper også å betale dokumentavgift på eventuelle eiendommer virksomheten måtte eie.. Omdanning til AS 3 Drives virksomheten i enkeltpersonforetaksform og ønskes omdannet til AS før generasjonsskiftet, kan omdanning skje etter regler for skattefri omdanning. Skattefrie gaver 4 Utnytt muligheten til å gi en årlig skattefri gave på kroner (1/2 grunnbeløp) fra hver giver. Beløpet kan også gis ved ettergivelse av gjeld. Advokater med spisskompetanse og bransjeforståelse. Vi bistår både næringsliv og private. Advokatfirmaet Sverdrup DA er det norske medlemmet av TELFA, den europeiske advokatsammenslutningen med medlemmer i 27 land. TELFA samarbeider med USLAW. Legal 500 anbefaler oss på områdene corporate M & A, skatt og IP / TMT (immaterialrett / teknologi - media - telecom). Advokatene Gunhild Buestad, Erik Dahl, Johan Kr. Falk-Pedersen, Heidi Grette, Robert Heiberg Kahrs og Terje Sverdrup Mår Advokatfullmektigene Hanne M. Meldal og Unn Nicolaysen Advokatfirmaet Sverdrup DA Fridtjof Nansens plass 6 (inng. Roald Amundsens gt.) Postboks 1865 Vika, 0124 Oslo Tel:

19 18 transaksjoner på 18 måneder Steinvender er et norsk uavhengig rådgivningsselskap med fokus på kjøp og salg av virksomheter. Vi har gjennomført mer enn 85 transaksjoner med mellomstore selskaper. Steinvender AS Kronprinsesse Märthas pl Oslo Telefon: Image Communication Din partner ved strategiutvikling og eierskifter Daglig leder: Jarl Whist, Direkte: , Norscan Partners AS, Rådhusgaten 17, 0158 OSLO, Tlf: Fax:

20 Kapitalforvaltning gjennom generasjoner Alfred Berg har forvaltet midler på vegne av våre kunder i generasjoner. Gjennom et unikt nordisk samarbeid, et globalt nettverk og med lokal forvaltningskompetanse kan vi tilby løsninger som passer i skiftende markedeskonjunkturer. Ytterligere informasjon om oss og hva vi kan tilby kan du få på eller ved å hendvende deg til oss på eller Alfred Berg Kapitalforvaltning AS Olav V s gate 5 Postboks 1294 Vika 0111 Oslo Alfred Berg er en nordisk kapitalforvalter med over 160 ansatte, og vi forvalter 16 milliarder euro på vegne av våre kunder. Vi er en del av BNP Paribas Investment Partners, så i tillegg til våre lokale forvaltningstjenester tilbyr vi også et bredt spekter av BNP Paribas Investment Partners fond. BNP Paribas Investment Partners en av Europas ledende kapitalforvaltere, og vår unike produktplattform gir en enkel tilgang til et bredt spekter av kapitalforvaltningsspesialister. Med 270 kompetente kunderådgivere i 30 land, tilbyr Partner-nettverket en dedikert ekspertise innen forvaltning og innovative investeringsløsninger. For ytterliggere informasjon besøk vår hjemmeside på

EIERSKAP LEDERSKAP Eierrollen - Lederrollen Interessefelleskap og interessekonflikt. 11.02.2013 [Presentasjonsheading] 1

EIERSKAP LEDERSKAP Eierrollen - Lederrollen Interessefelleskap og interessekonflikt. 11.02.2013 [Presentasjonsheading] 1 EIERSKAP LEDERSKAP Eierrollen - Lederrollen Interessefelleskap og interessekonflikt 11.02.2013 [Presentasjonsheading] 1 MITT BUDSKAP ER KNYTTET TIL BABYBOOMEN ETTER KRIGEN Bilder fra picasaweb.google.com/.../jtv1uqw2dxmzcxf2g1euia

Detaljer

Jeg skal ikke snakke om formuesskatten, ei heller om skatt på arbeidende kapital. I Sverige var det en helt annen debatt i forkant

Jeg skal ikke snakke om formuesskatten, ei heller om skatt på arbeidende kapital. I Sverige var det en helt annen debatt i forkant Jeg skal ikke snakke om formuesskatten, ei heller om skatt på arbeidende kapital I Sverige var det en helt annen debatt i forkant av deres fjerning av formuesskatten Formuesskatten er et missfoster, det

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Introduksjon til temaet og noen fakta om Hordaland! Generasjons- og eierskifter i Hordaland. Prosjektleder Kristian Skjølaas

Introduksjon til temaet og noen fakta om Hordaland! Generasjons- og eierskifter i Hordaland. Prosjektleder Kristian Skjølaas Introduksjon til temaet og noen fakta om Hordaland! Generasjons- og eierskifter i Hordaland Prosjektleder Kristian Skjølaas Litt om meg selv: - er partner i Eierskiftesentret AS og leder bl.a. prosjekter

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Velkommen til frokostmøte! Frode Nergaard Fjeldstad, NHO Hordaland Eierskiftealliansen i Sogn og Fjordane og Hordaland og regiondirektør i NHO Hordaland 28. oktober 2014 06.08.2013 1 www.eierskiftealliansen.no

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Eierskifter - en utfordring

Eierskifter - en utfordring Eierskifter - en utfordring Innhold Litt om Aktive Eierfond Antall eierskifter er økende Eierskifter, fusjoner/oppkjøp - mange feiler Hva bør en tenke på i forkant Hvordan oppnå best pris om en selger

Detaljer

Velkommen til frokostmøte! Radisson Blu Hotell Norge

Velkommen til frokostmøte! Radisson Blu Hotell Norge Velkommen til frokostmøte! Radisson Blu Hotell Norge Tom Knudsen styreleder i Eierskiftealliansen i Hordaland og regiondirektør i NHO Hordaland 5. november 2013 06.08.2013 1 www.eierskiftealliansen.no

Detaljer

Salg av selskap og verdivurdering

Salg av selskap og verdivurdering Salg av selskap og verdivurdering Lillehammer 2. desember 2015 Erik Valen 24 04 66 64 / 91 33 93 41 erik.valen@norne.no Aksjer ObligASjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Corporate Finance Aksjehandel

Detaljer

1) Fjerning av arveavgift fra 2014 kan føre til økt skatt. 2) Nærmere om vår leveranse. 3) Overordnet om å gjennomføre et generasjonsskifte

1) Fjerning av arveavgift fra 2014 kan føre til økt skatt. 2) Nærmere om vår leveranse. 3) Overordnet om å gjennomføre et generasjonsskifte Generasjonsskifte før eller etter 31.12.2013 økonomiske vurderinger - Karls Bilverksted 1) Fjerning av arveavgift fra 2014 kan føre til økt skatt Fra og med 1/1-2014 forsvinner som kjent arveavgiften.

Detaljer

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Mars 0 Enex AS www.enexcorp.no En salgsprosess er svært omfattende....og mange bedriftseiere tar høy risiko ved å styre prosessen på egenhånd

Detaljer

Generasjonsskifte / eierskifte

Generasjonsskifte / eierskifte Generasjonsskifte / eierskifte Karl Otto Eidem, DNB Private Banking Agenda 1. Kort om formålet bak seminaret 2. Status i bedriften 3. Generasjonsskifte 4. Skattemessige forhold 5. Eierskifte Bakteppe 1

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Eldrebølge gir flere generasjonsskifter

Eldrebølge gir flere generasjonsskifter Eldrebølge gir flere generasjonsskifter GIR RÅD: Eierskiftealliansens prosjektleder Kristian Skjølaas og Nordea-jurist Linda Hjelvik Amsrud gir råd om eierskifter. Eldrebølgen gir flere generasjons- og

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Seminarinvitasjon Eierskap og vinnerbedrifter

Seminarinvitasjon Eierskap og vinnerbedrifter Seminarinvitasjon Eierskap og vinnerbedrifter Argentum Fondsinvesteringer as, DnB NOR og Pricewaterhouse- Coopers AS har gleden av å invitere deg til seminar. Seminaret vil bli holdt i følgende byer: Trondheim:

Detaljer

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD 1 NORUM LTD EN NORDISK PRIVATE EQUITY PARTNER I RUSSLAND Forvaltningsselskap eiet av norske, finske og svenske

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Velkommen til frokostmøte! Eierskiftealliansen i Trøndelag i samarbeid med Næringsalliansen på Fosen 25. februar 2014 06.08.2013 1 Formål: Øke SMB s eier s bevissthet og kunnskap om generasjons- og eierskifter

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Velkommen til frokostmøte! Frode Nergaard Fjeldstad Eierskiftealliansen i Hordaland og regiondirektør i NHO Hordaland 18. Februar 2014 06.08.2013 1 www.eierskiftealliansen.no Formål: Øke SMB s eier s bevissthet

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Buskerud Vestfold Telemark Velkommen til frokostmøte! Eierskiftealliansen i OSLOFJORD VEST i samarbeid med Kongsberg Næringsforening Kongsberg den 23. oktober 2014 06.08.2013 1 Buskerud Vestfold Telemark

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) Foreningen for de aktive eierfondene i Norge INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015 Utarmet budsjettjord for såkorn Regjeringens forslag til Statsbudsjett

Detaljer

Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO

Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 17.100 medlemsbedrifter med 450.000 årsverk

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014

BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014 KONFERANSER BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014 Birger Magnus Styreleder NRK, Storebrand Tore Bråthen Professor Handelshøyskolen BI Berit Kjeldsberg Styremedlem og deleier R. Kjeldsberg Øyvind

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Salg av selskap og verdivurdering

Salg av selskap og verdivurdering Salg av selskap og verdivurdering Bergen 01. desember 2015 Aksjer ObligASjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Corporate Finance Aksjehandel Obligasjoner Analyse Netthandel 1 2 3 4 Norne Securities

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Velkommen til frokostmøte! Eierskiftealliansen i Trøndelag i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Trondheim den 26. nov 2015 Kristian Skjølaas 06.08.2013 1 VELKOMMEN! Tidsdisponering 0800

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Hvorfor skal du spisse ditt budskap opp mot et spesifikt marked, og hvor finner du nye mennesker å snakke med når du har snakket med alle? Du har antagelig hørt: Du kan snakke med ALLE, fordi alle er dine

Detaljer

Hurra for Eriksen! Finnmarks brune gull Verdens nordligste sjokoladeri. redusert skjemavelde

Hurra for Eriksen! Finnmarks brune gull Verdens nordligste sjokoladeri. redusert skjemavelde NHO10 NHO-Magasinet nummer 02.2010 for samfunnsengasjerte mennesker Lydhør president Kristin Skogen Lund vil lytte til bedriftene nho krever 25 prosent redusert skjemavelde MATTEHJELP Røde Kors leksehjelp

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

Et trygt valg hele livet

Et trygt valg hele livet Et trygt valg hele livet Skien Boligbyggelag et trygt valg Vi var her i går, vi er her i dag og vil være her i fremtiden. Arne-Viggo Hjelm, direktør Vårt mål er å skaffe medlemmene gode boliger i gode

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

Næringsutvikling innen jordbruk og skogbruk på Agder

Næringsutvikling innen jordbruk og skogbruk på Agder Næringsutvikling innen jordbruk og skogbruk på Agder v/anne Britt Bjørdal, IN Agder www.innovasjonnorge.no Om oss Én dør inn for næringslivet Viktigste målgruppe: Små og mellomstore bedrifter Nærings-

Detaljer

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen for rådgivning, investering og aktiv forvaltning Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen 1 Wahlberg skal investere i SMB, et attraktivt segment som har stor dealflow Såkorn Venture Private

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder?

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder? Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper 1. Hvem er du? 10 9 88.8% 7 5 4 3 1 11.2% 1 2 1 Kvinne 2 Mann Kvinne 11,2% Mann 88,8% N 169 2. Hva er din alder? 10 9 7 5 4 3 29.2% 38.7% 1 15.5%

Detaljer

Introduksjon til Heidenreich Holding

Introduksjon til Heidenreich Holding Introduksjon til Heidenreich Holding 1 Januar 2014 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

VERDISKAPNINGSANALYSE

VERDISKAPNINGSANALYSE VERDISKAPNINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE (PRIVATE EQUITY) SÅKORN, VENTURE OG BUY-OUT MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag fra NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) 2 OM ANALYSEN: Verdiskapningsanalysen

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje Optimalisering av bedriftens kundeportefølje DM Huset 25. mai 2005 Professor Fred Selnes Handelshøyskolen BI Bakgrunn På 90 tallet vokste det frem en bred forståelse for verdien av fornøyde og lojale kunder

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Kort presentasjon (Nils Terje Haavi) Siv.Ing NTNU Prosjektleder

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D.

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Disposisjon: 1. Litt om: - Meg - Deg - IN 2. «Kaffekoppen» 3. Markedsorientering 4. IPR 5. INs virkemidler

Detaljer

NOEN SOM 120.000 EIE VIL KJØPE?

NOEN SOM 120.000 EIE VIL KJØPE? NOEN SOM 120.000 EIE VIL KJØPE? 20 Økonomisk Rapport 14/2006 RE FORSVINNER Over 40.000 norske bedrifter kan bli lagt ned som følge av eldrebølgen blant bedriftseiere. Norske myndigheter er totalt uforberedt,

Detaljer

23/03/2007. Innovasjon og strategi i styret. Loen 22. mars 2007 Jan Ove Helle. Innovasjon og strategi

23/03/2007. Innovasjon og strategi i styret. Loen 22. mars 2007 Jan Ove Helle. Innovasjon og strategi i styret Loen 22. mars 2007 Jan Ove Helle Vanligvis dukker revisor opp på styremøtet som behandler årsregnskapet, oppgaven er å gi uttrykk for at det er en ren revisjons beretning. Rollen er seremoniell.

Detaljer

Styre og Ledelse AS. Styrearbeid profesjonalisering!

Styre og Ledelse AS. Styrearbeid profesjonalisering! Styre og Ledelse AS Styrearbeid profesjonalisering! Vår forretningsidé Styre og Ledelse AS er et selskap som øker styre- og ledelseskompetansen i Norge. Vi yter rådgiving til arbeidstakere, ledere, styre

Detaljer

Familien hjalp gjennom krisen PwC Family Business Survey 2010

Familien hjalp gjennom krisen PwC Family Business Survey 2010 www.pwc.no Familien hjalp gjennom krisen PwC Family Business Survey Global og norsk undersøkelse av familiebedrifter, med vekt på utfordringer og anbefalinger knyttet til finanskrisen, strategisk fokus,

Detaljer

Salg av selskap og verdivurdering

Salg av selskap og verdivurdering Salg av selskap og verdivurdering Drammen 18. november 2015 Erik Valen 24 04 66 64 / 91 33 93 41 erik.valen@norne.no Aksjer ObligASjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Corporate Finance Aksjehandel

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015 Heidenreich Holding AS Introduksjon juni 2015 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Velkommen til frokostmøte! Sogn og Fjordane og Hordaland Eierskiftealliansen i Sogn og Fjordane og Hordaland i samarbeid med VEST NÆRINGSRÅD 24. november 2015 Kristian Skjølaas prosjektleder 06.08.2013

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Ser du det vi ser? Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Nå er det komplette fagmiljøet for næringseiendom på plass Vi har samlet den beste fagkunnskapen i ett og samme hus. Forvaltere,

Detaljer

Immaterielle rettigheter

Immaterielle rettigheter VEKST I BEDRIFTER om patent, varemerke, design og åndsverk «Intellectual property rights» (IPR) er det samme som immaterielle rettigheter. Begrepene brukes om hverandre på norsk. Hva er immaterielle rettigheter?

Detaljer

ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET

ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET 68% kjøper deg før ditt produkt eller tjeneste! KONSULENT TRENING VERKTØY Gjennom egen erfaring, og vår nordisk samarbeidspartner, har vi bistått over 700 selskaper

Detaljer

VI VAR HER I GÅR. OG VI ER HER I MORGEN.

VI VAR HER I GÅR. OG VI ER HER I MORGEN. VI VAR HER I GÅR. OG VI ER HER I MORGEN. Vi er en del av DNB, Norges største bank. Det gir trygghet for at vi kan være en stabil partner du kan tenke langsiktig sammen med. Hva som menes med lang sikt,

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Eierskifte. Frode Berge, statssekretær Nærings- og handelsdepartementet

Eierskifte. Frode Berge, statssekretær Nærings- og handelsdepartementet Eierskifte Frode Berge, statssekretær Nærings- og handelsdepartementet Bodø, 13. februar 2007 1 Regjeringens eierskapsmelding Regjeringens næringspolitikk Eierskap offentlig og privat Hvorfor er regjeringen

Detaljer

Nye næringer og flere etablerere i Østerdalen. 1.April 2014 Arne Kjell Dyrstad Regionbanksjef Bedriftsmarked Østerdalen

Nye næringer og flere etablerere i Østerdalen. 1.April 2014 Arne Kjell Dyrstad Regionbanksjef Bedriftsmarked Østerdalen Nye næringer og flere etablerere i Østerdalen 1.April 2014 Arne Kjell Dyrstad Regionbanksjef Bedriftsmarked Østerdalen Hva ser banken etter i møte med en etablerer? Vi må forstå ideen Forretningsplan er

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen

Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen Agenda: Litt om Innovasjon Norge Våre tjenester Hva er et godt prosjekt for Innovasjon Norge? Statens redskap i næringsutviklingen

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

Formål: Øke SMB s eier s bevissthet og kunnskap om generasjons- og eierskifter

Formål: Øke SMB s eier s bevissthet og kunnskap om generasjons- og eierskifter www.eierskiftealliansen.no Formål: Øke SMB s eier s bevissthet og kunnskap om generasjons- og eierskifter Metode: - møteplasser for eiere verdiskapingsanalyser informasjon til opinion og medier Introduksjon

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Velkommen til frokostmøte! Eierskiftealliansen i Hedmark og Oppland I samarbeid Hamarregionene næringsforum, den 21. april 2015 06.08.2013 1 Formål: Øke SMB s eier s bevissthet og kunnskap om generasjons-

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Kommersiell analyse. Hurtigguider - rammeverk Sist redigert Gunnar A. Dahl Partner i DHT Corporate Services AS

Kommersiell analyse. Hurtigguider - rammeverk Sist redigert Gunnar A. Dahl Partner i DHT Corporate Services AS Kommersiell analyse Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 23.09.2009 Bruk vår sjekkliste til å gjennomføre en kommersiell analyse, en "helsesjekk", på et kjøpsobjekt. Få også tips til presentasjon av

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Plan for innlegget 1. Kort om medarbeiderdrevet innovasjon 2. Om jakten på beste praksis 3. Jaktens resultater 4. Seks råd for å lykkes med MDI 5. Medarbeiderdrevet

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

Innovasjon Norge. Eierskiftealliansen Ulrik Hammervold.

Innovasjon Norge. Eierskiftealliansen Ulrik Hammervold. Innovasjon Norge Eierskiftealliansen 17.02.2016 Ulrik Hammervold www.innovasjonnorge.no Vi skal realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet Flere gode gründere Flere vekstkraftige bedrifter

Detaljer

Salg! Business to business. v/ulf Rasmussen Partner, Euro Business School

Salg! Business to business. v/ulf Rasmussen Partner, Euro Business School Salg! Business to business v/ulf Rasmussen Partner, Euro Business School Mega trender for salgsorganisasjoner Kilde: McKinsey & Company - 2014 Side 3 Mega trender for salgsorganisasjoner Kilde: McKinsey

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Introduksjon til temaet og noen fakta om Hordaland! Generasjons- og eierskifter i Hordaland

Introduksjon til temaet og noen fakta om Hordaland! Generasjons- og eierskifter i Hordaland Introduksjon til temaet og noen fakta om Hordaland! Generasjons- og eierskifter i Hordaland Prosjektleder Kristian Skjølaas VELKOMMEN! Tidsdisponering frokostmøte 28. oktober på Voss Kjøreplan 08.30 Frokosten

Detaljer

Verdsetting av bedrifter - en praktisk tilnærming

Verdsetting av bedrifter - en praktisk tilnærming Verdsetting av bedrifter - en praktisk tilnærming Av Lars E. Frang Handelshøyskolen BI 28. mars 2003 Innledning: Hva er verdi? Verdi kontra pris Verdi er avhengig av forutsetninger Verdi forandrer seg

Detaljer

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012)

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Dato: 14. mai 2012 Til Stortingets Næringskomité Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Innledning Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer