DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. No. 4 / September 10 GENERASJONS- OG EIERSKIFTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. No. 4 / September 10 GENERASJONS- OG EIERSKIFTE"

Transkript

1 Bedriftssalget Sikre dine verdier ved salg DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Norsk næringsliv Få inn aktiv eierkapital i bedriften Ledere Kompetanse og evne til å lede No. 4 / September 10 GENERASJONS- 6TIPS OG EIERSKIFTE SOM SIKRER DINE INTERESSER Verdivurdering Sørg for å gjennomføre nøyaktige analyser Ekstern kompetanse Allier deg med rådgivere og samarbeidspartnere Bedre rammevilkår for SMB Ved å fjerne formuesskatten og arveavgiften HEIDI-LILL OPPEGÅRD direktør HSH Service, oppfordrer til bedre rammevilkår ved eierskifter FOTO: CAROLINE ROCA ALLIER DEG MED RÅDGIVERE NÅR DU SELGER Bedriftssalget: Trond Giske forteller hvorfor det også er viktig å fokusere på andre områder enn det rent økonomiske ved et eierskifte. FOTO: HENRIK KREILISHEIM bidrar med kunnskap til SMB eiere som står foran et eierskifte Eierskiftealliansen støttes av Akershus Fylkeskommune.

2 2 SEPTEMBER 10 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET UTFORDRINGER Småbedriftseierens betydning for samfunnet krever oppmerksomhet og anerkjennelse både fra lokale og nasjonale myndigheter. Dette har fylkesordføreren i Akershus sett. VI ANBEFALER Lasse Hansen, Partner i Synergos AS. Hva er ditt bidrag, næringsminister Trond Giske? Ved et eierskifte tas det viktige valg. For samfunnet er det viktig at de bedriftene som har et verdiskapningspotensial blir videreført. Derfor er gode eierskifteprosesser viktige for bedrift og samfunn. Mange eierskifter kommer på samme tid fordi en stor andel av SMB-eiere var en del av babyboomen etter krigen. De skal snart pensjoneres. Denne situasjonen berører alle regioner, fylker og kommuner i Norge. Dette er også en europeisk utfordring, og EU har satt den på dagsordenen for mange år siden. Pilotprosjektet i regi av Eierskiftealliansen i Akershus er trolig det eneste norske eksemplet som har fulgt opp EUs anbefalinger om å sette eierskifte i SMB på dagsordenen. Pilotprosjekt i Akershus I vårt pilotprosjekt har en 1 studie på både fylkes- og kommunenivå vist at Akershus har ca eiere av bedrifter med mindre enn 50 ansatte der hovedeier er over 55 år. Disse sysselsetter ca personer og leverer en årlig verdiskaping på 4,6 milliarder kroner. Forskning og praksis viser at når SMB-eieren nærmer seg pensjonsalder, faller den årlige verdiskapingen og verdiene kan forvitre. Hvis bedriften har utviklings- og vekstmuligheter er det i samfunnets interesse at virksomheten kan overtas av nye eiere. Er virksomheten ikke levedyktig og noen er ikke det skal de naturligvis legges ned. Vekstmuligheter For SMB med vekstmuligheter kan verdiskapingen økes 2 hvis eierskiftet igangsettes i tide. En viktig erfaring fra Akershus er 1) at selgere og kjøpere ikke finner hverandre og 2) at mange privatpersoner starter opp bedrifter, men få personer vurderer å kjøpe en liten bedrift, selv om det er mange fordeler ved å overta fremfor å starte opp en ny bedrift. Et velfungerende marked for kjøp og salg av SMB blir viktig når omfanget av generasjonsskifte innen familien synker. EU fremhever i sine anbefalinger at offentlige virkemidler bør sidestille innovasjon og utvikling av eksisterende bedrifter med støtte til å etablere nye virksomheter. Det er god samfunnsøkonomi å videreføre en etablert, lønnsom arbeidsplass. Mange EU-land, som f.eks. Sverige, har en slik praksis. Kristian Skjølaas Næringspolitisk leder i NHO Oslo og Akershus, og styreleder i Eierskiftealliansen i Akershus. RÅD FRA EIERSKIFTEALLIANSEN Gi anerkjennelse til personer som bruker egne penger og innsats for å skape og utvikle bedrifter. Ingen grunn til handlingsvegring og vi trenger ikke flere utredninger. La eierskifteoppgavene finne sin regionale OPS-løsning, men gi det solid nasjonal forankring. Bruk erfaringene fra det svenske nasjonale programmet for eierskifte og fra Eierskiftealliansens arbeid i Akershus. Sørg for OPS ved deltakelse fra Innovasjon Norge. - Bygg de praktiske handlingene på kommunale verdiskapingsanalyser. Vekstpotensiale Nye bedrifter er ofte ikke i 3 skatteposisjon før noen år er gått, og bidraget til samfunnet gjennom skatter og avgifter blir da lik null. Er det vekst- og utviklingsmuligheter i de etablerte bedriftene, kan et eierskifte gi raskere og større verdiskaping og flere arbeidsplasser. Men slik virker ikke dagens virkemidler i Norge. Jeg oppfatter at Innovasjon Norge har fokus på innovasjon og utvikling i nye bedrifter, og ikke som EU anbefaler: Eierskifte bør få like stor politisk oppmerksomhet som nyetableringer. Vil du gjøre noe med dette, Giske? Næringsministerens uttalelse på NHOs årskonferanse 7. januar i år gir grunn til å tro at noe skal skje. Der sa han: Et sted i Norge er det en eldre bedriftseier som forbereder seg på å videreføre bedriften til nye generasjoner. Vi skal være der for ham. Hva blir det av handling ut av dette, Giske? Formuesskatt på arbeidende kapital og arveavgiftsregimet i Norge diskriminerer private aktive eiere og familieeierskapet i forhold til annet eierskap. Her kan det også hentes inspirasjon fra svenske politikere. Vi ser frem til å få en næringspolitikk som inkluderer eierskifte i SMB. SIDE 6 Utfordringen er at de fl este eiere er vant til forhandlinger og kjøp og salg, men de har aldri solgt sin egen virksomhet før. Englene i norsk næringsliv s. 12 Få inn aktiv eierkapital for å styrke bedriften. Sjekk ekspertenes råd s. 16 Slik kommer du deg godt rustet ut av et eierskifte. Vi hjelper våre lesere til å lykkes! GENERASJONS- OG EIERSKIFTE. UTGAVE 4, SEPTEMBER 2010 Adm.dir: Elisabet Rosenqvist Redaksjonssjef: Emma Wirenhed Prosjektleder: Terje Dybdahl Telefon: E-post: com Distribueres med: Dagens Næringsliv sept Trykk: Dagbladet-trykk Korrektur: Slett og rett Kontakt Mediaplanet: Telefon: Faks: E-post: Mediaplanets mål er å skape nye kunder for våre annonsører. Det gjør vi gjennom å motivere leserne til å handle for å løse relevante problemer, eller møte fremtidige utfordringer med suksess. Utfordringene ved salg, kjøp og fusjon av virksomhet er mange. Eiger Corporate er et uavhengig corporate-miljø med erfaring og kompetanse innenfor kjøp og salg av virksomhet i SMB-markedet. Vi tilbyr bistand ved: Salg av virksomhet, søk etter strategisk partner Overtagelse av virksomhet, oppkjøpssøk Verdivurdering ved virksomhetsoverdragelse Strategiutvikling, forberedelse til salg Ta kontakt med en av våre rådgivere hvis du vil vite mer om våre tjenester. Du kan lese om vårt forretningsområde og arbeidsmetodikk på hjemmesiden Eiger Corporate AS, Ho sveien 11, 0275 OSLO. Tlf Henrik Sundt (siviløkonom), tlf Alf Rasmussen (siviløkonom), tlf Espen Rødaas, (siv.øk. og autorisert nansanalytiker), tlf Jørgen Bøhn (siviløkonom), tlf

3 Annonse Ta kontakt med våre erfarne advokater: Christen Røer Tlf: , Arbeidsområder: Arv- og skifterett, generasjonsskifte Kontraktsrett Selskapsrett Skatterett Cato Nicolai Aall Tlf: , Arbeidsområder: Generasjonsskifte i næring Selskapsrett Skatte- og avgiftsrett Generell forretningsjus Lille Grensen 7, 3.etasje, Oslo, For mer informasjon se: Du som sparer for fremtiden. Her er fremtiden. Nå har vi bygd et nytt Acta. Vi har utviklet våre tjenester og vår måte å ta vare på deg som kunde på i tråd med kundenes ønsker og myndighetenes krav. Vi vil at du skal nå dine sparemål med høyere grad av forutsigbarhet, gjennom forbedret innsyn og gjennomsiktig kostnadsstruktur. Du får en grundig gjennomgang av din økonomiske situasjon og dine langsiktige sparemål før pengene plasseres. Du får tilgang til innovative spareløsninger og et 100-talls sparealternativ i et nanshus med utstrakt nansiell kompetanse og ere tjenester samlet under ett tak. Blant annet en helt ny handelsløsning på nettet med kvali serte meglere lett tilgjengelig. Våre rådgivere er serti serte og står fritt til å velge det beste for deg. Vi er ikke avhengige av å selge egne produkter. Og ditt valg av produkt påvirker ikke rådgivers lønn. Med vår nye Porteføljekonto betaler du en fast prosentvis årsavgift for din spareportefølje. Du kan gjøre så mange omplasseringer du ønsker, uten ekstra kostnad. Velkommen til et av Nordens største, uavhengige nanshus. Ring oss gjerne på Vi forvalter ikke bare penger. Vi forvalter tillit. XXXXXXX 102/100,5

4 4 SEPTEMBER 10 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER HVA ER 1TIPS NØYAKTIGE ANALYSER BEDRIFTEN 7,5 VERDT? Vet du hva du kan forlange når du skal selge bedriften? Hvis ikke, kontakter du noen som vet å sette pris på det du har gjort. Uansett om du selger bilen din, huset eller bedriften trenger du en korrekt verdivurdering. Mange små- og mellomstore bedrifter er familieeide. Noen av disse vil komme til et punkt hvor familien som tradisjonelt har vært ryggraden i forretningen en dag ikke kan eller vil velge videre drift. Om bedriften er driftsverdig, er salg den naturlige fortsettelsen. I denne prosessen er det essensielt å få en verdivurdering. Ved salg av bedrifter er det viktig på forhånd å ha et nøytralt estimat av virksomhetens verdi for å få en bekreftelse på hvordan markedet forventes å vurdere bedriften. I tillegg gir dette et inntrykk av risikoen markedet oppfatter å ligge i å overta bedriften. En verdivurdering er altså et nyttig instrument som grunnlag for forhandlinger med interessenter. Verdivurdering Hva man gir for bedriften kommer an på hva man forventer å få Tomm Amundsen Seniorpartner, Weibull AS ut av den. Verdien av en virksomhet er knyttet til forventingene om fremtidig inntjening. Det sentrale i en verdivurdering er altså å anslå fremtidig kontantstrøm. Dette er det som årlig er tilgjengelig for eierne, etter at tilstrekkelig kapital er avsatt til investeringer for å opprettholde drift. For å beregne verdien, knyttes fremtidige kontantstrømmer til et avkastningskrav. Avkastningskravet tilsvarer risikoen potensielle investorer knytter til fremtidige kontantstrømmer. En vurdering bør altså inneholde en analyse av bedriften sett i sammenheng med omgivelsene på makronivå, bransjenivå og selskapsnivå. Det er viktig å kombinere anerkjente finansanalytiske metoder med en forståelse for de grunnleggende forutsetningene for den virksomhet som skal vurderes og for det marked som den opererer i. Med andre ord er det viktig å sette seg grundig inn i materien. Om dette skal bli så korrekt som mulig, forutsettes en bred forståelse av både økonomiske og markedsmessige forhold som kan ha innvirkning på bedriften. En analyse basert på fremtidig inntjening er hovedgrunnlaget for å foreta en vurdering av bedriftens verdi. Denne verdien må ses i sammenheng med gjennomførte salg av andre sammenlignbare bedrifter. Da har man rett pris. Oppdaterte priser Daglig opplever bedriftsmeglingsfirmaet Weibull viktigheten av å få en riktig og realistisk verdivurdering. Derfor har Weibull sammen med internasjonale samarbeidspartnere i Leading Edge Alliance utviklet en europeisk database hvor det lagres informasjon om gjennomførte transaksjoner. Databasen omfatter ca. 550 unike kjøp og salg av bedrifter innenfor en rekke forskjellige bransjer i 11 land. Databasen er siden 2005 blitt oppdatert hvert kvartal, og kan derfor gi riktig og relevant informasjon i forhold til markedet. ALV HÅGÅRD GUSTAVSEN PRIS/MULTIPLIKATOR 7,0 6,5 6,0 5,7 5,5 5,0 4,5 4,3 4,0 3,5 3,0 6,4 5,0 SEP. 05 DES. 05 5,9 4,7 MAR. 06 JUN. 06 6,2 5,0 7,2 7,3 7,2 6,9, 6,9 EBIT 5,6 5,4 5,4 5,4 4,9 EBITDA SEP. 06 DES. 06 MAR. 07 JUN. 07 SEP. 07 7,0 5,5 DES. 07 Generasjonsskifte -en krevende prosess Tid og planlegging er avgjørende. Snakk med erfarne fagfolk! Rokades kjernekompetanse er rådgivning innen M&A og endringsledelse. Slike utfordringer krever god strategi og tilnærming, høy gjennomføringsevne og lang erfaring. Vi er jordnære og drivende med et industrielt verdigrunnlag. Bedrifter med krevende utfordringer bruker Rokade. SPESIALISTER PÅ STRUKTURENDRINGER

5 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET SEPTEMBER ,9 5,2 MAR. 08 6,6 5,0 JUN. 08 6,4 PRIS/MULTIPLIKATOR SEKS MÅNDERS GJENNOMSNITT 5,4 SEP. 08 6,0 4,7 DES. 08 5,8 5,8 4,7 MAR. 09 4,6 JUN. 09 5,5 4,2 4,2 SEP. 09 4,9 DES. 09 4,8 4,1 MAR. 10 5,1 4,4 JUN. 10 VERDIUTVIKLING OVER TID Weibulls indeks viser hvordan verdiutviklingen har vært ved salg av virksomheter de siste 4 ½ årene. FOTO: SHUTTERSTOCK. GRAFIKK: ERMO NAARITS Rett verktøy gir rett verdi 4 SIKRERE VEKST Bjørn Gjerde adm.dir i Sintef MRB AS Rett verdivurdering gir rett pris i markedet når små- og mellomstore bedrifter skal selges. Weibull ønsker å bli en ressurs for andre aktører innen bedriftsmegling, sier Tomm Amundsen, seniorpartner i bedriftsmegleren Weibull. Det er første gang vi går ut offentlig med databasen. Vi har ventet med dette og holdt prosjektet litt inntil brystet helt til vi har fått på plass et sikkert system for kvalitetssikring, sier Amundsen. Weibull planlegger at denne databasen skal bli et referansepunkt både for media og andre som arbeider innenfor bedriftsmeglingsmarkedet. På sikt ønsker vi at dette skal bli en database man kan hente informasjon fra, lik systemet eiendomsmelgerbransjen har. Vi planlegger å publisere kvartalsvise rapporter og eventuelt invitere med andre aktører i bransjen som kan forsvare tallene og underbygge dokumentasjonen, sier han. Denne databasen er den eneste i sitt slag i Norge, og baserer seg på reelle transaksjoner og dokumenterbare tall i motsetning til indekser som baserer seg på antakelser. På vei opp Markedet for små- og mellomstore bedrifter reagerer generelt tregere og etter andre parametre enn det internasjonale finansmarkedet. Nå begynner grafene å peke rett vei for bedrifter i dette markedet også. Det er helt klart at fallet i økonomien har stoppet opp og at det igjen er vekst i SMB-markedet, sier Amundsen. Nå øker forventninger om bedre resultater i fremtiden. Eksempler viser at verftsindustrien går knallbra, og det samme gjør annen mekanisk industri. Bygg og anlegg opplever også en lignende utvikling. Generasjonsskifte En ikke uvanlig problemstilling for familieeide bedrifter er at det kommer en dag da noen i familien ikke kan overta driften, eventuelt at bedriften trenger tyngre eiere med bredere kompetanse, kapital og slagkraft. Da må man oppsøke markedet hvor små- og mellomstore bedrifter omsettes. Med familiebedrifter mener vi at de eies av én eller to familier som deltar aktivt i bedriften. 60 prosent av de drøyt hundre bedriftene vi har oppdrag for, er eid av en eller to enkeltpersoner. Bare rundt 10 prosent har eksterne eiere. Men større bedrifter, typisk over 100 millioner i omsetning, har oftere en mer kompleks eierstruktur og eksterne eiere, sier Amundsen. Generasjonsskifte kommer ofte uavhengig av konjunkturer i finansmarkedet. Verdien av bedrifter i SMB-markedet påvirkes mest av betalingsviljen til kjøperne. Det gjelder å finne eiere som vil bidra til utvikling av bedriften og samtidig har betalingsvilje og -evne, sier Tomm Amundsen. ALV HÅGÅRD GUSTAVSEN Vekstorienterte eiere 1 Det er helt avgjørende med vekstorienterte eiere som har fokus på vekstprosessen. Med fokuserte eiere er det lettere å etablere en vekstforsterkende prosess. Strategiske valg 2 Fokuser på kjernevirksomheten, og bygg effektive metaverdier som gir merverdi til kjerneproduktet rundt disse, fremfor å utvikle nye kjerneprodukter. Det er bedrifter som klarer å holde fokus på egne verdier som har best mulighet for å lykkes i nye markeder Etabler dører til nye markeder 3 Hjemmemarkedet kan fort bli mettet, derfor er det viktig å ha åpninger til nye markeder som kan aktiveres på et minimum av tid, med de ressursene som er til rådighet. En fleksibel organisasjon som makter å snu seg raskt etter markedet er en forutsetning for å vokse i nye markeder.. Tro på egen suksess 4 Budskapet om egne løsninger må misjoneres på en god måte, det kan vekke et slumrende marked og ta en posisjon før konkurrentene. Verdiskapende rådgivning ved partnersøk, salg og oppkjøp HSH Next Generation - den nye møteplassen til familieeide virksomheter Dato: 14. oktober, kl Sted: HSH, Henrik Ibsensgt 90, Solli plass Målgruppe: Juniorer som vurderer å gå inn i, eller arbeider i en familieeid virksomhet Vi tilbyr profesjonell bistand gjennom hele prosessen med fokus på å skape verdier for våre oppdragsgivere. Våre rådgivere har bred ledererfaring fra industri og næringsliv kombinert med dokumenterte resultater fra en rekke vellykkede transaksjoner i inn- og utland. Sammen med våre partnere i Translink Corporate Finance har vi ekspertise og nettverk i over 25 land. Ta kontakt for en uforpliktende og konfidensiell samtale: Leif Larsen, M: , E: Lasse Hansen, M: , E: For mer informasjon, kontakt direktør Heidi Lill M. Oppegaard: Påmelding:

6 6 SEPTEMBER 10 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 2TIPS Det plutselige salget Spørsmål: Hva gjør du når en strategisk partner banker på? Svar: Salg av virksomhet er ofte mer komplisert enn det kan se ut i begynnelsen. Det er mye å tjene på å hente inn ekstern ekspertise for å gjennomføre salg og overtakelse. Ja, sier Lasse Hansen, partner i Synergos AS. Det er ikke uvanlig at bedriftseiere blir kontaktet av noen som viser interesse for å kjøpe bedriften. Mange blir både sjarmert og smigret over at noen viser interesse for å kjøpe bedriften deres, og før de vet ordet av det er forhandlinger i gang uten at de er klar over hva de begir seg ut på, sier han. I de fleste tilfeller vil bedriftseieren raskt finne ut at det dukker opp en rekke vanskelige spørsmål f.eks. hva virksomheten er verdt for den aktuelle interessenten eller om dette er den riktige kjøperen med tanke på kompetanse og vilkår. Kompliserte spørsmål Det er mange momenter som må avklares underveis, understreker Hansen. Enkle spørsmål som kontant eller løpende oppgjør kan de fleste forhandle frem. Verre er det med spørsmål rundt nøkkelpersoner i bedriften, videre drift og slikt, poengterer han. Utfordringen er at de fleste eiere er vant til forhandlinger og kjøp og salg, men de har aldri solgt sin egen virksomhet før. Det er som oftest ikke bare et spørsmål om verdier, penger og praktiske løsninger. Vel så ofte handler det om følelser og subjektive momenter som det er viktig å få frem før forhandlingene går for langt, sier Hansen. RÅDGIVERENS ROLLE HAR endret seg fra primært å finne egnede interessenter til å bistå under hele prosessen ved et salg, sier Lasse Hansen, Partner i Synergos AS. FEM TIPS FOR EN GOD SALGSPROSESS Proaktiv prosess Salg av en virksomhet kan minne om markedsføring og salg av produkter/tjenester. De beste kjøperne har ofte ikke planlagt å gjøre et oppkjøp. Kjøpernes motiver Motivene for å kjøpe kan være mange for ulike kjøpere. Tradisjonelle verdivurderingsmetoder er basert på tilbakebetaling av investeringen. Fokus på fremtidsmuligheter En virksomhet kjøpes ut fra dens fremtid og ikke dens historie. Salgspresentasjonen må fokusere på fremtidsmulighetene. Vekstpotensialet er en viktig verdidriver. Konkurranse i budprosessen Et utvalg av strategisk motiverte kjøpere som skaper en budgivningskonkurranse er den viktigste faktoren i salgsprosessen og påvirker salgshastighet, avtalevilkår og prisen som oppnås. Bruk rådgiver Salg av bedrifter er en kompleks og multifaglig prosess som krever lang erfaring. Bedriftseiere som er usikre på denne prosessen, bør engasjere profesjonell hjelp så tidlig som mulig. SIKRE DINE INTERESSER Et annet moment er en urealistisk tiltro til egen markedsverdi. Som oftest er du ikke på mange kjøpslister, og en interessent som er så motivert at han tar kontakt kan fort være den som vil tilby mest. Da er det farlig å ikke ta den påfølgende prosessen på alvor, understreker han. Mange bedriftseiere oppdager at det som kanskje i første omgang virker som en oppgave som kan løses med et par møter, viser seg å være betydelig mer komplisert og tidkrevende enn forventet. Det er riktig, bekrefter Hansen. Selv om en kjøper har kontaktet virksomheten med sikte på en rask overtakelse, er det ikke uvanlig med en prosess på 6 9 måneder før handelen inklusive informasjonsutveksling, forhandlinger, due diligence og kontraktsutarbeidelse er avsluttet. Det er viktig å forstå denne prosessen, sier han. Rådgiverens rolle i dag Rådgiverens rolle har endret seg fra primært å finne egnede interessenter til å bistå under hele prosessen ved et salg. Noen av de viktigste oppgavene som profesjonelle rådgivere innen kjøp og salg av virksomheter utfører, vil være å anslå virksomhetens markedsverdi, avklare den totale strategiske verdien for den aktuelle kjøperen, vurdere om timingen er riktig, gi selger råd om prosessen og konsekvenser av løpende tiltak. En salgsprosess vil altså normalt være meget komplisert og ha en stor grad av risiko for havari, forklarer Hansen. Det beste en bedriftseier kan gjøre for å sikre et tilfredsstillende resultat, er å engasjere en profesjonell rådgiver med nødvendig erfaring og ekspertise. Det er tross alt bedriftseierens livsverk man selger, avslutter Hansen. TOM AMRIATI-LØVÅS COACHING Gode råd er ikke dyre Å benytte mentor eller coach kan gi deg et helt nytt perspektiv på eierskifte, enten vi snakker om et generasjonssikfte,eller annen overdragelse av eierskap. Det gjelder å få et helikopterperspektiv til prosessen, sier daglig leder i gess.no. Geir Samdal. Det viktigste er å ta tak i prosessen, den må være ryddig og gjennomtenkt. Alle involverte må få et eierskap til det som skjer, og som også tar vare på den menneskelige dimensjonen, sier han. De materielle forholdene som økonomi og juss vil man stort sett klare greit ved hjelp av gode rådgivere. Men når det kommer til det menneskelige aspektet må det en grundigere tilnærming til, mener han. Det er kanskje ikke mulig å få til en helt rettferdig fordeling ved et skifte. Det er derfor det er så viktig at alle involverte er med på prosessen, slik at man unngår langvarige stridigheter i etterkant. Prosessrettferdigheten er enda viktigere.. Alle skal føle at de er med. De berørte partene har ofte forskjellig interesser. Da blir det lett at den mest velartikulerte får en uforholdsmessig sterk posisjon i prosessen. I slike situasjoner er det viktig med en coach som alle har tillit til, og som besitter en ekstern rådgivers faglige ballast, og evner å vurdere de menneskelige sidene ved et skifte, slår han fast. TOM AMRIATI-LØVÅS SELGE DIN BEDRIFT? Vi hjelper små- og mellomstore bedri er med vik ge eierski eprosesser - l re d og på rik ge be ngelser. Vårt formål er å gi deg som selger friheten l å velge nye muligheter og sam dig gi trygghet for at bedri en styrkes i sin videre utvikling. De e skjer gjennom en grundig prosess på selgers ønsker om ak vitet og engasjement e er salget og hvordan den nye hverdagen skal være. Vi har høyere utdannelse og bred erfaring fra næringslivet. Rådgivning Ne verk - Styrearbeid Kontakt oss for en uforpliktende samtale. Randi Eng mobil Oddmund Bøhn mobil Oppfriskende annerledes We make it happen BEDRIFTSFORMIDLING Impentab tilbyr profesjonelle tjenester ved kjøp og salg av bedrifter i samarbeid med verdensledende engelske BCMS Corporate. Med over 200 medarbeidere og globalt nærvær kan vi presentere og selge din bedrift på det marked hvor de strategiske kjøperne er. www. eierskifteprosess.no eprosess.no ESP EierSkifteProsess DA tel

7 BJØRKLI KURSSENTER AS Postboks ELVERUM Telefon Mob: E-post: Bankgiro Foret. Nr Vi tilbyr kurs for alle bransjer både bedriftsinternt og åpne kurs: HMS-kurs for ledere Verneombudskurs Arbeidsvarling og skilting Trafikkdirigering Nye plan- og bygningsloven med tilhørende skjema/blanketter Ny byggteknisk forskrift TEK 10 Ny byggesaksforskrift SAK 10 Entrepriserkontrakter NS 8405/NS8406 Ny NS Beskrivelser for bygg, anlegg og installasjoner Ny NS Rådgivende standard - Bustadoppføringslova Anbudskonkurranser og offentlige anskaffelser Kongens gate Oslo Tlf epost: Henvendelse: Bjørkli Kurssenter AS Tlf.: E-post: Norsk Coach Akademi Ltd Utdanning i coaching for ledere, terapeuter, HR, coacher og konsulenter, i henhold til internasjonal standard (ICF) Eierendringer? Kunsten å Coache i Oslo: Trinn 1 oppstart januar 2011 Trinn 2 (videregående), oppstart mars 2011 Team- og Gruppe-Coaching, desember 2010 Bli mentor-coach, oppstart januar 2011 Courage to Act, lederprogram for kvinner mars 2011 Dynamisk lederskap, coachende lederstil, oppstart mars 2011 Core Dynamic Coaching oppstart juni 2011 Gratis informasjonsmøter: 4. og 12. oktober og 2. november Påmelding se Den mest dyrebare gaven jeg kan gi til mine medmennesker, er kvaliteten på min oppmerksomhet, - mitt nærvær!. Kristin Schage: eller Lene Rønning-Arnesen: Lederkilden.no. Gunnar A. Dahl, Partner i DHT Corporate Services AS lederkilden.no ditt komplette lederverktøy 24:7 - tlf

8 8 SEPTEMBER 10 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 3TIPS SØK HJELP VED SALG Å selge sitt livsverk Spørsmål: Hvordan selger du familiebedriften enklest? Svar: Gode løsninger sikres når du allierer deg med gode rådgivere. SUKSESSHISTORIEN Som alltid bør man lytte til kjentfolk når man beveger seg inn i nytt terreng. Gode råd kan gjøre turen enklere. Gode løsninger krever solid kunnskap og erfaring, sier advokat Gunhild Buestad i advokatfirmaet Sverdrup DA. Bedriftsmeglere med bedriftslederbakgrunn har slik erfaring. Disse har kunnskap om prosessledelse, drift, finansiering og salg, slik at de evner å vurdere problemstillinger som kan oppstå. I planleggingsfasen må det vurderes om selskapet er organisert for salg. Skal hele virksomheten selges samlet eller stykkevis, eller skal noe beholdes? Dersom kun deler av virksomheten skal selges, bør denne skilles ut som eget selskap. Slike omorganiseringer kan det være vanskelig å få til under selve salgsforhandlingene. Det er viktig at en advokat med spisskompetanse på salgsprosesser, skatt, regnskap og arv trekkes inn, sier bedriftsmegler Per Gudmund Askim i Askim Merger & Consulting AS. Det bør også sikres at bedriften har juridiske rettigheter til immaterielle verdier som varemerker og patenter, sier Gunhild Buestad. Overføring Verdier skifter ofte eier i form av arv. Spesielt for familiebedrifter er det naturlig å vurdere hvordan en overføring vil slå ut. Før salg er det naturlig å vurdere overføring FAKTA Arv og gaver til arvelaterens/ giveren barn, fosterbarn, stebarn og foreldre Arv og gaver inntil kroner er fritatt for avgift. Av de neste kroner betales 6% avgift. Av overskytende beløp betales 10% avgift. KILDE: SKATTEETATEN.NO Det bør sikres at bedriften har juridiske rettigheter til immaterielle verdier som varemerker og patenter. Gunhild Buestad Advokat,Advokatfi rmaet Sverdrup DA til neste generasjon. Slike overføringer i forkant av salg er gunstig i forhold til skatt og arv, sier Buestad. Foreldrenes kontroll sikres ved at barna får B-aksjer uten stemmerett mens foreldrene beholder A-aksjer med stemmerett. I noen tilfeller kan det deles ut utbytte til foreldrene forut for overføring til Eierskifte i SMBmarkedet Hver tredje SMB-bedrift har skiftet eier fra Over 40 % vil skifte eier de neste 10 årene. Eierskifte gir høyere verdiskapning. Utenlandsk industriell eier gir større vekst. KILDE: EIERSKIFTE I NORSK NÆRINGSLIV. JUNI 2009, ME- NON BUSINESS ECONOMICS, RAPPORT BESTILT AV NÆ- RINGSDEPARTEMENTET SALG AV BEDRIFTEN Under salgsforhandlingene er det nødvendig å trekke inn en rådgiver med skattekompetanse, sier Gunhild Buestad, advokat i Sverdrup DA. FOTO: SHUTTERSTOCK barna. Dette kan om ønskelig lånes tilbake til selskapet. Salg Under salgsforhandlingene er det nødvendig å trekke inn en rådgiver med skattekompetanse. Dette er en måte å sikre sine interesser på. Hvis kjøper ønsker å endre fra kjøp av aksjer til kjøp av innmat, må det vurderes hvilke skattekonsekvenser dette har for selger og hva det bør bety for prisen, sier Per Gudmund Askim. Hvis salgssummen skal betales over tid basert på fremtidig overskudd, må en skatteadvokat trekkes inn for å sikre at ikke deler av salgssummen blir beskattet som arbeidsinntekt med høy skattesats i stedet for 28 prosent gevinstskatt. En skatteadvokat sikrer gode skatteløsninger, sier Buestad. Samarbeid er nøkkelen Bedriftsmegler og advokat bør arbeide sammen om utforming av selve salgsavtalen. Det samme gjelder ved spørsmål som kommer opp under kjøpers gjennomgang av selskapet. Advokaten har også en viktig rolle ved gjennomføring av selve salgsoppgjøret, for å sikre at kjøper får oppgjør av salgssummen og ev. etteroppgjør. ALNDERS WESTIN Far og sønn Størstedelen av Norges små og mellomstore bedrifter er familieeide Familiefokus Størstedelen av Norges små og mellomstore bedrifter er familieeide. Nå ønsker HSH å rette fokuset på denne delen av næringslivet, som omfatter to tredjedeler av alle virksomheter. 27. oktober kommer HSH-prisen for familieeide virksomheter til å bli delt ut for første gang. Rammen rundt kommer til å være den årlige HSH-konferansen. Direktør i HSH Service, Heidi Lill Oppegaard, håper at prisen øker oppmerksomheten rundt familieeide bedrifter. Vi ønsker at prisen skal sette familieeide bedrifters utfordringer på dagsordenen. En stor del av verdiskapingen i Norge skjer i slike bedrifter, men det er for lite oppmerksomhet rundt utfordringer familieeide bedrifter møter i form av blant annet formueskatt og arveavgift, sier Oppegaard. Kriterier Trond Randøy er professor ved Fakultet for økonomi- og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Agder. Han er også medlem i juryen som kårer Norges beste familieeide bedrift. Jeg vil personlig se etter bedrifter som er lønnsomme over lang tid og har god evne til fornye seg. Det er spesielt interessant å se familiebedrifter hvor man har utnyttet særlige kjennetegn ved familiebedrifter, som langsiktighet og gode arbeidstakerrelasjoner, sier Randøy. Randøy deler oppfatningen om at familiebedrifters utfordringer fort blir oversett. En slik pris er viktig fordi familiebedrifter er en undervurdert gruppe bedrifter. Det er også forskningsmessige funn som tyder på at disse bedriftene er like lønnsomme som andre bedrifter, og de kan faktisk i noen studier vise til høyere lønnsomhet. Stor pågang HSH har opplevd stor pågang av bedrifter som har meldt seg på i konkurransens to klasser: en for større bedrifter og en for mindre. Heidi Lill Oppegaard er fornøyd med responsen. Det strømmer inn påmeldinger om dagen! En gulrot er at årets vinnere skal få sitte i juryen neste år. Vi ønsker kontinuitet, akkurat som i familieeide bedrifter. ALV HÅGÅRD GUSTAVSEN

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

5TIPS TIL GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN. No.7/ mai 13

5TIPS TIL GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN. No.7/ mai 13 5TIPS TIL No.7/ mai 13 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE ET VELLYKKET EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN Nærings- og handelsminister

Detaljer

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Generasjonsskifte REGELJUNGELEN: ARVEAVGIFTEN: UNG ARVTAGER: Ekspertene gir råd Høyere avgift gir bedriftsdød 1. utgave - MAi 2008 - Slipp juniorene til Les

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

6TIPS TIL DEG SOM STÅR FORAN ET SKIFTE

6TIPS TIL DEG SOM STÅR FORAN ET SKIFTE Søk eksperthjelp Ta eierskifteproblematikken med banken DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Start i god tid Ta deg tid til gode forberedelser før et salg Modningsprosess La alle partene venne

Detaljer

Eierskifter i norsk næringsliv

Eierskifter i norsk næringsliv Artikkel Eierskifter i norsk næringsliv Markedsforhold, økonomiske effekter og Eierskiftealliansens erfaringer MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2012* Juli 2010 Av Geir Samdal (Eierskiftealliansen/Gess.no), Kristian

Detaljer

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD T I X E rd Ve pn a k is gj g in m o n en r eie s te f i k r 3. 4.-5. 6.-8. Regiondirektør NHO Nordland Nå skal vi snakke om eierskifte Eierskifte en kjempeutfordring for flere enn eierne Finansiering av

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

this supplement is an advertisement from mediaplanet verdivurdering Større krav til sikkerhet

this supplement is an advertisement from mediaplanet verdivurdering Større krav til sikkerhet this supplement is an advertisement from mediaplanet verdivurdering TRANSAKSJONSAVTALEN: LÅN I BANK OG MARKED: EARN OUT: Solide avtaler i usikre tider En god finansiell due diligence vil enten sannsynliggjøre

Detaljer

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED Juridiske aspekter En tredjepart bør ha oversikt i transaksjonen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IPR Full valuta for bedriftens immaterielle verdier Trygghet Nye krav til kjøper og selger

Detaljer

EIERSKAP. Globalisering påvirker eierskap. Gode råd ved eierskifter. Aktivt eierskap gir suksess // TEMA BERGEN NÆRINGSRÅD // NR.

EIERSKAP. Globalisering påvirker eierskap. Gode råd ved eierskifter. Aktivt eierskap gir suksess // TEMA BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2013 EIERSKAP // TEMA Globalisering påvirker eierskap Gode råd ved eierskifter Aktivt eierskap gir suksess www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2013 www.bergen-chamber.no

Detaljer

Tjener på mangfold. KarrIere & utvikling BONUS TRØBBEL TALENT- JAKT: Hvordan selge seg selv. Sjefen som coach. Tenk utradisjonelt

Tjener på mangfold. KarrIere & utvikling BONUS TRØBBEL TALENT- JAKT: Hvordan selge seg selv. Sjefen som coach. Tenk utradisjonelt Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet KarrIere & utvikling 9. UTGAVE - AUGUST 2008 DEN NYE LEDERROLLEN: MERKEVAREBYGGING: KOSTBAR TURNOVER: Sjefen som coach Mye av opplæringsvirksomheten i norske

Detaljer

omstilling og restrukturering

omstilling og restrukturering Karriererådgivning Kartlegg kompetansen og få hjelp til ny jobb Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Nedbemanning Slik gjennomføres en god omstilling Styringsretten Sett klare grenser for arbeidstakerne

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING Faggruppe Forum for sourcing og outsourcing på plass DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ASP La eksterne ta seg av datadriftingen Strategi Ta gode, strategiske valg før du setter ut EFFEKTIV

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Kjemper faller - i mangel av risikostyring?

Kjemper faller - i mangel av risikostyring? Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet risk management BeredsKaP risikostyring KriseHåndtering etterlevelse 2. UTGAVE - NOVEMBER 2008 KARTLEGGING AV RISIKO: DET SVAKE LEDDET: Hvilken risiko er

Detaljer

GRÜNDERMESSEN ULLEVÅL BUSINESS CLASS WWW.GRUNDERMESSEN.NO. 20.-21. November 2013

GRÜNDERMESSEN ULLEVÅL BUSINESS CLASS WWW.GRUNDERMESSEN.NO. 20.-21. November 2013 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NOVEMBER 2013 NR. 1 FOTO: OLE MUSKEN LES OM GUTTA BAK MOODS OF NORWAY - Fra idé til bedrift, to sider av prosessen VI HAR SPURT EKSPERTENE - Nøkkelfaktorer,

Detaljer

Finanskrisen. Regjeringens tiltakspakke TEMA: DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009

Finanskrisen. Regjeringens tiltakspakke TEMA: DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009 TEMA: Finanskrisen Regjeringens tiltakspakke DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær U37 / 2 MRD. TIL AKTIVE EIERFOND / OLA H. GRYTTEN OM EKSPORTNÆRINGEN www.bergen-chamber.no

Detaljer

1Sep 13 4TIPS TIL INNOVASJON OG SKAPERKRAFT. Åpen, integrert, strategisk. og kundedrevet. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.

1Sep 13 4TIPS TIL INNOVASJON OG SKAPERKRAFT. Åpen, integrert, strategisk. og kundedrevet. et godt navn er gull verdt www.nameabrand. Vi tilrettelegger for innovasjon og nyskapning i et av Norges fremste forsknings- og teknologimiljø! www.kunnskapsbyen.no DETTE TEMAMAGASINET ER EN ANNONSE FRA Mediaplanet Number 1Sep 13 INNOVASJON OG

Detaljer

Konsulentguiden. Finanskrisen rammer ikke IT side 8. Megatrender side 16. Vi kan hjelpe deg med en optimal fremtidig kostnadsstruktur

Konsulentguiden. Finanskrisen rammer ikke IT side 8. Megatrender side 16. Vi kan hjelpe deg med en optimal fremtidig kostnadsstruktur Konsulentguiden 2009 Finanskrisen rammer ikke IT side 8 Megatrender side 16 Vi kan hjelpe deg med en optimal fremtidig kostnadsstruktur De aller fleste bedrifter ønsker å være godt skodd til å kunne takle

Detaljer

Tøffe tider rammer bedriftene forskjellig

Tøffe tider rammer bedriftene forskjellig Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet BeDriFtsØKOnOMi LEASING: KOMPETANSESTYRKING: FINANSKRISEN: Frigjør driftskapital og øker handlefrihet Ta dine styreverv på alvor 7. UTGAVe - NOVeMBeR 2008

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet innovasjonogforskning.no Nr. 5 september 2014 PATENT & VAREMERKE Les om Piratkopiering Import av falske varer er et voksende problem immaterielle verdier

Detaljer

De som bygger landet. Vi burde løfte frem både gründeren som starter helt ny

De som bygger landet. Vi burde løfte frem både gründeren som starter helt ny Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet nyetablering & VEkst OPPSTART: VALG AV SELSKAPSFORM: EKSPANSJON: Stø kurs med riktig finansiering Hva er best for din virksomhet? 2. UTGAVE - OKTOBER 2008

Detaljer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Prosjektrapport nr. 32/2002 Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Elisabet Sørfjorddal Hauge Tittel Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om

Detaljer