Studietur Pakistan, Desember 2002.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studietur Pakistan, 06.-19. Desember 2002."

Transkript

1 Studietur Pakistan, Desember

2 INNLEDNING... 3 MØTE MED AMBASSADØR TORE TORENG INTERVJU I FORBINDELSE MED FAMILIEGJENFORENINGS- OG VISUMSSØKNAD VED AMBASSADEN, ISLAMABAD... 8 MØTE MED NORDISK POLITISAMBANDSMANN ARNE SCHNEIDER, AMBASSADEN, ISLAMABAD MØTE MED MARK KETTLE OG ALBERT DAVID, BRITISH HIGH COMMISSION, ISLAMABAD MØTE MED MUHAMMAD AKRAM, INSPECTOR GENERAL OF POLICE, ISLAMABAD MØTE MED 1. SEKRETÆR NILS JUSTESEN, AMBASSADEN, ISLAMABAD MØTE MED SACH, STRUGGLE FOR CHANGE, ISLAMABAD MØTE MED ROZAN, ISLAMABAD LITTLE NORWAY UNION COUNCILS (UC) MØTE MED JAMIA ASHRAFIA UNIVERSITY, LAHORE MØTE MED SHIRKAT GAH, LAHORE MØTE MED ASMA JAHANGIR, LAHORE MØTE MED REHAI, LAHORE DISTRICT CAMP JAIL, FENGSEL FOR BARN OG UNGDOM, LAHORE MØTE MED MUNNOO BHAI, SKRIBENT, LAHORE BESØK I NEW SHAMSHATOO, PESHAWAR TURENS BETYDNING FOR ARBEIDET MOT TVANGSEKTESKAP

3 Innledning. 1.1 Deltagere og formål Delegasjonen bestod av Eva Khan, Oslo Røde Kors Internasjonale Senter (ORKIS), Cecilie Velle, utlendingsavsnittet, Oslo politidistrikt (OPD) Sissel Bye Ytteborg, Barne- og familiedepartementet (BFD) Terje Bjøranger, Utlendingsdirektoratet (UDI) Hensikten med denne turen, som ble foretatt i desember 2002, var å se på ulike sider av temaet tvangsekteskap. Pakistanere representerer en av de største migrantgruppene i Norge, i tillegg til at de utgjør et flertall i statistikker over antall personer som søker hjelp mot tvangsekteskap. Ambassaden i Islamabad har vært opptatt av denne problemstillingen i mange år, og denne turen er et ledd i det videre arbeidet. De ansatte ved ambassaden opplever problemene på en annen måte enn myndigheter og hjelpeapparat hjemme i Norge, hvilket gir et behov for samkjøring. Et av målene for turen var dermed å bidra til at de ulike organisasjoner og myndigheter i Norge har så lik oppfatning av problemet som mulig. Og ikke minst samme forståelse av forholdene på de stedene i Pakistan hvor flertallet av migrantene kommer fra. Spørsmål vi ønsker å se nærmere på er blant andre: Hvilke tiltak er realistiske i forhold til tvangsekteskap? Hvordan oppleves problemene ved ambassaden, og hvordan bedre samarbeidet med myndigheter og organisasjoner i Norge? Margallah Hills utenfor Islamabad. Fra venstre: Terje Bjøranger, Sissel B. Ytteborg, Eva Khan og Cecilie Velle Vi ønsket videre å vurdere hvilke pakistanske organisasjoner og myndigheter vi kan samarbeide med, både i enkeltsaker og når det gjelder mer langsiktige tiltak. Det var et særlig mål å belyse hva som blir gjort fra pakistansk side når det gjelder tv angsekteskap spesielt og menneskerettigheter generelt. Pakistan har et omfattende innslag av NGO`er på dette feltet 3

4 som gjør en imponerende innsats for barn og ungdom, og blant annet barn og kvinner i fengsler spesielt. Bare i Punjab provinsen, som er mål for vår reise, finnes over 5000 slike NGO`er. 1 Et mål for delegasjonen var også å etablere et samarbeid mellom de organer som delegasjonen representerer, nemlig ORKIS, OPD, BFD og UDI. Det skjer også et samarbeid i dag, men dette er slik delegasjonen ser det, ikke tilstrekkelig for å møte de utfordringene som finnes. Norges ambassade i Islamabad er et sentralt organ både for politiet, UDI, ORKIS og BFD når det gjelder tvangsekteskap, og inngår som et naturlig midtpunkt i dette samarbeidet. Ambassaden er uunnværlig for alle som jobber med saker som involverer Norge og Pakistan. Dette gjelder ikke minst tvangsekteskapssaker. Vi har etter turen samlet en del materiale som kan være relevant for flere. For kopier av disse, eller andre spørsmål, kontakt oss gjerne. 1 NGO: Non-Governmental Organisation. Frivillig organisasjon. 4

5 1.2 Opplegget Pakistan er oppdelt i fire provinser. Provinsene er til dels svært forskjellig når det gjelder tradisjoner, væremåte og språk. Dette er noe vi i Norge må være mer oppmerksomme på. Fordi de fleste pakistanske innvandrere i Norge kommer fra Punjab, vil vi fokusere på distriktet i denne provinsen hvor disse kommer fra. Den norske ambassaden i Islamabad bistod sammen med ORKIS når det gjaldt det praktiske opplegget for turen. Det var et mål for turen å få belyst problemstillingen med tvangsekteskap fra så mange sider som mulig, hvilket vi etter vår mening lykkes i. Politiet i Islamabad, Jamia Ashrafia universitetet og Asma Jahangir i Lahore, representerer i så måte tre ytterpunkter når virkeligheten skal beskrives. Turen startet i hovedstaden Islamabad. Dette er en rolig og moderne by, men som ikke er representativ for Pakistan. Islamabad ble bygget i 1962 og preges av brede gater, parker, rolig trafikk og relativt moderne livsstil hva angår klær, butikker etc. Det mer tradisjonelle Pakistan begynner utenfor byen, f. eks. sørover i retning Lahore. Et noen dager med møter i Islamabad dro vi sørover i Punjab, langs Grand Trunk Road, mot Lahore. Et lite stykke fra denne hovedveien, noen timer fra Islamabad, ligger byen Kharian og de små landsbyene som kalles Little Norway. Majoriteten av migrasjonen fra Pakistan til Norge har skjedd fra dette distriktet. Vi dro deretter til Lahore hvor hadde vi møter med religiøse ledere, høyesterettsadvokat Asma Jahangir, menneskerettsorganisasjoner og enkeltpersoner som jobber med menneskerettighetsspørsmål både på grasrotplan og opp mot myndighetene. En hyggelig tilleggsopplevelse, som ikke stod på programmet, var innbydelse til bryllup i Lahore. Turen ble avsluttet i Peshawar, hvor vi besøkte en flyktningleir for afghanske flyktninger og hadde samtaler med representanter for UNHCR. 5

6 Møte med ambassadør Tore Toreng. Det har over tid vært forsøkt å få til en bilateral avtale med Pakistan i familiesaker. En avtale er innen rekkevidde når det gjelder rettigheter for barn, men ikke når det gjelder kvinner og ekteskap. Det var valg i Pakistan i oktober, og det vil bli planlagt møter med de nye ministerene for religiøse saker, ministrene for uten- og innenriks og med kvinneministeriet. Det er viktig, og mulig, å jobbe i forhold til myndighetene i Pakistan når det gjelder tvangsekteskap. 2 Økt kvinneandel både i parlamentet og på lokalpolitisk plan, trekkes frem som særlig positivt. Parlamentet har 72 kvinnelige av totalt 342 representanter, men det er allikevel for tidlig å se noen direkte resultater av dette ennå. De kvinnelige parlamentsmedlemmene mangler praktisk erfaring, men det er ventelig at dette vil ha en gunstig virkning på pakistans familiepolitikk etter hvert. Det finnes også en kvinnekommisjon som har ansvar for å ta opp kvinnerettslige spørsmål. Videre sitter det kvinner i kommunestyrene rundt i landet. Samlet sett gir dette en realistisk forventning om positive endringer i kvinnepolitikken. Utsikt over Islamabad Mosharaf oppfattes som en ukorrupt president, og en som tar korrupsjonsproblemene på alvor. Pakistan har en lang historie når det gjelder korrupsjon, hvilket gjør samarbeidet med politiet særlig vanskelig. Norge kan, via sitt bistandsarbeid, være med på å styrke lokale politidistrikter og embetsverk. En slik styrking ville være et viktig skritt i arbeidet mot tvangsekteskap, med virkning også for norske borgere som trenger hjelp i Pakistan. Politiske partier i Pakistan er ikke partier slik vi kjenner de i Norge. Partiene avspeiler føydalsystemet, som stadig dominerer det pakistanske samfunnet. De sosialt laverestående 2 De fleste av de vi snakket med under besøket bruker ikke skillet tvang / arrangert. I stedet snakkes det om frivillig / ikke frivillig. Dette ut fra at det å gå med på et arrangert ekteskap ikke nødvendigvis er et utslag av frivillighet. 6

7 gruppene i dette systemet har små sjanser til å fremme egne synspunkter, og er i stedet avhengig av at andre grupper tar opp deres sak. I dette bildet hører også at det offisielt er ca. 60% analfabetisme og at det er landeiere og næringsliv som i realiteten styrer utviklingen. 3 Økonomi er et viktig element i problematikken rundt tvangsekteskap. Den familien som får en arbeidsfør gutt til Norge er reddet, da denne kan forsørge de gjenværende familiemedlemmene i Pakistan. 4 Økonomi kan derfor være et av flere virkemidler i arbeidet mot tvangsekteskap. 3 Det verserer mange tall når det gjelder prosentandelen analfabeter. I noen sammenhenger ble et så høyt tall som 80 % nevnt. 4 Se kapitlet om Little Norway. 7

8 Intervju i forbindelse med familiegjenforenings- og visumssøknad ved ambassaden, Islamabad Vi var tilstede ved enkelte intervjuer i forbindelse med søknad om visum og i forbindelse med søknad om familiegjenforening. Det er ambassaden som forbereder søknadene, herunder intervju av søker og eventuelt herboende. Ambassaden har en tolk som kjenner de lokale forholdene godt og som er dyktig til å få søkerne til å svare direkte på spørsmålene. Kulturforskjeller, og forskjellig oppfatning av hva som er av betydning for saken, gjør hans arbeid av stor betydning for den som intervjuer. Temaet for vårt besøk er tvangsekteskap, og en dag var det intervju i følgende sak: Søker er en gutt på 20 år fra en av landsbyene i Gujrat. Han søker familiegjenforening med en norsk jente av pakistansk opprinnelse. Hun er 18 år og befinner seg på ambassadeområdet sammen med søker. Paret giftet seg dagen i forveien og søker om D-visum slik at han kan bli med til Norge sammen med henne. 5 Gutten søkte om visum til Norge for noen år siden også, i forbindelse med parets forlovelse. Jenta var da 11 år. Søknaden ble den gang avslått. Han har minimalt med skolegang, snakker ikke engelsk (eller norsk) og har tilfeldige småjobber hjemme i landsbyen. Han vet at ektefellen kommer fra Norge, men vet ikke hva hun gjør der. Også jenta blir innkalt til intervju. Hun opplyser at hun skal fullføre videregående skole og at paret skal bo sammen med hennes søsken, hjemme hos tanten hennes i Norge. Tanten er skilt og har en dårlig betalt jobb. Hun blir spurt om hun ønsker dette ekteskapet og svarer at det er inngått frivillig. Hun sier videre at det er familiene som har arrangert det. Hun blir spurt om hun ikke ville ha foretrukket å fullføre videregående skole før ekteskapet, men svarer at hun kan gjøre begge deler. Vårt inntrykk av jenta er at hun er forvirret og nervøs. Men hun fastholder at ekteskapet er arrangert og ikke tvunget. Hun blir også fortalt at ordningen med D-visum er suspendert og at han ikke kan bli med til Norge samtidig med henne. Adgangen til familiegjenforening er begrunnet i partenes behov for familieliv. Dette behovet er ikke lett å se i dette tilfellet, selv om det ikke er snakk om et uttalt tvangsekteskap: 6 De har aldri hatt noe familieliv sammen, de har selv ikke tatt initiativet til ekteskapet, de kjenner ikke hverandre, hun var 11 år når de ble forlovet, hun går på skolen fortsatt mens han kommer fra ekstremt primitive forhold som på alle måter avviker fra det han søker seg til. I tillegg til selve ekteskapet kan en også stille spørsmål ved søkers integreringspotensiale og muligheten for å tilpasse seg norske forhold. Vi var vitne til andre intervjuer også, men ingen av disse var relatert til tvangsekteskap. Ambassaden har omtrent ti henvendelser i året som gjelder tvangsekteskap. ORKIS har på sin side over 100 henvendelser i året som gjelder tvangsekteskap med pakistanere. Dette avviket beskriver selve problemet: Når en ungdom først har blitt med til Pakistan og holdes mot sin vilje i for eksempel en av landsbyene vi senere skal besøke, er det vanskelig for 5 D-visaet representerer et unntak fra regelen om at en tillatelse skal søkes fra hjemlandet og foreligge før innreise. Ordningen ble i sin tid innført på grunn av urimelig lange sakebehandlingstider i familiegjenforeningssaker. Med et D-visum kan søkeren reise til Norge umiddelbart, sammen med den nye ektefellen. 6 Problemet er at svært mange tvangsekteskap ikke flagges. Dette er kjernen i de utfordringene utlendingsforvaltningen står overfor, og som gjør at familiegjenforening skjer i tvangsekteskapssaker. 8

9 vedkommende å søke hjelp. Dersom en i det hele tatt klarer å få kontakt med ambassaden på telefon, er sjansene for å komme seg helt til Islamabad, uansett minimale. 7 Utenfor den norske ambassaden, Islamabad Ambassaden har langt større arbeidsbyrde enn hva ressursene ved ambassaden tilsier. Hver enkelt sak er arbeidskrevende, i tillegg til at det er økende antall saker. Tvangsekteskapssaker kan strekke seg over måneder og er derfor særdeles ressurskrevende. Ambassaden er helt sentral når det gjelder tvangsekteskap, og må ikke glemmes når en tenker ressurser til tiltak. 7 Se kapittel om Little Norway. 9

10 Møte med nordisk politisambandsmann Arne Schneider, ambassaden, Islamabad Politisambandsmannen er et mellomledd mellom skandinaviske myndigheter og politimyndighetene i Pakistan. Dette arbeidet har fungert meget bra for byene Kharian og Gujrat, og samarbeidet med Lahore er på vei. Stillingen dekker også blant annet India og Sri Lanka og er en felles tjeneste for Norge, Sverige og Danmark. Narkotika utgjør 20 % av sakene for sambandsmannen, resten gjelder ulovlig innvandring, menneskesmugling etc. Familievold er et generelt problem i Pakistan. Når det gjelder tvangsekteskap er den typiske historien at en gutt eller jente blir med på ferie til Pakistan for å besøke en syk bestemor, men at hun så blir giftet bort til en fetter eller en annen slektning. Med andre ord en variant av den historien hjelpeapparatet i Norge også kjenner, men som fortsatt dessverre eksisterer. Vold er mer akseptert som konfliktløsning i Pakistan enn i Norge, blant annet på grunn av mindre offentlig kontroll og større aksept for vold. Schneider nevner ulykker i forbindelse med gassovner og elektrisk utstyr. Ulykkene blir noen ganger enkelt referert i de største avisene, som Dawn og News, uten at det tas stilling til bakgrunnen for hendelsene. 8 Pakistan er et land hvor en er avhengig av personlige kontakter. Denne kulturen finnes også innen politiet. 9 En generell henvendelse til en polititjenestemann hjelper lite uten en avtale med vedkommendes leder. Lite ansvar er delegert. Korrupsjon er som tidligere nevnt et gjennomgående problem. Både dommere og polititjenestemenn tjener lite. Å ta betalt for tjenester er følgelig en måte å kompensere for dette på. Politiet i Pakistan brukes for å løse familiekonflikter, hvilket på ingen måte er en rettssikkerhetsgaranti, jfr. problemene med korrupsjon. En kan, i følge Schneider, kjøpe seg tjenester langt opp i rettssystemet. I tillegg er holdningene til familievold internt i politiet, og samfunnet ellers, et problem. 10 Schneider mener at bistand til Pakistan bør knyttes til vilkår. Han nevner eksemplet med pakistans Highway Police som et vellykket prosjekt. Her har engelske og tyske myndigheter bidratt med opplæring, biler og uniformer, i tillegg til økte lønninger. Resultatet er i følge Schneider en tjeneste uten korrupsjon representerte en topp når det gjaldt antall henvendelser om tvangsekteskap, både ved ambassaden og her hjemme, muligens som følge av økt mediefokus. Når tallene har gått noe ned i 2002 skyldes dette neppe færre antall tvangsekteskap. Derimot viser dette antagelig behovet for åpenhet og debatt rundt temaet. Antall henvendelser til ORKIS økte betydelig i 2002 i forhold til året før. En del jenter bosatt i Pakistan, eller som kommer fra Norge, plasseres i såkalte safe-houses ved konflikter i familien, for eksempel når en jente nekter å inngå ekteskap. Veldedige organisasjoner står bak disse husene, men foreldre kan også betale for å få barna anbrakt der. Jentene kan bli værende på institusjonen i årevis. 8 Se kapitlet om Munoo Bahir når det gjelder avisene. 9 Higway police er et unntak. Se også kapittel om møte med politiet i Islamabad. 10 Se kapitlet om organisasjonen Rozan, som blant annet jobber med politifolks holdninger. 10

11 I følge Schneider har ikke vold samme respekt blant reflekterte og utdannede folk i Pakistan. 11 Men i det pakistanske samfunnet har de eldste i familien, og religiøse ledere som Mullaene, stor makt. Mødrene er også styrende for utfallet av en ekteskapskonflikt. Vi nevner i den forbindelsen hva representanten for den pakistanske organisasjonen Sach sa: 12 Fedrene styrer familiene gjennom mødrene. Mor oppfattes derfor ofte som verst. Det blir spesielt tøft når mor selv har fordel av de kravene som stilles til barna. Fedrene kontrollerer gjerne familien ved hjelp av trusler om mishandling av mor. Moren styrer på sin side ved hjelp av martyrrollen. Det er en del av kulturen at faren ikke kommuniserer direkte med sine døtre, men via moren. Mors oppgave i familien er oppdragelsen av barna Jentene kommer under svigermors kommando etter ekteskapet og blir ofte dårlig behandlet. I tråd med allmenn kunnskap om modellære vil de, når de blir svigermødre selv, holde denne tradisjonen ved like. Den nye generasjonen skal ikke ha det noe bedre enn den forrige. Blant den pakistanske befolkningen i Norge skjer 80 % av ekteskapene mellom fetter og kusine. Dette er et høyere tall enn hva som er tilfellet for Pakistan som helhet. 11 Se kapittel om Asma Jahangir om det motsatte. 12 Se kapitlet om Sach. 11

12 Møte med Mark Kettle og Albert David, British High Commission, Islamabad Mark Kettle er kanskje den personen i Storbritannia som best kjenner problematikken rundt tvangsekteskap. Han jobber nå som ambassadesekretær ved British High Commission i Islamabad. Albert David er Senior Liaison Officer, og jobber sammen med Kettle i blant annet tvangsekteskapssaker. I 2001 hadde ambassaden 180 saker, hvorav 25% gjelder gutter. Kettle mener at det er betydelige mørketall. Det har vært en årlig økning på 8-10 % de tre siste årene. Han ser særlig tre begrunnelser for tvangsekteskap: 1. Ekteskap mellom barna som et ledd i andre avtaler 2. Historiske forpliktelser mellom familier 3. Økonomiske fordeler. Korrupsjon skaper et behov for å knytte ulike allianser. British High Commission bruker i en viss grad det pakistanske rettssystemet for å løse saker. I situasjoner hvor en engelsk statsborger blir holdt tilbake av familien et sted i Pakistan, innhentes en rettslig kjennelse for å få vedkommende utlevert til politiet. Advokat fra Sach eller annen NGO opptrer på vegne av High Commission i High Court. 13 Så langt har de hatt 7 saker for High Court i tvangsekteskapssaker. En rettsbehandling, inkl. advokathonorarer, koster rupees (ca kroner), hvilket som regel noen hjemme i Storbritannia betaler. Murree - et fjellområde nær Islamabad 13 Se eget kapittel om SACH. De bruker også en NGO som heter Center for Legal Aid and Settlement (CLASS). Disse er kristne, hvilket har vært et problem, da dommeren har vegret seg for å utlevere en muslimsk jente til en kristen part. 12

13 Selv om det er en belastning for ungdommen å gå via High Court for å slippe fra familien, er dette en bedre løsning enn å bli gift og voldtatt. Flere jenter er blitt holdt tilbake i Pakistan til de er blitt gravide. I Storbritannia er det imidlertid ikke automatikk i at den pakistanske borgeren får familiegjenforening med barnet. Partene må oppfylle underholdskravet, og da ved hjelp av arbeidsinntekt. En egen enhet innenfor utlendingsforvaltningen i Storbritannia jobber spesielt med ungdommer som reddes tilbake til hjemlandet. Et team på fire personer jobber spesielt med slike saker og har ansvaret for å koordinere innsatsen med helse- og sosialmyndighetene. Travel care møter jentene på flyplassen og får dem i sikkerhet. Mark Kettle: Tlf:

14 Møte med Muhammad Akram, Inspector General of Police, Islamabad Tvangsekteskap er ikke et stort problem, I allefall ikke for politiet. Det er hovedsakelig NGOer som bistår kvinner som utsettes for vold. Når det gjelder Norge, mener Akram at det vil ta noen generasjoner før problemet forsvinner. Han råder myndighetene i Norge til å trekke foreldrene mer inn i skolen og ansvarliggjøre dem. Problemet med familievold fokuseres på blant annet ved utdanningen av politifolk. 14 Politimesteren peker videre på at dette er et kulturelt og sosialt problem, og at dette ikke nødvendigvis løses ved lover og juss. Æresdrapene er et problem. Et alternativ til æresdrap, er at familien til den drepte tilgir gjerningsmannen ved å godta et pengebeløp som erstatning for den drepte. 15 I følge Akram er dette ikke en vanlig løsning. Politiet har en egen kvinneseksjon som tar seg av spørsmål som gjelder kvinner. Denne seksjonen var ikke representert i vårt møte. Antall forbrytelser har gått kraftig ned i Islamabad. Særlig gjelder dette tyveri, ran, vold etc. Dette ble underbygget med presentasjoner utarbeidet av politiet. Kvinner er underrepresentert i oversikten over drapsofre, men det er et spørsmål hvor mange som er skjult i statistikken over hjemmeulykker. Politiet i Islamabad er en moderne etat og er åpne i forhold til våre problemstillinger. Det ble gitt uttrykk for vilje til samarbeid, både i enkeltsaker og mer policyrettede spørsmål om tvangsekteskap. I følge pakistansk ekteskapslovgivning er aldersgrensen for ekteskapsinngåelse for jenter og gutter henholdsvis 16 og 18 år. Barneekteskap, hvor partene er yngre enn dette, er forbudt i Pakistan. Når begge parter er over 18 år, kan de gifte seg uten foreldrenes samtykke. I de tilfeller hvor to myndige personer har giftet seg med hverandre i strid med familiens ønske, har det blitt strid mellom familiene, og i noen tilfellene mellom de respektive landsbyene. Et ekteskap inngått med et mindreårig barn er ikke ugyldig. Barnets verge og voksne ektefelle risikerer imidlertid en straff på en måneds fengsel og en bot på tusen rupees. Jenter som blir gift av sine verger kan selv oppløse sitt ekteskap så snart de fyller 16 år. Denne adgangen faller imidlertid bort dersom ekteskapet er fullbyrdet. 16 Muhammad Akram: Tlf: Jfr. det arbeidet Rozan gjør med å utvikle politifolks sensitivitet i forhold til familievold. 15 Dette er i tråd med islamsk strafferett og er direkte uttrykt i f. eks. iransk straffelov. 16 Denne skilsmissemuligheten kalles option of puberty, og er blant annet beskrevet i heftet Laws regarding marriage av AGHS Legal aid cell (Asma Jahangir). Heftet finnes også på UDIs landdatabase. 14

15 Møte med 1. sekretær Nils Justesen, ambassaden, Islamabad Nils Justesen har ansvaret for håndteringen av blant annet barn som etterlates i Pakistan av foreldre bosatt i Norge. Det er en vanskelig avgrensning mot de tilfellene hvor barnet er overlatt til besteforeldrene, i den hensikt å få utdannelse i Pakistan. Dette er heller ikke alltid i tråd med barnets beste i norsk målestokk, men faller utenfor ambassadens myndighetsområde. Majoriteten av barna som dumpes i Pakistan, er født i Norge av norske statsborgere. 17 Disse beholder sitt statsborgerskap. Barn som ikke er født i Norge må bekrefte sitt statsborgerskap innen de fyller 21 år. I enkelte tilfeller dumpes både mor og barn av far, særlig i de tilfellene hvor mor ikke har bosettingstillatelse. Det at mor ikke har bosettingstillatelse kan være et effektivt pressmiddel fra fars side i tilfelle konflikt. Det kan da fra utlendingsmyndighetenes side vurderes hvorvidt mor kan få opphold på selvstendig grunnlag. I de tilfellene hvor barnet blir fratatt sitt pass, eller står i passet sammen med foreldrene, kan ambassaden ordne nytt pass for barnet. Fra Rawalpindi Det er de klare tilfellene som ambassaden får kontakt med, men også her er det store mørketall. Barn vil finne seg i den behandlingen de får, av redsel og respekt for familien. Generelt vil ambassaden i sin vurdering legge vekt på om det er uenighet mellom foreldrene knyttet til oppholdet, om barnet har fått passet sitt inndratt og om barnet motsetter seg oppholdet. Noen barn kontakter ambassaden og ber om hjelp, mens for mange er det nok slik 17 Situasjonen kan være at far har norsk statsborgerskap, mens mor ikke har opparbeidet dette. Mor kan ha kommet til Norge ved familiegjenforening med far og i ettertid ha vært mye i Pakistan sammen med barna i oppdragelsesøyemed 15

16 at situasjonen går seg til. Justesen mener at de fleste barna som dumpes her blir værende, på grunn av det sosiale presset. Den negative opplevelsen ved å bli dumpet her nede vil være størst for guttene. I og med den høye grad av frihet de, i forhold til jentene, har hatt i Norge. Ambassadens mulighet for tiltak er svært begrensede. Norske myndigheter har selvfølgelig ingen myndighet på pakistansk territorium, slik at samarbeid med pakistanske myndigheter er nødvendig. I tillegg samarbeides det med barnevernmyndighetene i Norge i forbindelse med en eventuell hjemreise, dersom familien har en barnevernsak fra før. Det kan være mange skjulte agendaer tilstede når et barn etterlates. Det kan være økonomi, avlæring av norske vaner, et ledd i en straff eller andre problemer relatert til en storfamilie. Når det gjelder selve hjemreisen, dekker UD som utgangspunkt ikke denne. Dette forsøkes ordnet med barnevern eller sosialkontor i Norge. Ofte er det privatpersoner i Norge som tar initiativet til at sak startes, og det forsøkes da å få disse til å betale billetter. Dumping av barn kan også ha sammenheng med tvangsekteskap. En gutt eller jente som avviser et planlagt ekteskap, eller avviser tanken på et ekteskap arrangert av familien, kan bli henvist til disiplinering hos slektninger i Pakistan. 16

17 Møte med Sach, Struggle for change, Islamabad Sach er en NGO med base i Islamabad som jobber med menneskerettigheter i vid forstand. Den har som formål å motarbeide vold og tortur i Pakistan, samtidig som den tilbyr hjelp til ofrene. NGO`en er internasjonalt forankret og har et nært samarbeid med ulike FN organer. Organisasjonen ledes av Khalida Salimi. Organisasjonens engasjement innenfor feltet kvinner og barn inkluderer blant annet: Juridisk rådgiving Shelter homes Empowerment Organisasjonen har egne advokater og har et tett samarbeid med British High Commission i tvangsekteskapssaker hvor brittiske borgere er involvert. I konkrete saker kan organisasjonen bidra med: Utarbeidelse av en situasjonsanalyse Fact finding missions til de involverte familiene Juridisk bistand og krisebolig Organisasjonen ble etablert i 1994, men eksisterte som ulike rådgivingsorganer også før dette. Både UK og Canadian High Commission bidrar økonomisk ved finansiering av enkelte av organisasjonens prosjekter. I de siste to årene har de hjulpet til med 30 saker for UK High Commission. Sach har hovedkvarteret i Islamabad, men med satellittorganisasjoner i andre byer og distrikter i Pakistan. Blant annet har de enkelte steder drop-in sentre for bistand innenfor juss og helse. Organisasjonen har en kontaktperson i kvinneministeriet i den pakistanske regjering. De har på den måten en viss mulighet for å påvirke pakistanske myndigheter, særlig når det gjelder å gi informasjon om hva som skjer på feltet vold og tortur. Sach mener at tvangsekteskap både rammer jenter og gutter, men at jenter lider mest under det. Grunnen til dette er den privilegerte rollen gutter / menn har på alle nivåer i Pakistan. Sach jobber aktivt overfor politiet for å vise hva som faktisk skjer. Det er et særlig problem at en jente som motsetter seg tvangsekteskap, og eventuelt selv velger seg en kjæreste, kan bli møtt med beskyldninger om utenomekteskapelige forhold, eller zina (sex utenom ekteskapet). Selv om det er tung bevisbyrde for å kunne dømmes, viser praksis at jenter blir dømt lettere enn gutter. Ved anklager om zina er det ikke adgang til kausjon og straffenivået er generelt høyt. Også ved voldtekt risikerer jenter å selv bli møtt med anklage om zina. Den utstrakte korrupsjonen i pakistansk politi, med store muligheter for å kunne påvirke resultatet ved hjelp av penger, øker denne risikoen. I tillegg kommer at en voldtatt jente mister sin verdi som ektefelle og vil dermed bli en belastning for sin familie. Ved kjæresteforhold er det heller ikke uvanlig at jentas familie anmelder gutten for voldtekt, for på den måten forsøke å redde familiens ære. Sach mener at både tvangsekteskap og æresdrap som problem er økende. Familievold har til nå blitt ansett som en privatsak. Å utøve makt mot kvinner er så vanlig at dette, hverken av menn eller kvinner, ansees som mishandling. Det finnes derfor mange myter om kvinners 17

18 (manglende) rettigheter i Pakistan. Et viktig arbeid som Sach gjør er å øke kvinnenes kompetanse innenfor helsefag og hvilke rettigheter de faktisk har. Dette arbeidet gjøres av kvinner som først gis en utdannelse av Sach, for så å drive egne grupper overfor andre kvinner. Det er et stort behov for å rydde opp i en mix av myter og religion på dette området. Tre nøkkelpersoner i Sach. Leder Khalida Salimi i midten. På grunn av de mange NGO`er som arbeider med menneskerettigheter har dette bedret seg en del. Det er nå mulig å diskutere dette mer åpent i det offentlige rom. Over 60% av befolkningen er analfabeter, og religion blandes, delvis derfor, sammen med gamle tradisjoner. Den sterkt patriarkalske pakistanske kulturen setter mannens rettigheter høyere enn kvinnens. For å møte dette må kvinnene utdannes og gis en forståelse av at det de utsettes for er galt, både moralsk og juridisk. British High Commission støtter et prosjekt som gir ett års kompetansebygging for kvinner. Et av temaene for denne utdannelsen er forståelsen av at det å hevde sine rettigheter, herunder å nekte ekteskapsinngåelser, ikke er ureligiøst. 18 Mer eller mindre misforståtte islamske prinsipper om barnerike familier, og flere generasjoners erfaring med hensyn til barnedødelighet, vanskeliggjør ifølge Sach familieplanlegging. 19 Tanken om familieplanlegging møter motstand fra mange hold, til tross for den høye befolkningsveksten. Sach driver også regulære krisesentre. Vi besøkte ett av disse hvor innslaget av afghanske flyktninger var betydelig: En afghansk kvinne ble solgt til prostitusjon av sin mann. En annen afghansk kvinne hadde giftet seg med en etnisk forskjellig mann og var utsatt for drapstrusler. Tre jenter var på krisesentret fordi de var overlatt til seg selv etter en skilsmisse. En av disse jentene var nå i ferd med å få seg en utdannelse i Pakistan. Selv på krisesentrene føler kvinnene skyld for det de har gjort. De ringer gjerne mor i hemmelighet, hvilket 18 Tvangsekteskap er i strid med islam, hvilket ble understreket av Jamia Ashrafia University i Lahore. 19 Selv om islam krever at kvinnen skal føde mannen mange barn, statueres det samtidig en plikt til å kunne oppfostre dem. Dette skjer for en stor grad ikke i Pakistan i dag. 18

19 understreker viktigheten av å jobbe med mødrene. 20 å manipulere ved hjelp av tårer og sykdom. I følge Saach er mødrene særlig flinke til Sach gjør en imponerende innsats både for pakistanske borgere og flyktninger. De kan også tilby reell bistand i forbindelse med tvangsekteskap og trusler om æresdrap. Norge bør vurdere å øke sitt samarbeid med organisasjonen, etter mønster av UK. Sach publiserer lite av arbeidet de gjør, ut fra behovet for konfidensialitet og tillit i sitt forhold til brukerne. Sach: Khalida Salimi, Tlf Dette er i tråd med ORKIS i Oslo som også ser at forandringene i stor grad må skje via kvinnene selv. 19

20 Møte med Rozan, Islamabad Rozan er en NGO som jobber med mental helse for kvinner og barn i forbindelse med familievold. Tvangsekteskap er selvfølgelig en del av dette bildet, selv om Rozan ikke spesielt fokuserer på temaet. Uttrykket Rozan betyr omtrent lys gjennom vinduet i et mørkt rom. Vårt møte er med daglig leder Maria Rashid. Misbruk av barn er utbredt i Pakistan. Organisasjonen regner med at omtrent 100 % av alle barn utsettes for fysisk mishandling i oppveksten. I følge organisasjonen er en tredjedel av jentene og en femtedel av guttene i landet misbrukt seksuelt. Det seksuelle misbruket er ofte utført av familiemedlemmer. Det foregår dessuten et utstrakt seksuelt misbruk av barn og unge som jobber som tjenere i privathjem, men det er vanskelig å si noe eksakt om omfanget av dette. Rozan jobber i forhold til sin målgruppe på hovedsakelig fire måter: Informasjonsformidling i grupper Seminarer Rådgivning pr. post, telefon etc. Kompetansebygging Barn i Murree 20

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Kompetanseteam mot tvangsekteskap

Kompetanseteam mot tvangsekteskap Kompetanseteam mot tvangsekteskap - Årsrapport 2007 - Innledning Kompetanseteamet mot tvangsekteskap ble etablert i november 2004 i Utlendingsdirektoratet (UDI). Teamet består i dag som et samarbeid mellom

Detaljer

Minoritetsrådgivere i videregående skole

Minoritetsrådgivere i videregående skole Minoritetsrådgivere i videregående skole Arbeid mot tvangsekteskap Presentasjon for rådgivere 20.01.2009 1 Handlingsplan mot tvangsekteskap (2008-2011) Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ansvar

Detaljer

Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Kompetanseteamet

Detaljer

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Forebyggingsseksjonen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Sara 13 år 2 Saras familie kom fra et land med en kollektivistisk

Detaljer

Terje Bjøranger 2014. Æresrelatert vold. Terje Bjøranger Politiinspektør Utlendingsseksjonen, Romerike pd

Terje Bjøranger 2014. Æresrelatert vold. Terje Bjøranger Politiinspektør Utlendingsseksjonen, Romerike pd Terje Bjøranger 2014 Æresrelatert vold Terje Bjøranger Politiinspektør Utlendingsseksjonen, Romerike pd Kort CV Jurist Pi Romerike pd, leder for utlending siden 2010 UDI 2002 2009 etablerte Kompetanseteamet

Detaljer

Det neste er vigsel (bryllup). Etter bryllupet sender vigsler papirer tilbake til skatteetaten. Man mottar etter få uker bryllupsattest i posten.

Det neste er vigsel (bryllup). Etter bryllupet sender vigsler papirer tilbake til skatteetaten. Man mottar etter få uker bryllupsattest i posten. 1 Ekteskap er en samfunnsordning som legaliserer samlivet mellom voksne personer. Det gir juridiske rettigheter til barna. Det danner også en regulerende ramme om familielivet. Ekteskapsloven gir regler

Detaljer

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel 1 2 Hva er menneskehandel? Hvert år blir hundretusener av mennesker ofre for menneskehandel. I løpet av de siste årene har flere

Detaljer

Det ingen tror skjer om kvinnelige overgripere. Tone Bremnes

Det ingen tror skjer om kvinnelige overgripere. Tone Bremnes Det ingen tror skjer om kvinnelige overgripere Tone Bremnes Myter om seksuelle overgrep fra kvinner Forgriper seg ikke seksuelt på små barn Forgriper seg bare på gutter Kvinner som misbruker er tvunget

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE ... Att: Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE Utlendingsdirektoratet handlet ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisk

Detaljer

Respons Irak: Situasjonen for skilte kvinner i Sulaymaniya

Respons Irak: Situasjonen for skilte kvinner i Sulaymaniya Respons Irak: Situasjonen for skilte kvinner i Sulaymaniya Problemstilling/spørsmål: Hvordan er den sosiokulturelle situasjonen for skilte kvinner i Suleimaniya? På hvilken måte vil situasjonen eventuelt

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for.

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for. KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn også for menn Er du utrygg i ditt eget hjem? Får du høre at du ikke er noe verdt?

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Innvandrere fra Pakistan og Vietnam gifter seg nesten utelukkende med personer med samme landbakgrunn. I andre grupper er de fleste gift med

Detaljer

Ofrenes rettigheter. Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel

Ofrenes rettigheter. Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel Ofrenes rettigheter Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel Menneskehandel er et brudd på menneske-rettighetene og en inngripen i livet til utallige mennesker i og utenfor Europa. Stadig flere

Detaljer

Sammendrag og anbefalinger NOAS rapport om kristne konvertitter fra Iran. Tro, håp og forfølgelse

Sammendrag og anbefalinger NOAS rapport om kristne konvertitter fra Iran. Tro, håp og forfølgelse Sammendrag og anbefalinger NOAS rapport om kristne konvertitter fra Iran Tro, håp og forfølgelse Sammendrag NOAS har gjennomgått rundt 100 saker hvor utlendingsforvaltningen har avslått søknader om beskyttelse

Detaljer

Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll

Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Ekstrem kontroll Brudd på den enkeltes grunnleggende rett til selvbestemmelse

Detaljer

Tvangsekteskap STFIR- 10.06.12. Tvangsekteskap av Helsesøster/Rådgiver Justina Amidu- RVTS-M justina.amidu@stolav.no

Tvangsekteskap STFIR- 10.06.12. Tvangsekteskap av Helsesøster/Rådgiver Justina Amidu- RVTS-M justina.amidu@stolav.no Tvangsekteskap STFIR- 10.06.12 Tvangsekteskap av Helsesøster/Rådgiver Justina Amidu- RVTS-M justina.amidu@stolav.no Film med egne ord Innhold; En film om tvangsekteskap der ungdommer selv forteller sine

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

Hva er ekstrem kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse? - Fenomenforståelse

Hva er ekstrem kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse? - Fenomenforståelse Hva er ekstrem kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse? - Fenomenforståelse Janne Waagbø, Bufdir og Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Side 1 Kompetanseteamet mot tvangsekteskap

Detaljer

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter Barnas egne menneskerettigheter: FNs konvensjon om barnets rettigheter Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor må de ha sine egne rettigheter. Det er grunnen til at Norge og de aller fleste andre

Detaljer

Hva er Skjenkekontrollen?

Hva er Skjenkekontrollen? KAMPANJEINFO Hva er Skjenkekontrollen? Skjenkekontrollen er en kampanje i regi av Juvente. Våre kontroller har i flere titalls år vist at unge helt ned i 13-årsalderen får kjøpt øl i dagligvarebutikker,

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

STYRK ROLLEN SOM FRIVILLIG I MØTE MED INNVANDRERE

STYRK ROLLEN SOM FRIVILLIG I MØTE MED INNVANDRERE STYRK ROLLEN SOM FRIVILLIG I MØTE MED INNVANDRERE LS INFO 2016 FORORD Kultursensitiv tilnærming Har du opplevd utfordringer som frivillig? Er det tema du synes er vanskelig? Her får du tips til hvordan

Detaljer

Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia

Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia Fagdag om Syria og bosetting av syriske flyktninger i Tyrkia 28.3.14 Vivien Wrede-Holm Tyrkia - bakgrunnsdata Tyrkia ble opprettet 1923 Styresett: republikk

Detaljer

Informasjonsfolder om JURK Innhold

Informasjonsfolder om JURK Innhold Informasjonsfolder om JURK Innhold Trenger du juridisk hjelp?... 2 Hva er JURK?... 3 Saksmottak... 4 Saksområder... 5-6 Brosjyrer og annet materiell... 7-8 1 Trenger du juridisk hjelp? JURK gir generell

Detaljer

Arbeidet mot Tvangsekteskap og Kjønnslemlestelse i Midt-Norge Hva som er nytt? Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge

Arbeidet mot Tvangsekteskap og Kjønnslemlestelse i Midt-Norge Hva som er nytt? Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge Arbeidet mot Tvangsekteskap og Kjønnslemlestelse i Midt-Norge Hva som er nytt? Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge 26.05.2015 Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse

Detaljer

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser:

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser: Nydalen DPS Psykosepoliklinikken TIPS teamet Grete Larsen Overlege og enhetsleder TIPS teamet Alle førstegangspsykoser: Eldre Rusutløste? Andre Hvordan ser det ut hos oss? I overkant av 100 har vært innom

Detaljer

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Hindrer og lindrer nød

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Hindrer og lindrer nød Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 Røde Kors telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse En nasjonal telefon som er fullfinansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Utlendingsdirektoratetes merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering

Utlendingsdirektoratetes merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/1470-10/IKH 29.09.2014 Utlendingsdirektoratetes merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering

Detaljer

Juridisk rådgivning for kvinner JURK

Juridisk rådgivning for kvinner JURK Juridisk rådgivning for kvinner JURK Arbeids- og inkluderingsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Oslo, 22.11.06 HØRING BESKYTTELSE MOT TVANGSEKTESKAP TILTAK FOR Å MOTVIRKE

Detaljer

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? krisesentersekretariatet 2002 1 Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? 2 Myter om vold og overgrep Jenter lyver om vold og overgrep for å

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Anonymisert uttalelse

Anonymisert uttalelse Anonymisert uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 5. september 2008. A har barn med en tyrkisk borger. Faren til barnet har søkt om familiegjenforening med barnet.

Detaljer

MINORITETSRÅDGIVERE. Gudmund Rype og Rebecca Annesdatter

MINORITETSRÅDGIVERE. Gudmund Rype og Rebecca Annesdatter MINORITETSRÅDGIVERE Gudmund Rype og Rebecca Annesdatter MINORITETSRÅDGIVERS MANDAT Definert i regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og vold i nære relasjoner (2011-2016) Forebygge

Detaljer

Regelverket knyttet til kvinnelig kjønnslemlestelse

Regelverket knyttet til kvinnelig kjønnslemlestelse Regelverket knyttet til kvinnelig kjønnslemlestelse Barneoppdragelse i grenseland 23.10.2012 Hilde Bøgseth seniorrådgiver/jurist Regelverket knyttet til kvinnelig kjønnslemlestelse (omskjæring) juridisk

Detaljer

Æren sitter i de andres blikk om ære og sosial kontroll

Æren sitter i de andres blikk om ære og sosial kontroll Æren sitter i de andres blikk om ære og sosial kontroll Temadag 16. mars 2017 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Eva Torill Jacobsen Regionalkoordinator, IMDi Øst etj@imdi.no +47 957 70 656 Handlingsplanen

Detaljer

Erstatning for uberettiget undersøkelsessak

Erstatning for uberettiget undersøkelsessak Erstatning for uberettiget undersøkelsessak Publisert 2014-02-21 10:48 ERSTATNINGSKRAV SOM FØLGE AV UNØDVENDIG UNDERSØKELSE -kan du kreve erstatning for psykisk skade eller lidelse som følge av barnevernets

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

Bokhandleren på Grønland

Bokhandleren på Grønland Liv Hilde Boe Bokhandleren på Grønland Meningers mot mellom to kulturer QAPPELEN D/YMM INNHOLD FORORD 11 En stor del av dagens norske befolkning er preget av en oppvekst langt fra Norge 12 Det man ikke

Detaljer

Ekstrem kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap 31.08.11

Ekstrem kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap 31.08.11 Ekstrem kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap 31.08.11 Prosjektet Tvangsekteskap Midt-Norge 2011 IMDI, SkVT og LLH Trøndelag Frode Fredriksen, prosjektleder 1 Et innledende spørsmål Jente med foreldre

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

Underveis: En studie av enslige mindreårige asylsøkere Fafo-frokost 18. juni 2010 Cecilie Øien

Underveis: En studie av enslige mindreårige asylsøkere Fafo-frokost 18. juni 2010 Cecilie Øien Underveis: En studie av enslige mindreårige asylsøkere Fafo-frokost 18. juni 2010 Cecilie Øien 1 Hvem er de enslige mindreårige? Utlendingsdirektoratet (UDI) definerer enslige mindreårige som asylsøkere

Detaljer

Det frie menneske og samfunnet

Det frie menneske og samfunnet Som individer har vi bestemte rettigheter og plikter. Vi har for eksempel rett til å leve i trygghet, få grunnskole og videregående opplæring, og få behandling når vi blir syke og mange andre ting. Vi

Detaljer

Å KOMME UT AV VOLDSSPIRALEN - KVINNER MED MINORITETSBAKGRUNN

Å KOMME UT AV VOLDSSPIRALEN - KVINNER MED MINORITETSBAKGRUNN Å KOMME UT AV VOLDSSPIRALEN - KVINNER MED MINORITETSBAKGRUNN Nasjonal konferanse om å forebygge vold i nære relasjoner 24.10.17 Fakhra Salimi Leder, MiRA- Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Detaljer

Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016

Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016 Regional koordinator Eva Torill Jacobsen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) etj@imdi.no Mobil: 957 7 0 656 Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

Vold i nære relasjoner. Kunnskapsoppdatering for Kontaktutvalget i Helse- og Omsorgsdepartementet 28.01-2013

Vold i nære relasjoner. Kunnskapsoppdatering for Kontaktutvalget i Helse- og Omsorgsdepartementet 28.01-2013 Vold i nære relasjoner Kunnskapsoppdatering for Kontaktutvalget i Helse- og Omsorgsdepartementet 28.01-2013 Utsatte Fra alle samfunnslag, men mest utbredt der det er lav utdannelse og lav inntekt Barn

Detaljer

FUGs problemnotat om gratisprinsippet

FUGs problemnotat om gratisprinsippet FUGs problemnotat om gratisprinsippet Det er et grunnleggende prinsipp at den offentlige grunnskoleopplæringen skal være gratis. Gratisprinsippet i offentlige skoler skal sikre alle elever en rett til

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven

Høring - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Deres ref: 13/4481 Vår ref: 16/05604-3 Dato: 21.12.2016 Høring - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Juridisk rådgivning for kvinner JURK

Juridisk rådgivning for kvinner JURK Juridisk rådgivning for kvinner JURK Justisdepartementet, Sivilavdelingen Boks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 19.05.05 HØRINGSUTTALELSE UTKAST TIL LOV OM ENDRINGER I VOLDSOFFERERSTATNINGSLOVEN MED MER Juridisk

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRISESENTERET OG KOMMUNAL BOLIGTILDELING Arkivsaksnr.: 09/44988

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRISESENTERET OG KOMMUNAL BOLIGTILDELING Arkivsaksnr.: 09/44988 Saksframlegg KRISESENTERET OG KOMMUNAL BOLIGTILDELING Arkivsaksnr.: 09/44988 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Høringsuttalelse - NOU 2004:20 - Ny Utlendingslov

Høringsuttalelse - NOU 2004:20 - Ny Utlendingslov Høringsuttalelse - NOU 2004:20 - Ny Utlendingslov Deres ref: 04/3411-3 KAB Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) viser til brev av 23.12.04, og takker for tilliten som høringsinstans. I NOU 2004:20 kapittel

Detaljer

- LIKE MULIGHETER FOR FORSKJELLIGE FOLK HVA ER LIKESTILLING?

- LIKE MULIGHETER FOR FORSKJELLIGE FOLK HVA ER LIKESTILLING? LIKESTILLING - LIKE MULIGHETER FOR FORSKJELLIGE FOLK HVA ER LIKESTILLING? Likestilling = å plassere likt Likestilling er utjevning av sosiale forskjeller. Det betyr ikke at en gruppe skal ha/få mer enn

Detaljer

Erfaringer fra arbeidet mot tvangsekteskap ved ambassaden i Amman

Erfaringer fra arbeidet mot tvangsekteskap ved ambassaden i Amman Erfaringer fra arbeidet mot tvangsekteskap ved ambassaden i Amman I løpet av de siste fire årene har ambassaden i Amman registrert en stadig økning i antall henvendelser som gjelder tvangsekteskap eller

Detaljer

TESER I TIDEN

TESER I TIDEN 1 TESER I TIDEN --------------------------------------------------------------------------- VÅR TESE: ÅPENHET OG KUNNSKAP OM SEKSUALITET - HINDRER OVERGREP ---------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Mekling. for. foreldre

Mekling. for. foreldre Mekling for foreldre Hvorfor mekling? Denne brosjyren skal være en hjelp til deg som far eller mor når du nå står overfor noen vanskelige valg som også angår barna dine. Parforholdet tar slutt, men foreldreskapet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Besøk til flyktninghjem i Khartoum

Besøk til flyktninghjem i Khartoum Besøk til flyktninghjem i Khartoum Det var om ettermiddagen torsdag den 5. februar 2009 at jeg (Andom Hasho, tokulturell underviser i KO programmet) vandret i byen Khartoum for å se på leveforhold blant

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

Undervisningsopplegg Ny på mottak

Undervisningsopplegg Ny på mottak Undervisningsopplegg Ny på mottak Politiet Politiet har alltid polititjenestemenn på vakt Vi kommer om du trenger hjelp, men gjelder det mindre saker skal dette tas på dagtid Politiet skal forebygge og

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sak nr. 22/2012 Vedtak av 15. oktober 2013 Sakens parter: A - B Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Trude Haugli (leder) Ivar Danielsen Thom Arne Hellerslia Racha Maktabi Johans Tveit

Detaljer

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor?

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Fafo-frokost 13.mai 2009 Marjan Nadim og Guri Tyldum Someone who cares Problemstilling: Sårbarhet og utnytting

Detaljer

Alle har rett til et liv uten press og tvang!

Alle har rett til et liv uten press og tvang! 815 55 201 Røde Kors Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Alle har rett til et liv uten press og tvang! TELEFON 815 55 201 E-POST info.tvangsekteskap@redcross.no CHAT www.æresrelatertvold.no

Detaljer

Elisabeth Harnes. Minoritetsrådgiver. Forebyggingsenheten Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Elisabeth Harnes. Minoritetsrådgiver. Forebyggingsenheten Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Elisabeth Harnes Minoritetsrådgiver Forebyggingsenheten Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 2 Bakgrunn: Handlingsplan mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 2012 Mål: Forebygge og forhindre tvangsekteskap

Detaljer

Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI

Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI Innhold BFE og LEAN-metodikk, bakgrunn Etter intervju Utfall: tillatelser og avslag Reisedokument Familiegjenforening

Detaljer

Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge

Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge Forebyggende arbeid og styrking av kompetansen i hjelpeapparatet

Detaljer

Utvandring fra Norge 10. Fyll ut: Den største utvandringen fra Norge skjedde til (Australia, Canada, Amerika) i årene 1825-1920.

Utvandring fra Norge 10. Fyll ut: Den største utvandringen fra Norge skjedde til (Australia, Canada, Amerika) i årene 1825-1920. 10 Utvandring fra Norge 10. Fyll ut: Den største utvandringen fra Norge skjedde til (Australia, Canada, Amerika) i årene 1825-1920. De fleste nordmenn giftet seg stort sett med.. i begynnelsen i det nye

Detaljer

Stiftelsen Alternativ Til Vold (ATV) Lilletorget 1 0184 Oslo www.atv-stiftelsen.no

Stiftelsen Alternativ Til Vold (ATV) Lilletorget 1 0184 Oslo www.atv-stiftelsen.no Stiftelsen Alternativ Til Vold (ATV) Lilletorget 1 0184 Oslo www.atv-stiftelsen.no Justisdepartementet Sivilavdelingen Postboks 8005 Dep 003 Oslo E.post: postmottak@jd.dep.no Oslo 16.03.2012 Høringsuttalelse

Detaljer

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust En varm takk til tidsvitnene som gir oss sine beretninger over sytti år etter at det ufattelige hendte. Uten

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Gruppepress om barnevernsaker på facebook! (MR-N)

Gruppepress om barnevernsaker på facebook! (MR-N) Gruppepress om barnevernsaker på facebook! (MR-N) Publisert 2014-09-07 11:46 MISFORSTÅELSER OM GRUPPESØKSMÅL FLORERER PÅ FACEBOOK -foreldre oppfordres til å betale flere hundre tusen kroner av forening

Detaljer

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet.

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Utskrift er sponset av InkClub Departementet vil endre barneloven Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Olga Stokke, Stein Erik Kirkebøen Publisert:

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Er det lurt. å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre til foreldre som vurderer å kjønnslemleste sine døtre på norsk.

Er det lurt. å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre til foreldre som vurderer å kjønnslemleste sine døtre på norsk. Er det lurt å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre til foreldre som vurderer å kjønnslemleste sine døtre på norsk. Denne brosjyren er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011 EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG Arbeidet blant Rom 2011 INNLEDNING OMDIRIGERING AV MIDLER - FRA HELHETLIG PROSJEKT TIL OFFENTLIGE SYSLER STATISTIKKER RESULTATER DEN LANGE VEIEN PROSESSEN INNAD I MILJØET

Detaljer

INGEN VET HVA SOM FOREGÅR I MITT HUS, BARE JEG KJENNER MIN SMERTE (sitat fra Mazocruzkvinne fra Puno, Peru)

INGEN VET HVA SOM FOREGÅR I MITT HUS, BARE JEG KJENNER MIN SMERTE (sitat fra Mazocruzkvinne fra Puno, Peru) Laget av Ultimatum Design Juridiske rettigheter og hjelp til deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge. Har du blitt utsatt for kriminelle handlinger i form av fysisk og/eller psykisk vold,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB)

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Først vil jeg berømme helse- og sosialkomiteen for initiativet til dette seminaret. Vi hadde allerede satt på vår agenda at

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

BEGRENSET POLITIATTEST

BEGRENSET POLITIATTEST BEGRENSET POLITIATTEST [07.09.2010 - Ingrid Naustdal] Røde Kors har sammen med andre store organisasjoner benyttet seg av lovhjemmelen fra 1.desember 2006 om å kreve begrenset politiattest for personer

Detaljer

Stortingsvalg 2017: Voldtekt på dagsorden Nei er Nei!

Stortingsvalg 2017: Voldtekt på dagsorden Nei er Nei! Stortingsvalg 017: Voldtekt på dagsorden Nei er Nei! Voldtekt er et omfattende samfunnsproblem i Norge. Nesten hver tiende kvinne oppgir å ha vært utsatt for voldtekt minst én gang i løpet av livet. Også

Detaljer

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1 Menns vold mot kvinner - skal fagbevegelsen bry seg? Av Tove Smaadahl Krisesentersekretariatet 2005 1 Livsmuligheter er de muligheter eller livsvilkår som det enkelte individ får til utvikling og utfoldelse.

Detaljer

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %)

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %) NARKOTIKABEKJEMPNING XY XY X X ETTERSPØRSEL TILBUD ( %) ( %) RUSMIDLER Med rusmidler forstås stoffer som kan gi en form for påvirkning av hjerneaktivitet som oppfattes som rus. Gjennom sin virkning på

Detaljer

Minoritetsrådgiver: Omar Drammeh: Minoritetsrådgiver

Minoritetsrådgiver: Omar Drammeh: Minoritetsrådgiver Gjenopprettende arbeid med minoritetselever Kuben videregående skole, Oslo avd. Bredtvet Minoritetsrådgiver: Omar Drammeh: Minoritetsrådgiver 1 02.12.2016 Sidsel Rønning - Minoritetsrådgivers oppgave Bidra

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status. 1 LIK101 03.06-2015 - generell informasjon (forts.) Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status. 1 LIK101 03.06-2015 - generell informasjon (forts.) Flervalg Automatisk poengsum Levert LIK101 1 Likestilling: Sosialisering og kjønnsroller Kandidat 6102 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status LIK101 03.06.2015 Dokument Automatisk poengsum Levert 1 LIK101 03.06-2015 - generell informasjon

Detaljer

Islam.notebook. November 19, 2013 ISLAM الا سلام

Islam.notebook. November 19, 2013 ISLAM الا سلام ISLAM الا سلام 1 Islam 2 Bilde eller avbildningsforbudet i islam har sitt grunnlag i tekster i Koranen og er et forbud mot å avbilde Allah og hans skaperverk. Moskéer er derfor praktisk talt helt uten

Detaljer

Barn uten fast opphold i landet i Oslo sentrum

Barn uten fast opphold i landet i Oslo sentrum Barn uten fast opphold i landet i Oslo sentrum Menneskehandel Sentrum Tiltaksgruppen myndighetsutøvende klientarbeid rundt utenlandske barn knyttet til kriminalitet i sentrum. Deltakere: Bydelene Gamle

Detaljer