Studietur Pakistan, Desember 2002.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studietur Pakistan, 06.-19. Desember 2002."

Transkript

1 Studietur Pakistan, Desember

2 INNLEDNING... 3 MØTE MED AMBASSADØR TORE TORENG INTERVJU I FORBINDELSE MED FAMILIEGJENFORENINGS- OG VISUMSSØKNAD VED AMBASSADEN, ISLAMABAD... 8 MØTE MED NORDISK POLITISAMBANDSMANN ARNE SCHNEIDER, AMBASSADEN, ISLAMABAD MØTE MED MARK KETTLE OG ALBERT DAVID, BRITISH HIGH COMMISSION, ISLAMABAD MØTE MED MUHAMMAD AKRAM, INSPECTOR GENERAL OF POLICE, ISLAMABAD MØTE MED 1. SEKRETÆR NILS JUSTESEN, AMBASSADEN, ISLAMABAD MØTE MED SACH, STRUGGLE FOR CHANGE, ISLAMABAD MØTE MED ROZAN, ISLAMABAD LITTLE NORWAY UNION COUNCILS (UC) MØTE MED JAMIA ASHRAFIA UNIVERSITY, LAHORE MØTE MED SHIRKAT GAH, LAHORE MØTE MED ASMA JAHANGIR, LAHORE MØTE MED REHAI, LAHORE DISTRICT CAMP JAIL, FENGSEL FOR BARN OG UNGDOM, LAHORE MØTE MED MUNNOO BHAI, SKRIBENT, LAHORE BESØK I NEW SHAMSHATOO, PESHAWAR TURENS BETYDNING FOR ARBEIDET MOT TVANGSEKTESKAP

3 Innledning. 1.1 Deltagere og formål Delegasjonen bestod av Eva Khan, Oslo Røde Kors Internasjonale Senter (ORKIS), Cecilie Velle, utlendingsavsnittet, Oslo politidistrikt (OPD) Sissel Bye Ytteborg, Barne- og familiedepartementet (BFD) Terje Bjøranger, Utlendingsdirektoratet (UDI) Hensikten med denne turen, som ble foretatt i desember 2002, var å se på ulike sider av temaet tvangsekteskap. Pakistanere representerer en av de største migrantgruppene i Norge, i tillegg til at de utgjør et flertall i statistikker over antall personer som søker hjelp mot tvangsekteskap. Ambassaden i Islamabad har vært opptatt av denne problemstillingen i mange år, og denne turen er et ledd i det videre arbeidet. De ansatte ved ambassaden opplever problemene på en annen måte enn myndigheter og hjelpeapparat hjemme i Norge, hvilket gir et behov for samkjøring. Et av målene for turen var dermed å bidra til at de ulike organisasjoner og myndigheter i Norge har så lik oppfatning av problemet som mulig. Og ikke minst samme forståelse av forholdene på de stedene i Pakistan hvor flertallet av migrantene kommer fra. Spørsmål vi ønsker å se nærmere på er blant andre: Hvilke tiltak er realistiske i forhold til tvangsekteskap? Hvordan oppleves problemene ved ambassaden, og hvordan bedre samarbeidet med myndigheter og organisasjoner i Norge? Margallah Hills utenfor Islamabad. Fra venstre: Terje Bjøranger, Sissel B. Ytteborg, Eva Khan og Cecilie Velle Vi ønsket videre å vurdere hvilke pakistanske organisasjoner og myndigheter vi kan samarbeide med, både i enkeltsaker og når det gjelder mer langsiktige tiltak. Det var et særlig mål å belyse hva som blir gjort fra pakistansk side når det gjelder tv angsekteskap spesielt og menneskerettigheter generelt. Pakistan har et omfattende innslag av NGO`er på dette feltet 3

4 som gjør en imponerende innsats for barn og ungdom, og blant annet barn og kvinner i fengsler spesielt. Bare i Punjab provinsen, som er mål for vår reise, finnes over 5000 slike NGO`er. 1 Et mål for delegasjonen var også å etablere et samarbeid mellom de organer som delegasjonen representerer, nemlig ORKIS, OPD, BFD og UDI. Det skjer også et samarbeid i dag, men dette er slik delegasjonen ser det, ikke tilstrekkelig for å møte de utfordringene som finnes. Norges ambassade i Islamabad er et sentralt organ både for politiet, UDI, ORKIS og BFD når det gjelder tvangsekteskap, og inngår som et naturlig midtpunkt i dette samarbeidet. Ambassaden er uunnværlig for alle som jobber med saker som involverer Norge og Pakistan. Dette gjelder ikke minst tvangsekteskapssaker. Vi har etter turen samlet en del materiale som kan være relevant for flere. For kopier av disse, eller andre spørsmål, kontakt oss gjerne. 1 NGO: Non-Governmental Organisation. Frivillig organisasjon. 4

5 1.2 Opplegget Pakistan er oppdelt i fire provinser. Provinsene er til dels svært forskjellig når det gjelder tradisjoner, væremåte og språk. Dette er noe vi i Norge må være mer oppmerksomme på. Fordi de fleste pakistanske innvandrere i Norge kommer fra Punjab, vil vi fokusere på distriktet i denne provinsen hvor disse kommer fra. Den norske ambassaden i Islamabad bistod sammen med ORKIS når det gjaldt det praktiske opplegget for turen. Det var et mål for turen å få belyst problemstillingen med tvangsekteskap fra så mange sider som mulig, hvilket vi etter vår mening lykkes i. Politiet i Islamabad, Jamia Ashrafia universitetet og Asma Jahangir i Lahore, representerer i så måte tre ytterpunkter når virkeligheten skal beskrives. Turen startet i hovedstaden Islamabad. Dette er en rolig og moderne by, men som ikke er representativ for Pakistan. Islamabad ble bygget i 1962 og preges av brede gater, parker, rolig trafikk og relativt moderne livsstil hva angår klær, butikker etc. Det mer tradisjonelle Pakistan begynner utenfor byen, f. eks. sørover i retning Lahore. Et noen dager med møter i Islamabad dro vi sørover i Punjab, langs Grand Trunk Road, mot Lahore. Et lite stykke fra denne hovedveien, noen timer fra Islamabad, ligger byen Kharian og de små landsbyene som kalles Little Norway. Majoriteten av migrasjonen fra Pakistan til Norge har skjedd fra dette distriktet. Vi dro deretter til Lahore hvor hadde vi møter med religiøse ledere, høyesterettsadvokat Asma Jahangir, menneskerettsorganisasjoner og enkeltpersoner som jobber med menneskerettighetsspørsmål både på grasrotplan og opp mot myndighetene. En hyggelig tilleggsopplevelse, som ikke stod på programmet, var innbydelse til bryllup i Lahore. Turen ble avsluttet i Peshawar, hvor vi besøkte en flyktningleir for afghanske flyktninger og hadde samtaler med representanter for UNHCR. 5

6 Møte med ambassadør Tore Toreng. Det har over tid vært forsøkt å få til en bilateral avtale med Pakistan i familiesaker. En avtale er innen rekkevidde når det gjelder rettigheter for barn, men ikke når det gjelder kvinner og ekteskap. Det var valg i Pakistan i oktober, og det vil bli planlagt møter med de nye ministerene for religiøse saker, ministrene for uten- og innenriks og med kvinneministeriet. Det er viktig, og mulig, å jobbe i forhold til myndighetene i Pakistan når det gjelder tvangsekteskap. 2 Økt kvinneandel både i parlamentet og på lokalpolitisk plan, trekkes frem som særlig positivt. Parlamentet har 72 kvinnelige av totalt 342 representanter, men det er allikevel for tidlig å se noen direkte resultater av dette ennå. De kvinnelige parlamentsmedlemmene mangler praktisk erfaring, men det er ventelig at dette vil ha en gunstig virkning på pakistans familiepolitikk etter hvert. Det finnes også en kvinnekommisjon som har ansvar for å ta opp kvinnerettslige spørsmål. Videre sitter det kvinner i kommunestyrene rundt i landet. Samlet sett gir dette en realistisk forventning om positive endringer i kvinnepolitikken. Utsikt over Islamabad Mosharaf oppfattes som en ukorrupt president, og en som tar korrupsjonsproblemene på alvor. Pakistan har en lang historie når det gjelder korrupsjon, hvilket gjør samarbeidet med politiet særlig vanskelig. Norge kan, via sitt bistandsarbeid, være med på å styrke lokale politidistrikter og embetsverk. En slik styrking ville være et viktig skritt i arbeidet mot tvangsekteskap, med virkning også for norske borgere som trenger hjelp i Pakistan. Politiske partier i Pakistan er ikke partier slik vi kjenner de i Norge. Partiene avspeiler føydalsystemet, som stadig dominerer det pakistanske samfunnet. De sosialt laverestående 2 De fleste av de vi snakket med under besøket bruker ikke skillet tvang / arrangert. I stedet snakkes det om frivillig / ikke frivillig. Dette ut fra at det å gå med på et arrangert ekteskap ikke nødvendigvis er et utslag av frivillighet. 6

7 gruppene i dette systemet har små sjanser til å fremme egne synspunkter, og er i stedet avhengig av at andre grupper tar opp deres sak. I dette bildet hører også at det offisielt er ca. 60% analfabetisme og at det er landeiere og næringsliv som i realiteten styrer utviklingen. 3 Økonomi er et viktig element i problematikken rundt tvangsekteskap. Den familien som får en arbeidsfør gutt til Norge er reddet, da denne kan forsørge de gjenværende familiemedlemmene i Pakistan. 4 Økonomi kan derfor være et av flere virkemidler i arbeidet mot tvangsekteskap. 3 Det verserer mange tall når det gjelder prosentandelen analfabeter. I noen sammenhenger ble et så høyt tall som 80 % nevnt. 4 Se kapitlet om Little Norway. 7

8 Intervju i forbindelse med familiegjenforenings- og visumssøknad ved ambassaden, Islamabad Vi var tilstede ved enkelte intervjuer i forbindelse med søknad om visum og i forbindelse med søknad om familiegjenforening. Det er ambassaden som forbereder søknadene, herunder intervju av søker og eventuelt herboende. Ambassaden har en tolk som kjenner de lokale forholdene godt og som er dyktig til å få søkerne til å svare direkte på spørsmålene. Kulturforskjeller, og forskjellig oppfatning av hva som er av betydning for saken, gjør hans arbeid av stor betydning for den som intervjuer. Temaet for vårt besøk er tvangsekteskap, og en dag var det intervju i følgende sak: Søker er en gutt på 20 år fra en av landsbyene i Gujrat. Han søker familiegjenforening med en norsk jente av pakistansk opprinnelse. Hun er 18 år og befinner seg på ambassadeområdet sammen med søker. Paret giftet seg dagen i forveien og søker om D-visum slik at han kan bli med til Norge sammen med henne. 5 Gutten søkte om visum til Norge for noen år siden også, i forbindelse med parets forlovelse. Jenta var da 11 år. Søknaden ble den gang avslått. Han har minimalt med skolegang, snakker ikke engelsk (eller norsk) og har tilfeldige småjobber hjemme i landsbyen. Han vet at ektefellen kommer fra Norge, men vet ikke hva hun gjør der. Også jenta blir innkalt til intervju. Hun opplyser at hun skal fullføre videregående skole og at paret skal bo sammen med hennes søsken, hjemme hos tanten hennes i Norge. Tanten er skilt og har en dårlig betalt jobb. Hun blir spurt om hun ønsker dette ekteskapet og svarer at det er inngått frivillig. Hun sier videre at det er familiene som har arrangert det. Hun blir spurt om hun ikke ville ha foretrukket å fullføre videregående skole før ekteskapet, men svarer at hun kan gjøre begge deler. Vårt inntrykk av jenta er at hun er forvirret og nervøs. Men hun fastholder at ekteskapet er arrangert og ikke tvunget. Hun blir også fortalt at ordningen med D-visum er suspendert og at han ikke kan bli med til Norge samtidig med henne. Adgangen til familiegjenforening er begrunnet i partenes behov for familieliv. Dette behovet er ikke lett å se i dette tilfellet, selv om det ikke er snakk om et uttalt tvangsekteskap: 6 De har aldri hatt noe familieliv sammen, de har selv ikke tatt initiativet til ekteskapet, de kjenner ikke hverandre, hun var 11 år når de ble forlovet, hun går på skolen fortsatt mens han kommer fra ekstremt primitive forhold som på alle måter avviker fra det han søker seg til. I tillegg til selve ekteskapet kan en også stille spørsmål ved søkers integreringspotensiale og muligheten for å tilpasse seg norske forhold. Vi var vitne til andre intervjuer også, men ingen av disse var relatert til tvangsekteskap. Ambassaden har omtrent ti henvendelser i året som gjelder tvangsekteskap. ORKIS har på sin side over 100 henvendelser i året som gjelder tvangsekteskap med pakistanere. Dette avviket beskriver selve problemet: Når en ungdom først har blitt med til Pakistan og holdes mot sin vilje i for eksempel en av landsbyene vi senere skal besøke, er det vanskelig for 5 D-visaet representerer et unntak fra regelen om at en tillatelse skal søkes fra hjemlandet og foreligge før innreise. Ordningen ble i sin tid innført på grunn av urimelig lange sakebehandlingstider i familiegjenforeningssaker. Med et D-visum kan søkeren reise til Norge umiddelbart, sammen med den nye ektefellen. 6 Problemet er at svært mange tvangsekteskap ikke flagges. Dette er kjernen i de utfordringene utlendingsforvaltningen står overfor, og som gjør at familiegjenforening skjer i tvangsekteskapssaker. 8

9 vedkommende å søke hjelp. Dersom en i det hele tatt klarer å få kontakt med ambassaden på telefon, er sjansene for å komme seg helt til Islamabad, uansett minimale. 7 Utenfor den norske ambassaden, Islamabad Ambassaden har langt større arbeidsbyrde enn hva ressursene ved ambassaden tilsier. Hver enkelt sak er arbeidskrevende, i tillegg til at det er økende antall saker. Tvangsekteskapssaker kan strekke seg over måneder og er derfor særdeles ressurskrevende. Ambassaden er helt sentral når det gjelder tvangsekteskap, og må ikke glemmes når en tenker ressurser til tiltak. 7 Se kapittel om Little Norway. 9

10 Møte med nordisk politisambandsmann Arne Schneider, ambassaden, Islamabad Politisambandsmannen er et mellomledd mellom skandinaviske myndigheter og politimyndighetene i Pakistan. Dette arbeidet har fungert meget bra for byene Kharian og Gujrat, og samarbeidet med Lahore er på vei. Stillingen dekker også blant annet India og Sri Lanka og er en felles tjeneste for Norge, Sverige og Danmark. Narkotika utgjør 20 % av sakene for sambandsmannen, resten gjelder ulovlig innvandring, menneskesmugling etc. Familievold er et generelt problem i Pakistan. Når det gjelder tvangsekteskap er den typiske historien at en gutt eller jente blir med på ferie til Pakistan for å besøke en syk bestemor, men at hun så blir giftet bort til en fetter eller en annen slektning. Med andre ord en variant av den historien hjelpeapparatet i Norge også kjenner, men som fortsatt dessverre eksisterer. Vold er mer akseptert som konfliktløsning i Pakistan enn i Norge, blant annet på grunn av mindre offentlig kontroll og større aksept for vold. Schneider nevner ulykker i forbindelse med gassovner og elektrisk utstyr. Ulykkene blir noen ganger enkelt referert i de største avisene, som Dawn og News, uten at det tas stilling til bakgrunnen for hendelsene. 8 Pakistan er et land hvor en er avhengig av personlige kontakter. Denne kulturen finnes også innen politiet. 9 En generell henvendelse til en polititjenestemann hjelper lite uten en avtale med vedkommendes leder. Lite ansvar er delegert. Korrupsjon er som tidligere nevnt et gjennomgående problem. Både dommere og polititjenestemenn tjener lite. Å ta betalt for tjenester er følgelig en måte å kompensere for dette på. Politiet i Pakistan brukes for å løse familiekonflikter, hvilket på ingen måte er en rettssikkerhetsgaranti, jfr. problemene med korrupsjon. En kan, i følge Schneider, kjøpe seg tjenester langt opp i rettssystemet. I tillegg er holdningene til familievold internt i politiet, og samfunnet ellers, et problem. 10 Schneider mener at bistand til Pakistan bør knyttes til vilkår. Han nevner eksemplet med pakistans Highway Police som et vellykket prosjekt. Her har engelske og tyske myndigheter bidratt med opplæring, biler og uniformer, i tillegg til økte lønninger. Resultatet er i følge Schneider en tjeneste uten korrupsjon representerte en topp når det gjaldt antall henvendelser om tvangsekteskap, både ved ambassaden og her hjemme, muligens som følge av økt mediefokus. Når tallene har gått noe ned i 2002 skyldes dette neppe færre antall tvangsekteskap. Derimot viser dette antagelig behovet for åpenhet og debatt rundt temaet. Antall henvendelser til ORKIS økte betydelig i 2002 i forhold til året før. En del jenter bosatt i Pakistan, eller som kommer fra Norge, plasseres i såkalte safe-houses ved konflikter i familien, for eksempel når en jente nekter å inngå ekteskap. Veldedige organisasjoner står bak disse husene, men foreldre kan også betale for å få barna anbrakt der. Jentene kan bli værende på institusjonen i årevis. 8 Se kapitlet om Munoo Bahir når det gjelder avisene. 9 Higway police er et unntak. Se også kapittel om møte med politiet i Islamabad. 10 Se kapitlet om organisasjonen Rozan, som blant annet jobber med politifolks holdninger. 10

11 I følge Schneider har ikke vold samme respekt blant reflekterte og utdannede folk i Pakistan. 11 Men i det pakistanske samfunnet har de eldste i familien, og religiøse ledere som Mullaene, stor makt. Mødrene er også styrende for utfallet av en ekteskapskonflikt. Vi nevner i den forbindelsen hva representanten for den pakistanske organisasjonen Sach sa: 12 Fedrene styrer familiene gjennom mødrene. Mor oppfattes derfor ofte som verst. Det blir spesielt tøft når mor selv har fordel av de kravene som stilles til barna. Fedrene kontrollerer gjerne familien ved hjelp av trusler om mishandling av mor. Moren styrer på sin side ved hjelp av martyrrollen. Det er en del av kulturen at faren ikke kommuniserer direkte med sine døtre, men via moren. Mors oppgave i familien er oppdragelsen av barna Jentene kommer under svigermors kommando etter ekteskapet og blir ofte dårlig behandlet. I tråd med allmenn kunnskap om modellære vil de, når de blir svigermødre selv, holde denne tradisjonen ved like. Den nye generasjonen skal ikke ha det noe bedre enn den forrige. Blant den pakistanske befolkningen i Norge skjer 80 % av ekteskapene mellom fetter og kusine. Dette er et høyere tall enn hva som er tilfellet for Pakistan som helhet. 11 Se kapittel om Asma Jahangir om det motsatte. 12 Se kapitlet om Sach. 11

12 Møte med Mark Kettle og Albert David, British High Commission, Islamabad Mark Kettle er kanskje den personen i Storbritannia som best kjenner problematikken rundt tvangsekteskap. Han jobber nå som ambassadesekretær ved British High Commission i Islamabad. Albert David er Senior Liaison Officer, og jobber sammen med Kettle i blant annet tvangsekteskapssaker. I 2001 hadde ambassaden 180 saker, hvorav 25% gjelder gutter. Kettle mener at det er betydelige mørketall. Det har vært en årlig økning på 8-10 % de tre siste årene. Han ser særlig tre begrunnelser for tvangsekteskap: 1. Ekteskap mellom barna som et ledd i andre avtaler 2. Historiske forpliktelser mellom familier 3. Økonomiske fordeler. Korrupsjon skaper et behov for å knytte ulike allianser. British High Commission bruker i en viss grad det pakistanske rettssystemet for å løse saker. I situasjoner hvor en engelsk statsborger blir holdt tilbake av familien et sted i Pakistan, innhentes en rettslig kjennelse for å få vedkommende utlevert til politiet. Advokat fra Sach eller annen NGO opptrer på vegne av High Commission i High Court. 13 Så langt har de hatt 7 saker for High Court i tvangsekteskapssaker. En rettsbehandling, inkl. advokathonorarer, koster rupees (ca kroner), hvilket som regel noen hjemme i Storbritannia betaler. Murree - et fjellområde nær Islamabad 13 Se eget kapittel om SACH. De bruker også en NGO som heter Center for Legal Aid and Settlement (CLASS). Disse er kristne, hvilket har vært et problem, da dommeren har vegret seg for å utlevere en muslimsk jente til en kristen part. 12

13 Selv om det er en belastning for ungdommen å gå via High Court for å slippe fra familien, er dette en bedre løsning enn å bli gift og voldtatt. Flere jenter er blitt holdt tilbake i Pakistan til de er blitt gravide. I Storbritannia er det imidlertid ikke automatikk i at den pakistanske borgeren får familiegjenforening med barnet. Partene må oppfylle underholdskravet, og da ved hjelp av arbeidsinntekt. En egen enhet innenfor utlendingsforvaltningen i Storbritannia jobber spesielt med ungdommer som reddes tilbake til hjemlandet. Et team på fire personer jobber spesielt med slike saker og har ansvaret for å koordinere innsatsen med helse- og sosialmyndighetene. Travel care møter jentene på flyplassen og får dem i sikkerhet. Mark Kettle: Tlf:

14 Møte med Muhammad Akram, Inspector General of Police, Islamabad Tvangsekteskap er ikke et stort problem, I allefall ikke for politiet. Det er hovedsakelig NGOer som bistår kvinner som utsettes for vold. Når det gjelder Norge, mener Akram at det vil ta noen generasjoner før problemet forsvinner. Han råder myndighetene i Norge til å trekke foreldrene mer inn i skolen og ansvarliggjøre dem. Problemet med familievold fokuseres på blant annet ved utdanningen av politifolk. 14 Politimesteren peker videre på at dette er et kulturelt og sosialt problem, og at dette ikke nødvendigvis løses ved lover og juss. Æresdrapene er et problem. Et alternativ til æresdrap, er at familien til den drepte tilgir gjerningsmannen ved å godta et pengebeløp som erstatning for den drepte. 15 I følge Akram er dette ikke en vanlig løsning. Politiet har en egen kvinneseksjon som tar seg av spørsmål som gjelder kvinner. Denne seksjonen var ikke representert i vårt møte. Antall forbrytelser har gått kraftig ned i Islamabad. Særlig gjelder dette tyveri, ran, vold etc. Dette ble underbygget med presentasjoner utarbeidet av politiet. Kvinner er underrepresentert i oversikten over drapsofre, men det er et spørsmål hvor mange som er skjult i statistikken over hjemmeulykker. Politiet i Islamabad er en moderne etat og er åpne i forhold til våre problemstillinger. Det ble gitt uttrykk for vilje til samarbeid, både i enkeltsaker og mer policyrettede spørsmål om tvangsekteskap. I følge pakistansk ekteskapslovgivning er aldersgrensen for ekteskapsinngåelse for jenter og gutter henholdsvis 16 og 18 år. Barneekteskap, hvor partene er yngre enn dette, er forbudt i Pakistan. Når begge parter er over 18 år, kan de gifte seg uten foreldrenes samtykke. I de tilfeller hvor to myndige personer har giftet seg med hverandre i strid med familiens ønske, har det blitt strid mellom familiene, og i noen tilfellene mellom de respektive landsbyene. Et ekteskap inngått med et mindreårig barn er ikke ugyldig. Barnets verge og voksne ektefelle risikerer imidlertid en straff på en måneds fengsel og en bot på tusen rupees. Jenter som blir gift av sine verger kan selv oppløse sitt ekteskap så snart de fyller 16 år. Denne adgangen faller imidlertid bort dersom ekteskapet er fullbyrdet. 16 Muhammad Akram: Tlf: Jfr. det arbeidet Rozan gjør med å utvikle politifolks sensitivitet i forhold til familievold. 15 Dette er i tråd med islamsk strafferett og er direkte uttrykt i f. eks. iransk straffelov. 16 Denne skilsmissemuligheten kalles option of puberty, og er blant annet beskrevet i heftet Laws regarding marriage av AGHS Legal aid cell (Asma Jahangir). Heftet finnes også på UDIs landdatabase. 14

15 Møte med 1. sekretær Nils Justesen, ambassaden, Islamabad Nils Justesen har ansvaret for håndteringen av blant annet barn som etterlates i Pakistan av foreldre bosatt i Norge. Det er en vanskelig avgrensning mot de tilfellene hvor barnet er overlatt til besteforeldrene, i den hensikt å få utdannelse i Pakistan. Dette er heller ikke alltid i tråd med barnets beste i norsk målestokk, men faller utenfor ambassadens myndighetsområde. Majoriteten av barna som dumpes i Pakistan, er født i Norge av norske statsborgere. 17 Disse beholder sitt statsborgerskap. Barn som ikke er født i Norge må bekrefte sitt statsborgerskap innen de fyller 21 år. I enkelte tilfeller dumpes både mor og barn av far, særlig i de tilfellene hvor mor ikke har bosettingstillatelse. Det at mor ikke har bosettingstillatelse kan være et effektivt pressmiddel fra fars side i tilfelle konflikt. Det kan da fra utlendingsmyndighetenes side vurderes hvorvidt mor kan få opphold på selvstendig grunnlag. I de tilfellene hvor barnet blir fratatt sitt pass, eller står i passet sammen med foreldrene, kan ambassaden ordne nytt pass for barnet. Fra Rawalpindi Det er de klare tilfellene som ambassaden får kontakt med, men også her er det store mørketall. Barn vil finne seg i den behandlingen de får, av redsel og respekt for familien. Generelt vil ambassaden i sin vurdering legge vekt på om det er uenighet mellom foreldrene knyttet til oppholdet, om barnet har fått passet sitt inndratt og om barnet motsetter seg oppholdet. Noen barn kontakter ambassaden og ber om hjelp, mens for mange er det nok slik 17 Situasjonen kan være at far har norsk statsborgerskap, mens mor ikke har opparbeidet dette. Mor kan ha kommet til Norge ved familiegjenforening med far og i ettertid ha vært mye i Pakistan sammen med barna i oppdragelsesøyemed 15

16 at situasjonen går seg til. Justesen mener at de fleste barna som dumpes her blir værende, på grunn av det sosiale presset. Den negative opplevelsen ved å bli dumpet her nede vil være størst for guttene. I og med den høye grad av frihet de, i forhold til jentene, har hatt i Norge. Ambassadens mulighet for tiltak er svært begrensede. Norske myndigheter har selvfølgelig ingen myndighet på pakistansk territorium, slik at samarbeid med pakistanske myndigheter er nødvendig. I tillegg samarbeides det med barnevernmyndighetene i Norge i forbindelse med en eventuell hjemreise, dersom familien har en barnevernsak fra før. Det kan være mange skjulte agendaer tilstede når et barn etterlates. Det kan være økonomi, avlæring av norske vaner, et ledd i en straff eller andre problemer relatert til en storfamilie. Når det gjelder selve hjemreisen, dekker UD som utgangspunkt ikke denne. Dette forsøkes ordnet med barnevern eller sosialkontor i Norge. Ofte er det privatpersoner i Norge som tar initiativet til at sak startes, og det forsøkes da å få disse til å betale billetter. Dumping av barn kan også ha sammenheng med tvangsekteskap. En gutt eller jente som avviser et planlagt ekteskap, eller avviser tanken på et ekteskap arrangert av familien, kan bli henvist til disiplinering hos slektninger i Pakistan. 16

17 Møte med Sach, Struggle for change, Islamabad Sach er en NGO med base i Islamabad som jobber med menneskerettigheter i vid forstand. Den har som formål å motarbeide vold og tortur i Pakistan, samtidig som den tilbyr hjelp til ofrene. NGO`en er internasjonalt forankret og har et nært samarbeid med ulike FN organer. Organisasjonen ledes av Khalida Salimi. Organisasjonens engasjement innenfor feltet kvinner og barn inkluderer blant annet: Juridisk rådgiving Shelter homes Empowerment Organisasjonen har egne advokater og har et tett samarbeid med British High Commission i tvangsekteskapssaker hvor brittiske borgere er involvert. I konkrete saker kan organisasjonen bidra med: Utarbeidelse av en situasjonsanalyse Fact finding missions til de involverte familiene Juridisk bistand og krisebolig Organisasjonen ble etablert i 1994, men eksisterte som ulike rådgivingsorganer også før dette. Både UK og Canadian High Commission bidrar økonomisk ved finansiering av enkelte av organisasjonens prosjekter. I de siste to årene har de hjulpet til med 30 saker for UK High Commission. Sach har hovedkvarteret i Islamabad, men med satellittorganisasjoner i andre byer og distrikter i Pakistan. Blant annet har de enkelte steder drop-in sentre for bistand innenfor juss og helse. Organisasjonen har en kontaktperson i kvinneministeriet i den pakistanske regjering. De har på den måten en viss mulighet for å påvirke pakistanske myndigheter, særlig når det gjelder å gi informasjon om hva som skjer på feltet vold og tortur. Sach mener at tvangsekteskap både rammer jenter og gutter, men at jenter lider mest under det. Grunnen til dette er den privilegerte rollen gutter / menn har på alle nivåer i Pakistan. Sach jobber aktivt overfor politiet for å vise hva som faktisk skjer. Det er et særlig problem at en jente som motsetter seg tvangsekteskap, og eventuelt selv velger seg en kjæreste, kan bli møtt med beskyldninger om utenomekteskapelige forhold, eller zina (sex utenom ekteskapet). Selv om det er tung bevisbyrde for å kunne dømmes, viser praksis at jenter blir dømt lettere enn gutter. Ved anklager om zina er det ikke adgang til kausjon og straffenivået er generelt høyt. Også ved voldtekt risikerer jenter å selv bli møtt med anklage om zina. Den utstrakte korrupsjonen i pakistansk politi, med store muligheter for å kunne påvirke resultatet ved hjelp av penger, øker denne risikoen. I tillegg kommer at en voldtatt jente mister sin verdi som ektefelle og vil dermed bli en belastning for sin familie. Ved kjæresteforhold er det heller ikke uvanlig at jentas familie anmelder gutten for voldtekt, for på den måten forsøke å redde familiens ære. Sach mener at både tvangsekteskap og æresdrap som problem er økende. Familievold har til nå blitt ansett som en privatsak. Å utøve makt mot kvinner er så vanlig at dette, hverken av menn eller kvinner, ansees som mishandling. Det finnes derfor mange myter om kvinners 17

18 (manglende) rettigheter i Pakistan. Et viktig arbeid som Sach gjør er å øke kvinnenes kompetanse innenfor helsefag og hvilke rettigheter de faktisk har. Dette arbeidet gjøres av kvinner som først gis en utdannelse av Sach, for så å drive egne grupper overfor andre kvinner. Det er et stort behov for å rydde opp i en mix av myter og religion på dette området. Tre nøkkelpersoner i Sach. Leder Khalida Salimi i midten. På grunn av de mange NGO`er som arbeider med menneskerettigheter har dette bedret seg en del. Det er nå mulig å diskutere dette mer åpent i det offentlige rom. Over 60% av befolkningen er analfabeter, og religion blandes, delvis derfor, sammen med gamle tradisjoner. Den sterkt patriarkalske pakistanske kulturen setter mannens rettigheter høyere enn kvinnens. For å møte dette må kvinnene utdannes og gis en forståelse av at det de utsettes for er galt, både moralsk og juridisk. British High Commission støtter et prosjekt som gir ett års kompetansebygging for kvinner. Et av temaene for denne utdannelsen er forståelsen av at det å hevde sine rettigheter, herunder å nekte ekteskapsinngåelser, ikke er ureligiøst. 18 Mer eller mindre misforståtte islamske prinsipper om barnerike familier, og flere generasjoners erfaring med hensyn til barnedødelighet, vanskeliggjør ifølge Sach familieplanlegging. 19 Tanken om familieplanlegging møter motstand fra mange hold, til tross for den høye befolkningsveksten. Sach driver også regulære krisesentre. Vi besøkte ett av disse hvor innslaget av afghanske flyktninger var betydelig: En afghansk kvinne ble solgt til prostitusjon av sin mann. En annen afghansk kvinne hadde giftet seg med en etnisk forskjellig mann og var utsatt for drapstrusler. Tre jenter var på krisesentret fordi de var overlatt til seg selv etter en skilsmisse. En av disse jentene var nå i ferd med å få seg en utdannelse i Pakistan. Selv på krisesentrene føler kvinnene skyld for det de har gjort. De ringer gjerne mor i hemmelighet, hvilket 18 Tvangsekteskap er i strid med islam, hvilket ble understreket av Jamia Ashrafia University i Lahore. 19 Selv om islam krever at kvinnen skal føde mannen mange barn, statueres det samtidig en plikt til å kunne oppfostre dem. Dette skjer for en stor grad ikke i Pakistan i dag. 18

Arbeid mot tvangsekteskap. en veileder

Arbeid mot tvangsekteskap. en veileder Arbeid mot tvangsekteskap en veileder Innhold Forord 5 Takk til bidragsyterne 7 Innledning 9 1 1 Bakgrunn 13 1.1 Tvangsekteskap 14 1.2 Ære og vanære 15 1.3 Æresrelatert vold 18 1.4 Individ og kollektiv

Detaljer

På tvers av landegrenser. Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner

På tvers av landegrenser. Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner På tvers av landegrenser Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner På tvers av landegrenser Arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner

Detaljer

Tiltak mot tvangsekteskap

Tiltak mot tvangsekteskap Veileder Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning Postboks 8169

Detaljer

OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport

OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport side 1 Forord Oslo Krisesenter (OK) gjennomførte fra 1999 til 2002 et prosjekt ved navn Brobyggerprosjektet. Hovedmålsettingen til prosjektet var å utvikle metoder

Detaljer

Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap

Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn

Arbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn Denne veilederen inneholder faktakunnskap om vold i nære relasjoner og gir oversikt over arbeidsmetoder, relevante hjelpetilbud, kulturforståelse og jus. Veilederen er ment å være en støtte i den praktiske

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09

En plass i samfunnet - også for meg? Rapport mai 08 - april 09 Rapport mai 08 - april 09 En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Metodikk 3. Målsetninger/tiltaksbeskrivelse 4. Statistikker 5. kommentarer til statistikkene

Detaljer

NORMATIV PLURALISME OG ARV: norskpakistanske kvinners rett til å sitte i uskiftet bo. Rukhsana Ashraf

NORMATIV PLURALISME OG ARV: norskpakistanske kvinners rett til å sitte i uskiftet bo. Rukhsana Ashraf NORMATIV PLURALISME OG ARV: norskpakistanske kvinners rett til å sitte i uskiftet bo Rukhsana Ashraf I Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN 1 1.1 Innledning 1 1.2 Bakgrunn for valg av tema 2 1.3 Kunnskap om

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

KAPITTEL 2A: "HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET"

KAPITTEL 2A: HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET KAPITTEL 2A: "HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET" _Hun er 14 år eldre enn meg, 14 år! Og hun kan ikke lese. Hun kan til og med ikke skrive navnet sitt! Jeg har alltid kalt henne storesøster, fordi

Detaljer

Erfaringer med dialog i tvangsekteskapssaker

Erfaringer med dialog i tvangsekteskapssaker Erfaringer med dialog i tvangsekteskapssaker Ida Hydle & Anja Bredal Rapport nr 27/11 Norsk institutt f or f orskning om oppvekst, velferd og aldring Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

Ungbo mellom omsorg og forebygging

Ungbo mellom omsorg og forebygging Marit Ekne Ruud Ungbo mellom omsorg og forebygging Evaluering av Ungbotiltaket i Oslo og Trondheim 275 Prosjektrapport 2000 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Ungbo mellom omsorg

Detaljer

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid Marie Florence Moufack Trondheim, desember 2010 NTNU Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

Hjelpearbeidet. til ofre for menneskehandel - en utfordring

Hjelpearbeidet. til ofre for menneskehandel - en utfordring Hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel - en utfordring Rachel Eapen Paul OG Lene Nilsen OSLO 2009 TITTEL: hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel - en utfordring Utgitt av: Krisesentersekretariaet

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

Omsorg for eldre med minoritetsetnisk bakgrunn

Omsorg for eldre med minoritetsetnisk bakgrunn Når hjemme er et annet sted Omsorg for eldre med minoritetsetnisk bakgrunn BJØRG MOEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/02 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08 Redd Barna magasinet 02/08 MIDTØSTEN 4. generasjon flyktningbarn i leire i Libanon AFGHANISTAN Redd Barnas landsbyskoler en suksess TEMA menneskehandel Slåss mot handel med barn Vår tids slavehandel øker

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen 2 Foreldre Diskuter på Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Foreningen 2 Foreldre Medlemsblad nr. 2 - Desember 2012 - Årgang 26 Torkhildsens barnelovforslag svekker barns rettssikkerhet Side 5 Å kjempe

Detaljer

Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier

Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier Rapport Silje Berggrav Januar 2013 Forord «Du ser det ikke før du tror det!» Men hva skal

Detaljer

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Godkjent i NLMs hovedstyre 2. desember 2011 1 Innhold Innledning s 3

Detaljer

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes 4. Forbud mot diskriminering. Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt. Med direkte diskriminering

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003 2005 59 1 9 7 5 4 3 1 0 Innhold FORORD 1 1 HANDEL MED KVINNER OG BARN SKAL BEKJEMPES 2 2 SAMMENDRAG AV TILTAKENE I PLANEN 3 3 INTERNASJONALE

Detaljer

Fatwabruk blant norsk-pakistanere bosatt i Oslo-området

Fatwabruk blant norsk-pakistanere bosatt i Oslo-området Fatwabruk blant norsk-pakistanere bosatt i Oslo-området Iren Legøy Masteroppgave i religionsvitenskap, AHKR Høsten 2012 Abstract In this masters thesis I have researched the relationship Pakistani Sunni

Detaljer

Norske kvinnelige juristers forening. Møt Gunhild Vehusheia. 5 faste med:

Norske kvinnelige juristers forening. Møt Gunhild Vehusheia. 5 faste med: Norske kvinnelige juristers forening Grunnlagt 1947 Nr. 1 sept. 2011 www.nkjf.no Møt Gunhild Vehusheia Livet som ammende power woman 5 faste med: Siv Jensen og Kristin Halvorsen FNs 55. kvinnekonferanse

Detaljer

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av Krisesentersekretariatet Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Forord 2 Tittel: Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av:

Detaljer