FINANS F O KUS. Målinger vil forsvinne Nei til eksamen Endring ingen ende Profitt til besvær. nummer Magasin for Finansforbundet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINANS F O KUS. Målinger vil forsvinne Nei til eksamen Endring ingen ende Profitt til besvær. nummer 8 2012. Magasin for Finansforbundet"

Transkript

1 FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer Målinger vil forsvinne Nei til eksamen Endring ingen ende Profitt til besvær Nye planer for DNB

2 colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Målinger vil forsvinne Nei til eksamen Endring ingen ende Profitt til besvær nummer innhold Slik blir nye DNB 4 Meninger 12 Kronikk 26 Færre ansatte, færre filialer og outsourcing til Riga. Rune Bjerke mener konsernet har en god historikk på bemanningsstyring. Det er en historie han ønsker å ta vare på. - Det handler om hvordan omstillingsprosesser blir gjennomført, sier han i dette eksklusive intervjuet med Finansfokus. FINANS F O KUS Magasin for finansforbundet 6 Nei til eksamen Finansforbundet har arbeidet intenst for at oppdateringsprøven i AFR skal være eksamensfri. Det oppnådde forbundet for Nå er det endelig blitt en permanent ordning. Løpende oppdatering av kunnskap er fortsatt viktig, men uten formell eksamen. 14 Karriere 18 Gjesteskribent 24 Arbeidsrett 28 Utsyn 30 Innblikk Her er nye dnb Forsiden: Nye DNB er i støpeskjeen. De ansatte kan vente seg store endringer i tiden framover Målinger vil forsvinne I dag finnes det omfattende forskning som dokumenterer at målinger på individnivå virker mot sin hensikt. Dessuten skaper det mindre produktivitet. BI-professor Bård Kuvaas, her i samtale med advokat Pål Behrens, tror disse målingene vil forsvinne av seg selv, blant annet på grunn av byråkratiet det fører med seg. En endring er ikke en ende Mange tusen ansatte i finansnæringen vil miste jobben i årene framover. Professor Mari Rege ved Universitetet i Stavanger sier at det søkelyset finansnæringen har hatt på kompetanseheving, er positivt. Etterutdanning gjør det enklere å finne nye jobber. FINANS F O KUS 26 Profitt til besvær Nordeas styreleder Björn Wahlroos tror ikke på bedrifter som hevder at de tar sosialt ansvar. Det er nonsens som er produsert i deres PR-avdelinger. Så snart pressen er ute av døren, putter de erklæringen i papirkurven, tar seg en whisky og smiler, sa han på høstens NFU-seminar. Magasin for Finansforbundet 08/ årgang ISSN Merkur-Trykk er godkjent som svanemerket bedrift. Ansvarlig redaktør: Svein Åge Eriksen Journalister: Bjørg Buvik, Arild Solmark og Kjersti Aronsen Utgiver: Finansforbundet Forbundsleder: Jorunn Berland Direktør: Runar Wilhelm Henriksen Redaksjonen avsluttet: 6. desember 2012 Kontaktinformasjon: Postboks 9234 Grønland, 0134 Oslo Gateadresse: Dronning Eufemias gate 16 Internett: Tlf: 03040, faks: Trykk/design: Merkur-Trykk AS Annonser: AdApt Media Eva Kristine Wiik c/o Klokkerhaug Bjerregaardsgt 43, 0174 Oslo Tlf: e-post: Godkjent opplag: Forsidefoto: DNB Merkur-Trykk er PSO-sertifisert Vi tar kvalitet på alvor! Finansfokus

3 meninger Uten mål og mening En tariffavtale er ikke Hver eneste dag blir ansatte i finansnæringen målt på alle tenkelige måter. Mens målinger tidligere skjedde på teamnivå, blir det nå stadig mer vanlig å måle de ansatte individuelt. Til tross for at forskere kan dokumentere at individuelle målinger virker mot sin hensikt, fortsetter lederne å måle uten mening. De tror dette øker resultatene og trivselen på jobben, mens sannheten gjerne er den stikk motsatte. Fra å være ansatt i en kunnskapsnæring der det er tillatt å tenke selv, blir ansatte mekaniske roboter som slavisk er tvunget til å følge rutinene til punkt og prikke. Det er en skremmende utvikling som ingen er tjent med, verken arbeidstakere eller arbeidsgivere. Skikkelig skummelt blir det når resultatene av individuelle målinger kobles opp mot steinharde resultatkrav og skyhøye individuelle bonuser. Da er det vanskelig å takke nei. Mange jobber som gale for å nå målene som har en lei tendens til å øke fra år til år. Hvor lett blir det å være rådgiver som skal ivareta kundenes interesser i en slik situasjon? Jeg har snakket med tillitsvalgte som forteller sjokkerende historier om hvordan målinger skjer på individuelt nivå i deres bedrift. Av naturlige grunner tør de ikke stå fram for å fortelle sin historie, men innholdet er kraftig kost. En ting er hvordan målingene foregår, men noe helt annet er det å bli hengt ut til spott og spe for kolleger fordi du ikke klarte salgsmålet denne uka! Finansforbundet har allerede fått vurdert lovligheten av individuelle målinger i en konkret sak hos Datatilsynet. Tilsynet konkluderte med at de målingene som ble gjort i denne bedriften, var i strid med Personopplysningsloven. Nå arbeider de tillitsvalgte i bedriften sammen med forbundets jurister for å få laget retningslinjer for hvordan individuelle målinger skal skje. Dette kan bli et gjennombrudd i arbeidet med å sette en stopper for ulovlige målinger på individnivå. Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet rundt Finansforbundet i Hordalands beslutning om å flytte sin tillitsvalgtkonferanse fra Panorama Hotell. Debatten som har oppstått, krever noen klargjøringer. I den norske arbeidslivsmodellen blir rettigheter og plikter til som et resultat av kollektive forhandlinger. Dette har bred støtte i Norge og bidrar positivt for å nå politiske mål som lavt konfliktnivå, lav ledighet, små lønnsforskjeller og kjøpekraftvekst for alle. Alternativet er reguleringer og minstelønnssatser. Det er et gode for Norge at det er partene i arbeidslivet som blir enige om rettigheter og plikter, men å klare dette krever at flertallet av arbeidsgivere og arbeidstakere er med og tar ansvar. Som den dominerende fagforeningen i finansnæringen har vi et ansvar for å bidra utover vår egen medlemsmasse. Vi kan ikke være oss selv nok. Finansforbundet i Hordaland er stolt av å ta dette ansvaret. Men en bedrift har da rett til å drive uten tariffavtale, hevdes det. Ja. Men da må de også finne seg i at vi bruker vår rett til å velge dem bort. Det opplever vi at Panorama hotell aksepterer. Så ser jeg det hevdes at de ansatte på Panorama har tarifflønn. Det er feil. Tarifflønn er ikke det samme som minste lønn. En tariffavtale handler om Svein Åge Eriksen Ansvarlig redaktør Facebook: Finansforbundet Tips: Finansfokus 8-12

4 meninger en à la carte-meny mye mer enn bare lønn. Den omhandler alt partene blir enige om at den skal omhandle og sikrer både ansatte og arbeidsgivers rettigheter over tid. Den skaper et mer rettferdig maktforhold på arbeidsplassen. Det er ikke mulig å plukke ut lønn som fra en à la cartemeny og med det hevde at man yter fullt bidrag. Uorganiserte bedrifter er av hengige av at andre drar lasset. I Bergens Tidende forsvarer NHO fraværet av tariffavtale med at vi har en arbeidsmiljølov i Norge. Dette er svært overraskende. Jeg antok at NHO var klar over at Arbeidsmiljøloven ikke gir rett til et bestemt lønnsnivå, eller sier noe om lønnstillegg. Slik jeg kjenner NHO, er de ellers interessert i ordnede forhold i arbeidslivet. Skulle jeg ønske meg noe gjort annerledes i denne saken, var det at vi hadde gjort grundigere forarbeid. Da hadde vi ikke bestilt dette oppholdet, og hadde sluppet å avbestille. Det tar vi lærdom av. Vibeke Hamre Krey, leder av geografisk avdeling Hordaland (Innlegget har stått på trykk i Bergens Tidende) (Foto: Svein Åge Eriksen). Ps. Når vi i geografisk avdeling bestiller konferanser, får vi god hjelp av våre Skriv leserinnlegg dyktige distriktsrådgivere til å bestille hoteller. Vi hadde hørt mye bra om Panorama både når det gjaldt mat, beliggenhet og totalopplevelse. Vi ønsket å gi våre tillitsvalgte denne opplevelsen. Det er styret i hver geografisk avdeling som velger lokalitet for sine arrangementer, og Finansforbundet skal sjekke at de har tariffavtale. Panorama Konferansehotell er så nytt at det ikke var sjekket. Dette tok vi selvkritikk på i ovennevnte leserinnlegg i Bergens Tidende. Vi hadde en god dialog med Panorama da vi avbestilte, og jeg oppfatter at hotellet hadde forståelse for vår situasjon. Hotellet opplyste at andre kunder, deriblant en fagforening, hadde akseptert at hotellets ansatte hadde tarifflønn som svarte til tariffavtaler i hotellbransjen. I en artikkel i Bergens Tidende (BT) fikk vår avbestilling et religiøst aspekt. Vi ønsket ikke å boikotte Panorama eller Smiths venner som eier hotellet, slik BT vinklet saken. Vi avbestilte fordi hotellet ikke hadde tariffavtale for sine ansatte, og vi var fullstendig klar over eierforholdet da bestillingen ble foretatt. Fravær av tariffavtale var også begrunnelsen i vår avbestilling til hotellet. Samtidig anmodet vi ledelsen ved hotellet om å etablere en tariffavtale slik at også Finansforbundet kan benytte hotellet ved en senere anledning. Hva engasjerer deg? Hva blir du irritert over? Hva gleder deg? Hva synes du er urettferdig? Kort sagt, vi vil gjerne vite hva du som leser er opptatt av. Derfor tilbyr vi deg Finansfokus beste spalteplass på våre meningssider. Her er du i godt selskap med redaktøren og forbundslederen. Men du må skrive kort og presist, og lengden bør ikke overstige tegn inkludert mellomrom. Skriver du enda kortere, øker sjansen ytterligere for å komme på trykk. Alle leserinnlegg bør undertegnes med fullt navn. Send ditt leserinnlegg til: Siste frist for innlegg til neste utgave er 14. januar Internasjonalt engasjement Jeg hører ofte: Hvorfor skal Finansforbundet bruke tid og penger på internasjonalt arbeid? Vårt internasjonale arbeid er todelt: Vårt internasjonale solidaritetsarbeid og vårt internasjonale arbeid for å påvirke våre medlemmers arbeidsdag. Solidaritetsarbeidet vårt skjer i samarbeid med CARE og foregår blant fattige kvinner i Mali. Kvinnene får hjelp til å starte spare- og lånegrupper. På den måten kan de klare seg selv på sikt. Gruppene får også mulighet til forsikringer. Når kvinnene starter egen virksomhet, har det innvirkning både på familien og lokalsamfunnet. At dette arbeidet har stor betydning har vi både sett og hørt flotte eksempler på. Forbundsstyret skal evaluere samarbeidet med CARE og ta stilling til om vi skal fortsette eller om vi skal samarbeide med noen andre. Påvirkningsarbeidet vårt skjer først og fremst gjennom NFU (Nordisk Finansansattes Union). Det meste av det som påvirker vår arbeidsdag, har sitt utgangspunkt i Brussel gjennom EU. Det dreier seg om rammebetingelse og reguleringer. Jeg blir også møtt med at dette ikke har betydning i og med at vi ikke er medlem i EU. Men vi har EØS-avtalen og er kjappe med å implementere EU-direktivene. Det er ikke uten grunn at den norske EU-delegasjonen har 55 personer som jobber på Brusselkontoret. NFU kan gjennom sitt langsiktige og kvalitetsmessige gode arbeid påvirke beslutningstakerne. Nå står julen snart for døren. Vi skal alle ha en velfortjent ferie. Jeg har i den sammenheng en sterk oppfordring til dere alle. Bruk jule- og nyttårstiden til å vise alle dine venner og din familie at du setter pris på dem, og at de er viktige for deg. Utsett ikke dette til "en annen gang". Det kan være for sent. Ingen av oss vet hva morgendagen bringer heldigvis. God jul og godt nytt år. Jorunn berland Forbundsleder Finansfokus

5 nyheter Nei til eksamen Finansforbundet har vært en pådriver for å fjerne eksamen på oppdaterings prøven i AFR. Forbundet fikk gjennomslag for at oppdateringsprøven ikke skulle gjennomføres i 2012, og har arbeidet intenst for at dette skulle bli en permanent ordning. Det har forbundet nå lykkes med. Tekst: Bjørg Buvik Foto: Morten Brakestad Endelig gjennomslag: Jeg er svært tilfreds med at den formelle eksamen for oppdateringsprøven nå er fjernet, sier Pål Adrian Hellman, Finansforbundets nestleder. I november besluttet både styret i Finansforbundet og styret i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) at andre mekanismer skal erstatte den formelle oppdateringsprøven for fremtiden. Direktør Bernt S. Zakariassen i Verdipapirfondenes forening (VFF), den tredje eieren av AFR, opplyser at styret i VFF skal behandle saken på sitt neste styremøte den 12. desember. Jeg kan selvfølgelig ikke forskuttere styrets beslutning, men basert på tidligere diskusjoner vil jeg anta at konklusjonen blir den samme som hos de to andre eierorganisasjonene, legger Zakariassen til. Kunnskap og kompetanse Det er gledelig at vi etter et langvarig arbeid har fått gjennomslag for vårt syn, konstaterer Pål Adrian Hellman, nestleder i Finansforbundet. Han sitter også i styret i AFR. Tidligere i år fikk Finansforbundet gjennomslag for at oppdateringsprøven i 2012 ikke skulle skje med formell eksamen. Nå har vi oppnådd at dette blir en permanent ordning, sier han fornøyd. Hellman understreker at løpende oppdatering av kunnskap er viktig. Det er av stor betydning at bedriftene og AFR-rådgiverne bidrar til å etablere en kompetanseog utdanningskultur i finansnæringen. Styret i AFR har gitt klare føringer på at det er kompetanse og ikke bare kunnskap, som skal oppdateres. Praktisk kompetanse er like viktig som kunnskap. Styret har derfor valgt mekanismer som ivaretar nettopp dette. Regelverket skal endres slik at søkelyset settes på dokumentasjon av jevnlig kompetanseutvikling. Nye mekanismer for oppdateringsprøven Den årlige fagplanen fra AFR inneholder nyheter og spesielle områder som skal legges til grunn for oppdateringsarbeidet. Oppdatering av kompetansen skal innarbeides i den årlige rapporten som bedriftene ut arbeider vedrørende oppdatering av kompetanse og kunnskap. AFR skal føre tilsyn med bedriftenes rutiner for kontinuerlig kompetanseoppdatering. Dette er i tråd med Finansforbundets syn. I merkeplattformen vår slår vi fast at sammen med arbeidsgiver skal vi skape Norges mest attraktive arbeidsplasser. Kompe tanse og kunnskap er viktige elementer for å nå dette målet, sier Pål Adrian Hellman. Han legger til at autorisasjonsordningen er en suksess som forbundet er stolt av å være medeier i. Men den formelle oppdateringsprøven med eksamen har skapt unødvendig mye støy både hos kandidatene og bedriftene, og dermed også for AFR. Den løsningen som nå etableres, vil opprettholde legitimiteten og troverdigheten til ordningen, fortsetter Hellman. Nå blir det viktig at bedriftene følger opp med å utvikle en sterkere kompetansekultur i næringen. Det er videre viktig at finansielle rådgivere har en positiv holdning til å videreutvikle sin kompetanse. Hellman understreker at ledernes oppfølging er avgjørende for den videre utvikling og oppdatering av rådgivernes kompetanse. 6 Finansfokus 8-12

6 nyheter En attraktiv arbeidsgiver? Nei til utvidelse av sommertiden. Nei til fri på nyttårsaften. Nei til lønnstillegg til ansatte som har stått stille i fire år. Nei til lønnstillegg for bestått AFR. Tekst: BJØRG BUVIK Dette er Nordea-ledelsens svar på tillitsvalgtes krav under reforhandling av Bedriftsavtalen. Bruddprotokoll ble skrevet, og Finansforbundet i Nordea krevde mekling i henhold til Hovedavtalen. Forhandlinger mellom representanter fra Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) og Finansforbundet førte heller ikke fram. Dermed havnet saken i tvistenemnd den 19. november. Nordea er meget opptatt av å være en attraktiv arbeidsgiver. De ansatte har over tid opplevd omorganiseringer, nedbemanninger og negative endringer av personalgoder. Dette til tross for at Nordea går meget godt og hadde rekordstort resultat tredje kvartal i år. Vi finner det naturlig at noe av overskuddet tilfaller de ansatte i form av forbedringer i Bedriftsavtalen, sier hovedtillitsvalgt Steinar Nickelsen. De ansatte må få opplevelsen av at Nordea virkelig er en attraktiv arbeidsplass. De signaler ledelsen nå har gitt, virker beklagelig nok i motsatt retning. Det er alt annet enn motiverende, fortsetter han. Tillitsvalgte viser til en uttalelse i år fra lederen av Banking Norway: "Produktivitetsveksten i finansnæringen har vært 150 prosent i årene 1990 til 2011, mot 45 prosent for øvrige fastlandsnæringer." I lys av denne effektivitetsøkningen, er det utvilsomt rom for å gjennomføre forbedringer i Bedriftsavtalen. Dessuten innebærer flere av forslagene til forbedringer som ledelsen nå har avvist, marginale kostnadsøkninger, konstaterer Nickelsen. Nok er nok Det er beklagelig at ledelsen i Nordea ser ut til å ha glemt at man er likeverdige parter i bedriftsavtaleforhandlinger. Det har ikke vært en eneste positiv endring for medlemmene i Bedriftsavtalen siden Mye til eierne og ingenting til de ansatte. Det kan vi ikke akseptere når banken går så godt, sier leder av politisk avdeling i Finansforbundet, Gisle Salem. Det var riktig og viktig å si ifra at nok er nok. Arbeidsgiversiden hevder imidlertid at de ansatte i Nordea kjører Mercedes, men at de krever å kjøre Rolls Royce. Nå er det opp til tvistenemnda å avgjøre bilmerket. Vi gjør det lettere for deg å gi råd om pensjon Få trygghet i din rådgivning innen pensjon SPAMA har utviklet korte pensjonsmoduler der du kan trene på å besvare de mest utfordrende spørsmålene fra dine kunder. Slik håndterer du spørsmål om pensjon 4 nye pensjonsmoduler Levealderjustering Redusert stilling & permisjon AFP i privat sektor Uttak av alderspensjon Her finner du teori, øvelsesoppgaver og forslag til svar. Ta kontakt med SPAMAs salgsavdeling for nærmere informasjon. Postboks 6900 St. Olavs plass, 0130 OSLO Telefon Telefaks I samarbeid med Sem & Stenersen Prokom leverandør til offentlig sektor Finansfokus

7 målinger Målinger vil forsvinne Manglende kunnskap hos lederne er årsaken til at målinger på individnivå brer om seg i finansnæringen, sier BI-professor Bård Kuvaas. Tekst og foto: SVEIN ÅGE ERIKSEN Illustrasjon: SHUTTERSTOCK Sammen med forbundets egne advokater ga han mange nyttige råd til de 40 tillitsvalgte som deltok på fagdag om målinger 1. november. Forbundets jurister får stadig flere henvendelser fra tillitsvalgte og ansatte som blir målt på individnivå. Mens målinger tidligere skjedde i salg, blir det stadig mer vanlig å måle alle typer arbeidsinnsats. De ansatte føler seg overvåket og kontrollert og dette skaper en dårlig stemning på arbeidsplassen, sier advokat Pål Behrens. Ny teknologi har satt fart i utbredelsen av avanserte målesystemer og de fleste kommer fra USA. Disse systemene har ledelsen grepet begjærlig og bruker på individnivå for alt hva de er verdt. I dag finnes det ingen begrensninger i hva som kan måles på individnivå. Også den tiden du bruker på toalettet blir målt, slik at her blir ingen ting som blir overlatt til tilfeldighetene. JURIDISK TVILSOMT Finansforbundet har bedt Datatilsynet vurdere lovligheten av individuelle målesystemer i en konkret bedrift. Tilsynet konkluderte med at målingene var i strid med Personopplysningsloven. Nå arbeider forbundets jurister og de tillitsvalgte i bedriften med å få på plass retningslinjer for hvordan måling er Lederne stoler blindt på systemene Advokat Pål Behrens skal foregå i denne bedriften. Et viktig prinsipp er at de tillitsvalgte skal gi sitt samtykke til innføring og endring av målesystemer. Vi har allerede fått aksept for at målinger på individnivå er i strid med Personopplysningsloven, men dette er komplisert juss. Derfor er det viktig å få en grundig juridisk gjennomgang av lovligheten rundt individuelle målinger i samarbeid med Datatilsynet. Med jussen på vår side vil forbundet da kunne gå til domsstolene for å få stanset ulovlige individuelle målesystemer, sier advokat Behrens. Han er oppgitt over hvor liten forståelse forbundet møter hos arbeidsgiverne når de argumenterer med at individuelle målesystemer kan være i strid med Personvernopplysningsloven. Lederne stoler blindt på systemene og er lite mottakelige for saklig argumentasjon. De er heller ikke så interessert i å diskutere hvor mye tid som går med til å kontrollere og overvåke ansatte. Faren for misbruk av den innsamlede informasjonen er også overhengende. ET ARBEIDSMILJØPROBLEM Veldig mange av våre medlemmer som har individuelle målesystemer sitter igjen med en følelse av at arbeidsgiveren VIL FORSVINNE: Målinger vil forsvinne av seg selv. 8 Finansfokus 8-12

8 målinger Finansfokus

9 målinger STIKK MOTSATT: Det er det stikk motsatte av detaljstyring som skaper de beste resultatene på arbeidsplassen, sier BI-professor Bård Kuvaas til advokat Pål Behrens. overvåker alt de gjør på jobben fra de kommer til de går. Dette er et problem for arbeidsmiljøet og bidrar til å skape dårlig stemning på arbeidsplassen. Det er ingen god opplevelse å få sin personlige integritet krenket, sier Behrens. Målesystemet er gjerne slik innrettet at det er satt av en bestemt tid til hver enkelt sak. Derfor får saksbehandleren tildelt antall saker i forhold til gjennomsnittlig behandlingstid. Hver enkelt leder måler hver enkelt ansatt. Arbeidstakeren føler seg overvåket fra man kommer til man går. Den som ikke leverer riktig antall saker underpresterer og blir kalt inn på teppet hos nærmeste leder. GODT FRAMMØTE: 40 tillitsvalgte fra hele landet deltok på fagdag om målinger i regi av Finansforbundet. Finansforbundet er slett ikke motstandere av alle typer målinger, men forbundet mener at måling på teamnivå ivaretar de behov som arbeidsgiveren har på god måte. Derfor er budskapet ja til måling på teamnivå, men nei til måling på individnivå. Mitt råd til tillitsvalgte og medlemmer er å unngå å skrive under på individuelle samtykker, sier advokat Pål Behrens. MINDRE PRODUKTIVITET I dag finnes det omfattende forsk ning som dokumenterer at målinger på individnivå virker mot sin hensikt og skaper mindre produktivitet. Dette budskapet når ikke fram hos lederne som stoler blindt på sine detaljerte rapporteringssystemer. I dag er det nesten ingen som måler selve prestasjonen av en arbeidsinnsats. Derimot er vi veldig opptatt av å måle resultatene av en prestasjon. Hva vi leverer på jobben er avhengig av om vi er ytre eller indre motivert for oppgaven. Dem som er ytre motivert må ha betalt for ekstra innsats, mens dem som er indre motivert kan bli som inspirert av jobben at de nesten glemmer alt rundt seg, sier BI-professor Bård Kuvaas. Likevel mener han det er håp for framtida når det gjelder utbredelsen av individuelle målesystemer: Jeg tror Finansforbundet vil lykkes med å få bukt med individuelle målesystemer i finansnæringen. Etter hvert vil disse systemene forsvinne av seg selv både av hensyn til personvernet og alt byråkratiet som stjeler tid og reduserer lønnsomheten og produktiviteten, sier Kuvaas. Nyttige tips for tillitsvalgte Punkter som bør avtalereguleres Bruk drøftingsretten! Pass på at dere får tilstrekkelig tid til å vurdere arbeidsgivers forslag! Be om arbeidsgivers redegjørelse for formål og nødvendighet Tørr å stille kritiske spørsmål Protokoller uenighet! Ta kontakt med sekretariatet for en vurdering av juridiske forhold og øvrige spørsmål knyttet til målinger. Hvilke opplysninger skal registreres? Hva er formålet med registreringen? Hvem har innsyn? Hvor lenge kan opplysningene lagres? 10 Finansfokus 8-12

10 målinger Målinger i krisetider En finansbransje i krise beveger seg tilbake til gammeldags HR-tenkning, der målinger og økt kontroll erstatter tillit og motivasjon. Det gagner verken de ansattes arbeidssituasjon eller bedriftens bunnlinje, mener professor Linda Lai. Tekst: MONA EVENSEN Foto: SVEIN ÅGE ERIKSEN Linda Lai har doktorgrad i organisasjonspsykologi og jobber ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI. Forskningsområdene hennes er kompetansemobilisering/- utvikling samt makt og påvirkning. Kompetanse er et vidt begrep. For Lai er det viktig å presisere at det rommer mer enn kunnskap. Det er gjort solid og gjennomarbeidet forskning på området, og alt peker i samme retning: Det skaper resultater å legge til rette for medarbeidernes kompetanse, ifølge Lai. Vi har hatt søkelys på kunnskap de siste årene, men det er jo bare en del av kompetansen. Ferdigheter, holdninger og evner er like viktig. GAMLE MEKANISMER Lai jobber nå med et forskningsprosjekt innenfor banksektoren. Hun undersøker hva som gjør at enkelte bankmedarbeidere presterer bedre enn andre og kartlegger hva som er driverne for innsats og ytelse. De avgjørende driverne for kompetansearbeidere er høy grad av autonomi og tillitt og mulighet til å få bruke sin kompetanse. I tillegg kommer indre motivasjon og jobbrelatert støtte fra kolleger og ledere. Mer kontroll og detaljstyring fører til lite motiverte medarbeidere. Krisen gjør at mange ledere går tilbake til gamle mekanismer som kontroll og målinger. Det er kanskje forståelig. Samtidig tror jeg det er det dummeste du kan gjøre, sier professoren. MÅLESYKE I ARBEIDSLIVET Det er en målesyke i arbeidslivet i dag. Det er få som stiller spørsmål om man måler det som er viktig og hva målingene skal brukes til. Jeg er ikke prinsipielt i mot målinger. Målingene må imidlertid knyttes til områder der det er mulig å oppnå forbedringer. Målinger må aldri være et mål i seg selv, slik det er mange steder i dag, understreker hun. I dag måles det som er lett å måle, men det betyr ikke at det er viktig. Forskning viser at overdreven og umotivert bruk av målinger kan ha negativ påvirkning på ansatte, og underminere motivasjon, innsats og ytelse. Det er viktig å understreke at mye av det man måler medarbeiderne på i dag, er ledernes ansvar. Ledelse handler om å gjøre medarbeiderne gode. Da skapes høy ytelse, høy måloppnåelse og høy verdiskapning. Dersom de ansatte presterer dårlig, er det enten svikt i rekrutteringen eller dårlig ledelse, påpeker Lai. Bedriftene bør bli mer bevisste på er hva de egentlig vil levere. Er det kunnskapsbaserte tjenester med kvalitet eller er det standard banktjenester som kan utføres uten kompetanse? Dersom de ønsker det første, må de ta grep for å lykkes med kompetansemobilisering. Ønsker de det siste, trenger de ikke å ha kompetanse så sterkt i søkelyset. Ved å sette høyt kompetente medarbeidere til å utføre rutineoppgaver under streng kontroll, blir det mange negative effekter. Vi har tall som viser at så mye som 40 prosent av NEGATIVE EFFEKTER: - Ved å sette høyt kompetente medarbeidere til å utføre rutineoppgaver under streng kontroll får man mange negative effekter, sier professor Linda Lai ved Handelshøyskolen BI. medarbeiderne opplever at de ikke får utnyttet sin kompetanse på jobben, opplyser Lai. TEORI VS PRAKSIS Dårlig kompetansemobilisering kan ha en rekke negative helseeffekter som stress, økt blodtrykk, dårligere søvn og høyere sykefravær. Dette er det forsket mye på, og sammenhengen er meget veldokumentert. Derfor er det et paradoks dersom man nå går tilbake til målinger og kontroll, når det har negative effekter for både verdiskapning og ansattes helse og livskvalitet, sier Lai. Blir du som forsker oppgitt over at utviklingen i praksis går på tvers av det forskningen viser? Ja, det blir jeg faktisk. Forskningen er tydelig, og det er kjent stoff for de fleste ledere. At teorien ikke tas i bruk i praksis viser kanskje at mange ikke helt ser - eller forstår - verdien av forskning. De tillitsvalgte vil spille en viktig rolle framover, hevder Lai. De bør jobbe aktivt med problematikken. De må sikre seg kompetanse til å kunne vurdere ledere, kompe tansekrav og målinger. Da kan de påvirke utviklingen, avslutter hun. Finansfokus

11 kronikk Tenke sjæl og mene KJETIL STAALESEN er spesialrådgiver i Finansforbundets sekretariat. (Foto: Morten Brakestad) Norsk arbeidsliv er i endring og retten til å tenke sjæl utfordres. I arbeids livet finner vi retten til å tenke sjæl allerede i første paragraf av arbeidsmiljøloven. Den fastslår at arbeidstakere selv har rett til å ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø. Plikten hører med i paragraf to. Begge er ubetingede goder. De reflekterer vårt syn på det arbeidende mennesket. Norske arbeidstakere er kompetente mennesker som har noe å bidra med. Nå blir dette menneskesynet utfordret av annet tankegods. Ideene som banker på døra til det norske arbeidslivet kalles Industrialisering av tjenesteproduksjon, Digital taylorisme, Hard HR eller andre fine ting. Jeg kaller det angrep på retten til å tenke sjæl. Der gode rådgivere tidligere var nødt til å kjenne sine kunder, forteller nå systemet når og hva kunden skal tilbys. Kreditt prosessenes hellige ku om to par øyne på alle lånesøknader er forlengst veltet. Stadig flere banker lar algoritmer i en datamaskin bestemme om et lån innvilges eller ikke. Kredittfullmektig opplever å bli redusert til saksbehandler uten fullmakt. Kundene innvilger sine egne lån. Kunnskapsarbeid blir kodet om til arbeidskunnskap. Denne kunnskapen flyttes fra hodene til forsikringsagenter, finans rådgivere og skadeoppgjørskonsulenter, og over i maler og systemer. Ringer du inn til et kundesenter for å spørre om saldo skal de spørre om du trenger en forsikring. Gjør de ikke det skal lederen deres sanksjonere dem. Kjøper du bensin skal den ansatte på stasjonen tilby deg en pose boller. Dette er radikalt. Det betyr noe om vi lar våre valg styres av forhånds programmerte algoritmer, eller av læring i møtet med andre mennesker. Vi har sett prosessen før, i prosessindustrien. Det kaltes Taylorisme. Kombinert med sterk sentralisering kan denne nye Digitale Taylorismen føre til nedbygging av relasjoner og at færre tar ansvar. En algoritme kjenner ikke følelsen av å være i samme båt som kunden, eller med dine ansatte. Utviklingen betyr dessuten mye for arbeidstakeres muligheter til å leve sine liv mellom åtte og fire. Den norske finansnæringen er allerede ekstremt produktiv. Nå ser vi at stadig flere jobber som var selvstendige og kvalifiserte, blir rutinepregede og mindre krevende. Standardisering av tjenesteproduksjonen gir ekstreme stordriftsfordeler. Men det siste du ønsker i en slik økonomi, er å betale for arbeidskraft. En mulig konsekvens av denne utviklingen kan bli en todeling av det norske arbeidslivet. En liten gruppe arbeidstakere vil kunne ha godt betalte, kvalifiserte jobber preget av innflytelse og selvrealisering, mens en langt større gruppe arbeidstakere har usikre jobber med mye lavere lønn, pensjon og lite utfordrende oppgaver. Dette vil utford re samholdet i landet. Norge er ikke blant de som har tatt dette lengst ut ennå. Små lønnsforskjeller, lav ledighet og gratis utdanning kjennetegner vår modell. Det trenger ikke forbli slik. Samfunnet vårt er i endring Produktiviteten øker. Tror vi på at vi alle sammen skal bli høyt etterspurt kompetansearbeidskraft? Skal vi kutte ned på antallet personer i jobb? Redusere arbeidstiden? Øke ferien? Eller skal vi over i et samfunn med en liten, svært produktiv og høyt lønnet privat sektor, mens resten av oss har lavere lønnede jobber innen pleie, omsorg og offentlig saksbehandling? Norge har et fantastisk utgangs punkt for å møte utfordringen, men bevarer vi ikke det sosiale limet, solidariteten og tilliten, kan veldig mye stå på spill. Fagforeningene og trepartssamarbeidet har kanskje aldri vært viktigere enn akkurat nå. 12 Finansfokus 8-12

12 karriere Nytt år nye muligheter? Ønsker du endring i 2013 er det viktig at du planlegger selve endringsprosessen, ikke bare endringsmålet. Gjør du ikke det er det som å gå i naturen mot et mål uten kart. Da er det lett å rote seg bort. Karen M. Kollien Nygaard er psykolog, bedriftsøkonom, yogalærer og forfatter av boken Balanse, verktøy for livet. Hun arbeider med kommunikasjonstrening, motivasjon, stressmestring, teambuilding og konflikthåndtering i bedrifter. (Foto: Sunniva Halvorsen) Det skjer dessverre ikke noe magisk i det et år er omme, og et nytt år står for døren, men fordi det er en tydelig overgang kan du bruke årsskiftet som en startstrek for å komme i gang med endringen du ønsker deg. Å komme i mål, krever en grundig plan, med muligheter for improvisasjon. Hvis du ønsker å endre flere ting eller vaner samtidig, vil du sannsynligvis gape over for mye. Enhver endringsprosess krever ekstra oppmerksomhet. Det betyr at hver av dem får mindre oppmerksomhet enn den ville fått dersom du hadde valgt å fokusere på én prosess av gangen. Sett et realistisk mål Den vanligste årsaken til at ønskede endringer mislykkes er fordi målet ikke er realistisk. Det er derfor viktig at du bryter ned målet i oppnåelige delmål som er mulige å kombinere med hverdagslivet ditt. Det er mange ting som hadde vært spennende å realisere, men som krever permisjon fra jobb. Det kan være mulig for noen, men de fleste av oss må ta utgangspunkt i tiden og kreftene vi har til rådighet etter at arbeidsdagen er gjort og vi har håndtert pliktene i privatlivet. Det er nødvendig å forberede hvordan endringen skal skje, og ikke minst når du skal gjøre endringene. Du må vite at du har satt av tilstrekkelig med tid og krefter til å gjennomføre, slik at du ikke må avbryte fordi noe kommer i veien eller du rett og slett har undervurdert utfordringene som følger med endringene og ikke har disponert riktig. Når du har satt deg målet du ønsker å nå. Prøv å se for deg mentalt at du gjennomfører stegene du må gå for å komme til målet. Hvis du kjenner at du har positiv kraft mot målet vet du at det er realistisk å sette i gang endringen. Hvis du ikke føler noen ting, er sannsynligvis målet ikke realistisk. Prøv da å bryt ned målet til mindre delmål, og gjør visualiseringsøvelsen en gang til. Forbered deg på motbakker Motstand mot endring er det motsatte av å være motivert, og en helt normal del av alle endringsprosesser. Mange er ikke forberedt på det, fordi da beslutningen om endringsprosessen ble tatt var motivasjonen høy. Da er det lett å miste motet når entusiasmen over beslutningen roer seg etter en tid. Er du forberedt på at motstanden vil dukke opp, vil du isteden kunne planlegge hvordan du ønsker å møte den. Som for eksempel å få støtte fra familie, venner, kollegaer eller kanskje trener. Fokuser på det du får gjort Det er viktig å legge merke til skrittene du går i riktig retning, også de små. En vanlig feil er å gjøre det motsatte. Fokuserer du på det du ikke har gjort enda, eller hvor langt det er igjen til mål, vil du bli tappet for energi. Men hvis du fokuserer på det du faktisk får gjort og vekk fra det du skulle ønske du hadde gjort, vil du gi næring til endringskraften. Alle drømmer vi om at endring kommer av seg selv bare vi bestemmer oss for målet. Dessverre er det ikke slik i praksis. Det er vanlig å falle tilbake til gamle vaner på vei mot målet du ønsker deg. Det er ikke farlig bare du er mentalt forberedt på at tilbakefall er en del av prosessen. I tillegg er det nyttig å tenke igjennom hvordan du håndterer eventuelle tilbakefall. Slik at du raskest mulig er tilbake i riktig retning. 14 Finansfokus 8-12

13 lokalt Høstens store happening med DDE 230 av forbundets medlemmer i Trøndelag fikk en uforglemmelig opplevelse 14. november. På byscenen i Trondheim stilte både forbundets politiske ledelse og DDE. Kvelden var resultatet av et samarbeid mellom Finansforbundet avdeling Trøndelag og Finansforbundet i SpareBank1 SMN. TRONDHEIM: Etter velkomst av de respekt ive ledere i Finansforbundene Gerd Wold og Venche Johnsen entret vår forbundsleder Jorunn Berland scenen for å informere fra forbundet sentralt. Her ble høstens vervekampanje viet stor plass, og deltakerne ble utfordret på å verve 100 nye medlemmer under kampanjen. Ellers ble lønn, pensjon, arbeidstid og målinger behørig kommentert av forbundslederen. Etter å ha spist pizza på By scenen, ble det en forrykende konsert av Trøndelags berømte musikere DDE med Bjarne Brøndbo i spissen. Her ble det liv og Rai Rai i godt og vel en og en halv time. Glemt var nok alle omorgani seringer og utfordringer i finansnæringen. Hele konserten ble en vitamininnsprøyting for medlemmene i Trøndelag (og tydelig også for vår forbundsleder) for her var alle med. Vi er stolt av å kunne tilby våre med lemmer dette arrangementet som har latt seg gjøre ved at Finansforbundet i Trøndelag og SpareBank1 SMN har sam arbeidet om opplegget. Så mange medlemmer samlet på et brett, har vi nok aldri opplevd i Trøndelag. Det har bevist at samarbeid mellom geografisk avdeling og bedrift gir et vellykket resultat. Med en spleis kan vi tilby våre medlemmer arrangementer som har en høyere pris enn vi kan tilby hver for oss, sier leder Gerd Wold i Finansforbundet i Trøndelag. RESULTATORIENTERT RÅDGIVNING New Deal Scandinavia leverer målre1et og prak7sk ferdighetstrening 7l finansbransjen. Vårt mål er å skape vedvarende resultater for våre kunder gjennom å håndtere balansen mellom salg og god rådgivningsskikk. Vi kaller det RESULTATORIENTERT RÅDGIVNING. Her er li1 av vår meny for Investeringsrådgivning/ Private Banking Kunde&lpasset kompetanseheving med fokus på større samt mer avanserte kunder og problems&llinger. Innspill &l beste praksis og rådgivningsprosess. Ledelsesverktøy. Salgsledelse Tøffere konkurranse og en mer kompleks hverdag se?er mer press på effek&v salgsledelse enn noen gang. Tid er en mangelvare og vi se?er deg i stand &l å håndtere den mer effek&vt. Compliance og trener Vi bidrar &l å videreutvikle compliance rollen &l en mer effek&v arena for læring. Lær å videreutvikle rådgivningsferdigheter i dialogen mellom Compliance ansvarlig og rådgiver står i sentrum. For mer info kontakt oss på telefon: eller se deal.no Våre ressurspersoner har lang farts1d fra finansbransjen og organisasjonsutvikling. Vi har opparbeidet en unik kompetanse på salg og har nødvendig sensor utdannelse fra AFR. for å oss i stand 1l å håndtere balansen mellom ferdigheter og myndighetenes krav. Finansfokus

14 endringer Endring er ikke en ende Mange 1000 ansatte i finansnæringen vil miste jobben i årene framover. Endringer kan være positive både for deg og samfunnet. Tekst: MONA EVENSEN Foto: SCANPIX Bedriftsnedleggelser og nedbemanning er grunnleggende mekanismer i en markedsøkonomi. Det frigjør ressurser til økt aktivitet i mer lønnsomme bedrift er, og gir økt velferd. Det er sannsynligvis vanskelig å ta inn over seg makroperspektivet den dagen jobben ikke eksisterer. Bortfall av jobb kan få konsekvenser for både framtidig inntekt og familielivet, viser forskning. Professor Mari Rege fra Universitetet i Stavanger, UiS, har forsket på temaet i mange år. Forskningsprosjektet har vært omfattende og er publisert i flere anerkjente vitenskap elige publika sjoner. Funnene er oppsiktsvekkende og ned slående: Arbeidstakere som mister jobben gjennom bedriftsnedleggelse eller nedbemanning har: redusert framtidig inntekt selv om arbeidstakeren går direkte inn i ny jobb 24 prosent større sannsynlighet for å bli ufør 10 prosent mindre sannsynlighet for å bli fulltidsansatt 14 prosent større sannsynlighet for å dø innen fem år. Tallene er overraskende, men svært robuste. Annen forskning på området indikerer det samme, sier Rege. JOBBEN IKKE ALT Dette er dramatiske tall, og bak tallene står enkeltindivider. MENN UTSATT: - Menn er tradisjonelt sterkere knyttet til rollen som arbeidstaker og forsørger og er mer utsatt hvis de mister jobben, sier professor Mari Rege ved Universitetet i Stavanger. (Foto: Kyrre Lien). 16 Finansfokus 8-12

15 endringer NYE MULIGHETER: - Hvis du mister jobben, se på det som en endring og ikke en ende, sier professor Roald Bjørklund ved Universitetet i Oslo. (Foto: Nicolai Prebensen). Det er veldig tøft å bli overflødig, sier Roald Bjørklund, professor i arbeidspsykologi ved UiO. Arbeid er en verdi vi setter høyt. Arbeidet er en hjørnestein i hvordan du organiserer livet ditt. Du opplever at du har verdighet og integritet og at du bidrar. Jobben gir oss også sosial identitet og nettverk. Når denne hjørnesteinen blir borte, kan det være kjempetungt, sier Bjørklund. det er store forskjeller på hvordan det påvirker menn og kvinner å miste jobben hvordan det påvirker menn og kvinner. Om mannen mister jobben, gir det økt risiko for skilsmisse, særlig om han er hovedforsørger. Om kvinnen mister jobben, gir det ikke økt risiko for skilsmisse. Barn med far som mistet jobben, får dårligere skolekarakterer i 10. klasse enn barn med far som jobber. Dersom mor mistet jobben, er det en antydning til at jobbtap har en positiv effekt på barnas skolekarakter. Rege trekker fram kjønnsroller fra sosiologien som en mulig forklaring på dette. Menn er tradisjonelt sterkere knyttet til rollen som arbeidstaker og forsørger. Kvinner har flere identiteter å støtte seg på. Men ikke skyld på meg. Dette er teorier som er konsistente med våre funn, sier Rege. Han mener videre at det går mot mer komplekse modeller, der vi ser mennesker som mer enn arbeidstakere. Jobb, familie, hobbyer, fritidsaktiviteter, sosiale relasjoner og åndelighet blir viktige faktorer. Budskapet er at du er mer enn jobben din. Dersom jobben har vært en stor del av livet ditt i forhold til de andre områdene, vil det være tyngre å miste den. STORE KJØNNSFORSKJELLER Det kan få konsekvenser for familielivet om du mister jobben, ifølge professor Mari Rege. Men det er store forskjeller på VÆR OPTIMIST Finans er en mannsdominert bransje, og en bransje der mange kanskje har investert mye i jobben sin. Det er veldig tøft å bli over flødig Men fortvil ikke. Vi vet det er to faktorer som spiller inn på hvordan vi takler å miste jobben: Optimisme og sosialt nettverk. En optimist vil ha lettere for å se nye muligheter, og sosialt nettverk gir deg emosjonell støtte. Motsatt vil en pessimist med dårlig sosialt nettverk takle en oppsigelse dårligere. Og apropos optimisme: I Norge er vi i en særstilling hvis vi blir oppsagt, minner professor en om. Lav arbeidsledighet gir gode muligheter for ny jobb, og vi har gode velferdsordninger. Søkelyset finansbransjen har hatt på kompetanseheving, er også positivt. Etterutdanning og kurs kan gjøre det lettere å finne nye jobber, understreker Rege. Bjørklund hevder at fagforeningene har en viktig rolle i nedbemanningsprosessene. Ingen har så tung ansatterepresentasjon i arbeidslivet som i Norge, og tillitsvalgte er ofte involvert i nedbemanninger. Dersom prosessen er ryddig og man føler seg ivaretatt, takler man det bedre. Kjerneordene er forutsigbarhet og kontroll. Dersom du blir overflødig, anbefaler Bjørklund å se det som en endring - ikke en ende. Livet går videre. Men om du sliter, ta kontakt med hjelpeapparatet, i første omgang fastlegen din, så raskt som mulig, avslutter han. Finansfokus

16 gjesteskribenten CAMILLA A.C. TEPFERS Gründer i analyse- og rådgivningsselskapet infuture. (Foto: Morten Brakestad) 18 Finansfokus 8-12

17 gjesteskribenten Norges seige nedtur Norge produserer mindre olje, men vi blir stadig mer oljeavhengige. Det er en skummel utvikling. Våre handelspartnere og de øvrige vestlige landene, gjennomgår nå en smertefull hestekur med omstillinger og effektiviseringer. I Norge øker lønningene, mens produktiviteten flater ut. Sånn kan vi ikke holde på. Vi har hatt usedvanlig flaks i Norge. Prisen på det vi selger har steget, særlig olje og gass, men også sjøtransport og fisk. Prisen på det vi kjøper har sunket, ikke minst som følge av økte produksjons volumer hos nye eksportnasjoner. Vi har derfor kunnet ta oss råd til mye, basert på vår olje rikdom. De siste 10 årene har 730 milliarder oljekroner funnet veien inn i norsk økonomi, 100 milliarder kroner mer enn hva handlingsregelen skulle tilsi. Det har gitt en vedvarende lønnsfest for norske arbeidstakere. I nasjonalbudsjettet 2003 estimerte man da også at de norske lønningene ville stige 4-8 prosent mer i Norge, enn hos våre handelspartnere. Det slo ikke til. Den faktiske utviklingen ble 20 prosent høyere lønnsvekst. Så er det ikke bare oljeinntektene som har båret våre høye lønninger. Norsk arbeidsliv har hatt en produktivitet helt i det internasjonale toppsjiktet. Det skjønner vi er viktig, når 60 prosent av økonomisk vekst kommer nettopp av produktivitetsvekst. Dessverre er det slik at produktivitetsveksten har dabbet av i Norge, i siste halvdel av 2000-tallet. Vi er det eneste av de nordiske landene som har hatt en nedgang i produktivitet fra 2005 til Finanssektoren på sin side har vært bedre stilt. Produktivitetsveksten har vært svært sterk fra 1990 til godt ut på 2000-tallet. Likevel, mens den gjennomsnittlige årlige produktivitetsveksten lå på 8 prosent fra , var den svakt negativ i perioden , med de siste årene som de svakeste. Denne utviklingen blir vi nødt til å snu. Nordmenn blir eldre, og flere av oss blir også trygdede. I 2012 er det omtrent personer netto i arbeid det vil si de i arbeidsfør alder som ikke er trygdet. I 2040 vil antallet halveres til personer, forutsatt SSBs befolkningsfremskrivninger og samme gjennomsnittlige vekst i trygdede som på 2000-tallet. Hvis vi skal produsere mer med halvparten så mange mennesker netto i arbeid, sier det seg selv at vi ikke kan ha en utflating av produktivitetsveksten. Petroleumsøkonomien forstyrrer vår langsiktige omstillingsevne. Vi står i fare for å gå i råvarefellen. Økonomien i råvarerike land vokser saktere enn i råvarefattige land. Det kommer av at pengene søker sikker avkastning. Det fortrenger aktivitet som er forbundet med større risiko, men som er mer produktiv på sikt. Vi ser allerede at Fastlands-Norge overskygges av oljen. Det har vært en formidabel vekst i investeringene i petroleumsnæringen. Vi har sett en firedobling på 2000-tallet, og for i år er investerings forventningen på 200 milliarder kroner. Det er ni ganger så mye som i hele den øvrige industrien i Norge. Det betyr imidlertid ikke at oljeproduksjonen vil øke i takt med investeringene. Til tross for stadig nye funn på sokkelen, er toppåret for produksjon allerede passert. Fra nå av blir produksjonsvolumene mindre. Vi kan ikke falle til ro med at Norge har en todelt økonomi. Petroleumssektoren med tilgrensende servicenæringer kan ikke dra lasset for vårt øvrige næringsliv. Tjenesteytende virksomheter utgjør 80 prosent av alle bedrifter i næringslivet, men de står bare for 45 prosent av verdiskapingen. Liten tradisjon for forskning og innovasjon er en viktig forklaring. Underinvesteringen i tjenesteinnovasjon fremkommer blant annet av Forskningsrådets tall. Kun 24 prosent av deres relevante prosjekter er tjenesterelaterte. Resten av den vestlige verden omstiller seg nå av nød. Det er svært ubehagelig, men det vil gjøre deres økonomier mer robuste i møtet med økte krav til produktivitet. Vi har en rik stat i Norge, men privatøkonomien vår er ikke nødvendigvis så robust. Norske husholdninger har en finansformue på kun 17 prosent av OECDgjennomsnittet. La oss derfor bruke den tiden vi nå har godt, slik at vi unngår en seig nedtur i Norge. Finansfokus

18 intervjuet Slik blir nye DNB Færre filialer. Færre ansatte. Outsourcing til Baltikum. Konsernsjef Rune Bjerke vil også ha lavere lønnsvekst for de ansatte og mindre utbytte til aksjonærene. Tekst: KJETIL STAALESEN Foto: DNB DNB-sjef Rune Bjerke følger i fotsporene til mange mektige menn, bare menn, som har sittet på topp i Norges største bank. Nærmere tre hundre banksjefer er nedbemannet til én, i det som i dag er DNB-konsernet. Fra Oslo Sparebank og Horten og omegns privatbank til Fellesbanken, Sparebanken NOR, Bergen Bank og DnC. Noen av disse lederne er forlengst glemt, andre snakkes det ennå om der bankfolk møtes. Ikke minst den legendariske direktøren for "Den grønne banken", Johan Melander, som var toppleder i DnC fra 1954 til Melander var en mann av sin tid, den gang banker hadde fryktinngytende inngangs partier med eikedører så tunge at de knapt var til å åpne og marmors øyler så høye at kundene følte seg som Gulliver i kjempenes land. Glass og granitt Det er annerledes å komme til Rune Bjerke i DNBs nye lokaler i Bjørvika. Med utsikt til Operaen og jernbanen, ligger hovedkontoret der som en miniutgave av en amerikansk skyskraper. Glass, granitt, flatskjermer med George Clooney på. Vi er fremtidsrettede, roper huset. Kanskje ikke så rart, da, at Rune Bjerke først og fremst var ivrig etter å snakke om endringer da Finansfokus fikk en times samtale med ham. Kaffebar og lounge Moderne kunst og et utall heiser registreres mens jeg vises ned i kantinen der intervjuet skal finne sted. Det er Rune Bjerkes informasjonsdirektør Thomas Midteide som henter meg og slår seg ned ved siden av. Kantinen i DNBs nybygg ligger i kjelleren med vinduer i taket. Det yrer av liv. Stedet minner mer om et restaurantkompleks enn en bank. De har egen kaffebar, og ifølge ryktene ølservering på fredag etter lønnsutbetaling. Rune Bjerke slentrer mellom bordene og slår seg ned i «Loungen» Midteide har holdt av til oss. Jeg tenker at konsernet har endret seg en del siden Johan Melander institusjonaliserte «formiddagsmat» med banksjefene i DnC, med hvite duker og sølvbestikk. Da Bjerke tok jobben som DNB-sjef, uttalte hans kone: "Hadde noen fortalte meg at han skulle bli bankmann, den gang han kjørte trikk ved siden av studiene, hadde jeg ledd meg i hjel". Du har hatt noen ganske markante karriereskift. Har du funnet din hylle nå? Det gjelder å ha et evighetsperspektiv på det man driver med, sier banksjefen. "Vil ikke svare", noterer jeg. Det er viktig å få med at jeg trives godt å jobbe i bank, føyer han til. Med utsikt til Operaen og jernbanen, ligger HOVED KONTORET der som en miniutgave av en amerikansk skyskraper En annen bankvirkelighet Du har sagt at det har skjedd mer innen bank de siste 40 årene enn de siste årene. Og at det skal skje enda mer de neste fem. Dette er store ord. Med andre ord skal du altså overgå de som ut viklet skriftspråket, fant opp tallet null, dobbelt bokholderi, penger og kreditt, telefonen og internett. På fem år. Hvor mange av dine ansatte er forberedt på det? Jeg vil snu det på hodet. Det er 30 milliarder sjekker som fortsatt skrives hvert år i USA, og det er ufattelig mange manuelle tjenester som utføres i et fysisk distribusjonsnett som vokser i Europa. Men du leder en norsk bank? Dette gjelder i bank. Overgangen fra bytteøkonomi til en situasjon hvor nettbank og mobiltelefon har tatt over. Endringene som kommer er større for de der ute enn for oss? Ja, vi ligger helt i spiss. Men også i Norge vil det skje noe mange vil kalle "en revolusjon". Hvor mange av dine ansatte er for beredt på en revolusjon? Jeg tror de ansatte i DNB er godt forberedt. Vi snakker om en ny bankvirkelighet hver eneste dag, og hva den vil kjennetegnes av. Vinnerne blir de som best tilpasser seg den nye virkeligheten. "Adapt to survive", altså? 20 Finansfokus 8-12

19 intervjuet Færre ansatte: Vi vil være færre ansatte i DNB om fem år, sier konsernsjef Rune Bjerke. Det er mange måter å se det på. DNB er den eneste banken som besvarer, betjener og chatter med kunder hele døgnet. Det er én måte å tilpasse seg den nye bankvirkeligheten på. Tror du ikke de andre bankene vil følge etter, og at DNB dermed mister sitt fortrinn? Det er ikke nødvendigvis sånn at alle vil etterape hverandre. Jeg tror mange vil finne sine egne spesialiteter og fortrinn. BANKEN SKAL KRYMPES Hvor mange ansatte har du i Norge om fem år? Vi skal redusere med årsverk på konsernnivå fram til Vi har ikke spesielle tall for land, men dette er en trend vi følger overalt. Flere av Finansforbundets tillitsvalgte har fortalt om prosesser der medarbeidere erklæres overflødige og arbeidsforholdet opphører. Så fort runden er ferdig, ansettes nye mennesker. Det er ikke nedbemanning, men kompetansebytte, blir jeg fortalt. Vil dette kunne skje i DNB? DNB har en god historikk på bemanningsstyring og omstillingsregelverk. Det er en historie vi ønsker å ta vare på videre. Det handler om hvordan omstillingsprosesser blir gjennomført, og hvor flinke man er til å tilføre egne ansatte ny kompetanse som gjør at de kan ta andre oppgaver. Det dreier seg også om hvordan man håndterer overtallighet. Ser du paradokset i at medarbeidere blir erklært "overtallige", mens det på et senere tidspunkt er like mange ansatte? En bedrift som over tid ikke ansetter noen nye, kveles. Dette er en påminnelse om hvor viktig det er å gjøre bemanningsstyringen skikkelig. Vi vil være færre ansatte i DNB om fem år, selv om det kommer til å bli noen nye ansettelser. I 2011 ansatte du 1152 personer. Hvor mange planlegger du å ansette de neste tre årene? Vi har hatt en strategi som går ut på å øke antallet fast ansatte framfor å bruke vikarer. Det er en av grunnene til at vi ansatte så mange i En annen er at vi har satset offensivt i de fire storbyene. Det vil bli færre nyansettelser i årene som kommer. Også fordi vi kommer til å dempe veksttakten i årene som kommer. Overskuddet skal være det samme? Vi har lagt opp til en ambisjon om en avkastning på egenkapitalen på minst 12 prosent i 2014, det er bare litt over det prisen på egenkapital er i markedet. I så måte legger Finansfokus

20 intervjuet vi opp til en fortjeneste som bare er litt over det den må være for at vi skal tiltrekke oss kapital og investorer. Tankene vandrer igjen til gamle DNC-sjef Melander som etter noen år i sjefsstolen i banken skrev: "En forretningsbanks primære oppgave er etter min mening ikke å tjene mest mulig penger, selv om den selvfølgelig må drives etter lønnsomhetsprinsippet". Jeg vurderer å spørre Rune Bjerke om hvordan et slikt budskap ville blitt tatt i mot på vår tids Capital market days, i London, men slår det fra meg. MER ENDRING Det tar flere år å automatisere prosesser. Når må bedriften sørge for at den ansatte ikke risikerer å stå uten relevant kompetanse? Så tidlig som mulig. Det kan være interne utdanningstilbud og eksterne institusjoner. Det er vanskelig å vite sikkert når en oppgave vil bli borte. Automatisering er komplisert og tar ofte lengre tid enn man tror, og det er viktig ikke å ha bastante prognoser. Vi skal både ha fornøyde medarbeidere, og samtidig ligge i spiss når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. Det ryktes at DNB skal fjerne inntil 60 filialer. Har det ryktet nådd deg? Vi har ikke tallfestet antall filialer. 52 prosent av våre kunder er innom en filial maks én gang i året, men de er veldig ofte innom en "post i butikk" eller "bank i butikk". Men det er i filialene mange av dine ansatte jobber? Vi skal både ha fornøyde medarbeidere, og samtidig ligge i spiss når det gjelder å ta i bruk ny teknologi Ikke tallfestet: Vi har ikke tallfestet hvor mange filialer som skal legges ned. Vi er opptatt av å ivareta hensynet til både kunder, ansatte og aksjonærer. Men kundene er bærekraften i hele verdiskapingen. Når fattes beslutningen om hvilke filialer som skal legges ned? Vi har en prosess hvor vi ser over distribusjonskanalene våre. Vi regner med at konklusjonene på dette er klare en gang i første kvartal. Hvem fatter den beslutningen? Disse spørsmålene følger de vanlige beslutningsprosessene i DNB, med administrasjonen og styrende organer hvis det blir nødvendig. 22 Finansfokus 8-12

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2013 Gjeldsregister Tillitsvalgte Coacher Helge Leiro Baastad Oppsigelsesvarsel BYOD Ny forbundsleder Bonus Lønnstapere Aldersgrense YS Streik Ung sparing

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2013 SPESIAL. Gi oss. muligheter!

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2013 SPESIAL. Gi oss. muligheter! FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2013 UNG- SPESIAL Gi oss muligheter! Veien til kunnskapsprøven Delta på vårt komplette tilbud til deg som skal bli autorisert finansiell rådgiver. Programmet

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

Går i gang i Skien FINANS F O KUS

Går i gang i Skien FINANS F O KUS FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 6 2012 Går i gang i Skien Den nye virkeligheten Dramatisk nedbemanning Gikk fra Trondheim til Bergen Arbeidstid under press Færre særlig uavhengige H *

Detaljer

lønn kaka ellevill øker bonusfest lønnsspillet FINANS FOKUS coachens tips: FRONTFAGET ARBEIDSGIVERNE KOMPETANSe LØNN BONUSVINNERE nummer 2 2014

lønn kaka ellevill øker bonusfest lønnsspillet FINANS FOKUS coachens tips: FRONTFAGET ARBEIDSGIVERNE KOMPETANSe LØNN BONUSVINNERE nummer 2 2014 lønn FINANS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2014 coachens tips: slik får du høyere lønn ellevill eierne tar kaka bonusfest Det store lønnsforskjellene øker lønnsspillet LØNN FRONTFAGET YS BONUSVINNERE

Detaljer

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 08/ 11 Fagforeningene svekket Hyllet og drapstruet Hvem skal drive tilsyn? Brenner for nordområdene Kunsten å overbevise Amal Aden:

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2013. Hvem velger du?

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2013. Hvem velger du? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 4 2013 Hvem velger du? Dinamo Dinamo Foto: Thomas Dinamo Foto: Ekström Thomas Foto: Dinamo Ekström Thomas Ekström Foto: Dinamo Thomas Ekström Foto: Thomas

Detaljer

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker?

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2013 Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? Tema: Fremtidens betalingsformidling KOMPETANSE fremtidens største

Detaljer

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2012 Framtida er mobil DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank NY KOMPETANSE MED

Detaljer

Norges nye finansminister

Norges nye finansminister FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 8 2013 Norges nye finansminister Vant jobben tilbake Tema outsourcing Landsmøtet 2013 NY KOMPETANSE FRA BI BANK OG FORSIKRING Ta videreutdanning ved siden

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2013. Den nye EU-hverdagen

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2013. Den nye EU-hverdagen FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 5 2013 Den nye EU-hverdagen NY KOMPETANSE FOR DEG I BANK, FINANS OG FORSIKRING Ta videreutdanning ved siden av jobb BI Bank og Forsikring tilbyr samlingsbaserte

Detaljer

FINANS F O KUS. Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft

FINANS F O KUS. Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Fulgte drømmen til sydhavet nummer 5 2012 Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

Filialene forsvinner FINANS F O KUS. Ulike erfaringer med AFR Krevende for småbankene Vold og trusler i finansnæringen Fokus Bank blir historie

Filialene forsvinner FINANS F O KUS. Ulike erfaringer med AFR Krevende for småbankene Vold og trusler i finansnæringen Fokus Bank blir historie FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 7 2012 Filialene forsvinner Ulike erfaringer med AFR Krevende for småbankene Vold og trusler i finansnæringen Fokus Bank blir historie H * K Reklamebyrå

Detaljer

spesial Karriere den nye sjefen IT-nerden (og verste) BLI EN VINNER PÅ SOSIALE MEDIER FINANS utdanning Appene som får fart på karrieren din

spesial Karriere den nye sjefen IT-nerden (og verste) BLI EN VINNER PÅ SOSIALE MEDIER FINANS utdanning Appene som får fart på karrieren din FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2014 Karriere spesial Aldri for sent å ta utdanning Appene som får fart på karrieren din LinkedIn-tips: BLI EN VINNER PÅ SOSIALE MEDIER IT-nerden den

Detaljer

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11 Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 02/ 11 Stadig flere autoriseres Ingen blir oppsagt NOKAS kutter og vokser Finans på FACE Portrett: Den mystiske prinsen Døgnåpen

Detaljer

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 07/ 11 Gråt med barnas foreldre Én av fem må gå Kast deg på kompetansekarusellen Kick-off for det nye Finansforbundet AFR-stryk

Detaljer

Nest mektigste kvinne FINANS F O KUS. Kryptovaluta overtar 1 600 ute av Nordea Mangler maritim kompetanse Sjekk eksterne leverandører.

Nest mektigste kvinne FINANS F O KUS. Kryptovaluta overtar 1 600 ute av Nordea Mangler maritim kompetanse Sjekk eksterne leverandører. FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 4 2012 Kryptovaluta overtar 1 600 ute av Nordea Mangler maritim kompetanse Sjekk eksterne leverandører Nest mektigste kvinne H * K Reklamebyrå 1111 YS

Detaljer

FINANSFOKUS 06/ 11. første fraspark

FINANSFOKUS 06/ 11. første fraspark Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 06/ 11 Våtere, villere, varmere Skuffende dom Smil, du har jo fått jobb Hårreisende nedbemanning Arbeidstiden blir uendret første

Detaljer

endres FINANSFOKUS 03/ 11 sparebankene

endres FINANSFOKUS 03/ 11 sparebankene Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 03/ 11 Kontantfritt for alle pengene Egenkapitalbevis best i Vest Sosialt entreprenørskap vokser Årets første brudd Farlig seilas

Detaljer

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 04/ 11 Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme høy risiko

Detaljer

FINANSFOKUS 07/ 09. Kunnskapens eple henger høyt

FINANSFOKUS 07/ 09. Kunnskapens eple henger høyt FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 07/ 09 Unødvendig av Gjensidige Ikke bare barnemat Enorm giverglede Krise etter læreboken Iran blir aldri det samme Kunnskapens eple henger høyt LEDER Kunnskapens

Detaljer

Tema: FINANS F O KUS. Trojanere. Id-tyveri. Forsikringssvindel. Trusler mot ansatte. Hvitvasking. Hacking. Terror-finansiering.

Tema: FINANS F O KUS. Trojanere. Id-tyveri. Forsikringssvindel. Trusler mot ansatte. Hvitvasking. Hacking. Terror-finansiering. FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Tema: IT-Kriminalitet nummer 7 2014 Trojanere Id-tyveri Trusler mot ansatte Forsikringssvindel Hvitvasking Hacking Terror-finansiering H * K Reklamebyrå DNBO0614/1014

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2014. slår bankene. Salgsdirektør Siri Børsum

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2014. slår bankene. Salgsdirektør Siri Børsum F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 4 2014 slår bankene Salgsdirektør Siri Børsum K O M P L E T T C R O W D F U N D I N G t e g n e s e r i e R O B O T E R M C A S H A N S A T T E ØNSKER DU Å HOLDE

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Tjener på mangfold. KarrIere & utvikling BONUS TRØBBEL TALENT- JAKT: Hvordan selge seg selv. Sjefen som coach. Tenk utradisjonelt

Tjener på mangfold. KarrIere & utvikling BONUS TRØBBEL TALENT- JAKT: Hvordan selge seg selv. Sjefen som coach. Tenk utradisjonelt Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet KarrIere & utvikling 9. UTGAVE - AUGUST 2008 DEN NYE LEDERROLLEN: MERKEVAREBYGGING: KOSTBAR TURNOVER: Sjefen som coach Mye av opplæringsvirksomheten i norske

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer