Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 Særemnet i Norsk KVINNENE I HENRIK IBSENS TRE SKUESPILL ET DUKKEHJEM, GJENGANGERE OG VILDANDEN Terje Nilima Monsen

2 FORORD Henrik Ibsen er Norges mest kjente internasjonale forfatter og verdens mest spilte skuespillskriver. Hans stykker har blitt oversatt til mange språk og blir fortsatt den dag i dag satt opp på teaterscener verden over. Jeg har alltid fått et inntrykk av at noe av det mest typiske i Henrik Ibsens forfatterskap har vært hans sterke og uavhengige kvinner. Jeg ønsket derfor å fordype meg i Ibsens forfatterskap nettopp for å se om jeg klarte å trekke paralleller fra Ibsens stykker til dagens kvinnerolle. Problemstillingen jeg valgte for denne oppgaven var å se på «kvinnens rolle i hjemmet slik det er fremstilt i stykkene Et dukkehjem, Gjengangere og Vildanden sammenliknet med kvinnens rolle i dag.» For å løse denne oppgaven har jeg gitt et kort sammendrag av skuespillene med vekt på kvinnerollene og også tolkninger og kommentarer til dem. Deretter så har jeg sammenfattet likheter og særegenheter mellom kvinneskikkelsene, og jeg har satt opp det jeg mener er typiske karaktertrekk for kvinnerollen i dag og på 1800 tallet og gjort en sammenlikning. Til slutt har jeg sammenfattet det hele. Terje Nilima Monsen 3NOC Danielsen intensivgymnas 2011/2012 side 2

3 Særemnet i Norsk Kvinnene i Henrik Ibsens tre skuespill Et dukkehjem, Gjengangere og Vildanden. INNHOLD Forord... 2 Henrik Ibsens liv... 4 Et dukkehjem et skuespill i tre akter... 6 Gjengangere Et familiedrama i tre akter... 8 Vildanden Et skuespill i fem akter Fellestrekk og særegenheter i Ibsens stykker Kvinnens rolle i dag i forhold til Ibsens tid Ibsens kvinner sammenliknet med dagens kvinner Konklusjon Litteraturliste Terje Nilima Monsen 3NOC Danielsen intensivgymnas 2011/2012 side 3

4 HENRIK IBSENS LIV PERSONEN For å presentere Henrik Ibsen, vil jeg bruke hans egne ord slik han skrev dem i brevform: Jeg er født i staden Skien i Norge den 20. Marts 1828, blev student 1850, og foretog sommeren 1852 en rejse til Danmark og Tyskland, og overtok efter min tilbagekomst ledelsen af det norske teater i Bergen, hvilken stilling jeg i 1857 frasagde mig, da jeg ansattes som direktør ved Kristiania norske teater, hvilken post jeg fratrådte i Fra 1862 til begyndelsen af 1864 virkede jeg som æsthetisk konsulent ved Kristiania store teater og begav mig derpå med offentlig stipendium til Italien, hvor jeg forblev indtil sommeren Derefter tog jeg ophold i Dresden, besøgte i 1869 med statsstipendium Stockholm, modtog dersteds inbydelse til at overvære Suez kanalens åbning, berejste Egypten og vendte over Frankrige tilbage til Dresden, hvor jeg forblev på korte avbrydelser nær (ved verdensudstillingen i Wien fungerede jeg som jurymedlem for kunstafdelingen og i sommeren 1874 besøgte jeg Kristiania) til 1875, da jeg overflyttede til München, hvor jeg fremdeles befinder mig. I året 1866 blev mig af den norske stat bevilget en digtergage, og af offentlige udmærkelser har jeg modtaget følgende: Jeg er kommandør af den tyrkiske Medjidieh orden, ridder av Wasa ordenen og af St: Olafsordenen, indehaver af kong Oskars belønningsmedalje i guld samt ridder af Dannebrog og af den Sachsen.Ernestiske husordens 1ste klasse. (Ibsen sitert i Haakonsen, 1981, s. 18) Dette er dog et brev som kun trekker frem de store positive linjene i Ibsens liv. Sannheten er at hans barndom og ungdom var preget av fattigslige kår ettersom farens handelsvirksomhet gikk under og alle eiendommene ble pantsatt og solgt (Haakonsen, 1981, s. 23). Senere i livet slet Ibsen med depresjoner og høyt alkoholkonsum noe som hemmet skaperevnen hans i flere år på begynnelsen av 1860 årene. Først med Brand og Peer Gynt ble suksessen et faktum (Ystad, 2012). Terje Nilima Monsen 3NOC Danielsen intensivgymnas 2011/2012 side 4

5 FORFATTERSKAPET Henrik Ibsen publiserte 25 skuespill og en diktsamling i løpet av sitt liv. Dette i tillegg til en mengde samlebind. Forfatterskapet strekker seg over et halvt århundre med et verk utgitt hvert annet år i snitt. Selv om mange av karakterene går igjen i verkene så er alle unike på sin egen måte. Mens han bodde i Norge skrev han historiske drama iscenesatt i Norrøn, romersk og nåtid. Disse skuespillene fikk lunkne mottagelser. I 1864 flyttet han til Roma og to år etter kom Brandt ut. Dette var Ibsens første virkelige suksess. Dette ble fulgt opp av Peer Gynt som har blitt anerkjent som det mest populære norske teaterstykket igjennom tidene. Ibsens historiske drama avsluttes med det enorme verket Kejser og Galilæer i 1873, et maratonskuespill i ti akter. Etter de historiske dramaene begynner Ibsen å skrive realistiske samtidsdrama. Av disse så er Et dukkehjem det mest leste og spilte (Hansen, 2006). Skuespillene får hard medfart blant kritikerne, spesielt Gengangere som blir omtalt i sterke ordelag i britisk og amerikansk presse (Shaw, 1913, s ). Disse samtidsskuespillene settes ofte opp over hele verden selv den dag i dag. Med Vildanden kan vi se starten på en gradvis overgang fra samfunnsdrama til psykologiske drama. Av disse er Hedda Gabler den største suksessen og spilles nesten like mye som Et dukkehjem. De fire siste stykkene ble skrevet i Kristiania og handler om aldrende kunstnere, som Ibsen da selv var, og disse blir ofte sett på som selvportretter av Ibsen selv. (Hansen, 2006) Ibsens skuespill igjennom 50 år Catilina, 1850 Norma, 1851 Kjæmpehøien, 1850 og 1853 Sancthansnatten 1852 Gildet paa Solhoug, 1856 Fru Inger til Østeraad, 1857 Olaf Liljekrans, 1857 (trykt 1902) Hærmændene paa Helgeland, 1858 Kjærlighedens Komedie, 1862 Kongs Emnerne, 1863 Brand, 1866 Peer Gynt, 1867 De unges forbund, 1869 Digte, 1871 Kejser og Galilæer, 1873 Samfundets støtter, 1877 Et dukkehjem, 1879 Gengangere, 1881 En folkefiende, 1882 Vildanden, 1884 Rosmersholm, 1886 Fruen fra havet, 1888 Hedda Gabler, 1890 Bygmester Solness, 1892 Lille Eyolf, 1894 John Gabriel Borkman, 1896 Når vi døde vågner, 1899 (Ystad, 2012) Terje Nilima Monsen 3NOC Danielsen intensivgymnas 2011/2012 side 5

6 ET DUKKEHJEM ET SKUESPILL I TRE AKTER PERSONENE I et dukkehjem treffer vi hovedsakelig på Advokat Torvald Helmer, hans hustru Nora Helmer, Noras barndomsvenninne Kristine Linde og sakfører Krogstad, en mann som har blitt støtt ut av samfunnet men som nå holder på å jobbe seg opp igjen i samfunnet. Torvald og Nora Helmer har vært gift i åtte år. Kristine Linde og Herr Krogstad har tidligere hatt et forhold men det brøt stygt da Fru Linde fikk et tilbud om giftemål fra en annen. HANDLINGEN EN KJÆRLIGHETSERKLÆRING SOM ALDRI KOMMER Rett etter at Nora og Torvald ble gift falt Torvald syk. Det eneste som kunne redde ham var et opphold i Italia. Nora tok opp et lån igjennom sakfører Krogstad ved å forfalske faren sin underskrift for å få penger til sykeoppholdet. Nora har selv betjent gjelden ved hjelp av skrivearbeid og ved å stikke til side penger hun har fått av Torvald for å kjøpe kjoler. Når Fru Linde kommer til byen overtar hun med Noras hjelp jobben som sakfører Krogstad har. Dette gjør Krogstad harm og han ber Nora bruke hennes innflytelse overfor Torvald for at han får beholde jobben, hvis ikke vil han fortelle Torvald om dokumentforfalskningen. Nora klarer ikke å overbevise Torvald om å la Krogstad få beholde jobben og Torvald finner ut om gjelden. Til Noras fortvilelse reagerer Torvald med tanker på sin egen sosiale status istedenfor å se dette som et tegn på Noras kjærlighet og igjen erklære sin kjærlighet ved å ta på seg skylden. Når Krogstad sender gjeldsbrevet til dem brenner Torvald det og ønsker å fortsette som om ikke noe har skjedd, men Nora er ikke lenger den samme og forlater ham. NORA HELMER LEKEDUKKEN MED DEN STORE HEMLIGHETEN Nora har alltid levd i en skjermet atmosfære hvor først faren og så ektemannen har beskyttet henne mot verden. Hun spiller pliktig rollen som den underdanige fruen som sørger for at hjemmet er slik ektemannen vil ha det. Han ser på henne som «et Ekorn som kan gjøre morsomme Spring from ham, naar han kjeder sig, en Lærke, som kan kvidre hans Mismod bort, en Slikmund, som han kan gjøre glad med et Par Makroner» (Andreas Salomé 1893, s. 18). Bak denne fasaden har hun dog funnet stolthet i hennes evne til å skaffe penger til veie for å redde ektemannens liv og hennes evne til å betjene gjelden. Hun sier til Fru Terje Nilima Monsen 3NOC Danielsen intensivgymnas 2011/2012 side 6

7 Linde «Men nu skal du høre noget, Kristine. Jeg har også noe å være stolt og glad over. [ ] Det er mig som har reddet Torvalds liv.» (Ibsen, 2005a). TOLKNINGER OG KOMMENTARER Interessant nok så har Ibsen i ettertid fornektet at han talte kvinnesaken. I en middag i regi av norsk kvinnesaksforening i 1898 sa Henrik Ibsen at hans sak var mennesket, ikke kvinnesak (Templeton 1997, s. 110). Men videre har han også hevdet at han skrev hele stykket for den siste scenen sin skyld. Hvis man også tar bort kjønnsrolleforskjellene mellom Torvald og Nora, så forsvinner hele handlingen i stykket. Alt man sitter igjen med er slutten hvor Nora har frigjort seg fra Torvald, dukkehjemmet og sitt tidligere liv. (Templeton 1997, s. 120). Daniel Haakonsen påpeker Else Høst sin måte å lese stykket på. Det tar utgangspunkt i strømpescenen hvor Rank erklærer sin kjærlighet og gir henne en ukondisjonert redningserklæring. Hvis Nora var som et barn, ville hun ha grepet denne muligheten til å kjøpe seg fri, men hun viser heller her en oppegående moralsk rettskaffenhet som skulle opphøye henne til et voksent, tenkende menneske og dermed avfeie tolkningene som kun tilla henne kun barnlige egenskaper (Haakonsen 1981, s. 137). Dette viser hun igjen i siste akt hvor Torvald tilbyr henne hjelp etter bruddet og hun avviser dette med den kjølige replikken «Nei, siger jeg. Jeg modtager ingenting af fremmede» (Ibsen, 2005a). Stykket har også vært tolket som et opprop til forsvar for hvordan kvinner må utholde menns feighet. Mens Nora går rundt i påvente av et juleunder i form av en kjærlighetserklæring hvor Torvald tar på seg skylden for Noras bedrag så forventer Torvald kun en forskjønnet versjon av dagliglivet. «(...)Helmers Glæde ved det muntre og skjønne tillige er en ordinær Naturs Sky for Kamp og Alvor, for alt, hvorigjennem det æsthetiske Velbehag, med hvilket han nyder sig selv og Tilværelsen(...)» (Andreas Salomé 1893, s. 19). Min tolkning av stykket sett med dagens øyne er en kritikk av pliktekteskap hvor ekteskapet får en pyntet fasade mens en eller begge ektefellene kun utholder den andre. Her ser vi at Nora viser en ekte selvoppofrelse for sin Torvald. Til tross for at hun har en mulighet som kanskje kan spare dem for sakfører Krogstad sitt ydmykende press, benytter hun ikke den fordi det ville for henne være et utroskap å akseptere en annen manns kjærlighetserklæring Terje Nilima Monsen 3NOC Danielsen intensivgymnas 2011/2012 side 7

8 på den måten. Torvald på den annen side ser på Nora som lite mer enn en trofékone hvis jobb er å gjøre ham til lags. GJENGANGERE ET FAMILIEDRAMA I TRE AKTER PERSONENE I Gjengangere er hovedpersonene Fru Helene Alving, enkefrue etter Kaptein og Kammerherre Alving, Osvald Alving deres malersønn, Pastor Manders som er en venn av familien og som Helene tidligere har hatt en flamme for. Vi treffer også Snekker Engstrand og Regine Engstrand henholdsvis venn av og illegitim datter av Herr Alving. HANDLINGEN EN DAME SOM MISTER ALT Skuespillet er satt ti år etter at Kaptein Alving har dødd. Fru Helene Alving har besluttet at pengene etter hennes ektemann skal brukes til å bygge og drive et asyl for barn. Kvelden før åpningen brenner asylet til grunnen. Snekker Engstad benytter denne anledningen til å presse Pastor Manders til å ta midlene som var avsatt til drift av asylet og heller investere dem i hans planlagte "pensjonat for skipsoffiserer". Osvald har returnert til hjemstedet i anledning av asylets åpning. Han har nå begynt å merke virkningene av sin arvede syfilis og han ønsker å binde seg til Regine, hans barndomskjærlighet. Det blir da avslørt at de er halvsøsken og Regine flykter fra stedet. Stykket ender med at Osvald går inn i sykdommens tredje stadium og Helene Alving sitter igjen helt alene. FRU ALVING ENKEFRUEN MED SKAMMEN Helene lever i et kjærlighetsløst ekteskap som er arrangert av hennes foreldre. Kaptein og kammerherre Alving lever et utsvevende liv igjennom hele ekteskapet. Fru Alvings første reaksjon er avsky og hun flykter til sin flamme før ekteskapet Pastor Manders, men han sender henne tilbake. «Ja, takk De Deres Herre og Gud, at jeg besadt den fornødne fasthed,[...] og det blev mig forundt at føre Dem tilbage på pligtens vej og hjem til Deres lovlige husbond» (Ibsen, 2005b). Etter dette mislykkede bruddet forsøker Fru Alving å ta del i mannens festlyst, men når han gjør stuepiken gravid så har hun fått nok. «Men da heller ikke dette hjælper; da han i deres eget Hus knytter fortrolige Forbindelser, og dette Forhold har Terje Nilima Monsen 3NOC Danielsen intensivgymnas 2011/2012 side 8

9 Følger, da fravrister hun ham beslutsomt Herredømmet og Friheden. Hun blir hu hans Tyran,[...]» (Andreas Salomé, 1893 s. 43). TOLKNINGER OG KOMMENTARER Som Et dukkehjem så har også Gjengangere blitt lest på flere måter. Joan Templeton skriver denne anekdoten: When Professor Howe puts the question to his class At whose door must the tragedy be laid? His student Casebeer identifies the culprit as heredity and quotes «The sins of the fathers are visited on their children». Student Johnson claims that the fault is Pastor Manders for sending Helene Alving back to her husband. Student Hibbard objects by pointing out that it was the captain who did «all the bad things». Only Professor Howe s favorite student Tertan is equal to the challenge, rising to his feet and coming «brilliantly to the point»: «Your father never found any outlet for the overmastering joy of life that was in him. And I brought no holiday into his home, either. Everything seemed to turn upon duty and I am afraid I made your poor father s home unbearable to him, Oswald. Spoken by Mrs. Alving. The brightest boy in the all male class sees what the less intelligent ones miss: Ibsen was blaming the woman» (Templeton, 1997, s ). Som vi ser så er det flere som blir tillagt skylden for at ekteskapet slår feil. Grunnlaget for dette argumentet ligger i Fru Alvings pietistiske oppdragelse gjorde at hun ikke etterkom hennes ektemanns nytelseslyst. Dette må i tillegg sees i sammenheng med tiden hvor det var en kones plikt å tilfredsstille sin ektemann. Men dette er ikke den eneste måten å tolke dette på. Man kan tvert i mot si at Fru Alving blir drevet bort fra ekteskapet. Når hun ofrer seg til Pastor Manders med ordene «Her er jeg! Tag mig» (Ibsen, 2005b), er det ikke handlingen til en lettsindig kvinne som vil besudle ekteskapet vi ser, men en kvinne som er drevet bort i avsky for hvordan ektemannen besudler ekteskapet. Dette ser ikke Manders og derfor sender han henne tilbake (Andreas Salomé, 1893, s. 41). Min tolkning går i retning av den siste. Det er Kaptein/Kammerherre Alving som ikke makter å oppnå sin hustrus ekte kjærlighet. Dette har han til felles med Torvald Helmer. Begge fornekter deres hustru den respekt de krever. Nora krever å bli respektert som et menneske og ikke som en dukke. Helene krever respekt for sin tro på etablissementet. På den måten er både Nora og Helene samt Torvald og Kapteinen hver sin motsetning, men maktforholdet ligger hos mennene i hvert av tilfellene. Terje Nilima Monsen 3NOC Danielsen intensivgymnas 2011/2012 side 9

10 VILDANDEN ET SKUESPILL I FEM AKTER PERSONENE I Vildanden treffer vi hovedsakelig på Hjalmar Ekdal, sønn av Løytnant Ekdal som har falt fra samfunnet etter en ulovlighet i forbindelse med en skoghandel. Gina Ekdal, Hjalmars hustru som er den som faktisk driver fotografivirksomheten. Gregers Werle, sønn av Grosserer Werle som var Løytnant Ekdals kompanjong i skogkjøpet. Hedvig Ekdal er Hjalmar sin 14 år gamle uekte datter. HANDLINGEN EN LIVSLØGNS AVSLØRING DREPER EI JENTE I motsetning til de to foregående stykkene så er dette et mer psykologisk drama. Handlingens hovedinnhold handler om Hjalmar Ekdals livsløgn. Han tror han lever i et lykksalig ekteskap med en jobb som fotograf som et resultat av Grosserer Werles gode hjertelag. Gregers Werle får nyss om at det er Grossereren som har maket sammen Gina og Hjalmar og at Hedvig ikke er Hjalmars datter. Gregers tar det da for seg som sin livsoppgave å åpne øynene til Hjalmar og få i stand «Så stort et opgør, et opgjør, som en hel ny livsførsel skal grundes på, en livsførsel, et samliv i sandhed og uden al fortielse» (Ibsen, 2005c). Resultatet blir dog ikke slik Gregers ser for seg. Hedvig som Gregers forsøker få til å vise sin far sin kjærlighet ved å ofre vildanden ofrer isteden sitt eget liv. GINA EKDAL HUSFRUEN SOM HOLDER FAMILIEN GÅENDE Mens Hjalmar Ekdal ligger og fantaserer om en oppfinnelse innenfor fotografikunsten som skal gjøre ham rik og berømt, er det Gina som i realiteten tar hånd om forretningene. I andre akt i stykket leser vi: Gina: Kan du huske hvor meget vi gav ud for smørret i dag? Hedvig: Det var 1 krone og 65 øre Gina: Det er riktig. (noterer) Det er svært, hvad her brukes af smør her i huset. Og så var det spegepølse og til ost, [...] Gina: [...]og så tog jeg jo ind otte kroner og femti øre for fotografierne. (Ibsen, 2005c) Her ser vi at i tillegg til å drive fotografivirksomheten fører Gina også regnskap for utgiftene. Dette la også Andreas Salomé merke til og skrev «Gina [er imidlertid] blevenen brav og Terje Nilima Monsen 3NOC Danielsen intensivgymnas 2011/2012 side 10

11 dygtig Hustru. Det er alene hendes utrættelige Flid, som opretholder ikke bare Husstellet men ogsaa hele Forretningen.» (Andreas Salomé, 1893, s. 59) TOLKNINGER OG KOMMENTARER Som et psykologisk drama så er Hedvig en like viktig kvinnekarakter som det Gina er. Iallfall når det kommer til tragedien. Her er det Hedvig som gjør det ultimate offeret for å vise sin kjærlighet for sin far. Her kan man trekke linjer til Noras selvoppofrende kjærlighet for Torvald, bare i en mye mer ekstrem form. «Hedvig alone performs the «little celebration» out in the loft that «dear, dear Daddy» promised for her birthday. Hedvig s death, her gift of love, is her birthday present from her father» (Templeton, 1997, s. 176). Dette er et resultat av farens øyeblikkelige avvisning av henne når han får greie på at han kanskje ikke er hennes far. Relasjonen til Nora i Et Dukkehjem og Helene i Gjengangere ligger ikke i Gina, men mye heller i Hjalmar. Når Nora går ut av dukkehjemmet, er det fordi hun er sterk nok og har innsett at livet hittil har vært en løgn. Hadde man derimot rykket henne ut av dukkehjemmet tidligere så ville hun nok bare ha søkt tilflukt i det neste huset som hadde tatt i mot henne. Dette ser vi gjenspeilet i måten Hjalmar reagerer på når han får sannheten kastet i ansiktet. Slik viser Ibsen at kvinner (eller kanskje alle mennesker) kjemper mot to fiender; den gamle som ønsker å låse dem inne i de gamle tradisjonene og den nye som ønsker å rykke dem ut med hud og hår og tre over dem disse nye og bedre idealene. (Shaw, 1913, s. 98) Min tolkning av stykket følger mye heller Shaw sine tanker. Det er en hårfin balansegang som må beherskes i et paradigmeskift. Det må skje gradvis og man må ta hensyn til det etablerte og gradvis omforme det. Hvis man plutselig rykker teppet under det så er det mange som ikke vil kunne tåle den omveltningen og mye vil gå tapt. Jeg kan bare spekulere i om dette er en kritikk av Friedrich Nietzsche som i Slik talte Zarathustra skrev at «de som du ikke kan lære å fly, lær dem å falle raskere» (Oversatt av meg). Det jo slik med omveltninger at enkelte ting ikke kan endres umiddelbart uten at mye rundt faller sammen. Terje Nilima Monsen 3NOC Danielsen intensivgymnas 2011/2012 side 11

12 FELLESTREKK OG SÆREGENHETER I IBSENS STYKKER Et gjennomgående tema i alle tre stykkene er kvinner som ikke har funnet sin plass. Nora Helmer har blitt holdt i et dukkehus hvor hun lever et meningsløst liv i en lekeverden utenfor samfunnet. Helene Alving ble påtvunget et ekteskap til en mann hun ikke elsket og hvis utsvevende liv var en skamplett for familien. Hun levde et liv hvor alt handlet om å holde en fasade på tross av mannens indiskresjoner. Gina kjenner til at det ikke er Hjalmar som er faren til Hedvig og hun må gå igjennom ekteskapet bærende på den store hemmeligheten. Vi ser også at alle de voksne kvinnefigurene har store økonomiske forpliktelser. Nora betaler ned lånet som hun har tatt opp. Helene styrer mannens formue og bruker pengene til å bygge asylet, og Gina styrer familie og bedriftsøkonomien og holder nøye regnskap. Når det kommer til utenomekteskapelige forhold så får Nora et tilbud fra Dr. Rank, men vil ikke akseptere denne kjærlighetserklæringen. Helene oppsøker Pastor Manders ut av avsky for Kapteinens vanhelligelse av sitt ekteskap. Gina har hatt et forhold med Grosserer Werle og Hedvig er Hjalmars uekte datter. Når det kommer til måten konfliktene blir håndtert så er de vidt forskjellige. Nora velger å ta et oppgjør og bryter ut av ekteskapet. Helene resignerer seg til sin skjebne. Når det gjelder Gina, forsøker hun å redde det, om ikke lykkelige så iallfall høyst utholdelige ekteskapet. Terje Nilima Monsen 3NOC Danielsen intensivgymnas 2011/2012 side 12

13 KVINNENS ROLLE I DAG I FORHOLD TIL IBSENS TID Å skulle definere «dagens kvinnerolle» er ingen enkel sak. Spesielt ikke med dagens norske kvinne. Som Stéphani Dumont skrev det: Den moderne kvinne er egentlig en mann (...) selvopptatt, nevrotisk og høy på caffelatte. Og hun kan sitte på bilpanseret. (...) Skillet mellom den urbane mannen og kvinnen er i ferd med å viskes ut. (...) Hun blir ikke satt på panseret lenger, men hun kan selv sette deg der og le av det. (...) De beste venninnene er de som ikke finner menn som er bra nok.(...) I forhold til sex vil hun ha mulighet til å velge. Hun prøver så godt hun kan å oppføre seg kynisk(...) dermed går det dårlig med kjærligheten. [Den moderne kvinnen] mener at «den moderne kvinnen» er selvbevisst og sterk (Dumont, 1999). Dette sammenfatter i veldig korte trekk hvordan jeg og flere med meg oppfatter dagens kvinnerolle med et veldig stort unntak; Det er kun i det profesjonelle og mentale at kvinner er som menn. Kvinner flest setter pris på å vise frem og få sin fysiske femininitet satt pris på. Når det gjelder kvinnens rolle på 1800 tallet er den ganske entydig. Marthe Ericsson Ryste har skrevet på fortellingeromhenne.no: Tidligere hadde familien vært et arbeidsfellesskap i hjemmet, men [på 1800 tallet] ble produksjonen i stadig økende grad flyttet ut av hjemmet. Kvinnene ble værende i hjemmet med ansvar for barn og husarbeid. Mennene skulle arbeide ute, ta de politiske avgjørelsene og styre økonomien.(...) Det var ikke akseptabelt for kvinner i de øvre sosiale lag å ta lønnet arbeid utenfor hjemmet.(...) De unge pikene i overklassen skulle lære dannelse,(...) og målet var å tiltrekke seg en ektemann (Ryste, 2012). Jeg har speilet et slikt kvinnebilde for mine venninner og de er enig med at det var slik det var før og at dette er noe de selv ikke ville kunne ha funnet seg inn i. Når man stiller de to utdragene ved siden av hverandre så er det unison enighet om at det første bildet av en kvinne er det mest passende og det som klart er å foretrekke. Terje Nilima Monsen 3NOC Danielsen intensivgymnas 2011/2012 side 13

14 IBSENS KVINNER SAMMENLIKNET MED DAGENS KVINNER Nora Helmer er en kvinne som nekter å la seg holde for narr. Hun har blitt plassert på bilpanseret men nekter å bli sittende der som pryd til glede for menns øyne. Hun har ofret av seg selv og ser at hun ikke får igjen det hun trenger. Dette fører til at hun tar et oppgjør med seg selv og finner ut at det eneste riktige er å forlate dette mislykkede ekteskapet og starte på nytt. På Ibsens tid hadde kvinnen ikke lov til å ta ut skilsmisse fra sin mann. Det var en enerett mannen hadde. Allikevel er det akkurat dette Nora gjorde og noe som er blitt ganske vanlig i dagens samfunn. Helene Alving har funnet seg i mannens utsvevelser. Hun har ofret alt hun har hatt og til og med sendt fra seg sin eneste sønn for å skåne ham fra farens uverdige livsførsel. Hun forsøker å verne om familiens omdømme og gjør som best for å skjule dette. Selv i dag har vi mange som lever i pliktekteskap. Enten det er for barnas skyld eller om det er felles økonomiske interesser. Vi ser at Helene forsøker å bryte ut av sitt ekteskap når det går opp for henne at det ikke er slik hun ønsker å leve, men når dette forsøket mislykkes resignerer hun seg til sin skjebne. Gina er en forretningskvinne. Hun er datter av en driftig dame som driver et lite spisekvarter og har nok lært en og annen kunst fra henne. Hun er den som tar seg av familiedriften mens mannen i huset leker seg på loftet med sin far og dagdrømmer om sin store oppfinnelse. Vi ser i dagens samfunn at det er normalt at kvinner ikke bare har kontroll på økonomien hjemme men også i bedrifter. Den svake mannen (les: tøffelen) er også noe som vi ser stadig oftere. Terje Nilima Monsen 3NOC Danielsen intensivgymnas 2011/2012 side 14

15 KONKLUSJON Etter det som har kommet frem i analysen, vil jeg trekke den slutningen at Ibsen, om ikke han var klarsynt, iallfall så at kvinnens rolle var i endring. Om dette var etter inspirasjon fra John Stuart Mills budskap om at moral bør bygges på menneskers behov for glede, trygghet og forståelse fremfor pliktene som tradisjonelt har vært grunnlaget, vet vi ikke. Ibsens kvinner viste klare karaktertrekk som selvstendighet og uavhengighet som var atypisk for perioden. Ikke bare gikk dette til hovedpersonene men selv også Gina Ekdals mor blir beskrevet som «[...]en flink og strevsom kone, som holdt et lidet spisekvarter. Og så havde hun et værelse at leje ud også;» (Ibsen, 2005c). Altså har hun både økonomiske forpliktelser, eiendom og må kjenne kontraktsrett med tanke på utleieværelset. Dette er noe som en hver kan oppnå i dag og man stusser ikke lenger i møte med slike uavhengige kvinner. Som jeg nevnte i innledningen har jeg hatt mitt inntrykk av Ibsen og hans kvinnekarakterer. Det jeg ikke har vært klar over før var hvor stort spenn det har vært mellom ytterpunktene i tolkningen av de forskjellige stykkene. Når jeg leste hvordan Templeton forklarte på hvilken måte det var Helene Alving skyld at mannen var utro, måtte jeg lese det om igjen både en og to ganger før jeg faktisk trodde at det var det som stod. På en måte kan jeg forstå argumentasjonen selv om jeg ikke kan bifalle den. Til sist vil jeg nevne noen tanker jeg har om Ibsens uttalelse til norsk kvindesaksforening som var årsak til mang en spekulasjon. Han hevder at hans sak er mennesket og ikke kvinnesak. Slik jeg leser det så er ikke de to utelukkende for hverandre. Jeg ser dette som en utsøkt politisk manøver for å tiltrekke seg oppmerksomhet og ikke frastøte seg noen enkelt gruppe. Det er jo mye av tvetydigheten og tolkningsmulighetene som har gjort Ibsen så populær. Dette sammen med hans eminente symbolbruk som jeg veldig gjerne skulle ha tatt med i denne oppgaven, men som dessverre faller utenfor problemstillingen. Terje Nilima Monsen 3NOC Danielsen intensivgymnas 2011/2012 side 15

16 LITTERATURLISTE PRIMÆRLITTERATUR Ibsen, H. 2005a, Et dukkehjem, Ibsen.net/Universitetet i Oslo tilgjengelig fra <http://ibsen.net/index.gan?id= > [ ] Ibsen, H. 2005b, Gjengangere, Ibsen.net/Universitetet i Oslo tilgjengelig fra <http://ibsen.net/index.gan?id= > [ ] Ibsen, H. 2005c, Vildanden, Ibsen.net/Universitetet i Oslo tilgjengelig fra <http://ibsen.net/index.gan?id= > [ ] SEKUNDÆRLITTERATUR Andreas Salomé, L. 1893, Henrik Ibsens kvindeskikkelser (oversatt av H. Garborg). Kristiania og København: Alb. Cammermeyers forlag (Originalutgaven utgitt i 1892) Dumont, S. ( ), "Den moderne kvinne er som en mann", Dagbladet.no tilgjengelig fra <http://www.dagbladet.no/pds/1999/12/13/ html> [ ] Hansen, J.M. ( ) "Kort Ibsen biografi", ibsen.net tilgjengelig fra <http://www.ibsen.net/?id= > [ ] Haakonsen, D. 1981, Henrik Ibsen: Mennesket og kunstneren. Oslo: Aschehoug Ryste, M.E. I tiden: 1800 tallet, fortellingeromhenne.no tilgjengelig fra <http://fortellingeromhenne.no/_sofie/artikkel/vis.html?tid=55981> [ ] Shaw, B. 1913, The Quintessence of Ibsenism Now Completed to the death of Ibsen. London: Constable and Company Ltd. (Oppdatert utgaven publisert i 1891) Templeton, J. 1997, Ibsen s women, Cambridge: Cambridge University Press Ystad, V , I Store norske leksikon. Tilgjengelig fra <http://snl.no/.nbl_biografi/henrik_ibsen/utdypning> [ ] BILDER Forside: Franz Hanfstaengel 1878 The Norwegian Museum of Cultural History. Side 3: Montasje med Ibsen omgitt av sine mest kjente sceneskikkelser. Hentet fra ibsen.net Tilgjengelig fra <http://www.ibsen.net/image/113446/1/113446_1.jpg> [ ] Side 14: Portrett av Ibsen igjennom tiden. Hentet fra ibsen.net. Tilgjengelig fra <http://www.ibsen.net/?id= > [ ] Terje Nilima Monsen 3NOC Danielsen intensivgymnas 2011/2012 side 16

HENRIK IBSEN GJENGANGERE ET FAMILIEDRAMA I TRE AKTER (1881) Etterord av Bjørn Hemmer

HENRIK IBSEN GJENGANGERE ET FAMILIEDRAMA I TRE AKTER (1881) Etterord av Bjørn Hemmer HENRIK IBSEN GJENGANGERE ET FAMILIEDRAMA I TRE AKTER (1881) Etterord av Bjørn Hemmer Norske klassikere fra Vigmostad & Bjørke Bjørnstjerne Bjørnson Synnøve Solbakken Camilla Collett Amtmannens døtre Arne

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Henrik Ibsen.notebook. February 03, Søstrene Nora og Hedda mener navnene deres har vært belastende. Minner: Søsterne tar en titt i fotoalbumet.

Henrik Ibsen.notebook. February 03, Søstrene Nora og Hedda mener navnene deres har vært belastende. Minner: Søsterne tar en titt i fotoalbumet. Henrik Ibsen.notebook February 03, 2013 Søstrene Nora og Hedda mener navnene deres har vært belastende. Minner: Søsterne tar en titt i fotoalbumet. Juvelen: Denne brosja kjøpte Henrik Ibsen til sin kone.

Detaljer

HENRIK IBSEN ET DUKKEHJEM SKUESPILL I TRE AKTER (1879) Etterord av Bjørn Hemmer

HENRIK IBSEN ET DUKKEHJEM SKUESPILL I TRE AKTER (1879) Etterord av Bjørn Hemmer HENRIK IBSEN ET DUKKEHJEM SKUESPILL I TRE AKTER (1879) Etterord av Bjørn Hemmer Norske klassikere fra Vigmostad & Bjørke Bjørnstjerne Bjørnson Synnøve Solbakken Camilla Collett Amtmannens døtre Arne Garborg

Detaljer

Innhold. Forord... 11

Innhold. Forord... 11 Innhold Forord... 11 Kapittel 1 Om Teater i klasserommet, estetiske læreprosesser og kunnskapsløftet... 13 TIK-modellens bakgrunn... 13 TIK-modellens hovedmål... 15 TIK-modellen sett i relasjon til Kunnskapsløftets

Detaljer

CLAUDIA og SOPHIE møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor.

CLAUDIA og SOPHIE møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor. HONOUR Av Joanna Murray-Smith og møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor. EKST. PARK. DAG. Jeg kjenner deg igjen. Jeg gikk

Detaljer

ISSN 0130. Intensivt mellomkurs i norsk, trinn III Skriftlig eksamen 4 timer KANDIDATNUMMER. Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo 2012!

ISSN 0130. Intensivt mellomkurs i norsk, trinn III Skriftlig eksamen 4 timer KANDIDATNUMMER. Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo 2012! KANDIDATNUMMER Sidetall av Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen!! ISSN 0130 Intensivt mellomkurs i norsk, trinn III Skriftlig eksamen 4 timer Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

HENRIK IBSEN VILLANDEN SKUESPILL I FEM AKTER (1884) Etterord av Bjørn Hemmer

HENRIK IBSEN VILLANDEN SKUESPILL I FEM AKTER (1884) Etterord av Bjørn Hemmer HENRIK IBSEN VILLANDEN SKUESPILL I FEM AKTER (1884) Etterord av Bjørn Hemmer Norske klassikere fra Vigmostad & Bjørke Bjørnstjerne Bjørnson Synnøve Solbakken Camilla Collett Amtmannens døtre Arne Garborg

Detaljer

Teksthefte for elever Resyme av handlingene, utdrag fra stykkene og personkarakteristikker til skuespillene Peer Gynt og Vildanden

Teksthefte for elever Resyme av handlingene, utdrag fra stykkene og personkarakteristikker til skuespillene Peer Gynt og Vildanden IbsenLabyrinten 2010 Teksthefte for elever Resyme av handlingene, utdrag fra stykkene og personkarakteristikker til skuespillene Peer Gynt og Vildanden Peer Gynt I skuespillet møter vi: Peer Gynt Åse,

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart!

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart! WHATEVER WORKS Melody har flyttet uten forvarsel fra sine foreldre, og bor nå med sin mann Boris. Moren til Melody, Marietta, er blitt forlatt av sin mann, og er kommet til leiligheten deres. Det er første

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Et dukkehjem (utdrag fra akt 3)

Et dukkehjem (utdrag fra akt 3) Henrik Ibsen (1828 1906) Et dukkehjem (utdrag fra akt 3) NORA. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. Der er øvet megen urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. HELMER. Hva! Av

Detaljer

ELLING REITAN IBSENS KVINDER GALLERI PINGVIN. 11. november 2006

ELLING REITAN IBSENS KVINDER GALLERI PINGVIN. 11. november 2006 ELLING REITAN GALLERI PINGVIN 11. november 2006 IBSENS KVINDER Ibsens Kvinder Mitt arbeid med Henrik Ibsen startet med en Peer Gyntutstilling og lanseringen av en Peer Gynt Suite bestående av 4 litografier.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Glassveggen. Historien om en forbryter. Sammendrag, Glassveggen

Glassveggen. Historien om en forbryter. Sammendrag, Glassveggen Sammendrag, Glassveggen Webmaster ( 10.09.04 16:42 ) Ungdomsskole -> Norsk -> Bokreferat -> 10. klasse Målform: Bokmål Karakter: 6 Et sammendrag av boken "Glassveggen" av Paul Leer-Salvesen som er pensum

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

SILVER LININGS PLAYBOOK av David O. Russel. Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com

SILVER LININGS PLAYBOOK av David O. Russel. Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com SILVER LININGS PLAYBOOK av David O. Russel Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com After a stint in a mental institution, former teacher Pat Solitano moves back in with his parents

Detaljer

AVVISNING MISBRUK/MISTILLIT

AVVISNING MISBRUK/MISTILLIT REGISTRERING AV NEGATIVE GRUNNLEGGENDE LEVEREGLER Skjemaet er laget ved å klippe ut skåringene fra kapitlene om spesifikke leveregler i Gjenvinn livet ditt av Young og Klosko Skriv et tall fra 1 til 6,

Detaljer

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh Scene for mann og kvinne. Manuset ligger på NSKI sine sider. INT. S LEILIGHET. SEN ETTERMIDDAG. Det er åpent. Hei. Hallo kan jeg hjelpe deg? Jeg heter Cynthia

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

HENRIK IBSEN I BARNEHAGEN

HENRIK IBSEN I BARNEHAGEN Trekløveren barnehage HENRIK IBSEN I BARNEHAGEN KORT OM PROSJEKTET Trekløveren barnehage har en lang tradisjon for å ha temaarbeid om Henrik Ibsen sammen med de eldste barna. Gjennom prosjektet Henrik

Detaljer

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet.

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. 17. s. i treenighetstiden 2016. Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død.

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

Kapittel 4 Tekstutdrag fra Vildanden

Kapittel 4 Tekstutdrag fra Vildanden Kapittel 4 Tekstutdrag fra Vildanden 1 VEDLEGG 14: ROLLELISTEN Grosserer Werle, verkseier etc. Gregers Werle, hans sønn Gamle Ekdal, tidligere løytnant Hjalmar Ekdal, den gamles sønn, fotograf Gina Ekdal,

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

THE WITCHES OF EASTWICK av Michael Cristofer

THE WITCHES OF EASTWICK av Michael Cristofer THE WITCHES OF EASTWICK av Michael Cristofer Scene for tre kvinner Manuset finner du her http://screenplayexplorer.com/wpcontent/scripts/the-witches-of-eastwick.pdf Three single women in a picturesque

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Nir Baram. Verdens skygge. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik

Nir Baram. Verdens skygge. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Nir Baram Verdens skygge Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Til R. Alle karakterer og hendelser i denne boken er et resultat av forfatterens fantasi og enhver likhet mellom dem og virkeligheten er rent

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Et feministisk manifest på femten forslag

Et feministisk manifest på femten forslag KJÆRE IJEAWELE, eller Et feministisk manifest på femten forslag Chimamanda Ngozi Adichie Oversatt fra engelsk av Hilde Rød-Larsen Til Uju Egono. Og til lillesøsteren min, Ogechukwu Igmelu. Med kjærligste

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Den som har øre, han høre.. Brevene til de syv kirkene i Johannes Åpenbaring Prosess Manual Menigheten i Tyatira Utviklet av Anders Michael Hansen Oversatt fra engelsk av Ann Kristin Tosterud og Vegard

Detaljer

Ketil Bjørnstad Ensomheten. Roman

Ketil Bjørnstad Ensomheten. Roman Ketil Bjørnstad Ensomheten Roman Om boken: Fiolinisten Susanne Hvasser og bassisten Oscar Enger er musikere i Oslofilharmonien. Lenge har de levd rolige og regelmessige liv. Men sensommeren 2012 settes

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

HENRIK IBSEN EN FOLKEFIENDE SKUESPILL I FEM AKTER (1882) Etterord av Bjørn Hemmer

HENRIK IBSEN EN FOLKEFIENDE SKUESPILL I FEM AKTER (1882) Etterord av Bjørn Hemmer HENRIK IBSEN EN FOLKEFIENDE SKUESPILL I FEM AKTER (1882) Etterord av Bjørn Hemmer Norske klassikere fra Vigmostad & Bjørke Bjørnstjerne Bjørnson Synnøve Solbakken Camilla Collett Amtmannens døtre Arne

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

JUR111 1 Arve- og familierett

JUR111 1 Arve- og familierett JUR111 1 Arve- og familierett Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 JUR111, forside Flervalg Automatisk poengsum 2 JUR111, Høst 2016 Skriveoppgave Manuell poengsum JUR111 1 Arve- og familierett Starttidspunkt:

Detaljer

Undervisningsopplegg: Peer Gynt

Undervisningsopplegg: Peer Gynt Undervisningsopplegg: Peer Gynt Vedlagt finner du den opprinnelige åpningen av Ibsens drama Peer Gynt. Vi møter en sint og fortvilet mor Aase som er oppgitt over sønnen som bare driver dank og ikke gjør

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Kapittel 3 Tekstutdrag fra Et dukkehjem

Kapittel 3 Tekstutdrag fra Et dukkehjem Kapittel 3 Tekstutdrag fra Et dukkehjem 1 VEDLEGG 1: KOM! SÅ FÅR DU SE HVA JEG HAR KJØPT! (fra sitt sideværelse) Er det mitt lille ekorn som romsterer der inne? Ja! Når kom ekornet hjem? Nu nettopp. (putter

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn?

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn? BURN THIS Anna og Pale har vært i et forhold tidligere. Hun har laget en danseforestilling basert på forholdet hun hadde med Pale. Dette er deres første møte etter premieren, som de begge har sett. INT.

Detaljer

En filosofisk kjærlighetshistorie 4: Freud: innover og utover, fram og tilbake

En filosofisk kjærlighetshistorie 4: Freud: innover og utover, fram og tilbake En filosofisk kjærlighetshistorie 4: Freud: innover og utover, fram og tilbake Vi har sett at vår forståelse av hva kjærlighet er, er formet hovedsakelig av tre tradisjoner, nemlig (1) den gresk/ romerske,

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden.

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden. Preken i Fjellhamar kirke 20. mars 2011 2. søndag i faste Kapellan Elisabeth Lund Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no Bibelens kvinnebilde GT om kvinner: Kvinnen og barnet: Morskallet løftes sterkt frem i GT. Kvinnen kalles til å føde barn og være en god mor og hustru Men hennes kall strekker seg lengre enn det. www.sykepleien.no

Detaljer

Det skambelagte skjules

Det skambelagte skjules SÅRBARHET OG SKAM Det skambelagte skjules Hva har vi behov for å skjule? Hvordan skjuler vi oss? Hvordan kommer vi bak det som skjuler seg? Hvilke fantasier får vi som behandlere? Hva skal vi tro og ikke

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord 0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM Forord Skal kjærligheten tåle de naturlige motsetningene som alltid melder seg i et parforhold, trengs det både flaks og kunnskap

Detaljer

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk Tekst-sammenbindere Betydningsrelasjon Tillegg Mot Konjunksjoner; sideordning ved å binde sammen heler Og eller samt Men mens Subjunksjoner; underordning ved bruk av ledd selv om enda Årsak For fordi slik/for

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

HENRIK Å tenke seg at dette en gang har vært et veksthus. ANNA Orgelet må visst også repareres. HENRIK Anna? Jeg vil at vi

HENRIK Å tenke seg at dette en gang har vært et veksthus. ANNA Orgelet må visst også repareres. HENRIK Anna? Jeg vil at vi DEN GODE VILJEN Skrevet av Ingmar Bergman. Regi: Bille August. FORHISTORIE: Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket seg i overklassekvinnen

Detaljer

SANDY Hvorfor lar du ham være så kjip mot deg? SANDY Nei, det var du ikke. Hvorfor lar du ham plage deg? SANDY BELLA

SANDY Hvorfor lar du ham være så kjip mot deg? SANDY Nei, det var du ikke. Hvorfor lar du ham plage deg? SANDY BELLA RABBIT av Nina Raine Scene for tre kvinner og tre menn. Manus får du kjøpt på www.adlibris.com It's Bella's twenty-ninth birthday. Friends and former lovers meet for a drink to celebrate. But as the Bloody

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 1. kapitlet Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2013 Vær frimodig på Bibelens grunn! Guds Ord presses fra alle sider, STÅ FAST! Gud har gitt oss bud og regler av kjærlighet fordi han elsker oss! Lovløshet er ikke

Detaljer

Siggerud. Nede har vi 5-7 klasse og oppe har vi 8-10, rettere sagt ungdomskolen. Oppe har vi lærerværelse og rektors kontor.

Siggerud. Nede har vi 5-7 klasse og oppe har vi 8-10, rettere sagt ungdomskolen. Oppe har vi lærerværelse og rektors kontor. Siggerud Vi fikk Siggerud skole i 2012 og nå er vi i 2014 så da er den to år gammel. Vi har 2 forskjellige skoler, en fra 1-4 og en fra 5-10. Det er to forskjellige etasjer en fra 5-7 og en fra 8-10. Nede

Detaljer

Abel 7 år og har Downs

Abel 7 år og har Downs Abel 7 år og har Downs Abel glæder sig til at begynde i skolen. Når Abel er glad, er han meget glad, og når han er ked af det, er han meget ked af det. Abel har Downs syndrom og han viser sine følelser

Detaljer

veier ut av fortielsen avdekking av seksuelle overgrep siri søftestad, sosionom/phd-kandidat, abup, sørlandet sykehus

veier ut av fortielsen avdekking av seksuelle overgrep siri søftestad, sosionom/phd-kandidat, abup, sørlandet sykehus veier ut av fortielsen avdekking av seksuelle overgrep siri søftestad, sosionom/phd-kandidat, abup, sørlandet sykehus Avdekking / Disclosure en situasjon der den utsatte forteller om overgrep til noen

Detaljer

KoiKoi: Barnekompendiet

KoiKoi: Barnekompendiet KoiKoi: Barnekompendiet 1. Om kjønn hos Ankoi Opptakstprøvene Den første natten av KoiKoi samles alle av hvert kjønn for å holde MannRit, NukRit og KvinnRit. Din rolles kjønn ble avgjort på en av disse

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Lewis Carroll Alice i eventyrland Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Om forfatteren: LEWIS CARROLL (1832 1898) het egentlig Charles Lutwidge Dodgson, og var både matematiker og fotograf.

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg

Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg Mål for opplæringen er at eleven skal kunne; presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale

Detaljer