Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 Særemnet i Norsk KVINNENE I HENRIK IBSENS TRE SKUESPILL ET DUKKEHJEM, GJENGANGERE OG VILDANDEN Terje Nilima Monsen

2 FORORD Henrik Ibsen er Norges mest kjente internasjonale forfatter og verdens mest spilte skuespillskriver. Hans stykker har blitt oversatt til mange språk og blir fortsatt den dag i dag satt opp på teaterscener verden over. Jeg har alltid fått et inntrykk av at noe av det mest typiske i Henrik Ibsens forfatterskap har vært hans sterke og uavhengige kvinner. Jeg ønsket derfor å fordype meg i Ibsens forfatterskap nettopp for å se om jeg klarte å trekke paralleller fra Ibsens stykker til dagens kvinnerolle. Problemstillingen jeg valgte for denne oppgaven var å se på «kvinnens rolle i hjemmet slik det er fremstilt i stykkene Et dukkehjem, Gjengangere og Vildanden sammenliknet med kvinnens rolle i dag.» For å løse denne oppgaven har jeg gitt et kort sammendrag av skuespillene med vekt på kvinnerollene og også tolkninger og kommentarer til dem. Deretter så har jeg sammenfattet likheter og særegenheter mellom kvinneskikkelsene, og jeg har satt opp det jeg mener er typiske karaktertrekk for kvinnerollen i dag og på 1800 tallet og gjort en sammenlikning. Til slutt har jeg sammenfattet det hele. Terje Nilima Monsen 3NOC Danielsen intensivgymnas 2011/2012 side 2

3 Særemnet i Norsk Kvinnene i Henrik Ibsens tre skuespill Et dukkehjem, Gjengangere og Vildanden. INNHOLD Forord... 2 Henrik Ibsens liv... 4 Et dukkehjem et skuespill i tre akter... 6 Gjengangere Et familiedrama i tre akter... 8 Vildanden Et skuespill i fem akter Fellestrekk og særegenheter i Ibsens stykker Kvinnens rolle i dag i forhold til Ibsens tid Ibsens kvinner sammenliknet med dagens kvinner Konklusjon Litteraturliste Terje Nilima Monsen 3NOC Danielsen intensivgymnas 2011/2012 side 3

4 HENRIK IBSENS LIV PERSONEN For å presentere Henrik Ibsen, vil jeg bruke hans egne ord slik han skrev dem i brevform: Jeg er født i staden Skien i Norge den 20. Marts 1828, blev student 1850, og foretog sommeren 1852 en rejse til Danmark og Tyskland, og overtok efter min tilbagekomst ledelsen af det norske teater i Bergen, hvilken stilling jeg i 1857 frasagde mig, da jeg ansattes som direktør ved Kristiania norske teater, hvilken post jeg fratrådte i Fra 1862 til begyndelsen af 1864 virkede jeg som æsthetisk konsulent ved Kristiania store teater og begav mig derpå med offentlig stipendium til Italien, hvor jeg forblev indtil sommeren Derefter tog jeg ophold i Dresden, besøgte i 1869 med statsstipendium Stockholm, modtog dersteds inbydelse til at overvære Suez kanalens åbning, berejste Egypten og vendte over Frankrige tilbage til Dresden, hvor jeg forblev på korte avbrydelser nær (ved verdensudstillingen i Wien fungerede jeg som jurymedlem for kunstafdelingen og i sommeren 1874 besøgte jeg Kristiania) til 1875, da jeg overflyttede til München, hvor jeg fremdeles befinder mig. I året 1866 blev mig af den norske stat bevilget en digtergage, og af offentlige udmærkelser har jeg modtaget følgende: Jeg er kommandør af den tyrkiske Medjidieh orden, ridder av Wasa ordenen og af St: Olafsordenen, indehaver af kong Oskars belønningsmedalje i guld samt ridder af Dannebrog og af den Sachsen.Ernestiske husordens 1ste klasse. (Ibsen sitert i Haakonsen, 1981, s. 18) Dette er dog et brev som kun trekker frem de store positive linjene i Ibsens liv. Sannheten er at hans barndom og ungdom var preget av fattigslige kår ettersom farens handelsvirksomhet gikk under og alle eiendommene ble pantsatt og solgt (Haakonsen, 1981, s. 23). Senere i livet slet Ibsen med depresjoner og høyt alkoholkonsum noe som hemmet skaperevnen hans i flere år på begynnelsen av 1860 årene. Først med Brand og Peer Gynt ble suksessen et faktum (Ystad, 2012). Terje Nilima Monsen 3NOC Danielsen intensivgymnas 2011/2012 side 4

5 FORFATTERSKAPET Henrik Ibsen publiserte 25 skuespill og en diktsamling i løpet av sitt liv. Dette i tillegg til en mengde samlebind. Forfatterskapet strekker seg over et halvt århundre med et verk utgitt hvert annet år i snitt. Selv om mange av karakterene går igjen i verkene så er alle unike på sin egen måte. Mens han bodde i Norge skrev han historiske drama iscenesatt i Norrøn, romersk og nåtid. Disse skuespillene fikk lunkne mottagelser. I 1864 flyttet han til Roma og to år etter kom Brandt ut. Dette var Ibsens første virkelige suksess. Dette ble fulgt opp av Peer Gynt som har blitt anerkjent som det mest populære norske teaterstykket igjennom tidene. Ibsens historiske drama avsluttes med det enorme verket Kejser og Galilæer i 1873, et maratonskuespill i ti akter. Etter de historiske dramaene begynner Ibsen å skrive realistiske samtidsdrama. Av disse så er Et dukkehjem det mest leste og spilte (Hansen, 2006). Skuespillene får hard medfart blant kritikerne, spesielt Gengangere som blir omtalt i sterke ordelag i britisk og amerikansk presse (Shaw, 1913, s ). Disse samtidsskuespillene settes ofte opp over hele verden selv den dag i dag. Med Vildanden kan vi se starten på en gradvis overgang fra samfunnsdrama til psykologiske drama. Av disse er Hedda Gabler den største suksessen og spilles nesten like mye som Et dukkehjem. De fire siste stykkene ble skrevet i Kristiania og handler om aldrende kunstnere, som Ibsen da selv var, og disse blir ofte sett på som selvportretter av Ibsen selv. (Hansen, 2006) Ibsens skuespill igjennom 50 år Catilina, 1850 Norma, 1851 Kjæmpehøien, 1850 og 1853 Sancthansnatten 1852 Gildet paa Solhoug, 1856 Fru Inger til Østeraad, 1857 Olaf Liljekrans, 1857 (trykt 1902) Hærmændene paa Helgeland, 1858 Kjærlighedens Komedie, 1862 Kongs Emnerne, 1863 Brand, 1866 Peer Gynt, 1867 De unges forbund, 1869 Digte, 1871 Kejser og Galilæer, 1873 Samfundets støtter, 1877 Et dukkehjem, 1879 Gengangere, 1881 En folkefiende, 1882 Vildanden, 1884 Rosmersholm, 1886 Fruen fra havet, 1888 Hedda Gabler, 1890 Bygmester Solness, 1892 Lille Eyolf, 1894 John Gabriel Borkman, 1896 Når vi døde vågner, 1899 (Ystad, 2012) Terje Nilima Monsen 3NOC Danielsen intensivgymnas 2011/2012 side 5

6 ET DUKKEHJEM ET SKUESPILL I TRE AKTER PERSONENE I et dukkehjem treffer vi hovedsakelig på Advokat Torvald Helmer, hans hustru Nora Helmer, Noras barndomsvenninne Kristine Linde og sakfører Krogstad, en mann som har blitt støtt ut av samfunnet men som nå holder på å jobbe seg opp igjen i samfunnet. Torvald og Nora Helmer har vært gift i åtte år. Kristine Linde og Herr Krogstad har tidligere hatt et forhold men det brøt stygt da Fru Linde fikk et tilbud om giftemål fra en annen. HANDLINGEN EN KJÆRLIGHETSERKLÆRING SOM ALDRI KOMMER Rett etter at Nora og Torvald ble gift falt Torvald syk. Det eneste som kunne redde ham var et opphold i Italia. Nora tok opp et lån igjennom sakfører Krogstad ved å forfalske faren sin underskrift for å få penger til sykeoppholdet. Nora har selv betjent gjelden ved hjelp av skrivearbeid og ved å stikke til side penger hun har fått av Torvald for å kjøpe kjoler. Når Fru Linde kommer til byen overtar hun med Noras hjelp jobben som sakfører Krogstad har. Dette gjør Krogstad harm og han ber Nora bruke hennes innflytelse overfor Torvald for at han får beholde jobben, hvis ikke vil han fortelle Torvald om dokumentforfalskningen. Nora klarer ikke å overbevise Torvald om å la Krogstad få beholde jobben og Torvald finner ut om gjelden. Til Noras fortvilelse reagerer Torvald med tanker på sin egen sosiale status istedenfor å se dette som et tegn på Noras kjærlighet og igjen erklære sin kjærlighet ved å ta på seg skylden. Når Krogstad sender gjeldsbrevet til dem brenner Torvald det og ønsker å fortsette som om ikke noe har skjedd, men Nora er ikke lenger den samme og forlater ham. NORA HELMER LEKEDUKKEN MED DEN STORE HEMLIGHETEN Nora har alltid levd i en skjermet atmosfære hvor først faren og så ektemannen har beskyttet henne mot verden. Hun spiller pliktig rollen som den underdanige fruen som sørger for at hjemmet er slik ektemannen vil ha det. Han ser på henne som «et Ekorn som kan gjøre morsomme Spring from ham, naar han kjeder sig, en Lærke, som kan kvidre hans Mismod bort, en Slikmund, som han kan gjøre glad med et Par Makroner» (Andreas Salomé 1893, s. 18). Bak denne fasaden har hun dog funnet stolthet i hennes evne til å skaffe penger til veie for å redde ektemannens liv og hennes evne til å betjene gjelden. Hun sier til Fru Terje Nilima Monsen 3NOC Danielsen intensivgymnas 2011/2012 side 6

7 Linde «Men nu skal du høre noget, Kristine. Jeg har også noe å være stolt og glad over. [ ] Det er mig som har reddet Torvalds liv.» (Ibsen, 2005a). TOLKNINGER OG KOMMENTARER Interessant nok så har Ibsen i ettertid fornektet at han talte kvinnesaken. I en middag i regi av norsk kvinnesaksforening i 1898 sa Henrik Ibsen at hans sak var mennesket, ikke kvinnesak (Templeton 1997, s. 110). Men videre har han også hevdet at han skrev hele stykket for den siste scenen sin skyld. Hvis man også tar bort kjønnsrolleforskjellene mellom Torvald og Nora, så forsvinner hele handlingen i stykket. Alt man sitter igjen med er slutten hvor Nora har frigjort seg fra Torvald, dukkehjemmet og sitt tidligere liv. (Templeton 1997, s. 120). Daniel Haakonsen påpeker Else Høst sin måte å lese stykket på. Det tar utgangspunkt i strømpescenen hvor Rank erklærer sin kjærlighet og gir henne en ukondisjonert redningserklæring. Hvis Nora var som et barn, ville hun ha grepet denne muligheten til å kjøpe seg fri, men hun viser heller her en oppegående moralsk rettskaffenhet som skulle opphøye henne til et voksent, tenkende menneske og dermed avfeie tolkningene som kun tilla henne kun barnlige egenskaper (Haakonsen 1981, s. 137). Dette viser hun igjen i siste akt hvor Torvald tilbyr henne hjelp etter bruddet og hun avviser dette med den kjølige replikken «Nei, siger jeg. Jeg modtager ingenting af fremmede» (Ibsen, 2005a). Stykket har også vært tolket som et opprop til forsvar for hvordan kvinner må utholde menns feighet. Mens Nora går rundt i påvente av et juleunder i form av en kjærlighetserklæring hvor Torvald tar på seg skylden for Noras bedrag så forventer Torvald kun en forskjønnet versjon av dagliglivet. «(...)Helmers Glæde ved det muntre og skjønne tillige er en ordinær Naturs Sky for Kamp og Alvor, for alt, hvorigjennem det æsthetiske Velbehag, med hvilket han nyder sig selv og Tilværelsen(...)» (Andreas Salomé 1893, s. 19). Min tolkning av stykket sett med dagens øyne er en kritikk av pliktekteskap hvor ekteskapet får en pyntet fasade mens en eller begge ektefellene kun utholder den andre. Her ser vi at Nora viser en ekte selvoppofrelse for sin Torvald. Til tross for at hun har en mulighet som kanskje kan spare dem for sakfører Krogstad sitt ydmykende press, benytter hun ikke den fordi det ville for henne være et utroskap å akseptere en annen manns kjærlighetserklæring Terje Nilima Monsen 3NOC Danielsen intensivgymnas 2011/2012 side 7

8 på den måten. Torvald på den annen side ser på Nora som lite mer enn en trofékone hvis jobb er å gjøre ham til lags. GJENGANGERE ET FAMILIEDRAMA I TRE AKTER PERSONENE I Gjengangere er hovedpersonene Fru Helene Alving, enkefrue etter Kaptein og Kammerherre Alving, Osvald Alving deres malersønn, Pastor Manders som er en venn av familien og som Helene tidligere har hatt en flamme for. Vi treffer også Snekker Engstrand og Regine Engstrand henholdsvis venn av og illegitim datter av Herr Alving. HANDLINGEN EN DAME SOM MISTER ALT Skuespillet er satt ti år etter at Kaptein Alving har dødd. Fru Helene Alving har besluttet at pengene etter hennes ektemann skal brukes til å bygge og drive et asyl for barn. Kvelden før åpningen brenner asylet til grunnen. Snekker Engstad benytter denne anledningen til å presse Pastor Manders til å ta midlene som var avsatt til drift av asylet og heller investere dem i hans planlagte "pensjonat for skipsoffiserer". Osvald har returnert til hjemstedet i anledning av asylets åpning. Han har nå begynt å merke virkningene av sin arvede syfilis og han ønsker å binde seg til Regine, hans barndomskjærlighet. Det blir da avslørt at de er halvsøsken og Regine flykter fra stedet. Stykket ender med at Osvald går inn i sykdommens tredje stadium og Helene Alving sitter igjen helt alene. FRU ALVING ENKEFRUEN MED SKAMMEN Helene lever i et kjærlighetsløst ekteskap som er arrangert av hennes foreldre. Kaptein og kammerherre Alving lever et utsvevende liv igjennom hele ekteskapet. Fru Alvings første reaksjon er avsky og hun flykter til sin flamme før ekteskapet Pastor Manders, men han sender henne tilbake. «Ja, takk De Deres Herre og Gud, at jeg besadt den fornødne fasthed,[...] og det blev mig forundt at føre Dem tilbage på pligtens vej og hjem til Deres lovlige husbond» (Ibsen, 2005b). Etter dette mislykkede bruddet forsøker Fru Alving å ta del i mannens festlyst, men når han gjør stuepiken gravid så har hun fått nok. «Men da heller ikke dette hjælper; da han i deres eget Hus knytter fortrolige Forbindelser, og dette Forhold har Terje Nilima Monsen 3NOC Danielsen intensivgymnas 2011/2012 side 8

9 Følger, da fravrister hun ham beslutsomt Herredømmet og Friheden. Hun blir hu hans Tyran,[...]» (Andreas Salomé, 1893 s. 43). TOLKNINGER OG KOMMENTARER Som Et dukkehjem så har også Gjengangere blitt lest på flere måter. Joan Templeton skriver denne anekdoten: When Professor Howe puts the question to his class At whose door must the tragedy be laid? His student Casebeer identifies the culprit as heredity and quotes «The sins of the fathers are visited on their children». Student Johnson claims that the fault is Pastor Manders for sending Helene Alving back to her husband. Student Hibbard objects by pointing out that it was the captain who did «all the bad things». Only Professor Howe s favorite student Tertan is equal to the challenge, rising to his feet and coming «brilliantly to the point»: «Your father never found any outlet for the overmastering joy of life that was in him. And I brought no holiday into his home, either. Everything seemed to turn upon duty and I am afraid I made your poor father s home unbearable to him, Oswald. Spoken by Mrs. Alving. The brightest boy in the all male class sees what the less intelligent ones miss: Ibsen was blaming the woman» (Templeton, 1997, s ). Som vi ser så er det flere som blir tillagt skylden for at ekteskapet slår feil. Grunnlaget for dette argumentet ligger i Fru Alvings pietistiske oppdragelse gjorde at hun ikke etterkom hennes ektemanns nytelseslyst. Dette må i tillegg sees i sammenheng med tiden hvor det var en kones plikt å tilfredsstille sin ektemann. Men dette er ikke den eneste måten å tolke dette på. Man kan tvert i mot si at Fru Alving blir drevet bort fra ekteskapet. Når hun ofrer seg til Pastor Manders med ordene «Her er jeg! Tag mig» (Ibsen, 2005b), er det ikke handlingen til en lettsindig kvinne som vil besudle ekteskapet vi ser, men en kvinne som er drevet bort i avsky for hvordan ektemannen besudler ekteskapet. Dette ser ikke Manders og derfor sender han henne tilbake (Andreas Salomé, 1893, s. 41). Min tolkning går i retning av den siste. Det er Kaptein/Kammerherre Alving som ikke makter å oppnå sin hustrus ekte kjærlighet. Dette har han til felles med Torvald Helmer. Begge fornekter deres hustru den respekt de krever. Nora krever å bli respektert som et menneske og ikke som en dukke. Helene krever respekt for sin tro på etablissementet. På den måten er både Nora og Helene samt Torvald og Kapteinen hver sin motsetning, men maktforholdet ligger hos mennene i hvert av tilfellene. Terje Nilima Monsen 3NOC Danielsen intensivgymnas 2011/2012 side 9

10 VILDANDEN ET SKUESPILL I FEM AKTER PERSONENE I Vildanden treffer vi hovedsakelig på Hjalmar Ekdal, sønn av Løytnant Ekdal som har falt fra samfunnet etter en ulovlighet i forbindelse med en skoghandel. Gina Ekdal, Hjalmars hustru som er den som faktisk driver fotografivirksomheten. Gregers Werle, sønn av Grosserer Werle som var Løytnant Ekdals kompanjong i skogkjøpet. Hedvig Ekdal er Hjalmar sin 14 år gamle uekte datter. HANDLINGEN EN LIVSLØGNS AVSLØRING DREPER EI JENTE I motsetning til de to foregående stykkene så er dette et mer psykologisk drama. Handlingens hovedinnhold handler om Hjalmar Ekdals livsløgn. Han tror han lever i et lykksalig ekteskap med en jobb som fotograf som et resultat av Grosserer Werles gode hjertelag. Gregers Werle får nyss om at det er Grossereren som har maket sammen Gina og Hjalmar og at Hedvig ikke er Hjalmars datter. Gregers tar det da for seg som sin livsoppgave å åpne øynene til Hjalmar og få i stand «Så stort et opgør, et opgjør, som en hel ny livsførsel skal grundes på, en livsførsel, et samliv i sandhed og uden al fortielse» (Ibsen, 2005c). Resultatet blir dog ikke slik Gregers ser for seg. Hedvig som Gregers forsøker få til å vise sin far sin kjærlighet ved å ofre vildanden ofrer isteden sitt eget liv. GINA EKDAL HUSFRUEN SOM HOLDER FAMILIEN GÅENDE Mens Hjalmar Ekdal ligger og fantaserer om en oppfinnelse innenfor fotografikunsten som skal gjøre ham rik og berømt, er det Gina som i realiteten tar hånd om forretningene. I andre akt i stykket leser vi: Gina: Kan du huske hvor meget vi gav ud for smørret i dag? Hedvig: Det var 1 krone og 65 øre Gina: Det er riktig. (noterer) Det er svært, hvad her brukes af smør her i huset. Og så var det spegepølse og til ost, [...] Gina: [...]og så tog jeg jo ind otte kroner og femti øre for fotografierne. (Ibsen, 2005c) Her ser vi at i tillegg til å drive fotografivirksomheten fører Gina også regnskap for utgiftene. Dette la også Andreas Salomé merke til og skrev «Gina [er imidlertid] blevenen brav og Terje Nilima Monsen 3NOC Danielsen intensivgymnas 2011/2012 side 10

11 dygtig Hustru. Det er alene hendes utrættelige Flid, som opretholder ikke bare Husstellet men ogsaa hele Forretningen.» (Andreas Salomé, 1893, s. 59) TOLKNINGER OG KOMMENTARER Som et psykologisk drama så er Hedvig en like viktig kvinnekarakter som det Gina er. Iallfall når det kommer til tragedien. Her er det Hedvig som gjør det ultimate offeret for å vise sin kjærlighet for sin far. Her kan man trekke linjer til Noras selvoppofrende kjærlighet for Torvald, bare i en mye mer ekstrem form. «Hedvig alone performs the «little celebration» out in the loft that «dear, dear Daddy» promised for her birthday. Hedvig s death, her gift of love, is her birthday present from her father» (Templeton, 1997, s. 176). Dette er et resultat av farens øyeblikkelige avvisning av henne når han får greie på at han kanskje ikke er hennes far. Relasjonen til Nora i Et Dukkehjem og Helene i Gjengangere ligger ikke i Gina, men mye heller i Hjalmar. Når Nora går ut av dukkehjemmet, er det fordi hun er sterk nok og har innsett at livet hittil har vært en løgn. Hadde man derimot rykket henne ut av dukkehjemmet tidligere så ville hun nok bare ha søkt tilflukt i det neste huset som hadde tatt i mot henne. Dette ser vi gjenspeilet i måten Hjalmar reagerer på når han får sannheten kastet i ansiktet. Slik viser Ibsen at kvinner (eller kanskje alle mennesker) kjemper mot to fiender; den gamle som ønsker å låse dem inne i de gamle tradisjonene og den nye som ønsker å rykke dem ut med hud og hår og tre over dem disse nye og bedre idealene. (Shaw, 1913, s. 98) Min tolkning av stykket følger mye heller Shaw sine tanker. Det er en hårfin balansegang som må beherskes i et paradigmeskift. Det må skje gradvis og man må ta hensyn til det etablerte og gradvis omforme det. Hvis man plutselig rykker teppet under det så er det mange som ikke vil kunne tåle den omveltningen og mye vil gå tapt. Jeg kan bare spekulere i om dette er en kritikk av Friedrich Nietzsche som i Slik talte Zarathustra skrev at «de som du ikke kan lære å fly, lær dem å falle raskere» (Oversatt av meg). Det jo slik med omveltninger at enkelte ting ikke kan endres umiddelbart uten at mye rundt faller sammen. Terje Nilima Monsen 3NOC Danielsen intensivgymnas 2011/2012 side 11

12 FELLESTREKK OG SÆREGENHETER I IBSENS STYKKER Et gjennomgående tema i alle tre stykkene er kvinner som ikke har funnet sin plass. Nora Helmer har blitt holdt i et dukkehus hvor hun lever et meningsløst liv i en lekeverden utenfor samfunnet. Helene Alving ble påtvunget et ekteskap til en mann hun ikke elsket og hvis utsvevende liv var en skamplett for familien. Hun levde et liv hvor alt handlet om å holde en fasade på tross av mannens indiskresjoner. Gina kjenner til at det ikke er Hjalmar som er faren til Hedvig og hun må gå igjennom ekteskapet bærende på den store hemmeligheten. Vi ser også at alle de voksne kvinnefigurene har store økonomiske forpliktelser. Nora betaler ned lånet som hun har tatt opp. Helene styrer mannens formue og bruker pengene til å bygge asylet, og Gina styrer familie og bedriftsøkonomien og holder nøye regnskap. Når det kommer til utenomekteskapelige forhold så får Nora et tilbud fra Dr. Rank, men vil ikke akseptere denne kjærlighetserklæringen. Helene oppsøker Pastor Manders ut av avsky for Kapteinens vanhelligelse av sitt ekteskap. Gina har hatt et forhold med Grosserer Werle og Hedvig er Hjalmars uekte datter. Når det kommer til måten konfliktene blir håndtert så er de vidt forskjellige. Nora velger å ta et oppgjør og bryter ut av ekteskapet. Helene resignerer seg til sin skjebne. Når det gjelder Gina, forsøker hun å redde det, om ikke lykkelige så iallfall høyst utholdelige ekteskapet. Terje Nilima Monsen 3NOC Danielsen intensivgymnas 2011/2012 side 12

13 KVINNENS ROLLE I DAG I FORHOLD TIL IBSENS TID Å skulle definere «dagens kvinnerolle» er ingen enkel sak. Spesielt ikke med dagens norske kvinne. Som Stéphani Dumont skrev det: Den moderne kvinne er egentlig en mann (...) selvopptatt, nevrotisk og høy på caffelatte. Og hun kan sitte på bilpanseret. (...) Skillet mellom den urbane mannen og kvinnen er i ferd med å viskes ut. (...) Hun blir ikke satt på panseret lenger, men hun kan selv sette deg der og le av det. (...) De beste venninnene er de som ikke finner menn som er bra nok.(...) I forhold til sex vil hun ha mulighet til å velge. Hun prøver så godt hun kan å oppføre seg kynisk(...) dermed går det dårlig med kjærligheten. [Den moderne kvinnen] mener at «den moderne kvinnen» er selvbevisst og sterk (Dumont, 1999). Dette sammenfatter i veldig korte trekk hvordan jeg og flere med meg oppfatter dagens kvinnerolle med et veldig stort unntak; Det er kun i det profesjonelle og mentale at kvinner er som menn. Kvinner flest setter pris på å vise frem og få sin fysiske femininitet satt pris på. Når det gjelder kvinnens rolle på 1800 tallet er den ganske entydig. Marthe Ericsson Ryste har skrevet på fortellingeromhenne.no: Tidligere hadde familien vært et arbeidsfellesskap i hjemmet, men [på 1800 tallet] ble produksjonen i stadig økende grad flyttet ut av hjemmet. Kvinnene ble værende i hjemmet med ansvar for barn og husarbeid. Mennene skulle arbeide ute, ta de politiske avgjørelsene og styre økonomien.(...) Det var ikke akseptabelt for kvinner i de øvre sosiale lag å ta lønnet arbeid utenfor hjemmet.(...) De unge pikene i overklassen skulle lære dannelse,(...) og målet var å tiltrekke seg en ektemann (Ryste, 2012). Jeg har speilet et slikt kvinnebilde for mine venninner og de er enig med at det var slik det var før og at dette er noe de selv ikke ville kunne ha funnet seg inn i. Når man stiller de to utdragene ved siden av hverandre så er det unison enighet om at det første bildet av en kvinne er det mest passende og det som klart er å foretrekke. Terje Nilima Monsen 3NOC Danielsen intensivgymnas 2011/2012 side 13

14 IBSENS KVINNER SAMMENLIKNET MED DAGENS KVINNER Nora Helmer er en kvinne som nekter å la seg holde for narr. Hun har blitt plassert på bilpanseret men nekter å bli sittende der som pryd til glede for menns øyne. Hun har ofret av seg selv og ser at hun ikke får igjen det hun trenger. Dette fører til at hun tar et oppgjør med seg selv og finner ut at det eneste riktige er å forlate dette mislykkede ekteskapet og starte på nytt. På Ibsens tid hadde kvinnen ikke lov til å ta ut skilsmisse fra sin mann. Det var en enerett mannen hadde. Allikevel er det akkurat dette Nora gjorde og noe som er blitt ganske vanlig i dagens samfunn. Helene Alving har funnet seg i mannens utsvevelser. Hun har ofret alt hun har hatt og til og med sendt fra seg sin eneste sønn for å skåne ham fra farens uverdige livsførsel. Hun forsøker å verne om familiens omdømme og gjør som best for å skjule dette. Selv i dag har vi mange som lever i pliktekteskap. Enten det er for barnas skyld eller om det er felles økonomiske interesser. Vi ser at Helene forsøker å bryte ut av sitt ekteskap når det går opp for henne at det ikke er slik hun ønsker å leve, men når dette forsøket mislykkes resignerer hun seg til sin skjebne. Gina er en forretningskvinne. Hun er datter av en driftig dame som driver et lite spisekvarter og har nok lært en og annen kunst fra henne. Hun er den som tar seg av familiedriften mens mannen i huset leker seg på loftet med sin far og dagdrømmer om sin store oppfinnelse. Vi ser i dagens samfunn at det er normalt at kvinner ikke bare har kontroll på økonomien hjemme men også i bedrifter. Den svake mannen (les: tøffelen) er også noe som vi ser stadig oftere. Terje Nilima Monsen 3NOC Danielsen intensivgymnas 2011/2012 side 14

15 KONKLUSJON Etter det som har kommet frem i analysen, vil jeg trekke den slutningen at Ibsen, om ikke han var klarsynt, iallfall så at kvinnens rolle var i endring. Om dette var etter inspirasjon fra John Stuart Mills budskap om at moral bør bygges på menneskers behov for glede, trygghet og forståelse fremfor pliktene som tradisjonelt har vært grunnlaget, vet vi ikke. Ibsens kvinner viste klare karaktertrekk som selvstendighet og uavhengighet som var atypisk for perioden. Ikke bare gikk dette til hovedpersonene men selv også Gina Ekdals mor blir beskrevet som «[...]en flink og strevsom kone, som holdt et lidet spisekvarter. Og så havde hun et værelse at leje ud også;» (Ibsen, 2005c). Altså har hun både økonomiske forpliktelser, eiendom og må kjenne kontraktsrett med tanke på utleieværelset. Dette er noe som en hver kan oppnå i dag og man stusser ikke lenger i møte med slike uavhengige kvinner. Som jeg nevnte i innledningen har jeg hatt mitt inntrykk av Ibsen og hans kvinnekarakterer. Det jeg ikke har vært klar over før var hvor stort spenn det har vært mellom ytterpunktene i tolkningen av de forskjellige stykkene. Når jeg leste hvordan Templeton forklarte på hvilken måte det var Helene Alving skyld at mannen var utro, måtte jeg lese det om igjen både en og to ganger før jeg faktisk trodde at det var det som stod. På en måte kan jeg forstå argumentasjonen selv om jeg ikke kan bifalle den. Til sist vil jeg nevne noen tanker jeg har om Ibsens uttalelse til norsk kvindesaksforening som var årsak til mang en spekulasjon. Han hevder at hans sak er mennesket og ikke kvinnesak. Slik jeg leser det så er ikke de to utelukkende for hverandre. Jeg ser dette som en utsøkt politisk manøver for å tiltrekke seg oppmerksomhet og ikke frastøte seg noen enkelt gruppe. Det er jo mye av tvetydigheten og tolkningsmulighetene som har gjort Ibsen så populær. Dette sammen med hans eminente symbolbruk som jeg veldig gjerne skulle ha tatt med i denne oppgaven, men som dessverre faller utenfor problemstillingen. Terje Nilima Monsen 3NOC Danielsen intensivgymnas 2011/2012 side 15

16 LITTERATURLISTE PRIMÆRLITTERATUR Ibsen, H. 2005a, Et dukkehjem, Ibsen.net/Universitetet i Oslo tilgjengelig fra <http://ibsen.net/index.gan?id= > [ ] Ibsen, H. 2005b, Gjengangere, Ibsen.net/Universitetet i Oslo tilgjengelig fra <http://ibsen.net/index.gan?id= > [ ] Ibsen, H. 2005c, Vildanden, Ibsen.net/Universitetet i Oslo tilgjengelig fra <http://ibsen.net/index.gan?id= > [ ] SEKUNDÆRLITTERATUR Andreas Salomé, L. 1893, Henrik Ibsens kvindeskikkelser (oversatt av H. Garborg). Kristiania og København: Alb. Cammermeyers forlag (Originalutgaven utgitt i 1892) Dumont, S. ( ), "Den moderne kvinne er som en mann", Dagbladet.no tilgjengelig fra <http://www.dagbladet.no/pds/1999/12/13/ html> [ ] Hansen, J.M. ( ) "Kort Ibsen biografi", ibsen.net tilgjengelig fra <http://www.ibsen.net/?id= > [ ] Haakonsen, D. 1981, Henrik Ibsen: Mennesket og kunstneren. Oslo: Aschehoug Ryste, M.E. I tiden: 1800 tallet, fortellingeromhenne.no tilgjengelig fra <http://fortellingeromhenne.no/_sofie/artikkel/vis.html?tid=55981> [ ] Shaw, B. 1913, The Quintessence of Ibsenism Now Completed to the death of Ibsen. London: Constable and Company Ltd. (Oppdatert utgaven publisert i 1891) Templeton, J. 1997, Ibsen s women, Cambridge: Cambridge University Press Ystad, V , I Store norske leksikon. Tilgjengelig fra <http://snl.no/.nbl_biografi/henrik_ibsen/utdypning> [ ] BILDER Forside: Franz Hanfstaengel 1878 The Norwegian Museum of Cultural History. Side 3: Montasje med Ibsen omgitt av sine mest kjente sceneskikkelser. Hentet fra ibsen.net Tilgjengelig fra <http://www.ibsen.net/image/113446/1/113446_1.jpg> [ ] Side 14: Portrett av Ibsen igjennom tiden. Hentet fra ibsen.net. Tilgjengelig fra <http://www.ibsen.net/?id= > [ ] Terje Nilima Monsen 3NOC Danielsen intensivgymnas 2011/2012 side 16

Bakgrunnsmateriale til Et dukkehjem av Henrik Ibsen Trøndelag Teater, Hovedscenen Premiere 21. januar 2011. Om Henrik Ibsens Et dukkehjem

Bakgrunnsmateriale til Et dukkehjem av Henrik Ibsen Trøndelag Teater, Hovedscenen Premiere 21. januar 2011. Om Henrik Ibsens Et dukkehjem Bakgrunnsmateriale til Et dukkehjem av Henrik Ibsen Trøndelag Teater, Hovedscenen Premiere 21. januar 2011 Om Henrik Ibsens Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) er Norges desidert mest kjente og mest

Detaljer

Utdrag. "Et dukkehjem" av Henrik Ibsen. Navnet ditt:...

Utdrag. Et dukkehjem av Henrik Ibsen. Navnet ditt:... Utdrag "Et dukkehjem" av Henrik Ibsen Navnet ditt:... Henrik Ibsen ET DUKKEHJEM Henrik Ibsen skrev en lang rekke skuespill. I de første tok han opp historiske emner, slik som i Hærmennene på Helgeland

Detaljer

Henrik Ibsen Fruen fra havet

Henrik Ibsen Fruen fra havet Henrik Ibsen Fruen fra havet (1888) Kunstpedagogisk undervisningsopplegg til skoler Rogaland Teater høsten 2013 av Aud Berggraf Sæbø og Anna S. Songe-Møller Fruen fra havet på Rogaland Teater, høsten 2013

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Originaltittel: How to stop worrying and start living, Simon & Schuster, Inc. Copyright 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 by Dale Carnegie. Copyright 1984 by

Detaljer

Kapittel 3 Tekstutdrag fra Et dukkehjem

Kapittel 3 Tekstutdrag fra Et dukkehjem Kapittel 3 Tekstutdrag fra Et dukkehjem 1 VEDLEGG 1: KOM! SÅ FÅR DU SE HVA JEG HAR KJØPT! (fra sitt sideværelse) Er det mitt lille ekorn som romsterer der inne? Ja! Når kom ekornet hjem? Nu nettopp. (putter

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 Alle 4 grunnlovene som er beskrevet i referansen ovenfor handler om sider ved Guds natur. Her inviterer Gud menneskene til å ta del i den kvalitet som vi mennesker

Detaljer

Syv hemmeligheter. Et møte med visdommen i Bergprekenen

Syv hemmeligheter. Et møte med visdommen i Bergprekenen Syv hemmeligheter Et møte med visdommen i Bergprekenen Syv hemmeligheter Syv hemmeligheter Et møte med visdommen i Bergprekenen Carl Fredrik Aas LOGOS FORLAG Med tillatelse fra Norsk Bibel AS er alle bibelsitater

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Hektet på falsk kjærlighet

Hektet på falsk kjærlighet Hektet på falsk kjærlighet Liv Køltzows roman «Hvem har ditt ansikt» belyst gjennom begrepet Det falske selvet Tina Skog Hovedoppgave ved Psykologisk institutt Universitetet i Oslo Våren 2013 Sammendrag

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Av Byron Katie med Stephen Mitchell

Av Byron Katie med Stephen Mitchell Et utdrag fra Elsk det som er Fire spørsmål som kan forandre livet ditt Av Byron Katie med Stephen Mitchell «Ingen andre enn deg selv kan gi deg frihet. Denne lille boken vil vise deg hvordan.» Byron Katie

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon.

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Gunnar Elstad: Et lite sjelesorgkurs. Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Herre, Du vet bedre enn jeg at jeg blir eldre, og at en vakker dag er jeg blitt

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

En politisk roman som ikke er politisk Intertekstuelle referanser og samfunnsdiskurser i Helga Flatlands Bli hvis du kan.

En politisk roman som ikke er politisk Intertekstuelle referanser og samfunnsdiskurser i Helga Flatlands Bli hvis du kan. Astrid Johnsrud En politisk roman som ikke er politisk Intertekstuelle referanser og samfunnsdiskurser i Helga Flatlands Bli hvis du kan. Reis hvis du må Masteroppgave i nordisk litteraturvitenskap Våren

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer

Detaljer