Velkommen til Stork IVF Klinik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Stork IVF Klinik"

Transkript

1 Velkommen til Stork IVF Klinik En fertilitetsklinikk uten ventetid. Vi tilbyr alle former for fertilitetsbehandling, i trygge og omsorgsfulle omgivelser. Nina Stork, som selv har vært gjennom utallige inseminasjons- og IVF-forsøk, har gjort seg mange erfaringer i forbindelse med egen fertilitetsbehandling. Hun har tenkt mye på hvordan det å skape et barn gjennom fertilitetsbehandling kan gjøres mer menneskelig, verdig og respektfullt. Det skal være en fin og god opplevelse å få barn, uansett hvordan barnet unnfanges. Stork IVF Klinik arbeider ut fra samme verdigrunnlag som StorkKlinik og tilbyr IVFbehandling i like nære og trygge omgivelser som StorkKlinik er kjent for. Vi bestreber oss på å være et godt alternativ til andre fertilitetsklinikker og legger vekt på at behandlingen din/deres blir en personlig opplevelse som du/dere kan tenke tilbake på med glede når du/dere sitter med barnet i armene. Stork IVF Klinik er åpen for alle kvinner og deres menn, lesbiske par og enslige kvinner, akkurat som StorkKlinik har vært siden Vi tar med oss vår mangeårige erfaring med kvinner og par i fertilitetsbehandling, samt vår inngående kjennskap til alternativ familiedannelse. Klinikkens ansatte har mange års erfaring med behandling av barnløshet, både fra offentlige og private fertilitetsklinikker. Vi setter av god tid og tilbyr oppfølging gjennom hele behandlingsforløpet, og sammen med deg/dere setter vi sammen den behandlingen som passer til deres behov og ønsker. Har du/dere lyst til å danne nettverk med andre som er i en situasjon som ligner på din/deres, hjelper vi gjerne til. Du/dere kan møte andre kvinner/par, både når du er i fertilitetsbehandling, under graviditeten og etter fødselen. Det kan skje gjennom kontakter som vi hjelper til med å formidle, på uformelle informasjonskvelder på klinikken eller på vårt årlige Storketreff for barn og familiene deres. Å bli gravid skal være en positiv opplevelse, uansett hvordan graviditeten oppstår. Vi gleder oss til å ta deg/jer imot på Stork IVF Klinik. 1

2 Hvem kan du/dere møte på klinikken Vi er et personale som har arbeidet med IVF-behandling i mange år, både på offentlige og private fertilitetsklinikker. Vi gleder oss stort til å ta imot deg og din eventuelle partner og tilby dere en god behandling. Vi tar oss god tid, tilbyr nær oppfølging og ønsker å gi deg og din eventuelle partner ro rundt deres kommende behandling hos oss. Ønsker du å se ansiktene våre? Klikk deg inn på hjemmesiden vår: Kontakt og åpningstider Klinikken har åpent i tidsrommet hver dag bortsett fra søndager, og lørdag kl hele året. Du/dere er velkommen til å kontakte oss på telefon eller e-post: Telefon: E-post: Din henvendelse vil bli besvart enten av en lege, sykepleier, jordemoder, sekretær eller bioanalytiker. 2

3 Innholdsfortegnelse DEL 1 GENERELLE FORHOLD 6 HVA ER IVF? 6 NÅR KAN DET TILBYS IVF-BEHANDLING? 6 BESTILL EN SAMTALE 6 FERTILITETSUTREDNING 7 UTREDNING AV KVINNEN OMFATTER: 8 UTREDNING AV MANNEN, HVIS DU HAR EN, OMFATTER: 8 DEL 2 BEHANDLINGEN 9 PÅMELDING TIL BEHANDLING 9 HORMONBEHANDLING KORT BEHANDLING 10 HVOR MANGE GANGER KAN DU/DERE FORVENTE Å MØTE PÅ STORK IVF KLINIK? STIMULASJONSDAG STIMULASJONSDAG 10 HORMONBEHANDLING LANG BEHANDLING 11 HVOR MANGE GANGER KAN DU/DERE FORVENTE Å MØTE PÅ STORK IVF KLINIK? SYKLUSDAG 11 NEDREGULERINGSKONTROLL, 1. STIMULASJONSDAG STIMULASJONSDAG 14 EGGLØSNINGSSPRØYTE FØR EGGUTHENTING 14 SÆDPRØVE 14 EGGUTHENTING 15 FORBEREDELSE OG SMERTELINDRING 16 SELVE EGGUTHENTINGEN 16 HVILE OG FORHOLDSREGLER ETTER EGGUTHENTING 17 BEFRUKTNING OG DYRKING AV EGGENE I LABORATORIET 17 IVF-BEFRUKTNING 18 ICSI-BEFRUKTNING 18 DAGEN ETTER EGGUTHENTING DAGER ETTER EGGUTHENTING 18 DAGEN FOR TILBAKEFØRING AV EGG 18 FORHOLDSREGLER ETTER TILBAKEFØRING AV EGG 19 HORMONBEHANDLING ETTER TILBAKEFØRING AV EGG 19 GRAVIDITETSTESTEN 20 HVIS TESTEN ER POSITIV 20 GRAVIDITETSULTRALYD 20 HVIS DU IKKE BLE GRAVID 21 DEL 3 SPESIELLE PROSEDYRER TIL IVF-BEHANDLING 22 BEHANDLING MED NEDFRYSTE/OPPTINTE EGG 22 BEHANDLING MED OPPTINTE EGG I NATURLIG SYKLUS 23 BEHANDLING MED OPPTINTE EGG I EN HORMONSTIMULERT SYKLUS 23 BEFRUKTNING VED MIKROINSEMINASJON 24 HVILKE ULEMPER OG RISIKOER ER FORBUNDET MED ICSI? 24 ANVENDELSE AV ICSI VERSUS DONORSÆD FOR HETEROSEKSUELLE PAR 25 3

4 UTHENTING AV SÆDCELLER DIREKTE FRA TESTIKKELEN 25 DYRKNING I EMBRYOSCOPE 26 ASSISTERT KLEKKING 26 DEL 4 MULIGE KOMPLIKASJONER / RISIKOER VED BEHANDLING 26 AVLYSNING AV BEHANDLING FØR EGGUTHENTING / TILBAKEFØRING 26 AVLYSNING FØR EGGUTHENTING 26 AVLYSNING AV TILBAKEFØRING AV EGG 27 MEDISINER OG VIRKNINGER / BIVIRKNINGER 27 OVERSTIMULERING AV EGGSTOKKENE 28 BLØDNING ETTER EGGUTHENTING 28 UNDERLIVSBETENNELSE 28 UNDERLIVSSMERTER ETTER EGGUTHENTING / TILBAKEFØRING 29 KOMPLIKASJONER ETTER TESA 29 GRAVIDITET UTENFOR LIVMOREN 29 RISIKO FOR SENERE UTVIKLING AV KREFT I EGGSTOKKENE 29 HVORDAN KAN BARNLØSHETSBEHANDLING PÅVIRKE DITT/DERES LIV? 29 BARN FØDT ETTER IVF 30 DEL 5 SJANSEN FOR GRAVIDITET 30 DEL 6 BEHANDLING MED DONORSÆD 31 OM DONORENE 31 HVA SKAL JEG/VI VELGE? 31 DONORVALG OG KONSEKVENSER 32 RESERVASJON 32 DEL 7 LIVSSTIL OG FERTILITET 32 ENDRINGER AV DINE LEVEMÅTER 32 RØYKING 33 ALKOHOL 33 KOFFEIN 33 VITAMINER OG FOLINSYRE 33 MEDISIN OG NATURLEGEMIDLER 33 VEKT 34 MOSJON 34 AKUPUNKTUR 34 SYKEPENGER 35 DEL 7 MULIGHETER FOR NETTVERKSDANNELSE 35 STORKETREFF 35 ØNSKET MED STORKETREFFET ER: 35 OPPSLAG I KLINIKKEN 35 OPPSLAG PÅ HJEMMESIDEN 36 FORMIDLING AV KONTAKT 36 INFORMASJONSAFTEN 36 DEL 8 MEDISIN I FORBINDELSE MED IVF-BEHANDLING 36 4

5 APOTEK 36 TILSKUDD TIL LEGEMIDLER I FORBINDELSE MED FERTILITETSBEHANDLING FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. MEDISIN OVER GRENSENE 36 HVORDAN MAN TAR SIN MEDISIN 37 HVORDAN OPPBEVARES MEDISINEN? 37 PREPARAT 38 OPPBEVARING FØR ÅPNING 38 OPPBEVARING ETTER ÅPNING 38 HOLDBARHET ETTER ÅPNING 38 DEL 9 BILAG 39 KORT UTGAVE AV KORT BEHANDLING 39 KORT UTGAVE AV LANG BEHANDLING 40 DEL 10 RELEVANTE LENKER VEDRØRENDE 42 FERTILITETSBEHANDLING 42 MEDISIN OVER GRENSENE 42 LOV OM KUNSTIG BEFRUKTNING 42 SÆDBANKER 42 NÅR DU ER GRAVID 42 OVERVEKT 42 ALTERNATIVET TIL FERTILITETSBEHANDLING 42 5

6 Del 1 Generelle forhold I dette informasjonsmaterialet kan du/dere finne de mest relevante fakta om IVFbehandling. Det er viktig at du/dere vet: - Hvordan man bestiller behandling - Når man skal begynne behandlingen - Hvilke virkninger og bivirkninger som forbindes med IVF-behandling Med dette skrivet ønsker vi at du/dere skal få grunnlag til å stille ytterligere spørsmål under behandlingen og til å treffe de beslutningene som passer best til dine/deres ønsker. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom materialet gjerne flere ganger. Deretter kan informasjonsmaterialet brukes som oppslagsverk. Dukker det opp spørsmål underveis, vil vi naturligvis svare på dem. Hva er IVF? IVF er en forkortelse for in vitro-fertilisering. Dette betyr at befruktningen (fertiliseringen) skjer utenfor kroppen (in vitro), i et prøverørsglass. IVF kalles også for prøverørsbefruktning eller kunstig befruktning. Når kan det tilbys IVF-behandling? - Når kvinnen har lukkede eller skadede eggledere, som følge av underlivs- eller blindtarmbetennelse, tidligere keisersnitt eller operasjoner i magen - Ved endometriose - Når kvinnen eller mannen er sterilisert - Ved uforklarlig barnløshet - Når man ikke har lykkes i å bli gravid ved inseminasjon med partner eller donorsæd - Når mannen har nedsatt sædkvalitet eller mangler sædceller i ejakulatet - Ved mislykket hormonstimulering eller inseminasjon hos kvinner med hormonforstyrrelser (anovulasjon, dvs. manglende eggløsning eller PCO) Dessuten må kvinnen ikke være eldre enn 46 år, og du/dere skal ha mottatt muntlig og skriftlig informasjon om konsekvenser og risikoer ved IVF-behandling. Bestill en samtale Kanskje du/dere allerede vet godt hva neste skritt er, eller kanskje du/dere trenger en uforpliktende samtale om deres situasjon, der dere får mulighet for å stille spørsmål og få svar fra en lege og en sykepleier med spesialitet i fertilitetsbehandling. Den innledende samtalen brukes til utredning av din/deres infertilitet. Vi skal også drøfte eventuelle helseproblemer i forbindelse med din/deres fertilitetsbehandling. 6

7 Vi vil snakke med deg/dere om hva slags behandling vi anbefaler og hva slags behandling du/dere ønsker. Det foretas en ultralydsundersøkelse av livmoren og eggstokkene. Så legger vi en plan for behandlingen. Du/dere velger selv når behandlingen skal begynne. Hvis du/dere tidligere har gjennomgått en annen form for behandling i forbindelse med barnløshet, vil det være en fordel om vi får en kopi av journalnotater, stimuleringsskjemaer og laboratorieskjemaer som beskriver eggenes utvikling og din eventuelle partners sædkvalitet. Kopiene kan medbringes, sendes per e-post eller fakses til Barnløshet og behandling kan fylle sinnet på ulikt vis hos den enkelte og kan ha forskjellig betydning for både hverdagsliv og framtidsdrømmer. Det oppstår gjerne mange tanker og overveielser og beslutninger som må tas underveis. Selv om det i perioder kan være vanskelig, er det viktig at du også prøver å fokusere på ditt/deres liv som en helhet med mange andre fasetter. Husk at livet inneholder mye mer enn det å være barnløs og å vente på å bli gravid. Derfor skal du/dere naturligvis tenke på å leve sunt, men også så normalt som mulig. Ta de feriene eller pausene du/dere trenger. Og sørg for at du i så stor grad som mulig deltar på festlige tilstelninger, kurs og lignende. Vi vil veldig gjerne hjelpe til med å tilpasse behandlingen så den passer til nettopp deg/dere i samsvar med det livet du/dere lever til vanlig. Fertilitetsutredning Årsaken til barnløshet kan ligge hos kvinnen. Det kan være på grunn av lukkede eggledere, manglende eggløsning, endometriose, muskelknuter eller polypper i livmoren. Årsaken kan også ligge hos mannen, i form av nedsatt sædkvalitet. Ofte ser vi en kombinasjon av årsaker hos både mannen og kvinnen. Utover dette finnes det såkalt uforklarlig barnløshet, i tilfeller hvor ingen undersøkelser viser noe unormalt verken hos kvinnen eller mannen. For at behandlingen skal ha best mulig forutsetninger og dermed de best mulige sjanser for å oppnå graviditet, er det viktig at det blir foretatt en utredning. 7

8 Utredning av kvinnen omfatter: - HIV, hepatitt B (HBsAG + anti-hbc) og hepatitt C Disse prøvene skal, etter krav fra den danske legemiddelstyrelsen, analyseres på et laboratorium som er sertifisert i henhold til Vævsloven (i København gjelder det Statens Serum Institut og blodbanken på Rigshospitalet). - Ultralydundersøkelse av livmoren og eggstokkene - Undersøkelse av passasjen i egglederne (HSU/HSG). Dette er relevant ved inseminasjonsbehandling - Analyse av hormonene Prolaktin,FSH, LH og østradiol samt TSH. Har du uregelmessig menstruasjon, anbefaler vi en utvidet hormonstatus - Celleprøve fra livmorhalsen, ettersom vi naturligvis ønsker at du er 100 % frisk før du blir gravid - Podning for klamydia - Antimüllerhormon (AMH) - Rubellatest, siden det kan gå ut over barnet hvis du skulle være smittet med røde hunder mens du er gravid. Utredning av mannen, hvis du har en, omfatter: - Hiv, hepatitt B (HBsAG + anti-hbc) og hepatitt C Disse prøvene skal, etter krav fra den danske legemiddelstyrelsen, analyseres på et laboratorium som er sertifisert i henhold til Vævsloven (i København gjelder det Statens Serum Institut og blodbanken på Rigshospitalet). - Vi skal alltid ha en analyse av sædprøven din før behandlingen på Stork IVF Klinik starter opp. Vi foretrekker at sædanalysen er gjort hos oss. Hvis du bor langt unna, kan vi i noen tilfeller akseptere at sædanalysen blir gjort på et laboratorium som ligger nærmere ditt bosted. Prøven gir oss et bilde av hvilken form for befruktning vi skal gjøre enten IVF eller ICSI. Sædanalysen kan ikke være eldre enn en måned. Dette er for å senke risikoen for at du plutselig får et problem og blir nødt til å treffe en uventet beslutning ved egguthentingen (jf. avsnittet Befruktning og dyrking av eggene). - Hvis antallet sædceller er sterkt redusert, skal det foretas supplerende undersøkelser som kromosomanalyse og ultralydundersøkelse. Er du bosatt i Danmark, vil vi vurdere om du skal henvises til klinikken for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet. Hvis du ikke er bosatt i Danmark, vil vi hjelpe deg med å finne en tilsvarende klinikk i ditt hjemland. 8

9 Del 2 Behandlingen Vi anvender ulike former for behandlingsmetoder, men de hyppigste behandlingene er såkalt Kort behandling, Lang behandling og frysebehandling. Helt i begynnelsen vil du få utlevert et skjema som beskriver planen for din kommende behandling, med møtetidspunkter, medisiner og doseringer. Siden behandlingen skal tilpasses deg, kan det være nødvendig å justere litt på forløpet og medisinen. Vi diskuterer det underveis, så du ikke trenger å være i tvil. Påmelding til behandling Når du får menstruasjon, skal du kontakte Stork IVF Klinik på enten telefon eller e-post: Telefon: E-post: På hverdager kan du ringe i tidsrommet kl på hverdager, på lørdager i tidsrommet kl Du blir bedt om å oppgi følgende opplysninger: - Ditt navn - Din fødselsdag - Dato for menstruasjonens første dag - Hvilken behandling vi har avtalt å påbegynne (kort-, lang- eller frysebehandling) - Telefonnummer og e-post der du kan nås. Hvis din menstruasjon kommer lørdag etter kl. 13, legger du igjen beskjed på telefonsvareren vår og ringer på nytt mandag morgen i telefontiden for å få time til ultralyd. Den dagen da menstruasjonen er kommet skikkelig i gang, kaller vi 1. syklusdag. - Hvis det er planlagt kort behandling, får du time til påbegynnelse og ultralydundersøkelse 2. eller 3. syklusdag. - Hvis det er planlagt lang behandling, får du som regel time til påbegynnelse og ultralydundersøkelse 21. syklusdag. I noen tilfeller er det ikke nødvendig å møte opp på klinikken den 21. dagen dette avtales individuelt. - Hvis det er planlagt frysebehandling med tilbakeføring av dine opptinte egg i en spontan syklus, får du en time med ultralydundersøkelse på syklusdag. - Hvis det er planlagt frysebehandling med tilbakeføring av opptinte egg i en hormonstimulert syklus, får du time til oppstart 2. eller 3. syklusdag. 9

10 Hormonbehandling Kort behandling I den korte behandlingen vil egguthentingen finne sted i løpet av syklusdag. Du melder fra til oss når du får menstruasjon. Da får du en time med ultralydundersøkelse på den 3. syklusdagen, og samme dag begynner du med follikkelstimulerende hormon (FSH). Den dagen du begynner med FSH, kaller vi 1. stimulasjonsdag. Stimulasjonen kan foregå med flere ulike preparater som inneholder FSH. FSH er det kvinnelige kjønnshormon, og det kjenner kroppen din fra før. Det fremmer dannelsen av mer enn det ene egget som du ellers ville modne hver måned. Hormonet skal tas som injeksjon, på samme tidspunkt hver kveld (+/ 1 time). Doseringen er individuell og avhenger av din alder, AMH, vekt, antall follikler og evt. tidligere behandlinger. Hvor mange ganger kan du/dere forvente å møte på Stork IVF Klinik? Etter samtalen deres skal du møte opp: stimulasjonsdag , 9. eller 10.stimulasjonsdag 3. Ved egguthenting 4. Ved tilbakeføring av egg 1. stimulasjonsdag Du vil få en ultralydundersøkelse, selv om du har menstruasjon. Vi vil forsikre oss om at slimhinnen er blitt smal igjen og at du ikke har dannet en godartet cyste i en av eggstokkene. En slik cyste kan skape uorden i hormonbalansen, hvilket igjen kan bety at du ikke kommer til å reagere hensiktsmessig på FSH-stimulering. Hvis alt er i orden, skal du begynne med FSH-hormonstimulering. 6. stimulasjonsdag På dette tidspunktet vurderes antallet follikler (eggblærer) og størrelsen på disse ved en ultralydundersøkelse. Antallet follikler er individuelt. Hvis det er flere follikler på mm i diameter, skal du begynne å ta enten Cetrotide eller Orgalutran. Det tas som injeksjon, én gang daglig, hver kveld. Denne injeksjonen er svært viktig å huske, for den forsinker eggløsningen. På den måten kan vi bestemme og planlegge hvilken dag vi skal hente ut eggene dine. 10

11 Fra nu af skal du ta to slags medisiner daglig, helt fram til den dagen da du skal ta eggløsningssprøyten. Størrelsen på folliklene er avgjørende for når eggene skal hentes ut. De kan hentes ut når de har en diameter på mm, da vet vi at eggene er modne. Noen ganger kan man allerede på 8. stimulasjonsdag avgjøre når du skal ta eggløsningssprøyten og når du skal komme til egguthenting. Andre ganger kan det være nødvendig med en ny ultralydundersøkelse og en eventuell justering av medisinene. Hormonbehandling Lang behandling Du melder fra til oss når du får menstruasjon, og får time til ultralydundersøkelse på 21. syklusdag. Hvor mange ganger kan du/dere forvente å møte på Stork IVF Klinik? Etter den innledende samtalen skal du møte opp: syklusdag 2. Nedreguleringskontroll 1. stimulasjonsdag stimulasjonsdag 4. Evt. 10., 11. eller 12. stimulasjonsdag 5. Ved egguthenting 6. Ved tilbakeføring av egg Hvis du har problemer med å møte opp på den bestemte dagen, kan vi godt avtale at du kommer et par dager før, dersom det gjelder en 21. dagskontroll eller en nedreguleringskontroll. 21. syklusdag Nedreguleringsfasen starter oftest 21 dager etter menstruasjonen. 11

12 Unntak: Hvis du har uregelmessige blødninger, dvs. en syklus på mer enn 35 dager, som følge av PCO, eller hvis du har tendens til å danne cyster, kan du begynne en forbehandling med p-piller før nedreguleringen, fra 1. syklusdag. Når du har tatt p-piller i 18 dager, kommer du inn til ultralydundersøkelse, og så begynner du på nedreguleringshormonet samtidig som du fortsetter å ta resten av p-pillene i pakken. Resten av behandlingen er den samme. Det er også mulig å bruke et annet hormon, kalt Provera. Dette kan anvendes hvis slimhinnen i livmoren er mer enn 5 mm tykk og vil fremkalle en menstruasjon. Vi finner den forbehandlingen som passer best til deg. Du får sett på livmoren og eggstokkene med ultralyd for å sikre at vi har funnet det optimale tidspunkt for oppstart av nedreguleringen. Den settes i gang enten med nesespray, Synarela, eller injeksjoner, Suprefact. Livmorslimhinnen vil være tykk på 21. syklusdag, og det vil være tegn på at det har vært eggløsning i én av eggstokkene, i form av en sammenskrumpet follikkel. Er du forbehandlet med p-piller, kan vi ikke se tegn til eggløsning ved ultralyd, men man ser en slimhinne som bærer preg av p-pillebehandling. Når du tar nedreguleringshormonet, hemmer hypofysen (en kjertel som sitter i hjernen) produksjonen av dine egne kjønnshormoner FSH og LH, og de blir dermed satt ut av drift. Effekten kan sidestilles med at du kommer i en kortvarig, overgangsalderlignende tilstand. Dette skjer ikke helt til å begynne med, og du kommer til å få menstruasjon 7 12 dager etter at du begynner behandlingen. Blødningen kan være litt annerledes enn den pleier å være. Den kan være litt kortere, lengre eller komme litt senere. Du skal ha hatt menstruasjon i minst tre dager før du er klar til å begynne stimuleringsbehandlingen. Det er svært viktig at du kontakter oss hvis du ikke har fått menstruasjon før din neste avtale på klinikken. I så fall gir vi deg en ny time, så du ikke møter opp forgjeves. Den manglende menstruasjonen kan tyde på at dine egne hormoner ikke er nedregulert ennå. Hvis menstruasjonen fremdeles uteblir, vil vi vurdere om du skal komme og få en ultralydundersøkelse. Det er likevel viktig at du fortsetter å ta nedreguleringshormonet. Det viktigste formålet med nedregulering er å hindre kroppen din i å sette i gang eggløsningen før vi henter ut eggene, for ellers kan de ikke brukes. Utover dette skal vi sørge for at eggstokkene kommer i en tilstand som gjør at hormonstimuleringen i fase to blir effektiv og lettere å kontrollere. 12

13 Det er svært viktig at du fortsetter med nedreguleringshormonet helt til det er avtalt at du skal ta eggløsningssprøyten. Du kan ta nedreguleringshormonet på to måter. Du velger selv hvilken. Virkningen er den samme: 1. Nesespray. Du skal ta 1 spray Synarela tre ganger om dagen i 14 dager. Deretter fortsetter du med 1 spray to ganger om dagen, fram til du skal ta eggløsningssprøyten. 2. Injeksjon. Du skal ta 0,5 ml Suprefact som injeksjon, én gang daglig i 14 dager. Deretter fortsetter du med en mindre dose, 0,2 ml, fram til du skal ta eggløsningssprøyten. Det utleveres resept på medisinen til hele behandlingsforløpet. Vi kommer til å gjennomgå planen som er lagt, instruere deg i hvordan du tar medisinen og utlevere relevante veiledninger og sprøyter. Nedreguleringskontroll, 1. stimulasjonsdag Etter 14 dagers nedregulering kommer du til klinikken. Du vil igjen få en ultralydundersøkelse, denne gangen for å se om eggstokkene er nedregulert og om slimhinnen er tynn, slik den skal være når du nettopp har hatt menstruasjon. Noen kvinner blør fremdeles på dette tidspunktet, men det er ikke til hinder for undersøkelsen. Hvis alt er i orden, kan selve stimuleringsbehandlingen begynne. Vi teller forfra igjen og kaller det ikke lenger for syklusdager, men for 1. stimuleringsdag. Stimuleringen kan foregå med flere ulike preparater som inneholder FSH. FSH er det kvinnelige kjønnshormon, og det kjenner kroppen din fra før. Det fremmer dannelsen av mer enn det ene egget som du ellers ville modne hver måned. Hormonet skal tas som injeksjon, på samme tidspunkt hver kveld (+/ 1 time). Doseringen er individuell og avhenger av din alder, vekt, antall follikler og evt. tidligere behandlinger. Du fortsetter med det nedregulerende hormonet i en mindre dose, dvs. at du nå skal ta to slags medisner fram til den dagen da du skal ta eggløsningssprøyten. Du vil få ny time til ultralyd på din 8. stimuleringsdag, dvs. når du har tatt FSH-hormonet i sju dager. 13

14 8. stimulasjonsdag Ved denne ultralydundersøkelsen vurderer vi hvorvidt FSH-stimuleringen har medført at du har dannet et passende antall follikler. Antallet er individuelt. Størrelsen på folliklene er avgjørende for når eggene skal hentes ut. De kan hentes ut når de har en diameter på mm, da vet vi at eggene er modne. Noen ganger kan man allerede på 8. stimulasjonsdag avgjøre når du skal ta eggløsningssprøyten og når du skal komme til egguthenting. Andre ganger kan det være nødvendig med en ny ultralydundersøkelse og en eventuell justering av medisinene. Eggløsningssprøyte før egguthenting Den dagen da du skal ta eggløsningssprøyten, skal du: - Slutte å ta FSH-stimuleringshormonet - Slutte å ta nedreguleringshormonet Synarela eller Suprefact, dersom du er i lang behandling - Slutte å ta Orgalutran eller Cetrotide, dersom du er i kort behandling Eggløsningsmedisinen heter enten Ovitrelle eller Pregnyl. Begge preparatene inneholder det hormonet som er med på å ferdigmodne eggene. Det tas én gang, som regel i løpet av stimuleringsdag. Denne injeksjonen er svært viktig og skal tas på et fastsatt klokkeslett etter avtale med oss. Det kan hende at du føler deg oppblåst og får litt vondt i magen etter at du har tatt eggløsningssprøyten. Hvis du skulle være så uheldig og glemme å ta eggløsningssprøyten, er det ikke mulig å få egg ut ved egguthentingen, og denne syklusen må avlyses. Sædprøve På egguthentingsdagen skal du avlevere en sædprøve, så vi kan befrukte eggene. Hvis det er donorsæd du skal anvende, har vi sædporsjonene på klinikken. Du kan selv velge om du vil produsere prøven hos oss på Stork IVF Klinik eller om du vil gjøre det hjemme. Hvis du foretrekker det siste alternativet, må prøven oppbevares tett på kroppen, og den må ikke være mer enn en time gammel når du avleverer den. I begge tilfeller vil du få utlevert sædglasset hos oss. 14

15 Du kommer med sædprøven kl. 15:00 på egguthentingsdagen. Sædprøven er vanligvis best hvis du ikke har hatt sæduttømming i løpet av det siste døgnet. Lengre tids avholdenhet forbedrer ikke sædkvaliteten. Sædcellene skal adskilles fra sædvæsken og renses før de tilsettes eggene. På den måten vil befruktningen skje med de beste sædcellene. I de siste 6 8 ukene før en IVF-behandling burde du unngå varme karbad og badstu, ettersom varme kan påvirke sædcellene. Sykdom med feber kan også ha negativ innvirkning på sædkvaliteten. Du skal derfor informere oss hvis du har vært syk med høy feber ( 38 C) i løpet av de siste 3 månedene før behandlingen. Noen ganger hender det at det er problemer med å få produsert sædprøven. I så fall kommer du bare uten. Som regel kan sædprøven produseres etter egguthentingen, når du og det hele er falt litt til ro. Hvis du vet at det kan oppstå problemer med å produsere sædprøven, snakk med oss om det på forhånd, så kan vi finne en løsning på det sammen. Egguthenting Mange kvinner opplever at de er nervøse og spente samtidig før egguthentingen. Hvordan kommer det til å gå? Kommer det til å gjøre vondt? Hvor mange egg vil de få ut? Hvordan kommer jeg til å ha det etterpå? Vi ønsker å gjøre vårt beste for at du skal ha en god og fin opplevelse under egguthentingen, selv om det er en uvant situasjon. Når du skal hente ut egg, møter du opp kl For enkelte kan det være godt å ha med seg en man kjenner godt til egguthentingen. Vi vil snakke med deg for å finne ut av hva vi kan gjøre for å støtte deg best mulig, slik at du føler deg komfortabel og godt forberedt. 15

16 Forberedelse og smertelindring Det er en stor fordel hvis du sørger for å spise nok mat i løpet av dagen, for det minsker risikoen for at du blir utilpass pga. for lavt blodsukker. En time før egguthentingen får du 1 gr paracetamol. Hvis du ønsker det, kan du også få en beroligende tablett. Du får lagt en liten plastkanyle (venflon) i en blodåre. Den skal brukes til å gi deg morfin (Rapifen ) under egguthentingen. Når de praktiske tingene er klargjort, vil du ha mulighet til å ligge og slappe av og lytte til musikk, hvis du har lyst til det. Rett før egguthentingen vil du bli bedt om å tømme blæren. Det vil gjøre det enklere å hente ut egg. Selve egguthentingen Både legen og laboratoriepersonalet kommer og hilser på deg. Du må fortelle oss ditt fulle navn og personnummer. På denne måten forsikrer vi oss om at navnet ditt og fødselsdatoen din er korrekt. Under egguthentingen kommer det til å være en lege og en sykepleier til stede. Laboratoriepersonalet sitter i rommet ved siden av, klar til å ta imot eggene. Før prosedyren begynner vil du være smertedekket med en kombinasjon av paracetamol, en lokalbedøvelse med Citanest, som legges i toppen av skjeden, og med Rapifen, som er et mofinpreparat. Vi fester et lite instrument på fingeren din for å måle pulsen og oksygenopptaket i blodet. Under egguthentingen forteller vi deg fortløpende hva som foregår og supplerer de smertestillende medisinene hvis du har bruk for det. Egguthenting foregår ved hjelp av ultralydsveiledning gjennom skjeden. Man fører en kanyle forsiktig gjennom skjedeveggen og inn i folliklene. Folliklene sitter tett, som en vindrueklase, og derfor trenger man ofte bare å stikkes 1 2 ganger på hver side. Legen tømmer folliklene ved å suge follikkelvæsken ut. Væsken bringes ut til laboratoriepersonalet, som umiddelbart gjennomsøker væsken etter egg. Under egguttakingen får du høre om de har funnet egg. Du vil være våken og kan følge med på ultralydskjermen, men du vil sannsynligvis være litt døsig eller svimmel på grunn av de smertestillende medisinene. Det er ofte et hyggelig øyeblikk når både du/dere og vi finner ut av hvor mange egg kroppen din har klart å produsere. Vi kommer til å fortelle deg/dere antallet når laboratoriepersonalet er ferdig med å gjennomsøke follikkelvæsken. Selve egguthentingen tar mellom 10 og 15 minutter, det avhenger av antallet egg og hvor lett de kommer ut. 16

17 Hvile og forholdsregler etter egguthenting Etter egguthentingen hviler du på klinikken i minst en halv time i et av våre hyggelige rom. Du kan ta med deg din egen musikk, på ipod eller mp3. Vi håper at du opplever det som en positiv og hyggelig stund, selv om begynnelsen på graviditeten skjer et annet sted enn hjemme. Når du føler deg frisk og effekten fra de smertestillende medisinene er ute av kroppen, kan du dra. Resten av dagen må du forberede deg på at du kommer til å være trøtt og har behov for å hvile, og du burde ikke kjøre bil selv. Du kan også forvente menstruasjonslignende smerter det første døgnet etter inngrepet, og du kan være øm i dagene etterpå. Du kan ta Panodil, Pinex eller Pamol (paracetamol) mot smertene, men du burde unngå Kodimagnyl og smertestillende medisin av typen NSAID (Treo, Ipren, Brufen og lignende) i størst mulig grad. Du kan også få en lett blødning etter prosedyren. Blodet kommer fra der du er blitt stukket øverst i skjeden, og det har ingen betydning for din mulighet for å bli gravid. Blødningen skal være mindre enn det som for deg tilsvarer en vanlig menstruasjon. Du kan gjerne kontakte oss hvis du blir utrygg på situasjonen. Hvis du får kraftige smerter eller feber, må du kontakte oss. Du skal komme til tilbakeføring av eggene 2 3 dager etter egguthentingen. Kommer du langveis fra, er det en god idé å planlegge oppholdet i København på forhånd, så det blir en behagelig reise for deg/dere. Befruktning og dyrking av eggene i laboratoriet Under egguthentingen får laboratoriepersonalet fortløpende brakt inn sprøyter med follikkelvæske til laboratoriet. Sprøytene tømmes i såkalte petriskåler, og vi legger aspirasjonsvæsken under et mikroskop og undersøker den for egg. Rundt eggene ligger en sky av celler, kalt cumulusceller. Denne skyen er lett å få øye på. Eggene blir lagt i noen små skåler som inneholder næringsvæske. Deretter blir de lagt inn i en inkubator der det er et optimalt miljø, med riktig ph-verdi og temperatur. Man kan befrukte eggene enten ved IVF eller ICSI. 17

18 IVF-befruktning Når sædprøven er renset opp, tilsettes en bestemt mengde sædceller i hver av de små skålene der eggene ligger. Dette gjøres 1 3 timer etter egguthentingen. Selve befruktningen finner egget og sædcellen ut av selv, på samme måte som i en kvinnes eggleder. Så snart én sædcelle har funnet veien inn til egget, skjer det en prosess der eggeskallet blokkerer andre sædceller fra å trenge igjennom. ICSI-befruktning Når vi utfører ICSI-behandling på eggene dine, vil vi i løpet av 1 3 timer etter egguthentingen fjerne flesteparten av alle cumuluscellene som ligger rundt egget. Nå kan vi se selve egget under mikroskopet. Vi undersøker det og vurderer om egget er modent til å bli befruktet eller ikke. De modne eggene utfører vi ICSI på. Dette betyr at vi velger ut én sædcelle fra under mikroskopet og injiserer den forsiktig inn i egget. Dagen etter egguthenting Rundt 20 timer etter at befruktningen har funnet sted, vurderer vi om eggene er korrekt befruktet. Et korrekt befruktet egg viser to forkjerner, også kalt pronuclei. Den ene kjernen inneholder arvemassen fra sædcellen, og den andre kjernen inneholder arvemassen fra egget. Hvis vi ikke ser noen pronuclei på dette tidspunktet, er egget sannsynligvis ikke blitt befruktet. 2 3 dager etter egguthenting Den dagen da eggene skal tilbakeføres, vurderer vi kvaliteten på eggene. Dette bedømmer vi ved å se på eggenes utviklingshastighet, dvs. hvor mange delinger eggene har gjennomgått, og eggenes utseende. Denne dagen vurderer vi også om det er noen egnede egg som kan fryses. Dagen for tilbakeføring av egg 2 3 dager etter egguthenting skal du komme til tilbakeføring. Den 2. og 3. dagen er like gunstige for å bli gravid, og vi beslutter hvilken dag som er den rette for deg/dere i fellesskap. Uansett om du fører eggene tilbake på 2. eller 3. dag, skal du alltid starte med progesteron (Crinone eller Lutinus ) to dager etter egguthenting. Tilbakeføringen foregår som ved en alminnelig gynekologisk undersøkelse. Har du forsøkt å bli inseminert tidligere, er prosedyren nesten lik, men det lille plastrøret vil nå inneholde befruktede egg i stedet for sædceller. Vi fører vanligvis ett eller to egg tilbake. Valget om hvorvidt ett eller to egg skal tilbakeføres avhenger av eggenes kvalitet, din alder, antall tidligere forsøk og årsaken til din infertilitet. Før vi starter tilbakeføringen vil du bli identifisert både av legen og laboratoriepersonalet. På denne måten sikrer vi igjen at ditt/deres navn og fødselsdato er korrekt. Så vil vi fortelle deg/dere hvordan det er gått med eggene dine/deres. 18

19 Vi vil også snakke med dere om hvordan en eventuell neste behandling kan se ut. Dette gjør vi fordi vi har erfart at mange ønsker å vite hvilke muligheter de har hvis de får negativt svar på graviditetstesten. Det er definitivt ikke fordi vi ikke har tro på den aktuelle behandlingen. Det/de befruktede egg føres gjennom livmorhalskanalen og opp i livmoren med et tynt plastrør. Etterpå har du/dere mulighet til å slappe av i en halvtime i et hyggelig rom. Du kan ta med deg din egen musikk, på ipod eller mp3. Vi håper at du opplever det som en positiv og hyggelig stund, selv om begynnelsen på graviditeten skjer et annet sted enn hjemme. Vi ønsker at det skal være en god opplevelse, uansett hvordan graviditeten oppstår. Det er også nå du har mulighet for å få akupunktur, hvis du skulle ønske det. Forholdsregler etter tilbakeføring av egg Etter tilbakeføring av egg er det veldig vanlig at du kan oppleve ettervirkninger i form av trykkende fornemmelser, periodevise stikk fra eggstokkene og en viss følelse av oppblåsthet. Dette skyldes at folliklene gir fra seg væske og at eggstokkene har vært stimulert. Det kan også være en følge av egguthentingen. Blir du gravid, kan denne perioden forlenges med ytterligere 2 4 uker, men symptomene vil gradvis avta. Vi vet at en uhensiktsmessig livsstil minsker din sjanse for å bli gravid. Vi anbefaler at du lever så sunt som mulig etter tilbakeføringen av eggene, og at du unngår hard fysisk belastning. Hormonbehandling etter tilbakeføring av egg Uansett om du kommer til tilbakeføring den 2. eller 3. dagen, skal du starte med progesterontilskudd to dager etter tilbakeføringen. Det kan tas på to måter, du velger selv hvilken. Virkningen er den samme. - Crinone vaginagel 90 mg 1 stk. x 1 daglig - Lutinus vaginal stikkpille 100 mg 1 stk. x 3 daglig Progesteron tas helt til graviditetstesten 14 dager senere. Skulle du begynne å blø et par dager før du tar graviditetstesten, skal du likevel fortsette å ta progesteron helt til du har fått resultatet av testen. Progesteron er et hormon som kroppen produserer selv fra det gule legemet i eggstokken når du har hatt eggløsning. Det gule legemet dannes av den tomme follikkelen, der egget har ligget. Vi ønsker å styrke slimhinnen i livmoren med dette progesteronsupplementet, så du har en bedre sjanse for å bli gravid. 19

20 Graviditetstesten Ca 14 dager etter tilbakeføring av egg skal du ha tatt en graviditetstest (HCG) i form av en blodprøve. Denne formen for test er mer nøyaktig enn en urinprøve, da vi kan måle en mindre mengde av graviditetshormonet HCG. Det er viktig at graviditetstesten blir tatt selv om du skulle ha begynt å blø. Du kan godt blø litt og likevel være gravid. Blodprøven skal tas, uansett om du har fått blødning eller ikke Du kan velge å få tatt blodprøven her på Stork IVF Klinik eller hos din egen lege. Hvis blodprøven tas hos din egen lege, ber vi deg om å fortelle oss resultatet per telefon eller e- post: Telefon: E-post: Hos noen få kvinner kan det være nødvendig å gjenta blodprøven, slik at vi kan følge utviklingen av graviditeten. For lave stigninger kan indikere en begynnende abort eller gi mistanke om graviditet utenfor livmoren. Hvis testen er positiv TILLYKKE. Er graviditetstesten positiv, får du en time til ultralydundersøkelse tre uker senere. Da vil du være i svangerskapsuke, siden man regner graviditeten fra siste menstruasjons første dag. Graviditetsultralyd Vi foretar en vaginal ultralydsskanning ca 3 uker etter tilbakeføring av eggene. Den kan vise: - Om du er gravid med et foster i livmoren - Om det er hjerteaksjon - Størrelsen på fosteret - Om det er et eller to fostre 20

Infomateriale. Store Kongensgade 36-38, 2. etasje 1264 København K +45 32 57 33 16

Infomateriale. Store Kongensgade 36-38, 2. etasje 1264 København K +45 32 57 33 16 Infomateriale Store Kongensgade 36-38, 2. etasje 1264 København K +45 32 57 33 16 Innhold 1. Inseminasjon... 4 1.1. Journalsamtale... 4 1.2. Selve inseminasjonen... 5 1.3. Undersøkelser... 6 1.3.1. Hysterosalpingoultrasonografi

Detaljer

Velkommen til Seksjon for barnløshet og assistert befruktning

Velkommen til Seksjon for barnløshet og assistert befruktning Velkommen til Seksjon for barnløshet og assistert befruktning RIKSHOSPITALET Kvinneklinikken Foto: Xxxxx Xxxxxxxxx, Rikshospitalet HF, illustrasjonsfoto Spermier Modent egg Innhold Ufrivillig barnløshet

Detaljer

Er du gravid? Venter dere barn?

Er du gravid? Venter dere barn? Er du gravid? Venter dere barn? Graviditet, fødsel og barseltid i norge Utarbeidet av jordmor Synne Holan IS-1396 norsk Forord Kvinner blir gravide, føder, ammer og steller barn nokså likt over hele verden,

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Når et lite barn dør. i mors liv, ved fødselen eller i sine første leveår

Når et lite barn dør. i mors liv, ved fødselen eller i sine første leveår Når et lite barn dør i mors liv, ved fødselen eller i sine første leveår Å miste et barn er kanskje den største katastrofen som kan ramme et menneske. At et barn dør er meningsløst, det gjør forferdelig

Detaljer

Etisk betenkning om bioteknologi og assistert reproduksjon. Norges Kristelige Legeforening 2010

Etisk betenkning om bioteknologi og assistert reproduksjon. Norges Kristelige Legeforening 2010 Etisk betenkning om bioteknologi og assistert reproduksjon Norges Kristelige Legeforening 2010 Etisk betenkning om bioteknologi og assistert reproduksjon Av Norges Kristelige Legeforenings etikkutvalg

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Maskulinus OM GUTTER FOR GUTTER

Maskulinus OM GUTTER FOR GUTTER Maskulinus OM GUTTER FOR GUTTER SEX OG SAMFUNN Senter for ung seksualitet Trondheimsveien 2B, 0560 Oslo. telefon: 22993900, faks: 22993901 www.sexogsamfunn.no e post: post@sexogsamfunn.no Ter e Rakke Foto

Detaljer

Maskulinus OM GUTTER. FOR GUTTER.

Maskulinus OM GUTTER. FOR GUTTER. Maskulinus OM GUTTER. FOR GUTTER. Sex og Samfunn Senter for ung seksualitet Trondheimsveien 2B, 0560 Oslo. Telefon: 22993900, Faks: 22993901 www.seksuellopplysning.no e-post: post@sexogsamfunn.no Med økonomisk

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Gratulerer med barnet!

Gratulerer med barnet! Gratulerer med barnet! Et menneske er født - et nytt lite individ som er helt unikt, med sine spesielle egenskaper og muligheter. Foreldre og barn skal nå bli kjent med hverandre, og vi ønsker å være til

Detaljer

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen HÅNDBOK FOR BLØDERE Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen INNHOLD FORORD 4 1. HEMOFILI OG ANDRE BLØDERSYKDOMMER 5 BLØDERSYKDOMMEN HEMOFILI 5 VON WILLEBRANDS

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING SOM AMMEHJELPER

SØKNAD OM GODKJENNING SOM AMMEHJELPER SØKNAD OM GODKJENNING SOM AMMEHJELPER Ammehjelpens sekretariat PB 112, 2421 Trysil Telefon 62 45 52 51 E- post: ammehjelpen@ammehjelpen.no www.ammehjelpen.no 2 Kompendiets innhold og litteraturliste: Velkommen

Detaljer

Nytt svangerskap etter tap av barn. Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad

Nytt svangerskap etter tap av barn. Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad Nytt svangerskap etter tap av barn Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad www.lub.no www.etbarnforlite.no 3. opplag, 8000. Revidert i 2014. Første gang utgitt av Foreningen

Detaljer

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet du nå sitter med i hånden er laget for deg som nettopp har fått diagnosen nevroendokrin kreft, og for deg som er pårørende.

Detaljer

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler:

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: Veien videre Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: 1) Å leve med et nytt organ Her finner du stoff om det å leve med et nytt organ samliv og seksualitet pårørende kosthold fysisk aktivitet reiser,

Detaljer

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler:

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: Veien videre Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: 1) Å leve med et nytt organ Her finner du stoff om det å leve med et nytt organ samliv og seksualitet pårørende kosthold fysisk aktivitet reiser,

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 - Innledning s. 3 De juridiske forhold bak en adopsjon s. 4 FN`s Barnekonvensjon s. 4 Haagkonvensjonen s. 4 Når kan internasjonal adopsjon finne sted? s. 5 Hvordan

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Bypass

Pasientinformasjon Gastric Bypass Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Bypass Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE BRILLEKUNSTNEREN Når du kjøper briller hos Krogh Optikk kan du være sikker på å få brilleglass i verdensklasse. De aller fleste kommer fra franske Essilor,

Detaljer

Undervisning om seksualitet

Undervisning om seksualitet Undervisning om seksualitet undervisningsopplegg for lærere og helsepersonell i grunnskole og videregående skole Trondheim kommune og LLH Trøndelag 2010 Barne- og familietjenesten Trøndelag Innledning

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

En samtale om å få barn

En samtale om å få barn RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 2-2013 - 32. ÅRGANG Beliebers Å leve med hydrocephalus, NF og svaksynthet Koser meg på havets bunn! Les mer side 19 Les mer side 30 Les mer side 33 En samtale

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Viktig informasjon om kombinerte hormonelle prevensjonsmidler: De er en av de mest pålitelige

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen

Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet 2005. Opptrykk Helsedirektoratet 2011. Brosjyren bestilles fra Trykksakekspedisjonen Helsedirektoratet Pb 7000.

Detaljer