FUNKSJONS OG STRATEGIDOKUMENT FOR NYTT SENTRALKJØKKEN I LEVANGER KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FUNKSJONS OG STRATEGIDOKUMENT FOR NYTT SENTRALKJØKKEN I LEVANGER KOMMUNE"

Transkript

1 FUNKSJONS OG STRATEGIDOKUMENT FOR NYTT SENTRALKJØKKEN I LEVANGER KOMMUNE Vi vet en god del om demografien i Levanger som først for alvor vil slå inn med en økt vekst i aldersgruppen over 80 år etter Da vil det være en økning i antallet over 80 år med en snitt på 20 hvert år fram til 2040/50. En utvikling som ikke er lineær, men følger årskullene. Sykdomspanoramaet i befolkningen endrer seg også fra gårdagens «utslitte» eldre, til en mer sammensatt gruppe hvor senskader etter «livsstilssykdommer» i større grad vil utfordre tjenestene. Ikke minst vil moderne medisinske metoder og teknikker gjøre det enklere og raskere å fikse på skader og lyter slik at mennesker lever lengre. Vi vet også at antall som kommer til å få bistand gjennom kommunale tjenester i sitt eget hjem, alerede har begynt å øke. I kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle», er det mestringsorienterte tjenester som er vektlagt. Den legger vekt på at innbyggerne skal lengst mulig bo hjemme og ha eventuelle hjemmetjenester i egen bolig. Mat er en viktig del av denne tjenesten. Kjøkkenene i kommunen leverer i dag middag samt tørrmåltider til hjemmeboende. Utlevering til hjemmeboende utføres i dag av Leva-fro, frivillige sjåfører og hjemmetjenesten i kommunen. Kommunen har bygd nye og pusset opp eldre institusjoner som stort sett er driftet som omsorgsboliger med heldøgns pleie. Kommunestyrevedtak fra våren 2018 slår fast at det ønskes fortsatt at et sentralkjøkken skal produsere middag etter kok/server metoden. Dagens produksjonskjøkken produserer varm middag med dessert som pakkes og kjøres ut varmt til hjemmeboende og omsorgsboliger, samt diverse omsorgsbaser. Maten sendes ut i varmebeholdere. Maten spises så raskt som mulig etter levering. Det leveres også tørrmat dersom mottakeren ønsker det. Systematisk ernæringsarbeid handler om å følge opp den enkeltes ernæringsbehov for å unngå under- og feilernæring. Eldre som mottar helse- og omsorgstjenester i omsorgsbaser og av hjemmetjenesten må kartlegges for ernæringsstatus. Helse- og velferdstjenesten må vurdere risiko for feil- og underernæring og om det bør utarbeides en individuell ernæringsplan. Dette innebærer at helse- og velferdstjenesten setter av nok tid og riktig kompetanse til å kartlegge, vurdere og dokumentere ernæringsstatus, evaluere mat- og ernæringstilbudet og igangsette målrettede tiltak til den enkelte. MÅLTIDER: Middag, lunsj, frokost og kveldsmat settes fram på bordet for felles bespisning i omsorgsbasene. Hygge og samvær under måltidet skal være et satsningsområde i våre

2 omsorgsbaser. Her er mestringsprinsippet og valgmuligheten for hva de ønsker å spise viktig. God og næringsrik mat, samt hyggelige omgivelser tilpasset den enkelte beboer, er satsningsområdet fra sentralkjøkkenet. Maten som tilbys skal være ernæringstett og av høy kvalitet. Det praktiske under måltidene er det de ansatte i omsorgsbasene som har ansvaret for. Allerede i dag har vi innført lunsjmåltid midt på dagen og flyttet middag til ettermiddag. Dette har gitt gode resultater. Lunsjtilbudet ønskes og forbedres når det nye sentralkjøkkenet er på plass, i forhold til meny. Sentralkjøkkenet skal forberede maten, men den skal sluttilberedes i avdelingen. Det lages også frokost, lunsj, kveldsmat og det kan bakes lokalt på omsorgsbasene noe som gir matlukt inn i avdelingen. Dette stimulerer til at beboerne får økt matlyst, og at det forebygges underernæring. Sent kveldsmåltid skal tilbys beboere som har behov for det. Det bør ikke gå mer enn 11 timer mellom kvelds- og frokostmåltidet. Det kan bestå av en næringsrik suppe eller et brødmåltid eller andre matvarer med høyt næringsinnhold. Det bygges opp små lager på de forskjellige omsorgsbasene for rask tilgang til supplementvarer. Sentralkjøkkenet leverer også andre varer til enhetene på bestilling 1-2 ganger per uke. Dette vil sette krav til størrelsen på varelagrene ved sentralkjøkkenet. Et nytt sentralkjøkken bør også utbygges som en funksjon som sentrallager for andre kommunale tjenester, der de kan bestille varer som pakkes og kjøres ut fra sentralkjøkkenet. Det kan etableres et elektronisk bestillingssystem. Sentralkjøkkenet bør ha lager som kan ivareta funksjonen som beredskapslager ved krisesituasjoner. Ut fra det vi vet i dag og anslagsvis om fremtiden, skal sentralkjøkkenet produsere: middagsporsjoner pr dag med dessert/suppe etter kok/server metoden 365 dager i året. - Kjøkkenet skal ha en produksjon rettet mot bruk av mest mulig ferske råvarer. - Eget diettkjøkken/spesialkost. Vi vet at allerede nå at det en produksjon som øker. - I dag smører vi frokost/kveldsmat til hjemmeboende, som leveres ut sammen med middagen. Når flere skal bo hjemme må vi ta høyde for at antallet stiger med årene. Anslått estimat på stk. - Smøring av møtemat etc. for salg fra sentralkjøkkenet. - Baking av kaker/kaffebrød etc for beboere og for salg. - Det vil være kapasitet arealmessig for skolematproduksjon (varmmat/kald mat) til skoler/sfo, oppvekstsenter og barnehager dersom det skulle bli aktuelt. Ikke alle skoler er rustet for en slik produksjon lokalt.

3 - Det er ønskelig at kjøkkenet dreier produksjonen fra industrielle til selvproduserte produkter. Dette kan gjøres med at vi ansetter egen baker og pølsemaker. Det gjør at vi kan produsere et større utvalg og mere variert tilbud til personer som trenger spesialkost/diett. Disse produktene er i dag dyrere i innkjøp enn vanlige produkter, samt at utvalget ikke er så stort. - Sentralkjøkkenet skal ha 12 årsverk. - Varmeskap: ca. 20 avdelinger skal ha middag levert i varmeskap. Det er behov ca. 40 stk. varmeskap med plass til leveranse til 8-12 personer. - Adgangskontroll i forhold til Levanger kommunes systemer.

4 KJØKKENET SKAL INNEHOLDE: VAREMOTTAK, RAMPE. Mottak og utpakking av inngående matvarer og rekvisita. Varekontroll. Utstyr: Utpakkingsbenk, kontrollvekt, papp presse, vannpunkt for spyling av mottaket, takoverbygg, utvendig elektrisk port, håndvask, RAMPE FOR UTKJØRING AV MATVARER. Takoverbygg, utvendig elektrisk port, vannpunkt for spyling av mottaket, REKVISITALAGER: Lager for rekvisita, emballasje for pakking av mat. Utstyr: Reoler og lagring på paller på golv. LAGER FOR KOLONIAL OG TØRRVARER. Temperert lager for matvarer som ikke har behov for kjøling. Matvarer for kjøkken og distribusjon til eksterne brukere. Utstyr: Reoler og lagring på paller på golv. LAGER FOR SÅPE OG KJEMIKALER Utstyr: Reoler KJØL: FOR FERDIGPAKKET VARER. Temperatur ,9 C. Kjølelager for kolonialvarer som skal distribueres og har behov for kjøling. Utstyr: vognhjul på gulv. KJØL: Melk OG MEIERIPRODUKTER Temperatur ,9 C. For lagring av meierivarer.. Utstyr: Reoler i eloksert aluminium, samt plass til melkevogner levert av Tine. KJØL: GRØNNSAKER OG FRUKT. Temperatur ,9 C. Kjølerom for frukt og grønnsaker. Utstyr: Reoler i eloksert aluminium. KJØLEROM KJØTT OG PÅLEGG Temperatur ,9 C. For lagring av kjølevarer.

5 Utstyr: Reoler i eloksert aluminium FRYSEROM: KJØTT Temperatur 21C For lagring av frysevarer. Utstyr: Reoler i eloksert aluminium FRYSEROM: FISK/GRØNNSAKER Temperatur 21C For lagring av frysevarer. Utstyr: Reoler i eloksert aluminium FRYSEROM: BAKEVARER Temperatur 21C For lagring av frysevarer. Utstyr: Reoler i eloksert aluminium GROVKJØKKEN: GRØNNSAKER. For bearbeiding av råvarer. Utstyr: Rustfrie benker med kummer. Grønnsakkutter, gulv montert potetskreller, Spylepunkt, håndvask. DIETTKJØKKEN/SPESIALKOST For produksjon av dietter og spesialkost. Utstyr: Koketopp (6 plater), kombidampere, rusfrie benker, skyllekummer, kjøleskap, håndvask, hyller, varmeskap for oppbevaring av varm mat (trill bare), GROVKJØKKEN FOR KJØTT OG FISK Utstyr: skålhakke (ca:30 kg ferdig farse), rustfrie benker, skyllekummer, håndvask, hylle, 1 stk stor kombidamper, håndvask, avtrekk, spylepunkt, sluk i gulv, 1 stk gulvmodell stekepanne, VARMTKJØKKEN: Produksjon av middagsretter/desserter. Utstyr: Rustfrie benker, kummer, håndvask, koketopp i induksjon som klarer rask oppvarming, gulvmodell stekepanner, kokegryter(rørefunksjon), kombidampere, reoler, utstyr for hurtig nedkjøling(blåsekjølere), hyller, varmeskap for oppbevaring av varm mat (trill bare), Spylepunkter, rister/sluk i gulv foran grytene samt på hensiktsmessige plasser i forhold til renhold, KJØLT MELLOMLAGER. Temperatur ,9 C

6 For oppbevaring av nedkjølt mat i påvente av pakking. Utstyr: Reoler i eloksert aluminium samt plass til stativer. BAKERI. For produksjon av kaffebrød og bakervarer. Utstyr: bakerovner, rustfrie benker, kummer, koketopp, håndvask, kjøleskap, KOLDTKJØKKEN: For smøring og produksjon av kald mat. Utstyr: kombidamper, rustfrie benker, kummer, koketopp, håndvask, kjøleskap, hyller, PAKKEROM: FOR PORSJONERING OG PAKKING AV VARM MAT. Utstyr: plass til pakkemaskiner, rustfrie benker, kummer, håndvask, vekter, data og etikettmaskiner, Uttak for strøm for innpluggnig av varmeskap og varmeconteinere for lagring før utkjøring. Internett/data. LITE KONTOR PÅ KJØKKENET I TILKNYTNING TIL PAKKEROM: For data, Utstyr: kotorpult, stol, hyller, evt vindu mot produksjonslokalene eller mot dagslys, Internett/data, KJØLEROM FOR FERDIGPRODUSERTE VARER Temperatur ,9 C For oppbevaring av ferdig pakket mat i påvente av distribusjon. Utstyr: Reoler, gulvplass for traller, AVFALLSROM Temperatur ,9 C Oppbevaring av matavfall, papp presse, sortering av plastikk. Utstyr: spylepunk for rengjøring, sluk i gulv. VASKEROM FOR KJØKKENUTSTYR ETC Rom for vasking av produksjonsutstyr etc. Utstyr: benker, kummer, skrubbmaskin og vanlig hette maskin evt tunnelmaskin (evt. tunnelmaskin må være garantert til å vaske rent former etc som blir brukt i produksjonen),

7 håndvask, spylepunkt, gulvrister for spyling av vogner etc), vogn/hyller til oppbevaring av såpe/vaskeutstyr, VASKROM FOR VARMESKAP Rom for vasking av distribusjons utstyr. Utstyr: Spyl og vask til tilpasset distribusjonsutstyr/varmeconteinere. Godt avtrekk for damp da varmt vann blir brukt. LAGER FOR VARMECONTEINERE. For lagring av varmeconteinere etter vask. Skal ligge ved siden av vaskerom for distribusjons utsyr, Uttak for strøm for innplugging av varmeskap. GARDEROBER, WC, DUSJ. Kun for kjøkkenpersonale. Dame og herregarderobe plassert slik at man skifter og går inn i ren sone. Utstyr: håndvask, speil, garderobeskap, ROM FOR RENT/SKITTENT ARBEIDSTØY: Rommet deles i 2, ett rom for rent tøy samt ett rom for skittent tøy. SPISE/MØTE ROM: Rom for spisepause, kurs, møter. Med adkomst slik at besøkende ikke kommer inn i ren sone. Rommet skal ligge slik at man har vinduer for dagslys. Med kjøleskap og oppvaskmaskin og liten oppvaskbenk. Stoler og bord. Tv som kan kobles på data. BØTTEKOTT PÅ KJØKKEN For oppbevaring av vaskeutstyr/såpe til renhold av kjøkken KONTOR. 3 stk. Arbeidsplass for avd. leder og produksjonsleder og ansatte. Rommet skal ligge slik at man har vinduer for dagslys. Utstyr: Data/internett, kopimaskin, div kontorutstyr, hyller, GENERELT:

8 Alle kjøle og fryserom og nedkjølingsutstyr skal ha loggefunksjon og alarm (HACCP). Kjøle og frysetemperaturene skal holdes i forhold til satte temperaturer. Sluker i gulvene på alle kjølerom. Gulvrenner, sluk og gulvbrønner skal ha rustfri løs rist og silspann. For effektiv drift ønskes kjøkkenet bygd etter modellen der man får varer inn i en plass i bygget og at varelager ligger i tilknytning til varemottak, kokkene henter ut varene fra andre siden til produksjonen, og at ferdigprodusert mat kommer ut i andre enden. (se forslag til løsning vedlagt). Viktig at ren sone og uren blir ivaretatt. Bygget skal ha Led-belysning med automatisk slokking der det er hensiktsmessig. Vegger og tak i produksjonslokalene skal ha lett vaskbare flater, gjerne plater, som tåler ned spyling for vedlikehold. Alle rom som skal ha spylepunk, må også være under disse kravene samt avtrekk for damp. Gulv skal bestå av materialer som gi minst mulig belastningskader til ansatte, samt at de må være harde nok til å trille vogner med høy vekt. Gulvene skal være lett og holde rene/vedlikeholde, samt rett fall mot sluker. Alle rom skal ha terskelfri ankomst. Lyssluser i tak i produksjonslokalene som blir liggende uten mulighet for vindu/få inn dagslys. Vindu skal settes inn der det er hensiktsmessig i produksjonslokalene for dagslys. Vareinntak og vareuttak skal ha takoverbygg samt tette vegger og elektrisk port (for å hindre skadedyr og komme inn) i front på inn og utlasting soner, samt at de skal ligge på bakkenivå. Avrenningssluker for ned spyling av inn/uttakene skal ligge med rett fall utenfor områdene. Ventilasjon skal ha evnen til å kjøle ned hele bygget på varme dager, samt ha varmegjenvinning. Vann og klakk dimensjonert stort nok for oppdraget. Kjølerom/fryserom skal ha terskelfri ankomst både på inn og uttak. Utstyr som vi flytter med oss fra dagens kjøkkener: 1 stk 20 brett kombidamper- brukes i bakeriet 1 stk 10 brett kombidamper- brukes i koldtkjøkken 1 stk 10 brett kombidamper- brukes i diettkjøkkenet 1 stk 10 brett kombidamper- brukes i produksjonsrom kjøtt/fisk 1 stk skrubboppvaskmaskin- brukes i produksjonsrom oppvasken 2 stk potetskreller- brukes i grovkjøkken grønnsaker

9 Med forbehold om at kombidamperene vi har i dag er brukbare når nytt kjøkken står ferdig. 1 stk gulv mikser 30 liter 4-5 stk varmeskap for plassering på kjøkkenet 2 stk blåsekjølere Div trillebord, vogner til former og jekketraller Småutstyr og steke former, hullformer etc. bestilles evt i etterkant. Tilleggs kjøp av utstyr/småutstyr til prosjektet skal tilbys til samme pris som gitt i anbudet i prosessen. Det skal være en tett dialog mellom utbygger og kjøkkengruppa i Levanger kommune for å få til en best optimal løsning for det nye kjøkkenet. Dette gjelder alle stadiene i prosessen. Trådløst internett i hele bygget for dataprogram som evt blir valgt i forhold til kjøkkenprogrammer, oppskrifter, lister etc. Omtrentlig rombehov nytt sentralkjøkken Staup. Tallene er bruttoareal (eksklusive tekniske rom og gangareal) Rombehov Antall kvm sum Kontor Kontor Kontor Spiserom/møterom Dusj 2 1,5 3 Toalett ansatte 2 1,5 3 Garderobe ansatte Rom for arbeidstøy Lager: kolonial og tørrvarer Lager: Rekvisitalager

10 Lager: Såpe og kjemikallager Frys: kjøtt Frys: bakevarer Kjøl: kjøtt og pålegg Kjøl: melk og meierivarer Kjøl: Grønnsaker og frukt Frys: Fisk/grønnsaker Kjøl: ferdig pakket varer Grovkjøkken: Grønnsaker Bakeri Diett kjøkken/spesialkost Pakkerom m/plass til varmeskap Varmtkjøkken Vaskerom: varmeskap Lager: varmeskap Vaskerom for kjøkkenutstyr etc Grovkjøkken: kjøtt og fisk Koldtkjøkken Avfallsrom Rampe for utkjøring av matvarer Varemottak: Rampe Lite kontor for data i tilknytning til pakkerom Kjølerom for ferdig produsert mat Renholdsrom Nettoareal 414

11 Med en brutto-/ nettofaktor på vil nettoarealet inkl. teknisk rom og gangarealer bli mellom 540m 2 og 580m 2. Levanger Ole Jonny Rønning Avdelingsleder kjøkkentjenesten

Sentralkjøkken fra 2005

Sentralkjøkken fra 2005 Matservering Sentralkjøkken fra 2005 Før 2005 var det produksjonskjøkken ved: > Asker bo- og omsorgssenter Få beboere og lite kjøkken Vanskelig å etablere en stabil drift med kokkekompetanse > Gullhella

Detaljer

Informasjon om praktisk hjelp i hjemmet

Informasjon om praktisk hjelp i hjemmet Helse- og velferdstjenesten Informasjon om praktisk hjelp i hjemmet Kvalitetsstandarder Standarder for praktisk hjelp i hjemmet Trondheim kommune er opptatt av forebyggende helsearbeid og mestring. Det

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Midtre Gauldal kommune Middagsombringing og kjøkkendrift 2008-2015 Utfordringer og muligheter INNLEDNING I denne fremstillingen vil det bli sett nærmere på ulike alternativer for organisering av middagsombringing

Detaljer

IK-MAT Internkontrollrutiner for kiosk og kjøkken VERSJON 1.0 MAI 2016 UTLEIRAHALLEN

IK-MAT Internkontrollrutiner for kiosk og kjøkken VERSJON 1.0 MAI 2016 UTLEIRAHALLEN IK-MAT Internkontrollrutiner for kiosk og kjøkken VERSJON 1.0 MAI 2016 UTLEIRAHALLEN Innhold Innledning... 1 Håndtering av matvarer... 1 Pølser... 1 Toast... 2 Avfallshåndtering... 2 Personlig hygiene...

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet

Møteinnkalling. Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet 2015-2019 Dato: 02.09.2019 kl. 10:00 Sted: Formannskapssalen Forfall meldes til møtesekretær Kathinka Messel på telefon 982 66 789 eller på e-post til kathinka.messel@sarpsborg.com.

Detaljer

Matomsorg på sykehjemmene i Skedsmo kommune

Matomsorg på sykehjemmene i Skedsmo kommune Matomsorg på sykehjemmene i Skedsmo kommune Vegar Bakken-Løvaas, kjøkkensjef Kaja Helland-Kigen, klinisk ernæringsfysiolog 12.05.2019 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 Leve hele livet Legger

Detaljer

Vedlegg 4 Kravspesifikasjon

Vedlegg 4 Kravspesifikasjon Produkt Kombidamper 20*1/1 GN, gass, Blåsekjøler/fryser Tralle Splitt kjølemaskin Beskrivelse/krav til egenskaper - oppvarming gass, beregnet for LPG - min. 3 stk. helautomatiske vaskeprogram - inkl. 1

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste alle rom i bolig 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Soverom Er soverommet funksjonelt og sikkert? at soverommet ligger

Detaljer

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning ny barnehage på Vardefjellet. Fra kommunalsjef for Utdanning Dato:

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning ny barnehage på Vardefjellet. Fra kommunalsjef for Utdanning Dato: Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning ny barnehage på Vardefjellet Fra kommunalsjef for Utdanning Dato: 17.09.2012 1 Behovsutredning Bygget skal dekke følgende behov: Barnehage

Detaljer

Utredning av produksjon og distribusjon av mat innen omsorgstjenestene i Rauma kommune

Utredning av produksjon og distribusjon av mat innen omsorgstjenestene i Rauma kommune Utredning av produksjon og distribusjon av mat innen omsorgstjenestene i Rauma kommune Generell del Rapport fra RO oktober 2014 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal Sentralbord: 74 83 97 99 www.ro.no Innhold

Detaljer

Fordeling av arbeidsoppgaver Kjøkkenet - kafé og bakeri

Fordeling av arbeidsoppgaver Kjøkkenet - kafé og bakeri Fordeling av arbeidsoppgaver Kjøkkenet - kafé og bakeri Arbeidsleder: Andreas Schønau Arbeidsoppgaver Daglig Ukentlig Månedlig Ved behov Utført av 1. TELEFON 1.1. Generell opplysning, 1.2. Hvordan svare

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 19. april 2011. Byrådet. Statusmelding kjøkkenstruktur pr april 2011 SARK-43-200807919-100

Byrådssak /11. Dato: 19. april 2011. Byrådet. Statusmelding kjøkkenstruktur pr april 2011 SARK-43-200807919-100 Dato: 19. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Statusmelding kjøkkenstruktur pr april 2011 JPST SARK-43-200807919-100 Hva saken gjelder: I saken rapporteres status i arbeidet med gjennomføring av vedtak om

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE

SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 24.10.2017, saksnr. 39/17 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Internkontroll rutiner for hygiene, mat og avfallshåndtering i Solandsbakken barnehage

Internkontroll rutiner for hygiene, mat og avfallshåndtering i Solandsbakken barnehage Internkontroll rutiner for hygiene, mat og avfallshåndtering i Solandsbakken barnehage Hensikt med rutiner er å sikre styring og kontroll med kritiske punkter som kan true matsikkerheten i barnehagen.

Detaljer

Utredning av produksjon og distribusjon av mat innen omsorgstjenestene i Rauma kommune. Generell del

Utredning av produksjon og distribusjon av mat innen omsorgstjenestene i Rauma kommune. Generell del Utredning av produksjon og distribusjon av mat innen omsorgstjenestene i Rauma kommune. Generell del RO Innhold Fant ingen oppføringer i innholdsfortegnelsen. 1 Oppdraget 1-1 Bakgrunn for og beskrivelse

Detaljer

Standard for renholdssentraler : Det er viktig at det sørges for god og riktig ventilasjon tilpasset rommets bruk.

Standard for renholdssentraler : Det er viktig at det sørges for god og riktig ventilasjon tilpasset rommets bruk. Standard for renholdssentraler : Det er viktig at det sørges for god og riktig ventilasjon tilpasset rommets bruk. En renholdssentral inneholder i de fleste tilfeller følgende objekter: o Fastmonterte

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE KJØLE- OG FRYSEUTSTYR. NORD ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE, KJØLE OG FRYSEUTSTYR

TILBUDSINNBYDELSE KJØLE- OG FRYSEUTSTYR. NORD ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE, KJØLE OG FRYSEUTSTYR 1 TILBUDSINNBYDELSE KJØLE- OG FRYSEUTSTYR. NORD ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE, KJØLE OG FRYSEUTSTYR UTARBEIDET AV: VALLA RÅDGIVNING UTREDNING OG PLANLEGGING INNEN HELSE- OG STORKJØKKENSEKTOREN 20. MARS 2012

Detaljer

GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK. Engerdal kommune. Pleie og omsorg

GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK. Engerdal kommune. Pleie og omsorg GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK Engerdal kommune Pleie og omsorg 1 Innhold Innledning Beskrivelse Meny uke 38 Bilder av middager i uke 38 Miljø bilder Inn på Tunet bilder Til slutt 2 Innledning Engerdal kommune

Detaljer

Hva skjer på ernæringsfronten i Bergen kommune? Eksempler fra institusjonstjenestene

Hva skjer på ernæringsfronten i Bergen kommune? Eksempler fra institusjonstjenestene Hva skjer på ernæringsfronten i Bergen kommune? Eksempler fra institusjonstjenestene Rådgiver Ruth Berit Vik Rådgiver Leiv Eide Byrådsavdeling for helse og omsorg Bergen kommune Bergen kommune tjenester

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLHEIMEN OMSORGSHYBLER

NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLHEIMEN OMSORGSHYBLER NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLHEIMEN OMSORGSHYBLER V04 Oppdatert 06.01.2012 Side 1 av 6 OM ROSSVOLLHEIMEN OMSORGSHYBLER Rossvollheimen omsorgshybler ble etablert 1.februar 2010 i sokkeletasjen på Rossvollheimen

Detaljer

Velkommen til Venneslaheimen

Velkommen til Venneslaheimen Velkommen til Venneslaheimen Vi vil med dette ønske deg velkommen som beboer på Venneslaheimen! Vi håper at du og dine pårørende gjennom denne brosjyren vil få informasjon som kan være nyttig. Venneslaheimen

Detaljer

BAKEROVN RENGJØRINGSMIDDEL HJELPEMIDLER KONTROLL PROSEDYRE. Håndoppvaskmiddel Ovnsrens

BAKEROVN RENGJØRINGSMIDDEL HJELPEMIDLER KONTROLL PROSEDYRE. Håndoppvaskmiddel Ovnsrens BAKEROVN Ovnsrens 2. Tørkepapir/nal 1. Slå av hovedbryteren på ovnen. 2. Spray ovnsrens på alle overflater på innsiden. 3. Varm opp ovnen til 50 grader. 4. Slå av hovedbryteren. 5. Skyll ovnen godt med

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 13.02.2008 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 09.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Utredning kjøkkendrift kommunene Levanger og Verdal

Utredning kjøkkendrift kommunene Levanger og Verdal Utredning kjøkkendrift kommunene Levanger og Verdal Innhold Kap 1: Gruppas deltakere:... 4 Kap 2: Arbeidsgruppens anbefalinger... 4 Kap 3: Mandat og rammer for utredning av felles kjøkkendrift i kommunene

Detaljer

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling.

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling. VEDLEGG 2 (B) ANSVARS - OG ARBEIDSFORDELING Ansvars- og arbeidsfordelingen mellom brukerne i den enkelte virksomheten og servicemedarbeider er i utgangspunktet bygget på en felles ønske om godt samarbeid.

Detaljer

Marielund Barnehage - Hamarøy Kommune ROMFUNKSJONSSKJEMA

Marielund Barnehage - Hamarøy Kommune ROMFUNKSJONSSKJEMA Romnavn: MØROM ARB.ROMRomnr.:? Avdeling: Utvidelse Nettoareal: 18 m² Programmert areal: Personbelastning: 10 b +3 v Møteorm, Arb. rom, Personalrom skal kunne deles av og benyttes separat. Minikjøkken u

Detaljer

ROMSKJEMA Gjelder STAS bygg Versjon

ROMSKJEMA Gjelder STAS bygg Versjon Generelt: ROMSKJEMA Gjelder Versjon 1 24.03.2015 Grupperom 1 Gulvbelegg type: 11 mm OSB + 13 SKRÅ HIMLING. Vindu og Dør: Vannboren varme. Lys etter lyspaln Lerret over dør, Akustikk elektrisk. 4141 Zanzibar

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLTUNET OMSORGSHYBLER

NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLTUNET OMSORGSHYBLER NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLTUNET OMSORGSHYBLER 2019 Oppdatert 21.03.2019 Side 1 av 5 OM ROSSVOLLTUNET OMSORGSHYBLER Rossvolltunet åpna i sin nåværende form i februar 2015, og består i dag av totalt 12 hybler.

Detaljer

Teknisk beskrivelse. Prosjektnummer Prosjektnavn. Botngård barnehage. Posnr. Ant. Produkt Avdeling Tegningsnr EL spes VVS spes Beskrivelse

Teknisk beskrivelse. Prosjektnummer Prosjektnavn. Botngård barnehage. Posnr. Ant. Produkt Avdeling Tegningsnr EL spes VVS spes Beskrivelse Teknisk beskrivelse Prosjektnummer 90272 Prosjektnavn Botngård barnehage Posnr. Ant. Produkt Avdeling Tegningsnr EL spes VVS spes Beskrivelse 1 1 R.F. Utslagsvask Bøttekott Kv, vv og avløptilknyttet: Utslagsvaskpunktet

Detaljer

BREMANGER KOMMUNE SVELGEN OMSORGSSENTER TILBUDSFORSPØRSEL STORKJØKKENUTSTYR

BREMANGER KOMMUNE SVELGEN OMSORGSSENTER TILBUDSFORSPØRSEL STORKJØKKENUTSTYR 1 BREMANGER KOMMUNE SVELGEN OMSORGSSENTER TILBUDSFORSPØRSEL STORKJØKKENUTSTYR UTARBEIDET AV: 21.5.2013 2 KVALIFIKASJONSKRAV TIL TILBYDERE: KVALIFIKASJONSKRAV DET SKAL REDEGJØRES FOR: Pkt.1: Garantibetingelser.

Detaljer

FUNKSJON SPESIELLE KRAV INNREDNING

FUNKSJON SPESIELLE KRAV INNREDNING Vedlegg ROMKRAV med dagslys= D uten dagslys= U FUNKSJON SPESIELLE KRAV INNREDNING Ant. Rom Ant. Kvm Total kvm FORSTERKET SKJERMET ENHET (forkortet FSE) Generelle kommentarer for FSE: Enheten er et tilbud

Detaljer

1 etg nybygg. ROMBEHANDLINGSSKJEMA RIV - Supplement til beskrivelse og arkitektens skjema DOK NR. A 17 RIV. 00 ute Temperert vann.

1 etg nybygg. ROMBEHANDLINGSSKJEMA RIV - Supplement til beskrivelse og arkitektens skjema DOK NR. A 17 RIV. 00 ute Temperert vann. ROMBEHANDLINGSSKJEMA RIV - Supplement til beskrivelse og arkitektens skjema DOK NR. A 17 RIV 00 ute Temperert vann. 1 etg nybygg Fullsprinklet! Se for øvrig Romskjema Ventilasjon. 1 gang Gulvvarme. Sone

Detaljer

Matsikkerhetspolicy.

Matsikkerhetspolicy. Matsikkerhetspolicy. Showline skal til enhver tid, kjøpe, oppbevare og produsere næringsmidler, på en sikker måte, slik at passasjerer og mannskap ikke utsettes for noen risiko, ved å spise og drikke om

Detaljer

SJEKKLISTE FOR FLYTTERENGJØRING

SJEKKLISTE FOR FLYTTERENGJØRING SJEKKLISTE FOR FLYTTERENGJØRING Av www.moveria.no. Forberedelser Tøm hele boligen for møbler, flyttekasser og eventuelle ting som fremdeles ligger i skap og skuffer. Ettersom eiendomsareal som garasje,

Detaljer

Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken

Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken 2013/2014 Ver.1.01 Side: 2 av 17 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av virksomheten... 3 Oversikt over regelverket (IK-matforskriften

Detaljer

ERGONOMISK PLAN - DRAGEHODE, GARTNERIET BARNEHAGE 2013

ERGONOMISK PLAN - DRAGEHODE, GARTNERIET BARNEHAGE 2013 ERGONOMISK PLAN DRAGEHODE, GARTNERIET BARNEHAGE 2013 Aktiviteter Når Hvordan Nødvendig utstyr Måltid Se egen plan for gjennomføring av lunsjmåltidet (vedlegg) Ha melk i små plastmugger slik at barna kan

Detaljer

Krav til næringsmiddelvirksomheter. Silvia Wathne Seniorinspektør Mattilsynet

Krav til næringsmiddelvirksomheter. Silvia Wathne Seniorinspektør Mattilsynet Krav til næringsmiddelvirksomheter Silvia Wathne Seniorinspektør Mattilsynet Kort om meg - Seniorinspektør ved avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord siden 2008. - Bachelorgrad i Næringsmiddelteknologi

Detaljer

Velkommen til. Veset Omsorgsboliger

Velkommen til. Veset Omsorgsboliger Velkommen til Veset Omsorgsboliger Velkommen Dette er en informasjonsbrosjyre til deg som skal flytte inn i Veset omsorgsbolig. Det er viktig at dine pårørende også leser denne brosjyren. Alle ved Veset

Detaljer

RFP - Romfunksjonsprogram

RFP - Romfunksjonsprogram Status: Fra SR.003 Romfunksjonsnr: 01.001 Romnavn Cellerom Plassering: 01 - Celler Fra SR.003 Sist endret Olsen, Øyvind, 20. may 2014 11:37 Programmert 15,00 av aktiviteter og funksjoner Rehabilitering

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLTUNET OMSORGSHYBLER

NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLTUNET OMSORGSHYBLER NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLTUNET OMSORGSHYBLER 2017 OM ROSSVOLLTUNET OMSORGSHYBLER Som følge av omorganisering ble Rossvolltunet flytta til 1. etasje ved Rossvollheimen helseog omsorgssenter. Nye Rossvolltunet

Detaljer

Utvikling i matsvinn og adferd knyttet til matkasting blant forbrukere fra 2010 til 2015

Utvikling i matsvinn og adferd knyttet til matkasting blant forbrukere fra 2010 til 2015 Utvikling i matsvinn og adferd knyttet til matkasting blant forbrukere fra 2010 til 2015 ForMat-sluttkonferanse 27.09.2016 Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning. Mål for arbeidet Det overordnede målet har

Detaljer

Manual for KLUBBHUSET

Manual for KLUBBHUSET BOOKING: Logg deg inn på Blindheim IL`s hjemmeside for å sjekke hva som er ledig. Logg inn på www.blindheim.idrett.no Klikk øverst på «Om Blindheim IL» Gå til «Booking Klubbhus» Velg hvilke kalender du

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER VED INNLEGGELSE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER VED INNLEGGELSE HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL w ØRNES OMSORGSSENTER, AVDELING SYKEHJEMMET PRAKTISKE OPPLYSNINGER VED INNLEGGELSE Foto: Connie Slettan Olsen 2016 De ulike avdelingene Ørnes omsorgssenter har fem ulike

Detaljer

Forfall bes meldt ved tekstmelding til mobil (husk underskrift på meldingen) Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale

Forfall bes meldt ved tekstmelding til mobil (husk underskrift på meldingen) Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale Møteinnkalling Eldrerådet 2015-2019 Dato: 28.08.2017 kl. 09:00 Sted: Møterom Roald Dahl Forfall bes meldt ved tekstmelding til mobil 982 56 336 (husk underskrift på meldingen) Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Polar Mat AS Telefon: 91 61 61 11 Foretaksregisteret Humleveien 7 E-post:: post@polarmat.no 892269742 9514 ALTA Web: www.polarmat.

Polar Mat AS Telefon: 91 61 61 11 Foretaksregisteret Humleveien 7 E-post:: post@polarmat.no 892269742 9514 ALTA Web: www.polarmat. INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Polar Mat Ernærings retningslinjer Grunnmeny Avlastningsmeny Informasjon om Polar Mat AS Polar Mat As er et etablert aksjeselskap i Alta. Daglig leder og initiativtakerne

Detaljer

Bærumsveien 220 Romskjema. Uk. Himlingstyp Himlin e g. Lydkrav nye vegger Eksisterende T-himling Eksisterende T-himling

Bærumsveien 220 Romskjema. Uk. Himlingstyp Himlin e g. Lydkrav nye vegger Eksisterende T-himling Eksisterende T-himling ROMSKJEMA Etasje 1. Etasje Rom Nr. Romnavn Areal gulv Areal Areal Areal Omkrets Omkrets vindu Veggbehandling dører gulv er Uk. Himlingstyp Himlin Gulvtype e g Volume Tiltak Lydkrav nye Brannkrav 101 Vindfang

Detaljer

Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18

Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18 Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18 Dette er avdeling C: Avdelingen har 18 plasser. Avdelingen er delt inn i 3 grupper med 6 beboere på hver gruppe med fast personale.

Detaljer

JUSTERING AV PLANPREMISSER ALTA OMSORGSSENTER

JUSTERING AV PLANPREMISSER ALTA OMSORGSSENTER JUSTERING AV PLANPREMISSER ALTA OMSORGSSENTER 16.04.15 1 1 Bakgrunn Sykehjemsutredningen som ble vedtatt i 2012 viste at kommunen fram mot 2030 har et behov for ca 90 nye sykehjemsplasser og ca 80 nye

Detaljer

Påbudt merking av matvarer

Påbudt merking av matvarer Påbudt merking av matvarer Alle ferdigpakkede matvarer skal være merket. Det gjelder også noen produkter som ikke er ferdigpakket. Merkingen skal inneholde visse opplysninger som er nærmere angitt i «Merkeforskriften».

Detaljer

Hjemmesykepleie kvalitetsstandard.

Hjemmesykepleie kvalitetsstandard. Hjemmesykepleie kvalitetsstandard. Standard Beskrivelse for tjenestenivået. 1. Formålet med hjemmesykepleie De som har akutt eller kronisk sykdom/funksjonshemming skal få tilbud om sykepleie i eget hjem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 8 Eldrerådet. Møtested: Leseværelset Møtedato: 02.09.2013 Tid: kl. 10.00 12.30

MØTEPROTOKOLL NR 8 Eldrerådet. Møtested: Leseværelset Møtedato: 02.09.2013 Tid: kl. 10.00 12.30 RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 8 Eldrerådet Møtested: Leseværelset Møtedato: 02.09.2013 Tid: kl. 10.00 12.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Aase Moløkken Nestleder Ole Einar Dalen Medlem

Detaljer

Rådhuskantina. Søndre Land kommune INNHOLD IK - MAT

Rådhuskantina. Søndre Land kommune INNHOLD IK - MAT Rådhuskantina Søndre Land kommune INNHOLD IK - MAT 0. Dokumentasjon 1. Aktuelt lovverk og forskrifter 2. Beskrivelse av virksomheten 3. Målsetting 4. Organisering av IK-Gruppe og ansvarsfordeling 5. Risikovurdering

Detaljer

BRYNE VGS BYGG C ROMLISTE

BRYNE VGS BYGG C ROMLISTE BRYNE VGS BYGG C ROMLISTE Etasje Rom Nr. Romnavn Gulv Areal Antall 1. etasje C.1.001 BASE 1 HLT 107,9 1 Kjøkken Vanlig boligkjøkken C.1.002 GRUPPEROM HLT 10,6 1 C.1.003 GRUPPEROM HLT 10,5 1 C.1.004 GRUPPEROM

Detaljer

AUKRA KOMMUNE AUKRA OMSORGSSENTER PRIS OG DESIGNKONKURRANSE MED SAMSPILL. Vedlegg 1.2 FORKLARING TIL MATRISE ROMPROGRAM

AUKRA KOMMUNE AUKRA OMSORGSSENTER PRIS OG DESIGNKONKURRANSE MED SAMSPILL. Vedlegg 1.2 FORKLARING TIL MATRISE ROMPROGRAM AUKRA KOMMUNE AUKRA OMSORGSSENTER PRIS OG DESIGNKONKURRANSE MED SAMSPILL Vedlegg 1.2 FORKLARING TIL MATRISE ROMPROGRAM Utkast 05.08.2015 1 Funksjonsområde Spesielle funksjoner Spesialfunksjonene må ligge

Detaljer

Fare og årsak RISIKO Risikoreduserende tiltak. Forslag til tiltak. Fare Årsak Konsekvens Sannsynlighet H M L KKP/VF F Smitte fra bakterier/urenheter

Fare og årsak RISIKO Risikoreduserende tiltak. Forslag til tiltak. Fare Årsak Konsekvens Sannsynlighet H M L KKP/VF F Smitte fra bakterier/urenheter RE OG RSKONSE. REOTTK are og årsak RSKO Risikoreduserende tiltak. orslag til tiltak are Årsak Konsekvens Sannsynlighet KKP/ Smitte fra bakterier/urenheter x orurenset råvarer orurensing fra ytterembalasje

Detaljer

Karlsøy Kommune. Utvidelse Hansnes Barnehage. Rombehandlingsskjema

Karlsøy Kommune. Utvidelse Hansnes Barnehage. Rombehandlingsskjema Karlsøy Kommune Utvidelse Hansnes Barnehage Rombehandlingsskjema Prosjekt: Utvidelse Hansnes barnehage.~ 2 ~ Grovgarderobe Rom nr: 01 -Senket gulv m/rist og sluk, min.2*3m(rom 1og2) -3stk Tørkeskap -Stikkontakter

Detaljer

JULI OVERNATTING CAMPING. Sanngrund Servering & Overnatting AS Oslovegen 910, 2100 Skarnes telefon 62 96 46 60 www.sanngrund.no

JULI OVERNATTING CAMPING. Sanngrund Servering & Overnatting AS Oslovegen 910, 2100 Skarnes telefon 62 96 46 60 www.sanngrund.no OVERNATTING 2015 CAMPING JULI Sanngrund Servering & Overnatting AS Oslovegen 910, 2100 Skarnes telefon 62 96 46 60 www.sanngrund.no 2 HJERTELIG VELKOMMEN! Det er alltid en glede å få ønske deg som gjest

Detaljer

Booking av utleierom eller dagligstue orebakken.no

Booking av utleierom eller dagligstue orebakken.no Booking av utleierom eller dagligstue orebakken.no 1 av 10 INNLOGGING Besøk eller www.orebakken.no http://62.16.212.2:8000/module/mypages/main/main.html?locale=no Da får du opp følgende startside: Her

Detaljer

OSEN KOMMU NE Kvalitetssystem

OSEN KOMMU NE Kvalitetssystem OSEN KOMMU NE Kvalitetssystem Risk Manager 1. "Krav til varmebehandling av matvarer ved Osen sykehjem Versjon: 1 Revidert dato: Revidert av: Virksomhetsleder Ydse/Gjessing T. Haugen Gradering: Lovhjemmel:

Detaljer

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248 Romtype m² stk Administrasjon Helse og omsorg Kontor for HoO sjef 0 0 4 kontorplasser i arb.fellesskap for rådgivere 40 40 6 kontorplasser i arb.fellesskap Mottakskontor 60 60 5-6 møterom, ulik størrelse,

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM RENDALEN BARNEHAGE

INTERNKONTROLLSYSTEM RENDALEN BARNEHAGE INTERNKONTROLLSYSTEM RENDALEN BARNEHAGE Dette dokumentet for internkontroll gjelder for hele Rendalen barnehage. Internkontrollsystemet er med å sikre at vi har en god hygiene på vår arbeidsplass og at

Detaljer

DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSKISKE MILJØ

DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSKISKE MILJØ DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSKISKE MILJØ (Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler) AKTIVITET OG HVILE: 10. Muligheter for aktivitet og hvile mv Virksomheten skal planlegges og drives

Detaljer

«Uten mat og drikke duger helten ikke»

«Uten mat og drikke duger helten ikke» «Uten mat og drikke duger helten ikke» May-Lisa Røsnes Linda R. Olsen Omsorgstjenesten Jadeveien, Avd. Solstrand Solstrand er en spesial enhet for personer med Demens med 15 pasienter fordelt på 2 grupper;

Detaljer

SANDVIKSBERGET. Næringsbygg og næringsarealer til salgs

SANDVIKSBERGET. Næringsbygg og næringsarealer til salgs SANDVIKSBERGET Næringsbygg og næringsarealer til salgs Sandviksberget Det gamle lakseslakteriet, lokale for sodd-produksjon og hvitfiskmottaket, som Osen kommune eier, ønskes solgt til potensielle næringsaktør.

Detaljer

Institusjonskokkfaget Råvarer og produksjon

Institusjonskokkfaget Råvarer og produksjon Råvarer og produksjon Nr. 1 Manglende forståelse av sammenhengen mellom de ulike institusjoners behov. Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere produksjon av mat på ulike institusjoner Ulike institusjoner

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

Normtider i Bergen kommune

Normtider i Bergen kommune Normtider HSY PBH Familievikar Normtider i Bergen kommune Normtidene er veiledende og er utarbeidet som et hjelpemiddel for saksbehandlerne når tiden som medgår for ulike oppdrag skal fastsettes og føres

Detaljer

Klokkergården Studentboligtun UTVASKING - SPESIELT FOR DEG. Studentsamskipnaden i Vestfold 3303 7900 bolig.siv@hive.no www.sivbolig.

Klokkergården Studentboligtun UTVASKING - SPESIELT FOR DEG. Studentsamskipnaden i Vestfold 3303 7900 bolig.siv@hive.no www.sivbolig. Jif og gryteskrubb. Gardinene ristes / vaskes. Hybler med kjøkken: Skaper og platetopp vaskes. Kjøleskap vaskes og fryses av. Vifte vaskes og filter rengjøres. (Noen filter må byttes og ikke rengjøres.)

Detaljer

INFO SOVEROM: BOAREAL ( m 2 ): TOMT ( m2 ): Terrasse ( m2 ): ETASJER: Gammel Pris BESKRIVELSE

INFO SOVEROM: BOAREAL ( m 2 ): TOMT ( m2 ): Terrasse ( m2 ): ETASJER: Gammel Pris BESKRIVELSE REF: # 4300 ALFAZ DEL PI INFO BESKRIVELSE Huset er bygget etter de høyeste spesifikasjonene, og i motsetning til de fleste moderne bygning her i Spania, er bygget av thermalite blokk, med en indre murstein

Detaljer

Klimasmart skolemat i Rissa

Klimasmart skolemat i Rissa Klimasmart skolemat i Rissa Utgangspunkt Rissamatprosjektet organisasjonsutvikling aksjonsforskning Mat for bedre mestring og trivsel i skolen som tema Forskningsmiljø bruk av nye metoder Design thinking

Detaljer

Velkommen til Ringebu Eldresenter

Velkommen til Ringebu Eldresenter Velkommen til Ringebu Eldresenter Adresse: Evjevegen 1, 2630 Ringebu. tlf. 61 28 33 50 Desember 2015 Vi ønsker deg velkommen som beboer og som pårørende ved Ringebu Eldresenter. Det å flytte er alltid

Detaljer

En liten håndbok for kokker på NUKs leirer og arrangementer.

En liten håndbok for kokker på NUKs leirer og arrangementer. En liten håndbok for kokker på NUKs leirer og arrangementer. Forord Kokkehåndboken er egentlig et eget kapittel i leirhåndboken (kapittel 14), men er her tatt ut som en egen håndbok for å gjøre det enklere

Detaljer

HJEMMEBOENDE. Menyen går over 7 uker og vil variere etter årstider

HJEMMEBOENDE. Menyen går over 7 uker og vil variere etter årstider HJEMMEBOENDE Arendal Kommune tilbyr hjemmeboende middag som leveres hjem på døren. Maten kjøres ut kald 1 gang i uken, mandag eller onsdag kl 08.00-15.00. Kunden bestemmer selv hvor mange middager som

Detaljer

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER BODØ KOMMUNE - VOLLVEIEN 6+4 Omsorgsboliger Rom nr. : A 100 Areal 5,6 m² Rom navn : Vindfang Antall personer Sklisikkert og slitesterkt gulvbelegg Systemhimling Fotskrapematte Gummi Belysning Stikk ordinære

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ima (2), Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 15:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ima (2), Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ima (2), Storfjord rådhus Dato: 10.05.2017 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Rådmannen. Serviceerklæring for sykehjem i helse- og velferdssenter

Rådmannen. Serviceerklæring for sykehjem i helse- og velferdssenter Rådmannen Serviceerklæring for sykehjem i helse- og velferdssenter Trondheim kommune tilbyr i dag heldøgns omsorgstjenester på sykehjem og i omsorgsboliger som er tilknyttet helse og velferdssenteret.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO 1 Innhold FORORD...3 1. GENERELT OM MAT OG DRIKKE...4 2. MÅLTIDER...5 2.1 Serveringsfrekvens...5 2.2 Måltidet skal være ramme for økt trivsel...5 2.3 Hygiene...6 2.4 Mat og måltider skal være en del av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke Le Cafe Nerstranda Nerstranda 9 9008 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220894 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat

Detaljer

Rammesøknad. Situasjonsplan, Illustrasjoner. Radisson Blu Royal Hotel Bryggen. Dagens situasjon. Nytt tak over hovedinngang.

Rammesøknad. Situasjonsplan, Illustrasjoner. Radisson Blu Royal Hotel Bryggen. Dagens situasjon. Nytt tak over hovedinngang. 0, m, m, m Øvregaten / / /0 / / / Enhjørningsgården Bredsgården Bugården Engelgården / / / / / / / / / / / / / / / / / / /0 / / / / / / Bryggen Øvregaten / / /0 / / / / / / / / / / / / / / / / / / Enhjørningsgården

Detaljer

VEDLEGG 2 DRAMMEN EIENDOM KF

VEDLEGG 2 DRAMMEN EIENDOM KF VEDLEGG 2 DRAMMEN EIENDOM KF Beskrivelse nytt produksjonskjøkken Innhold 1 Nytt produksjonskjøkken for Drammen Kjøkken KF... 3 2 Plassering av Drammen Kjøkken KF... 3 3 Orientering ang. produksjons- og

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR

KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR Vedlegg nr. 1 KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR for Namsskogan Kommune NAMSSKOGAN KOMMUNE Kommunehuset 7890 NAMSSKOGAN UTARBEIDET AV: NAMSSKOGAN KOMMUNE og COWI AS JANUAR 2016 2/8 KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR

Detaljer

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Et godt sted å være Informasjon til pasienter og pårørende 1 Rev. 18.11.16 VELKOMMEN TIL SJØMANNSHJEMMETS SYKEHJEM. Hensikten med denne brosjyren er å gi opplysninger

Detaljer

Forslag til etterarbeid: Les mer om ordstilling i e-boka, og gjør oppgavene til tema 5 i grammatikkoppgavene i programmet, Del 1.

Forslag til etterarbeid: Les mer om ordstilling i e-boka, og gjør oppgavene til tema 5 i grammatikkoppgavene i programmet, Del 1. Middagen Ordbank Substantiv Verb Adjektiv Måltider et kjøkken å lage god en frokost en kjøkkenbenk å koke vond en lunsj en komfyr å steke stygg en middag ei/en gryte å skjære gretten kveldsmat(-en) ei/en

Detaljer

Enhetsleder i Pleie og omsorg : Torunn Hesthag: Tlf Aktivitetsleder ved Bo og aktivitetssenter: Merete P Schei: Tlf /

Enhetsleder i Pleie og omsorg : Torunn Hesthag: Tlf Aktivitetsleder ved Bo og aktivitetssenter: Merete P Schei: Tlf / 16 Enhetsleder i Pleie og omsorg : Torunn Hesthag: Tlf 35 95 72 15 Aktivitetsleder ved Bo og aktivitetssenter: Merete P Schei: Tlf 90156021/ 35957243 Fysioterapi og Velværeavdelingen : Private Fysioterapeuter

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE SMART MAT! Innovative løsninger i hjemmebaserte tjenester. Pilotprosjekt i Regionalt program for leverandørutvikling Hovedstadsregionen

BÆRUM KOMMUNE SMART MAT! Innovative løsninger i hjemmebaserte tjenester. Pilotprosjekt i Regionalt program for leverandørutvikling Hovedstadsregionen BÆRUM KOMMUNE SMART MAT! Innovative løsninger i hjemmebaserte tjenester Pilotprosjekt i Regionalt program for leverandørutvikling Hovedstadsregionen 1. Bakgrunn I Bærum kommune er det flere og flere som

Detaljer

Prisliste 2015. Hylleinnredninger og transportvogner Thermobox transportsystemer/ - containere Wen-Plast glassfiberarmerte pendeldører

Prisliste 2015. Hylleinnredninger og transportvogner Thermobox transportsystemer/ - containere Wen-Plast glassfiberarmerte pendeldører Prisliste 201 Hylleinnredninger og transportvogner Thermobox transportsystemer/ - containere Wen-Plast glassfiberarmerte pendeldører Ullstrøm-Fepo A/S Østre Aker Vei 99, 09 Oslo Telefon: 2 0 90 0 Faks:

Detaljer

HVORDAN JOBBE MED MILJØFYRTÅRN I BARNEHAGEN. Foto Ole Jacob Reichelt

HVORDAN JOBBE MED MILJØFYRTÅRN I BARNEHAGEN. Foto Ole Jacob Reichelt HVORDAN JOBBE MED MILJØFYRTÅRN I BARNEHAGEN Foto Ole Jacob Reichelt Rammeplan for barnehagen sier: Under barnehagens verdigrunnlag eget avsnitt om bærekraftig utvikling: - Barnehagen har en viktig oppgave

Detaljer

Kosthold Selvangivelse Matvaner

Kosthold Selvangivelse Matvaner ipraksis underveis VG1 Kosthold Selvangivelse Matvaner For at vi lettere skal vite hva slags matvarer vi bør velge for å få et sunt kosthold, er det utviklet flere hjelpemidler. Kostsirkelen og kostholdsplanleggeren

Detaljer

Ringerike Boligstiftelse

Ringerike Boligstiftelse Hønefoss 16.07.14 Boliger, småhus, Hvalsmoveien 10, 3515 Hønefoss Ringerike Boligstiftelse har, etter bestilling fra Helse og Omsorgstjenesten i Ringerike Kommune, bidratt til bygging av 3 stk. omsorgsboliger,

Detaljer

Innføring av smøremåltid i SFO Veiledningsmøte mandag 15. januar 2018.

Innføring av smøremåltid i SFO Veiledningsmøte mandag 15. januar 2018. Innføring av smøremåltid i SFO Veiledningsmøte mandag 15. januar 2018. Dagens agenda 09.30-09.45 Innledning/presentasjon - Hva er «bestillingen» fra kommunen? v/representant fra kommunen - Hva er Mattilsynets

Detaljer

Delrapport 4. Hjelpemiddelhåndtering

Delrapport 4. Hjelpemiddelhåndtering Delrapport 4. Hjelpemiddelhåndtering Innledning Denne delrapport omfatter en plan for organisering av kommunens framtidige hjelpemiddelhåndtering. Planen er starten av alt arbeid som må til for å ha et

Detaljer

Karlsøy Kommune. Utvidelse Hansnes Barnehage. Rombehandlingsskjema

Karlsøy Kommune. Utvidelse Hansnes Barnehage. Rombehandlingsskjema Karlsøy Kommune Utvidelse Hansnes Barnehage Rombehandlingsskjema Prosjekt: Utvidelse Hansnes barnehage.~ 2 ~ Grovgarderobe Rom nr: 01 -Senket gulv m/rist og sluk, min.2*3m(rom 1og2) -3stk Tørkeskap -Stikkontakter

Detaljer

TOTALLEVERANDØR. av helse og trivsel på arbeidsplassen gjennom 30 år. Lunsj kantine frukt catering inneklima renhold. Sunnere Renere Enklere

TOTALLEVERANDØR. av helse og trivsel på arbeidsplassen gjennom 30 år. Lunsj kantine frukt catering inneklima renhold. Sunnere Renere Enklere TOTALLEVERANDØR av helse og trivsel på arbeidsplassen gjennom 30 år Lunsj kantine frukt catering inneklima renhold Sunnere Renere Enklere LUNSJ LUNSJKURVER per person/dag fra kr 25,- Vår selvbetjente lunsj

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

Om mat, måltider og ernæring. Presentasjon for komite helse og sosial okt seksjonssjef Kjell Andreas Wolff

Om mat, måltider og ernæring. Presentasjon for komite helse og sosial okt seksjonssjef Kjell Andreas Wolff Om mat, måltider og ernæring Presentasjon for komite helse og sosial okt. 2018 seksjonssjef Kjell Andreas Wolff 1. Mat til sykehjemsbeboere 2. Mat til hjemmeboende Mat til sykehjemsbeboere: Retningslinje:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1.

Detaljer

48 tips. som gjør boligen din funksjonell

48 tips. som gjør boligen din funksjonell 48 tips som gjør boligen din funksjonell UNIVERSELL UTFORMING EN BOLIG TIL BRUK I ALLE LIVSFASER Den som er frisk, sprek og fleksibel, tenker kanskje ikke over det så ofte, men har nok likevel irritert

Detaljer

Fagseminar Ernæring Diakonhjemmet

Fagseminar Ernæring Diakonhjemmet Fagseminar Ernæring Diakonhjemmet 06.03.17 Kliniske ernæringsfysiologer i Sykehjemsetaten Evy S Nergård Johanne K Ledang Senter for fagutvikling og forskning Hvem er vi Hva er vi opptatt av Jobbe kunnskapsbasert

Detaljer

Matvett AS eier og driver ForMat-prosjektet KONTAKTINFORMASJON:

Matvett AS eier og driver ForMat-prosjektet KONTAKTINFORMASJON: Matvett AS eier og driver ForMat-prosjektet ForMat er nærings livets satsing for å redusere mengden mat som kastes i hele verdikjeden. Målet er å bidra til å redusere matsvinnet med 25 prosent innen 2015.

Detaljer

Bilag 5: Renholdsplan. Dato:

Bilag 5: Renholdsplan. Dato: Bilag 5: Renholdsplan Dato: 7.12. 2012 Renholdsplan for Sven Oftedalsvei 6-8: SO8, 4.etg., NLH, Mezzanin & u.etg. (2 275 kvm) Type lokaler: Renholdsomfang KONTORER Inventar: Avfallsbeholdere tømmes. Pose

Detaljer