RÆLINGEN KOMMUNE OVERSIKT STYRER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÆLINGEN KOMMUNE OVERSIKT STYRER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN"

Transkript

1 Pr RÆLINGEN KOMMUNE OVERSIKT STYRER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN Vedtatt i kommunestyrets møte og m/senere endringer vedlegg til protokoll fra møte

2 Innhold RÆLINGEN KOMMUNESTYRE I PERIODEN * = gruppeledere... 4 ARBEIDERPARTIET... 4 SOSIALISTISK VENSTREPARTI... 5 HØYRE... 6 FREMSKRITTSPARTIET... 6 KRISTELIG FOLKEPARTI... 7 SENTERPARTIET... 7 VENSTRE... 7 MILJØPARTIET DE GRØNNE... 8 RØDT... 8 LEDERE FOR POLITISKE PARTIER FORMANNSKAP / - (9 medlemmer) KONTROLLUTVALG - (5 medlemmer) Valgt i kommunestyret REPRESENTANTER TIL FYLKESMØTET I KS UTVALG FOR OPPVEKST - (9 medlemmer) UTVALG FOR HELSE OG SOSIAL - (9 medlemmer) UTVALG FOR KULTUR OG NÆRMILJØ - ( 9 medlemmer) UTVALG FOR KLIMA OG MILJØ - (9 medlemmer) PLANUTVALGET - ( 9 medlemmer) A N D R E S E N T R A L E U T V A L G KOMMUNEPLANUTVALGET FORMANNSKAPETS ARBEIDSGIVERUTVALG - (3 medlemmer) (tidl forhandl.utv) ADMINISTRASJONSUTVALG - (5 medlemmer) ARBEIDSMILJØUTVALGET valgt KUNSTUTVALG KLAGEUTVALGET (5 medlemmer) VILTUTVALGET (5 medlemmer) LANDBRUKSUTVALGET (5 medlemmer) R Å D ELDRERÅDET RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE UNGDOMSRÅD - Velges for 2 år I N T E R K O M M U N A L E O R G A N ROMERIKE AVFALLSFOREDLING (ROAF) REPRESENTANTSKAPET NEDRE ROMERIKE VANNVERK (NRV) IKS REPRESENTANTSKAPET NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP (NRA) IKS REPRESENTANTSKAPET NEDRE ROMERIKE VANNVERK (NRV) AS GENERALFORSAMLINGEN STRANDVEIEN 1 AS, (TIDL. NRA AS) GENERALFORSAMLINGEN NEDRE ROMERIKE BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS (NRBR) - REPRESENTANTSKAPET ROMERIKE KRISESENTER IKS REPRESENTANTSKAP (1 medlem) ROMERIKE REVISJON IKS REPRESENTANTSKAP (1 medlem) AKTIVUM RÆLINGEN AS GENERALFORSAMLINGEN NORASONDES GENERALFORSAMLING (1 medlem) ROMERIKE / VIKEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT REPRESENTANTSKAP

3 SAMARBEIDSRÅDET FOR NEDRE ROMERIKE (SNR) OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD ÅRSMØTET (3 medlemmer) KONFLIKTRÅD PÅ ROMERIKE (1 medlem) Ø V R I G E RÆLINGEN BOLIGSTIFTELSE STYRET (1 medlem) RÆLINGEN KIRKELIGE FELLESRÅD (1 medlem) STYRET FOR FJERDINGBY TRIVSELSSENTER (velges av utvalg for kultur og nærmiljø) RÆLINGEN KULTURRÅD (velges av utvalg for kultur og nærmiljø) UNGDOMSRÅD IDRETTSRÅDET (velges av utvalg for kultur og nærmiljø) SAMARBEIDSUTVALG RÆLINGEN BYGDETUN (velges av utvalg for kultur og nærmiljø) DEN FASTE BYGGEKOMITE (2 medlemmer) BARNAS REPRESENTANT I PLANUTVALGET (1 medlem) STYRINGSGRUPPA FOR FAIRTRADE - (3 medl. + 2 varamedl.) REPRESENTANTER TIL SAMARBEIDSUTVALGENE VED SKOLENE REPRESENTANTER TIL SAMARBEIDSUTVALGENE VED BARNEHAGENE R E T T S V E S E N E T FORLIKSRÅD FOR PERIODEN : FORLIKSRÅD FOR PERIODEN :

4 RÆLINGEN KOMMUNESTYRE I PERIODEN * = gruppeledere ARBEIDERPARTIET mer E-post Telefon 1 Ståle Grøtte M: Karl Knattens veg 5, 2005 Rælingen 2 Hanne Fjerdingby Olsen Nedre Rælingsvei 622, 2009 Nordby M: A: * Heidi E. Finstad Kyrkslettv. 7, 2005 Rælingen P: M: Siv Susanna Réz, Mårstien 67 M: Blystadlia 5 Jan Ole Enlid, Bergerudvegen 11 M: Halfdan Karlsen, Bjørnefaret 2 E M: Blystadlia 7 Sigbjørn Lia, Elgtråkket 1 C 2014 Blystadlia M: A: Ingrid K. Andreassen M: Tiurvegen 1 B, 2006 Løvenstad 9 Hans Rune Skarsbø Fiskestien 14, 2009 Nordby om M: Hassan Ali Malik, Øgardsvegen 2c 2005 Rælingen M: A: Elias Peltomaa Beisvåg, Mor Smes M: veg 14 b, 12 Hanne Nerland, Skovengvegen 3, M: Morten Sjølli, Hektnerhagan 121, M: Yohannes G. Weldeleul Spellmannsplassen 8, H0302, M: A: Siv Beisvåg, Mor Smes veg 14 b, M: Lars Martinussen, Smestadvegen 11, M: mer E-post Telefon 1 Kristin Fjerdingby Olsen, M: Stormyrvegen 10, 2005 Rælingen 2 Bjørg Strandos Granerud Kirkebyvn. 33, 2008 Ferdingby J: M: Terje Granerud, Bjerkelivegen 53, M: Rælingen 4 Nils Svensøy, Stormyrvegen 24 M: Rælingen 5 Marit Selman, Sagbakken Nordby M:

5 6 Grete Marie Strandos Langerud, Stormyrvegen 40, 2005 Rælingen 7 Sissel Sjølli, Spellemannsplassen 3 8 Karianne Rogndalen Mor Smes veg 7 E, 9 Rune Nordhagen, Torvavegen 7, 2005 Rælingen 10 Burim Nurkasa, Bekkasinvegen 61, 11 Arne Selman, Sagbakken Nordby 12 Magne Johnsen, Stormyrvegen 4, 2005 Rælingen 13 Thor Ivar Kristiansen, Blystadringen 6 c, 2014 Blystadlia 14 Ann Kristin Sigvartsen, Blystadringen 10 c, 2014 Blystadlia 15 Hilda Réz, Elgtråkket 3 b, 2014 Blystadlia 16 Colbjørn Colbjørnsen Støtterudvn. 21, 17 Linda Berg, Mor Smes veg 11 b, Fjerdingby 18 Margaret Brandal, Gneisvegen Jim R. Asphaug, Rudsberget 3, 2005 Rælingen M: P: M: M: M: M: M: M: M: M: M: M: M: M: M: SOSIALISTISK VENSTREPARTI mer E-post Telefon 1 Øyvind Grimstad, Bassengvegen 33, M: * 2006 Løvenstad 1 Lene Haanshus, Linjevn. 12, 2005 Rælingen M: mer 1 Anne M. Stagrum, Harastien Blystadlia 2 Aage Berge, Møllervegen 6 E, 2008 Fjerdingby 3 Hanne Solhaug, Ekornvegen 30, 2014 Blystadlia 4 Sarah Abdi Omar, Sundmannvegen 3, 5 Stian Boberg, Mor Smesveg 16 c, M: M: M: M: M:

6 HØYRE mer E-post Telefon 1 Gro Mette Langdalen M: * Slynga 19, 2005 Rælingen 2 Bjørn Ole Uglem M: Rudsberghaugen 5, 2005 Rælingen 3 Anne Jahr Kolstad M: Strandvn. 17, 2005 Rælingen 4 Terje Rustad M: Elgtråkket 9 A, 2014 Blystadlia 5 Anne Katrine Killerud, Tristilsvingen M: , 6 Vilde Uglem, Rudsberghaugen5, M: Rælingen 7 Geir Dalholt, Rennebomvn Løvenstad P: M: mer 1 Lene Kristine Skovholt Skovholtvegen 42, 2 Thomas Holthe Andersen, Skogvegen 10 e, 2005 Rælingen 3 Lars-Jørgen Kihlberg Olsen, Orrevegen 2, 2006 Løvenstad 4 Tore Ivar Svare Granvegen 6, 2006 Løvenstad 5 Per Jarle Kristiansen, Smestadhøgda 7, 6 Karen Mauritzen, Karupvegen 51, 2005 Rælingen 7 Torbjørn Ø. Rud, Støtterudvegen 16, 8 Henrik S. B. Larsen, Sætervegen 11 D, 2006 Løvenstad 9 Astrid B. S. Mills, Skovholtvegen 38, 1 0 Marit Elisabeth Stensrud Lintjernvegen 2, 2009 Nordby M: M: M: M: M: M: M: M: M: M: A: FREMSKRITTSPARTIET mer E-post Telefon 1 Kari Magnussen Blomsø M: * Kvartsvegen 1 A, 2 Bjørg Irene Ottesen, M: Grinisvingen 2, 2009 Nordby 3 Martin Ottesen Grinisvingen 2, 2009 Nordby M: mer E-post Telefon 1 Stig Fauske Langbråthen, M: Bassengvegen 13 b, 2006 Løvenstad 6

7 2 Mona Baashus Blomstervegen 33 C, 2005 Rælingen 3 Jørn Hejtmanek Løvenstadvn. 4 A, 2006 Løvenstad 4 Tommy S. Aldrin, Bjørnefaret 2 b, 2014 Blystadlia 5 Tom Lunde, Granittvegen 14, 2008 Fjerdingby 6 Jørn Persen, Smievegen 6, 2005 Rælingen M: M: M: M: M: KRISTELIG FOLKEPARTI 1 * mer E-post Telefon Simon Friis Larsen, M: Fjellstadvegen 15, 2009 Nordby 1 Simon Hektner Nedre Rælingsveg 516, 2 Vegard Andre Amundsen, Løvenstadtorget 10, 2006 Løvenstad 3 Hans Christian Hektner, (KrF), Nedre Rælingsveg 516, 4 Moiz Khan, Hegrevegen 23, 2008 Fjerdingby M: M: M: M: SENTERPARTIET 1 Hans Otto Tomter, Nedre Rælingsveg * 744, 2009 Nordby 2 Elisabeth Sannum Vangen, Hagasletta 18, 1 Ole Jacob Holt, Nedre Rælingsveg 750, 2009 Nordby 2 Bård Tjernshaugen, Kirkevegen 18, 3 Lars Peder Jahr, Nedre Rælingsveg 574, 2009 Nordby 4 Vigdis Smith, Burvegen 89, 2009 Nordby 5 Marte Mangen, Nedre Rælingsveg 480, M: M: M: M: M: M: M: VENSTRE 1 * mer E-post Telefon Stephen Meinich-Bache, Tristilsvingen M: , 7

8 mer 1 Øystein Flesland, Rådyrvegen 36, 2014 Blystadlia 2 Runar Wattum Hansen, Tristilvegen 31, 3 Athina Thoresen, Rådyrvegen 17, 2014 Blystadlia 4 Anniken Holtnæs, Kirkevegen 26 M: M: M: M: MILJØPARTIET DE GRØNNE mer E-post Telefon 1 Saima Shazad Mahmood, M: * Bassengvegen 31, 2006 Løvenstad 2 Håkon Lindahl, Rudsberghaugen 67, 2005 Rælingen M: mer 1 Oda Gundersen, Ole thingsruds veg 3, 2005 Rælingen 2 Rolf-Helge Grønås, Buholen 8, 2005 Rælingen 3 Ivar Andre Holm, Sundenga 15, 2008 Fjerdingby 4 Ellen Skjold Kvåle, Solvegen 18 c, 2005 Rælingen 5 Joachim Reitan, Solvegen 18 c, 2005 Rælingen M: M: M: M: RØDT 1 * mer E-post Telefon Nora Uvsbakk, Tiurvegen 3 b, 2006 M: Løvenstad mer 1 Petter Martin Lerdahl, Sundvegen 2, 2008 Løvenstad 2 Sindre Storløkken, Løvenstadvegen 2 b, 2006 Løvenstad 3 Anne Cathrine Nørbech, Turvegen 1 c, 2006 Løvenstad 4 Steinar Lillehaug, Linjevegen 16 a, 2005 Rælingen M: M: M: M:

9 LEDERE FOR POLITISKE PARTIER 2019 AP, Arbeiderpartiet - v/ Hanne Fjerdingby Olsen, Nedre Rælingsveg 622, 2009 NORDBY Tlf, mobil: e-post: H, Høyre - v/ Per Jarle Kristiansen, Smestadhøgda 7,, Tlf, mobil: , epost: Frp, Fremskrittspartiet - v/ Mona Baashus, Blomstervegen 33 C, 2005 RÆLINGEN Tlf.. mob , e-post: SV, Sosialistisk Venstreparti - v/ Lene Haanshus, Linjevegen 12, 2005 RÆLINGEN Tlf.. mob , e-post: KrF, Kristelig Folkeparti - v/hans Christian Hektner, Nedre Rælingsveg 516, 2008 FJERDINGBY Tlf. mobil: e-post: Sp, Senterpartiet - v/ Hans Otto Tomter, Nedre Rælingsv. 744, 2009 NORDBY Mobil: , e-post: V, Rælingen Venstre v/ Runar Wattum Hansen, Tristilvegen 31, Tlf,mobil: , e-post: MDG, Miljøpartiet De Grønne v/ Oda Gundersen, Ole Thingsruds veg 3, 2005 Rælingen Tlf. mob , e-post: Rødt, - v/ Nora Uvsbakk, Tiurvegen 3 b, 2006 Løvenstad Tlf.mob: , epost: 9

10 FORMANNSKAP / - (9 medlemmer) AP, SP, SV, MDG, RØDT AP, SP, SV, MDG, RØDT 1. Ståle Grøtte AP 1. Hanne F. Olsen AP 2. Heidi Finstad AP 2. Halfdan Karlsen AP 3. Jan Ole Enlid AP 3. Ingrid Andreassen AP 4. Siv Rez AP 4. Sigbjørn Lia AP 1. Hans Otto Tomter SP 1. Saima S. Mahmood MDG 2. Øyvind Grimstad SV 2. Lene Haanshus SV 3. Elisabeth S. Vangen SP 4. Håkon Lindahl MDG H, FrP, KrF, V H, FrP, KrF, V 1. Gro Langdalen H 1. Anne J. Kolstad H 2. Bjørn Ole Uglem H 2. Terje Rustad H 3. Vilde Uglem H 4. Katrine Killerud H 1. Kari M. Blomsø FrP 1. Bjørg Ottesen FrP 2. Martin Ottesen FrP 3. Simon Friis Larsen KrF Ordfører for perioden : Ståle Grøtte, AP Varaordfører for perioden : Hans Otto Tomter, SP KONTROLLUTVALG - (5 medlemmer) Valgt i kommunestyret Ap, Sp, SV, MDG, Rødt Ap, Sp, SV, MDG, Rødt 1. Terje Granerud AP 1 Arne Selman AP 2. Linda Berg AP 2 Hilda Rez AP 3 Thor Ivar Kristiansen AP 3. Hanne Krogstad SV 1 Sindre Storløkken RØDT H, Frp, V, KrF H, Frp, V, KrF 4. Geir Dalholt H 1 Stephen Meinich-Bache V 5 Mona Baashus FrP 1 Anne Grethe Mathisen Frp Leder: Geir Dalholt (H) Nestleder : Terje Granerud (Ap) 10

11 REPRESENTANTER TIL FYLKESMØTET I KS Ap, Sp, SV, MDG, Rødt Ap, Sp, SV, MDG, Rødt 1. Ståle Grøtte AP 1 Heidi Finstad AP 2 Hanne F. Olsen AP 2. Hans Otto Tomter SP 1 Øyvind Grimstad SV 2 Elisabeth Vangen SP H, Frp, V, KrF H, Frp, V, KrF 3. Kari M. Blomsø Frp 1 Gro Langdalen H 2 Simon Friis Larsen KrF 3 Stephen Meinich-Bache V UTVALG FOR OPPVEKST - (9 medlemmer) AP, SP, SV, MDG, RØDT AP, SP, SV, MDG, RØDT 1. Halfdan Karlsen AP 1. Thor Ivar Kristiansen AP 2. Hans Rune Skarsbø AP 2. Linda Berg AP 3. Siv Beisvåg AP 3. Jim Asphaug AP 4. Kristin Fjerdingby Olsen AP 4. Ann Kristin Sigvartsen AP Terje Moberg AP Margaret Brandal AP 1. Saima Mahmood MDG 1. Vigdis Smith SP 2. Nora Uvsbakk R 2. Steinar Lillehaug R 3. Sarah Abdi Omar SV 4. Rolf-Helge Grønås MDG H, FrP, KrF, V H, FrP, KrF, V 1. Anne Jahr Kolstad H 1. Lars Jørgen K Olsen H 2. Stephen Meinich-Bache V 2. Helle Forsbakk H 3. Anniken Holtnæs V 4. Per Jarle Kristiansen H 1. Vegard Amundsen KRF 1. Jørn Persen FRP 2. Kari Blomsø FRP 3. Simon Friis Larsen KRF Leder: Halfdan Karlsen (Ap) Nestleder: Hans Rune Skarsbø (Ap) 11

12 UTVALG FOR HELSE OG SOSIAL - (9 medlemmer) AP, SP, SV, MDG, RØDT AP, SP, SV, MDG, RØDT 1. Hanne Fjerdingby Olsen AP 1. Magne Johnsen AP 2. Hassan Ali Malik AP 2. Siv Rez AP 3. Hanne Nerland AP 3. Jan Thorsen AP 4. Yohannes G. Weldeleul AP 4. Hilda Rez AP Burim Nurkasa AP Hanne B Martinsen AP 1. Øyvind Grimstad SV 1. Steinar Lillehaug R 2. Elisabeth Sannum Vangen SP 2. Marthe Mangen SP 3. Sarah Adbi Omar SV 4. Joachim Reitan MDG H, FrP, KrF, V H, FrP, KrF, V 1. Bjørn Ole Uglem H 1. Øystein Flesland V 2. Katrine Killerud H 2. Astrid Mills H 3. Per Jarle Kristiansen H 4. Peer Winsnes H 1. Bjørg Ottesen FRP 1. Mona Baashus FRP 2. Jørn Hejtmanek FRP 3. Randi Jørgine Nesbø KRF Leder: Hanne F. Olsen (Ap) Nestleder: Hassan Ali Malik (Ap) UTVALG FOR KULTUR OG NÆRMILJØ - ( 9 medlemmer) AP, SP, SV, MDG, RØDT AP, SP, SV, MDG, RØDT 1. Sigbjørn Lia AP 1. Rune Nordhagen AP 2. Siv Rez AP 2. Margaret Brandal AP 3. Lars Martinussen AP 3. Hans Rune Skarsbø AP 4. Karianne Rogndalen AP 4. Hanne B Martinsen AP Jim Asphaug AP Marit Selman AP 1. Hanne Solhaug SV 1. Stian Boberg SV 2. Petter M. Lerdahl R 2. Ellen Skjold Kvåle MDG 3. Marte Mangen SP 4. Oda Gundersen MDG 12

13 H, FrP, KrF, V H, FrP, KrF, V 1. Terje Rustad H 1. Per Jarle Kristiansen H 2. Lene Skovholt H 2. Per Winsnes H 3. Kjell Bjørke H 4. Athina Thoresen V 1. Martin Ottesen FRP 1. Jørn Hejtmanek FRP 2. Keran John KRF 3. Bjørg Ottesen FRP Leder: Sigbjørn Lia (Ap) Nestleder: Siv Réz (Ap) UTVALG FOR KLIMA OG MILJØ - (9 medlemmer) AP, SP, SV, MDG, RØDT AP, SP, SV, MDG, RØDT 1. Ingrid Andreassen AP 1. Burim Nurkasa AP 2. Elias Beisvåg AP 2. Ann Kristin Sigvartsen AP 3. Grethe Strandos Langerud AP 3. Colbjørn Colbjørnsen AP 4. Morten Sjølli AP 4. Sissel Sjølli AP Thor Ivar Kristiansen AP Kristin Fjerdingby Olsen AP 1. Lene Haanshus SV 1. Aage Berge SV 2. Håkon Lindahl MDG 2. Christina Høyer Forsland SP 3. Hans Isdahl SV 4. Ellen Skjold Kvåle MDG H, FrP, KrF, V H, FrP, KrF, V 1. Vilde Uglem H 1. Runar Wattum Hansen V 2. Thomas Andersen H 2. Torbjørn Ø Rud H 3. Helle Forsbak H 4. Kjell Bjørke H 1. Stig Fauske Langbråthen FRP 1. Jørn Hejtmanek FRP 2. Moiz Kahn KRF 3. Anne Grethe Mathisen FRP Leder: Håkon Lindahl (MDG) Nestleder: Ingrid Andreassen (Ap) 13

14 PLANUTVALGET - ( 9 medlemmer) AP, SP, SV, MDG, RØDT AP, SP, SV, MDG, RØDT 1. Jan Ole Enlid AP 1. Marit Selman AP 2. Heidi Finstad AP 2. Halfdan Karlsen AP 3. Nils Svensøy AP 3. Sissel Sjølli AP 4. Bjørg Granerud AP 4. Morten Sjølli AP Siv Beisvåg AP Lars Martinussen AP 5. Ole Jakob Holt SP 1. Dagfinn Halvorsen SV 6. Oda Gundersen MDG 2. Rolf-Helge Grønås MDG 3. Marte Mangen SP 4. Nora Uvsbakk R H, FrP, KrF, V H, FrP, KrF, V 7. Tore Ivar Svare H 1. Lars Jørgen K Olsen H 8. Gro Langdalen H 2. Anne Jahr Kolstad H 3. John Christian Nordeng V 4. Katrine Killerud H 9. Simon Friis Larsen KRF 1. Kari Blomsø FRP 2. Simon Hektner KRF 3. Bjørg Ottesen FRP Barnerepresentanten: Velges i egen sak Leder: Jan Ole Enlid (Ap) Nestleder: Heidi Finstad (Ap) 14

15 A N D R E S E N T R A L E U T V A L G KOMMUNEPLANUTVALGET Formannskapets medlemmer + én representant fra hvert av de partier som ikke er representert i formannskapet. - GRUPPELEDERE Parti: : : SV Lene Haanshus SP Elisabeth S. Vangen MDG Saima Mahmood Håkon Lindahl RØDT Nora Uvsbakk Petter M. Lerdahl VENSTRE Stephen Meinich-Bache Anniken Holtnæs KRF Simon Friis Larsen Simon Hektner Barnerepresentant FORMANNSKAPETS ARBEIDSGIVERUTVALG - (3 medlemmer) (tidl forhandl.utv) Ap, Sp, SV, MDG, Rødt Ap, Sp, SV, MDG, Rødt 1. Heidi Finstad AP 1 Jan Ole Enlid AP 2 Siv Rez AP 2. Hans Otto Tomter SP 1 Øyvind Grimstad SV 2 Elisabeth Sannum Vangen SP H, Frp, V, KrF H, Frp, V, KrF 3. Gro Langdalen H 1 Kari Blomsø FRP 2 Bjørn Ole Uglem H Tiltredende ordfører Leder: Heidi Finstad (Ap) Nestleder: Gro Langdalen (H) ADMINISTRASJONSUTVALG - (5 medlemmer) Ap, Sp, SV, MDG, Rødt Ap, Sp, SV, MDG, Rødt 1. Ståle Grøtte AP 1. Jan Ole Enlid AP 2. Heidi Finstad AP 2. Hanne Fjerdingby Olsen AP 3. Siv Rez AP 3. Hans Otto Tomter SP 1. Øyvind Grimstad SV 2. Saima Mahmood MDG 15

16 H, Frp, V, KrF H, Frp, V, KrF 4. Bjørn Ole Uglem H 1. Gro Langdalen H 2. Terje Rustad H 5 Stephen Meinich-Bache V 1. Eli Heimdahl FRP 2. Tom Lunde FRP Ansattes medlemmer (4 tillitsvalgte): Tone Filtvedt Fagforbundet Mette Lise Bøe Fagforbundet Ståle Nilsen UF Christin Helen Skogen Norsk sykepl.forbund Monica Øien Fagforbundet Tone Borghaugen Fagforbundet Løkstad UF Smestad skole Monica Strand NSF Leder: Ståle Grøtte Nestleder: Heidi Finstad ARBEIDSMILJØUTVALGET valgt ARBEIDSGIVERSIDEN: mer mer - personlig 1. Mette Aasrud - kommunalsjef 1 Kathrin Pedersen - kommunalsjef 2. Eivind Glemmestad - kommunedirektør 2 John Kristoffersen - kommunalsjef 3. Jørgen Myhl enh.leder NAV 3 4. Øystein Hellum, enh.leder Rud skole 4 Ole Kristian Hauan, enh.leder Marikollen u-skole 5. Marit Hareide, enh.leder Heimen bhg 5 Astrid Nyland, enh.leder Torva bhg ARBEIDSTAKERSIDEN: mer mer - personlig 1. Tone Filtvedt, Fagforbundet 1 Astrid Balch-Barth, Fagforbundet 2. Ståle Nilsen, Utdanningsforbundet 2 Marianne Løkstad, Utdanningsforbundet 3. Helle Kristine Gross, Fagforbundet 3 Monica Øien, Fagforbundet 4. Christin H. Skogen, N. Sykepleierforb. 4 Tor Haugland, NITO 5. Hovedverneombud, Renny Hagelin Monica Klæbo Karlsen Leder for 2019: Tone Filtvedt Nestleder for 2019: Ståle Nilsen ARBEIDSUTVALG: Leder av AMU: fast medlem Arbeidsgivers representant: velges av arbeidsgiversiden Sekretær i AMU: fast medlem Hovedverneombud: fast medlem Tone Filtvedt Mette Aasrud Lisbeth Fauske Renny Hagelin 16

17 KUNSTUTVALG (2 politisk valgte med personlige varamedlemmer, velges blant medlemmene til utvalg for kultur og nærmiljø) mer fra utvalg for kultur og nærmiljø mer, personlige, fra utvalg for kultur og nærmiljø 1. Sigbjørn Lia AP 1 Siv Réz AP 2. Terje Rustad H 2 Martin Ottesen FRP Leder og nestleder til kunstutvalget velges av komité for kultur og nærmiljø i første møte. Leder: Nestleder: KLAGEUTVALGET (5 medlemmer) Ap, Sp, SV, MDG, Rødt Ap, Sp, SV, MDG, Rødt 1. Rune Nordhagen AP 1. Hassan Ali Malik AP 2. Sissel Sjøli AP 2. Kristin F. Olsen AP 3. Yohannes Weldeleul AP 3. Dagfinn Halvorsen SV 1. Hans Otto Tomter SP 2. Hans Isdahl SV 3. H, Frp, V, KrF H, Frp, V, KrF 4. Anne Jahr Kolstad H 1. Bjørn Ole Uglem H 2. Katrine Killerud H 5 Stig Fauske Langbråten FRP 1. Kari Blomsø FRP 2. Bjørg Ottesen FRP Leder: Rune Nordhagen (Ap) Nestleder: Sissel Sjølli (Ap) VILTUTVALGET (5 medlemmer) Ap, Sp, SV, MDG, Rødt Ap, Sp, SV, MDG, Rødt 1. Arne Selman AP 1. Colbjørn Colbjørnsen AP 2. Karianne Rogndalen AP 2. Hanne Fjerdingby Olsen AP 3. Hans Rune Skarsbø AP 3. André Holm MDG 1. Per Jahr SP 2. Oda Gundersen MDG 17

18 H, Frp, V, KrF H, Frp, V, KrF 4. Holger O Jahr H 1. Peer Winsnes H 2. Katrine Killerud H 5 Torbjørn Ø Rud H 1. Per Jarle Kristiansen H 2. Bjørg Ottesen FRP Leder: Arne Selman (Ap) Nestleder: Karianne Rogndalen (Ap) LANDBRUKSUTVALGET (5 medlemmer) Ap, Sp, SV, MDG, Rødt Ap, Sp, SV, MDG, Rødt 1. Marit Selman AP 1. Morten Karlsen AP 2. Sigbjørn Lia AP 2. Grethe Langerud AP 3. Terje Moberg AP 3. Bård Tjernshaugen SP 1. Lars Peder Jahr SP 2. Joachim Reitan MDG H, Frp, V, KrF H, Frp, V, KrF 4. Lene Skovholt H 1. Torbjørn Ø Rud H 2. Astrid Mills H 5 Martin Ottesen FRP 1. Bjørg Ottesen FRP 2. Hans Christian Hektner KRF Leder: Marit Selman (Ap) Nestleder: Sigbjørn Lia (Ap) 18

19 R Å D ELDRERÅDET (2 politisk valgte m/varamedlemmer, 3 fra foreninger m/varamedlemmer) mer fra politiske partier mer fra politiske partier - personlig 1. Sissel Sjølli AP 1 Lene Haanshus SV 2. Erik Hauge H 2 Tore Ivar Svare H mer fra organisasjoner mer organisasjonene 1. Halfdan Karlsen PEN 1 Gunvor Fagerås Plassen FAGFORB 2. Bjørn Gystad PEN 2 Paul Mc. Cabe PEN 3 Ingrid Carlsen Røde kors 3 Harald Halstensen PEN 4 5 Pensjonistforeningen kan i tillegg sende en observatør i møtene. Leder og nestleder velges av eldrerådet i første møte. Leder: Nestleder: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE (2 politisk valgte, (en fra kommunestyret og en fra planutvalget) m/varamedlemmer, 6 fra foreninger m/varamedlemmer) mer fra kommunestyre/planutvalg mer fra kommunestyre/planutvalg 1. Hanne Fjerdingby Olsen AP 1 Elisabeth S. Vangen SP 2. Simon Friis Larsen KrF 2 Ole Jakob Holt SP mer fra organisasjoner mer organisasjonene 1. Liv Berit Dahl Blindeforb. 1 Ingeborg Størkersen NFU 2. Ole Bele LHL 2 Grethe Platt LFPS 3 Gunnar Singstad MH 3 4 Kirsten Marie Pettersen Fibromyalgi 4 5 Cathrine Bakken HBF 5 6. Trine Lorentzen HBF 6 Leder og nestleder velges av rådet i første møte. Leder: Nestleder: 19

20 UNGDOMSRÅD - Velges for 2 år. 8 ungdomsskoleelever med vara valgt på skolene. 1 politiker fra kommunestyret eller utvalg for kultur og nærmiljø, oppnevnes for å delta i ungdomsrådets møter og derav være bindeledd mellom ungdommer og kommunestyret. mer fra ungdomsskolene mer fra ungdomsskolene 1. Emma Helene Bakken SUS 1 Dina Adelsten Engebretsen SUS 2. Hedvig Haug SUS 2 Ly Ly Ngo SUS 3. Aland Abdok SUS 3 Ottman El Bouhali SUS 4. Jakob Sigbjørn Enger SUS 4 Atilla Rasouli SUS Pettersson 5. Emilie Weng Breen MUS 5 Lillianne Huss MUS 6. Josefine Westerby MUS 6 Amelie Ngyen MUS 7. Ibrahim Bogatyrev MUS 7 Szymon Kolton MUS 8 Theo Davidsen MUS 8 Signar Gårdvik Torgersen MUS 20

21 I N T E R K O M M U N A L E O R G A N mer med personlige vara ROMERIKE AVFALLSFOREDLING (ROAF) REPRESENTANTSKAPET mer: 1. Ståle Grøtte AP 1. Hans Otto Tomter SP 2. Kari Blomsø FRP 2. Bjørn Ole Uglem H NEDRE ROMERIKE VANNVERK (NRV) IKS REPRESENTANTSKAPET mer: 1. Ståle Grøtte AP 1. Hans Otto Tomter SP 2. Gro Langdalen H 2. Kari Blomsø FRP NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP (NRA) IKS REPRESENTANTSKAPET mer: 1. Ståle Grøtte AP 1. Hans Otto Tomter SP 2. Gro Langdalen H 2. Kari Blomsø FRP NEDRE ROMERIKE VANNVERK (NRV) AS GENERALFORSAMLINGEN mer: 1. Ståle Grøtte AP 1. Hans Otto Tomter SP 2. Gro Langdalen H 2. Kari Blomsø FRP STRANDVEIEN 1 AS, (TIDL. NRA AS) GENERALFORSAMLINGEN mer: 1. Ståle Grøtte AP 1. Hans Otto Tomter SP 2. Gro Langdalen H 2. Kari Blomsø FRP NEDRE ROMERIKE BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS (NRBR) - REPRESENTANTSKAPET : : 1. Ståle Grøtte AP 1. Hans Otto Tomter SP 2. Kari Blomsø FRP 2. Bjørn Ole Uglem H ROMERIKE KRISESENTER IKS REPRESENTANTSKAP (1 medlem) : 1. Hans Otto Tomter SP 1. Heidi Finstad AP ROMERIKE REVISJON IKS REPRESENTANTSKAP (1 medlem) : 1. Hans Otto Tomter SP 1. Heidi Finstad AP 21

22 AKTIVUM RÆLINGEN AS GENERALFORSAMLINGEN mer: mer 1. Ståle Grøtte AP 1. Hans Otto Tomter SP 2. Gro Langdalen H 2. Kari Blomsø FRP NORASONDES GENERALFORSAMLING (1 medlem) : : 1. Hans Otto Tomter SP 1. Hanne F. Olsen AP ROMERIKE / VIKEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT REPRESENTANTSKAP : : 1. Hans Otto Tomter SP 1. Heidi Finstad AP SAMARBEIDSRÅDET FOR NEDRE ROMERIKE (SNR) (Ordfører er automatisk medlem med varaordfører som varamedlem) : 1. Ståle Grøtte AP 1. Hans Otto Tomter SP OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD ÅRSMØTET (3 medlemmer) mer: 1. Morten Sjølli AP 1. Hans Rune Skarsbø AP 2. Lene Haanshus SV 2. Hans Isdahl SV 3. Geir Dalholt H 3. Peer Winsnes H KONFLIKTRÅD PÅ ROMERIKE (1 medlem) : : 1. Magne Johnsen AP 1. Per Jarle Kristiansen H 22

23 Ø V R I G E RÆLINGEN BOLIGSTIFTELSE STYRET (1 medlem) : 1. Ingrid Andreassen AP 1. Mona Baashus FRP RÆLINGEN KIRKELIGE FELLESRÅD (1 medlem) : 1. Siv Beisvåg AP 1. Katrine Killerud H STYRET FOR FJERDINGBY TRIVSELSSENTER (velges av utvalg for kultur og nærmiljø) RÆLINGEN KULTURRÅD (velges av utvalg for kultur og nærmiljø) UNGDOMSRÅD 1. Petter Martin Lerdahl RØDT 1. Stian Boberg SV IDRETTSRÅDET (velges av utvalg for kultur og nærmiljø) SAMARBEIDSUTVALG RÆLINGEN BYGDETUN (velges av utvalg for kultur og nærmiljø)

24 DEN FASTE BYGGEKOMITE (2 medlemmer) mer: AP / H / V / KrF / SP / MDG / FrP / SV / R: AP / H / V / KrF / SP / MDG / FrP / SV / R: 1. Jan Ole Enlid AP 1. Hanne F. Olsen AP 2. Gro Langdalen H 2. Tore Ivar Svare H (Ved byggeprosjekter utvides byggekomiteene med politisk valgt(e) representant(er) fra det utvalg prosjektet hører til.) BARNAS REPRESENTANT I PLANUTVALGET (1 medlem) (Velges av kommunestyret i egen sak, etter innstilling fra utvalg for oppvekst) STYRINGSGRUPPA FOR FAIRTRADE - (3 medl. + 2 varamedl.) mer: 1. Elias Beisvåg AP 1. Hanne Nerland AP 2. Ellen Skjold Kvåle MDG 2. Håkon Lindahl MDG 3. Vilde Uglem H 2. Bjørg Ottesen FRP Styringsgruppa velger selv leder 24

25 REPRESENTANTER TIL SAMARBEIDSUTVALGENE VED SKOLENE (Velges av og blant medlemmene i utvalg for oppvekst) Blystadlia Løvenstad Rud Sandbekken Marikollen Fjerdingby Smestad Nordby 25

26 REPRESENTANTER TIL SAMARBEIDSUTVALGENE VED BARNEHAGENE (Velges av og blant medlemmer i utvalg for oppvekst) Elgen Heimen Lilleborg Torva Blystadlia Løvenstad Løvlia Sannum Smestadtoppen 26

27 R E T T S V E S E N E T FORLIKSRÅD FOR PERIODEN : mer: mer 1. Marianne Sikkerbøl Lappegård 1. John Morten Ahlsen 2. Katrine Haugli 2. Therese Riiser Wålen 3. Øystein Torstensrud 3. Jan Edvoll Leder: Marianne Sikkerbøl Lappegård FORLIKSRÅD FOR PERIODEN : mer: mer Leder: 27

Kommunestyrevalget Valgprotokoll for valgstyret i. Rælingen kommune, Viken fylke

Kommunestyrevalget Valgprotokoll for valgstyret i. Rælingen kommune, Viken fylke Kommunestyrevalget 219 Valgprotokoll for valgstyret i Rælingen kommune, Viken fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 219 Kommune: Fylke: Rælingen

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Perioden Sammensetning av politiske organer og valg av representanter

Perioden Sammensetning av politiske organer og valg av representanter Perioden 2011 2015 Sammensetning av politiske organer og valg av representanter Ordfører: Anne Sofie Sand Mathisen Varaordfører: John Erik Skjellnes Johansen Formannskap Parti/gruppering Representant Vararepresentanter

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.10.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 52/15 Til saknr.: 59/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 13.10.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-21:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Jan

Detaljer

Grundekjøn, Arvid (H), tlf: 38 07 50 42 mobil: 92 61 78 52 e-post: ordforer@kristiansand.kommune.no

Grundekjøn, Arvid (H), tlf: 38 07 50 42 mobil: 92 61 78 52 e-post: ordforer@kristiansand.kommune.no Bystyret 2011-2015 Høyre: Grundekjøn, Arvid (H), tlf: 38 07 50 42 mobil: 92 61 78 52 e-post: ordforer@kristiansand.kommune.no Lund, Hans Otto (H), mobil: 90 87 05 50 e-post: hans.otto.lund@kristiansand-bystyre.no

Detaljer

Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: Tid: 14:00-15:30

Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: Tid: 14:00-15:30 Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 9 Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: 30.09.2015 Tid: 14:00-15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Rælingen Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Telefon:

Detaljer

Styrer, råd og utvalg for perioden

Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Kim O. Rydningen Kvalsund Kommune 2015-2019 Innhold KOMMUNESTYRET 2015-2019... 1 FORMANNSKAPET 2015-2019... 2 UTVIKLINGSUTVALGET 2015-2019... 3 OMSORGS-

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 20:00

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 20:00 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 04.10.2011 Tid: 18:30 20:00 Faste medlemmer: Inger Helene Rognhaug Medlem DNA Ola Aursand Nestleder DNA

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder (t.o.m. sak 62)

Detaljer

Saksprotokoll. Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: 033 Arkivsak: 15/ Tittel: SP - KOMMUNAL VALGKOMITÉS FORSLAG TIL FASTE UTVALG

Saksprotokoll. Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: 033 Arkivsak: 15/ Tittel: SP - KOMMUNAL VALGKOMITÉS FORSLAG TIL FASTE UTVALG Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.10.2015 Sak: PS 7/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: 033 Arkivsak: 15/4563-2 Tittel: SP - KOMMUNAL VALGKOMITÉS FORSLAG TIL FASTE UTVALG 2015-2019

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

To representanter til representantskapene i IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS

To representanter til representantskapene i IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS Møteprotokoll Utvalg: Kommunal valgnemnd Møtested: Thon hotel Dato: 09.02.2017 Tidspunkt: 12:00 12:24 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Grethe Monica Fjærvoll Nestleder H Svein Eilif Olsen Medlem

Detaljer

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene.

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 20.10.2011 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø May-Tove Grytnes Jan-Eirik Nordahl Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Lars Eriksen

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 10.10.2007 Tid: 17:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: 20.10.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Astrid Hildrum Fossum Roger

Detaljer

Medlemmer i utvalg. Kommunestyret ( )

Medlemmer i utvalg. Kommunestyret ( ) Medlemmer i utvalg Kommunestyret (15.10.2015-15.10.2019 ) Nr Rolle Navn/Adresse Partitilhørighet Direkte tlf. Mobil E-post 1 Ordfører Hilde Nysten Thorkildsen Arbeiderpartiet Post: Ikke registrert - 48992167

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum Ragnar Prestvik Jo Morten Aunet. Ordfører Varaordfører Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum Ragnar Prestvik Jo Morten Aunet. Ordfører Varaordfører Medlem Møteprotokoll Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

Styrer, råd og utvalg for perioden

Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Kim O. Rydningen Kvalsund Kommune 2015-2019 Innhold KOMMUNESTYRET 2015-2019... 1 FORMANNSKAPET 2015-2019... 2 UTVIKLINGSUTVALGET 2015-2019... 3 OMSORGS-

Detaljer

Kommunestyret - Møteprotokoll

Kommunestyret - Møteprotokoll STOKKE KOMMUNE Kommunestyret Kommunestyret - Møteprotokoll Møtested: Bystyresalen Sandefjord rådhus Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 18.59 19.04 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: HØYRE: 1. Erlend

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. 35 tilstede medregnet møtende varamedlemmer. Varamedlemmer: Lars Jørgen Sønsteby (MDG), Hilde Feragen (H)

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. 35 tilstede medregnet møtende varamedlemmer. Varamedlemmer: Lars Jørgen Sønsteby (MDG), Hilde Feragen (H) Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.10.2015 Tid: 18:00-19:00 Av 35 medlemmer var Til stede: 35 tilstede medregnet møtende varamedlemmer. Medlemmer: Tom Anders

Detaljer

Medlemmer i utvalg. Kommunestyret ( )

Medlemmer i utvalg. Kommunestyret ( ) Medlemmer i utvalg Kommunestyret ( 15.10.2015-15.10.2019 ) Nr Rolle Navn / Adresse Partitilhørighet Direkte tlf. Mobil E-post 1 Ordfører Hilde Nysten Thorkildsen Arbeiderpartiet 48992167 Hilde.Thorkildsen@nittedal.kommune.no

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Fredrik Holm MEDL H Bjørg Kristin Lund MEDL H Elisabeth Giske MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Fredrik Holm MEDL H Bjørg Kristin Lund MEDL H Elisabeth Giske MEDL AP Halden kommune Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Gml.rådhus Dato: 20.05.2019 Tidspunkt: 16:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Edquist Leder

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Nemnder og råd samt annen representasjon i perioden Menighetenes fellesråd Medlem: 1 Torhild Johnsen, KrF Varamedlem: 1 Knut Haugen, KrF

Nemnder og råd samt annen representasjon i perioden Menighetenes fellesråd Medlem: 1 Torhild Johnsen, KrF Varamedlem: 1 Knut Haugen, KrF Nemnder og råd samt annen representasjon i perioden 2007-2011 Menighetenes fellesråd 1 Torhild Johnsen, KrF Varamedlem: 1 Knut Haugen, KrF Vilt- og innlandsfiskenemnda 6 Medlemmer Medlemmer 1 Øystein E.

Detaljer

Styrer, råd og utvalg. Med medlemmer og varamedlemmer. i Songdalen kommune

Styrer, råd og utvalg. Med medlemmer og varamedlemmer. i Songdalen kommune Styrer, råd og utvalg Med medlemmer og varamedlemmer 2011 2015 i Songdalen kommune Utvalg Side Formannskap 4 Kontrollutvalg.. 4 Valgnemnd. 4 Kultur- og utviklingskomitè og planutvalg.... 5 Tjeneste- og

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/2346 Tittel: SP: VALG AV DIVERSE STYRER/RÅD OG UTVALG

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/2346 Tittel: SP: VALG AV DIVERSE STYRER/RÅD OG UTVALG Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 22.10.2007 Sak: PS 101/07 Resultat: Arkivsak: 07/2346 Tittel: SP: VALG AV DIVERSE STYRER/RÅD OG UTVALG - 2007-2011 Kommunestyrets behandling: Behandling: Valgkomiteens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.10.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche,, Beate Olsen,,, Elisabeth Bakke Rørslett,

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Paul Magne Lunde Egel Terkelsen Yngvar Monstad

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Paul Magne Lunde Egel Terkelsen Yngvar Monstad SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Valgnemnda Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus Dato: 10.11.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tom Erik Løchen Nestleder H Torfinn

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Valgkomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Valgkomitèen 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Valgkomitèen Møtested: Formannskapssalen, Dato: 11.02.2008 Tid: Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Dag Bjerke Fung. ordfører FRP Hans Guslund Medlem

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne: Arne Liaklev. Høyre: Jo Inge Hesjevik Kristen Albert Ellingsen. Fremskrittspartiet: Claus Morten Jørstad. Venstre: Trine Noodt

Miljøpartiet De Grønne: Arne Liaklev. Høyre: Jo Inge Hesjevik Kristen Albert Ellingsen. Fremskrittspartiet: Claus Morten Jørstad. Venstre: Trine Noodt År 2018 den 17. desember kl. 11.00 i Tromsø ønsket statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) velkommen til møte i fellesnemda for sammenslåing av Troms og

Detaljer

Sissel Sjølli, Erik Hauge, Nils Waag. Terje Granerud (nestleder), Anne Grethe Mathisen, Marianne Lappegård

Sissel Sjølli, Erik Hauge, Nils Waag. Terje Granerud (nestleder), Anne Grethe Mathisen, Marianne Lappegård MØTEPROTOKOLL Rælingen kontrollutvalg Dato: 14.12.2015 kl. 08:00 Sted: Møterom Bjønnåsen, Rælingen rådhus Arkivsak: 15/00020 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Geir Dalholt

Detaljer

Tittin Foss-Haneborg (MDG), Thor Haugerudbråten (FrP) Valg av representant og vararepresentant til Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

Tittin Foss-Haneborg (MDG), Thor Haugerudbråten (FrP) Valg av representant og vararepresentant til Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS MØTEPROTOKOLL Valgnemnd Dato: 07.12.2015 kl. 13:00 13:30 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03666 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Roger Evjen (Ap), Geir Harald Olsen (Sp),

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.05.2011 Tidspunkt: 13:00 13:45 Til stede: Navn Funksjon Repr for Kirsten Hasvoll SV Tom Cato Karlsen FRP Anne Stein AP Ingrid

Detaljer

Kommunestyret b3c) ettt_ Dato: kl. 17:00 18:55 Sted: Nes kommunehus, Kommunestyresal Arkivsak: 15/01209

Kommunestyret b3c) ettt_ Dato: kl. 17:00 18:55 Sted: Nes kommunehus, Kommunestyresal Arkivsak: 15/01209 MØTEPROTOKOLL s)cmng s Kommunestyret b3c) ettt_ Dato: 08.10.2015 kl. 17:00 18:55 Sted: Nes kommunehus, Kommunestyresal Arkivsak: 15/01209 Møtende medlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tore Haraldset

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Idar Frengen MEDL RI-HØ

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Idar Frengen MEDL RI-HØ Møteprotokoll Utvalg: Rissa Kommunestyre Møtested: Storsalen, Rissa rådhus Dato: 01.10.2015 Tid: 08.30 09.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ove Vollan Medlem RI-HØ Benjamin Schei

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem FRP Anne-Lise Pettersen medlem FRP Espen Konrad

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem FRP Anne-Lise Pettersen medlem FRP Espen Konrad Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.10.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19.00 20.15 Forfall: Willy Westhagen (Gran bygdeliste) Tine Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Finn Olav Nordli (Gran bygdeliste)

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkestinget Møtested: Fylkeshuset Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkestinget Møtested: Fylkeshuset Dato: Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtested: Fylkeshuset Dato: 15.03.2018 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth Leder Arbeiderpartiet Siv Henriette Jacobsen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll nr. 10/2017

Møteprotokoll nr. 10/2017 Møteprotokoll nr. 10/2017 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Balsnes/Sannan, Ørland Kultursenter Dato: 22.08.2017 Tid: 13:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Representerer Ogne Undertun Ordfører

Detaljer

Saksprotokoll. VALG AV FORMANNSKAP - 7 representanter. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 58/11. Resultat:

Saksprotokoll. VALG AV FORMANNSKAP - 7 representanter. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 58/11. Resultat: Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.10.2011 Sak: 58/11 Resultat: Arkivsak: 11/2087 Tittel: KONSTITUERENDE KOMMUNESTYREMØTE Kommunestyret den 19.10.2011: Sittende ordfører Stig Sørra orienterte.

Detaljer

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Bente Elin Lilleøkseth,,00,00, Jørn Arild Flatha, 0,00,00, John Magne Pedersen Tangen,,00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre, konstituerende møte STOKKE KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : fra 19.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre, konstituerende møte STOKKE KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : fra 19. STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre, konstituerende møte Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.10.2003 Tid : fra 19.00 til Til stede på møtet: 1. Nils Ingar Aabol 2. Veslemøy Lindgren 3. Torstein

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Valgnemnd. Utvalg: Valgnemnd Møtedato: Tid: 17:30-18:00

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Valgnemnd. Utvalg: Valgnemnd Møtedato: Tid: 17:30-18:00 Lillehammer kommune Valgnemnd PROTOKOLL Utvalg: Valgnemnd Møtedato: 31.08.2017 Tid: 17:30-18:00 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen Varaordfører

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

ARBEIDSUTVALGETS MØTE 26. FEBRUAR 2019, TROMSØ

ARBEIDSUTVALGETS MØTE 26. FEBRUAR 2019, TROMSØ ARBEIDSUTVALGETS MØTE 26. FEBRUAR 2019, TROMSØ Møtestart: kl. 1715 Til stede: Kari-Anne Opsal, AP leder Ulf T. Ballo, AP nestleder Ragnhild Vassvik, AP Willy Ørnebakk, AP Ivar B. Prestbakmo, SP Christine

Detaljer

Møteprotokoll ÅMLI KOMMUNE. Utval: Kommunestyret KONSTITUERANDE MØTE Møtestad: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00-13:30

Møteprotokoll ÅMLI KOMMUNE. Utval: Kommunestyret KONSTITUERANDE MØTE Møtestad: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00-13:30 ÅMLI KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Kommunestyret KONSTITUERANDE MØTE Møtestad: Rådhuset Dato: 08.10.2015 Tidspunkt: 12:00-13:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerar Reidar Saga Leder AP

Detaljer

trond.blattmann@nav.no trond.blattmann@kristiansand-bystyre.no m.gundersen@kristiansand-bystyre.no mette.gundersen@kristiansand-bystyre.

trond.blattmann@nav.no trond.blattmann@kristiansand-bystyre.no m.gundersen@kristiansand-bystyre.no mette.gundersen@kristiansand-bystyre. Side 1 Bystyret 2015-2019 1 M Trond Henry Blattmann AP Solliveien 14 a, 4620 KRISTIANSAND S 41 41 54 30 trond.blattmann@nav.no trond.blattmann@kristiansand-bystyre.no 2 M Mette Gundersen AP Palle Rosenkrantzgt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Valgnemnda

MØTEPROTOKOLL Valgnemnda Innholdsfortegnelse Møteprotokoll - Møte i Valgnemnda den 24.10.2017 PS 3/17 17.mai komite 2018 Saksprotokoll - 17.mai komite 2018 PS 4/17 Valg til boligstiftelsen for perioden 2017-2021 Saksprotokoll

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 13.10.2011 kl 2020 2250 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Thor Erik

Detaljer

Valg av klientutvalg utsettes. Reglene for utvalget vurderes før nyvalg.

Valg av klientutvalg utsettes. Reglene for utvalget vurderes før nyvalg. Saksprotokoll for Kommunestyret - 31.10.2011 Behandling: Jostein Årre, H, framsatte følgende forslag: Valg av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne utsettes. De enkelte hovedutvalg bes fremme forslag

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

Resultatliste klasse. Figurjakt Råde JFF 17. mars Råde JFF. Klasse

Resultatliste klasse. Figurjakt Råde JFF 17. mars Råde JFF. Klasse Figurjakt 17. mars 218 16.3.218-16.3.218 18FJ31 17.3.218 19.5 A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 1 Terje Korgen A 12 Rakkestad og 2 2 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 7/2015 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Fra kl.: 18:00 til kl.: 20:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Terje Wikstrøm, AP Randi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 09.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Randi Solli Pedersen

Detaljer

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Rennesøy Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: på % DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 08.10.2015 Tid: 18:30 19:05 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører Ellen Solbrække Lars-Kristian

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Konstituerende kommunestyremøte Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tidspunkt: 18.

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Konstituerende kommunestyremøte Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Konstituerende kommunestyremøte Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 20.10.2015 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Leder Navn Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

OVERSIKT OVER STYRER, RÅD OG UTVALG 2015-2019

OVERSIKT OVER STYRER, RÅD OG UTVALG 2015-2019 OVERSIKT OVER STYRER, RÅD OG UTVALG 2015-2019 Kommunestyret 2015-2019 Senterpartiet (Varaliste) 01 Tor Peder Lohne 01 Tom Kristian Tollåli Moland 02 Monica Sanden Tveitan 02 Magnus Huseby 03 Thor Olav

Detaljer

Samlet oversikt over nemnder, styrer og råd for perioden Flatanger kommune

Samlet oversikt over nemnder, styrer og råd for perioden Flatanger kommune Samlet oversikt over nemnder, styrer og råd for perioden 2015 2019 Flatanger kommune KOMMUNESTYRET Medlemmer Parti Varamedlemmer Parti Ingunn Eikeseth Torgersen Morten Strøm Nils Myren Kristina Jakutiene

Detaljer

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 ADMINISTRASJONSUTVALG Formannskap + 3 fra arbeidstakerorganisasjonene. AP/SP: John Einar Høvik Line Stein Oddbjørn Ovesen KRF/V Per Rødøy BYS/FRP Solvår Johansen

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 29.01.2019 Fra kl: 10:00 Til kl: 13:25 Møteleder: Ordfører Ivan Haugland Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

Faste politiske representanter med adresser,

Faste politiske representanter med  adresser, Faste politiske representanter med e-mail adresser, 2015-2019 KOMMUNESTYRET Ap Espen Granberg Johnsen Espen.Granberg.Johnsen@lillehammer.politikerportal.no Ingunn Trosholmen Ingunn.Trosholmen@lillehammer.politikerportal.no

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:45 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tid: 09:00 11:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyre Arkivsaksnr: 2017/3534 Klassering: 033 Saksbehandler: Kari Aarnes PERMISJON FRA POLITISKE VERV- IDA BRUHEIM DERÅS (H) Valgnemndas nye forslag

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.10.2015 Fra kl: 09.00 Til kl: 09:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Arnt

Detaljer

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles)

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles) Bankens organer Styret i banken Per Morten Ødegaard Styreleder fra Askim Kari Tveter Iversen Fra Askim Roy Aasen Nestleder fra Spydeberg Ann-Lovise Haugland Fra Spydeberg Per Kristian Stai Leder i stiftelsen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.10.2015 Tid: 18:00 18:50 Til stede: 35 representanter. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: Tidspunkt: 12:00 14:20 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 10 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: Tidspunkt: 12:00 14:20 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 10 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 20.10.2015 Tidspunkt: 12:00 14:20 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 10 Til saksnr. 19 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.10.2011 Tid: Kl. 20.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Stein Tronsmoen Morten Sandbakken Inger Lise Stubsjøen

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

RÆLINGEN KOMMUNE Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne RÆLINGEN KOMMUNE Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Miljøverndepartementet Pb. 8013 Dep 0030 OSLO Deres ref.:/deres dato: / Vår ref.: 2007/2995/VIFR Arkivkode: L40 Dato: 15.02.2008 Høringsuttalelse

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer

Sauherad kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 17:00-18:00. Møteleder: Hans Sundsvalen

Sauherad kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 17:00-18:00. Møteleder: Hans Sundsvalen Sauherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.10.2007 Tidspunkt: 17:00-18:00 Møteleder: Hans Sundsvalen Medlemmer : AP Sundsvalen Hans (Medlem) AP Jensseter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg - SAS

MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg - SAS STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg - SAS Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Sandefjord kommune, formannskapssalen Møtedato: 17.11.2015 Tid: 09:00

Detaljer

Styre, råd og utvalg , Iveland kommune. Medlemmer av formannskapet. Medlemmer av tjenesteutvalg. Oppdatert august 2016:

Styre, råd og utvalg , Iveland kommune. Medlemmer av formannskapet. Medlemmer av tjenesteutvalg. Oppdatert august 2016: Styre, råd og utvalg 2015-2019, Iveland kommune Oppdatert august 2016: Medlemmer av formannskapet Gro Anita Mykjåland, SP Øyvind Skaiaa, SP Sig Tove Aasen, AP Brynjulf Aagesen, KrF Tor Håkon Thomassen,

Detaljer

Møteprotokoll. AP AP AP Vidar Langeland Arne Nilsen MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL. FRP FRP Jørn Cato Angell Reidar Mæland

Møteprotokoll. AP AP AP Vidar Langeland Arne Nilsen MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL. FRP FRP Jørn Cato Angell Reidar Mæland Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2015 Tidspunkt: 10:15 Møtet hevet 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer

Møteprotokoll. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30 møtet hevet kl 1830

Møteprotokoll. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30 møtet hevet kl 1830 Møteprotokoll Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 26.10.2011 Tidspunkt: 16:30 møtet hevet kl 1830 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

TVEITAFJELLET OPP - Resultat og deltakerliste 10. MAI 2015

TVEITAFJELLET OPP - Resultat og deltakerliste 10. MAI 2015 TVEITAFJELLET OPP - Resultat og deltakerliste 10. MAI 2015 Pl.tot Startnr. Navn Klasse Lag Tid på topp Mellomtid 1 32 Ludviksen, Thorbjørn Senior Bergen Løpeklubb 21.21 14.27 2 67 Søfteland, Andreas Senior

Detaljer

SPAREBANKEN ØST MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV TILLITSVALGTE ORGANER I 1. FORSTANDERSKAP 2. STYRE 3. VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET

SPAREBANKEN ØST MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV TILLITSVALGTE ORGANER I 1. FORSTANDERSKAP 2. STYRE 3. VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV TILLITSVALGTE ORGANER I SPAREBANKEN ØST 1. FORSTANDERSKAP 2. STYRE 3. VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET 4. VALGKOMITE FOR INNSKYTERE 5. VALGKOMITE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Katrine Mo MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Katrine Mo MEDL AP GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 01.10.2019 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Vedlegg til sak 4/2015. Årsrapport Kontrollutvalget i Rælingen kommune

Vedlegg til sak 4/2015. Årsrapport Kontrollutvalget i Rælingen kommune Vedlegg til sak 4/2015 Årsrapport 2014 Kontrollutvalget i Rælingen kommune Innhold 1. Innledning... 2 2. Kontrollutvalgets virksomhet... 2 2.1 Medlemmer... 2 2.2 Møter og saker... 2 3. Kontrollutvalgets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09.

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: Tid: 19:00 21:00

Møteprotokoll. Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: Tid: 19:00 21:00 Møteprotokoll Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 15.10.2015 Tid: 19:00 21:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Medlem ÅF-AP

Detaljer

Styresammensetning for Halden Styrkeidrettslag

Styresammensetning for Halden Styrkeidrettslag Styresammensetning for Halden Styrkeidrettslag År HSI-verv Fornavn Etternavn År HSI-verv Fornavn Etternavn 1962 Formann: Magne Føleide 1963 Formann: Sturla Okstad 1962 Sekretær: Bjørn Bråthen 1963 Sekretær:

Detaljer