Januar-juli 1961 Detal j omsetn? ngen i juni 1961

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Januar-juli 1961 Detal j omsetn? ngen i juni 1961"

Transkript

1 Nr årgang Oslo, 7, september 1961 INNHOLD Isrn-.,g utförselsverdi fordelt på varegrupper. Januar-juli 1961 Detal j omsetn? ngen i juni 1961 Lonnsstatistikk for ansatte i varehandel pr. 1. april 1961 Jordbruksteljinga Yrkestilhove, arbeidskraft, bygningar m.v i Akershus og Oslo Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 8, 1961 Statistisk Seqtralbyrå bes oppgitt soin kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

2 Inn- og utforselsverdi fordelt på varepupper. Januar - Juli Mill.kr. (Forrige manodsmelding ble offentliggjort i SU nr. 32, 1961) Juli Januar - juli Innförsel Utförsel Innförsel Utförsel Matvarer og forstoffer... 70,9 75,6 72,0 68,0 610,6 579,6 557,3 510,0 02. Meierivarer, egg, honning.. 0,1 1,, 5 5,6 6,0 1,5 5,6 51,5 35,2 isk Sild og fisk ,3 0,9 42,9 4.0,6 7,3 5,5 343,6 291, Fiskehermetikk.... 0, 2 0,1 10,5 9,4 1,5 1,6 81,8 86,9 4. Korn og kornvarer... 14,6 14,7 0,4-0,4 178,0 152,0 2,5 3,7 5. Frukt og gronnsa _ er... 17,8 14,8 0,3 0,0 165,3 161,9 2,0 0,9 6. Sukker og sukkervarer ,4 16,8 0,1 0,2 60,9 71,2 0,4 1,1 7. Kaffe, te kakao, krydderier. 17,4 16,4 0, ,3 121,2 0,6 0,8 08. Forstoffer, i.e ,6 0,3 10,0 7,7 52,1 37,1 58,0 68,9 Andre varer ,5 10,1 2,1 3,6 21,7 23,5 16,9 21,2 1. Drikh.val-er og tobakk... 9,7 8,9 0,3 0,7 72,0 49,8 2,7 3,9 2. Ubearb. varer, ikke spiselige unnt. brenselsstoffer. 96,0 99,1 73,9 62,2 692, 5 725,0 632,6 599,1 21. Huder og skinn, uberedte.. 1,1,6 4,3 3,7 14,9 12,9 87,0 88,8 22. Oljefrö ,1 10,6 0,1 65,2 56,9 0,0 0,1 24. Trelast kork... 18,9 23, 5 3,2 2,5 79,2 131,5 31,0 25, RapirMaSSC og papiravfall... 3,2 1,3 40,5 35,6 22,4 18,6 333,4 317,5 26. Tekstilfibrer.... 4,84,82,92,3 60,561,8 28,0 19,8 27. Rå Odningsstoffer og raine7.-aler ,0 8,5 7,7 7,4 51,8 52,9 53,6 54,7 28. Malmcr og metallavfall. 4.7,5 44,1 13,5 7,9 337,2 338,5 93,483, 8 Andre, ubearb. varer.... 5,4 4,7 1,8 2,7 61,3 51,9 6, 2 8,9 3. Brenz.cls3toffer m.y.( 32-35) 71,4 79,8 2,8 23,8 510,5 565,7 9,3 63,3 4 Dyre-og plantefett m.v.,, (41-43 )... 4,0 11,2 13,8 24,2 67,2 46,8 182,1 206,1 5. Kjemikalier ,1 58,2 35,9 43,8 390, ,7 344,4 51. Kjem. r:isteffer og forb ,6 29,1 10,3 8,5 206, 5 189,9 94, 3 88,8 55. Gjödningsstoffer, ikke rå.. 2,1 3,9 18,4 28,0 14,0 16,3 179,8 198,4 56. Plast,reg,en. cellulose og; kurztharpikser... 7,8 8,5 2, ,6 67,1 17,0 26,5 Arldr,a ],,..ktmilc.:1,1;er... 14,6 16,7 4,74,1105,6 133,1 35,6 30, Div. bearb. varer (unnt. skip) 341,5 397,4 235, ,8 3109,9 1719,5 1803,8 64. Papir, papp og arb. herav.. 2,6 4,8 53, ,2 30,7 381,1 405,0 C5. Gam, metervarer, tekstiler. 38,8 39,1 4, ,4 343,7 40,7 45,3 66. Prod.av ikke-met.miner. 10,0 11,0 1,02, 471,3 78,3 10,8 19,4 67. Jern og stal ,9 50,2 44, ,7 410,0 322,5 299,3 66. Ikke j ernh. metaller.. 11,3 13,8 82,877,0111,4 129,9 638,3 649,9 69. Alb. av uedle metaller... 16,8 19,4 5, ,7 143,4 37,1 45, Maskiner cg 72. apparater ,7 142,9 24,6 19,6 883,5 1029,6 154,2 175,4 73. Transp. midler (uten skip). 51,1 60,7 4,4 4,2 329,9 466,9 33,5 42,2 84- Bekledningsvarer ,9 14,2 3,28,9 135,1 151,2 15,9 23, Instrumenter o.l ,9 12,9 0,6 0,4 77,3 91,8 2,9 4,0 Andre varer 27,5 28,4 12,4 13,2 197,3 234,4 82,5 93,9 9. Forski. varer i.e.n. 2 2,7 2,4 4,8 6,6 9,5 22,5 14,0 I alt uten skip ,9 436,9 454,4 5015,9 5492,7 5452,7 1544,6 Skip ,5-188,7 12,3 31,8-949,4 1449,-6-13,3 191,3 I alt ,3 921,6-44:9,-2-486,2 5965, , ,0 3735,9

3 Detaldongetninten i Iuni 1961 (Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 32, 1961) Statistisk Sentralbyrås detaljomsetningsindeks viser at verdien av detaljomsetningen var nesten 13 prosent større i juni i år enn i samme måned i fjor. Indekstallene var henholdsvis 143 og 127 (gjennomsnittlig månedsomsetning i ). Ved vurdering av tallene må en være merksam på at juni i år hadde en fridag mer enn juni i fjor. Sammenliknet med juni 1960 økte omsetningen i de fleste bransjer. Økingen var størst for biler og rekvisita (39 prosent). Indekstallet for nærings- og nytelsesmidler var om lag 7 prosent større enn i juni i fjor og tallet for tekstil- og bekledningsvarer 9 prosent større. I gjennomsnitt for første halvår gikk totalindeksen opp fra 113 i 1960 til 122 i 1961, eller med vel 8 prosent. For nærings- og nytelseamidler var stigningen 3,5 prosent og for tekstil- og bekledningsvarer 4 prosent.

4 Indeks over verdien av detaljomsetningen = 100 Januar-juni Juni Mai Juni i 161 Totalindeks.., Nærings- og nytelsesmidler Av dette: Kolonialvarer 123 tf " Landhandlerier It : Bakervarer, mjølk og delikatesser 117 : Kjøtt, pølsevarer, fisk og vilt : Tobakk, sjokolade, frukt og grønnsaker : Vin og brennevin Tekstil- og bekledningsvarer 103 Av dette: Skotøy IfiiAndre tekstil- og bekledningsvarer Møbler og innbo Av dette : Møbler " : Radio og elektrisk utstyr Jernvarer, fargevarer, sportsutstyr m.v Av dette: Jernvarer OOO It : Sportsutstyr Bøker, papir og kortevarer Av dette: Boker 88 IlIt : Papir og kortevarer 91 Annen detaljomsetning Av dette: Bygningsartikler m.v II " : Biler og rekvisita 167 II Maskiner og utstyr 136 II Brenseloljer, bensin og smøreoljer 122 : Kull, koks og ved O Frisører, fotografer og renserier 126 Av dette: Frisører 117 tf t,fotografer

5 Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel pr. 1. april 1961 Statistisk Sentralbyrå har pr. 1. april 1961 innhentet oppgaver over lønnsforholdene for ansatte i varehandel. Statistikken bygger på oppgaver fra bedrifter i engros- og detaljhandel. Agentur- og kommisjonshandel er ikke med. Tellingen omfatter alle ansatte over 18 år med normal arbeidstid. Unntatt er eiere, direktører, disponenter, familiearbeidskraft uten fast lønn og fast arbeidstid, ansatte vesentlig sysselsatt med reparasjons- og produksjonsvirksomhet og rengjøringshjelp. I alt omfatter statistikken menn og kvinner, tilsammen ansatte. Den gjennomsnittlige månedsfortjeneste for voksne menn i alt var kr (Tabell 1.) Av dette beløp var kr kontant loan, kr. 88 provisjon, gratiale etc. og kr. 3 naturallønn. Den gjennomsnittlige overtidsgodtgjørelse pr. måned i 1960 var kr. 29. Overtidsgodtgjørelsen er ikke medregnet i månedsfortjenesten. For voksne kvinner var den gjennomsnittlige månedsfortjeneste kr Kontant lønn var kr. 800, provisjon, gratiale etc. kr. 12 og naturrallønn kr. 3 pr. måned. Overtidsgodtgjørelsen for kvinner var kr. 8 pr. måned. For menn var gjennomsnittsfortjenesten høyest for salgsfunksjonærer med kr. i 746 pr. maned. Kontorfunksjonærene hadde en gjennomsnittsfortjeneste på kr , butikkfunksjonærene kr , lagerfunksjonærene kr og transportarbeiderne kr pr. måned. Av kvinnene hadde kontorfunksjonmrene en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på kr. 952 og butikkfunksjonærene kr Gjennomsnittsfortjenesten var høyere i Oslo enn i landet ellers for samtlige yrkesgrupper bade blant menn og kvinner. Tabell 2 viser månedsfortjenesten etter foretaksstørrelse, yrkesgruppe og de ansattes alder, særskilt for menn og kvinner. Både for menn og kvinner viser gjennomsnittsfortjenesten stigning med foretakets størrelse. Stigningen gjør seg sterkest gjeldende for menn i aldersklassene over 30 år. Tabellen viser også at gjennomsnittsfortjenesten stiger langt sterkere med alderen for kontorfunksjonærer enn for butikkfunksjonærer. Dette gjelder både menn og kvinner. Tabell 3 viser fortjenestestigningen fra 1957 til 1961 og fra 1960 til Fra 30. april 1960 til 1. april 1961 steg fortjenesten for mannlige salgsfunksjonærer med 6,5 prosent, for kontorfunksjonmrer 5,4 prosent og for butikkfunksjonærer 3,5 prosent.

6 For kvinner var fortjenestestigningen i samme tidsrom 3,3 prosent for kontorfunksjonærer og 1,8 Prosent for butikkfunksjonærer. Fra 30. april 1960 til 1. april 1961 var det således en relativt sterkere stigning i gjennomsnittsfortjenesten for menn enn for kvinner i tilsvarende yrkesgrupper. Dette bryter utviklingen i de senere år, men for perioden 30. april april 1961 sett under ett var likevel fortjenestestigningen relativt størst for kvinner. Både for menn og kvinner var det i samme 4-års periode relativt størst stigning i gjennomsnittsfortjenesten for de yngste aldersklasser. Fra 1960 til 1961 var imidlertid forskjellen i fortjenestestigningen for de ulike aldersgrupper mindre utpreget enn tidligere. Nærmere opplysninger am statistikken kan fås ved henvendelse til Statistisk Sentralbyrå, tlf , linje 34.

7 Tabell 1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for ansatte i varehandel pr. 1. april 1961 og overtidsgodtgjørelse pro måned i 1960 E N N An MaPedsfortienest2_=! ELL1261 Overtids- Provi- Kontant. godt- gjorelse lønn lønn altsoon, gra bale pr. maned etc. Kr. Kr. Kr. Kr. -Kr. Ansatte i alt.. 0 c Oslo _ 38 Landet ellers Kontorfunksjonærer Oslo l o o o o Landet ellers Butikkfunksjonærer Oslo Landet ellers Lagerfunksjonærer Oslo Landet ellers Transportarbeidere Oslo..,., Landet ellers Salgsfunksjonærer Oslo 00QC Landet ellers KVINNER Ansatte i alt Oslo O Landet ellers Kontorfunksjonærer Oslo Landet ellers Butikkfunksjonærer Oslo.... e Landet ellers Lagerfunksjonærer Oslo Landet ellers a

8 Tabell 2. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for ansatte i varehandel pr. 1. april 1961 etter foretaksstorrelse og de ansattes alder MENN Måneds- Månedsfortjeneste i foretak mech An- fortje- 1 _4 50 og satte neste flere ansatte ansatte ansatte ansatte i alt ansatte Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kontorfunksjonærer i alt år ( 665) " " " "... i "... i I' Butikkfunksjonærer i alt år " ow " m.o " " " twooltoosedoo Lagerfunksjonærer i alt år ( 636) " " W " " (1 138) Transportarbeidere i alt år "wow " , " W H " " H Salgsfunksjonærer i alt år (1 094) " " " " " (1 503)

9 Tabell 2 (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for ansatte i varehandel pr. 1. april 1961 etter foretaksstorrelse og de ansattes alder KVINNER Måneds- Månedsfort eneste i foretak medg An- fortje og satte neste flere ansatte ansatte ansatte ansatte i alt ansatte Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kontorfunksjonærer i alt år 0000n oos n it " " " " Butikkfunksjonærer i alt år " 't " " " ,,..., Tabell 3. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for ansatte i varehandel 1957, 1960 og 1961 MENN Ansatte pr. 30.april 1961 Mnedsfort a_fste 'en st e pr. pr. pr apri apri apri Kr. Kr. Kr. Pct. Pct. Kontorfunks jonærer ,9 5,4 Butikkfunksjonærer ,4 3,5 Lagerfunks jonærer ,2 4,3 Transportarbeidere aoc ,9 Salgsfunks jonærer ,5 KVINNER Kontorfunksjonærer ,7 3,3 Butikkfunksjonærer ,2 1,8

10 Jordbruksteljinga 1959 Yrkestilhove, arbeidskraft, bygningar m.v. i Akershus og Oslo Resultata frå Jordbruksteljinga 1959 over eige-.og leigetilhøve, yrkestilhove arbeidskxaft, bygningar mv. i Akershus og Oslo føreligg no frå Statistisk Sentralbyrå. I dette oversynet er oppgåvene for Akershus og Oslo slegne saman. Dette er gjort for å kunna samanlikna resultata frå 1959-teljinga med teljinga i Det tidlegare Aker herad vart også i 1949 tald etter same reglar som i bygdene og vart rekna saman med herada i Akershus. Alle oppgåvene gjeld bruk med over 5 dekar jordbruksareal. Eige- m_leitlebilhove I Akershus og Oslo var det i alt bruk (8 027 i Akershus og 359 i Oslo) med over 5 dekar jordbruksareal i eller 14,3 prosent av desse vart d.rivno av andre enn eigarane (ved pakting, bygsling o.a.). Dessutan var det 190 bruk (23 prosent) der 50,1-99,9 prosent av jordbruksarealet var leigejord og 695 bruk (8,3 prosent) der inntil 50 prosent var leigejord. Det leigde jordbruksarealet var i alt dekar eller 20 prosent av alt jordbruksarealet ved bruk med over 5 dekar. Av dette var dekar ved dei bruka der heile jordbruksarealet var leigejord og dekar ved dei bruka der 50 ) 1-99,9 prosent av jorda var leigd. yrkestilhaveutdani2elarbeidskraft'm.v. Tabell i viser brukarane etter kjønn og sivilstand. Tabell 1. BrukaL7ane etter kjønn og sivilstand Menn Gifte ** **0 eott iposee / Ugifte Epolko ooselpooe eeeee ,9 ) Enkjemenn, separerte, skilde 309 3,72 14,1 Kvinner 560,7 Gifte... 0,7 111 Ugifte ) Enkjer, separerte, skilde 298 3,62 6,1 Upersonlege brukarar (anstaltar m.v ) Talet på brukarar Prosent 1949 Prosent I alt ,0 100,0

11 Av dei mannlege brukarane i 1959 var 12,8 prosent ugifte, 83,2 prosent gifte og 4,0 prosent enkjemenn, separerte eller skilde. Tabell 2 syner aldersfordelinga for mannlege brukarar. Tabell 2. Mannlege brukarar etter alder 1959 Talet på Prosent brukarar 1949 Prosent Under 40 år. oos es000 oe oo ,9 21, år ,4 60 år og eldre I alt O ,0 100, mannlege brukarar hadde gått minst 5 månaders landbruksfagskule. Det. svarar til 24,3 prosent av alle mannlege brukarar i I alt 178X det bruk son. hadde personar med fagutdaning i Det var 25,6 prosent av alle bruk ove7,? 5 dekar kvinnelege ektemakar og brukarar hadde gått minst 5 månaders husmorskule. Det svarar til 26,5 prosent av bruka som var drivne av ektepar eller kvinneleg brukar e I alt var det personar med husmorskule på bruk. Det svarar til prosent av alle bruk over 5 dekar. Tabell 3 viser talet på bruk med personlege brukarar, fordelt etter om dei blir drivne som eine-, hovud- eller attåtyrke. Tabell 3. Yrkestilhøve Talet på Prosent Prosent brukarar Eineyrke 0... e, Hovudyrke Attåtyrke / I alt ,6 50, ,6 19, ,0 100,0 Arbeid utanom bruket er for mannlege brukarar med bruket som attåteller hovudyrke, oppgjeve til i alt dagsverk. Av dette er 29,0 prosent oppgjeve som jord- og skogbruksarbeid, 18,4 prosent i bygg og anlegg, 11,3 prosent i industrien og 8,6 prosent i samferdsel. 17,7 prosent fall på andre yrke, og for 15 prosent er det ikkje gjeve opp kva yrke det gjeld. Tabell 4 gjev eit oversyn over arbeidsstyrken på bruka, rekna i årsverk.

12 Tabell 4. Arbeidsstyrken i årsverk ved bruk med_ over 5 dekar jordbruksareal Menn Kvinner Menn Kvinner Prosentvis endring Menn Kvinner Brukarar og ektemakar Andre familiemedlemer Framande _ 2 81 I alt ,6-19,2-48,5-56,9-32,8-33,2 Arbeidskrafta, rekna i årsverk, er redusert med ein tredjepart sidan oppgåvene kan elles ikkje utan vidare samanliknast med oppgåvene frå skulle arbeid med hogst og framdrift av skogsvyrke til sal haldast utanom oppgåvene. I 1959 skulle slikt arbeid takast med. IlriftsbyEalLE ).-a_z Fylgjande oppstilling viser samla grunnflate på driftsbygningane, fordelt etter byggjeperiodeg Bygd for 't " " etter 1940 _ ML- Prosent 27,7 26,7 26,9 I alt. 2_ , Medels grunnflate pr. bruk med driftsbygning har auka frå 324 m2 i 1949 til 363 m2 i Grunnflata svara til 3,6 m2 pr. dekar jordbruksareal i 1949 og til 3,5 m 2 i For bruk er det gjeve opp at driftsbygningane treng større tilbygg eller hovudreparasjon, og for at dei treng ny driftsbygning. Det er gjeve opp gjødselkjellar eller avertekt gjodselpless på bruk, urinkum på 446 og automatiske drikkekar i fjøset på bruk. Silofôr eller 20 prosent av bruka hadde lagt ned silof6r i I 1948 var det 19 prosent. Rekna som ferdig masse vart det lagt ned m 3 silof6r i 1958 mot i I 1948 vart det nytta konserveringsmiddel til 82 prosent av silomassen, i 1958 til 90 prosent. Våni_rashus Fylgjande oppstilling syner bruka fordelt etter alderen på våningshusa:

13 Talet på bruk Prosent Bygd for ,1 " " ,0 etter 1940 n ,6 Byggjeår ikkje oppgjeve ,2 Utan våningshus alt P0,0,a,... A11,,i11.. Det er gjeve opp at på bruk treng våningshusa større tilbygg eller hovudreparasjon og 894 treng nytt våningshus. Det er gjeve opp bad på bruk, vaskemaskin på 5 007, kjøleskåp på 3 083, mixmaster på 926 og støvsugar på har gjeve opp at dei eig eller leiger fryseboks. Traktortimar,ffretinE_LIaLinflengfroavl Etter oppgåvene til jordbruksteljinga vart det på bruka over 5 dekar nytta traktor i timar siste året. Av dette fall timar på eigne og på leigde traktorar. I 1959 vart det oppgjeve at dekar dyrka jord treng grofting mot dekar i I perioden er det grave 9,7 mill. meter grøfter mot 2,3 mill. i perioden Det er i 1959 oppgjeve 480 vatningsanlegg mot 318 i Arealet som kunne vatnast med anlegga i 1959 var dekar vart det avla 354 tonn engfrø mot 598 tonn i Nærare opplysningar kan ein få ved A venda seg til Statistisk Sentralbyrå, kontoret for Jordbruksteljinga 1959, tlf

14 TilleE til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 82, 1961 Tallene er mottatt i tiden 30/8-5/ og er forelopige. De vil eventuelt bli korrigert i Statistisk månedshefte. Der vil man også finne nærmere forklaringer til tallene og alle korreksjoner av eldre tall. Tall i parentes gjelder måneden (kvartalet, uken) for. Sverige (tabell 73) Levekostnadsindeks... Kol. H Juli 127 (127R) Storbritannia (tabell 74) Sysselsetting " A Juni 23,8 (23,8) ArbeidslOyse " B August 265 (259) Verdi av utenrfkshandelen a. InnfOrsel... " E a Juli 351 (371) b. UtfOrsel... " E b Juli 323 (330) Reuters ravareindeks, uketall... 28/8-1/9 84 (84) Reuters ravareindeks, månedstall... Tr I August 84 (85) Frankrike (tabell 75) Levekostnadsindeks G Juli 133 (132) Vest-Tyskland (tabell 76) Engrosprisindeks Levekostnadsindeks.... t t H Juli 108 (108) 11 Juli 116 (116) Belgia (tabell 77) Verdi av utenrikshandelen a. InnfOrse l b. UtfOrsel 04104, " D a Juli (17555) " D b Juli (17014) Sambandsstatene (tabell 78) Sysselsetting tt B August (68499) 11 ArbeidslOyse C August 4542 (5140) Detaljomsetning E Juli 18,1 (18,3) Moodys ravareindeks, uketall /8-1/9 91 (91) Moodys ravareindeks, månedstall... it 1 August 91 (90)

INNHOLD. Jordbruksteljinga Eige - og leigetilhøve, yrkestilhøve arbeidskraft, bygningar ;..v. i Aust-Agder

INNHOLD. Jordbruksteljinga Eige - og leigetilhøve, yrkestilhøve arbeidskraft, bygningar ;..v. i Aust-Agder Nr. 44 2. årgang Oslo, 2. november 1961 INNHOLD Detaljomsetningen i august 1961 Meieridriften i september 1961 Jordbruksteljinga 1959. Eige - og leigetilhøve, yrkestilhøve arbeidskraft, bygningar ;..v.

Detaljer

Detaljomsetningen i juni 1963

Detaljomsetningen i juni 1963 Nr. 32 - Z.. årgang Oslo, 8. august 1963 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i juni 1963 Detaljomsetningen i juni 1963 Drukkenskapsforseelser i mai-juni 1963 Tillegg til de

Detaljer

INNHOLD. Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mai 1963

INNHOLD. Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mai 1963 N. 6-4. årgang Oslo, 7. juni INNHOLD Inn- og utførselsverdi fordelt på varegrupper. Januar-mai Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr.. mai Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr.. mai Tillegg

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle> gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle> gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 3 Nr. 32 -= 2. årgang Oslo, 10. august I linho LD Inn- og utførse Isverdi fordelt på, varegrupper. Januar-juni Detaijomsetningen i mai Opplagsstatistikk pr. 31. juli Månedsstatistikk for bankene. Balanser

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 45-4. årgang Oslo, 7. november 1963 INNHOLD Detaljomsetningen i september 1963 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i september 1963 Utenriksregnskapet for 1.-3. kvartal 1963.

Detaljer

Nr årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D. Folketallet i Norge ved utgangen av 1967

Nr årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D. Folketallet i Norge ved utgangen av 1967 Nr. 1-9. årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D Folketallet i Norge ved utgangen av 1967 Inn- og uorselsverdien fordelt på varegrupper. Januarnovember 1967 S.flhandelen med de viktigste land. Januar-novv.ber

Detaljer

Nr, årgang Oslo, 21. juli 1960 INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Levekostnadsindoksen pr. 15. juni 1960

Nr, årgang Oslo, 21. juli 1960 INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Levekostnadsindoksen pr. 15. juni 1960 Nr, 29-1. årgang Oslo, 21. juli 1960 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Levekostnadsindoksen pr. 15. juni 1960 Utenrikshandelen i mai og januar-mai Handelsflåten i 2. kvartal 1960 Tillegg til de

Detaljer

INNHOLD. Samhandelen med de viktigste land. Januar-desember Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 4. kvartal 1962

INNHOLD. Samhandelen med de viktigste land. Januar-desember Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 4. kvartal 1962 Nr. 6-4. årgang Oslo, 7. februar 1963 INNHOLD Detaljomsetningen i desember 1962 Samhandelen med de viktigste land. Januar-desember 1962 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 4. kvartal 1962 Kvartalsstatistikk

Detaljer

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961 Nr 9 - årgang Oslo 0. juli 96 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 5 juni 96 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni og første halvår 96 Veitrafikkulykker med personskade i mai 96 Tillegg til de internasio,lale

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 3-8. årgang Oslo, 19. januar 1967 INNHOLD Engrosprisindeksen pr. 15. desember 1966 Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1966 Skipsopplegg pr. 31. desember 1966 Avlingane i hagebruket 1966. Reviderte

Detaljer

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr.

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr. 0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall Engrosprisindeksen pr. 15, mars 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

11 S E N T R A i B Y, R

11 S E N T R A i B Y, R 11 S E N T R A i B Y, R Nr. 4-6. årgang Oslo, 21. januar 1965 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1964 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember og i året 1964 Veitrafikkulykker med personskade.

Detaljer

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Balanseutdrag for livsforsikringsselskapene Handelsflåten i 1e kvartal 1960 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4, 1960 Statistisk Sentralbyrd

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. fr. 3/72 12. januar 1972 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1971 Skipsopplegg pr. 31. desember 1971 Detaljomsetningen i november 1971 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning

Detaljer

INNHOLD. Utlån knyttet til avbetalingskontrakter etter långiver og varekategori

INNHOLD. Utlån knyttet til avbetalingskontrakter etter långiver og varekategori Nr. 23-2. årgang Oslo, 6. juni 1961 INNHOLD Forelopig indekstall for industriproduksjonen i april 1961 Ordretilgang i 1. kvartal 1961 og ordrereserve pr. 31. mars 1961 Opplagsstatistikk pr. 31. ma -1 1961

Detaljer

INNHOLD. Konsumprisindeksen pr. 15. august Engrosprisindeksen pr. 15. august Ihendehaverobligasjonsgjelden. 2.

INNHOLD. Konsumprisindeksen pr. 15. august Engrosprisindeksen pr. 15. august Ihendehaverobligasjonsgjelden. 2. Nr. 38-10. årgang Oslo, 18. september 1969 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. august 1969 Engrosprisindeksen pr. 15. august 1969 Detaljomsetningen i juli 1969 Skipsopplegg pr. 31. august 1969 Ihendehaverobligasjonsgjelden.

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 49-8. årgang Oslo, 7. desember 1967 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i oktober 1967 Detaljomsetningen i oktober 1967 Skipsopplegg pr. 30. november 1967 Tomtepriser

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960 Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD Innenlandske transportytelser i 1959 Konkurser og akkordforhandlinger 1960 Meieridriften i desember 1960 Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsvis investering i bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Inn- og utførselsverdien fordelt på varegrupper.

INNHOLD. Kvartalsvis investering i bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Inn- og utførselsverdien fordelt på varegrupper. Nr. 27-7. årgang Oslo, 30. juni 1966 INNHOLD Kvartalsvis investering i bergverksdrift, industri og kraftforsyning Inn- og utførselsverdien fordelt på varegrupper. Januarmai 1966 Samhandelen nied de viktigste

Detaljer

cwalisticsktikeheik LB YR( Nr årgang Oslo, 9. februar 1967 INNHOLD Detaljomsetningen i desember 1966

cwalisticsktikeheik LB YR( Nr årgang Oslo, 9. februar 1967 INNHOLD Detaljomsetningen i desember 1966 cwalisticsktikeheik LB YR( Oslo, 9. februar 967 Nr. 6-8. årgang NNHOLD Detaljomsetningen i desember 966 Ordretilgangen i 4. kvartal 966 og ordrereserven pr. 3. desember 966 Skattefrie fondsavsetninger

Detaljer

Nr. 46/72 8. november 1972

Nr. 46/72 8. november 1972 D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s l o- I) e p., 0 s! o 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 46/72 8. november 1972 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-september 1972 Innforsel til konsum,

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Oslo, 13. oktober 1966 Nr. 42-7. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i september 1966. Foreløpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Nr. 11/ mars 1985 INNHOLD

Nr. 11/ mars 1985 INNHOLD Nr. 11/85 13. mars 1985 INNHOLD Emne Side 09 Elektrisitetsforbruket, 1984 1 11 Samhandelen med land og landområder, januar 1985 2 11 Utenrikshandelen med varer, januar 1985 4 16 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner,

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 23-7. årgang Oslo, 2. juni 1966 INNHOLD Produksjon i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i april 1966 Lagerhold pr. 31. mars 1966 Samhandelen med de viktigste land. Januar-april 1966 Inn- og

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7. Oslo, 9. november 1966 Nr. 4-6 - 7. årgang INNHOLD Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 3. kvartal 1966 Ordretilgangen i 3. kvartal 1966 og ordrereserven pr. 30. september 1966 Detaljomsetningen

Detaljer

INNHOLD. Konjunkturtendensene i september Veitrafikkulykker med personskade i juli 1961

INNHOLD. Konjunkturtendensene i september Veitrafikkulykker med personskade i juli 1961 Nr. 39-2. årgang Oslo, 28. september 1961 INNHOLD Konjunkturtendensene i september 1961 Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. august 1961 Detaljomsetningen i juli 1961 Meieridriften i august 1961

Detaljer

Utenriksregnskap for januar-februar 1965, Foreløpige tall. Detaljomsetningen i februar 1965 Skipsopplegg pr. 31. mars 1965

Utenriksregnskap for januar-februar 1965, Foreløpige tall. Detaljomsetningen i februar 1965 Skipsopplegg pr. 31. mars 1965 Nr. 15-6. årgang Oslo, 8. april 1965 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-februar 1965, Foreløpige tall Detaljomsetningen i februar 1965 Skipsopplegg pr. 31. mars 1965 Drukkenskapsforseelser i januar-februar

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s l o- D e p., Oslo 1. T1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 22/72 24. n INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Reviderte indekser for utenrikshandelen Veitrafikkulykker med

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XII

Norway's Official Statistics, series XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1960 Nr. 15 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1957 Medical statistical report 16 Kriminalstatistikk

Detaljer

INNHOLD. Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober Bedriftstelling Foreløpige hovedtall for Hordaland

INNHOLD. Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober Bedriftstelling Foreløpige hovedtall for Hordaland Nr. 24/76 9. juni 1976 INNHOLD Detaljomsetningen i april 1976 Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1975 Overtredelser av alkohollovene i 1975 Bedriftstelling 1974. Foreløpige hovedtall

Detaljer

Nr årgang Oslo, 9. mai 1963

Nr årgang Oslo, 9. mai 1963 Nr. 19-4. årgang Oslo, 9. mai 1963 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i mars 1963 Detaljomsetningen i mars 1963 Innførsel og utførsel av viktigere varer. Januar-mars 1963

Detaljer

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Samhandelen med de viktigste land. Januar-august 1965

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Samhandelen med de viktigste land. Januar-august 1965 lar. 41-6. årgang Oslo, 7. oktober 1965 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-august 1965. Foreløpige tall Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i august 1965 Samhandelen med de viktigste

Detaljer

Import av matvarer. Knut Erik Rekdal /

Import av matvarer. Knut Erik Rekdal / Import av matvarer Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1 Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen har økt mer

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i januar-april 1982 Samhandelen med land og landområder januarapril

INNHOLD. Utenrikshandelen i januar-april 1982 Samhandelen med land og landområder januarapril Nr. 23/82 9. juni 1982 INNHOLD Utenrikshandelen i januar-april 1982 Samhandelen med land og landområder januarapril 1982 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 1. kvartal 1982 Detaljomsetningen

Detaljer

Import av matvarer. Knut Erik Rekdal /

Import av matvarer. Knut Erik Rekdal / Import av matvarer Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1 Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen har økt mer

Detaljer

r. 20/ mai 1981

r. 20/ mai 1981 r. 20/81 13. mai 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i januar-mars 1981 InnfØrsel og utførsel av viktige varer. Januar-mars 1981 Samhandelen med land og landområder. Januar-mars 1981 Konsumprisindeksen pr. 15.april

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

Import av matvarer til Norge Knut Erik Rekdal /

Import av matvarer til Norge Knut Erik Rekdal / Import av matvarer til Norge 21-16 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK 20. VAREHANDEL14 Kilde: Statistisk sentralbyrå

LØNNSSTATISTIKK 20. VAREHANDEL14 Kilde: Statistisk sentralbyrå LØNNSSTATISTIKK 20 VAREHANDEL14 Kilde: Statistisk sentralbyrå Innhold Tabell 3.1 Heltidsansatte i Virkes medlemsvirksomheter. Heltidsdefinisjon >= 37,5 timer Gjennomsnittlig månedslønn etter kjønn og yrke.

Detaljer

Innførsel og utførsel etter transportmåte i 1, kvartal Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni 1976

Innførsel og utførsel etter transportmåte i 1, kvartal Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni 1976 r. 32/76 4. august 1976 INNHOLD Kommunebudsjettene 1976 Innførsel og utførsel etter transportmåte i 1, kvartal 1976 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni 1976 Kvartalsstatistikk for skadeforsikringsselskaper

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 080 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellin::resultater - Tilbake ende -, - Prognoser"

Detaljer

Matvareimporten 2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling

Matvareimporten 2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Matvareimporten 2013 Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Millioner kroner Matvareimport for 35,3 milliarder kroner Status import 2013: I følge SSB importerte vi matvarer og levende dyr for 35,3

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 11. mai 1967 Nr. 19. - 8. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Detaljomsetningen i mars 1967 Ordretilgangen i 1. kvartal 1967 og ordrereserven pr. 31.mars 1967 InnfØrsel til konsum, investering

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN NOVEMBER 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN NOVEMBER 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NOVEMBER 1988-76. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabelli innførsel og utførsel.

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK. VAREHANDEL Kilde: Statistisk sentralbyrå

LØNNSSTATISTIKK. VAREHANDEL Kilde: Statistisk sentralbyrå LØNNSSTATISTIKK VAREHANDEL Kilde: Statistisk sentralbyrå 20 15 Innhold Tabell 1 Heltidsansatte i Virkes medlemsvirksomheter. Heltidsdefinisjon >= 37,5 timer. Gjennomsnittlig månedslønn etter kjønn og yrke.

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK VAREHANDEL 2017

LØNNSSTATISTIKK VAREHANDEL 2017 LØNNSSTATISTIKK VAREHANDEL 2017 Kilde: Statistisk sentralbyrå INNHOLD Tabell 1 Heltidsansatte i Virkes medlemsvirksomheter. Heltidsdefinisjon >= 37,5 timer 1. Gjennomsnittlig månedslønn etter kjønn og

Detaljer

MARKEDSTALL NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 45 BEDRIFTER I INDUSTRI OG VAREHANDEL 1. NOVEMBER 1961

MARKEDSTALL NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 45 BEDRIFTER I INDUSTRI OG VAREHANDEL 1. NOVEMBER 1961 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A MARKEDSTALL BEDRIFTER I INDUSTRI OG VAREHANDEL. NOVEMBER Statistics on Markets Establishments in Manufacturing and Distribution November, STATISTISK SENTRALSYRÅ OSLO Norges

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15.

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. Nr. 20-8. årgang Oslo, 18. mai 1967 INNHOLD Utenriksregnskap for 1. kvartal 1967. ForelØpige tall Utenrikshandelen i april 1967. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. april 1967 Konsumprisindeksen

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

Utenrikshandelen i august og januar-august Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. august 1976

Utenrikshandelen i august og januar-august Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. august 1976 Nr. 38/7 5. september 97 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i august og januar-august 97. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 5. august 97 Detaljomsetningen i juli 97 Skipsopplegg

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SEL 0517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SEL 0517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 160 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SEL 0517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbakegående tall -

Detaljer

for forstegangsomsetning

for forstegangsomsetning Konsumprisindeks og Prisindeks for forstegangsomsetning innenlands Tidsserier og endringstall Innhold Innledning 4 Konsumprisindeks: Totalindeks. Tidsserie 5 Delindekser. Tidsserie 6 Endringstall 7 Prisindeks

Detaljer

4. kvartal og året 2018 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år

4. kvartal og året 2018 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 4. kvartal og året Nivå og endringstall i forhold til samme periode forrige år Utgis av NHO/Lønn og tariff på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell 2:

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i august 1960

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i august 1960 Nr. 37-1. årgang Oslo, 15. september 1960 INNHOLD Konjunkturtendensene høsten 1960 Engrosprisindeks pr. 15. august 1960 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i august 1960 Industriproduksjonen i juli 1960

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel

Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel Status per 1. halvår 2010 https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/okologisk-landbruk/om-okologisk-landbruk#markedsovervaaking Rådgiver Elin Røsnes Økologisk

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER. I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

isk Sent-tab rd bes oppgiti so ; kilde ved alle gjengivelser iiv ppgaver fra dette hfe Nr årgang Oslo, 2. mars 1961 INNIJOLD

isk Sent-tab rd bes oppgiti so ; kilde ved alle gjengivelser iiv ppgaver fra dette hfe Nr årgang Oslo, 2. mars 1961 INNIJOLD Nr. 9-2. årgang Oslo, 2. mars 1961 INNIJOLD LOn_nsstatistikk for sjofolk på skip i innenriks rutefart i november 1960 Avlingene i jordbruket i 1960 Ejemebrenning, gauking, smugling og andre overtredelser

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 1 EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2017 Verdiendring fra feb. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 71 244 18,0

Detaljer

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no Import av matvarer til Norge i 215 Knut Erik Rekdal ker@virke.no Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen

Detaljer

Mat og industri 2014

Mat og industri 2014 Mat og industri 2014 Næring med muligheter 5. november 2014 Stine Evensen Sørbye Ivar Pettersen Næring med muligheter Viktigere næring, noen trusler Tegn til redusert robusthet Flere mulige utviklingsveier

Detaljer

4. kvartal 2017 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år

4. kvartal 2017 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 4. kvartal Nivå og endringstall i forhold til samme periode forrige år Utgis av NHO/Lønn og tariff på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell 2: Tabell

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 190 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 070 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegåande tall

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer

Nivå- og endringsmåletall i forhold til foregående kvartaler

Nivå- og endringsmåletall i forhold til foregående kvartaler Sykefravær i NHO bedrifter artal Nivå og endringsmåletall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHO/Avdeling Lønn og tariff, på grunnlag av data fra SSB. Innhold Tabell 1: Tabell 2: Legemeldt sykefravær

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

3. Kvinners og menns lønn

3. Kvinners og menns lønn 3. Kvinners og menns lønn Kvinners månedslønn utgjør 84,7 prosent av menns månedslønn. Det har det vært en svak økning i kvinners andel av menns lønn fra 83,6 prosent i 1998 til 84,7 prosent i 2005 Det

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s 1 o - D e p., O s lo 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 41/71 6. oktober 1971 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i august 1971 Samhandelen

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN DESEMBER 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN DESEMBER 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 79. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS MN HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ Central Bureau of Statistics of Ncrw27 OSLO 1962

STATISTISK SENTRALBYRÅ Central Bureau of Statistics of Ncrw27 OSLO 1962 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 58 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I VAREHANDEL P.. MARS 962 Monthly Earnings in Wholesale and Retail Trade March, 962 STATISTISK SENTRALBYRÅ Central Bureau of Statistics of

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅLESUND 1501 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅLESUND 1501 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅLESUND 1501 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

2. kvartal 2018 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år

2. kvartal 2018 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal Nivå og endringstall i forhold til samme periode forrige år Utgis av NHO/Lønn og tariff på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell 2: Tabell

Detaljer

2. kvartal 2017 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år

2. kvartal 2017 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal Nivå og endringstall i forhold til samme periode forrige år Utgis av NHO/Lønn og tariff på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell 2: Tabell

Detaljer

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001 005 Sarpsborg Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 964. des. 90... 25 039. feb. 80...

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsbalanse for kredittforeninger o.l. ihendehaverobligas j onsg jelden. 3. kvartal 19E4

INNHOLD. Kvartalsbalanse for kredittforeninger o.l. ihendehaverobligas j onsg jelden. 3. kvartal 19E4 Nr.!;/, - 5, årgang Oslo, 29. oktober 19E4 INNHOLD Kvartalsbalanse for kredittforeninger o.l. 3. kvartal 19E4 ihendehaverobligas j onsg jelden. 3. kvartal 19E4 Handelsflåten i 3. kvartal 19E4 Meieridriften

Detaljer

1. kvartal 2018 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år

1. kvartal 2018 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal 2018 Nivå og endringstall i forhold til samme periode forrige år Utgis av NHO/Lønn og tariff på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell 2: Tabell

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Bedre for kommunene Kommunenes økonomi ble kraftig forbedret i 1994, et langvarig underskudd ble snudd til et overskudd, side 6

Bedre for kommunene Kommunenes økonomi ble kraftig forbedret i 1994, et langvarig underskudd ble snudd til et overskudd, side 6 Vi fikk høyere inntekt Fra 1992 til 1993 økte inntekten i alle fylker, side 3 Kvinnelønnen opp Kvinner ansatt i varehandelen fikk 3,4 prosent høyere lønn fra 1993 til, side 4 Ny rekord i varehandelen Detaljhandelen,

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

D SIDE. 8Produksjonen i oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning Jan Kjøtkontrollen Nr. 10/83 9.

D SIDE. 8Produksjonen i oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning Jan Kjøtkontrollen Nr. 10/83 9. Nr. 10/83 9. mars 1983 EMNE- GRUPPE INN HO L REGISTRER- D SIDE INGSPERIODE 18 Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. sept. 1982 1 11 Innførsel og utførsel etter transportmåte 4. kv. 19822 8Produksjonen

Detaljer

Nr årgang. Gelb, 12. november1964 INNI7IOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Utenrikshandelen i oktober 1964 Foreløpige tall

Nr årgang. Gelb, 12. november1964 INNI7IOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Utenrikshandelen i oktober 1964 Foreløpige tall Nr. 46 5 årgang Gelb, 12. november1964 INNI7IOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i oktober 1964 Foreløpige tall Volum- og prisindekser for utenxdkshandelen (korreksjon) Skipsopplegg

Detaljer

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder, landbruksavdelinga. Kjelde: Statistisk Sentralbyrå. Arbeidsinnsats og årsverk: Jordbruksteljinga 1999 og Landbruksteljinga 2010. Jordbruksareal:

Detaljer

9 Produksjon av næringsmidler (unntatt fiskeforedling)

9 Produksjon av næringsmidler (unntatt fiskeforedling) Sysselsatte 2012 2013 Fauske Nordland Landet Fauske Nordland 1 Jordbruk, jakt og viltstell 64 2 740 43 343 70 2 655 2 Skogbruk 4 184 6 816 5 172 3 Fiske og fangst 7 2 230 9 729 8 2 154 4 Akvakultur (Fiskeoppdrett)

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAMAR 0401 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAMAR 0401 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAMAR 040 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN OKTOBER 1987-75. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN OKTOBER 1987-75. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OKTOBER 1987 75. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel

Detaljer

Kvartaler og året 2016 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartal og år

Kvartaler og året 2016 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartal og år Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter Kvartaler og året Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartal og år Utgis av NHO/Lønn og tariff på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell 2:

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer