Møteinnkalling. Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roan kommunestyre Roanstua Møtedato: Tid: 19:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roan kommunestyre Roanstua Møtedato: Tid: 19:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roan kommunestyre Roanstua Møtedato: Tid: 19:00 Forfall meldes til kommunens sentralbord på telefon nummer sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Erik Jakobsen Varaordfører RO-AP Synnøve T. Lauritsen Medlem RO-H Lars Jøran Øverdal Medlem RO-H Roger Sørgård Medlem RO-H Jon Forfod Medlem RO-H Henry Terning Medlem RO-AP Stian Skjærvik Hansen Medlem RO-AP Edna Skjervø Medlem RO-AP Annlaug Stene Medlem RO-KRF Marianne Strøm Medlem RO-SP Ola Håvard Krogfjord Medlem RO-SP Jan Birger Sandmo Medlem RO-SP Roger Gjessing Medlem RO-SP Gisle Brattgjerd Medlem RO-SP Hanne Skjæggestad Medlem Uavhengig Hanne Nilsdotter Hårstad Medlem RO-V Inge Monkan Andreas Forfod Magne Ugedal Unni Kristin Wiik Roger Tellefsen Anita Svee Anbjørg Bremnes Jan Ivar Groven Strøm Kai Tore Herfjord Geir Arne Kosberg Jan Johansen Kari H. Larssen Hilde Nordløkken Kari Helmersen Geir Ola Aune Harriet Larsen Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Rådmann Sektorleder teknisk/landbruk Sektorleder helse/sosial RO-H RO-H RO-H RO-AP RO-AP RO-AP RO-KRF RO-KRF RO-SP RO-SP RO-SP RO-V RO-V 1

2 Silje Grønflaten Eldrerådet Kontrollutvalg Kommunalt råd for funksjonshemmede Økonimisjef v/leder Karen Marie Eian v/leder Jan Johansen v/leder Tore Jensen 2

3 Saksnr Sakstittel Lukket Referatsak RS 42/19 HU TLM - Møteprotokoll møtedato RS 43/19 HU-HSOK - møteprotokoll RS 44/19 FSK møteprotokoll Politisk sak PS 61/19 KST - Godkjenning av møteprotokoll PS 62/19 Rapport finans- og gjeldsforvaltning 2. tertial PS 63/19 Rapportering 2. tertial PS 64/19 Saldering etter 2. tertialrapport PS 65/19 Avtale om leie av brakkerigg Brandsfjord skole Orienteringssak: Ambulansetjenesten Roan kommune Einar Eian Ordfører Kari Helmersen Rådmann 3

4 4

5 Referatsak RS 42/19 HU TLM - Møteprotokoll møtedato

6 Møteprotokoll Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Roanstua, Roan kommunehus Dato: Tid: 19:00 20:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Erik Jakobsen Leder RO-AP Stian Skjærvik Hansen Medlem RO-AP Synnøve T. Lauritsen Medlem RO-H Jan Birger Sandmo Nestleder RO-SP Ola Håvard Krogfjord Medlem RO-SP Hanne Skjæggestad Medlem RO-V Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Eian MEDL RO-H Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Unni Kristin Wiik Hanne Eian RO-AP Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Geir Ola Aune Sektorleder teknisk/landbruk Iren Aronsen Viken Sekretær Joar Hauknes Konsulent Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste 6

7 Saksnr Sakstittel Lukket Referatsaker RS 56/ /65/5 - Per Gipling - Dispensasjon og tillatelse til tiltak - Anneks RS 57/ /65/7 - Ingar Viken - Tillatelse til tiltak - veg til fradelt enebolig RS 58/ /46/9 - Nadia Sofie Johansen - Tillatelse til tiltak - tilbygg gårdsbygg RS 59/ /46/5 - Kjell Arne Viken - Tillatelse til tiltak - Nytt naust RS 60/ /77/3 - Geir Ola Aune - Tillatelse til tiltak - midlertidig massedeponi - Hagadalen RS 61/ /58/126 - Espen Hofstad - Dispensasjon og tillatelse til tiltak - naust RS 62/ /58/37 - Grete Ramsøskar Sagvold - Tillatelse til tiltak - Avløpsanlegg fra hytte RS 63/ /65/75 - Roan Blomsterfond - Belysning gangvei - Roan kirkegård RS 64/ /77/107 - Joar Magne Sandberg/Jan Håkon Bull - Dispensasjon og tillatelse til tiltak - Platting foran naust RS 65/ /65/88 - Roan Havn - Tillatelse til tiltak - midlertidig massedeponi RS 66/ /64/3 Kristian Nilssen - Fradeling av ny tomt - B2 reguleringsplan Sandskogan RS 67/ /48/2 - Lars-Jøran Øverdal - Tillatelse til tiltak - Gårdssagbruk RS 68/ /42/1 Børøya - Torstein Larssen - Søknad om tillatelse til skadefelling av rødrev RS 69/ /66/1 - Statens vegvesen/gunnar Strudshavn - Tillatelse til tiltak - oppfylling av masse RS 70/ /64/54 - Roan Bygdatun - adkomst og uteplass - naust RS 71/ /64/3 - Roan Maskin AS - Søknad om tillatelse til tiltak - Midlertidig lagring av stein RS 72/ /65/113 - Vidar Larssen - Utskiftning av slamavskiller RS 73/ /63/33 - Håvard Larsen - Dispensasjon og tillatelse til tiltak - naust RS 74/19 Mowi Norge AS - Endring av flåteplassering på lokaliteten Flatøyfjorden - offentlig ettersyn og kommunal behandling RS 75/ /47/1 og 2 - Magnus N Forfot - Tillatelse til tiltak - Garasje landbruk og riving uthus RS 76/ /46/43 - Thomas Lothe - Tillatelse til tiltak - bruksendring bolig RS 77/ /65/5 - Per Gipling - Tillatelse til tiltak - oppfylling av steinmasser RS 78/19 RS 79/ /46/16 - Ella Gilde - Tillatelse til tiltak - Rivning av fjøs 5019/63/7 - Olaf Bernhard Eian - Søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak - uthus/bod RS 80/ /65/85 - Tonje Eggen og Daniel Martinsen - Deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning 7

8 RS 81/ /41/226 - Synnøve Marie Sæther - Dispensasjon og tillatelse til tiltak - garasje RS 82/ /64/3 - Roan Maskin AS - Søknad om tillatelse til tiltak - RS 83/19 Midlertidig lagring av stein 5019/68/12 - Lars Inge Dahl - Tillatelse til tiltak - ny fritidsbolig og garasje RS 84/ /46/5 - Kjell Arne Viken - Tillatelse til tiltak - massefylling tømmerplass ved gårdssag RS 85/ /67/18 - Leif Egil Sandmo - Tillatelse til tiltak - Fasadeendring tilbake til opprinnelig fasade RS 86/ /66/2 - Statens vegvesen - Sikringsarbeider fylkesvei RS 87/ /46/24 - Brandsfjord skole - Tillatelse til tiltak - Midlertidig brakkerigg RS 88/ /46/8 - Grethe Hopstad - Tillatelse til tiltak - drivhus7vedskjul7oppstillingsplass for landbruksutstyr RS 89/ /58/79 - Frank Eian - Tillatelse til tiltak - Hagebod RS 90/ /77/33 - Vigdis Buarø Waag - Tillatelse til tiltak - Tilbygg fritidsbolig RS 91/ /63/2 - Hallgeir Eian - Tilbygg / inngangsparti RS 92/ /66/6 - Eirik Lunde - Adkomstvei til eksisterende bolig RS 93/ /78/44 - Magnus Lothe - Masseutfylling boligtomt RS 94/19 Møteprotokoll Trafikksikkerhetsutvalg Saker til behandling PS 38/19 HU TLM - Godkjenning av møteprotokoll, møtedato PS 39/ /64/5 - Kulturpaviljong Utro - tilknytning til tursti PS 40/ /65/61 Kjell Larsen - fradeling av grunneiendom - adkomstvei til gnr 65/112 PS 41/ /56/12 Einarsdal havn ll - Vaagen båtforening - forlengelse eksisterende flytebrygge PS 42/19 Tøssdalen vald - Fellingstillatelse for elg, hjort og rådyr - PS 43/19 Fartsgrense - akseltrykk Øygårdsveien 8

9 Referatsaker RS 56/ /65/5 - Per Gipling - Dispensasjon og tillatelse til tiltak - Anneks RS 57/ /65/7 - Ingar Viken - Tillatelse til tiltak - veg til fradelt enebolig RS 58/ /46/9 - Nadia Sofie Johansen - Tillatelse til tiltak - tilbygg gårdsbygg RS 59/ /46/5 - Kjell Arne Viken - Tillatelse til tiltak - Nytt naust RS 60/ /77/3 - Geir Ola Aune - Tillatelse til tiltak - midlertidig massedeponi - Hagadalen RS 61/ /58/126 - Espen Hofstad - Dispensasjon og tillatelse til tiltak - naust RS 62/ /58/37 - Grete Ramsøskar Sagvold - Tillatelse til tiltak - Avløpsanlegg fra hytte RS 63/ /65/75 - Roan Blomsterfond - Belysning gangvei - Roan kirkegård RS 64/ /77/107 - Joar Magne Sandberg/Jan Håkon Bull - Dispensasjon og tillatelse til tiltak - Platting foran naust RS 65/ /65/88 - Roan Havn - Tillatelse til tiltak - midlertidig massedeponi RS 66/ /64/3 Kristian Nilssen - Fradeling av ny tomt - B2 reguleringsplan Sandskogan RS 67/ /48/2 - Lars-Jøran Øverdal - Tillatelse til tiltak - Gårdssagbruk RS 68/ /42/1 Børøya - Torstein Larssen - Søknad om tillatelse til skadefelling av rødrev RS 69/ /66/1 - Statens vegvesen/gunnar Strudshavn - Tillatelse til tiltak - oppfylling av masse RS 70/ /64/54 - Roan Bygdatun - adkomst og uteplass - naust RS 71/ /64/3 - Roan Maskin AS - Søknad om tillatelse til tiltak - Midlertidig lagring av stein RS 72/ /65/113 - Vidar Larssen - Utskiftning av slamavskiller RS 73/ /63/33 - Håvard Larsen - Dispensasjon og tillatelse til tiltak - naust RS 74/19 Mowi Norge AS - Endring av flåteplassering på lokaliteten Flatøyfjorden - offentlig ettersyn og kommunal behandling RS 75/ /47/1 og 2 - Magnus N Forfot - Tillatelse til tiltak - Garasje landbruk og riving uthus RS 76/ /46/43 - Thomas Lothe - Tillatelse til tiltak - bruksendring bolig RS 77/ /65/5 - Per Gipling - Tillatelse til tiltak - oppfylling av steinmasser 9

10 RS 78/ /46/16 - Ella Gilde - Tillatelse til tiltak - Rivning av fjøs RS 79/ /63/7 - Olaf Bernhard Eian - Søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak - uthus/bod RS 80/ /65/85 - Tonje Eggen og Daniel Martinsen - Deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning RS 81/ /41/226 - Synnøve Marie Sæther - Dispensasjon og tillatelse til tiltak - garasje RS 82/ /64/3 - Roan Maskin AS - Søknad om tillatelse til tiltak - Midlertidig lagring av stein RS 83/ /68/12 - Lars Inge Dahl - Tillatelse til tiltak - ny fritidsbolig og garasje RS 84/ /46/5 - Kjell Arne Viken - Tillatelse til tiltak - massefylling tømmerplass ved gårdssag RS 85/ /67/18 - Leif Egil Sandmo - Tillatelse til tiltak - Fasadeendring tilbake til opprinnelig fasade RS 86/ /66/2 - Statens vegvesen - Sikringsarbeider fylkesvei RS 87/ /46/24 - Brandsfjord skole - Tillatelse til tiltak - Midlertidig brakkerigg RS 88/ /46/8 - Grethe Hopstad - Tillatelse til tiltak - drivhus7vedskjul7oppstillingsplass for landbruksutstyr RS 89/ /58/79 - Frank Eian - Tillatelse til tiltak - Hagebod RS 90/ /77/33 - Vigdis Buarø Waag - Tillatelse til tiltak - Tilbygg fritidsbolig RS 91/ /63/2 - Hallgeir Eian - Tilbygg / inngangsparti RS 92/ /66/6 - Eirik Lunde - Adkomstvei til eksisterende bolig RS 93/ /78/44 - Magnus Lothe - Masseutfylling boligtomt RS 94/19 Møteprotokoll Trafikksikkerhetsutvalg Hovedutvalgets gjennomgang av referatsaker: RS 56/17 59/19 Tatt til orientering RS 60/19 Hovedutvalget opphever DS 77/19. Behandles av rådmannen, eller evt. annen kommune. RS 61/19 78/19 Tatt til orientering RS 79/19 Hovedutvalget opphever DS 99/19. Saken tas opp til politisk behandling RS 80/19 94/19 Tatt til orientering 10

11 Saker til behandling PS 38/19 HU TLM - Godkjenning av møteprotokoll, møtedato Rådmannens innstilling: HU TLM godkjenner møteprotokoll, møtedato Saksprotokoll i Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: HU TLM godkjenner møteprotokoll, møtedato PS 39/ /64/5 - Kulturpaviljong Utro - tilknytning til tursti Rådmannens innstilling: HTLM innvilger med hjemmel i pbl og 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl. 1-8 til etablering av kulturpaviljong som omsøkt på eiendommen 64/5 i Roan kommune. HTLM gir samtidig tillatelse til etablering av kulturpaviljong som omsøkt med hjemmel i pbl Tiltaket er vurdert i forhold til prinsippene i nml Det er ikke fremkommet forhold som tilsier at tiltaket kommer i konflikt med lovens intensjoner. Tillatelsen gis under følgende forutsetninger: - Tiltakshaver må selv påse at arbeidet ikke er i strid med Plan- og bygningsloven med byggteknisk forskrift (TEK 10). - Tiltaket kan utføres uten krav til ansvarsrett jfr. pbl og SAK kap Det minnes om den generelle aktsomhetsplikten etter 8 i kulturminneloven, dersom det under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen, (mulig fredet kulturminne), arbeidet må da stanses og fylkeskommunen varsles. Det mange registrerte kulturminner i området som må hensyntas. - Omsøkte tiltak ligger i et område som er definert som særlig verdifullt landskapsområde i Trøndelag. Det er i databasen gislink.no registrert oter i aktuelle området. Oter er en truet art, og ved etablering av omsøkte tiltak bør dette tas hensyn til. Det stilles krav til at naturinngrepene må være så skånsomme som mulig. Det må tas hensyn til biologisk mangfold, natur, miljø og kulturminner ved kommende arbeider. - Tiltaket må igangsettes senest 3 år etter at tillatelse er gitt, er ikke tiltaket påstartet faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år, jf. pbl. 21-9, 1 ledd. Begrunnelse for dispensasjon: - Hensynene det dispenseres fra ikke blir «vesentlig tilsidesatt» jf. pbl. 19-2, 1 ledd - Fordelene ved å gi dispensasjon er etter en samlet vurdering klart større enn ulempene ved å gi dispensasjon, jf. pbl. 19-2, 2 ledd - Omsøkte tiltak bedrer mulighetene for friluftsliv i Roan kommune. - Roan kommune har lite press på arealer i strandsonen og er dermed underlagt retningslinjene for differensiert forvaltning av strandlinjen. 11

12 - Tilrettelagt for mennesker med spesielle behov. - Tiltakene er med på å bedre bolyst og folkehelsen i Roan kommune. - Kulturpaviljong, tursti og andre tiltak på og rundt Utrotunet vil bli en viktig møteplass for fastboende og turister. Ferdigstillelse: Alle søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, jf. plan- og bygningsloven 21-10, og byggesaksforskriften Det forutsettes for godkjenning at bygningsmyndighetens vilkår i byggetillatelsen er oppfylt. For øvrig skal tiltaket utføres i samsvar med pbl., gjeldende forskrifter og vedtekter. Eventuelle endringer: Såfremt det har skjedd endringer underveis i forhold til opprinnelig søknad må endringer framgå ved innsending av ajourførte dokumenter, tegninger og situasjonsplan. Saksprotokoll i Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Behandling: Forslag framsatt av Ola Håvard Krogfjord: Bygget bygges ikke på Bygdatunet. Bygget kan bygges på en annen tomt et annet sted i kommunen. Votering: Framsatte forslag fikk 1 stemme og falt. Rådmannens innstilling vedtatt med 6 mot 1 stemme. Endelig vedtak: HTLM innvilger med hjemmel i pbl og 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl. 1-8 til etablering av kulturpaviljong som omsøkt på eiendommen 64/5 i Roan kommune. HTLM gir samtidig tillatelse til etablering av kulturpaviljong som omsøkt med hjemmel i pbl Tiltaket er vurdert i forhold til prinsippene i nml Det er ikke fremkommet forhold som tilsier at tiltaket kommer i konflikt med lovens intensjoner. Tillatelsen gis under følgende forutsetninger: - Tiltakshaver må selv påse at arbeidet ikke er i strid med Plan- og bygningsloven med byggteknisk forskrift (TEK 10). - Tiltaket kan utføres uten krav til ansvarsrett jfr. pbl og SAK kap Det minnes om den generelle aktsomhetsplikten etter 8 i kulturminneloven, dersom det under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen, (mulig fredet kulturminne), arbeidet må da stanses og fylkeskommunen varsles. Det mange registrerte kulturminner i området som må hensyntas. - Omsøkte tiltak ligger i et område som er definert som særlig verdifullt landskapsområde i Trøndelag. Det er i databasen gislink.no registrert oter i aktuelle området. Oter er en truet art, og ved etablering av omsøkte tiltak bør dette tas hensyn til. Det stilles krav til at naturinngrepene må være så skånsomme som mulig. Det må tas hensyn til biologisk mangfold, natur, miljø og kulturminner ved kommende arbeider. - Tiltaket må igangsettes senest 3 år etter at tillatelse er gitt, er ikke tiltaket påstartet faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år, jf. pbl. 21-9, 1 ledd. 12

13 Begrunnelse for dispensasjon: - Hensynene det dispenseres fra ikke blir «vesentlig tilsidesatt» jf. pbl. 19-2, 1 ledd - Fordelene ved å gi dispensasjon er etter en samlet vurdering klart større enn ulempene ved å gi dispensasjon, jf. pbl. 19-2, 2 ledd - Omsøkte tiltak bedrer mulighetene for friluftsliv i Roan kommune. - Roan kommune har lite press på arealer i strandsonen og er dermed underlagt retningslinjene for differensiert forvaltning av strandlinjen. - Tilrettelagt for mennesker med spesielle behov. - Tiltakene er med på å bedre bolyst og folkehelsen i Roan kommune. - Kulturpaviljong, tursti og andre tiltak på og rundt Utrotunet vil bli en viktig møteplass for fastboende og turister. Ferdigstillelse: Alle søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, jf. plan- og bygningsloven 21-10, og byggesaksforskriften Det forutsettes for godkjenning at bygningsmyndighetens vilkår i byggetillatelsen er oppfylt. For øvrig skal tiltaket utføres i samsvar med pbl., gjeldende forskrifter og vedtekter. Eventuelle endringer: Såfremt det har skjedd endringer underveis i forhold til opprinnelig søknad må endringer framgå ved innsending av ajourførte dokumenter, tegninger og situasjonsplan. PS 40/ /65/61 Kjell Larsen - fradeling av grunneiendom - adkomstvei til gnr 65/112 Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø gir dispensasjon med hjemmel i Plan- og bygningsloven 19-2 fra arealformålet i kommuneplanen, og tillater med hjemmel i Pbl 20-1m og 26-1 at omsøkt parsell fradeles som tilleggsareal til gnr 65/112. Begrunnelse: Fradelingen er ikke i strid med prinsippene i Naturmangfoldloven Fradelingen er ikke i strid med Jordlovens bestemmelser. Saksprotokoll i Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø gir dispensasjon med hjemmel i Plan- og bygningsloven 19-2 fra arealformålet i kommuneplanen, og tillater med hjemmel i Pbl 20-1m og 26-1 at omsøkt parsell fradeles som tilleggsareal til gnr 65/

14 Begrunnelse: Fradelingen er ikke i strid med prinsippene i Naturmangfoldloven Fradelingen er ikke i strid med Jordlovens bestemmelser. PS 41/ /56/12 Einarsdal havn ll - Vaagen båtforening - forlengelse eksisterende flytebrygge Rådmannens innstilling: HTLM gir dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan og plan- og bygningsloven 1-8 for utvidelse av eksisterende flytebrygge på eiendommen 56/12 i Roan kommune som omsøkt. HTLM gir samtidig med hjemmel i pbl tillatelse for bygging av flytebrygge som omsøkt. Tiltaket er vurdert i forhold til prinsippene i nml Det er ikke fremkommet forhold som tilsier at tiltaket kommer i konflikt med lovens intensjoner. Tillatelsen gis under følgende forutsetninger: Ansvarlig søker/tiltakshaver må påse at arbeidet ikke er i strid med Plan- og bygningsloven med byggteknisk forskrift (TEK17). Omsøkte tiltak er ikke belagt med ansvar jfr. pbl 20-4 og SAK10 kap. 3. Omsøkte tiltak plasseres i samsvar med søknad/plantegning. Sikring mot påvirkning av havets krefter må tas hensyn til i planleggingen av tiltaket. Det må gjøres minst mulig inngrep i naturen. Dersom utvidelse av småbåthavn kommer i konflikt med fremtidig utvidelse av industriområdet kan utvidelsen av flytebryggen kreves fjernet i ettertid. Det minnes om den generelle aktsomhetsplikten etter 8 i kulturminneloven, dersom det under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen, (mulig fredet kulturminne), arbeidet må da stanses og fylkeskommunen varsles. Tiltaket må igangsettes senest 3 år etter at tillatelse er gitt, er ikke tiltaket påstartet faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år, jf. pbl. 21-9, 1 ledd. Det påløper byggesaksgebyr beregnet etter året for komplett byggesøknad. Gjeldende byggesaksgebyrer finnes på kommunens hjemmeside, Begrunnelse for dispensasjon: - Bruken av området vil ikke bli vesentlig endret om dispensasjon innvilges. - Allmennhetens tilgang til strandsonen vil ikke bli redusert. - Hensynene det dispenseres fra blir ikke vesentlig tilsidesatt. - Saksbehandler mener fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering er klart større enn ulempene. - Omsøkte tiltak vil ikke legge hindringer for annen skipsfart. - Omsøkte tiltak legger til rette for friluftsliv, høsting av sjøens ressurser og bedret folkehelse. - Regionale høringsinstanser har ingen merknader til omsøkte tiltak. Ferdigstillelse: Alle søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, jf. plan- og bygningsloven 14

15 21-10, og byggesaksforskriften Det forutsettes for godkjenning at bygningsmyndighetens vilkår i byggetillatelsen er oppfylt. For øvrig skal tiltaket utføres i samsvar med pbl., gjeldende forskrifter og vedtekter. Eventuelle endringer: Såfremt det har skjedd endringer underveis i forhold til opprinnelig søknad må endringer framgå ved innsending av ajourførte dokumenter, tegninger og situasjonsplan så raskt som mulig. Endringer kan medføre at nye vedtak må fattes. Du har rett til å se alle dokumenter i saken, jf. forvaltningsloven 18 og 19. Saksprotokoll i Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Behandling: Saken sendes tilbake til administrasjonen til ny utredning. Enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Saken sendes tilbake til administrasjonen til ny utredning. PS 42/19 Tøssdalen vald - Fellingstillatelse for elg, hjort og rådyr - Rådmannens innstilling: Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt 18 tildeler Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Tøssdalen vald følgende fellingstillatelser for viltåret 2017: - 1 valgfritt dyr (elg). - 1 elgkalv. - 1 valgfri hjort. - 2 rådyr, som valgfrie dyr. Begrunnelse: Tildelingen er i tråd med Roan Utmarksråds bestandsplan som dekker 97 % av kommunens tildelingsområde. Tildelingen er ikke i strid med prinsippene i Naturmangfoldloven Saksprotokoll i Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Behandling: Rådmannens innstiling første setning endres til: Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt 18 tildeler Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Tøssdalen vald følgende fellingstillatelser for viltåret : Rådmannens innstilling med framsatte endring enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: 15

16 Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt 18 tildeler Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Tøssdalen vald følgende fellingstillatelser for viltåret : - 1 valgfritt dyr (elg). - 1 elgkalv. - 1 valgfri hjort. - 2 rådyr, som valgfrie dyr. Begrunnelse: Tildelingen er i tråd med Roan Utmarksråds bestandsplan som dekker 97 % av kommunens tildelingsområde. Tildelingen er ikke i strid med prinsippene i Naturmangfoldloven PS 43/19 Fartsgrense - akseltrykk Øygårdsveien Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for Teknisk, Landbruk og Miljø vedtar ny fartsgrense på Ødegårdsveien. Fartsgrensen settes til 50 km/t fra kryss fv 6312 til gårdsvei ved eiendommen 65/71, og videre fartsgrense 30 km/t forbi barnehagen frem til kryss fv Saksprotokoll i Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Behandling: Hovedutvalgets tilføyelse til rådmannens innstilling: Med hjemmel i skiltforskiften 26 Jfr veiloven 9 Med forbehold om at politiet ikke har merknader til endringen. Rådmannens innstilling med framsatte tilføyelse enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Med hjemmel i skiltforskiften 26 Jfr veiloven 9 Hovedutvalg for Teknisk, Landbruk og Miljø vedtar ny fartsgrense på Ødegårdsveien. Fartsgrensen settes til 50 km/t fra kryss fv 6312 til gårdsvei ved eiendommen 65/71, og videre fartsgrense 30 km/t forbi barnehagen frem til kryss fv Med forbehold om at politiet ikke har merknader til endringen. Roan kommune Erik Jakobsen Leder Geir Ola Aune Sektorleder teknisk/landbruk 16

17 Møteprotokoll Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg., Roan kommunehus Dato: Tid: 19:00 20:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Roger Gjessing Leder RO-SP Edna Skjervø Nestleder RO-AP Marianne Strøm Medlem RO-SP Kari Larssen Medlem RO-V Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karen Marie Eian MEDL RO-H Henry Terning MEDL RO-AP Jon Forfod MEDL RO-H Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Jan Ivar Strøm Karen Marie Eian RO-KRF Fra administrasjonen møtte: Navn Kari Helmersen Harriet Larsen Stilling Rådmann Sektorleder helse/sosial Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste 17

18 Saksnr Sakstittel Lukket Referatsaker RS 5/19 Rapport fra tilsyn med Roan kommunes arbeid med tilsyn om miljørettet helsevern i barnehager og skoler RS 6/19 Tilbakesvar etter gjennomført tilsyn miljøtettet helsevern skoler og barnehager RS 7/19 Tilsyn med Roan kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skole - Avsluttet tilsyn RS 8/19 Brandsfjord barnehage og Vik-Bessaker barnehage - godkjenning og avsluttet tilsyn Saker til behandling PS 9/19 HU-HSOK - Godkjenning av møteprotokoll PS 10/19 Serveringsbevilling Kilany Bakeri og syrisk mat Orienteringssak OS 1/19 Høringsbrev - Forslag til ny heilskapleg språklov Møteplan høst : kl. 19: kl. 19:00 18

19 Referatsaker RS 5/19 Rapport fra tilsyn med Roan kommunes arbeid med tilsyn om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Saksprotokoll i Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Behandling: Referatsak tatt til orientering RS 6/19 Tilbakesvar etter gjennomført tilsyn miljøtettet helsevern skoler og barnehager Saksprotokoll i Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Behandling: Referatsak tatt til orientering RS 7/19 Tilsyn med Roan kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skole - Avsluttet tilsyn Saksprotokoll i Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Behandling: Referatsak tatt til orientering RS 8/19 Brandsfjord barnehage og Vik-Bessaker barnehage - godkjenning og avsluttet tilsyn Saksprotokoll i Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Behandling: Referatsak tatt til orientering 19

20 Saker til behandling PS 9/19 HU-HSOK - Godkjenning av møteprotokoll HU-HSOK - Godkjenning av møteprotokoll Rådmannens innstilling: HU-HSOK godkjenner møteprotokoll møtedato Saksprotokoll i Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: HU-HSOK godkjenner møteprotokoll møtedato PS 10/19 Serveringsbevilling Kilany Bakeri og syrisk mat Serveringsbevilling Kilany Bakeri og syrisk mat Rådmannens innstilling: Kilany Bakeri og syrisk mat, org.nr , innvilges serveringsbevilling i omsøkte lokaliteter. Muhamad Kilany godkjennes som styrer for bevillingen. Saksprotokoll i Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Kilany Bakeri og syrisk mat, org.nr , innvilges serveringsbevilling i omsøkte lokaliteter. Muhamad Kilany godkjennes som styrer for bevillingen. 20

21 Orienteringssak OS 1/19 Høringsbrev - Forslag til ny heilskapleg språklov Saksprotokoll i Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Behandling: Ingen uttalelse fra Roan kommune til høringsbrevet. Roan kommune Roger Gjessing Leder Kari Helmersen Rådmann 21

22 Møteprotokoll Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Ordførerens kontor, Roan kommunehus Dato: Tid: 09:00 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Erik Jakobsen Varaordfører RO-AP Annlaug Stene Medlem RO-KRF Marianne Strøm Medlem RO-SP Hanne Skjæggestad Medlem Uavhengig Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fra administrasjonen møtte: Navn Kari Helmersen Harriet Larsen Geir Ola Aune Silje Grønflaten Iren Aronsen Viken Stilling Rådmann Sektorleder helse/sosial Sektorleder teknisk/landbruk Økonomisjef Sekretær Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Saksnr Sakstittel Lukket Saker til behandling PS 27/19 Rapport finans- og gjeldsforvaltning 2. tertial PS 28/19 Rapportering 2. tertial PS 29/19 Søknad til næringsfondet om støtte til etablering av serveringssted og bakeri PS 30/19 Saldering etter 2. tertialrapport 22

23 23

24 24

25 Saker til behandling PS 27/19 Rapport finans- og gjeldsforvaltning 2. tertial Rådmannens innstilling: Roan formannskap anbefaler Roan kommunestyre å fatte følgende vedtak: Roan kommunestyre tar rapporten for finans- og gjeldsforvaltning for 2. tertial til etterretning. Saksprotokoll i Roan Formannskap Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Roan formannskap anbefaler Roan kommunestyre å fatte følgende vedtak: Roan kommunestyre tar rapporten for finans- og gjeldsforvaltning for 2. tertial til etterretning. PS 28/19 Rapportering 2. tertial Rådmannens innstilling: Formannskapet legger vedlagte hefte med talloppsett for regnskap 2. tertial for Roan kommune med prognoser og kommentarer fram for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar rapporten med regnskap for 2. tertial for Roan kommune til etterretning. Saksprotokoll i Roan Formannskap Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Endelig vedtak: Formannskapet legger vedlagte hefte med talloppsett for regnskap 2. tertial for Roan kommune med prognoser og kommentarer fram for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar rapporten med regnskap for 2. tertial for Roan kommune til etterretning. 25

26 PS 29/19 Søknad til næringsfondet om støtte til etablering av serveringssted og bakeri Rådmannens innstilling: Kilany bakeri og arabisk mat innvilges støtte på kr 78600,- fra Roan kommunes næringsfond. Kommunen utbetaler tilskudd etter skriftlig anmodning fra søkeren når vilkårene for å motta tilskudd er tilstede. Saksprotokoll i Roan Formannskap Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Kilany bakeri og arabisk mat innvilges støtte på kr 78600,- fra Roan kommunes næringsfond. Kommunen utbetaler tilskudd etter skriftlig anmodning fra søkeren når vilkårene for å motta tilskudd er tilstede. PS 30/19 Saldering etter 2. tertialrapport Rådmannens innstilling: Formannskapet legger vedlagte talloppsett for saldering av Roan kommunes budsjett fram for kommunestyre med følgende innstilling: Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til budsjettjustering med de korrigeringer som er markert som «Budsjett etter saldering 2» som nytt budsjett for Roan kommune. Saksprotokoll i Roan Formannskap Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Endelig vedtak: Formannskapet legger vedlagte talloppsett for saldering av Roan kommunes budsjett fram for kommunestyre med følgende innstilling: Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til budsjettjustering med de korrigeringer som er markert som «Budsjett etter saldering 2» som nytt budsjett for Roan kommune. 26

27 Politisk sak PS 61/19 KST - Godkjenning av møteprotokoll

28 Roan kommune Rådmann m/stab Arkiv: 033 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 61/19 Roan kommunestyre Saksbehandler: Iren Aronsen Viken KST - GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Vedlegg 1 KST - møteprotokoll Sakens bakgrunn og innhold: Møteprotokoll følger vedlagt. Rådmannens innstilling: KST godkjenner møteprotokoll, møtedato

29 Møteprotokoll Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roanstua, Roan kommunehus Dato: Tid: 19:00 21:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funks'on Re resenterer Einar Eian Ordfører RO-H Erik Jakobsen Varaordfører RO-AP Synnove T. Lauritsen Medlem RO-H Roger Sørgård Medlem RO-H Henry Terning Medlem RO-AP Stian Skjærvik Hansen Medlem RO-AP Edna Skjervø Medlem RO-AP Annlaug Stene Medlem RO-KRF Marianne Strøm Medlem RO-SP Ola Håvard Krogfjord Medlem RO-SP Jan Birger Sandmo Medlem RO-SP Roger Gjessing Medlem RO-SP Hanne Skjæggestad Medlem RO-Uavheng g Hanne Nilsdotter Hårstad Medlem RO-V Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Lars Jøran Øverdal MEDL Gisle Brattgjerd MEDL Jon Forfod MEDL Varamedlemmer som møtte: Navn Magne Julian Ugedal Erling Iversen Karen Marie Eian Møtte for Lars Jøran Øverdal Gisle Brattgjerd Jon Forfod Re resenterer RO-H RO-SP RO-H Re resenterer RO-H RO-SP RO-H Fra administrasjonen møtte: Navn Stillin Kari Helmersen Rådmann Iren Aronsen Viken Sekretær Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 29

30 Saksnr Sakstittel Lukket Referatsak RS 38/19 Referat fra møte i Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - 7. juni RS 39/19 Referat fra møte i kontrollutvalget Roan kommune juni RS 40/19 FSK møte rotokoll RS 41/19 FSK møteprotokoll Politisk sak PS 56/19 KST - Godkjenning av møte rotokoll PS 57/19 Ny selskapsavtale Fosen kontrollutvalg gjeldende fra PS 58/19 Søknad om støtte til etablerin av utstyrssentral i Roan PS 59/19 Kommunestyrets godkjenning av intensjonsavtale vedrørende disponering av areal å Løaholmen PS 60/19 Fiskefestivalen på Bessaker - søknad om omdisponering av ' innvilget støtte. ' Orienteringssak OS 1/19 Kopibrev fra KMD - Spørsmål om tolkning av inndelingsloven 27 andre ledd Drøftingssak: Byggekornite for Ny sykeheim: Forslag fra rådmannen: 2 fra administrasjonen, 2 fra politikere og HVO Kommunestyrets politiske medlemmer: Einar Eian Jan Birger Sandmo Administrasjonen utnevner selv 2 medlemmer fra administrasjonen 30

31 Referatsak RS 38/19 Referat fra mote i Representantskapet for Fosen kontrolluts algssekretariat IKS - 7. juni RS 39/19 Referat fra møte i kontrollutvalget Roan kommune juni RS 40/19 FSK møteprotokoll RS 41/19 FSK møteprotokoll Referatsakene ble tatt til orientering. 31

32 Politisk sak PS 56/19 KST - Godkjenning av møteprotokoll Rådmannens innstilling: KST godkjenner møteprotokoll, motedato Saksprotokoll i Roan kommunestyre Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: KST godkjenner møteprotokoll, motedato PS 57/19 Ny selskapsavtale Fosen kontrollutvalg gjeldende fra Rådmannens innstilling: Kommunestyret i Roan kommune vedtar ny selskapsavtale for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS gjeldende fra I. januar Saksprotokoll i Roan kommunestyre Behandling: Rådmannens innstilling enstemm g vedtatt. Endelig vedtak: Kommunestyret i Roan kommune vedtar ny selskapsavtale for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS gjeldende fra I. januar PS 58/19 Søknad om støtte til etablering av utstyrssentral i Roan Rådmannens innstilling: Roan kommune bevilger kr ,- til Roan frivilligsentral for etablering av utstyrssentral. Dette finansieres ved omdisponering av midler på etableringsfond for unge. Saksprotokoll i Roan kommunestyre Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Roan kommune bevilger kr ,- til Roan frivilligsentral for etablering av utstyrssentral. Dette finansieres ved omdisponering av midler på etableringsfond for unge. 32

33 PS 59/19 Kommunestyrets godkjenning av intensjonsavtale vedrørende disponering av areal på Løaholmen Rådmannens innstilling: Roan kommunestyre godkjenner intensjonsavtale av vedrørende disponering av areal på Loaholmen slik det framgår av avtalen. Saksprotokoll i Roan kommunestyre Behandling: Kommunestyret vedtok at behandlingen av sak 59/19 tas for lukkede dorer. Uoff. etter offentlighetsloven 13 og Forvaltningsloven 13-2 Framsatt forslag fra Hanne Skjæggestad: Roan kommunestyre godkjenner ikke intensjonsavtalen som framlagt. Kommunestyret ønsker ikke å selge dypvannskaia på Fosen Kysthavn og areal på land nærmest denne. Kommunen anser at et tilskudd til godkjenningsprosessen i den storrelsesorden som her forespeiles vil være direkte konkurransevridende. Roan kommune vil på eget initiativ påta seg kostnadene ved detaljregulering av området, herunder grunnundersøkelser i forbindelse med vurdering av muligheter for oppfylling av areal i sjø. Aktøren må avklare muligheter for etablering med Mattilsynet før ny intensjonsavtale kan vurderes. Saken oversendes fellesnemnda i nye Åfjord kommune for endelig vedtak. Votering. Rådmannens innstilling fikk 1 stemme og falt. Framsatte forslag fra Hanne Skjæggestad ble vedtatt med 16 mot 1 stemme Endelig vedtak: Roan kommunestyre godkjenner ikke intensjonsavtalen som framlagt. Kommunestyret ønsker ikke å selge dypvannskaia på Fosen Kysthavn og areal på land nærmest denne. Kommunen anser at et tilskudd til godkjenningsprosessen i den størrelsesorden som her forespeiles vil være direkte konkurransevridende. Roan kommune vil på eget initiativ påta seg kostnadene ved detaljregulering av området. herunder grunnundersøkelser i forbindelse med vurdering av muligheter for oppfylling av areal i 33

34 SJØ. Aktøren må avklare muligheter for etablering med Mattilsynet for ny intensjonsavtale vurderes. kan Saken oversendes fellesnemnda i nye Åfjord kommune for endelig vedtak. PS 60/19 Fiskefestivalen på Bessaker - søknad om omdisponering av innvilget støtte. Rådmannens innstilling: Fiskefestivalen på Bessaker gis anledning til å disponere tilskudd til jubileumsbok og jubileumsutstilling samlet. Tilskudd for de to prosjektene blir til sammen kr Saksprotokoll i Roan kommunestyre Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Fiskefestivalen på Bessaker gis anledning til å disponere tilskudd til jubileumsbok og jubileumsutstilling samlet. Tilskudd for de to prosjektene blir til sammen kr

35 Orienteringssak OS 1/19 Kopibrev fra KMD - Spørsmål om tolkning av inndelingsloven 27 andre ledd Tatt til orientering av kommunestyret. Roan kommune c,, Einar Eian Kari Helmersen Ordforer Rådmann 35

36 Roan kommune Rådmann m/stab Arkiv: Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 27/19 Roan Formannskap /19 Roan kommunestyre Saksbehandler: Silje Grønflaten RAPPORT FINANS- OG GJELDSFORVALTNING 2. TERTIAL Vedlegg 1 Rapport finans- og gjeldsforvaltning 2. tertial Sakens bakgrunn og innhold: Kommunestyret vedtok i mars 2017 Reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Roan kommune. Formålet med reglementet er å gi rammer og retningslinjer for å skape grunnlag for en forsvarlig økonomiforvaltning og å sikre et grunnlag for å kunne dekke kommunens løpende betalingsforpliktelser. Reglementet definerer det avkastnings- og risikonivået som er akseptabelt for plassering av likvide midler og låneopptak, og skal hindre kommunen fra å ta vesentlig finansiell risiko i finans- og gjeldsforvaltningen. Rapporten skal legges frem for kommunestyret i forbindelse med tertialrapporteringen og skal inneholde tabeller og opplysninger om kommunens finansielle posisjon. Rapporten viser kommunens finansielle stilling pr Likviditeten er god, og fordelingen av fast og flytende rente er tilfredsstillende. Det foreligger ingen avvik i forvaltningen av likvide midler og gjeld i forhold til kravene i Reglement for finans- og gjeldsforvaltning. Forventningene i rentemarkedet er at styringsrenten får en litt raskere renteoppgang det neste året enn tidligere prognoser, men at rentebanen videre fremover er tilnærmet lik. Det forventes at renten flater ut i løpet av 2020 og stabiliserer seg på 1,75% mot utgangen av Vi kan forvente at styringsrenten øker enda en gang i løpet av. 36

37 Roan kommune Rådmann m/stab Rådmannens innstilling: Roan formannskap anbefaler Roan kommunestyre å fatte følgende vedtak: Roan kommunestyre tar rapporten for finans- og gjeldsforvaltning for 2. tertial til etterretning. Saksprotokoll i Roan Formannskap Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Roan formannskap anbefaler Roan kommunestyre å fatte følgende vedtak: Roan kommunestyre tar rapporten for finans- og gjeldsforvaltning for 2. tertial til etterretning. 37

38 RAPPORTERING FINANS- OG GJELDSFORVALTNING 2. tertial Oversikt Kommunens ledige likviditet og gjeldsforvaltning tilfredsstiller kravene i Reglement for finans- og gjeldsforvaltning. Andelen fastrente er tilnærmet lik ved sist rapportering og ligger på 55%. Stresstesten viser at en kortsiktig renteøkning på 1%-poeng nå utgjør kr ,- for kommunen, mot tidligere kr ,-. Kommunens likviditet er god. Pr har kommunen 37,7 millioner kroner i kortsiktig likviditet. Denne likviditeten er kunstig høy på grunn av bundne fond og midler avsatt til spesielle formål. Norges Banks styringsrente har nå økt til 1,25%. Det ventes fortsatt renteoppgang, og prognosen er lite endret siden siste pengepolitiske rapport. Som et resultat av økningen i styringsrenten har bankene også økt lånerenten. KLP økte pt-renten fra 1,95% til 2,15% i slutten av mai. Basert på den siste pengepolitiske rapporten kan vi forvente ytterligere renteøkning i løpet av. Rentemarkedet Styringsrenten er renten på bankenes innskudd opp til en viss kvote i Norges Bank. Endringer i Norges Banks styringsrente vil normalt ha strekt gjennomslag i de mest kortsiktige rentene i pengemarkedet og for bankenes innskudds- og utlånsrenter. Figuren under viser styringsrenten i prosent siden 2013 og anslag fremover. Kilde: Norges Bank, Pengepolitisk rapport 2/ 1 38

39 Som vi ser har det vært en økning i styringsrenten den siste tiden. Vi har hatt to renteøkninger i, i mars og juni, og den ligger nå på 1,25%. Det forventes fortsatt at styringsrenten skal stige. Prognosen på styringsrenten er lite endret siden sist rapportering. Det forventes en litt raskere renteoppgang det nærmeste året, men rentebanen videre fremover er tilnærmet lik. Det forventes at renten flater ut i løpet av 2020 og stabiliserer seg på 1,75% mot utgangen av Det forventes at styringsrenten skal økes enda en gang i løpet av. NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate) er en rentebasis som norske banker benytter ved lån seg imellom med løpetid på 1, 3 eller 6 måneder, og brukes som mål på korte renter. Kommunen har ingen lån tilknyttet NIBOR, men innskudd hos hovedbankforbindelsen forrentes etter NIBOR 3M med 0,3%-poeng påslag. I tabellen vises NIBOR-renter pr og historisk en og tre måneder før. NIBOR-rentene har hatt en liten økning siden sist rapportering. Indeks SISTE -1m -3m NIBOR1M 1,41% 1,37% 1,26% NIBOR3M 1,65% 1,63% 1,50% NIBOR6M 1,78% 1,78% 1,65% Kilde: KBN Finans Swaprenten er den faste renten i en rentebytteavtale, og brukes som mål på lange renter. Bankene bruker denne renten som utgangspunkt for å prise sine fastrenteutlån. Fastrentelån har normalt i tillegg et marginpåslag fra banken. I tabellen vises et utvalg av swaprenter pr og historisk en og tre måneder før. Det har vært en liten reduksjon i swaprentene siden sist rapportering. Løpetid SISTE -1m -3m Swap 3Y 1,60% 1,79% 1,82% Swap 4Y 1,55% 1,77% 1,83% Swap 5Y 1,52% 1,75% 1,85% Swap 10Y 1,53% 1,79% 1,94% Swap 15Y 1,58% 1,88% 2,04% Kilde: KBN Finans Forventningen er at de fremtidige kortsiktige rentene vil falle. Nedenfor vises forventete kortsiktige renter frem i tid, basert på markedsdata pr Indeks SISTE Forventet om 1 år Forventet om 2 år Forventet om 3 år NIBOR 1M 1,41% 1,52% 1,30% 1,25% Endring 0,11% -0,11% -0,17% NIBOR 3M 1,65% 1,54% 1,39% 1,33% Endring -0,11% -0,26% -0,32% NIBOR 6M 1,78% 1,59% 1,44% 1,38% Endring -0,19% -0,34% -0,40% Kilde: KBN Finans 2 39

40 Ved forrige rapportering var det forventet en renteoppgang i de kortsiktige rentene. Markedet pr tilsier at vi vil få en nedgang i de kortsiktige rentene. Det forventes at nivået på 3M NIBOR vil ligge på 1,39% om 2 år. Ved forrige rapportering var prognosen 1,80%. Hvis vi ser på forventningen utover 3 år ser vi at det forventes at NIBOR-rentene igjen skal øke. Den gule linjen viser NIBOR 1M, den røde NIBOR 3M og den grønne NIBOR 6M. Hver rute utgjør 2 år horisontalt og 0,5% vertikalt. Om 5 år forventes NIBOR 3M å ligge på 1,34%, og på 1,54% om 10 år. Kilde: KBN Finans Status ledig likviditet Ledig likviditet Innskudd hos hovedbankforbindelse NOK % NOK % NOK % % % % Innskudd i andre banker: - Åfjord Sparebank % % % Samlet kortsiktig likviditet % % % Største enkeltinnskudd NOK NOK NOK Kassakreditt: - Bevilget kreditt NOK 0 NOK 0 NOK 0 - Benyttet kreditt - - Rådmannens kommentarer Plasseringer benchmarkes mot 3 måneders NIBOR-rente. Denne er pr lik 1,65%. Innskuddsrenten hos hovedbankforbindelsen er avtalt å justeres etter markedsrentene. Rentene justeres daglig etter 3 måneders NIBOR-rente + 0,3%-poeng. Plasseringene av ledig likviditet hos 3 40

41 hovedbankforbindelsen er dermed tilfredsstillende. I Åfjord Sparebank er innskuddsrenten lik 1,00%, som pr er under benchmark. I all hovedsak er ledig likviditet plassert hos hovedbankforbindelsen. Kun én konto er plassert i annen bank. Nedenfor vises saldoutviklingen for foliokontoen i sammenlignet med 2018: Som vi ser har saldoen på foliokontoen de siste månedene vært godt på den positive siden. Kortsiktig likviditet på foliokontoen pr var 30,2 millioner kroner, og 37,7 millioner kroner totalt for kommunen. Denne likviditeten er kunstig høy på grunn av ubrukte lånemidler til startlån på 2 millioner kroner, i tillegg til at 5 millioner kroner er midler øremerket til prosjektering av fylkesvei. Andre bundne midler utgjør om lag 5,0 millioner kroner. Havbruksfondet utgjør også en stor del av likviditeten. Disse midlene er avsatt til fond for etablering for unge og for næring, samt til finansiering av ny sykeheim. Kommunens likviditet er god. Utbyggingen på fjellet gir betydelige inntekter gjennom eiendomsskatt, såfremt det ikke gjøres noen endringer i lovverket. Vind- og vannkraft er ikke påvirket av de vedtatte endringene som trådte i kraft , men vi vet ikke hva som vil skje fremover. Kommunen vil også få betydelige inntekter fra oppdrettsnæringen fremover gjennom havbruksfondet. 4 41

42 Status gjeldsforvaltning 5 42

43 Opptak av nye lån Det er ikke tatt opp nye lån i 1. tertial. Grunnet god likviditet avventes opptak av lån til årets investeringer til behovet oppstår. Refinansiering av eldre lån Det er ikke foretatt noen refinansiering av låneporteføljen i. Sikringsinstrumenter Roan kommune har for tiden ingen sikringsinstrumenter i porteføljen. Rådmannens kommentarer Siden sist rapportering er andelen av fastrenteavtaler tilnærmet lik på 55% (mot tidligere 54%). I perioden er det ikke tatt opp nye lån. 6 43

44 Oversikt over fastrenteavtaler pr : Fastrenteavtaler Beløp Rente Binding NY Kommunalbanken ,980 % Kommunalbanken ,030 % Kommunalbanken ,460 % Kommunalbanken ,750 % Kommunalbanken ,700 % KLP ,900 % Totalt ,1008 % 3,55 år Benchmark (1/3 med 3 måneders NIBOR-rente og 2/3 med 4 års fastrente) er pr lik 1,58%. Gjennomsnittlig rente for hele låneporteføljen er på samme tidspunkt 2,15%. Siden sist rapportering er det ingen fastrenteavtaler som er utløpt. Neste fastrenteavtale utløper i Gjennomsnittlig gjenværende løpetid på låneporteføljen er på 10,90 år. Porteføljens durasjon er på 1,94 år, og er innenfor kravene i finansreglementet. Kriterier i finansreglementet: Avvik Verdi Grenseverdier Status Andel fastrente 33,33-66,66 54,57% OK Rentebinding (durasjon) 1,00-5,00 1,94 OK Gjenværende løpetid lengste lån 26,19 Vektet snitt løpetid 10,90 Andel Kapitalbinding mindre enn 1.0 År (av total gjeld) Maks. 25,00 5,63% OK Antall lån som overstiger 35.0 % av total gjeld Ingen 0 OK Rente (nåværende) 2,15% Restgjeld etter termin Det foreligger ingen avvik i forvaltningen av likvide midler og gjeld i forhold til kravene i Reglement for finans- og gjeldsforvaltning. 7 44

45 Risikovurdering Renterisikoen for plasseringer av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål og gjeldsporteføljen sett i sammenheng: Renterisiko Balanse NOK Balanse % Endringsparameter Beregnet utslag Lån med flytende rente % 1 % Lån med fastrente % Finanspassiva % Kortsiktig likviditet % Mulig tap/gevinst vil utgjøre Dersom renten øker med 1%-poeng vil kommunens utgifter øke med kr ,-. Dette er tilnærmet likt risikoen ved forrige rapportering, da kommunens utgifter ville økt med kr ,- ved en renteøkning på 1%-poeng. Dette skyldes liten endring både på aktiva- og passivasiden. Lån med flytende rente er tilnærmet lik på 45%. Det er her risikoen for renteoppgang ligger på kort sikt. Denne stresstesten fokuserer på det kortsiktige rentebildet. En renteøkning vil på sikt også medføre at de faste rentene øker etter hvert som fastrenteavtalene utløper. Markedet i dag er stabilt, og betydelige endringer i det kortsiktige rentebildet er lite sannsynlig. Roan kommune har for tiden ingen langsiktige finansielle aktiva. Følgende risikovurderinger utgår: a) Den absolutte risikoen i forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva b) Den relative risikoen i forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva 8 45

46 Roan kommune Rådmann m/stab Arkiv: Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 28/19 Roan Formannskap /19 Roan kommunestyre Saksbehandler: Silje Grønflaten RAPPORTERING 2. TERTIAL Vedlegg 1 Tertialrapport 2 Sakens bakgrunn og innhold: Pr viser regnskapet et mindreforbruk. Prognosen for indikerer at det er behov for tilførsel av midler til drift for å komme i balanse ved årets slutt. Samtidig er det en reduksjon i finansutgifter som dekker det økte behovet i drift. For utdypende forklaring på status pr og prognosen for vises det til vedlagte hefte med talloppsett og kommentarer. Rådmannens innstilling: Formannskapet legger vedlagte hefte med talloppsett for regnskap 2. tertial for Roan kommune med prognoser og kommentarer fram for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar rapporten med regnskap for 2. tertial for Roan kommune til etterretning. Saksprotokoll i Roan Formannskap Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 46

47 Roan kommune Rådmann m/stab Endelig vedtak: Formannskapet legger vedlagte hefte med talloppsett for regnskap 2. tertial for Roan kommune med prognoser og kommentarer fram for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar rapporten med regnskap for 2. tertial for Roan kommune til etterretning. 47

48 TERTIALRAPPORT 2. tertial 1 48

Møteprotokoll. Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roanstua, Roan kommunehus Dato: Tid: 19:00 21:20

Møteprotokoll. Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roanstua, Roan kommunehus Dato: Tid: 19:00 21:20 Møteprotokoll Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roanstua, Roan kommunehus Dato: 27.09.2018 Tid: 19:00 21:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Erik Jakobsen Varaordfører RO-AP Synnøve

Detaljer

Møteprotokoll. Hanne Nilsdotter Hårstad RO-V

Møteprotokoll. Hanne Nilsdotter Hårstad RO-V Møteprotokoll Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roanstua, Roan kommunehus Dato: 20.06.2019 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Erik Jakobsen

Detaljer

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Jon Forfod Morgan Tyler Brandsø RO-H Magne Julian Ugedal Lars Jøran Øverdal RO-H

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Jon Forfod Morgan Tyler Brandsø RO-H Magne Julian Ugedal Lars Jøran Øverdal RO-H Møteprotokoll Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roanstua, Roan kommunehus Dato: 29.11.2018 Tid: 19:00 21:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Erik Jakobsen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Roanstua, Roanstua Dato: Tid: 19:00-21:00

Møteprotokoll. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Roanstua, Roanstua Dato: Tid: 19:00-21:00 Møteprotokoll Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Roanstua, Roanstua Dato: 30.11.2016 Tid: 19:00-21:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Erik Jakobsen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Roanstua, Roan kommunehus Dato: Tid: 19:00 21:00

Møteprotokoll. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Roanstua, Roan kommunehus Dato: Tid: 19:00 21:00 Møteprotokoll Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Roanstua, Roan kommunehus Dato: 10.04.2019 Tid: 19:00 21:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Erik

Detaljer

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Jon Forfod Morgan Tyler Brandsø RO-H Unni Kristin Wiik Erik Jakobsen RO-AP

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Jon Forfod Morgan Tyler Brandsø RO-H Unni Kristin Wiik Erik Jakobsen RO-AP Møteprotokoll Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roanstua, Roan kommunehus Dato: 25.10.2018 Tid: 19:00 22:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Synnøve T.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roanstua, Roan kommunehus Dato: Tid: 19:00 20:00

Møteprotokoll. Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roanstua, Roan kommunehus Dato: Tid: 19:00 20:00 Møteprotokoll Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roanstua, Roan kommunehus Dato: 24.01.2019 Tid: 19:00 20:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Erik Jakobsen Varaordfører RO-AP Synnøve

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Roan kommunestyre Møtested:, Roanstua Dato: Tid: 19:00

Møteprotokoll. Utvalg: Roan kommunestyre Møtested:, Roanstua Dato: Tid: 19:00 Møteprotokoll Utvalg: Roan kommunestyre Møtested:, Roanstua Dato: 23.11.2016 Tid: 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Erik Jakobsen Varaordfører RO-AP

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Grydeland MEDL RO-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Grydeland MEDL RO-SP Møteprotokoll Utvalg: Roan kommunestyre Møtested:, Roanstua Dato: 29.09.2016 Tid: 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Erik Jakobsen Varaordfører RO-AP

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Roger Gjessing MEDL RO-SP Gisle Brattgjerd MEDL RO-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Roger Gjessing MEDL RO-SP Gisle Brattgjerd MEDL RO-SP Møteprotokoll Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roanstua, Roan kommunehus Dato: 21.06.2018 Tid: 09:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Erik Jakobsen

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Grydeland MEDL RO-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Grydeland MEDL RO-SP Møteprotokoll Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roanstua Dato: 26.01.2017 Tid: 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Erik Jakobsen Varaordfører RO-AP Synnøve

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til kommunens sentralbord som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til kommunens sentralbord som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roanstua Møtedato: 27.10.2016 Tid: 19:00 Forfall meldes til kommunens sentralbord som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg., Roan kommunehus Dato:

Møteprotokoll. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg., Roan kommunehus Dato: Møteprotokoll Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg., Roan kommunehus Dato: 27.02.2017 Tid: 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Birger Sandmo Nestleder RO-SP

Møteprotokoll. Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Birger Sandmo Nestleder RO-SP Møteprotokoll Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Ansteinsundet Dato: 18.08.2016 Tid: 17:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Erik Jakobsen Stian Skjærvik

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Ordførerens kontor, Roan kommunehus Dato: 27.11.2018 Tid: 10:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Erik

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Roan kommunehus Ordførerens kontor Møtedato: Tid: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Roan kommunehus Ordførerens kontor Møtedato: Tid: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Roan kommunehus Ordførerens kontor Møtedato: 12.02.2019 Tid: 09:00 Forfall meldes til kommunens sentralbord på telefon 72 51 00 00 som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Hanne Nilsdotter Hårstad Varamedlem RO-V Roy-Bjarne Hemmingsen Rådmann

Møteinnkalling. Hanne Nilsdotter Hårstad Varamedlem RO-V Roy-Bjarne Hemmingsen Rådmann Møteinnkalling Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Roan kommunehus - Ordførerens kontor Møtedato: 23.01.2018 Tid: 12:00 Merk tiden! Forfall meldes til kommunenes sentralbord på telefon 72 51 00 00 som sørger

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato:

Møteinnkalling. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato: Møteinnkalling Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato: 23.08.2016 Tid: 19:00 Forfall meldes til kommunens sentralbord på telefon 72

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Erik Jakobsen Jan Birger W. Sandmo. Leder Nestleder

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Erik Jakobsen Jan Birger W. Sandmo. Leder Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Løaholmen, Klubbhuset til Bessaker båtforening Dato: 20.10.2016 Tid: 19:00 22:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Roan kommunehus Ordførers kontor Møtedato: Tid: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Roan kommunehus Ordførers kontor Møtedato: Tid: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Roan kommunehus Ordførers kontor Møtedato: 06.12.2016 Tid: 09:00 Forfall meldes til kommunens sentralbord på telefon 72 51 00 00 som sørger for innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per Bremnes Medlem RO-KRF Hanne Skjæggestad Medlem RO-V

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per Bremnes Medlem RO-KRF Hanne Skjæggestad Medlem RO-V Møteprotokoll Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Roan kommunehus Dato: 15.11.2016 Tid: 09:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Roger Gjessing MEDL RO-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Roger Gjessing MEDL RO-SP Møteprotokoll Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roanstua, Roan kommunehus Dato: 28.02.2019 Tid: 19:00 22:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Erik Jakobsen

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Roanstua - Møtet starter rett etter kommunestyremøtets slutt, Roan kommunehus Dato: 13.12.2018 Tid: 16:15 17:00 Faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utyalg: Roan Formannskap Møtested: Ordforerens kontor, Roan kommunehus Dato: Tid: 08:00 12:00. Møtte for

Møteprotokoll. Utyalg: Roan Formannskap Møtested: Ordforerens kontor, Roan kommunehus Dato: Tid: 08:00 12:00. Møtte for Møteprotokoll Utyalg: Roan Formannskap Møtested: Ordforerens kontor, Roan kommunehus Dato: 23.02.2017 Tid: 08:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funks'on Re resenterer Einar Eian Ordfører RO-H Erik

Detaljer

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Walter Solberg Halvor Bueng Edna Skjervø Henry Terning

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Walter Solberg Halvor Bueng Edna Skjervø Henry Terning Møteprotokoll Utvalg: Fellesnemnda for kommunesammenslåing Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 26.03.2019 Tid: 10:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per Bremnes Medlem RO-KRF Hanne Skjæggestad Medlem RO-V

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per Bremnes Medlem RO-KRF Hanne Skjæggestad Medlem RO-V Møteprotokoll Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Roan kommunehus Dato: 18.10.2016 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Roanstua, Roan kommunehus Dato: 15.02.2017 Tid: 19:00 22:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Erik

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Marie Hugdal MEDL ÅF-KRF Ingrid Gauslaa Hårstad MEDL ÅF-V

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Marie Hugdal MEDL ÅF-KRF Ingrid Gauslaa Hårstad MEDL ÅF-V Møteprotokoll Utvalg: Fellesnemnda for kommunesammenslåing Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 28.11.2018 Tid: 10:00 13:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern

Detaljer

ROAN OG ÅFJORD KOMMUNER Fellesnemnda for kommunesammenslåing. Fellesnemda for sammenslåing av Roan og Åfjord kommuner Møtested:

ROAN OG ÅFJORD KOMMUNER Fellesnemnda for kommunesammenslåing. Fellesnemda for sammenslåing av Roan og Åfjord kommuner Møtested: Møteprotokoll Utvalg: Fellesnemda for sammenslåing av Roan og Åfjord kommuner Møtested: Roan rådhus Roanstua Møtedato: Torsdag 19. oktober 2017 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Roanstua Møtedato:

Møteinnkalling. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Roanstua Møtedato: Møteinnkalling Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Roanstua Møtedato: 21.04.2016 Tid: 19:00 Forfall meldes til kommunens sentralbord på telefon 72 51 00 00 som sørger

Detaljer

Møteprotokoll. Roan Formannskap Ordførerens kontor (F-skap starter umiddelbart etter Adm.utv.), Roan kommunehus Dato: Tid: 10:30 12:00

Møteprotokoll. Roan Formannskap Ordførerens kontor (F-skap starter umiddelbart etter Adm.utv.), Roan kommunehus Dato: Tid: 10:30 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Roan Formannskap Ordførerens kontor (F-skap starter umiddelbart etter Adm.utv.), Roan kommunehus Dato: 17.01.2017 Tid: 10:30 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 11:00

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 11:00 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: 21.10.2015 Tid: 09:00 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Rånes Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tone Bårdli MEDL ÅF-SP Møtte kl.11:00

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tone Bårdli MEDL ÅF-SP Møtte kl.11:00 Møteprotokoll Utvalg: Åfjord - Det faste planutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 29.11.2018 Tid: 09:00 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Arne Hosen MEDL ÅF-AP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Arne Hosen MEDL ÅF-AP Møteprotokoll Utvalg: Fellesnemnda for kommunesammenslåing Møtested: Roanstua, Roan Rådhus Dato: 30.01.2019 Tid: 10:00 12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Henning Sundet MEDL OS-AP Ann Jorid T. Gåsmo MEDL OS-KRF/V

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Henning Sundet MEDL OS-AP Ann Jorid T. Gåsmo MEDL OS-KRF/V Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: 06.12.2017 Tid: 09:00 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Rånes Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer. Medlem

Møteinnkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer. Medlem Møteinnkalling Utvalg: Roan Eldreråd Møtested: Roan kommunehus, møterom 2.etasje Møtedato: 08.02.2016 Tid: 11:00 Forfall meldes til kommunens sentralbord, tlf. 72 51 00 00, som sørger for innkalling av

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jørn Nordmeland MEDL OS-KRF/V Astrid Jakobsen LEDER OS-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jørn Nordmeland MEDL OS-KRF/V Astrid Jakobsen LEDER OS-SP Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: 14.12.2016 Tid: 09:00 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Rånes Nestleder OS-SP

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Roanstua, Roan kommunehus Dato: Tid: 19:00 22:00

Møteprotokoll. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Roanstua, Roan kommunehus Dato: Tid: 19:00 22:00 Møteprotokoll Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Roanstua, Roan kommunehus Dato: 18.10.2018 Tid: 19:00 22:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Erik

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Stener Andre Hepsø Henning Sundet Jørn Nordmeland MEDL MEDL MEDL

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Stener Andre Hepsø Henning Sundet Jørn Nordmeland MEDL MEDL MEDL Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: 14.02.2018 Tid: 09:00 12.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Rånes NESTL OS-SP

Detaljer

Møteprotokoll MEDL MEDL

Møteprotokoll MEDL MEDL Møteprotokoll Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roanstua, Roan kommunehus Dato: 15.12.2016 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Erik Jakobsen Varaordfører

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roanstua Møtedato: Tid: 19:00

Møteinnkalling. Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roanstua Møtedato: Tid: 19:00 Møteinnkalling Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roanstua Møtedato: 01.09.2016 Tid: 19:00 Forfall meldes til kommunens sentralbord på telefon 72 51 00 00 som sørger for innkalling av varamedlemmer. mer

Detaljer

Finansrapportering Per mars 2017

Finansrapportering Per mars 2017 Finansrapportering Per 31.12.2016 23. mars 2017 I henhold til kommunens finansreglement (sist revidert av kommunestyret i september 2014, K-sak 73/14) skal rådmannen i forbindelse med tertialrapportering

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 24.09.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Eskil Strøm Nestleder OS-AP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Eskil Strøm Nestleder OS-AP Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: 02.09.2015 Tid: 14:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Eskil Strøm Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Grydeland MEDL RO-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Grydeland MEDL RO-SP Møteprotokoll Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Ordførerens kontor, Kommunehuset Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Erik Jakobsen

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Henning Sundet MEDL OS-AP Ann Jorid T. Gåsmo MEDL OS-KRF/V

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Henning Sundet MEDL OS-AP Ann Jorid T. Gåsmo MEDL OS-KRF/V Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: 09.05.2018 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jørn Nordmeland Medlem OS-KRF/V

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roanstua, Roan kommunehus Dato: Tid: 19:00 22:00

Møteprotokoll. Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roanstua, Roan kommunehus Dato: Tid: 19:00 22:00 Møteprotokoll Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roanstua, Roan kommunehus Dato: 03.05.2018 Tid: 19:00 22:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Erik Jakobsen

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingrid Gauslaa Hårstad MEDL ÅF-V

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingrid Gauslaa Hårstad MEDL ÅF-V Møteprotokoll Utvalg: Fellesnemnda for kommunesammenslåing Møtested: Kommunestyresalen, rådhus Dato: 01.02.2018 Tid: 14:00 16:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Osen kommunestyre Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 14:10

Møteprotokoll. Utvalg: Osen kommunestyre Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 14:10 - Møteprotokoll Utvalg: Osen kommunestyre Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: 19.06.2019 Tid: 09:00 14:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer John Einar Høvik Ordfører OS-AP Oddbjørn

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem Møteprotokoll Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Leder AP Børre Solheim

Detaljer

Finansrapportering Per

Finansrapportering Per Finansrapportering Per 31.12.2018 I henhold til Reglement for finans- og gjeldsforvaltning av 27.9.2018, skal det i forbindelse med kvartalsrapportering legges fram rapporter til kommunestyret som viser:

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Andreassen MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Andreassen MEDL H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Øystein Dybsland Eskil Strøm OS-AP Per Asbjørn Rødøy Arvid Stener Osen OS-KRF/V

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Øystein Dybsland Eskil Strøm OS-AP Per Asbjørn Rødøy Arvid Stener Osen OS-KRF/V Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: 20.05.2015 Tid: 09:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Rånes Medlem

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Utvalg: Plan og Naturutvalget Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00

Utvalg: Plan og Naturutvalget Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 Dyrøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og Naturutvalget Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 26.04.2019 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Kine

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: 27.06.2018 Tid: 09:00 12:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Rånes Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Henning Sundet MEDL OS-AP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Henning Sundet MEDL OS-AP Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: 18.05.2016 Tid: 09:00 10:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Rånes Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Stener Andre Hepsø MEDL OS-FRP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Stener Andre Hepsø MEDL OS-FRP Møteprotokoll Utvalg: Osen kommunestyre Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: 08.03.2017 Tid: 08:15 13:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer John Einar Høvik Ordfører OS-AP Oddbjørn

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg. : Plan og eiendomsutvalget : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : Tidspunkt : 09:00 15:10

Møteprotokoll. Utvalg. : Plan og eiendomsutvalget : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : Tidspunkt : 09:00 15:10 Møteprotokoll Utvalg : Plan og eiendomsutvalget Møtested : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : 04.10.2016 Tidspunkt : 09:00 15:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for AP, FRP, SV Anne

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato: 19.11.

Møteinnkalling. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato: 19.11. Møteinnkalling Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato: 19.11.2015 Tid: 19:00 Forfall meldes til kommunens sentralbord på telefon 72 51 00

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 01.06.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Tina Osen Hagen Håvard Strand OS-KRF/V Randi Jakobsen Stener Andre Hepsø OS-FRP

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Tina Osen Hagen Håvard Strand OS-KRF/V Randi Jakobsen Stener Andre Hepsø OS-FRP Møteprotokoll Utvalg: Osen kommunestyre Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: 30.01.2019 Tid: 09:00 12:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer John Einar Høvik Ordfører OS-AP Henning

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.01.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Kommunestyresalen Møtedato: 21.06.2012 Tid: Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset i Dyrøy Dato: 13.07.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.12.2018 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

Møteprotokoll nr. 2/2018

Møteprotokoll nr. 2/2018 Møteprotokoll nr. 2/2018 Utvalg: Formannskapet Møtested: Tinbua, Rådhuset Dato: 08.03.2018 Tid: 10:00 15:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ogne Undertun Ordfører AP Hans Eide Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Møteprotokoll. Tone Bårdli Medlem ÅF-SP Permisjon fra kl etter sak 15/2018 Håkan Berdahl Medlem ÅF-H

Møteprotokoll. Tone Bårdli Medlem ÅF-SP Permisjon fra kl etter sak 15/2018 Håkan Berdahl Medlem ÅF-H Møteprotokoll Utvalg: Åfjord - Det faste planutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 24.05.2018 Tid: 09:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Ordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Karin Olset MEDL KVAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Karin Olset MEDL KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 10:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jon Kristian Lomundal MEDL ÅF-KRF

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jon Kristian Lomundal MEDL ÅF-KRF Møteprotokoll Utvalg: Åfjord - Det faste planutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 26.09.2013 Tid: 09:00 16:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Ordfører

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested: Møterom PLM, Hitra Rådhus Dato: 08.05.2012 Tidspunkt: 17:00 20:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2018 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Henning Sundet MEDL OS-AP Stener Andre Hepsø MEDL OS-FRP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Henning Sundet MEDL OS-AP Stener Andre Hepsø MEDL OS-FRP Møteprotokoll Utvalg: Osen kommunestyre Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: 07.03.2018 Tid: 09:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer John Einar Høvik Ordfører OS-AP Oddbjørn

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Osen kommunestyre Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: Tid: 08:15 14:50

Møteprotokoll. Utvalg: Osen kommunestyre Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: Tid: 08:15 14:50 Møteprotokoll Utvalg: Osen kommunestyre Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: 03.05.2017 Tid: 08:15 14:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer John Einar Høvik Ordfører OS-AP Oddbjørn

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 13/3281-1 Dato: 04.06.2013 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 30.04.2013 Vedlegg: Sammendrag: Bakgrunn: Rapportering pr 30.04.2013 jf gjeldende

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 11.11.2015 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Roan kommunehus Roan kommunehus Møtedato:

Møteinnkalling. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Roan kommunehus Roan kommunehus Møtedato: Møteinnkalling Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Roan kommunehus Roan kommunehus Møtedato: 05.07.2018 Tid: 12:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Åshild Irene Hauknes

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent.

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent. KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/19 Møtedato: 03.06.2019 Tid: Kl. 09.00 12.00 Kl. 12.00-13.30 virksomhetsbesøk hos NAV Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Sak nr: 15/19

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Skriftelig saksbehandling (epost-møte) Dato: 06.08.2019 Tidspunkt: kl 08:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/1960-1 Dato: 06.05.2014 FINANSRAPPORTERING PR 31.12.2013 Bakgrunn: Rapportering pr 31.12.2013 jf gjeldende finansreglement. Rapportering -

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 26.09.2013 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Pål Halvor Bjerkli MEDL NOSP Jeanette Veibakken MEDL NOAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Pål Halvor Bjerkli MEDL NOSP Jeanette Veibakken MEDL NOAP Nordreisa driftsutvalg Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 07.02.2012 Tidspunkt: 10:00-14.30 Saksnr: PS 1/12 PS 8/12 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Fellesnemnda for kommunesammenslåing Møtested: Roanstua, Roan rådhus Dato: 16.10.2018 Tid: 10:00-15:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Ordfører

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskap Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 07.06.2016 Tid: 10:00-13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Stein Thomassen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 36-42 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Morgan Tyler Brandsø MEDL RO-H Gisle Brattgjerd MEDL RO-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Morgan Tyler Brandsø MEDL RO-H Gisle Brattgjerd MEDL RO-SP Møteprotokoll Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roanstua, Roan kommunehus Dato: 13.12.2018 Tid: 09:00 16:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Erik Jakobsen

Detaljer