Alternativ medisin. Av Lars Havrevold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alternativ medisin. Av Lars Havrevold"

Transkript

1 Alternativ medisin Av Lars Havrevold Innledning For de fleste mennesker med kroniske lidelser og handikap dukker spørsmålet om alternativ medisin opp før eller senere. I de senere år har dette fått mer oppmerksomhet enn tidligere, særlig fordi skolemedisinen ikke kan løse alt, og helbredelse ved bruk av alternative metoder ofte får stor medieoppmerksomhet gjennom aviser radio og fjernsyn. Alternativ medisin er et omstridt tema blant de tradisjonelle leger, og det er ikke ofte man får støtte og hjelp til å finne alternative behandlingsformer fra denne kanten. Det er stor skepsis til denne formen for behandling, og ofte begrenset interesse hos legene. Dette kan skyldes mange forhold, bl. a. at den alternative medisinens måte å forske og dokumentere sine resultater på ikke er i samsvar med den som er akseptert innenfor skolemedisinen, og det er også ofte manglende kunnskap om alternative metoder. Et annet forhold er at alternativ medisin forekommer i mange former, og det er ofte utøvere med svært begrenset kunnskap og utdannelse som tilbyr slike tjenester, og dette har medført at virksomheten har en rekke mindre seriøse utøvere. Det er i utgangspunktet nesten umulig å utøve noen form for behandling uten at man har et grundig kjennskap til anatomi og kroppens funksjonalitet, noe som krever et høyt grunnleggende utdannelsesnivå. Ikke desto mindre er det stadig flere mennesker som blir hjulpet av andre enn de tradisjonelle leger for sine plager og sykdom- mer, og ofte med oppsiktsvekkende resultater. Ryggmargsbrokk og alternativ medisin Før man begir seg ut på en søken etter helbredelse ved å prøve alternativ medisin er det et par ting man skal være klar over. All alternativ medisin er basert på det samme prinsipp om at den skal iverksette kroppens egne funksjoner til å helbrede seg selv. Begir man seg inn på behandling ved hjelp av alternative metoder, må man aldri se på dette som en erstatning for den generelle medisinske behandling man får i helsevesenet for øvrig. Denne utfører livsviktige oppgaver for vår gruppe og har i mange tilfeller intet alternativ. Når det gjelder personer med ryggmargsbrokk, må man være klar over at dette er en permanent fysisk defekt som ikke ved noen form for behandling kan elimineres. Den fysiske defekt kan imidlertid ofte føre til reduserte funksjoner i mange av kroppens delsystemer som resultat av redusert fysisk bevegelighet, som igjen kan resultere i kroniske smerter, infeksjoner, redusert immunforsvar, etc. Mange av disse lidelsene blir rutinemessig behandlet med medikamenter og antibiotika med tilfredsstillende resultat, likevel er man i den senere tid blitt mer og mer bekymret for bivirkninger ved for mye bruk av antibiotika og andre medisiner. For enkelte kan aktiv bruk av alternative metoder ofte redusere behovet for piller og medisiner betydelig.

2 All alternativ medisin er imidlertid i privat regi og må betales fullt ut av egen lomme. Enkelte behandlingsformer kreve mange behandlinger og det kan ta tid å oppnå resultater uten at dette er sikkert. Dette kan derfor på lang sikt bli relativt kostbart, men behøver ikke alltid det. Alternativ medisin en enkel forklaring Som nevnt ovenfor er den alternative medisin basert på at kroppens funksjoner skal stimuleres til å helbrede seg selv. I tillegg har de fleste en oppfatning om at menneskets psykiske tilstand ofte reflekteres i dets generelle helsetilstand. Hos et normalt friskt menneske vil kroppen bekjempe de fleste former for sykdom og holde den frisk. Her er det faktisk ingen uenighet mellom den etablerte medisin og alternativ vitenskap. Vi kjenner alle helsevesenets oppskrift på et sunt liv. Et sundt kosthold med rikelig mosjon, måtehold med tobakk og alkohol og en positiv li vsstil. Moderat mosjon stimulerer kroppens funksjoner og hjelper til med å holde deg frisk. Det er ikke noe unntak for funksjonshemmede, men det er ofte svært mye vanskeligere å oppfylle disse kravene. Et stillesittende liv i en stol foran TV eller på jobb er ofte den medisinske forklaringen på at vanlige mennesker pådrar seg en masse lidelser som går under betegnelsen livsstilssykdommer. Når man da pga. sitt handikap er henvist til å bruke rullestol og samtidig gjennom sitt livsløp har et relativt stort inntak av medisiner, vil man være i faresonen. Den alternative medisins forklaring på mange sykdommer er at kroppen er en helhet som fungerer som et orkester og alle instrumentene er viktige for å få laget en symfoni. Hvis noen av delene blir isolert eller ikke fungerer, vil dette kunne føre til diverse lidelser. Mange alternative medisinformer påberoper seg metoder for å lokalisere slike blokkeringer og løse dem opp på ulike måter. Bortsett fra homøopati og biopati, er de fleste metoder som klassifiseres som alternative, kroppsmanipulering uten medisinering og kirurgiske inngrep, og det er uten bivirkninger og kan sjelden føre til en forverring. Metoder som representerer grenseovergangen til det alternative og som er helt eller delvis akseptert i medisinen i dag, er følgende: Fysioterapi Kiropraktikk Akupunktur Utenom disse er de mest vanlige former Homeopati Soneterapi / Akupressur, også inkludert akupunktur Dypvevsmassasje Kinesologi Healing Vakummassasje ( også en form for sonebehandling) I tillegg til dette er det er det et mangfold av

3 former for terapi som har andre navn og som benytter kombinasjoner av disse terapiformer. Hvis jeg har ryggmargsbrokk og ønsker å prøve alternativ behandling, hva gjør jeg? Ønsker man å prøve seg med alternativ medisinske metoder, er det å anbefale å sette seg litt inn i hva dette innebærer. Å lese en bok som Alternativ Medisin av Jon Bjartnes kan være en god begynnelse. Han kaller boken for En håndbok for pasienter, og Lesebok for Nysgjerrige. Deretter er det verd å spørre venner og kjente og kanskje andre med ryggmargsbrokk om erfaringer, samt tenke gjennom hva man ønsker å oppnå, samt vurdere realismen i dette. Det er viktig å finne frem til de dyktige seriøse utøvere. Har man kommet så langt, er det viktig at man er sikker på at den alternative utøveren vet hva ryggmargsbrokk innebærer og de elementer som er involvert i dette. De fleste av oss vet at vår diagnose er omhandlet i en bisetning i legestudiet, og det er sjelden bedre hos andre medisinske utøvere. Når alt dette er klart, kan man sette i gang. Vi vet at alternativ behandling har vært vellykket for vår gruppe på flere områder. Dette gjelder blant annet: Urinveisinfeksjoner og andre infeksjonssykdommer Her dreier det seg bl.a. om generell styrking av immunforsvaret. Arrvev Mange har relativt store og ubehagelig arr på kroppen. Disse har ved forskjellige former for alternativ behandling vist store forandringer. Urtemedisin/naturmedisin, akupunktur og vakuumbehandling. Muskelstyrking Alle former for soneterapi kan ha god effekt for muskler som ikke normalt får naturlig stimulans. Tarm og blærefunksjon kan bedres ved stimulans som øker funksjon i de relevante muskelsystemene. Vi kan imidlertid ikke gi forhåpninger om de helt store forandringene. Er man i tvil og ønsker informasjon, har de fleste seriøse grener av alternative medisinske former, enten sin egen organisasjon eller har etablert større klinikker, ofte i samarbeid med andre. Her kan man alltid begynne.

4 Osteopati Anders Magnusson Osteopat Fysioteket, Askim Et utvalg av osteopatiske prinsipper ved behandling av pasienter med ryggmargsskade I osteopati ser man etter sammenheng mellom muskelskjelettsystemet og de andre kroppssystemene. Målet med behandlingen er å finne funksjons- og bevegelsesforstyrrelser og å normalisere disse. Alle osteopater tilknyttet Norsk Osteopat Forbund har bakgrunn i helsefag, som fysioterapeuter eller leger. Ved behandling av ryggmargsskade vil det være viktig å evaluere alle kroppssystemer som kan være affisert. En nøyaktig undersøkelse helst i samarbeid med nevrolog, ev. nevrokirurger, vil være av stor viktighet. Muskelskjelettsystemet må vurderes bl.a. med tanke på kraft, styrke, førlighet og bevegelsesutslag. Disse elementene må vektlegges i en spesifikk opptrening. Fordøyelsessystemet er ofte også påvirket ved denne type skade. Her vil det være viktig å forsøke å påvirke ved lokale mekaniske teknikker for å stimulere, spesielt tykktarm. Viktig vil også være teknikker med vekt på å påvirke det autonome (ikkeviljestyrte ) nervesystemet. Her kan teknikker på den enkelte nerve så vel som på små nervesentre i buken ha positiv effekt. Sirkulasjonssystemet må også tas i betraktning. Bindevev omslutter/inneholder blod- og lymfeårer. Her kan det forekomme fiksasjoner med redusert bevegelse som kan føre til spenninger og nedsatt sirkulasjon. Væskeansamlinger og hevelser kan over tid bli en følgetilstand. De indre organers opphengssystem vil bli vurdert med tanke på fleksibilitet og bevegelighet. Dette har betydning for sirkulasjonssystemet både lokalt og i kroppen som helhet. Man kan ikke se bort fra at dette kan påvirke det enkelte organs funksjonalitet. Fleksibiliteten av de indre organers opphengssystem har også stor betydning for ryggradens bevegelighet. Det er her belyst enkelte elementer som vil bli vektlagt i en osteopatisk handling av ryggmargsskadede. En individuell vurdering av den enkelte pasient vil imidlertid alltid være påkrevd. Ønsker man ytterligere opplysninger/informasjon, kan Norsk Osteopat Forbund kontaktes på tlf. 3: , E-post: Webside: Her kan man få en oversikt over praktiserende osteopater.

5 Akupunktur Astrid Skår Akupunkturen oppstod i Kina, og spredte seg i århundrene etter Kristi fødsel til andre land i Asia. I dag har land som Japan, Nord- og Sør-Korea og Vietnam flere hundre år gamle akupunkturtradisjoner. Akupunkturen ble brakt til Europa av jesuittmunker på hundretallet. I 1820-årene ble det undervist i metoden ved flere universitetssykehus i Paris, som da var verdens medisinske sentrum. I 1829 ble en avhandling om akupunktur forsvart for den medisinske doktorgrad i Uppsala. Akupunktur slo ikke helt igjennom i etablert medisin, og frem til 1970 hadde få vestlige leger hørt om metoden. Akupunktur ble anvendt på øyeavdelingen ved Rikshospitalet allerede i årene. Men den store interessen for akupunktur i vår moderne tid startet først etter at en norsk legegruppe var i Kina i En av pionerene var professor Birger Kaada som har levert et betydelig bidrag til forståelsen av akupunkturens smertehemmende mekanismer. Han var blant de forskere som formulerte de nevrofysiologiske grunnmekanismer som måtte ligge til grunn for effekten av akupunktur, hypoteser som senere er blitt bekreftet gjennom videre forskning innen smertefysiologien. NFKA har i dag 210 medlemmer og i tillegg ca 140 assosierte medlemmer hvorav de fleste er studenter ved Norsk Akupunkturskole (NFKA). Foreningens medlemmer er leger, tannleger, fysioterapeuter og andre med en medisinsk grunnutdannelse tilsvarende minimum fysioterapeut/sykepleier-nivå. NFKAs medlemmer har en akupunkturfaglig deltidsutdannelse over 3,5 år (med minimum 900 undervisningstimer). Tid og antall behandlinger En behandling hos en NFKA-akupunktør tar vanligvis mellom 20 og 45 minutter, avhengig av alder og av hva du behandles for. Antall behandlinger kan variere, 2 til 6 ved akutte plager og mer enn 10 ved kroniske plager. Noen velger å benytte akupunktur for å styrke immunforsvaret sitt, mens andre, med f.eks. kroniske plager velger kontinuerlige vedlikeholdsbehandlinger. Vanligvis behandler man 1 til 2 ganger per uke, men i noen tilfeller sjeldnere, særlig hvis det dreier seg om vedlikehold. Når bruker man akupunktur? Pasienter som oppsøker akupunktør bør være undersøkt av lege for den aktuelle lidelsen på forhånd. I enkelte tilfeller vil konvensjonell behandling være det viktigste, mens akupunkturbehandlingen blir en tilleggsbehandling. Smertetilstander Akupunktur brukes mye for kroniske smertetilstander. Spenningshodepine, migrene, kroniske smerter i muskel-skjelettsystemet (for eksempel smerter i nakke, skulder, albu, håndledd, fingre, ryggrad, lumbago, hofte, knær, ankler, føtter og tær kombinert med innskrenket bevegelighet), rheumatoid artritt (i stadium I og Il), kjeveleddsproblemer, akutte smerter, postoperative smerter, skader og forstuvning. Nevrologiske tilstander Hodepine, migrene, neuralgier (f eks trigeminusnevralgi), hemiplegi etter hjerneslag, Bells paralyse (perifer fascialisparese)

6 Luftveier Allergisk rhinitt, kronisk sinusitt, akutte symptomer på betente mandler og halsbetennelse, men her anbefales også antibiotika, bronkial astma uten komplikasjoner. Fordøyelse Mange funksjonelle og psykosomatiske forstyrrelser kan behandles med akupunktur. Kvalme og oppkast etter operasjon, og etter cellegiftbehandling, for mye eller lite magesyre, forstoppelse, diaré, irritabel tykktarm, gallesten. Tilstander i urinveier og genitalia Hovedsakelig funksjonelle eller psykosomatiske problemer. For eksempel inkontinens, enuresis, urinretensjon, blæresten, impotens, mannlig infertilitet, sædkvalitet, (kronisk blærekatarr hos kvinner, står ikke på WHOs liste, men er nylig dokumentert i Norge). Gynekologiske forstyrrelser Menstruasjonssmerter, premenstruelle spenninger, kvinnelig infertilitet, svangerskapskvalme, feil fosterstilling, hjelp til smertelindring og utdriving ved fødsel, mangelfull melkeproduksjon etter fødsel. Hjerte-/kartilstander For lavt og for høyt blodtrykk, psykosomatiske hjertesykdommer, lindring av smerte ved hjertekrampe. Blod Levkopeni etter stråle- og cellegiftbehandling. Lettere psykiatriske tilstander Lettere depresjons- og angsttilstander, søvnløshet, ulike stresstilstander. Avhengighetsproblemer Tobakksavhengighet, alkoholavhengighet, narkotikaavhengighet, overdreven spising. Gjelder både hjelp ved avvenning og abstinensproblemer som uro, nervøsitet, overdreven appetitt osv. Sanseorganene Menieres syndrom, smerter i øret. Annet Herpes zoster (helvetesild).

7 Homøopati ved urinveisinfeksjoner Av homøopat Øyvind Nord Homøopati er en av mange alternative behandlingsmetoder som tilbys i dag. Homøopati har en 200 år lang historie og er opprinnelig en «skolemedisinsk» gren. Behandlingen av infeksjonssykdommer har vært den viktigste grunnen til spredningen av homøopati som behandlingsmetode i dens tidlige historie. Militærleger benyttet effektivt homøopati i kampen mot kolera på tidlig 1800-tallet. Gjennombruddet var ved behandling av malaria. Det har etter penicillinets gjennombrudd i medisinen vært forsømt en del av utviklingen og forskningen på homøopati. Den spesielle fortynningsmetoden ved fremstilling av homøopatisk medisin har medført mistro til virkningen av behandlingen. Mange kliniske forsøk viser klart effekten av homøopati. (K. Linde og W. Jonas: 89 kliniske studier publisert i Lancet 9/20/97). Metoden er vanligere i USA, England, Frankrike, Tyskland, Nederland og Belgia enn i Skandinavia. Særlig utbredt er den i veterinærmedisin i England og det kontinentale Europa. I noen land praktiseres homøopati kun av vanlige leger (f.eks. Frankrike hvor 12 % av allmennpraktiserende leger benytter seg av homøopati regelmessig og ca 50 % benytter den av og til). Ellers praktiseres homøopati av spesialutdannede homøopater i de fleste vestlige land. I dag er nødvendigheten av behandlingsmetoder uten penicillin ved infeksjonssykdommer blitt aktualisert. Homøopati er et godt tilbud da det er immun-stimulerende. Egentlig behandler man ikke sykdommer slik de er definert og kategorisert av den ortodokse medisinen. Hele kroppens symptomregister (så vel objektive som subjektive) blir analysert for å kunne definere den individuelle sykdomsprosessen. Disse symptomene blir betraktet som et direkte uttrykk for organismens forsvarsmekanismer ved sykdom. Altså ikke som en syk- Dom, men en reaksjon mot sykdom. Homøopatisk medisin blir så gitt for å stimulere denne reaksjonen mot sykdom i håp om at organismen skal kunne overkomme sykdommen ved egen hjelp. Urinveisinfeksjoner hos ryggmargsbrokk og hydrocephalus pasienter Ryggmargsbrokk er dessverre en permanent fysisk defekt som pasienten må lære seg å leve med. Urinveisinfeksjoner er en hyppig ringvirkning hos ryggmargsbrokk pasienter. Årsaken til urinveisinfeksjonshyppigheten er ofte manglende blæretømming og hyppig kateterisering som en følge av dette. Vanligvis vil man forsøke å behandle den bakenforliggende årsaken ved homøopati, men i slike tilfeller må man behandle infeksjonene i seg selv hver gang de kommer. Homøopatisk behandling er dog allikevel nyttig for å begrense nødvendigheten av antibiotikabruken. Det fins 91 ulike homøopatiske medisiner som er indikert ved blærebetennelse. I tillegg kommer over 100 preparater ved nyreinfeksjoner. De individuelle symptombildene hjelper terapeuten å plukke ut de mest virksomme preparatene. F.eks. er det forskjellige medisiner som vil virke hvis pasienten har smerter i urinrøret før, under, på slutten av eller etter vannlating. Hyppig vannlating, falske trengninger, farge og lukt på urinen, smerteoppleveise (stikkende, skjærende, brennende, pressende, krampende), feber og nedsatt allmenntilstand er eksempler på symptomer som vil oppleves forskjellig. Denne individualiseringsprosessen er det viktigste middel til å finne en homøopatisk medisin som vil kunne ha effekt på infeksjonen. Konsultasjonen De fleste byer i Norge har praktiserende homøopater. I telefonkatalogens gule sider kan man finne homøopater under rubrikken Homøopati. For å kunne analysere pasientens totale symptombilde (inkluderer sykehistorie, fysisk og psykisk allmenntilstand) vil førstegangskonsultasjonen være den mest omfattende og tidkrevende. Når dette er gjort

8 Grundig, vil senere konsultasjoner være raskere og vil rette oppmerksomheten mer mot de akutte plagene. Det er ofte en fordel å foreskrive et «konstitusjonsmiddel» når pasienten ikke har akutte plager. På grunnlag av sykehistorie, kroppskonstitusjon og allmenntilstand vil man kunne finne et middel som styrker organismen generelt og som vil kunne forebygge eller gjøre pasienten sterkere mot neste infeksjon. Ofte vil en pasient ha lignende symptombilde ved hver infeksjon og homøopaten kan plukke ut 2 3 medisiner som pasienten kan ha stående hjemme og ta i samråd med homøopaten. Tilgjengelighet til medisinene Homøopatiske medisiner føres av alle landets apotek. Ikke alle apotek har lager av homøopatiske medisiner, men bestiller medisinene fra grossist og leverer til pasient innen 1 2 dager. Medisinene kommer i form av dilusjoner, tabletter, piller eller i sjeldne tilfeller injeksjoner. Eksempler på homøopatiske medisiner og deres indikasjoner ved urinveisinfeksjon: Apis mellifica (honning-bie): Brennende smerte i urinrøret forsterket ved siste dråper. Kan ha skarpe smerter langs urinleder mot nyret etter vannlating. Vanskelig å tømme blæren. Ufrivillig vannlating hvor man ikke merker at urinen passerer. Lite og dyp farget urin. Eller melkefarget urin. Albuminuri. Slim på slutten av eller etter vannlating. Feber uten tørste. Ingen tørste ved hete og svette, men vil drikke når heten gir seg. Generelt ødem. Svært berørings- og trykk-øm på deler av kroppen. Ødemer i ansiktet og rundt øynene. Pasienten føler seg varm og vil ha det kjølig. Belladonna (atropinholdig plante): Hyppig trang til vannlating. Kan ha blod i urinen. Smerter i nedre buk og rygg som er pressende eller krampelignende. Mørkt bunnfall i urinen. Feber kommer tidlig og stiger raskt. Brennende hete, særlig i hodet. Kan ha hete i hodet og kalde lemmer samtidig. Ofte høy feber uten svette. Knallrød i ansiktet under feber. Feber ofte uten svette, eller svette som kommer raskt og forsvinner raskt. Cannabis Sativa (Hamp): Smerte ytterst i urinrøret. Smerter utenom vannlatingen. Brenning i blære som forsterker seg like etter vannlating. Smerten ytterst i urinrøret gir en følelse av falske trenginger. Retensjon av urin som forverres av forstoppelse. Ufrivillig vannlating pga lammelse av blæren. Lite feber. Cantharis (spansk flue): Cantharis er indikert ved svært smertefulle urinveisinfeksjoner. Smerter i både urinrør, blære, urinledere og nyre. Smerter i alle faser av vannlatingen. Også indikert ved smerter etter kateterisering. Konstant følelse av å skulle late vannet, men kommer bare noen dråper av gangen. Feber med kramer i mage og rygg. Kaldsvette på hender og føtter under feber. Sarsaparilla: Sterk smerte i urinrør eller blære på slutten av vannlating. Smerten sprer seg fra urinrør og opp til blære. Kramper i blæra. Blære distendert og svært øm ved trykk. Blødning fra urinrør etter vannlating. Kuldefølelse fra blære og opp igjennom ryggen etter vannlating. Lite feber, men mye frysinger ved blæresymptomer. Føler at varme lindrer plagene. Staphisagria: Press i blæra med en følelse av at blæra ikke tømmer seg helt. Som om noe renner eller klør i urinrøret konstant. Brenninger i urinrør under vannlating. Urinen passerer i en tynn stråle eller kun i dråper. Ufrivillig vannlating ved hoste, nysing eller latter. Kløe eller stikkinger over nyreregionen. Ofte indikert etter kateterisering. Kuldefølelse ved feber. Sultfølelse ved feber. Forstoppelse ved feber. Lite svette, men kan lukte svovel. Terebinthina (terpentin): Sterk brenning i nyreregionen og blære. Sterk brenning i hele buken under vannlating. Aromatisk lukt av urinen. Brenning i nyreregionen hele natten. Blod og brunt bunnfall i urinen. Generell hete med voldsom tørste. Purpura hæmorrhagica (små hudblødninger) under feber. Urinveisinfeksjoner som raskt sprer seg til nyrer.

9 Naprapati Naprapati er verken et medisinsk emne eller en behandlingsmetode, men et behandlingssystem som bygger på manuell medisin. De ulike metoder som bygger opp naprapatien er ikke unike for naprapatien, men inngår i ulike deler av den manuelle medisinen som utøves av kiropraktorer, fysioterapeuter, leger, osteopater og massasjeterapeuter. Det som er det unike med dette behandlingssystemet, er hvordan metoder blir kombinert for å gi best mulig effekt. Et eksempel på dette kan være en pasient med spenninger i skuldre og nakke, samt hodepine. Denne pasienten kan eksempelvis behandles med massasje, manipulasjon/mobilisering, triggerpunktsbehandling og muskeltøy. Disse behandlingsmetodene kan kombineres på ulike måter, avhengig av hva som er årsaken. Ordet naprapati kommer av det tsjekkiske «napravit», som betyr å korrigere, og det greske «pathos», som betyr smerte. Naprapatiens hensikt er derav å korrigere årsaken til smerte. Naprapatien er opprinnelig en utvikling fra kiropraktikken. Yrket oppstod i 1907, da den amerikanske kiropraktoren Oakley Smith, formulerte grunntesene for naprapatien. Oakley Smith var blant annet forsker, lærer, rektor og foreleser innenfor kiropraktikken, før han i 1908 grunnla et eget institutt for naprapati. Oakley Smith konsentrerte seg ikke bare om ryggraden, men også det øvrige skjelettet, muskler og sener. Under 1900-tallets utvikling av naprapatien i USA, og siden 1970 i Sverige, har naturligvis naprapatien blitt forandret, utviklet og påvirket av andre virksomheter som fysioterapi, idrett, forskning og den etablerte medisinen. Naprapatien har i dag en meget bred plattform å stå på. Dette gjelder så vel de grunnmedisinske og humanbiologiske kunnskaper, som kunnskaper innen den manuelle medisinen og de behandlingsteknikker den omfatter. Naprapatien har en sterk nordisk forankring og har lenge vært den klart dominerende grenen innen den manuelle medisinen i Norden. Eksempelvis er det i dag 650 naprapater i Sverige. Disse naprapatene gir mellom halvannen og to millioner behandlinger til over en kvart million mennesker i løpet av et år. Naprapater er i dag en offentlig godkjent yrkesgruppe i både Sverige og Finland. Da det også finnes naprapater i alle de nordiske landene, vil nok naprapatien godkjennes også i Norge. Det er i dag ca 30 naprapater i Norge, og det er ca. 35 nordmenn som går på Naprapathøgskolan i Stockholm. Det er ikke alltid man kan sette en sikker diagnose før man begynner å behandle en pasient. Det man da gjør er å jobbe ut fra en preliminær diagnose (trolig diagnose). Ofte ligger det flere fysiologiske årsaker bak en pasients problem, og derfor vil pasientens diagnose sammenfattes av flere enkeltdiagnoser. Men rygg- og leddsmerter er det vanligste. VIrksomhetsområdet til naprapatien innbefatter å forebygge, utrede og behandle funksjonspåvirkninger og smertetilstander i bevegelse og støtteorganene. Dette brede virksomhetsområdet medfører at også pasientklientellet blir deretter. N aprapater behandler alt fra eliteidrettsutøvere, yrkesaktive til så vel yngre som eldre pasienter. Naprapater behandler både akutte, subakutte og kroniske problemer. Ettersom pasientklientellet er så bredt, stilles det store krav til naprapatens differensialdiagnostiske kunnskaper.

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur?

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur? hva er akupunktur? Interessen for akupunktur har de siste årene vært stadig økende - både i Norge og verden forøvrig. Flere og flere pasienter velger akupunktur for å kvitte seg med, dempe eller forebygge

Detaljer

STUDENTKLINIKKEN AKUPUNKTUR & OSTEOPATI

STUDENTKLINIKKEN AKUPUNKTUR & OSTEOPATI STUDENTKLINIKKEN AKUPUNKTUR & OSTEOPATI OM STUDENTKLINIKKEN STUDENTKLINIKKEN VED Norges Helsehøyskole Campus Kristiania (NHCK) tilbyr akupunktur- og osteopatibehandling i moderne lokaler på Ullevål Stadion.

Detaljer

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR Hva er akupunktur? Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform som både gjennom lang erfaring og moderne medisinsk forskning har vist seg å være en effektiv behandlingsmetode

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om akupunktur

Befolkningsundersøkelse om akupunktur Befolkningsundersøkelse om akupunktur Webundersøkelse gjennomført for Norsk Akupunkturforening Oslo Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen ble gjennomført på web i juni 2006 blant Totalt besvarte 1036 personer

Detaljer

Del 3. 3.5 Diabetes mellitus

Del 3. 3.5 Diabetes mellitus Del 3 3.5 Diabetes mellitus 1 Hva er diabetes? Kronisk sykdom som fører til høyt blodsukker fordi bukspyttkjertelen har sluttet med eller produserer for lite produsere insulin Bukspyttkjertelen ligger

Detaljer

21.05.2012. 3.5 Diabetes mellitus. Hva er diabetes? Type 1 Diabetes. Del 3

21.05.2012. 3.5 Diabetes mellitus. Hva er diabetes? Type 1 Diabetes. Del 3 Del 3 3.5 Diabetes mellitus 1 Hva er diabetes? Kronisk sykdom som fører til høyt blodsukker fordi bukspyttkjertelen har sluttet med eller produserer for lite produsere insulin Bukspyttkjertelen ligger

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 1. HVA ER REVMATISK FEBER? 1.1. Om revmatisk feber Revmatisk feber er forårsaket

Detaljer

Tips og råd om overaktiv blære. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no

Tips og råd om overaktiv blære. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no Tips og råd om overaktiv blære Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no VES-110038-1 02.2011 Relevans.net Man regner med at omtrent 200 millioner mennesker i verden har problemer med blæren.

Detaljer

Vesikoureteral refluks (VUR) hos barn

Vesikoureteral refluks (VUR) hos barn Oceana Parent Booklet-NO.qxp:Layout 1 15/03/2011 16:05 Page 1 Vesikoureteral refluks (VUR) hos barn Brosjyre til pasienter/foreldre Oceana Parent Booklet-NO.qxp:Layout 1 15/03/2011 16:05 Page 2 Forstå

Detaljer

Fibromyalgi er FIBROMYALGI. Er det en ny sykdom? Hvor mange er det som rammes? symptomer. Smertene

Fibromyalgi er FIBROMYALGI. Er det en ny sykdom? Hvor mange er det som rammes? symptomer. Smertene Fibromyalgi er FIBROMYALGI hva er det? hvorfor får man det? hvilken behandling er effektiv? en vanligste årsak til kroniske muskel og leddsmerter blant kvinner 20-50 år smerter i muskler, sener og leddbånd

Detaljer

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det?

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det? NORGES FIBROMYALGI FORBUND Fibromyalgi, hva er det? En orientering om fibromyalgi Utgitt av Norges Fibromyalgi Forbund Utarbeidet av Jorun Lægraid september 2004 Revidert 2008 HVA ER DET? når du får snikende,

Detaljer

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk Pasientguide Lymfødempoliklinikk 1 Lymfødempoliklinikk Enhet fysioterapi og ergoterapi på Klinikk Kirkenes har poliklinisk tilbud til pasienter med lymfødem. Lymfødempoliklinikken prioriterer Pasienter

Detaljer

Inkontinens betyr å ikke kunne holde på noe og brukes oftest om ufrivillig urinlekkasje.

Inkontinens betyr å ikke kunne holde på noe og brukes oftest om ufrivillig urinlekkasje. Urininkontinens Inkontinens betyr å ikke kunne holde på noe og brukes oftest om ufrivillig urinlekkasje. Flere tusen norske kvinner og menn har inkontinensproblemer. Mange holder derfor plagene for seg

Detaljer

Brukerveiledning BCG-TICE. Deles kun ut av helsepersonell ved oppstart av BCG-TICE behandling

Brukerveiledning BCG-TICE. Deles kun ut av helsepersonell ved oppstart av BCG-TICE behandling BCG-TICE Deles kun ut av helsepersonell ved oppstart av BCG-TICE behandling Generelt Du har fått diagnostisert overflatisk blærekreft, og din urolog anbefaler behand ling med BCG. Her følger informasjon

Detaljer

Viktig informasjon til pasienter som starter på behandling med MAVENCLAD

Viktig informasjon til pasienter som starter på behandling med MAVENCLAD Viktig sikkerhetsinformasjon MAVENCLAD 10 mg tabletter kladribin Pasientveiledning Viktig informasjon til pasienter som starter på behandling med MAVENCLAD Melding av bivirkninger Kontakt lege dersom du

Detaljer

Helse og velvære. med. naturlige teknikker

Helse og velvære. med. naturlige teknikker Din Naturlige Vei til Sunnhet og Velvære Lær hvordan du kan behandle deg selv med enkle og effektive teknikker! Hei, og velkommen til dette minikurset der du vil lære om forskjellige teknikker du kan ta

Detaljer

Fysioterapi for kvinner

Fysioterapi for kvinner Fysioterapi for KVINNER Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Mangfold av helsetilbud: Er Sola helsekommunen i Rogaland? I Sola sentrum florerer det av ulike helsetilbud for enhver sykdom eller lidelse. Det finnes over 20 private helseforeteak i tillegg til rundt

Detaljer

Fysioterapi og MeDisiNsK akupunktur

Fysioterapi og MeDisiNsK akupunktur Fysioterapi OG MEDISINSK akupunktur Hva er medisinsk akupunktur eller bruk av nåler i fysioterapi? Medisinsk akupunktur er en terapeutisk modalitet hvor tynne nåler brukes i behandling. Medisinsk akupunktur

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA. (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter

Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA. (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig.

Detaljer

BCG-medac. Behandling med BCG-medac. - Pasientinformasjon

BCG-medac. Behandling med BCG-medac. - Pasientinformasjon BCG-medac Behandling med BCG-medac - Pasientinformasjon Introduksjon Diagnos Legen din har gitt deg diagnosen urinblærekreft og har anbefalt at du behandles med BCG. Legen din har ansett risikoen for at

Detaljer

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber Versjon av 2016 1. HVA ER PERIODISK NLRP 12-FORBUNDET FEBER 1.1 Hva er det? Sykdommen er arvelig. Det endrede genet ansvarlig

Detaljer

Nina Strøm slet med muskelsmerter og låsninger i nakke og rygg og var sykemeldt i lange perioder. Etter at hun lærte å puste på nytt ble hun frisk.

Nina Strøm slet med muskelsmerter og låsninger i nakke og rygg og var sykemeldt i lange perioder. Etter at hun lærte å puste på nytt ble hun frisk. Nina ble smertefri med Pust Yoga: -Jeg måtte lære å puste på nytt -Jeg pustet meg frisk 5 Nina Strøm slet med muskelsmerter og låsninger i nakke og rygg og var sykemeldt i lange perioder. Etter at hun

Detaljer

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Lær mer om Lupus Innledning Hvis du leser denne brosjyren, er du sannsynligvis rammet av lupus eller kjenner noen med sykdommen. Lupus blir

Detaljer

Viktig å vite om eldre personer med blødersykdom

Viktig å vite om eldre personer med blødersykdom Viktig å vite om eldre personer med blødersykdom 06.11.2013 1 Eldre blødere Denne brosjyren skal informere kommuner om en ny pasient- og klientgruppe de eldre bløderne. Blødersykdom er en alvorlig livslang

Detaljer

Dystoni brukes både om ulike sykdomsgrupper og som

Dystoni brukes både om ulike sykdomsgrupper og som Dystoni Selve ordet Dys-toni betyr feil spenning i muskulaturen og gir ufrivillige bevegelser Dystoni brukes både om ulike sykdomsgrupper og som symptombeskrivelse. Dystoni skyldes endrede signaler fra

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er ulcerøs kolitt?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til ulcerøs kolitt... 11 Prognose... 13 Behandling... 13 Hva kan man gjøre selv... 15 Hva

Detaljer

Temadag for helsesøstre 14.10.2015. Ved Anett Mykleby, overlege Barnenevrologisk seksjon Barne og ungdomsklinikken Ahus

Temadag for helsesøstre 14.10.2015. Ved Anett Mykleby, overlege Barnenevrologisk seksjon Barne og ungdomsklinikken Ahus Temadag for helsesøstre 14.10.2015 Ved Anett Mykleby, overlege Barnenevrologisk seksjon Barne og ungdomsklinikken Ahus Hodepine hos barn - hvordan kan vi hjelpe? Rollen til en helsesøster hos barn med

Detaljer

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet DET ER MANGE SOM HAR OPPLEVD FÅFENGTE UNDERSØKELSER OG UNØDVENDIGE SYKEMELDINGER. VI VIL GI DEG EN ANNEN HISTORIE Å FORTELLE.

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Lær mer om Lupus Innledning Hvis du leser denne brosjyren, er du sannsynligvis rammet av lupus eller kjenner noen med sykdommen. Lupus blir

Detaljer

Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom)

Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom) Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom) Kurs om yrkesskader og yrkessykdommer Norsk Trygdemedisinsk Forening Trondheim 5.-6.11.2009 Bjørn Hilt Arbeidsmedisinsk

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE

RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE Korrigert av kommuneoverlege Anne-Line Sommerfeldt april 2012 Smittsomme sykdommer opptrer hyppig blant barn, og barnehagen er en arena for å føre sykdommer videre.

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

Behandling av ulike vannlatingsplager

Behandling av ulike vannlatingsplager Behandling av ulike vannlatingsplager Et behandlingsopplegg avhenger av hvilket vannlatingsproblem pasienten har. Før man bestemmer behandlingsmåte må pasienten ofte utredes. En enkel utredning kan mange

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Bechets Sykdom Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1. Hvordan blir sykdommen diagnostisert? Diagnosen stilles først og fremst på bakgrunn av symptombildet

Detaljer

bewell HELSE LIVSKVALITET VELVÆRE

bewell HELSE LIVSKVALITET VELVÆRE bewell HELSE LIVSKVALITET VELVÆRE På kvadrat kjøpesenter DIN HELSEKLINIKK Fysioterapi, Naprapati, Massasjeterapi og Coaching. 01 Fysioterapi Naprapati Stiv nakke, vond rygg eller belastningsskader? Da

Detaljer

Henoch-Schönlein Purpura

Henoch-Schönlein Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Henoch-Schönlein Purpura Versjon av 2016 1. OM HENOCH-SCHÖNLEIN PURPURA (HSP) 1.1 Hva er det? Henoch-Schönlein purpura (HSP) er en tilstand der veldig små

Detaljer

Fotterapi og kreftbehandling

Fotterapi og kreftbehandling Fotterapi og kreftbehandling Autorisert fotteraput Karina Solheim Fagkongress Stavanger 2015 Kreftoverlevere Man regner at 1 av 3 vil bli rammet av kreft i løpet av livet. Den relative femårsoverlevelse

Detaljer

Helseprofil. Kontaktinformasjon Personnummer: Adresse: Postnummer: Poststed:

Helseprofil. Kontaktinformasjon Personnummer: Adresse: Postnummer: Poststed: Røntgen, dato: Pasient nr.: Konsultasjon, dato: Helseprofil Kontaktinformasjon Navn: Personnummer: Adresse: Postnummer: Poststed: Telefon: E-post: Kjønn: mann kvinne), Sivilstatus: Barn: nei, antall: Yrke:

Detaljer

Familiær Middelhavsfeber (FMF)

Familiær Middelhavsfeber (FMF) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Familiær Middelhavsfeber (FMF) Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Generelt følger man denne tilnærmingen: Klinisk mistanke:

Detaljer

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM Thyreoideascientigrafi gir en grafisk framstilling av skjoldbruskkjertelen. Hva er Graves sykdom? Graves er en sykdom der skjoldbruskkjertelen danner for

Detaljer

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter Gruppesamling 1 Hovedfokus: Sykdom og muligheter Aktiv deltagelse Å være aktiv gir grunnlaget for at noe skjer med deg Mennesker lærer best og har lettere for å forandre vaner ved å gjøre og ikke bare

Detaljer

Smerter i ledd og muskler, men uten diagnose? Kanskje du har fibromyalgi?

Smerter i ledd og muskler, men uten diagnose? Kanskje du har fibromyalgi? FIBROMYALGI Smerter i ledd og muskler, men uten diagnose? Kanskje du har fibromyalgi? En informasjonsbrosjyre fra Norges Fibromyalgi Forbund EN REVMATISK LIDELSE? Fibromyalgi er ikke en livstruende sykdom.

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Lyme Artritt Versjon av 2016 1. HVA ER LYME ARTRITT? 1.1 Hva er det? Lyme artritt er en av sykdommene som skyldes bakterien Borrelia burgdorferi (Lyme borreliose).

Detaljer

Bekkenbunns- og blæretrening

Bekkenbunns- og blæretrening Bekkenbunns- og blæretrening For menn Blæren.no Fakta om inkontinens (urinlekkasje) Inkontinens er vanligere enn du tror. Omtrent 5 % av alle menn opplever en eller annen form for inkontinens. Det er

Detaljer

Bekkenbunnsog blæretrening

Bekkenbunnsog blæretrening Bekkenbunnsog blæretrening Fakta om inkontinens (urinlekkasje) Inkontinens er vanligere enn du tror, og du kan få behandling for det. De aller fleste med inkontinens er kvinner. Det er ikke bare eldre

Detaljer

Klinikk for Alle Bedrift

Klinikk for Alle Bedrift Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet B E H A N D L I N G E R G R A T I S, S Y K E M E L D I N G K O S T E R! Kiropraktoren behandler i stedet for å sykemelde Hodepine,

Detaljer

BEKKENBUNNEN. Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for kvinnehelse kvinnehelse@fysio.no, www.fysio.no/kvinnehelse

BEKKENBUNNEN. Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for kvinnehelse kvinnehelse@fysio.no, www.fysio.no/kvinnehelse BEKKENBUNNEN Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for kvinnehelse kvinnehelse@fysio.no, www.fysio.no/kvinnehelse HVA ER BEKKENBUNNEN? Bekkenbunnen består av tre lag muskler som ligger innvendig i bekkenet,

Detaljer

Behandling av de vanligste sykdommene

Behandling av de vanligste sykdommene Modul 5 Behandling av de vanligste sykdommene Vi bruker de kinesiske øre akupunktur punktene som er hovedsakelig tatt fra det mikrosomatope som føyer seg til teorien om tradisjonell kinesisk medisin Som

Detaljer

å unngå allergenet (allergen = det stoffet som framkaller allergien) allergivaksinasjon symptomdempende medisiner

å unngå allergenet (allergen = det stoffet som framkaller allergien) allergivaksinasjon symptomdempende medisiner Immunterapi kan hjelpe - Er det mulig å behandle dyreallergi? - Det mest vanlige har vært å behandle selve symptomene. Til dette bruker man gjerne antihistaminer, enten i form av tabletter, inhalasjonsspray,

Detaljer

Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA. (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter

Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA. (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig.

Detaljer

Juvenil Dermatomyositt

Juvenil Dermatomyositt www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Juvenil Dermatomyositt Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Er sykdommen forskjellig hos barn og voksne? Dermatomyositt hos voksne (DM) kan være sekundært

Detaljer

Agnete Egilsdatter Kristoffersen NAFKAM. Hvordan ser landskapet ut innen alternativ behandling i dag? Hva legger vi i bruk av alternativ medisin?

Agnete Egilsdatter Kristoffersen NAFKAM. Hvordan ser landskapet ut innen alternativ behandling i dag? Hva legger vi i bruk av alternativ medisin? Agnete Egilsdatter Kristoffersen NAFKAM Hvordan ser landskapet ut innen alternativ behandling i dag? Hva legger vi i bruk av alternativ medisin? Disposisjon Begrepsavklaring Bruk av alternativ medisin

Detaljer

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon om sykdommen Du har sykdommen myelodysplastisk syndrom som vi gjerne forkorter til MDS. Myelo betyr marg, i denne sammenheng benmarg.

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. MODURETIC Mite, 25 mg/2,5 mg, tabletter. hydroklortiazid og amiloridhydroklorid

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. MODURETIC Mite, 25 mg/2,5 mg, tabletter. hydroklortiazid og amiloridhydroklorid PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN MODURETIC Mite, 25 mg/2,5 mg, tabletter hydroklortiazid og amiloridhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta

Detaljer

SATS Norge. Standardisert akuttmedisinsk vurderings- og prioriteringsverktøy. Oppgavehefte versjon 3.0 CASE-OPPGAVER

SATS Norge. Standardisert akuttmedisinsk vurderings- og prioriteringsverktøy. Oppgavehefte versjon 3.0 CASE-OPPGAVER SATS Norge Standardisert akuttmedisinsk vurderings- og prioriteringsverktøy 04.08.2016 CASE-OPPGAVER Oppgaver voksne og barn over 15 år. Skriv poengsum i hvert felt, summer og skriv score i feltet TEWS.

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING MED RIXATHON (RITUKSIMAB)

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING MED RIXATHON (RITUKSIMAB) FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING (RITUKSIMAB) VED IKKE-ONKOLOGISKE INDIKASJONER 2 3 I denne håndboken vil du få svar på noen av spørsmålene du kanskje har vedrørende bivirkninger og potensiell risiko ved

Detaljer

Operasjon ved Seneskade i Skulderen

Operasjon ved Seneskade i Skulderen Operasjon ved Seneskade i Skulderen Andre navn: Rotator cuff ruptur. Skade i rotatormansjetten. ( alle bilder: www.alltheweb.com ) Rotatorsenene i skulderen er 4 kraftige sener, som stabiliserer leddkulen

Detaljer

Kan jeg gå i barnehagen i dag?

Kan jeg gå i barnehagen i dag? Kan jeg gå i barnehagen i dag? En brosjyre om barn, barnehage og sykdom Revidert 20.10.2014 INFORMASJON TIL FORELDRE OG FORESATTE SOM HAR BARN I LØKEBERGSTUA BARNEHAGE Du kommer sikkert mange ganger til

Detaljer

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus Åpen kontakt ved Stavanger Universitetssjukehus Hva er åpen kontakt? Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Detaljer

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE Nyttig informasjon for pasienter FORSTÅELSE THERAKOS FOTOFERESE Hva er fotoferesebehandling? Fotoferese er en behandlingsmetode som benyttes mot

Detaljer

Masserende vann ~--==~-------------------------------- ALTERNATIVGUIDEN

Masserende vann ~--==~-------------------------------- ALTERNATIVGUIDEN SMERTEHJELP: Rosmari Hjerrnannn har slitt med migrene i 16 år. Endelig har hun funnet en behandlingsform med effekt og uten bivirkninger; nemlig vannmassasje hos fysioterapeut Hilde Bredesen ved Aquamassage-klinikken.

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Artroskopisk behandling av hofte Denne folderen inneholder informasjon til pasienter som skal få utført artoskopisk behandling av hofte. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

hva er forebyggende tuberkulosebehandling?

hva er forebyggende tuberkulosebehandling? hva er forebyggende tuberkulosebehandling? 1 Innhold Hva er forebyggende tuberkulosebehandling? 3 Hva vil det si å være smittet av TB-bakterien uten å være syk? 3 Hvorfor gis TB-medisiner til personer

Detaljer

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er hypotyreose? Skjoldbruskkjertelhormonet

Detaljer

Tema: Ufrivillig vannlating/urininkontinens

Tema: Ufrivillig vannlating/urininkontinens INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund Tte,Tema Tema: Ufrivillig vannlating/urininkontinens Ufrivillig vannlating eller urininkontinens på fagspråket er en tilstand hvor man ikke klarer

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Vi håper at PP-presentasjonen vil bli til nytte for praksisfeltet. Med vennlig hilsen Britt Hjerpekjønn og Sidsel Riisberg Paulsen

Vi håper at PP-presentasjonen vil bli til nytte for praksisfeltet. Med vennlig hilsen Britt Hjerpekjønn og Sidsel Riisberg Paulsen Vi håper at PP-presentasjonen vil bli til nytte for praksisfeltet. Med vennlig hilsen Britt Hjerpekjønn og Sidsel Riisberg Paulsen IV BEHANDLING PÅ SYKEHJEM Fokus på 4 tilstander Dehydrering Urinveisinfeksjon

Detaljer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer Del 3 3.7 Hjertesykdommer 1 Sirkulasjonssystemet Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene Sirkulasjonssystemets oppgave Transportere oksygen, vann, varme, næringsstoffer og andre nødvendige

Detaljer

Allergi og Hyposensibilisering

Allergi og Hyposensibilisering Allergi og Hyposensibilisering Denne brosjyren er beregnet for deg som vurderer å starte behandling med hyposensibilisering, eller til deg som allerede har tatt beslutningen. I brosjyren vil du finne informasjon

Detaljer

Skuldersmerter forårsaket av skade på leddleppen

Skuldersmerter forårsaket av skade på leddleppen Skuldersmerter forårsaket av skade på leddleppen Anatomi: Leddet mellom skulderbladet og overarmsbenet har en liten leddskål og et stort leddhode. Dette gjør at skulderleddet er det mest bevegelige leddet

Detaljer

Pasientveiledning Informasjon om behandling av Interstitiell Cystitt / Bladder Plain Syndrome (IC/BPS) med Uracyst

Pasientveiledning Informasjon om behandling av Interstitiell Cystitt / Bladder Plain Syndrome (IC/BPS) med Uracyst 2% CHONDROITIN SULFATE Pasientveiledning Informasjon om behandling av Interstitiell Cystitt / Bladder Plain Syndrome (IC/BPS) med Uracyst www.navamedic.com 2 Forord Denne folder er for deg som skal behandles

Detaljer

Tte,Tema. Tema: Smertemestring. INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund

Tte,Tema. Tema: Smertemestring. INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund Tte,Tema Tema: Smertemestring Smerter ved ryggbrudd (sammenfallsbrudd i ryggen) Selve sykdommen osteoporose gir ingen smerter. Det er først når det

Detaljer

Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol)

Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol) Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol) Informasjonsbrosjyre for pasient/pårørende 2 Informasjonsbrosjyre for pasient/pårørende - Aripiprazole Innledning Du har fått diagnosen bipolar I lidelse av legen

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it SMERTESYNDROMER

www.pediatric-rheumathology.printo.it SMERTESYNDROMER www.pediatric-rheumathology.printo.it SMERTESYNDROMER Fibromyalgi Fibromyalgi hører til en gruppe sykdommer med diffuse muskel-skjelett smerter uten kjent årsak. Tilstanden er karakterisert ved langvarige,

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

HEMOROIDER OG BRUK AV SCHERIPROCT REKTALSALVE

HEMOROIDER OG BRUK AV SCHERIPROCT REKTALSALVE HEMOROIDER OG BRUK AV SCHERIPROCT REKTALSALVE Prednisolonkaproat / Cinkokainhydroklorid HEMOR O IDER HAR DU HEMOROIDER? I så fall er du ikke alene. Man regner med at opptil 50 %¹ av befolkningen har, eller

Detaljer

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA)

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) Versjon av 2016 1. HVA ER JUVENIL SPONDYLARTRITT/ENTESITT RELATERT ARTRITT (SpA-ERA) 1.1 Hva er

Detaljer

www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell

www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell Innledning Dette heftet er utviklet for å øke folks bevissthet og kunnskap om trykksår, og for å

Detaljer

IBS Kliniske aspekter. Jon Anders Takvam Klinikk medisin, SiV Februar 2008

IBS Kliniske aspekter. Jon Anders Takvam Klinikk medisin, SiV Februar 2008 IBS Kliniske aspekter Jon Anders Takvam Klinikk medisin, SiV Februar 2008 Irritabel tarm. (IBS) Kjennetegnes ved kroniske magesmerter med tilleggssymptom. Uten at det foreligger Patologi i blodprøver.

Detaljer

Uspesifiserte smertetilstander Jostein Sauar 22.0115

Uspesifiserte smertetilstander Jostein Sauar 22.0115 Uspesifiserte smertetilstander Jostein Sauar 22.0115 Cand med. Heidelberg 1965, d.v.s 50 års erfaring! Legelisensen i orden. Initiativtager og leder av Norsk Gastroenterologisk forenings interessegruppe

Detaljer

Sikling en tverrfaglig utfordring Disposisjon. Sjelden medisinsk tilstand (SMT) TAKO-senteret. Hvorfor TAKO-senteret?

Sikling en tverrfaglig utfordring Disposisjon. Sjelden medisinsk tilstand (SMT) TAKO-senteret. Hvorfor TAKO-senteret? Sikling en tverrfaglig utfordring Disposisjon Hilde Nordgarden tannlege dr. odont Pamela Åsten logoped Litt om Hva er sikling (ikke) Årsaker til sikling Behandling Oralmotorisk trening og stimulering Oppsummering

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro DIRA Versjon av 2016 1. Hva er DIRA 1.1 Hva er det? DIRA er en sjelden genetisk sykdom. Sykdommen gir betennelse i hud og knokler. Andre organer, som eksempelvis

Detaljer

BCG-medac Behandling med BCG-medac

BCG-medac Behandling med BCG-medac NO BCG-medac Behandling med BCG-medac Informasjonsbrosjyre Behandlingen av overfladisk blærekreft følger en bestemt plan og denne brosjyren er ment som en veileder i behandlingsforløpet. Urinblærekreft

Detaljer

Plagene forverres ofte i overgangen mellom barne- og ungdomsskolen eller mellom ungdomsskolen og videregående.

Plagene forverres ofte i overgangen mellom barne- og ungdomsskolen eller mellom ungdomsskolen og videregående. Eks erter slår alarm om stress lager hos barn Av HILDE KRISTINE MISJE og FRODE HANSEN (foto) Hvert år tar Rikshospitalet imot barn med uforklarlige fysiske plager på grunn av stress og psykiske belastninger.

Detaljer

Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom)

Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom) Versjon av 2016 1. HVA ER MKD 1.1 Hva er det? Mevalonat kinase-mangel er en genetisk sykdom. Det er en

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Sklerodermi Versjon av 2016 1. OM SKLERODERMI 1.1 Hva er det? Ordet sklerodermi stammer fra gresk og kan oversettes til "hard hud". Ved sykdommen Sklerodermi

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets kropp, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Clarityn 10 mg tablett loratadin

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Clarityn 10 mg tablett loratadin Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Clarityn 10 mg tablett loratadin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for

Detaljer

BEHANDLERE AV MOR & BARN

BEHANDLERE AV MOR & BARN BEHANDLERE AV MOR & BARN FYSIOTERAPI KIROPRAKTIKK OSTEOPATI AKUPUNKTUR Mor og barn - hvordan tverrfaglig behandling ved Markveien Fysikalske Institutt kan hjelpe deg og ditt barn. AKUPUNKTUR UNDER GRAVIDITET

Detaljer

Blodukkermåling. Mona Torsteinsen Diabetessykepleier. Diabetesforum 2008

Blodukkermåling. Mona Torsteinsen Diabetessykepleier. Diabetesforum 2008 Blodukkermåling Mona Torsteinsen Diabetessykepleier Diabetesforum 2008 Hva er blodsukker? Betegnelse for mengde glukose i blodet Hos ikke-diabetikere ligger blodsukker mellom 3 og 7 Blodsukkerverdier Her

Detaljer

03.11.2014. «Sjelden kurere, ofte lindre, alltid trøste» .. sårbare mennesker i uvante omgivelser. Forventingsgapet en tillitserklæring.

03.11.2014. «Sjelden kurere, ofte lindre, alltid trøste» .. sårbare mennesker i uvante omgivelser. Forventingsgapet en tillitserklæring. Forebygging av urinveisinfeksjoner i forbindelse med bruk av urinveiskateter bakgrunn for tiltak og målinger Anne Grimstvedt Kvalvik Revmatolog, dr.med. Leder av Program for pasienttryggleik i Helse Vest

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å være i

Detaljer

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Når ryggen krangler Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Alminnelige lidelser Spesifikke lidelser 10-15% - vi vet

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Moduretic Mite 25 mg/2,5 mg, tabletter. hydroklortiazid og amiloridhydroklorid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Moduretic Mite 25 mg/2,5 mg, tabletter. hydroklortiazid og amiloridhydroklorid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Moduretic Mite 25 mg/2,5 mg, tabletter hydroklortiazid og amiloridhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer