NEGOTIA- NYTT. MEDLEMSBLAD for NEGOTIA HARDANGER avdeling KONTINGENTAUKE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NEGOTIA- NYTT. MEDLEMSBLAD for NEGOTIA HARDANGER avdeling KONTINGENTAUKE"

Transkript

1 NEGOTIA- NYTT MEDLEMSBLAD for NEGOTIA HARDANGER avdeling Nr årg. desember 2010 Her er dagens overskifter Nyhende denne gang - Medlemstur til Bergen - Landsmøte i Bergen - Portrettet - Nytt klubbstyre hos Aker Business Service - Reisebrev frå La Manga - Kurs våren Min Side Styret i Negotia Hardanger avdeling ynskjer alle ei triveleg jul og eit godt nytt år! KONTINGENTAUKE Landsmøtet 2010 bestemte at medlemskontingenten til Negotia for 2011 justeres opp med 12 kroner per måned fra 336 kroner inneværende år til 348 kroner per måned neste år, for 100 prosent stilling. For inntil 76 prosent stilling blir kontingenten 261 kroner per måned, og for inntil 51 prosent stilling 174 kroner per måned. KLUBBSTYRET For at valkomite og avdelingstyre skal få ein oversikt over klubbstyrer, ber eg om at alle melder inn kven som sit i klubbstyra pr (Vi nærmar oss årsmøte i avdelinga...) Mail: Gjer også oppmerksom på at det i budsjettet til avdelinga for 2010 ligg kr. 50,00 pr deltakande medlem på årsmøta til klubbane. Avdelingsleiar Laila Blokhus ÅRSMØTE HARDANGER AVDELING Årsmøtet blir onsdag 16. februar 2011 kl 17 på Gry Helges Restaurant på Husnes (Husnes Camping). Saker kan meldast til styret innan 8. februar NEGOTIA-nytt Side 1 av 7

2 MEDLEMSTUR TIL BERGEN Den 27. november trassa 58 medlemmer frå Negotia Hardanger sur vind og blåst, reiste inn til Bergens giftige luft for å gå på revy, spisa god mat og kosa seg på hotell. Lørdags formiddag gjekk stort sett med til å tømma lommebøkene i dei mange butikkane, sikkert til Bergen Handelstand si store gleda. Om kvelden blei vi takka med eit utruligt flott fyrverkeri og fakkeltog! Tusen takk Bergen Vi låg på Hotell Grand Terminus og hadde store rom, med god plass til vorspiel... Vi møttes på Logen for utdeling av billettar, men det var i kaldaste laget for ein utepils. Marit Voldsæter leverte varene på Ole Bull Scene. Og vi som satt bakerst i salen fekk levert varer frå baren heile tida... Etter vi hadde ledd oss ferdig gjekk turen til Wesselstuen for eit bedre måltid med lutefisk eller julemat, som var servert med små og store glas til. Desserten var det og rikeligt av. Mette og gode som vi var gjekk dei fleste i retning hotellet. Der vart det litt drøs og kaffi framføre peisen til det vart leggetid. Dagen etter samlast vi i resepsjonen der Laila ville visa oss "min side" på nettet, og dela ut litt effektar. Alt i alt ei svært sosial og koselig førjulshelg i Bergen. Tusen takk til dei som sto på og gjorde detta muligt. Mye organisering og arbeid med slikt! Åshild frå Odda. LANDSMØTE NOV. Negotia sitt landsmøte vart i år halde på Clarion Bergen airport hotel, Flesland. Det er slik at det kvart fjerde år blir arrangert Landsmøte utanfor Oslo og denne gangen var det Bergen som var valgt. Svært praktisk for dei fleste som var utsendinger fra det ganske land til årets Landsmøte. Delegatene fra Region Vest møttest alerede torsdag ettermiddag for å starte arbeidet med å diskutere og behandle innkomne forslag. Dette arbeidet fortsette utover heile fredagen. Ikkje mykje tid til utenomsaker her. Då regionen i år hadde fleire egne forslag var det svært nyttig å kunne ha god tid til dette. Regionens forslag førte ikkje til vedtektendringer i denne omgang, men nokon av forslaga skal inn i retningslinjene til vedtektene. Så innsatsen kan på ingen måte seiast å vera fånyttes. Flott innsats av Region Vest på årets Landsmøte! Landsmøte opna laurdag med ein fin åpningskavalkade og deretter tale av forbundsleder Inger-Lise Rasmussen. YS held sin helsingstale til Negotia sitt landsmøte ved leder Tore Eugen Kvalheim. Deretter ein flott helsingstale frå Negotia Bergen avd. ved deira leiar Helge Nilsen. Som "ny" utsendig til landsmøtet har eg forstått at det er blitt ein tradisjon at det er Hege Herø som loser oss gjennom sakene i tur og orden og med ryddig og myndig stil. I år vart det ikkje noko workshop som tidlegare år, men ein guida tur til Bergen m/lunsj. Det var litt spekulering på førehand kvar me skulle og det viste seg at det enda opp som tenkt. Kva er vel bedre enn ein tur med Fløibanen opp til Fløien om ein vil visa fram det meste og beste av Bergen... og med flott ver (men kaldt) hadde me ei fin utflukt. Forbundsstyret hadde eit forslag om oppbygging av sikringsfondet, her vart det vedteke å nedsette eit utval som skal arbeide videre med dette. Dei skal ha ei innstilling klar til regionsmøta i april. Det vart einstemmig vedteke å ikkje endre dagens kontingentordning. NEGOTIA-nytt Side 2 av 7

3 Det vart vedteke å gjere frikjøp av 1. nestleiar permanent. Det vart også vedtake ein ny 8.4. I Regionsmøtene har kvar avdeling rett til å møte med minst 2 representantar + 1 representant under 35 år. I tillegg kan avdelinga møte med 1 representant per oppnådd 100 yrkesaktive medlemer for dei første 500 yrkesaktive medlemene i avdelinga per 1.1, deretter 1 representant per oppnådd 150. Eit forslag frå UNG skal innarbeides i "veiledning for drift av avdelinger", minst eit av dei faste medlemene i styret, så langt det er mulig, skal være under 35 år og ha særlig ansvar for ung-arbeid i avdelinga. Øvrige årsmøtesaker var : Årsmelding 2009 Informasjon om virksomheten hittil i år. Rekneskap 2009 Informasjon om rekneskapen hittil i år. Kontrollkomiteens beretninger. Politisk og administrativ strategi Budsjett 2011 Årets valg vart stort sett etter valgkomiteens innstilling, og Forbundsstyret for 2011 er som følger: Forbudsleiar: Inger-Lise Rasmussen 1. nestleiar: Arnfinn Korsmo 2. nestleiar: Monica Paulsen Styremedl.: Bjørn André Anderssen Styremedl.: Eirik Bornø Styremedl.: Helene Eikenes Styremedl: Kjersti Amundsen 1. varamedl: Karen Ommundsen 2. varamedl: Svein Ivar Johansen 3. varamedl: Ragnvald Roald Karen Ommundsen frå Stavanger avdeling - Region Vest vart med stort fleirtal valg inn som 1. varamedlem til forbudsstyret. Me ynskjer Karen lykke til. Uttalelser fra Negotias landsmøte 2010 Negotias landsmøte har i år vedtatt resolusjoner rundt to viktige temaer som griper inn i vår hverdag som arbeidstaker, medlem og ikke minst tillitsvalgt. Temaene for oppropene er samfunnsansvar og ansvaret for oppfølgning av den nye IA-avtalen. Samfunnsansvar: "Tenke før vi handler! Negotias kjernevirksomhet er å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmer og tillitsvalgte. Ved kjøp og salg av varer og tjenester skal forbundet derfor velge leverandører som garanterer for tilfredsstillende betingelser i hele leverandørkjeden. Leverandørene skal også ha en miljømessig bevissthet i forhold til sin produksjon og tjenesteyting. Negotia mener at kjøp og bruk av tjenester fra seriøse aktører støtter opp om etisk handel. Samfunnsansvar er å se litt lenger enn det som er lovpålagt. Som en ansvarlig part i arbeidslivet skal Negotia derfor være en bidragsyter med å bevisstgjøre og skape entusiasme rundt samfunnsansvar på alle nivåer i forbundet. Negotia oppfordrer derfor alle sine tillitsvalgte og medlemmer til å tenke før man handler og være en pådriver til at arbeidsgivere også har en god holdning til etisk handling". IA-avtalen: "Aktivt IA-arbeid styrker dialogen på bedriften Den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) legger opp til en tettere og bredere oppfølging av IAarbeidet på bedriftene. Der det er inngått eller inngås IA-avtale, skal nå tillitsvalgte være en aktiv avtalepart. Arbeidsgiver og tillitsvalgte skal skoleres parallelt i IA-arbeid, og skal møtes minst to ganger i året med inkluderende arbeidsliv som hovedtema. Det er nytt at tillitsvalgte skal undertegne IA-avtalen. Dette gir økt forpliktelse, men også større mulighet for påvirkning. Negotia oppfordrer sine tillitsvalgte til å delta og bidra aktivt i oppfølgingen av intensjonene med inkluderende arbeidsliv på sine bedrifter. I tillegg til å gi gode resultater i IAarbeidet, vil dette også styrke den generelle dialogen mellom partene, og styrke de tillitsvalgtes stilling". Gro-Anne Gravdal NEGOTIA-nytt Side 3 av 7

4 PORTRETTET Nils Olav Svarstad Aker Business Services AS - Kor lenge har du vore organisert i Negotia? Kun siden februar/mars Da bestemte den ene delen av hjernen min at jeg skulle innmeldes, og så tok andre delen seg av det praktiske. - Kva tillitsverv har du (har du hatt)? Er nyvalgt styreleder for Aker Business Services avd Stord. For tiden er det 34 medlemmer under denne avdelingen. - Kva kjennskap har du til Negotia Ung sitt arbeid? Per dags dato relativt lite, men er iferd med å sette meg inn i det. Så spørs det om jeg rekker det før jeg er blitt for gammel - Kva med AFP og pensjon då? Vel, vi har et medlem så går av med AFP nå til jul. For mitt vedkommende så er jeg inneforstått med avtalen og dens elementer, og selvsagt debatten om hvem som er taperne. Men alt i alt er dette en del av de tingene jeg må bruke mer tid på å forstå og sette meg grundig i. - Kva slags utdanning har du? Jeg har en Bachelorgrad i Økonomi/Markedsføring som jeg tok ved University of North Dakota i USA. Solutions firmaer worldwide, rundt regnet 70 stk. Stillingen er såpass omfattende at jeg for det meste bare pleier å si at jeg jobber i SAP SAP er da økonomisystemet vi opererer med og bistår kundene med. - Kvifor har du valt denne retningen innan arbeidslivet? Det har jeg vel egentlig aldri tenkt særlig over. Muligens var det bare hjernen som tok over der også. I utgangspunktet er jeg veldig glad i alternativ tenking og det å se muligheter. Slik sett var vel det grunnen til at jeg valgte markedsføring som utdanning. Men så lenge jeg har en jobb der jeg føler jeg får utviklet meg selv så er jeg ikke så nøye på det egentlig. - Sjef for ein dag på bedrifta, kva ville du ha gjort? Kjøpt inn en kaffimaskin som aldri går tom og alltid lager perfekt kaffi. deretter laget et hvilerom med seng, slik at folk kunne tatt seg 15minutter på øye i behagelige omgivelser. Deretter hatt samtale med alle ansatte om hvordan jeg best kunne tilrettelagt arbeidssituasjonen for hver enkelt. Vi må tenke nytt, folk er forskjellig og effektive på forskjellig måter. - Har du ein drøymejobb? Det er over 20 år siden Liverpool vant Premier League. Gi meg jobben så skal jeg fikse det - Kva gjer du på fritida? Jeg har to herlige guttebasser på 2 og 4 år. Så jeg kan gjerne sitte og bare se på at de tar seg ut, det er fascinerende hvor mye ideer de har, og ting de sier og finner på. Utover det så går det tid i trening i form av løping og innebandy, litt film og bøker. Og ikke minst må det jo settes av litt tid til forloveden også - Kor lenge har du jobba i bedrifta og kva er jobben din? Jeg har jobbet for Aker Business Services siden mai Jeg jobber her ved Masterdata avdelingen. Vi er seks personer og avdelingen jobber globalt ut mot våre kunder, som i hovedgrad er ulike Aker NEGOTIA-nytt Side 4 av 7

5 Klubbstyret Negotia Aker Business Services AS. Aker Business Services er eit selskap som leverer felles tjenester for Aker Solutions ASA og deres datter selskaper. De tjenestene som vi i styret jobber mot er Bank tjenester, Masterdata og Administrasjons tjenester. Bjarte Skulstad Jobb: Aker Business Services (Bank) Ansatt siden: Klubbstyret: Styremedlem Hobby: Fotball/Badminton Nils Olav Svarstad Jobb: Aker Business Services (Master Data) Ansatt siden: Klubbstyret: Styreleder Hobby: Innebandy/Fotball/Bøker Eli Rafdal Jobb: Aker Business Services (Bank) Ansatt siden: Klubbstyret: Styremedlem Hobby: Orientering Jorunn Wilhelmsen Irgens Jobb: Aker Business Services (Bank) Ansatt siden: Klubbstyret:Nestleder Hobby: Orientering Wenche Lindeflaten Jobb: Aker Business Services (Admin) Ansatt siden: Klubbstyret: Styremedlem NEGOTIA-nytt Side 5 av 7

6 REISEBREV FRÅ LA MANGA AUGUST 2010 På supermarkedet var det stort utvalg av alt mulig. Nysteikte brød og ferskvare av kjøtt og fisk og alt anna ein treng. I år blei ferien lagt til La Manga, som ligger på den spanske solkysten. Negotia har ein leilighet som kan brukast av alle medlemmene. Eg var så heldig å få booka inn ei veke i august. Med sol og rundt 30 grader, vart det ein super ferietur. Vi hadde ei natt med skikkelig regn og torden, men ellers var været strålande. Det går fly til Alicante både frå Bergen og Haugesund. Vi valgte Haugesund sidan det er enklast for oss å komme oss dit. 3,5 t seinare kunne vi gå av flyet i Alicante. Vi valgte å ta buss til La Manga. Vi blei satt på ein buss som tok ein aldri så liten omvei, slik at turen vart lengre enn berekna. Vi bytta buss i Murcia og reiste vidare til La Manga. Her blei vi satt av bussen inne i sentrum, og sidan vi ikkje heilt visste i kva for retning leiligheten var tok vi taxi siste stykket. Konklusjonen er: bruk leigebil eller taxi (130 euro). Visst ein vil utforske La Manga og området rundt er det veldig greit å ha leigebil. Vi skulle for det meste bade og slappe av, så vi holdt oss i området. Sjølve leiligheten låg litt utanfor sentrum (20 minutt med buss). Det var busstopp rett nedanfor leilighetskomplekset, så det var veldig greitt å komme seg til sentrum. Her var det mange restauranter, barer og souvenir-sjapper. I området rundt leiligheten fant vi kun ein restaurant med god mat, ellers var det bare fast-food. Altså måtte ein inn til sentrum for å finne gode restauranter, eller som vi gjorde nokre kvelder; lage middagen sjølv. NEGOTIA-nytt Leiligheten låg veldig fint til og var veldig godt utstyrt. 4 sengeplasser + ein sofa i stova. Stor terrasse med hagemøbler. Det var òg nokre luftmadrasser og stråmatter til å ha med på stranda. I området mellom dei to blokkene var det tennisbane og to svømmebasseng. Og rett nedanfor (20 m) var stranda, der varme strømmer frå Middelhavet bølga innover. Ca 500 meters gange frå leiligheten var det strand i tilknytning til den såkalte saltvannslaguna. Her var det nesten heilt stilt og veldig varmt i sjøen. Her kunne ein ligge omtrent heilt i ro i sjøen utan å røre ein muskel. Sidan vatnet er så salt kunne ein ligge omtrent heilt i ro i sjøen utan å røre ein muskel. På denne stranda var det og mange så smurte seg inn med mudder som ein fann på sjøbotnen. Vi skulle jo sjølvsagt gjere som alle andre, og smurte oss godt inn med dette. Om huden vart betre veit ikkje eg, men så lenge ein har trua...er vel alt mulig. Side 6 av 7

7 Det var også ein bar i nærheten av stranda, her fekk vi kjøpt litt mat og drikke. Hot-dogen var veldig god, og så fekk vi kjøpt nokre kanner med sangria. Og i den varmen så veit ein jo korleis den virker inn på humøret. Vi hadde oss nokre timar på spa-senteret ein formiddag det var litt overskya. Her var det basseng, badstue og ulike massasjebad. Ein kunne og få pedikyr, manikyr og massasje, men der måtte ein bestille time. Alt i alt var det ein vellukka tur. Super plass visst ein berre vi bade og sole seg, og slappe av. Men det hadde vore greit å hatt ein leigebil visst ein er interessert å komme seg litt rundt. Flyet vårt gjekk kl 0700 lørdags morgen, så vi måtte reise frå leiligheten midt på natta. Vi valgte å bestille taxi tilbake til flyplassen. Eg tok kontakt med Scand Service, der ei svensk dame hjalp oss med å ordne taxi. Ikkje alltid så greit med desse spanjolane som ikkje kan engelsk. Informasjon om leiligheten finner du på Her står alt ein treng å vite mht. bestilling av leiligheten. Mvh Anne S. KURS VÅREN februar Forhandlingspsykologi på Gardermoen påmeldingsfrist: 30. desember februar Grunnkurs trinn 1 på Gardermoen påmeldingsfrist: 6. januar februar grunnkurs trinn 3 på Gardermoen påmeldingsfrist: 10. januar mars Pensjonsordninger på Gardermoen påmeldingsfrist: 27. januar mars Regnskap/økonomiforståelse i Bergen påmeldingsfrist: 31. januar mars Grunnkurs trinn 2 på Gardermoen påmeldingsfrist: 3. februar mars Grunnkurs trinn 1 på Skjetten påmeldingsfrist: 15. februar april Grunnkurs trinn 3 i Bergen påmeldingsfrist: 8. mars mai Ung-samling på Maarud Gaard påmeldingsfrist: 22. april. Husk å sende inn krav til avdelingsleiar for diett når du skal på kurs! MIN SIDE Har du registrert deg på Min Side på Her kan du ajourhalde opplysningane om deg, melde deg på kurs og mykje anna. Det er viktig for avdelingsstyret at kontaktopplysningane vi får er korrekte, så er det lett å halde kontakten med medlemmene våre NEGOTIA-nytt Side 7 av 7

agenda Landsmøtet 2004 nordsjøen side 9 - God ledelse er undervurdert - Lederne er en organisasjon i endring Ledernes medlemsforsikringer

agenda Landsmøtet 2004 nordsjøen side 9 - God ledelse er undervurdert - Lederne er en organisasjon i endring Ledernes medlemsforsikringer agenda www.lederne.no nummer 5 desember 2004 årgang 93 Organisasjon for ledelse, teknikk og kompetanseutvikling Ordfører Per Ditlev-Simonsen: - God ledelse er undervurdert Se side 4 Landsmøtet 2004 side

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

NEGOTIA NYTT MEDLEMSBLAD for NEGOTIA HARDANGER avdeling

NEGOTIA NYTT MEDLEMSBLAD for NEGOTIA HARDANGER avdeling NEGOTIA NYTT MEDLEMSBLAD for NEGOTIA HARDANGER avdeling Nr. 3-13. årgang Oktober 2007 Nyhende denne gang - Statements - Medlemsfordeler - Kursomtale - Lønsbarometer 2007 - Helsingar - Lesarbrev Negotias

Detaljer

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 DETTE KAN DU LESE MER OM I DENNE UTGAVEN AV IMPULS: OM Å VERE SYNLEG I MEIR ENN EITT ÅR LES PRESIDENT GEIR HØYDALSVIK HVEM ER VI? LES PÅTROPPENDE PRESIDENT CECILIE BARTNES PLENUMSMØTENE

Detaljer

Protest mot avgift. Solid landsmøte. Likestillingsprisen til eks-politiker s 22. Miljø og klima på YS-konferansen s 25 KURSBILAG. s 10.

Protest mot avgift. Solid landsmøte. Likestillingsprisen til eks-politiker s 22. Miljø og klima på YS-konferansen s 25 KURSBILAG. s 10. KURSBILAG fagblad for negotia et ys-forbund nr 4 2008 Solid landsmøte s 10 Likestillingsprisen til eks-politiker s 22 Miljø og klima på YS-konferansen s 25 Protest mot avgift side 6 8 leder ADMINISTRASJON

Detaljer

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og UTVIKLING Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING Foto: NAKU Oppsummering Damer på tur av kunnskap En sentral Side oppgave 3 for NAKU er å samle kunnskap... Side

Detaljer

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane ÅRSMØTEPAPIRER 2014 NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane Årsmøte for årsmeldingsperioden 2014 Best Western Skei Hotel, Skei i Jølster 7. februar 2015 Kl. 14.00 Side! 2 av! 14 ÅRSMELDING

Detaljer

NOFUlappen. MEDLEMSBLAD for NOFU- Kommunikasjonsforbundet KVINNHERAD avdeling

NOFUlappen. MEDLEMSBLAD for NOFU- Kommunikasjonsforbundet KVINNHERAD avdeling NOFUlappen MEDLEMSBLAD for NOFU- Kommunikasjonsforbundet KVINNHERAD avdeling EGENMELDT SYKEFRAVÆR STABILT SIDEN 1978 Det egenmeldte sykefraværet i både privat og offentlig virksomhet har holdt seg forbausende

Detaljer

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang god jul! NYTT Nr. 5-2011/34. årgang Lang reisevei eller i kø hos NAV? Side 6 Vær frampå og ikke bakpå! Side 12 Vi vil ha ditt forslag Side 15 Kurs for nye medlemmer i SkL øst Side 16 Landsstyremøtet 2011

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Polio Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Grande er en av svært få steder i Norge som har avtale om rehabilitering av poliorammede Poliorehabilitering

Detaljer

NYTT. Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier, kler de seg. Sigbjørn Obstfelder

NYTT. Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier, kler de seg. Sigbjørn Obstfelder NYTT Nr. 4-2009/32. årgang Nye strategier Yes...jeg har lyst Side 4 Side 6 Valgkomiteens forslag Side 9 Ingen SOL pool uten... Side 15 Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier,

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Årskonferanser s. 15-19. Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen. s.12. Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4

Årskonferanser s. 15-19. Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen. s.12. Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4 Nr. 2-2015 38. årgang Skatteetatens Landsforbund - et forbund i YS Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen s.12 Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4 Kommunikasjon i omstilling - bidrar du? s. 6 Årskonferanser

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

SynHør-bladet. 21. årgang. Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB)

SynHør-bladet. 21. årgang. Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) SynHør-bladet 21. årgang Nr 6-2012 Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) Innhold Styrets hjørne 3 Trådløs, men ikke rådløs 5 Min opplevelse: tur til Bologna 6 Julehilsen

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 29.-30. november 2014 Velkommen til landsmøte!

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 29.-30. november 2014 Velkommen til landsmøte! Til Styret Delegatene fra fylkeslagene Direktevalgte rådsrepresentanter Ungdom mot EU Ansatte Observatører fra studentlagene Ledere av faste utvalg Oslo, 12.11.2014 Gjester Sakspapirer til landsmøtet i

Detaljer

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Stord Fitjar april 2014, 24. årgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Hugseregel for hjerneslag FAST er hugseregelen for hjerneslag F fjes Ansiktslammingar A Arm-/Fotlammingar S Språk, Språk-og talefor

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs

NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs INNHOLD: Lokallagsnytt...3 Nytt fra landsstyret...4 Strategikonferanse...6

Detaljer

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal B Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Nytt fra fylkeslagene s4 God Jul Program for årsmøtehelg 2012 s5 Årsmelding s 6-8 Medlemsbedriften Gryting Trelast

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai.

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai. SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 Mars 2010 Foto: Frode

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL.

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL. Side: 1 Lyeblekkå... Årgang 2, Nummer 2 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag November 2003 VISDOMSORDET: Lat ikkje ein dag gå utan ein god tanke! Du får heller stela han om du ikkje kjem på han sjølv.

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

God jul. & god nyttår! Vinterkurs og landsmøte. De usynlige heltene. asdfasdf. - asdfasdf

God jul. & god nyttår! Vinterkurs og landsmøte. De usynlige heltene. asdfasdf. - asdfasdf God jul NR. 2-1. DESEMBER 2011 & god nyttår! Les mer om Strategikonferansen Europeisk ruspolitikk nyere trender De usynlige heltene Les om: asdfasdf s. 6 - asdfasdf Vinterkurs og landsmøte 2012 INNHOLD:

Detaljer