Det har aldri vært enklere å forvalte eiendom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det har aldri vært enklere å forvalte eiendom"

Transkript

1 Det har aldri vært enklere å forvalte eiendom

2 Har du oversikt over alle mulighetene med eiendommen? Nyter leietaker godt av at du har full oversikt? Nøkkelen ligger i et forvaltningssystem hvor alle brukere har lik plattform og all informasjon lagres på ett sted. Har du et slikt system i dag? 2

3 Eiendomsforvaltning er også i utvikling Eiendomsbesitternes viktigste asset er leietaker. For å beholde en eksisterende leietaker eller finne en ny, er forvaltningssystemet du som eiendomsbesitter eller forvalter bruker blitt en konkurransefordel. FM: Systems gir deg en komplett oversikt over mulighetene! Miljø er blitt en stor konkurransefaktor og mange leietakere retter større fokus mot miljøriktige bygg. Dette blir det garantert større fokus på i tiden som kommer. Kan ditt forvaltningssystem hjelpe deg med å redusere kostnader og skape smartere, grønnere bygg? Den Norske eiendomsbransjen har mange ulike systemer som man gjennom mange år har skreddersydd og spesialtilpasset til hver enkelt aktør. Etter som årene har gått har man brukt mange penger på individuell utvikling av flere ulike systemer som skal kommunisere sammen. Utviklingen skjer ikke lenger i bedriften, men på utsiden. Tiden er inne for å ta en revurdering av eksisterende systemer og bruken av disse. 15 selskaper på Fortune 100-listen bruker FM: systems 3

4 Knytter sammen menneske, sted og prosess Oppnå reell forretningsverdi ved å fjerne hindringer i veien for informasjonsutveksling. Hvordan kan dette realiseres? Det er belastende for medarbeiderne å vedlikeholde systemer som ikke kommuniserer innbyrdes, og som inneholder overflødig informasjon. Når grupper for arealplanlegging, forvaltning, drift og vedlikehold alle har hvert sitt system, er det vanskelig å utveksle informasjon og levere samordnende rapporter til ledelsen. Start med å opprette et integrert system som kan brukes av alle i verdikjeden innenfor eiendomsforvaltning. Det gjør det mulig for organisasjoner å opprettholde en klar og helhetlig oversikt over porteføljen og operasjonene. Hver enkelt gruppe har kraftige verktøy til sine arbeidsoppgaver og kan også se relevant informasjon fra andre grupper. Teknologi setter også ledelsen i stand til å innføre konsekvente standarder og prosesser, fjerne vanntette skott og eliminere kommunikasjonssvikt og forsinkelser. Sist, men ikke minst, kan sikker tilgang via Internett gjøre det mulig å dele informasjon fra avdelingen med hele virksomheten. Én enkel portal hvor tilgangen begrenses på ulike nivåer for leietakere, eiere, ledelse og ansatte gir bedre flyt i prosesser som berører flere nivåer i eiendoms- eller forvaltningsselskapet.

5 FM:SYSTEMS NETTBASERT FORVALTNINGSSYSTEM FM: Interact-brukere Ledelsen Andre grupper areal og arealforbruk personaladministrasjon fast eiendom og leie finans vedlikehold og drift it andre bygg- og anleggsprosjekter cad- og bim-bruker 5

6 effektiv eiendomsforvaltning Forvaltningssystemet er laget av byggingeniører for eiendomsaktører. Den enkle regelen er retningsgivende for vår fleksible programvaredesign. Den ligger til grunn for den utrolig raske implementeringen av programvaren. Den er en inspirasjon for vår kontinuerlige oppfølging av kundene og brukerne av FM: Systems. Vi arbeider hardt for å bli kjent med din eiendomsvirksomhet og vil gjøre oss fortjent til din tillit. I tillegg til at vi bistår med all input vil vi følge opp at systemet blir brukt riktig av alle brukere på alle nivåer. Hva skiller FM:Systems fra konkurrentene? Vi blir ofte stilt dette spørsmålet når potensielle kunder evaluerer de ulike IWMS-produktene som er på markedet i dag. Svaret kan oppsummeres med noen få enkle ord: Enkelt, lett å integrere og gir deg oversikten over alle muligheter. Men det er egentlig mer enn som så. FM:Systems gir deg et enkelt, men kraftfullt produkt som hjelper dagens ansatte innen bygg, anlegg og eiendom å bli mer effektive i sine FM-oppgaver. Her får du litt mer detaljert informasjon om hva som skiller oss fra konkurrentene. Det er 26 år siden første versjon av systemet ble lansert! Enkelt, lett å integrere og gir deg oversikten over alle mulighetene. 6

7 Brukervennlighet Et av de mest brukte ordene for å beskrive bruksegenskapene til et produkt er brukervennlig. FM:Interact har blitt omtalt av våre kunder som et av de mest brukervennlige produktene på markedet. Med pek- og klikk- grensesnittet kan kundene lett navigere gjennom produktene for både å legge inn og hente ut informasjon raskt. Raskere implementering Siden produktene er så brukervennlige og fleksible, kan kundene få systemet i gang på kortere tid. Implementeringsprosessen RightPath kan gjøre at en kunde kan ta i bruk vårt system i løpet av tolv uker i stedet for tolv måneder. Vi bruker den opprinnelige filen slik at det ikke er nødvendig å importere noen fil. Det kreves ingen proprietær CAD-pakke eller -grensesnitt, noe som gjør det effektivt å bruke og dele AutoCAD eller Revit-filer. Kostnadseffektiv lisensiering Vår eide- og SaaS-lisensiering gir deg langt mer igjen for pengene enn konkurrentenes lisensieringsordninger. I en treårig prognose for totale kostnader ved eierskap fant kunder at FM:Systems var en av de mest kostnadseffektive løsningene på markedet. Fleksibilitet Siden produktene er så fleksible, kan kundene konfigurere produktet etter sine egne spesifikke behov uten å leie inn en programmerer. Alle konfigurasjoner som opprettes, kan oppgraderes til fremtidige versjoner. Integrering av AutoCAD & Revit BIM: FM:Systems gir en sømløs toveis kobling til tegninger i AutoCAD og Revit.

8 Ønsker du å REDUSERE kostnader og skape smartere, grønnere bygg? Nøkkelen ligger i forvaltningssystemet. Bedre leietakerstyring og eiendomsforvaltning gir en bedre bunnlinje. Spillet er endret. Foreldede verktøy som avdelingsvise systemer eller regneark i Excel kan ikke støtte de stadig mer omfattende ansvarsområdene til fagpersoner innen eiendomsforvaltning. Du trenger en bedre måte å administrere og vedlikeholde verdifulle bygningsinformasjonsmodeller på når arbeidsplasser utformes, bygges og tas i bruk. Og mer enn noensinne må du gjøre noe for å redusere de økende truslene mot miljøet. Så hva er verdiforslaget? Fast eiendom og leietaker utgjør de største utgiftene og de største verdiene for selskapet. Hvis du administrerer dem på en gjennomtenkt og strategisk måte, kan det innebære en betydelig forskjell for bunnlinjen, miljøpåvirkningen og produktiviteten for leietaker. Du kan bistå din leietaker med å effektivisere deres leieareal. Noen prosenter på et større areal, kan tilsvare millionbeløp i årlige innsparinger innsparinger som virksomheten ikke har råd til å gå glipp av. Dette kan innbære at du som eiendomsbesitter eller forvalter får en mindre konkurranseutsatt eiendom, mer lojal leietaker og få mer betalt per kvadratmeter. Det er minst like viktig å spare inn på driftskostnadene. Teknologien kan hjelpe deg å skape bedre flyt i avdelingens rutiner, forbedre den interne kommunikasjonen og eliminere kostbare feil og forsinkelser av prosjekter. FM: INTERACT Programserien FM: Interact for styring av arbeidsprosesser er en fleksibel, internettbasert programvareplattform som bidrar til å automatisere prosesser, overvåke ytelsen og forbedre planleggingen. FM: Interact er enkelt å sette seg inn i og bruke. Plattformen kan integreres med AutoCAD for å gi alle i organisasjonen tilgang til fasilitetsinformasjon i sanntid. Funksjoner for integrasjon med Revit gjør at du kan utnytte BIM-data, og sikrer at informasjon ikke går tapt etter hvert som en bygning går gjennom sin livssyklus. 93 prosent av kundene sier de er fornøyd med systemet

9 MODULENE OMFATTER: Arealplanlegging Strategisk planlegging Kapitalforvaltning Porteføljeforvaltning Flytteadministrasjon Vedlikehold Prosjektstyring Bærekraft Det har aldri vært enklere å forvalte eiendom ANDRE PLATTFORMFUNKSJONER I FM: INTERACT OMFATTER: Konfigurerbarhet AutoCAD-integrasjon Sammenkobling med hele virksomheten Rapporteringsmotor Instrumentbord Ad hoc-rapportering Varslingsmotor

10 16 GODE GRUNNER TIL Å VELGE FM:SYSTEMS JOBBER SLIK DU GJØR DET FM: Interact-systemet ble bygget fra bunnen av for å være konfigurerbart. Du kan tilpasse systemet til dine egne forretningsrutiner uten de store utgiftene, langsiktige tidsrammer og risikoen som er forbundet med å tilpasse andre produkter. Trenger du mer? Du kan til og med konfigurere arbeidsflyt og moduler fra bunnen av. GJØR LIVET ENKLERE Våre kunder beskriver konsekvent FM: Interact som markedets mest brukervennlige løsning intuitivt og enkelt å lære enten du bruker det ofte eller bare av og til. Investeringen blir raskt lønnsom når medarbeiderne mer enn gjerne tar systemet i bruk overalt i virksomheten. DEKKER ALLE BASER FM: Interact kan tas i bruk med det samme og består av et omfattende sett av moduler som støtter alle viktige funksjoner for eiendomsforvaltning og fasilitetsstyring. Disse omfatter arealplanlegging, forvaltning av eiendomsporteføljen, strategisk planlegging, formuesforvaltning, vedlikehold av fasiliteter, prosjektstyring og bærekraft. LEVERER I TIDE Andre styringssystemer kan være tidkrevende og kostbare å implementere. FM: Systems bruker Right Path, som er en dokumentert prosess basert på flere hundre vellykkede prosjekter og mange tiårs erfaring. Du vil se at systemet kommer opp og går til planlagt tid og innenfor budsjettet, og med målbare resultater i løpet av seks måneder eller mindre. 99 prosent av kundene fornyer avtalen og vil fortsette å bruke systemet ENKEL INTEGRASJON Har du behov for å trekke ut data fra økonomisystemet? Vær så god. Har du allerede et vedlikeholdssystem som operasjonsteamet kjenner og er glad i? Ikke noe problem. FM: Interact kan integreres med ethvert system i det nåværende IT-miljøet. GJØR PROGRAMVAREOPPDATERINGENE TIL EN LEK Den avanserte dataordlisten i FM: Interact sporer alle konfigurasjonene som utføres på systemet. Når det er dags for å oppgradere, føres alle konfigurasjoner frem til neste versjon. Det reduserer i stor grad tidsbruken og utgiftene som ellers er forbundet med programvareoppdateringer. EGENPRODUSERT Andre produkter er ofte blitt koblet sammen via fusjoner og oppkjøp. Alle FM: Interact-modulene er utviklet ene og alene av produktteamet til FM: Systems. For ditt vedkommende betyr dette at vår løsning virkelig er integrert, noe som innebærer raskere implementering, mindre kompleksitet og færre problemer. SOLID FUNDAMENT Programvaren er basert på plattformen Microsoft.NET, som er en garanti for ytelse, pålitelighet og sikkerhet på høyeste nivå og gir deg ro i sjelen. 10

11 AREALPLANLEGGING Oppnå bedre arealutnyttelse ved hjelp av detaljerte arealoversikter, nøyaktige data for arealbruk og sammenligninger mellom fasiliteter. Spor tildelinger på avdelingsnivå og produser rapporter om tilbakeføringer på en enkel måte. Koble fasilitetsinformasjon til detaljert arealinformasjon i AutoCAD-tegninger og Revit-modeller. Bruk en nettleser til å navigere i og visualisere sanntidsdata om fasiliteter på etasjeplaner. STRATEGISK PLANLEGGING Samordne planer for eiendommer og leietakere med driften ved å analysere arealbehov og prognostisere fremtidige arealbehov. Opprett flere tenk om -scenarioer og etasjeoversikter for å avdekke muligheter for effektivisering i porteføljen. KAPITALFORVALTNING Spor bedriftens eiendeler, som inventar, utstyr, datamaskiner, systemer for personlig sikkerhet, bygningssystemer og kunst. FORVALTNING AV EIENDOMSPORTEFØLJEN Reduser eiendomsutgiftene ved å analysere finansielle data for eiendommene og overvåke resultatene for porteføljen i forhold til viktige resultatindikatorer og bransjen for øvrig. Følg opp informasjon om leieforhold og overvåk viktige elementer som utløps- og fornyelsesdatoer. funksjoner Vis detaljert informasjon om arealbruk på etasjeplaner. Sammenhold data om arealutnyttelse med ytelsen for porteføljen. Utvikle flere scenarioer for arealbruk med interaktive oversikter over etasjefordeling. Innhent informasjon og sett opp prognoser for antall personer og plassbehov. Spor avskrivning av eiendeler til finansiell rapportering og overholdelse av lover og regler. Gjør det enkelt å lokalisere eiendeler på etasjeplaner. Knytt flere dokumenter til leieprotokoller. Analyser kostnader og trender i porteføljen. VEDLIKEHOLD EIENDOMMEN Få flyt i prosesser for bestilling av arbeid og forebyggende vedlikehold for teknikere og leverandører med automatisk varsling, mobil tilgang og detaljerte rapporter. Gjør kunder mer tilfredse med internettbaserte skjemaer for bestilling av tjenester og visning av status for arbeidsbestillinger. PROSJEKTSTYRING Sørg for å overholde tidsplaner og budsjetter for fasilitetsprosjekter ved å følge opp viktig informasjon om økonomi og tidsplaner. Administrer flere kontrakter, leverandører og prosjektfaser. BÆREKRAFT Planlegg og analyser bærekraftprosjekter og bygningers ytelse for hele porteføljen. Vurder bygninger og administrer godkjenninger (f.eks. LEED, Green Globes, BREEAM). Integrer med det amerikanske miljøverndepartementets Portfolio Manager for å beregne Energy Star-skåren og karbonfotavtrykket for virksomheten. Formidle resultater over hele virksomheten ved hjelp av intuitive instrumentpaneler og rapporter. Hold alle oppdatert med visning av status og varslinger. Før en nøyaktig oversikt over service og kostnader for utstyr. Gjør det enkelt å lokalisere utstyr på etasjeplaner. Følg opp prosjekter økonomisk, og identifiser prosjekter der budsjettet står i fare for å sprekke. Vis tidsrammer for prosjekter og sørg for at arbeidet er i rute. Utarbeid prognoser for de økonomiske og miljømessige konsekvensene av miljøsatsingen. Følg opp og administrer miljøresultater for enkelte bygninger. 11

12 600 selskaper bruker FM systems worldwide Vi er innforstått med at rask implementering og målbare resultater er nøkkelen til suksess for ethvert programvareprosjekt. Det er grunnen til at vi har utviklet metoden Right Path en dokumentert implementeringsprosess som får deg og organisasjonen opp å gå med vår programvare i løpet av tre til seks måneder. Realiseringen av denne korte tiden fra implementering til resultater starter med en grundig analyse for å avdekke hvilke prosesser og systemer som allerede er på plass i organisasjonen. Deretter kan vi utnytte fordelene ved teknologien for å skape en sømløs overgang.

13 BEHOVSANALYSE Identifisere prosjektmål Identifisere brukere Bestemme omfang og tidsramme Gå gjennom fasilitetsstyringsprosesser Etablere standarder og prosedyrer Identifisere datakilder Fastsette tekniske krav SYSTEMKONFIGURASJON Legge til nye felter Konfigurere visninger og rapporter Legge inn standarder Konfigurere gruppehierarkier Konfigurere webvisninger Konfigurere datakoblinger CAD- OG DATAIMPORT Godkjenne tegninger Angi romkoder Importere data Importrutiner Tidslinje for implementering Konfigurerbarheten til produkter fra FM: Systems er en enorm fordel under implementeringsprosessen. Du kontrollerer hvordan systemet fungerer, og har fleksibilitet til å opprette rapporter eller utforme egne instrumentpaneler som gjenspeiler den informasjonen som er viktigst for deg. Åpenheten til produkter fra FM: Systems gjør det enkelt å integrere dem i systemer som allerede er på plass i organisasjonen. Det sparer verdifull tid i denne viktige fasen. Du er ikke fastlåst i én enkelt løsning, og hvis virksomheten endres, kan løsningen fra FM: Systems også endres raskt og enkelt. Vi tilbyr utstrakt rådgiving på arbeidsstedet, i tillegg til at godkjente leverandører fra vårt partnerprogram kan levere ytterligere tjenester ved behov. Fordi produktene fra FM: Systems er så intuitive og lette å lære, får du systemet på plass og oppe og går over hele virksomheten på rekordtid. OPPLÆRING Systemansvarlig FM-brukere Sluttbrukere DISTRIBUSJON Testing Endelig installering Distribusjon til alle brukere KONTINUERLIG Datavedlikehold Fortløpende evaluering og forbedring 13

14 FM:Systems konsulenttjenester FM:Systems mål er at kundene våre skal oppleve en problemfri og vellykket implementering. Konsulentene våre kan tilby årelang erfaring med og produktkunnskap om å definere og vedlikeholde en effektiv livssyklus for prosjektet. De vil i samarbeid med deg fastsette mål, overvåke milepæler og anbefale forbedringer og prosesser som kan optimalisere investeringen din. Nedenfor følger en kort beskrivelse av prosjektmetodene til FM:Systems: Stram kontroll på omfanget av prosjektet gir effektiv styring av kostnader og planer Gjennomføring av prosjektet ved hjelp av en trinnvis tilnærmingsmåte som er utformet for å minimalisere risiko og forstyrrelser i den daglige driften PROSJEKTMETODER Det første trinnet for at prosjektet skal bli vellykket er å etablere en solid prosjektorganisasjon og gjennomføre de planene for implementeringen som du og FM:Systems er blitt enige om. Implementeringsmetodene våre har en klar fordel ved at de kombinerer etablert programvare for bygningsforvaltning med en fast metode for løsningshåndtering. FM:Systems har utviklet omfattende implementeringsmetoder og arbeider fortsatt for å forbedre og berike de fastsatte fremgangsmåtene. Sluttresultatet er en bedre prosess som gir kundene mulighet til å optimalisere prosjektplanleggingen og resultatet gjennom en gruppetilnærming der kostnadene til den endelige løsningen styres og kostnadene til løpende støtte og vedlikehold minimaliseres. Bruk av FM:Systems intellektuelle kapital, eiendeler og eiendom for å sikre resultater av høy kvalitet og øke implementeringshastigheten Bruk av fastsatte opplæringsprogrammer og metoder som gir riktig nivå på opplæringstjenestene for FM: Systems kunder. Grunnlaget for FM:Systems metoder er å inngå et samarbeid med deg for å lede deg gjennom en veldefinert implementeringsprosess. FM:Systems anvender en prosess i fem trinn for prosjekter, som vist nedenfor: Behovsanalyse Systemkonfigurasjon Tegning og datainnhenting Opplæring Testing og implementering GODE RESULTATER ER MINDRE ENN SEKS MÅNEDER UNNA

15 Mål din suksess - kontinuerlig Med 99 prosent kundelojalitet er oppfølgingen fra FM: Systems etter salget legendarisk. Implementeringen av produkter fra FM: Systems er bare begynnelsen. FM: Systems vil at du skal lykkes over tid, og vi har en rekke opplærings- og støtteprogrammer som beviser nettopp det: Jevnlig organiserte opplæringsøkter gir praktisk opplæring i miljøer med små grupper. FM: Systems konsulenter kan tilby opplæring på arbeidsstedet, tilpasset din organisasjon. FM: Systems arrangerer en årlig brukerkonferanse, der eiendomsaktører fra hele verden kommer sammen for å lære mer om hvordan de kan maksimere verdien av løsningene fra FM: Systems. Webinarer om beste praksis kjøres direkte og finnes i opptak, og tilbys hyppig for å diskutere emner i tilknytning til casestudier om FM: Systems programvare og kunder. Ved tekniske problemer kan vi tilby direkte hjelp per telefon. Kundene vurderer den tekniske støtten til å være i toppklasse med en kundetilfredshet på 93 prosent. Kundestøtte gis også via e-post og nettmøter. Nettbaserte opplæringsalternativer gir rimelig og fokusert praktisk opplæring til grupper med stor geografisk spredning. FM:Systems konsulenter kan på anmodning utarbeide interaktiv opplæring, skreddersydd etter organisasjonens behov. Det finnes en nettbasert kundeportal og brukerforum som kobler deg sammen med andre FM:Systems-kunder og gir deg mulighet til å skape nettverk og utveksle erfaringer om god praksis. Ved hjelp av FM:Systems kundeportal kan du søke i en kunnskapsbase og legge frem forespørsler om funksjoner for FM:Systems produktmedarbeidere. Alle programvareoppdateringer (f.eks. versjon 8.0 til 8.0.x og oppgraderinger (f.eks. 8.x til 9.0) er tilgjengelige kostnadsfritt til kunder med aktive vedlikeholdskontrakter. Regelmessige klasseromssamlinger gir praktisk opplæring i et miljø med få elever per lærer.

16 Fokus på kunden HERMAN MILLER Som bruker av FM: Interact kan Herman Miller implementere mer effektive og automatiserte prosesser. Det gir seg direkte utslag i enorme innsparinger på tid og krefter, og i økt lønnsomhet for konsernet. Herman Miller, som er markedsleder innen innovativt interiør, begynte å bruke programvaren fra FM: Systems i De administrerer i dag tretti bygninger fordelt på fem campuser, med et totalt areal på over kvadratmeter. Kundefrafall, ubrukt areal og andre viktige fasilitetsrelaterte rapporter utarbeides nå på noen få minutter ved hjelp av FM: Interact og de tilhørende modulene. Herman Miller har realisert tidsinnsparinger og også redusert flytteutgifter og nedetid ved å automatisere flytteprosessen med modulen Flytteadministrasjon. En annen viktig fordel er at informasjonen om fasilitetene er blitt langt mer nøyaktig. Herman Miller har nylig utvidet FM: Interact til å gjøre omfangsrike rapporter og etasjeplaner tilgjengelige for hele selskapet, noe som er blitt tatt svært godt imot innad i organisasjonen. CA Technologies FM: Interact har hjulpet oss i betydelig grad med å redusere eiendomsutgiftene ved å identifisere og fjerne dårlig arealutnyttelse. Som følge av dette har vi realisert en innsparing på 15 prosent i utgifter til arealbruk. CA, som er et av verdens største programvareselskaper, administrerer om lag kvadratmeter med eid og leid areal. De 182 eiendommene gir rom til mer enn ansatte verden over. I 2005 lanserte CAs team for globale fasiliteter en ambisiøs strategisk plan som skulle hjelpe virksomheten med å redusere driftskostnadene og støtte en stadig mer dynamisk arbeidsstyrke. Etter å ha implementert FM: Interact-modulen for flytteadministrasjon har CA konfigurert arealene på nytt og samordnet arealbruken. Det reduserte utgiftene med 15 prosent i Nord-Amerika. Disse innsparingene ble realisert ved å identifisere ledig areal, samordne arealbruken og kvitte seg med overflødig areal ved oppsigelse av leieavtaler eller fremleie av areal det ikke var behov for. Siden ledere nå kan fatte beslutninger i sanntid ved hjelp av direkte data, har også tiden som går med til flytting blitt redusert med 30 prosent. Det betyr økt produktivitet for fasilitetsteamene og færre avbrytelser. 60. mill kvm satt i system 16

17 The MathWorks The MathWorks har vært fornøyd med den førsteklasses kundeservicen som FM: Systems leverer, ifølge Bob Donahue, sjef for arealplanlegging i The MathWorks. Vi har fått svært god oppfølging fra FM: Systems-teamet. Støttemedarbeiderne er alltid tilgjengelige, og vi opplever aldri å stå på stedet hvil i en lang kø, slik som ofte er tilfellet med andre selskaper. Knytter sammen menneske, sted og prosess Mer enn 600 kunder kjenner FM: Systems som et av de mest solide, erfarne og best dokumenterte selskapene innen forvaltningssystemer. Siden starten i 1984 har vi ikke et øyeblikk glemt at vår suksess avhenger av at kundene lykkes. Våre produkter høster anerkjennelse verden over for sin pålitelighet, fleksibilitet og brukervennlighet. Som en etablert bransjeleder spiller vi en aktiv rolle i fremstående organisasjoner som IFMA (International of Facilities Management Association) og OSCRE (Open Standards Consortium for Real Estate). Fordi vi mener det er riktig å gi noe tilbake til fagfeltet profesjonell eiendomsforvaltning, har vi etablert et stipendprogram som donerer produktlisenser til høyskoler og universiteter som har utdanningstilbud innen eiendomsforvaltning. Ledere fra FM: Systems reiser dessuten ofte rundt som rådgivere og foredragsholdere ved universiteter over hele USA. FM: Systems betjener kunder verden over og har partnerskap i Australia, Canada, Karibia, Hong Kong, Malaysia, Nigeria, Sør-Korea, Thailand, Storbritannia og Skandinavia. 17

18 REFERANSER Vi har mer enn 600 selskaper som bruker FM: Systems til å administrere selskapets eide og leide arealer. Her er et utvalg referanser: Air Canada Allianz Life Amegy American Century Services American Medical Association ARAMARK Army National Guard Baker Hughes Bank of Canada Bank of the West Bantrel Bayer HealthCare Baylor College of Medicine Baystate Medical Center Blue Cross Blue Shield of Illinois Bose Corporation CA Carroll Thatcher Planning Group Ciba Specialty Chemicals Ciba Vision CSX Transportation Devon Energy Department of Homeland Security Dickstein Shapiro DuPont EnCana Corporation Finra First American Freddie Mac General Dynamics General Growth Properties GMAC The Hartford Harvard Pilgrim Health Care Herman Miller HSBC Husky Energy, Inc. Inter-American Development Bank Indiana University Johnson & Johnson Koch Industries Level 3 Communications Lockheed Martin The MathWorks MITRE Corporation NASD National Aquarium in Baltimore National Institute of Standards & Technology (NIST) Navy Federal Credit Union Northwestern University Novartis Pharmaceuticals The Pentagon U.S. Air Force Philip Morris, USA Pioneer Hi-Bred International Pitney Bowes Prince William County, VA Raytheon RBC Dain Rauscher Reynolds & Reynolds Rockwell Collins Sallie Mae Silicon Valley Bank Sony Ericsson Spansion Standard Insurance St. Jude Medical Target Tenet Patient Financial Services TIAA-CREF TJX TV Guide, Inc. Unilever University of North Texas U.S. Bureau of the Census U.S. Department of the Interior U.S. Department of Education Vanderbilt University Medical Center Wake County, NC WakeMed Wells Fargo Wyeth Pharmaceuticals 18

19 20. mill kvm shopping

20 KONTAKT OSS: T Ken Arne Lerpold T Ronny Edvardsen A Kristian August gate 5, 0164 Oslo E W

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Nr 4-2005 Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Lang og bred erfaring, spisskompetanse og gode rutiner gjør at Advokatfirmaet Brækhus Dege med datterselskaper

Detaljer

Hovedprosjekt. Anvendt Datateknologi, Avdeling for ingeniørutdanning. Høgskolen i Oslo Våren 2010

Hovedprosjekt. Anvendt Datateknologi, Avdeling for ingeniørutdanning. Høgskolen i Oslo Våren 2010 P R O S J E K T N R. 38 Hovedprosjekt Anvendt Datateknologi, Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Våren 2010 VARSLINGSSYSTEM FOR KONKURSER Tommy Alvestad s148164 Jan Eric T. Gløpstad s148123

Detaljer

«Norge i bilder» har blitt enda bedre

«Norge i bilder» har blitt enda bedre Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/12 «Norge i bilder» har blitt enda bedre Nye og historiske flyfoto (ortofoto) fra hele landet er blitt enda mer brukervennlige og tilgjengelige

Detaljer

Utvikle bedriften din trygt og sikkert

Utvikle bedriften din trygt og sikkert Utvikle bedriften din trygt og sikkert La bedriften vokse og utvikle seg Uansett om du lager gadgets, selger tjenester eller flytter varer, er du avhengig av dine ansatte, og dine ansatte er avhengige

Detaljer

SUKSESS. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0. Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier

SUKSESS. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0. Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier SUKSESS Microsoft DynamicsTM NAV 5.0 Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier Vi var ute etter et brukervennlig system som var lett å ta i bruk og som kunne integreres med andre Microsoftprodukter.

Detaljer

Klargjøre for nyskaping: Forstå hvordan IT-organisatoriske endringer kan hjelpe med å skape suksess med samordnet kommunikasjon

Klargjøre for nyskaping: Forstå hvordan IT-organisatoriske endringer kan hjelpe med å skape suksess med samordnet kommunikasjon Klargjøre for nyskaping: Forstå hvordan IT-organisatoriske endringer kan hjelpe med å skape suksess med samordnet kommunikasjon Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Samordning og endring... 2 Microsoft

Detaljer

Kriterier for valg av. kontorlokaler.

Kriterier for valg av. kontorlokaler. Kristian Hogstad Lund Kriterier for valg av Masteroppgave kontorlokaler. Trondheim, 14. juni 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for

Detaljer

Forretningsmessig IT-ledelse

Forretningsmessig IT-ledelse WHITE PAPER Forretningsmessig IT-ledelse Om å drive IT-avdelingen som en virksomhet i virksomheten Innhold: IT-sjefens nye rolle...1 Kostnadsstyring og åpenhet...2 Viktigheten av kostnadsfordeling...3

Detaljer

SuperOffice CRM. The smart way to do business

SuperOffice CRM. The smart way to do business SuperOffice CRM The smart way to do business Vår lidenskap for Customer Relationship Management har gjort SuperOffice til en av Europas ledende leverandører av CRM løsninger til bedrifts-markedet. Vår

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals!

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å å f o r e n k l e h v e r d a g e n kontroll på pengene Kundestyrt utvikling I Mamut er vi opptatt av å sette

Detaljer

Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen

Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen EG www.egnorge.no Bedriftseieren/direktøren Hvilke kunder og

Detaljer

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens ledende leverandør av elektroniske kjørebøker

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens ledende leverandør av elektroniske kjørebøker THE DIFFERENCE IS ABAX Verdens ledende leverandør av elektroniske kjørebøker THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre verdiskapende elementer som gjør det mulig for selskapet å skape konkurransefortrinn og

Detaljer

Forord. Karoline Andersen

Forord. Karoline Andersen FDVU i utvikling. En mulighetsanalyse av overgangen fra et FDV til et IWMS-system. FM under development. An analysis of the possibilities resulting from a transition from a FM to an IWMS system. Institutt

Detaljer

Sikkerhet er ingen permanent tilstand! det er en prosess man hele tiden må arbeide med MOBIL SIKKERHET TEMA TRINN MOT SIKRERE MOBILT 4ARBEIDE

Sikkerhet er ingen permanent tilstand! det er en prosess man hele tiden må arbeide med MOBIL SIKKERHET TEMA TRINN MOT SIKRERE MOBILT 4ARBEIDE PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 NETTVERKSGRENSENE FORSVINNER INFORMASJONEN MÅ SIKRES PÅ DATANIVÅ TEMA MOBIL SIKKERHET

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Oversiktsbrosjyre. Vi forbedre og automatisere forretningsprosesser METER DATA MANAGEMENT & CUSTOMER INFORMATION SYSTEM STRØM GASS VANN.

Oversiktsbrosjyre. Vi forbedre og automatisere forretningsprosesser METER DATA MANAGEMENT & CUSTOMER INFORMATION SYSTEM STRØM GASS VANN. METER DATA MANAGEMENT & CUSTOMER INFORMATION SYSTEM Vi forbedre og automatisere forretningsprosesser Oversiktsbrosjyre STRØM GASS VANN TERMISK Certified for MECOMS empowering smart utilities 1 2 MECOMS

Detaljer

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie COMPUTERWORLD Bilag Februar 2007 25. årgang Seks steg til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie Outsourcing Prismessig er det generelt lite som skiller drift i egen regi kontra outsourcing.

Detaljer

Ble med brukeren på jobb

Ble med brukeren på jobb Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/14 Ble med brukeren på jobb Da Cathrine Marstein Engen hos NoIS skulle utvikle appen ISY ProAktiv Mobil Service, observerte hun en brukers

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold

NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/15 NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold NTE Energi har et mål om at effektiv bemanningsplanlegging skal

Detaljer

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus TEMA: REFERANSER OG PROSJEKTER Nr 3-2005 Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus SAP supermenn Via bransjens mest erfarne SAPkonsulenter, implementerer og utvikler vi systemer som gir

Detaljer