Det har aldri vært enklere å forvalte eiendom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det har aldri vært enklere å forvalte eiendom"

Transkript

1 Det har aldri vært enklere å forvalte eiendom

2 Har du oversikt over alle mulighetene med eiendommen? Nyter leietaker godt av at du har full oversikt? Nøkkelen ligger i et forvaltningssystem hvor alle brukere har lik plattform og all informasjon lagres på ett sted. Har du et slikt system i dag? 2

3 Eiendomsforvaltning er også i utvikling Eiendomsbesitternes viktigste asset er leietaker. For å beholde en eksisterende leietaker eller finne en ny, er forvaltningssystemet du som eiendomsbesitter eller forvalter bruker blitt en konkurransefordel. FM: Systems gir deg en komplett oversikt over mulighetene! Miljø er blitt en stor konkurransefaktor og mange leietakere retter større fokus mot miljøriktige bygg. Dette blir det garantert større fokus på i tiden som kommer. Kan ditt forvaltningssystem hjelpe deg med å redusere kostnader og skape smartere, grønnere bygg? Den Norske eiendomsbransjen har mange ulike systemer som man gjennom mange år har skreddersydd og spesialtilpasset til hver enkelt aktør. Etter som årene har gått har man brukt mange penger på individuell utvikling av flere ulike systemer som skal kommunisere sammen. Utviklingen skjer ikke lenger i bedriften, men på utsiden. Tiden er inne for å ta en revurdering av eksisterende systemer og bruken av disse. 15 selskaper på Fortune 100-listen bruker FM: systems 3

4 Knytter sammen menneske, sted og prosess Oppnå reell forretningsverdi ved å fjerne hindringer i veien for informasjonsutveksling. Hvordan kan dette realiseres? Det er belastende for medarbeiderne å vedlikeholde systemer som ikke kommuniserer innbyrdes, og som inneholder overflødig informasjon. Når grupper for arealplanlegging, forvaltning, drift og vedlikehold alle har hvert sitt system, er det vanskelig å utveksle informasjon og levere samordnende rapporter til ledelsen. Start med å opprette et integrert system som kan brukes av alle i verdikjeden innenfor eiendomsforvaltning. Det gjør det mulig for organisasjoner å opprettholde en klar og helhetlig oversikt over porteføljen og operasjonene. Hver enkelt gruppe har kraftige verktøy til sine arbeidsoppgaver og kan også se relevant informasjon fra andre grupper. Teknologi setter også ledelsen i stand til å innføre konsekvente standarder og prosesser, fjerne vanntette skott og eliminere kommunikasjonssvikt og forsinkelser. Sist, men ikke minst, kan sikker tilgang via Internett gjøre det mulig å dele informasjon fra avdelingen med hele virksomheten. Én enkel portal hvor tilgangen begrenses på ulike nivåer for leietakere, eiere, ledelse og ansatte gir bedre flyt i prosesser som berører flere nivåer i eiendoms- eller forvaltningsselskapet.

5 FM:SYSTEMS NETTBASERT FORVALTNINGSSYSTEM FM: Interact-brukere Ledelsen Andre grupper areal og arealforbruk personaladministrasjon fast eiendom og leie finans vedlikehold og drift it andre bygg- og anleggsprosjekter cad- og bim-bruker 5

6 effektiv eiendomsforvaltning Forvaltningssystemet er laget av byggingeniører for eiendomsaktører. Den enkle regelen er retningsgivende for vår fleksible programvaredesign. Den ligger til grunn for den utrolig raske implementeringen av programvaren. Den er en inspirasjon for vår kontinuerlige oppfølging av kundene og brukerne av FM: Systems. Vi arbeider hardt for å bli kjent med din eiendomsvirksomhet og vil gjøre oss fortjent til din tillit. I tillegg til at vi bistår med all input vil vi følge opp at systemet blir brukt riktig av alle brukere på alle nivåer. Hva skiller FM:Systems fra konkurrentene? Vi blir ofte stilt dette spørsmålet når potensielle kunder evaluerer de ulike IWMS-produktene som er på markedet i dag. Svaret kan oppsummeres med noen få enkle ord: Enkelt, lett å integrere og gir deg oversikten over alle muligheter. Men det er egentlig mer enn som så. FM:Systems gir deg et enkelt, men kraftfullt produkt som hjelper dagens ansatte innen bygg, anlegg og eiendom å bli mer effektive i sine FM-oppgaver. Her får du litt mer detaljert informasjon om hva som skiller oss fra konkurrentene. Det er 26 år siden første versjon av systemet ble lansert! Enkelt, lett å integrere og gir deg oversikten over alle mulighetene. 6

7 Brukervennlighet Et av de mest brukte ordene for å beskrive bruksegenskapene til et produkt er brukervennlig. FM:Interact har blitt omtalt av våre kunder som et av de mest brukervennlige produktene på markedet. Med pek- og klikk- grensesnittet kan kundene lett navigere gjennom produktene for både å legge inn og hente ut informasjon raskt. Raskere implementering Siden produktene er så brukervennlige og fleksible, kan kundene få systemet i gang på kortere tid. Implementeringsprosessen RightPath kan gjøre at en kunde kan ta i bruk vårt system i løpet av tolv uker i stedet for tolv måneder. Vi bruker den opprinnelige filen slik at det ikke er nødvendig å importere noen fil. Det kreves ingen proprietær CAD-pakke eller -grensesnitt, noe som gjør det effektivt å bruke og dele AutoCAD eller Revit-filer. Kostnadseffektiv lisensiering Vår eide- og SaaS-lisensiering gir deg langt mer igjen for pengene enn konkurrentenes lisensieringsordninger. I en treårig prognose for totale kostnader ved eierskap fant kunder at FM:Systems var en av de mest kostnadseffektive løsningene på markedet. Fleksibilitet Siden produktene er så fleksible, kan kundene konfigurere produktet etter sine egne spesifikke behov uten å leie inn en programmerer. Alle konfigurasjoner som opprettes, kan oppgraderes til fremtidige versjoner. Integrering av AutoCAD & Revit BIM: FM:Systems gir en sømløs toveis kobling til tegninger i AutoCAD og Revit.

8 Ønsker du å REDUSERE kostnader og skape smartere, grønnere bygg? Nøkkelen ligger i forvaltningssystemet. Bedre leietakerstyring og eiendomsforvaltning gir en bedre bunnlinje. Spillet er endret. Foreldede verktøy som avdelingsvise systemer eller regneark i Excel kan ikke støtte de stadig mer omfattende ansvarsområdene til fagpersoner innen eiendomsforvaltning. Du trenger en bedre måte å administrere og vedlikeholde verdifulle bygningsinformasjonsmodeller på når arbeidsplasser utformes, bygges og tas i bruk. Og mer enn noensinne må du gjøre noe for å redusere de økende truslene mot miljøet. Så hva er verdiforslaget? Fast eiendom og leietaker utgjør de største utgiftene og de største verdiene for selskapet. Hvis du administrerer dem på en gjennomtenkt og strategisk måte, kan det innebære en betydelig forskjell for bunnlinjen, miljøpåvirkningen og produktiviteten for leietaker. Du kan bistå din leietaker med å effektivisere deres leieareal. Noen prosenter på et større areal, kan tilsvare millionbeløp i årlige innsparinger innsparinger som virksomheten ikke har råd til å gå glipp av. Dette kan innbære at du som eiendomsbesitter eller forvalter får en mindre konkurranseutsatt eiendom, mer lojal leietaker og få mer betalt per kvadratmeter. Det er minst like viktig å spare inn på driftskostnadene. Teknologien kan hjelpe deg å skape bedre flyt i avdelingens rutiner, forbedre den interne kommunikasjonen og eliminere kostbare feil og forsinkelser av prosjekter. FM: INTERACT Programserien FM: Interact for styring av arbeidsprosesser er en fleksibel, internettbasert programvareplattform som bidrar til å automatisere prosesser, overvåke ytelsen og forbedre planleggingen. FM: Interact er enkelt å sette seg inn i og bruke. Plattformen kan integreres med AutoCAD for å gi alle i organisasjonen tilgang til fasilitetsinformasjon i sanntid. Funksjoner for integrasjon med Revit gjør at du kan utnytte BIM-data, og sikrer at informasjon ikke går tapt etter hvert som en bygning går gjennom sin livssyklus. 93 prosent av kundene sier de er fornøyd med systemet

9 MODULENE OMFATTER: Arealplanlegging Strategisk planlegging Kapitalforvaltning Porteføljeforvaltning Flytteadministrasjon Vedlikehold Prosjektstyring Bærekraft Det har aldri vært enklere å forvalte eiendom ANDRE PLATTFORMFUNKSJONER I FM: INTERACT OMFATTER: Konfigurerbarhet AutoCAD-integrasjon Sammenkobling med hele virksomheten Rapporteringsmotor Instrumentbord Ad hoc-rapportering Varslingsmotor

10 16 GODE GRUNNER TIL Å VELGE FM:SYSTEMS JOBBER SLIK DU GJØR DET FM: Interact-systemet ble bygget fra bunnen av for å være konfigurerbart. Du kan tilpasse systemet til dine egne forretningsrutiner uten de store utgiftene, langsiktige tidsrammer og risikoen som er forbundet med å tilpasse andre produkter. Trenger du mer? Du kan til og med konfigurere arbeidsflyt og moduler fra bunnen av. GJØR LIVET ENKLERE Våre kunder beskriver konsekvent FM: Interact som markedets mest brukervennlige løsning intuitivt og enkelt å lære enten du bruker det ofte eller bare av og til. Investeringen blir raskt lønnsom når medarbeiderne mer enn gjerne tar systemet i bruk overalt i virksomheten. DEKKER ALLE BASER FM: Interact kan tas i bruk med det samme og består av et omfattende sett av moduler som støtter alle viktige funksjoner for eiendomsforvaltning og fasilitetsstyring. Disse omfatter arealplanlegging, forvaltning av eiendomsporteføljen, strategisk planlegging, formuesforvaltning, vedlikehold av fasiliteter, prosjektstyring og bærekraft. LEVERER I TIDE Andre styringssystemer kan være tidkrevende og kostbare å implementere. FM: Systems bruker Right Path, som er en dokumentert prosess basert på flere hundre vellykkede prosjekter og mange tiårs erfaring. Du vil se at systemet kommer opp og går til planlagt tid og innenfor budsjettet, og med målbare resultater i løpet av seks måneder eller mindre. 99 prosent av kundene fornyer avtalen og vil fortsette å bruke systemet ENKEL INTEGRASJON Har du behov for å trekke ut data fra økonomisystemet? Vær så god. Har du allerede et vedlikeholdssystem som operasjonsteamet kjenner og er glad i? Ikke noe problem. FM: Interact kan integreres med ethvert system i det nåværende IT-miljøet. GJØR PROGRAMVAREOPPDATERINGENE TIL EN LEK Den avanserte dataordlisten i FM: Interact sporer alle konfigurasjonene som utføres på systemet. Når det er dags for å oppgradere, føres alle konfigurasjoner frem til neste versjon. Det reduserer i stor grad tidsbruken og utgiftene som ellers er forbundet med programvareoppdateringer. EGENPRODUSERT Andre produkter er ofte blitt koblet sammen via fusjoner og oppkjøp. Alle FM: Interact-modulene er utviklet ene og alene av produktteamet til FM: Systems. For ditt vedkommende betyr dette at vår løsning virkelig er integrert, noe som innebærer raskere implementering, mindre kompleksitet og færre problemer. SOLID FUNDAMENT Programvaren er basert på plattformen Microsoft.NET, som er en garanti for ytelse, pålitelighet og sikkerhet på høyeste nivå og gir deg ro i sjelen. 10

11 AREALPLANLEGGING Oppnå bedre arealutnyttelse ved hjelp av detaljerte arealoversikter, nøyaktige data for arealbruk og sammenligninger mellom fasiliteter. Spor tildelinger på avdelingsnivå og produser rapporter om tilbakeføringer på en enkel måte. Koble fasilitetsinformasjon til detaljert arealinformasjon i AutoCAD-tegninger og Revit-modeller. Bruk en nettleser til å navigere i og visualisere sanntidsdata om fasiliteter på etasjeplaner. STRATEGISK PLANLEGGING Samordne planer for eiendommer og leietakere med driften ved å analysere arealbehov og prognostisere fremtidige arealbehov. Opprett flere tenk om -scenarioer og etasjeoversikter for å avdekke muligheter for effektivisering i porteføljen. KAPITALFORVALTNING Spor bedriftens eiendeler, som inventar, utstyr, datamaskiner, systemer for personlig sikkerhet, bygningssystemer og kunst. FORVALTNING AV EIENDOMSPORTEFØLJEN Reduser eiendomsutgiftene ved å analysere finansielle data for eiendommene og overvåke resultatene for porteføljen i forhold til viktige resultatindikatorer og bransjen for øvrig. Følg opp informasjon om leieforhold og overvåk viktige elementer som utløps- og fornyelsesdatoer. funksjoner Vis detaljert informasjon om arealbruk på etasjeplaner. Sammenhold data om arealutnyttelse med ytelsen for porteføljen. Utvikle flere scenarioer for arealbruk med interaktive oversikter over etasjefordeling. Innhent informasjon og sett opp prognoser for antall personer og plassbehov. Spor avskrivning av eiendeler til finansiell rapportering og overholdelse av lover og regler. Gjør det enkelt å lokalisere eiendeler på etasjeplaner. Knytt flere dokumenter til leieprotokoller. Analyser kostnader og trender i porteføljen. VEDLIKEHOLD EIENDOMMEN Få flyt i prosesser for bestilling av arbeid og forebyggende vedlikehold for teknikere og leverandører med automatisk varsling, mobil tilgang og detaljerte rapporter. Gjør kunder mer tilfredse med internettbaserte skjemaer for bestilling av tjenester og visning av status for arbeidsbestillinger. PROSJEKTSTYRING Sørg for å overholde tidsplaner og budsjetter for fasilitetsprosjekter ved å følge opp viktig informasjon om økonomi og tidsplaner. Administrer flere kontrakter, leverandører og prosjektfaser. BÆREKRAFT Planlegg og analyser bærekraftprosjekter og bygningers ytelse for hele porteføljen. Vurder bygninger og administrer godkjenninger (f.eks. LEED, Green Globes, BREEAM). Integrer med det amerikanske miljøverndepartementets Portfolio Manager for å beregne Energy Star-skåren og karbonfotavtrykket for virksomheten. Formidle resultater over hele virksomheten ved hjelp av intuitive instrumentpaneler og rapporter. Hold alle oppdatert med visning av status og varslinger. Før en nøyaktig oversikt over service og kostnader for utstyr. Gjør det enkelt å lokalisere utstyr på etasjeplaner. Følg opp prosjekter økonomisk, og identifiser prosjekter der budsjettet står i fare for å sprekke. Vis tidsrammer for prosjekter og sørg for at arbeidet er i rute. Utarbeid prognoser for de økonomiske og miljømessige konsekvensene av miljøsatsingen. Følg opp og administrer miljøresultater for enkelte bygninger. 11

12 600 selskaper bruker FM systems worldwide Vi er innforstått med at rask implementering og målbare resultater er nøkkelen til suksess for ethvert programvareprosjekt. Det er grunnen til at vi har utviklet metoden Right Path en dokumentert implementeringsprosess som får deg og organisasjonen opp å gå med vår programvare i løpet av tre til seks måneder. Realiseringen av denne korte tiden fra implementering til resultater starter med en grundig analyse for å avdekke hvilke prosesser og systemer som allerede er på plass i organisasjonen. Deretter kan vi utnytte fordelene ved teknologien for å skape en sømløs overgang.

13 BEHOVSANALYSE Identifisere prosjektmål Identifisere brukere Bestemme omfang og tidsramme Gå gjennom fasilitetsstyringsprosesser Etablere standarder og prosedyrer Identifisere datakilder Fastsette tekniske krav SYSTEMKONFIGURASJON Legge til nye felter Konfigurere visninger og rapporter Legge inn standarder Konfigurere gruppehierarkier Konfigurere webvisninger Konfigurere datakoblinger CAD- OG DATAIMPORT Godkjenne tegninger Angi romkoder Importere data Importrutiner Tidslinje for implementering Konfigurerbarheten til produkter fra FM: Systems er en enorm fordel under implementeringsprosessen. Du kontrollerer hvordan systemet fungerer, og har fleksibilitet til å opprette rapporter eller utforme egne instrumentpaneler som gjenspeiler den informasjonen som er viktigst for deg. Åpenheten til produkter fra FM: Systems gjør det enkelt å integrere dem i systemer som allerede er på plass i organisasjonen. Det sparer verdifull tid i denne viktige fasen. Du er ikke fastlåst i én enkelt løsning, og hvis virksomheten endres, kan løsningen fra FM: Systems også endres raskt og enkelt. Vi tilbyr utstrakt rådgiving på arbeidsstedet, i tillegg til at godkjente leverandører fra vårt partnerprogram kan levere ytterligere tjenester ved behov. Fordi produktene fra FM: Systems er så intuitive og lette å lære, får du systemet på plass og oppe og går over hele virksomheten på rekordtid. OPPLÆRING Systemansvarlig FM-brukere Sluttbrukere DISTRIBUSJON Testing Endelig installering Distribusjon til alle brukere KONTINUERLIG Datavedlikehold Fortløpende evaluering og forbedring 13

14 FM:Systems konsulenttjenester FM:Systems mål er at kundene våre skal oppleve en problemfri og vellykket implementering. Konsulentene våre kan tilby årelang erfaring med og produktkunnskap om å definere og vedlikeholde en effektiv livssyklus for prosjektet. De vil i samarbeid med deg fastsette mål, overvåke milepæler og anbefale forbedringer og prosesser som kan optimalisere investeringen din. Nedenfor følger en kort beskrivelse av prosjektmetodene til FM:Systems: Stram kontroll på omfanget av prosjektet gir effektiv styring av kostnader og planer Gjennomføring av prosjektet ved hjelp av en trinnvis tilnærmingsmåte som er utformet for å minimalisere risiko og forstyrrelser i den daglige driften PROSJEKTMETODER Det første trinnet for at prosjektet skal bli vellykket er å etablere en solid prosjektorganisasjon og gjennomføre de planene for implementeringen som du og FM:Systems er blitt enige om. Implementeringsmetodene våre har en klar fordel ved at de kombinerer etablert programvare for bygningsforvaltning med en fast metode for løsningshåndtering. FM:Systems har utviklet omfattende implementeringsmetoder og arbeider fortsatt for å forbedre og berike de fastsatte fremgangsmåtene. Sluttresultatet er en bedre prosess som gir kundene mulighet til å optimalisere prosjektplanleggingen og resultatet gjennom en gruppetilnærming der kostnadene til den endelige løsningen styres og kostnadene til løpende støtte og vedlikehold minimaliseres. Bruk av FM:Systems intellektuelle kapital, eiendeler og eiendom for å sikre resultater av høy kvalitet og øke implementeringshastigheten Bruk av fastsatte opplæringsprogrammer og metoder som gir riktig nivå på opplæringstjenestene for FM: Systems kunder. Grunnlaget for FM:Systems metoder er å inngå et samarbeid med deg for å lede deg gjennom en veldefinert implementeringsprosess. FM:Systems anvender en prosess i fem trinn for prosjekter, som vist nedenfor: Behovsanalyse Systemkonfigurasjon Tegning og datainnhenting Opplæring Testing og implementering GODE RESULTATER ER MINDRE ENN SEKS MÅNEDER UNNA

15 Mål din suksess - kontinuerlig Med 99 prosent kundelojalitet er oppfølgingen fra FM: Systems etter salget legendarisk. Implementeringen av produkter fra FM: Systems er bare begynnelsen. FM: Systems vil at du skal lykkes over tid, og vi har en rekke opplærings- og støtteprogrammer som beviser nettopp det: Jevnlig organiserte opplæringsøkter gir praktisk opplæring i miljøer med små grupper. FM: Systems konsulenter kan tilby opplæring på arbeidsstedet, tilpasset din organisasjon. FM: Systems arrangerer en årlig brukerkonferanse, der eiendomsaktører fra hele verden kommer sammen for å lære mer om hvordan de kan maksimere verdien av løsningene fra FM: Systems. Webinarer om beste praksis kjøres direkte og finnes i opptak, og tilbys hyppig for å diskutere emner i tilknytning til casestudier om FM: Systems programvare og kunder. Ved tekniske problemer kan vi tilby direkte hjelp per telefon. Kundene vurderer den tekniske støtten til å være i toppklasse med en kundetilfredshet på 93 prosent. Kundestøtte gis også via e-post og nettmøter. Nettbaserte opplæringsalternativer gir rimelig og fokusert praktisk opplæring til grupper med stor geografisk spredning. FM:Systems konsulenter kan på anmodning utarbeide interaktiv opplæring, skreddersydd etter organisasjonens behov. Det finnes en nettbasert kundeportal og brukerforum som kobler deg sammen med andre FM:Systems-kunder og gir deg mulighet til å skape nettverk og utveksle erfaringer om god praksis. Ved hjelp av FM:Systems kundeportal kan du søke i en kunnskapsbase og legge frem forespørsler om funksjoner for FM:Systems produktmedarbeidere. Alle programvareoppdateringer (f.eks. versjon 8.0 til 8.0.x og oppgraderinger (f.eks. 8.x til 9.0) er tilgjengelige kostnadsfritt til kunder med aktive vedlikeholdskontrakter. Regelmessige klasseromssamlinger gir praktisk opplæring i et miljø med få elever per lærer.

16 Fokus på kunden HERMAN MILLER Som bruker av FM: Interact kan Herman Miller implementere mer effektive og automatiserte prosesser. Det gir seg direkte utslag i enorme innsparinger på tid og krefter, og i økt lønnsomhet for konsernet. Herman Miller, som er markedsleder innen innovativt interiør, begynte å bruke programvaren fra FM: Systems i De administrerer i dag tretti bygninger fordelt på fem campuser, med et totalt areal på over kvadratmeter. Kundefrafall, ubrukt areal og andre viktige fasilitetsrelaterte rapporter utarbeides nå på noen få minutter ved hjelp av FM: Interact og de tilhørende modulene. Herman Miller har realisert tidsinnsparinger og også redusert flytteutgifter og nedetid ved å automatisere flytteprosessen med modulen Flytteadministrasjon. En annen viktig fordel er at informasjonen om fasilitetene er blitt langt mer nøyaktig. Herman Miller har nylig utvidet FM: Interact til å gjøre omfangsrike rapporter og etasjeplaner tilgjengelige for hele selskapet, noe som er blitt tatt svært godt imot innad i organisasjonen. CA Technologies FM: Interact har hjulpet oss i betydelig grad med å redusere eiendomsutgiftene ved å identifisere og fjerne dårlig arealutnyttelse. Som følge av dette har vi realisert en innsparing på 15 prosent i utgifter til arealbruk. CA, som er et av verdens største programvareselskaper, administrerer om lag kvadratmeter med eid og leid areal. De 182 eiendommene gir rom til mer enn ansatte verden over. I 2005 lanserte CAs team for globale fasiliteter en ambisiøs strategisk plan som skulle hjelpe virksomheten med å redusere driftskostnadene og støtte en stadig mer dynamisk arbeidsstyrke. Etter å ha implementert FM: Interact-modulen for flytteadministrasjon har CA konfigurert arealene på nytt og samordnet arealbruken. Det reduserte utgiftene med 15 prosent i Nord-Amerika. Disse innsparingene ble realisert ved å identifisere ledig areal, samordne arealbruken og kvitte seg med overflødig areal ved oppsigelse av leieavtaler eller fremleie av areal det ikke var behov for. Siden ledere nå kan fatte beslutninger i sanntid ved hjelp av direkte data, har også tiden som går med til flytting blitt redusert med 30 prosent. Det betyr økt produktivitet for fasilitetsteamene og færre avbrytelser. 60. mill kvm satt i system 16

17 The MathWorks The MathWorks har vært fornøyd med den førsteklasses kundeservicen som FM: Systems leverer, ifølge Bob Donahue, sjef for arealplanlegging i The MathWorks. Vi har fått svært god oppfølging fra FM: Systems-teamet. Støttemedarbeiderne er alltid tilgjengelige, og vi opplever aldri å stå på stedet hvil i en lang kø, slik som ofte er tilfellet med andre selskaper. Knytter sammen menneske, sted og prosess Mer enn 600 kunder kjenner FM: Systems som et av de mest solide, erfarne og best dokumenterte selskapene innen forvaltningssystemer. Siden starten i 1984 har vi ikke et øyeblikk glemt at vår suksess avhenger av at kundene lykkes. Våre produkter høster anerkjennelse verden over for sin pålitelighet, fleksibilitet og brukervennlighet. Som en etablert bransjeleder spiller vi en aktiv rolle i fremstående organisasjoner som IFMA (International of Facilities Management Association) og OSCRE (Open Standards Consortium for Real Estate). Fordi vi mener det er riktig å gi noe tilbake til fagfeltet profesjonell eiendomsforvaltning, har vi etablert et stipendprogram som donerer produktlisenser til høyskoler og universiteter som har utdanningstilbud innen eiendomsforvaltning. Ledere fra FM: Systems reiser dessuten ofte rundt som rådgivere og foredragsholdere ved universiteter over hele USA. FM: Systems betjener kunder verden over og har partnerskap i Australia, Canada, Karibia, Hong Kong, Malaysia, Nigeria, Sør-Korea, Thailand, Storbritannia og Skandinavia. 17

18 REFERANSER Vi har mer enn 600 selskaper som bruker FM: Systems til å administrere selskapets eide og leide arealer. Her er et utvalg referanser: Air Canada Allianz Life Amegy American Century Services American Medical Association ARAMARK Army National Guard Baker Hughes Bank of Canada Bank of the West Bantrel Bayer HealthCare Baylor College of Medicine Baystate Medical Center Blue Cross Blue Shield of Illinois Bose Corporation CA Carroll Thatcher Planning Group Ciba Specialty Chemicals Ciba Vision CSX Transportation Devon Energy Department of Homeland Security Dickstein Shapiro DuPont EnCana Corporation Finra First American Freddie Mac General Dynamics General Growth Properties GMAC The Hartford Harvard Pilgrim Health Care Herman Miller HSBC Husky Energy, Inc. Inter-American Development Bank Indiana University Johnson & Johnson Koch Industries Level 3 Communications Lockheed Martin The MathWorks MITRE Corporation NASD National Aquarium in Baltimore National Institute of Standards & Technology (NIST) Navy Federal Credit Union Northwestern University Novartis Pharmaceuticals The Pentagon U.S. Air Force Philip Morris, USA Pioneer Hi-Bred International Pitney Bowes Prince William County, VA Raytheon RBC Dain Rauscher Reynolds & Reynolds Rockwell Collins Sallie Mae Silicon Valley Bank Sony Ericsson Spansion Standard Insurance St. Jude Medical Target Tenet Patient Financial Services TIAA-CREF TJX TV Guide, Inc. Unilever University of North Texas U.S. Bureau of the Census U.S. Department of the Interior U.S. Department of Education Vanderbilt University Medical Center Wake County, NC WakeMed Wells Fargo Wyeth Pharmaceuticals 18

19 20. mill kvm shopping

20 KONTAKT OSS: T Ken Arne Lerpold T Ronny Edvardsen A Kristian August gate 5, 0164 Oslo E W

For effektiv eiendomsforvaltning

For effektiv eiendomsforvaltning For effektiv eiendomsforvaltning FM: Systems har én leveregel: Du, kunden, kommer først. Den enkle regelen er retningsgivende for vår fleksible programvaredesign. Den ligger til grunn for den utrolig raske

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst

Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst Vær på nett og øk både effektivitet og produksjon Kjenner du igjen noen av de følgende situasjonene? Noen ganger forsvinner en prosessutskrift, og vi må lete

Detaljer

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger For enkel, sentralisert administrasjon av skrivere og multifunksjonsmaskiner ADMINISTRER ARBEIDSFLYTEN ENKEL ADMINISTRASJON AV SKRIVERE OG

Detaljer

Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning. Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY

Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning. Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY Vi ser tre store trender innen Real Estate og Facilities Management,

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... www.fenistra.no

UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... www.fenistra.no UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... FÅ INNSIKT OG FØLG MED I TIDEN Fenistra Eiendom er et brukervennlig forvaltningssystem, som forenkler og effektiviserer forvaltningen av eiendomsverdier for eiendomsselskaper

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER Always with you 2 Getinge Online ARBEID SMARTERE OG FÅ MER DRIFTSTID Tradisjonelt blir status for sterilt reprosesseringsutstyr overvåket manuelt

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

Mer enn flåteadministrasjon

Mer enn flåteadministrasjon Mer enn flåteadministrasjon www.toyota-forklifts.no Hvordan kan jeg øke sikkerheten i truckflåten? Hvordan reduserer jeg skadekostnadene? Hva er den optimale størrelsen på truckflåten? Hvem kan jeg diskutere

Detaljer

Forenklet hotelldrift siden 2008.

Forenklet hotelldrift siden 2008. Forenklet hotelldrift siden 2008. Økt effektivitet Serviator er en brukervennlig, nettbasert tjeneste for håndtering av arbeidsoppgaver som hjelper hver enkelt ansatt i å administrere det daglige arbeid.

Detaljer

Oppgraderinger i SAP. Planlegge, organisere og gjennomføre en oppgradering til ECC 5.0/ECC 6.0. Sveinung Gehrken

Oppgraderinger i SAP. Planlegge, organisere og gjennomføre en oppgradering til ECC 5.0/ECC 6.0. Sveinung Gehrken Oppgraderinger i SAP Planlegge, organisere og gjennomføre en oppgradering til ECC 5.0/ECC 6.0. Sveinung Gehrken Gehrken Systems Agenda Vurdere 1 2 oppgradering 4 Erfaringer og hjelpemidler Planlegge oppgradering

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions Mer kontroll, effektivitet og åpenhet Accounts Payable Canon Business Solutions Form Accounts Payable prosessen slik du vil ha den Enkle løsninger bygget for bedriften Her blir du introdusert for en enklere

Detaljer

Kostnadseffektiviserende verktøy for drift og forvaltning av næringseiendom

Kostnadseffektiviserende verktøy for drift og forvaltning av næringseiendom Kostnadseffektiviserende verktøy for drift og forvaltning av næringseiendom Kort om inattika Gresk Attika = region i Hellas, Agora = møteplass Etablert: nov 2008 Operativt i drift like lenge I dag forvaltes

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

CloudWindow digital skjermløsning

CloudWindow digital skjermløsning CloudWindow digital skjermløsning Din enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Improviser annonseringen din og oppnå salgsfremmende effekt ved å avertere

Detaljer

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager UNIFLOW uniflow Output Manager Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager Spar virksomheten for tid og penger: Få kontroll over kopi og utskrifter og bli mer effektiv Få

Detaljer

KRAFTIG, SKALERBAR SÅRBARHETSADMINI- STRASJON. F-Secure Radar

KRAFTIG, SKALERBAR SÅRBARHETSADMINI- STRASJON. F-Secure Radar KRAFTIG, SKALERBAR SÅRBARHETSADMINI- STRASJON F-Secure Radar 48% vekst i sikkerhetshendelser 1 22,000,000 42,000,000 TRUSSELEN ER EKTE Kyberkriminelle kjemper for tilgang. Din bedrifts IT-sikkerhet er

Detaljer

NÅ KOMMER NYE YAHOO! SPONSORED SEARCH

NÅ KOMMER NYE YAHOO! SPONSORED SEARCH NÅ KOMMER NYE YAHOO! SPONSORED SEARCH MER AV DET DU BA OM. Enkel administrering Et nytt og bedre kontrollpanel som er enkelt å navigere, og som gjør det lettere å se hva som fungerer bra i kampanjen, og

Detaljer

Oslo Uddeholm Stockholm

Oslo Uddeholm Stockholm Nærmere Oslo enn Stockholm! Oslo Uddeholm Stockholm 2 Presisjonsbedriftens Tiår Jonas Kjellstrand Strategisk Rådgiver, SAS Institute Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. Dagens agenda

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserte inngangsvinkelen til ProMark både når det dreier seg om registrering av egen tid og oppgaver, informasjon og utføring av konkrete arbeidsoppgaver. kjører i en nettleser og kan

Detaljer

Innlevering 3. IBE 250 Ingrid Vermøy, 090859

Innlevering 3. IBE 250 Ingrid Vermøy, 090859 Innlevering 3 IBE 250 Ingrid Vermøy, 090859 Kai A. Olsen er professor i informatikk ved Høgskolen i Molde og ved Universitetet i Bergen, han er også professor ved universitetet i Pittsburgh. Per Sætre

Detaljer

Til operasjonsstua OPERASJONSSTUE DAGKIRURGI

Til operasjonsstua OPERASJONSSTUE DAGKIRURGI Til operasjonsstua OPERASJONSSTUE DAGKIRURGI Hva er Merivaara INTEGRA? servicekonsept for å danne funksjonelle arbeidssteder sammen integrerer utstyr og systemer forbedrer arbeidsflyt, øker effektivitet

Detaljer

Aastra Solidus ecare Multimedia kontaktsenter.» Når du mener alvor med forretningene

Aastra Solidus ecare Multimedia kontaktsenter.» Når du mener alvor med forretningene Aastra Solidus ecare Multimedia kontaktsenter» Når du mener alvor med forretningene Det finnes bare én multimedieløsning for kontaktsentre som konsekvent kan levere enestående resultater Aastra Solidus

Detaljer

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon. Make the most of your energy SM

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon. Make the most of your energy SM SmartStruxure Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon Make the most of your energy SM Enkelt. Smart. Høy ytelse. > Optimaliser energiforbruket, skap et sunt og produktivt

Detaljer

IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0

IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0 IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0 IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0 Mindspan-planlegging Mindspan-design Mindspan-innhold Mindspan-teknologier Mindspan-levering

Detaljer

Reduser risiko. Reduser kostnader. Hev ytelsesnivået.

Reduser risiko. Reduser kostnader. Hev ytelsesnivået. Reduser risiko. Reduser kostnader. Hev ytelsesnivået. Vår risikostyringsløsning reduserer kostnader og innsats slik at innkjøpsteamene kan fokusere på verdiskapende og strategiske innkjøpsaktiviteter.

Detaljer

CRM for Bank & Finans. Microsoft - Objectware lunsjseminar 3. juni 2008 Amund Breda

CRM for Bank & Finans. Microsoft - Objectware lunsjseminar 3. juni 2008 Amund Breda CRM for Bank & Finans Microsoft - Objectware lunsjseminar 3. juni 2008 Amund Breda 1 Agenda Om Objectware, teknologi og plattform Utfordringer i Bank, Finans & Forsikring (EFMA Banking Advisory Council

Detaljer

Nettbasert tjeneste for håndtering av fakturaer og avstemming av innkjøpsordre

Nettbasert tjeneste for håndtering av fakturaer og avstemming av innkjøpsordre Nettbasert tjeneste for håndtering av fakturaer og avstemming av innkjøpsordre Ibistic-innføringen er et av de mest vellykkede IT-prosjekter Tusenfryd har gjennomført noen gang. Vi var nødt til å innføre

Detaljer

BIM: Grundig forberedelse nøkkelen til å lykkes

BIM: Grundig forberedelse nøkkelen til å lykkes BIM: Grundig forberedelse nøkkelen til å lykkes PASSIONATE RELIABLE INNOVATIVE Kundeprofil Firma Bransje Land Cedervall Arkitekter Bygg Sverige Ansatte 70 Utfordring Innføring, implementering og opplæring

Detaljer

November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam. Infor 10 EAM

November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam. Infor 10 EAM November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam Infor 10 EAM Add-on Suite for Infor EAM Psiam forhandler Doc+ OpenCAD GlobalSearch Leveres som integrerte «plugins» til InforEAM 2 Agenda Doc+, GlobalSearch,

Detaljer

IT Service Management

IT Service Management IT Service Management Forelesning uke 7 Innhold Endringer Endringer i ITIL: Service Transition Endringer - en nødvendig onde? If it ain t broke don t fix it. De fleste supportsaker synes å skyldes endringer

Detaljer

Skriverkontrollprogrammet MarkVision

Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverprogram og verktøy 1 MarkVision for Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 og Macintosh leveres med skriveren på CDen Drivers, MarkVision and Utilities. Det grafiske

Detaljer

Nytt verktøy for helhetlig dynamisk risikostyring på rigg. Øyvind Rideng

Nytt verktøy for helhetlig dynamisk risikostyring på rigg. Øyvind Rideng Nytt verktøy for helhetlig dynamisk risikostyring på rigg Øyvind Rideng Tema Portal for enkel tilgang til rigg- og risikoinformasjon for brukere Bruk av sanntidsdata til dynamisk risikostyring på rigg

Detaljer

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Kraftig Dual-Core-ytelse Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Med Toshibas nyeste serie av bærbare PCer for bedriftsbrukere med Intel Core 2 Duo-prosessor, kan Toshiba nok en gang

Detaljer

TESS Hose Management konseptet

TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management (THM) er et svært fleksibelt og avansert risikobasert vedlikeholdssystem for slanger. THM er et komplett konsept for vedlikehold av fleksible slanger

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon

Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon 01 April 2014 Agresso Multikanal Enkel og effektiv dokumentdistribusjon Powered by Agenda Forenkle og effektivisere dokumentdistribusjon

Detaljer

Veien til vellykkede og effektive kundemøter

Veien til vellykkede og effektive kundemøter Veien til vellykkede og effektive kundemøter Av: Sigurd Solbu, CEO October 2009 Introduksjon av Miller Heiman Innhold Kort fortalt: Hvem vi er Hva vi gjør 2009 Miller Heiman, Inc. All rights reserved.

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen Informasjonssikkerhet Visjon «Organisasjonen anerkjennes som ledende aktør innen informasjonssikkerhet» Oppdrag «Å designe, implementere,

Detaljer

Visma.net Financials. Den mest effektive måten å drive virksomheten på

Visma.net Financials. Den mest effektive måten å drive virksomheten på Visma.net Financials Den mest effektive måten å drive virksomheten på Få full kontroll over virksomheten din Visma.net Financials er en nettbasert løsning for økonomistyring som vil effektivisere hele

Detaljer

Ta kontroll over innkommende pakker

Ta kontroll over innkommende pakker Post- og pakkeforsendelser Sending og mottak av pakker Ta kontroll over innkommende pakker Nå kan du trygt spore, overvåke og levere pakker Ingen flere pakker på avveie Informasjon betyr alt eller feil

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProMileage

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProMileage brukes til å rapportere kjøregodtgjørelse, reiseutgifter og andre reiseregninger i forbindelse med en konkret sak. Registreringen foretas via ProPortal og danner grunnlaget for viderefakturering av reiseregninger.

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

Din samarbeidspartner INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER

Din samarbeidspartner INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER Din samarbeidspartner INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER Ledende innen farger, lakk og optimalisering av verksteder Nexa Autocolor er blant verdens ledende billakkmerker og forhandles i over 147 land. Nexa

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Planning & Forecasting. retning / ansvar / verdi

Planning & Forecasting. retning / ansvar / verdi Planning & Forecasting retning / ansvar / verdi RAV Norge AS Hvem er vi? Spesialister på løsninger innen: Business intelligence and analytics Data visualization and discovery Performance management 44

Detaljer

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst Enkelt, trygt og rimelig Endelig en filserver på Internett Tornado File Server er en filserver som er tilgjengelig over Internett, slik

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN: SHARPS INTELLIGENTE SKANNING Med SimplifyScan kan alle på kontoret enkelt registrere dokumenter og distribuere informasjon til ethvert sted i nettverket,

Detaljer

Dynamisk risikostyring i petroleumssektoren. Øyvind Rideng

Dynamisk risikostyring i petroleumssektoren. Øyvind Rideng Dynamisk risikostyring i petroleumssektoren Øyvind Rideng Tema Portal for enkel tilgang til rigg- og risikoinformasjon for brukere Bruk av sanntidsdata til dynamisk risikostyring på rigg Verktøykasse for

Detaljer

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Tips dine kolleger Kjenner du andre som vil være med på å effektivisere arbeidsstrukturen

Detaljer

Fra enveiskommunikasjon

Fra enveiskommunikasjon Fra enveiskommunikasjon til effektiv e-postmarkedsføring APSIS er markedsledende og størst i Norden på e-postmarkedsføring. Vi utvikler teknikker og tjenester som hjelper deg med å kommunisere og selge

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

GURUSOFT EOS BYGG OG EIENDOM

GURUSOFT EOS BYGG OG EIENDOM GURUSOFT EOS BYGG OG EIENDOM PRODUKTOVERSIKT Produkt EOS Scada2Report Varslingssystem Geodata Funksjonsområde Energioppfølgingssystem - Inneholder alle grunnleggende data om bygg, som m 2, pris på energikildene,

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbeidsplassen en Windows-basert terminal til alle typer registreringer via PC eller nettbrett, både på kontoret og på reise. Imponerende sterk offline-funksjonalitet. WINDOWS-BASERT TERMINAL

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Nytt FDVU-verktøy for Statsbygg - Statsbyggs krav til programvaren - Slik ble programvaren Click to edit Master title style Steinar Olsen, MainManager Norge AS MainManager Software innen FDVU / FM Mer

Detaljer

FDVU-systemer muligheter og begrensninger

FDVU-systemer muligheter og begrensninger FDVU-systemer muligheter og begrensninger Storefjell 7 mars 2007 Ole Petter Andersen sportation Facility Asset Service Power Generation Process Manufacturing Oil and Gas Mining Aviation Communication Pharmaceuticals

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole Nettbasert skoleadministrasjon 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole De gode grunnene: Effektiviserer administrasjonen av norske skoler Lar lærerne bruke mer tid på undervisning Sørger for

Detaljer

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering Norgeslansering under brukermøtet 25. - 26. mars 2014 på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. (Bildetekst) Infor har investert kraftig i oppgradering av ERP-løsningen M3, programvare mange store norske

Detaljer

Gunstig finansiering av IT sikkerhet

Gunstig finansiering av IT sikkerhet Gunstig finansiering av IT sikkerhet M Norman Finance Minimal ressursbruk - maksimal sikkerhet Norman Finance er en optimal løsning for virksomheter i offentlig og privat sektor med begrenset likviditet

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Project 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Verktøylinje for hurtigtilgang

Detaljer

Uni Eiendom Næring. Eiendomsforvaltning slik du ønsker det: Brukervennlig, oversiktlig, fleksibelt og effektivt.

Uni Eiendom Næring. Eiendomsforvaltning slik du ønsker det: Brukervennlig, oversiktlig, fleksibelt og effektivt. Uni Eiendom Næring Eiendomsforvaltning slik du ønsker det: Brukervennlig, oversiktlig, fleksibelt og effektivt. BOLIG NÆRING FDV ØKONOMI Uni Eiendom er et moderne og fleksibelt EDB-system for deg som ønsker

Detaljer

Nordens ledende vikarsystem.

Nordens ledende vikarsystem. Nordens ledende vikarsystem. Bra å vite om bedriften. Intelliplan utvikler, selger og forvalter forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som har behov for et komplett verktøy som

Detaljer

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT?

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT? HVA ER TELEVAKT? Televakt er et sentralbord og en profesjonell svartjeneste som gjør det mulig for din bedrift aldri å gå glipp av telefonsamtaler - de anrop som ikke besvares av bedriften koples automatisk

Detaljer

webcrm banet vei for etablering av virksomhet og vekst for ny smykkedesigner

webcrm banet vei for etablering av virksomhet og vekst for ny smykkedesigner Suksesshistorie fra en kunde webcrm banet vei for etablering av virksomhet og vekst for ny smykkedesigner CRM BANET VEI FOR EN VEL LYKKET MARKEDSETABLERING Den danske smykkedesigneren SPIASPIA hadde en

Detaljer

Visuell Kommunikasjon. Brand Publisher

Visuell Kommunikasjon. Brand Publisher Visuell Kommunikasjon Brand Publisher Full kontroll Få full kontroll over markedsmateriell, forretningstrykksaker og annonser. Du styrer det hele via Wittusen & Jensens nettbaserte administrasjons- og

Detaljer

Unit4 Business World. Self-driving ERP TM

Unit4 Business World. Self-driving ERP TM Unit4 Business World Self-driving ERP TM Opplev det positive drivet i en ERP-løsning som setter menneskelige ressurser i fokus og innfrir behovene for raske endringer i både næringsliv og offentlig sektor.

Detaljer

MODELLERING AV FORRETNINGSPROSESSER FOR RASKERE VERDIREALISERING AV DITT ERP-SYSTEM

MODELLERING AV FORRETNINGSPROSESSER FOR RASKERE VERDIREALISERING AV DITT ERP-SYSTEM MODELLERING AV FORRETNINGSPROSESSER FOR RASKERE VERDIREALISERING AV DITT ERP-SYSTEM En praktisk tilnærming INTRODUKSJON Den moderne produsent blir utsatt for mange typer press. Disse varierer etter sektor

Detaljer

Litt om meg selv. Helhetlig risikostyring en utfordring. Willy Røed. PhD i risikoanalyse. Konsulent risikoanalyse Forskning og utvikling Brannsikring

Litt om meg selv. Helhetlig risikostyring en utfordring. Willy Røed. PhD i risikoanalyse. Konsulent risikoanalyse Forskning og utvikling Brannsikring Helhetlig styring en utfordring Willy Røed wr@proactima.com Litt om meg selv PhD i analyse 10 år erfaring Konsulent analyse Forskning og utvikling Brannsikring www.universitetsforlaget.no Willy Røed Willy

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling Nøkkelen til bedre inneklima 02 l Uponor Smatrix Smatrix gir enkelt nye muligheter med vannbårne systemer Smatrix er et fullt integrert system for regulering

Detaljer

STYRKEN I ENKELHET. Business Suite

STYRKEN I ENKELHET. Business Suite STYRKEN I ENKELHET Business Suite TRUSSELEN ER REEL Nettbaserte trusler mot virksomheten din er reele uansett hva du driver med. Hvis du har data eller penger, er du et mål. Antall sikkerhetshendelser

Detaljer

SAS I TNS GALLUP. Fra spesialistverktøy til standard rapporteringsog analyseverktøy. Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved.

SAS I TNS GALLUP. Fra spesialistverktøy til standard rapporteringsog analyseverktøy. Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS I TNS GALLUP Fra spesialistverktøy til standard rapporteringsog analyseverktøy Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. TNS Gallup TNS Gallup er Norges største analyseinstitutt. TNS Gallup

Detaljer

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft AGENDA En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen Office 365 del 1 Marie Johansen, Microsoft PAUSE Office 365 del 2 Marie Johansen, Microsoft Avslutning Hege Line Eiliv

Detaljer

Touchdown. Smart. Enkel. Pålitelig. DEVIreg Touch. Glem alt du vet fra før. Prøv den nå!

Touchdown. Smart. Enkel. Pålitelig. DEVIreg Touch. Glem alt du vet fra før. Prøv den nå! Touchdown. Prøv den nå! Besøk touch.devi.no og prøv den virtuelle DEVIreg Touch, en 1:1 kopi av denne unike termostaten! Smart. Enkel. Pålitelig. DEVIreg Touch. Glem alt du vet fra før. Intelligent solutions

Detaljer

grunner til å koble sammen verktøyene dine

grunner til å koble sammen verktøyene dine 7 grunner til å koble sammen verktøyene dine Grunner til at test- og måleverktøyer er bedre sammen med Fluke Connect 1 telefonen Jobb raskere Fluke Connect -appen hjelper deg med å utføre rutineoppgaver

Detaljer

Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer

Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer 1 2 Er din kommunikasjon lettlest og relevant? Ser kundene det du gjerne vil at de skal lese på fakturaen, på nettsidene og i appen? Eller går de faktisk

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

CLIQ Remote. - Fleksibel administrasjon av et dp CLIQ system. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Remote. - Fleksibel administrasjon av et dp CLIQ system. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Remote - Fleksibel administrasjon av et dp CLIQ system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Remote kan administreres sentralt for endring av adgang lokalt Med det nye administrasjonsprogrammet

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

Velkommen, spendanalyse! Rapport

Velkommen, spendanalyse! Rapport Rapport Velkommen, spendanalyse! En spendanalyse hjelper deg med å kartlegge virksomhetens innkjøp, avdekke forbedringsmuligheter og utarbeide innkjøpsstrategier. Les mer på www.visma.no/spendanalys Hva

Detaljer

Et totalsystem med kontroll på verdikjeden

Et totalsystem med kontroll på verdikjeden Et totalsystem med kontroll på verdikjeden CIO Forum 7. februar 2013 Forretningssystemer i et Microsoftmiljø Tor Martin Aspholm, Head of IT/IS Bjørn-Ove Halvorsen, IS Manager Indra Navia AS Agenda 01 Kort

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

DET HANDLER OM KOMMUNIKASJON MELLOM MENNESKER

DET HANDLER OM KOMMUNIKASJON MELLOM MENNESKER DET HANDLER OM KOMMUNIKASJON MELLOM MENNESKER RESTEN ER TEKNOLOGI CHARLOTTA TINGSHAMMAR OSLO 2013-03-01 TRENDER OG UTFORDRINGER EFFEKTIVITET ØKOSYSTEMER PARTNERE INTERESSENTER HØYERE KRAV TIL PRODUKTIVITET

Detaljer

Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder

Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder PTZ-kameraet er utformet for å passe perfekt Når en fast minidome ikke er nok, men et tradisjonelt PTZ-kamera gir mer sikkerhet enn du

Detaljer

GS1 Validering. effektiv validering av elektroniske meldinger

GS1 Validering. effektiv validering av elektroniske meldinger GS1 effektiv validering av Implementering av Implementering av Fordeler for Fordeler brukereforav GS1 validering GS1 Norway GS1 Norway Nye brukere opplever ofte implementeringen av elektroniske meldinger

Detaljer

Kraftig, fleksibel og brukervennlig prosjektstyring/saksbehandling

Kraftig, fleksibel og brukervennlig prosjektstyring/saksbehandling Kraftig, fleksibel og brukervennlig prosjektstyring/saksbehandling Insights er modulbasert, og du trenger kun implementere og ta i bruk de moduler som du føler for. Hva er Machina Insights? Machina INSIGHTS

Detaljer

Sans for kvalitet i en verden i rask utvikling

Sans for kvalitet i en verden i rask utvikling Sans for kvalitet i en verden i rask utvikling P L U S Nyskapende reparasjonsløsninger Fordelene økt lønnsomhet for kunden Til sluttbrukeren Nexa Autocolor, Europas ledende storvognslakkmerke, har fokus

Detaljer

Toshiba EasyGuard i praksis:

Toshiba EasyGuard i praksis: Toshiba EasyGuard i praksis Toshiba EasyGuard i praksis: Tecra A5 Opplev et nytt nivå av mobil produktivitet Toshiba EasyGuard består av et sett med funksjoner som dekker forretningsbrukeres behov for

Detaljer