Hvilke krav bør stilles til DV-system for VA-anlegg?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvilke krav bør stilles til DV-system for VA-anlegg?"

Transkript

1 Hvilke krav bør stilles til DV-system for VA-anlegg? HØSTKONFERANSEN 2009 Roar AG Magnussen 1

2 Roar AG Magnussen 1989 Ingeniør 1991 Sivilingeniør 1996 Sertifisert som europeisk ekspert i vedlikeholdsledelse og vedlikeholdsstyring Moss kommune, Oppmålingsavdelingen Oslo vann- og avløpsverk, Bekkelaget renseanlegg Fredrikstad kommune, Teknisk drift VA COWI AS, Drift og Vedlikehold Brukt følgende vedlikeholdssystemer: IFS System 4 Datastream MP2 Datastream 7i Bistått ved bruk av: DASH VP (VetekPlan) JobTech 6 OCS MaterialAdministrasjon Forfatter av: NORVAR, IT-strategi for VAsektoren, veiledning (133/2003) NORVAR, Veiledning for vedlikeholdssystemer (151/2007) Norsk Vann, Innsamlingsverktøy for vedlikeholdsdata (165/2009) 2

3 Fokus kun på DV-system Ved fokus kun på DV-system har du 2 muligheter: Et rimelig system, gjerne noe lite og enkelt Det er sannsynlig at dere gir opp, men siden det ikke kostet stort så prøver dere snart igjen Et dyrt system, gjerne noe stort og omfattende Det er sannsynlig at dere gir opp, og det blir lenge til dere prøver igjen 3

4 Veiledning for vedlikeholdssystemer NORVAR-rapport Veiledning for vedlikeholdssystemer består av 4 deler: DEL 1: Sondering Skal / Skal ikke DEL 2: Anskaffelse DEL 3: Innføring DEL 4: Eksempler og detaljer Veiledningen kan assistere brukeren gjennom de ulike fasene med å gjøre seg kjent med mulighetene, kjøp og innføring av vedlikeholdssystem. Den omfatter både detaljerte beskrivelser og eksempler. 4

5 Fokus på organisasjonen som skal bruke DV-systemet Innføring og bruk av vedlikeholdssystem skal påvirke alle nivåer i organisasjonen Ansvar må tildeles og beskrives Administrasjon Arbeidsrutiner vil endres Du selv må endre adferd Ledelse og organisasjon Personell og kompetanse Teknologi og metoder Planlegging, organisering og utførelse Material administrasjon 5

6 Innføring av DV-system kommer i tillegg til alt annet Styrt motivasjon hvor det fokuseres på løsing av konkrete problemområder innen drift og vedlikehold har vært brukt med stort hell. De beste bruker tid på innføring av DV-system, og viser at det kommet for å bli Resultatet = Kvalitet x Aksept 6

7 Hvorfor benytte DV-system? Bruk av vedlikeholdssystem bør vurderes for å få oversikt over: Anlegg og utstyr Avvikshåndtering Arbeidsoppgaver og utført arbeid Rutiner og sikkerhetsprosedyrer Forebyggende vedlikehold Lager og reservedeler Kostnader Myndighetskrav Rapportering til tilsynsmyndigheter Systematisering av rutiner og arbeidsoppgaver vil medføre en mer forutsigbar og oversiktlig arbeidssituasjon 7

8 Systemer som er i bruk innen VA I dag fordeler bruken av systemer for oppfølging av drift og vedlikehold innen VA seg på: Ledningskartverk med dagbok for hendelser Driftskontrollsystem med logging av alarmer og varslig av oppnådde driftstimer (også med vedlikeholdsmodul) EDB-baserte vedlikeholdssystemer, kommersielle og egenproduserte Materialadministrasjonssystemer med ressursstyring Manuelle vedlikeholdssystemer Gule lapper 8

9 Avklaringer og vurderinger før dere velger DV-system Prosjektets mål og visjoner Omfang av prosjektet Motivasjon Tidsforbruk Krav og behov i organisasjonen Systemer som allerede er i bruk Datainnsamling Krav gjennom lover og forskrifter Prosjektgruppe Referansebesøk Leverandørbesøk Ekstern bistand Interne avklaringer og forutsetninger Fremdriftsplan Prosjektkostnader Prosjektgevinster 9

10 Anskaffelse av DV-system Innholdet i kravspesifikasjonen kan for eksempel være krav til: Leverandør Systemoppbygging Moduler Brukervennlighet Maskinvare Momenter som kan tas med: Krav om komplett løsning Beskrivelse av hvordan programmet er tenkt brukt Hvilke rapporter som må være mulig å ta ut Tilpasning av utskrifter som for eksempel arbeidsordre Bruk av systemet i felt Det viktigste er at systemet virker etter hensikten 10

11 Arbeidsflyt for arbeidsordre i DV-systemet Ansvar og oppgaver i forbindelse med drift og vedlikehold må være klart definert. Det må beskrives hva som forventes av den enkelte i forhold til: Inspeksjon Feilfinning Feilmelding / Anmodning Planlegging av oppgaver Utførelse av oppgaver Rapportering Feilmeldin g Havar i Uforutsett job b Identifiser t avvi k Årspla ressursbru n k Registe hendelse r r Evaluere / vurdere beho v Tegninge r/ teknis underla k g Beslutt enødvendig eaktivitete r Prioritere o tidfest g aktivitete e r Aktivitetspla n Planlegge hve enkelt job r b Jobbordr e Beho reservedele v r Hvordan er arbeidsflyten hos dere nå? Godkjen utkoblingspla t n Tilgjengelig eressurse r HM Skra v Job beskrivels b e Øvrig info job b Tegninge rkart 11

12 Arbeidsordremodul - Aktivitetsstyring Arbeidsordremodulen (AO-modulen) er hjertet i vedlikeholdssystemet og hovedmodulen for alt vedlikeholdsarbeid. Her administreres alt korrigerende og forebyggende arbeid. Det er i denne modulen en jobbs "livsløp" administreres, fra planlegging via gjennomføring til avslutning, med innlegging av erfaringsdata og kostnadsoppfølging. I AO-modulen tilordnes AO med hvem som skal gjøre jobben og når den skal gjøres. Tilpassning av arbeidsbelastning for avdelinger, disipliner og medarbeidere foregår her. Det er her utfordringene ligger 12

13 Vedlikeholdsadministrasjon i DV-system Forbyggende AO Feilmeldinger Planlegg / Tilordne Arbeidsordreplanlegging Eksisterende rutiner Optimaliser Informasjon Rapportering Analyser Evaluering Aksjon Utføre arbeid Utfør Arbeidsordre-tilordning Rapporter Christer Idhammar 13

14 Integrasjon mot GIS, ledningskartverk LSID 1 PSID 1 PSID 2 SID Stedbunden id LSID Lednings id PSID Punkt id Bruker løpenummer LSID 1 LSID 2 LSID 3 Egenskaper knyttes til LSID PSID 1 PSID 2 Trase-ID Vedlikehold og historikk knyttes til Trase-ID 14

15 Integrasjon mot SCADA system Utvalgte alarmer SCADADATA tabell Kolonne Data type Null Nøkkeltype Kommentar? AREA_CODE VARCHAR2(10) N Primary key Skiller kommune eller organisasjon OBJECT_TAG VARCHAR2(30) N Unique key Utstyrstag med signal kode TIME_STAMP DATE N Eksempel :55:00 VALUE FLOAT N Signal/prosess/status verdi fra SCADA UNIT VARCHAR2(16) Y Enhet for verdien REMARKS VARCHAR2(255) Y Eventuell kommentar 15

16 Eksempler på vedlikehold i DV-system: Tilstandsbasert vedlikehold Intervallet fra en potensiell feilutvikling oppstår til utstyret feiler må være langt nok, for å ha mulighet til å forebygge feilen Tid? Potensiell feil Tilstand Feil Tid 16

17 Eksempler på vedlikehold i DV-system: Overvåking og Inspeksjoner Overvåking omfatter vurdering av: Driftsparametere: Temperatur, trykk, strømforbruk Unormale instrument avlesninger Gjentagne og blokkerte alarmer Hyppige utslag av momentvakt og motorvern Inspeksjon omfatter vurdering av: Støy nivå Synlige lekkasjer Smøre status Høy temperatur: Brent isolasjon og maling Fysisk tilstand: Korrosjon, deformasjon, maling Synlig korrosjon på elektriske komponenter Skitne og tette filter, kjølerister og kjøleribber 17

18 Eksempler på vedlikehold i DV-system: Data fra pumper Synkende kapasitet og normalt trykk Tett pumpeledning Synkende kapasitet og synkende trykk Slitt pumpe Kapasitet, trykk og strømforbruk Virkningsgrad μ qh 102 P 18

19 Eksempler på vedlikehold i DV-system: Pluggkjøring av pumpeledninger, praktisk eksempel Askim kommune AP206 Kykkelsrud 1 Pumping før pluggkjøring minutter Pumping etter pluggkjøring minutter Tilsvarende driftsforhold 19

20 Innsamlingsverktøy for vedlikeholdsdata 165/2009 Felles mal for innsamling av tekniske data inkludert selve registreringsverktøyet Relevante anleggsdeler, utstyrstyper og instrumenter beskrives med krav til hvilke tekniske data som skal registreres At innsamlingsverktøyet benyttes på både nytt og eksisterende utstyr 20

21 Hvordan skal dere få det til alt dette? Fallgruver - Eksempler på begrunnelser for at det gikk galt er: Innføringen av vedlikeholdssystemet manglet forankring i ledelsen Vedlikeholdssystemet er for vanskelig / tungvint å bruke Vi har ikke tid til å bruke vedlikeholdssystemet Det er ikke nok data / oppdaterte data i vedlikeholdssystemet Vedlikeholdssystemet er utrangert Nøkkelpersonen arbeider ikke med vedlikeholdssystemet lenger Suksesskriterier for innføring av vedlikeholdssystem er blant andre: Riktig og definert ambisjonsnivå Høy motivasjon Nok ressurser God opplæring Rett vedlikeholdssystem Nok, men ikke for mye bistand fra andre 21

22 Prosjektleder og prosjekteier Innføring av DV-system er avhengig av 2 nøkkelpersoner Prosjektleder Prosjekteier 22

23 DV-systemet må kunne tilpasses deres organisasjon og arbeidsflyt! 23

Informasjon om Norsk Vanns veiledning for vedlikeholdssystemer

Informasjon om Norsk Vanns veiledning for vedlikeholdssystemer Informasjon om Norsk Vanns veiledning for vedlikeholdssystemer VA-Dagene for Innlandet 2008 Roar AG Magnussen 1 Veiledning for vedlikeholdssystemer NORVAR-rapport 151 207 www.norvar.no Veiledning for vedlikeholdssystemer

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Forord De fleste offentlige virksomheter har gjennomført omstillingsprosjekter med IT.

Detaljer

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Sammendrag Innføringen av AMS gjør at nettselskaper må forholde seg til risiko knyttet til bruk av IKT i større grad enn

Detaljer

Risikovurdering. Prosjektgruppen F S A T. Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014.

Risikovurdering. Prosjektgruppen F S A T. Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014. Risikovurdering Prosjektgruppen Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014. F S A T 0 3. 1 2. 2 0 1 4 Innhold 1. Risikovurdering organisasjonsprosjektet...

Detaljer

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ N Ç'N Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo - Kongsvinger 1995 '4*- faii77%%, \, Forord I 1991 gikk Statistisk sentralbyrå

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Gruppenavn. Prosjektnavn Visjonsdokument. Versjon <1.0>

Gruppenavn. Prosjektnavn Visjonsdokument. Versjon <1.0> Gruppenavn Prosjektnavn Visjonsdokument Versjon Revisjonshistorie Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 2 Mal Visjonsdokument Informasjon om malen: - Bruk av malen

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Prosjektplan PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon Tema Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Modul 1: Introduksjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-109-2 Forsidefoto: Berit Roald, Scanpix

Detaljer

Håndbok for innføring av LivsIT

Håndbok for innføring av LivsIT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport nr. 4/ 2004 Håndbok for innføring av LivsIT Forord Vestlandsforsking fikk i 2002 et oppdrag fra Kommunenes

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

Innføring og bruk av Balansert målstyring

Innføring og bruk av Balansert målstyring Dette er den andre i en serie av tre artikler som fokuserer på hva Balansert målstyring er, hvordan Balansert målstyring kan innføres og hva som skal til for oppnå en vellykket bruk av Balansert målstyring.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS økonomistyring Innhold ØS 1 Introduksjon... 1 ØS 2 Oversikt... 1 ØS 3 Implementeringsveiledning... 4 ØS 4 Driftsveiledning...

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E)

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Repetisjon om evaluering av It-systemer. Hvordan vurdere og verdsette?

Repetisjon om evaluering av It-systemer. Hvordan vurdere og verdsette? Repetisjon om evaluering av It-systemer Hvordan vurdere og verdsette? Evaluere - Bokmålsordboka Evaluere Vurdere, verdsette, gi karakter for. Vurdere Bedømme, verdsette. Bedømme Dømme om Verdsette Vurdere,

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer