N R. 88 AUGUST 2007 Brøyting av vinter Brøyting av vintervei engasjerer hyttefolket engasjerer hyttefolket Her er resultatene av avstemningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N R. 88 AUGUST 2007 Brøyting av vinter Brøyting av vintervei engasjerer hyttefolket engasjerer hyttefolket Her er resultatene av avstemningen"

Transkript

1 NR. 88 AUGUST 2007 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Brøyting av vintervei engasjerer hyttefolket Her er resultatene av avstemningen Side 8 Husk årsmøtet på Fjellheimen lørdag 15. september kl.1800

2 Formannen har ordet En ny sommer er tilbakelagt. Det har ikke manglet på regn denne sommeren. Jeg tror dette har vært den våteste sommeren jeg har opplevd på Elgåsen. Nå er spørreundersøkelsen på brøyting av stikkveger tilbakelagt. Med stort flertall har hytteeierne gått i mot brøyting. Se mer om selve undersøkelsen i eget avsnitt. Det går raskt mot årsmøte. Som jeg skrev i forrige Birkebeiner trekker jeg meg som formann. Etter 17 år finner jeg at tiden kan være moden for andre. Jeg tror også vellet har godt av ett skifte. Nå må jeg fort legge til at jeg har ikke villet disse årene foruten. Mange mennesker har jeg blitt kjent med, spesielt alle de som har vært i styret gjennom disse årene. Mye har jeg fått være med på, og jeg kan nevne opparbeidelse og merking av turstier, brøyting av helårsvei, bygging av velkoia. En stadig forbedring og utvikling av medlemsbladet Birkebeineren. Vi har forsøkt med grillaftener for medlemmene, og har i de siste årene arrangert fjellvandringer. Av andre store saker nevnes forslaget til nye festeavgifter, eiendomsskatt, og nå kommer spørsmålet om innløsningspris for de som vil kjøpe sine tomter. Jeg har mange tanker i dag når jeg sitter og skriver dette. Tanker tilbake i tid, tanker om mye som kunne ha vært gjort, tanker om ting som vellet bør kunne ta opp. Jeg tenker tilbake på alle hygge lige hilsener fra medlemmer. Jeg tenker på det meget gode samarbeide jeg har hatt med alle i Pihl A/S, spesielt Tore Bjørnsgaard og Per Fineid. Jeg tenker på alle de blide barna jeg har hatt gleden av å dele ut medaljer til etter skirennene påskeaften. De forventningsfulle øynene som stirrer rett frem på premiebordet. Med en liten dråpe under nesen, og ei hånd med en polvott som tørker bort denne dråpen, og med det mest takknemlige blikk du kan tenke deg. Det er betaling for jobben det. Takk for meg. Hein Sig. VI UTFØRER: RUNDVASKING GRAVING / TRANSPORT ETTERSYN / OPPFYRING VEDLIKEHOLD / TILBYGG SNØMÅKING AV TAK VEDSALG KENNETH BAARDSETH MAGDA OG EINAR BAARDSETH TELEFON: / ELLER ELGÅSBOMMEN TELEFON:

3 Svineri på Aksjøen Nok en gang er et batteri blitt satt igjen utenfor containeren. Batteriet er sikkert kjørt til containeren med bil, da kunne det vel ha stått i bilen til nærmeste bensinstasjon eller et annet sted hvor det selges batterier og som derved har plikt til å ta i mot returgods. Slike miljøsvin bør også være klar over at slikt øker renovasjonsavgiften for oss alle. Alle kommuner har plikt til å drive avfallshåndtering, denne skal være selvfiansierende. Derfor, kommunen legger bare på prisen hvis den blir påført økte kostnader ved uvettig (og kriminell!)bruk av søppel containere og deponier BB. Dyr uten tidsklemme Bildene av kuflokken bringer tankene tilbake til gamle dager da folk ikke hadde det så travelt. Han med kraftforbøtta som skimtes foran bølingen hadde god tid og lot dyra få drive med sitt, ref. den tørste kalven som brydde seg fint lite om vår bil og flere bak oss. Det tok bortimot et kvarter før bølingen fant det formålstjenelig å slippe oss frem. P.F. Vi vil bevare freden og roen i fjellet Da vi fikk den forrige Birkebeineren med spørreundersøkelsen ang. vinterbrøyting hadde vi familieråd. En av de minste utbrøt: Bestefar, skal vi ha biltrafikk hele året her også? Har de som vil ha bilveg til døra hele året investert i hytte på feil plass? Aksjøen er en perle, vi ønsker å beholde vårt hyttefelt slik. Brøyting hele vinteren bli et forstyrrende og negativt element for vår opplevelse av hyttelivet og er opplagt en begynnelse på utbygging av en urban infrastruktur vi ikke ønsker oss. Når vi ser på andre felt i distriktet, Hafjell, Kvitfjell, Natrud, tipper vi at en gang i nær framtid vil etterspørselen etter hytter der hvor mest mulig av det bestående er bevart bli sterkere og sterkere etterspurt. Da velforeningen ble opprettet for 40 år siden var jo for bl.a. å bevare fjellet og bidra til et positivt fellesskap. La oss beholde stabiliteten og sikkerheten, særlig det siste som etter vårt syn ivaretas mye bedre med den utmerkede scootertjenesten vi har til en meget rimelig pris sammenlignet med det kaoset som oppstår med biler overalt når været slår seg vrangt. Vi håper vi slipper omkamp i tide og utide om temaet vinterbrøyting i framtiden! Vi vil gjerne fremme et ønske: Kan det kjøres opp scooterspor fra parkeringsplassen og oppover i feltet? Det kan være tungt å gå på ski i laussnøen midtvinters! Dei vil alltid klaga og kyta at me ganga so seint og so smaatt; men eg tenkjer, dei tarv ikkje syta: me skal koma, um inkje so braadt. Ivar Aasen Takk til Petter Fæste og Gudmund Sørensen som har belyst konsekvensene av brøyting på en helt riktig måte. Hilsen 3 generasjoner på Aksjøen 87 3

4 Årsberetning 2007 Etter valget høsten 2006 har styret bestått av: Hein Sig. Solberg, Elgåsen, formann Rune Sjøli, Kuåsen, sekretær Petter Fæste, Aksjøen, kasserer Styremedlemmer: Arne Vangen, Aksjøen Ingrid Wormdahl, Kuåsen Geir Weium, Elgåsen Varamedlemmer: Jan Erik Kapersen, Elgåsen Gudmund Sørensen, Aksjøen Reiel Harald Nybø, Kuåsen Valgkomite: Sigurd Carson, Aksjøen Bjørn Sjule, Elgåsen Åse Jevne, Kuåsen Den valgte revisor døde dessverre på ettervinteren, og Grete Nyseter var behjelpelig med revisjon av årets regnskap. Styret har avholdt 5 styremøter En avslutning av tomtefestesaken har også dette året tatt noe tid. Saken er nå avsluttet, og de som har innbetalt egenandel i forbindelse med saken har fått sine midler tilbakebetalt. Likeså har saken med eiendomsskatten også tatt sin tid. Det er mange som har klaget på eiendomsskatten, og Ringsaker kommune opplyser at det vil ta tid før alle klager er ferdig behandlet. Det har vært arrangert en fjellvandring også i sommer, og med ca. 40 deltakere. I brukbart vær gikk deltakeren fra Velkoia, om Gjestbodsåsen, Luddenhytta og tilbake til Velkoia. Her fikk alle servert grillpølser, mineralvann og kaffe. Kari Schanke holdt ett interessant foredrag om Ludden og om Pihl A/S. Formann har deltatt på et møte vedrørende skiløypene. I tillegg har jeg deltatt i 2 møter på Pihl A/S vedrørende vinterbrøytingen av stikkvegene, og planene vedrørende fiskebrygge ved Kroksjødemninga. Vellets medlemstall har gått ned de 2 siste årene, men vellet har fortsatt en bra økonomi. Vellet har mottatt kr ,- fra Ringsaker kommune som tilskudd til skiløyper av de såkalte eiendomsskattemidlene. Styret vil minne om at vi har feieutstyr til utlån for våre medlemmer. Utstyret kan lånes på Elgåsbommen. Styret vil ellers takke alle medlemmer som slutter opp om vellet. Vi takker også Pihl A/S for godt samarbeide også dette året. ÅRSMØTE HOLDES 15. SEPTEMBER 2007 KL PÅ VERTSHUSET FJELL- HEIMEN. Vanlige årsmøtesaker. Etter årsmøte blir det servert aftensbord på Vertshuset. For dette har styret bestemt at hver deltaker betaler kr 50,- hvilket er omtrent samme pris som det kostet for 40 år siden. Den enkelte må betale drikkevarer selv. De som ønsker å delta melder selv fra til Vertshuset Fjellheimen telef Styret legger frem 2 forslag for årsmøte. Kontingentforhøyelse Kontingenten økes til kr 150,- pr. år fra Den innkreves for 2 år av gangen. Godtgjørelse til styret Styret foreslår at de styremedlemmer som har stor belastning gis en godtgjørelse. Styret fordeler beløpet. Det avsettes kr 4.000,- på budsjettet til dette formål. Hein Sig. 4

5 Årsregnskap: Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER Regnsk. 06/07 Budsj. 06/07 Regnsk. 05/06 Kontingenter kr 7 100,00 kr 3 000,00 kr ,00 Annonsestøtte kr 2 400,00 kr 2 000,00 kr 3 400,00 Netto overskudd påskeskirennet kr 1 221,20 kr 2 500,00 kr 2 378,20 Andre inntekter (inntektsført dobbelt kontingent) kr ,00 kr 1 000,00 Sum driftsinntekter kr ,20 kr 8 500,00 kr ,20 Avskrivninger koie kr 5 500,00 kr 5 500,00 kr 5 500,00 Vedlikehold stier etc. kr 495,00 kr 1 000,00 kr - Vedlikehold koie kr 3 000,00 kr 500,00 kr 879,00 Utstyr koiet kr 600,00 kr 500,00 kr - Rekvisita kr - kr 500,00 kr 378,00 Møteutgifter kr 995,00 kr 2 000,00 kr 2 070,00 Tilbakebet.dobbelt kontingent kr - kr ,00 kr - Porto kr 1 250,00 kr 750,00 kr 591,00 Støtte Røde Kors kr 4 000,00 kr 4 000,00 kr 4 000,00 Støtte løyper kr - kr ,00 kr ,00 Regnskaphonorar kr 2 906,00 kr 3 000,00 kr 4 102,00 Gaver kr 570,00 kr 1 000,00 kr - Forsikringer kr 761,00 kr 750,00 kr 696,00 Birkebeineren, produksjon og porto kr ,00 kr ,00 kr ,53 Årsmøte kr 743,00 kr 1 500,00 kr 1 021,00 Gebyrer bank kr 228,00 kr 2 000,00 kr 622,00 Diverse utgifter kr - kr 2 000,00 Sum driftskostnader kr ,00 kr ,00 kr ,53 DRIFTSRESULTAT kr (40 058,80) kr ,00 kr 8 319,67 FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekter kr 105,81 kr 100,00 kr 84,66 Rentekostnader og gebyrer kr - kr - kr - NETTO FINANSPOSTER kr 105,81 kr 100,00 kr 84,66 ÅRETS RESULTAT(UNDERSKUDD) kr (39 952,99) kr ,00 kr 8 404,33 Hein S. Solberg Petter A. Fæste Grete Nyseter Styreleder Kasserer Revisor sign sign. sign. 5

6 Årsregnskap : Balanse BALANSE PR. 31. JULI EIENDELER Eiendom og utstyr EAK Velkoie kr ,00 kr ,00 Sum eiendom og utstyr kr ,00 kr ,00 Omløpsmidler Beholdning bank kr ,43 kr ,42 Sum omløpsmidler kr ,43 kr ,42 SUM EIENDELER kr ,43 kr ,42 GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Egenkapital kr ,42 kr ,09 Årets resultat kr ,99 kr 8 404,33 Egenkapital kr ,43 kr ,42 Kortsiktig gjeld Kreditorgjeld kr - kr - Annen kortsiktig gjeld kr - kr ,00 Sum kortsiktig gjeld kr - kr ,00 SUM GJELD OG EGENKAPITAL kr ,43 kr ,42 6

7 Budsjett 2006/2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER Kontingenter 350 medlemmer a kr. 300,- for 2008 og 2009 kr ,00 Annonsestøtte kr 7 100,00 Andre driftsinntekter(påskeskirennet) kr 1 500,00 Andel Pihl AS for utsending av Birkebeineren til alle kr ,00 Støtte fra Ringsaker kommune kr ,00 Sum driftsinntekter kr ,00 Avskrivninger koie kr 5 500,00 Vedlikeh.stier etc. (eget regnskap etter krav fra R.K. kr 5 000,00 Vedlikehold Velkoie kr 2 000,00 Utstyr Velkoie kr 1 000,00 Rekvisita kr 500,00 Møter kr 2 000,00 Utgiftsdekning til styremedlemmer kr 4 000,00 Porto kr 1 000,00 Støtte Røde Kors kr 4 000,00 Støtte løyper kr ,00 Regnskapshonorar kr 3 000,00 Utsending av faktura for medlemskap (til alle, ca. 480) kr 3 200,00 Gaver kr 3 000,00 Forsikringer kr 1 000,00 Birkebeineren kr ,00 Årsmøte + andel jubileumsmiddag for 100 pers. a kr. 90,- kr ,00 Bankgebyrer kr 250,00 Sum driftskostnader kr ,00 DRIFTSRESULTAT kr ,00 FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekter kr 100,00 Rentekostnader kr - NETTO FINANSPOSTER kr 100,00 BUDSJETTERT RESULTAT kr ,00 7

8 Avstemning om brøyting av vintervei...og her er resultatet Velforeningen har fått oversendt resultatet av avstemningen fra Pihl. Tallenes tale er klare. Oppslutningen var for liten til at det blir vinterbrøyting av stikkveiene, til ergrelse for noen og glede for andre. Allikevel kom det overveldende flertallet mot brøyting noe overraskende på BB. Her følger en oversikt over utfallet etter at stemmene er fordelt områdemessig: Resultat spørreundersøkelse brøyting Ja Nei Sum Kuåsen Elgåsen Aksjøen Totalt Etter en grundig prosess er resultatet klart, og det vil som følge av dette ikke bli satt i gang brøyting av hytteveinettet i disse områdene. Hovedveien frem til Aksjøen brøytes som før. Pihl takker vellet og alle involverte for samarbeidet i saken. BB. 8

9 Leserinnlegg Betraktninger rundt Petter Fæstes engasjement Den unnlatelsessynd det er å tie når man burde protestere, har gjort mang en til kujon. Abraham Lincoln/ For kort tid siden ble vi gjort oppmerksom på P. Fæstes engasjement i I tillegg til dette har han skrevet brennende innlegg til Ringsaker kommune (på vegne av seg selv?) der han ber om at den negative utviklingen av Ringsakerfjellet bør stoppe: Nei til strøm, vann og vinterbrøyting! I sitt innlegg i siste nr av Birkebeineren skriver han og G. Sørensen bl.a. om at vinterbrøyting vil trekke til seg en type brukere som ønsker enda mer komfort. Selv ønsker vi oss både vinterbrøyting, solcellepanel, utedass og vann fra brønn, så da er nok vi i denne (lavmålte) kategorien brukere. I tillegg til sitt brennende naturvernengasjement, har Fæste verv i EAK vel som omfatter medlemmer fra tre hyttefelt. Vi har vanskelig for å tro at alle disse medlemmene støtter opp om Fæstes meningsytringer. Vår oppfatning er at et Vel skal arbeide for alle medlemmene, ikke bare for en liten brøkdel. Vi mener det er grunn til å stille spørsmål rundt hans rolle i styret i EAK vel og om det er ønskelig at han fortsatt kan fremme sine synspunkter i den skala han gjør så lenge han sitter i styret. Vil det være mulig for ham å arbeide for majoriteten av hytteeierne eller vil han kun arbeide med egne interesser? I anledning innlegget mot vinterbrøyting, er det grunn til å nevne at Fæste sin hytte ligger ca 50 m fra hovedveien inn mot Aksjøen. Veien er brøytet gjennom hele vinteren. Vi har full forståelse for at han ikke har behov for ytterligere brøyting, men jeg synes ikke dette skal være til hinder for hytteeiere som bor lenger unna og som ønsker brøyting. På bakgrunn av uviljen mot vinterbrøyting, har vi stilt oss mange spørsmål: Har styret i EAK samarbeidet med Pihl AS når det gjelder å regulere eksisterende avgifter slik at de blir mer rettferdig fordelt på de tre hytteområdene? (Hva er grunnen til at kun hytteeiere på Aksjøen betaler avgift om sommeren?) Kan man innføre årsavgift fra Storåsen for alle hyttefeltene innenfor? Ved å fordele utgifter til vedlikehold av veien på alle tre hyttefelt, kan prisen på sesongkortet reduseres. Har det vært arbeidet med å fastsette en fast årsavgift for alle hyttefeltene i tillegg til de som kun ønsker å betale enkeltturer og de som kun vil ha sommersesongkort? (Fra Storåsen og innover mot Aksjøen) Hva med å sette spesiallås på bommene inn mot hyttefeltene? KUN De som ønsker brøyting og betaler for dette, får nøkkel og tilgang til å åpne bommen om vinteren. Hvis avstemmingen rundt vinterbrøyting ender med at dette ikke blir noe av, vil styret i EAK vel da arbeide for at det blir mulig å kjøpe et sesongkort for vinteren, samt avvikle parkeringsgebyret på vinterstid? Tone Mikkelsen Aksjøen 104 9

10 Leserinnlegg Om å tenke langsiktig Undertegnede vil rette en stor takk til Petter Fæste for glimrende innlegg i forrige nummer av Birkebeineren. Innlegget i sin helhet er rettet mot de konsekvenser et lite gjennomtenkt forslag vil komme til å gi. Det er denne virkelighet vi alle må ta innover oss. Jeg har mange med meg i at det er viktig å bevare fjellet og ta vare på de unike områdene vi har rett utenfor hytteveggen,og at det må tenkes langsiktig. I denne saken er det veldig viktig å bruke hode og tenke nøye igjennom :Vi vet hva vi har men ikke hva vi får.nb:det kommer genrasjoner etter oss som også bør få muligheten til å oppleve unik fjellnatur. Elisabeth Schaug Til lesere av Birkebeineren! Leste innlegget skrevet av Petter Fæste i forrige nr. Vi er en småbarnsfamilie som liker oss godt på Sjusjøen. Vinteren liker vi oss aller best for da er det så stille og rolig. Ungene kan leke ute uten bekymring for biltrafikk eller brøytebiler. Vi har mas og kjas rundt oss hele uka, så det er oppladning og komme til Kuåsen. Vi har hatt med oss barna fra de var helt små. Det og sette dem i pulken og gå på bena til hytta er noe av det som er hytte idyll. Vi håper det blir som i dag at veien inn til hytta forblir ubrøytet. Alle ulempene (Og de er mange.) ble beskrevet bra av Petter Fæste, vi gir vår fulle støtte til det. Ønsker alle en fin vinter. Hilsen Rita G. Johansen 10

11 Leserinnlegg Brøyting av hytteveiene Stor takk til dere, Petter Fæste og Gudmund Sørensen, som skrev et langt informativt (innholdsrikt) innlegg i siste utgave av Birkebeieneren.Det viser at flere enn oss, ser på vinterbrøyting av småveiene innover fra Storåsen som en ødeleggelse av hva vi faktisk har i dag En ting er kostnadene ved brøytingen, (flott at dere også poengterte det), de fleste av oss kan vel bære utgiftene, selv om de høyst sannsynlig blir dyrere enn først antatt? Eksempel på det er jo Ljøsheim-prosjektet. MEN vårt spørsmål er: Vil vi ha denne utviklingen med mer ødeleggelser av idyllen innover i vår fjellheim? Ikke bare idyllen med en viss mulighet for fred, ro og rekreasjon MEN HVA MED NATUREN??? Har det ikke blitt gjort mange nok ødeleggende inngrep i naturen innover allerede? Bl.a. graving/grøfting og kutting av trær, ved legging av nye løypetrasseer. Også dette har laget store arr i naturen, selv om naturen selv jobber med å reparere skadene. Videre, eller rettere sagt i begynnelsen av innlegget, poengterer dere på en fin måte hvilke konsekvenser brøytingen vil gi for hytteeierne i området. Brøytingen vil påføre hyttefolket uro, støy og ikke minst farlig trafikk for den yngre garde!hvilken befriende følelse det var å slippe guttene våre fra et tidlig stadium uten å være redd for trafikk! Mange av oss har valgt hyttefeltene ved Aksjøen, Elgåsen og Kuåsen nettopp fordi det faktisk fremdeles er ganske fredelig der. Her kan vi ennå lytte til naturens lyder og spill, samt virkelig føle naturens lunhet. Vi har oppholdt på Kuåsen i 16 år, til alle årstider. Selv i under 20 grader gikk vi inn på ski fra Storåsen før brøytingen av veien til Kroksjøen & innover ble startet. Etter at guttene våre kom i skolealder har vi reist opp i alle skolens ferier og både guttene og vi selv har hatt utrolig godt av roen her oppe Uansett vær! Personlig valgte vi- da en hytte var aktuell et område lengst mulig unna trafikk & støy. Også unna strøm-nettet, da det alltid etter vår oppfatning følger konsekvenser ved det er det først strøm, kommer alt annet etter (les: strøm-/vann-/avløpsutbygging) og herav enda mer støy og ikke minst ødeleggelser av naturen! Jeg tror folket i vårt område vil bruke hytta så mye de kan, uavhengig av brøyting av småveiene nettopp fordi vi ønsker fred, ro og avslapping. Der kan vi fremdeles slippe støy og bråk!! Fæste og Sørensen har kommet med fakta ang. evt. brøyting og vi har ingenting mer å tilføye der! Dette er et innlegg med beskrivelse av våre følelser av denne utviklingen, som vi ser skjer i området. Vi ønsker ikke brøyting av småveiene innover og vi håper og tror vi har mange med oss i vår tankegang om å la oss beholde fjellet vårt som det ER i dag! Som Fæste og Sørensen sa: Tenk dere om, dere som ennå ikke har tatt et valg! Etter vårt syn er det langt flere ulemper enn goder ved evt. brøyting! Og tenk på de etter oss, vårt håp er at også de kan oppleve fjellet som det er nå, uten all urbanisering og ødeleggelser av naturen!!! Sissel og Bjørnar Bjørnholt Kuåsen 132 Oslo

12 A prioritare Returadresse: Helli Grafi sk as Brobekkveien 115B, 0582 Oslo Dagens rett m/dessert-buffet og kaffe Alle dager Åpningstider: Kr. 105,- Telefon: Kafè Mix-kiosk Møtelokaler Spesialist på trelast og byggevare Stort utvalg av byggevarer og egenprodusert trelast. Kjent for god personlig service. Egen Interiørkonsulent med gratis bistand til våre kunder. Ny stor Nordsjø malingsavdeling. Prosjektering. Leverandør av Blink hus, hytter, anneks og garasjer. Gratis hengerutleie. Brøttum Almenning Mesnali, Tlf Fax Åpningstid: man-fre lør For deg som vil ha det litt proft!

ÅRSMØTE I KVISLE SKOG VEL 2000. Årsmøtet ble avholdt på Veggli Vertshus Søndag 10. September 2000. 18 hytter var representert. Kasserer Ann hadde ordnet med kaffe og noe å bite i. 1. Valg av ordstyrer

Detaljer

lørdag 18.september kl 18.00 Årsmøte avholdes Ryddeaksjon ved Kroksjøen s.7 Årsmøtepapirer følger vedlagt! s.12

lørdag 18.september kl 18.00 Årsmøte avholdes Ryddeaksjon ved Kroksjøen s.7 Årsmøtepapirer følger vedlagt! s.12 Nr. 97 JULI 2010 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Årsmøte avholdes lørdag 18.september kl 18.00 Ryddeaksjon ved Kroksjøen s.7 Årsmøtepapirer følger vedlagt! s.12 Registrer deg på www.birkebeinern.no for

Detaljer

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355 Til: Marikova Vels medlemmer Oslo 5. februar 2014 I overensstemmelse med vellets vedtekter, 6, innkalles herved til Årsmøte i Marikova Vel: Tid: ONSDAG 5. Mars 2014 kl. 18.00 Sted: Oppsal Samfunnshus,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2013 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2013 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2014 Revisjonsberetning for 2013. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Kvamskogen Vel Interesseorganisasjon på Kvamskogen KVAMSKOGEN VEL ÅRSBERETNING FOR 2015

Kvamskogen Vel Interesseorganisasjon på Kvamskogen KVAMSKOGEN VEL ÅRSBERETNING FOR 2015 Kvamskogen Vel Interesseorganisasjon på Kvamskogen KVAMSKOGEN VEL ÅRSBERETNING FOR 2015 Etter årsmøte i mai 2015 har styret hatt denne sammensetningen: Eikedalsområdet Geir Bjånes 1 år Kleivenområdet Svein

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013 Org.nr. 985 395 977 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Balanse Noter Eiker CK Resultatregnskap EIKER CYKLEKLUBB Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Inntekter fra Eikerrittet 1 127 425

Detaljer

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2010

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2010 Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Regnskap 2010 Innhold: Side 1: Forside Side 2: Resultat 2010 Side 4: Balanse 2010 Side 5: Noter org. Nr. 971 516 437 Rapporten følger Foreløpig Norsk Regnskapsstandard,

Detaljer

Referat av Oslo Trekkers årsmøte 2015

Referat av Oslo Trekkers årsmøte 2015 Referat av Oslo Trekkers årsmøte 2015 Birch Reichenwalds gate 25 (Holodeck 3) 0482 Oslo Fredag 8. mai kl. 18:00 Sak 1: åpning og konstituering Møtet begynte ca. kl. 18:15. Bernhard Jensen var ordstyrer

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I Medlemmer i Nordre Greverud Vel innkalles herved til ordinært årsmøte som avholdes torsdag 26. mars 2009 kl. 20.00 i Idrettshuset på Østre Greverud. Møtet blir en fin anledning

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

HOLSÅSEN VEL. Sak 2 Styrets årsberetning for 2016 Etter årsmøtet i 2016 har styret hatt følgende sammensetning:

HOLSÅSEN VEL. Sak 2 Styrets årsberetning for 2016 Etter årsmøtet i 2016 har styret hatt følgende sammensetning: HOLSÅSEN VEL Referat fra årsmøte på Steinstølen torsdag 13.04.2017 kl. 17.00. Det møtte omlag 46 personer på årsmøtet. Møteledelse: Inger-Lise F. Jespersen ble valgt til møteleder. Sak 1 Innkalling og

Detaljer

1 615,00 1 615,00 15.10 Fakt 4805, KX products as 38. 4 066,25 4 066,25 04.12 Faktura Aashaug, blomster 39

1 615,00 1 615,00 15.10 Fakt 4805, KX products as 38. 4 066,25 4 066,25 04.12 Faktura Aashaug, blomster 39 Kassedagbok 2014 Bilag Dato Forklaring Nr. 1010 Kasse 1035 Bank Driftskonto 1045 Bank Kontingent 1060 Bank Skyldig tilskudd 2400 Leverandørgjeld 2900 Egenkapital 3011 Medlemskontingent 3230 Kommunal støtte

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK GRENDEHUS SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK GRENDEHUS SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK GRENDEHUS SA FREDAG 13.03.2015 KL. 19.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS Saksliste: 1. Godkjenning av årsmøteinnkallinga 2. Valg av møteleder. 3. Valg av 2 representanter til

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Norsk Berner Sennenhundklubb Årsmøtet

Norsk Berner Sennenhundklubb Årsmøtet RESULTATREGNSKAP FOR 2015 (periode 01.01.-31.12.) Kontingenter hovedmedlem -319 325,00-330 000-10 675-330 750,00 Kontingenter husstandsmedlem -7 650,00-8 000-350 -7 950,00 Avlsrådet, inntekter -3 488,09-6

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015

Årsmøteprotokoll 2015 Årsmøteprotokoll 2015 Årsmøtet for Stopp veisaltingen for 2015 er nå avviklet. Nedenfor vises Dagsorden med utfall av avstemningen. DAGSORDEN: 1. Årsberetning 2014-2015 2. Regnskap 2014-2015 3. Oppfølging

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 24.02.2015 KL. 19.00 MØTETYPE Ord. Styremøte REFERENT Svein Solum MØTESTED Marikåpeveien 8 DELTAKERE Siv Iren Solberg, Trude Engen, Robert Joakimsen, Christian Eklund og Svein

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Torsdag 08.04.2010 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2010-1 Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 1 923 497 548 337 Annen driftsinntekt 2 695 173 761 746 Sum driftsinntekter

Detaljer

Econa Bergen. Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN

Econa Bergen. Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN Econa Bergen Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN Årsmøte for 2014 Agenda: 1. Valg av ordstyrer 2. Godkjenning av dagsorden 3. Godkjenning av referent og to til å signere

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2016

ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2016 Nettside: http://www.beitostolenvel.no/ E-post: post@beitostolenvel.no ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2016 Styret har gleden av å innkalle til årsmøte Lørdag 6. august kl 16.00 Denne gang i Møterom Besseggen,

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Finnmark Dato og tid: 17. februar kl 1630 Sted: SmartDoc, Markedsgata 3, Alta Dagsorden og saksliste 1. Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Pensjonistuniversitetet Årsmøte 16. februar 2016

Pensjonistuniversitetet Årsmøte 16. februar 2016 Pensjonistuniversitetet Årsmøte 16. februar 2016 Årsmøte 2016 Pensjonistuniversitetet i Larvik Side 1 Dagsorden. Styrets årsberetning. Årsregnskap med revisorberetning. Valg av styre. Valg av revisor med

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

MEDLEMSMØTE, 06.08.2011. Rondane - Kvamsfjellet Turløypelag SA

MEDLEMSMØTE, 06.08.2011. Rondane - Kvamsfjellet Turløypelag SA MEDLEMSMØTE, 06.08.2011 Agenda 1. Status i arbeidet med etableringen av RKT; hva har vi gjort og oppnådd hittil? 2. Medlemsoversikt og andelstegning pr. 31.07.2011 3. Regnskap pr. 31.07.2011 4. Arbeidet

Detaljer

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTE 206 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING Torsdag 26. mai 206 kl 8.00 i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg. Hegdehaugsveien 3, 0352 Oslo Konstituering Godkjenning av

Detaljer

ÅRSMØTE I ROVEN VEL. Agenda

ÅRSMØTE I ROVEN VEL. Agenda ÅRSMØTE I ROVEN VEL Tirsdag 8. mars kl 1900 På Roven Grendehus. Agenda -Innledning -Godkjenning av innkalling -Valg av møteleder og referent. -Valg av 2 personer til å undertegne protokoll -Årsberetning.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2003.9. årgang. Januar. 000000000000 Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Tirsdag 25. februar 2003, kl. 18.30 På Flykaféen, Tønsberg Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2016 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 29. mars kl.

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2015 Vedtatt 7. april 2016

Tenvik båtforening Årsrapport 2015 Vedtatt 7. april 2016 Tenvik båtforening Årsrapport 2015 Vedtatt 7. april 2016 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2015 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2015 for 1

Detaljer

Tona Båtlag BA R E S U L T A T (BUDSJETT)

Tona Båtlag BA R E S U L T A T (BUDSJETT) R E S U L T A T (BUDSJETT) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2007 2006 Driftsinntekter Basis - Leieinntekter 3 m 124 200 0 Leieinntekter 4 m 300 600 0 Leieinntekter 5 m 115 200 0 Strøm etter individuelle

Detaljer

INNKALLING ORDINÆRT ÅRSMØTE GRANHAUGÅSEN GRENDELAG

INNKALLING ORDINÆRT ÅRSMØTE GRANHAUGÅSEN GRENDELAG INNKALLING ORDINÆRT ÅRSMØTE GRANHAUGÅSEN GRENDELAG Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag. Tid: Mandag 15. februar 2010 kl. 19.00. Sted: Gladbakk Aktivitetssenter Agenda

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Norsk Geologisk Forening - org.nr. 971 376 023 Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning RESULTATRAPPORT beløp i 1.000 kr NOTE 31.12.10

Detaljer

Årsmøte Vegglifjell Hytteeierforening

Årsmøte Vegglifjell Hytteeierforening Årsmøte Vegglifjell Hytteeierforening Tid:24.3.2015 kl. 16:00 til kl. 18:00 Sted: Veggli Fjellkirke Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen. Agenda 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. To til å

Detaljer

Årsregnskap. for. BSI Dans. Org.nr. 975 725 650

Årsregnskap. for. BSI Dans. Org.nr. 975 725 650 Årsregnskap 2015 for BSI Dans Org.nr. 975 725 650 BSI Dans Informasjon om klubben BSI Dans er en gren av BSI, Bergen Studentidrett, og ble startet opp høsten 1992 for å skape et sosialt dansemiljø for

Detaljer

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for:

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for: Utgave nr: 49 VIRVELNYTT Infohefte for: 1 Redaktør: Elisabeth H Johansen. Smidsrødvn 47 b, 3120 Nøtterøy Tlf: 33320290 / 99249727 FAX: 33320064 E-post: elisabeth@skjaeret.no Hjemmeside: www.ryggmargsbrokk.org/tevebu

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04. januar 2014

REFERAT OØ2SK 04. januar 2014 REFERAT OØ2SK 04. januar 2014 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, Kasserer, O&I leder, 7 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, RKM (8 stk. med stemmerett), totalt 13 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00 Resultatregnskap Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Annonseinntekter (3040) kr 5 000,00 kr 2 000,00 kr 8 900,00 kr 8 000,00 Andre inntekter (3070,3080) Note 1 kr 13 770,00

Detaljer

BORETTSLAGET KLOPPEDALSVEGEN 5 B Org.nr. 990 953 996

BORETTSLAGET KLOPPEDALSVEGEN 5 B Org.nr. 990 953 996 Årsregnskap for 2015 Org.nr. 990 953 996 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Leieinntekter Sum driftsinntekter Styrehonorar Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte Innkalling til ekstraordinært årsmøte Norsk Terrier Klubb Agder Tid: Fredag 11. desember 2015 kl. 19.00 Sted: AniCura Sørlandets Dyreklinikk ved Travbanen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallelse til årsmøte.

Detaljer

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00 Kassedagbok 2012 Bilag Dato Forklaring Nr. 1010 Kasse 1035 Bank Driftskonto 1045 Bank Kontingent 1060 Bank 1500 Kundefordringer 2400 Leverandørgjeld 2900 Egenkapital 3011 Medlemskontingent 3230 Kommunal

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 09.08.07 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Velkommen til våre nye beboere 2. Totalplan for hagen vår 3. Gjennomgang av plassene i sykkelrommene 4. Kommunikasjon mellom

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport

Detaljer

Årsberetning Tekna Finnmark for året 2015

Årsberetning Tekna Finnmark for året 2015 Årsberetning Tekna Finnmark for året 2015 1 PERIODE OG ANTALL MEDLEMMER Denne beretningen gjelder for året 2015. Vi har nå 210 medlemmer som er en fin økning fra 198 medlmmer i 2014 og 187 medlemmer i

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening

Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening Leirsund: 01.04.2008 Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening Sted : Leirsund Velhus Dato : 31.03.2008 Klokken: 19.05 til 21.00 Servering: Kaffe, kaker og vann. Tilstede: Medlemmer: Arve Holt, Jorunn

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK AL

ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK AL Årsmøtevedtak ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK AL PÅ ALLHUSET (Sivilforsvaret) Torsdag den 24. april 2008 kl 1900 Dagsorden 01 Valg av sekretær 02 Årsberetning 03 Regnskap 04 Innkomne forslag 05 Årsavgift

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Bodø Røde Kors

Årsregnskap 2014 for. Bodø Røde Kors Årsregnskap 2014 for Bodø Røde Kors Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter / inntektsgivende tiltak 1 1 602 857 1 513 949 Medlemskontingent 142

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Økonomirapport 2007. Andreas D. Landmark <andreala@underdusken.no>

Økonomirapport 2007. Andreas D. Landmark <andreala@underdusken.no> Økonomirapport Andreas D. Landmark Inntekter ble for Under Dusken en knall år salgsmessig. startet nok godt basert på grunnarbeidet lagt av salgsavdelingen. I har vi hatt litt

Detaljer

Credit Rating. Trafikk-Elektro AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019

Credit Rating. Trafikk-Elektro AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019 BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!!

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!! Side 4 Endelig snø I gata HARDT Mange nye dyr i gata!! Her ser vi et deilig vinter bilde fra tidligere i Desember. PÅ Streeten Side 2 Julestemning i gata Side 3 Side 5 Desperado slår til igjen.. Side 7

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013 INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013 Styret ønsker velkommen til årsmøte for Løkeberg Vel den 12 mars 2014 kl. 18.30 i Ekeberg Seniorsenter, Hans Øverlands vei 29,. FORSLAG TIL DAGSORDEN 1. Godkjenning

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2016 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning side1 Årsberetning 2016 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. Lørdag 13. August 2016 kl

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. Lørdag 13. August 2016 kl Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA Lørdag 13. August 2016 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent og valg av møteleder. 2. Årsberetning

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

VEDTEKTER FOR BJØRNTJERNLIA HYTTEEIERFORENING

VEDTEKTER FOR BJØRNTJERNLIA HYTTEEIERFORENING VEDTEKTER FOR BJØRNTJERNLIA HYTTEEIERFORENING 1 Navn Foreningens navn er: Bjørntjernlia Hytteeierforening. 2 Medlemmer Medlemskapet følger alle hyttetomtene innenfor dagens godkjente reguleringsplan nr.

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Innkalling til årsmøte Lørdag 26. september på Låven bar, Sjusjøen. Årsberetning og resultatregnskap for EAK Vel - s. 5. Innkalling til årsmøte - s.

Innkalling til årsmøte Lørdag 26. september på Låven bar, Sjusjøen. Årsberetning og resultatregnskap for EAK Vel - s. 5. Innkalling til årsmøte - s. NR. 110 JUNI 2015 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Innkalling til årsmøte Lørdag 26. september på Låven bar, Sjusjøen Innkalling til årsmøte - s. 4 Årsberetning og resultatregnskap for EAK Vel - s. 5 Referat

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær.

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær. LANGEBÅT VEL Referat fra generalforsamlingen 2006 avholdt tirdag 6. februar 2007 kl 1900 i Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1109 Oslo A Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 Antall til stede: 43 stk., hvorav 1fullmakt. DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering. Sak 1/10 Godkjenning av innkalling.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 23.02.2016 KL. 19.00 MØTETYPE Ord. Styremøte REFERENT Solum MØTESTED Marikåpeveien 8 DELTAKERE Siv Iren Solberg, Trude Engen, Robert Joakimsen, Christian Eklund, Linda Myhre

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Geir Valset Per Tønnessen Eva Bergh Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Geir Valset Per Tønnessen Eva Bergh Styremedlem Styremedlem Varamedlem Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 1 av 19 Sameiet Sodefjed Hytteområde innkaller til ÅRSMØTE lørdag 12. juli kl. 09:00 12:00. Sted: Midgard grendehus, Frikstad. 25.06.2014 Registrering frammøte og fullmakter

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Sakspapirer til Generalforsamlingen

Sakspapirer til Generalforsamlingen Sakspapirer til Generalforsamlingen Ås kristelige studentlag 8. mai 2014 1. Godkjenning av Innkalling og Saksliste Innkalling Innkallingen ble sendt til alle medlemmer på e-post den 1. mai. Alle medlemmer

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer