Prosjekt. Sykepleieprosedyrer i hjemmet. Kompendium. Hjemmetjenesten Eidanger Hjemmetjenesten Stridsklev

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt. Sykepleieprosedyrer i hjemmet. Kompendium. Hjemmetjenesten Eidanger Hjemmetjenesten Stridsklev"

Transkript

1 Prosjekt Sykepleieprosedyrer i hjemmet Hjemmetjenesten Eidanger Hjemmetjenesten Stridsklev Kompendium Vår

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Porta Cath s. 3 CVK.s. 8 CADD smertepumpe.s. 13 Subcutan kanyle (sub-q-nål).s. 20 Subcutan væskebehandling.s. 23 Infusjonspumpe s. 26 Ernæringspumpe..s. 26 PEG-sonde s vedlegg 2

3 Bruk av subcutan veneport / porta-cath / VAP Retningslinjen gjelder pasienter over 15 år. DEFINISJON Veneport - Totalt implantert sentralt venekateter, tunnelert under huden og med en subcutan injeksjonsport der tilgangen er ved hjelp av en kateter som legges inn i v.jugularis eller v.subclavia og ender i v. cava superior. Kat. er koblet til en injeksjonsport som ligger under huden på brystet. - Veneporter bør brukes til pasienter som trenger intermitterende vaskulær tilgang over lang tid. Veneport har mindre risiko for kateterrelaterte infeksjoner enn utvendige sentrale venekatetre. - Veneport håndteres som andre sentrale venekatetre når veneportkanylen er lagt inn. Aseptisk teknikk - Fremgangsmåte for å hindre at levende mikroorganismer kommer i berøring med sår og operasjonsfelt - Aseptisk teknikk skal brukes ved alle prosedyrer der en bryter pasientens naturlige barriere, som hud og slimhinner, og når en kommer i kontakt med sterile slimhinner - Nontouch -teknikk ( ikke ta på ). En metode å arbeide aseptisk på uten bruk av sterile hansker. Kateteret håndteres med sterile kompresser etter utført håndhygiene. Hvis man må ta på så skal sterile hansker benyttes. 3

4 BESKRIVELSE Generelle prinsipper - Benytt alltid aseptisk teknikk. - Håndhygiene utføres før enhver manipulering. - Det må kun brukes spesialkanyler tilpasset veneport ellers kan membranet skades. - NB! Ved nyinnlagt veneport vil det ofte være ødem i området. Bruk derfor lang kanyle, observer innstikket hyppig under en eventuell infusjon. Ved økende ødem kan veneportkanylen skyves ut av kammeret, ved infusjon av vevstoksiske stoffer kan dette skade pasienten. - Huden fungerer som en barriere for infeksjoner, kanylen skal kun ligge inn når veneporten er i daglig bruk. Kanylen kan ligge inne inntil 7 dager. - Sjekk alltid at veneporten fungerer ved å aspirere blod og sett inn 20 ml NaCl 9mg/ml. - Hvis ikke blodsvar injiser sakte 20 ml NaCl, hvis ikke tegn til smerte eller hevelse kan porten brukes. NB! Før infusjon av vevstoksiske stoffer er røntgen kontroll nødvendig. I tvilstilfeller kontakt STHF. - En veneport som ikke er i bruk skal skylles hver 6 uke og port og kateter skal fylles med heparin. - OBS - luftembolifare: Åpne aldri veneporten direkte til luft, alltid en klemme lukket. Luft kan suges inn pga undertrykk i thorax, derfor bør pasienten ligge flatt ved manipulering. - Bruk alltid sprøyte på minst 10 ml for å unngå høyt trykk, som kan få kateteret til å sprekke eller løsne. - Treveiskran brukes kun ved behov for flere infusjoner samtidig. - Foreta færrest mulig manipulasjoner av koblinger/kraner. - Infusjonssett skiftes daglig. 4

5 Innleggelse av kanyle i veneport. Aseptisk teknikk sterile hansker anbefales. Utstyr: - Veneportkanyle - Sterilt skiftesett - Sterile hansker - Munnbind - Klorhexidinsprit 5mg/ml - 20 ml sprøyte - 20 ml NaCl 9mg/ml - Evt. Heparin 100IE/ml - Steril propp - 1 stk 10x10 steril kompress - 1 stk steril bandasje til feste av nål Fremgangsmåte: - Åpne skiftesettet, pakk ut utstyret og legg sammen med skiftesettet. - Fukt tupfere med klorhexidinsprit - Ta på en steril hanske og fyll sprøyten med 20ml NaCl - Ta på begge hansker - Desinfiser hudområdet over veneporten med tupfere fuktet i klorheksidinsprit i minst 30 sekunder. Vask med spiralbevegelse innenfra og utover (skal dekke en sirkel med diameter på cm). La det lufttørke i ca 30 sekunder. - Fyll veneportkanylen med tilhørende slange med NaCl, la sprøyten stå i. - Lokaliser veneporten ved palpasjon, og hold veneporten i et fast grep mellom fingrene. - Stikk kanylen vinkelrett på huden og press med et jevnt trykk gjennom huden og silikonmembranen til den stopper i bunnen av kammeret - Aspirer blod og skyll med 20ml NaCl - Steng klemmen og koble fra sprøyten. - Koble til infusjonssett eller sett heparinlås med 5 ml heparin (100IE/ml) i en 10 ml sprøyte - Sett på evt. steril propp - Fjern klemmen på toppen av veneportkanylen - Fest og dekk til veneportkanylen med en steril bandasje - Pakk inn koblingen i sterilt kompress 10x10cm 5

6 Veneport til frakobling - skylling. Nontouch teknikk eller sterile hansker - Sprøyter trekkes opp direkte før bruk. Transporteres i steril pakning. - Enden på iv-settet forblir i emballasjen til kopling foretas. - Før til- og frakoplinger desinfiseres koplingens ytterside med en 10 x10 steril kompress fuktet med klorhexidinsprit - Hold veneportkanylens slange med den fuktige kompressen evt. sterile hansker - Veneporten skylles med 20ml NaCl før og etter injeksjon/infusjon. - Heparinlås settes hver 24. time (hvis ikke kontinuerlig bruk) skyll med 20ml NaCl, sett 5ml Heparin i kateteret. (injiseres sakte for å hindre tilbakeflow av blod i kateteret). - Klemmen stenges før sprøyten fjernes for å hindre tilbakestrømning av blod, eller luft suges inn. - Bruk den fuktige kompressen til å koble infusjonssettet til veneporten - Evt. settes nye propper på, unngå å ta på proppen med bare hender. Bruk den fuktige kompressen. - Koblinger/treveiskraner bør dekkes til med steril kompress. Merkes med dato og kl. slett. 6

7 Fjerne kanyle Nontouch teknikk eller sterile hansker. (Hansker anbefales for egen sikkerhet.) - Sprøyter trekkes opp direkte før bruk, på pasientrom eller på medisinrommet. Transporteres i steril pakning. - Skyll gjennom veneporten med ca. 20 ml NaCl - Steng klemmen og koble fra sprøyten. - Koble til sprøyten med 5 ml Heparin i 10 ml sprøyte og åpne klemmen - Ta et fast grep i kanylen med den ene hånden og injiser Heparin med den andre. - Dra ut veneportkanylen under injiseringen av den siste halve milliliteren av Heparin. For å unngå at blod strømmer inn i porten skal det alltid opprettholdes et positivt trykk på sprøyten når kanylen fjernes - Legg en steril kompress over injeksjonsstedet. - Dokumenter i pasientjournalen OBSERVASJONER SE ETTER: Infeksjonstegn: rødme, hevelse og sekresjon (puss) Evt ødemer rundt kammeret Smerte i forbindelse med infusjon Sjekke at nål ligger riktig ved aspirering før bruk (blodsvar) BESTILLING AV UTSTYR RUTINER Se bestillingsskjema vedlagt (Vedlegg 1) Husk å bestille tilstekkelig utstyr i god tid før det er tomt REFERANSER PPS praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten 7

8 CVK - SENTRALT VENEKATETER stell og bruk Retningslinjen gjelder voksne pasienter. Aseptisk teknikk - Fremgangsmåte for å hindre at levende mikroorganismer kommer i berøring med sår og operasjonsfelt - Aseptisk teknikk skal brukes ved alle prosedyrer der en bryter pasientens naturlige barriere, som hud og slimhinner, og når en kommer i kontakt med sterile slimhinner Non-touch Non-touch -teknikk ( ikke ta på ). En metode å arbeide aseptisk på uten bruk av sterile hansker. Hvis man må ta på så skal sterile hansker benyttes. Etter utført håndhygiene håndteres venekateteret med sterile kompresser. 8

9 Basisrutiner: - Benytt alltid aseptisk teknikk. - CVK innebærer en økt risiko for infeksjon og sentralvenøse tromboser. Det bør derfor være streng indikasjon for innleggelse og CVK bør anvendes så kort tid som praktisk mulig. - NB! Finn ut type CVK før du håndterer kateteret. - OBS - luftembolifare: Åpne aldri CVK direkte til luft, alltid en klemme lukket. Luft kan suges inn pga undertrykk i thorax, derfor bør pasienten ligge flatt ved manipulering. - Alle lumen kan brukes samtidig uavhengig av hverandre, men obs væskemengde og evt. interaksjoner medikamenter imellom. - Foreta færrest mulig manipulasjoner av koblinger/kraner. - Alle løp skal ha treveiskran med 10 cm forlengelsesslange. - Infusjonsslanger ved kontinuerlig infusjon bør skiftes minimum hver 3 dag (obs enkelte medikamenters begrensninger.) Dokumenter skiftedato på settet og i spl.dokumentasjon. - Infusjonssett skiftes daglig - Ved mistanke om tett CVK skylles med 5ml NaCl 9mg/ml i 5ml sprøyte, hvis fortsatt tett, kontakt STHF. 9

10 CVK. Til frakobling - skylling. - Non-touch teknikk eller sterile hansker. - Håndhygiene utføres før til- og frakopling. - Inspiser innstikksted med tanke på infeksjon/irritasjon. - Hvis flere lumen, bytt mellom dem for hver gang - Enden på iv-settet forblir i emballasjen til kopling foretas. - Sprøyter trekkes opp direkte før bruk, på pasientrom eller på medisinrommet. Transporteres i steril pakning. - Før til- og frakoplinger desinfiseres koplingenes ytterside med en steril kompress fuktet med klorhexidinsprit 5mg/ml - Hold CVK med sterile kompresser og kobl fra, unngå å ta på koblinger med bare hender, kun gjennom kompresser eller med god avstand til selve koblingen, evt. bruk sterile hansker. - CVK skylles med 10ml NaCl 9mg/ml før og etter injeksjon/infusjon. - Heparinlås settes hver 24. time; (hvis ikke kontinuerlig bruk) skyll med 10ml NaCl 9mg/ml, sett 5ml Heparin 100IE/ml i kateteret. (injiseres sakte for å hindre tilbakeflow av blod i CVK). - BRUK ALDRI MINDRE ENN 10 ml SPRØYTE - Treveiskranen stenges før sprøyten fjernes for å hindre tilbakestrømning av blod, eller at luft suges inn. - Nye propper settes på. - Koblinger/treveiskraner dekkes til med steril kompress som merkes med dato og kl. slett. 10

11 CVK stell av innstikksted tirsdag og fredag (ved lokal fuktighet, sekresjon, forurensning eller løsnet plastfilm, utføres stellet umiddelbar). Skift helt inn til innstikkstedet. I.v.sett, forlengelsesslanger og treveiskran skiftes samtidig. Utstyr: - Sterile hansker og munnbind - Engangsskiftesett - Sterile kompresser 10x10cm - Klorhexidinsprit 5 mg/ml - Steril plastfilm - Tape - Nye propper - Nye treveiskraner - NaCl 9 mg/ml til skylling - Evt. heparin til lås - 10 ml sprøyter - Opptrekksspisser 11

12 CVK stell av innstikksted tirsdag og fredag Steril (aseptisk) teknikk: - Legg pasienten til rette med ansiktet vendt bort fra innstikkstedet. - Ta på stellefrakk og munnbind. - Utfør håndhygiene. - Åpne sterilt utstyr på eget bord husk sterilt underlag. - Steng kateterklemmer - Pakk ut koblinger nærmest CVK - Fjern forsiktig den gjennomsiktige bandasjen, observer innstikksted. - Ta på sterile hansker. - Fyll sprøyter og treveiskran - Desinfiser innstikksted med klorhexidinsprit 5mg/ml. - Evt. fikser CVK med steristrips. - Innstikksted dekkes med steril plastfilm - Desinfiser koblinger med klorhexidinsprit 5mg/ml. - Fjern treveiskraner/koblinger, desinfiser kateter, koble til ferdigfylt treveiskran/infusjonssett. Sett evt. heparinlås. - Bytt til nye sterile propper. - Koblinger dekkes til med sterile kompresser. OBSERVASJONER Se etter : Infeksjonstegn: rødme, hevelse og sekresjon (puss) Sjekke at CVK ligger riktig ved aspirering før bruk (blodsvar) BESTILLING AV UTSTYR RUTINER Husk å bestille tilstekkelig utstyr i god tid før det er tomt Referanser - PPS, praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten

13 CADD 6300 SMERTEPUMPE Bruksanvisning ANSVAR OG MYNDIGHET Lege ordinerer innstilling av smertepumpen. Sykepleier programmerer pumpen og kontrollerer innstillinger mens pumpen er i bruk. Ordinasjoner og observasjoner føres på Smertepumpeskjema" (se vedlegg 2) BESKRIVELSE CADD Legacy er en bærbar pumpe for administrering av analgetika. Pumpen kan programmeres til kontinuerlig infusjon, til kun å gi doser, eller til kontinuerlig infusjon med mulighet for pasientstyrt tilleggs dosering. Til pumpen benyttes legemiddelkassett på 100 ml eller spesialblanding levert i infusjonspose. Pumpen drives av 2stk 1.5V AA batterier, batteriets levetid er avhengig av infusjonshastigheten. Husk alltid å ha reservebatteri tilgjengelig. 13

14 Forklaring av knappene: Forklaring av tekst i vinduet: START/ STOPP stoppe og starte, slår av alarmer Kassettvolum Residualvolum, den mengde medikament som er igjen BEKREFT/ Lagrer verdi i minnet, sletter verdier fra telleverk Enheter Milliliter Vi skal bruke denne enhet (ikke millligram) SLETT (+ overgang fra tekniske funksjoner til hovedskjerm.) FYLLE SETT Fylle slanger / filter / kanyler Kont hastighet Viser milliliter pr. time LÅS Endre låsenivå Bolus mengde Bolusdose, angitt i ml NESTE Bla i menyen, slå av alarmer Sperretid Angir sperretiden mellom to doser BOLUS AV/PÅ Øke innstillinger (+se på tekniske funksjonsinnstillinger) Boluser / time Angir antall bolusdoser pr. time Redusere innstillinger Bolus akseptert Angir antall bolus gitt(telleverk) (+se på tekniske funksjonsinnstillinger) Gir innstilt bolusdose Bolus forsøk Angir antall forsøk på å ta doser (telleverk) Totalt infundert Angir antall milliliter (telleverk) Sette pumpen på lavstrøm når den Luft detektor Av eller på ikke er i bruk Gj. str Sensor Av eller på Låse nivå Viser innstilt låsenivå Det er viktig å venne seg til å lese teksten i vinduet på pumpa. Den forteller deg hvilke verdier du leser av og også hva som er galt hvis alarmen slår ut Pumpen har tre låsenivåer: LN0 LN1 og LN2 LN0 er innstilling ved programmering, LN1 låsenivå ved vanlig bruk, LN2 brukes sjelden, bare hvis risiko for feilbruk av pumpen. I LN1 kan slanger fylles, og kassettskift foretas uten å låse opp pumpen. Stopp og start: Pumpen er laget slik at START/STOPP knappen må holdes inne en tid før den virker. Tre streker (---) vil henholdsvis komme tilsyne eller forsvinne ved stopp og start. Når pumpen går viser displayet INF KasVol xx.x ml. Når pumpen er stoppet viser displayet STOPP 14

15 Programmering innefor gitte grenseverdier: Programmering av hastighet / dose / sperretider kan foretas innenfor gitte rammer (grenseverdier) uten å låse opp/igjen pumpa. Omprogrammering skal være ordinert av lege. - Stopp pumpen. - Bruk NESTE knappen til du kommer til den innstilling som skal endres (vanligvis kont hastighet / bolus) - Still inn ønsket verdi ved hjelp av knappene. - Trykk BEKREFT/SLETT for å bekrefte nye verdier. - Start pumpen. Dokumenter omprogrammeringen. Låse opp pumpen: Pumpen må være stoppet når du skal låse. - Trykk på LÅS. Du ser Låse nivå LN 1 (gjeldende låsenivå i displayet) - Trykk på til LN0 - Trykk på LÅS. Du ser Kode 0 i displayet. - Trykk på til 63 (pumpens kode) vises i displayet - Trykk på LÅS Pumpen er nå i låsenivå LN0, åpen for programmering Når du skal endre fra LN0 til LN1 gjøres samme prosedyre, men du stiller da inn LN1 før du taster koden. Programmering av pumpen: All programmering skal være ordinert av lege. - Stopp pumpen. - Lås opp pumpen til LN0 - Bruk NESTE til du kommer til de verdier du vil endre. - Still inn ønsket verdi ved hjelp av knappene. - Trykk BEKREFT/SLETT for å bekrefte nye verdier - Telleverk nullstilles (bolus akseptert / bolus forsøkt / totalt infundert) ved å trykke BEKREFT/SLETT - Lås pumpen i LN1. - Start pumpen. Dokumenter omprogrammeringen. 15

16 Skifte av medikament kassett (aseptisk teknikk) Skifte av kassett foregår ved non-touch teknikk. ( ikke ta på teknikk) Etter grundig håndvask håndteres koblingene med sterile kompresser fuktet med Klorhexidinsprit eller sprit Utstyr: Ny kassett, sjekk at innhold og pasientopplysninger stemmer. Sterile kompresser 5 x 5 cm en pakke til å vaske koblingen med ved skifte av kassett. Klorhexidinsprit 5mg/ml liniment oppløsning Skifte av kassett uten å fylle slanger/filter: - Stopp pumpen. - Steng slangeklemme ved gammel kassett - Bruk nøkkelen, koble av gammel kassett. Alarm vil høres, fest på ny kassett og alarmen vil opphøre. - Fukt sterile kompresser med sprit, tørk av koblinger som skal åpnes. Beskytt koblingene med kompressene når du åpner slangen for å skifte kassett - Åpne slangeklemme på ny kassett - Trykk på NESTE for å se kassettvolum på displayet - Trykk BEKREFT/SLETT og Kassettvolum vil tilbakestilles til 100 ml - Start pumpen. Tre streker (---) vil forsvinne fra vinduet, pumpen er da startet. Display viser: INF KasVol 100 ml (evt noe mindre hvis slangesett er fylt) Dokumenter kassettskifte på smertepumpeskjema og i gerica. 16

17 Fylle slangesett / filter / sc-kanyle: Slange / filter / sc-sett må fylles før pumpen kobles til pasienten. Fyll slangesettet ved å trykke inn FYLLE SETT knappen til tre streker vises i displayet. Slipp knappen og trykk den inn igjen. Pumpen fyller slangesettet. Når væske kommer ut, slipp knappen og trykk på en av de andre knappene for å komme tilbake til normal meny. Viktig: Minste og blå ende av forlengelsesslangen må være nærmest kassetten (blått mot blått). Størst og lilla ende skal kobles til filteret. - Åpne slangeklemmen - Trykk FYLLE SETT knappen til tre streker vises i displayet. - Slipp knappen og trykk den inn igjen. - Pumpen fyller slangesettet. Når fylling er ferdig, slipp knappen og trykk på en av de andre knappene for å komme tilbake til normal meny. Kontroll av pumpeinnstillinger: Trykk på NESTE for å bla igjennom alle innstillinger og verdier. Dette skal gjøres på hver vakt og dokumenteres i smertepumpeskjema. STELL AV INNSTIKKSTED Som for Sub Q nål OBSERVASJONER Lese av pumpen x 1 pr døgn Føre verdier i smertepumpeskjema (vedlegg 2) Infeksjonstegn ved innstikksted som for Sub Q nål Observere pasienten ifht smerte og medikamenttoleranse (respirasjon, smerte, bevissthet) 17

18 ALARMER: (tastene START/STOPP eller NESTE slår av lydalarmen) Alarm lyd + display tekst: Beskrivelse/løsning Lyd + Kassettvolum tomt Kassetten / posen er tomt. Koble til nytt reservoar, tilbakestill volumet Lyd + Okklusjon, sjekk iv slangen Væsken strømmer ikke fritt. Se etter: Slangeklemme på? Tett filter? Knekk på slange? Annet Lyd + Batteri mangler kan ikke startes Batteriet er utladet / mangler Lyd + Svakt bat Batteriet har svak strøm, men virker enda. Bytt batteriene snart Lyd + Batteriet er utladet Batteriet er tomt. Skift batterier, start pumpen Lyd + KasVol Snart tomt Kassettvolumet er lavt. Bytt kassetten snart Lyd Batterier fjernet mens pumpen var i gang, eller fjernet rett etter stopp av pumpen. Lyd + Feil Teknisk feil Lyd + Låst tast Frigjør tastene Hvis en tast går i lås, frigjør tasten. Hvis fortsatt alarm, sett på slangeklemmer, bytt pumpe. Lyd + Mangler kassett Klem av slangen Kassetten ble fjernet. Steng slangeklemmer øyeblikkelig. Lyd + Okklusjon på væskesiden Væske kommer ikke inn til pumpen, se etter feil. Lyd + Kassett mangler Kan ikke startes Kassett må være riktig påsatt for at pumpen kan slås på. Lyd + Programmering ikke fullført Hastighet og / eller bolus er ikke programmert Lyd + Strøm brudd under infusjon Pumpen var i gang da strømmen ble brutt. Lyd + Verdien ikke lagret En verdi ble ikke lagret når BEKREFT/SLETT ble trykket. Trykk NESTE for å gjenoppta programmering med kontroll av innstillinger Lyd hv. 3. min. STOPP Pumpen er ikke startet BESTILLING AV UTSTYR RUTINER Se bestillingsskjema vedlagt (Vedlegg 3) Husk å bestille tilstekkelig utstyr i god tid før det er tomt 18

19 Renhold: Etter bruk og ved behov skal pumpen med tilhørende utstyr rengjøres med klut fuktet i mildt såpevann. Ikke bruk skuremiddel. Ikke bløtlegg pumpen. Desinfeksjon kan gjøres med 70% alkohol / Isopropanol. Bærevesken kan vaskes i vaskemaskin. Vær forsiktig med pumpen. Vær særlig varsom med sensordelene under pumpa. Beskytt mot skade / trykk ved lagring. Dette gjøres ved å la et sluttstykke/en kassett stå fast på pumpen når den ikke er i bruk. Batterikontaktene bør også rengjøres. Bruk vattpinne med 70 % Isopropanol eller sprit. Retur av lånt pumpe: Etter bruk skal pumpen og tilhørende utstyr rengjøres og returneres til palliativ enhet ved Sykehuset Telemark. Dersom pumpen har feil eller mangler må det meldes sammen med pumpen slik at den kan sendes til reparasjon. Ikke la pumpen bli liggende, andre pasienter trenger utstyret. Manglende tilbakelevering kan medføre erstatningsansvar. HVIS PROBLEMER: Kontakt Palliativ enhet ved Sykehuset Telemark Tlf: eller Mellom kl

20 SUBKUTAN KANYLE innleggelse, observasjon og bruk FORMÅL OG OMFANG Prosedyre for innleggelse av kanyle og observasjon av subkutan infusjon. Gjelder for leger og sykepleiere som har ansvar for pasienter med subkutan infusjonskanyle. Indikasjon: Pasienter som ikke kan ta medisiner peroralt, eller har andre problemer som vanskeliggjør peroral medisinering. DEFINISJONER Subkutan infusjon gir en kontinuerlig tilførsel av medisin i det subkutane vev. ANSVAR OG MYNDIGHET Lege foreskriver medikament og administrasjonsform. Sykepleier anlegger subkutan kanyle og administrerer medikamenter. Kan også koble til og kan innstille smertepumpe dersom det er aktuelt. Sykepleier har ansvar for observasjoner, stell og dokumentasjon. BESKRIVELSE Valg av innstikksted: Ta hensyn til sirkulasjon, mengde underhudsfett og pasientens bevegelsesfrihet. Ødemer eller dårlig sirkulasjon nedsetter effekten av behandlingen. Vanlig plassering av kanylen er på abdomen. Hudområde på thorax, under kragebenet og overarm (utsiden) og øvre del av lår kan også benyttes. 20

21 Innleggelse av kanyle Utstyr: Ren tupfer / kompress til hudvask. Klorhexidinsprit 5 mg/ml liniment oppløsning Subkutan kanyle Butterfly (for eksempel B.Braun) eller Sub-Q-set (Baxter) med forlengelsesslange m/ medikament. Fyll medikamentvæske i slanger og kanyle. Legges klart til bruk. Gjennomsiktig bandasje, f.eks Upsite IV x 12 cm Gjennomføring: Velg et hudområde der pasienten er godt sirkulert. Håndvask og huddesinfeksjon utføres. (Jmf. håndbok for smittevern) Legg inn subkutan kanyle: Butterfly stikkes inn med 45 vinkel, Sub-Q-set settes med 90 vinkel Lag en sikkerhetsløkke på slangen rett ved kanylen Fikser kanylen, og den nærmeste delen av slangen med Upsite IV Merk bandasjen med dato Observasjoner: Inspeksjon av innstikksted utføres minst en gang pr. døgn. Se etter: rødhet, hevelse, varmeøkning, tegn til infiltrat. lekkasje Kjenn med en finger over den gjennomsiktige bandasjen. Kjennes underhuden myk? Foreligger det infiltrat vil huden bli hard og rødflammet. Det er store individuelle forskjeller for hvor godt huden tåler kanylen. Høye konsentrasjoner av medikamenter øker risiko for infiltrater. Vanligvis kan en kanyle ligge i 3 7 døgn. Daglig inspeksjon er nødvendig og avgjør hvor ofte kanyle må skiftes. 21

22 Skifte av kanyle: Fjern subkutan kanyle: Løsne bandasjen, trekk nålen hurtig rett ut. Komprimer med steril kompress i 30 sek. Hvis det ikke er blødning etterpå er det ikke behov for bandasje etter fjerning av kanylen. Sett evt. inn ny kanyle som beskrevet, men skift innstikksted. Dokumentasjon Tiltak og behandling dokumenteres etter gjeldende regler. Bruk av smertepumpe dokumenters i smertepumpeskjema. OBS: Ved bruk av subkutan kanyle til administrering av flere typer medikamenter via bolusinjeksjoner skal kanylen skylles med 0,3 ml NaCl 9 mg/ml etter bruk. BESTILLING AV UTSTYR RUTINER Se bestillingsskjema vedlagt (Vedlegg 3) Husk å bestille tilstekkelig utstyr i god tid før det er tomt Palliativ enhet v/sthf kan konsulteres ved spørsmål om subkutan kanyle / -infusjon Enheten er bemannet alle dager fra , telefon Tlf: eller

23 SUBKUTAN VÆSKEBEHANDLING BESKRIVELSE Subkutan infusjon kan trygt gis hjemme hos pasienten. Det subkutane innstikks-området kan brukes i 5-7 dager Den sc infusjonen kan lett stenges og kobles fra pasienten, slik at han/hun bevarer mobiliteten. For noen pasienter vil intermitterende (kortere intervall / over natten) subkutane infusjoner være mer fordelaktig enn kontinuerlige iv- infusjon. Indikasjon - problemer fra mage / tarm traktus som vanskeliggjør per oralt væskeinntak - plagsomme symptomer som delir, tørste, kvalme, myoklonier (korte spasmelignende rykninger i en muskel eller en muskelgruppe) som kan være forårsaket av dehydrering Kontraindikasjoner - omfattende trombocytopeni - ulike typer blødersykdommer Valg av innstikksted: Ta hensyn til sirkulasjon, mengde underhudsfett og pasientens bevegelsesfrihet. Vanlig plassering av kanylen er på abdomen. Hudområde på thorax, under kragebenet og overarm (utsiden) og øvre del av lår kan også benyttes. Ødemer og dårlig sirkulasjon vil medføre nedsatt oppsuging av væske. 23

24 Utstyr: Subcutan kanyle Butterfly (evt. Sub-Q-set) Klorhexidinsprit 5mg/ml liniment oppløsning Tegaderm eller Upsite IV (10x12cm) Propp Infusjonssett til væske Væske NaCl 0,9 % eller Glucose 5% Gjennomføring: Håndvask og huddesinfeksjon utføres. Bruk aseptisk teknikk ved prosedyren. Legg inn subcutan kanyle. Butterfly stikkes inn med 45 vinkel, Sub-Q-set stikkes inn 90. Lag en sikkerhetsløkke på slangen rett ved kanylen (øker motstandskraft for strekk) Fikser kanylen, og den nærmeste delen av slangen med Upsite / Tegaderm. Merk bandasjen med dato Koble til infusjonssett og start infusjon Dosering: Aktuelle infusjonsløsninger er NaCl 9mg/ml eller Glukose 50 mg/ml. Ringer Ac (innholder Kalium) eller hypertone løsninger skal ikke brukes. Mengden væske kan variere mellom 500ml gitt over 3-12 timer og 2000ml gitt over 24t Ved rehydrering anbefales det å gi NaCl 9mg/ml med en hastighet på ml/t Dosering ml/t Ved subkutan væskeinfusjon over Rehydrering ml/t natten anbefales å gi 1000 ml. Noen Støttende hydrering ml/t pasienter trenger bare 1000 ml væske 3-4 ganger pr. uke. Se også utregningsmal i PPS Hvis infusjonen ikke vil gå inn: Inspiser innstikksted, hudområde. Se etter infiltrat og ødem. Bruk av overtrykksmansjett kan løse problemet. 24

25 OBSERVASJONER Klinisk vurdering: Generelle status, inkl ødemer, diurese og mental status. Inspeksjon av innstikksted utføres minst en gang pr. døgn. Se etter rødhet, hevelse, varmeøkning, tegn til infiltrat. Se etter lekkasje. Kjenn med en finger over den gjennomsiktige bandasjen. Kjennes underhuden myk? Foreligger det infiltrat vil huden bli hard og rødflammet. Det er store individuelle forskjeller for hvor godt huden tåler kanylen. Høye konsentrasjoner av medikamenter øker risiko for infiltrater. Vanligvis kan en kanyle ligge i 3 7 døgn. Daglig inspeksjon er nødvendig og avgjør hvor ofte kanyle må skiftes. Fremgangsmåt ved skift av sc- kanyle : Fjerning av subkutan kanyle: Løsne bandasjen, trekk nålen hurtig rett ut. Komprimer i 30 sek. Hvis det ikke er blødning etterpå er det ikke behov for bandasje etter fjerning av kanylen. Sett evt. inn ny kanyle som beskrevet, men skift innstikksted. DOKUMENTASJON Behandling dokumenteres etter gjeldende regler REFERANSER 25

26 INFUSJONSPUMPE/ERNÆRINGSPUMPE Se prosedyre Porta Cath, CVK og PEG-sonde for på- og avkobling Se bruksanvisning pumper for bruk av pumpene (Vedlegg 4 og 5) 26

27 Stell av innstikksted PEG-sonde Vaske innstikksted med rent vann. Bytte kompresser ved behov (splittkompress, evt. klippe splitt) Observasjoner Se etter infeksjonstegn. HUSK Å SKYLLE SONDEN FØR OG ETTER BRUK! Før: for å sjekke at sonden er åpen Etter: for å hindre at sonden tetter seg Koble til ernæring etter forordning av lege. Se ellers bruksanvisning ernæringspumpe. NB! Biola er et effektivt virkemiddel for å opprettholde normal tarmflora. Dosering 50 ml x 2. Utstyr: Bruk 50 ml sprøyter. Sprøytene skylles etter bruk. Byttes ved behov eller minimum x 1 pr uke 27

CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning

CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning FORMÅL OG OMFANG Gir en forenklet innføring i bruk av CADD Legacy - PCA smertepumpe modell 6300. For fullstendig informasjon henvises til CADD-Legacy

Detaljer

Sykepleieprosedyrer i hjemmet

Sykepleieprosedyrer i hjemmet Sett inn kommunelogo her Rapport publisert 18.06.2012 Sykepleieprosedyrer i hjemmet Innhold Sammendrag... 4 Bakgrunn for prosjektet og målsetting... 5 Målgruppe... 5 Målsettinger... 5 Prosjektgjennomføring

Detaljer

Stell og observasjon av innstikksted samt skifte av treveiskran skal dokumenteres. Tilkobling til kateter Bruk av aseptisk teknikk og sterile hansker

Stell og observasjon av innstikksted samt skifte av treveiskran skal dokumenteres. Tilkobling til kateter Bruk av aseptisk teknikk og sterile hansker KORTTIDS SVK VOKSEN KAPITTEL FRA PROSEDYRE 14575: Sentrale venekatetre håndtering og stell Nivå 1 prosedyre for St Olavs Hospital. Gjelder fra 01.04.2014 utgår 01.04.2019. Korttids SVK voksne To ulike

Detaljer

PRAKTISK BRUK AV SMERTEPUMPER

PRAKTISK BRUK AV SMERTEPUMPER PRAKTISK BRUK AV SMERTEPUMPER Cadd legacy Braun perfusor ME Kunnskap om de ulike medikamentene som blir brukt; virkning og bivirkning Ansvar for rett dose til rett tid Kunnskap om og ferdigheter i bruk

Detaljer

Tilkobling til kateter Bruk av aseptisk teknikk og sterile hansker

Tilkobling til kateter Bruk av aseptisk teknikk og sterile hansker KORTTIDSKATETER BARN KAPITTEL FRA PROSEDYRE 14575: Sentrale venekatetre håndtering og stell Nivå 1 prosedyre for St Olavs Hospital. Gjelder fra 01.04.2014 utgår 01.04.2019. Korttids SVK barn To ulike metoder

Detaljer

OPPLÆRINGSGUIDE SMERTEPUMPE MODELL 6300 PCA CADD

OPPLÆRINGSGUIDE SMERTEPUMPE MODELL 6300 PCA CADD OPPLÆRINGSGUIDE SMERTEPUMPE MODELL 6300 PCA CADD 1. Legen doserer medikamenter og regner ut ml/t. 2. Nøkkelen til smertepumpa ligger i kofferten hjemme hos pasienten. 3. Stopp pumpa. - Trykk og hold inn

Detaljer

PERIFER VENEKANYLE (PVK) INNLEGGELSE, STELL, DOKUMENTASJON, OBSERVASJON OG KOMPLIKASJONER HVORFOR PVK? VALG AV PVK

PERIFER VENEKANYLE (PVK) INNLEGGELSE, STELL, DOKUMENTASJON, OBSERVASJON OG KOMPLIKASJONER HVORFOR PVK? VALG AV PVK PERIFER VENEKANYLE (PVK) INNLEGGELSE, STELL, DOKUMENTASJON, OBSERVASJON OG KOMPLIKASJONER Intensivsykepleier Ove Andre Minsås 6. september 2011 HVORFOR PVK? intravenøs væsketilførsel intravenøs smertebehandling

Detaljer

PICC-line Ambulerende sykepleieteam Fagdag før ferien 2014. Ambulerende sykepleieteam

PICC-line Ambulerende sykepleieteam Fagdag før ferien 2014. Ambulerende sykepleieteam PICC-line Fagdag før ferien 2014 1 Hva er en PICC-line? PICC-line er forkortelse for Periferally Inserted Central Catheter En perifer inngang til det sentrale venøse system Brukes til kort og mellomlang

Detaljer

Porter fra B. Braun Celsite implanterbare porter. Pasienthåndbok for Celsite -porter

Porter fra B. Braun Celsite implanterbare porter. Pasienthåndbok for Celsite -porter Porter fra B. Braun Celsite implanterbare porter Pasienthåndbok for Celsite -porter Innhold Innhold Informasjon om min Celsite -port 3 Innledning 4 Ordliste 4 Celsite -port - Hvorfor trenger jeg en port?

Detaljer

Legeforum.29.nov Kreftspl Edit Hodne Mork

Legeforum.29.nov Kreftspl Edit Hodne Mork Legeforum.29.nov 2016. Kreftspl Edit Hodne Mork Indikasjon: Utilfredsstillende smerte/symptomlindring. Når pasienten ikke kan ta medikamenter peroralt. Kvalme og oppkast Utilfredsstillende absorpsjon via

Detaljer

KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1

KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1 REVISJON: 13 10 2005 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ OG SIRI ROALKVAM ERSTATTER:

Detaljer

Urinkatetre, perifere venekatetre, sentralvenøse katetre

Urinkatetre, perifere venekatetre, sentralvenøse katetre Urinkatetre, perifere venekatetre, sentralvenøse katetre Hygienesykepleier Hilde Aasen, Smittevernenheten, SiV mail: hilde.aasen@siv.no tlf 93217022/33343438 Urinkateter Tre kategorier: - Korttidskateterisering,

Detaljer

WHO smertetrapp. 1. Perifert virkende : Paracetamol, NSAIDS. 2. Sentralt virkende: Svake opioider- kodein, tramadol

WHO smertetrapp. 1. Perifert virkende : Paracetamol, NSAIDS. 2. Sentralt virkende: Svake opioider- kodein, tramadol Smertebehandling WHO smertetrapp 1. Perifert virkende : Paracetamol, NSAIDS 2. Sentralt virkende: Svake opioider- kodein, tramadol 3. Sentralt virkende: Sterke opioidermorfin, oksykodon, hydromorfon, fentanyl,

Detaljer

Porter fra B. Braun Celsite -porter

Porter fra B. Braun Celsite -porter Porter fra B. Braun Celsite -porter Prosedyrer for stell og bruk av porter Innhold Innhold Innledning 3 Hva er en Celsite -port? 4 Implantasjon 5 Bruksområder for Celsite 6 Velge kanyle 6 Infusjoner 7

Detaljer

PICCLINE - Bruksområde, observasjon, stell.

PICCLINE - Bruksområde, observasjon, stell. Prosedyre Felles SØ PICCLINE - Bruksområde, observasjon, stell. Endring siden forrige versjon endret til å omfatte 2 typer kateter, nytt vedlegg Hensikt Sikre korrekt håndtering av PICCline kateter. Aseptisk

Detaljer

Spinal- (intratekal) og epiduralkateter til smertebehandling hos palliative pasienter

Spinal- (intratekal) og epiduralkateter til smertebehandling hos palliative pasienter Spinal- (intratekal) og epiduralkateter til smertebehandling hos palliative pasienter - kunnskapsbasert fagprosedyre for observasjoner, stell og håndtering Kjersti Solvåg kreftsykepleier, master i kunnskapsbasert

Detaljer

Spesialsykepleier/barn Jane Storå

Spesialsykepleier/barn Jane Storå Spesialsykepleier/barn Jane Storå Sikrer tilstrekkelig ernæring. Kan fortsatt spise gjennom munnen. Ingen sonde i nesen. Kan få mat hvor som helst. Enkelt å stelle. Enkelt å fjerne. Måltidet kan forvandles

Detaljer

3M Precise og 3M Precise Vista Kirurgisk hudstifter

3M Precise og 3M Precise Vista Kirurgisk hudstifter 3M Precise og 3M Precise Vista Kirurgisk hudstifter Helse 3M TM Smittevern 3M Precise kirurgisk hudstifter Raskt og enkelt Klar til bruk sterilt og individuelt pakket Gir plass til hevelse - stiftene settes

Detaljer

Sentrale venekatetre Håndtering og stell

Sentrale venekatetre Håndtering og stell Sentrale venekatetre Håndtering og stell Nivå 1 prosedyre for St Olavs Hospital. April 2014. Medvirkende: Anne Grete Hammerhaug Anne M Presthus Okstad Berit Mikkelsen Eline Storvig Erna Lian Eva Beate

Detaljer

Subcutan medikamentell behandling i palliasjon. Administrering og praktisk gjennomføring

Subcutan medikamentell behandling i palliasjon. Administrering og praktisk gjennomføring Subcutan medikamentell behandling i palliasjon Administrering og praktisk gjennomføring Definisjon Subcutan medikamentell behandling av subjektive plager til pasienter med behov for lindrende behandling.

Detaljer

Programmering av pumpe

Programmering av pumpe Side 1 1. Programmering av kontinuerlig dose og ekstradose 1 For å slå på pumpa hold inne PÅ/AV i tre sekunder til tekst er synlig i displayet. Pumpa gjør en selvtest. Dette tar ca 30 sekunder. STOPPET

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Denne pasientveiledningen skal brukes som et tillegg til de spesifikke instruksjonene du har fått av legen.

Denne pasientveiledningen skal brukes som et tillegg til de spesifikke instruksjonene du har fått av legen. N ON-Q* -smertelindringssystem Pasientveiledning Pumpe A Select-A-Flow * Variabel hastighetskontroller Klemme Filter Festes Til Kateteret Slange B ONDEMAND * Bolusknapp Flyt-Kontroller C Fast Flythastighet

Detaljer

Veiledning for administrering av hetteglass og sprøyter (for pasienter, leger, sykepleiere, farmasøyter.)

Veiledning for administrering av hetteglass og sprøyter (for pasienter, leger, sykepleiere, farmasøyter.) VEILEDNING FOR Å STARTE MED APIDRA 10 ml HETTEGLASS Apidra 100 E/ml injeksjonsvæske, oppløsning er en klar, fargeløs, vandig oppløsning uten synlige partikler. Hvert hetteglass inneholder 10 ml oppløsning

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

OPPSTART OPPSTART OPPSTART. Med forlengelsesslange. Åpne Sangvia pakningen ved aseptisk prosedyre.

OPPSTART OPPSTART OPPSTART. Med forlengelsesslange. Åpne Sangvia pakningen ved aseptisk prosedyre. OPPSTART Åpne Sangvia pakningen ved aseptisk prosedyre. 1. a) Fjern beskyttelseshettene fra utløpene i oppsamlingsenheten. b) Koble avfallsposen til utløpet for avfall (hvit kobling). c) Koble forlengelsesslangen

Detaljer

Håndtering av veneport: Kliniske spørsmål med kunnskapsgrunnlag.

Håndtering av veneport: Kliniske spørsmål med kunnskapsgrunnlag. Retningslinje Gyldig fra: 17.02.2011 Organisatorisk plassering: Helse Vest RHF regionale dokumenter - Helsefaglige retningslinjer Dok. eier: Baard Christian Schem Dok. ansvarlig: Anne Dalheim Hvem kan

Detaljer

22735 Menopur 600 IU + 1200 IU_Ferring 09.09.15 13.42 Side 2. Brukerveiledning. Menopur. 600 IU eller 1200 IU

22735 Menopur 600 IU + 1200 IU_Ferring 09.09.15 13.42 Side 2. Brukerveiledning. Menopur. 600 IU eller 1200 IU 22735 Menopur 600 IU + 1200 IU_Ferring 09.09.15 13.42 Side 2 Brukerveiledning Menopur 600 IU eller 1200 IU 22735 Menopur 600 IU + 1200 IU_Ferring 09.09.15 13.42 Side 3 Sjekk at pakningen inneholder følgende

Detaljer

PKS BESTEMMELSE AV BAKTERIER OG SOPP I OLJEPRODUKTER MED MICROBMONITOR 2. Produktteknisk kompetanse- og servicesenter

PKS BESTEMMELSE AV BAKTERIER OG SOPP I OLJEPRODUKTER MED MICROBMONITOR 2. Produktteknisk kompetanse- og servicesenter PKS Produktteknisk kompetanse- og servicesenter BESTEMMELSE AV BAKTERIER OG SOPP I OLJEPRODUKTER MED MICROBMONITOR 2 Innhold 1 FORMÅL OG BEGRENSNINGER... 2 2 REFERANSEDOKUMENT... 2 3 DEFINISJONER...2 4

Detaljer

TRYGG INJEKSJON OG INFUSJONSPRAKSIS

TRYGG INJEKSJON OG INFUSJONSPRAKSIS TRYGG INJEKSJON OG INFUSJONSPRAKSIS Farmasøyt Merethe Nilsen og farmasøyt Marianne Matre November 2017 Legemiddelhåndteringsforskriften 8 Tilberedning av legemidler skal skje på en forsvarlig måte og i

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Nye CDC-retningslinjer for forebygging av intravaskulære kateter-relaterte infeksjoner

Nye CDC-retningslinjer for forebygging av intravaskulære kateter-relaterte infeksjoner Nettundervisning 24. august 2011 Nye CDC-retningslinjer for forebygging av intravaskulære kateter-relaterte infeksjoner Egil Lingaas Avdeling for smittevern 2 3 4 Retningslinjer for forebygging av intravaskulære

Detaljer

Lindrende Skrin, Å ha en plan, samhandling og samarbeid

Lindrende Skrin, Å ha en plan, samhandling og samarbeid Lindrende Skrin, Å ha en plan, samhandling og samarbeid Åshild Fossmark, oktober 2015 Målgruppa vår er kreftpasienten i Lege, sykepleiere Har faste møter med med prest, sosionom,fysioterapeut og kreftspl.

Detaljer

SoloSTAR Hurtigguide. SoloSTAR

SoloSTAR Hurtigguide. SoloSTAR SoloSTAR Hurtigguide SoloSTAR SoloStar en ferdigfylt insulinpenn insulinpennens bestanddeler Forsegling Kanyle 80 enheter i 1-trinns intervaller Enkel å lære og bruke 1,2 Opptil 80 E i én injeksjon Høy

Detaljer

Løsningsguide for Duodopasystemet

Løsningsguide for Duodopasystemet www.duodopa.no Løsningsguide for Duodopasystemet Pumpe Pumpa fungerer ikke...3 De vanligste pumpealarmene...4 Andre alarmer og betydning...5 Sonde Okklusjonsalarm: tett sondesystem...17 PEG-sonden har

Detaljer

Basale smittevernrutiner og håndhygiene

Basale smittevernrutiner og håndhygiene Basale smittevernrutiner og håndhygiene Regional smittevernrådgiver Anita Wang Børseth Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge Fagavdelingen, St. Olavs Hospital HF anita.borseth@stolav.no

Detaljer

Innledning... 1. Advarsler... 2. Forbeholdsregler... 4. Beskrivelse av tastene... 7. Innsetting av nye batterier... 8. Starte pumpen...

Innledning... 1. Advarsler... 2. Forbeholdsregler... 4. Beskrivelse av tastene... 7. Innsetting av nye batterier... 8. Starte pumpen... INNHOLD Innledning... 1 Advarsler... 2 Forbeholdsregler... 4 CADD-Legacy PCA pumpen (tegning)... 6 Beskrivelse av tastene... 7 Innsetting av nye batterier... 8 Starte pumpen... 12 Stoppe pumpen... 13 Skru

Detaljer

Vakumbehandling av sår. Sårseminar kirurgisk klinikk SiV 5.mars 2013

Vakumbehandling av sår. Sårseminar kirurgisk klinikk SiV 5.mars 2013 Vakumbehandling av sår Sårseminar kirurgisk klinikk SiV 5.mars 2013 Sårbehandling med vakum Startet opp på Ortopedisk sengepost sommeren 2005. VAC (vacuum assisted closure) Vakumbehandling via veggsug

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Injeksjonsteknikk. Regional diabetessykepleier Beryll Kristensen. Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24. oktober 2006

Injeksjonsteknikk. Regional diabetessykepleier Beryll Kristensen. Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24. oktober 2006 Injeksjonsteknikk Regional diabetessykepleier Beryll Kristensen Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24. oktober 2006 Avstand hud - muskel Mage/Lår Armer/Baken 9 mm 15 mm 14 mm 7 mm 23 mm 14 mm 28 mm 36

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

1964- TOTAL PAIN. «Well doctor, the pain began in my back, but now it seems that all of me is wrong»

1964- TOTAL PAIN. «Well doctor, the pain began in my back, but now it seems that all of me is wrong» SMERTELINDRING Anne Watne Størkson Kreftsykepleier/ fagsykepleier Palliativt team. Seksjon smertebehandling og palliasjon, HUS og Kompetansesenter i lindrande behandling helseregion Vest Okt.2013 DEFINISJON

Detaljer

Enbrel 25 mg og 50 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn MYCLIC

Enbrel 25 mg og 50 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn MYCLIC Enbrel 25 mg og 50 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn MYCLIC Trinn-for-trinn bruksanvisning til hvordan du bruker Enbrel 25 mg og 50 mg ferdigfylt penn 1 MYCLIC 1. Enbrel (etanercept) preparatomtale

Detaljer

MINI ONE Balloon Button

MINI ONE Balloon Button MINI ONE Balloon Button gastrostomiport Den lille knappen som gjør den STORE forskjellen M e d i s i n s k e Produkter MINI ONE Balloon Button - gastostromiport Har størst utvalg. Er minst, lavest og mest

Detaljer

PEG, gastrostomiport/-tube. Edel Moberg Vangen Spes. sykepleier Medisinsk Undersøkelse Haukeland Universitetssykehus

PEG, gastrostomiport/-tube. Edel Moberg Vangen Spes. sykepleier Medisinsk Undersøkelse Haukeland Universitetssykehus PEG, gastrostomiport/-tube Edel Moberg Vangen Spes. sykepleier Medisinsk Undersøkelse Haukeland Universitetssykehus Gjennomgang av: PEG Indikasjoner Retnings-linjer og indikasjoner for PEG Forberedelser

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2 og 10 for anbefalt dosering Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning Veiledning for pasienter og helsepersonell om klargjøring og administrering av ILARIS

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Snøproduksjonsmøte 10 nov 2014. -Utstyret vi bruker Traktor Container Snøkanon Hydranter

Snøproduksjonsmøte 10 nov 2014. -Utstyret vi bruker Traktor Container Snøkanon Hydranter SNØPRODUKSJON Snøproduksjonsmøte 10 nov 2014 -Utstyret vi bruker Traktor Container Snøkanon Hydranter -Bytte av hydrant -Innstilling av kanon -Produksjonsplan -Gjennomgang av vaktlista -Praktisk befaring

Detaljer

Vakuumbehandling av sår: Pasientveiledning

Vakuumbehandling av sår: Pasientveiledning Vakuumbehandling av sår: Pasientveiledning Hei! I denne brosjyren kommer vi til å fortelle deg om hvordan din vakuumbehandling (NPWT) fungerer og hvorfor vi har valgt å behandle ditt sår med den denne

Detaljer

Cisplatin Nyretoksisk! God hydrering nødvendig. Oppretthold adekvat diurese (se infusjonssskjema). Unngå nyretoksiske medikamenter i behandlingstiden

Cisplatin Nyretoksisk! God hydrering nødvendig. Oppretthold adekvat diurese (se infusjonssskjema). Unngå nyretoksiske medikamenter i behandlingstiden CISPLATIN - ETOPOSID Dokumentansvarlig: Nina Helbekkmo Dokumentnummer: PR3418 Godkjent av: Ulf Aasebø Gyldig for: Lungemedisinsk avdeling UNN Indikasjon: Småcellet lungecarsinom, begrenset sykdom. Kurativt

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Kateter assosierte UVI Innlegging av KAD Indikasjon ved innlegging av KAD. Nettverkssamlingsmøte 22 januar 2014 Skei Hotell, Jølster

Kateter assosierte UVI Innlegging av KAD Indikasjon ved innlegging av KAD. Nettverkssamlingsmøte 22 januar 2014 Skei Hotell, Jølster Kateter assosierte UVI Innlegging av KAD Indikasjon ved innlegging av KAD Nettverkssamlingsmøte 22 januar 2014 Skei Hotell, Jølster Epidemiologi Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er en hyppig komplikasjon

Detaljer

PULSOKSYMETER HP OVERVÅKNINGSSKJERM

PULSOKSYMETER HP OVERVÅKNINGSSKJERM MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: PULSOKSYMETER HP OVERVÅKNINGSSKJERM SIDE:1 A V:6 REVISJON: 29 03 2006 28.11.00 ERSTATTER: 13 10 2005 FAGLIG

Detaljer

BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR

BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR Innhold Om denne brukermanualen 3 Sittepute Standard Contour 4 1. Sikkerhet 5 2. Bestanddeler 6 3. Bruk 8 a. Riktig mengde

Detaljer

Retningslinje for bruk av SVK ved injeksjon av kontrastmiddel på CT

Retningslinje for bruk av SVK ved injeksjon av kontrastmiddel på CT Retningslinje for bruk av SVK ved injeksjon av kontrastmiddel Retningslinje Gyldig fra: 03.10.2016 Organisatorisk plassering: - HVRHF - Helse Vest RHF regionale dokumenter Dok. eier: Aslak Bjarne Aslaksen

Detaljer

Dag ml 0.9% NaCl Gjennomskylling iv i 500 ml 0.9% NaCl 30 min iv Sjekket kur: Side 2 av5

Dag ml 0.9% NaCl Gjennomskylling iv i 500 ml 0.9% NaCl 30 min iv Sjekket kur: Side 2 av5 Dokumentansvarlig: Nina Helbekkmo Dokumentnummer: PR18408 Godkjent av: Ulf Aasebø Gyldig for: Lungemedisinsk avdeling UNN Indikasjon: Småcellet lungecarsinom, begrenset sykdom. Kurativt mål. Behandlingsplan:

Detaljer

Prosedyren gjelder for alle som skal legge inn og håndtere perifere venekanyler

Prosedyren gjelder for alle som skal legge inn og håndtere perifere venekanyler Generell informasjon Prosedyren gjelder for alle som skal legge inn og håndtere perifere venekanyler Alle som skal legge inn eller håndtere en perifer venekanyle skal ha fått opplæring i prosedyren Perifer

Detaljer

22.02.2013. Blærekateter. - en liten innføring. Kristin Lernes Sykepleier/ uroterapeut

22.02.2013. Blærekateter. - en liten innføring. Kristin Lernes Sykepleier/ uroterapeut Blærekateter - en liten innføring Blæren og urinrøret: Uretra kvinnen: 3-5 cm lang Består av glatt og tverrstripet muskulatur Blæremuskelen = Detrusor på latinsk Uretra mann: 15-20 cm langt Bilder : Lofric

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

RoActemra for Systemisk Juvenil Idiopatisk Artritt (sjia) VEILEDER FOR DOSERING OG ADMINISTRASJON - TRINN FOR TRINN

RoActemra for Systemisk Juvenil Idiopatisk Artritt (sjia) VEILEDER FOR DOSERING OG ADMINISTRASJON - TRINN FOR TRINN Til sykepleier - Veileder for dosering og administrasjon RoActemra for Systemisk Juvenil Idiopatisk Artritt (sjia) VEILEDER FOR DOSERING OG ADMINISTRASJON - TRINN FOR TRINN En veiledning som skal hjelpe

Detaljer

REKONSTITUERING, DOSERING OG ADMINISTRASJON

REKONSTITUERING, DOSERING OG ADMINISTRASJON KORREKT REKONSTITUERING FOR S.C. OG I.V. ADMINISTRASJON VELCADE (bortezomib) 3,5 mg pulver til oppløsning for injeksjon er tilgjengelig som intravenøs eller subkutan administrasjon. Kun til subkutan eller

Detaljer

OPPSTART OPPSTART. Med forlengelsesslange. Åpne Sangvia pakningen ved aseptisk prosedyre.

OPPSTART OPPSTART. Med forlengelsesslange. Åpne Sangvia pakningen ved aseptisk prosedyre. Åpne Sangvia pakningen ved aseptisk prosedyre. 1. a) Fjern beskyttelseshettene fra utløpene i oppsamlingsenheten. b) Koble avfallsposen til utløpet for avfall (hvit kobling). c) Koble forlengelsesslangen

Detaljer

STERIL KUN TIL ENGANGSBRUK IKKE-PYROGEN

STERIL KUN TIL ENGANGSBRUK IKKE-PYROGEN 0086 TM Leveringssystem for legemidler til embolisering BRUKSANVISNING DC Bead Leveringssystem for legemidler til embolisering STERIL KUN TIL ENGANGSBRUK IKKE-PYROGEN Norsk BRUKSANVISNING DC Bead Leveringssystem

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

Postoperativ epidural smertebehandling voksne Generelt Anestesi

Postoperativ epidural smertebehandling voksne Generelt Anestesi Postoperativ epidural smertebehandling voksne Generelt Anestesi Retningslinje for Anestesiavdelingen, St Olavs Hospital. Gjelder fra 18.10.2012 utgår 18.10.2017. Hensikt og omfang Retningslinjen skal bidra

Detaljer

Kunsten å vaksinere. Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt. Vaksinedagene 2006

Kunsten å vaksinere. Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt. Vaksinedagene 2006 Kunsten å vaksinere Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Vaksinedagene 2006 Helsesøstrene her i landet har ansvaret for gjennomføringen av barnevaksinasjonsprogrammet

Detaljer

OPPSTART OPPSTART OPPSTART. Åpne Sangvia pakningen ved aseptisk prosedyre.

OPPSTART OPPSTART OPPSTART. Åpne Sangvia pakningen ved aseptisk prosedyre. OPPSTART Åpne Sangvia pakningen ved aseptisk prosedyre. 1. a) Fjern beskyttelseshettene fra utløpene i oppsamlingsenheten. b) Koble avfallsposen til utløpet for avfall (hvit kobling). 2. Merk autotransfusjonsposen

Detaljer

Cerezyme hjemme. Håndbok for pasienter med Gaucher sykdom som får hjemmeinfusjon med Cerezyme

Cerezyme hjemme. Håndbok for pasienter med Gaucher sykdom som får hjemmeinfusjon med Cerezyme Cerezyme hjemme Håndbok for pasienter med Gaucher sykdom som får hjemmeinfusjon med Cerezyme Versjon nr. 2: 24. januar 2011 (sist revidert desember 2014) Les all denne informasjonen nøye før du starter

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113. Nødtelefon 113 bør varsles Ved nedsatt bevissthet og alvorlige pustevansker. Ved akutt

Detaljer

Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5

Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5 Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5 Genotropin Pen 5 er et injeksjonshjelpemiddel som brukes til å blande og injisere Genotropin (somatropin) pulver og væske til injeksjonsvæske. Dette injeksjonshjelpemidlet

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

http://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-trulicity-lilly-595591

http://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-trulicity-lilly-595591 Side 1 av 13 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Trulicity 0,75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Trulicity 1,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn dulaglutid Dette legemidlet

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Ipstyl Autogel 60 mg/90 mg/120 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte lanreotid

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Ipstyl Autogel 60 mg/90 mg/120 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte lanreotid PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Ipstyl Autogel 60 mg/90 mg/120 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte lanreotid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

Detaljer

Hurtigguide for PS1/PS2-LCD pumpestyring

Hurtigguide for PS1/PS2-LCD pumpestyring Hurtigguide for PS1/PS2-LCD pumpestyring Hurtigguide PS1-LCD 3 4 5 1 2 Tilførselsstrøm 1 Klemmer på 1-fas L1, N + jording ( 3-fas= L1, L2 og L3 + jord ) Motorkabler 2 Kontaktorklemme 2 og 4 på 1-fas (

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

HJEMMEBEHANDLING MED INTRAVENØS ANTIBIOTIKA VED CYSTISK FIBROSE

HJEMMEBEHANDLING MED INTRAVENØS ANTIBIOTIKA VED CYSTISK FIBROSE Norsk senter for cystisk fibrose Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger HJEMMEBEHANDLING MED INTRAVENØS ANTIBIOTIKA VED CYSTISK FIBROSE Ellen Julie Hunstad, klinisk sykepleierspesialist,

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Basale smittevernrutiner i helsetjenesten

Basale smittevernrutiner i helsetjenesten Smittevernkontoret Hilde Toresen T: 51508583 Anita Rognmo Grostøl T: 51508569 Hilde.toresen@stavanger.kommune.no Anita.rognmo.grostol@stavanger.kommune. no Torgveien 15 C 4016 Stavanger Basale smittevernrutiner

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Ace binax. Bruksanvisning. www.siemens.no/hearing. Livet høres fantastisk ut.

Ace binax. Bruksanvisning. www.siemens.no/hearing. Livet høres fantastisk ut. Ace binax Bruksanvisning www.siemens.no/hearing Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller

Detaljer

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715 Side 1 av 16 SIKKERHETSINSTRUKSJONER: All elektrisk installasjon skal utføres av en autorisert elektriker. Mengden sand i filteret skal ikke overskride 2/3 av tankens høyde. Renseanlegget skal ikke benyttes

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

Trinn-for-trinn bruksanvisning til Enbrel 25 mg og 50 mg ferdigfylt penn MYCLIC

Trinn-for-trinn bruksanvisning til Enbrel 25 mg og 50 mg ferdigfylt penn MYCLIC Trinn-for-trinn bruksanvisning til Enbrel 25 mg og 50 mg ferdigfylt penn MYCLIC For ytterligere informasjon les Enbrel pakningsvedlegg før bruk Innholdsfortegnelse Viktig å huske før du begynner...3 Hvordan

Detaljer

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

DAG - 7. Dato BCNU *** ex.sett, se s.1 i 100 ml Glukose 5% 1 time i 1 time ml NaCl 9 mg/ml 30 min i 250 ml Na

DAG - 7. Dato BCNU *** ex.sett, se s.1 i 100 ml Glukose 5% 1 time i 1 time ml NaCl 9 mg/ml 30 min i 250 ml Na Universitetssykehuset Nord-Norge HF Kreftavdelingen Utarbeidet av: Martin Maisenhölder Dato: Januar 2006. Høydosekur Indikasjon : Høydosebehandling med stamcellestøtte for lymfompasienter. Administrering

Detaljer

STEROIDINJEKSJONER Medikamenter,teknikker og oppfølging. Trond Iversen 071111

STEROIDINJEKSJONER Medikamenter,teknikker og oppfølging. Trond Iversen 071111 STEROIDINJEKSJONER Medikamenter,teknikker og oppfølging Trond Iversen 071111 Indikasjoner for lokal steroidinjeksjon! Inflammatoriske prosesser " Artritt/kapsulitt (revmatoid artritt, urinsyregikt, frozen

Detaljer

Laboratoriemedisin Immunologi og Blodbank, Klinisk farmakologi og Medisinsk biokjemi TRANSFUSJONSRUTINER I PRIMÆRHELSETJENESTEN Versjon 1 13.03.

Laboratoriemedisin Immunologi og Blodbank, Klinisk farmakologi og Medisinsk biokjemi TRANSFUSJONSRUTINER I PRIMÆRHELSETJENESTEN Versjon 1 13.03. 1 Hensikt 2 Omfang 3 Grunnlagsinformasjon 4 Før bestilling av blodprodukter 5 Bestilling av blodprodukter 6 Utlevering av blodprodukter 7 Mottak av blodprodukter 8 Kontroll før transfusjon starter 9 Transfusjon

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

HEMOLUNG RAS. Opplæringsarbeidsbok HL-PL-0104_RB. Pioneered by

HEMOLUNG RAS. Opplæringsarbeidsbok HL-PL-0104_RB. Pioneered by HEMOLUNG RAS Opplæringsarbeidsbok 80411 HL-PL-0104_RB Pioneered by Innhold 1 Innledning...3 2 Driftsteori... 4 3 Hemolung RAS komponenter... 6 4 Klargjøring av Hemolung RAS...12 Del 1 Priming av krets...13

Detaljer

OKSYGENTILFØRSEL VIA NESEKATETER MED FISHER & PAYKEL FUKTEKAMMER OG FISHER & PAYKEL FERDIGSETT

OKSYGENTILFØRSEL VIA NESEKATETER MED FISHER & PAYKEL FUKTEKAMMER OG FISHER & PAYKEL FERDIGSETT MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: OKSYGENTILFØRSEL VIA NESEKATETER MED FISHER & PAYKEL FUKTEKAMMER OG FISHER & PAYKEL FERDIGSETT REVISJON:

Detaljer

DAG - 7. Dato BCNU *NB! Eget iv-sett, se s.1 i 100 ml Glukose 5% 1 time i 1 time ml NaCl 9 mg/ml 30 min i 250

DAG - 7. Dato BCNU *NB! Eget iv-sett, se s.1 i 100 ml Glukose 5% 1 time i 1 time ml NaCl 9 mg/ml 30 min i 250 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Kreftavdelingen Godkjent av: Martin Maisenölder Dato: Januar 2006 Revidert 03/ 14 Kur- og infusjonsskjema Høydosekur Indikasjon : Høydosebehandling med stamcellestøtte

Detaljer

CORFLO MAX-PEG. KvinTo AS. Informasjonsbrosjyre om bruk og stell av primærsonde. - Polyurethan PEG som kan fjernes uten gastroskop

CORFLO MAX-PEG. KvinTo AS. Informasjonsbrosjyre om bruk og stell av primærsonde. - Polyurethan PEG som kan fjernes uten gastroskop CORFLO MAX-PEG Informasjonsbrosjyre om bruk og stell av primærsonde - Polyurethan PEG som kan fjernes uten gastroskop - Trekkes direkte ut M e d i s i n s k e Produkter - for bedre livskvalitet CORFLO

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2, 10 og 11 for dosering voksne og barn Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver for oppløsning til injeksjon Veiledning for pasienter og helsepersonell om klargjøring og administrering av

Detaljer