TEKNISK INFORMASJON MER ENN BARE DATASIKKERHET MER ENN BARE DATASIKKERHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEKNISK INFORMASJON MER ENN BARE DATASIKKERHET MER ENN BARE DATASIKKERHET"

Transkript

1 TEKNISK INFORMASJON MER ENN BARE DATASIKKERHET MER ENN BARE DATASIKKERHET TECH Data-Security-EN 1

2 TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) REPRESENTERER DET FREMSTE INNEN DAGENS SIKKERHETSTEKNOLOGI. I DENNE ARTIKKELEN PRESENTERER VI FORDELENE VED TPM OG STILLER SP RSM LET: ER DET NOK MED TPM? SVARET ER KORT OG GODT NEI. VI MENER AT TPM SPILLER EN SENTRAL ROLLE I EN MER OMFATTENDE TILN RMING TIL SIKKERHET, EN TILN RMING DER P LITELIG DATABEHANDLING ER HOVEDM LET. 01. SIKKERHETSRISIKOER 02. TPM TOPP MODERNE SIKKERHETSL SNING 03. EN N RMERE TITT 04. TPM: UTGANGSPUNKTET FOR P LITELIG DATABEHANDLING 05. FREMTIDEN FOR P LITELIG DATABEHANDLING 06. KONKLUSJON Mer enn bare datasikkerhet 2

3 SIKKERHETSRISIKOER Sikkerhet har topp prioritet hos bedrifter i dag, særlig med hensyn til bærbare datamaskiner. Risikoer, for eksempel skadelige angrep, tyveri, virus, uautorisert tilgang til systemer og konfi densielle data, hackere og dårlig kryptering, kan gjøre private data allment tilgjengelige. Tapte inntekter, svekket bedriftsmoral, økte IT-utgifter, nedetid, tapte data og informasjon på avveie er blant de mulige konsekvensene. Forståelse av risikoene og kostnadene forbundet med sikkerhet gjør det enklere å identifi sere hovedkravene til en sikkerhetsplattform. Det er imidlertid vanskelig å beregne nøyaktig kostnadene som er forbundet med sikkerhetstrusler, men vi kan gi noen konkrete eksempler på skadevirkningene som oppstår når sikkerhetssystemene svikter eller angripes. En rask titt på statistikken viser at sikkerhetssvikt kan ha enorme ringvirkninger, blant annet ødeleggende økonomiske konsekvenser. SIKKERHETSRISIKOER LITT STATISTIKK Mer enn 1 av 5 (22 %) spurte bedrifter i Europa har måttet stenge kontorene i fl ere timer for å få bukt med virusangrep. 20 MB med regnskapsdata tar vanligvis 21 dager og koster USD å gjenopprette. Av de bedriftene som mister data i et angrep, åpner 50 % aldri igjen, og 90 % legger ned virksomheten i løpet av to år. TPM TOPP MODERNE SIKKERHETSL SNING Tidligere har en av hindringene for TPM vært mangelen på mobile plattformer med integrerte moduler. Denne hindringen er nå borte, og TPM-aktiverte systemer koster omtrent det samme som tilsvarende plattformer uten modulen. Topp moderne plattformsikkerhet er i dag avhengig av TPM. TPMs unike kombinasjon av maskinvare- og programvareteknologi gjør det til det beste alternativet når det gjelder datasikkerhet. TPM tilbyr kraftige autentiseringsløsninger og kryptografi funksjonalitet. Mer enn bare datasikkerhet 3

4 Sikkerhetsrisikoer representerer den største bekymringen for brukere av mobil databehandling. EN N RMERE TITT TPM danner grunnlaget for sikkerhet det som kalles "Core Root of Trust". Informasjonen som lagres på brikken, kan brukes i en attesteringsprosess: måling, registrering og rapportering av prosesser for å sikre at inntrenging eller uautorisert tilgang ikke forekommer. TPM utgjør et solid grunnlag for beskyttelse og kan utvides med ytterligere sikkerhetstiltak. FUNKSJON FORDELER TPM kan brukes til å lagre nøkler eller digitale sertifi kater som del av et PKIsystem. Passord kan også lagres der. TPM har en egen kontrollmekanisme for å lagre konfi densiell informasjon. Støtter bruk av PKI og gjør det mulig for brukeren å autentisere via en tredjepart. TPM støtter engangspålogging, slik at brukeren ikke behøver å angi fl ere passord for å få tilgang. TPM kan brukes til å opprette en Personal Secure Drive (PSD). Bedre nettverkssikkerhet, som er spesielt nyttig for e-handelstransaksjoner der det kreves digital signatur. TPM er sikret mot virus og ormer som angriper kjørbare fi ler eller operativsystemet. Digitale identiteter og autentisering beskyttes også. Brukervennlighet. Selv om en notebook-pc blir stjålet, er dataene beskyttet. TPM kan ses på som det å få tilgang til en bankboks som er låst inne i et hvelv. Din identitet og rett til å få tilgang til bankboksen må bekreftes før du får se hva som er inne i den. Dette betyr at dataene på en TPM-plattform selv om den bærbare datamaskinen er stjålet er innelåste og trygge. Men er det nok med TPM-løsningen? TPM: UTGANGSPUNKTET FOR P LITELIG DATABEHANDLING Selv med forsterkede sikkerhetsfunksjoner er det ikke nok med bare TPM for å sikre systembeskyttelse på høyt nivå. Det kreves en mer omfattende modell for sikkerhet, nemlig pålitelig databehandling. Siden databehandlingsplattformen håndterer alt fra oppstartsprosessen og lastingen av operativsystemet til kjøringen av applikasjonene, inkludert e-postklienter eller nettlesere, kreves det et høyere sikkerhetsnivå. Mer enn bare datasikkerhet 4

5 Gartner foreslår derfor en tilnærming med tre nivåer, som kalles pålitelig databehandling. Pålitelig databehandling garanterer sikker maskinvare, en pålitelig plattform og et pålitelig kjøringsmiljø. Nivå 3: Pålitelig kjøring Nivå 2: Pålitelig plattform Nivå 1: Sikker maskinvare (brukes til å generere pålitelige nøkler) Gartner foreslår en tilnærming med tre nivåer (Kilde: Management Update: Progress Toward Trustable Computing Means Securer IT Systems av C. Hirst, C. Heidarson, 6. oktober 2004). Sikker maskinvare betyr at det forseglede og inntrengingssikre minnet brukes til å generere og lagre nøkler på en sikker måte, og kryptografi funksjonene brukes til å låse dem opp for resten av systemet. Trusted Computing Group og TPM gjør dette mulig, og TPM blir dermed en vesentlig del av tankegangen rundt en sikker plattform. Den pålitelige plattformen bruker kryptografi funksjoner til å bekrefte påliteligheten til plattformen og til å autentisere identitet. Sikker, kryptert informasjon om statusen til programvaren som kjører på plattformen, lagres i TPM og kan brukes til å bekrefte om systemet er blitt utsatt for angrep eller ikke. TPM kan også brukes til å kontrollere tilgang til systemet på BIOS-nivå. Pålitelig kjøring viser til miljøet som de pålitelige applikasjonene kjøres i. Dette krever en kombinasjon av maskinvare og programvare, inkludert et operativsystem som har en inntrengingssikret sikkerhetskjerne (kernel) til å partisjonere minnet slik at pålitelige og upålitelige applikasjoner kan kjøres side om side. Pålitelig kjøring sikrer også at all tilgang til enhetene, særlig eksterne enheter som tastatur, er autorisert. Sammen sikrer disse tre nivåene den totale plattformsikkerheten. Formålet med pålitelig databehandling er å garantere at systemet og driften av systemet er sikret. Målene er personvern, konfi densialitet, pålitelighet, sikker kommunikasjon, autorisert tilkobling og tilgang samt forutsigbarhet. Pålitelig databehandling er en sammensatt tilnærming til sikkerhet som omfatter oppstart, systemtilgang, tilgang til eksterne enheter, kjøring av applikasjoner og utveksling av informasjon via e-post. Sikkerhet er avhengig av fremskritt på alle disse områdene, men det er ikke nok med bare ett av disse. Pålitelig databehandling er mer enn summen av delene. FREMTIDEN FOR P LITELIG DATABEHANDLING Allerede i dag ser vi en rekke maskinvare- og programvareforbedringer på den mobile plattformen. TPM er fremdeles kjernen i denne plattformen, med sikker maskinvare og en pålitelig plattform. Blant dagens pålitelige mobile plattformer fi nner vi antivirus, TPM, enhetslås, BIOS-passord, biometri og Execute Bit (XD-Bit). I dag er to av tre mål nådd. TPM er implementert i en mobil dataplattform, og muliggjør dermed sikker maskinvare og oppfyller de grunnleggende kravene for en pålitelig plattform. BIOS-passord og biometri er tilgjengelig for å sikre at brukere er autentisert for systemtilgang. I miljøet for pålitelig kjøring er antivirus og XD-Bit tilgjengelig, slik at systemet overvåkes for og beskyttes mot ondsinnet programvare. Enhetslåsfunksjoner fi nnes nå på de nyeste notebook-modellene fra Toshiba. Dermed kan bare autentiserte brukere få tilgang til systemkomponenter som harddisk, optisk diskstasjon og til og med eksterne USB-enheter. Mer enn bare datasikkerhet 5

6 Ifølge en Datamonitor-undersøkelse mener 87 % av IT-medarbeiderne at datasikkerhet er viktig eller svært viktig. Toshibas fi ngeravtrykksleser er et eksempel på biometrisikkerhet. Utvalgte notebook-modeller (spesielt Tecra M3-serien) leveres nå med skjermer med innsynsvinkelkontroll. Toshibas LCD-skjermer med Viewing Angle Control Filter (visningsvinkelkontroll) gjør at bare personen som bruker datamaskinen, kan se innholdet på skjermen. På offentlige steder med mye mennesker beskytter dette konfi densielle data mot uautorisert innsyn. Selv om det blir gjort fremskritt i retning av pålitelig databehandling, gjenstår det fremdeles noen krav som ikke er oppfylt. Pålitelig databehandling kommer til å bli virkelighet når den nødvendige prosessor- og operativsystemstøtten lanseres. Dette gjelder særlig Intels LaGrande-teknologi og lanseringen av Microsoft Vista, som er den neste versjonen av Windows (tidligere kalt Longhorn). Ifølge Intel kan vi forvente å se Intel LaGrande om 2-3 år. LaGrande lager et maskinvarefundament på klient-pc-plattformen som kan hjelpe til med å beskytte konfi densialiteten og integriteten til data som lagres eller opprettes, mot programvarebaserte angrep. Den gjør dette ved å skape et miljø der applikasjoner kan kjøre i sitt eget område, beskyttet mot all annen programvare på systemet og nettverket. Dette kan på sin side bidra til å beskytte vitale, konfi densielle bedrifts- og personopplysninger, samt følsom kommunikasjon og e-handeltransaksjoner, mot å bli angrepet av ondsinnet programvare som kjører på systemet og nettverket. For at du skal kunne dra full nytte av LaGrande-teknologien, må det også implementeres et operativsystem med pålitelig kjøring. Microsoft Vista skal inneholde betydelige sikkerhetsforbedringer i operativsystemet i tillegg til forbedringer som gjør det mulig for utviklere å lage sikrere applikasjoner. Videre vil belastningen på systemadministratorer og sluttbrukere reduseres med hensyn til systemsikkerhet. Bransjeeksperter stiller imidlertid spørsmålstegn ved om dette faktisk vil gi oss et operativsystem med helt pålitelig kjøring. KONKLUSJON Vi kan konkludere med at grunnlaget for pålitelig databehandling er på plass med TPM- og BIOS-nivåkontroll. De neste trinnene blir å innføre funksjonalitet i både prosessorteknologi og operativsystemer slik at et helt pålitelig kjøringsmiljø blir en realitet. Det ser imidlertid ikke ut som om dette målet nås før i I mellomtiden lanseres det en rekke programvare- og maskinvarenyvinninger som kommer til å forbedre den generelle sikkerheten. Mer enn bare datasikkerhet Toshiba Europe GmbH. Selv om Toshiba har gjort alt som var mulig på publiseringstidspunktet for å sikre at informasjonen i dette dokumentet er så nøyaktig som mulig, kan produktspesifi kasjoner, konfi gurasjoner, priser, tilgjengelighet av systemer/komponenter/tilbehør bli endret uten varsel. Hvis du vil se den nyeste produktinformasjonen om din datamaskin eller holde deg oppdatert om diverse tillegg til dataprogramvaren eller maskinvaren, kan du besøke Toshibas webområde på

HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET

HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Del I- Drive virksomhet i steinalderen Stå opp, kle på deg, start dagen Modemmusikk Del II Forbedret teknologi Lynraskt internett

Detaljer

Slik lykkes du med salg av Normans løsninger. For partnere

Slik lykkes du med salg av Normans løsninger. For partnere For partnere Slik lykkes du med salg av Normans løsninger For å lykkes med salget er det viktig å vite hvilke løsninger du selger, hvilke egenskaper de har, og hvilken verdi de gir kunden. Som en hjelp

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Hva er compliance? LES NYHETER FRA ORACLE. Kostnaden ved compliance. Samtaleemne. I rampelyset. www.oracle.com/global/no/midsize.

Hva er compliance? LES NYHETER FRA ORACLE. Kostnaden ved compliance. Samtaleemne. I rampelyset. www.oracle.com/global/no/midsize. August 2008 NYHETER FRA ORACLE Hva er compliance? LES Kostnaden ved compliance Økningen i forskriftsmessige krav trenger ikke være en belastning. Oppdag hvordan du kan vende compliance til din fordel.

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR Kai A. Olsen Professor i informatikk, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Molde Kjetil Staalesen Seniorrådgiver, Finansforbundet 07.06.2011 FORORD Vår visjon er et kontantfritt

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet ABB frekvensomformere Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet 2 Funksjonssikkerhet Teknisk veiledning nr. 10 Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet Copyright 2011 ABB. Alle rettigheter forbeholdt.

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

En vanlig dag på jobb

En vanlig dag på jobb En vanlig dag på jobb Arbeidshverdagens elektroniske spor Oktober 2012 Hva registreres om deg i løpet av en vanlig arbeidsdag? Kan hele arbeidsdagen rekonstrueres ned til minste detalj og minutt for minutt?

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

SINTEF RAPPORT FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Forbukerrådet. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG Åpen 978-82-14-04453-9 90B271 86

SINTEF RAPPORT FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Forbukerrådet. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG Åpen 978-82-14-04453-9 90B271 86 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF IKT Postadresse: Boks 124, Blindern 0314 Oslo Besøksadresse: Forskningsveien 1 0373 Oslo Telefon: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 73 50 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Privat

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Når alt er en selvfølge EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Tanke og følelse på Internett Hva er det som gjør at en person oppfattes som

Detaljer

Høring datalagringsdirektivet Vurderinger fra Etisk råd

Høring datalagringsdirektivet Vurderinger fra Etisk råd Til: Hovedstyret Fra: Teknas Etiske råd v. Sissel B. Eggen Dato: 25.02.10 Sak: Høring datalagringsdirektivet Vurderinger fra Etisk råd Innspill til Hovedstyrets behandling Etisk råd er gjort kjent med

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

Hva vet appen om deg? Kartlegging av personvernutfordringer knyttet til mobilapplikasjoner

Hva vet appen om deg? Kartlegging av personvernutfordringer knyttet til mobilapplikasjoner Hva vet appen om deg? Kartlegging av personvernutfordringer knyttet til mobilapplikasjoner Atle Årnes og Catharina Nes 15. september 2011 Sammendrag Mobilapplikasjoner, såkalte apps, er et marked i kraftig

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2014

Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2014 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2014 Finansforetakenes bruk av informasjonsog kommunikasjonsteknologi

Detaljer

God praksis for å hindre. eksterne misligheter

God praksis for å hindre. eksterne misligheter Fédération des Experts Comptables Européens God praksis for å hindre eksterne misligheter November 2005 Et notat fra FEEs Public Sector Committee (FEEs komité for offentlig sektor) Oversatt til norsk i

Detaljer