HALVÅRSPLAN GULLGRUVA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HALVÅRSPLAN GULLGRUVA"

Transkript

1 HALVÅRSPLAN GULLGRUVA Vennskap, Trygghet, Meg selv Empati, Motivasjon, Glede, Selvfølelse, Godhet, Respekt, Fellesskap, Familie, Hjem, Omsorg, Lek, Lytte, Kropp, Verdifull, Hjelpsom, Læring, Grenser, Samtaler... Vår 2014 januar-juni

2 Velkommen til en ny vår på Gullgruva. Vi på Gullgruva ønsker alle små og store velkommen tilbake etter en fin juleferie. Etter en regnfull og mørk høst - og vinter, kan vi se fram mot lysere tider, fylt med mye lek, spenning og læring. I denne halvårsplanen vil dere finne en oversikt over sammensettingen på avdelingen, en evaluering av høsten, temaer vi kommer til å fokusere på dette halvåret og annen viktig informasjon. Som vi fortalte på foreldremøtet i september, vil vi jobbe med de samme temaene hele dette barnehageåret. Det vil si at denne halvårsplanen blir ganske lik den vi jobbet etter på høsten. Barn på Gullgruva denne våren: 8 barn født i 2011 (3 gutter og 5 jenter) 6 barn født i 2012 (1 gutt og 5 jenter) I løpet av våren vil ett nytt barn begynne hos oss Personalet på Gullgruva: Vibeke Jansen pedagogisk leder (går ut i permisjon i april) Merete Hellton pedagog Janne Bjerkeset pedagog Lise-Tove Rand Sætnan barne- og ungdomsarbeider Solveig Langaard Olsen assistent Liezle Nyhus vikar Urkiye Øzbal assistent (50 % mars, april og mai) Silje Maria Stavik assistent (går ut i permisjon i januar) Evaluering av høsten 2013 Høsten har vært en fin og spennende periode for store og små. Vi har fått inn 4 nye barn og har brukt mye av høsten på å tilvenne dem den nye barnehagehverdagen og bli kjent med barn og voksne i barnehagen. Trygghet, omsorg og rutiner er derfor viktig i denne perioden. Prosjektet om meg selv har fått mest plass denne høsten. Dette er et prosjekt vi ser at barna er veldig opptatt av. De er interessert i de andre barna, hjemmet og familien dere. Husene vi lager i forbindelse med ukens barn har blitt en stor hit og barna kan stå og se på bildene lenge og snakker mye om dem. Bamsen Gulliver har også fungert veldig bra. De store barna synes det er stor stas å vise fram alt de morsomme han har vært med på når han har vært på besøk. Barna har fått et eieforhold til han, men likevel vet de godt at han skal videre til et annet barna, så de deler han gjerne. Besøkene vi har hatt til barnas hjem har også fungert veldig bra. Noen foreldre har vært hjemme og vi har kunnet fått komme inn og ta en titt, andre ganger har vi vært utenfor og kikket litt

3 rundt. Barna viser stor glede av å vise fram hjemmet, hagen og andre ting rundt huset. Turen i seg selv, enten vi tar bussen eller går, skaper spenning og engasjement hos barna. Vi har først og fremst prioritert at de største barna har tatt del i disse besøkene, da det er de som har størst glede og nytte av disse turene, de minste barna har derfor oftere hatt turer rundt i nærmiljøet, noe de har satt stor pris på. Vi gleder oss til å starte opp igjen prosjektet i januar. I løpet av høsten har vi sett at barna har funnet gode relasjoner på avdelingen, de leker godt sammen og viser stor empati for hverandre- både store og små. Vi har sett at mange vennskap har blomstret opp dette halvåret. Mange barn gleder seg til de andre kommer i barnehagen, snakker om dem før de har kommet og savner dem hvis de ikke har sett hverandre på lenge. Hos de store barna ser vi at de har funnet hverandre i ulike interesser. Noen liker å tegne sammen, noen lager samlingsstund sammen, noen steller med dukker sammen, noen leker med dyr sammen, noen leker med biler sammen osv. Derfor leker mange av barna med mange forskjellige og skaper seg relasjoner med flere og flere på avdelingen. De små barna ser opp til de store og vil gjerne være i nærheten når de leker. De finner de samme lekene, observerer og imiterer leken. De store er også flinke til å inkludere de små og hjelper de gjerne. Kropp, motorikk og kroppbeherskelse har vi jobbet mye med gjennom samlingstunder hvor vi har tatt for oss sanger og regler med bestemte bevegelser, danset, hermet etter hverandre, men også øvet på å lytte og holde kroppen i ro. Hinderløype har vi hatt både ute og inne. Her har vi blant annet balansert, klatret, hoppet og krøpet. Det å utfolde seg ute på denne årstiden kan være en stor motorisk utfordring for mange av de små barna. Mye tøy, stive støvler, glatt og ujevnt underlag byr på mange utfordringer for små kropper. Så det å kunne reise seg opp etter et fall kan være en stor frustrasjon men også en enorm seier for dem. Man må derfor ha stor tålmodighet og motivere barna til å prøve ut ulike strategier for å kunne beherske disse utfordringene. Vi har laget omriss av kroppen, og da vi hang de opp på veggen synes barna det var gøy å finne ut hvem som var hvem og hvorfor de så det. Finmotorikken har vi trent på gjennom blant annet: tegning, maling, perling, puslespill og puttekasser. Arbeidet med årstidene har måttet vike litt pga. prosjektet om meg selv. Men vi har blant annet høstet epler, hatt med høsten (blader, kvister ol.) inn på avdelingen, hatt samtaler og formingsaktiviteter om farger som vi ser mye ute på høsten. Regn og vann har sunget om og gjort mange erfaringer med ute. Vinter og snø så vi lite til dette halvåret, men det vil vi nok få oppleve neste halvår. I oktober fokuserte vi på FN og gjennom Plan Norge ble vi kjent med jenta Y Linh. Vi hadde mange gode samtaler rundt bilder av hvordan denne jenta levde og barna viste stor interesse for hjemmet og senga hennes, og ulikhetene fra hvordan de hadde det hjemme. Vi laget derfor huset hennes og snakket mye rundt dette. FN-dagen ble feiret med dere foreldrene hvor vi samlet inn penger til Plans arbeid og smakte på spennende retter fra ulike land.

4 I desember var det mye som skjedde. Det er mange morsomme aktiviteter og mye spenning i luften, derfor er det også viktig for oss å fokusere på ro og faste rutiner den måneden. Denne høsten har vært preget av mye sykdom blant personalet. Dette har ført til at noen ting har blitt nedprioritert og vi har ikke fått jobbet like godt med alt vi hadde ønsket og satt på planen. Men vi ser at barna ikke har vært preget av dette, da de fortsatt trives god på avdelingen og har knyttet bånd til de vikarene som har vært innom. Personalet på Gullgruva har hatt fokus på å støtte hverandre og gi barna gode dager selv om forholdene har vært slik de har vært. Denne høsten fikk vi ikke startet opp arbeidet med NMT (norsk med tegnstøtte), men det skal vi begynne med neste halvår. Vi skal også bli flinkere til å dokumentere barnas hverdag og legge ut bilder på hjemmesiden. Vi skal synliggjøre mer av det vi gjør på avdelingen. Meg selv Årstidene vinter, vår og sommer Temaer for dette halvåret Meg selv «I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter». (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver) Hele dette barnehageåret har vi valgt å ha fokus på temaet «meg selv». Da dette er et stort tema, har vi delt det opp i ulike underkategorier som: Kroppen vår, kroppsbeherskelse, grov- og finmotorikk og rytme. Vi skal ha ulike aktiviteter hvor vi blir kjent med kroppen og hva den kan gjøre og personalet skal legge til rette for trygg og utfordrende kroppslig lek. Familie og hjem Vi skal alle bli enda bedre kjent med alle barna som går på Gullgruva. Barna skal få sin egen uke hvor de står i fokus, og vi begynner med de største barna. Her trenger vi hjelp fra dere foreldre med bilder av de familiemedlemmene og eventuelt dyra barnet bor med, huset deres, barnets rom, seng, leker de er glad i og liknende (disse kan godt sendes på mail til avdelingen). Vi kommer til legge turene til nabolaget der barnet bor. Da kan vi se på huset og hvis noen har mulighet så tar vi gjerne turen innom. Barnet skal få med seg Gullgruvas

5 nye bamse, Gulliver, hjem. Vi sender også med en liten bok hvor dere kan skrive alt det morsomme Gulliver har vært med på, gjerne med tegninger og bilder. Hvis noen av foreldrene er flinke til å strikke, hekle eller sy, så setter Gulliver stor pris på nye klær. Vi har planer om at Gulliver skal være en del av Gullgruva i lang tid. Trygghet og selvstendighet Barn som er trygge og trives, kan bruke all sin energi på å lære og leke. Derfor er trygghet noe vi jobber med kontinuerlig, og spesielt under tilvenning av nye barn. Barna skal få oppleve glede gjennom mestring og fellesskap, så vi skal blant annet trene på av-og påkledning, de store skal øve på å smøre maten sin selv og pusse tenner etter lunsj, den voksne skal støtte, motivere og inspirere barna til å hjelpe hverandre, søke fysiske utfordringer og prøve ut sine kroppslige muligheter. Språk Vi skal fokusere og jobbe med ord som er naturlig å bruke under de ulike underkategoriene. I samlingene våre skal vi fokusere på sanger med «meg selv» som tema, sanger med bevegelser som illustrerer og forsterker sangen, og vi skal utforske ulike regler som utfordrer tungegymnastikken. Bøker med «meg selv» som tema skal være tilgjengelig for barna. De voksne skal jobbe med å bruke NMT (Norsk med tegnstøtte) i kommunikasjon med barna. Enkelttegn og tydelige munnbevegelser brukes for å støtte det talte språket, og kan være en hjelp til barna og deres språkutvikling. Sanser Her ligger de klassiske fem sansene: smak, lukt, hørsel, syn og føle. I tillegg skal vi utforske balanse- og stillingssansen. Vennskap og sosial kompetanse Vi skal blant annet jobbe med å tolke andres signaler, empati, følelser, turtaking og tålmodighet. Dette er noe vi skal jobbe med blant annet gjennom lekesituasjoner. Personalet skal legge til rette for god og variert lek både inne og ute. Vi skal observere barna, se etter lekesignaler og lekekoder for og veilede dem inn og ut av lek. Inne-området våres skal ses på og evalueres slik at det mest mulig skaper rom til allsidig lek. Barna skal deles inn i mindre grupper, etter ulike interesser, behov og relasjoner. Personalet skal støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek og være beskyttere for leken. Vi skal skape tid og rom hvor vi skal være tilgjengelige og delaktige uten forstyrrelser. Årstidene vinter, vår og sommer Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna opplever naturen

6 og undring over naturens mangfoldighet. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver) Snøen er ennå ikke ferdig utforsket, så den kommer til å være i fokus de første månedene dette året. Når snøen smelter dukker spennende ting fram som har vært gjemt hele vinteren. Disse skal vi utforske og bruke i ulike formingsaktiviteter. Vi skal også ut og se hva som skjer med naturen når den «våkner opp» etter vinteren og så ulike planter, blomster og urter. Når det begynner å bli varmt ute vil vi ha ulike vannaktiviteter. Sanger og samtaler om årstidene kommer til å prege samlingene. Vi skal ha ulike aktiviteter hvor vi utforsker farger, ulik naturmaterialer og underlag. Vi skal også jobbe med å ta vare på naturen. Personalet på Gullgruva skal jobbe aktivt med å få hverdagen på avdeling til å fungere best mulig. Vi skal se på hvordan dagen er lagt opp, slik at barna får nok tid til lek, et godt kosthold og hvile. For å redusere støynivået på avdelingen skal vi dele barna mest mulig inn i grupper og jobbe bevisst med overgangssituasjoner som påkledning, før og etter måltider og avslutting av lek, da det ofte er her støy oppstår. Vi skal prøve ut ulike metoder for å finne ut hva som fungerer best på avdelingen vår. Annet Gullgruva har varmlunsj på tirsdager. Hver torsdag har vi turdag. Det kommer ut en egen plan for sommerbarnehagen. Med tanke på bursdagsfeiringer i barnehagen, har vi et barn på avdelingen som ikke tåler melk, jordbær og egg. Ta kontakt med personalet hvis dere har noen spørsmål. Telefonnummeret til avdelingen er: Mailadressen er : Er det noe dere lurer på, er ekstra fornøyd med eller misfornøyd med, så ta kontakt med oss. Vi ser fram til et spennende halvår med dere Hilsen alle oss på Gullgruva

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE 2012/2013 Forord til årsplanen. Årsplanen beskriver det vi i store trekk sysler med i barnehagen. Det pedagogiske grunnsynet vårt er kjent og finnes på side 3 i

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår Årsplan for Barnehagen Vår Fossum Terrasse 2012-2013 Fossum Terrasse Basaltveien 20, 1359 Eiksmarka Telefon: 4014 6213 www.barnehagenvaar.no styrer.fossumterrasse@barnehagenvaar.no pedagog.fossumterrasse@barnehagenvaar.no

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014 En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode venner.

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2 2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage Del 2 1 Pedagogisk årsplan for avdelingene I år velger vi å jobbe med de sju fagområdene fordelt på hvert tema. Fagområdene er med i alt vi planlegger i de ulike

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

Månestråle barnehage / Childplanet

Månestråle barnehage / Childplanet VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2012-2013 Månestråle barnehage / Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:23330644 WWW.CHILDPLANET.NO MAIL@CHILDPLANET.NO Vi har den glede av å ønske deg og din familie

Detaljer

Årsplan for Nordlys Barnehage

Årsplan for Nordlys Barnehage Årsplan for Nordlys Barnehage Barnehageåret 2008/2009 Innhold Hovedmål for barnehagen s. 2 Presentasjon av barnehagen s. 3 Barnegruppa s. 3 Personalet s. 3 Dagsrytme s. 5 Ukeplan s. 6 Førskolegruppe/ overgangen

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer