SJØMAT I UTEKJØKKENET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SJØMAT I UTEKJØKKENET"

Transkript

1 SJØMAT I UTEKJØKKENET

2

3 INNHOLD SJØMAT I UTEKJØKKENET 5 HELSE, TRIVSEL OG LÆRING 6 Mat i naturen skaperglede, undring og utforskertrang 7 Utemat og rammeplanens fagområder 8 Kommunikasjon og språk 8 Kropp, bevegelse og helse 8 Natur og miljø 9 Nærmiljø og samfunn 10 Antall, rom og form 10 Å LAGE MAT I FRILUFT 11 En vellykket tur starter med gode forberedelser 11 Hygiene på tur 13 Fisk som råvare på tur 14 Behandling av fersk fisk 14 Grønnsaker som råvare på tur 17 TURMÅLTIDET 18 Varmekilder og utstyr 20 Bål, grill og andre varmekilder 20 Rist, bålrigg og bålstativ 22 I STRANDSONEN, VANNKANTEN OG PÅ BRYGGEKANTEN 23 På fisketur med barnehagen 25 Å fiske fra bryggekanten 25 Matsanking i strandsonen 26 OPPSKRIFTER Skjærgårdsburger 32 Wok med laks og nudler 33 Bacalao 34 Wraps med tex mex-fisk 36 Torskegryte 37 Grillet småfisk 38 Barnas skattkister 39 Fiskespyd 42 Fiskesuppe med tomater 43 Varmrøykt fjellørret 44 Fish and chips 45 Kokt krabbe 46 Potetsuppe med reker 47 Ekspress fiskesuppe 48 Fiskepinner i lompe 49 Dampede blåskjell 50 Fiskekaker på pinne Helstekt ørret i grue 52 Meksikansk fiskegryte Risotto med reker 55 Utvendige studier 28 Omelett med laks 56 Studier av fiskens hode 29 Eksotisk fiskesuppe 57 Studier av kropp og spor 29 Grove lakseburgere 58 Pitabrød 59 Å sanke blåskjell 26 Å fange strandkrabber FISKESTUDIER Innvendige studier

4 SJØMAT I UTEKJØKKENET Fiskesprell er et kostholdsprogram med mål om å inspirere, motivere og stimulere barn og unge til å spise mer sjømat, fordi det vil være gunstig sett fra et helsemessig synspunkt. Programmet er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Norges sjømatråd, Helsedirektoratet, Nasjonalt institutt for ernæringsog sjømatforskning (NIFES) og de norske fiskesalgslagene. Ved å øke kunnskapene om sjømatens ernæringsmessige fordeler og å la de unge erfare hvor godt det smaker, legges det til rette for gode matvaner tidlig i livet. Dette heftet er en del av denne satsningen, og et ledd i det oppfølgende kurstilbudet til barnehager som allerede er etablerte Fiskesprell-barnehager. Nesten alle barn i Norge går i barnehage, og de aller fleste barnehagene har god tilgang til naturområder. Vi har lange tradisjoner for å være ute i naturen, også med barnehagen, og mange barn tilbringer store deler av dagen ute. En betydelig andel av maten i barnehagen spises dermed ute. «Sjømat i utekjøkkenet» gir deg som jobber i barnehagen tips og råd om hvordan fisk og sjømat kan tilberedes og spises ute i naturen, på barnas premisser og med barnas medvirkning. Her lærer du hvordan du, med enkle hjelpemidler, kan gjøre sjømat tilberedt på utekjøkkenet til turens høydepunkt! I siste del av heftet finner du oppskrifter på fristende sjømatretter som passer for barnehager på tur. Her finner du tips om hvordan måltidene kan forberedes, og hvilket utstyr som trengs. I oppskriftene finner du også informasjon knyttet til matvarer som barn med matallergi eller -intoleranse kan reagere på, og hvilke tilpasninger som kan gjøres slik at maten kan spises av alle. Dette er utarbeidet i samarbeid med fagsjef for matallergi i Norges Astma- og Allergiforbund. Informasjonen og tipsene er veiledende, og må alltid brukes i kombinasjon med god kommunikasjon med hjemmet, grundig kontroll av innholdsfortegnelser og tilpasninger til det enkelte barn. Se for mer informasjon. 4

5 MAT I NATUREN SKAPERGLEDE, UNDRING OG UTFORSKERTRANG Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter (barnehageloven 1, 2. ledd). Mat og måltider handler om ernæring, men også mye mer. Mat og måltider er sentralt for vekst og utvikling, og det ligger mye omsorg i å sørge for at aktive barn får et sunt og næringsrikt mattilbud. Måltidet er en viktig sosial arena, både for sosialisering og trivsel, og tilberedningen av måltider gir mange muligheter for pedagogisk aktivitet. Barn liker best den maten de har vært med på å lage selv, og det å lage mat sammen er en meningsfylt aktivitet som skaper nærhet mellom voksne og barn. Helsedirektoratets undersøkelse «Måltider, fysisk aktivitet og miljørettet helsevern i barnehagen» fra 2012 viser at de barnehager som bruker mat og måltider aktivt som en del av det pedagogiske opplegget, også har et sunnere mattilbud. De fleste av oss synes dessuten at maten smaker bedre når den spises sammen med andre, og aller best smaker den ute på tur! Det å lage mat i naturen gir rom for nye og varierte opplevelser og læringsmuligheter. Matlaging er en konkret aktivitet, og barna ser raskt resultatet og nytten av jobben de har gjort. Barna får oppleve gleden ved å utforske omverdenen, undre seg og skape noe selv. De lærer samtidig å nyttiggjøre seg av og ta vare på naturen. Dette gir rom for store opplevelser og gode minner, og et kjærkomment pusterom for barna i en ellers hektisk hverdag. HELSE, TRIVSEL OG LÆRING Måltidene i barnehagen er en viktig miljøskapende faktor med stor betydning for helse, trivsel og læring. Mange barn spiser flere av dagens måltider i barnehagen, nesten hver dag gjennom store deler av den tidlige barndommen. Barnehagen har dermed en unik mulighet for å legge til rette for gode kostvaner gjennom et helsefremmende mattilbud. Med godt planlagte måltider og måltidsaktiviteter kan barnehagen bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kosthold og egen helse. Barnehagen har også en viktig oppgave når det gjelder å legge til rette for fysisk aktivitet gjennom utelek og friluftsliv. «Sjømat i utekjøkkenet» ivaretar og kombinerer begge disse hensynene, og gir deg som jobber i barnehage inspirasjon til pedagogisk aktivitet knyttet til tilberedning av sjømat på tur. 6 7

6 fisk og sjømat konkretiserer læring, samtidig som barna kan undre seg og filosofere sammen med de voksne. Å snakke om næringsstoffer som fisk og annen sjømat er rik på og som gjør godt for kroppen vår, gir forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold. NATUR OG MILJØ Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Barnehagen skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en UTEMAT OG RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER I «Rammeplan for barnehagen» finner vi ulike fagområder. Hvert fagområde dekker vide læringsfelt, og flere områder vil ofte være representert samtidig i barnehagens daglige aktiviteter. Å lage mat ute vil kunne dekke mål innenfor flere fagområder. KOMMUNIKASJON OG SPRÅK Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Det å tilberede et måltid sammen gir en arena der kommunikasjon er viktig, både mellom barn og voksen og barna imellom. Meningsfulle opplevelser med både verbal og nonverbal kommunikasjon er viktig for samhandlingen. Videre gir måltidet oss en arena for å snakke sammen, for bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Det å lage mat i friluft er gøy og engasjerende. Når barna involveres i matlagingen får de et unikt utgangspunkt for gode opplevelser i naturen. Fisk og sjømat er råvarer som egner seg godt, med kort tilberedningstid og mange variasjonsmuligheter. Barna får muligheten til å eksperimentere og utvikle nye smaker med utgangspunkt i kjente råvarer. Har barnehagen mulighet til å ta barna med på fisketur, er det mulig å vise hele prosessen fra fangst til ferdig måltid på relativt kort tid. Det å fange og tilberede sin egen mat gir erfaringer og læring, i tillegg til å formidle historie, kultur og samspillet mellom menneske og natur. Og aldri har vel en fisk smakt så godt som den man har fisket, renset, krydret og lagt på grillen selv! eksempel om våre sanseinntrykk, og slik trener vi både kommunikasjon og språk. Ved å la barna lage mat i naturen legges det til rette for varierte og rike erfaringer, som er avgjørende for å forstå begreper. Det å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Ved å la barna reflektere rundt og snakke om de ulike sanseinntrykkene knyttet til selve turen, tilberedningen av måltidet, råvarene og den ferdige maten, kan de trenes til å dele sine følelser rundt mat og ulike smaker. Ved å gi barna et verktøy for å uttrykke smaksopplevelser, kan vi forebygge redsel for å prøve ny mat og ukjente smaker. KROPP, BEVEGELSE OG HELSE I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barnehagen har en viktig oppgave i å legge til rette for dette. Ved å ta barna med på tur og tilberede måltider i naturen, stimuleres både grovmotoriske og finmotoriske ferdigheter, samtidig som barna skaffer seg erfaringer med friluftsliv til ulike årstider. Det å fiske fisken eller fange krabbene selv kan utvikle barnas glede over å bruke naturen, og samtidig gi en forståelse for hvordan vi kan bruke og samtidig ta vare på miljøet og naturen. Fisken kan studeres både utvendig og innvendig, og fiskens anatomi kan sammenlignes med menneskenes. Hvordan klarer fiskene å puste og svømme i vann? Hva kan vi finne inne i fiskens magesekk som kan si oss noe om hva den har spist? Slike studier av 8 9

7 NÆRMILJØ OG SAMFUNN Barnehagen skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Mat er en viktig del av vår historie og kultur. I alle deler av landet finner vi lokale mattradisjoner, som barnehagen kan bygge på i den pedagogiske virksomheten. Å bli kjent med disse tradisjonene er en viktig del av den lokale kulturformidlingen. På tur kan barna bli kjent med lokalsamfunnet, og maten kan brukes som utgangspunkt for opplevelser og erfaringer i nærmiljøet. Barna kan utvikle forståelse for ulike tradisjoner og levesett eksempelvis gjennom lokale tradisjonsretter med fisk. Kanskje kan vi følge prosessen fra nyfisket skrei til ferdig tørrfisk, for så å bruke den til en deilig tørrfiskrett over bålet? ANTALL, ROM OG FORM Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns utforskningslyst og legge til rette for tidlig og god stimulering. I naturen finner vi uendelige muligheter for utforskning. Det å lage mat i naturen gir en ekstra dimensjon for erfaringer med antall, rom og form. Det er viktig å tilegne seg en god forståelse av anvendbare matematiske begreper i tidlig alder, og mengde, mål, vekt og antall er matematiske begreper som brukes og gjentas på en naturlig måte ved tilberedning av mat. Å LAGE MAT I FRILUFT Det å tilberede mat i friluft gir god anledning for fellesskap og nærhet mellom voksne og barn, der man bidrar sammen til et godt resultat gjennom nyttige oppgaver. Mulighetene er mange, og med gode forberedelser kan vi tilberede og nyte alt fra flotte festmåltider med eksempelvis helstekt ørret og bakte poteter, til enkle fiskepinner i lompe rundt bålet. EN VELLYKKET TUR STARTER MED GODE FORBEREDELSER For å skape gode opplevelser med matlaging i friluft er det viktig at det settes av tid til forberedelser. Hvis barnehagen ønsker å satse på sunne måltider i friluft er det en god idé å inkludere turmåltidene i en helhetlig plan for mattilbudet i barnehagen. For at barna skal venne seg til nye matvarer og ukjente smaker er det en fordel å ha en fast meny med retter som rullerer, for eksempel over en 4 til 6-ukersperiode. Ta gjerne barna med i denne fasen og involver dem i valgene som gjøres. Hvor mye forarbeid som kreves før en tur, avhenger blant annet av hvor turen går og hvilke fasiliteter som er tilgjengelige der maten skal lages. Å legge turen til en fast bålplass med bord og benker krever mindre forberedelse enn en tur til et sted som ikke er tilrettelagt for matlaging og spising. Det viktigste med forberedelsene er å tenke gjennom hvilke ingredienser som trengs og hvilket utstyr som må tas med

8 Det er ofte en fordel om en del av tilretteleggingen gjøres dagen før, eller av de som kommer tidlig på jobb. Med gode forberedelser, gjerne sammen med barna, går det mindre tid til tilberedningen ute på tur. Det er fint om voksne og barn går sammen om å finne fram og pakke det som trengs av råvarer og utstyr. Ved å lese oppskriften sammen og studere og snakke om de ulike råvarene trenes både språk og begrepsforståelse. Dette kan gjøres samtidig som dere forbereder selve måltidet. Det ligger mye god refleksjon og læring i å involvere barna i spørsmål som: Hvordan skal vi koke suppen? Skal vi ta med komfyren? Har vi strøm ute, eller må vi ha en fryktelig lang ledning? Kan vi lage et bål? Hva trenger vi for å lage et bål? Hva skjer hvis vi glemmer fyrstikkene? Barn som er skeptiske til ny mat har ekstra god nytte av å være med i forberedelsene til måltidet. Det å få se ingrediensene og bli kjent med dem på forhånd, kan gi trygghet og større mot til å smake. En god ide kan være å bli kjent med de ulike ingrediensene i retten som skal lages gjennom lek. KIMS LEK Legg ingrediensene til den planlagte retten på et bord eller annet underlag. Si navnet på råvarene og la barna se på dem en stund. Deretter snur barna seg bort, og du fjerner en eller to råvarer. La barna se på råvarene igjen og forsøke å finne ut hvilke råvarer som mangler. Er det tomatene? Reflekter sammen med barna rundt hvordan fiskegryten med tomater hadde blitt uten tomater. Tomatene gir fin farge og god smak. Det er viktig at barna blir involvert i matlagingen, men alle barna kan ikke HYGIENE PÅ TUR være med hver gang. Matlagingsaktiviteten bør gå på rundgang i et system Det er viktig at maten som lages ute er trygg slik at ingen blir syke av den. som også er ivaretatt i barnehagens planer og som sikrer en rettferdig Håndvask er like viktig når vi tilbereder mat ute som inne. Alle barna må fordeling av oppgavene. En god løsning vil være å la én voksen og 2 4 barn øve seg på å få gode rutiner for håndvask før matlaging. I starten må barna ha ansvar for maten sammen. Barn og voksne kan også deles inn i grupper ofte minnes på å vaske hendene, men etter hvert går dette av seg selv. Når der noen har ansvar for bålet og noen for tilberedningen av måltidet. vi er ute på tur er det sjelden at barna har mulighet til å vaske hendene under rennende vann. Tilberedes maten i nærheten av en bekk eller rent Eksempler på forberedelser som gjør matlagingen ute enda enklere: sjøvann kan barna skylle hendene her, for så å vaske og desinfisere med Vask og rens grønnsakene i forkant av turen. våtservietter og desinfeksjonssprit. Dersom maten lages i nærheten av Kok opp vann og fyll på termos. Det tar lang tid å koke opp barnehagen eller på et friluftsområde med vann, kan vi bruke en bøtte vann på bål eller stormkjøkken. med varmt såpevann sammen med desinfeksjonssprit. Forkok ris, pasta og poteter i barnehagen slik at det er klart til videre tilberedning. Rens og del opp fisken og pakk den slik at den holder seg kald. Det er viktig at jord, sand og annet rusk fra bakken ikke havner i maten. Dersom turen går til et tilrettelagt friluftsområde, er bord og benker gjerne tilgjengelig. Et stabilt underlag letter arbeidet med matlagingen. Til tilberedelse av måltidet på tur er det ofte nok å ta med; Går turen til skog og mark, kan en liten presenning eller plastduk være et tynne, lette skjærefjøler greit underlag for matlagingen. Et liggeunderlag kan også fungere fint. små, skarpe kniver til barna tynne plastposer (brødposer) som brukes til oppbevaring Dersom det ikke er tilgang på vann der barnehagen skal på tur, må frukt takke, gryte eller wok til å steke, koke eller wokke maten i og grønnsaker alltid vaskes på forhånd

9 FIG 1. Bløgging Bløgg fisken ved å gjøre et snitt på tvers mellom gjellene (kverken), helt inn til ryggbeinet slik at du kutter over blodårene fra hjertet til gjellene. Bøy hodet bakover. God utblødning er viktig for god kvalitet på fiskekjøttet. Sløying Når du sløyer fisken holder du den FIG 2. med buken opp og hodet bort fra deg. Ha et godt grep over øverste del av fiskens rygg. Stikk kniven inn FISK SOM RÅVARE PÅ TUR i gattet og skjær buken opp fra Fisk og annen sjømat er råvarer som egner seg godt på utekjøkkenet. Fisk gattet og fram til gjellene, se figur 1. har kort tilberedningstid og er naturlig mør. Det er viktig å huske at fisk og Ikke før kniven for dypt inn. sjømat ikke skal varmebehandles for lenge. Tilbereder du for eksempel en suppe er det nok at fisken tilsettes helt på slutten av koketiden, og steker Ta ut alle innvollene ved å løfte du fisken bør den ikke ligge for lenge på varmen. Fisken er løs i muskulatu- dem fra gattet og fram mot hodet, ren og kan lett gå i stykker. Vær derfor forsiktig med å røre for mye i retten se figur 2. Skrap ut rester, svømme- etter at fisken er tilsatt. Den enkleste måten å tilberede selvfanget fisk på, er å helsteke den eller pakke den i folie og legge den rett på bålet eller blære og blodranden (nyren). FIG 3. grillen. Skyll fisken godt, se figur 3. Skal fisken fileteres, er det en fordel å Fisk må holdes kjølig for å bevare kvaliteten. Dersom det går flere timer fra beholde hodet på. fisken tas ut av kjøleskapet til den skal brukes, må du sørge for å holde fisken kald. Det enkleste er å pakke fisken i en plastpose sammen med fryseelementer. Har du ikke fryseelementer kan du bløtlegge avispapir, surre det våte papiret rundt fisken og legge det hele i en plastpose. BEHANDLING AV FERSK FISK Når fisk kjøpes i butikken, er den alltid sløyd. Fisker vi selv, må vi bløgge og sløye fisken så snart som mulig etter at den er fisket. Dersom fisken ikke skal tilberedes hel, må den også fileteres. Det er mange ulike måter å sløye og filetere fisk på. Metodene som brukes vil variere med fiskens størrelse og hvilken type fisk det er. Vi har her beskrevet en enkel måte å bløgge, sløye og filetere på, som egner seg godt ute i naturen. Synes du det ser vanskelig ut kan du tenke på at det viktigste er at du forsøker, øver deg og finner en metode som du selv behersker. Av utstyr trenger du en god og skarp kniv, gjerne en fileteringskniv, og et stabilt underlag

10 Filetering Legg fisken på et flatt underlag med buken mot deg. Ta tak i hodet og skjær inn bak ørebeinet og brystfinnen, den øverste finnen på siden av fisken. Skjær på skrå mot hodet og ned til ryggbeinet, se figur 1. Snu kniven mot sporen (halen) og skjær ned langs ryggbeinet til FIG 1. sporen. La kniven ligge tettest mulig på ryggbeinet. På større fisker og torskefisk kan du skjære langs ryggen og ned mot ryggbeinet fra ryggsiden. Når den første fileten er løs, snur du fisken og gjentar på den andre siden, se figur 2. Når begge filetene er løse, er det viktig å reinskjære fileten for skinn og bein. Det sitter bein i buklappen og FIG 2. midt i tykkfileten. Ønsker du en skinnfri filet, starter du ved sporen. Skjær gjennom fiskekjøttet og ned til skinnet. Før kniven mot hodet, mellom fileten og skinnet, se figur 3. Når du har løsnet skinnet et lite stykke, tar du et godt tak i skinnet og presser kniven ned mot underlaget samtidig som du fører den fram mot hodet. Dra hele FIG 3. tiden i skinnet. Det er ikke alltid du trenger å filetere fisken. Små fisker kan med fordel stekes og grilles hele eller som filet med skinnet på. Ved helsteking må fisken sløyes og vaskes godt. Hode og spor skjæres bort. Etterpå er det bare å drysse på litt salt og pepper og steke eller grille fisken. GRØNNSAKER SOM RÅVARE PÅ TUR Grønnsaker som skal brukes i matlaging må vaskes godt før bruk. Det er en fordel å vaske grønnsakene før turen starter. Dette er en utmerket oppgave for ivrige kjøkkenhjelpere. Det kan også være greit å rense og dele opp grønnsakene på forhånd. Ved å la barna delta aktivt i tilberedning av grønnsakene får de trening i å bruke ulike redskaper som kniv, potet- og rotskreller. Dette er fine aktiviteter for å trene opp både grov- og finmotorikk. Når grønnsaker skal brukes i retter som blir laget ute, er det viktig at de er delt i små biter. Da får de kortere tilberedningstid. Harde rotgrønnsaker som gulrot, kålrot og potet har lengre koketid enn for eksempel blomkål og brokkoli, og bør derfor deles i ekstra små biter. Grønnsaker deles enklest i små biter ved å kutte dem i strimler og videre i terninger. For å unngå kuttskader, er det viktig at barna har skarpe kniver når de skal dele opp grønnsaker. Sløve kniver glipper lett, mens skarpe kniver er lette å styre. De voksne må vise barna hvordan de skal håndtere kniven og hvordan rett teknikk gir best mulig resultat. Start gjerne med at de voksne deler grønnsakene i passende emner med god liggeflate, for eksempel strimler, som barna kan dele videre i små treninger. Dette er en fin måte å samarbeide på. Dersom grønnsakene tilberedes inne i barnehagen, legges de i plastposer og oppbevares i kjøleskap til dere skal gå på tur

11 Hensiktsmessig utstyr er viktig for gode opplevelser under selve måltidet. Det beste er om hvert barn har med seg sin egen boks/skål og bestikk til å spise av og med. Ut fra økonomiske og miljømessige hensyn er det en fordel å bruke minst mulig engangsutstyr. Det finnes mange praktiske turbokser/tallerkener til salgs på sports- og friluftsbutikker. Lag gjerne en liste over utstyr som barna skal ha i tursekken sin, så er det lettere for foreldrene å sørge for at barna får med seg det utstyret de trenger. TIPS TIL UTSTYR TIL BARNAS TURSEKKER: Vannflaske Boks/skål til å spise av Bestikk, gjerne en spork Sitteunderlag Ekstra klær (etter årstid) SPORK TURMÅLTIDET Ute på tur har vi gjerne god tid og færre faste gjøremål enn inne i barnehagen. Dette gir rom for impulsivitet og tilpasninger underveis. Samtidig tar det ofte lengre tid å tilberede mat ute enn inne, så det er lurt å starte med matlagingen straks vi er framme på leirplassen. Temperatur og vind påvirker tiden det tar å lage maten. Hvis barna er veldig sultne og synes det blir lenge å vente på maten, kan de knaske på noen rå grønnsaker for å stille sulten. Det kan være en fordel å aktivisere barna i matlagingen, for da unngår vi å måtte avbryte lek for å samle barna om måltidet. Det er fullt mulig å ha trivelige måltider på tur også uten at maten lages ute. Vanlig matpakke smaker også godt utendørs, for ikke å snakke om varmmat fra en mattermos, som for eksempel en godt krydret fiskesuppe en kald vinterdag En spork er bestikk med skje, gaffel og kniv i ett og samme redskap. Disse er av plast, koster lite og selges i de fleste sports- og friluftsbutikker.

12 Små kløyveøkser kan fint håndteres av barna, men skal alltid brukes under VARMEKILDER OG UTSTYR oppsyn av voksne. Barna må læres hvordan øks og kniv brukes på en trygg Noen barnehager har egne utematområder i en fin aktivitet for barna. Husk at det er lov å ta med litt avispapir og barnehagen eller like i nærheten, gjerne med en tennbriketter for å sikre god fyr på bålet. måte. Til opptenning kan det være en fordel å bruke litt tynne flis, for eksempel tørrkvister fra gran eller never fra bjørk. Å spikke fliser til bålet er permanent grue eller grill i et grillhus eller en lavvo. Permanente uteområder gir mulighet for å Det er viktig å være nøye med plasseringen av bålet. Plasser bålet mest bruke større og tyngre utstyr, siden det ikke må mulig i ly for vinden og litt tilbaketrukket fra barnas naturlige ferdsel og fraktes til og fra barnehagen. Når utstyret skal lekeområde. Det første som må gjøres er å sette en ring med steiner rundt fraktes med på tur, må det velges lettere varianter. bålet. Steinene avgrenser bålet og øker sikkerheten. Steinene gir også ly for Det trengs ikke nødvendigvis mye utstyr for å lage vinden og kan fungere som støtte for grillrist, wok eller gryte. mat på tur. Enkelhet og kreativitet er viktige stikkord. Ofte er det nok med en kniv, en gryte, en Forsiktighetsregler ved bruk av ild: wok eller grillrist og en varmekilde. Det er forbudt å brenne bål i skog og mark mellom 15. april og 15. september. Noen kommuner kan ha særregler. Det er Å lage god mat med enkle hjelpemidler gir gode opplevelser og en følelse av mestring. En viktig del av forberedelsene er å tenke grundig gjennom alle mulig å søke brannvesenet om tillatelse til å tenne bål hele året. Ring alltid brannvesenet og gi beskjed om at dere skal tenne et bål til matlaging. trinnene i måltidet og hva vi trenger for å forbe- Ikke lag større bål enn det dere behøver. rede, lage, servere og spise maten. Alle voksne som Ha vann i nærheten. deltar i matlagingen må ha opplæring i bruk av La alltid en voksen person ha bålvakt slik at bålet til enhver tid utstyret. Det er også viktig å sette av tid til rydding og rengjøring av utstyret når vi er ferdige. BÅL, GRILL OG ANDRE VARMEKILDER Når vi skal lage mat ute kan vi bruke ulike typer er under oppsyn. Lær barna respekt for bålet og trygg ferdsel rundt bålet. Ha alltid mobiltelefon med i tilfelle det blir behov for å varsle nødetater. Slukk bålet godt før dere går tilbake til barnehagen. Rydd vekk steiner og bålrester. andre typer brennere, som stormkjøkken eller Grill multifuelbrennere. som kan brukes hele året. Grill er en god varmekilde, og oppå grillristen varmekilder. Vi kan tenne bål, bruke grill eller Bål På mange tilrettelagte friluftsområder er det godkjente griller og bålplasser kan det settes en wok eller en takke. Skattkister med fisk og grønnsaker i grillfolie egner seg utmerket til å ta med på tur og legge på grillen. Bålet er en god og stabil varmekilde som skaper trivsel og god varme. Å lage og tenne opp bål er en fin oppgave som barna kan være med på. Det viktigste er å lære barna å vise varsomhet ved bruk av åpen ild. Det er en god ide å fordele oppgavene noen barn finner steiner, andre tørre kvister og never, mens resten kan dele opp veden og spikke fliser. Tynn tørr ved og fyrstikker er alt du trenger for å lage et leirbål. Tykke vedkubber brenner dårligere enn tynne og lager ofte mye røyk. Tynn ved antennes lett og gir rask varme. Det er derfor viktig at tykke vedkubber kløyves både to og tre ganger før de skal brukes til bål. Ved til bålet kan være tung å bære. La barna ha en vedkubbe hver i sekken sin. Det er en fin måte å fordele en tung bør på og alle får opplevelsen av å bidra

13 Andre varmekilder Når barnehagen skal velge varmekilder som egner seg til tur for barnehagen, er det viktig å tenke over hvilken årstid den skal brukes og hvor mange det skal lages mat til. Det er mulig å få kjøpt mange ulike brennere, noen bedre egnet for barnehagene enn andre. Det er viktig å vurdere hvor mange brennere som trengs, samt effekten og stabiliteten til utstyret. RIST, BÅLRIGG OG BÅLSTATIV Når bål benyttes som varmekilde trenger vi noe å sette gryter og kar på. Det anbefales ikke å utelukkende benytte steiner til dette, for det er vanskelig å skape god nok stabilitet med bare stein. Stabilitet er viktig for sikkerheten når barn er med i matlagingen. Det finnes godt utstyr til dette, som rist, bålrigg eller bålstativ. Rist Noe av det enkleste og mest nyttige utstyret på tur er en rist, gjerne samme type som i stekeovnen. Disse fås kjøpt rimelig i store kjøkkenutstyrsbutikker, eller kanskje noen har en til overs fra en gammel komfyr? Risten kan legges over bålet som et stabilt underlag for en gryte, wok eller takke. Det er også mulig å grille fisk eller å sette foliepakkede skattkister rett på risten. Bålrigg En bålrigg er et høyt stativ med tre føtter som rer også som en avgrensning av bålet, og bidrar I STRANDSONEN, VANNKANTEN OG PÅ BRYGGEKANTEN til økt sikkerhet. Noen bålrigger har en egen Å gå på tur til et vann, en strand eller en liten vik gir mange muligheter til beholder til bål eller grillkull, og setter dermed å utforske naturen. Her kan barna undre seg og studere livet i vannkanten ikke spor i naturen. Det er også mulig å lage sitt og fjæra. Gjemmer det seg en liten krabbe under denne steinen, mon tro? det kan henge gryte eller grillrist i. Det finnes bålrigger som er beregnet for å stå på en fast plass og lettvarianter som passer til å ta med i sekken. Ved hjelp av opphenget kan temperaturen i gryten reguleres ved å heise den opp eller senke den ned mot bålet. Bålriggen funge- eget stativ ved hjelp av trestokker. Bålstativ 22 Når en barnehage ferdes nær vann, stilles det spesielle krav til sikkerhet. Barnehageeieren er ansvarlig for at det er tilstrekkelig bemanning, at Bålstativ er et lavt metallstativ som settes i sikkerheten blir ivaretatt og at interne retningslinjer er i tråd med forskrift bålet, og brukes til å sette gryten, woken eller om miljørettet helsevern i barnehage og skole samt barnehageloven. takken på. Bålstativ selges i friluftsbutikker. Dersom barna skal bade, er det krav om at minst en av de voksne skal ha Stativet kan også brukes sammen med en gode ferdigheter i svømming og dykking, og nødvendig livrednings- multifuelbrenner. kompetanse. 23

14 PÅ FISKETUR MED BARNEHAGEN KREPS OG KRABBE-LEK Finn et åpent område, marker ytterkantene og del området i to med et tau eller en strek i bakken. Barna deles i to grupper og får navnene KREPS og KRABBE. De to gruppene får hver sin halvdel med et friområde bakerst. Den som leder leken står på midten og roper: KRRRRRRR Barna går mot midtstreken, og når lederen sier: KRRR EPS, skal KREPSENE fange KRABBENE. Blir det ropt KRRR ABBE, skal KRABBENE fange KREPSENE. De som blir fanget før de når friområdet sitt, må gå over til det andre laget. Lek helt til det ikke er flere igjen på det ene laget. (Barn i friluft, Friluftsrådenes landsforbund, 2009) Å dra på fisketur med barnehagen er en opplevelsesrik aktivitet. Noen barnehager er så heldige at de har tilgang på båt eller kano, og kan komme seg ut på sjøen eller vannet og fiske etter større matfisk. Med barn i båt er det best å bruke håndsnører og liner, fiskestenger er ikke egnet. En annen måte å fiske på, er å gjøre det fra brygge eller kai. Torsk og sei er vanlige fisker som kan fiskes fra kaikanten. Fra bryggekanten er det ikke alltid de mest kjente matfiskene som biter på kroken, men kanskje får man mort, bergnebb, berggylt, abbor eller en flott blåskår. Det er spennende å følge med på fiskene og se hvem som biter på kroken. De små fiskene egner seg godt til utvendige fiskestudier, og hvis de ikke skal spises kan de slippes fri etterpå. Da må kroken løsnes forsiktig, og fisken oppbevares i en bøtte med kaldt vann fram til den slippes ut i sjøen eller vannet igjen. Fra land kan det også settes teiner og ruser. Å FISKE FRA BRYGGEKANTEN Barna kan lage sine egne fiskestenger av greiner. Lauvtrær egner seg best. Kutt av greiner som er omtrent 3 cm i diameter og opptil 1 meter lange. Rens greinen for kvister. Skjær en fordypning i greinens ende og fest senen godt. Tilpass mengden med sene til avstanden fra bryggekanten og ned til vannet og havets bunn. Fest en dupp, et lodd og en krok til senen. Loddet bør være ca. 10 cm fra enden på senen og kroken helt i enden på senen. Fest litt agn på kroken og kast snøret ut i vannet. Til agn kan vi bruke mais, reker, meitemark, blåskjell eller strandsnegler. Tålmodighet er bra å ha når vi fisker. Det er viktig å holde snøret helt i ro og vente med å dra opp til fisken har bitt seg skikkelig fast på kroken. Barna kan også fange små fisk ved å bruke en hov eller en glip. Ha litt agn i glipen, vent til fisken er der og dra raskt opp. Små gliper fås kjøpt i butikker som selger fiske- og friluftsutstyr eller i jernvarehandelen

15 MATSANKING I STRANDSONEN Mye av det vi finner i fjæra er spiselig. Barna kan lete etter blåskjell og fange strandreker eller krabber. Strandsnegler og skjell av ulike slag kan også spises. I noen land er dette regnet som delikatesser. Sukkertare og havsalat kan plukkes og spises. Finkuttet blæretang kan brukes som smakstilsetning i fiskesuppen eller finhakkes og blandes i pinnebrøddeigen. Skjell, tørket tang og fine steiner er dessuten flotte å bruke til å lage bilder og ulike kunstverk. Å SANKE BLÅSKJELL På grunt vann mellom tang og tare kan vi finne en av havets delikatesser, nemlig blåskjell. Viker med god vannutskiftning er spesielt gode plasser for skjellsanking. Skjellene sitter ofte godt festet på steiner eller fjell. Blåskjell kan høstes hele året, men om vinteren er de på sitt beste. Mattilsynet tester ukentlig blåskjellene over hele landet og har alltid oppdatert informasjon om eventuelle giftstoffer. Sjekk alltid Mattilsynets blåskjellvarsel før plukking av blåskjell. Dette kan gjøres via telefon eller Internett. For å finne ut om et skjell er friskt og levende, kan du gi blåskjellet et lett dunk eller knipse borti det med fingrene. Skjell som da sakte lukker seg kan trygt spises. Når skjellene blir varmebehandlet, skal de åpne seg igjen. Før tilberedning skrubbes skjellene lett og byssustråden (festepunktet) fjernes. Blåskjellene kan spises naturell, kun surret med litt løk og urter, eller de kan kokes, renses og brukes i en god suppe. Å FANGE STRANDKRABBER lette å finne på grunt vann i viker med steinbunn. Det er spennende å FISKESTUDIER flytte forsiktig på steiner og tang og se hva som skjuler seg. Krabbene kan Det er spennende å studere en fisk! Å undres og reflektere over fiskenes fanges med hendene eller med krabbesnører. Disse kan kjøpes, men det er anatomi sammen med barna, gir god læring. Bruk god tid til å utforske den også enkelt å lage dem selv med kraftig hyssing og skjell til agn. Albueskjell både på utsiden og innvendig. På hvilken måte er fisken tilpasset et liv i og blåskjell er godt egnet som agn, men alle typer skjell kan brukes. Ta vann mens vi mennesker er tilpasset et liv på land? Kanskje finner barna barna med på skjellsanking. Knus skjellet litt før det festes til hyssingen en liten strandkrabbe inne i magesekken til makrellen? Strandkrabben lever i strandsonen langs hele norskekysten. Krabbene lever og gjemmer seg mellom steinene eller under tangen i fjæra, og er eller til en klesklype festet i enden av hyssingen. Krabbene er litt sky av seg, og kommer fram først når agnet har ligget i sjøen en stund, så det å Til fiskestudier er det fint å bruke en hel, usløyd fisk, men slik fisk er det fange krabber krever en god porsjon tålmodighet. Når krabbene er fanget, ikke tillatt å selge. Hel fisk kan kjøpes i fiskebutikker og en del dagligvare- kan de oppbevares i en bøtte med sjøvann. butikker med fiskedisk, men den vil alltid være sløyd slik at innvollene er fjernet. Men kanskje kan dere fiske selv eller gjøre en avtale med en lokal I de største strandkrabbene er det litt mat, og alt utenom magesekken fisker om å besøke båten når den kommer til kai? Fisker dere fisken selv, er (paven) kan trygt spises. Kok da krabbene i ca. 10 minutter i saltvann. det viktig å ta livet av den så raskt som mulig slik at den ikke pines unødig. Et annet alternativ er å surre krabbene med litt løk og koke kraft på dem. Den beste måten å ta livet av fisk på er ved bløgging, et snitt under hodet Strandkrabbekraft gir god smak på en fiskesuppe. mellom gjellene

16 UTVENDIGE STUDIER Når vi skal studere fisken konsentrerer vi oss om hodet, kroppen og sporen (halen). Ulike fiskeslag varierer i størrelse og fasong. Noen fisker har et kjempestort hode, som for eksempel breiflabben. Ål og gjedde har lang kropp, mens gullfisken har stor hale. Noen fisker lever i havet og andre i ferskvann. Gullfisken har vi inne i et akvarium, men den spiser vi ikke. På utsiden har de fleste fisker skjell og overflaten er glatt og dekket av et tynt slimlag. La barna kjenne på fisken og sammenligne den med egen hud. Bruk fiskeplansjer mens dere snakker om fiskene. La barna finne fisker med ulik kroppsfasong. Snakk om hva som er særegent ved de ulike fiskene, og la barna reflektere over ulikhetene mellom ulike fiskeslag. Fisk deles i grupper etter hvor mye fett den lagrer i kroppen. Noen fisker kalles fet fisk og andre kalles mager. Laks, makrell og sild er fet fisk som lagrer mye fett i kroppen, mens torsk, sei og lyr er magre fisker som lagrer lite fett i kroppen. Fiskefettet er sunt og gir oss viktige næringsstoffer. STUDIER AV FISKENS HODE På hodet til fisken finner vi øyne, munn og gjeller. La barna studere munnen og øynene godt. Fisken har store øyne, men ikke øyelokk. Derfor kan de ikke lukke øynene. Tenk at fisken sover med øynene åpne! Kjenn på tennene. Er de skarpe? Fisker som torsk og sild har små, skarpe tenner, mens haien har store og kraftige tenner. Dersom haien mister en tann, vokser det ut en ny. Hvordan er det med oss mennesker og nye tenner? SPØRSMÅL TIL UNDRING Hva bruker fisken tennene til? Tygger fiskene maten? Nei, fisker sluker byttet helt. Tennene brukes til å holde byttet fast. Noen fisker spiser skjell og krabber, som f.eks. steinbiten. Den har ekstra kraftige tenner siden de skal brukes til å knuse harde skjell. Dersom dere har usløyd fisk kan dere sjekke innholdet i magesekken til fisken. Finner dere ut hva den har spist? Går det an å puste under vann? Fisken har gjeller som den puster med. Vis barna fiskens gjeller. Vi mennesker puster med lungene. Fisken trenger vann for å få oksygen til BRYSTFINNE SIDELINJE kroppen, slik vi trenger luft for å leve. Fisk må hele tiden være i bevegelse RYGGFINNE og gape slik at vannet strømmer gjennom munnen til gjellene. Hvor er ørene? Har fisken ører? Nei, fisk har ikke ører. Den «hører» med sidelinjen. Vis barna sidelinjen på fisken. I sidelinjen er det trykkfølsomme sanseceller som registrerer bevegelser og strømninger. Når for eksempel en annen stor fisk kommer svømmende, lager den små bølger i vannet. Disse bølgene «kjenner» fisken i sidelinjen og kan forte seg å gjemme seg. Fisken «hører» med hele kroppen, mens mennesker hører med ørene. STUDIER AV KROPP OG SPOR På utsiden av kroppen har fisken finner som den bruker til å svømme og styre med; ryggfinne, bukfinne og halefinne (spor). La barna studere og kjenne på finnene. Sporen er den viktigste finnen. GJELLER SPØRSMÅL TIL UNDRING Vi svømmer med armer og ben. Hva svømmer fisken med? BUKFINNE Mennesker har armer og ben. Det har ikke fisken, men den har finner. Vi mennesker lever på land og har en kropp som er tilpasset det, mens fiskens kropp er tilpasset livet i vannet. HALEFINNE (SPOR) Musklene langs hele fisken beveger halefinnen fra side til side slik at fisken svømmer. Fisker som svømmer raskt og langt er ofte spisse, tynne og strømlinjeformede, slik som makrell og sild. Fisker som ligger mye i ro er mer runde, som f.eks. breiflabb. Flyndra er helt flat, og den graver seg ned i sanden

17 INNVENDIGE STUDIER Har vi usløyd fisk kan vi studere hvordan den ser ut innvendig. Bruk en skarp kniv. Små fisker holdes i hånden, med buken opp. Stikk kniven inn ved gattet og før spissen forsiktig oppover mot hodet. Åpne fisken og ta innmaten forsiktig ut. Se side 13. Fisken har mange av de samme organene som oss mennesker. Ved hodet, mellom gjellene (kverken), sitter hjertet. På nyfisket fisk vil hjertet fortsatt pulsere selv om fisken er død. Hjertet har egne celler som lager elektriske impulser. Disse holder hjertemuskelen i gang en liten stund etter at fisken er død. Ta hjertet forsiktig ut av fisken og la barna få holde det. Det er litt magisk å få holde et hjerte. SPØRSMÅL TIL UNDRING Hva spiser fisken? Magesekken, som er en lang pose inni fisken, kan kuttes opp. Tøm gjerne innholdet over i en gjennomsiktig beholder med vann eller ut over et avispapir. Nå kan dere studere det fisken har spist. Fisk spiser det aller meste den kan finne i havet eller vannet, så kanskje finner dere en annen liten fisk eller en reke? I magesekken til ferskvannsfisk finner vi ofte ulike insekter. Fisker spiser også bunndyr og dyreplankton. Vi mennesker spiser også mye forskjellig, både fisk, kjøtt og grønnsaker. Det er viktig at vi spiser fisk, for den gir oss næringsstoffer som kroppen vår trenger. Fra fisken får vi sunt fett, vitaminer og mineraler. For å få nok av disse viktige stoffene er det lurt å spise fisk til middag 2 3 ganger i uken og i tillegg bruke fisk som pålegg på brødskivene. RYGGBEIN NESEBOR MAGESEKK MILT SVØMMEBLÆRE NYRE (BLODRAND) GATT GJELLER HØYRE ROGNSEKK HJERTE GALLEBLÆRE TARM LEVER BLINDTARM 30 VENSTRE ROGNSEKK 31

18 WOK MED LAKS OG NUDLER SKJÆRGÅRDSBURGER 20 fiskekaker* 1. Varm fiskekakene på bål, grill eller i stekepanne 10 pitabrød, gjerne grove 1 stor pose blandet salat *Velg alltid fiskekaker som inneholder mer enn 50 % fisk og se etter Nøkkelhullet. over bål eller på stormkjøkken. 2. Del pitabrødet i to og server en fiskekake sammen med salat i hver halvdel. Denne retten er fri for skalldyr og nøtter. 800 g laksefilet uten skinn og bein 1. Skjær laksen i ca. 3 cm store biter. 2 porsjoner glass- eller risnudler, 2. Vask og rens paprika, brokkoli, gulrøtter og sukkererter og ferdig kokt 1 rød paprika 1 brokkoli skjær dem i biter. 3. Varm oljen i en bålwok. Stek laksebitene 1 2 minutter på hver side til de får en blekrosa farge. Ta laksebitene ut av woken og legg dem til side. 3 gulrøtter 4. Stek grønnsakene raskt på høy temperatur. 1 pk sukkererter 5. Tilsett kokte nudler, limesaft, soyasaus og sweet chilisaus til 2 ss olje 1 lime grønnsakene. Bland godt og tilsett laksebitene. 6. Smak eventuelt til med mer soyasaus og sweet chilisaus. 4 ss soyasaus, glutenfri 6 ss sweet chilisaus Denne retten er fri for melk, gluten, egg, skalldyr og nøtter. Ønsker du å gjøre retten glutenfri, server den med glutenfritt brød. Vask, rens og del opp grønnsakene. Kok nudlene. UTSTYR: Skjærebrett, kniv, rotskreller, UTSTYR: Kniv, grillpinne eller stekepanne, grillrist Skjær fisken i biter. stekespade, bålwok VARMEKILDE: Stormkjøkken, gassbrenner, bål Pakk fisken sammen med et fryseelement. VARMEKILDE: Grill, bål 32 33

19 BACALAO 600 g klippfisk uten skinn og bein 1. Legg klippfisken i vann dagen før, skift vann minst en gang. 10 poteter Pass på at fisken ikke er for salt. 2 løk 2. Del fisken i biter på 3 4 cm. 2 gulrøtter 3. Vask og skrell potetene, løk og gulrøtter. Skjær dem i tynne skiver. 1 rød paprika 4. Vask, rens og finhakk paprika, hvitløk og chili. 2 fedd hvitløk 5. Bland løk, gulrot, paprika, hvitløk og chili. 1 liten rød chili 6. Varm olivenoljen i en stor gryte. Legg halvparten av potetene i gryten, 1 dl olivenolje fyll på med halvparten av klippfisken og løkblandingen. Hell over en 2 pk hakkede tomater pakke med hakkede tomater. Legg i resten av potetene og fortsett med salt og pepper fisk og løkblandingen. Avslutt med den siste pakken med tomater. 7. La bacalaoen småkoke i minst en time. 8. Ikke rør i gryten, men rist i den av og til. Pass på at det ikke blir for varmt og at bacalaoen ikke svis i bunnen. Legg fisken i vann. VARMEKILDE: Bål kjetting. Da kan du lettere regulere temperaturen. Bruk en gryte som tåler god varme, gjerne en jerngryte. 2. Start med at en voksen og noen barn lager bål og fyrer godt. Man bør beregne godt med ved siden bacalaoen skal koke i ca. en time. opp grønnsakene. Dette kan gjøres ute, eller som forberedelse før dere Denne retten er fri for melk, gluten, egg, skalldyr og nøtter. øse, gryte, bålrigg 1. Bacalao har lang koketid, bruk derfor en bålrigg hvor gryten henger i en 3. En av de andre voksne kan sammen med barna vaske, rense og dele 9. Smak til med litt salt og pepper. UTSTYR: Skjærebrett, kniv, rotskreller, SLIK LAGER DU BACALAO SAMMEN MED BARNA Vask, rens og del opp grønnsakene. går på tur. 4. Følg beskrivelsen i oppskriften og legg alle ingrediensene lagvis i en stor gryte. 5. Heng gryten over bålet. Når barna skal se til bacalaoen eller smake litt, må en voksen holde i gryten eller kjettingen som gryten henger i. Vis barna at gryten beveger seg hvis man legger tyngde på kjettingen eller holder seg i den. 6. Bacalaoen er ferdig når potetene er gjennomkokt

20 WRAPS MED TEX MEX-FISK 800 g fiskefilet uten skinn og bein, 1. Del fisken i terninger på 3 cm. gjerne torsk, sei, lyr eller hyse 2. Bland hvetemel og tacokrydder i en tynn plastpose. 1 dl hvetemel 3. Ha fisken i posen sammen med melblandingen og bland forsiktig. ½ pk tacokrydder 4. Varm litt olje på en steketakke eller bålwok og stek fisketerningene. olje til steking 5. Bruk en stekespade og snu fisken forsiktig når den har fått god stekeskorpe. Fisken skal sprøstekes. TILBEHØR: 10 tortillawraps, gjerne fullkorn 1 isbergsalat 1 agurk 2 gulrøtter 1 liten boks mais KLARGJØR TILBEHØRET: 1. Pakk tortillawraps i grillfolie og varm dem. 2. Vask og rens isbergsalat og agurk, skjær dem i tynne strimler. 3. Vask, rens og riv gulrøttene på et rivjern. 4. Fyll tortillawraps med salat, agurk, gulrot og mais. Legg fisken over og ½ glass tacosaus ½ beger kesam grillfolie topp med tacosaus og kesam. Pakk sammen og server. TORSKEGRYTE 1 kg torskefilet uten skinn og bein 1. Skjær torskefileten i biter på 3 4 cm og del potetene i fire. 10 poteter, kokte og skrelte 2. Vask og rens sjalottløk og hvitløk. Del dem i skiver. 2 sjalottløk 3. Del oliven i to. 3 fedd hvitløk 4. Varm oljen forsiktig i en kjele. Surr sjalottløk og hvitløk til løken blir myk. 20 grønne oliven uten stein 2 ss olje 5. Tilsett de hakkede tomatene og oliven, og la sausen koke i noen minutter. 1 pk hakkede tomater ¼ ts kajennepepper 6. Legg i kokte poteter og fisk. La gryten trekke i 5 8 minutter 1 ts basilikum, tørket til fisken er gjennomkokt og potetene varme. Rist i kjelen noen salt og pepper ganger, men ikke rør rundt. 7. Smak til med kajennepepper, basilikum, litt salt og pepper. Denne retten er fri for egg, skalldyr og nøtter. Denne retten er fri for melk, gluten, egg, skalldyr og nøtter. Ønsker du å gjøre retten melkefri, server den uten kesam. UTSTYR: Skjærebrett, kniv, rotskreller, Vask, skrell og kok potetene. Vask, rens og del opp grønnsakene. rivjern, tynn plastpose, stekespade, Skjær fisken i biter. steketakke/bålwok eller en stor stekepanne Pakk fisken sammen med et fryseelement. VARMEKILDE: Gassbrenner, grill, bål 36 Vask, rens og del opp sjalottløk og hvitløk. UTSTYR: Skjærebrett, kniv, øse, kjele Skjær fisken i biter. VARMEKILDE: Stormkjøkken, gassbrenner, bål Pakk fisken sammen med et fryseelement. 37

For ansatte i barnehager

For ansatte i barnehager For ansatte i barnehager Dette heftet er utarbeidet av Norges sjømatråd i samarbeid med Helsedirektoratet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) i tilknytning til kostholdsprogrammet

Detaljer

Studiehefte Mat og Helse 5.-7. trinn

Studiehefte Mat og Helse 5.-7. trinn Studiehefte Mat og Helse 5.-7. trinn Navn klasse Skole bokmål innhold Velkommen til Fiskesprell 4 Tips på kjøkkenet 6 DEL 1. Mat og kultur Forslag til mål for arbeidet 9 Sjømat i norsk matkultur 10 Maten

Detaljer

Studiehefte - Mat og Helse 8.-10. trinn

Studiehefte - Mat og Helse 8.-10. trinn Studiehefte - Mat og Helse 8.-10. trinn Navn klasse Skole innhold Velkommen til Fiskesprell 4 Tips på kjøkkenet 6 DEL 1. MAT OG KULTUR Forslag til mål for arbeidet 11 Matkultur og identitet 12 Ovnsbakt

Detaljer

Studiehefte 5.-7. klassetrinn

Studiehefte 5.-7. klassetrinn Studiehefte 5.-7. klassetrinn Heftet tilhører:... Klasse:... Skole:... Til foreldrene: Frisk som en fisk Regjeringens «Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen» er en nasjonal satsing for å fremme

Detaljer

Barn kan! Bedre mat i barnehagen sammen med barna.

Barn kan! Bedre mat i barnehagen sammen med barna. Barn kan! Bedre mat i barnehagen sammen med barna. Flere oppskrifter finner du på: www.godfisk.no www.fiskesprell.no/barnahage www.frukt.no/barnehage www.matprat.no www.brodogkorn.no www.geitmyra.no Takk

Detaljer

Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00

Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00 Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00 1 Foto: Mette Randem På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt! Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 2 30.01.12

Detaljer

På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt!

På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt! 1 På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt! Foto: Mette Randem innhold 2 Til foreldrene 3 Til elevene 4 Mat og livsstil 5 Sanking av ville vekster 6 Kompost 7 Proteiner

Detaljer

ØKOLOGISKMAT. i SFO gjennom fire årstider. i Sande. Økologisk fremtid - Drammensregionen

ØKOLOGISKMAT. i SFO gjennom fire årstider. i Sande. Økologisk fremtid - Drammensregionen ØKOLOGISKMAT i SFO gjennom fire årstider i Sande Økologisk fremtid - Drammensregionen Økologisk mat i SFO Målet med dette heftet er å gi et eksempel på hvordan en kan jobbe med å øke det økologiske matforbruket.

Detaljer

råd, tips og oppskrifter

råd, tips og oppskrifter råd, tips og oppskrifter Tekstforfattere og bidragsytere: Kaja Lund-Iversen, Anne Gaarder Amland, Siw Ellen Jakobsen, Bård Amundsen, Helle Grøttum, Ellen Christine Sjølie, Vigdis Brit Skulberg, Reidun

Detaljer

20 ÅR MED. Et matmagasin fra Ultra Centra Jacobs

20 ÅR MED. Et matmagasin fra Ultra Centra Jacobs 20 ÅR MED Et matmagasin fra Ultra Centra Jacobs 1 20 år med Ultra Ja, i disse dager er det en realitet. 9. september 1992 åpnet Ultra Bryn. Ambisjonen var at Ultra skulle bli en supermarkedskjede som hadde

Detaljer

råd, tips og oppskrifter

råd, tips og oppskrifter råd, tips og oppskrifter Tekstforfattere og bidragsytere: Kaja Lund-Iversen, Anne Gaarder Amland, Siw Ellen Jakobsen, Bård Amundsen, Solveig Helene Aksnes, Helle Grøttum, Ellen Christine Sjølie, Vigdis

Detaljer

Raskt og enkelt NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING

Raskt og enkelt NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Raskt og enkelt NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Trude Schei Lettvint mat for oss med lite energi 15.03.2015 S i d e 1 ME-vennlig mat Mat må man ha. For mennesker med ME er det ekstra viktig å spise

Detaljer

Kokeboka mi er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med

Kokeboka mi er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med Kokeboka mi er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med helsemyndighetenes råd. Kokeboka mi tilbys gratis til alle elever på

Detaljer

Fargerikt kosthold i barnehagen Et kurs for alle barnehageansatte

Fargerikt kosthold i barnehagen Et kurs for alle barnehageansatte Fargerikt kosthold i barnehagen Et kurs for alle barnehageansatte Kursoversikt Trykk på pilene nedenfor for å navigere deg frem og tilbake i kurset. Dette kurset er delt inn i følgende fem deler: 1. Mat

Detaljer

Veiledernes favoritter OPPSKRIFTER FOR ØKOLOGISK MAT I BARNEHAGEN

Veiledernes favoritter OPPSKRIFTER FOR ØKOLOGISK MAT I BARNEHAGEN Veiledernes favoritter OPPSKRIFTER FOR ØKOLOGISK MAT I BARNEHAGEN Innhold Innledning Hvorfor økologisk mat i barnehagen Tips fra veilederne Oppskrifter Grøt Brød Pålegg og tilbehør Supper Varm lunsj Fest

Detaljer

Tren med glede Sett deg mål. mulighetene hver dag Ha tro på deg selv

Tren med glede Sett deg mål. mulighetene hver dag Ha tro på deg selv Tren med glede Sett deg mål spis smart Utnytt alle mulighetene hver dag Ha tro på deg selv Marit Bjørgens tips til deg som er ung og aktiv: Slik blir du best mulig i din idrett 1 Heia deg! Dette er min

Detaljer

Din vei til et. sunnere og. lettere liv. Alt om Go123. slik. Kom i gang nå. med Go123. gode råd. For resultater. KoStholdSPlAn

Din vei til et. sunnere og. lettere liv. Alt om Go123. slik. Kom i gang nå. med Go123. gode råd. For resultater. KoStholdSPlAn Din vei til et sunnere og lettere liv Alt om Go123 slik u d r ø j g t de Kom i gang nå med Go123 rå gode råd For resultater KoStholdSPlAn 2 10 16 18 22 innhold 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 20

Detaljer

Opplevelser Samvær Trivsel

Opplevelser Samvær Trivsel 2009 Opplevelser Samvær Trivsel Grillglede Innovative løsninger for: Design Kvalitet Funksjon Miljø Sunwind brings innovations into business Sunwind Gylling er en del av det svenske selskapet AB Gylling

Detaljer

KORTREIST GJESTEBUD. MAT PÅ NATURLIG VIS Slakting og tilberedning av mat fra husdyr RESSURSHEFTE. Tverrfaglig undervisningsopplegg

KORTREIST GJESTEBUD. MAT PÅ NATURLIG VIS Slakting og tilberedning av mat fra husdyr RESSURSHEFTE. Tverrfaglig undervisningsopplegg KORTREIST GJESTEBUD MAT PÅ NATURLIG VIS Slakting og tilberedning av mat fra husdyr RESSURSHEFTE Tverrfaglig undervisningsopplegg 1 MAT PÅ NATURLIG VIS Ressurshefte Tverrfaglig undervisningsopplegg Christin

Detaljer

Smak av høst. Lam, epler og rotgrønnsaker. 3 perfekte. Fristende oppskrifter på: ICA-kokken: gode tips til høstens sopp og viltkjøtt.

Smak av høst. Lam, epler og rotgrønnsaker. 3 perfekte. Fristende oppskrifter på: ICA-kokken: gode tips til høstens sopp og viltkjøtt. Nummer 3, høst 2010 Smak av høst Fristende oppskrifter på: Lam, epler og rotgrønnsaker 64 Oppskrifter og tips til hverdag og fest kokkens TURMAT 3 perfekte ostefat til helgen ICA-kokken: gode tips til

Detaljer

REN, NATURLIG OG HJEMMELAGET MAT

REN, NATURLIG OG HJEMMELAGET MAT Monique Forslund REN, NATURLIG OG HJEMMELAGET MAT for glade og rolige barn 105 oppskrifter med mye næring og smak, men uten tilsetningsstoffer, sukker og stivelse Forord av Siv Hauge, ernæringsterapeut

Detaljer

Inspirasjonshefte til et sunt kosthold i barnehagen

Inspirasjonshefte til et sunt kosthold i barnehagen Inspirasjonshefte til et sunt kosthold i barnehagen Innholdsfortegnelse Om heftet...3 Frokost:...4 Brødmat...4 Frokostblandinger...5 Grove grøter...6 Felles fremgangsmåte...6 Drikker...6 Varmmat:...6 Varmmat:...7

Detaljer

- en læringsarena for skoler og barnehager

- en læringsarena for skoler og barnehager TEMA Nr. 1 - April 2013 Skolehagen på Holt - en læringsarena for skoler og barnehager Marit Jørgensen, Bioforsk Nord Holt. E-post: marit.jorgensen@bioforsk.no Skolehagen gir en unik mulighet til å kombinere

Detaljer

Steinerskolens oppskriftshefte. (nr 1) sfo-mat

Steinerskolens oppskriftshefte. (nr 1) sfo-mat Steinerskolens oppskriftshefte (nr 1) sfo-mat SMAKSGODKJENT AV BARN SMAKSGODKJENT AV BARN Innhold Steinerskolens oppskriftshefte (nr 1) sfo-mat Basisvarer og kjøkkenutstyr s. 2 Meny uke 1 Mandag: Ovnsbakte

Detaljer

Litt om næringsstoffer

Litt om næringsstoffer et sunnere alternativ Oppskrifthefte laget av Kjelle videregående skole 2008 Kjelle videregående skole er opptatt av kosthold og helse. Med dette heftet ønsker vi å gjøre sunn mat lettere tilgjengelig

Detaljer

Litt sunnere. Oppskrifter. og tips

Litt sunnere. Oppskrifter. og tips Spismer! Litt sunnere Oppskrifter og tips Spiser du bedre, lever du bedre 1 Spismer! Stadig flere er opptatt av et sunt kosthold, både for oss selv og dem rundt oss. Hos MENY ønsker vi å inspirere kundene

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

Mat og mosjon. i hverdagen Helsetips fra Sosial- og helsedirektoratet

Mat og mosjon. i hverdagen Helsetips fra Sosial- og helsedirektoratet Mat og mosjon i hverdagen Helsetips fra Sosial- og helsedirektoratet Sunnere kosthold, mindre aktivitet Det har skjedd en positiv utvikling i det norske kostholdet de siste 20 årene. Totalt sett spiser

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Oppskriftboken. Oppskriftboken 01/15 EACS 517021

Oppskriftboken. Oppskriftboken 01/15 EACS 517021 Oppskriftboken Oppskriftboken 01/15 EACS 517021 Oppskriftsboken Velkommen til AGA Total Control oppskriftsbok - en utrolig samling av oppskrifter som gir deg full kontroll på kjøkkenet. Du kan spørre

Detaljer