SJØMAT I UTEKJØKKENET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SJØMAT I UTEKJØKKENET"

Transkript

1 SJØMAT I UTEKJØKKENET

2

3 INNHOLD SJØMAT I UTEKJØKKENET 5 HELSE, TRIVSEL OG LÆRING 6 Mat i naturen skaperglede, undring og utforskertrang 7 Utemat og rammeplanens fagområder 8 Kommunikasjon og språk 8 Kropp, bevegelse og helse 8 Natur og miljø 9 Nærmiljø og samfunn 10 Antall, rom og form 10 Å LAGE MAT I FRILUFT 11 En vellykket tur starter med gode forberedelser 11 Hygiene på tur 13 Fisk som råvare på tur 14 Behandling av fersk fisk 14 Grønnsaker som råvare på tur 17 TURMÅLTIDET 18 Varmekilder og utstyr 20 Bål, grill og andre varmekilder 20 Rist, bålrigg og bålstativ 22 I STRANDSONEN, VANNKANTEN OG PÅ BRYGGEKANTEN 23 På fisketur med barnehagen 25 Å fiske fra bryggekanten 25 Matsanking i strandsonen 26 OPPSKRIFTER Skjærgårdsburger 32 Wok med laks og nudler 33 Bacalao 34 Wraps med tex mex-fisk 36 Torskegryte 37 Grillet småfisk 38 Barnas skattkister 39 Fiskespyd 42 Fiskesuppe med tomater 43 Varmrøykt fjellørret 44 Fish and chips 45 Kokt krabbe 46 Potetsuppe med reker 47 Ekspress fiskesuppe 48 Fiskepinner i lompe 49 Dampede blåskjell 50 Fiskekaker på pinne Helstekt ørret i grue 52 Meksikansk fiskegryte Risotto med reker 55 Utvendige studier 28 Omelett med laks 56 Studier av fiskens hode 29 Eksotisk fiskesuppe 57 Studier av kropp og spor 29 Grove lakseburgere 58 Pitabrød 59 Å sanke blåskjell 26 Å fange strandkrabber FISKESTUDIER Innvendige studier

4 SJØMAT I UTEKJØKKENET Fiskesprell er et kostholdsprogram med mål om å inspirere, motivere og stimulere barn og unge til å spise mer sjømat, fordi det vil være gunstig sett fra et helsemessig synspunkt. Programmet er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Norges sjømatråd, Helsedirektoratet, Nasjonalt institutt for ernæringsog sjømatforskning (NIFES) og de norske fiskesalgslagene. Ved å øke kunnskapene om sjømatens ernæringsmessige fordeler og å la de unge erfare hvor godt det smaker, legges det til rette for gode matvaner tidlig i livet. Dette heftet er en del av denne satsningen, og et ledd i det oppfølgende kurstilbudet til barnehager som allerede er etablerte Fiskesprell-barnehager. Nesten alle barn i Norge går i barnehage, og de aller fleste barnehagene har god tilgang til naturområder. Vi har lange tradisjoner for å være ute i naturen, også med barnehagen, og mange barn tilbringer store deler av dagen ute. En betydelig andel av maten i barnehagen spises dermed ute. «Sjømat i utekjøkkenet» gir deg som jobber i barnehagen tips og råd om hvordan fisk og sjømat kan tilberedes og spises ute i naturen, på barnas premisser og med barnas medvirkning. Her lærer du hvordan du, med enkle hjelpemidler, kan gjøre sjømat tilberedt på utekjøkkenet til turens høydepunkt! I siste del av heftet finner du oppskrifter på fristende sjømatretter som passer for barnehager på tur. Her finner du tips om hvordan måltidene kan forberedes, og hvilket utstyr som trengs. I oppskriftene finner du også informasjon knyttet til matvarer som barn med matallergi eller -intoleranse kan reagere på, og hvilke tilpasninger som kan gjøres slik at maten kan spises av alle. Dette er utarbeidet i samarbeid med fagsjef for matallergi i Norges Astma- og Allergiforbund. Informasjonen og tipsene er veiledende, og må alltid brukes i kombinasjon med god kommunikasjon med hjemmet, grundig kontroll av innholdsfortegnelser og tilpasninger til det enkelte barn. Se for mer informasjon. 4

5 MAT I NATUREN SKAPERGLEDE, UNDRING OG UTFORSKERTRANG Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter (barnehageloven 1, 2. ledd). Mat og måltider handler om ernæring, men også mye mer. Mat og måltider er sentralt for vekst og utvikling, og det ligger mye omsorg i å sørge for at aktive barn får et sunt og næringsrikt mattilbud. Måltidet er en viktig sosial arena, både for sosialisering og trivsel, og tilberedningen av måltider gir mange muligheter for pedagogisk aktivitet. Barn liker best den maten de har vært med på å lage selv, og det å lage mat sammen er en meningsfylt aktivitet som skaper nærhet mellom voksne og barn. Helsedirektoratets undersøkelse «Måltider, fysisk aktivitet og miljørettet helsevern i barnehagen» fra 2012 viser at de barnehager som bruker mat og måltider aktivt som en del av det pedagogiske opplegget, også har et sunnere mattilbud. De fleste av oss synes dessuten at maten smaker bedre når den spises sammen med andre, og aller best smaker den ute på tur! Det å lage mat i naturen gir rom for nye og varierte opplevelser og læringsmuligheter. Matlaging er en konkret aktivitet, og barna ser raskt resultatet og nytten av jobben de har gjort. Barna får oppleve gleden ved å utforske omverdenen, undre seg og skape noe selv. De lærer samtidig å nyttiggjøre seg av og ta vare på naturen. Dette gir rom for store opplevelser og gode minner, og et kjærkomment pusterom for barna i en ellers hektisk hverdag. HELSE, TRIVSEL OG LÆRING Måltidene i barnehagen er en viktig miljøskapende faktor med stor betydning for helse, trivsel og læring. Mange barn spiser flere av dagens måltider i barnehagen, nesten hver dag gjennom store deler av den tidlige barndommen. Barnehagen har dermed en unik mulighet for å legge til rette for gode kostvaner gjennom et helsefremmende mattilbud. Med godt planlagte måltider og måltidsaktiviteter kan barnehagen bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kosthold og egen helse. Barnehagen har også en viktig oppgave når det gjelder å legge til rette for fysisk aktivitet gjennom utelek og friluftsliv. «Sjømat i utekjøkkenet» ivaretar og kombinerer begge disse hensynene, og gir deg som jobber i barnehage inspirasjon til pedagogisk aktivitet knyttet til tilberedning av sjømat på tur. 6 7

6 fisk og sjømat konkretiserer læring, samtidig som barna kan undre seg og filosofere sammen med de voksne. Å snakke om næringsstoffer som fisk og annen sjømat er rik på og som gjør godt for kroppen vår, gir forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold. NATUR OG MILJØ Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Barnehagen skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en UTEMAT OG RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER I «Rammeplan for barnehagen» finner vi ulike fagområder. Hvert fagområde dekker vide læringsfelt, og flere områder vil ofte være representert samtidig i barnehagens daglige aktiviteter. Å lage mat ute vil kunne dekke mål innenfor flere fagområder. KOMMUNIKASJON OG SPRÅK Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Det å tilberede et måltid sammen gir en arena der kommunikasjon er viktig, både mellom barn og voksen og barna imellom. Meningsfulle opplevelser med både verbal og nonverbal kommunikasjon er viktig for samhandlingen. Videre gir måltidet oss en arena for å snakke sammen, for bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Det å lage mat i friluft er gøy og engasjerende. Når barna involveres i matlagingen får de et unikt utgangspunkt for gode opplevelser i naturen. Fisk og sjømat er råvarer som egner seg godt, med kort tilberedningstid og mange variasjonsmuligheter. Barna får muligheten til å eksperimentere og utvikle nye smaker med utgangspunkt i kjente råvarer. Har barnehagen mulighet til å ta barna med på fisketur, er det mulig å vise hele prosessen fra fangst til ferdig måltid på relativt kort tid. Det å fange og tilberede sin egen mat gir erfaringer og læring, i tillegg til å formidle historie, kultur og samspillet mellom menneske og natur. Og aldri har vel en fisk smakt så godt som den man har fisket, renset, krydret og lagt på grillen selv! eksempel om våre sanseinntrykk, og slik trener vi både kommunikasjon og språk. Ved å la barna lage mat i naturen legges det til rette for varierte og rike erfaringer, som er avgjørende for å forstå begreper. Det å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Ved å la barna reflektere rundt og snakke om de ulike sanseinntrykkene knyttet til selve turen, tilberedningen av måltidet, råvarene og den ferdige maten, kan de trenes til å dele sine følelser rundt mat og ulike smaker. Ved å gi barna et verktøy for å uttrykke smaksopplevelser, kan vi forebygge redsel for å prøve ny mat og ukjente smaker. KROPP, BEVEGELSE OG HELSE I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barnehagen har en viktig oppgave i å legge til rette for dette. Ved å ta barna med på tur og tilberede måltider i naturen, stimuleres både grovmotoriske og finmotoriske ferdigheter, samtidig som barna skaffer seg erfaringer med friluftsliv til ulike årstider. Det å fiske fisken eller fange krabbene selv kan utvikle barnas glede over å bruke naturen, og samtidig gi en forståelse for hvordan vi kan bruke og samtidig ta vare på miljøet og naturen. Fisken kan studeres både utvendig og innvendig, og fiskens anatomi kan sammenlignes med menneskenes. Hvordan klarer fiskene å puste og svømme i vann? Hva kan vi finne inne i fiskens magesekk som kan si oss noe om hva den har spist? Slike studier av 8 9

7 NÆRMILJØ OG SAMFUNN Barnehagen skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Mat er en viktig del av vår historie og kultur. I alle deler av landet finner vi lokale mattradisjoner, som barnehagen kan bygge på i den pedagogiske virksomheten. Å bli kjent med disse tradisjonene er en viktig del av den lokale kulturformidlingen. På tur kan barna bli kjent med lokalsamfunnet, og maten kan brukes som utgangspunkt for opplevelser og erfaringer i nærmiljøet. Barna kan utvikle forståelse for ulike tradisjoner og levesett eksempelvis gjennom lokale tradisjonsretter med fisk. Kanskje kan vi følge prosessen fra nyfisket skrei til ferdig tørrfisk, for så å bruke den til en deilig tørrfiskrett over bålet? ANTALL, ROM OG FORM Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns utforskningslyst og legge til rette for tidlig og god stimulering. I naturen finner vi uendelige muligheter for utforskning. Det å lage mat i naturen gir en ekstra dimensjon for erfaringer med antall, rom og form. Det er viktig å tilegne seg en god forståelse av anvendbare matematiske begreper i tidlig alder, og mengde, mål, vekt og antall er matematiske begreper som brukes og gjentas på en naturlig måte ved tilberedning av mat. Å LAGE MAT I FRILUFT Det å tilberede mat i friluft gir god anledning for fellesskap og nærhet mellom voksne og barn, der man bidrar sammen til et godt resultat gjennom nyttige oppgaver. Mulighetene er mange, og med gode forberedelser kan vi tilberede og nyte alt fra flotte festmåltider med eksempelvis helstekt ørret og bakte poteter, til enkle fiskepinner i lompe rundt bålet. EN VELLYKKET TUR STARTER MED GODE FORBEREDELSER For å skape gode opplevelser med matlaging i friluft er det viktig at det settes av tid til forberedelser. Hvis barnehagen ønsker å satse på sunne måltider i friluft er det en god idé å inkludere turmåltidene i en helhetlig plan for mattilbudet i barnehagen. For at barna skal venne seg til nye matvarer og ukjente smaker er det en fordel å ha en fast meny med retter som rullerer, for eksempel over en 4 til 6-ukersperiode. Ta gjerne barna med i denne fasen og involver dem i valgene som gjøres. Hvor mye forarbeid som kreves før en tur, avhenger blant annet av hvor turen går og hvilke fasiliteter som er tilgjengelige der maten skal lages. Å legge turen til en fast bålplass med bord og benker krever mindre forberedelse enn en tur til et sted som ikke er tilrettelagt for matlaging og spising. Det viktigste med forberedelsene er å tenke gjennom hvilke ingredienser som trengs og hvilket utstyr som må tas med

8 Det er ofte en fordel om en del av tilretteleggingen gjøres dagen før, eller av de som kommer tidlig på jobb. Med gode forberedelser, gjerne sammen med barna, går det mindre tid til tilberedningen ute på tur. Det er fint om voksne og barn går sammen om å finne fram og pakke det som trengs av råvarer og utstyr. Ved å lese oppskriften sammen og studere og snakke om de ulike råvarene trenes både språk og begrepsforståelse. Dette kan gjøres samtidig som dere forbereder selve måltidet. Det ligger mye god refleksjon og læring i å involvere barna i spørsmål som: Hvordan skal vi koke suppen? Skal vi ta med komfyren? Har vi strøm ute, eller må vi ha en fryktelig lang ledning? Kan vi lage et bål? Hva trenger vi for å lage et bål? Hva skjer hvis vi glemmer fyrstikkene? Barn som er skeptiske til ny mat har ekstra god nytte av å være med i forberedelsene til måltidet. Det å få se ingrediensene og bli kjent med dem på forhånd, kan gi trygghet og større mot til å smake. En god ide kan være å bli kjent med de ulike ingrediensene i retten som skal lages gjennom lek. KIMS LEK Legg ingrediensene til den planlagte retten på et bord eller annet underlag. Si navnet på råvarene og la barna se på dem en stund. Deretter snur barna seg bort, og du fjerner en eller to råvarer. La barna se på råvarene igjen og forsøke å finne ut hvilke råvarer som mangler. Er det tomatene? Reflekter sammen med barna rundt hvordan fiskegryten med tomater hadde blitt uten tomater. Tomatene gir fin farge og god smak. Det er viktig at barna blir involvert i matlagingen, men alle barna kan ikke HYGIENE PÅ TUR være med hver gang. Matlagingsaktiviteten bør gå på rundgang i et system Det er viktig at maten som lages ute er trygg slik at ingen blir syke av den. som også er ivaretatt i barnehagens planer og som sikrer en rettferdig Håndvask er like viktig når vi tilbereder mat ute som inne. Alle barna må fordeling av oppgavene. En god løsning vil være å la én voksen og 2 4 barn øve seg på å få gode rutiner for håndvask før matlaging. I starten må barna ha ansvar for maten sammen. Barn og voksne kan også deles inn i grupper ofte minnes på å vaske hendene, men etter hvert går dette av seg selv. Når der noen har ansvar for bålet og noen for tilberedningen av måltidet. vi er ute på tur er det sjelden at barna har mulighet til å vaske hendene under rennende vann. Tilberedes maten i nærheten av en bekk eller rent Eksempler på forberedelser som gjør matlagingen ute enda enklere: sjøvann kan barna skylle hendene her, for så å vaske og desinfisere med Vask og rens grønnsakene i forkant av turen. våtservietter og desinfeksjonssprit. Dersom maten lages i nærheten av Kok opp vann og fyll på termos. Det tar lang tid å koke opp barnehagen eller på et friluftsområde med vann, kan vi bruke en bøtte vann på bål eller stormkjøkken. med varmt såpevann sammen med desinfeksjonssprit. Forkok ris, pasta og poteter i barnehagen slik at det er klart til videre tilberedning. Rens og del opp fisken og pakk den slik at den holder seg kald. Det er viktig at jord, sand og annet rusk fra bakken ikke havner i maten. Dersom turen går til et tilrettelagt friluftsområde, er bord og benker gjerne tilgjengelig. Et stabilt underlag letter arbeidet med matlagingen. Til tilberedelse av måltidet på tur er det ofte nok å ta med; Går turen til skog og mark, kan en liten presenning eller plastduk være et tynne, lette skjærefjøler greit underlag for matlagingen. Et liggeunderlag kan også fungere fint. små, skarpe kniver til barna tynne plastposer (brødposer) som brukes til oppbevaring Dersom det ikke er tilgang på vann der barnehagen skal på tur, må frukt takke, gryte eller wok til å steke, koke eller wokke maten i og grønnsaker alltid vaskes på forhånd

9 FIG 1. Bløgging Bløgg fisken ved å gjøre et snitt på tvers mellom gjellene (kverken), helt inn til ryggbeinet slik at du kutter over blodårene fra hjertet til gjellene. Bøy hodet bakover. God utblødning er viktig for god kvalitet på fiskekjøttet. Sløying Når du sløyer fisken holder du den FIG 2. med buken opp og hodet bort fra deg. Ha et godt grep over øverste del av fiskens rygg. Stikk kniven inn FISK SOM RÅVARE PÅ TUR i gattet og skjær buken opp fra Fisk og annen sjømat er råvarer som egner seg godt på utekjøkkenet. Fisk gattet og fram til gjellene, se figur 1. har kort tilberedningstid og er naturlig mør. Det er viktig å huske at fisk og Ikke før kniven for dypt inn. sjømat ikke skal varmebehandles for lenge. Tilbereder du for eksempel en suppe er det nok at fisken tilsettes helt på slutten av koketiden, og steker Ta ut alle innvollene ved å løfte du fisken bør den ikke ligge for lenge på varmen. Fisken er løs i muskulatu- dem fra gattet og fram mot hodet, ren og kan lett gå i stykker. Vær derfor forsiktig med å røre for mye i retten se figur 2. Skrap ut rester, svømme- etter at fisken er tilsatt. Den enkleste måten å tilberede selvfanget fisk på, er å helsteke den eller pakke den i folie og legge den rett på bålet eller blære og blodranden (nyren). FIG 3. grillen. Skyll fisken godt, se figur 3. Skal fisken fileteres, er det en fordel å Fisk må holdes kjølig for å bevare kvaliteten. Dersom det går flere timer fra beholde hodet på. fisken tas ut av kjøleskapet til den skal brukes, må du sørge for å holde fisken kald. Det enkleste er å pakke fisken i en plastpose sammen med fryseelementer. Har du ikke fryseelementer kan du bløtlegge avispapir, surre det våte papiret rundt fisken og legge det hele i en plastpose. BEHANDLING AV FERSK FISK Når fisk kjøpes i butikken, er den alltid sløyd. Fisker vi selv, må vi bløgge og sløye fisken så snart som mulig etter at den er fisket. Dersom fisken ikke skal tilberedes hel, må den også fileteres. Det er mange ulike måter å sløye og filetere fisk på. Metodene som brukes vil variere med fiskens størrelse og hvilken type fisk det er. Vi har her beskrevet en enkel måte å bløgge, sløye og filetere på, som egner seg godt ute i naturen. Synes du det ser vanskelig ut kan du tenke på at det viktigste er at du forsøker, øver deg og finner en metode som du selv behersker. Av utstyr trenger du en god og skarp kniv, gjerne en fileteringskniv, og et stabilt underlag

10 Filetering Legg fisken på et flatt underlag med buken mot deg. Ta tak i hodet og skjær inn bak ørebeinet og brystfinnen, den øverste finnen på siden av fisken. Skjær på skrå mot hodet og ned til ryggbeinet, se figur 1. Snu kniven mot sporen (halen) og skjær ned langs ryggbeinet til FIG 1. sporen. La kniven ligge tettest mulig på ryggbeinet. På større fisker og torskefisk kan du skjære langs ryggen og ned mot ryggbeinet fra ryggsiden. Når den første fileten er løs, snur du fisken og gjentar på den andre siden, se figur 2. Når begge filetene er løse, er det viktig å reinskjære fileten for skinn og bein. Det sitter bein i buklappen og FIG 2. midt i tykkfileten. Ønsker du en skinnfri filet, starter du ved sporen. Skjær gjennom fiskekjøttet og ned til skinnet. Før kniven mot hodet, mellom fileten og skinnet, se figur 3. Når du har løsnet skinnet et lite stykke, tar du et godt tak i skinnet og presser kniven ned mot underlaget samtidig som du fører den fram mot hodet. Dra hele FIG 3. tiden i skinnet. Det er ikke alltid du trenger å filetere fisken. Små fisker kan med fordel stekes og grilles hele eller som filet med skinnet på. Ved helsteking må fisken sløyes og vaskes godt. Hode og spor skjæres bort. Etterpå er det bare å drysse på litt salt og pepper og steke eller grille fisken. GRØNNSAKER SOM RÅVARE PÅ TUR Grønnsaker som skal brukes i matlaging må vaskes godt før bruk. Det er en fordel å vaske grønnsakene før turen starter. Dette er en utmerket oppgave for ivrige kjøkkenhjelpere. Det kan også være greit å rense og dele opp grønnsakene på forhånd. Ved å la barna delta aktivt i tilberedning av grønnsakene får de trening i å bruke ulike redskaper som kniv, potet- og rotskreller. Dette er fine aktiviteter for å trene opp både grov- og finmotorikk. Når grønnsaker skal brukes i retter som blir laget ute, er det viktig at de er delt i små biter. Da får de kortere tilberedningstid. Harde rotgrønnsaker som gulrot, kålrot og potet har lengre koketid enn for eksempel blomkål og brokkoli, og bør derfor deles i ekstra små biter. Grønnsaker deles enklest i små biter ved å kutte dem i strimler og videre i terninger. For å unngå kuttskader, er det viktig at barna har skarpe kniver når de skal dele opp grønnsaker. Sløve kniver glipper lett, mens skarpe kniver er lette å styre. De voksne må vise barna hvordan de skal håndtere kniven og hvordan rett teknikk gir best mulig resultat. Start gjerne med at de voksne deler grønnsakene i passende emner med god liggeflate, for eksempel strimler, som barna kan dele videre i små treninger. Dette er en fin måte å samarbeide på. Dersom grønnsakene tilberedes inne i barnehagen, legges de i plastposer og oppbevares i kjøleskap til dere skal gå på tur

11 Hensiktsmessig utstyr er viktig for gode opplevelser under selve måltidet. Det beste er om hvert barn har med seg sin egen boks/skål og bestikk til å spise av og med. Ut fra økonomiske og miljømessige hensyn er det en fordel å bruke minst mulig engangsutstyr. Det finnes mange praktiske turbokser/tallerkener til salgs på sports- og friluftsbutikker. Lag gjerne en liste over utstyr som barna skal ha i tursekken sin, så er det lettere for foreldrene å sørge for at barna får med seg det utstyret de trenger. TIPS TIL UTSTYR TIL BARNAS TURSEKKER: Vannflaske Boks/skål til å spise av Bestikk, gjerne en spork Sitteunderlag Ekstra klær (etter årstid) SPORK TURMÅLTIDET Ute på tur har vi gjerne god tid og færre faste gjøremål enn inne i barnehagen. Dette gir rom for impulsivitet og tilpasninger underveis. Samtidig tar det ofte lengre tid å tilberede mat ute enn inne, så det er lurt å starte med matlagingen straks vi er framme på leirplassen. Temperatur og vind påvirker tiden det tar å lage maten. Hvis barna er veldig sultne og synes det blir lenge å vente på maten, kan de knaske på noen rå grønnsaker for å stille sulten. Det kan være en fordel å aktivisere barna i matlagingen, for da unngår vi å måtte avbryte lek for å samle barna om måltidet. Det er fullt mulig å ha trivelige måltider på tur også uten at maten lages ute. Vanlig matpakke smaker også godt utendørs, for ikke å snakke om varmmat fra en mattermos, som for eksempel en godt krydret fiskesuppe en kald vinterdag En spork er bestikk med skje, gaffel og kniv i ett og samme redskap. Disse er av plast, koster lite og selges i de fleste sports- og friluftsbutikker.

12 Små kløyveøkser kan fint håndteres av barna, men skal alltid brukes under VARMEKILDER OG UTSTYR oppsyn av voksne. Barna må læres hvordan øks og kniv brukes på en trygg Noen barnehager har egne utematområder i en fin aktivitet for barna. Husk at det er lov å ta med litt avispapir og barnehagen eller like i nærheten, gjerne med en tennbriketter for å sikre god fyr på bålet. måte. Til opptenning kan det være en fordel å bruke litt tynne flis, for eksempel tørrkvister fra gran eller never fra bjørk. Å spikke fliser til bålet er permanent grue eller grill i et grillhus eller en lavvo. Permanente uteområder gir mulighet for å Det er viktig å være nøye med plasseringen av bålet. Plasser bålet mest bruke større og tyngre utstyr, siden det ikke må mulig i ly for vinden og litt tilbaketrukket fra barnas naturlige ferdsel og fraktes til og fra barnehagen. Når utstyret skal lekeområde. Det første som må gjøres er å sette en ring med steiner rundt fraktes med på tur, må det velges lettere varianter. bålet. Steinene avgrenser bålet og øker sikkerheten. Steinene gir også ly for Det trengs ikke nødvendigvis mye utstyr for å lage vinden og kan fungere som støtte for grillrist, wok eller gryte. mat på tur. Enkelhet og kreativitet er viktige stikkord. Ofte er det nok med en kniv, en gryte, en Forsiktighetsregler ved bruk av ild: wok eller grillrist og en varmekilde. Det er forbudt å brenne bål i skog og mark mellom 15. april og 15. september. Noen kommuner kan ha særregler. Det er Å lage god mat med enkle hjelpemidler gir gode opplevelser og en følelse av mestring. En viktig del av forberedelsene er å tenke grundig gjennom alle mulig å søke brannvesenet om tillatelse til å tenne bål hele året. Ring alltid brannvesenet og gi beskjed om at dere skal tenne et bål til matlaging. trinnene i måltidet og hva vi trenger for å forbe- Ikke lag større bål enn det dere behøver. rede, lage, servere og spise maten. Alle voksne som Ha vann i nærheten. deltar i matlagingen må ha opplæring i bruk av La alltid en voksen person ha bålvakt slik at bålet til enhver tid utstyret. Det er også viktig å sette av tid til rydding og rengjøring av utstyret når vi er ferdige. BÅL, GRILL OG ANDRE VARMEKILDER Når vi skal lage mat ute kan vi bruke ulike typer er under oppsyn. Lær barna respekt for bålet og trygg ferdsel rundt bålet. Ha alltid mobiltelefon med i tilfelle det blir behov for å varsle nødetater. Slukk bålet godt før dere går tilbake til barnehagen. Rydd vekk steiner og bålrester. andre typer brennere, som stormkjøkken eller Grill multifuelbrennere. som kan brukes hele året. Grill er en god varmekilde, og oppå grillristen varmekilder. Vi kan tenne bål, bruke grill eller Bål På mange tilrettelagte friluftsområder er det godkjente griller og bålplasser kan det settes en wok eller en takke. Skattkister med fisk og grønnsaker i grillfolie egner seg utmerket til å ta med på tur og legge på grillen. Bålet er en god og stabil varmekilde som skaper trivsel og god varme. Å lage og tenne opp bål er en fin oppgave som barna kan være med på. Det viktigste er å lære barna å vise varsomhet ved bruk av åpen ild. Det er en god ide å fordele oppgavene noen barn finner steiner, andre tørre kvister og never, mens resten kan dele opp veden og spikke fliser. Tynn tørr ved og fyrstikker er alt du trenger for å lage et leirbål. Tykke vedkubber brenner dårligere enn tynne og lager ofte mye røyk. Tynn ved antennes lett og gir rask varme. Det er derfor viktig at tykke vedkubber kløyves både to og tre ganger før de skal brukes til bål. Ved til bålet kan være tung å bære. La barna ha en vedkubbe hver i sekken sin. Det er en fin måte å fordele en tung bør på og alle får opplevelsen av å bidra

13 Andre varmekilder Når barnehagen skal velge varmekilder som egner seg til tur for barnehagen, er det viktig å tenke over hvilken årstid den skal brukes og hvor mange det skal lages mat til. Det er mulig å få kjøpt mange ulike brennere, noen bedre egnet for barnehagene enn andre. Det er viktig å vurdere hvor mange brennere som trengs, samt effekten og stabiliteten til utstyret. RIST, BÅLRIGG OG BÅLSTATIV Når bål benyttes som varmekilde trenger vi noe å sette gryter og kar på. Det anbefales ikke å utelukkende benytte steiner til dette, for det er vanskelig å skape god nok stabilitet med bare stein. Stabilitet er viktig for sikkerheten når barn er med i matlagingen. Det finnes godt utstyr til dette, som rist, bålrigg eller bålstativ. Rist Noe av det enkleste og mest nyttige utstyret på tur er en rist, gjerne samme type som i stekeovnen. Disse fås kjøpt rimelig i store kjøkkenutstyrsbutikker, eller kanskje noen har en til overs fra en gammel komfyr? Risten kan legges over bålet som et stabilt underlag for en gryte, wok eller takke. Det er også mulig å grille fisk eller å sette foliepakkede skattkister rett på risten. Bålrigg En bålrigg er et høyt stativ med tre føtter som rer også som en avgrensning av bålet, og bidrar I STRANDSONEN, VANNKANTEN OG PÅ BRYGGEKANTEN til økt sikkerhet. Noen bålrigger har en egen Å gå på tur til et vann, en strand eller en liten vik gir mange muligheter til beholder til bål eller grillkull, og setter dermed å utforske naturen. Her kan barna undre seg og studere livet i vannkanten ikke spor i naturen. Det er også mulig å lage sitt og fjæra. Gjemmer det seg en liten krabbe under denne steinen, mon tro? det kan henge gryte eller grillrist i. Det finnes bålrigger som er beregnet for å stå på en fast plass og lettvarianter som passer til å ta med i sekken. Ved hjelp av opphenget kan temperaturen i gryten reguleres ved å heise den opp eller senke den ned mot bålet. Bålriggen funge- eget stativ ved hjelp av trestokker. Bålstativ 22 Når en barnehage ferdes nær vann, stilles det spesielle krav til sikkerhet. Barnehageeieren er ansvarlig for at det er tilstrekkelig bemanning, at Bålstativ er et lavt metallstativ som settes i sikkerheten blir ivaretatt og at interne retningslinjer er i tråd med forskrift bålet, og brukes til å sette gryten, woken eller om miljørettet helsevern i barnehage og skole samt barnehageloven. takken på. Bålstativ selges i friluftsbutikker. Dersom barna skal bade, er det krav om at minst en av de voksne skal ha Stativet kan også brukes sammen med en gode ferdigheter i svømming og dykking, og nødvendig livrednings- multifuelbrenner. kompetanse. 23

14 PÅ FISKETUR MED BARNEHAGEN KREPS OG KRABBE-LEK Finn et åpent område, marker ytterkantene og del området i to med et tau eller en strek i bakken. Barna deles i to grupper og får navnene KREPS og KRABBE. De to gruppene får hver sin halvdel med et friområde bakerst. Den som leder leken står på midten og roper: KRRRRRRR Barna går mot midtstreken, og når lederen sier: KRRR EPS, skal KREPSENE fange KRABBENE. Blir det ropt KRRR ABBE, skal KRABBENE fange KREPSENE. De som blir fanget før de når friområdet sitt, må gå over til det andre laget. Lek helt til det ikke er flere igjen på det ene laget. (Barn i friluft, Friluftsrådenes landsforbund, 2009) Å dra på fisketur med barnehagen er en opplevelsesrik aktivitet. Noen barnehager er så heldige at de har tilgang på båt eller kano, og kan komme seg ut på sjøen eller vannet og fiske etter større matfisk. Med barn i båt er det best å bruke håndsnører og liner, fiskestenger er ikke egnet. En annen måte å fiske på, er å gjøre det fra brygge eller kai. Torsk og sei er vanlige fisker som kan fiskes fra kaikanten. Fra bryggekanten er det ikke alltid de mest kjente matfiskene som biter på kroken, men kanskje får man mort, bergnebb, berggylt, abbor eller en flott blåskår. Det er spennende å følge med på fiskene og se hvem som biter på kroken. De små fiskene egner seg godt til utvendige fiskestudier, og hvis de ikke skal spises kan de slippes fri etterpå. Da må kroken løsnes forsiktig, og fisken oppbevares i en bøtte med kaldt vann fram til den slippes ut i sjøen eller vannet igjen. Fra land kan det også settes teiner og ruser. Å FISKE FRA BRYGGEKANTEN Barna kan lage sine egne fiskestenger av greiner. Lauvtrær egner seg best. Kutt av greiner som er omtrent 3 cm i diameter og opptil 1 meter lange. Rens greinen for kvister. Skjær en fordypning i greinens ende og fest senen godt. Tilpass mengden med sene til avstanden fra bryggekanten og ned til vannet og havets bunn. Fest en dupp, et lodd og en krok til senen. Loddet bør være ca. 10 cm fra enden på senen og kroken helt i enden på senen. Fest litt agn på kroken og kast snøret ut i vannet. Til agn kan vi bruke mais, reker, meitemark, blåskjell eller strandsnegler. Tålmodighet er bra å ha når vi fisker. Det er viktig å holde snøret helt i ro og vente med å dra opp til fisken har bitt seg skikkelig fast på kroken. Barna kan også fange små fisk ved å bruke en hov eller en glip. Ha litt agn i glipen, vent til fisken er der og dra raskt opp. Små gliper fås kjøpt i butikker som selger fiske- og friluftsutstyr eller i jernvarehandelen

15 MATSANKING I STRANDSONEN Mye av det vi finner i fjæra er spiselig. Barna kan lete etter blåskjell og fange strandreker eller krabber. Strandsnegler og skjell av ulike slag kan også spises. I noen land er dette regnet som delikatesser. Sukkertare og havsalat kan plukkes og spises. Finkuttet blæretang kan brukes som smakstilsetning i fiskesuppen eller finhakkes og blandes i pinnebrøddeigen. Skjell, tørket tang og fine steiner er dessuten flotte å bruke til å lage bilder og ulike kunstverk. Å SANKE BLÅSKJELL På grunt vann mellom tang og tare kan vi finne en av havets delikatesser, nemlig blåskjell. Viker med god vannutskiftning er spesielt gode plasser for skjellsanking. Skjellene sitter ofte godt festet på steiner eller fjell. Blåskjell kan høstes hele året, men om vinteren er de på sitt beste. Mattilsynet tester ukentlig blåskjellene over hele landet og har alltid oppdatert informasjon om eventuelle giftstoffer. Sjekk alltid Mattilsynets blåskjellvarsel før plukking av blåskjell. Dette kan gjøres via telefon eller Internett. For å finne ut om et skjell er friskt og levende, kan du gi blåskjellet et lett dunk eller knipse borti det med fingrene. Skjell som da sakte lukker seg kan trygt spises. Når skjellene blir varmebehandlet, skal de åpne seg igjen. Før tilberedning skrubbes skjellene lett og byssustråden (festepunktet) fjernes. Blåskjellene kan spises naturell, kun surret med litt løk og urter, eller de kan kokes, renses og brukes i en god suppe. Å FANGE STRANDKRABBER lette å finne på grunt vann i viker med steinbunn. Det er spennende å FISKESTUDIER flytte forsiktig på steiner og tang og se hva som skjuler seg. Krabbene kan Det er spennende å studere en fisk! Å undres og reflektere over fiskenes fanges med hendene eller med krabbesnører. Disse kan kjøpes, men det er anatomi sammen med barna, gir god læring. Bruk god tid til å utforske den også enkelt å lage dem selv med kraftig hyssing og skjell til agn. Albueskjell både på utsiden og innvendig. På hvilken måte er fisken tilpasset et liv i og blåskjell er godt egnet som agn, men alle typer skjell kan brukes. Ta vann mens vi mennesker er tilpasset et liv på land? Kanskje finner barna barna med på skjellsanking. Knus skjellet litt før det festes til hyssingen en liten strandkrabbe inne i magesekken til makrellen? Strandkrabben lever i strandsonen langs hele norskekysten. Krabbene lever og gjemmer seg mellom steinene eller under tangen i fjæra, og er eller til en klesklype festet i enden av hyssingen. Krabbene er litt sky av seg, og kommer fram først når agnet har ligget i sjøen en stund, så det å Til fiskestudier er det fint å bruke en hel, usløyd fisk, men slik fisk er det fange krabber krever en god porsjon tålmodighet. Når krabbene er fanget, ikke tillatt å selge. Hel fisk kan kjøpes i fiskebutikker og en del dagligvare- kan de oppbevares i en bøtte med sjøvann. butikker med fiskedisk, men den vil alltid være sløyd slik at innvollene er fjernet. Men kanskje kan dere fiske selv eller gjøre en avtale med en lokal I de største strandkrabbene er det litt mat, og alt utenom magesekken fisker om å besøke båten når den kommer til kai? Fisker dere fisken selv, er (paven) kan trygt spises. Kok da krabbene i ca. 10 minutter i saltvann. det viktig å ta livet av den så raskt som mulig slik at den ikke pines unødig. Et annet alternativ er å surre krabbene med litt løk og koke kraft på dem. Den beste måten å ta livet av fisk på er ved bløgging, et snitt under hodet Strandkrabbekraft gir god smak på en fiskesuppe. mellom gjellene

16 UTVENDIGE STUDIER Når vi skal studere fisken konsentrerer vi oss om hodet, kroppen og sporen (halen). Ulike fiskeslag varierer i størrelse og fasong. Noen fisker har et kjempestort hode, som for eksempel breiflabben. Ål og gjedde har lang kropp, mens gullfisken har stor hale. Noen fisker lever i havet og andre i ferskvann. Gullfisken har vi inne i et akvarium, men den spiser vi ikke. På utsiden har de fleste fisker skjell og overflaten er glatt og dekket av et tynt slimlag. La barna kjenne på fisken og sammenligne den med egen hud. Bruk fiskeplansjer mens dere snakker om fiskene. La barna finne fisker med ulik kroppsfasong. Snakk om hva som er særegent ved de ulike fiskene, og la barna reflektere over ulikhetene mellom ulike fiskeslag. Fisk deles i grupper etter hvor mye fett den lagrer i kroppen. Noen fisker kalles fet fisk og andre kalles mager. Laks, makrell og sild er fet fisk som lagrer mye fett i kroppen, mens torsk, sei og lyr er magre fisker som lagrer lite fett i kroppen. Fiskefettet er sunt og gir oss viktige næringsstoffer. STUDIER AV FISKENS HODE På hodet til fisken finner vi øyne, munn og gjeller. La barna studere munnen og øynene godt. Fisken har store øyne, men ikke øyelokk. Derfor kan de ikke lukke øynene. Tenk at fisken sover med øynene åpne! Kjenn på tennene. Er de skarpe? Fisker som torsk og sild har små, skarpe tenner, mens haien har store og kraftige tenner. Dersom haien mister en tann, vokser det ut en ny. Hvordan er det med oss mennesker og nye tenner? SPØRSMÅL TIL UNDRING Hva bruker fisken tennene til? Tygger fiskene maten? Nei, fisker sluker byttet helt. Tennene brukes til å holde byttet fast. Noen fisker spiser skjell og krabber, som f.eks. steinbiten. Den har ekstra kraftige tenner siden de skal brukes til å knuse harde skjell. Dersom dere har usløyd fisk kan dere sjekke innholdet i magesekken til fisken. Finner dere ut hva den har spist? Går det an å puste under vann? Fisken har gjeller som den puster med. Vis barna fiskens gjeller. Vi mennesker puster med lungene. Fisken trenger vann for å få oksygen til BRYSTFINNE SIDELINJE kroppen, slik vi trenger luft for å leve. Fisk må hele tiden være i bevegelse RYGGFINNE og gape slik at vannet strømmer gjennom munnen til gjellene. Hvor er ørene? Har fisken ører? Nei, fisk har ikke ører. Den «hører» med sidelinjen. Vis barna sidelinjen på fisken. I sidelinjen er det trykkfølsomme sanseceller som registrerer bevegelser og strømninger. Når for eksempel en annen stor fisk kommer svømmende, lager den små bølger i vannet. Disse bølgene «kjenner» fisken i sidelinjen og kan forte seg å gjemme seg. Fisken «hører» med hele kroppen, mens mennesker hører med ørene. STUDIER AV KROPP OG SPOR På utsiden av kroppen har fisken finner som den bruker til å svømme og styre med; ryggfinne, bukfinne og halefinne (spor). La barna studere og kjenne på finnene. Sporen er den viktigste finnen. GJELLER SPØRSMÅL TIL UNDRING Vi svømmer med armer og ben. Hva svømmer fisken med? BUKFINNE Mennesker har armer og ben. Det har ikke fisken, men den har finner. Vi mennesker lever på land og har en kropp som er tilpasset det, mens fiskens kropp er tilpasset livet i vannet. HALEFINNE (SPOR) Musklene langs hele fisken beveger halefinnen fra side til side slik at fisken svømmer. Fisker som svømmer raskt og langt er ofte spisse, tynne og strømlinjeformede, slik som makrell og sild. Fisker som ligger mye i ro er mer runde, som f.eks. breiflabb. Flyndra er helt flat, og den graver seg ned i sanden

17 INNVENDIGE STUDIER Har vi usløyd fisk kan vi studere hvordan den ser ut innvendig. Bruk en skarp kniv. Små fisker holdes i hånden, med buken opp. Stikk kniven inn ved gattet og før spissen forsiktig oppover mot hodet. Åpne fisken og ta innmaten forsiktig ut. Se side 13. Fisken har mange av de samme organene som oss mennesker. Ved hodet, mellom gjellene (kverken), sitter hjertet. På nyfisket fisk vil hjertet fortsatt pulsere selv om fisken er død. Hjertet har egne celler som lager elektriske impulser. Disse holder hjertemuskelen i gang en liten stund etter at fisken er død. Ta hjertet forsiktig ut av fisken og la barna få holde det. Det er litt magisk å få holde et hjerte. SPØRSMÅL TIL UNDRING Hva spiser fisken? Magesekken, som er en lang pose inni fisken, kan kuttes opp. Tøm gjerne innholdet over i en gjennomsiktig beholder med vann eller ut over et avispapir. Nå kan dere studere det fisken har spist. Fisk spiser det aller meste den kan finne i havet eller vannet, så kanskje finner dere en annen liten fisk eller en reke? I magesekken til ferskvannsfisk finner vi ofte ulike insekter. Fisker spiser også bunndyr og dyreplankton. Vi mennesker spiser også mye forskjellig, både fisk, kjøtt og grønnsaker. Det er viktig at vi spiser fisk, for den gir oss næringsstoffer som kroppen vår trenger. Fra fisken får vi sunt fett, vitaminer og mineraler. For å få nok av disse viktige stoffene er det lurt å spise fisk til middag 2 3 ganger i uken og i tillegg bruke fisk som pålegg på brødskivene. RYGGBEIN NESEBOR MAGESEKK MILT SVØMMEBLÆRE NYRE (BLODRAND) GATT GJELLER HØYRE ROGNSEKK HJERTE GALLEBLÆRE TARM LEVER BLINDTARM 30 VENSTRE ROGNSEKK 31

18 WOK MED LAKS OG NUDLER SKJÆRGÅRDSBURGER 20 fiskekaker* 1. Varm fiskekakene på bål, grill eller i stekepanne 10 pitabrød, gjerne grove 1 stor pose blandet salat *Velg alltid fiskekaker som inneholder mer enn 50 % fisk og se etter Nøkkelhullet. over bål eller på stormkjøkken. 2. Del pitabrødet i to og server en fiskekake sammen med salat i hver halvdel. Denne retten er fri for skalldyr og nøtter. 800 g laksefilet uten skinn og bein 1. Skjær laksen i ca. 3 cm store biter. 2 porsjoner glass- eller risnudler, 2. Vask og rens paprika, brokkoli, gulrøtter og sukkererter og ferdig kokt 1 rød paprika 1 brokkoli skjær dem i biter. 3. Varm oljen i en bålwok. Stek laksebitene 1 2 minutter på hver side til de får en blekrosa farge. Ta laksebitene ut av woken og legg dem til side. 3 gulrøtter 4. Stek grønnsakene raskt på høy temperatur. 1 pk sukkererter 5. Tilsett kokte nudler, limesaft, soyasaus og sweet chilisaus til 2 ss olje 1 lime grønnsakene. Bland godt og tilsett laksebitene. 6. Smak eventuelt til med mer soyasaus og sweet chilisaus. 4 ss soyasaus, glutenfri 6 ss sweet chilisaus Denne retten er fri for melk, gluten, egg, skalldyr og nøtter. Ønsker du å gjøre retten glutenfri, server den med glutenfritt brød. Vask, rens og del opp grønnsakene. Kok nudlene. UTSTYR: Skjærebrett, kniv, rotskreller, UTSTYR: Kniv, grillpinne eller stekepanne, grillrist Skjær fisken i biter. stekespade, bålwok VARMEKILDE: Stormkjøkken, gassbrenner, bål Pakk fisken sammen med et fryseelement. VARMEKILDE: Grill, bål 32 33

19 BACALAO 600 g klippfisk uten skinn og bein 1. Legg klippfisken i vann dagen før, skift vann minst en gang. 10 poteter Pass på at fisken ikke er for salt. 2 løk 2. Del fisken i biter på 3 4 cm. 2 gulrøtter 3. Vask og skrell potetene, løk og gulrøtter. Skjær dem i tynne skiver. 1 rød paprika 4. Vask, rens og finhakk paprika, hvitløk og chili. 2 fedd hvitløk 5. Bland løk, gulrot, paprika, hvitløk og chili. 1 liten rød chili 6. Varm olivenoljen i en stor gryte. Legg halvparten av potetene i gryten, 1 dl olivenolje fyll på med halvparten av klippfisken og løkblandingen. Hell over en 2 pk hakkede tomater pakke med hakkede tomater. Legg i resten av potetene og fortsett med salt og pepper fisk og løkblandingen. Avslutt med den siste pakken med tomater. 7. La bacalaoen småkoke i minst en time. 8. Ikke rør i gryten, men rist i den av og til. Pass på at det ikke blir for varmt og at bacalaoen ikke svis i bunnen. Legg fisken i vann. VARMEKILDE: Bål kjetting. Da kan du lettere regulere temperaturen. Bruk en gryte som tåler god varme, gjerne en jerngryte. 2. Start med at en voksen og noen barn lager bål og fyrer godt. Man bør beregne godt med ved siden bacalaoen skal koke i ca. en time. opp grønnsakene. Dette kan gjøres ute, eller som forberedelse før dere Denne retten er fri for melk, gluten, egg, skalldyr og nøtter. øse, gryte, bålrigg 1. Bacalao har lang koketid, bruk derfor en bålrigg hvor gryten henger i en 3. En av de andre voksne kan sammen med barna vaske, rense og dele 9. Smak til med litt salt og pepper. UTSTYR: Skjærebrett, kniv, rotskreller, SLIK LAGER DU BACALAO SAMMEN MED BARNA Vask, rens og del opp grønnsakene. går på tur. 4. Følg beskrivelsen i oppskriften og legg alle ingrediensene lagvis i en stor gryte. 5. Heng gryten over bålet. Når barna skal se til bacalaoen eller smake litt, må en voksen holde i gryten eller kjettingen som gryten henger i. Vis barna at gryten beveger seg hvis man legger tyngde på kjettingen eller holder seg i den. 6. Bacalaoen er ferdig når potetene er gjennomkokt

20 WRAPS MED TEX MEX-FISK 800 g fiskefilet uten skinn og bein, 1. Del fisken i terninger på 3 cm. gjerne torsk, sei, lyr eller hyse 2. Bland hvetemel og tacokrydder i en tynn plastpose. 1 dl hvetemel 3. Ha fisken i posen sammen med melblandingen og bland forsiktig. ½ pk tacokrydder 4. Varm litt olje på en steketakke eller bålwok og stek fisketerningene. olje til steking 5. Bruk en stekespade og snu fisken forsiktig når den har fått god stekeskorpe. Fisken skal sprøstekes. TILBEHØR: 10 tortillawraps, gjerne fullkorn 1 isbergsalat 1 agurk 2 gulrøtter 1 liten boks mais KLARGJØR TILBEHØRET: 1. Pakk tortillawraps i grillfolie og varm dem. 2. Vask og rens isbergsalat og agurk, skjær dem i tynne strimler. 3. Vask, rens og riv gulrøttene på et rivjern. 4. Fyll tortillawraps med salat, agurk, gulrot og mais. Legg fisken over og ½ glass tacosaus ½ beger kesam grillfolie topp med tacosaus og kesam. Pakk sammen og server. TORSKEGRYTE 1 kg torskefilet uten skinn og bein 1. Skjær torskefileten i biter på 3 4 cm og del potetene i fire. 10 poteter, kokte og skrelte 2. Vask og rens sjalottløk og hvitløk. Del dem i skiver. 2 sjalottløk 3. Del oliven i to. 3 fedd hvitløk 4. Varm oljen forsiktig i en kjele. Surr sjalottløk og hvitløk til løken blir myk. 20 grønne oliven uten stein 2 ss olje 5. Tilsett de hakkede tomatene og oliven, og la sausen koke i noen minutter. 1 pk hakkede tomater ¼ ts kajennepepper 6. Legg i kokte poteter og fisk. La gryten trekke i 5 8 minutter 1 ts basilikum, tørket til fisken er gjennomkokt og potetene varme. Rist i kjelen noen salt og pepper ganger, men ikke rør rundt. 7. Smak til med kajennepepper, basilikum, litt salt og pepper. Denne retten er fri for egg, skalldyr og nøtter. Denne retten er fri for melk, gluten, egg, skalldyr og nøtter. Ønsker du å gjøre retten melkefri, server den uten kesam. UTSTYR: Skjærebrett, kniv, rotskreller, Vask, skrell og kok potetene. Vask, rens og del opp grønnsakene. rivjern, tynn plastpose, stekespade, Skjær fisken i biter. steketakke/bålwok eller en stor stekepanne Pakk fisken sammen med et fryseelement. VARMEKILDE: Gassbrenner, grill, bål 36 Vask, rens og del opp sjalottløk og hvitløk. UTSTYR: Skjærebrett, kniv, øse, kjele Skjær fisken i biter. VARMEKILDE: Stormkjøkken, gassbrenner, bål Pakk fisken sammen med et fryseelement. 37

UT OG SPISE 7 ENKLE SJØMATRETTER PÅ TUR. 7 enkle sjømatretter på tur

UT OG SPISE 7 ENKLE SJØMATRETTER PÅ TUR. 7 enkle sjømatretter på tur UT OG SPISE 7 ENKLE SJØMATRETTER PÅ TUR 7 enkle sjømatretter på tur Ut på tur med sjømat i sekken Maten er halve turen om turen er lang eller kort. Med sin korte tilberedningstid er fisk og annen sjømat

Detaljer

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein smør Potetmos 6 stk potet 1 dl melk 1 ss smør Tilbehør brokkoli Framgangsmåte 1 Skjær laksen

Detaljer

Kyllingfilet med gratinerte rotfrukter Onsdag 20 40 MIN 4 PORSJONER

Kyllingfilet med gratinerte rotfrukter Onsdag 20 40 MIN 4 PORSJONER Kyllingfilet med gratinerte rotfrukter Onsdag 20 40 MIN 4 PORSJONER INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet 2 ss flytende margarin 3 stk gulrot 2 stk persillerot 2 skive sellerirot 100 g revet parmesan 1 ts tørket

Detaljer

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær Gulrotsuppe Onsdag Tid 25 min TIPS: Noen poteter har mer stivelse i seg enn andre. Stivelse gjør at suppen tykner. Synes du suppen blir for tykk kan du ha i litt mer vann. - Du trenger 1 kg gulrot 5 hvitløksfedd

Detaljer

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min INGREDIENSER 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 ss olje til steking 1 stk gul paprika 1 stk rød paprika 4 stk vårløk 4 stk grove pitabrød 2 dl matyoghurt 4 stk salatblad

Detaljer

Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein 2 ss margarin, flytende 1 ts salt 0,5 ts pepper Mangosalat 1 stk mango 0,5 stk chili,

Detaljer

Enkle hverdagsretter med laks

Enkle hverdagsretter med laks Enkle hverdagsretter med laks Hverdagsretter med laks Alle er sultne og ingen orker å vente. Maten skal helst på bordet så fort som mulig. Da går mange for kjappe løsninger som gir lite næring. Tenk om

Detaljer

Enkle hverdagsretter med laks

Enkle hverdagsretter med laks Enkle hverdagsretter med laks Hverdagsretter med laks Alle er sultne og ingen orker vente! Likevel kan du velge gode, sunne hverdagsmiddager. Dette oppskriftsheftet gir deg seks gode forslag. God middag!

Detaljer

liker best som paprika, løk, sopp, squash, mais. Wook med ulike grønnsaker, skinke og ris er også godt.

liker best som paprika, løk, sopp, squash, mais. Wook med ulike grønnsaker, skinke og ris er også godt. Dette er et lite hefte fra maten vi lager når vi er på tur. Disse oppskriftene er henta fra boka «Liv og røre, matopplevelser i friluft» av Reidun Høines. Det finnes mange gode oppskrifter og tips i denne

Detaljer

Rask kyllingsalat Onsdag

Rask kyllingsalat Onsdag Rask kyllingsalat Onsdag 15 min Dette trenger du til 2 porsjoner 0,5 stk kylling, ferdig stekt 150 g aspargesbønner 8 stk sukkererter 0,5 stk sellerirot 0,5 stk salathode 1 stk mango 1 dl olje 1 stk sitron

Detaljer

Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag

Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag 20 40 MIN 4 PORSJONER INGREDIENSER 600 g renskåret svinekjøtt i strimler 2 ss margarin til steking 1 2 ts salt 1 4 ts pepper KÅL- OG KOKOSSALAT: 350 g hodekål

Detaljer

7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER

7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER RASK 7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER TORSKE- PANNE RASKE RETTER MED FISK! Vi vet at mange har lyst til å spise fisk oftere. Det er bare et hinder: man tror fisk betyr komplisert mat som tar lang

Detaljer

Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14)

Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14) Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14) ENKEL 20 40 MIN Ris kokt i kokosmelk får en deilig, eksotisk smak som passer godt til kylling. Stekt ananas med kokos setter prikken over i-en. 4 Porsjoner

Detaljer

KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED

KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED TASKE- KRABBE Taskekrabben er den vanligste krabben langs norskekysten, og kalles gjerne bare krabbe. Krabben bruker lang tid på å vokse i det kalde klare vannet.

Detaljer

Bakt torsk med pasta Onsdag 4 porsjoner 40-60 min Enkelt

Bakt torsk med pasta Onsdag 4 porsjoner 40-60 min Enkelt Bakt torsk med pasta Onsdag 4 porsjoner 40-60 min Enkelt INGREDIENT LIST 800 g torskefilet, uten skinn og bein 1 dl salt, grovt 400 g farfalle pasta Saus 1 stk fennikel, frisk 1 stk løk 1 stk sjalottløk

Detaljer

Enkle og supergode oppskrifter. På tur. Friluftseminar for barnehager

Enkle og supergode oppskrifter. På tur. Friluftseminar for barnehager Enkle og supergode oppskrifter På tur Friluftseminar for barnehager Tirsdag 29. april 2014 Hovedretter Pizza italian style - oppskrift for to pizzaer, beregn èn pizza til ca. 6 barn Pizzabunner, to stk:

Detaljer

ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med

ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med Gjør det t! OVNSBAKT LAKS MED SITRON 600 g 2 ss 4 ss laksefilet uten skinn og bein soyasauce sitron 2 ½ vårløk grønt eple hjertesalat avokado Salat Vi vet

Detaljer

Stekt laks med pæresalat Onsdag

Stekt laks med pæresalat Onsdag Stekt laks med pæresalat Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt 700 g laksefilet, uten skinn og bein 4 ss hvetemel 0,5 ts salt 0,5 ts pepper 4 stk pære 2 dl crème fraîche, lett Tilbehør potet Del laksen i stykker,

Detaljer

Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag MIN 4 PORSJONER

Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag MIN 4 PORSJONER Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag 20 40 MIN 4 PORSJONER INGREDIENSER 600 g renskåret svinekjøtt i strimler 2 ss margarin til steking 1 2 ts salt 1 4 ts pepper KÅL- OG KOKOSSALAT: 350 g hodekål

Detaljer

Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 4 PORSJONER

Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 4 PORSJONER Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 600 g laksefilet 1 ts salt 2 ss tandoorikrydder 1 ss rapsolje MYNTEYOGHURT: 3 dl matyoghurt 2 ss finhakket frisk mynte

Detaljer

ENKELT OG GODT. 7 retter du garantert lykkes med

ENKELT OG GODT. 7 retter du garantert lykkes med ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med Foto: Studio Dreyer-Hensley OVNSBAKT LAKS MED SITRON GJØR DET ENKELT! Vi vet at mange har lyst til å spise mer fisk, men at de tror det er så vanskelig å

Detaljer

Skrell gulrøttene, og kutt de i grove biter. Finhakk hvitløken. Ha dette sammen med smøret i en gryte og surr dette på middels varme i noen minutter.

Skrell gulrøttene, og kutt de i grove biter. Finhakk hvitløken. Ha dette sammen med smøret i en gryte og surr dette på middels varme i noen minutter. VERDENS BESTE GULROTSUPPE Onsdag 10 økologiske gulrøtter 2 ss smør 2 fedd hvitløk 1 ss revet ingefær 4 dl kyllingbuljong (min er fra helsekosten) 4 dl fløte/melk 1/2 sitron 1 appelsin Skrell gulrøttene,

Detaljer

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag 15-30 min Ca.1400 gr torskefilet 2 brokkoli 2 squash 4 rødløk 8 fedd hvitløk Sherry tomater Olivenolje Salt og pepper 1. Del squash, brokkoli og løk i passende biter.

Detaljer

Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør.

Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør. Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør. Stekt laks 600 g laksefilet 1 ss olje 1 dl tabasco Garlic Skjær laksefileten

Detaljer

Kyllingfilet med råkost Onsdag

Kyllingfilet med råkost Onsdag Kyllingfilet med råkost Onsdag Kyllingfilet med råkost er både sunt og svært raskt å tilberede. Middagen er ferdig servert på et kvarter INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet 1 ss flytende margarin til steking

Detaljer

NORSK ØRRET Elsket av kokker verden over

NORSK ØRRET Elsket av kokker verden over NORSK ØRRET Elsket av kokker verden over La deg inspirere med NORSK ØRRET Introduksjon Hvordan tilberede Norsk ørret vokser opp i de kalde, klare norske fjordene, hvor saltvann møter friskt smeltevann

Detaljer

LAKS PÅ GRILLEN IMPONERENDE ENKELT!

LAKS PÅ GRILLEN IMPONERENDE ENKELT! LAKS PÅ GRILLEN IMPONERENDE ENKELT! LAKS OG ANDRE FRISKE FRISTELSER TIL GRILLEN Sjømat er enkelt å tilberede. Fisken er alltid mør, det gjør den særlig godt egnet til grilling. Her er noen enkle tips og

Detaljer

Mat og helse for 4. trinn

Mat og helse for 4. trinn Mat og helse for 4. trinn Uke 41-46 Tirsdager fra kl. 14:30 16:30 Ansvarsfordeling rullerer fra uke til uke. Hele 4. trinn spiser sammen når maten er klar. Partallsuker: 4a Oddetallsuker: 4b Beskrivelse:

Detaljer

Kyllingfilet med poteter i tomatsaus Onsdag Det er hverdager det er flest av. Her er en god hverdagsmiddag med kyllingfilet som er ferdig på

Kyllingfilet med poteter i tomatsaus Onsdag Det er hverdager det er flest av. Her er en god hverdagsmiddag med kyllingfilet som er ferdig på Kyllingfilet med poteter i tomatsaus Onsdag Det er hverdager det er flest av. Her er en god hverdagsmiddag med kyllingfilet som er ferdig på 2 PORSJONER INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet 1 ss margarin til

Detaljer

Fiskegryte med grønnsaker

Fiskegryte med grønnsaker Fiskegryte med grønnsaker 4 porsjoner 20-40 min Enkelt 400 g torskefilet, uten skinn og bein 1 stk vårløk 2 stk gulrot 2 skiver kålrot 4 stk potet 2 dl vann 1 ss hvetemel 2 dl melk 0,5 terning fiskebuljong

Detaljer

Rask kyllingsalat Onsdag

Rask kyllingsalat Onsdag Rask kyllingsalat Onsdag Denne middagen har du alltid tid til... 15 min Dette trenger du til 2 porsjoner 0,5 stk kylling, ferdig stekt 150 g aspargesbønner 8 stk sukkererter 0,5 stk sellerirot 0,5 stk

Detaljer

Tortilla med laks Onsdag UNDER 20 MIN 2 PORSJONER

Tortilla med laks Onsdag UNDER 20 MIN 2 PORSJONER Tortilla med laks Onsdag UNDER 20 MIN 2 PORSJONER 200 g potet i terninger 1 ss olje 1 ss grovhakket løk 4 stk egg 2 ss vann 2 ss bladpersille 1 ss finhakket tørket dill 1 ss hakket tørket gressløk 3 ss

Detaljer

Kutt squash og paprika i terninger og ha det i pannen sammen med løken og litt salt. Stekes til det har fått en gyllen farge.

Kutt squash og paprika i terninger og ha det i pannen sammen med løken og litt salt. Stekes til det har fått en gyllen farge. Lun quinoa-salat Onsdag Ingredienser: 2 dl quinoa 2 dl quinoa 0.5 gul løk 1 squash 1 avocado 1 grønn paprika 1 ss soltørket tomat, hakket 6 oliven 1 ss olivenolje frisk bladpersille cashewnøtter Fremgangsmåte

Detaljer

Reker med couscous Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt

Reker med couscous Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt Reker med couscous Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt INGREDIENT LIST 400 g reker, uten skall 4 dl vann 1 terning grønnsaksbuljong 1 ss olje 4 dl couscous 2 fedd hvitløk 2 stk paprika, rød 1 ss olje 125

Detaljer

OPPSKRIFTSHEFTE FOR DALELIA BARNEHAGE

OPPSKRIFTSHEFTE FOR DALELIA BARNEHAGE OPPSKRIFTSHEFTE FOR DALELIA BARNEHAGE Sunn kost Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet Retningslinjer for mat og måltider i barnehager som vi forholder oss til. Barnehagen er en pedagogisk og helsefremmende

Detaljer

Oppskrifter på garantert gode pølser

Oppskrifter på garantert gode pølser Det er mye kjøtt i de beste pølsene Foto: H2W, Dreyer/Hensley Styling: Nina Sjøen, Paul Løwe Oppskrifter på garantert gode pølser www.gilde.no Garantert gode pølser De beste pølsene er de som er garantert

Detaljer

TORSK TIL HVERDAG OG FEST

TORSK TIL HVERDAG OG FEST TORSK TIL HVERDAG OG FEST TORSK Knapt noen fisk er så allsidig og så høyt verdsatt som den norske torsken. Den er perfekt til hverdagsretten der tiden er knapp, familien er sulten og du har behov for en

Detaljer

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat Brokkoli, kål, rosenkål, grønn paprika, erter, Kiwi, spinat, asparges, pærer, grønne epler, salat. Lun laksesalat med avokado og spinat 300 g laksefilet i biter (gjerne Salma) 120 g spinat 80 g avocado

Detaljer

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 300 g laksefilet i terninger 4 stk finhakkede sjalottløk 1 2 stk finhakket rød chili saft og finrevet skall av 1 stk lime 1 ss margarin 3 dl vann 2 dl

Detaljer

Dugnad 17. juni 2008 Stakkevollan barnehage. Oppskriftshefte. Internasjonal mat

Dugnad 17. juni 2008 Stakkevollan barnehage. Oppskriftshefte. Internasjonal mat Dugnad 17. juni 2008 Stakkevollan barnehage Oppskriftshefte Internasjonal mat Kjøttdeig med grønnsaker (dobbel porsjon) 1 kg kjøttdeig 4 gulrøtter 1 purreløk 4 paprika (forskjellige farger) 1 stk løk 1

Detaljer

Makrell enkle retter med en smak av sommer

Makrell enkle retter med en smak av sommer Makrell enkle retter med en smak av sommer Lyse sommernetter, blikkstille hav og gode venners lag har en smak, og det er smaken av grillet makrell. Makrellen tilbringer vinteren på dypt vann utenfor Sørvest-Norge,

Detaljer

MEKSIKANSK FISKEGRYTE- Stormkjøkken

MEKSIKANSK FISKEGRYTE- Stormkjøkken MEKSIKANSK FISKEGRYTE- Stormkjøkken Dette trenger du til ca 10 barn. 800 gr fiskefilet gjærne torsk, sei, lyr, eller hyse 3 poteter 1 sjarlott løk Liten purreløk 1 rød paprika 2 ss flytende margarin 1

Detaljer

Geitmyra juniorkokk Fisk fra nord og sør

Geitmyra juniorkokk Fisk fra nord og sør Geitmyra juniorkokk Fisk fra nord og sør Et kurs ved Geitmyra matkultursenter for barn med Mai Linn Muskaug Kursrekken er gjennomført med støtte av Eckbos Legater CEVICHE Ceviche er en rett fra Sør-

Detaljer

Grønnsaksuppe Onsdag. Per porsjon: 165 kcal En god suppe som varmer når høsten kommer og det begynner å bli kaldt. Sunn og god.

Grønnsaksuppe Onsdag. Per porsjon: 165 kcal En god suppe som varmer når høsten kommer og det begynner å bli kaldt. Sunn og god. Grønnsaksuppe Onsdag Per porsjon: 165 kcal En god suppe som varmer når høsten kommer og det begynner å bli kaldt. Sunn og god. Grønnsaksuppe 100 g byggryn, tørre 250 g gulrot 250 g kålrot 2 stk løk 1 stk

Detaljer

Forvarm ovnen til 180 grader. Legg blomkålen i en ildfast form. (Om du skal bruke rester av kylling eller skinke kan du legge det også i formen).

Forvarm ovnen til 180 grader. Legg blomkålen i en ildfast form. (Om du skal bruke rester av kylling eller skinke kan du legge det også i formen). Blomkålgrateng 30 min Dette trenger du til 4 porsjoner 1 kg blomkålbuketter 0,5 ts muskat 60 g gulost, revet 25 g smør 25 g hvetemel 3 dl melk salt og nykvernet pepper 2 ss griljermel Slik gjør du det:

Detaljer

Hjemmelagde fiskepinner Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt

Hjemmelagde fiskepinner Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt Hjemmelagde fiskepinner Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt 600 g torskefilet, uten skinn og bein 4 ss hvetemel 0,5 ts pepper 1 stk egg 2 ss melk 1 dl griljermel 3 ss margarin, flytende Potetmos 5 stk potet

Detaljer

Fullkornspasta med kjøttdeig og tomatsaus

Fullkornspasta med kjøttdeig og tomatsaus Fullkornspasta med kjøttdeig og tomatsaus 2 pk. kjøttdeig (á 400 g), velg enten karbonade-, kylling- eller svinekjøttdeig 1 pk. fullkornspasta 4 små løk, finhakket 4 fedd hvitløk, finhakket 2 boks hakkede

Detaljer

ORIGINALMENY / 3 DAGER

ORIGINALMENY / 3 DAGER Foto: Stian Broch Tips! Har du ikke en stekepanne som rommer alt sammen? Legg bacon- og grønnsaksblandingen i en ildfast form, hell eggeblandingen over og fordel tomater på toppen. Bak i ovn ved 150 grader.

Detaljer

Slik blir du en ekte grillkonge!

Slik blir du en ekte grillkonge! Slik blir du en ekte grillkonge! Posted on May 19, 2014 by felles Hvordan ta grillmaten til nye høyder? Her er oppskriftene som gir vann i munnen! Pølser med lomper på engangsgrillen er både enkelt og

Detaljer

Makrell. enkle retter med en smak av sommer

Makrell. enkle retter med en smak av sommer Makrell enkle retter med en smak av sommer Grillet lettgravet makrell Lyse sommernetter, blikkstille hav og gode venners lag har en smak, og det er smaken av grillet makrell. Makrellen tilbringer vinteren

Detaljer

Vandreleiren 2006 Primitiv kokebok

Vandreleiren 2006 Primitiv kokebok Vandreleiren 2006 Primitiv kokebok COWBOY BRØD...3 KRYDDERSMØR...4 BOLLER...5 GRØNNSAKER I WOK...6 INNBAKT PIZZA...7 EPLEKAKE...9 FYLTE PANNEKAKER...11 STEKT LAKS...14 COWBOY BRØD Ca 5 dl mel ½ ss bakepulver

Detaljer

Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk

Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk Hot og godt! Dette er fjerde del i en kursrekke over fire kvelder om ulike matlagingsteknikker. Oppskriftene finner du også i oppskriftbasen vår. De andre kursene i rekken

Detaljer

KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER

KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 stk gulrot 1 stk grønn squash Ostesaus: 2 ss smør 4 ss hvetemel ca. 6 dl melk ca. 2 dl revet hvitost 4 ss hakket frisk basilikum

Detaljer

Grønnsakssuppe Onsdag

Grønnsakssuppe Onsdag Grønnsakssuppe Onsdag Denne enkle, men veldig gode suppen lager du på 1 2 3. En hverdagsoppskrift både barn og voksne setter pris på. Vanskelig? Enkel Tid 20 min TIPS: Suppen er like god uten pølser, dersom

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO 1 Innhold FORORD...3 1. GENERELT OM MAT OG DRIKKE...4 2. MÅLTIDER...5 2.1 Serveringsfrekvens...5 2.2 Måltidet skal være ramme for økt trivsel...5 2.3 Hygiene...6 2.4 Mat og måltider skal være en del av

Detaljer

AnbefAlt Av 7 retter barna liker

AnbefAlt Av 7 retter barna liker Anbefalt av 7 retter barna liker FISK for barn Når du skal få barn til å like fisk, har vi flere gode råd til deg. La dem prøve fisk i ulike varianter. Er de glad i fargen rosa, server laks. Syns de det

Detaljer

BYGG- OG HVETERIS. Tilbered Bygg- og Hveteris Express i vannbad på 5 minutter eller i mikro en på 90 sekunder.

BYGG- OG HVETERIS. Tilbered Bygg- og Hveteris Express i vannbad på 5 minutter eller i mikro en på 90 sekunder. e n k e lt å t i l b e r e d e sunne og gode oppskrifter BYGG- OG HVETERIS Tilbered Bygg- og Hveteris Express i vannbad på 5 minutter eller i mikro en på 90 sekunder. finn flere oppskrifter på www.mollerens.no

Detaljer

Pasta med laks Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Pasta med laks Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Pasta med laks Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein 4 pors pasta 3 dl matfløte 2 dl parmesanost 2 ss basilikum, frisk salt Tilbehør grønnsaker Framgangsmåte

Detaljer

Fremgangsmåte for å lage Laksepudding

Fremgangsmåte for å lage Laksepudding Fremgangsmåte for å lage Laksepudding av Elev Elevsen og Medelev Hjelpersen Manus til Photostory 3: I denne digitale presentasjonen skal du få lære å lage Laksepudding, som du ser på oppskriften her. Det

Detaljer

FAMILIENS FISKESPRELL

FAMILIENS FISKESPRELL FAMILIENS FISKESPRELL Hverdagsfavoritter for store og små GODE SJØMATMIDDAGER Dette heftet er fullt av gode og enkle hverdagsretter som passer for hele familien. La barna være med å bestemme hvilken rett

Detaljer

Geitmyra juniorkokk Havets gleder

Geitmyra juniorkokk Havets gleder Geitmyra juniorkokk Havets gleder Et kurs ved Geitmyra matkultursenter med Hans Edvard Reppen Høsten 2015 Kursrekken er gjennomført med støtte av Eckbos Legater Saltbakt rødspette Saltbaking er en spennende

Detaljer

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver

Detaljer

POTET- OG PURRELØKSUPPE EKSPRESSMENY. med bacon og krutonger. Suppe: Bacon: BASISVARER: Salt, pepper, solsikke-/rapsolje.

POTET- OG PURRELØKSUPPE EKSPRESSMENY. med bacon og krutonger. Suppe: Bacon: BASISVARER: Salt, pepper, solsikke-/rapsolje. Tips: Litt nykvernet sort pepper, kaldpresset olivenolje og revet muskatnøtt er godt å tilsette ved servering. Ønsker du en rikere smak på suppen, kan du tilsette en fløteskvett, crème fraîche eller rømme

Detaljer

REKER 7 VELSMAKENDE RETTER

REKER 7 VELSMAKENDE RETTER REKER 7 VELSMAKENDE RETTER REKECOCKTAIL MED NY VRI REKER 2 skiver loff 2 hjertesalat ½ agurk mango 4 ss majones 2 ss soyasaus lime De norske rekene vokser opp dypt nede i kaldt, klart vann. Det er det

Detaljer

OPPSKRIFTER PÅ TØRRFISK KLIPPFISK BOKNAFISK

OPPSKRIFTER PÅ TØRRFISK KLIPPFISK BOKNAFISK OPPSKRIFTERPÅTØRRFISK KLIPPFISK BOKNAFISK Accomodata En av de mest tradisjonsrike rettene fra Liguriaområdet, Genova. Dette er en gryterett på tørrfisk. Basert på 4 porsjoner 600 gram tørrfisk utvannet

Detaljer

ANBEFALT AV. 7 retter barna liker

ANBEFALT AV. 7 retter barna liker ANBEFALT AV 7 retter barna liker PASTALAKS FISK FOR BARN Når du skal få barn til å like fisk, har vi flere gode råd til deg. La dem prøve fisk i ulike varianter. Er de glad i fargen rosa, server laks.

Detaljer

Mai 2011 # 3. God sommer med SALMA

Mai 2011 # 3. God sommer med SALMA Mai 2011 # 3 God sommer med SALMA 600 g SALMA Ponzusaus 1 dl ponzu saus (fåes på asiatiske butikker) ½ dl Kikkoman soyasaus 2 ts sukker ½ lime, presset 2 vårløk, finhakket 2 ts fersk ingefær, finhakket

Detaljer

Geitmyra juniorkokk Bare rot!

Geitmyra juniorkokk Bare rot! Geitmyra juniorkokk Bare rot! Et kurs ved Geitmyra matkultursenter med Hans Edvard Reppen Høsten 2015 Kursrekken er gjennomført med støtte av Eckbos Legater Sylta beter Sylting er en gammel konserveringsmetode

Detaljer

Nå er Danmarks mest solgte frossensuppe endelig i Norge! VINN. PARTY-kasseroller SE PÅ BAKSIDEN OPPSKRIFTER MED FERDIG SUPPE

Nå er Danmarks mest solgte frossensuppe endelig i Norge! VINN. PARTY-kasseroller SE PÅ BAKSIDEN OPPSKRIFTER MED FERDIG SUPPE Nå er Danmarks mest solgte frossensuppe endelig i Norge! VINN PARTY-kasseroller SE PÅ BAKSIDEN OPPSKRIFTER MED FERDIG SUPPE En god suppe skal tilberedes med stor tålmodighet. Men ikke tilfeldigvis din.

Detaljer

Forord... 5. Aktiv hverdag... 7. Barn og kosthold... 9. Matlaging ute sammen med barn... 13. I den sorte gryte... 29. I steinovn...

Forord... 5. Aktiv hverdag... 7. Barn og kosthold... 9. Matlaging ute sammen med barn... 13. I den sorte gryte... 29. I steinovn... Forord... 5 Aktiv hverdag... 7 Barn og kosthold... 9 Matlaging ute sammen med barn... 13 I den sorte gryte... 29 I steinovn... 53 2010 Vormedal Forlag, Haugesund www.vormedalforlag.no Mat fra naturen...

Detaljer

Kyllingwok med fullkornsnudler Onsdag

Kyllingwok med fullkornsnudler Onsdag Kyllingwok med fullkornsnudler Onsdag Kyllingwok med fullkornsnudler 600 g kyllingfilet 1 ss olje 1/2 ts salt 1/2 ts pepper 1 stk løk 2 stk gulrot 1/2 stk brokkoli 200 g hodekål 1 pk frisk babymais 1 stk

Detaljer

godt, sunt, enkelt og raskt

godt, sunt, enkelt og raskt meny2001 1,6 kg blåskjell 200 gr usaltet smør 1 fedd hvitløk 10 stk soltørket tomat (evt 1 frisk tomat) 2 stk sjalottløk 1 skive spekeskinke 10 blader basilikum 2 ss tomatpuré 1/2 ts salt 1/4 ts pepper

Detaljer

Kantinesprell Oppskriftshefte for videregående skole

Kantinesprell Oppskriftshefte for videregående skole Kanti nesprelll Oppskriftshefte for videregående skole Innhold Kalde retter Grove bagetter med laksefilet og chili, mango & karrimajones... 3 Wraps med røkelaks... 4 Grove bagetter med reker og karrimajones...

Detaljer

Grønn wok med cashewnøtter Onsdag

Grønn wok med cashewnøtter Onsdag Grønn wok med cashewnøtter Onsdag Ingredienser: 2 4 personer 1 liten/mellomstor brokkoli 100 g aspargesbønner 100 g renset grønnkål 50 g grovhakkede cashewnøtter 1 rød chili, renset for frø og finstrimlet

Detaljer

Sunt og. supergodt. Et kurs med Geitmyra matkultursenter for barn og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Sunt og. supergodt. Et kurs med Geitmyra matkultursenter for barn og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Sunt og supergodt Utviklet av Geitmyra matkultursenter for barn www.geitmyra.no www.nasjonalforeningen.no Et kurs med Geitmyra matkultursenter for barn og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Geitmyra matkultursenter

Detaljer

Inspirasjon til Bra Mat. for deg med diabetes 2, hjerte- karsykdommer, KOLS

Inspirasjon til Bra Mat. for deg med diabetes 2, hjerte- karsykdommer, KOLS Inspirasjon til Bra Mat for deg med diabetes 2, hjerte- karsykdommer, KOLS INNHOLD Bakt laks med soya, ingefær og chili Bakt torsk med soya, ingefær og chili Ratatouille Rotmos Byggris Salat Havre- og

Detaljer

Bruk ledig tid til å plukke av alt fiskekjøttet, og samle dette i den store kjelen.

Bruk ledig tid til å plukke av alt fiskekjøttet, og samle dette i den store kjelen. Oppskrift og detaljert framgangsmåte Arnstein s fiskegrateng Det var nylig (jan. 09) tilbud (kr 59,90/kg) på fersk lofotskrei her jeg bor (Skien), og som den fiskeelskeren jeg er, kjøpte jeg 8 kg. De fleste

Detaljer

Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk

Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk Taco på norsk! Dette er første del i en kursrekke over fire kvelder om ulike matlagingsteknikker. Oppskriftene finner du også i oppskriftbasen vår. De andre kursene i rekken

Detaljer

ET HAV AV MULIGHETER

ET HAV AV MULIGHETER ET HAV AV MULIGHETER meny Marinert laks à la Gastronomisk Institutt 500 g laksefilet Marinade 500 g sukker 490 g salt 1dl sake Pepperblanding 30 g sort helpepper 20 g hvit helpepper ristes i varm panne

Detaljer

SMAKFULLE FISKESPRELL

SMAKFULLE FISKESPRELL SMAKFULLE FISKESPRELL Spennende sjømat for hele familien SJØMAT PÅ NYE MÅTER Vi vet at mange har lyst til å spise mer fisk, men tror at det er vanskelig å lage sjømatretter som hele familien liker. Derfor

Detaljer

Lynstekt kylling i kokosmelk Onsdag

Lynstekt kylling i kokosmelk Onsdag Lynstekt kylling i kokosmelk Onsdag Ingredienser - 4 personer 2 3 kyllingfileter 2 bakepoteter 1 brokkolihode 1 frisk chili 2 fedd hvitløk 2 ss rapsolje 1 ts karri 1 boks kokosmelk Saften av en sitron

Detaljer

Skap påskestemning med sild!

Skap påskestemning med sild! Skap påskestemning med sild! Koriander og ingefærsild 5 eddikmarinerte sildefileter 4 dl vann 3,5 dl sukker 2 dl eddik, 7 % 1 rødløk i skiver 50 g frisk ingefær 1 ss korianderfrø 1 bunt frisk koriander

Detaljer

Hellstrøms fiskegryte 15-30 min

Hellstrøms fiskegryte 15-30 min Hellstrøms fiskegryte 15-30 min 2 kg blåskjell 800 g valgfri fiskefilét 4 store poteter 1/2 loff 1 løk 4 fedd hvitløk 500 g tomater eller cherrytomater 1 kvist timian 1/4 ts kajennepepper 2 ss olivenolje

Detaljer

Geitmyra juniorkokk Lam fra sør og nord

Geitmyra juniorkokk Lam fra sør og nord Geitmyra juniorkokk Lam fra sør og nord Et kurs ved Geitmyra matkultursenter med Hans Edvard Reppen Høsten 2015 Kursrekken er gjennomført med støtte av Eckbos Legater Lammeboller Høst er sessong for lam,

Detaljer

Oppskrifter. til inspirasjon

Oppskrifter. til inspirasjon Oppskrifter til inspirasjon Stekt steinbit i rømmesaus med mandeldryss og grønn festblanding 30 minutter Til 3 porsjoner 600 g Fiskemannen Steinbitfilet 6 ss rømme 30 g mandler 500 g grønn festblanding

Detaljer

4 PORSJONER. INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet, à 120 g 1 2 ts salt 1 2 ts pepper 2 ss margarin til steking

4 PORSJONER. INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet, à 120 g 1 2 ts salt 1 2 ts pepper 2 ss margarin til steking Kyllingfilet med rotgrønnsaker og fetaost Onsdag 20 40 MIN Saftig, norsk kyllingfilet på sitt beste, servert med salat av gode rotgrønnsaker. Det slår aldri 4 PORSJONER INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet,

Detaljer

Skap påskestemning med sild!

Skap påskestemning med sild! Skap påskestemning med sild! Koriander og ingefærsild 5 stk eddikmarinerte sildefileter 2 dl eddik, 7 % 4 dl vann 3 1/2 dl sukker 2 ss eplecidereddik 1 ts brunt sukker 1 dl olivenolje 1 stk rødløk i skiver

Detaljer

Rått og godt med hjemmelaget SUSHI

Rått og godt med hjemmelaget SUSHI Rått og godt med hjemmelaget SUSHI Bruker du disse tipsene kan du imponere med lekker og velsmakende sushi. I Norge har vi tilgang på noen av verdens beste råvarer fra havet, og de fleste dagligvarebutikker

Detaljer

Utematkurs 4. november 2015 en liten jukselapp!

Utematkurs 4. november 2015 en liten jukselapp! Utematkurs 4. november 2015 en liten jukselapp! Tekst: Bjørn Godal Foto: Maria Almli Bål til matlaging For å få et godt matlagingsbål trenger du god ved. Finkløyvd eller relativt tynn, tørr ved gjør at

Detaljer

Julemiddager som imponerer. uten stress

Julemiddager som imponerer. uten stress Julemiddager som imponerer uten stress Julelaks med pepperrotkrem og frisk salat Tid til å være sammen Alle middager trenger ikke være så vanskelige. Du får en perfekt laks i stekeovnen, en delikat rett

Detaljer

Kjøttboller med penne og tomatsalsa

Kjøttboller med penne og tomatsalsa Kjøttboller med penne og tomatsalsa Laks med couscous Serveringsforslag Blåskjellgryte med tomat og squash Kylling med chili og kokosmelk Pannestekt torsk med hvit stappe Sunnhetsveilederen 2873/684 279

Detaljer

Torsk på nye måter SEKS raske OPPSKrIFTEr

Torsk på nye måter SEKS raske OPPSKrIFTEr Torsk på nye måter SEKS raske OPPSKRIFTER Kirkenes de luxe! CORNFLAKES-STEKTE TORSKENUGGETS Dette trenger du til 4 porsjoner. 600 g torskefilet uten skinn og bein 2 stk egg 2 ss søt chilisaus 4 dl Cornflakes

Detaljer

ORIGINALMENY / DUO. Ristede mandler, pinjekjerner eller andre nøtter er også veldig godt å tilsette i suppa ved servering.

ORIGINALMENY / DUO. Ristede mandler, pinjekjerner eller andre nøtter er også veldig godt å tilsette i suppa ved servering. Foto: Stian Broch Tips! Ristede mandler, pinjekjerner eller andre nøtter er også veldig godt å tilsette i suppa ved servering. HVIT BØNNESUPPE med bacon og hvitløksbrød MIDDELS Bønnesuppe 150 g bacon i

Detaljer

Smak & Eleganse. oksesjysaus kyllingsjysaus svinesjysaus

Smak & Eleganse. oksesjysaus kyllingsjysaus svinesjysaus Smak & Eleganse oksesjysaus kyllingsjysaus svinesjysaus Kyllinglår med ris og ratatuolli 10 stk kyllinglår TORO Parboild Ris 65 g TORO kyllingsjysaus pastøs 1 l vann olivenolje 1 stk squash 1 stk aubergine

Detaljer

SMAKFULLE oppskrifter MED PHILADELPHIA LIGHT

SMAKFULLE oppskrifter MED PHILADELPHIA LIGHT SMAKFULLE oppskrifter MED PHILADELPHIA LIGHT HVITLØK & Urter Philadelphia elsker all mat sk pp riftene er 10 ti l O P o rsjone r Philadelphia er en mild kremost som passer til både varm og kald mat. Den

Detaljer

V Å R R U E R. Tips og ideer. Prøv vår nye Tex Mex rull fra Daloon! www.marexim.no

V Å R R U E R. Tips og ideer. Prøv vår nye Tex Mex rull fra Daloon! www.marexim.no Tips og ideer V Å R R U LL E R Prøv vår nye Tex Mex rull fra Daloon! Ønsker du å spise sunt og samtidig ha maten raskt ferdig? Daloon vårruller er enkle å tilbedrede, smakfulle og innbydende. Fyllt med

Detaljer

Salater fra Montebello

Salater fra Montebello Salater fra Montebello Grønn linsesalat 6 dl grønne linser 1 ½ pakke med ruccula 6 stenger stangselleri 300 g feta i tern 6 ss ristet pinjekjerner 9 ss hvitvinseddik Litt salt Litt chilisaus 9 ss olje

Detaljer

RÅD FOR ET SUNNERE KOSTHOLD. Små grep, stor forskjell

RÅD FOR ET SUNNERE KOSTHOLD. Små grep, stor forskjell RÅD FOR ET SUNNERE KOSTHOLD Små grep, stor forskjell HVORFOR SPISE SUNT? Det du spiser påvirker helsen din. Å spise sunt og variert, kombinert med fysisk aktivitet er bra både for kropp og velvære. Spiser

Detaljer

Sånn gjør du: Tilbered produktet i ovn i GN bakk. Kok basmatiris. Til 10 personer trenger du:

Sånn gjør du: Tilbered produktet i ovn i GN bakk. Kok basmatiris. Til 10 personer trenger du: Tilbered produktet i ovn i GN bakk. Kok basmatiris 2500 g Findus Seigryte Créative m/mango og bønner i tomat-/kokossaus 650 g ris 1 ts salt Muligheter tilberedning: Tilberedningstider og temperaturer varierer

Detaljer

Geitmyra juniorkokk Frittata og kryddereple

Geitmyra juniorkokk Frittata og kryddereple Geitmyra juniorkokk Frittata og kryddereple Et kurs ved Geitmyra matkultursenter med Hans Edvard Reppen Høsten 2015 Kursrekken er gjennomført med støtte av Eckbos Legater Eggepanne med potet og spinat

Detaljer