ÅRSPLAN 2014/2015 YTTERØY BARNEHAGE SKOGSTJERNA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2014/2015 YTTERØY BARNEHAGE SKOGSTJERNA"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2014/2015 YTTERØY BARNEHAGE SKOGSTJERNA

2 1. Generelt om Ytterøy barnehage Høsten 2014 er det 32 barn i alderen 1-5 år som har tilhold i Ytterøy barnehage. Vi vokser stadig og det er jo flott. Vi holder nå til i 3 bygg, 1 2 åringene i Skogstjerna, 3 4 åringene i Prestekragen og det eldste kullet har storparten av dagen sitt virke i Kvitveisa. Det er ikke den beste løsningen å være fordelt på 3 bygg, men vi synes vi har funnet et system som gjør at det fungerer. Når det gjelder kurs for ansatte prioriterer vi kurs som Levanger kommune tilrettelegger for oss. Denne vinteren har vi 2 ansatte som skal være med på samlinger der temaet blir musikk og forming. Det er forelesere fra Dronning Mauds minne Høyskole som holder kursene. Barnehageåret 2014/2015 er Ytterøy barnehage og skole med i et Nordplus prosjekt sammen med Frosta skole og 4 barnehager der. Vi skal ha en lærerutveksling med 1 barnehage og 1 skole i Litauen. Vi ønsker å bli bedre kjent med deres kultur og barnehage - og skolesystem. Ytterøy barnehage skal i tillegg ha en utdannet sosialarbeider fra Litauen værende her i 5 måneder. Grønt Flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot blant annet barnehager. Formålet med Grønt Flagg er å sikre bærekraftig utvikling gjennom miljøopplæring. Våren 2014 fikk Ytterøy barnehage godkjent sin første handlingsplan så høsten 2014 kan vi søke om sertifisering. Blir vi godkjent får vi tildelt det grønne flagget. Ytterøy barnehage bruker kartleggingsverktøyet TRAS på barna fra de er 2 år der vi ser dette kan være et godt hjelpemiddel. Vi har også observasjonsskjemaet ALLE MED som kan brukes til barn fra 1 år. Dette er en årsplan som må sees i sammenheng med vår virksomhetsplan og periodeplanene som utarbeides hver måned.

3 2. Dokumentasjon a) Barnas egne permer b) Digitale bilder c) Dagsrapport på tavla i Prestekragen og døra i Skogstjerna d) Oppsummering av måneden som har gått på den neste månedsplanen. e) Barnas produkter f) Bilder på e-post til foreldrene 3. Barnegruppa Vi starter denne høsten med ei barnegruppe på 32 barn, der kjønnsfordelinga er 14 jenter og 18 gutter. 6 barn har sitt siste år i barnehagen. 18 av barna er minoritetsspråklige barn, det vil si barn der begge foreldrene er fra et land som ikke er Norge, Danmark, Sverige eller England. 4. Skoleklubb Det er 6 barn, 1 gutt og 5 jenter som nå har sitt siste år i barnehagen og de har skoleklubb en dag i uka. Informasjon om innholdet på skoleklubben får de aktuelle familiene.

4 5. SPRÅK Ytterøy barnehage har mange minoritetsspråklige barn og da spesielt mange fra Litauen. Dette gir oss utfordringer når det gjelder språkopplæring. Dette barnehageåret vil vi jobbe mer aktivt med språkgrupper der vi tar for oss ulike hverdagslige ord og uttrykk Merkedager Planleggingsdag, barnehagen stengt Kosedyrdag Foreldremøte Ukene 43, 44 Foreldresamtaler Skoleklubben besøker 1/2 klasse kl Forutkafe Kursdag for personalet, barnehagen stengt. Nissemarsj med grøtspising på skolen og 2010 barna Juleavslutning Julaften er barnehagen åpen til kl ved behov 29.12,30.12 Barnehagen åpen ved behov Nyttårsaften er barnehagen åpen fram til kl ved behov Planleggingsdag. Barnehagen stengt klassen besøker barnehagen

5 Karneval (samme dag som skolen) Litauens nasjonaldag Skoleklubben besøker 1. og 2. klassen Kursdag for ansatte, barnehagen stengt Foreldremøte Besøksdag (Besteforeldredag) Gul fest Barnehagen åpen til kl ved behov Ukene 16 og 17 Foreldresamtaler Skoleklubben besøker skolen kl Planleggingsdag. Barnehagen stengt 5.06 Danmarks nasjonaldag Russlands nasjonaldag Sommeravslutning kl Islands nasjonaldag Ukene 29 og Sommerstengt Planleggingsdag. Barnehagen stengt Skoleklubben har som mål å komme seg på minimum 2 fredagskafeer i løpet av året.

6 DAGSRYTME SKOGSTJERNA HØST Barnehagen åpner. Kl 8 Frokost (Barnehagen ordner med mat) Frileik Ca Kl Begynner vi å kle på for å gå ut, sjekker bleier først. Organiserte aktiviteter legges til tiden før vi går ut / i stedet for å gå ut / eller at vi går tidligere inn Kl Begynner vi å gå inn. Samlingsstund, gjerne rundt bordet, synger sanger, prater litt. Håndvask Kl 11 Lunsj Brødskiver og pålegg, melk og frukt Bleieskift og legging Alt etter vær etc går vi ut, eller er inne på ettermiddagen Ca kl Ettermiddagsmat; litt brødmat, melk og frukt Frileik Bleieskift Rydder sammen til bordaktiviteter eller går over til Prestekragen. Kl Barnehagen stenger

7 Skogstjerna barnehageåret 2014/2015 Tema: Antall, rom og form og lyder og musikk MÅNED TEMA HVA VI SKAL GJØRE SEPTEMBER Tilvenning Bli trygge på og kjent med hverandre og barnehagen. Bli vant med barnehagehverdagens rutiner og aktiviteter. OKTOBER Antall rom og form Traktorprosjekt hvor vi bruker ulike former til å lage traktorer. Vi lager en stor traktor som kan være et lite rom i det større rommet. Maler ulike former og tar i bruk ulike puslespill og puttekasser for gjenkjennelse av former. NOVEMBER Musikk Forut Lytte til forskjellige typer musikk, danse, synge. Bruke bevegelsessanger slik at også de minste barna kan være med på bevegelsene selv om de ikke kan ordene. Dette barnehageåret har Forut-aksjonen fokus på landet Nepal og vi tenker at de største barna i Skogstjerna kan være med på deler av dette opplegget sammen med de store barna i Prestekragen. Forut-kafè Foreldre/foresatte kan ta med seg barn fra Skogstjerna inn til Prestekragen på kafé. Vi tar også gjerne imot besøk i Skogstjerna, men kafeen er i Prestekragen. DESEMBER Advent og jul I barnehagen legger vi opp til ei tradisjonell adventstid som skal være preget av ro og hygge. Vi har adventsstund hver dag, hvor vi synger julesanger, tenner lys og trekker adventskalender. I kalenderen kommer det hver dag en sang vi skal synge. Barna skal få høre om hvorfor vi feirer jul. Vi baker, lager julegaver og øver noen sanger til juleavslutninga 16. desember. Vi har nissefest med julegrøt før jul. JANUAR Antall, rom og form Sammenligning av størrelser; stor, liten, mindre, større. Plassering; aktivt bruke begrep i lek som

8 MÅNED TEMA HVA VI SKAL GJØRE FEBRUAR MARS Vinter - Snøforming og farger Musikk, lyder og rytmer Antall, rom og form Besøksdag (Besteforeldredag) over, under, ved siden av osv. Bruke is, snø og vann til formingsaktiviteter, Tine snø og is, fokus på ulike farger Lage rytmeinstrument til karnevalet. Karneval Musikk og lyder, ulike sangleker og gjenkjenning av lyder av for eksempel dyr og kjøretøy Aktiviteter som utvikler romfølelse og retningssansen. Lage små rom i rommet også i uteleken ved bruk av snø og is. Barna blir kjent med formen på sin forbokstav. 20. mars arrangerer vi besøksdag. Barna lager en påskegave som skal loddes ut, vi lager noe godt til kaffen, og vi øver på noen sanger som vi fremfører/synger sammen besøket. Påske Vi lager påskepynt og hører påskefortellingen. Sår karse og snakker om våren og nytt liv som spirer og gror i naturen. APRIL Natur og nærmiljø Vi bruker naturen aktivt for å bli kjent med endringer i årstiden og bli kjent med nærmiljøet. Vi tar utgangspunkt i barnas interesser når vi er på tur og lager små og store prosjekter og samtaler ut i fra deres interesser. MAI Antall, rom og Kroppen: hva heter de ulike kroppsdelene, hvor form mange fingrer har vi, hvor mange øyne og ører. Rim, regler og sanger som har med kroppen å gjøre Telle til tre før vi synger og telle for eksempel antall dyr når vi leker eller blomster vi plukker ute. JUNI Tradisjoner Øve til sommeravslutning 17. juni. Tid for mange små turer og utelek. I uteleken vil vi også fokusere på antall og størrelse.

9 Antall, rom og form Fagområdet Antall, rom og form er lagt som et av satsingsområdene i Lokal plan for Satsingsområder for barnehagene i Levanger kommune : MÅLSETTING: Barnehagene skal legge til rette for å utvikle barnas matematiske kompetanse, gjennom: Lek, hverdagsaktiviteter, eksperimentering og læring; - i garderoben, borddekking, matlaging, spill, butikklek, formingsaktiviter, konstruksjonslek, sandkasselek, inne-uteleik, turer o.a. Voksne som tar ansvar for å oppmuntre og delta i barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. Det er svært avgjørende at de voksne er bevisste og kompetente i forhold til; - å ta barnas perspektiv, undre seg og filosofere sammen med barna, barns medvirkning. - å gripe muligheter ved å være tilstede og delta i det barna er opptatt og interessert i, f.eks når man er på tur. - å tenke matematikk være i mattematikkmodus, bruke matematiske begrep bevisst. Barn liker å telle og å utforske rom og former. Vi ønsker å fokusere på mestring, derfor legger vi til rette for aktiviteter som barna i Skogstjerna klarer selv. Noe av det vi har planlagt kan virke vanskelig for de minste barna, men vi forenkler, bruker mye tid og leker for å bli litt kjent med de ulike temaene. Når de får litt innsikt i de forskjellige temaene tidlig vil de kjenne igjen og ha lettere for å skjønne mer når de kommer i kontakt med dette igjen senere. Det er viktig at vi bruker matematiske begrep som en forlengelse av leken slik at vi møter barna der de er i hverdagen. Lyder og musikk; Små barn er ofte veldig opptatt av det de hører både i forhold til språk, lyder, rytmer og sang. Bevegelse til musikk og rytmer skaper glede og det styrker bl.a. motorikk og romfølelse og ikke minst en fellesskapsfølelse. Vi vil; Danse, synge og lytte til forskjellig musikk og rytmer også i forhold til ulike årstider/feiringer/tradisjoner Høre rim og regler Leke sangleker Leke med instrumenter Lytte til og lage rytmer, lage rytmeinstrument. Ellers vil det være naturlig å gjøre dette og mer; Selv om ikke alle fagområdene fra Rammeplanen ikke er konkret nevnt i årsplanen vil vi på ulike måter være gjennom alle områdene i løpet av barnehageåret, men vi har valgt å fokusere spesielt på antall, rom, form og musikk. Her er noen av de andre aktivitetene som vi vil være innom:

10 Se og bruke naturen rundt oss og de naturlige forandringene som skjer i løpet av barnehageåret; Gå på turer i nærområdet og gjøre barna oppmerksom på ulike ting i sitt nærmiljø Følge med hva som skjer gjennom årstidene. Plukke blomster og blader, bær og frukt Forme snø, fryse vann, tine snø og is. Ulike formingsaktiviteter som tegning, maling, modelleire, og det å bli kjent med ulike materialer Lese bøker, billedbøker, samtale Se bokstaver og skriving, barnas navn. Hver måned lager vi en månedsplan som utdyper hva vi skal gjøre i tiden framover. Mye av det som står fordelt på månedene i årsplanen vil vi ta igjen flere ganger gjennom året, og vi tilpasser innholdet etter barnas alder, utvikling og interesser. Barna vil få mye språkstimulering gjennom sangstunder, høytlesning og av å bades i språk i hverdagssituasjoner. Vi oppfordrer barna til å prøve ut og bruke lyder og eget talespråk. Samfunnets grunnleggende normer og verdier er noe som må læres. Ved måltidene sitter vi sammen og lærer å vente på tur, deler med hverandre og snakker om ting som har skjedd og skal skje i løpet av dagen. Hver dag har vi mye frilek som også gir utvikling og trening i sosial kompetanse og lek. Vi har utetid hver dag noe som gir god trening av grovmotorikk og barna får mulighet til å bli kjent med de ulike årstidene og ulike aktiviteter som kan gjøres til ulik tid. Aller viktigst for de minste barna i barnehagen er behovet for omsorg og trygghet, og vi voksne vil legge til rette for at barna får gode dager i barnehagen med mye lek, utforsking og læring. Det vil også være viktig for oss å ta utgangspunkt i barnas interesser for samtale og små eller store prosjekter gjennom barnehageåret, her vil barna medvirke i sin egen barnehagehverdag.

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan for Nordlys Barnehage

Årsplan for Nordlys Barnehage Årsplan for Nordlys Barnehage Barnehageåret 2008/2009 Innhold Hovedmål for barnehagen s. 2 Presentasjon av barnehagen s. 3 Barnegruppa s. 3 Personalet s. 3 Dagsrytme s. 5 Ukeplan s. 6 Førskolegruppe/ overgangen

Detaljer

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2 2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage Del 2 1 Pedagogisk årsplan for avdelingene I år velger vi å jobbe med de sju fagområdene fordelt på hvert tema. Fagområdene er med i alt vi planlegger i de ulike

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

A K T I V I T E T S P L A N S T O R T I N D B A R N E H A G E Å R E T 2 0 0 9 2 0 1 0

A K T I V I T E T S P L A N S T O R T I N D B A R N E H A G E Å R E T 2 0 0 9 2 0 1 0 A K T I V I T E T S P L A N S T O R T I N D B A R N E H A G E Å R E T 2 0 0 9 2 0 1 0 Hei og velkommen til et nytt barnehage år på STORTIND. Årsplanen sendes til hver av dere på mail, men dersom dere ønsker

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014 En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode venner.

Detaljer

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no Årsplan 2013 2014 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.piba.no Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3

Detaljer

VELKOMMEN TIL ENGERDAL BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ENGERDAL BARNEHAGE Telefonnr. til barnehagen: 62 45 80 76 / mob. 99 100 605 adresse: Østlia nord 12, 2440 ENGERDAL E-post: wkh@engerdal.kommune.no Foreldre og brukere av barnehagen finner mer informasjon om barnehagetilbudet

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

Velkommen til Vestenga barnehage

Velkommen til Vestenga barnehage Velkommen til Vestenga barnehage Vestenga er en av Hamar kommunes barnehager. Vi har fire avdelinger fylte med glade barn. To avdelinger med 9 barn under tre år på hver avdeling, og to avdelinger med 18

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 INNHOLD 3 INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 Læring og sosial kompetanse Trygghet Omsorg, danning, lek og læring Sosial

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4. 2.1 Hovedmålet... 4 3.0 INNHOLD... 4. 3.1 Verdier i vår hverdag... 4

1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4. 2.1 Hovedmålet... 4 3.0 INNHOLD... 4. 3.1 Verdier i vår hverdag... 4 Innhold 1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4 2.1 Hovedmålet.... 4 3.0 INNHOLD... 4 3.1 Verdier i vår hverdag.... 4 3.2 Hvordan praktiserer vi dette.... 4 3.3 Barns lek... 4 3.4 De

Detaljer

Årsplan 2010/2011 Ankerløkken barnehage

Årsplan 2010/2011 Ankerløkken barnehage Årsplan 2010/2011 Ankerløkken barnehage Kjære foreldre/foresatte. Hamar, august 2010. Velkommen til Ankerløkken Barnehage 2010 2011. Alle barnehager skal lage sin egen årsplan. Årsplanen bygger på Rammeplan

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer