PSYKISK HELSEVERNLOVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PSYKISK HELSEVERNLOVEN"

Transkript

1 ADVOKATFIRMAET HOLM OG BENSON Medlemmer av Den Norske Advokatforening Sertifisert i henhold til ISO 9001:2000 standarden PSYKISK HELSEVERNLOVEN INNLEDNING HENSYN BAK LOVEN 1. Forsvarlig grunnleggende rettsprinsipper 2. Pasientens behov og respekten for menneskeverdet PSYKISK HELSEVERN: BARN UNDER 16 ÅR I. FRIVILLIG PSYKISK HELSEVERN: FORELDRESAMTYKKE 1. Foreldreansvar alene 2. Foreldreansvar sammen 1. Samtykke: begge foreldrene 2. Unntak: avgjørelse innenfor daglig omsorg 3. Unntak: uinteressert eller ikke vil ta stilling til innleggelse 3. Ingen foreldre: verge 4. Barneverntjenesten har overtatt omsorgen 5. Barn over 12 år ikke enig: kontrollkommisjonen II. TVUNGET PSYKISK HELSEVERN: FORELDRESAMTYKKE 1. 3 uker: etter begjæring fra den faglig ansvarlige 2. Foreldresamtykke 1. Foreldreansvar 2. Barneverntjenesten har overtatt omsorgen 3. Skriftlig: grunnen til begjæringen og samtykket Høyesterettsadvokat John Steen Holm Postadresse: Kontoradresse: Telefon: Advokat Tore Benson Postboks 223 Sjøgt. 27, 4. etg. Telefaks: Advokat Thomas Benson N-8001 Bodø N-8006 Bodø Bankgiro: Advokat Ingrid Holm Ellingsen Foretaksnr.: MVA

2 1. Grunnen til begjæringen 2. Skriftlig samtykke 4. Barn over 12 år ikke enig: kontrollkommisjonen III. PSYKISK HELSEVERN: UTEN FORELDRESAMTYKKE 1. Barnets eget samtykke 2. Nødrett 3. Øyeblikkelig hjelp 4. Barneverntjenesten: akuttvedtak 1. Helsepersonell: melding til barneverntjenesten 2. Barneverntjenesten eller påtalemyndigheten: akuttvedtak 3. Barneverntjenesten samtykker til helsehjelp 5. Fylkenemnda: langsiktige vedtak 1. Bvl. 4-10: Medisinsk undersøkelse og behandling. 2. Bvl. 4-11: Særlig behandlingsbehov 3. Bvl. 4-8 og 4-12: Omsorgsovertagelse 1. Barn psykisk lidelse: ikke får nødvendig behandling 2. Sikre helhetlig omsorgstilbud: omsorgsbase 4. Bvl. 4-24: Atferdsvansker 1. Barn: vist alvorlige atferdsvansker 2. Institusjonen: tilby barnet tilfredsstillende hjelp PSYKISK HELSEVERN: BARN OVER 16 ÅR I. FRIVILLIG PSYKISK HELSEVERN: SAMTYKKE FRA PASIENT 1. Informert samtykke 2. Utrykkelig eller stilltiende 3. Trekke sitt samtykke 4. Ikke har samtykkekompetanse 1. Kan bortfalle: fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk uviklingshemming 2. Samtykkekompetansen 1. Foreldresamtykke 2. Barneverntjenesten har overtatt omsorgen 3. Kun gyldig: barnet ikke er alvorlig sinnslidelse og ikke motsetter helsehjelp II. TVUNGET PSYKISK HELSEVERN: SKRIFTLIG SAMTYKKE SIDE 2

3 1. 3 uker: etter begjæring fra den faglig ansvarlige 2. Skriftlig: grunnen til begjæringen og samtykket 3. Klage til kontrollkommisjonen TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN: BARN OVER 16 ÅR I. LEGEUNDERSØKELSE 1. Frivillig legeundersøkelse 2. Tvungen legeundersøkelse 1. Vedtak om tvungen legeundersøkelse 1. Behov for undersøkelse 2. Unndra seg legeundersøkelse 2. Krav til saksbehandling 3. Gjennomføring av tvungen undersøkelse II. VILKÅRENE FOR TVUNGET PSYKISK HELSEVERN 1. Frivillig psykisk helsevern: forsøkt eller åpenbart formålsløst 2. Undersøkt av to leger: en uavhengig av den ansvarlige institusjon 1. Innleggende lege: uavhengig av den ansvarlige institusjon 2. Institusjonen: legeundersøkelse 3. Alvorlig sinnslidelse 1. Alvorlig sinnslidelse 1. Klar og aktiv psykose 2. Kronisk psykosesykdom: symptomfriheten skyldes antipsykotisk medikasjon 3. Manifeste avvikstilstander: ikke psykotisk karakter 2. Tilleggsvilkår: behandlingsvilkåret 1. Forbedringsalternativet 2. Forverringsalternativet 3. Tilleggsvilkår: farevilkåret 1. Eget liv og egen helse 2. Andres liv eller helse 4. Institusjonen: tilby pasienten tilfredsstillende behandling og omsorg 5. Pasienten: gitt anledning til å uttale seg 6. Helhetsvurdering: klart beste løsning III. TVUNGEN OBSERVASJON SIDE 3

4 1. Frivillig psykisk helsevern: forsøkt eller åpenbart formålsløst 2. Undersøkt av to leger: en uavhengig av den ansvarlige institusjon 3. Overveiende sannsynlig: fyller vilkårene for tvungent psykisk helsevern 4. Institusjonen: tilby pasienten tilfredsstillende behandling og omsorg 5. Pasienten: gitt anledning til å uttale seg 6. Helhetsvurdering: klart beste løsning 7. Tidsbegrenset 1. Begrenset: 10 dager 2. Strengt nødvendig: forlenges inntil 10 dager IV. KRAV TIL SAKSBEHANDLING 1. Faglig ansvarlige: egen personlig undersøkelse 2. Vedtak og grunnlaget: skal straks nedtegnes 3. Etterprøving av kontrollkommisjonen V. OPPHØR AV TVUNGET PSYKISK HELSEVERN 1. Vedtak om opphør av tvungen observasjon eller tvunget psykisk helsevern 1. Faglig ansvarlig stadig vurdere: vilkårene for tvungen observasjon/tvunget psykisk helsevern foreligger 2. Pasient og pårørende: be om at tvunget psykisk helsevern opphører 2. Kontrollundersøkelse av faglig ansvarlig 3. Opphør/forlengelse: kontrollkommisjonen 1. Tre måneder 2. Ett år 4. Klage til kontrollkommisjonen GJENNOMFØRING AV TVUNGET PSYKISK HELSEVERN I. INDIVIDUELL PLAN 1. Behov: langvarige og koordinerte tilbud SIDE 4

5 2. Kontrollkommisjonens kontroll: individuell plan 3. Den individuelle planens innhold II. VERN OM PERSONLIG INTEGRITET 1. Restriksjoner og tvang: strengt nødvendige 2. Pasientens selvbestemmelsesrett 1. Delta i utformingen av institusjonens daglige liv og andre forhold som berører den enkelte pasient 2. Dyrke sine private interesser og hobbyer 3. Tilgang til aktivitetstilbud 4. Anledning til daglige uteaktiviteter 3. Tas hensyn: enkeltes livssyn og kulturelle bakgrunn 4. Husordensreglement TVANGSVEDTAK: ALLE BARN I. GRENSESETTING: UNDER OMSORGSANSVARET II. SKJERMING 1. Innledning 1. Opphold på sitt eget rom eller på en skjermet enhet 2. Ikke fotfølging 2. Psykiske tilstand eller utagerende adferd: nødvendig 1. Psykiske tilstand 2. Utagerende adferd 3. Behandlingsmessige grunner eller av hensyn til andre pasienter 1. Behandlingsmessige grunner 2. Hensyn til andre pasienter 3. Nødvendig 4. Vedtaksfrist: 24 timer. Betydelig endring: 12 timer 5. Gjennomføringen av skjermingen 6. Krav til saksbehandling 1. Vedtak: faglig ansvarlige 2. Vedtak: skal nedtegnes uten ugrunnet opphold SIDE 5

6 3. Vedtak: kan treffes inntil to uker om gangen 4. Vedtaket: beskrive skjermingens innhold og begrunnelsen for tiltaket 5. Skriftlig meddeles pasienten og opplyses om klageadgang 6. Fortløpende vurderes hvorvidt skjermingsvedtaket skal opprettholdes 7. Påklages til kontrollkommisjonen III. UNDERSØKELSE AV ROM OG EIENDELER SAMT KROPPSVISITASJON 1. Begrunnet mistanke: medikamenter, rusmidler, rømningshjelpemiddel eller farlig gjenstand 1. Pasientens rom og eiendeler 2. Kroppsvisitasjon 2. Krav til saksbehandling 1. Vedtak: faglig ansvarlige 2. Vedtak: skal nedtegnes uten opphold 3. Påklages til kontrollkommisjonen IV. BESLAG 1. Medikamenter, rusmidler, rømningshjelpemiddel eller farlig gjenstand 1. Beslaglegges 2. Tilintetgjøres 2. Krav til saksbehandling 1. Vedtak: faglig ansvarlige 2. Vedtak: skal nedtegnes uten opphold 3. Påklages til kontrollkommisjonen V. BRUK AV TVANGSMIDLER I INSTITUSJON 1. Personskade eller betydelig materiell skade 1. Skade seg selv eller andre 2. Avverge betydelig skade på bygninger, klær, inventar eller andre ting 2. Kun brukes: lempeligere midler har vist seg å være åpenbart forgjeves eller utilstrekkelige 3. Tvangsmidler 1. Korttidsvirkende legemidler 2. Kortvarig fastholding 1. Avgrenses: holding i omsorgs- eller grensesettingssituasjoner 2. Bruk av fysisk makt: pasienten gjør motstand 4. Gjennomføringen av tvangsmidler SIDE 6

7 1. Så skånsom og omsorgsfull måte som mulig 2. Så kortvarig som mulig 3. Kontinuerlig tilsyn 5. Krav til saksbehandling 1. Vedtak: faglig ansvarlige 2. Akutt nødssituasjon: ansvarshavende ved avdelingen 3. Lege: enkeltstående bruk av korttidsvirkende legemidler 4. Vedtak: skal nedtegnes uten ugrunnet opphold 6. Påklages til kontrollkommisjonen TVANGSVEDTAK: BARN OVER 16 ÅR I. BEHANDLING UTEN EGET SAMTYKKE 1. Faglig anerkjent psykiatrisk metode og forsvarlig klinisk praksis 2. Legemidler uten eget samtykke 1. Preparater som er registrert her i landet og med vanlig brukte doser 2. En gunstig virkning som klart oppveier ulempene ved eventuelle bivirkninger 3. Alvorlig spiseforstyrrelse - gis ernæring uten eget samtykke 1. Alvorlig spiseforstyrrelse 2. Strengt nødvendig behandlingsalternativ 4. Tilleggsvilkår 1. Forsøkt: frivillig behandling 2. Tilstrekkelig undersøkt: tilstanden og behovet for behandling 3. Behandlingstiltak: vesentlig bedring/unngår en vesentlig forverring av sykdommen pasientens tilstand 5. Gjennomføring av behandling 1. Gjennomføring av behandlingstiltak 2. Gjennomføring av behandling med legemidler 3. Gjennomføring av behandling med ernæringstilførsel 6. Krav til saksbehandling 1. Vedtak: faglig ansvarlige 2. Vedtak: skal nedtegnes uten opphold 3. Vedtak: kan treffes inntil tre uker. Tre måneder for legemidler. 4. Vedtaket: begrunnelse og angivelse av den planlagte varigheten av behandlingen 5. Skriftlig meddeles pasienten og opplyses om klageadgang 6. Tidligst iverksettes: 48 timer etter at pasienten er underrettet om vedtaket 7. Vesentlige endringer: treffes nytt vedtak 8. Fortløpende vurderes hvorvidt behandlingsvedtaket skal opprettholdes 7. Påklages til fylkesmannen SIDE 7

8 II. FORBINDELSE MED OMVERDENEN 1. Rett: motta besøk og benytte telefon, samt sende og motta brev og pakker 2. Innskrenkes: inntil 14 dager 1. Sterke behandlingsmessige eller sterke velferdsmessige hensyn 2. Sterke hensyn til nærstående person gjør det nødvendig 3. Likevel rett: nødvendig informasjon om sine pårørende og forhold utenfor institusjonen som er av betydning for pasienten 4. Ubetinget rett til kontakt: offentlige myndigheter, prest og advokat 3. Postkontroll 4. Krav til saksbehandling 1. Vedtak: faglige ansvarlige 2. Vedtak: skal nedtegnes uten ugrunnet opphold 5. Påklages til kontrollkommisjonen III. URINPRØVE 1. Urinprøve: avdekke rusmiddelmisbruk 1. Mistanke: rusmisbruk 2. Strengt nødvendig: helsehjelpen 2. Krav til saksbehandling 1. Vedtak: faglig ansvarlige 2. Påklages til kontrollkommisjonen IV. BRUK AV TVANGSMIDLER I INSTITUSJON 1. Tvangsmidler 1. Mekaniske tvangsmidler 2. Kortvarig anbringelse: låst eller stengt dør 2. Krav til saksbehandling 1. Vedtak: faglig ansvarlige 2. Vedtak: skal nedtegnes uten ugrunnet opphold 3. Påklages til kontrollkommisjonen V. OVERFØRING UTEN SAMTYKKE 1. Vedtak om overføring 2. Påklages til kontrollkommisjonen SIDE 8

9 1. Pasienten eller vedkommendes nærmeste pårørende 2. Kontrollkommisjonen: urimelig 3. Ikke iverksettes: klagefristen er ute eller klagesaken er avgjort 4. Kan iverksettes: strengt nødvendig eller det er klart at vedtaket ikke vil bli påklaget SIDE 9

10 HELSEPERSONELLOVEN TAUSHETSPLIKT I. TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSRETT 1. Hovedregel: taushetsplikt 1. Legems- eller sykdomsforhold 2. Personlige forhold 3. I egenskap av å være helsepersonell 2. Begrunnelsen: taushetsplikten 1. Rasjonell og betryggende forvaltning: helseopplysninger 2. Verne pasientens integritet og sikre befolkningens tillit helsetjenesten og helsepersonell 3. Informasjon: nødvendig for behandlingen 4. Hindre: unnlater å oppsøke helsetjenesten ved behov for helsehjelp 3. Samtykke til å gi informasjon 1. Barn under 16 år: foreldresamtykke 1. Foreldresamtykke eller barneverntjenesten 2. Unntak: ikke gis: grunner som bør respekteres 2. Barn over 16 år: Ikke har samtykkekompetanse: foreldresamtykke 4. Begrensninger i taushetsplikten 1. Kjent med opplysningene 2. Ingen berettiget interesse tilsier hemmelighold 3. Individualiserende kjennetegn er utelatt 4. Tungtveiende private eller offentlige interesse 1. Motvirke skader av et visst omfang 2. Ikke ethvert brudd på straffelovgivningen: taushetsplikten vike 5. Fastsatt i lov eller i medhold av lov 5. Opplysninger: persons død 1. Gi opplysninger: vektige grunner 1. Avdødes antatte vilje 2. Opplysningenes art 3. Pårørende og samfunnets interesser 2. Nærmeste pårørende: rett til journalinnsyn 6. Opplysninger: samarbeidende personell 1. Samarbeidende personell: forsvarlig helsehjelp 2. Elektronisk bearbeiding, service eller vedlikehold 3. Personell: samme taushetsplikt som helsepersonell SIDE 10

11 7. Opplysninger: virksomhetens ledelse og til administrative systemer 1. Helsehjelp, eller for internkontroll og kvalitetssikring av tjeneste 2. Pasientadministrasjon: personnummer og opplysninger om diagnose, eventuelle hjelpebehov, tjenestetilbud, innskrivnings- og utskrivningsdato 8. Opplysninger: sakkyndig 9. Opplysninger: arbeidsgiver 10. Opplysninger: andre formål 11. Opplysninger: etterkontroll av særreaksjonene II. OPPLYSNINGSPLIKT 1. Pasienter: ikke råderett over informasjonen 2. Begrunnelsen: opplysningsplikt 1. Tilsyn og avvergelse av straffbare handlinger 2. Barn får forsvarlig oppvekstvilkår 3. Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i fylket: tilsyn 1. Innledning 2. Begrunnelsen: sikre et forsvarlig tilsyn 3. Adgang til virksomhetens lokaler 4. De opplysninger som anses påkrevd 4. Nødetater: avverge alvorlig skade på person eller eiendom 1. Innledning 2. Begrunnelsen: nødvendig med samarbeid 3. Påtrengende nødvendig: verne om liv og helse 4. Avverge alvorlige skader på personer 5. Ikke gis opplysninger: ut over det som er nødvendig 5. Sosialtjenesten 1. Oppmerksom: bør føre til tiltak 2. Opplysningsplikt: gravid kvinne misbruker rusmidler: barnet vil bli født med skade 1. Grunn til å tro: gravid kvinne misbruker rusmidler 2. Barnet vil bli født med skade 3. Pålegg: sosialtjenesten 4. Samtykke bør forsøkes innhentet 5. Helseinstitusjoner: informasjonsansvarlig 6. Barneverntjenesten 1. Oppmerksom: føre til tiltak 2. Barn: mishandlet eller alvorlig omsorgssvikt 1. Fysisk og psykisk mishandling 2. Alvorlig omsorgssvikt: sosial tilpasning og adferd 3. Ikke krav om optimale forhold: vesentlig skade 3. Barn: vedvarende og alvorlige atferdsvansker 4. Etter pålegg: gi opplysninger SIDE 11

12 5. Samtykke bør forsøkes innhentet 6. Helseinstitusjoner: informasjonsansvarlig 7. Førerkort og sertifikat DOKUMENTASJONSPLIKT I. PLIKT TIL Å FØRE JOURNAL 1. Skal nedtegne eller registrere opplysninger 2. Begrunnelsen: faglig forsvarlig pasientbehandling 3. Journalen skal føres fortløpende 4. Helseinstitusjoner: journalansvarlig II. KRAV TIL JOURNALENS INNHOLD 1. Relevante og nødvendige opplysninger 2. Krav til innhold 1. Identifikasjonsopplysninger 2. Pårørende 3. Samtykkekompetanse 4. Når og hvordan helsehjelp er gitt 5. Pasientens helsetilstand 6. Diagnose og oppfølgning 7. Hvem som er journalansvarlig 8. Fravike gjeldende retningslinjer 9. Råd til pasient 10. Samtykket til eller motsatt seg nærmere angitt helsehjelp 11. Innsyn i journal og krav om retting og sletting 12. Utveksling av informasjon med annet helsepersonell 13. Pasientens faste lege og helsepersonell som har begjært innleggelse 14. Individuell plan 15. Sykmeldinger og attester 16. Sakkyndige uttalelser 17. Opplysninger til politi, barneverntjenesten, sosialtjenesten 18. Tvangsinnleggelser, annen bruk av tvang 19. Reservert seg mot apotekets generiske bytterett 3. Epikrise 1. Sammendrag av journalen 2. Sendes: innleggende/henvisende helsepersonell og pasientens faste lege 3. Sendes innen forsvarlig tid etter at helsehjelpen er avsluttet SIDE 12

13 4. Lett å forstå: kvalifisert helsepersonell 5. Fremgå hvem som har ført opplysningene III. PLIKT TIL Å GI PASIENTER INNSYN I JOURNAL 1. Rett til innsyn 2. Nektes innsyn 1. Fare for liv eller alvorlig helseskade 2. Klart utilrådelig av hensyn til personer som står pasienten nær 3. Representant: rett til innsyn 1. Ikke innsyn: anses usikket 2. Lege og advokat: ikke nektes innsyn 4. Foreldres innsynsrett 1. Barn over 16 år 2. Barn under 16 år 1. Foreldreansvaret informeres 2. Ikke gis: grunner som bør respekteres 3. Informasjon: nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret 3. Barneverntjenesten har overtatt omsorgen 5. Pårørende: pasientens død IV. RETTING AV JOURNAL 1. Retting: feilaktige, mangelfulle eller utilbørlige opplysninger eller utsagn 2. Retting: føres på nytt eller datert rettelse 3. Retting avslås: retting og begrunnelse for avslaget nedtegnes i journalen 4. Avslag på krav om retting kan påklages til Helsetilsynet V. SLETTING AV JOURNALOPPLYSNINGER 1. Ubetenkelig og ikke strider mot arkivloven 1. Ubetenkelig 2. Ikke strider mot arkivloven 3. Opplysningene: feilaktige/misvisende og føles belastende for pasienten 4. Åpenbart ikke er nødvendige: helsehjelp 2. Sletting avslås: kravet om sletting og begrunnelse for avslaget nedtegnes i journalen SIDE 13

14 3. Avslag på krav om retting kan påklages til Helsetilsynet VI. SLETTE JOURNAL, OPPLYSNINGER ELLER UTSAGN: FØRT PÅ FEIL PERSON 1. Ført på feil person 2. Sletting avslås: kravet om sletting og begrunnelse for avslaget nedtegnes i journalen 3. Avslag på krav om retting kan påklages til Helsetilsynet VII. OVERFØRING, UTLEVERING AV OG TILGANG TIL JOURNAL OG JOURNALOPPLYSNINGER 1. Nødvendig for å kunne gi helsehjelp på forsvarlig måte 2. Fremgå av journalen at annet helsepersonell er gitt tilgang VIII.ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL IX. OPPTEGNELSER OG JOURNAL SOM BEVIS SIDE 14

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. februar 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 10. februar 2017 10.02.2017 nr. 6 Lov om endringer

Detaljer

TVANG PSYKISK KURS I SAMFUNNSMEDISIN HELSERETT OG SAKSBEHANDLING OSLO 24. OKTOBER 2012 HELSEVERNLOVEN. Linda Endrestad

TVANG PSYKISK KURS I SAMFUNNSMEDISIN HELSERETT OG SAKSBEHANDLING OSLO 24. OKTOBER 2012 HELSEVERNLOVEN. Linda Endrestad TVANG PSYKISK HELSEVERNLOVEN KURS I SAMFUNNSMEDISIN HELSERETT OG SAKSBEHANDLING OSLO 24. OKTOBER 2012 Linda Endrestad LOV OM ETABLERING OG GJENNOMFØRING AV PSYKISK HELSEVERN Kap 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Taushetsplikten! *! Anne Kjersti Befring!

Taushetsplikten! *! Anne Kjersti Befring! Taushetsplikten! Anne Kjersti Befring! Hvorfor taushetsplikt?! Alt som kommer til min viten under utøvingen av mitt yrke eller i dagligsamkvem med mennesker, som ikke burde bli kjent for andre, vil jeg

Detaljer

Internundervisning om taushetsplikt. Helle Devik Haugseter Jurist, Kvalitetsseksjonen

Internundervisning om taushetsplikt. Helle Devik Haugseter Jurist, Kvalitetsseksjonen Internundervisning om taushetsplikt Helle Devik Haugseter Jurist, Kvalitetsseksjonen Taushetsplikt De sentrale bestemmelsene Unntak: Hva kan man informere om til hvem? Pårørende Samarbeidende personell

Detaljer

Besl. O. nr. 69. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 69. Jf. Innst. O. nr. 66 ( ) og Ot.prp. nr. 65 ( )

Besl. O. nr. 69. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 69. Jf. Innst. O. nr. 66 ( ) og Ot.prp. nr. 65 ( ) Besl. O. nr. 69 (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 69 Jf. Innst. O. nr. 66 (2005-2006) og Ot.prp. nr. 65 (2005-2006) År 2006 den 8. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Utarbeidet av overlege Kjersti Brænne for BUP-klinikk , revidert

Utarbeidet av overlege Kjersti Brænne for BUP-klinikk , revidert Lovtekster Utarbeidet av overlege Kjersti Brænne for BUP-klinikk 11.09.2009, revidert 18.01.2012. Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (LOV 1999-07-02 Sist endret 2012-01-01 nr. 62)

Detaljer

Aktuelle lover. Pasientrettigheter. 1-3.Oppgaver under helsetjenesten. 1-1.Kommunens ansvar for helsetjeneste

Aktuelle lover. Pasientrettigheter. 1-3.Oppgaver under helsetjenesten. 1-1.Kommunens ansvar for helsetjeneste Aktuelle lover Pasientrettigheter John Chr. Fløvig Overlege/ universitetslektor Lov om helsetjenesten i kommunene Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. Pasientrettighetsloven Forvaltningsloven Psykisk helsevernloven

Detaljer

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A. Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A. Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui Nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven Gir helsepersonell adgang til å yte

Detaljer

Plikten til å dokumentere

Plikten til å dokumentere Plikten til å dokumentere Disposisjon Overordnet om helselovgivning, herunder om dokumentasjon Formål med journalføring Hva betyr det å dokumentere? Journalbegrepet Hvem har plikt til å føre journal? Journalføringsplikten

Detaljer

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Pasrl. kap 4A,: helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv. 4A-1: Formålet med reglene i dette

Detaljer

Taushetsplikt. Taushetsrett, opplysningsplikt og meldeplikt. Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn. Nidaroskongressen 21.

Taushetsplikt. Taushetsrett, opplysningsplikt og meldeplikt. Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn. Nidaroskongressen 21. Taushetsplikt Taushetsrett, opplysningsplikt og meldeplikt Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn Nidaroskongressen 21. oktober 2013 fredag, 25. oktober 2013 Foredrag av Statens helsetilsyn 1

Detaljer

Bildebredden må være 23,4cm. www.fylkesmannen.no/oppland

Bildebredden må være 23,4cm. www.fylkesmannen.no/oppland Bildebredden må være 23,4cm Pasrl. 4-1 Hovedregel om samtykke Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp

Detaljer

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon.

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon. Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon. Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 12. desember 2002 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Detaljer

Helsejuss, klage og tilsynssaker

Helsejuss, klage og tilsynssaker Helsejuss, klage og tilsynssaker Kurs i offentleg helsearbeid i kommunehelsetenesta Leikanger april 2018 ass. Fylkeslege Martin Haugen 1 Helsepersonelloven; særleg om forsvarleg hjelp, hjelpeplikt, teieplikt

Detaljer

Dokumentasjon og innsyn

Dokumentasjon og innsyn 1 Dokumentasjon og innsyn Plikten til å føre pasientjournal Plikten følger av helsepersonelloven 39 Gjelder for alle som yter helsehjelp - også de som ikke er autorisert når de yter helsehjelp Unntak:

Detaljer

Tvangshjemler i helse- og omsorgsretten

Tvangshjemler i helse- og omsorgsretten Tvangshjemler i helse- og omsorgsretten Tvangshjemler Straffeloven: Nødrett og nødverge Helsepersonelloven 7, øyeblikkelig hjelp Vergemålsloven, fratakelse av den rettslige handleevne Helse- og omsorgstjenesteloven

Detaljer

Kurs i offentlig helsearbeid for turnusleger 2017 Helselovgivningen

Kurs i offentlig helsearbeid for turnusleger 2017 Helselovgivningen Kurs i offentlig helsearbeid for turnusleger 2017 Helselovgivningen Linda Endrestad Oversikt lover Helsepersonelloven (hpl) Pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl) Helse- og omsorgstjenesteloven Spesialisthelsetjenesteloven

Detaljer

Rettssikkerhet. ved tvang. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern. Legal protection in the event of commitment to mental health care BOKMÅL

Rettssikkerhet. ved tvang. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern. Legal protection in the event of commitment to mental health care BOKMÅL Rettssikkerhet ved tvang Legal protection in the event of commitment to mental health care BOKMÅL Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern Du kan klage på... Kontrollkommisjonens oppgaver Kontrollkommisjonene

Detaljer

Tvang pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Tvang pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Tvang pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Kurs i samfunnsmedisin Helserett og saksbehandling Oslo 24. oktober 2012 Linda Endrestad 1 Formålet med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Detaljer

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Bjarte Hitland Geriatrisk avdeling Ahus

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Bjarte Hitland Geriatrisk avdeling Ahus Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Bjarte Hitland Geriatrisk avdeling Ahus Kvinne 85 år T: Hjartesvikt, hypertensjon, AF, tachybradysyndrom, PM, retinal emboli,

Detaljer

Selvbestemmelse, makt og tvang

Selvbestemmelse, makt og tvang Selvbestemmelse, makt og tvang Nærmere utdyping: Lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. IS-10/2008 Helge Garåsen

Detaljer

Samtykkekompetanse og helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelp. Internundervisning - geriatri. Tirsdag ***

Samtykkekompetanse og helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelp. Internundervisning - geriatri. Tirsdag *** Samtykkekompetanse og helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelp Internundervisning - geriatri Tirsdag 11.03.2013 *** Rådgiver/jurist Helle Devik Haugseter, Kvalitetsseksjonen Utgangspunkt Pasientens

Detaljer

Regler om bruk av tvang ved behov for somatisk helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven Kapittel 4A. Noen hovedpunkter oversikt over regelverket

Regler om bruk av tvang ved behov for somatisk helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven Kapittel 4A. Noen hovedpunkter oversikt over regelverket Regler om bruk av tvang ved behov for somatisk helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven Kapittel 4A Noen hovedpunkter oversikt over regelverket Innholdet i fremstillingen 1. Oversikt over forskjellige

Detaljer

UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN 1 Juridiske rettigheter, lover og forskrifter. Hvem klager en til og hvordan? Praktisk veiledning. Dialog. Målfrid J. Frahm Jensen ass. fylkeslege

Detaljer

Pårørendeinvolvering. Pårørendeinvolvering i helsetjenesten pårørendes rettigheter og helsepersonellets ansvar

Pårørendeinvolvering. Pårørendeinvolvering i helsetjenesten pårørendes rettigheter og helsepersonellets ansvar Pårørendeinvolvering i helsetjenesten pårørendes rettigheter og helsepersonellets ansvar Molde, Rica Seilet Hotell den 16.mars 2010 Alice Kjellevold Pårørendeinvolvering Pårørende gis generell informasjon

Detaljer

Helsepersonells handleplikt

Helsepersonells handleplikt Helsepersonells handleplikt av seniorrådgiver Eilin Reinaas Bakgrunnen Eksempler på vanskelige situasjoner: - Pårørendes samvær med brukere som er i heldøgns omsorg hos kommunen - Sikre selvbestemmelsesretten

Detaljer

Juridiske rammer for dokumentasjon av helsehjelp. «Erfaringer i et nøtteskall»

Juridiske rammer for dokumentasjon av helsehjelp. «Erfaringer i et nøtteskall» Juridiske rammer for dokumentasjon av helsehjelp «Erfaringer i et nøtteskall» 23.4.2018 Eli Åsgård Seniorrådgiver/jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Kortfattet I telegramstil Knapp Konsentrert Konsis

Detaljer

Tvang og juss. Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN

Tvang og juss. Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN Tvang og juss Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN Velferdstjenester og rettssikkerhet Velferdstjenester skal tildeles under hensyntaken til den enkeltes behov og interesser, og

Detaljer

Besl. O. nr. 71. Jf. Innst. O. nr. 73 ( ) og Ot.prp. nr. 11 ( ). vedtak til lov

Besl. O. nr. 71. Jf. Innst. O. nr. 73 ( ) og Ot.prp. nr. 11 ( ). vedtak til lov Besl. O. nr. 71. Jf. Innst. O. nr. 73 (1998-99) og Ot.prp. nr. 11 (1998-99). År 1999 den 31. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern

Detaljer

28.03.2014. Dokumentasjonsplikt, taushetsplikt og innsynsrett. Hva er forsvarlighet? Er et hvert avvik uforsvarlig? Hva er forsvarlighet?

28.03.2014. Dokumentasjonsplikt, taushetsplikt og innsynsrett. Hva er forsvarlighet? Er et hvert avvik uforsvarlig? Hva er forsvarlighet? «Styre for å styrke» Dokumentasjonsplikt, taushetsplikt og innsynsrett Vestnes 26.03.14 Kartlegging av virksomheten ved helsestasjoner i landet i 2011 Cato Innerdal Ass. fylkeslege Landsomfattende tilsyn

Detaljer

Den utfordrende taushetsplikten

Den utfordrende taushetsplikten Den utfordrende taushetsplikten Sola seminaret 29.09.17 Pårørende medbestemmelse, verdighet og kunnskap Advokatene Tone Thingvold og Hege Veland Alt som kommer til min viten under utøvingen av mitt yrke

Detaljer

Rettssikkerhet. ved tvang. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern BOKMÅL

Rettssikkerhet. ved tvang. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern BOKMÅL Rettssikkerhet ved tvang BOKMÅL Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern 1 Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern har som hoved oppgave å ivareta din rettssikkerhet. Alle institusjoner, distriktspsykiatriske

Detaljer

Rettssikkerhet. ved tvang. Legal protection in the event of commitment to mental health care. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern BOKMÅL

Rettssikkerhet. ved tvang. Legal protection in the event of commitment to mental health care. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern BOKMÅL Rettssikkerhet ved tvang BOKMÅL Legal protection in the event of commitment to mental health care Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern Du kan klage på... Kontrollkommisjonens oppgaver Kontrollkommisjonene

Detaljer

PHVL kapittel 4: Gjennomføring av psykisk helsevern

PHVL kapittel 4: Gjennomføring av psykisk helsevern PHVL kapittel 4: Gjennomføring av psykisk helsevern 4-4a og 4-8: Hvordan fatte vedtak? Disposisjon,15:00 til 15:45 og 16:00 til 16:45 Litt fra forskriften i forhold til kapittel 4 Grunnleggende om PHVL

Detaljer

PSYKISK HELSEVERNLOVEN HVA ER NYTT?

PSYKISK HELSEVERNLOVEN HVA ER NYTT? PSYKISK HELSEVERNLOVEN HVA ER NYTT? 29.09.2017 Paul Grude, seniorrådgiver og Morten Hellang, ass. fylkeslege 1 Endring av psykisk helsevernloven Et enstemmig Storting har vedtatt en lang rekke endringer

Detaljer

Behandling av pasienter som ikke samtykker, og bruk av tvang. Jørgen Dahlberg

Behandling av pasienter som ikke samtykker, og bruk av tvang. Jørgen Dahlberg Behandling av pasienter som ikke samtykker, og bruk av tvang Jørgen Dahlberg Grunnleggende prinsipper De fire prinsippene: Respekt for pasientens autonomi Velgjørenhet paternalisme Ikke-skade Rettferdighet

Detaljer

Informasjon om. pasientrettigheter

Informasjon om. pasientrettigheter Informasjon om pasientrettigheter Til våre pasienter og deres pårørende: Dersom du får tilbud om og velger å ta imot helsehjelp, har du rettigheter etter Lov om pasient - og brukerrettigheter. Loven skal

Detaljer

Turnuslegekurs

Turnuslegekurs Turnuslegekurs 23.10.2013 Litt historie Pasient- og brukerrettighetene ble samlet i Pasient- og brukerrettighetsloven den 01.01.2012. Fra samme tidspunkt ble plikter og «sørge for»-ansvaret samlet i tjenestelovene.

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

Dette dokumentet er satt sammen av tre e-poster med vedlegg. Torbjørn Nystadnes Direktoratet for e-helse - Avdeling standardisering.

Dette dokumentet er satt sammen av tre e-poster med vedlegg. Torbjørn Nystadnes Direktoratet for e-helse - Avdeling standardisering. Fra: E-helse Referansekatalogen Sendt: 31. august 2017 09:48 Til: Torbjørn Nystadnes Emne: Høring av utkast til revidert EPJ standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven Dette dokumentet er satt sammen

Detaljer

Lover og regler. Lov om pasient- og brukerrettigheter Særlig om samtykke, informasjon og samtykkekompetanse. 11. mars 2019

Lover og regler. Lov om pasient- og brukerrettigheter Særlig om samtykke, informasjon og samtykkekompetanse. 11. mars 2019 Lover og regler Lov om pasient- og brukerrettigheter Særlig om samtykke, informasjon og samtykkekompetanse 11. mars 2019 Aslak Syse, professor emeritus Pbrl. 3-2. Pasientens og brukerens rett til informasjon

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A NB! Les vedlagt veiledning for utfylling av skjemaet. Skjemaet

Detaljer

FYLKESLEGENS TIME. Erfaringer fra tilsynsmyndigheten Samtykkekompetanse vurdering og formulering Fylkeslege Pål Iden 15.09.2015

FYLKESLEGENS TIME. Erfaringer fra tilsynsmyndigheten Samtykkekompetanse vurdering og formulering Fylkeslege Pål Iden 15.09.2015 FYLKESLEGENS TIME Erfaringer fra tilsynsmyndigheten Samtykkekompetanse vurdering og formulering Fylkeslege Pål Iden 15.09.2015 1 Fylkeslegens time Litt om samtykke, generelt Samtykkekompetansevurdering

Detaljer

Svar på spørsmål knyttet til skjerming/ kontinuerlig observasjon

Svar på spørsmål knyttet til skjerming/ kontinuerlig observasjon v2.2-18.03.2013 Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse Sogn og Fjordane 6977 BYGSTAD Deres ref.: Vår ref.: 14/2907-9 Saksbehandler: Fredrik Bergesen Dato: 07.10.2014 Svar på spørsmål knyttet

Detaljer

Emnekurs helserett for allmennmedisin

Emnekurs helserett for allmennmedisin Emnekurs helserett for allmennmedisin I løpet av karrieren vil de aller fleste leger motta klager fra pasienter, pårørende eller «samarbeidende» helsepersonell. Det stilles stadig større krav: Flere nasjonale

Detaljer

Tvungen helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Tvungen helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Tvungen helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Primærmedisinsk uke 27. oktober 2016 Linda Endrestad 1 Formålet med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Å yte nødvendig helsehjelp

Detaljer

Selvbestemmelsesrett og samtykke

Selvbestemmelsesrett og samtykke 1 Selvbestemmelsesrett og samtykke Samtykke Samtykke vil si å tillate at en handling rammer en selv Det foreligger flere typer samtykke Det enkleste er samtykke avgitt av en person som fullt ut forstår

Detaljer

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon Kommunikasjon helsehjelp skjer mellom: Helsepersonell/andre hjelpere og Pasient/pårørende Jeg snakker her om kommunikasjon med pasient og pårørende

Detaljer

Plan for dagen Helsere. og saksbehandling Drammen 5. november 2014

Plan for dagen Helsere. og saksbehandling Drammen 5. november 2014 Plan for dagen Helsere. og saksbehandling Drammen 5. november 2014 Klagebehandling Re-ng, sle-ng, journalinnsyn Ansvar og delegasjon Kjøp av tjenester fra private Erfaringer og problems=llinger 1 Behandling

Detaljer

Helselovgivningens krav til faglig forsvarlighet, og tilsynsmyndighetenes vurdering av spørsmålet. - kort om dokumentasjon

Helselovgivningens krav til faglig forsvarlighet, og tilsynsmyndighetenes vurdering av spørsmålet. - kort om dokumentasjon Helselovgivningens krav til faglig forsvarlighet, og tilsynsmyndighetenes vurdering av spørsmålet - kort om dokumentasjon v/ seniorrådgiver Randi Askjer 14.04.2016 Forfatter: 1 Klager og oppfølging av

Detaljer

Den eldre akutte syke pasienten kasuistikker. Jørgen Dahlberg

Den eldre akutte syke pasienten kasuistikker. Jørgen Dahlberg Den eldre akutte syke pasienten kasuistikker Jørgen Dahlberg Grunnleggende vurderinger De fire prinsippene: Respekt for pasientens autonomi Informert samtykke Hvis manglende samtykkekompetanse: 1. Forhåndsønsker/representant

Detaljer

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen og Pasient- og brukerrettighetsloven 4-6a Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi

Detaljer

LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven).

LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven). Som det fremgår av kapittel 1 er denne loven rettet inn mot pasienters rettigheter overfor helsetjenesten som er nærmere definert i 1-3. Apotek faller i de fleste tilfeller utenfor. Men kapittel 3 og 4.

Detaljer

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon Kommunikasjon helsehjelp skjer mellom: Helsepersonell/andre hjelpere og Pasient/pårørende Jeg snakker her om kommunikasjon med pasient og pårørende

Detaljer

Forskrift om gjennomføring av rusomsorgen. Seniorrådgiver/ advokat Vårin Hellevik

Forskrift om gjennomføring av rusomsorgen. Seniorrådgiver/ advokat Vårin Hellevik Forskrift om gjennomføring av rusomsorgen Seniorrådgiver/ advokat Vårin Hellevik I tildelingsbrev av 2009 ble Helsedirektoratet bedt om å utarbeide forslag til forskrift for spesialisthelsetjenesten. I

Detaljer

Være i stand til å identifisere situasjoner hvor det kan være aktuelt å bruke bestemmelsene i pasientrettighetsloven kap. 4A

Være i stand til å identifisere situasjoner hvor det kan være aktuelt å bruke bestemmelsene i pasientrettighetsloven kap. 4A Læringsmål Være i stand til å identifisere situasjoner hvor det kan være aktuelt å bruke bestemmelsene i pasientrettighetsloven kap. 4A Forstå hva som menes med begrepene helsehjelp og samtykkekompetanse,

Detaljer

Prosedyre for bruk av tvang på seksjon døgn ( noe gjelder også ved nødrett/nødverge)

Prosedyre for bruk av tvang på seksjon døgn ( noe gjelder også ved nødrett/nødverge) Dokument administrator: Jan Skandsen Gyldig fra: 24.05.2018 Revisjon: 1.7 Godkjent av: Jan Skandsen Revisjonsfrist: 23.05.2020 ID: 38011 Prosedyre for bruk av tvang på seksjon døgn ( noe gjelder også ved

Detaljer

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon Kommunikasjon helsehjelp skjer mellom: Helsepersonell/andre hjelpere og Pasient/pårørende Jeg snakker her om kommunikasjon med pasient og pårørende

Detaljer

Samtykke og tvang Juss og medisin. Jørgen Dahlberg

Samtykke og tvang Juss og medisin. Jørgen Dahlberg Samtykke og tvang Juss og medisin Jørgen Dahlberg Hlspl. 4. Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets

Detaljer

Formålet er forsvarlig behandling

Formålet er forsvarlig behandling Journalføring Lover og forskrift Helsepersonelloven kapittel 8 om dokumentasjonsplikt Pasientjournalloven Forskrift om pasientjournal Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 5 om innsyn i journal Helse-

Detaljer

Samhandling/taushetsplikt

Samhandling/taushetsplikt Samhandling/taushetsplikt Theo Dretvik Fagdag 19.10.2017 Psykisk helse og rus Taushetsplikt og samhandling Kort om samhandling i helse, sosial, hjelpe og nødetater Taushetsplikt, ulike hjemler- skranker

Detaljer

Samtykkekompetanse og tvangshjemler. Randi Rosenqvist Ila fengsel

Samtykkekompetanse og tvangshjemler. Randi Rosenqvist Ila fengsel Samtykkekompetanse og tvangshjemler Randi Rosenqvist Ila fengsel randi.rosenqvist@kriminalomsorg.no 1 Psykiatrien har hatt «tvangshjemler» siden 1848 «Innleggelse uten eget samtykke» Pårørende (tutor),

Detaljer

Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet

Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet Oversikt over endringer i psykisk helsevernloven 2017 1 Tema: Endringer i psykisk helsevernloven 2017 LOV-2017-02-10-6, jf. Prop. 147 L (2015-2016) Gjelder økt selvbestemmelse

Detaljer

Innleggelse på psykiatrisk avdeling: faglige vurderinger og nødvendig dokumentasjon ved frivillig og tvangsinnleggelse

Innleggelse på psykiatrisk avdeling: faglige vurderinger og nødvendig dokumentasjon ved frivillig og tvangsinnleggelse Innleggelse på psykiatrisk avdeling: faglige vurderinger og nødvendig dokumentasjon ved frivillig og tvangsinnleggelse Elena Selvåg, psykiater/overlege, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus - Gjennomgang

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 53 Lov om endringar i

Detaljer

Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt

Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt Kurs i Samfunnsmedisin Oslo 25. oktober 2012 Linda Endrestad Taushetsplikt hovedregel Helsepersonelloven 21: Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få

Detaljer

Lovendringer med ikrafttredelse i 2017

Lovendringer med ikrafttredelse i 2017 Lovendringer med ikrafttredelse i 2017 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet i psykisk helsevern Samtykkekompetanse (egentlig en rett til å nekte behandling) Rett til å nekte tvungent psykisk helsevern

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Hensyn bak taushetsplikten

Hensyn bak taushetsplikten Hensyn bak taushetsplikten Følgende hensyn utgjør hovedbegrunnelsen for taushetspliktbestemmelsene: Hensynet til pasientens personvern Hensynet til tillitsforholdet mellom behandler og pasient/klient Hensynet

Detaljer

Juridiske aspekter. TIGRIS, 14. mars 2012 Kristin Albretsen kommuneadvokat

Juridiske aspekter. TIGRIS, 14. mars 2012 Kristin Albretsen kommuneadvokat Juridiske aspekter TIGRIS, 14. mars 2012 Kristin Albretsen kommuneadvokat Definisjoner Generell lov contra særlov Generell taushetsplikt Profesjonsbestemt taushetsplikt Hva er taushetsplikt? Lovforbud

Detaljer

Krav til legens informasjonsbehandling

Krav til legens informasjonsbehandling Krav til legens informasjonsbehandling Grunnkurs A, allmennmedisin - Oslo 2. mars 2015 Lars Duvaland Avd.dir/ advokat Den norske legeforening Avdeling for jus og arbeidsliv Hvorfor er kunnskap om dette

Detaljer

BARNEVERNTJENESTER BARNETS BESTE. Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet

BARNEVERNTJENESTER BARNETS BESTE. Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet SAMARBEID M ELLOM BARNEVERNTJENESTER O G PSYKISKE HELSETJENESTER TIL BARNETS BESTE Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet BAKGRUNN Samarbeid gir bedre tjenester

Detaljer

Psykisk helsevernloven hva er nytt? Anders Kvadsheim Mygland, seniorrådgiver/jurist Andres Neset, ass. fylkeslege

Psykisk helsevernloven hva er nytt? Anders Kvadsheim Mygland, seniorrådgiver/jurist Andres Neset, ass. fylkeslege Psykisk helsevernloven hva er nytt? Anders Kvadsheim Mygland, seniorrådgiver/jurist Andres Neset, ass. fylkeslege 1 Endring av psykisk helsevernloven Et enstemmig Storting har vedtatt en lang rekke endringer

Detaljer

Selvbestemmelsesrett og samtykke

Selvbestemmelsesrett og samtykke 1 Selvbestemmelsesrett og samtykke Samtykke Samtykke vil si å tillate at en handling rammer en selv Det foreligger flere typer samtykke Det enkleste er samtykke avgitt av en person som fullt ut forstår

Detaljer

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A Materielle regler

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A Materielle regler Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A Materielle regler Materielle regler hvorfor, hvem, hva Formål 4 A-1 Virkeområde 4 A-2 Vilkår 4 A-3 Gjennomføring 4 A-4 Hva handler dette om? Lovverket skal medvirke

Detaljer

Tvang i somatikken og psykiatrien Skal si noe om: Kap 4A i pasient- og brukerrettighetsloven Kap 9 i Helse- og omsorgstjenesteloven Kap 10 i Helse-

Tvang i somatikken og psykiatrien Skal si noe om: Kap 4A i pasient- og brukerrettighetsloven Kap 9 i Helse- og omsorgstjenesteloven Kap 10 i Helse- Tvang i somatikken og psykiatrien Skal si noe om: Kap 4A i pasient- og brukerrettighetsloven Kap 9 i Helse- og omsorgstjenesteloven Kap 10 i Helse- og omsorgstjenesteloven Lov om psykisk helsevern Helse-

Detaljer

Dokumentasjon- hvorfor, hva og hvordan Eldreomsorgens ABC

Dokumentasjon- hvorfor, hva og hvordan Eldreomsorgens ABC Dokumentasjonhvorfor, hva og hvordan Eldreomsorgens ABC Journalføring Forskrift om pasientjournal (endret 2013) Retningslinjer i journalføring Helselovene LOV OM HELSEPERSONELL (HELSEPERSONELLOVEN). 1.

Detaljer

Tvang i somatikken og psykiatrien Skal si noe om: Kap 4A i pasient- og brukerrettighetsloven Kap 9 i Helse- og omsorgstjenesteloven Kap 10 i Helse-

Tvang i somatikken og psykiatrien Skal si noe om: Kap 4A i pasient- og brukerrettighetsloven Kap 9 i Helse- og omsorgstjenesteloven Kap 10 i Helse- 1 Tvang i somatikken og psykiatrien Skal si noe om: Kap 4A i pasient- og brukerrettighetsloven Kap 9 i Helse- og omsorgstjenesteloven Kap 10 i Helse- og omsorgstjenesteloven Lov om psykisk helsevern Helse-

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning 9-1. Formål

Detaljer

Velkommen som medlem av. kontrollkommisjon. i psykisk helsevern

Velkommen som medlem av. kontrollkommisjon. i psykisk helsevern Velkommen som medlem av kontrollkommisjon i psykisk helsevern Du har nettopp blitt oppnevnt som medlem i en kontrollkommisjon for de kommende fire årene. Du skal ta fatt på et arbeid som er ansvarsfullt

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A)

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1.ledd nr. 1 Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Den kompliserte legemiddelbehandlingen juridisk og etisk perspektiv

Den kompliserte legemiddelbehandlingen juridisk og etisk perspektiv Den kompliserte legemiddelbehandlingen juridisk og etisk perspektiv UiT, store auditorium på MH, Breivika Tromsø Fagkonferanse 10.10.2018 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Rettslig grunnlag

Detaljer

Høring forskriftsendringer i forbindelse med endringer i lov om psykisk helsevern og pasientrettighetsloven

Høring forskriftsendringer i forbindelse med endringer i lov om psykisk helsevern og pasientrettighetsloven Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 0030 Oslo Deres ref: Vår fil:b06-aa0027 Vårt arkiv:402 Saksbehandler:Arnfinn Aarnes Oslo, 20.oktober 2006 Høring forskriftsendringer i forbindelse med endringer

Detaljer

FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Tvang i det psykiske helsevernet

FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Tvang i det psykiske helsevernet Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Tvang i det psykiske helsevernet Høsten 2013 Oversikt over psykisk helsevern Alminnelig legehjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven (ikke tema

Detaljer

Krav til forsvarlig virksomhet

Krav til forsvarlig virksomhet Foto: Grethe Lindseth Krav til forsvarlig virksomhet Hva har Nasjonale faglige retningslinjer å si for forsvarlighet? Ansvar og plikter for det enkelte helsepersonell, leder og kommune Mona B Parow, 23.11.17

Detaljer

Besl. O. nr. 91. Jf. Innst. O. nr. 91 ( ) og Ot.prp. nr. 12 ( ). År 1999 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 91. Jf. Innst. O. nr. 91 ( ) og Ot.prp. nr. 12 ( ). År 1999 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 91. Jf. Innst. O. nr. 91 (1998-99) og Ot.prp. nr. 12 (1998-99). År 1999 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven).

Detaljer

Somatisk helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse

Somatisk helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse Somatisk helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Turnuskurs 12.november 2014 Anne Tove Sivertsen Juridisk rådgiver fmtrats@fylkesmannen.no Gunn Elise

Detaljer

Dokumentasjon i frisklivsarbeidet

Dokumentasjon i frisklivsarbeidet Dokumentasjon i frisklivsarbeidet 29.11.2018 Kven har plikt til å føre journal? Helsepersonellova 39 Den som yter helsehjelp, skal nedtegne eller registrere opplysninger som nevnt i 40 i en journal for

Detaljer

THS konferansen Gardermoen 13. juni Knut Fredrik Thorne Seniorrådgiver VismaSmartskill

THS konferansen Gardermoen 13. juni Knut Fredrik Thorne Seniorrådgiver VismaSmartskill THS konferansen Gardermoen 13. juni 2017 Knut Fredrik Thorne Seniorrådgiver VismaSmartskill Praktiske opplysninger Til 10.30? Dere SKAL spørre underveis Vi skal ha pause Litt om meg Jurist Advokat Helsetilsynet

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp - definisjoner hva sier jussen? Samhandlingsmøte i regi av PKO Tønsberg19. mars 2014 Svein Lie

Øyeblikkelig hjelp - definisjoner hva sier jussen? Samhandlingsmøte i regi av PKO Tønsberg19. mars 2014 Svein Lie Øyeblikkelig hjelp - definisjoner hva sier jussen? Samhandlingsmøte i regi av PKO Tønsberg19. mars 2014 Svein Lie 1 Spørsmålene: Hva er øyeblikkelig hjelp på de ulike nivåer både i somatikk og psykiatri

Detaljer

Erfaringer fra tilsyn og saksbehandling pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A

Erfaringer fra tilsyn og saksbehandling pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A Erfaringer fra tilsyn og saksbehandling pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A Rådgiver/sykepleier Guro Sæter Hollingsholm Rådgiver/jurist Thomas Sørflaten Formålet med pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

L O V V E R K. Ad 1: INNLEGGELSE Øyeblikkelig hjelp Lov om spesialisthelsetjenesten:

L O V V E R K. Ad 1: INNLEGGELSE Øyeblikkelig hjelp Lov om spesialisthelsetjenesten: L O V V E R K 1. Innleggelse av barn og unge i psykiatrisk sykehus 2. Barnevernstiltak 3. Barns rettigheter i ulike aldre Aktuelle lover: Lov om spesialisthelsetjenesten (2001, med endringer 2012) Lov

Detaljer

PASIENTER UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELP

PASIENTER UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELP PASIENTER UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELP PASIENTRETTIGHETSLOVEN KAP. 4A v/juridisk rådgiver Kjersti Harnes, Sandefjord kommune/undervisningssykehjemmet i Vestfold 1 Formål - 4A-1

Detaljer

TAUSHETSPLIKT - hele døgnet. Nina Christin Næsheim Juridisk rådgiver ved Haukeland universitetssjukehus,

TAUSHETSPLIKT - hele døgnet. Nina Christin Næsheim Juridisk rådgiver ved Haukeland universitetssjukehus, TAUSHETSPLIKT - hele døgnet Nina Christin Næsheim Juridisk rådgiver ved Haukeland universitetssjukehus, Hva gjør du? Ektefellen til en pasient ringer og vil ha opplysninger? Når en kollega som har vært

Detaljer

Taushetserklæring for medarbeidere i Tromsø kommune

Taushetserklæring for medarbeidere i Tromsø kommune Taushetserklæring for medarbeidere i Tromsø kommune Alle som utfører tjenester eller arbeid for kommunen har taushetsplikt etter bestemmelsene i Forvaltningsloven 13 13 f For ansatte i helse- omsorg- og

Detaljer

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 BARN I KRISE LEGEVAKTAS ROLLE OG SAMSPILL MED BARNEVERNET V/Torill Vibeke Ertsaas BARNEVERNET I NORGE OPPGAVEFORDELING 1) DET KOMMUNALE BARNEVERNET UNDERSØKE BEKYMRINGSMELDINGER

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Vurderings- og utredningsfasen «Tvang fra A-Å» Samarbeidskonferanse HOL 10-2 og10-3 25. og 26. september 2013 Nina Husum og Kari Hjellum Lov,

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL SAMLEFORSKRIFT FOR PSYKISK HELSEVERN

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL SAMLEFORSKRIFT FOR PSYKISK HELSEVERN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 Arkivsaksnr.: 10/12719-3 Dato: 12.11.2010 HØRING - FORSLAG TIL SAMLEFORSKRIFT FOR PSYKISK HELSEVERN INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE, SOSIAL OG OMSORG

Detaljer