PSYKISK HELSEVERNLOVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PSYKISK HELSEVERNLOVEN"

Transkript

1 ADVOKATFIRMAET HOLM OG BENSON Medlemmer av Den Norske Advokatforening Sertifisert i henhold til ISO 9001:2000 standarden PSYKISK HELSEVERNLOVEN INNLEDNING HENSYN BAK LOVEN 1. Forsvarlig grunnleggende rettsprinsipper 2. Pasientens behov og respekten for menneskeverdet PSYKISK HELSEVERN: BARN UNDER 16 ÅR I. FRIVILLIG PSYKISK HELSEVERN: FORELDRESAMTYKKE 1. Foreldreansvar alene 2. Foreldreansvar sammen 1. Samtykke: begge foreldrene 2. Unntak: avgjørelse innenfor daglig omsorg 3. Unntak: uinteressert eller ikke vil ta stilling til innleggelse 3. Ingen foreldre: verge 4. Barneverntjenesten har overtatt omsorgen 5. Barn over 12 år ikke enig: kontrollkommisjonen II. TVUNGET PSYKISK HELSEVERN: FORELDRESAMTYKKE 1. 3 uker: etter begjæring fra den faglig ansvarlige 2. Foreldresamtykke 1. Foreldreansvar 2. Barneverntjenesten har overtatt omsorgen 3. Skriftlig: grunnen til begjæringen og samtykket Høyesterettsadvokat John Steen Holm Postadresse: Kontoradresse: Telefon: Advokat Tore Benson Postboks 223 Sjøgt. 27, 4. etg. Telefaks: Advokat Thomas Benson N-8001 Bodø N-8006 Bodø Bankgiro: Advokat Ingrid Holm Ellingsen Foretaksnr.: MVA

2 1. Grunnen til begjæringen 2. Skriftlig samtykke 4. Barn over 12 år ikke enig: kontrollkommisjonen III. PSYKISK HELSEVERN: UTEN FORELDRESAMTYKKE 1. Barnets eget samtykke 2. Nødrett 3. Øyeblikkelig hjelp 4. Barneverntjenesten: akuttvedtak 1. Helsepersonell: melding til barneverntjenesten 2. Barneverntjenesten eller påtalemyndigheten: akuttvedtak 3. Barneverntjenesten samtykker til helsehjelp 5. Fylkenemnda: langsiktige vedtak 1. Bvl. 4-10: Medisinsk undersøkelse og behandling. 2. Bvl. 4-11: Særlig behandlingsbehov 3. Bvl. 4-8 og 4-12: Omsorgsovertagelse 1. Barn psykisk lidelse: ikke får nødvendig behandling 2. Sikre helhetlig omsorgstilbud: omsorgsbase 4. Bvl. 4-24: Atferdsvansker 1. Barn: vist alvorlige atferdsvansker 2. Institusjonen: tilby barnet tilfredsstillende hjelp PSYKISK HELSEVERN: BARN OVER 16 ÅR I. FRIVILLIG PSYKISK HELSEVERN: SAMTYKKE FRA PASIENT 1. Informert samtykke 2. Utrykkelig eller stilltiende 3. Trekke sitt samtykke 4. Ikke har samtykkekompetanse 1. Kan bortfalle: fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk uviklingshemming 2. Samtykkekompetansen 1. Foreldresamtykke 2. Barneverntjenesten har overtatt omsorgen 3. Kun gyldig: barnet ikke er alvorlig sinnslidelse og ikke motsetter helsehjelp II. TVUNGET PSYKISK HELSEVERN: SKRIFTLIG SAMTYKKE SIDE 2

3 1. 3 uker: etter begjæring fra den faglig ansvarlige 2. Skriftlig: grunnen til begjæringen og samtykket 3. Klage til kontrollkommisjonen TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN: BARN OVER 16 ÅR I. LEGEUNDERSØKELSE 1. Frivillig legeundersøkelse 2. Tvungen legeundersøkelse 1. Vedtak om tvungen legeundersøkelse 1. Behov for undersøkelse 2. Unndra seg legeundersøkelse 2. Krav til saksbehandling 3. Gjennomføring av tvungen undersøkelse II. VILKÅRENE FOR TVUNGET PSYKISK HELSEVERN 1. Frivillig psykisk helsevern: forsøkt eller åpenbart formålsløst 2. Undersøkt av to leger: en uavhengig av den ansvarlige institusjon 1. Innleggende lege: uavhengig av den ansvarlige institusjon 2. Institusjonen: legeundersøkelse 3. Alvorlig sinnslidelse 1. Alvorlig sinnslidelse 1. Klar og aktiv psykose 2. Kronisk psykosesykdom: symptomfriheten skyldes antipsykotisk medikasjon 3. Manifeste avvikstilstander: ikke psykotisk karakter 2. Tilleggsvilkår: behandlingsvilkåret 1. Forbedringsalternativet 2. Forverringsalternativet 3. Tilleggsvilkår: farevilkåret 1. Eget liv og egen helse 2. Andres liv eller helse 4. Institusjonen: tilby pasienten tilfredsstillende behandling og omsorg 5. Pasienten: gitt anledning til å uttale seg 6. Helhetsvurdering: klart beste løsning III. TVUNGEN OBSERVASJON SIDE 3

4 1. Frivillig psykisk helsevern: forsøkt eller åpenbart formålsløst 2. Undersøkt av to leger: en uavhengig av den ansvarlige institusjon 3. Overveiende sannsynlig: fyller vilkårene for tvungent psykisk helsevern 4. Institusjonen: tilby pasienten tilfredsstillende behandling og omsorg 5. Pasienten: gitt anledning til å uttale seg 6. Helhetsvurdering: klart beste løsning 7. Tidsbegrenset 1. Begrenset: 10 dager 2. Strengt nødvendig: forlenges inntil 10 dager IV. KRAV TIL SAKSBEHANDLING 1. Faglig ansvarlige: egen personlig undersøkelse 2. Vedtak og grunnlaget: skal straks nedtegnes 3. Etterprøving av kontrollkommisjonen V. OPPHØR AV TVUNGET PSYKISK HELSEVERN 1. Vedtak om opphør av tvungen observasjon eller tvunget psykisk helsevern 1. Faglig ansvarlig stadig vurdere: vilkårene for tvungen observasjon/tvunget psykisk helsevern foreligger 2. Pasient og pårørende: be om at tvunget psykisk helsevern opphører 2. Kontrollundersøkelse av faglig ansvarlig 3. Opphør/forlengelse: kontrollkommisjonen 1. Tre måneder 2. Ett år 4. Klage til kontrollkommisjonen GJENNOMFØRING AV TVUNGET PSYKISK HELSEVERN I. INDIVIDUELL PLAN 1. Behov: langvarige og koordinerte tilbud SIDE 4

5 2. Kontrollkommisjonens kontroll: individuell plan 3. Den individuelle planens innhold II. VERN OM PERSONLIG INTEGRITET 1. Restriksjoner og tvang: strengt nødvendige 2. Pasientens selvbestemmelsesrett 1. Delta i utformingen av institusjonens daglige liv og andre forhold som berører den enkelte pasient 2. Dyrke sine private interesser og hobbyer 3. Tilgang til aktivitetstilbud 4. Anledning til daglige uteaktiviteter 3. Tas hensyn: enkeltes livssyn og kulturelle bakgrunn 4. Husordensreglement TVANGSVEDTAK: ALLE BARN I. GRENSESETTING: UNDER OMSORGSANSVARET II. SKJERMING 1. Innledning 1. Opphold på sitt eget rom eller på en skjermet enhet 2. Ikke fotfølging 2. Psykiske tilstand eller utagerende adferd: nødvendig 1. Psykiske tilstand 2. Utagerende adferd 3. Behandlingsmessige grunner eller av hensyn til andre pasienter 1. Behandlingsmessige grunner 2. Hensyn til andre pasienter 3. Nødvendig 4. Vedtaksfrist: 24 timer. Betydelig endring: 12 timer 5. Gjennomføringen av skjermingen 6. Krav til saksbehandling 1. Vedtak: faglig ansvarlige 2. Vedtak: skal nedtegnes uten ugrunnet opphold SIDE 5

6 3. Vedtak: kan treffes inntil to uker om gangen 4. Vedtaket: beskrive skjermingens innhold og begrunnelsen for tiltaket 5. Skriftlig meddeles pasienten og opplyses om klageadgang 6. Fortløpende vurderes hvorvidt skjermingsvedtaket skal opprettholdes 7. Påklages til kontrollkommisjonen III. UNDERSØKELSE AV ROM OG EIENDELER SAMT KROPPSVISITASJON 1. Begrunnet mistanke: medikamenter, rusmidler, rømningshjelpemiddel eller farlig gjenstand 1. Pasientens rom og eiendeler 2. Kroppsvisitasjon 2. Krav til saksbehandling 1. Vedtak: faglig ansvarlige 2. Vedtak: skal nedtegnes uten opphold 3. Påklages til kontrollkommisjonen IV. BESLAG 1. Medikamenter, rusmidler, rømningshjelpemiddel eller farlig gjenstand 1. Beslaglegges 2. Tilintetgjøres 2. Krav til saksbehandling 1. Vedtak: faglig ansvarlige 2. Vedtak: skal nedtegnes uten opphold 3. Påklages til kontrollkommisjonen V. BRUK AV TVANGSMIDLER I INSTITUSJON 1. Personskade eller betydelig materiell skade 1. Skade seg selv eller andre 2. Avverge betydelig skade på bygninger, klær, inventar eller andre ting 2. Kun brukes: lempeligere midler har vist seg å være åpenbart forgjeves eller utilstrekkelige 3. Tvangsmidler 1. Korttidsvirkende legemidler 2. Kortvarig fastholding 1. Avgrenses: holding i omsorgs- eller grensesettingssituasjoner 2. Bruk av fysisk makt: pasienten gjør motstand 4. Gjennomføringen av tvangsmidler SIDE 6

7 1. Så skånsom og omsorgsfull måte som mulig 2. Så kortvarig som mulig 3. Kontinuerlig tilsyn 5. Krav til saksbehandling 1. Vedtak: faglig ansvarlige 2. Akutt nødssituasjon: ansvarshavende ved avdelingen 3. Lege: enkeltstående bruk av korttidsvirkende legemidler 4. Vedtak: skal nedtegnes uten ugrunnet opphold 6. Påklages til kontrollkommisjonen TVANGSVEDTAK: BARN OVER 16 ÅR I. BEHANDLING UTEN EGET SAMTYKKE 1. Faglig anerkjent psykiatrisk metode og forsvarlig klinisk praksis 2. Legemidler uten eget samtykke 1. Preparater som er registrert her i landet og med vanlig brukte doser 2. En gunstig virkning som klart oppveier ulempene ved eventuelle bivirkninger 3. Alvorlig spiseforstyrrelse - gis ernæring uten eget samtykke 1. Alvorlig spiseforstyrrelse 2. Strengt nødvendig behandlingsalternativ 4. Tilleggsvilkår 1. Forsøkt: frivillig behandling 2. Tilstrekkelig undersøkt: tilstanden og behovet for behandling 3. Behandlingstiltak: vesentlig bedring/unngår en vesentlig forverring av sykdommen pasientens tilstand 5. Gjennomføring av behandling 1. Gjennomføring av behandlingstiltak 2. Gjennomføring av behandling med legemidler 3. Gjennomføring av behandling med ernæringstilførsel 6. Krav til saksbehandling 1. Vedtak: faglig ansvarlige 2. Vedtak: skal nedtegnes uten opphold 3. Vedtak: kan treffes inntil tre uker. Tre måneder for legemidler. 4. Vedtaket: begrunnelse og angivelse av den planlagte varigheten av behandlingen 5. Skriftlig meddeles pasienten og opplyses om klageadgang 6. Tidligst iverksettes: 48 timer etter at pasienten er underrettet om vedtaket 7. Vesentlige endringer: treffes nytt vedtak 8. Fortløpende vurderes hvorvidt behandlingsvedtaket skal opprettholdes 7. Påklages til fylkesmannen SIDE 7

8 II. FORBINDELSE MED OMVERDENEN 1. Rett: motta besøk og benytte telefon, samt sende og motta brev og pakker 2. Innskrenkes: inntil 14 dager 1. Sterke behandlingsmessige eller sterke velferdsmessige hensyn 2. Sterke hensyn til nærstående person gjør det nødvendig 3. Likevel rett: nødvendig informasjon om sine pårørende og forhold utenfor institusjonen som er av betydning for pasienten 4. Ubetinget rett til kontakt: offentlige myndigheter, prest og advokat 3. Postkontroll 4. Krav til saksbehandling 1. Vedtak: faglige ansvarlige 2. Vedtak: skal nedtegnes uten ugrunnet opphold 5. Påklages til kontrollkommisjonen III. URINPRØVE 1. Urinprøve: avdekke rusmiddelmisbruk 1. Mistanke: rusmisbruk 2. Strengt nødvendig: helsehjelpen 2. Krav til saksbehandling 1. Vedtak: faglig ansvarlige 2. Påklages til kontrollkommisjonen IV. BRUK AV TVANGSMIDLER I INSTITUSJON 1. Tvangsmidler 1. Mekaniske tvangsmidler 2. Kortvarig anbringelse: låst eller stengt dør 2. Krav til saksbehandling 1. Vedtak: faglig ansvarlige 2. Vedtak: skal nedtegnes uten ugrunnet opphold 3. Påklages til kontrollkommisjonen V. OVERFØRING UTEN SAMTYKKE 1. Vedtak om overføring 2. Påklages til kontrollkommisjonen SIDE 8

9 1. Pasienten eller vedkommendes nærmeste pårørende 2. Kontrollkommisjonen: urimelig 3. Ikke iverksettes: klagefristen er ute eller klagesaken er avgjort 4. Kan iverksettes: strengt nødvendig eller det er klart at vedtaket ikke vil bli påklaget SIDE 9

10 HELSEPERSONELLOVEN TAUSHETSPLIKT I. TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSRETT 1. Hovedregel: taushetsplikt 1. Legems- eller sykdomsforhold 2. Personlige forhold 3. I egenskap av å være helsepersonell 2. Begrunnelsen: taushetsplikten 1. Rasjonell og betryggende forvaltning: helseopplysninger 2. Verne pasientens integritet og sikre befolkningens tillit helsetjenesten og helsepersonell 3. Informasjon: nødvendig for behandlingen 4. Hindre: unnlater å oppsøke helsetjenesten ved behov for helsehjelp 3. Samtykke til å gi informasjon 1. Barn under 16 år: foreldresamtykke 1. Foreldresamtykke eller barneverntjenesten 2. Unntak: ikke gis: grunner som bør respekteres 2. Barn over 16 år: Ikke har samtykkekompetanse: foreldresamtykke 4. Begrensninger i taushetsplikten 1. Kjent med opplysningene 2. Ingen berettiget interesse tilsier hemmelighold 3. Individualiserende kjennetegn er utelatt 4. Tungtveiende private eller offentlige interesse 1. Motvirke skader av et visst omfang 2. Ikke ethvert brudd på straffelovgivningen: taushetsplikten vike 5. Fastsatt i lov eller i medhold av lov 5. Opplysninger: persons død 1. Gi opplysninger: vektige grunner 1. Avdødes antatte vilje 2. Opplysningenes art 3. Pårørende og samfunnets interesser 2. Nærmeste pårørende: rett til journalinnsyn 6. Opplysninger: samarbeidende personell 1. Samarbeidende personell: forsvarlig helsehjelp 2. Elektronisk bearbeiding, service eller vedlikehold 3. Personell: samme taushetsplikt som helsepersonell SIDE 10

11 7. Opplysninger: virksomhetens ledelse og til administrative systemer 1. Helsehjelp, eller for internkontroll og kvalitetssikring av tjeneste 2. Pasientadministrasjon: personnummer og opplysninger om diagnose, eventuelle hjelpebehov, tjenestetilbud, innskrivnings- og utskrivningsdato 8. Opplysninger: sakkyndig 9. Opplysninger: arbeidsgiver 10. Opplysninger: andre formål 11. Opplysninger: etterkontroll av særreaksjonene II. OPPLYSNINGSPLIKT 1. Pasienter: ikke råderett over informasjonen 2. Begrunnelsen: opplysningsplikt 1. Tilsyn og avvergelse av straffbare handlinger 2. Barn får forsvarlig oppvekstvilkår 3. Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i fylket: tilsyn 1. Innledning 2. Begrunnelsen: sikre et forsvarlig tilsyn 3. Adgang til virksomhetens lokaler 4. De opplysninger som anses påkrevd 4. Nødetater: avverge alvorlig skade på person eller eiendom 1. Innledning 2. Begrunnelsen: nødvendig med samarbeid 3. Påtrengende nødvendig: verne om liv og helse 4. Avverge alvorlige skader på personer 5. Ikke gis opplysninger: ut over det som er nødvendig 5. Sosialtjenesten 1. Oppmerksom: bør føre til tiltak 2. Opplysningsplikt: gravid kvinne misbruker rusmidler: barnet vil bli født med skade 1. Grunn til å tro: gravid kvinne misbruker rusmidler 2. Barnet vil bli født med skade 3. Pålegg: sosialtjenesten 4. Samtykke bør forsøkes innhentet 5. Helseinstitusjoner: informasjonsansvarlig 6. Barneverntjenesten 1. Oppmerksom: føre til tiltak 2. Barn: mishandlet eller alvorlig omsorgssvikt 1. Fysisk og psykisk mishandling 2. Alvorlig omsorgssvikt: sosial tilpasning og adferd 3. Ikke krav om optimale forhold: vesentlig skade 3. Barn: vedvarende og alvorlige atferdsvansker 4. Etter pålegg: gi opplysninger SIDE 11

12 5. Samtykke bør forsøkes innhentet 6. Helseinstitusjoner: informasjonsansvarlig 7. Førerkort og sertifikat DOKUMENTASJONSPLIKT I. PLIKT TIL Å FØRE JOURNAL 1. Skal nedtegne eller registrere opplysninger 2. Begrunnelsen: faglig forsvarlig pasientbehandling 3. Journalen skal føres fortløpende 4. Helseinstitusjoner: journalansvarlig II. KRAV TIL JOURNALENS INNHOLD 1. Relevante og nødvendige opplysninger 2. Krav til innhold 1. Identifikasjonsopplysninger 2. Pårørende 3. Samtykkekompetanse 4. Når og hvordan helsehjelp er gitt 5. Pasientens helsetilstand 6. Diagnose og oppfølgning 7. Hvem som er journalansvarlig 8. Fravike gjeldende retningslinjer 9. Råd til pasient 10. Samtykket til eller motsatt seg nærmere angitt helsehjelp 11. Innsyn i journal og krav om retting og sletting 12. Utveksling av informasjon med annet helsepersonell 13. Pasientens faste lege og helsepersonell som har begjært innleggelse 14. Individuell plan 15. Sykmeldinger og attester 16. Sakkyndige uttalelser 17. Opplysninger til politi, barneverntjenesten, sosialtjenesten 18. Tvangsinnleggelser, annen bruk av tvang 19. Reservert seg mot apotekets generiske bytterett 3. Epikrise 1. Sammendrag av journalen 2. Sendes: innleggende/henvisende helsepersonell og pasientens faste lege 3. Sendes innen forsvarlig tid etter at helsehjelpen er avsluttet SIDE 12

13 4. Lett å forstå: kvalifisert helsepersonell 5. Fremgå hvem som har ført opplysningene III. PLIKT TIL Å GI PASIENTER INNSYN I JOURNAL 1. Rett til innsyn 2. Nektes innsyn 1. Fare for liv eller alvorlig helseskade 2. Klart utilrådelig av hensyn til personer som står pasienten nær 3. Representant: rett til innsyn 1. Ikke innsyn: anses usikket 2. Lege og advokat: ikke nektes innsyn 4. Foreldres innsynsrett 1. Barn over 16 år 2. Barn under 16 år 1. Foreldreansvaret informeres 2. Ikke gis: grunner som bør respekteres 3. Informasjon: nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret 3. Barneverntjenesten har overtatt omsorgen 5. Pårørende: pasientens død IV. RETTING AV JOURNAL 1. Retting: feilaktige, mangelfulle eller utilbørlige opplysninger eller utsagn 2. Retting: føres på nytt eller datert rettelse 3. Retting avslås: retting og begrunnelse for avslaget nedtegnes i journalen 4. Avslag på krav om retting kan påklages til Helsetilsynet V. SLETTING AV JOURNALOPPLYSNINGER 1. Ubetenkelig og ikke strider mot arkivloven 1. Ubetenkelig 2. Ikke strider mot arkivloven 3. Opplysningene: feilaktige/misvisende og føles belastende for pasienten 4. Åpenbart ikke er nødvendige: helsehjelp 2. Sletting avslås: kravet om sletting og begrunnelse for avslaget nedtegnes i journalen SIDE 13

14 3. Avslag på krav om retting kan påklages til Helsetilsynet VI. SLETTE JOURNAL, OPPLYSNINGER ELLER UTSAGN: FØRT PÅ FEIL PERSON 1. Ført på feil person 2. Sletting avslås: kravet om sletting og begrunnelse for avslaget nedtegnes i journalen 3. Avslag på krav om retting kan påklages til Helsetilsynet VII. OVERFØRING, UTLEVERING AV OG TILGANG TIL JOURNAL OG JOURNALOPPLYSNINGER 1. Nødvendig for å kunne gi helsehjelp på forsvarlig måte 2. Fremgå av journalen at annet helsepersonell er gitt tilgang VIII.ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL IX. OPPTEGNELSER OG JOURNAL SOM BEVIS SIDE 14

TVANG PSYKISK KURS I SAMFUNNSMEDISIN HELSERETT OG SAKSBEHANDLING OSLO 24. OKTOBER 2012 HELSEVERNLOVEN. Linda Endrestad

TVANG PSYKISK KURS I SAMFUNNSMEDISIN HELSERETT OG SAKSBEHANDLING OSLO 24. OKTOBER 2012 HELSEVERNLOVEN. Linda Endrestad TVANG PSYKISK HELSEVERNLOVEN KURS I SAMFUNNSMEDISIN HELSERETT OG SAKSBEHANDLING OSLO 24. OKTOBER 2012 Linda Endrestad LOV OM ETABLERING OG GJENNOMFØRING AV PSYKISK HELSEVERN Kap 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Aktuelle lover. Pasientrettigheter. 1-3.Oppgaver under helsetjenesten. 1-1.Kommunens ansvar for helsetjeneste

Aktuelle lover. Pasientrettigheter. 1-3.Oppgaver under helsetjenesten. 1-1.Kommunens ansvar for helsetjeneste Aktuelle lover Pasientrettigheter John Chr. Fløvig Overlege/ universitetslektor Lov om helsetjenesten i kommunene Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. Pasientrettighetsloven Forvaltningsloven Psykisk helsevernloven

Detaljer

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Pasrl. kap 4A,: helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv. 4A-1: Formålet med reglene i dette

Detaljer

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A. Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A. Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui Nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven Gir helsepersonell adgang til å yte

Detaljer

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon.

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon. Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon. Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 12. desember 2002 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Detaljer

Bildebredden må være 23,4cm. www.fylkesmannen.no/oppland

Bildebredden må være 23,4cm. www.fylkesmannen.no/oppland Bildebredden må være 23,4cm Pasrl. 4-1 Hovedregel om samtykke Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp

Detaljer

Rettssikkerhet. ved tvang. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern. Legal protection in the event of commitment to mental health care BOKMÅL

Rettssikkerhet. ved tvang. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern. Legal protection in the event of commitment to mental health care BOKMÅL Rettssikkerhet ved tvang Legal protection in the event of commitment to mental health care BOKMÅL Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern Du kan klage på... Kontrollkommisjonens oppgaver Kontrollkommisjonene

Detaljer

UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN 1 Juridiske rettigheter, lover og forskrifter. Hvem klager en til og hvordan? Praktisk veiledning. Dialog. Målfrid J. Frahm Jensen ass. fylkeslege

Detaljer

28.03.2014. Dokumentasjonsplikt, taushetsplikt og innsynsrett. Hva er forsvarlighet? Er et hvert avvik uforsvarlig? Hva er forsvarlighet?

28.03.2014. Dokumentasjonsplikt, taushetsplikt og innsynsrett. Hva er forsvarlighet? Er et hvert avvik uforsvarlig? Hva er forsvarlighet? «Styre for å styrke» Dokumentasjonsplikt, taushetsplikt og innsynsrett Vestnes 26.03.14 Kartlegging av virksomheten ved helsestasjoner i landet i 2011 Cato Innerdal Ass. fylkeslege Landsomfattende tilsyn

Detaljer

Rettssikkerhet. ved tvang. Legal protection in the event of commitment to mental health care. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern BOKMÅL

Rettssikkerhet. ved tvang. Legal protection in the event of commitment to mental health care. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern BOKMÅL Rettssikkerhet ved tvang BOKMÅL Legal protection in the event of commitment to mental health care Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern Du kan klage på... Kontrollkommisjonens oppgaver Kontrollkommisjonene

Detaljer

Pårørendeinvolvering. Pårørendeinvolvering i helsetjenesten pårørendes rettigheter og helsepersonellets ansvar

Pårørendeinvolvering. Pårørendeinvolvering i helsetjenesten pårørendes rettigheter og helsepersonellets ansvar Pårørendeinvolvering i helsetjenesten pårørendes rettigheter og helsepersonellets ansvar Molde, Rica Seilet Hotell den 16.mars 2010 Alice Kjellevold Pårørendeinvolvering Pårørende gis generell informasjon

Detaljer

Tvang og juss. Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN

Tvang og juss. Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN Tvang og juss Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN Velferdstjenester og rettssikkerhet Velferdstjenester skal tildeles under hensyntaken til den enkeltes behov og interesser, og

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A NB! Les vedlagt veiledning for utfylling av skjemaet. Skjemaet

Detaljer

FYLKESLEGENS TIME. Erfaringer fra tilsynsmyndigheten Samtykkekompetanse vurdering og formulering Fylkeslege Pål Iden 15.09.2015

FYLKESLEGENS TIME. Erfaringer fra tilsynsmyndigheten Samtykkekompetanse vurdering og formulering Fylkeslege Pål Iden 15.09.2015 FYLKESLEGENS TIME Erfaringer fra tilsynsmyndigheten Samtykkekompetanse vurdering og formulering Fylkeslege Pål Iden 15.09.2015 1 Fylkeslegens time Litt om samtykke, generelt Samtykkekompetansevurdering

Detaljer

LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven).

LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven). Som det fremgår av kapittel 1 er denne loven rettet inn mot pasienters rettigheter overfor helsetjenesten som er nærmere definert i 1-3. Apotek faller i de fleste tilfeller utenfor. Men kapittel 3 og 4.

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Informasjon om. pasientrettigheter

Informasjon om. pasientrettigheter Informasjon om pasientrettigheter Til våre pasienter og deres pårørende: Dersom du får tilbud om og velger å ta imot helsehjelp, har du rettigheter etter Lov om pasient - og brukerrettigheter. Loven skal

Detaljer

Plan for dagen Helsere. og saksbehandling Drammen 5. november 2014

Plan for dagen Helsere. og saksbehandling Drammen 5. november 2014 Plan for dagen Helsere. og saksbehandling Drammen 5. november 2014 Klagebehandling Re-ng, sle-ng, journalinnsyn Ansvar og delegasjon Kjøp av tjenester fra private Erfaringer og problems=llinger 1 Behandling

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

Samtykke og tvang Juss og medisin. Jørgen Dahlberg

Samtykke og tvang Juss og medisin. Jørgen Dahlberg Samtykke og tvang Juss og medisin Jørgen Dahlberg Hlspl. 4. Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets

Detaljer

Velkommen som medlem av. kontrollkommisjon. i psykisk helsevern

Velkommen som medlem av. kontrollkommisjon. i psykisk helsevern Velkommen som medlem av kontrollkommisjon i psykisk helsevern Du har nettopp blitt oppnevnt som medlem i en kontrollkommisjon for de kommende fire årene. Du skal ta fatt på et arbeid som er ansvarsfullt

Detaljer

Somatisk helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse

Somatisk helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse Somatisk helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Turnuskurs 12.november 2014 Anne Tove Sivertsen Juridisk rådgiver fmtrats@fylkesmannen.no Gunn Elise

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt

Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt Kurs i Samfunnsmedisin Oslo 25. oktober 2012 Linda Endrestad Taushetsplikt hovedregel Helsepersonelloven 21: Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller

Detaljer

Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Anne Mette Haukland, rådgiver/jurist

Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Anne Mette Haukland, rådgiver/jurist Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Anne Mette Haukland, rådgiver/jurist 1 Formål o 4A-1: «Formålet med reglene i dette kapittelet er å yte nødvendig helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp - definisjoner hva sier jussen? Samhandlingsmøte i regi av PKO Tønsberg19. mars 2014 Svein Lie

Øyeblikkelig hjelp - definisjoner hva sier jussen? Samhandlingsmøte i regi av PKO Tønsberg19. mars 2014 Svein Lie Øyeblikkelig hjelp - definisjoner hva sier jussen? Samhandlingsmøte i regi av PKO Tønsberg19. mars 2014 Svein Lie 1 Spørsmålene: Hva er øyeblikkelig hjelp på de ulike nivåer både i somatikk og psykiatri

Detaljer

Sigmund Freud - Grunnleggeren av psykoanalysen

Sigmund Freud - Grunnleggeren av psykoanalysen Sigmund Freud - Grunnleggeren av psykoanalysen Psykisk helsevernloven 3-1. Legeundersøkelse Tvungent psykisk helsevern kan ikke etableres uten at en lege personlig har undersøkt vedkommende for å bringe

Detaljer

Juridiske aspekter. TIGRIS, 14. mars 2012 Kristin Albretsen kommuneadvokat

Juridiske aspekter. TIGRIS, 14. mars 2012 Kristin Albretsen kommuneadvokat Juridiske aspekter TIGRIS, 14. mars 2012 Kristin Albretsen kommuneadvokat Definisjoner Generell lov contra særlov Generell taushetsplikt Profesjonsbestemt taushetsplikt Hva er taushetsplikt? Lovforbud

Detaljer

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver Møre og Romsdal Hvem er Pasient- og brukerombudet? Ett ombud i hvert fylke Ansatt i Helsedirektoratet Faglig uavhengig ingen beslutningsmyndighet Kontor i Kristiansund

Detaljer

- mishandling av barn i hjemmet - andre former for alvorlig omsorgssvikt av barn - misbruk av rusmidler under graviditet

- mishandling av barn i hjemmet - andre former for alvorlig omsorgssvikt av barn - misbruk av rusmidler under graviditet Helsepersonells plikt og rett til å gi opplysninger til barneverntjenesten, politiet og sosialtjenesten ved mistanke om: IS-17/2006 - mishandling av barn i hjemmet - andre former for alvorlig omsorgssvikt

Detaljer

Kommentar. Presentasjonen tar ikke for seg hele Helsepersonelloven Helsepersonelloven med kommentarer (Helsedirektoratet, 2012)

Kommentar. Presentasjonen tar ikke for seg hele Helsepersonelloven Helsepersonelloven med kommentarer (Helsedirektoratet, 2012) Helsepersonelloven Kommentar Presentasjonen tar ikke for seg hele Helsepersonelloven Helsepersonelloven med kommentarer (Helsedirektoratet, 2012) Formål Sikkerhet for pasienter Kvalitet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Hvordan hjelpe en pasient som ikke ønsker hjelp?

Hvordan hjelpe en pasient som ikke ønsker hjelp? Hvordan hjelpe en pasient som ikke ønsker hjelp? Elena Selvåg 2014 Historie 1, Ole Ole, 46 år, har mye ufrivillige bevegeser, moderate svelgvansker, perioder med mye oppkast. Tett oppfølging fra hjemmesykepleier,

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Vurderings- og utredningsfasen «Tvang fra A-Å» Samarbeidskonferanse HOL 10-2 og10-3 25. og 26. september 2013 Nina Husum og Kari Hjellum Lov,

Detaljer

Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige

Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige - Utarbeidelse av begjæring om tiltak - Rollen som partsrepresentant i fylkesnemnda Stig Ravnestad Bergen kommune - kommuneadvokaten Del 1: Utarbeidelse av begjæring

Detaljer

Grunnkurs B - helserett

Grunnkurs B - helserett Grunnkurs B - helserett Nidaroskongressen 22. oktober 2015 Cato Innerdal Ass. fylkeslege Fylkesmannen i Møre og Romsdal Hva er tilsyn? Fylkesmannen er tillagt myndighet til å føre tilsyn med helse- og

Detaljer

Når skal vi varsle barnevernet? Jørgen Dahlberg

Når skal vi varsle barnevernet? Jørgen Dahlberg Når skal vi varsle barnevernet? Jørgen Dahlberg Hva sier jussen? Hva sier etikken? Oversikt over presentasjon Hva må vi varsle, hva bør vi varsle og hva kan vi varsle? Hvilke problemer står vi overfor?

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PERSON UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasientrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PERSON UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasientrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet: Unntatt fra offentlighet, jf. offl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PERSON UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasientrettighetsloven 4 A-5 Se veiledning for utfylling av vedtaksskjemaet

Detaljer

Strategi nr 1: Journalføring må. skje i henhold til lover og regler. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi.

Strategi nr 1: Journalføring må. skje i henhold til lover og regler. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi 6 semester Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo Strategi nr 1: Journalføring må skje i henhold til lover og regler Strategi

Detaljer

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Arkivmedarbeiderkurs 26.-27. januar 2010 June Wahl, IKA Kongsberg Lovverk Offentleglova Forvaltningsloven Personopplysningsloven Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven

Detaljer

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Bergen kommune Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Prosedyre for Gullstøltunet sykehjem Internkontroll Gullstøltunet

Detaljer

Klager på helsepersonell

Klager på helsepersonell Klager på helsepersonell Molde 3. november 2015 Cato Innerdal Ass. fylkeslege Fylkesmannen i Møre og Romsdal Hva er tilsyn? Fylkesmannen er tillagt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Høring - NOU 2011: 9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet

Høring - NOU 2011: 9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet DET KONGELIGE HELSE-OG OMSORGSDEPARTEMENT Sevedlagtehøringsliste Deres ref Vår ref Dato 201102469 25.08.2 11 Høring - NOU 2011: 9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet Helse-og omsorgsdepartementet sendermeddettepåhøringnou2011:9økt

Detaljer

Journalsnoking og bruk av tvang i helsevesenet

Journalsnoking og bruk av tvang i helsevesenet Journalsnoking og bruk av tvang i helsevesenet Vardø Rotary Klubb 3. august 2009 Advokat (H) Bjørnar Eilertsen Advokatfirma Bjørnar Eilertsen Tlf.: 22 73 40 13 Postboks 239 Lilleaker Mobiltlf.: 997 44

Detaljer

RUTINER OG REGLER FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG BARNEVERNTJENESTEN

RUTINER OG REGLER FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG BARNEVERNTJENESTEN Kriminalomsorgsdirektoratet Nr: KDI 10/2015 Bufdir 22/2015 ISBN-nr: 978-82-8286-258-5 Dato: 06.11.2015 RUTINER OG REGLER FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG BARNEVERNTJENESTEN 1. Innledning

Detaljer

Dokumentasjon og litt til. Virksomhetsleder Lisbeth Bergstøl Virksomhet behandling og rehabilitering

Dokumentasjon og litt til. Virksomhetsleder Lisbeth Bergstøl Virksomhet behandling og rehabilitering Dokumentasjon og litt til Virksomhetsleder Lisbeth Bergstøl Virksomhet behandling og rehabilitering Snakke om: Hvorfor dokumentere? Lovverk Hva er pasientjournalen Innhold i pasientjournalen Innsyn, sletting,

Detaljer

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 BARN I KRISE LEGEVAKTAS ROLLE OG SAMSPILL MED BARNEVERNET V/Torill Vibeke Ertsaas BARNEVERNET I NORGE OPPGAVEFORDELING 1) DET KOMMUNALE BARNEVERNET UNDERSØKE BEKYMRINGSMELDINGER

Detaljer

SAMTYKKEKOMPETANSE HVA, HVORDAN, MED HVEM

SAMTYKKEKOMPETANSE HVA, HVORDAN, MED HVEM SAMTYKKEKOMPETANSE HVA, HVORDAN, MED HVEM HVA SIER LOVVERKET? 4-1. Hovedregel om samtykke Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

Samtykkekompetanse og Kap 4 A i pasrl. Overlege Dagfinn Green, St. Olavs Hospital

Samtykkekompetanse og Kap 4 A i pasrl. Overlege Dagfinn Green, St. Olavs Hospital Samtykkekompetanse og Kap 4 A i pasrl Overlege, St. Olavs Hospital Ulike rettsgrunnlag for å kunne yte helsehjelp 1. Eget samtykke som baseres på samtykkekompetanse (Pasient og brukerrettighetsloven) 2.

Detaljer

Velferdsteknologi - rettslige problemstillinger

Velferdsteknologi - rettslige problemstillinger Velferdsteknologi - rettslige problemstillinger Klyvetunet 1. juni 2015 *** rådgiver/jurist Møyfrid Lillehaug, Skien kommune, Helse og velferd Hva er velferdsteknologi? Teknologiske virkemidler som kan

Detaljer

Tilsynserfaringer med dokumentasjon

Tilsynserfaringer med dokumentasjon Tilsynserfaringer med dokumentasjon Omsorgskonferansen 25.09.14 Ålesund Christian Bjelke Fylkeslege/direktør Sentrale lover: Pasient- og brukerrettighetsloven Helsepersonelloven Spesialisthelsetjenesteloven

Detaljer

TVANG OG ETIKK I ET AKUTTPSYKIATRISK PERSPEKTIV

TVANG OG ETIKK I ET AKUTTPSYKIATRISK PERSPEKTIV TVANG OG ETIKK I ET AKUTTPSYKIATRISK PERSPEKTIV Disposisjon Bruk av tvang påaker sykehus på akuttpsykiatrisk avdeling Hvilke former for tvang finnes? Etiske og juridiske problemstillinger basert på kliniske

Detaljer

Helsefagarbeideren og jussen

Helsefagarbeideren og jussen Helsefagarbeideren og jussen Oslo 9.mai 2012 Foreleser: Knut Erling Nyheim, vernepleier, jurist og advokat INNHOLD Nye lover i forbindelse med Samhandlingsreformen Taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett

Detaljer

Rundskriv HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID

Rundskriv HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID Rundskriv HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID Forord Helsetjenesten og politiet har ulike roller og oppgaver i samfunnet, men vil i noen tilfeller møte felles utfordringer

Detaljer

Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep.0032 Oslo

Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep.0032 Oslo Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep.0032 Oslo Rundskriv IK-3/2008 Saksnr. 2008/188 19. desember 2008 Telefon 21 52 99 00 Telefaks 21 52 99 99 e-post: postmottak@helsetilsynet.no

Detaljer

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1258 SL JGA/MAV 04.02.2015 Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Departementet

Detaljer

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres Utkast til retningslinje for Allmennpsykiatrisk klinikk: Barn av psykisk syke foreldre 1. Bakgrunn I dag finnes det mye kunnskap om hvordan det er å vokse opp med foreldre som har alvorlig psykisk sykdom.

Detaljer

Kvalitet i medisinsk diagnostikk og koding. ARNE LAUDAL REFSUM Visepresident Legeforeningen

Kvalitet i medisinsk diagnostikk og koding. ARNE LAUDAL REFSUM Visepresident Legeforeningen Kvalitet i medisinsk diagnostikk og koding ARNE LAUDAL REFSUM Visepresident Legeforeningen Helsepersonell-loven 39. Plikt til å føre journal Den som yter helsehjelp, skal nedtegne eller registrere opplysninger

Detaljer

Taushetsplikten, muligheter og utfordringer for tverrfaglig samarbeid

Taushetsplikten, muligheter og utfordringer for tverrfaglig samarbeid Taushetsplikten, muligheter og utfordringer for tverrfaglig samarbeid Advokat (H) Stig Åkenes Johnsen Taushetsplikt; aktiv plikt til å hindre Opplysningsrett; adgang til å informere Opplysningsplikt; plikt

Detaljer

Pårørendes rett til informasjon og

Pårørendes rett til informasjon og Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Forelesning for lokalt nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Helse Bergen / Helse Stavanger 21. november

Detaljer

Dokumentasjonsplikten regelverk mv.

Dokumentasjonsplikten regelverk mv. Helsetilsynet informerer TILSYNSINFO nr. 1_2006 MARS 2006_14.årgang tilsyn med sosial og helse TILSYNSINFO er lagt ut på www.helsetilsynet.no. Man kan her tegne et abonnement og få TILSYNSINFO fritt tilsendt

Detaljer

Taushetspliktreglene et hinder for forebygging av vold og overgrep? 6. November 2014, Sarpsborg Elisabeth Gording Stang Høgskolen i Oslo og Akershus

Taushetspliktreglene et hinder for forebygging av vold og overgrep? 6. November 2014, Sarpsborg Elisabeth Gording Stang Høgskolen i Oslo og Akershus Taushetspliktreglene et hinder for forebygging av vold og overgrep? 6. November 2014, Sarpsborg Elisabeth Gording Stang Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Taushetsplikt, opplysningsrett og -plikt Taushetsplikt:

Detaljer

Regler om bruk av tvang ved behov for somatisk helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven Kapittel 4A. Noen hovedpunkter oversikt over regelverket

Regler om bruk av tvang ved behov for somatisk helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven Kapittel 4A. Noen hovedpunkter oversikt over regelverket Regler om bruk av tvang ved behov for somatisk helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven Kapittel 4A Noen hovedpunkter oversikt over regelverket Innholdet i fremstillingen 1. Oversikt over forskjellige

Detaljer

Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere. Tett oppfølging fra tverrfaglig personell

Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere. Tett oppfølging fra tverrfaglig personell Tilbakeholdelse i institusjon av gravide rusmiddelmisbrukere 6-2a Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere ved Borgestadklinikken Vi har som mål å: Skape en god relasjon til den gravide kvinnen Skjerme

Detaljer

Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015

Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015 Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015 Alice Kjellevold Professor, Institutt for helsefag Universitetet i Stavanger uis.no 07.12.2015 Samarbeid med pårørende rettslig regulering Hovedpunkter

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal - rutiner knyttet til bruk av tvungen helsehjelp i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven kap 4 A

Tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal - rutiner knyttet til bruk av tvungen helsehjelp i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven kap 4 A Tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal - rutiner knyttet til bruk av tvungen helsehjelp i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven kap 4 A 1. INNLEDNING Enkelte pasienter er ikke i stand til å vurdere

Detaljer

Workshop om jus og medisinsk forskningsetikk. Hilde Jordal Sosial- og helsedirektoratet

Workshop om jus og medisinsk forskningsetikk. Hilde Jordal Sosial- og helsedirektoratet Workshop om jus og medisinsk forskningsetikk Hilde Jordal Sosial- og helsedirektoratet Shdirs kompetanse i dispsaker Myndighet til å gi tillatelse til at taushetsbelagte opplysninger kan eller skal brukes

Detaljer

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Bakgrunn og begrunnelse for særreaksjonen samfunnsvernet Ved særreaksjonsreformen av 01.01.02 ble sikring erstattet av tre

Detaljer

Statlige føringer for pårørendes rettigheter 6. april 2016 Jurist Hanne Damsgaard

Statlige føringer for pårørendes rettigheter 6. april 2016 Jurist Hanne Damsgaard Statlige føringer for pårørendes rettigheter 6. april 2016 Jurist Hanne Damsgaard Statlig føringer Mest mulig involvering av pårørende i samarbeid med pasienten Innenfor lovens rammer Pasient- og brukerettighetsloven

Detaljer

IS-9/2012. Psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften med kommentarer

IS-9/2012. Psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften med kommentarer IS-9/2012 Psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften med kommentarer 1 Heftets tittel: Psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften med kommentarer Utgitt: 11/2012 Bestillingsnummer:

Detaljer

Etiske overveielser ved behandling av utviklingshemmede pasienter

Etiske overveielser ved behandling av utviklingshemmede pasienter Etiske overveielser ved behandling av utviklingshemmede pasienter Kari Storhaug spesialtannlege Dr.odont. 20. september 2013 Hva kan være et klinisk etisk problem? Når man vet hva som er riktig men ytre

Detaljer

Nasjonal veileder IS-2229. Veileder for fylkesmannens behandling av klagesaker etter psykisk helsevernloven 4-4

Nasjonal veileder IS-2229. Veileder for fylkesmannens behandling av klagesaker etter psykisk helsevernloven 4-4 Nasjonal veileder IS-2229 Veileder for fylkesmannens behandling av klagesaker etter psykisk helsevernloven 4-4 Publikasjonens tittel: Veileder for fylkesmannens behandling av klagesaker etter psykisk helsevernlovens

Detaljer

Retten til å gjøre dårlige valg Selvbestemmelse, verdighet og omsorgsansvar

Retten til å gjøre dårlige valg Selvbestemmelse, verdighet og omsorgsansvar Jan Fridthjof Bernt Retten til å gjøre dårlige valg Selvbestemmelse, verdighet og omsorgsansvar Foredrag på SOR-konferanse Likhet for loven? Om rettssikkerhet for utviklingshemmede Bergen 25. oktober 2011

Detaljer

Veileder for Fylkesmannens behandling av klagesaker etter psykisk helsevernloven 4-4

Veileder for Fylkesmannens behandling av klagesaker etter psykisk helsevernloven 4-4 Nasjonal veileder IS-2229 Veileder for Fylkesmannens behandling av klagesaker etter psykisk helsevernloven 4-4 Publikasjonens tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Veileder for Fylkesmannens behandling av

Detaljer

Vurdering av samtykkekompetanse

Vurdering av samtykkekompetanse Vurdering av samtykkekompetanse Forelesning Rollespill Spørsmål fra salen Tore Ask, overlege alderspsykiatrisk seksjon, sykehuset Østfold 9.6.11 Lov om pasientrettigheter pasientrettighetsloven 4-1. Hovedregel

Detaljer

13.03.2011. Kollegabasert veiledingsseminar for manuellterapeuter 10.mars 2011. Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

13.03.2011. Kollegabasert veiledingsseminar for manuellterapeuter 10.mars 2011. Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Kollegabasert veiledingsseminar for manuellterapeuter 10.mars 2011 Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Monica Røsandhaug Grov Åse Bækkevold Kloster 1 Innhenting og bruk av Åse Bækkevold Kloster Juridisk

Detaljer

Sensorveiledning - eksamensoppgave i jus/lovgivning 1. år:

Sensorveiledning - eksamensoppgave i jus/lovgivning 1. år: Sensorveiledning - eksamensoppgave i jus/lovgivning 1. år: Generelt må det tas i betraktning at studentene ikke har anledning til å ta med lovtekst på eksamen. Dette bør innebære at man er mindre streng

Detaljer

LOVOVERSIKT FORVALTNINGSLOVEN

LOVOVERSIKT FORVALTNINGSLOVEN LOVOVERSIKT FORVALTNINGSLOVEN 13. (taushetsplikt). Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Barnevernets oppgaver Barnevernets hovedoppgave

Detaljer

Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM)

Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM) Innhold: Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM) 1 Allment aksepterte faglige og etiske normer... 1 2 Respekt for klientens livssyn og integritet... 1 3 Misbruk av yrkesmessig relasjon... 1 4 Informasjon

Detaljer

K I T H. EPJ standard: Enkelte vedtak om tvang i det psykiske helsevern KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD

K I T H. EPJ standard: Enkelte vedtak om tvang i det psykiske helsevern KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD K I T H INFRMASJNSTEKNLGI FR HELSE G VELFERD.. EPJ standard: Enkelte vedtak om tvang i det psykiske helsevern KRAVSPESIFIKASJN G TEKNISK STANDARD VERSJN 1.0 1. mai 2008 KITH-rapport 02/07 ISBN 82-7846-302-6

Detaljer

- Helse- og omsorgstjenesteloven - Pasient- og brukerettighetsloven - Helsepersonelloven - Folkehelseloven. Foreleser: Advokat Knut Erling Nyheim

- Helse- og omsorgstjenesteloven - Pasient- og brukerettighetsloven - Helsepersonelloven - Folkehelseloven. Foreleser: Advokat Knut Erling Nyheim - Helse- og omsorgstjenesteloven - Pasient- og brukerettighetsloven - Helsepersonelloven - Folkehelseloven Foreleser: Advokat Knut Erling Nyheim HELSE OG OMSORGSTJENESTELOVEN (1) Loven trådte i kraft 1.

Detaljer

Utfordringer Hvem bestemmer hva?

Utfordringer Hvem bestemmer hva? Den 3.Nordiske Miljøkonferansen om Spiseforstyrrelser 2014 Utfordringer Hvem bestemmer hva? Marit Bjartveit Klinikkleder Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Lov om

Detaljer

Helsepersonellets taushetsplikt rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet

Helsepersonellets taushetsplikt rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet Rundskriv IS-9-2015 Helsepersonellets taushetsplikt rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet Publikasjonens tittel: Helsepersonellets taushetsplikt rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger

Detaljer

Hvordan kan du være med å bestemme?

Hvordan kan du være med å bestemme? Hvordan kan du være med å bestemme? Pasient- og brukermedvirkning. En rettighetsbrosjyre. 1 Bakgrunn for brosjyren Denne brosjyren er utarbeidet som et ledd i Gatejuristens myndiggjøringsarbeid. Ut fra

Detaljer

Være i stand til å identifisere situasjoner hvor det kan være aktuelt å bruke bestemmelsene i pasientrettighetsloven kap. 4A

Være i stand til å identifisere situasjoner hvor det kan være aktuelt å bruke bestemmelsene i pasientrettighetsloven kap. 4A Læringsmål Være i stand til å identifisere situasjoner hvor det kan være aktuelt å bruke bestemmelsene i pasientrettighetsloven kap. 4A Forstå hva som menes med begrepene helsehjelp og samtykkekompetanse,

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

LovLiG ung Informasjon om helserettigheter for ungdom

LovLiG ung Informasjon om helserettigheter for ungdom LovLiG ung Informasjon om helserettigheter for ungdom I Norge har vi en rekke lovbestemmelser som skal sikre alle lik tilgang til gode helsetjenester. For deg som er under 18 år og derfor regnes som mindreårig,

Detaljer

Bakgrunn Bakgrunnen for høringen blir omtalt i høringsbrevet fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, datert 17.08.

Bakgrunn Bakgrunnen for høringen blir omtalt i høringsbrevet fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, datert 17.08. Høringsuttalelse fra Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO) - REVIDERING AV FORSKRIFT OM RETTIGHETER OG BRUK AV TVANG UNDER OPPHOLD I BARNEVERNINSTITUSJON Hva saken gjelder Høringsuttalelse fra Norsk

Detaljer

Saltens samhandlingsprosjekt Bodø 11. mars 2014 Førsteamanuensis dr. juris Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag

Saltens samhandlingsprosjekt Bodø 11. mars 2014 Førsteamanuensis dr. juris Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag Saltens samhandlingsprosjekt Bodø 11. mars 2014 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold ld Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag I offentlige dokumenter er det nå gjennomgående at pårørende

Detaljer

Retningslinjer for Fylkesmannens behandling av vedtak og klagesaker etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

Retningslinjer for Fylkesmannens behandling av vedtak og klagesaker etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Retningslinjer for Fylkesmannens behandling av vedtak og klagesaker etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Internserien 9/2012 Målgruppe: Fylkesmennene Dette dokumentet erstatter Statens

Detaljer

Juridiske betraktninger på reisemedisin

Juridiske betraktninger på reisemedisin Juridiske betraktninger på reisemedisin Oslo, 30. august 2015 Siri Næsheim Spesialrådgiver/advokatfullmektig Avdeling for jus og arbeidsliv Tema Helseretten Forsvarlighetskravet Delegasjon av oppgaver

Detaljer

Veiledning i journalføring (dokumentasjon) i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Veiledning i journalføring (dokumentasjon) i helsestasjons- og skolehelsetjenesten IS-2700 Veileder Veiledning i journalføring (dokumentasjon) i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Sosial- og helsedirektoratet VEILEDNING I JOURNALFØRING (DOKUMENTASJON) I HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet De regionale helseforetakene Alle kommunene Alle fylkeskommunene Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Forholdet mellom lovbestemt

Detaljer

First Hotel Ambassadør, Drammen

First Hotel Ambassadør, Drammen MANDAG 5. OKTOBER 2009 KL 09.00 16.00 First Hotel Ambassadør, Drammen Nok er nok - etiske retningslinjer i forhold til ernæring i livets sluttfase. Hdir har i 2009 utgitt: Nasjonale faglige retningslinjer

Detaljer

Miljørettet helsevern hjemme og i andre innemiljøer

Miljørettet helsevern hjemme og i andre innemiljøer Miljørettet helsevern hjemme og i andre innemiljøer Statens stråleverns radonkonferanse 27. november 2013 Anders Smith, seniorrådgiver/lege Sett fra helsemyndighetenes side: Folkehelseloven Miljørettet

Detaljer

Momenter til saksfremlegg (Hot 10-2 og 10-3)

Momenter til saksfremlegg (Hot 10-2 og 10-3) Momenter til saksfremlegg (Hot 10-2 og 10-3) 1. INNLEDNING Det er kommunens advokat som reiser en tvangssak overfor fylkesnemnda på vegne av NAV/ rus psykisk helsetjeneste. Denne malen er ment som en huskeliste

Detaljer