Nr.3 Årgang 5 Oktober Dag`s Nytt LOGE 17 DAG`S EMBEDSKOLEGIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr.3 Årgang 5 Oktober 2011. Dag`s Nytt LOGE 17 DAG`S EMBEDSKOLEGIUM"

Transkript

1 Nr.3 Årgang 5 Oktober 2011 Dag`s Nytt LOGE 17 DAG`S EMBEDSKOLEGIUM

2 Side 2 Overmester har ordet DAG's-nytt Videre er vi anbefalt å ta turen til Hamar, hvor Odd Fellow der har fått innredet en ny logebygning som interiørmessig skal være svært vakker. I terminlista for våren 2012 har vi satt opp en festloge og merk: det er fredag den 23 mars. Da bør vi møte fulltallig Med hilsen i V, K og S Kjell Myrseth OM Kjendissønnen til bror Terje Hagen Kjære logebrødre Høstterminen er i gang og likeledes et Dagsnytt har sakset ut litt kjendisstoff nytt kollegium. Det nye kollegiet har fra en artikkel i sommer fra Aftenposten såvidt hatt mulighet til å stå på egne ben hvor den 15 år gamle Jon Hagen, sønn til etter å ha gjennomgått en fantastisk flott bror Terje Hagen blir intervjuet om sin tid Installasjon. Det var mellom 50 og 60 som leverposteigutten på Stabburets brødre tilstede i logesalen og fra mitt ståsted var det et vakkert syn. Skulle ønske leverposteiboks. det ville fortsette slik utover høsten, og det er kun opp til dere mine brødre. Støtt opp om våre møter. I løpet av høsten skal vi nesten gjennom de ritualer vi har: Den første ilddåp var den 10. Oktober da det var fire brødre som fikk Den Edle Kjærlighets Grad. Seremonien ble utført som om spillgruppa var veletablert og ikke som det egentlig var Debut. Neste på programmet er innvielse den 2. november, og her er det 2 resipienter. Dernest forteller at han ofte tidligere ble gjenkjent. Jon som nå har begynt i 10. klasse har vi forfremmelse til Den Høye Sannhets Grad den 7. desember. Det vil også ropte; Aaaaaa der er leverposteigutten Jeg opplevde på speiderleir at jentene under høsten bli en Minneloge hvor det er Jeg har også opplevd at folk kommer bort loge Dag som er ansvarlig. og har sagt: Du virker så kjent, hvor er Det nye kollegiet vil også i sine første du fra? kollegiemøter se på muligheten for Men nå blir jeg ikke gjenkjent så ofte eksterne loge besøk, vi er jo ønsket hos lenger, fordi jeg har forandret meg mye. Loge nr. 86 Magnus Gabriel de la Gardie. Jon spiser mye leverpostei: - Alltid Stabburet. Det var klar beskjed når Eks.Storrep. Finn Bjørnø var å besøkte Logen for en tid siden. Nå kommer dere og besøker oss vet ikke helt hva han vil bli i fremtiden. Ellers er han mest opptatt av fotball, og eller vi kommer på nytt å besøker dere.

3 Det er med stor ydmykhet og respekt for oppgaven som Storrepresentant at jeg nå trer inn i stillingen for de kommende fire år. Jeg takker for tilliten dere har gitt meg og lover å gjøre mitt beste for å utføre jobben tilfredstillende og til beste for logen. I ca. 1 1/2 år har jeg nå fungert, etter at Eks Storrepresentant Finn Bjørnø ville trappe ned sin aktivitet, og har derfor fått et innblikk i hva stillingen innebærer. Min plikt som Storrepresentant er å fungere som bindeleddet mellom logen, Distriktsrådet og Storlogen, men som det også heter å handle ut fra gjeldende instruks og adlyde OM befalinger. Valg av Storrepresentant gjelder, som nevnt, for fire år og reglene er slik at disse valgene rundt om i logene skjer enten før- DAG's-nytt Side 3 ste eller andre året etter et avholdt Storrepresentanten For vår loge, sammen med loge nr. 16 Storembedsmannsmøte. Himingen, loge skriver 36 Sam Eyde og loge nr. 57 Fidelitas foretas dette altså første året etter Storlogemøtet. De andre logene, sammen med Leir nr. 5 Klippen, foretar sine valg neste år. Den edle kjærlighets grad. Onsdag den ble en merkedag for Losje Dag. Hele fire brødre hadde gradspassering sammen. Vi var 40 brødre og 3 gjester som overvar gradspasseringen. Denne høsten, med nye valgte og utnevnte embeds-menn, vil bli en spennende tid å gå i møte og jeg ser med glede fram til å samarbeide med dere. I logen er det imidlertid ikke store og små jobber, men hvert enkelt embede er viktig for helheten. Embedsmennene sammen med dramaspillgruppene kan gjøre sitt for at seremoniene og logemøtene blir gode opplevelser for brødrene. Men kjære bror, de overnevnte brødre kan ikke gjøre arbeidet alene. Det er viktig at alle slutter helhjertelig opp om møtene og at vi sammen kan bidra til at vår loge blir et godt og hyggelig sted å være, men også et sted som gir impulser til ettertanke og refleksjon. Skal vi bli enige om å møtes så ofte vi kan? Kvelden ble avsluttet med et godt besøkt ettermøte hvor Hyrdepai sto på menyen. Neste møte den 2. november skal 2 nye brødre innvies i vår losje. Det gror i losje nr.17 Dag. Dette var et løft for det nye kollegiet og spillgruppa som også var ny. Det var en spennende opplevelse for brødrene Petter Jørgensen, Per Otto W. Sjøberg, Ole Ronny Trydal og Geir Ødefjell.

4 Side 4 i zütàâäxüxüà 4 Bror Tor Lekven fyller 80 år lørdag 19. november Druidene. Vi vet at vår kjære avdøde logebror Roy K. Schwanstrøm også var medlem av Druideordenen. Vi møtte flere Druidebrødre i hans bisettelse og vi dannet felles æresvakt ved kisten. Vi har sett litt nærmere på denne Orden og sakser litt fra et tidligere artikkel i et gammel Odd Fellow-blad. Druidene er en lukket orden med eldgamle røtter. En druideloge er ledet omtrent som alle andre lukkede loger. Den har et embedskollegium bestående av Edel Erk Med Erk Sekretær Skattmester Old Erk og et antall øvrige embedsmenn. Edel Erk tilsvarer vår betegnelse Overmester, mens Edel Erk tilsvarer Undermester. Old Erk svarer til vår Eks Overmester. Logesalen har betegnelsen Lunden, og når ordensmedlemmene er samlet i lunden til sine møter, brenner den hellige ild og de er samlet under stjernene. En druideloge tildeler tre grader. Dette er ovatgraden bardgraden druidegraden Noen av druidenes sentrale kjennetegn er søken etter visdom. Hver grad knyttet opp til dette å gi resipienden innsikt i syv druidiske visdommer. DAG's-nytt Til hver grad belæres det selvfølgelig i en rekke hemmeligheter som hører med til Ordenes indre liv. At det er syv visdommer som det belæres i, er neppe noe tilfelle. Med den sterke esoteriske orientering som druidene har, utrykker syvtallet fra gammelt av symbolet for det altomfattende. Vi kjenner det igjen i begrepet Den Syvende Himmel og kalenderes syv dager. Den første druideorden i Norge ble instituert 9. februar I 1939 ble det stiftet en norsk Storloge, Den strukturen fastholdes i dag. Druidene er spredd over hele verden men med hovedvekt på engelsktalende land og Europa. Det har vært stilt spørsmål om Thomas Wildey i tillegg til sentralt arbeid for vår gren av Odd Fellow Ordenen også har vært druide. Det spørsmålet kan utvilsomt besvares bekreftende. I Druidenes historie utgitt av Den Norske Druideorden på eget forlag i 1970 står følgende: Det er hevdet at Thomas Wildey, født 15.januar 1783 i London og død 19.oktober 1861 i New York, er Ordenes far i De forente Stater. Han kom til Amerika i 1817 og stiftet sin første Druide-loge i New York omkring 1830, men det er noe tvil om det egentlig var Wildey som startet Ordenen. Selv om de lukkende Ordener i Norge har ulike røtter, ulike symboler og ulike didaktiske innfallsvinkler, har de også mye felles. De er etiske felleskap som meddeler sine verdier og kunnskap gjennom ritualer og et lukket esoterisk språk.

5 Side 4 Vår nye overmester. Når spørsmålet om et lite intervju stilles er det ikke nei i Kjell Myrseths munn. Han må jo være ett ja menneske, han som etter 3 måneders pensjonisttilværelse starter opp eget firma som 66 åring. Om han da ikke har noen fritidsproblemer trer inn i overmesterrollen i Losje Dag. Vi skal være glade for at slike ildsjeler finnes. I tillegg til dette er han en av de ivrigste sjelene på hauen på vessia. Snill kone må han i hvert fall ha. For øvrig er vår nye OM gift, hele 45 år og han har to halvvoksne døtre. Kjell forteller at han jobbet på Granges hvor han ble ble rådet av Ragnar Sundby til å søke opptak i losjen. Kjell hadde Snorre Sindum som en god bekjent og valgte derfor å prøve, han ble opptatt Kjell fyttet til Danmark noen år og tok Den Edle Kjærlighets Grad i losje 3 Nordstjernen. Ved gradspasseringen var 3 brødre fra Losje Dag til stede. Den Høye Sannhets Grad tok han i Porsgrunn. Da ungene ble større og aktive konkurransesvømmere i Poseidon ble det svært lite fritid til overs, derfor meldte han seg ut i 2-3 år. Kjell er en kar som går 100% inn for alt han brenner for så vi har litt å glede oss til i losje Dag fremover. Rekruttering av nye brødre og aktivisering av gamle brødre er noe han vil arbeide aktivt for. Loge Dag skal ha opptak av to nye resipiender 2.november og har ett nytt opptak på vårterminen. Det bør vi alle hjelpe til å øke antallet for. Enklere bevertning og aktiviteter på etter møtene har vi allerede startet med, men vi kan alltids forbedre oss. DAG's-nytt At alle trives på losjemøtene sammen med gode venner og lukke verdens jag og mas ute og kose oss noen timer, det er slik vi bør ha det. Vi ønsker Kjell til lykke som ny OM og håper alle støtter opp ved å delta mest mulig på Dags arrangementer. i zütàâäxüxüà 4 Bror Tor Lekven fyller 80 år lørdag 19. november Det Gode Vennskaps Grad Onsdag 7. september var det bror Harald Borge som ble forfremmet til Det Gode Vennskaps Grad, og dette var også siste møtet for det forrige kollegiet. Seremonien ble gjennomført med stil, og dramagruppen gjorde som alltid de skuffet slettes ikke. Loge Dag har dramagrupper som lever seg inn i rollene, og dette gjør at våre resepiender får en flott passering i de forskjellige gradene de går gjennom, og så var nå også tilfelle for vår nye bror av Det Gode Vennskaps Grad.

6 DAG's-nytt Side 5 Embedsmannsinnstallasjon Onsdag 21. september var det mange av oss som sa har det virkelig gått to år allerede. Jada, det har det, og det var på tide med et skifte på alle stoler, valgte som utnevnte. Det ble jo i våres utført valg av nye embedsmenn, så her visste jo de fleste av oss hvem som skulle hvor. Det som kunne være litt spennende var jo hvem som skulle på de utnevnte stolene, og det kom for en dag først på vårt møte den 21. september når de satt på rekke og rad mellom Eks. OM og Sekr. Vi skal ikke dra frem enkeltpersoner, men legger merke til at det er brødre som har påtatt seg sitt første verv blant disse, og det setter vi stor pris på. OM Yngvar Jacobsen åpnet sitt siste logemøte, og overlot raskt plassen til DSS Jan Strøm og de øvrige fungerende storembedsmenn. Når DSS Jan Strøm med sine fungerende storembedsmenn Nils Martin Nilsen, Ronald Cato Haaland, Erik Magnussen, Svein Amundsen og Finn Bjørnø hadde installert de valgte embedsmenn tok vår nye OM Kjell Oscar Myrseth og utnevnte sine og Ceremonimesters assistenter, samt Indre og Ytre Vakt. Etter dette utnevnte vår nye UM Ketil Lønne sine assistenter. Hele seremonien ble gjennomført med stil og eleganse. Til brodermåltidet ble det servert Svinestek med tilbehør, og karamellpudding til dessert. Hele 39 brødre koste seg med brodermåltidet denne kvelden, og avtroppende OM og påtroppende OM holdt sine programforpliktende taler under måltidet. Ved måltidets slutt takket br. Kjell Klevjer Aas for maten, og kaffe ble server oppe i salongen. Vi takker alle avgåtte valgte og utnevne embedsmenn med den fantastiske jobben de har utført for vår loge i sin periode, og vi ønsker alle våre nye valgte og utnevnte lykke til i deres arbeid i perioden Mine brødre, jeg ønsker også å oppfordre alle brødre til å møte, det er ikke givende å legge så mye arbeid ned i en tom logesal, og husk at det alltid er noe for Dere å ta med dere derfra, om dere bare åpner dere i tråd med vår lære. På vårt møte den var vi så heldige å ha br. Eks. OM Helge Djupvik på besøk hos oss. Han har som mange vet ansvaret for vår nye landssak I vårt distrikt, og han hadde mye å fortelle om denne SOS Barnebyen som Odd Fellow på landsbasis skal samle inn totalt 20 mill. for å finansiere utbyggingen av. Det ville vært for mye å refferere, men I hovedsak er det bestemt at hver loge skal finansiere deler av dette med kr. 500,- pr. medlem. Dersom brødrene ønsker mer informasjon om denne landssaken, kan de kontakte br. Kjell Gunnar Eik, som er vår representant I landssaken.

7 Side 6 DAG's-nytt Vi var en god samling av unge og eldre brødre og spesielt var det hyggelig at våre aller yngste brødre stilte opp. Vår faste gjest i logen var selvfølgelig også med og selskapet hygget seg ut i de små timer i den vakre sommernatten. Noen ble ekstra sene, men hadde vært forutseende nok til å ta med seg sin egen bobil. Årets sommertur. Årets sommertur gikk av stabelen onsdag den 1.juni. Turen gikk til hytta til Arne Kittilsen i Bergsbygda, Vi var heldige med været, det var godt og varmt etter mange dager med regn. Det var godt oppmøte, 32 brødre stilte opp og det ble tradisjonelt servert freske reker i rikelig monn med dertil tilbehør av drikke av ymse slag. En stor takk til Arne som tok i mot oss, det er jo ikke første gang vi har sommeravslutning hos han. Det at vi fikk ferske reker var en bragd i seg selv da det hadde vært kuling og storm på nesten hele kyst i hele uken. Få trålere kom seg ut, så en stor takk til bror Kristian Kalvenes i Meny på Flåtten som hadde de riktige kontakter.

8 DAG's-nytt Side 7 SOS Barnebyer Kjære brødre, det har skjedd en liten endring i vårt fadderskap når det gjelder SOS Barnebyer. Vårt fadderbarn Madusha er ikke lenger det lille barnet hun var da vi startet vårt fadderskap, men slik er det jo engang at de små vokser opp og blir voksne. Madusha er nå blitt en kvinne, og hun har med vår hjelp fullført sin skolegang innen matvareteknologi og hun har også med det blitt utmeldt av det internasjonale fadderskapsprogram. Madusha har ikke bare blitt en voksen dame, men hun har også giftet seg og bor nå sammen med sin mann og hans familie, men vi får opplyst at hun likevel er ofte innom og hilser på i barnebyen der hun har slitt sine barnesko. Vi ønsker selvsagt Madusha Lakmali Dunuweera Hewa Radage og hennes familie lykke til med det videre liv. Men, vi har tatt til oss et nytt fadderbarn og hun heter Nadeesha Kumari Udugoda Muthukuda Ralalage og er ei flott lita jente som er født Hun kom til SOS Children`s Village Monaragala, Sri Lanka sommeren 2008 sammen med sin biologiske storebror Pavindu. Hennes far er ikke lenger i live, men hennes mor hadde ikke anledning til å ta seg av barna Embedsmannskurs som alenemor. Det er jo som kjent ikke de samme sosiale rettigheter på Sri Lanka som her i trygge Norge. Vi får opplyst at Nadeesha fant seg raskt til rette i barnebyen, og at det er ei tillitsfull lita jente som elsker å leke med dokker, men hun er også et lite sjarmtroll som er mye ute på lekeplassen og leker med vennene sine. Hun har nå begynt på førskolen, og det skal bli hyggelig å følge hennes oppvekst og utvikling via SOS Barnebyer. Lørdag 22. oktober var det samling for alle nyvalgte embedsmenn samt utnevnte Ceremonimestre og Inspektører i Landstadsgate i Skien. Hensikten med kurset og drøftingene er at alle vi som deltok skal kunne gjøre møtene i logen så gode som mulig for DEG. Det ble lagt vekt på kvalitet i alle ledd, og alt fra Eks. OM til Insp. hadde stort utbytte, og glede av dette. Det ble delt opp i grupper med OM, UM, Sekr, Sktm, og Kass, mens CM og Insp. Hadde felles trening i logesal. Felles for alle gruppene ved oppsummeringen var at det hadde vært lærerikt og at vi enda kunne snakket om dette i flere timer til. Vi takker de som stilte opp og lærte bort litt av sine kunnskaper til oss, og vi håper vi skal kunne klare å videreformidle budskapet til våre brødre.

9 Side 8 Overmestre gjennom tidene DAG's-nytt 1983/85 Finn Bjørnø 1983/85 Frank H. Halvorsen 1993/95 Tor Pedersen 1985/87 Per N. Holter 1995/97 Frank J. Sollunn 1987/89 Erik Magnussen 1997/99 Bjørn Fjeldstad 1989/91 Jens Petter Engh 1999/01 Selmar Selvik 1991/93 Nils Martin nilsen 2001/03

10 DAG's-nytt Side 9 VALGTE NEVNDER Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon Tormod Knutsen - Per Nicolai Holter Nils Martin Nilsen - Kjell Jansen Arne Ivar Kittilsen ( vara ) Nominasjonsnemnd Tormod Knutsen - Yngve Trydal Tore Hofsli - Rolf Nilsen Ole Vidar Rye Kittilsen Arne Ivar Kittilsen (vara) Finansnevnd Kjell Eugen Edvardsen - Alf Grøtte Svein Martin Larsen Yngve Trydal (vara) Sosialnevnd Truls Fjelstad - Finn Buer Ketil Lønne - Kjell Gunnar Eik Tormod Knutsen Nevnd for Hjelp og Støtte Bjørn Ballestad - Kåre Nedrebø Johan Arnt Rasmussen Bjørn Einar Halvorsen Revisjonsnevnd Erik Magnussen - Åge Gunnar Vådal Tor Arne Garstad UTNEVNTE NEVNDER Nevnd for Omsorg Kjell Gunnar Eik - Terje Nygaard Yngvar Jacobsen - Kjell Klevjer Aas Odd Kåre Ødegaard Karsten Nordhammer Nevnd for Anskaffelser Ingar Echoldt (leder) Nils Johan Remen Fjeldahl Kjell Jansen Web Ansvarlig: Boris Kovacevic Grenland Maling & Interiør I starten av Vallrmyrene finner vi brødrene Jan Erik og Morten Grennes som arbeider som flittige maur i butikken, men de legger straks ned arbeide når det dukker en logebror opp som ønsker en kopp kaffe og slå av en prat. Denn butikken som i dag heter Grenland Maling & Interiør har som de fleste av oss også vet et annet navn, nemlig den 8. og uoffisielle loge i Telemark. Terminlisten tilsier at det er møter her hver dag, og klokkeslett er satt til når det passer. Jan Erik var ansatt i gamle Grenland Malingsutsalg, men overtok dette i Broder Morten kom inn som deleier først i 1998, og navnet er i dag blitt til Grenland Maling & Interiør. Det sier seg selv hva de fører av varer, men for ordens skyld nevner vi i fleng alt av maling, tapeter og gulv, samt alt tenkelig utstyr som brukes til dette. I 2009 ble bedriften tilknyttet Norges eldste og nest største kjede som heter Malia ( Løvenskjold ). Produktene Deres kommer fra kjente produsenter som Gjøco, Jotun, Alloc, Borås og Tarkett for å nevne noen. Brødrene ble resipiert i Loge Høgenhei i henholdsvis 04 og 07 og er aktive som Sktm. Og Kass.brødrene har lang fartstid innen faget, og har tidligere vært håndtverkere innen faget før de fant veien bak kassaapparatet. Her kan vi anbefale brødrene innom for en handel og gode tips.

11 Side 10 Vår nye overmester. Når spørsmålet om et lite intervju stilles er det ikke nei i Kjell Myrsets munn. Han må jo være ett ja menneske, han som etter 3 måneders pensjonisttilværelse starter opp eget firma som 66 åring. Om han da ikke har noen fritidsproblemer så trer han nå inn i overmesterrollen i Losje Dag. Vi skal være glade for at slike ildsjeler finnes. I tillegg til dette er han en av de ivrigste sjelene på hauen på vessia. Snill kone må han i hvert fall ha. For øvrig er vår nye OM gift, hele 45 år og han har to halvvoksne døtre. Kjell forteller at han jobbet på Granges hvor han ble ble rådet av Ragnar Sundby til å søke opptak i losjen Kjell hadde Snorre Sindum som en god bekjent og valgte derfor å prøve, han ble opptatt Kjell fyttet til Danmark noen år og tok 2.grad i losje 3 Nordstjernen. Ved gradspasseringen var 3 brødre fra Losje Dag til stede. 3 graden tok han i Porsgrunn. Da ungene ble større og aktive konkurransesvømmere i Poseidon ble det svært lite fritid til overs, derfor meldte han seg ut i 2-3 år. DAG's-nytt Kjell er en kar som går 100% inn for alt han brenner for så vi har litt å glede oss til i losje Dag fremover. Rekruttering av nye brødre og aktivisering av gamle brødre er noe han vil arbeide aktivt for. Dag skal ha to nye resipiende til vårt opptak 2.11 og har ett nytt opptak på vårterminen. Det bør vi alle hjelpe til med for å øke antallet Enklere bevertning og aktiviteter på etter møtene har vi allerede startet med, men vi kan alltids forbedre oss. At alle trives på losjemøtene sammen med gode venner og lukke verdens jag og mas ute og kose oss noen timer, det er slik vi bør ha det. Vi ønsker Kjell til lykke som ny OM og håper alle støtter opp ved å delta mest mulig på Dags arrangementer. Avgang. Vårt medlem nr. 532 Arnfinn Halvorsen har meldt overgang til loge nr. 145 Høgenhei. Loge Dag takker for tiden sammen fra Medlem nr. 573 Arvid Svendsen har meldt seg ut av Ordenen. Telemark Odd Fellow kor har fått den ære og glede å underholde på Storlogemøtet i Oslo 29. oktober. Koret gleder seg til oppgavene og er i full gang med forberedelsen til Oslo-turen.

12 DAG's-nytt Side 11 Slik skulle det altså ikke gå. Bror Roy vil stå for oss som en markant person i loge Dags historie og han har gjennom alle disse årene satt sitt tydelige preg i vårt virke. Han kom med Ordenen i en alder av 28 år og innehadde en rekke valgte embeder både i egen loge og i leir-sammenheng. Foruten de mange gjøremål innen Ordenen, var han levende opptatt av Ordenens historie og sin egen loges historie. Han var redaktør eller medredaktør i en rekke jubileumsberetninger for loge Dag og for Leir nr. 5 Klippen. I nær 30 år var han redaktør for leiravisen Klippen-nytt. Bror Eks Storrepresentant Roy Han har ellers bidratt til mange foredrag og ritualer K. Schwanstrøm for diverse anledninger. I 1993 ble han tildelt loge Dags sovnet stille inn 11. oktober, 78 år herdersplakett for sine gammel. mange historiske arbeider innen Ordenen. Han ble opptatt i vår Orden i 1961 og På sine mange reiser både i inn- og utland ville den benyttet han anledningen til å besøkte en 15. november ha rundet 50 års rekke loger og knyttet her kontakter med medlemskap. mange Ordensbrødre. Vi viste at bror Roy var alvorlig syk, og vi Vi takker bror Roy for hva han har betydd hadde håpet at vi hadde kunnet rukket å for oss gjennom alle disse årene og lyser hyllet ham på hans 50 års medlemsdag. fred med hans minne. Gamle Porsgrund Jernbanestasjon

13 Side 12 HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN EKSPENSJON Odd Fellow Ordenen bør utgjøre 1% av Norges befolkning * Arbeide kontinuerlig for en årlig økning av medlemsmassen på 5% * Fokusere på rekruttering av yngre medlemmer * Planlegge og gjennomføre tiltak og info-møter med henblikk på rekruttering * Gjennomføre informasjonsmøter 2. STYRKELSE Gjennom Ordensarbeidet skal alle brødre få tilegne seg kunnskap, verdier og holdninger så de kan gjennom sin livsførsel praktisere Ordenens verdigrunnlag * Aktivere nevndene og styrke deres arbeide * Gjennomføre utviklingsprogrammet for alle * Øke fremmøtet og forebygge utmeldelser ved økt aktivitet og styrking av logens indre liv * Planlegge ettermøtene før oppstart av ny termin og legge ut planene for brødrene * Utvikle og oppdatere logens webportal * Arbeide for bedre interesse for Leiren * Hente ideer ved besøk i andre loger * Bekjentgjøre møtene ved mail, sms eller brev 3. RITUALER Vi skal verne om våre ritualer, skikker og tradisjoner og ivareta Ordenens særpreg * Utføre ritualene på en god og verdig måte DAG's-nytt * Vektlegge Ordenens verdier * Vektlegge og gjennomføre instruksjoner * Vektlegge det sosiale samværet på møtene 4. UTADRETTETVIRKSOMHET Vi skal omsette ord til handling ved utadrettede sosiale og humanitære tiltak * Opprettholde fadderskapet i SOS barnebyer * Delta i Ordenens landssaker. * Stimulere til sosiale og humanitære prosjekter i distriktet. * Støtte opp om arbeidet til vår Sosialnevnd 5. SYNLIG-GJØRING Ordenen skal synliggjøres og budskapet formidles på en korrekt og verdig måte * Jevnlig oppdatere logens web-portal * Benytte Odd Fellow Ordenens nettsider * Bruke lokalpressen når det er hensiktsmessig * Påse at alle ordensbrosjyrer er tilgjengelige. 6. ORGANISASJON Odd Fellow Ordenen skal organiseres slik at budskap, mål og tiltak gjennomføres * Tenke langsiktig ved valg av embedsmenn * Støtte opp om DSS og Distriktsrådet * Skaffe og benytte elektroniske hjelpemidler for embedsmenn med oppgaver * Utarbeide rutiner for oppfølging av eiendeler.

14 DAG's-nytt Side 7 HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN EKSPENSJON Odd Fellow Ordenen bør utgjøre 1% av Norges befolkning * Arbeide kontinuerlig for en årlig økning av medlemsmassen på 5% * Fokusere på rekruttering av yngre medlemmer * Planlegge og gjennomføre tiltak og info-møter med henblikk på rekruttering * Gjennomføre informasjonsmøter 2. STYRKELSE Gjennom Ordensarbeidet skal alle brødre få tilegne seg kunnskap, verdier og holdninger så de kan gjennom sin livsførsel praktisere Ordenens verdigrunnlag * Aktivere nevndene og styrke deres arbeide * Gjennomføre utviklingsprogrammet for alle * Øke fremmøtet og forebygge utmeldelser ved økt aktivitet og styrking av logens indre liv * Planlegge ettermøtene før oppstart av ny termin og legge ut planene for brødrene * Utvikle og oppdatere logens webportal * Arbeide for bedre interesse for Leiren * Hente ideer ved besøk i andre loger * Bekjentgjøre møtene ved mail, sms eller brev 3. RITUALER Vi skal verne om våre ritualer, skikker og tradisjoner og ivareta Ordenens særpreg * Utføre ritualene på en god og verdig måte * Vektlegge Ordenens verdier * Vektlegge og gjennomføre instruksjoner * Vektlegge det sosiale samværet på møtene 4. UTADRETTETVIRKSOMHET Vi skal omsette ord til handling ved utadrettede sosiale og humanitære tiltak * Opprettholde fadderskapet i SOS barnebyer * Delta i Ordenens landssaker. * Stimulere til sosiale og humanitære prosjekter i distriktet. * Støtte opp om arbeidet til vår Sosialnevnd 5. SYNLIG-GJØRING Ordenen skal synliggjøres og budskapet formidles på en korrekt og verdig måte * Jevnlig oppdatere logens web-portal * Benytte Odd Fellow Ordenens nettsider * Bruke lokalpressen når det er hensiktsmessig * Påse at alle ordensbrosjyrer er tilgjengelige. 6. ORGANISASJON Odd Fellow Ordenen skal organiseres slik at budskap, mål og tiltak gjennomføres * Tenke langsiktig ved valg av embedsmenn * Støtte opp om DSS og Distriktsrådet * Skaffe og benytte elektroniske hjelpemidler for embedsmenn med oppgaver * Utarbeide rutiner for oppfølging av eiendeler. H

15 DAG's-nytt Side INTER-NASJONALT Vi skal delta i internasjonale sammenhenger for å sikre innflytelse på rammefaktorene for Ordensarbeidet i Norge, og påvirke de øvrige jurisdiksjoner. * Medvirke til deltagelse i Ordenens prosjekter som UNP, SOS Barnebyer osv. * Opprettholde og utvikle kontakt med utenlandske Loger Nytt fra A/S Sverresgt.9 Ekstra ordinær generalforsamling Det ble holdt ekstraordinært generalforsamling i Sverresgt. 9, den 25.august. På dagsorden sto en sak, nemlig bortfall av revisjonsplikten for aksjeselskaper som har en omsetning som er mindre enn kr. 5 mill. Saken var klarert med Sparebank 1 som ikke hadde innsigelser mot endringen. Den ekstraordinære generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til at revisjonsplikten kunne bortfalle som følge av de nye reglene for revisjonsplikt. Forbedret tak-konstruksjon og ny vegg Som bildet viser er vi igjen i gang med forbedringer av logehuset vårt. En feilkonstruksjon av taket har gjort at våre lokaler gjennom tidene stadig har vært utsatt for lekkasje. Nå er det blitt grepet fatt i dette og taket er blitt forlenget ut til over vegg. Vår alltid pågående og vaktsomme vaktmester Arne har lenge påpekt svakhetene her og vi håper med dette at vi nå er kvitt de irriterende lekkasjene gjennom mange år. Ellers er veggen vi ser på bildet blitt fornyet med ny puss som skal stå å tørke til sommer for så å males. Nye herretoaletter. Den samme vaktmester Arne sitter ikke i ro lenge og nå er han i full gang med de nye herretoalettene. Her er Ole-Vidar og Arne i full gang med VVS arbeidet. Vi kommer tilbake med mer stoff når toalettene står ferdig.

16 Side 14 DAG's-nytt Redaksjonen består av: Tormod Knutsen Ponnyexpressen Tor Arne Garstad Nils Martin Nilsen Ketil Lønne Kjell Jansen

17 DAG's-nytt Side 15 Ærlighet - Vaktsomhet - Hjelpsomhet For mer informasjon om våre vakttjenester Ta kontakt med oss på tlf

18

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN 1.Ekspansjon. Alle loger skal ha en nettoøkning av medlemmer på 5 % i 2-årsperioden. 1.1. 5% Medlemsøkning over en 2 års periode. Dette utgjør ca.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN - medlem av Den Uavhængige norske Storloge av Odd Fellow Ordenen ( I.O.O.F.) HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN 2005-2009 ( - behandlet og godkjent pr. 26.04.06 ) Vennskap Kjærlighet Sannhet

Detaljer

Handlingsplan og Instruks for Logens drift

Handlingsplan og Instruks for Logens drift H A N D L I N G S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 Handlingsplan og Instruks for Logens drift VISJON FOR ODD FELLOW Odd Fellow Ordenen skal gi hver søster og hver bror kunnskap, verdier og holdninger, slik at de

Detaljer

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG Osebergposten er tilbake, og i første omgang satser vi på en månedlig utgivelse. Bidrag i form av tekst og/eller bilder mottas med takk. Det samme gjelder meldinger med ros eller ris, eller forslag til

Detaljer

Odd Fellow-året 2013-2014

Odd Fellow-året 2013-2014 Odd Fellow-året 2013-2014 Høst-terminen 22.08.13 : Møte i loge nr. 24 Gregorius Dagssønn 0 Arbm. Rapport nevnder. ( - gjelder Finansnevnd og Revisjonsnevnd ). 30.08-01.09 : Fjelltur jf. eget program. 31.08.13

Detaljer

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 KVITBJØRN- POSTEN Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 LEIRMØTE KIRKENES FORFREMMELSE 50 års veteranjuvel FOREDRAG BESØK FRA THULE INNVIELSE Foto: Fred Davidsen NYTT KOLLEGIUM siste

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD 2010 2014 HOVEDMÅL FOR LOGE NR 16 URD Gjennom ritualer, samarbeid og fokus på mellommenneskelige relasjoner bidra til økt vekst for Odd Fellow Ordenen og loge nr 16 URD

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD 2011 HOVEDMÅL FOR LOGE NR 16 URD Gjennom ritualer, samarbeid og fokus på mellommenneskelige relasjoner bidra til økt vekst for Odd Fellow Ordenen og loge nr 16 URD NEVND

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 65 BOREA: 2015-2017

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 65 BOREA: 2015-2017 HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 65 BOREA: 2015-2017 Dato Endring Utført av: 01.01.2016 Revidert og oppdatert status Bjørgvin Ingvi Hrafnsson 01.01.2016 Informasjon vedrørende plikter ved å bli medlem i Odd

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Fundamentet i planen ligger i ritualer, Fribrevet, Ordenens lover og formålsparagrafen som lyder :

Fundamentet i planen ligger i ritualer, Fribrevet, Ordenens lover og formålsparagrafen som lyder : Handlingsplan for Loge 155 Munkholmen 2015-2017 2015-2017 Langtidsplanen gjelder som en overordnet plan for alle enheter i Odd Fellow Ordenen i Norge. Alle enheter skal med bakgrunn i denne, lage sin egen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD 2014 2018 HOVEDMÅL FOR LOGE NR 16 URD Gjennom ritualer, samarbeid og fokus på mellommenneskelige relasjoner bidra til økt vekst for Odd Fellow Ordenen og loge nr 16 URD

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Red.:Aage Nicolai Rosland MÅNEDENS BILDE. Trekkspillet låter fra båtene allting forhekses av låtene

Red.:Aage Nicolai Rosland MÅNEDENS BILDE. Trekkspillet låter fra båtene allting forhekses av låtene MÅNEDENS BILDE Trekkspillet låter fra båtene allting forhekses av låtene Sankthansfeiringen, også kalt Jonsmesse, Jons vake eller Jonsok, har sin opprinnelse både i den kristne og den folkelige tradisjon.

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. Vedtatt i logemøte den 07.12.2011 1. Logen avholder sine ordinære logemøter den 1. og 3. onsdag i måneden kl.19.00. Endringer av dette må være i tråd med Lov

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør g I Redaksjonen: Eks.storrep. Per Henrik Fredriksentlf. 33 19 74 95 E-post: per-henrik.f@tele2.no OM. Kjell Aanstad mobil 928 40 501 E-post: k3a@online.no

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Geir Ståle Aursnes Mobil 975 92 100 E-post: geir-aur@online.no Sekr. Tor Ivar Pedersen mobil 971 82 067 E-post: tor.ivar.pedersen@volmax.no

Detaljer

Informasjonsorgan for loge nr. 67 Castrum

Informasjonsorgan for loge nr. 67 Castrum Støttestenen Informasjonsorgan for loge nr. 67 Castrum Årgang 13 nr. 3 2005 Innhold: bl.a.; s.2: OM har ordet s 3. åremål, gradstildelinger, s.4 og s.5 Besøk fra Danmark,s.6 Annonser s.7 Fra Vennelogekomiteen,

Detaljer

SYMPOSIET 2013. Oppsummering av gruppesamtalene

SYMPOSIET 2013. Oppsummering av gruppesamtalene Omtrent like uttalelser er slått sammen. SYMPOSIET 03 Oppsummering av gruppesamtalene Kasserer utgår i sin helhet som embede, da den ikke lenger har noen viktig funksjon. Hvis Kassererembedet ikke har

Detaljer

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel til søster Nelly Embrå. Foran fra venstre: Stor Sire Morten Buan, Jubilanten Nelly Embrå, OM Lillian Nilssen.

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Jubileumsskrift. til 10 års jubileum 30. mai Leir nr. 24 Salten

Jubileumsskrift. til 10 års jubileum 30. mai Leir nr. 24 Salten Jubileumsskrift til 10 års jubileum 30. mai 2015 Leir nr. 24 Salten Bakgrunn og forberedelse Hvorfor behov for en ny leir i distrikt 13 Distrikt 13 hadde i 1990 årene en jevnt god økning av medlemstallet.

Detaljer

Oktober 2015 Nr. 6, 51. årgang FÆRDER BLINK

Oktober 2015 Nr. 6, 51. årgang FÆRDER BLINK Oktober 2015 Nr. 6, 51. årgang FÆRDER BLINK LOGE NR. 48 Færder Sandefjord Du vet aldri hvor sterk du er, før det å være sterk er det eneste valget du har. (Ukjent) Redaktørens hjørne. En fremmed er en

Detaljer

Nr 2 mai 2010 YGGDRASIL. Rebekkaloge nr. 37

Nr 2 mai 2010 YGGDRASIL. Rebekkaloge nr. 37 Nr 2 mai 2010 YGGDRASIL Rebekkaloge nr. 37 Brev fra Distrikt Stor Sire. Til alle loger i Distrikt nr. 8 Vestfold. Vterminen g mot slutten, og vi kan se tilbake på flere store begivenheter. Lørdag 22.april

Detaljer

Å få henge som en. - kreativ skriving for eldre mennesker

Å få henge som en. - kreativ skriving for eldre mennesker Å få henge som en dråpe - kreativ skriving for eldre mennesker GODKJENT UTVALG AV TEKSTER VÅREN 2010 1 Det kreative skriveprosjektet Å få henge som en dråpe startet opp med støtte fra stiftelsen Helse

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Lyskasteren. Organ for loge 26. Svenør

Lyskasteren. Organ for loge 26. Svenør Lyskasteren Organ for loge 26. Svenør I Redaksjonen; Ex.Storrepr. Per Henrik Fredriksen tlf; 33 19 74 95 UM. Erling Hedly Halvorsen mob; 930 92 360 Sekr. Kjell Aanstad mob: 928 40 501 E-post; k3a@online.no

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Vennskap. Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet

Vennskap. Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet Vennskap Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet Prosess Hold en innledning slik at elevene har god kunnskap om temaet de skal arbeide med Bruk forslagene til spørsmål eller lag egne Skriv spørsmålet

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

Sommer på Sirkelen. Vi lager hytte

Sommer på Sirkelen. Vi lager hytte Sommer på Sirkelen Vi lager hytte Streiken er over og både store og små er glade for å være tilbake til barnehagen igjen. Gustav forklaret de andre barna slik: "de voksne var ikke enig med sjefen sin"

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Tildeling av 50 års Veteranjuvel til søster Eli Hermansen. Bak fra venstre: Eks Om Karin Gabrielsen, Eks Storrepr. Wenche Aas Hermansen, Eks DSS Kjellaug

Detaljer

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 KJÆRE FORELDRE HVORDAN VAR AUGUST OG SEPTEMBER Så var høsten her og sein sommeren er forbi. Vi har brukt tida på å bli kjent å trygg i gruppa. Mange kjente

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

Vårhalvåret 2016 SPRÅK, TEKST OG KOMMUNIKASJON EVENTYR

Vårhalvåret 2016 SPRÅK, TEKST OG KOMMUNIKASJON EVENTYR Halvårsplanen for våren danner grunnlaget for det vi arbeider med og sier noe om vårt verdigrunnlag og menneskesyn. Vårplanen inneholder temaer vi vil jobbe med dette halvåret i tillegg til å inneholde

Detaljer

Kalenderen: I morgen- lørdag

Kalenderen: I morgen- lørdag o fb.c m/hu ru ine mste Barn eh på s agen ide T O r Uke 43 Fredag 24. okt 2014 Kalenderen: I morgen- lørdag Tirsdag 28. okt Torsdag 30. okt Tirsdag 11. nov Onsdag 12. nov Torsdag 13. nov Noen elever selger

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Infobrev nr. 1 Januar 2007.

Infobrev nr. 1 Januar 2007. Infobrev nr. 1 Januar 2007. Kjære medlem, Med jevne mellomrom vil Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen sende ut informasjonsbrev. Målet er å gi medlemmene kjennskap til hva styret arbeider

Detaljer

ThulePosten. ThulePosten November 2010. ThulePosten våkner fra davlen. Ny DSS RUNDE ÅR 2010. Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010

ThulePosten. ThulePosten November 2010. ThulePosten våkner fra davlen. Ny DSS RUNDE ÅR 2010. Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010 ThulePosten Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010 RUNDE ÅR 2010 Følgende Brødre har eller har hatt fødselsdag I 2010. ThulePosten gratulerer. 31.01 Frank Gamst 55 år 21.03 Kurt Roger Fredriksen

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

KongSverre. Logeavis nr. 2 - Februar 2015 - Odd Fellow. Redaktørens plass

KongSverre. Logeavis nr. 2 - Februar 2015 - Odd Fellow. Redaktørens plass KongSverre Logeavis nr. 2 - Februar 2015 - Odd Fellow Redaktørens plass Etter tilbakemeldingene å dømme er brødrene i logen positive til at vi nå har en logeavis. Redaktøren vil likevel understreke at

Detaljer

Nr.1 Årgang 6 Januar 2012. Dag`s Nytt GODT NYTT LOGEÅR

Nr.1 Årgang 6 Januar 2012. Dag`s Nytt GODT NYTT LOGEÅR Nr.1 Årgang 6 Januar 2012 Dag`s Nytt GODT NYTT LOGEÅR Side 2 Overmester har ordet DAG's-nytt som ikke møter så ofte å ta i et tak med denne gruppe. Vi maser ofte om å se etter nye kandidater til vår Loge,

Detaljer

Statutter. Norsk Odd Fellow Akademi

Statutter. Norsk Odd Fellow Akademi Statutter Norsk Odd Fellow Akademi 1 Formål Norsk Odd Fellow Akademi skal gjennom forskning og studier tilveiebringe og formidle kunnskap og forståelse for vår Ordens opprinnelse, verdigrunnlag og historiske

Detaljer

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for:

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for: Utgave nr: 49 VIRVELNYTT Infohefte for: 1 Redaktør: Elisabeth H Johansen. Smidsrødvn 47 b, 3120 Nøtterøy Tlf: 33320290 / 99249727 FAX: 33320064 E-post: elisabeth@skjaeret.no Hjemmeside: www.ryggmargsbrokk.org/tevebu

Detaljer

VINTERLEIRER 2010 TROVASSLI LEIRSTED, ØYFJELL

VINTERLEIRER 2010 TROVASSLI LEIRSTED, ØYFJELL VINTERLEIRER 2010 TROVASSLI LEIRSTED, ØYFJELL PAPPALEIR KVIKK LUNSJ LEIR YNGRES PÅSKELEIR LOVED LEIR 12.-14 MARS 26.-29 MARS 29.MARS - 1.APRIL 1. - 4.APRIL GODT NYTT LEIRÅR! SNØEN LIGGER TETT RUNDT TROVASSLI,

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr Fra logemøtet 12. februar. Fra Ordensetiketten. Ord til ettertanke

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr Fra logemøtet 12. februar. Fra Ordensetiketten. Ord til ettertanke Borgen Rundt En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 1-2015 Fra logemøtet 12. februar Fra Ordensetiketten Ord til ettertanke Fra logemøtet 12. februar 23 brødre stilte til logemøtet samt 4 gjester fra

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

SOMMERPLAN REVEHIET 2015

SOMMERPLAN REVEHIET 2015 SOMMERPLAN REVEHIET 2015 SOMMER! En sommerplan er miniutgaven av en vanlig periodeplan. Den inneholder en kort vurdering av året som har gått, litt informasjon om hva vi skal gjøre i sommerukene, praktiske

Detaljer

Stiftelsen Feriestedet Ravnøy. Ravnøy 90 år!

Stiftelsen Feriestedet Ravnøy. Ravnøy 90 år! Ravnøy 90 år! Den 4. juni var medlemmer og venner av Ravnøy invitert til stor fest på Ravnøy i anledning at det var 90 år siden øya ble til feriested for NAL sine ansatte. Ravnøys historie kan du forøvrig

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Jesper Halvårsplan høsten 2009

Jesper Halvårsplan høsten 2009 Jesper Halvårsplan høsten 2009 På Jesper har vi i år 13 barn. Av disse er det vi 6 jenter og 7 gutter. 10 født i 2004 og 3 født i 2005. Det er kun 2 nye barn hittil i år, disse heter Tommy(04) og Celine(05).

Detaljer

Jubileum for vår eldste

Jubileum for vår eldste St. Hallvard-Nytt Medlemsblad Loge nr. 10 St. Hallvard, sept 2008 Høst og ny logegiv Bli kjent med Huset og historien bak Odd Fellow Ordenen denne høsten. Vi begynte med Stortingsgaten 28s tilbli velse

Detaljer

Informasjon i forbindelse med oppstarten av. Vippa FUS Barnehage

Informasjon i forbindelse med oppstarten av. Vippa FUS Barnehage Informasjon i forbindelse med oppstarten av Vippa FUS Barnehage Mars 2016 Velkommen til Vippa FUS Barnehage Byggingen av den nye barnehagen er nå avsluttet, og nå gjenstår det bare noen få ting på uteområdet

Detaljer

1. Nyttårsfest 2. Årsmøteinnkalling 3. Valg av nytt styre

1. Nyttårsfest 2. Årsmøteinnkalling 3. Valg av nytt styre Informasjon fra Larvik Dykkeklubb ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nr 1 - År 2009 ~~~~~ Innhold: 1. Nyttårsfest 2. Årsmøteinnkalling 3. Valg av nytt styre Innleveringsfrist neste Bunn & Grunn 19. Februar

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

CLAUDIA og SOPHIE møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor.

CLAUDIA og SOPHIE møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor. HONOUR Av Joanna Murray-Smith og møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor. EKST. PARK. DAG. Jeg kjenner deg igjen. Jeg gikk

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan!

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! MØTEPROGRAM VÅREN 2013 ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! DISTRIKTSRÅDET DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD Møtene begynner kl. 18.00 22.01 DR-møte 26.02 DR-møte 05.03 Distrikt

Detaljer

SÆRLOV ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER FOR I.O.O.F.

SÆRLOV ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER FOR I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER I.O.O.F. Februar 2015 SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER I.O.O.F. Vedtatt i logemøte 28. januar 2015 SÆRLOV 1 Møter Logen avholder sine møter to til tre

Detaljer

MÅNEDENS BILDE. Fra Retiro utendørsscene ved Molde i april 2013

MÅNEDENS BILDE. Fra Retiro utendørsscene ved Molde i april 2013 MÅNEDENS BILDE Fra Retiro utendørsscene ved Molde i april 2013 Foto: Svein MM Det er den draumen Det er den draumen me ber på at noko vidunderlig skal skje, at det må skje - at tidi skal opna seg, at hjarta

Detaljer

Informasjonsorgan for loge nr. 67 Castrum

Informasjonsorgan for loge nr. 67 Castrum Støttestenen Informasjonsorgan for loge nr. 67 Castrum Årgang 12 nr. 3 2004 Innhold: bl.a.; s.2: OM har ordet s 3. bl.a. åremål og Sjelens fred s.4 Tale av Eks.Stor Sire Erik Evjen s.6 Annonsører s.7 Invitasjon

Detaljer

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET PERIODEPLAN August og september 2012 FUGLEREDET INNLEDNING Velkommen til et nytt barnehageår på Fugleredet. Vi er allerede godt i gang med å ta i mot nye barn. Vi vil i alt bli 16 barn fordelt på 14 plasser.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Skjoldet August 2014 Hei alle sammen! Velkommen til et nytt barnehageår Nå er vi nesten ferdig med tilvenninger og så langt har det gått veldig fint. Dette er et pedagogisk tilbakeblikk

Detaljer

Floristen mai og juni2013

Floristen mai og juni2013 Floristen mai og juni2013 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 TILBAKEBLIKK PÅ MAI OG JUNI En ganske så forsinket Florist, men nå kommer den. Så da blir det mai og juni i ett og en sommerplan på slutten.

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre.

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre. Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Geir Ståle Aursnes Mobil 975 92 100 E-post: geir-aur@online.no Sekr. Tor Ivar Pedersen mobil 971 82 067 E-post: tor.ivar.pedersen@volmax.no

Detaljer

Teskjekjerringa er en hjertevenn!

Teskjekjerringa er en hjertevenn! Teskjekjerringa er en hjertevenn! En hjertevarm sommermusikal om mennesker og dyr i Alf Prøysens rike! Om forestillingen: Forestillingen ble spilt i juni -14 av 60 barn i alder 1-5 år, med hovedvekt på

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Januar betraktninger,

Januar betraktninger, Betraktninger I det nye året renner tanker og episoder fra samfunnet rundt oss inn i en. Tanker som har med respekt og gjensidighet å gjøre. Respekt er ikke bare når sersjanten roper "Giv Akt" og vi gjør

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Månedsplan oktober. Først vil vi takke for godt oppmøte og gode innspill på foreldremøte tirsdag 24. september:)

Månedsplan oktober. Først vil vi takke for godt oppmøte og gode innspill på foreldremøte tirsdag 24. september:) Månedsplan oktober Først vil vi takke for godt oppmøte og gode innspill på foreldremøte tirsdag 24. september:) September har vært en fin måned og vi ser at barna begynner å bli trygge og godt kjent med

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST Vi ønsker alle nye og gamle foreldre velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle gleder seg til å treffe igjen gamle venner og knytte nye vennskap. BLI KJENT OPPLEGGET

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F. Vedtatt i logemøte 11. april 2002, revidert i logemøte 11. mars 2014. 1 Logen avholder sine ordinære møter annenhver tirsdag, kl.19 i uke nr. med

Detaljer

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger.

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. ÅS KOMMUNE INNLEDNING Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. Personalgruppen består av: 1. Hilde J. Khayre (teamleder

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2014-15 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 10/2015 Innhold Studentmedvirkning 2014-15 Oppsummering og vurdering... 3 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter

Detaljer

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola SKOGVOKTERINFO NR 2/08 Vårsamling 2008 Nå er det kun kort tid til vårsamlingen. Som

Detaljer

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn.

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn. KIRKEÅRSSIRKELEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Kirkens form for tidsregning Liturgisk handling Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Fokusreol Elementer: Veggteppe/plakat med kirkeårssirkelen,

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 Evaluering av april måned I første halvdel av april hadde vi påske som tema på en. Temaet ble først og fremst trukket inn i forbindelse med samlinger. Barna lærte om det

Detaljer

Det er en stor glede som overmester å igjen ha en leder i OrigoPosten.

Det er en stor glede som overmester å igjen ha en leder i OrigoPosten. OrigoPosten Årgang 2. Utgitt April 2013 Utgave nummer 2 ENDELIG. HER KOMMER A N D R E U T G A V E A V ORIGOPOSTEN. AV OG FOR BRØDRE I LOGE NR 96 ORIGO, TROMSØ. I DETTE NUMMERET: Redaksjonen har ordet Runde

Detaljer