Årsmøte i Betania Misjonsforsamling 7. mars kl 19.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Betania Misjonsforsamling 7. mars kl 19.00"

Transkript

1 Nr 1 Trondheim, februar årgang Mange opplever velsignelsen ved å sette seg ned med en forbeder og be om forbønn. Her får en dele det en bærer på med en medvandrer, som legger det frem for Gud i påkallelse og bønn. Det er godt å sitte litt skjermet for omgivelsene når en går til forbønn, slik at en får nødvendig ro og stillhet. Solrun og Reidar Karlsen har laget en mobil levegg, som nettopp skal gjøre bønnekroken til et skjermet og stille sted. Takk til Solrun og Reidar for arbeidet! Under søndagsmøtene er bønnekroken plassert foran til venstre i salen. Når det er nattverd er den plassert i lillesalen. Vi er takknemlig for forbederne som står i denne tjenesten: Edit Hodne, Liv Nordtug, Kåre Sekkesæter og Klara Selstø. Bønneemnet vi deler med dem, tar de med i bønn til Gud den kommende uken. Dette gjelder også de bønnebegjær som legges i bønnekassen. På denne måten ønsker vi som fellesskap å legge til rette for å gjøre som Skriften sier: Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov. Johannes Selstø Vitnesbyrd på storfamiliemøtet: Jesus er min beste venn! februar var det møteuke i Betania. Rolf Lavik talte med utgangspunkt i Bergprekenen. Betania Ungdomsforening hadde ansvaret for møtene. Etter møtene var det sosialt samvær med kaffe. Rolf Lavik er tidligere forsamlingsleder i Betania. Betania-forsamlingen gledet seg over å møte Rolf Lavik, og til igjen å lytte til hans forkynnelse. Rolf Lavik uttrykte også glede over å være i Betania. Møteuken ble avsluttet med storfamiliemøte søndag ettermiddag, med deltakelse fra Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA). Johannes Selstø holdt andakt. Bibelordet for andakten (1. Joh 1,9) ble lest av innvandrere på tre fremmede språk. Jan Ditmar Kahrs deltok med munnspillmusikk. KIA sørget for mat til kaffen. KOD Årsmøte i Betania Misjonsforsamling 7. mars kl 19.00

2 Johannes Selstø Forsamlingsleder Betania Misjonsforsamling Dette var tema på NLMs generalforsamling i Kristiansand Stevnesangen, med samme tittel, har mange av oss sunget utallige ganger siden da. Vi bruker den ofte på søndagsmøtene i Betania. Det er en god bønnesang. Bønnen er hentet fra Salme 25,4: Herre, la meg kjenne dine veier! Lær meg dine stier. 7. mars er det årsmøte i Misjonsforsamlingen. Én av sakene handler om lokalisering av Betania Misjonsforsamling. Skal vi være der vi er eller skal vi sette i gang en prosess med tanke på nye lokaliteter? Veivalget er ikke opplagt. Styret har lagt fram et saksfremlegg som grunnlag for samtalen. Vi ser fram til en åpen og god samtale om saken. Det er viktig at saken blir belyst fra så mange sider som mulig og at mange deltar i samtalen. Midt i de avveiningene vi gjør og argumentene vi mener taler sterkest for det ene aller andre alternativ, er det godt å bære med seg bønnesangen fra GF og skriftordet fra Salmenes bok: Herre, vis oss din vei. Og vi kan legge til: Gjør oss villig å gå din vei. Vi vet at Herren kan både stenge og åpne dører. Noen ganger er dette så tydelig at det er ikke tvil om Herrens vei. Andre ganger ser vi ikke Herrens vei før i etterkant. Vi var usikre på veivalget, men måtte bare velge. Også da er det godt å kunne si: Vi ser ikke din vei Herre, men nå går vi den veien vi tror er den mest tjenlige. Så får du heller stanse oss underveis dersom det bærer galt av sted. Lokalisering av Betania Misjonsforsamling er en stor sak. Det har store konsekvenser for oss enten vi velger å bli der vi er eller vi velger å flytte. Samtidig skal vi minne hverandre om det styret sier på slutten av saksfremlegget om denne saken. Vi kan ha oppfatninger om at bygningsmassen er viktig i det arbeidet vi står i for Guds Rike, men vi er overbevist om at forkynnelsen og de mellommenneskelige forhold i forsamlingen er langt viktigere. La oss fram mot årsmøte samtale mye med Gud og hverandre om denne saken. La oss lytte til hverandres synspunkter og til Guds stemme om veien vi skal gå. Styrekandidatenes tanker om virksomheten Arve Nordtug Alder: 60 år Yrke: Psykiatrisk sykepleier Knut Ståle Nygård Alder: 44 Yrke: Lærer Jeg ønsker at Betania skal være et sted hvor vi alle kan få dele gleden i Kristus og få oppleve å vokse i trua. Et rikt og byggende fellesskap hvor alle generasjoner små og store kjenner seg sett/ bekreftet og velkommen. Forkynnelsen, sang og musikk må kunne engasjere og inspirere på en slik måte at den blir alle til del Viktig at Betania har tilbud til alle aldersgrupper, og at vi er så romslige at alle i forsamlingen opplever at de får brukt sine nådegaver. Vil jobbe for at forsamlingen får et bedre hus enn det vi har nå. Sentral og bibeltro forkynnelse er det viktigste, men det er også viktig at forsamlingen har lokaler som gir muligheter videreutvikling og vekst. BetaniaPosten 01/ side 2

3 Innkalling Styret i Betania Misjonsforsamling kaller herved inn til årsmøte torsdag 7. mars kl i Betania. Stemmeberettiget på årsmøtet er medlemmer over 15 år som har betalt medlemskontingent for 2012 eller Vi begynner årsmøtet med et måltid mat. Registrering til årsmøtet skjer før kl Du kan da også betale medlemskontingenten for Etter maten vil Oddrun Tulluan ha andakt. Vi går så over til forhandlingene. Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av sekretær/referent. 4. Valg av to personer til å underskrive referatet fra årsmøtet 5. Valg av referent til BetaniaPosten 6. Presentasjon og godkjenning av årsmeldingen 7. Presentasjon og godkjenning av regnskapet 8. Presentasjon av budsjettet 9. Valg av styre, valgkomité og revisor 10. Møteleder informerer om huskomité som styret har oppnevnt, basert på valgkomitéens forslag. 11. Presentasjon av valgresultatet 12. Orienteringer 13. Betania-bygget Årsmøte handler om fortid, nåtid og framtid. Hvilke erfaringer har vi gjort fra siste års virke? Hvor er vi i virksomheten i dag og hvilke mål har vi for det videre arbeid? Årsmøte er med å gi retning for virksomheten gjennom valg av styret og samtale om arbeidet. Din tilstedeværelse og deltagelse på årsmøtet er viktig. Ta årsmøtet med i bønn til Gud. Vel møtt! Med vennlig hilsen Sigurd Veie, formann Johannes Selstø, forsamlingsleder Sak 9 Valg Styret Følgende medlemmer sitter igjen: Arne Kløve Sigurd Veie Anne Mette Gunnes Waterloo Følgende medlemmer går ut: Arve Nordtug Oddrun Tulluan Edit Hodne 1. vara Janne Grete Amundal Høivik 2. vara Jorunn Hjørdis Bakeng 3. vara Valgkomite Følgende medlemmer sitter igjen: Erlend Gjære Liv Melland Nordtug Følgende medlemmer går ut: Mari Roen Hansen Solrun Karlsen Frøydis Vestbøstad, Harald Husby 1. vara Svein Olav Kiplesund 2. vara Revisor Hans Olav Sekkesæter har vært revisor i Revisor velges for ett år. Valgkomitéens forslag: Hildegunn Kiplesund Kristine Kiplesund Meisingset Arve Nordtug Knut Ståle Nygård Det skal velges to representanter for to år og to vararepresentanter for ett år Valgkomitéens forslag: Svein Olav Kiplesund Marit Kløve Arne Rynning Grete Snildalsli Astrid Solem Det skal velges tre representanter for to år og to vararepresentanter for ett år Valgkomiteens forslag: Hans Olav Sekkesæter. Styrekandidatenes tanker om virksomheten Hildegunn Kiplesund Alder: 45 år Yrke: Kokk Opptatt av at barne- og ungdomsarbeidet skal fungere slik at barn og ungdom har lyst til å gå i Betania. Fornying/vekkelse i forsamlinga. Ynskjer at Betania skal vera ei forsamling der kvar og ein som går der skal føla at dei blir sett. Kristine Kiplesund Meisingset Alder: 26 år Yrke: Lektorstudent ved NTNU Betania må først og fremst være en plass hvor vi kan få møte Jesus, gjennom forkynnelse av Guds ord. Å styrke fellesskapet gjennom å se og ta vare på den enkelte kan vi bli videre utfordret på. Legge til rette for at alle aldersgrupper kan føle seg hjemme, med et ekstra fokus på "unge" voksne og barnefamilier, særlig på søndag formiddagsmøtene da dette er storfamiliens møteplass. Kan vi gjøre mer sammen på tvers av aldersgruppene? BetaniaPosten 01/ side 3

4 Når vi ser tilbake på siste virkeår i Betania Misjonsforsamling, får vi øye på mange Herrens velgjerninger. Vi vil gjennom årsmeldingen sette fokus på noen av dem. Dette fyller oss med takknemlighet og glede. Småbarnsfamilier Vi gleder oss over at flere unge familier finner sin plass i forsamlingen. Styret har hatt samtaler med familiene for å se hvordan vi sammen kan legge til rette for denne målgruppen i virksomheten. Første lørdagen i måneden samles småbarnsfamiliene til en uformell samling på formiddagen med sang, andakt, mat og sosial aktivitet. Styret har prøvd å legge til rette for at ramme og innhold på søndagsmøtene også ivaretar barnefamiliene. Ett storfamiliemøte i semesteret er lagt til kl Seks barn har dette året blitt døpt i forsamlingen (totalt 26 siden 1997). Søndagsskole, juniorgruppe og Conzept er forsamlingens oppfølgingsarbeid i trosopplæringen for barna og for at nye skal vinnes for Jesus. Samarbeid med KIA Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) inviterer en gang i måneden til gratis middag i Betania. Målgruppen er innvandrere og forsamlingens medlemmer. Betania stiller kjøkken og kjellerstue til gratis disposisjon. Middagen lages av innvandrere i samarbeid med lederne i KIA. Det oppleves berikende å være med i et flerkulturelt fellesskap. Dette samarbeidet har også gitt oss mulighet til å knytte personlige kontakter med våre nye landsmenn. Flere av dem har kommet på samlinger i Betania utenom middagsamlingene. KIA har også de siste årene hatt påske- og julesamling i Betania. Det har vært få av forsamlingens medlemmer til stede på disse møtene. Samarbeid med Spiren, Rødde og KVT Spiren barnehage har også dette året deltatt på storfamiliemøte. Barnehagen feirer 40 årsjubileum i mai Styret har takket ja til invitasjonen om å legge søndagsmøtet 26. mai til Spiren. Spiren har også stilt lokalitetene til gratis disposisjon for yngste gruppe i Conzept. Ved å flytte samlingene fra Betania til Spiren har det gitt oss muligheter til å nå flere barn i lokalmiljøet rundt barnehagen med et tilbud om kristent barnelag. Vi gleder oss over at barn fra nærmiljøet kommer på Conzept. Gjennom samtaler med ledelsen på Rødde og KVT har vi drøftet hvordan vi kan støtte hverandres arbeid. Ansatte ved Rødde har deltatt på møter i Betania. Det samme vil vi legge til rette for i forhold til KVT. Det utveksles informasjon om hverandres virksomhet. Møter - talere 12 gjestetalere har deltatt på 14 søndags- og høytidsmøter. På de øvrige 38 møtene har forsamlingens egne talt. Styret ser det som viktig med kontinuitet i forkynnelsen, samtidig som det er berikende med gjestetalere. Tekstene på søndagsmøtene har i hovedsak vært knyttet til de oppsatte tekster i Den norske kirke. I 2013 vil det på flere møter bli satt spesielt fokus på temaet: Å vinne mennesker for Jesus. Møteukene med Thor Fremmegård og Gunnar Elstad var gode samlinger. Temaene var: Jesu syv ord på korset og Bli fylt av Ånden. Ungdomsforeningen Spiren barnehage deltar på storfamliemøte i Betania BetaniaPosten 01/ side 4

5 hadde ansvaret for møteuken i vårsemesteret. Gunnar Elstad hadde seminar om Gudsbilde selvbilde skyld og skam i tilknytning til møteuken. Temakvelden på vårsemesteret handlet om Stillhet og bønn. Rigmor Brende deltok. Misjon Fire søndagsmøter har hatt et spesielt fokus på NLMs internasjonale misjonsarbeid. Einar Strøm, Øystein Bliksås og Egil Grandhagen fortalte fra Etiopia, Mongolia og om den første misjonsvirksomheten fra Jerusalem langs Silkeveien til Kina. På de ordinære søndagsmøtene har det vært glimt fra månedens misjonsland, forbønn for arbeidet og NLMs utsendinger. Inntektene fra vår og høstbasar gikk til et helseprosjekt i Etiopia (utvidet fødselshjelp). Det kom inn nærmere kroner på disse basarene. Inntektene fra vårbasaren ble delt med Ungdomsforeningen, som hadde misjonsprosjekt i Japan. Vi kjenner et spesielt ansvar for de utsendingene som har tilhørighet i forsamlingen. Ved utgangen av 2012 er Silje Ødegård i Mongolia, familiene Hege og Jan Dalhaug, Marianne og Steinar Hole i Kinaregionen, familien Silja og Dag Ottar Kiplesund i Etiopia.. Foreningerbibelgrupper Tre bibelgrupper ble dette året innmeldt i Misjonsforsamlingen: Debora, Nikodemus, Unge menns bibelgruppe. Innmeldte foreninger/bibelgrupper teller 13. I tillegg kommer 4 bibelgrupper som kun er innmeldt i Ungdomsforeningen. Disse småcellene er viktige i forsamlingslivet. Her ivaretas nærheten Kristoffer Stige og Frøydis Vestbøstad under høstbasaren Møtene i Betania berikes av sanggrupper, musikere og forsangere til hverandre på annen måte enn i storfellesskapet. Arbeidet blant ungdom og studenter ledes av Ungdomsforeningens styre og BU-leder. BUF har 64 medlemmer. Oppslutning på lørdagsmøtene har økt i høstsemesteret, med 85 på det meste. Mange bruker mye av sin tid i dette arbeid. Viser til egen melding fra BUF. BetaniaTimen Et redigert opptak fra søndagsmøtene sendes over Noreas nettradio og Norea Radio Trondheim søndag kl 11 og 20. Sang og musikk Forsanger- og musikertjenesten er en viktig del av et møte. Vi har dessverre ikke nok folk til forsangertjenesten. Det er også behov for flere til å traktere trommer og andre instrumenter. Vi vil takke musikerne og forsangerne for den viktige tjenesten de deltar i. Påsken i ord og toner med Cantaremos og TeDeum og Vi synger julen inn med Cantaremos, Sela, Knut Arne Mørreaunet og Åshild Meling Valderhaug var gode samlinger BetaniaPosten 01/ side 5 med mye folk. Tolkeutstyr Det er kjøpt inn tolkeutstyr etter en bevilgning fra Trondheim Kommune. Dette vil bli et tjenlig redskap i tiden fremover. Antall utlendinger som trenger en tolketjeneste er voksende. Dette gleder vi oss over. Styret har også gjort vedtak om innkjøp av nye håndmikrofoner, oppgradering og justering av eksisterende lydanlegg inklusiv teleslynge, samt opplæring av lydteknikere. Dette er finansiert gjennom salg av lydanlegg etter Frekvens samt midler som stod på konto da Frekvens ble lagt ned. Betaniabygget Flere renoveringstiltak er gjennomført: Isolasjon tak i storsal og vaktmesterleilighet, nye snøfangere, utvendig beskyttelse varmepumper, beiset ytterdører, reparert takrenner og nedløp. Dugnaden 22. september samlet mange og mye ble vasket, ryddet og reparert. Noen har båret en større arbeids- Forts. side 6

6 Årsmelding for Betania Misjonsforsamling 2012 (forts. fra side 5) Nattverdmøtene i Betania avsluttes ved at deltakerne stiller seg i en stor ring og synger verset Kom, la oss kjærlig vandre byrde enn andre i vedlikeholdsarbeid. Styret vil spesielt takke huskomiteen for all den tid de har brukt på dette arbeidet. Det er fortsatt store behov utbedringer på følgende områder: Kjøkken, skillevegg/dør storsal-lillesal, heis, scene, flere grupperom, utvendig maling med mer. Lokalisering Styret sendte i juni ut en spørreundersøkelse til forsamlingens medlemmer og lederne i de ulike aktivitetsgruppene i Betania. En ønsket tilbakemelding på hvordan Betaniabyggets tjenlighet oppleves i forhold til den aktiviteten de leder og hvordan de eventuelt ønsket det skulle være i eksisterende eller et eventuelt nybygg. Styret mottok 14 skriftlige og én muntlig tilbakemelding. Styret har på grunnlag at dette og samtaler på medlemsmøter arbeidet med et saksfremlegg til årsmøtet Området Trondheim Regionledelsen har tatt initiativ til samtaler mellom misjonsforeningene på Nardo, Heimdal, Byneset og Betania for å se på mulige samarbeidstiltak, utveksle informasjon om arbeid og se hvordan en kan utnytte ressursene på best mulig måte. Det er opprettet et samtaleforum med representanter fra forsamling og foreningene i området Trondheim. Betania og Heimdal har dette året deltatt en gang hver på hverandres hyggestunder samt felles avslutningstur til Byneset. Det har også vært drøftet å ha bibeltimer på Heimdal som et felles tiltak mellom Heimdal og Betania. Konferanser I februar arrangerte Misjonsforsamlingen i samarbeid med Trondheim Frikirke og Kristent Fellesskap en konferanse om Familien og fundamentene. 70 deltakere fikk høre interessante og tankevekkende foredrag av Øivind Benestad og Lill May Vestly. I november deltok tre representanter fra styret på Global Leadership Summit. Styret vil i samarbeid med Ungdomsforeningen (hadde to representanter) arbeidet videre med noe av den tematikken som ble løftet fram på konferansen. Økonomi Regnskapsrapport blir lagt fram på årsmøtet. Nye rutiner for økonomihåndtering er utarbeidet etter merknad fra revisor. Tilbakemeldinger fra forsamlingen er positive. Kari Sirianna Sæther slutter i kassereroppgaven etter årsoppgjøret for regnskapet Styret vil takk henne for den trofasthet og faglig dyktighet hun har vist i utførelsen av oppgaven. Styret er takknemlig for at Eldar Nikolai Almli har svart ja til oppgaven fra Ansatte Ewa og Kenth Björklund er vaktmester. Tarjei Løvik var frem til 31. juli ansatt som BU-leder i 50 prosent stilling. Fra 1. august har han vært ansatt i Region Midt- BetaniaPosten 01/ side 6 Norge i en 100 prosent stilling, med Betania Ungdomsforening som en del av sine arbeidsoppgaver. Johannes Selstø er forsamlingsleder i 100 prosent stilling. Heimlov Jorunn Olsøy døde 29. mai, 90 år gammel. Vi lyser fred over hennes minne. Styret Har hatt 10 møter og behandlet 110 saker. Ungdomsforeningens styre har vært representert på nesten alle styremøtene. Det er svært verdifullt med dette nære samarbeidet på styrenivå. TAKK Styret vil takke den enkelte for fellesskap og den tjeneste de har utført. Sammen takker vi Gud for hans nåde og kall til å tjene ham. Sigurd Veie (formann), Arne Kløve (nestformann), Arve Nordtug, Oddrun Tulluan, Anne Mette Gunnes Waterloo, Edit Hodne (1. vararepr.) Johannes Selstø (forsamlingsleder)

7 Februar Torsdag :00 Cantaremos. Lørdag :30 Betania Ungdomsforening - Årsmøte. Hanna Marie Volle. Søndag :00 Søndagsmøte. Johannes Selstø. Søndagssk./Juniorgr. (S/J). Møteverter (M): Selam. Mandag :00 Sela. Lørdag :30 Betania Ungdomsforening. Tarjei Løvik. Søndag :00 Søndagsmøte. Knut Ole Østertun. S/J. M: Godt Håp. Mandfag :00 Sela. Tirsdag Torsdag :30 19:00 Formiddagstreff. Gunnvor og Kåre Sekkesæter. Cantaremos. Misjonsland: Tanzania Mars Fredag 1. 17:30 Conzept Betania Ungdomsforening: Ski-weekend. Lørdag 2. 11:00 Småbarnsfamilietreff. Søndag 3. 11:00 Søndagsmøte med nattverd. Johannes Selstø. S/J. M: Parateke. Mandag 4. 19:00 Sela. Torsdag 7. 19:00 Betania Misjonsforsamling - Årsmøte (medlemsmøte). Oddrun Tulluan. Lørdag 9. 19:30 Betania Ungdomsforening. Tarjei Løvik. Søndag :00 Storfamiliemøte. Arnhild Sugustad. M: Fremsyn. Mandag :00 Sela. Onsdag :00 Middag på tvers. KIA. Torsdag :00 Cantaremos. Lørdag 16. Cantaremos. Lørdag :00 Vårbasar. Søndag :00 Søndagsmøte med bønnevandring. Johannes Selstø. S/J. M: Sarepta. Søndag :00 Påsken i ord og toner. Cantaremos og jentetrio. Mandag :00 Sela. Søndag :00 Søndagsmøte. Else Marie Ledal. M: Håpet. Torsdag :30 Skjærtorsdagsmøte. Johannes Selstø. Fredag :00 Langfredagsmøte. Johannes Selstø. M: Sennepskornet. Søndag :00 1. Påskedagsmøte. Tarjei Løvik. M: Gideon. Misjonsland: Etiopia April Tirsdag 2. 11:30 Formiddagstreff. Olaug Husby. Fredag 5. 17:30 Conzept. Lørdag 6. 11:00 Småbarnsfamilietreff. Lørdag 6. 19:30 Betania Ungdomsforening. Kristian Fagerli. Søndag 7. 11:00 Søndagsmøte med nattverd. Johannes Selstø. Cantaremos. S/J. M: Selam. Mandag 8. 19:00 Sela. Onsdag :00 Middag på tvers. KIA. Torsdag :00 Cantaremos. Lørdag :30 Betania Ungdomsforening. Tarjei Løvik. Søndag :00 Storfamiliemøte. IvarSjaastad. M: Godt Håp. Mandag :00 Sela. Torsdag :00 Konsert med Sela. Torsdag :00 Torsdagskafé. Fredag :30 Conzept Lørdag :30 Betania Ungdomsforening. Asbjørn Vegge. Søndag :00 Misjonsmøte. Asbjørn Vegge. Sanctus. S/J. M: Fremsyn. Misjonsland: Mongolia BetaniaPosten 01/ side 7

8 Småbarnsfamilietreff 2. mars og 6. april kl Vårbasar 16. mars kl Påsken i ord og toner 17. mars kl Konsert med Sela 18. april kl Redaksjon Johannes Selstø (ansv.) Kjell Ivar Ødegård Grafisk formgiving Kjell Ivar Ødegård Ekspedisjon Solrun og Reidar Karlsen Ta kontakt med forsamlingslederen om bladet ønskes tilsendt. Frivillig kontingent betales til konto Betania-bygget er mye i bruk Det gleder vi oss over. Utleien har økt siste året. Mange leier kjellerstuen til familiesamlinger. KRIK (Kristen Idrettskontakt) leier første etasje på tirsdager. Inntektene fra utleie er kjærkomne midler i driften av bygget. Betania er en heim for mange av oss. Her kan vi gå ut og inn. Et sted vi kan være når vi skal ha komitemøter eller planleggingsmøter. Flott. Vi vil bare minne hverandre om at vi avklarer med vaktmester om lokalet er ledig. Det kan være andre skal bruke lokalene eller vaktmester har planlagt oppgaver som skal gjøres. Når vi er mange brukere får vi også hjelpe hverandre med ryddighet og orden. Det er så mye triveligere for de som kommer etter oss å finne salene og rommene i orden. Så sparer vi også vårt kjære vaktmesterpar for ekstraarbeid. Johannes Selstø Betania Misjonsforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Kontor: Ole L Kolstads veg HEIMDAL Tlf Forsamlingsleder: Johannes Selstø Tlf Mob BU-leder: Tarjei Løvik Tlf Mob Formann: Sigurd Veie Mobil Betania forsamlingslokale Griffenfelds gt 2, 7012 Trondheim Inngang fra Erling Skakkes gt vest for Kalvskinnsgata Vaktmester: Ewa og Kenth Björklund Telefon Betania Ungdomsforening Leder: Harald Valderhaug Mobil Betania Misjonsforsamling på web: Foto: Vilhelm Viksøy, Sambåndet Steinar Kløve og Ida Stevik i Nepal 3. januar 2013 reiste Steinar Kløve og Ida Stevik til Nepal. De skal jobbe sammen med nepalske Devendra Adhikari, som Ida kjenner fra sitt forrige Nepal-opphold gjennom Hald Internasjonale Senter i fjor. Det som står på planen er å være med og starte opp et prosjekt, Children-BEEP, som skal ha undervisning i skolen (aldersgruppe 2-15 år). Temaene det skal undervises i, er helse, miljø, avfallshåndtering og hvordan man kan utnytte gjenvunnet avfall. På den måten vil man kunne lære barna vaner fra tidlig alder av hvordan man skal behandle søppel. Dette er noe de eldre generasjonene ikke er bevisst på; elver og gater er fulle av søppel mennesker dør hvert år som en konsekvens av forurenset miljø. Hvis du vil være med å sponse dette prosjektet slik at de kan komme i gang med undervisning så snart som mulig, er det mulig å gi en gave på dette kontonr: Gaven må merkes med navn. For mer informasjon: idainepal.wordpress.com, BetaniaPosten 01/ side 8

BetaniaPosten ønsker alle lesere velsignet julehøytid!

BetaniaPosten ønsker alle lesere velsignet julehøytid! Nr 5 Trondheim, desember 2012 20. årgang - Vi har det så fint sammen i foreningen. Vi kjenner på glede over å få være med i misjonsarbeid og gi av våre midler. Vi går alltid heim fra foreningsmøtene med

Detaljer

Vi begynner årsmøtet med sang og andakt ved Christian Frøystad. Deretter blir det måltidsfellesskap før vi går over på sakslisten.

Vi begynner årsmøtet med sang og andakt ved Christian Frøystad. Deretter blir det måltidsfellesskap før vi går over på sakslisten. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BETANIA MISJONSFORSAMLING TORSDAG 5. MARS KL 19.00 Styret i Betania Misjonsforsamling kaller herved inn til årsmøte torsdag 5. mars kl 19.00 i Betania. Stemmeberettiget på årsmøtet

Detaljer

Møteserie med Nils Kåre Strøm og Stig Skarstein 12.-23.mars

Møteserie med Nils Kåre Strøm og Stig Skarstein 12.-23.mars Nr 1 Trondheim, februar 2014 22. årgang 15 damer hadde tatt med "strikketøyet" og "snakke-tøyet" og funnet veien til tidenes første strikkekaffe i Betania tirsdag 7. januar. Vi hadde det veldig kjekt sammen.

Detaljer

Vi ønsker alle lesere velsignet julehøytid!

Vi ønsker alle lesere velsignet julehøytid! Nr 5 Trondheim, desember 2013 21. årgang Arbeidet med å gjøre om anretningen i første etasje til et fullverdig kjøkken, er godt i gang. Emil Alfer og Reidar Karlsen har jobbet jamt og trutt de siste tre-fire

Detaljer

ÅRSMØTE BETANIA MISJONSFORSAMLING

ÅRSMØTE BETANIA MISJONSFORSAMLING ÅRSMØTE BETANIA MISJONSFORSAMLING Torsdag 6. mars 2014 kl 1900 Styret i Betania Misjonsforsamling kaller herved inn til årsmøte torsdag 6. mars kl 19.00 i Betania. Stemmeberettiget på årsmøtet er medlemmer

Detaljer

Høstbasar i Betania 10. november - Einar Strøm og Sanctus

Høstbasar i Betania 10. november - Einar Strøm og Sanctus Nr 4 Trondheim, september 2012 20. årgang Jorunn Vårvik kjem frå Randaberg og er 19 år. Ho har akkurat flytta til Trondheim og har starta på første året på bygningsingeniørstudiet på NTNU. Ho har tidlegare

Detaljer

Husk årsmøtet i Betania Misjonsforsamling torsdag 3. mars!

Husk årsmøtet i Betania Misjonsforsamling torsdag 3. mars! Nr 1 Trondheim, februar 2011 19. årgang Søndag 13. februar ga Betel Brass, med dirigent Bjørn Aakre, oss en fin opplevelse med god og oppbyggelig sang og musikk. Det samme gjaldt Popy, som sammen med en

Detaljer

BetaniaPosten ønsker alle lesere velsignet julehøytid!

BetaniaPosten ønsker alle lesere velsignet julehøytid! Nr 5 Trondheim, desember 2010 18. årgang Søndag 5. desember hadde KIA (Kristen Interkulturelt Arbeid) tradisjonen tro adventfest i Betania. Juleevangeliet ble lest på syv forskjellige språk. Det var flott

Detaljer

Betania Misjonsforsamling - www.betania-trondheim.no. Nr 1 Trondheim, februar 2012 20. årgang

Betania Misjonsforsamling - www.betania-trondheim.no. Nr 1 Trondheim, februar 2012 20. årgang Nr 1 Trondheim, februar 2012 20. årgang Lørdag 14. januar var det tillyst dugnad for å legge mer isolasjon over himlingen på storsalen i Betania. Mer enn 10 personer, kvinner og menn, fra de unge og vakre

Detaljer

Formiddagstreff har vårtur til Flora misjonsstasjon 28. mai

Formiddagstreff har vårtur til Flora misjonsstasjon 28. mai Nr 2 Trondheim, april 2013 21. årgang Spiren-koret øver Spiren barnehage på Risvollan ble etablert av Trondheim Fellesforening av NLM (nå Betania Misjonsforsamling). NLM har i dag et eget aksjeselskap

Detaljer

Husk regionårsmøtet i Fjellhallen på Stjørdal 9.-10. juni!

Husk regionårsmøtet i Fjellhallen på Stjørdal 9.-10. juni! Nr 2 Trondheim, april 2012 20. årgang Foto: Turid Agøy Onsdag 11. april var 40 50 personer samlet i kjellerstua i Betania til et felles måltid. Det var et fargerikt fellesskap med representanter fra flere

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

Mongolia-kveld med Mette og Hjalmar Hugdal 24. oktober

Mongolia-kveld med Mette og Hjalmar Hugdal 24. oktober Nr 4 Trondheim, september 2013 21. årgang Etter å ha vært hjelpelærere for innvandrere og asylsøkere i KIA i ett år, har vi blitt kjent med mange flotte mennesker fra andre nasjoner. Vi har lært å sette

Detaljer

Nr 3 Trondheim, juni 2010

Nr 3 Trondheim, juni 2010 Nr 3 Trondheim, juni 2010 18. årgang Som en del sikkert har lagt merke til "feires" nyoppusset kjellerstue med nye initiativ. En gruppe fra ungdomsforeningen vår satte i gang en torsdagskafé i slutten

Detaljer

Husk samlingsfest i Betania 26. august kl 11.00

Husk samlingsfest i Betania 26. august kl 11.00 Nr 3 Trondheim, juni 2012 20. årgang Silja og Dag Ottar Kiplesund reiser i august sammen med barna Ann Elise, Sanna og Mikael til Addis Abeba. Sønnen Daniel Andreas blir i Norge på Fjellheim bibelskole

Detaljer

Høstbasar i Betania 13. november kl 11.00

Høstbasar i Betania 13. november kl 11.00 Nr 4 Trondheim, september 2010 18. årgang Bålkos ved gapahuken. Foto: Knut Ståle Nygård Forsamlingsweekend høsten 2010 er historie. 33 av forsamlingens medlemmer inntok Søvassli fredag kveld 10. september.

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Velkommen til påskens møter i Betania - program side 7

Velkommen til påskens møter i Betania - program side 7 Nr 2 Trondheim, april 2011 19. årgang Prosjektet Styrking av barns rettigheter i Mongolia (Strengthening Children's Rights Project - SCR) har som hovedmål å fremme barns rettigheter og forbedre livssituasjonen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 06.03.2016 KL 17.00

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 06.03.2016 KL 17.00 MISJONSHUSET NLM HAUGESUND INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 06.03.2016 KL 17.00 PROGRAM: Kort møte med andakt av forsamlingsleder Georg Mork Enkel bevertning SAKLISTE: 1. Valg av ordstyrer og referent. Styrets

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Innledning Harstad Normisjon er en liten forening, men vi deltar i et stort oppdrag som vi har fått direkte fra Jesus. Oppdraget å fortelle verden om

Detaljer

Samlingsfest i Betania søndag 25. august kl 17.00

Samlingsfest i Betania søndag 25. august kl 17.00 Nr 3 Trondheim, juni 2013 21. årgang Glede og takknemlighet preget nasjonalfesten i Betania. Regionleder Olav Vestbøstad minnet om at vi ikke må glemme Herrens velgjerninger mot oss. Velstand kan lett

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Velkommen til hele forsamlingens julefest 29. des. kl 17.00!

Velkommen til hele forsamlingens julefest 29. des. kl 17.00! Nr 5 Trondheim, desember 2011 19. årgang En søndag i november var en gledens dag i Bayariin Medee kirke i Khovd. Da ble fem personer døpt! Fem personer ble lagt til familien. Samtidig var det også en litt

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2014 (Sortert på Område - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2014 (Sortert på Område - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader 10 03.mar 07.mar Fjellheim, Tromsø Fagerli, Kristian Fjellheim Bsk Kortkurs 9 28.feb 02.mar Sørdalen Lavik, Rolf Fosen Bibelhelg 11 11.mar 16.mar Åfjord Fagerli,

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Andre årsmøteinnkalling Holy Riders MC 11. Februar 2012, Skien

Andre årsmøteinnkalling Holy Riders MC 11. Februar 2012, Skien Andre årsmøteinnkalling Holy Riders MC 11. Februar 2012, Skien 1. Valg til praktiske oppgaver under møtet 1.Valg av ordstyrere Valgkomitéens forslag: Kjetil Fuhr (Sydvest) Jon Tønnessen (Aust-Agder) 2.Valg

Detaljer

NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND BETANIA MISJONSFORSAMLING, TRONDHEIM

NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND BETANIA MISJONSFORSAMLING, TRONDHEIM NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND BETANIA MISJONSFORSAMLING, TRONDHEIM Kjære medarbeidere! Trondheim 02.02.11 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BETANIA MISJONSFORSAMLING TORSDAG 3. MARS KL 19.00 Styret i Betania Misjonsforsamling

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken PLAN FOR MARS 2015 - LOPPA Tema: bruke kroppen, påske. Uke/ fagområde 10 Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2. Hurra for Neo 4år! 3. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Meny: ost og skinke

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2013 (Sortert på Område - Sted - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2013 (Sortert på Område - Sted - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader 5 01.feb By i Åfjord Moen, Ivar Fosen Møte 21 20.mai By i Åfjord Fosen Pinsestevne kl 14 14 05.apr 07.apr Leksvik Lavik, Rolf Fosen Bibelhelg 5 02.feb 03.feb

Detaljer

Husk kretsmøtet på Hitra 12.-13. juni!

Husk kretsmøtet på Hitra 12.-13. juni! Nr 2 Trondheim, mai 2010 18. årgang Trondheim Familiekor med dirigent Marit Bratseth. Foto: Kjell Ivar Ødegård Med Trondheim Familiekor og Knut Ole Østertun som gjester ble det en fin storfamiliesamling

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE MÅNEDSPLAN FOR VIPENE Tiden går fort og vi er allerede kommet til november. En måned for de voksne, er det det samme som en måned for barna? Barna opplever mye i løpet av en dag i barnehagen. Vi lærer

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012 1 Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående)

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående) Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2009 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

HJELP til Russland. www.helprussia.no. innstikk. September 2013, årgang 14

HJELP til Russland. www.helprussia.no. innstikk. September 2013, årgang 14 innstikk HJELP til Russland September 2013, årgang 14 Glem ikke å gjøre godt og dele med andre. For slike offer er til behag for Gud. Hebr. 13.16 www.helprussia.no Hilsen ved lederen for stiftelsen HJELP

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014 NORMISJON REGION AGDER Valg 2014 Regionårsmøte Bibelskolen 5. april 2014 Valg regionårsmøtet 2014 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Geir Reinertsen, Vennesla (2013 2015) leder Ole Magne Omdal, Iveland

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 21.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SPA, UA, AK, HR, SA, NLD, MA, MU, KA, FA Sak 135-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Barnehagelærerføtter på rådhustorget i Reggio Emilia, Reggioreisen 25. oktober 2013. Foto K. Carlsen Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer I denne søte juletid tenkte jeg

Detaljer

08.04.2009. Fellesskapsmenigheten del 2 : kristen og en del av familien. Vi lever i en tid med individualisme. Individualismens historie

08.04.2009. Fellesskapsmenigheten del 2 : kristen og en del av familien. Vi lever i en tid med individualisme. Individualismens historie Vi lever i en tid med individualisme Fellesskapsmenigheten del 2 : kristen og en del av familien Personlig trener Personlig rådgiver Individuelle profiler på operativsystem, seteinnstillinger, varmesoner

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

Uke: 5 Navn: Gruppe: G

Uke: 5 Navn: Gruppe: G Uke: 5 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Astrid Lindgren Aktiviteter og interesser Lærebok: «Norsk start 8-10» Grammatikk: Substantiver, verb Fagmål: Jeg kan skrive en presentasjon av ei bok jeg har lest. Jeg

Detaljer

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter...

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter, Sandnes Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter Oppfølgingssenteret er for deg som ønsker et liv ut av rusavhengighet og kriminalitet. Crux er en base og et utgangspunkt

Detaljer

Høstbasar i Betania lørdag 12. november kl 11.30 - info side 8

Høstbasar i Betania lørdag 12. november kl 11.30 - info side 8 Nr 4 Trondheim, september 2011 19. årgang Ingemar Eklöv beretter om Jesu siste fem dager med utgangspunkt i en stor modell av Jerusalem på Jesu tid. Foto: Reidar Karlsen Helga 10.-11. september dro en

Detaljer

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012 Kjeere medarbeiderei Mars 2012 normisjon region enfold Den andre helgen i februar var aile leir, forening og fellesskaps- ledere invitert til Lederhelg pa Sj0glimt. Leir og Acta- ledere var samlet hele

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Preken 14. august 2016 13. s i treenighet Kapellan Elisabeth Lund. Tekst: Joh. 15, 13-17

Preken 14. august 2016 13. s i treenighet Kapellan Elisabeth Lund. Tekst: Joh. 15, 13-17 Preken 14. august 2016 13. s i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Tekst: Joh. 15, 13-17 I dag har vi fått høre en prekentekst som handler om kjærlighet, om å bli kalt venner og om å bære frukt. Den er

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST Vi ønsker alle nye og gamle foreldre velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle gleder seg til å treffe igjen gamle venner og knytte nye vennskap. BLI KJENT OPPLEGGET

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG 45 17. mai fest kl. 1800 Huskonsert 25. mai Nyheter om høsten 2014 Hva har skjedd siden forrige utgivelse av MI-nytt? www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

DFEF Barne- og ungdomsarbeider konferanse. september 2014 19-21 på solstrand camping

DFEF Barne- og ungdomsarbeider konferanse. september 2014 19-21 på solstrand camping DFEF Barne- og ungdomsarbeider konferanse september 2014 19-21 på solstrand camping VELKOMMEN TIL BUAK Du er herved invitert til DFEFs Barne- og Ungdomsarbeider konferanse 19.-21.sep. 2014. Disippelgjøring

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

SOMMERLEIRKONFIRMANTENE

SOMMERLEIRKONFIRMANTENE Referat fra foreldremøte i mai 2015 SOMMERLEIRKONFIRMANTENE HVA HAR VI GJORT TIL NÅ? Oppstarthelg Tema var Gud som far Lignelsen om Den bortkomne sønnen ble tolket og dramatisert av de ulike gruppene Det

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Vinter 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for vinter 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Tyrifjord SDA-menighet er til for å vinne og bevare mennesker for Guds rike. Det gjør vi ved å skape gode relasjoner til vår Skaper og Frelser, Jesus; mellom hverandre

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

Månedsplan for april.

Månedsplan for april. Månedsplan for april. Temaer vi arbeider med på Larven denne måneden: Hva Hvorfor Hvordan vi arbeider/metode 1.august 2016 går startskuddet for barnehagens nye prosjekt «Fortell for meg» Rammeplanen for

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Årsmøte for Vågen bedehus 2011 22. januar 2012

Årsmøte for Vågen bedehus 2011 22. januar 2012 Årsmøte for Vågen bedehus 2011 22. januar 2012 Sak 1 Godkjenning av innkalling til årsmøtet Innkallingen er godkjent Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av protokoll. Ordstyrer Oskar Feed

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer